Списък на бившите приватизационни фондове и информация за преобразуването им, както и списък на регистрационните агенти

Име на приватизационния фонд и борсов код на холдинга-наследник


1. "Златен лев" - LEV; HLEV


Обединен национален ПФ "Златен лев" АД àИнвестиционно дружество (ИД) от затворен тип "Златен лев" àИД от отворен тип "Златен лев" и "Златен лев холдинг". Двете дружества са публични, като ИД "Златен лев" е колективна инвестиционна схема, която емитира акции и непрекъснато ги изкупува обратно

2. "Задруга - 21 век"


Приватизационен фонд "Задруга - 21 век" АД àИД "Задруга - 21" àобявено е в ликвидация3. "Надежда" - NAD


Национален приватизационен фонд "Надежда" àИД "Надежда" АД àТъргува се на БФБ, ИД от затворен тип - не изкупува обратно акции, информация за цената им може да се намери на сайта на БФБ4. "Индустриален приватизационен фонд" - INDF


"Индустриален приватизационен фонд" àИД от затворен тип "Индустриален фонд" - търгува се на БФБ5. "Семеен ПФ"


"Семеен приватизационен фонд" à ИД "Семеен фонд" à прекратено при вливането си в ИД "Индустриален фонд"6. ПФ "Акционер-Фаворит" АД - AFH


Приватизационен фонд "Акционер-Фаворит" à"Акционер Фаворит холдинг" à "Фаворит Холд" - търгува се на БФБ7. ПФ "Албена инвест" - ALBHL


Приватизационен фонд "Албена инвест" à"Албена инвест холдинг" - търгува се на БФБ8. "Армейски ПФ" - ARMHL


"Армейски приватизационен фонд" à"Армейски холдинг" - търгува се на БФБ9. "Индустриално-аграрен ПФ Ви-Веста" - BVH


"Индустриално-аграрен приватизационен фонд Ви-Веста" à"Булвеста холдинг" - търгува се на БФБ10. ПФ "Булгар Чех Инвест" - BCH


Приватизационен фонд "Булгар Чех Инвест" à "Булгар Чех Инвест холдинг" - търгува се на БФБ11. "Българо-холандски приватизационен фонд" - BHC


"Българо-холандски приватизационен фонд" à"Българска холдингова компания" - търгува се на БФБ12. ПФ "Гарант Инвест" - HGI


Приватизационен фонд "Гарант Инвест" à"Гарант Инвест холдинг" à търгува се на БФБ13. "Агроинвест национален ПФ" - все още няма код


"Агоринвест национален приватизационен фонд" à"Еврохолд" АД à"Еврохолд България" àбившият приватизационен фонд се търгуваше на БФБ доскоро, а преди два месеца беше гласувано обединението му със "Старком холдинг", в резултат се регистрира новият холдинг "Еврохолд България", който е с капитал от 50 млн. лв. и скоро ще започне да се търгува на БФБ. За една стара акция на "Еврохолд" инвеститорите получават по осем от новия холдинг.14. ПФ "Мултигруп Елит" - MGEHL


Приватизационен фонд "Мултигруп Елит" à"Ем Джи Елит холдинг"à"Балкантурист Елит" - търгува се на БФБ15. ОАИПФ "Зенит" - HZAG


Приватизационе фонд "Зенит" à "Зенит Агрохолдинг" - търгува се на БФБ16. ПФ "Наш дом" - HDOM


Приватизационен фонд "Наш дом"à"Наш дом - България холдинг" - търгува се на БФБ17. ПФ "Стройинвест" - HSTR


Приватизационен фонд "Стройинвест" à"Стройинвест холдинг" - търгува се на БФБ18. ПФ "Варна" - HVAR


Приватизационен фонд "Варна" à"Холдинг Варна А" - търгува се на БФБ


19. ПФ "Света София" - HSOF


Приватизационен фонд "Света София" à "Холдинг Света София" - търгува се на БФБ20. ПФ "Възраждане" - VZH


Приватизационен фонд "Възраждане" à"Възраждане 26 холдинг" - търгува се на БФБ, обявен е в ликвидация21. Обединен български ПФ "Доверие" - DOVUHL


Обединен български приватизационен фонд "Доверие" à "Доверие Обединен холдинг" - търгува се на БФБ22. ПФ "Екип" - HEKI


Приватизационен фонд "Екип" à "Екип 98 холдинг" - търгува се на БФБ23. ПФ "Еко Инвест" - HEKO


Приватизационен фонд "Екоинвест" à"Екоинвест холдинг" - търгува се на БФБ24. ПФ "Изотсервиз" - HIZO


Приватизационен фонд "Изотсервиз" à"Изотсервиз холдинг" - търгува се на БФБ, обявен е в ликвидация25. Национален ПФ "Транспорт" - TRANSH


Национален приватизационен фонд "Транспорт" à"Български транспортен холдинг" - търгува се на БФБ26. ПФ "Индустриален капитал" - HIKA


Приватизационен фонд "Индустриален капитал" à"Индустриален капитал холдинг" - търгува се на БФБ27. ПФ "България" - IHLBL


Приватизационен фонд "България" à "Индустриален холдинг България" - търгува се на БФБ28. ПФ "Компакт" - HKOM


Приватизационен фонд "Компакт" à"Комхолдинг" - търгува се на БФБ29. ПФ "Мел инвест" - MELHL


Приватизационен фонд "Мел инвест" à "Мел инвест холдинг" - търгува се на БФБ30. ПФ "Напредък"


Приватизационен фонд "Напредък" à "Напредък холдинг" - отписан от БФБ през 2006 г.31. ПФ "Орел инвест" - HORINV


Приватизационен фонд "Орел Инвест"à"Орел инвест холдинг" à "Орел Инвест" - търгува се на БФБ32. ПФ "Република" - HREP


Приватизационен фонд "Република" à "Република холдинг"à търгува се на БФБ33. ПФ "АКБ Форес-Социален" - AKBHL


Приватизационен фонд "АКБ Форес - Социален" à "ХАД АКБ Корпорация" - търгува се на БФБ34. ПФ "Нефтохим-Инвест" - NEFTHL


Приватизационен фонд "Нефтохим-Инвест"à"Черноморски холдинг" - търгува се на БФБ35. ПФ "Континентал" - HKON


Приватзационен фонд "Континентал"à "Континентал холдинг" - търгува се на БФБ36. Национален ПФ "Тракия" - HPLD


Национален приватизационен фонд "Тракия" à "Пълдин холдинг" - търгува се на БФБ37. ПФ "Развитие" - RAZHL


Приватизационен фонд "Развитие" à "Развитие - Индустрия холдинг"38. ПФ "Руен" - HRU


Прватизационен фонд "Руен" à"Руен холдинг" - търгува се на БФБ39. ПФ "Север" - SEVHL


Приватизационен фонд "Север" à"Север холдинг" - търгува се на БФБ40. "Регионален ПФ "Сила" - HIS


"Регионален приватизационен фонд "Сила" à "Сила холдинг" - търгува се на БФБ41. ПФ "Петрол фонд" - PETHL


Приватизационен фонд "Петрол фонд" à"Синергон холдинг" - търгува се на БФБ42. "Централен ПФ" - CENHL


"Централен приватизационен фонд" à "Стара планина Холд" - търгува се на БФБ43. МРПФ "Труд и капитал" - TCH


Приватизационен фонд "Труд и капитал" à "ТК-Холд" - търгува се на БФБ44. ПФ "Асенова крепост" - HASK


Приватизационен фонд "Асенова крепост" à"Холдинг Асенова крепост" - търгува се на БФБ45. "Северозападен обединен ПФ "Дунав" - HDD


Севрозападен обединен приватизационен фонд "Дунав" à"Холдингово дружество Дунав" - търгува се на БФБ46. ПФ "Добруджа" - DOBHL


Приватизационен фонд "Добруджа" à "Добруджа холдинг" - търгува се на БФБ47. Национален ПФ "Свети Никола" - HIK


Национален приватизационен фонд "Свети Никола" à "Индустриална холдингова компания" - търгува се на БФБ48. ПФ "Никотиана БТ" - HNIC


Приватизационен фонд "Никотиана БТ" à "Никотиана БТ холдинг" - търгува се на БФБ49. ПФ "Север Кооп - Гъмза" - GAMZA


Приватизационен фонд "Север Кооп - Гъмза" à "Северкооп-Гъмза холдинг" - търгува се на БФБ50. ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" - HSLB


Приватизационен фонд "Слънчев бряг Приватинвест"à "Слънчев бряг холдинг" - търгува се на БФБ51. "Фармстаринвест" - HFSI


Приватизационен фонд "Фармстаринвест"à "ФС Холдинг" - търгува се на БФБ


52. "Кооперативен ПФ Юг" - HUG


"Корпоративен приватизационен фонд Юг" à "Холдинг Кооп Юг" - търгува се на БФБ53. ПФ "Нов век" - HNVEK


Приватизационен фонд "Нов век" à "Холдинг Нов век" - търгува се на БФБ54. ПФ "Център" - HCEN


Приватизационен фонд " Център" à "Холдинг Център" - търгува се на БФБ55. "Югоизточен ПФ Нова Загора" - HUGO


"Югоизточен приватизационен фонд Нова Загора" à"Югоизточен холдинг" - търгува се на БФБ56. ПФ "Булстрад" - BULSTH


Приватизационен фонд "Булстрад" à"Ютекс холдинг" - търгува се на БФБ57. ПФ "Пътища" - HDPAT


Приватизационен фонд "Пътища" - "Холдингово дружество "Пътища" - търгува се на БФБ58. "Национален ПФ Съединение" - KRS


"Национален приватизационен фонд Съединение" à "Корпорация Съединение" - търгува се на БФБ, в момента името й е "Компания за технологии и иновации Съединение"59. ПФ "Родна земя"


Приватизационен фонд "Родна земя" à "Родна земя холдинг"à през 2002 г. е обявен в ликвидация60. ПФ "Брод"


Приватизационен фонд "Брод" à"Брод холдинг" à отписан от публичния регистър през 2001 г.61. ПФ "Лозенец"


Приватизационен фонд "Лозенец" à "Лозенец Консулт холдинг къмпъни" àотписан от публичния регистър през 2000 г.62. ПФ "Електроника"


Приватизационен фонд "Електроника" à"Електроника холдинг" - отписан през 2000 г.63. ПФ "Меридиан"


Приватизационен фонд "Меридиан" à"Холдингово дружество Меридиан" àотписан през 2001 г.64. ПФ "Плевен"


Приватизационен фонд "Плевен: à "Плевен холдинг" à отписан през 200 г.65. ПФ "Мизия"


Приватизационен фонд "Мизия" à"Мизия холдинг" àотписан през 2000 г.66. ПФ "Енергоинвест"


"Приватизационен фонд Енергоинвест"à "Енергоинвест холдинг" àотписан през 2001 г.67. ПФ "Булгарлизинг"


Приватизационен фонд "Булгарлизинг"à "Бул холдинг" àотписан през 2002 г.68. ПФ "Български железници"


Приватизационен фонд "Български железници" à Холдинг "Български железници" à отписан през 2000 г.69. ПФ "Родина"


Приватизационен фонд "Родина" à "Родина холдинг" àотписан през 2000 г.70. ПФ "Кооператор"


Приватизационен фонд "Кооператор" à "Холдингово дружество Кооператор" à отписан през 2000 г.71. "Балкански ПФ Тракия-Мизия-Македония"


"Балкански приватизационен фонд Тракия-Мизия-Македония" à "МТМ Холдинг"à отписан през 2000 г.72. ПФ "Сигурност"


Приватизационен фонд "Сигурност" à Холдинг "Сигурност" à отписан през 2000 г.73. ПФ "Марица - ЮГ"


Приватизационен фонд "Марица-ЮГ" à "Марица Холд"à отписан през 2000 г.


74. ПФ "МНК Инвест"


Приватизационен фонд "МНК Инвест"à "Изоинс"à отписан през 2003 г.75. ПФ "Отечество"


Приватизационен фонд "Отечество" à"Отечество 2000 холдинг"à през 2002 г. е обявен в несъстоятелност от Варненски окръжен съд и по-късно е заличен от търговския регистър76. ПФ "Изгрев"


Приватизационен фонд "Изгрев" à през 1999 г. Софийски градски съд заличава ПФ "Изгрев" от търговския регистър77. Национален фармацевтичен ПФ "Калиман" - FTXCO


Национален фармацевтичен приватизационен фонд "Калиман" à"Калиман холдинг" à Прекратен след вливането на холдинга в "Сигма" ООД à образува се ново дружество "Финтекско" АД, което е отписано от публичния регистър през 2000 г. à В началото на 2006 г. по линия на промените в ЗППЦК "Финтекско" става публично дружество, няколко месеца по-късно името му се променя на "Софарма логистика", което в момента се търгува на БФБ78. ПФ "Индустрия"


Приватизационен фонд "Индустрия" à"Индустрия холдинг"à прекратен поради вливането му в "Акционер Фаворит холдинг", който в момента е публичен и се търгува на БФБ79. ПФ "Булинвест - Груп"


Приватизационен фонд "Булинвест-Груп"à"Булинвест - Груп 1 холдинг"à С решение на Софийски градски съд холдингът и "Сиконко инвест холдинг" се вливат в "Сиконко" АД, с което двата холдинга са заличени от търговския регистър80. ПФ "Сиконко инвест"


Приватизационен фонд "Сиконко Инвест" à "Сиконко инвест холдинг" à с решение на Софийски градски съд през 1998 г. холдингът, заедно с "Булинвест-Груп 1 холдинг" се вливат в "Сиконко" АД и по този начин двата холдинга прекратяват дейността си81. "Русенски ПФ"


"Русенски приватизационен фонд" à"Русе холдинг" à С решение на Русенски окръжен съд през 2000 г. холдингът е прекратен чрез ликвидацияИзточник: Комисията за финансов надзор и Българска фондова борсаРегистрационни агенти


1. Абагар Финанс АД- гр. Бургас2. АБВ Инвестиции ЕООД - гр. Варна3. Авал ИН АД - гр. София, пл. Славейков 1А4. Балканска инвестиционна компания- гр. София5. БГ ПроИнвест АД - гр. София, ул. Св. София 86. Източни финанси ООД - гр. София7. Интернешънъл Асет Банк АД - гр. София8. Наба Инвест АД - гр. Варна9. Обединена Българска Банка АД - гр. София10. Популярна Каса АД - гр. Пловдив11. Първа Финансова Брокерска Къща - гр. София12. Реал Финанс АД - гр. Варна13. СИИ Секюритиз АД - гр.София14. Сомони 2001 ООД - гр. Стара Загора15. София Интернешънъл Секюритиз - гр. София16. Стандарт Инвестмънт АД - гр. София17. Статус Инвест АД - гр. София18. СТС Финанс АД - гр. София19. ТБ Инвестбанк АД - гр. София20. Фактори АД - гр. София21. Фико Инвест ООД - гр. Шумен22. ФК Акцепт Финанс АД - гр. София23. ФК Евър АД - гр. София24. Юнити Инвест - 99 АД - гр. СофияИзточник: Централен депозитар

Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 18 Профил на dental.et
  dental.et
  Рейтинг: Неутрално
 2. 23 Профил на dgudi
  dgudi
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Здравейте!Продавам акции на дружество "Фармация", емисия ФАДУА ,номинал:1000лв...На БФБ същите не се предлагат-къде мога да ги предложа на заинтересовани купувачи..!?

 3. 24 Профил на dgudi
  dgudi
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "Г.Рангелова":

  За сега акциите не се предлагат на БФБ..Но ДР си я пазете..., може пък да ги пуснат някога.../справка-LANOLORD 31 , AUKRO./

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах