Кадровото досие на Алексей Петров в ДС

© Комисия по досиетата

Снимка на Алексей Петров от кадровото му досие.Арестуваният при операция "Октопод" Алексей Петров беше обявен за сътрудник на бившата Държавна сигурност с решение №78 от 14 октомври 2009 г. на комисията по досиетата при проверката на Националния осигурителен институт, където той е бил член на управителния съвет. През 1987 г. като служител в тогавашния Специализиран оперативен милиционерски батальон (дал основата на днешния Специализиран отряд за борба с тероризма) Петров е преназначен на щат към Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия и противодържавните прояви. По това време в управлението, известно още като политическата полиция, се сформира ново направление "Т" (Терор). В структурата му влиза и Специализираният милиционерския батальон на червените барети край резиденция "Врана".


Личното кадрово досие на Алексей Петров се състои от три части и съдържа общо 139 листа. Първата част се отнася за кандидатстването му и престоя му в средното милиционерско училище в Пазарджик; втората – за службата му в Специализирания батальон на червените барети, и третата част съдържа различни документи за назначаване, преназначаване, свързани с него, както и с напускането му на МВР.


Масленозелената папка под №63507, съхранила част от миналото на о. з. старши лейтенант Алексей Илиев Петров, крие важни подробности от живота на арестувания миналата седмица доскорошен съветник в Държавна агенция "Национална сигурност" при управлението на тройната коалиция.


© Комисия по досиетата

Корицата на кадровото дело.
Досието хвърля светлина не само върху кариерното развитие на бившата барета в структурите на МВР в периода 1977 - 1992 г., но и върху негови основни психологически характеристики, мотивировка и профил, които без съмнение са дали отражение върху реализирането и дейността му след напускане на системата на вътрешното министерство в началото на прехода.


Произход и семейство


"Има уравновесен, твърд, волеви характер. В екстремални ситуации проявява изключително хладнокръвие, съобразителност, бърза реакция, умение за вземане на правилни решения, за което е използван многократно при изпълнение на специални задачи".


Това е характеристиката, която е дадена на Алексей Петров през 1990 г., когато му е присъдено офицерско звание. Интересна подробност е, че тринадесет години по-рано, през 1977 г., когато е кандидатствал за приемане в Средното милиционерско училище (СМУ) "Ф. Е. Дзержински" в Пазарджик, той собственоръчно е записал в секретния личен формуляр на управление "Кадри" в МВР следния отговор на въпроса "Кой ви е ориентирал да кандидатствате за работа в МВР?": "Аз съм се ориентирал сам". Алексей Петров избира вътрешното министерство едва 15-годишен.


След още 15 години, през 1992 г., вече на 30 години, отново собственоръчно ще подаде рапорт до министъра на вътрешните работи за доброволно напускане на системата, в която се е утвърдил като един от най-перспективните служители в Специализирания отряд за борба с тероризма.


Алексей Петров е роден на 23 април 1962 г. в тетевенското село Градешница, тогава Ловешки окръг (днес селото се изписва Градежница). Както е посочено в множеството документи от досието, той произхожда от бедно селско семейство.


В секретна справка, екземпляр единствен, на Окръжно управление (ОУ) МВР – Ловеч, от 1977 г. относно: "Изучаването на лицето АЛЕКСЕЙ ИЛИЕВ ПЕТРОВ, кандидат за курсант в СМУ – Пазарджик", е посочено, че баща му Илия Петров Василев (1942) работил като извозвач на дървен материал в ТКЗС в Тетевен.


Той се е проявил като един от най-добрите секачи в България на организираните социалистически съревнования. Впоследствие работи като секач в СССР – Коми. "Безпартиен, но с положително отношение към мероприятията на народната власт", е записано в секретната справка.


Майката на Алексей Петров – Диляна Илиева Веселинова (1943), произхожда от бедно селско семейство. Тя е работила е като гледачка на волове (пастирка на добитък в друга справка на ОУ на МВР – Ловеч, б.а.) в държавното земеделско стопанство в с. Гложене, Тетевенско. Тя също е безпартийна. И двамата родители са определени като трудолюбиви.


Алексей Петров е първородното им дете. Той има брат Огнян Илиев Петров (1964) и сестра Теменужка Илиева Петрова (1968), които тогава са ученици.


Кандидат за милиционерското училище в Пазарджик


Кандидатът на милиционерското училище е член на ДКМС и неженен. Завършва основното си образование с отличен (5.60) и примерно поведение в основното училище "Христо Ботев" в тетевенското с. Глогово.


"Учебните занятия посещава редовно. Активно се е включвал в трудовите инициативи и съзнателно е изпълнявал поставените му поръчения. В продължение на три години е бил член на дружествения съвет, а през последната година секретар на ДКМС в училището.


По характер е тих, скромен и общителен. За добра комсомолска работа е награждаван многократно. Здравословното му състояние е добро. Отговаря на основните изисквания за курсант в СМУ. Няма близки и роднини, засегнати от мероприятията на народната власт и такива зад граница в капиталистическите страни", се казва в справката на ОУ на МВР – Ловеч.


Изяснено е още, че при проведения с 15-годишния младеж разговор той е изразил желание да учи в СМУ – Пазарджик. Така началникът на отдел "Кадри" и началникът на ОУ на МВР в Ловеч предлагат Петров да бъде приет за курсант.


© Комисия по досиетата

Психологическото изследване на Алексей Петров.


Следват собственоръчно написани от кандидата с четлив почерк молба и автобиография. В секретния личен формуляр на МВР "Кадри" Алексей Петров е попълнил, че е от български произход и не е сменял името си.


Като социален произход е посочил – "селски". Записал е, че е член на ДКМС от 25 ноември 1976 г. комсомолски секретар в основното училище с. Глогово, Ловешки окръг. Не притежава шофьорска книжка, не владее чужди езици, не е посещавал чужбина, а срещу графата "Спортни занимания" е записал футбол.


На въпрос "Къде, как и с кого прекарвате свободното си време?" е отговорил следното: "През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС и помагам в домакинството".


Въпросникът за проучване е изискал да се посочат и лицата, с които кандидатът дружи. Петров е изброил трима души – единият е дружинният председател, а другите двама са ръководители на ДКМС. В друга графа е посочил, че е бил е в кръжок "Млад приятел на МВР".


В подкрепа на кандидатурата в досието са приложени два документа от негови пълномощници. Първият е характеристика на Алексей Петров от зам.-председателя на общинския народен съвет в с. Гложене, а вторият – характеристика от ДКМС, с. Глогово. В нея за Петров се посочва:


"Акуратно изпълнява възложените му комсомолски поръчения. Не притежава лоши пороци и наклонности към алкохол и тютюнопушене." Препоръката на общинския комитет на ДКМС в с. Глогово е "другарят Алексей Петров да продължи образованието си, за да покаже скритите си резерви от знания и комсомолски жар".


В педагогическата характеристика от директора на основно училище "Христо Ботев" в с. Глогово е подчертано, че "вниманието на ученика е съсредоточено и устойчиво. Има логичност и трайност на запомнянето. По характер е тих и скромен".
При приемането в СМУ в Пазарджик Алексей Петров е подписал декларация, която го задължава след завършване на милиционерското училище да служи в органите на МВР най-малко 10 години.


© Комисия по досиетата

Преназначаването на Алексей Петров в Шесто управление на ДС.


В батальона на баретите


През 1981 г. той завършва СМУ в Пазарджик с общ успех  отличен 5.71 и през август същата година е назначен в поделение №72620 – Мотомилиционерския батальон край резиденция "Врана", който по това време се води към Софийско градско управление (СГУ) на МВР. Заповедта за назначаването като старшина от Народната милиция носи датата 13 август 1981 г.


Няколко месеца по-късно, през ноември 1981 г., Петров изразява желание да се яви на изпит по чужди езици – английски.


През март 1983 г. той подава рапорт до началника на СГУ с молба да кандидатства във Висшия икономически институт (ВИИ) "Крал Маркс" (днес УНСС, б.а.) Желанието му е да продължи образованието си задочно обучение в търговския факултет на ВИИ, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".


В служебната му характеристика от този период е отбелязано, че "като характерна черта следва да се посочи професионалното му отношение към подготовката и особено активността в занятията му при провеждане на учебния процес, а също така и при носене на службата". Неколкократно му е присъждано званието "Образцов служител".


В документ със заглавие "Преценка за комсомолската работа на Петров" е отбелязано, че той се "проявява и утвърждава като изпълнителен, принципен и настоятелен комсомолец и служител". Отговорник е по спортно-масовата дейност в комсомолската организация на баретите.


Постепенно той се очертава като един от най-перспективните кадри в специализирания батальон и един от служителите с изявени лидерски качества.


В предложение относно: "Повишаване в длъжност на служител от под. 72620 СГУ на МВР", подписано от командира на поделението Е. Лазарков, за Алексей Петров се казва:


"Показва стабилни и високи резултати в периодично провежданите изпити и особено по бойно приложните дисциплини. Има изграден правилен марксистко-ленински мироглед, разбира и работи за изпълнение на партийните решения.


Многократно е определян за "Образцов служител" в ротата, където служи. Умее да организира служителите около себе си, подпомага командира на ротата и взводния командир в провеждането на занятията от учебния процес. В момента е един от най-добре подготвените служители в страната по джудо и карате. Има завоювано звание "инструктор", а на състезания, организирани от районния комитет на ДКМС при МВР, зае първо място. През 1982 г. е избран за комсомолски групов отговорник. Има завоюван авторитет между колегите си в поделението."


През 1983 г. Петров подава рапорт до началника на СГУ – МВР да му бъде разрешено да сключи граждански брак с Мариана Миланова (1964) от София. Тя произхожда от работническо семейство. Завършила е техникум по търговия и след разпределението работи в ЦУМ като продавачка на дамски обувки. След подробно проучване на момичето, определено в документите като "скромна и трудолюбива девойка", и на родителите й, началниците на старшина Петров му разрешават да се ожени.


Щурмовак, лидер и каратист №1


Документите от кадровото дело на Алексей Петров разкриват, че в средата на 80-те години Алексей Петров вече се откроява от останалите барети и се налага като лидер и човек със специални умения във военноприложни дисциплини и най-вече в джудото и каратето. В една справка за служебната дейност на Алексей Петров от този период е посочено:


"Политически е много добре ориентиран. От 1 януари 1984 г. е назначен за командир на отделение. Със задълженията се справя добре. Физически е отлично развит. Има наклонности към карате и военноприложни дисциплини. На състезание по карате е първенец на София. Председател е на секцията по карате. Винаги получава отлични оценки по стрелба. Награждаван е от министъра на вътрешните работи, от началника на СГУ и ръководството на поделението."


В друга характеристика на старшина Алексей Петров – командир на отделение, обобщаваща периода 1981-1986 г. (документът е от август 1986 г., б.а.), може да се прочете следното:


"С хората работи умело, като ги увлича за изпълнение на служебните задачи. Обществено-политическата активност е на високо равнище. Заемал е изборни длъжности в комсомолския актив. В момента е зам.-секретар на комсомолското дружество.


В началото на службата си в поделението е профилиран в състава на щурмовите групи. Специалността си усвоява с любов и полага допълнителни усилия за повишаване на професионалната си подготовка. В учебния процес постига отлични резултати по физическа, огнева и политическа подготовка.


В занятията по оперативно карате се изявява като един от служителите с най-висока степен на подготвеност. От специална комисия специалисти е награден с черен колан за оперативно карате. Успешно е завършил курс и притежава инструкторска правоспособност по оперативно-бойните дисциплини.


На провежданите състезания от Спартакиади на МВР и организирани прегледи от районния комитет на ДКМС се е класирал на призови места, за което е отличаван с медали, грамота и награждаван по служебна линия. Благодарение на придобитите качества му е възлагано да провежда занятия по карате на служители от поделението.


Добрата теоретична подготовка и познаването на нормативните документи му позволяват отлично да носи службата. Успешно е участвал в изпълнението на специални задачи, за което е награждаван многократно с морални, предметни и материални награди.


Отличава се със смелост и мъжество в преодоляване на трудностите. Сред колегите си се ползва с отлично обаяние и авторитет."


Въпреки че е определен като дисциплиниран служител, в кадровото му дело не е пропуснато и едно негово провинение, регистрирано през 1985 г. Тогава след употреба на алкохол той участва в скандал, който за малко не прераства във физическа разправа. Секретна справка за инцидент между служители от Народната милиция и шофьори от стопанско предприятие "Таксиметрови превози" описва случилото се.


На 25 ноември 1985 г. старшина Георги Георгиев, колега на Алексей Петров, го поканил на гости да празнуват рожден ден. Черпили се с водка, играли шах и слушали музика. След това цивилно облечени излезли и на трамвайната спирка "Бъкстон" и се качили в такси, което било без шофьор. Шофьорът, който пиел кафе със свой колега, настоял да излязат от колата. При възникналия спор баретите и двамата шофьори започнали да се заплашват взаимно и да се блъскат. Само дошлите милиционери от близкото Шесто РПУ предотвратили по-нататъшното разрастване на спречкването.


В доклада на началника на Шесто РПУ обаче е записано, че двете барети са били употребили алкохол. При оценката на инцидента ръководството на специализирания батальон е преценило, че баретите не са предприели истински действия, тъй като специалните им умения позволявали много бързо да се справят с двамата шофьори, макар и единият да е успял да се "въоръжи" с крик. Въпреки това Алексей Петров е наказан с "Предупреждение за непълно служебно съответствие". Впоследствие то е било отменено, тъй като според началниците на баретата то е изиграло възпитателна роля.


© Комисия по досиетата

Заповед за награждаване от министър Димитър Стоянов на изявени служители, сред които и Алексей Петров.


© Комисия по досиетата

Продължение на документа в частта за Алексей Петров.


Към Шесто управление на ДС


Бомбените атентати, извършени в България през 1984-1985 г., предизвикани от наредената от Тодор Живков и Политбюро на ЦК на БКП политика за насилствено преименуване на българските турци, налага преструктуриране на Шесто управление на ДС. В него е създадено направление "Терор", към чиято структура е присъединен и Специализираният милиционерски батальон на баретите. От началото на 1987 г. всички негови служители са преназначени на щат в Шесто управление на ДС.


Със заповед от 3 януари 1987 г. Алексей Петров е назначен за командир на отделение, а с последвала заповед от 5 януари същата година е назначен за помощник-инструктор към Шесто управление. Рапортите на Петров от този период са адресирани чрез началника на батальона до началника на направление "Терор" в Шесто управление на ДС.  


В една от секретните заповеди на началника на Шесто управление на ДС ген. Антон Мусаков от октомври 1987 г. фигурира преназначаването на Алексей Петров за помощник-инструктор със заплата от 165 лв. плюс 25 лв.


Макар в кадровото дело на баретата да няма описания на операциите, в които той е участвал, батальонът като цяло е използван по време на "възродителния процес". През 1987 г. Петров е награден със значка "Отличник на МВР" и както многократно е отбелязано в документите, заради професионалните му качества многократно е бил използван при специални операции.


През 1988 г. Алексей Петров е приет за член на БКП. В една "Оценка за политическите, личностни и делови качества на Алексей Петров, комунист – помощник-инструктор" се казва, че "като комунист активно участва в обществено-политическия живот на поделението, проявява критичност и самокритичност в дейността на партийната организация".


Политическите промени в България през 1989 г. не повлияват на възходящата кариера на Петров от отряда на баретите. Със заповед от 2 ноември 1990 г. той получава офицерско звание – старши лейтенант, направление ДС.


Преди това е подложен на психологическо изследване в Центъра за научно-приложна и учебна дейност по психология в МВР. Ето какви са резултатите от изследването, проведено на 10 октомври 1990 г.:


"Личност с устойчива нагласа за личностно самоутвърждаване в рискова, отговорна и обществено значима дейност. Склонен е да отстоява справедливи каузи, хармониращи с неговата ценностна система. Преживял е значими идейни колизии в процеса на професионалното и образователното си развитие. Активна, динамична личност, той не избягва сблъсъците при открито отстояване на собствените си разбирания и убеденост.


Добри интелектуални възможности и сравнително уравновесеният му характер позволяват да прояви необходимото хладнокръвие и премереност в поведението при възникване на конфликтни взаимоотношения. Общителен, контактен човек, проявяващ афинитет към работата с хора, с много добре развити комуникативни способности.


Културен, задълбочен събеседник, склонен да проявява съпричастност и ангажираност към социално значими проблеми.


Към предложената дейност се насочва с известни колебания, породени от неувереността му в наличието на обективни възможности за усъвършенстване и творческо преобразуване на някои елементи от дейността с оглед повишаване на нейната ефективност и надеждност. Има изразена потребност от постигане на успех в начинанията и намеренията си.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данните са благоприятни за работа като офицер І група в под. 72620-МВР."


В "Оценка за професионалните и лични качества на Алексей Петров – помощник-инструктор в под. 72620", подписана от командира на отряда Н. Николаев на 25 юли 1990 г., е изтъкнато следното:


"В учебния процес постига отлични резултати по всички дисциплини. Изключително добре овладява бойноприложните техники на оперативно джудо-карате, методите и тактическите способи за предотвратяване и обезвреждане на терористични действия. Притежава и отлична теоретична подготовка, изразяваща се в познаване на нормативната база и правилни тактически действия при изпълнение на поставените му задачи, което го откроява от останалия състав.


Отличен спортист – многократен републикански шампион по карате. Да му бъде присвоено офицерско звание "Лейтенант".


През юли 1990 г. Алексей Петров завършва ВИИ "Карл Маркс". Същата година името на батальона е сменено на Специализираното поделение за борба с тероризма, (впоследствие отряд, б.а.). В секретно "предложение относно: преназначаване на служител от МВР от сержантска на офицерска длъжност" от 10 октомври 1990 г. до управление "Кадри" на МВР за Алексей Петров се посочва:


"Като младши командир има изградени много добри командно-организаторски качества. Има уравновесен, твърд, волеви характер. В екстремални ситуации проявява изключително хладнокръвие, съобразителност, бърза реакция, умение за вземане на правилни решения, за което е използван многократно при изпълнение на специални задачи".


Дадено му е звание старши лейтенант и заплата от 325 лева и 25 лева за изпълнение на важни и отговорни задачи.


© Комисия по досиетата

Клетвата на деполитизирания Алексей Петров.


През ноември 1990 г., когато общественото доверие към МВР и към Държавна сигурност е изключително ниско, на Алексей Петров е предложено да оглави един от отрядите в антитерористичното поделение. По това време в поделението вече съществува известно напрежение и несигурност в служителите, породена от променената политическа обстановка в страна и от необходимостта от преформулиране на задачите на отряда.


Алексей Петров пише до началника рапорт да се проведе конкурс за длъжността. В него посочва:


"Разбирам обречеността на системата на МВР на принципите на единоначалието и специфичността им на приложение при нас, но от позиция на личната си оценка за конкретната обществено-политическа ситуация в страна и социално-психологическия климат в поделението, намирам подобен подход в този преломен за държавата ни момент за нормален, още повече когато лично ме касае."


На 3 декември 1990 г. на проведена среща с ІІІ отряд личният състав категорично приема Алексей Петров да им бъде командир, като отхвърля наличието на други кандидатури.


Деполитизацията на силовите ведомства, приета със споразумението между опозицията и БКП на Кръглата маса, налага хиляди служители в системата на МВР, които дотогава са се кълнели във вярност към БКП, да положат клетва за служба на демократичното общество. Алексей Петров също я полага през октомври 1991 г.:


"Аз, гражданинът на Република България, като постъпвам на служба в МВР, се заклевам:


-         да спазвам конституцията и законите на страната;
-         да бъда лоялен към институциите на политическата система и да не предприемам действия, с които са нарушавам политическия си неутралитет;


-         да опазвам живота и здравето, правата и свободите на гражданите и да уважавам човешкото им достойнство при изпълнение на служебните си задължения;


-         във всичките си действия да се ръководя от интересите на обществото и Република България.


Заклех се. Алексей Петров."


По това време като началник отделение месечната му заплата е възлизала на 1725 лв.


© Комисия по досиетата

Рапортът на Алексей Петров за напускане на МВР.


През есента на 1991 г. в дните около парламентарните избори, които СДС печели с минимална преднина пред БСП, на 18 октомври 1991 г. е регистриран нов инцидент с Алексей Петров. Констатирано е, че при него той отново е употребил алкохол. Обект на буйството му се оказва пазачката на прелеза на ул. "Я. Сандански" (днес "Вардар", б.а.) и бул. "Стамболийски". Той тропал на по прозорците на будката на жената и разбил външната врата в желанието си да й прави компания. Инцидентът е регистриран в Трето РПУ.


Това е кварталът, в който Алексей Петров по това време е живеел във ведомствен апартамент, намиращ се на ул. "Яне Сандански". През септември 1990 г. той е сключил договор с управление "Тил" на МВР за закупуване на ведомствения апартамент, като се е задължил да работи в системата на МВР най-малко още една година. Това и прави.


Сам избрал МВР, Алексей Петров сам го и напуска. Той подава рапорт за напускане на системата по собствено желание като началник-група 03 в сектор "Специални операции" при Специализирания отряд за борба с тероризма.


Със заповед на министър Йордан Соколов от 5 май 1992 г. Алексей Петров е освободен от МВР, считано от 1 май 1992 г.

Коментари (201)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 4 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#1] от "Райна":

  Пашата.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 2. 6 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 845 Любопитно

  Някак непълно ми се вижда досието! До момента е явно, че не е преминал към тъмната страна.

 3. 8 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 845 Любопитно

  По интересно ми е какво става след това! До момента човека явно си е живеел във ведомственото жилище и си е вършил работата! После какво става се пита в задачата! Частен бизнес с други негови колеги... и поема по пътя на тъмната страна....

 4. 10 Профил на tsekata
  tsekata
  Рейтинг: 609 Весело

  еее направо ще ни разплачете с тия водевили, това вече сапунките ряпа да ядат!

 5. 17 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#14] от "???":

  Няма линк.Това не е обществена тайна.Всеки, в определени среди го знае.Питай тигъра,той ще потвърди,със сигурност,кой кой е.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 6. 27 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1291 Гневно

  До коментар [#23] от "далавераджия":

  На това се казва ,,семейно планиране,,.Този процес, върви вече 65г.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 7. 29 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 730 Неутрално

  Това "произхожда от бедно селско семейство" навремето беше едва ли не задължителен атрибут във всяко CV.

 8. 31 Профил на Torlak
  Torlak
  Рейтинг: 668 Весело

  "Има изграден правилен марксистко-ленински мироглед, разбира и работи за изпълнение на партийните решения."

  Като съм торлак, да не съм ахмак, да ям зелени краставици!
 9. 34 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Ако добре си спомням, от с. Гложене е и сегашният зам.-министър на вътрешните работи Павлин Димитров...

 10. 35 Профил на Северозападнал
  Северозападнал
  Рейтинг: 772 Весело

  Истински ариец. Характер нордически. Верен на Партията и Фюрера. Безпощаден към враговете на Райха.

 11. 37 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Така-кадърен с отлични качества но...пред парите всичко това е безполезно.Алчноста е присъща на човека и това е движещият мотив на по голямата част от човечеството.Че живота е кратък на всички е известно ,но ,че не можеш нищо да занесеш с себе си също и все пак ето един пример на материалист без никакво духовно богатство.Израстнал в бедност,да както всички по известни престъпници които считат че да си честен е грях а да крадеш е престижно.Изобщо човек които след време никои няма да се спомня.А като се замисля ,че повечето от така вареченият "елит" у нас са все такива нещасници....

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 12. 40 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Тоя не е истински шестак, ама почвам да се чудя какви хора са избирали за командоси едно време. Като им развързаха каишката бетер борчетата. Поне борчетата ходили при баш криминалните бандити да учат занаят, а "симеоновците" вече обучени.

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 13. 44 Профил на TAU
  TAU
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Сега е моментът да броим истинските политици в България. Време разделно е. Сега всеки от тях, който е играл на къс пас, само за лична изгода и партийна далавера, има възможност да държи поправителен. И да се докаже като истински политик. И не само политиците – магистрати, медии, общественици.

  Сега българите могат да сътворят своята история. Сега може всички, с общи усилия, и с посредничеството на политиците, да създадем една перфектно функционираща, ефективна държавна машина, която стои зад гърба на всеки свой гражданин, който играе по правилата, и стоварва цялата си мощ върху всеки, който кривва от пътя.

  Въпросът е: има ли политици, които искат да влязат в историята? Като строители на модерна България, а не като представители на крадливата българска политическа класа!

 14. 47 Профил на Rock J
  Rock J
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Не виждам защо трябва да си губим времето да четем досиета на който и да било. Аз уважавам хората ,които нямат досиета!

  Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
 15. 52 Профил на КАФ
  КАФ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  То не бяха клетви, то не бе чудо - чакайте и аз да се закълна :

  В Името на личното ми щастие се заклевам:

  - Да няма никога Българска държава.
  - Да няма никога партийна система на територията на България.
  - Да бъде Свободата кодекс, а смъртта закон.

  Заклех се !

  Голям смях, нали ! Писна ми от това шоу.

 16. 57 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  Аз съм психолог по образование и съм роден 1966 г. Второто говори, че имам опит с характеристиките като субект по онова време. Образованието ми дава основание да коментирам "характеристиките." Няма какво да гледате характеристиките и да се чудите как "такова хубаво момче" е станало "такъв лош човек." Характеристиките не са много обективни, пък и дори и обективните психологически профили не предсказват как ще се държи човек в бъдеще. Понеже е важно какъв смисъл влагаме в ситуациите. Едни и същи хора са наричани "терористи" и "борци за свобода" според идеологическата позиция.

  1. Те са задължителни и субективни. Знае се какво трябва да се пише, за да приемат някого някъде. И това се и пише, когато човекът е "заслужил." Може да е бил наистина идеологически добре ориентира, може да е бил просто послушен. (Говоря по принцип, не конкретно за А.П.). 2. Много са изпълнени с идеология, има малко научни термини. Едниственото, което подлежи на верификация е: "общителен, запазва самообладание, има воля." Другото ... може и да е така, може и да не е. И пак, дори и тези неща, които се верифицират, са по наблюдение (т.е., пак има субективен фактор). 3. В много малко случаи данни от изследване (тест, психологически профил, събеседване и т.н.) могат да бъдат основание за достоверни прогнози относно поведението в бъдеще. Тестовете и профилите не мерят "контекста." А именно контекста дава основание да наричаме някого "герой" или "престъпник."
  Аз като съм разговарял с престъпници винаги съм се сблъсквал с много логични обяснения на тяхното поведение. И е доста специфичен процес да ги накараш да си признаят. (Кой от вас ще стане сега и ще каже "Да, и аз паркирах неправилно, да и аз не си платих всички данъци миналата година!"
  Да не говорим, че в историята ни (последните 130 години) е пълно с министри, които са били в затвора (преди или след като са станали министри).

  Никола Йорданов
 17. 61 Профил на Бивш СинГлупак
  Бивш СинГлупак
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#22] от "A3":

  Козела е вънка.

 18. 73 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Алексей - агент,
  Гоцето - агент...
  Единият в ареста,
  другият - президент!

  www.berbenkov.hit.bg
 19. 85 Профил на zaw12929
  zaw12929
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Нека съдът да се произнесе. Не виждам какво се ровим в досието на Алексей Петров и го осъждаме.Не сме съдии, нито прокурори и ми страшно да чета колко тъпи коментари се пишат . Виновни за това са статиите, които ни манипулират, настройват, шумят, като черните станции, дето заглушаваха "Гласът на Европа!"

 20. 90 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 876 Весело

  ...."През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС и помагам в домакинството"....

  Това не са думи на истински амбициозен селянин! Само малко...

  ......."Към предложената дейност се насочва с известни колебания, породени от неувереността му в наличието на обективни възможности за усъвършенстване и творческо преобразуване на някои елементи от дейността с оглед повишаване на нейната ефективност и надеждност."........

  Някой може ли да преведе на българско-некомунистическ език горния пасаж. Благодаря!

  Извода е ясен! Болезнено амбициозен селянин, явно добър спортист, само да не ми излизат с тезата за отличника, щото знам как ставаха нещата тогава.....

  Генерален извод: Категоричен бандит на прехода. За отстрел!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 21. 91 Профил на zaw12929
  zaw12929
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Един ден получих " Комсомолско поръчение" да си пиша с младех от Дюселдорф. След време щяха да ме уволнят от работа в завод, заради тази кореспонденция. За късмет пазех писмото с което ми бяха възложили да си пиша, защото усъвършенствах немския. И се спасих. Защото бяхме засегнати "от мероприятията на народната власт" не можеше никой от семейството ми да работи в МВР , а брат ми приет във военното училище за летци след изпити, върнат , по тази причина. Затова сер чудя ние какви смя сега да се ровим по комунистически в досиета. Някой иска да ми внуши- щом е одобрен от МВР значи са го готвели да стане мафиот ... а те бяха убедени, че никога няма да бъдат победени...

 22. 94 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 624 Неутрално

  "В секретния личен формуляр на МВР "Кадри" Алексей Петров е попълнил, че е от български произход и не е сменял името си."

  Е нали пишеше, че са му го сменили?!

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 23. 96 Профил на Добри Божилов
  Добри Божилов
  Рейтинг: 572 Неутрално
 24. 99 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 876 Весело

  ......."Спекулация е, че е бил агент на Държавна сигурност."

  25 ред от горе надоле

  http://www.capital.bg/show.php?storyid=857288

  Г-н Йово,
  моите уважения, но вие с какаво спекулирате. Пишете верни неща. Силно се надявам, че това ваше писание е от невежество, не не що друго....(да речем подмазване на дейсващите ДС-капути)....

  Добронамерена критика към екипа!
  Христо Христов се е постарал с тази статия!  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 25. 101 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#95] от " Ганю":

  Едва ли е фалшификат, по-скоро другите не са разбрали. А най ми мяза, че А.Петров ги е преметнал без да му мигне окото. Явно наистина е хладнокръвен.

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 26. 124 Профил на me, myself and I
  me, myself and I
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Ей, добре че не записах навремето кръжока "Млад приятел на МВР" - сега щях да съм я хамстер, я трактор, я друг полски елемент

 27. 125 Профил на УЛАФ
  УЛАФ
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Може сега да е всякакъв, но този човек Алексей Петров Е ЛИЧНОСТ и юначен българин съвсем нелишен от мозък в главата. Колко от коментаторите, които сега го ритат вече паднал, са се изправяли срещу насочено срещу телата им оръжие? Човек като Петров ако беше живял в други времена, щеше да прилючи кариерата си не като мафиотски тартор, а по съвсем друг и по-престижен начин.

 28. 132 Профил на xari123
  xari123
  Рейтинг: 418 Неутрално


  Комунистическото ДС създаде държавата такава, каквато е сега Петров е работел за нея. Управлявани сме 20 години от престъпници, облечени с власт. Трактора си е работил цял живот за комунистическите престъпници. Не е той най-големия престъпник в тази държава. Всички ги знаем кои са ....

 29. 133 Профил на УЛАФ
  УЛАФ
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#129] от "Точно това му е проблема":

  Ти можеш ли да дадеш гаранция за себе си, че ако бъркаш в кацата с меда, ще се опазиш?

 30. 167 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Изкараното на 'бял свят' досие не е нищо особено - стандартно за онези времена. В тези досиета няма ама никаква сензация. А Алексей Петров е пример за невероятна социална мобилност. По соц. време най-бедните момчета отиваха да учат в милиционерски училища, защото имаха осигурен покрив и храна. Интересно ще е да видим какво е досието му след 92 година, когато напуска системата на МВР.

 31. 177 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 979 Весело

  "На въпрос 'Къде, как и с кого прекарвате свободното си време?' е отговорил следното: 'През свободното си време изпълнявам поръченията на ДКМС и помагам в домакинството'."

  Комсомолските секретари явно лъжат като цигани от малки. А най-вероятно в "поръченията на ДКМС" е било включено и да донася за съучениците си. Изобщо "наше момче" откъдето и да го погледнеш - трудолюбиви родители, волове, "бедни, но честни" и т.н. Само не ми е ясно как при тази вяра в комунистическите идеали ставаш "бизнесмен" както в "прогнилия империализъм" и престъпник едновременно с това. Диалектика.

  «Enjoy yourself. It’s later than you think.» - chinese proverb
 32. 179 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 979 Весело

  Пък и кои си кръщаваха децата с руски имена? Това "Алексей" като го видиш само и ти става ясно.

  «Enjoy yourself. It’s later than you think.» - chinese proverb
 33. 192 Профил на badboy
  badboy
  Рейтинг: 412 Неутрално

  Извинете, би ли ми казал някой какво е отношението на върховния главнокомандващ Гоце по случая АП , щото явно съм го пропуснал ?

 34. 193 Профил на Fanetti Mazakura
  Fanetti Mazakura
  Рейтинг: 719 Неутрално

  Алексей Петров е агент на американската агенция за борба с наркотиците(от опасните новини):


  "Да, но се оказа, че това не е така и истината дойде от НСС. По същото това време, още в началото, Бойко Борисов като главен секретар на МВР разбра за връзките на Алексей Петров с ДЕА – американската агенция за борба с наркотиците."


  http://zonazdrave.com/content/view/431/


  РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ ИСКА СРЕЩА С ПОСЛАННИКА НА САЩ СЛЕД КАТО СА МУ БОСОВЕ!

  Айде седерасти ревете за Америка. Америкаааааааааа

  BOYKO BORISSOV – “RAPONA,” current Prime Minister of Bulgaria,(от Wikileaks)
 35. 201 Профил на sirrio
  sirrio
  Рейтинг: Гневно

  До 198:
  Каква Американска мечта, кви 5 лева бе? Този си е чиста проба престъпник, съсипал живота на сума народ и пряко замесен в няколко УБИЙСТВА! Прокурора Колев преди да бъде убит беше предсказал убийството си и кой ще го убие. И позна. А как Петров е станал милионер като е бил служител на ДАНС, замислял ли си се или това не ти се оддава толкова добре? А рязаните, които го защитават по форумите, да му почетат биографията по-внимателно и да разбрат, че този човек е участвал във възродителния процес срещу тях, нищо че самият той е помак. Айде стига ми го изкарвахте национален герой тоя боклук. Аман от малоумници!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах