Новините от вчера

Днес в Бизнес

Вчера в Бизнес

30.05.2020 в Бизнес

Повече хора започват работа от записващите се в бюрата по труда

Повече хора започват работа от записващите се в бюрата по труда

В последните две седмици се наблюдава трайна тенденция повече хора да намират работа на ден отколкото да се регистрират като безработни в бюрата по труда, съобщи Министерството на социалната политика.

/ Татяна Димитрова 37

Още в Бизнес

Салдото в бюджета в края на май остава положително, бизнесклиматът се подобрява

Салдото в бюджета в края на май остава положително, бизнесклиматът се подобрява

Към края на май приходите в бюджета превишават разходите и салдото е положително в размер на 1.279 млрд. лв., сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

/ Елена Геловска 65

още