Пълен списък на агентите на ДС в електронните медии

© ДневникС решение №72 от 3 август 2009 г. комисията по досиетата с председател Евтим Костадинов обяви щатните и нещатните сътрудници на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА в електронните медии за периода 2006 - 2009 г.


Предоставяме пълния списък, огласен от комисията.


Легенда:
ВГУ – Второ главно управление на ДС (контраразузнаването)
ВКР – Военно контраразузнаване (Трето управление на ДС)
ОУ – Окръжно управление на МВР
ПГУ – Първо главно управление на ДС (разузнаването)
СГУ – Софийско градско управление на МВР
РУ - Разузнавателно управление
ГЩ - Генерален щаб
Собственици в медии или в дружества свързани с електронни медии


Румен Йорданов (1954), собственик на АЙ СИ ЕС ЕАД – щатен служител в Шесто управление на ДС от 1975 г.


Стефан Найденов (1946), собственик в АЙ СИ ЕС ЕАД и в "Еврофутбол" ООД – агент Николов, вербуван през 1980 г. от Софийско градско управление (СГУ) на МВР
по линия на ДС.


Младен Петров (1964), собственик в "АЛИСА-93" ООД – агент Аврамов, вербуван за Трето управление (военно контраразузнаване, ВКР) през 1982 г.


Ангел Бучков (1957), собственик в "Алома" ООД – агент Яне, вербуван през 1980 г. от Окръжно управление (ОУ) на МВР - Благоевград, по линия на Шесто управление. Обявен с решение като кандидат за местните избори през 2007 г.


Георги Рашев (1954), собственик в "Алфа медиа" ООД – агент Свилен, вербуван от ОУ на МВР - Толбухин (Добрич), през 1986 г.


Йордан Колушки (1953), собственик в "Астра – Пан" ООД – агент Омега, вербуван през 1985 г. от Шесто управление на ДС.


Благовест Белев (1959), собственик в "БАГРИ ТВ" ООД. Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ", председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД, председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ" – агент Христо, вербуван през 1985 г. по линия на ДС в ОУ на МВР - Бургас.


Георги Агафонов (1961), собственик в "БАГРИ ТВ" ООД, "ВЯРА ТВ" АД, "ДЖИПСИ ТВ" АД, "Хип-хоп ТВ" ЕООД, "ХОТ ТВ" ЕАД – агент Здравков, вербуван през 1980 г. от ВКР. Обявен с решение през 2007 г. като народен представител.


Петър Манджуков (1942), собственик в Би Би Ти – агент Омортаг, секретен сътрудник в Първо главно управление (ПГУ, разузнаването) на ДС през 1974 г. Регистриран като оперативен работник на обществени начала (ОРОН) в ПГУ през 1982 г. с псевдоним Пампоров.


Красимир Гергов (1961), собственик в "Кантус фирмус" АД – щатен служител в Управление за безопасност и охрана (УБО, Пето управление на ДС) от 1985 г.


Радосвет Радев (1960), изпълнителен директор в "Дарик радио," собственик в "РИНГ-С.В." АД – агент Карак, вербуван през 1988 г. от Шесто управление на ДС.


Живко Иванов (1945), собственик и управляващ в ИРТЦ - Мизия, собственик и изпълнителен директор в "РИНГ-С.В." АД, собственик в "Телевизия Варна" АД – агент Чакъров, вербуван през 1965 г. от ВКР. Щатен служител на ОУ на МВР - Варна, от 1971 г. по линия на ДС.


Красимир Узунов (1963), собственик на "ФОКУС – НУНТИ" ООД (информационна агенция "Фокус") – агент Завадски, вербуван през 1988 г. от ВКР.

Васил Зисовски (1956), собственик в "Добруджа спектър" ООД – агент Дренски, вербуван през 1975 г. от ВКР.


Георги Барбудев (1957), собственик в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД – агент Хари, вербуван през 1989 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на ДС.


Веселин Ранков (1942), собственик в "Еврофутбол" ООД – секретен сътрудник Шантов, вербуван през 1971 г. от ПГУ.


Стефан Найденов (1946), собственик в "Еврофутбол" ООД и АЙ СИ ЕС ЕАД – агент Николов, вербуван през 1980 г. от СГУ на МВР по линия на ДС.


Николай Клисурски (1955), собственик в "Инфопрес и ко" ЕООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Бор, вербуван през 1984 г. от ОУ на МВР - Ямбол, по линия на ДС.


Николай Стоянчов (1959), собственик в "Кракра" АД – агент Камен, вербуван през 1986 г. от ОУ на МВР - Перник, по линия на ДС.


Владимир Карабойков (1957), собственик в "Кроа България" ЕООД – секретен сътрудник Бориславов, вербуван през 1982 г. от ПГУ.


Ангел Киряков (1958), собственик в "М.САТ ТВ" ООД – агент Александър, вербуван през 1989 г. от ОУ на МВР - Варна, по линия на ДС.


Константин Тилев (1952), собственик в "Мила ФМ" ООД, "Орфей медия ФМ", "Плевен +" АД, "Радио FМ+", "Радио свят" ЕООД, "ТРЕЛИ" ЕООД – агент, секретен сътрудник Първан, вербуван през 1976 г. от Шесто управление, работил е и за ПГУ.


Петър Пунчев (1956), собственик в "Мила ФМ" ООД, "Орфей медия ФМ", "Плевен +" АД, "Радио FМ+", "Радио свят" ЕООД – щатен служител на РУ-ГЩ от 1980 г. Агент Троянски на ВГУ от 1986 г.


Пламен Радански (1953), собственик в "FМ+" АД, "МИЛА ФМ" ООД, директор в "Плевен +" АД – резидент Боев, вербуван през 1974 г. от ВКР.


Николай Кръстев (1945), собственик в "НИКИКА" ООД – съдържател на явочна квартира под псевдонима Младост, вербуван през 1984 г. от ВКР.


Тончо Бебов (1946), собственик на "Нов център" ЕООД, собственик и програмен директор на "Радио Браво" ЕООД – агент Няголов, вербуван през 1980 г. от ВКР.


Димитър Илиев (1941), собственик в "ОМЪ" СД – осведомител Пирин, вербуван през 1971 г. от РУ на МВР-Петрич по линия на ДС.


Илия Илиев (1956), собственик в "Орбител Кондор" ООД – агент Цанев, вербуван през 1987 г. от ОУ на МВР - Бургас, по линия на ВГУ.


Валентин Христов (1960), собственик в "Р-22" ЕООД – агент Плиска, вербуван през 1984 г. от Шесто управление на ДС.


Алекси Алексов (1948), собственик в "Радио Скиптър" ООД – агент Янко, секретен сътрудник Агайн, вербуван през 1978 г. от ВГУ, работил и за ПГУ.


Огнян Кусиников (1952), собственик в "САТУРН – КУСИНИКОВ и ИВАНОВ и С-ИЕ" СД – агент Александър, вербуван през 1979 г. от ПГУ.


Ошнут Алиев (1963), собственик в "ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД – агент Сашо, вербуван през 1988 г. от ОУ на МВР - Толбухин (Добрич), по линия на ДС.


Румен Стоянов (1960), собственик и директор в "ТЕМПО" АД – агент Ачев, вербуван през 1979 г. от ВКР.


Господин Чолаков (1954), собственик в "ТРЕЛИ" ООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Озон, вербуван през 1982 г. от ОУ на МВР - Стара Загора, по линия на ВГУ.


Саша Арнаудова (1954), собстгвеник във "ФАР РГВ" АД – осведомител Валентина, вербувана през 1974 г. от ОУ на МВР - Бургас.


Щатни и нещатни сътрудници на ДС на ръководни длъжности в електронни медии


Михаил Бързанов (1942), директор в Би Би Ти – секретен сътрудник Вихрен, вербуван през 1978 г. от ПГУ на ДС.


Крум Хаджиянев (1957), изпълнителен директор във "Верея кабел" АД – щатен служител на Разузнавателното управление (РУ) на Генералния щаб (ГЩ) на Българската народна армия (БНА) от 1987 г.


Мария Рашкова (1950), програмен директор във СД "Вис виталис Самарски и сие" (радио "Вис виталис" - Казанлък) – съдържател на явочна квартира под псевдоним Сцена, вербувана през 1978 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на ВГУ.


Наню Манафов (1939), председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "ВИСВИТАЛИС ТВ" АД – резидент Боляров, вербуван през 1970 г. от ВКР.


Румен Панайотов (1948), председател на съвета на директорите на "ДЖИПСИ ТВ" АД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Кино, вербуван през 1987 г. от СГУ на МВР по линия на Шесто управление на ДС.


Велизар Енчев (1953), изпълнителен директор в "Еко телевизия" ООД, водещ "Дискусионно студио" в "СКАТ" ООД, водещ на предаване в "Телевизия 7 дни" – щатен служител на ПГУ от 1985 г. Обявен с решение през 2007 г. за лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местните избори.


Виолета Белева-Ханъмова (1947), изпълнителен директор в "Кроа България" ЕООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Лале, вербувана през 1980 г. от Шесто управление на ДС.


Владимир Танев (1960), изпълнителен директор в "Кроа България" ЕООД – агент Спасов, вербуван през 1980 г. от Шесто управление на ДС.


Бранимир Петров (1953), директор в "НИКИКА" ООД – агент Юлиян, вербуван през 1989 г. от ОУ на МВР - Бургас, по линия на ДС.


Борислав Тошев (1952), член на съвета на директорите в "Информационен център" ЕАД, Враца - осведомител Пенев, вербуван през 1971 г. от ВКР.


Илия Илиев (1950), директор в сдружение "Християнски център" – секретен сътрудник Неделчев(ски), вербуван през 1984 г. от ПГУ.


Александър Георгиев (1941), член на съвета на директорите в "ТВ СЕДЕМ" ЕАД – агент Пламен, вербуван през 1985 г. от ВГУ.


Веселин Дремджиев (1958), директор на новини и актуални предавания в "ТВ СЕДЕМ" ЕАД, водещ новини в същата телевизия – агент Богдан, вербуван през 1985 г. от Шесто управление на ДС.


Георги Георгиев (1944), зам.-директор в "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Загоре, вербуван през 1971 г. от СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


Борислав Костурков (1948), директор във "ФАР РГВ" АД – агент Страхил, вербуван през 1978 г. от ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агентите в БТА.


Агенти в Българското национално радио


Александър Александров (1948), водещ на предавания на немски език и отговорен редактор в БНР – агент Симо, вербуван през 1981 г. от Шесто управление на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за сътрудници на ДС в БНР.


Ангел Мощански (1925), водещ на предавания в РРС - Благоевград, БНР – информатор Андрей, вербуван през 1948 г. от ОУ на МВР - Благоевград, по линия на ДС.


Атанас Ценов (1954), водещ на новини и коментари международна политика и редактор в БНР – агент Хулио, вербуван през 1989 г. от СГУ на МВР по линия на Второ главно управление (ВГУ, контраразузнаването) на ДС.


Божидар Томов (1944), водещ на хумористични и сатирични предавания, редактор в БНР – агент Пантелеев, вербуван през 1980 г. от Шесто управление на ДС.


Божидарка Димова (1955), редактор, водещ на новини в РРС Шумен БНР – агент Диляна, вербувана през 1985 г. от ОУ на МВР - Шумен, по линия на ДС. Обявена с решение през 2008 г. за сътрудници на ДС в БНР.


Валентин Стоянов (1951), директор на програма "Радио България" в БНР – секретен сътрудник Андреев, агент Филип, вербуван през 1978 г. от ПГУ на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР (обявен е и за агент в БНТ, където е бил главен редактор и директор). Говорител на президента Желю Желев.


Велислав Добрев (1942), директор на дирекция "Административно обслужване" в БНР – агент Сергей, вербуван през 1977 г. от ВГУ на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Венцеслав Николов (1941), зам. главен редактор в БНР, водещ на предавания на испански език, редактор в БНР – секретен сътрудник Любо, вербуван през 1979 г. от ПГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Виктор Ангелоев (1965), водещ новини в БНР – агент Панайотов, вербуван през 1984 от ВКР.


Владимир Даскалов (1951), редактор и водещ на предаване на немски език в БНР – агент Философа, вербуван през 1981 г. от ВГУ.


Ганчо Ганчев (1930), водещ на предаване на сръбски език в БНР – агент Монев, вербуван през 1965 г. от Второ управление (контраразузнаването) на ДС, работил за ОУ на МВР - Стара Загора, и Шесто управление.


Димитър Петров (1932), водещ на предаване на английски език в БНР – агент Иванов, Русков, Иван, вербуван през 1952 г. от Второ управление на ДС, работил за ПГУ и Шесто управление.


Димитър Ушев (1949), отговорен редактор и водещ новини и коментатор международна политика в БНР – агент Огнян, вербуван през 1980 г. от Шесто управление. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Дора Цветкова (1956), продуцент, главен редактор в програма "Радио София" в БНР – агент Николова, вербувана през 1983 г. от Шесто управление. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Евтим Петков (1957), водещ рубрики и репортер в БНР – агент Левитан, вербуван през 1987 г. от ОУ на МВР - Търговище, по линия на ДС.


Екатерина Манолова (1953), отговорен редактор и водещ на предавания на сръбски език в БНР – агент Мая, вербувана през 1984 от ВГУ. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Игнат Иванов (1940), водещ на предаване в БНР – агент Сергей, вербуван през 1966 г. от Второ управление на ДС, работил за Шесто управление.


Йордан Георгиев (1950), старши музикален редактор и водещ на музикално предаване и рубрика в БНР – агент Луи, вербуван през 1981 г. от ВГУ, работил за СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


Катя Пеева (1958), водеща рубрики в БНР – агент Таня, вербувана през 1985 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на ДС.


Людмила Савова (1958), водеща на предавания на испански език – агент Цветкова, вербувана през 1986 г. от ВГУ на ДС.


Мартин Минков (1955), кореспондент в чужбина, политически коментатор, завеждащ кореспондентски пункт – агент Максим, вербуван през 1987 г. от Шесто управление. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Методи Кръстев (1943), водещ на предаване в БНР – щатен служител на Второ управление на ДС от 1967 г. до 1969 г., обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в СЕМ и БТА.


Милен Белчев (1949), продуцент, главен редактор в "Предавания на балкански езици и на руски език" в БНР – агент Симо, вербуван през 1977 г. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Наджи Местанов (1940), водещ на предаване на турски език, редактор в БНР – агент Салиев, вербуван през 1964 г. от Второ управление, софийски отдел.


Никола Анастасов (1949), главен редактор в Национална информационна служба в БНР – агент Настев, вербуван през 1983 г. от ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Пенка Велева-Димитрова (1956), редактор и водеща на предаване на гръцки език в БНР – агент Виржиния, вербувана през 1986 от СГУ на МВР по линия на ДС.


Петър Петров (1951), родещ на рубрики в БНР – осведомител Попов, вербуван през 1969 от ВКР.


София Попова-Карапетрова (1955), отговорен редактор и водеща на предавания на албански език в БНР – секретен сътрудник Станислава, вербувана през 1988 г. от ПГУ. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Спасиана Русева (1948), старши редактор, водеща на новини и коментатор международна политика в БНР – агент, осведомител Селин, вербувана през 1968 от Софийско управление на МВР по линия на Шесто управление, работила за Шесто управление. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Станимир Делчев (1942), водещ на предавания на френски език в БНР – агент Валери, вербуван през 1974 от ВГУ.


Стоимен Павлов (1952), водещ на новини и коментатор международна политика, редактор в БНР – секретен сътрудник Пауло, вербуван през 1987 г. от ПГУ.


Татяна Обретенова (1952), редактор и коментатор вътрешна политика в БНР – агент Зоя, вербувана през 1974 г. от ВГУ.


Татяна Табакова (1947), водеща на предавания на турски език в БНР – осведомител Ирина, вербувана през 1974 от ВГУ.


Тодор Ротермел (1930), водещ на предавания в БНР – агент Хофман, вербуван през 1961 г. от Софийско управление на МВР, работил по линия на ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Тома Спространов (1941), старши музикален редактор и водещ на музикални предавания и рубрики в БНР ("Музикална стълбица" и др.) – агент Ан, вербуван през 1973 г. от ВГУ.


Цанко Заечки (1945), водещ на предаване в БНР – агент Огнянов, вербуван през 1988 г. от ОУ на МВР - Благоевград, по линия на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНР.


Янка Константинова (1931), водеща на предаване на английски език в БНР – информатор Валя, вербувана през 1953 г. от Второ управление на ДС.


Агенти в Българска национална телевизия


Александър Авджиев (1958), главен редактор в БНТ, член на програмната комисия в БНТ, водещ на предаване – агент Павел, вербуван през 1984 г. от СГУ на МВР, разузнавателно отделение на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Атанас Митрев (1937), водещ на предаване в БНТ – агент Пламенов, вербуван през 1980 г. от Шесто управление. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Божидар Димитров (1945), водещ на предаване в БНТ – секретен сътрудник, агент Кардам, Тервел, Телериг, вербуван през 1973 г. от ПГУ, работил и за ВГУ. Обявен с решение през юни 2009 г. за агенти на ДС сред лица, регистрирани от ЦИК за народни представители. Министър без портфейл за българите в чужбина в кабинета на Бойко Борисов.


Владимир Береану (1954), водещ на предаване в БНТ – агент Георгиев, вербован през 1986 г. от Шесто управление на ДС.


Владко Мурдаров (1948), водещ на предавания в БНТ – агент, секретен сътрудник Драган, вербуван през 1975 г. от Шесто управление на ДС, работил и за ПГУ.


Костадин Филипов (1947), член на редакционния съвет в БНТ – агент Дамян, вербуван през 1978 г. от ВГУ, работил и за Шесто управелние. Обявен с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Наташа Тодорова (1950), зам. главен редактор в БНТ – агент Рилка, вербувана през 1978 г. от Шесто управление на ДС. Обявена с решение през 2008 г. за агенти на ДС в БНТ.


Николай Априлов (1954), водещ на предаване в БНТ – агент Орис, вербуван през 1979 г. от Шесто управление на ДС.


Петър Вучков (1938), водещ на рубрика в БНТ (предаването "Минута е много") – агент Балкански, вербуван през 1957 г. от Второ управление на ДС, работил и са СГУ на МВР по линия на Шесто управление.


Агенти в други електронни медии


Владимир Каперски (1953), водещ на предаване във "ВВД-РУЙЧЕВ" ЕООД – секретен сътрудник Илич, вербуван през 1988 от ПГУ.


Веселин Стоянов (1942), автор на предаване в ИА "Военни клубове и информация" – агент Генадиев, вербуван през 1976 г. от ВКР.


Карамфила Йоргова (1931), водеща на предаване в "ЕМВОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД – съдържател на явочна квартира под псевдоним Синчец, вербувана през 1966 г. от ОУ на МВР - Кърджали, по линия на ДС.


Георги Коритаров (1959), политически коментатор в "Нова телевизия", водещ предаване в Би Би Ти – агент Алберт, вербуван през 1979 г. от Шесто управление на ДС, работил и за ПГУ.


Йосиф Мешулам (1950), редактор в "РЕКОРДИНГ" ООД – агент Захаревич, вербуван през 1982 г. от ОУ на МВР - Хасково, по линия на ДС.


Любомил Лазаров (1952), водещ рублика в "САТ ТВ" ООД – агент Михайлов, вербуван през 1980 г. от ОУ на МВР - Пловдив, по линия на Шесто управление на ДС.


Борислав Джамджиев (1949), водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД – агент Красимиров, вербуван през 1988 г. от Шесто управление на ДС. Обявен с решение през 2008 г. за агентите на ДС в БНР.


Николай Конакчиев (1942), водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД – агент Благовест, вербуван през 1974 г. от ВГУ. Обявен с решение през 2008 г. за агентите на ДС в БНР.


Найден Рангелов (1944), водещ "Чшае шукарие" в "СКАТ" ООД – агент Караиванов, вербуван през 1972 г. от ОУ на МВР - Михайловград (Монтана), по линия на ДС.


Стефан Солаков (1942), водещ "Фронтално" – дискусионно студио Атака в "СКАТ" ООД – щатен служител в Първо управление (разузнаването) на Комитета за държавна сигурност от 1967 г. и на ПГУ от 1969 г. Нещатен служител – оперативен работник на обществени начала (ОРОН) под псевдоним Сидер в ПГУ от 1989 г.


Цветан Начев (1958), водещ на предаването "Това не е истина" в "СКАТ" ООД – щатен служител на ПГУ от 1984 г.

Коментари (149)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 3 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1086 Весело

  Хахахаха - жалки малки човечета. Сега ще се наслушаме какви важни мисии за Родината са изпълнявали като са донасяли за колегите и приятелите си...

 2. 6 Профил на Стария Бен
  Стария Бен
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Ааа, тия не са дорасли за орден още! Гоце ще даде орден само на агент Сава, а Бойко ще даде орден на агент Кардам/Тервел/Телериг

 3. 15 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 873 Любопитно

  Свободните ни и независими български медии май са се освободили само от "външни вражи елементи, които работят против държавата", ха-ха-ха ...
  Бедни, бедни Богомил Райнов, детективските ти романи са като приказките на Сънчо в сравнение с това, което е и до момента.
  Интересно като как са се стремили всички тези люде да подобрят живота българки а пък ние живеем в такъв коптор? Нещо няма връзка между приказките и делата им, а?

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 4. 25 Профил на vasilev
  vasilev
  Рейтинг: 210 Неутрално

  то половин българия са агенти ДС, наистена по това време в българия е нямоло безработеца всички са имали работа

 5. 34 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Добре, де, не, че познавам много журналистите, но прави впечатление, че с изключение на 6-7 имена, повечето в списъка са непознати, изпълнявали периферни, невидими за зрителската/слушателската и пр. аудитория длъжности.

  Да се разбира ли, че всичките други журналисти са чисти като сълзи, или да се има предвид, че ограничението "в електронните медии за периода 2006 - 2009 г." просто оставя извън вниманието другите - и най-вече известните имена?

  Няма ги тук агент "Бор", агент "Димитър" и пр. Защо?

  Защо отново имаме действие по разкриване на агенти на ДС, което е дефектно?

  Красимир Кабакчиев, дфн
 6. 35 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 873 Весело

  К'ви журналисти бе, брато, к'ви пет лева? Че те 90% без значение агенти или не на термина "чело на статия" гледат като теле в железница. Непроверена фактология, преиначаване на думи при интервюта, безсмислени въпроси, прозиращо лично отношение към интервюираните и т. н. и т. н. Я ми покажете страница на Труд, 24 часа, Монитор, Телеграф и т. н. на която да има по-малко от 10 правописни грешки? Че те и в програмата на телевизията имат правописни грешки вече!
  К'ва журналистика, к'ви 5 лв.? На кой му пука? Въобще будките за вестници освен от 3-та възраст, Позвънете, Еврофутбол и продажба на билети за градски транспорт печелят ли от нещо друго? Абе я им вижте само тиражите и пребройте библиотекитеи държавните организации, които се абонират по презумция, и ще ви стане ясно кой чете вестниците. Най-често държавният чиновник докато чака да му мине работния ден.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 7. 37 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Е, добре, "М-м-м-да", нямали талант!

  Съгласен.

  "След 89г - назначени за капиталисти".

  Съгласен.

  Обаче, след като са неталантливи, как тогава е станало така, че

  "изпълниха мисията си - опростачиха масата , втълпиха и ,че "Костов е виновен,черен циганин", а СДС е крадливо"???????

  Излиза, че са били талантливи.

  Айде отново, а! Поне мъъъничко логика да има!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 8. 39 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 873 Любопитно

  Една медия ако няма публика, която да й вярва на информацията, за какво съществува? Сама за себе си ли?
  Медиите продават информация. Когато стоката обаче ти е некачествена никой не иска да я купи. След като никой не ти купува стоката ти фалираш. Познайте сега защо не са фалирали толкова телевизии и вестници, които никой не ги чете и ще започнете като мене да слгате титлата "журналист" в кавички в 90% от случаите и на останалите 10% ще им се размине само заради старанието и желанието.
  Българската журналистика като клика се доведе дотам, че никой да не я чете и да не й обръща внимание. Бедата вече не е че са били агенти, бедата е че нямат вече авторитет и обществено влияние. Това ги обезмисля и като журналисти. За какво са им, ако немогат вече да влияят на общественото мнение?

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 9. 42 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Прасимир Кебапчиев,
  Прасимирчо, мамин, ти пак ли изпълзя веднага след като се върна от Бузлуджа?
  долна пасмина сте вие, гнилочта на нацията и копоите на ДС!

  а ти, бе, колко от колегите си оклепал пред партията-майка, защото са били по-талантливи от теб, долна гнусна плужешка свиньо?

  повдига ми се от неудачници и некадърници - агенти на ДС!

  РЕФОРМИ !
 10. 44 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  сега поне знаем голяма част от мрежата на доносниците, техните бизнеси и сфери на влияние.

  както някои форумци тук вече предложиха:
  ако не с активна гражданска позиция, нека поне ги накажем с пасивна гражданска позиция - никакъв бизнес с боклуците и техните фирми, посочени по-горе.

  никакъв зрителски и слушателски интерес към техните медии, сайтове и др.

  никакви голф курсове при Прасимир Гербов!
  никакви наеми в бизнес центровете на свинята майка (Сирена Кръстева) а тя да вземе да купи БиБиТи на Маджуков и Кирето Гоцев...

  РЕФОРМИ !
 11. 46 Профил на САРФОШ ГОШО
  САРФОШ ГОШО
  Рейтинг: Неутрално

  Глупаци са тези,които след 20 години "демокрациа" могат да виарват на тези списаци.

  Чрез такива манипулации се скриват истинските намерениа на тези,които са обнародвали този списак!!!

 12. 50 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  Иван - има логика в разсъжденията Ви. Честно казано и аз се чудя как толкова години криха всичко, а сега в рамките на по-малко от един мандат (и забележете чии мандат!) започнаха да ги осветяват. Може би наистина някой да си прави сметка да сменя физиономиите и по този начин да придаде повече легитимност на т.нар. "елит", но някак си не се връзва. Най-малкото защото на всички мисля е ясно, че тези индивиди няма да се покрият нито ще се покаят. Както писах в коментара по-долу, сега ще разберем как всички са бранили нацията от враговете и. Убеден съм че някои (като моят личен любимец фатмакът Узунов) даже ще се героизират и ще ни обясняват назидателно какви сме червеи неблагодарни, понеже не оценяваме техните заслуги. И медиите ще си останат същите. Цялата работа повече ми прилича на тази с Гоцето - да излезе всичко наяве, после с мощен ПиАр ще замажем нещата, ще отклоним дискусията, Костов ще излезе виновен за всичко (както и ЦРУ, МОСАД, МИ-5 и 6, "Отворено общество", ВВС и т.н. все западни служби и организации) и една седмица по-късно всичко ще си тръгне по старому, с тази разлика че вече не може да гръмне "бомба".

  П.П. Кабакчиев - тия които са ти неизвестни до един в един или друг период са били на средно управленско ниво по доста важни медии. И също са оказвали огромно влияние.

 13. 52 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Някакъв ритнитопковец взел да се кахъри за моята личност, за досиетата и защо съм се връщал от Бузлуджа!

  Както вече казах другаде, тук повечето не излизат с името си, а се държат като плъхове. Докато аз не само излизам с името си, но и посочвам конкретно: направих това и това против комунизма.

  Повечето тук - включително ритнитопковецът, с какво излизат? С името си? Не. С извършени действия? Не.

  Нещастни и неграмотни плъхове, погледнете например автора на тази статия! Това е човекът, разкрил убийството на светеца на българската демокрация Георги Марков! Това е българският писател и общественик № 1 на 21 век! Ето, това е достойно гражданско поведение! Няма и дума за това в коментарите! Ритнитопковците тук вероятно дори не са чели книгата "Убийте Скитник"!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 14. 54 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Alien пише:

  "Кабакчиев - тия които са ти неизвестни до един в един или друг период са били на средно управленско ниво по доста важни медии. И също са оказвали огромно влияние."

  Напълно съгласен. Всъщност тук повечето са собственици на големите медии, чиито имена са известни, но по принцип остават в сянка.

  Това са кукловодите: начертават политиката, определят какво може и трябва - и респективно какво не може и какво не трябва - да се пише, казва и показва!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 15. 56 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Прасимире, Кебапчиев,

  долна комунистическа доносническа свиньо!
  чели сме и "Портретът на моя двойник", "Задочни репортажи за България", "Когато часовниците са спрели. Нови задочни репортажи за България", "Жените на Варшава" и още малко.

  ти си една вмирисана комунистическа отрепка, която не само, че нищо не е направила против комунизъмъ, ами си и бил един долен доносник!

  сложил си бил истинското име?!?
  не. истинското ти име е:
  Долен Доноснически Свинаров

  мисля, че освен лустрация, трябва да се приеме закон за изгонването на всички агенти на ДС. да си отиват по къщите на изток от Урал.

  а ти, Прасимире, морлошка комунистическа душо, се покрий някъде, защото само да те хвана на улицата
  ще пееш две денонощия: "Боже, цяре ми пази"!
  (бъди спокоен, не те заплашвам със саморазправа. на мен не ми е приятно да "бъркам в лайната"

  РЕФОРМИ !
 16. 58 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Alien,
  дори този списък да е плод на планирана кампания, поне е едно добро начало.
  но е крайно време със закон да се отворят всички досиета на тези "true Bulgarian heroes"...

  за да се знае с кой не трябва да се прави бизнес, да имаме отношения и делови (дори лични) връзки в нашата мила татковина. и с децата им включително. защото децата им са ползвателите на Бентли-та, яхти, банкови сметки и т.н.

  РЕФОРМИ !
 17. 59 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  М-м-гадно пише:

  "опростачването се извършва по метода на китайската капка – подиграваш всеки опит за налагане на принципи, представяш скромни и честни хора като малоумници и налагаш като супер звезди Кати,Емануела,Луна...,Постоянни гости на водещите са сводници,проститутки и загрижено проследяваш съдбата на неуспели емигранти."

  Тук вече съм съгласен.

  М-м-гадно пише още:

  "Не забравяш да направиш символа СДС мръсна дума, подхвърляйки ,че черноморието е на Костов"

  Тук не съм съгласен. Напротив - много малко е говорено за Костов. Което е говорено - са глупости, дреболии, лъжи. А това, което не е говорено, като например деянията му през комунизма, даването на съвети на комунистическите убийци в "Работническо дело" - е най-важното, което пък всъщност е умишлено прикривано.

  Ето пак пример с автора на тази статия.

  Той разкри пълното бездействие на СДС по отношение на случая с писателя Георги Марков, като напълно изобличи поведението на лицата Стоянов и Гяуров. По този въпрос медиите мълчаха и продължават да мълчат като гробове!

  Днес лицето с хубавото име Гяуров е адвокат на СДС, лидер на организацията и, ако не се лъжа, депутат.

  Красимир Кабакчиев, дфн
 18. 60 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ритнитопковецът бил чел Георги Марков. Хубаво. Обаче не е чел "Убийте Скитник".

  Ами прочети я, бе, неграмотник!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 19. 64 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1086 Весело

  Георги - don't feed the troll!!!

  ДФН-то се събуди след тежката кома причинена му от изборните резултати и последвалите събития. Да си пожелаем да понася още такива тежки удари! А през останалото време да му се радваме с надеждата, че такива като него скоро ще има само в музеите и зоопарковете.

 20. 66 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Alien,
  имаш право.
  ДФН-то се храни с омраза и обича да го ругаят. зер това му е работата

  РЕФОРМИ !
 21. 68 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  последно

  Прасимире, Кебапчиев,
  "Убийте "Скитник" не е книга на Г. Марков. не е тук мястото да пиша какво съм чел. нито ти си нищожеството, с което ще водя тази дискусиял

  ти си долна безподобна комунистическа свиня и като такава заслужаваш презрението ми и ругатните мил

  но добрата новина е, че си тотален некадърник. поради тази причина няма да прочетем името ти в списъка на агентите... просто защото не ставаш за ръководен пост (на медия в случая).

  а не ставаш за ръководен пост, защото си долна мерзавска душичка

  я кажи сега какъв е твоя агентурен никнейм?
  - Дядо Мраз
  - Фагот
  - Агент Лхотце (с другия връх на българското контра-разузнаване сте били почти адаши)
  - Агент Фильо лог
  - Мичо Гейзадето

  РЕФОРМИ !
 22. 69 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 873 Весело

  Най-интересното е, че се води спор за хора, които вече нямат абсолютно никаква тежест в обществото много преи да ги обявят.
  Освен това смятам, чеако престанете с личните обиди един към друг ще е от полза за всички ни.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 23. 72 Профил на Alien
  Alien
  Рейтинг: 1086 Весело

  Хехехе - пак познах. Само че не е бил първи Узунов, а Енчев. Гниди.

 24. 74 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Boriaz,
  не е съвсем вярно, че са хора без тежест.
  но по-добре да отрежат пръстите и ръцете на туловището. то като остане само "мозък" или ще излезе на светло, или ще си търси други крайници, или сивото вещество ще мимикрира в кафяво такова...

  малко по малко. списък по списък.
  и ще си създадем съвременно гражданско общество.
  в което мястото за ДФН-тата и Добри Божиловците е в ъгъла... или на къра...

  РЕФОРМИ !
 25. 77 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Аспарухов, напълно съм съгласен с тезата ти че като нестана навреме и изведнъж ще става малко по малко. ТРЯБВА да се знаят имената им за да видят хубаво всички кой кой е и кой е бил. Това обаче не отменя факта, че ги пуснаха когато вече никой не си купува вестници и не вярва на телевизии.
  В момента едва ли има човек в българия, на който да вярват повече от 10% от българите. До такава степен нихилизираха обществото, че дори и факта, че президентът на странате е бил агент на ДС се посреща с "Ами ние не сме и очаквали друго" от масовата публика. Преди 10 години си мисля че щеше да има доста по-остра реакция.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 26. 78 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Мисълта ми е, че е закъсняла реакцията. Явно лобито им всеоще е достатъчно силно за да се издават по системата "след дъжд- качулка".
  Дано поне се откъснем малко по малко от тяхната хватка. Иначе не виждам възможност за прогрес.

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 27. 85 Профил на jantra
  jantra
  Рейтинг: Неутрално

  Списъкът не е пълен. Защо само ръководните кадри?! "Обикновените" журналисти не са ли доносници? И до кога ще се отварят досиетата избирателно, както уйдисва на някого?

 28. 93 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Малеей, много нахален тоя ритнитопковец!
  Естествено, че "Убийте Скитник" не е книга на Георги Марков. Това е книга на автора на тая статия.
  Обясняваш му, обясняваш, ама за какво ли?

  Красимир Кабакчиев, дфн
 29. 99 Профил на asen
  asen
  Рейтинг: Неутрално

  Нека се спре с обобщаването, че всички журналисти са агенти и че цяла българия са агенти. Ако приемем, че журналистите са някаква извадка то проверените са близо 2400, а от тях само 100-тина са агенти. Това прави под 10% и нека не забравяме, че все пак това не са прости хора (все пак са имали образувание) и е нормално да се търсят такива хора за вербуване.

 30. 100 Профил на asen
  asen
  Рейтинг: Неутрално

  Нека се спре с обобщаването, че всички журналисти са агенти и че цяла българия са агенти. Ако приемем, че журналистите са някаква извадка то проверените са близо 2400, а от тях само 100-тина са агенти. Това прави под 10% и нека не забравяме, че все пак това не са прости хора (все пак са имали образувание) и е нормално да се търсят такива хора за вербуване.

 31. 102 Профил на про
  про
  Рейтинг: Неутрално

  след като зората на демокрацията направи мръсна думата интелектуалец, сега е ред на думата журналист.. не зле, нали?

 32. 108 Профил на heineken
  heineken
  Рейтинг: 673 Неутрално

  Какъв е този Кабакчиев, това ли новият шеф на ДАНС?!?

  Наистина Кабакчиев малко прилича на келнер, но много повече - на западнал застрял жиголо

 33. 109 Профил на heineken
  heineken
  Рейтинг: 673 Неутрално

  Това прави под 10% и нека не забравяме, че все пак това не са прости хора (все пак са имали образувание)

  ***

  Какво, къде, как, защо са имали образувание? Само за хемороиди ли иде реч, или още по-сериозно образувание?

 34. 112
  ****

  Мненията на потребителя Salutte бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 35. 115
  ****

  Мненията на потребителя Salutte бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 36. 118 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ха-ха-ха! Костозомбоседесариатът продължава да бучи против мен.

  И защо? Е, как защо?

  Защото се мъча да лекувам болните от костозомбизъм тикви.

  Абе, майтап! Продължавайте да пишете колко е велик Костов и колко гаден и прост е Кабакчиев, щото го критиква.

  Красимир Кабакчиев, дфн
 37. 123 Профил на .dru
  .dru
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Никой не подкрепи #23
  "Джурналяшко инфоГневно 2312:5204 авг, 2009 "Дневник", бъдете точни!

  КДС, а НЕ ДС."

  А беше толкова важно!

  Не разбирате ли, че това изопачаване на абревиатурата (от КДС на ДС) ни е пробутано от самия КДС?


  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 38. 126 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 481 Неутрално

  № 124 "На тато момчето" каво за 71-ви набор? През 89-та бяха осемнайсет годишни - съгласен си нали?

 39. 144 Профил на Malta
  Malta
  Рейтинг: 411 Неутрално

  До Ръбчев.
  Искам и аз да видя всичките агенти в образованието - ама не само във висшето, батка..Средното е по-масово , те там да видиш за какво става дума..Туй главни секретари, туй директори на професионални гимназии, директори на дирекции в МОН и т.н. Да видиш как учители по физическо топят колегите си ..отврат, та отврат..Питам се, времето заличава ли такива следи? Май не - разбити съдби, семейства, клевети, гнусотии. Такива хора "възпитават" децата ни...

  Mal
 40. 149 Профил на victorcito
  victorcito
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Невероятно! Не мога да помярвам, че колегата Владимир Танев е бил доносник на ДС. При това шестак!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах