Регистрация

Сделки и оферти за Дружба АД-Разград

Последни сделки и оферти
Средна цена (лв.) 2.10 Най-ниска оферта ПРОДАВА (лв.) 10.80
Последна промяна (%) -82.50% Най-висока оферта КУПУВА (лв.) 0.70
Най-висока цена (лв.) 2.10 Разлика купува - продава (лв.) 10.10
Най-ниска цена (лв.) 2.10 Брой оферти купува -
Последна сделка: 14/03/2014 12:22 Брой оферти продава -
Сделки
Няма сделки за тази дата.
Оферти
Ценови равнища купува за 01/09/14
цена (лв.) брой оферти общ брой акции
0.703 1 30
0.702 1 100
0.065 1 120
0.062 1 250
0.033 1 900
Ценови равнища продава за 01/09/14
цена (лв.) брой оферти общ брой акции
10.800 1 10
18.000 1 120
Последни новини за Дружба АД-Разград
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
Лесопласт 15.00%
Трейс груп холд 6.09%
Биовет 3.77%
Понижения
ИД Надежда -51.87%
Интеркапитал ПД АДСИЦ -49.25%
HYDRO -17.26%
Пълна статистика
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика