Регистрация

Сделки и оферти за Дружба АД-Разград

Последни сделки и оферти
Средна цена (лв.) 2.10 Най-ниска оферта ПРОДАВА (лв.) 5.00
Последна промяна (%) -82.50% Най-висока оферта КУПУВА (лв.) 0.07
Най-висока цена (лв.) 2.10 Разлика купува - продава (лв.) 4.93
Най-ниска цена (лв.) 2.10 Брой оферти купува -
Последна сделка: 14/03/2014 12:22 Брой оферти продава -
Сделки
Няма сделки за тази дата.
Оферти
Ценови равнища купува за 23/04/14
цена (лв.) брой оферти общ брой акции
0.068 1 150
0.067 1 1000
0.033 1 900
Ценови равнища продава за 23/04/14
цена (лв.) брой оферти общ брой акции
5.000 1 1000
10.800 1 10
18.000 2 1246
Последни новини за Дружба АД-Разград
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
Фаворит Холд 11.11%
Холдинг Варна 6.96%
Фонд имоти АДСИЦ 5.66%
Понижения
Мостстрой -78.48%
BG9200001105 -65.54%
Медика -14.90%
Пълна статистика
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика