Културни профили на електоратите

Още един контраст в сравнение с електората на БСП - избирателите на НДСВ статистически слушат най-малко народна музика - само 37.2%, след тях са само ДСБ, а това е с цели 40 пункта по-малко от БСП. За разлика от тях електоратът на НДСВ демонстрира и висока диверсификация на музикалните вкусове: застъпени са относително поравно (с вариации между 10 и 15 %) всички възможни музикални стилове (класическа музика, диско, латино, поп, рок, техно, рап). От това равномерно разпределяне на харесването изключение правят само техното (4.7%) и джазът, популярният рок и чалгата (с по 2.3%)

Културни профили на електоратите

© Иван КутузовХипотезата на настоящето изследване, част от колективния проект State of Society, е, че съществува корелация между профила на културните практики (разбирани като дейности, запълващи свободното време) и други аспекти на социалното поведение. Конкретизацията на хипотезата има две стъпки. Първата е, че има връзка между това как прекарваш свободното си време (дали си седиш вкъщи или излизаш навън, как комуникираш със света, какви марки продукти и откъде купуваш, как предпочиташ да се забавляваш, каква музика слушаш и пр.) и това какви са твоите културни светове и идентификации, как формулираш своите проблеми, какви са твоите типове обяснения на случващото се, за какво мечтаеш, кои определяш като свои врагове и пр. Втората стъпка е, че подобни практики-нагласи вероятно са в корелации с политическите избори.


Необходима е още една бележка, за да поясним втората стъпка. Тя е базирана на едно силно хипотетично допускане - че в днешния медиен свят всеки избор по същество е естетически. Теоретиците на политическия PR знаят отдавна, че поведението на електората е свързано преди всичко с харесване на един или друг политик, с медийно прелъстяване или идентификация с него. Избираш не непременно това, което ти решава практическите проблеми, но непременно това, което харесваш, все едно дали политик или телевизионно предаване.


Опитал съм се да отговаря на няколко въпроса - доколко електоралните групи са и културни типове (т.е. групирания от хора със сходни културни практики)? Кои културни типове значимо се открояват сред другите, кои имат "масов" "народен" и "популистки" характер? Какво говори подобно нещо за съдържанието на понятието "народ", "ние", "нашето" и доколко определени културни типове са склонни към радикализация? Кои културни общности биха били най-склонни за радикализиране?

Според анализа на анкетите


привържениците на БСП не употребяват активно свободното си време


те най-често си седят вкъщи (66.1% срещу само 19.0%, които излизат навън). Те са на второ място като личен песимизъм след "Атака" (51.2% срещу 60%) и на първо място по поколенчески песимизъм. Интегралният им песимизъм е само 10 пункта по малко от "Атака" - 260.1% срещу 270.9%.


Малцина от тях правят дългогодишни планове (за повече от една година - само 5%, за една година - 8.9%), повечето живеят ден за ден (38.7%) или въобще не правят планове за бъдещето (29.8%); общо с тези, които живеят ден за ден, това прави 68.5%). На тази слаба физическа и темпорална мобилност съответства и убеждението им, че социалната мобилност, постигната чрез образование, е нереалистична перспектива: от всички електорални групи те най-слабо вярват, че доброто образование е важен фактор, който може да промени положението ти - само 56%, най-нисък процент сред всички електорални групи, докато 14% от електората на БСП смятат, че то не е важно въобще. (Тук има 20 пункта разлика с ДСБ). В музикалните си предпочитания избирателите на БСП са консервативни - те най-често слушат консенсуална, "наша" музика (народна и естрадна съответно 78.8% и 45.2.%). По отношение на народната музика избирателите на БСП водят с цели 21 пункта пред втората електорална група на БНС (57.1%). Всяка музика, която напомня за други, чужди хоризонти, се избира рядко от тази електорална група - диско 7.1.%, латино 7.7%, рок 3.6, популярен рок 3.6, поп 6.5%, техно и рап 1.2%, джаз 3.0%. Известно изключение прави класическата музика - 12.5%.


В тази електорална група има и слаба диверсификация на вкусовете. Контра-културните музики - чалга (23.8%) и рап (16.1%) са сред най-отчетливите обекти на омраза (общото между тях е, че се мрази музиката на гнева, на подигравката и пародията, на онези, които оспорват естетическата власт на елитите). Количеството на естетически индиферентните не е високо в сравнение с останалите групи - 23.8% . Очертава се един затворен, нискомобилен, песимистичен и консервативен тип, който изгражда своя културен стил чрез достъп до неща, които са били достъпни и по времето на социализма, който има напълно български хоризонт и не обича радикални, провокативни и субверсивни неща като техно, рап и пр.


Културният профил на НДСВ се отличава съществено от този на БСП


Това е електоралната група, чиито членове прекарват по-малко от свободното си време вкъщи и които въобще като цяло декларират, че имат значително по-малко свободно време (8 пункта по-малко от БСП). Т.е. това една по-млада, по-активна и заета група, която е свикнала относително рационално и дългосрочно да планира живота си. Разликата с БСП по отношение на дългосрочното планиране на живота е с цели 22 пункта. Тези избиратели оценяват по-високо важността на доброто образование като фактор на социална мобилност - с 10 пункта по-високо от БСП. Те гледат с по-добро око от електората на БСП на пространствената, темпоралната и социалната мобилност.


Още един контраст в сравнение с електората на БСП - избирателите на НДСВ статистически слушат най-малко народна музика - само 37.2%, след тях са само ДСБ, а това е с цели 40 пункта по-малко от БСП. За разлика от тях електоратът на НДСВ демонстрира и висока диверсификация на музикалните вкусове: застъпени са относително поравно (с вариации между 10 и 15 %) всички възможни музикални стилове (класическа музика, диско, латино, поп, рок, техно, рап). От това равномерно разпределяне на харесването изключение правят само техното (4.7%) и джазът, популярният рок и чалгата (с по 2.3%). Електоратът на НДСВ е относително толерантен или индиферентен към чуждата музика, има и ясни обекти на естетическата омраза - чалга, класическа музика, рап, техно: но омразата тук е относително с "ниска температура", не минава 14-16% Т.е. тук има диверсификация - ясни, съзнателни позиции на вкуса и голяма толерантност-индиферентност. Количеството на естетически индиферентните (които нямат обект на музикална омраза) е най-малко в сравнение с всички останали групи - 16.3%.


Електоратът на ДПС показва значими прилики с този на БСПТова са хората, които най-рядко в сравнение с всички останали напускат своя дом и излизат навън в свободното си време (само 11.8% срещу 62.7%, които си стоят вкъщи). Това са хората, които най-малко планират живота си (41.2% планират ден за ден, а 36.3% въобще не си правят планове, при 76.4% отсъствува рационално и активно, планиращо отношение към живота). Съвсем малък брой от привържениците на ДПС ползват компютър и интернет (над 90% са посочили, че не ползват).


Вкусът на тази електорална група има ниска диверсификация, освен това всяка музика, която напомня за чужди и непознати хоризонти, се избира рядко - отговорите за слушане на диско, латино, рок, популярен рок, поп, техно се колебаят между 2 и 3 процента. Привържениците на ДПС са и тези, които най-малко слушат класическа музика - 2%. Симпоматично срещу "друга" любима музика стоят 7.8% - можем да се питаме дали не става дума за ислямска музика, турска музика, религиозна музика, т.е. за музики и културни символи, които въпросникът не хваща.


Привържениците на ДПС са удивително единни по отношение на културния символ на чалга-попфолка. С 62.7%, отговори, посочили тази музика, те са на второ място след Бойко-Борисовци, от които 66.20% слушат чалга и попфолк. Чалгата не е посочена в нито един от отговорите на въпроса "коя музика ви е най-неприятна" (предполагаме, че и поради това, че на турски чалга значи просто музика), докато омразата към чалгата сред другите електорални групи е е с най-висок процент сред омразите към всички други видове музики). Очертава се картината на една много консервативна, малко подвижна и изключена от комуникацията и от разнообразието на културния пазар група, която се държи в стари културни практики, не планира активно и подвижно своя живот и има много висок интегрален песимизъм. Тя не е (или все още не е) радикализирана, защото демонстрира слаб градус на омразата към чуждите културни символи.Противно на очакванията, радикалния електорат на "Атака" е домошар


- 60% срещу само 24.2%, които си прекарват свободното време навън. От друга страна, атакуващите рядко дават отговора "нямам свободно време" - само 15.8% (което е на последно място заедно с БСП и хората на Бойко Борисов) - т.е повечето от тях имат свободно време, но си го прекарват вкъщи. От всички електорални групи тази на "Атака" има висок процент личен песимизъм (само 6% смятат, че индивидуалният им живот се е променил към по-добро). Имат и най- висок процент на интегрален песимизъм - т.е най-често са дали сумарен отговор, че нещата вървят на зле едновременно в личен, поколенчески, местен, български и световен план. Дотук културният профил на "Атака" напомня този на БСП, с леко завишени показатели на песимизма.


Музикалните вкусове обаче различават ясно "Атака" от БСП - харесването на народна музика и естрада е по-ниско с цели 45 пункта. Вероятно става дума за различни навици, за различно всекидневно прекарване на времето, които характеризират двата електората. Атакуващите демонстрират диверсифицирани музикални вкусове, вариращи в стойности близки по-скоро на НДСВ, не на БСП, дори температурата на омразата подобно на случая с НДСВ не е твърде висока (чалгата и рапът са посочени като най-неприятна музика относително рядко - 22.1% и 10.5%). Толерантността (индиферентността) на този вкус и естетически стил личи и от това, че отговорът "няма такава музика, която да ми е особено неприятна" се появява твърде често, в около една трета от привържениците.


Можем да изкажем хипотезата, че "Атака" за разлика от БСП и ДПС не представлява устойчива културна група, по-скоро това са хора, които са принадлежали на културните елити и все още споделят техните диверсифицирани вкусове и вкусова толерантност, но за разлика от НДСВ са били вторично изолирани, лишени от възможността за мобилност и планиране на живота, в резултат на което са станали носители на най-мрачен песимизъм и радикални настроения. За тяхната изолираност говори и това, че те рядко ползват компютър и интернет (73.6% отговарят негативно, в това отношение са трети отзад напред след ДПС - 90.2%, и БСП - 81.5%).Привържениците на ДСБ са активни, мобилни и уверени


Това са хората, които в значителна степен планират живота си средносрочно: няколко години - 15.00%, една година - 15.00%, няколко месеца - 30 %. На въпроса как се прекарва свободното време те най-често от другите политико-електорални групи отговарят с "нямам свободно време" (40.0%). В сравнение с другите електорати те са най-големи оптимисти за личния си живот (35% смятат, че се променя към по-добро), а интегралният песимизъм тук е само 135 пункта. Привържениците на ДСБ най-често в сравнение с другите отговарят, че слушат класическа музика, рок и популярен рок, техно, джаз (съответно 30.0%, 20%, 20%, 15%, 15%). Диверсификацията на вкусовете е голяма, сходна с тази на НДСВ, но при тях има силна температура на омразата към "обекта на омразата" - чалгата (40%) и - любопитно, към джаза (20%). Те са най-далече от социалистическите културни продукти. Имат много по-често от другите достъп до модерни средства за комуникация и информация - 50% ползват компютър у дома, 40% - в работата си. Можем да изкажем предположението, че привържениците на тази група са мобилни, активни и уверени, имат достъп до много информация и много културни избори, но страстно любят и мразят, значимо са дистанцирани от културни продукти, символизиращи социализма или демонстриращи антиелитарни, скандални качества.


Симпатизантите на Бойко Борисов - непретенциозни и толерантни


Това са хората, които след БНС са най-често навън през свободното си време - 36.6% срещу 44.8% на стоящите си вкъщи. Подобно на ДСБ те планират средносрочно живота си. Интегралният им песимизъм е със средни показатели - по средата между позитивния полюс ДСБ и негативния полюс "Атака". В сравнителен план този електорат обича повече от другите леката, популярна, забавна музика за танцуване. Най-много се слуша попфолк и чалга (66.2%), но също така и диско (35.6%), латино (28.7%), и поп (34.5%). Температурата на омраза е ниска, донякъде се открояват чалгата (17% от отговорите), техно (12.6%), но и класическата музика (11.6%). Количеството на индиферентните, или естетически широко скроените, отговорили с "нямам омразна музика", е сравнително високо (33.3%).


Интересен акцент е, че сравнително голям брой не ползват компютър и интернет, а от тези, които го ползват, 19 - 23% (най-висок процент сред другите) правят това в интернет клубове. Това говори за млад, мобилен, неулегнал електорат, който има усещане за бъдеще и заедно с това няма елитни претенции, вкусът и идентификациите му са популярни, леки, близки до забавлението, той не е способен на силна любов и омраза.


Предварителни изводи за популизма- Културните символи на "нашето", т.е. онова, което се възприема като общо, консенсусно и народно, съвпадат до голяма степен с културни продукти и практики, които са били достъпни по времето на социализма. Във всички електорални групи народната и естрадната музика са основни културно-консумативни продукти, няма електорална група, при която процентът им да спада под 37% за народната музика и 25% за естрадната (ДПС е изключение за естрадната). Това означава, че има общ български масов културен тип, свързан с близкото минало, който се асоциира с "нашето" и се оказва базов за всички електорати, пресича деленията, свързан е със затвореност и липса на диверсификация на вкусове и избори в други посоки. Тоест съществува недиференцирана маса, която е основа на всеки електорат. Този субстрат е консервативен, статичен и лишен от достъп до модерни средства за комуникация и информация, той е възрастен, формирал се е в друга среда, живее чрез спомени.- Вторият извод е, че най-радикалната и популистка група, тази на "Атака", странно смесва културни характеристики на консервативните и масови културни групи (БСП, ДПС) и на подвижните, елитни културни групи (НДСВ, ДСБ, ОДС). Можем да предполагаме, че това са елити в изолация, които са се радикализирали.


Взривоопасна ситуация би настъпила, когато вторият еталон на популизма - елитите в изолация, намерят достъп до първия - културно-консервативните популистки групи, и ако реториката на "Атака" започне да мобилизира електоратите на БСП и ДПС.


--------------


Текстът, публикуван със значителни съкращения, е част от второто изследване "Състоянието на обществото - 2006 г.", представено на международната конференция "Предизвикателствата на новия популизъм", организирана от Центъра за либерални стратегии и институт "Отворено общество" - София


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на еж
  *****

  Това, което ни се представя е социология. Само дето полетата на излседване попадат в културната област. Все едно да питаш от кой футболен отбор са хората и в това си питане се държиш като социологически агент. Интересни са резултатите. Много претенциозни и пълни с допускания (произлезли впрочем от главата на самия Кьосев) са коментарите. Много ме дразни Кьосев с псевдонаучните си изпълнения. Все от всичко разбира и когато казва, че нещо не разбира, пак трябва да признаеш, че го разбира повече от теб. Сега и на социолог почна да се прави. Да вземе да се скрие някъде. И да си харчи стипендиантските парички. Надеждата е, че освен за чужди разузнавания, успява да бъде изплозван и от нашите служби. И дали всичко това е без да се усети, питам се аз?

 2. 2 Профил на Костов
  Костов
  Рейтинг: 381

  bravo еж, hvanal si go tozi debelak kiosev s mnogoto pretencii i praznata glava, samo taka!!!

 3. 3 Профил на Der Meister
  *****

  "избирателите на НДСВ статистически слушат най-малко народна музика - само 37.2%, след тях са само ДСБ, а това е с цели 40 пункта по-малко от БСП." - от НДСВ или от ДСБ слушат най-малко народна музика последно?

 4. 4 Профил на muad
  muad
  Рейтинг: 486

  Теоретиците на политическия PR знаят отдавна, че поведението на електората е свързано преди всичко с харесване на един или друг политик, с медийно прелъстяване или идентификация с него.

  И при това положение можем ли въобще да говорим за демокрация?

  ALL IS WELL
 5. 5 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 488

  Интересен коментар правиш, г-н еж. Много претенциозен и пълен с допускания (произлезли впрочем от твоята глава) е твоя коментар. Личи си, че си страшен капацитет по всички въпроси - от социологията до разузнаването и контраразузнаването. Ама как само му го каза на Кьосев, а!! Даа, след такъв жесток коментар 100% е сигурно, че псево-социолозите са се скрили някъде в мишите си дупки да си харчат паричките, треперещи да не би да стовариш с гръм и трясък мощните си мозъчни интерпретации и коментари върху псевдо-научните им глави.

 6. 6 Профил на eduard
  eduard
  Рейтинг: 8

  Би било добре ако пишещите във форума се ограничат с коментари върху статиите и не коментират останалите форумци. Или авторите.

 7. 7 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 488

  Единственото, което направих, е да подам огледалото на г-н еж. Или да изиграя ролята на бумеранга. Все едно, дано да си е взел бележка.

 8. 8 Профил на еж, беж, таралеж
  *****

  Благодаря за подаденото огледало the.european. Май само дето си забравил да нанесеш на иначе венецианското стъкло един слой сребро и всъщност аз видях Вас самия. Признавам, че гледката ме смути.

 9. 9 Профил на беж, таралеж, еж
  *****

  Спокойно, Кьосев. Евроепйският ти ник не ни обърква. Не ни се обиждай, ние просто така си говорим. И специалист по половете се оказахте, веднага ме познахте, че съм господин, а не например госпожица, госпожа, колежка, докторантка, лаборантка и т.н.. Браво Ви казвам. Браво!

 10. 10 Профил на Bira
  *****

  человек с такъв скромен "ник" е безспорно директна еманация на самата Европейска Цивилизация.
  И трябва да му благодарим, особено когато ни подава нещо.

  Прочее считам, че бодливия не бива да се възмущава от нечии музикални вкусове и забавните спекулации на тема.

  Единия- с претенции, другия - с тояга.
  Българска му работа.

 11. 11 Профил на eduard
  eduard
  Рейтинг: 8

  Статията е типичен пример как не трябва да се пише. С подобен подход мога да докажа каквото си искам. Например:

  1. 60% от феновете на Левски слушат чалга срещу 30% от феновете на ЦСКА.
  Извод: феновете на Левски са по-тъпи от феновете на ЦСКА

  2. 60% от феновете на ЦСКА гласуват за БСП срещу 30% от феновете на Левски.
  Извод: феновете на ЦСКА са по-тъпи от феновете на Левски

  Ясно е,че за да има някакъв смисъл подобно изследване е необходима по-голяма задълбоченост. Не може да се прави психологически портрет само на базата на музиката или на мястото където прекарваш свободното си време. Интересува ме също какви книги четат изследваните и кои са любимите им автори; какви филми гледат и кои режисьори предпочитат; какви научни познания имат и дали ги използват в ежедневието или работата си; дали са религиозни или не; семейни ли са, с колко деца и колко време прекарват заедно; говорят ли чужди езици и кои; какво е нивото им на компютърна грамотност; какво е отношението им към животните и околната среда и пр. Изобщо понятието " култура" се асоциира с много неща и с подхода, предложен от автора, не може да се направи никакво достоверно заключение за "Културни профили на електоратите".

 12. 12 Профил на .
  *****

  Тоя the.european е същия комплексар, когото форума беше нарекал "Гаражния". Все още не е научил какво се пише в полето на заглавието, какво в Автор и какво в Текст-навсякъде все един и съща боза лее, явно няма иначе кой да го слуша.

 13. 13 Профил на галош
  *****

  Кьосев може и да не е социолог, но и изследването му е прилично. Ако въпросите не се задават манипулативно, полученият резултат е ясен. Както в случая.
  Както всеки може да си излекува настинката без лекар, така и в социологията можеш да се оправиш сам с някои неща.
  А дипломираните социолози от агенциите какви бози ни поднасят? Пълни с манипулации, напазарувани...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK