Регистрация

Контакти за Благоевград-БТ АД-Благоевград

Адрес: гр.Благоевград ул. "Покровнишко шосе" № 1
Телефон: (073) 2-06-97;2-70-71;8-48-22
Факс: 073/ 25062
E-mail:
Уеб-сайт:
Директор връзки с инвеститорите
Име:
Телефон:
E-mail:
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
БРП АД 32.03%
Медика 7.69%
Петрол АД 5.26%
Понижения
Декотекс -62.50%
BG1200001102 -31.17%
Холдинг Пътища -25.00%
Пълна статистика
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика