Новините от 30.05.2019

Бизнес

Мениджърите в строителството и търговията са най-доволни от бизнесклимата

Мениджърите в строителството и търговията са най-доволни от бизнесклимата

През май общият показател на бизнес климат се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в строителството и търговията на дребно.

/ Дневник 1