Регистрация

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена [5ALB]

“Албена Инвест Холдинг” АД, правоприемник на Приватизационен Фонд “Албена Инвест”, създаден през 1996 година за участие в масовата приватизация, е сред най-големите холдингови компании на Българската Фондова Борса.

Пълен профил

Пазар: Отрасъл: Търговия
Обща информация
Общо акции 5 500 000 Номинал (лв.) 1.00
Капитал (хил.лв.) 5500 Пазарна капитализация (хил.лв.) 33 825
Търговия
Последна промяна (%) -0.23 Обем (хил.лв.) 7.34
Последна цена (лв.) 6.15 Най-висока цена за 52 седмици (лв.) 7.20
Дата на последна сделка 29/07/2014 14:11 Най-ниска цена за 52 седмици (лв.) 5.36
Финансови показатели
P/E - EPS (лв.) 0.00
ROA (%) 0.00 EBITDA (лв.) -5 581 000.00
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
ЖП инфраструктура - ХД 27.45%
BG1100077087 25.00%
Фазерлес АД 15.02%
Понижения
Видахим -74.55%
Ямболен -60.00%
Фаворит Холд -55.88%
Пълна статистика
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика