От вас

Още

Размисли на един млад емигрант

Размисли на един млад емигрант

А нещо остава необяснено най-често тогава, когато нужната информация е непълна или е скрита. Стига ни само да се замислим #кой има интерес от това, и тези наглед трудни въпроси около изборите биват разгадани.

/ Слав Прохаски 62