Регистрация

Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна [5ODE]

"Кораборемонтен завод Одесос" е най-голямата българска компания за ремонт на кораби, като заедно с това извършва и свързаните с това икономически и посреднически дейности. Компанията развива своята дейност повече от петдесет години, първоначално като част от "Корабостроителен и кораборемонтен завод" във Варна, а след това и като самостоятелно дружество. При масовата приватизация мажоритарният дял от 67 на сто е купен от два приватизационни фонда - "България" и "Варна". Още 25% бяха купени след това от "КРЗ инвест", което по-късно увеличи дела си в "Одесос".

От 1984 г. "КРЗ Одесос" ремонтира турбини по...

Пълен профил
Пазар: Отрасъл: Електротехника
Обща информация
Общо акции 586 642 Номинал (лв.) 1.00
Капитал (хил.лв.) 587 Пазарна капитализация (хил.лв.) 38 132
Търговия
Последна промяна (%) -2.99 Обем (хил.лв.) 0.65
Последна цена (лв.) 65.00 Най-висока цена за 52 седмици (лв.) 74.80
Дата на последна сделка 29/09/2014 11:57 Най-ниска цена за 52 седмици (лв.) 56.05
Финансови показатели
P/E 2.47 EPS (лв.) 26.30
ROA (%) 18.62 EBITDA (лв.) 14 168 000.00
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
Холдинг Пътища 14.29%
ТБ БАКБ 4.55%
Спарки Елтос 3.47%
Понижения
Енемона -5.00%
Фазерлес АД -3.74%
ПИБ -2.98%
Пълна статистика
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика