Регистрация

Зърнени Храни България АД-София [T43]

Изкупуване и търговия със земеделска продукция, преработка на маслодаен слънчоглед и производство на олио, търговия с торове, извършване на услуги по съхранение на зърно на трети лица.

В структурата на холдинга са  "Слънчеви лъчи България", "Зърнени храни трейд", "Бек Интернешънъл", "Зърнени храни – Вълчи дол", "Зърнени храни – Балчик", "Зора", "Прима Агрохим"  и "Химимпорт Агрохимикали".

Ръководство
Георги Костов – Изпълнителен директор
Христо Чираков – Изпълнителен директор
Иво Каменов – член на...

Пълен профил
Пазар: Отрасъл: Хранително-вкусова промишленост
Обща информация
Общо акции 170 785 600 Номинал (лв.) 1.00
Капитал (хил.лв.) 170786 Пазарна капитализация (хил.лв.) 61 995
Търговия
Последна промяна (%) -1.89 Обем (хил.лв.) 1.75
Последна цена (лв.) 0.36 Най-висока цена за 52 седмици (лв.) 0.65
Дата на последна сделка 01/09/2015 15:34 Най-ниска цена за 52 седмици (лв.) 0.35
Финансови показатели
P/E 7.56 EPS (лв.) 0.05
ROA (%) 2.49 EBITDA (лв.) -3 072 000.00
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
Тодоров АД 31.58%
ФеърПлей Пропъртис 3.27%
SLR 2.46%
Понижения
ИД Надежда -39.18%
Корпорация Съединение А -12.00%
Албена -8.82%
Пълна статистика
Реклама
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика