Право на отговор за Могилино

Във връзка с публикации във в. "Дневник" за деинституционализацията на услугите за деца, лишени от родителски грижи, информираме за следното:


През последните години мерките на правителството за усъвършенстване на законодателството по закрила на детето и приетите нови нормативни документи в тази област утвърдиха трайна тенденция на намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции. В сравнение с 2001 г. броят им е намалял с 31.4% и сега е 8653. Това се дължи на утвърдената система за закрила на детето и на приоритетното прилагане на мерките, отнасящи се до условията в семейната среда - превенция, реинтеграция, настаняване в семейства на близки и роднини и в приемно семейство, осиновявания. Досега са утвърдени 117 доброволни и 19 професионални приемни семейства. Там са настанени 98 деца, от които 11 са в професионални приемни семейства.


Утвърдила се като успешна мярка за закрила на детето в България е настаняването в семейство на близки и роднини. Броят на децата, настанени в такива семейства през 2006 г., е 1308, а през първите 6 месеца на 2007 г. - 586. През 2006 г. са реинтегрирани в биологичните им семейства 2653 деца. През периода януари - юни 2007 г. отделите за закрила на детето са работили по 1276 нови случая на реинтеграция, като от тях успешно приключилите са 688.
С промените през 2003 г. в Закона за социално подпомагане се извърши децентрализация и домовете за деца с увреждания преминаха на управление към кметовете на общините. От началото на 2006 г. домовете за деца, лишени от родителска грижа, които бяха към Министерството на образованието и науката, също бяха децентрализирани и преминаха на управление към общинските кметове. Домовете за медико-социални грижи за деца са на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването. Специализиран орган по проблемите, свързани със закрилата на децата и спазването на техните права, е Държавната агенция за закрила на детето. Тя наблюдава и контролира спазването на детските права в специализираните институции за отглеждане на деца и дава задължителни за изпълнение предписания.


Що се отнася до проблемите в Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Могилино, община Две могили, те са в дневния ред на Министерството на труда и социалната политика още от 2006 г. След извършените проверки беше взето решение домът да бъде закрит до 30 април 2008 г., като настаняването там е преустановено от средата на юли 2007 г. Досега са проучени възможностите за връщане на децата в биологичните им семейства. Изготвен е психологически профил на децата, който се актуализира периодично. Създаден е специализиран екип, който подготвя експертни оценки за здравния, психическия и емоционалния статус на настанените деца. Отпуснати са допълнителни финансови средства за всекидневните им нужди. Постигната е договореност за съвместни действия между Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и неправителствени организации, работещи по закрилата на детето. Предприети са мерки за подобряване положението на децата. Проучени са възможностите за тяхното връщане в биологичните им семейства.


Две деца са преведени в Дома за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с. Брестовица с цел да им бъде осигурено обучение и достъп до помощно училище. Две деца са преведени в ДДЛРГ "Надежда" - Русе, с цел осигуряване на възможност да посещават седмичната специализирана детска градина за деца със специални образователни потребности "Зора".


За четири деца са проведени консултации с психолог с цел извеждането им от институцията и настаняване в ДДЛРГ. Съгласно оценката на психолога не е препоръчително на този етап те да бъдат настанени в ДДЛРГ.


Три деца посещават специализираната детска градина "Зора" в Русе от 19.11.2007 г. Три деца са настанени в болница в Бяла през периода 12.11.07 - 16.11.07 г. Едно дете е хоспитализирано в Медицинската академия в Плевен. Едно от лицата над 18-годишна възраст е настанено в русенска болница.


Действията, свързани със закрилата на детето и със социалните услуги, са обезпечени както със средства от държавния бюджет, така и чрез оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". На 20.11.2007 г. комитетът за наблюдение на оперативната програма одобри сума в размер на 19 558 300 лева за изпълнение на операцията "За по-добро бъдеще на децата".


Осъществяваната реформа за повишаване на детското благосъстояние доведе до значителни промени в цялата организация на системата на закрила, като беше развита мрежа от социални услуги за децата и семействата. Продължава активната работа по деинституционализация на деца и възрастни хора, живеещи в специализирани институции, като същевременно се предприемат съпътстващи мерки за подобряване на условията на живот в тях.


Вярваме, че по тази изключително важна не само за децата и семействата, а и за медиите, институциите в България и за цялото ни общество тема, ще ползвате и становището на експертите на МТСП. Искрено се надяваме, че партньорството ни ще продължи и занапред за обективно, коректно и задълбочено отразяване на въпросите, свързани с държавната политика в подкрепа на децата, лишени от родителски грижи.


Пресцентър на Министерството на труда и социалната политика


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK