Как се възстановява ДДС, платен в България, на чужденци

За услугата задължително се ползва посредник

Чужденците извън европейската общност могат да си възстановят ДДС, платено в България, ако са закупили стоки за повече от 50 лв.

© Юлия Лазарова

Чужденците извън европейската общност могат да си възстановят ДДС, платено в България, ако са закупили стоки за повече от 50 лв.Условията, документите и редът, по който се извършва възстановяването на ДДС на данъчно незадължените физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз, са много по-различни от тези, свързани с възстановяването му на чуждестранните данъчно задължени лица (Наредби № Н-10 и № Н-11).


Разликите не са само в лицата, ангажирани в правоотношенията, възникващи във връзка с възстановяването, но и с държавните административни органи, участващи в тях. В съответствие с разпоредбите на Наредба № Н-12 най-съществена роля в процеса на възстановяването има митническата администрация. Участието на приходната администрация е изключено изрично от процедурата по разглеждането на молби за претендирани права от чуждестранни физически лица по изпълнението на наредбата, както и от произнасянето или разрешаването по възникнали спорове между лицата, участващи в правоотношенията по повод възстановяването. В тази връзка на органите по приходите в лицето на НАП са вменени единствено задълженията, свързани с подбора, регистрацията и дерегистрацията на агентите, които имат право да действат в процеса на възстановяването на данъка от името и за сметка на чуждестранните физически лица; както и задължението да създават и поддържат публичен регистър на доставчиците, които имат право да участват в правоотношения, свързани с възстановяването на данъка.


Документи за по-малко от 50 лв. не се разглеждат
Всяко чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) има право да поиска да му бъде възстановен правомерно начисленият и платен ДДС, включен в цената на закупени от него стоки на територията на общността, когато са налице едновременно следните условия:


- лицето изнася стоките извън територията на общността не по-късно от три месеца след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е издадена фактурата за доставката, за ДДС на която се иска възстановяване


- доставчик на стоките е лице, което към датата на издаването на фактурата има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване на данъка


- размерът на ДДС по една фактура е равен или по-голям от 50 лв.


- лицето упражнява правото си за възстановяване на данъка не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на фактурата за доставката.


Правото за възстановяване не се отнася за доставките на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия и горива.


Доставчикът трябва да има оборот от над 200 хил. лв.


От изложените условия е очевидно, че може да се иска възстановяване на данъка само за стоки, закупени от доставчик, който има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване. По силата на чл.10 от наредбата такива могат да бъдат само лица, които отговарят на следните условия:


- регистрирани са по ЗДДС


- за дадена преходна година имат облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС над 200 хил. лв.


- нямат влязло в сила наказателно постановление за нарушение на данъчното, счетоводното, митническото или валутното законодателство на стойност над 5000 лв.


Публичният регистър на тези лица се поддържа от НАП. Специалните изисквания към тях се определят от мястото в правоотношенията, които възникват във връзка с възстановяването на данъка.


Чуждестранните физически лица си възстановяват данъка само чрез агенти, регистрирани по реда на чл.9 от наредбата. Ролята и действията на агентите в процедурата по възстановяването са определени от Наредба № Н-12. По силата на задълженията, които им вменяват нейните разпоредби, те изплащат данъка за възстановяване, а на тях самите парите се възстановяват от доставчика на стоките. Последният от своя страна увеличава размера на данъчния кредит, на който има право по смисъла на чл.68 от ЗДДС и по този начин функционалният цикъл за начисляване и възстановяване на данъка за продадените стоки се затваря. Доставчиците на стоки, получили правото да извършват продажби на стоки с право на възстановяване, които отговарят и на изискванията, предявявани към агентите по възстановяването и са получили удостоверение за регистрация в това си качество, могат да изпълняват ролята и задълженията и на двете лица едновременно.


Процедурата


Преди всичко трябва да се има предвид, че купувачите имат право за възстановяване на ДДС върху стоки за лично потребление само тогава, когато те са закупени у нас от доставчик, посочен в публичния регистър на НАП. Тогава, когато при изнасянето на такива стоки от територията на страната или на общността в непроменен вид ЧФЛ желае данъкът, включен в цената им, да му бъде възстановен, следва да се обърне към регистриран агент. Лицето уговаря с агента условията, при които последният приема да извършва действия в процедурата на възстановяване от негово име и за негова сметка и попълва искане за възстановяване в 3 екземпляра. Искането се попълва върху предварително отпечатан от агента формуляр по образец, даден като приложение към наредбата. Формулярът се състои от три еднообразни екземпляра на документа, отпечатани на бял лист с определен формат и стандартни размери, поредността на които се идентифицира съответно с червена, жълта и синя ивица с определена ширина, която го пресича вертикално. Първият екземпляр на формуляра е червен и е предназначен за доставчика на стоките, за които се иска възстановяване на данъка, вторият жълт формуляр е за агента, действащ от името и за сметка на ЧФЛ при възстановяването, а третият син - за митническото учреждение, извършило заверката на искането при изнасянето на стоките от територията на общността. Формулярите трябва да съдържат трайно отпечатани или отпечатвани при автоматизираното попълване на искането данни за агента: наименование, адрес, телефон и електронен адрес за контакт и идентификационен номер по ДДС.


За възстановяването на данъка, включен в цената на стоката, посочен във всяка отделна фактура, се попълва отделно искане. Тогава, когато изнасяните стоки по една фактура не могат да се опишат в едно искане, за тях могат да бъдат попълнени две или повече искания.

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на N.Emin
  N.Emin
  Рейтинг: Неутрално

  през май тази година купих преносим компютър(лаптоп)от Холандия за нуждите на фирмата ми.Фактурирано е с ДДС 20%.Имам регистрация по ДДС ,но ДДС-то не ми беше въстановено в България.Какви постъпки и къде мога да направя за въстановяване на ДДС в България?

 2. 2 Профил на chernobyl
  chernobyl
  Рейтинг: Неутрално

  Доколкото знам, щом имате регистрация по ДДС в държава от ЕС, е трябвало да го декларирате директно пред холандския търговец, който да ви приспадне ДДС при покупката.

 3. 3 Профил на akirimov
  akirimov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Физическо лице което не е данъчно задължено как ще си получи ДДС от закупуването на имот от фирма с ДДС в България.

 4. 4 Профил на prossviktor
  prossviktor
  Рейтинг: 8 Неутрално

  МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

  ИНТЕГРА ГРУП

  http://integra-group.eu/opit_%20VR.html

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах