Регистрация

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена [5ALB]

“Албена Инвест Холдинг” АД, правоприемник на Приватизационен Фонд “Албена Инвест”, създаден през 1996 година за участие в масовата приватизация, е сред най-големите холдингови компании на Българската Фондова Борса.

Пълен профил

Пазар: Отрасъл: Търговия
Обща информация
Общо акции 5 500 000 Номинал (лв.) 1.00
Капитал (хил.лв.) 5500 Пазарна капитализация (хил.лв.) 34 656
Търговия
Последна промяна (%) 0.29 Обем (хил.лв.) 1.12
Последна цена (лв.) 6.30 Най-висока цена за 52 седмици (лв.) 7.20
Дата на последна сделка 20/05/2015 16:39 Най-ниска цена за 52 седмици (лв.) 5.87
Финансови показатели
P/E - EPS (лв.) 0.00
ROA (%) 0.00 EBITDA (лв.) -5 581 000.00
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
BG1100075073 27.78%
Тодоров АД 12.50%
Унифарм АД 10.00%
Понижения
Кремиковци -94.00%
Уеб Медия АД -90.00%
Парк АДСИЦ -37.14%
Пълна статистика
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика