Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

Дейност на Жилищни компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ

С жилищни компенсаторни записи се обезщетяват собствениците или техните правоприемници на отчуждени жилища, незастроени или застроени парцели в границите на регулационните планове на населените места и във вилните зони, използвани или предназначени за жилищно строителство, собствеността върху които не е и не може да бъде възстановена.

Жилищните компенсаторни записи предоставят на собствениците си всички права, които имат и притежателите на компенсаторни записи. С тях могат да се купуват с предимство държавни и общински жилища и парцели, отредени за жилищно строителство по градоустройствените планове на населените места в цялата страна.

В края на 1998 г. започва издаването на жилищни компенсаторни записи. Основание за тяхното издаване е Законът за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ), известен още като “Закона Лучников”.

Право на конвертиране в жилищни компенсаторни записи от лихвоточки са имали собствениците, които до крайния срок 29 януари 2000 г. са поискали това и са отговаряли на редица условия. Например тези, които са притежавали собствено жилище не са имали право да получат жилищни компенсаторни записи от лихвоточки и все още притежават лихвоточки.

С жилищните компенсаторни записи от лихвоточки могат да се закупуват жилища и да се участва в приватизационни сделки на БФБ-София, където ще се предложат акции от БТК, Параходство БМФ и др. Жилищните компенсаторни записи от лихвоточки са приравнени като права към останалите компенсаторни инструменти и могат да се използват в търговете от масовата приватизация и в търговете срещу компенсаторни инструметни.

При покупка на жилище е възможно купувачът да отиде с натариалния акт и документите от сделката в областната управа и тя да му възтанови част от сумата.

В момента жилищните компенсаторни записи от лихвоточки са непрехвърлими освен между роднини.

Регистъра на жилищните компенсаторни записи от лихвоточки се води от Централен депозитар АД под код GKZL, като Централен депозитар въвежда партидите изпретени му от Агенцията за приватизация, която пък ги получава от областните управи.

Прехвърлянето на жилищни компенсаторни записи от лихвоточки става чрез използване услугите на инвестиционен посредник.

Профили на публични компании
Въведете код или име
Реклама
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика