Новините от 02.05.2019

Спорт

Образователното министерство обмисля нови тестове по физическо възпитание за учениците

Образователното министерство обмисля нови тестове по физическо възпитание за учениците

Чрез нови тестове Министерството на образованието и науката (МОН) ще измерва физическото състояние на учениците от 1 до 12 клас. В часовете по "Физическо възпитание и спорт" ще бъде използвана съвременна система, включваща тестове, нормативи и оценъчна скала, методика.

/ Дневник 5