Редакционен: Оптимизъм с нотки на малтусианство*

От първата версия на проектобюджета за следващата година поне едно нещо става ясно – че правителството е оптимист. Това проличава основно от  заложения ръст на икономиката с 3.6%, който за мнозина вероятно изглежда нереално висок на фона на спрелия бизнес живот в България и продължаващите притеснения навън.


За този оптимизъм сигурно има много обяснения, но поне едно е налице отсега - че дори и да не изпълнят приходните си планове, управляващите винаги имат изход в актуализация на бюджета за сметка на фискалния резерв.


По-голямата загадка обаче е очертаващото се намаление със 132 млн. лв. на парите за пенсии. Тъй като то не е обвързано с някаква реформа, явно по някаква друга причина кабинетът планира да плаща на почти 45 хил. пенсионери по-малко (сметката е при средната пенсия от около 250 лв.).
Ако погледнем още по-оптимистично, възможно е от пенсионната система "да отпаднат" и 50 хил. души, а защо не и повече. Така ще се спестят още 15 млн. лв., а и повече. А ако хората в пенсионна възраст решат да се проявят национално отговорно, може да се освободят толкова пари, че във всеки втори областен град да се открие по един Лувър примерно, а във всеки трети - политехнически университет.


Единственият проблем е, че пенсионерите може да не са наясно с идеите на Малтус.


*Икономическо учение с основоположник Т. Малтус (1766-1834), според което бедността се преодолява с регулиране на населението


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zaro_sof
  zaro_sof
  Рейтинг: Неутрално

  “Теорията на МАЛТУС, прилагането и спрямо Българския народ, необходим ли е български “Освиенцим” или е достатъчно наличието на НЗОК”
  Магистър инж. Светлозар Събев
  Томас Робърт МАЛТУС (17.02.1766-20.12.1834 г.)- английски буржоазен икономист, основоположник на “малтусианството”.
  Основно съчинение: “Изследване върху принципа за населението” (1798 г.).
  “Малтусианство”- учение, което твърди, че материалната бедност на широките маси се дължи на това, че хората се размножават по-бързо от увеличаването на средствата за съществуване. За да се предотврати тази дисхармония, Малтус препоръчва широките маси от населението да се въздържат от бракове и раждания на деца. Според Малтус войните, епидемиите и други подобни явления са важен фактор за намаляване на населението и временно притъпяване на противоречието- “размножаване- средства за съществуване”.
  В защита на тезата за абсолютно свърхнаселение Малтус се основава особено на: “Закона за намаляващото се плодородие на почвата”.
  Ако приемем за вярна теорията на “малтусианството” и за верен факта, че в България има нейни, последователи (българи по произход), получили своето образование в Англия и др. страни и работили в чужди (английски) условия и заемащи в момента съответни възлови позиции в държавния апарат, ще можем спокойно и лесно да си обясним много процеси, които наблюдаваме през последните 200 и повече дни, след изборите за Народно събрание.
  “Нашите неомалтусианци”, които не са изпитали на собственият си гръб трудностите на прехода “комунизъм- капитализъм” завариха една благодатна и подготвена почва за реализация на “малтусианството”. Почва подговена, не по желание на народа и на Правителствата от последните, почти 12 години, а подготвена въпреки желанията на нашата Нация и Правителства. Почва характеризираща се с:
  -Почти ликвидирано селско стопанство;
  -Ликвидирано тежко машиностроене;
  -Ликвидирана електронна промишленост;
  -Съсипана тежка химия;
  -Едва живуркаща лека и хранително-вкусова промишленост;
  -Подготвен за ликвидация (с чужда намеса) военно-промишлен комплекс;
  -Унизена и бедна културна интелигенция;
  -Изхвърлена на сметището научно-техническа интелигенция;
  -Съсипвана от немотия българска фундаментална наука (БАН и другите висши учебни заведения);
  -Висококвалифицирани здравни специалисти принудени допълнително да заработват, като карат таксита;
  -Вечно реорганизираща се образователна система, при реорганизациите се цели нашите деца да стават “НЕУЧИ” и да получават минимум знания и да развиват минимум съобразителност в живота си;
  -Здравноосигурителна система, целта на която е постепенно да се стигне до заплащане на всички здравни услуги и всеки, който няма средства, по естествен път да самореализира теорията на МАЛТУС, естествено чрез летален изход на съществуването си.
  До тук, не е казвано нищо ново, което да не е ясно за нас българите и което болшинството от нас да не са изпитали на “гърба си”.
  Нека си припомним: “Закон за намаляващото се плодородие на почвата” на Малтус, дефиниран преди повече от двеста години, когато не е имало фабрики, заводи и телекомуникации. Експониран този закон върху 2002 година обхващата невероятно много отрасли на стопанския живот, като определение :” плодородие на почвата”. Понятието “Почва”, през 2002 г., става много широко отнесено към икономиката на една страна.
  С какво разполагат нашите “неомалтусианци”?
  Как могат нашите “неомалтусианци” да преодолеят, естествено временно, конфликта: “размножаване- средства за съществуване” (по Малтус)?
  Отговорите на тези въпроси са отразени в Държавния бюджет за 2002 г и в частност в бюджета на НЗОК, съответно приети със закони от Народното събрание, а по-точно:
  1. Продават се “кокошките” от националната икономика, които все още снасят златни яйца. При това действие естествено има приходи, които за много кратък период (около 360 дена) покриват нуждите на държавния бюджет за преодоляване на противоречието : “размножаване- средства за съществуване”. С това действие се парира антидействието на малкото все още работещи българи- те ще получат минималните средства необходими за тяхното краткосрочно (5-8 месеца), физическо оцеляване. Дългосрочна перспектива за оцеляване естествено не съществува. Голяма част от тези българи след около година ще попаднат в категорията на “излишно родени” и естествено трябва да понесат съответните последствия от “необмислените” действия на тяхните родители, за които в момента също няма средства за осигурявяне на нормалното им съществуване, чрез заплати или пенсии, които те получават. Засегнати са минимум три поколения българи.
  2. Засегнатите от прехода “комунизъм- социализъм” и тези за които се споменава по-горе естествено стават “клиенти” на, и зависими от: Националната здравноосигурителна каса. И попадат в “мечите лапи” на “неомалтусианците” , които са и в управлението на НЗОК и не са изгонени все още от там от “новото време”. А защо да ги гонят?
  3. Приема се за пореден път такъв бюджет на НЗОК (чрез Закона за Бюджета на НЗОК, гласуван в Народното събрание), в който е заложено формирането на свърх паричен резерв на НЗОК, в противоречие на Закона за здравното осигураване (ЗЗО). Бюджет, който осигурява малко средства за лечение и лекарства, но разхвърлян на голямо количество от народа. Целта е ясна: осигурява се на болшинството от народа (особено на пенсионерите) минимално безплатно, непълно и некачачествено медицинско осигуряване след което, който има плаща за “екстрата” качествена медицинска и лекарствена помощ. Естествено, при този единствен възможен вариант (на математически език “константен”), тези които нямат да доплатят (90 от Българският народ, по причини, посочени по-горе) следва да се наредят на опашка пред вратите на Свети Петър. По този начин “по естествен път” “неомалтусианците” в течение на относително кратък период (спрямо средната продължитеност на живота в България) постигат траен ефект за преодоляване на противоречието : “размножаване- средства за съществуване”, чрез физическото елиминиране на част от народа ни. Само факта, че сме вече в 2002 г. и, че България е страна пример (признат от световната общественост и благодарение и на правителствата до момента) за етническо и религиозно спокойствие възпира нашите “неомалтусианци” от реализирането на принципа на Малтус, че:”...войните, епидемиите и други подобни явления са важен фактор за намаляване на населението”. Възможно е да ги възпира и състоянието на процесите за присъединяване на България към Европа и НАТО, като за огромно тяхно съжаление тези процеси са “тежко наследство” от предишните правителства.
  В потвърждение на твърденията касаещи здравното осигураване и НЗОК е хубаво да се види един бърз анализ на Бюджетите на НЗОК за 2001 и 2002 г.
  Какво имаме налице?
   Бюджета за 2002 г. е 109, 11 % спрямо същия за 2001 г.
   Общите разходи за 2002 г. са 114 % спрямо разходите за 2001 г.
   Конкретните разходи за обслужване на болните за 2002 са 121, 98 % спрямо същите за 2001 г.
   Разходите за 2002 г. (планирани от НЗОК) за “безплатни” и частично заплащани лекарства са 72, 38 % спрямо същите раходи за 2001 г.
   Резерва на НЗОК (съгласно чл.26 (3) на Закона за здравното осигуряване) към края на 2002 г. ще бъде около 680 % спрямо допустимия по закон.
   Планирани са с бюджета други приходи за 2002 г.- 2, 87 % (от бюджета), а само лихвите, които би трябвало да получи НЗОК от наличния към края на 2001 г. резерв би трябвало да бъдат над 5% от общия бъджет за тази година. Една трета от лихвите стигат за да се осигурят лекарствата за хонично болните от епилепсия и други неврологични заболявания (по данни на НЗОК за 2001 г.).
   За 2002 г. бюджета на НЗОК предвижда излишъци 10, 14 % спрямо общите приходи. Тези излишъци не включват средствата които следва да се отчислят за резерва съгласно чл. 26 (1) на Закона за здравното осигуряване, а те са 9, 86 % от общите приходи. Формирането на такива излишъци (10, 14%), по наше мнение, изобщо не е предвидено в цитирания закон.
  От тези разчети ясно се вижда, че НЗОК по бюджет разполага с необходимите средства за да се запази 100 % реимборсация на лекарствата за хронично болните и за други плащания, включително за увеличаване на смешните заплати на здравните специалисти, нови здравни пътеки, допълнително заплащани от НЗОК зъболекарски услуги и други.
  Също така най-вероятно, индиректно се нарушава чл.42 (2) от Закона за здравното осигурява, т.к. се получава, че средствата набрани от здравноосигурителни вноски и използвани за безплатни и частично заплащани лекарства се облагат с данък (ДДС) и не се използват по предназначение, а влизат в Държавния бюджет и не е ясно за какво друго ще се използват.
  В заключение смятам, че ние българите, като нация сме свърх интелигентни и е обидно да им се предоставя готов извод от написаното и всеки може да си отговори на въпроса на връзката: Малтус-Освиенцим-НЗОК.


 2. 2 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  1,
  Къде го намери тоя текст от 2002? Особено е актуален днес, когато в близките дни имаме примерно няколко новини за умрели поради липсата на спешна помощ близо хора- жена е умряла вчера, защото единствената дежурна лекарка в Оряхово е била на друго място в този момент, а в спешното на място е имало само сестра, младеж е умрял скоро заради същото, а Борисова мисли само как да реже парите за медицина и да маха болници, сестри и лекари последните месеци не получават заплати, плановите операции се отлагат, пътеките по здравната каса са яко орязани и за някои заболявания от 10 дни стават по 3-4... Тоя текст от 2002-а нещо съвсем е в духа на ставащото.

 3. 3 Профил на zaro_sof
  zaro_sof
  Рейтинг: Неутрално

  атанас- Този текст съм го пуснал за първи път във форума на в. "Сега" през 2000 г. И ме е яд, че може и за трети път да е актуален!
  ----

 4. 4 Профил на zaro_sof
  zaro_sof
  Рейтинг: Неутрално

  Но, въпроса е защо пак опираме до философията на Малтус???

 5. 5 Профил на zaro_sof
  zaro_sof
  Рейтинг: Неутрално

  2003 г. само са сменени числата от бюджета

 6. 6 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 692 Любопитно

  До коментар [#1] от "zaro_sof":

  Бла, бла.. дрън, дрън. Спрях на:

  "-Унизена и бедна културна интелигенция;
  -Изхвърлена на сметището научно-техническа интелигенция;"
  ----------------------------------------
  Сметките единствено показват, че ще се вдигнат стажа/годините за пенсиониране.

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 7. 7 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#1] от "zaro_sof":
  Ако това го наставиш с доктрината" Алън Дълес "нещата са ясни.

 8. 8 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  Оптимизъм - на лудите все им е весело !

 9. 9 Профил на pena
  pena
  Рейтинг: 0 Неутрално

  В теорията на Малтус има и позитивен елемент. А именно, всеки да ражда толкова деца,колкото може да отгледа ,възпита и изучи. Това обаче не важи за гългарските цигани. Т ераждат като зайци и смятат ,че държавата е длъжна да осигури децата им. Стига вече демагогия! Нека да си признаем, че един от нерешимите проблеми на БГ са циганите. Те раждат непрекъснато, нищо не работят, крадат, убиват,изнасилват, държат в страх населението по малките населени места и се ползват с всякакви привилегии като малцинствена група. Власттта ги подкрепя, дундурка и котка, защото са бъдещ електорат. Толкова е отчаъващо положението с тази популация, че не виждам решение. Ще гласувам за този, който предложи радикално решение на този въпрос. Иначе за българите учението на Малтус не важи. Ние се размножавамне с такива темпове, че Малтус би бил доволен от нашия трайно отрицателен прираст.

 10. 10 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 892 Неутрално

  До коментар [#9] от "pena":

  Смятай колко са ви увредили комунистите, че докато откраднаха десетки милиарди прости хора като теб откриха проблема за това в циганите! Светогледа ви е толкова свит, че не може да проумеете елементарни истини! Всъщност такива като теб сте проблема на България, късогледи, лесно манипулируеми и вечно мрънкащи!

 11. 11 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 515 Неутрално

  до Заро:
  повечето българи днес са нео-малтусианци, що се касае циганин.

 12. 12 Профил на pena
  pena
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Откраднатите милиарди нямат нищо общо с циганите. Ние няма да ги видим тези милиарди, защото те са у новите "капиталисти", бивши комунисти. И аз искам да си върнем тези милиарди, но това няма да стане, защото гарван гарвану око не вади.

 13. 13 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Значка,
  Циганите са в пъти по-малък проблем за страната ни в момента от герберите. Прав си, че само мрънкаме. В нормална държава досега да са ви погнали със сопи.

 14. 14 Профил на danielson
  danielson
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#12] от "pena":

  Циганите имаха изключително благодатна почва за размножаване при така наречения "реален социализъм", като типични паразити. Сега пак се опитват да паразитират, като висят в социалните служби, при лекарите и т.н., но възможностите им за живот на чужд гръб и кражби все повече се стесняват.

 15. 15 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 788 Весело

  При положение че 98% от населението на Булгаристан сме неосъзнати бели негри,теорията може и да проработи.

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 16. 16 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 571 Неутрално

  "България е страната с най-висока смъртност в Евросъюза. Това сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат за 2009 г. Според тях страната ни се нарежда на първо място по ниво на смъртност в ЕС - 14,2 на хиляда, следвана от Латвия с 13,3‰, Унгария (13,0‰) и Литва (12,6‰). Най-ниски нива на смъртност са отчетени в Исландия (6,3‰) и Ирландия (6,6‰). България и Латвия са и двете страни с най-висок отрицателен прираст – с по средно 3,6 души на всеки хиляда от населението." Край на цитата! Солидно основание за намаляне на парите за пенсии през 2011 г. със 132 млн. лева!

 17. 17 Профил на Швейк
  Швейк
  Рейтинг: 470 Неутрално

  много е просто, със заявеното увеличение на пенсионната възраст се цели да се резне максимално количество хора и да намалее изплащането на пенсии. и с един куршум два заека - тези хора ще бъдат пратени да работят и да им взимат осигуровки.

  партия ГРОБ - Граждани за Разсипване и Обиране на България. да ни е честит цар Боко Първи, цар на всички български тиквеници и на чичковите червенотиквеничета.
 18. 18 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  Анонимниците в редакцията на Дневник явно продължават да не могат да разберат, че парите за новия политехнически университет не идват от държавния бюджет, а от инвеститори от индустрията. Дано някой път успеете да проумеете разликата, защото именно това е проблемът с гълтащите милони и едва кретащи в момента държавни организации като Булгаргаз, НЕК, БДЖ, НЗОК, НОИ, БАН и други...

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK