Регистрация

Зърнени Храни България АД-София [T43]

Изкупуване и търговия със земеделска продукция, преработка на маслодаен слънчоглед и производство на олио, търговия с торове, извършване на услуги по съхранение на зърно на трети лица.

В структурата на холдинга са  "Слънчеви лъчи България", "Зърнени храни трейд", "Бек Интернешънъл", "Зърнени храни – Вълчи дол", "Зърнени храни – Балчик", "Зора", "Прима Агрохим"  и "Химимпорт Агрохимикали".

Ръководство
Георги Костов – Изпълнителен директор
Христо Чираков – Изпълнителен директор
Иво Каменов – член на...

Пълен профил
Пазар: Отрасъл: Хранително-вкусова промишленост
Обща информация
Общо акции 170 785 600 Номинал (лв.) 1.00
Капитал (хил.лв.) 170786 Пазарна капитализация (хил.лв.) 64 899
Търговия
Последна промяна (%) 3.83 Обем (хил.лв.) 0.10
Последна цена (лв.) 0.38 Най-висока цена за 52 седмици (лв.) 0.65
Дата на последна сделка 28/07/2015 10:39 Най-ниска цена за 52 седмици (лв.) 0.35
Финансови показатели
P/E 7.92 EPS (лв.) 0.05
ROA (%) 2.49 EBITDA (лв.) -3 072 000.00
Профили на публични компании
Въведете код или име
БФБ - София
Покачвания
КРЗ Одесос 6.67%
BG2100006092 5.26%
Спарки Елтос 4.33%
Понижения
Синергон Холдинг -7.96%
Свилоза АД -6.35%
Петрол АД -4.49%
Пълна статистика
Реклама
Индекси
Доходност на взаимни фондове
Име за последните 12 месеца
Статус Финанси 39.34%
Дф Актива Високодоходен 39.00%
ДФ Актива Балансиран 33.80%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 32.67%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 32.52%
Пълна статистика