Лихвите в България, или законът срещу потребителя

Лихвите в България, или законът срещу потребителя

© Иван КутузовИзменен и допълнен, на 31 август в сила влезе Законът за потребителския кредит. Така установилата се в България практика на едностранна и произволна промяна на лихвите по вече отпуснати кредити се издига в ранг на закон - с чл. 33а и т.6, §1 от допълнителните разпоредби. Всяка банка ще определя лихвите по кредитите - и потребителски, и ипотечни, по собствена "методология".


Новоприетият Закон за потребителския кредит: а) закрепва неравноправното положение на кредитополучателя спрямо неговия кредитор, като оставя на банката възможността за едностранна промяна на цената на кредита след неговото отпускане и
б) създава условия за безотговорно кредитиране и риск за стабилността на банковата система у нас.


"Методологията" по света
Добрата международна практика за определяне на лихвения процент по кредити е: плаващата лихва е сумата на пазарен индекс плюс фиксирана надбавка.
Така определят лихвата кредитните институции в 20 страни от Европейския съюз, членуващи в Европейската федерация на ипотечните кредитори1. Така е в еврозоната и извън нея: Австрия2, Чехия, Румъния и Турция3.


Така го правят дори и у нас - малки и малко на брой банки: Прокредит банк, Токуда, МКБ Юнионбанк и клонът на Алфа банк (по данни на финансовия портал "Моите пари").


Икономически смисъл


Банката прехвърля на клиента само лихвения риск на паричния и капиталовия пазар, не своя индивидуален. Този риск се мери със стандартен лихвен индекс – например ЮРИБОР или ЛИБОР за кредити в евро. Индексът се изчислява и публикува от организация или институция, различна от кредитора и неговия длъжник. След отпускане на кредита по тази "методология" банката само изчислява лихвата, а не я решава.


Длъжникът може във всеки момент да провери стойността, размера и посоката на промяна на лихвения индекс, заложен в договора и да пресметне собствената си лихва, като прибави договорената надбавка към индекса. Няма място за неясноти и спорове.


"Методологията" у нас


Защо нашият закон употребява термина "методология", вместо простото и ясно определение на лихвата като сума на две числа? За да могат банките да включaт и други фактори във формиране на лихвата, които нямат нищо общо с кредит в, да речем, евро - като изменение на валутния курс долар/евро. Или пък такива, върху които мениджмънтът на банката може да влияе като промени в качеството на кредитния портфейл или на структурата на активите и пасивите.


Или пък такива, които зависят от регулаторни решения на БНБ като промяна в правилата за провизиране или в нивото на задължителните минимални резерви. Или пък такива, които директно се определят от време на време по решение на управителния съвет на банката. Тук не са изброени хипотези, а е описана реална практика на банките у нас.


Икономически последици


Определянето на лихви по стари кредити по "методология" на банката означава, че освен лихвения тя прехвърля върху кредитополучателя и валутния, и ликвидния, и кредитния, и регулаторния, и оперативния, и политическия риск на страната. На практика всички рискове, които биха могли да доведат до намаляване на печалбата й. Така законът дава възможност на опериращите в България банки да си фиксират печалбата. Това създава монополни привилегии и комфорт на банките у нас, защото само монополът може да си фиксира печалбата.


Какво означава банкова "методология" за клиента?


Първо, че няма начин една "методология" да бъде разбрана нито от клиента, нито от неговия анализатор. Върху това обърна внимание подуправител на БНБ по време на обсъждането на закона.
Второ, че промяната в лихвата винаги ще бъде изненада за клиента. Той няма да има възможност да провери независимо от банката изчисляването на лихвата си.


Трето, че с включването във формирането на лихвата на компонент, чиято промяна зависи от решение на управителното й тяло, банката си запазва правото за едностранна промяна на цената на кредита. По такъв начин директно се нарушава конституцията на страната, която изисква равнопоставеност на гражданскоправните субекти, на търговец и потребител, на кредитор и кредитополучател. При неравнопоставеност на страните по сделката, съчетана с асиметрия на информацията – а тук става дума за нещо повече –  пазарът и конкуренцията престават да действат.


Четвърто, че клиентът поема всички гореспоменати рискове и ако банката не може или отказва да ги прецени, още по-малко това може да направи клиентът. На практика той няма как предварително да вземе информирано решение може ли да си позволи кредита или не. Ще трябва да разчита на късмета си.
Пето, при запазена възможност на банката да променя едностранно лихвата по вече отпуснат кредит фактът, че ще публикува методологията си е празен звук, без значение и полза за потребителя.


Законът срещу стабилността на банковата система


Един тип риск, който банките у нас в момента прехвърлят върху потребителите, е регулаторният. На БНБ са дадени правомощия да регулира банковата дейност с редица инструменти, за да поддържа стабилността на системата. Сред тях са нивото на минималните задължителни резерви (пари, които банката държи по сметката си в БНБ, без да получава лихва за това), отчисляването на провизии за рискови кредити (парични средства, които банката трябва да заделя за покриване на вероятни загуби от необслужване на кредити) и други подобни.


Всяка регулация има за цел да промени поведението на кредитора. И понеже банките са свободни търговци, няма как да ги окуражиш към промени, освен ако не им наложиш допълнителни разходи за "нежелателно" поведение. Увеличените разходи водят до намаляване на печалбата.


С определянето на лихвите, в т.ч. по вече отпуснати кредити, по своя "методология" банките прехвърлят тези регулаторни разходи върху клиентите си. С това те изолират своята печалба от влиянието на промяната в регулациите и така ги обезсилват.


В стремежа си да ограничи нарастването на кредита през 2007 г. БНБ повиши минималните задължителни резерви. Не е случайно, че ефектът беше повече от скромен - кредитният портфейл на банките продължи да расте с 60% годишно. Определянето на лихви по "методология" и запазената възможност за промяна на нивото им и по стари кредити обезсилва и неутрализира регулатора. БНБ става декор на финансовия сектор.


Друг проблем, който поражда "методологията", е процикличната лихвена политика на банките. Един от факторите, които те отчитат в методологиите си, е качеството на кредитния портфейл (делът на просрочените и необслужвани кредити). Когато икономиката върви, кредитите се обслужват и лихвите са ниски. Когато цикълът се обърне, както през 2008 г., повече кредити изпадат в просрочие и лихвите се повишават.


Така се попада в спирала: повече необслужвани кредити - по-високи лихви - още повече необслужвани кредити. Важното е печалбата на банката да не намалява. Ето това е една от причините у нас лихвите да се качват, а в Европа да намаляват - и лихвите, и печалбите на банките.


Определянето на лихвите по "методология" пренася всички рискове, в т.ч. и оперативния риск на кредитора върху финансово най-слабото звено, което няма капацитета да оцени и носи тези рискове - домакинството. С това цялото кредитиране се гради на пясъчна основа.


Да не забравяме, че стартът на международната финансова криза беше даден в момента, в който обикновените ипотечни кредитополучатели в САЩ спряха да обслужват кредитите си. С неутрализирането на регулаторната роля на БНБ и заложената процикличност на динамиката на лихвите стабилността на банковата система у нас винаги ще остава под въпрос.


В крайна сметка


трябва да са ясни две неща:


а) При новия закон кредитът у нас е капан, а кредитополучателят трябва да плаща такава лихва, каквато каже банката - без да има възможност да я прецени предварително или дори да провери изчислението й, ако има съмнение за "техническа" грешка.


б) Без активизиране на засегнатите или, както казваме, гражданското общество в защита на своя интерес и за въвеждане на добрите практики на банкиране у нас клиентите ще продължат да обслужват банките вместо обратното.


1 Ипотечен кредит с променлива лихва (Adjustable Rate Mortgage, ARM): Ипотечен кредит, при който лихвеният процент се променя въз основа на стандартен индекс. Повечето такива кредити имат тавани за това доколко може да нараства лихвеният процент http://www.hypo.org/Content/Default.asp?PageID=411&linkrel=p1


2 http://www.oenb.at/de/rund_ums_geld/zinsklauseln/zinsklauseln.jsp


3 И в Турция, и в Румъния променливите лихви са базирани върху пазарни индекси (ROBOR, EURIBOR) + фиксирана надбавка, така че клиентите имат пълна прозрачност как се формира лихвата и кога и как тя би се променяла.
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/nakude-sled-vtorata-~275322c297b2492dbe915bb1f036b3fb/


Авторът е председател на Институт на дипломираните финансови консултанти

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на qk_tapanar
  qk_tapanar
  Рейтинг: 227 Гневно

  Това не са банки - това са ......ЛИХВАРИ.

 2. 2 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 708 Гневно

  До коментар [#1] от "qk_tapanar":

  Но затова пък си имат достатъчно силно лоби сред тези, дето сме ги поставили, за да си чоплят носовете в Народното събрание.

 3. 3 Профил на sensini
  sensini
  Рейтинг: 512 Гневно

  Това с разрешението да знаеш как са ти сглобили лихвата е като на осъдения на смърт да му разрешат да знае дали утре ще го бесят или разстрелват...
  Авторе, тоя закон създава ситуация по-лоша и от монопол, защото на пръв поглед монопол няма, т.е. накрая монополът е скрит, добре замаскиран и облечен в най-добри приказки по рекламите по БНТ.
  Страшна работа е да си редови гражданин в БГ...

 4. 4 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  Банки, трици. Това са сарафски бюра на ДС.

  «Enjoy yourself. It’s later than you think.» - chinese proverb
 5. 5 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 787 Любопитно

  ..."Да не забравяме, че стартът на международната финансова криза беше даден в момента, в който обикновените ипотечни кредитополучатели в САЩ спряха да обслужват кредитите си. ..

  Г-н Христов,
  Точно с това Ви твърдение не мога да се съглася!
  По простата причина че банките са дали старт на този процес още отпускайки въпросните кредити, но същите намериха начин да мултиплицират печалбите си чрез емитирането на деривативи, с ясното съзнание че кредитополучателите им "не са читави". Т.е. - кръг от лица реализираха неимоверни печалби, базирани изцяло на фикция, продължават дори и към днешна дата!
  Пословични са формите за "маскирането" на банковите магарии в тази сфера. Резултат - тотално "закъсване" на реалната икономика - и оттам проблеми с изплащането на кредитите ЗА ВСИЧКИ ! Просто се пукна един голям балон, надут САМО от страна на банките!!!
  Не поставяйте, моля, каруцата пред коня!
  Въпросният "модел" за изнасилване на пазара в момента е поне на 10 години - от времето на краха на ЕНРОН. Нищо ново, въпроса е докога ще бъде търпяно масовото ограбване от страна на малък брой финансисти?
  Колкото и еретично да звучи - очаквайте революция!
  Точно по дефиницията на Ленин - Масите не искат по старому, управляващите (и банките) не могат по новому!
  ПП: Едва ли е много случайно дето ТОЧНО сега няколко свръх-милиардери затръбиха че завещават цялото си имущество "за благотворителност"..Очаквам и още!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 6. 6 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 669 Неутрално

  Тази статия трябва да се разпечата и да се дава на всеки влизащ в банка. За да знае как минава на милостта на едни, които нямат милост.

 7. 7 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1714 Гневно

  Де да бяха само банките!Редовия гражданин в България е като животинче в хватката на анаконда.Убиван бавно,но сигурно.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 8. 8 Профил на m4
  m4
  Рейтинг: 229 Неутрално
 9. 9 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 843 Неутрално

  "стабилността на банковата система у нас винаги ще остава под въпрос". Това ми направи впечатление. Вместо бързо да се отдалечим от пропаста, се движим винаги на ръба на дестабилизацията. Страха от падането е явно някакъв капитал за търговците на риска. Точно така е - по-голям риск, по-голям

  капитал. При такава гавра е напълно разбираемо хората да започнат да преместят парите си в съседните банки в Румъния и Гърция. Май са по-наблизо от нашите. Би било чудесно и да могат да теглят кредити от там. Все пак това е една полза от общия европейския пазар, от това че сме в ЕС.

  Не виждам причина румънския или гръцкия банкер да не отпусне ипотечен кредит за стойностните имоти във и около големите градове у нас. Особено за тези, които искат да имат първи дом и нямат щастието като румънците да се възползват от програма като Prima Casa.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 10. 10 Профил на baudolino
  baudolino
  Рейтинг: 8 Неутрално

  При цялото ми уважение към Дневник и желанието им да предоставят трибуна за идеите на всеки желаещ, тази статия просто няма място във вестник с дясна ориентация. Подобни идеи са абсолютно несъвместими с реалността в пазарната икономика. Много ми е интересно според всички тези враждебно настроени и неосъзнато ляво мислещи господа във форума кой точно трябва да поема риска за необслужването на кредит, който кредитополучателя носи на банката с получаването на средства от нея. Ако пазарът в тази държавица беше малко по-развит и индивидуалните активи не се изчерпваха с новата пластмасова дограма на панелката, а например бяхте дребни акционери в банки, с какво око щяхте да гледате на идеята всичките рискове да бъдат на ваш гръб?! Докато дискусията около кризата се свежда до въпроса кой печели от нея и колко спечели ние никога няма да излезем на пътя към реалното дългосрочно възстановяване. Крайно време е да престанем да обличаме неизерпаемата си завист и злоба в стремеж за криворзабрана справедливост. Банките предлагат услуги, които никои не ви принуждава да ползвате.
  И драги господин "автор" предполагам сте наясно с идеите на съвременния риск мениджмънт и Базелските правила и е съвсем излишно да ви припомням, че понятието ОЧАКВАНА ЗАГУБА, което бива дефинирано предварително при изчисляването на лихвата и включва освен базисните рискове и индивидуалния риск на който е изложен конкретния потребител, е част от цената на кредита и като такава бива заплащано от потребителя. Неочакваната загуба се покрива с капитала на банката.
  И като заключение бих искал да припомня на всички вложители в банките, че е в техен интерес рисковете произтичащи от кредитните услуги да бъдат добре пресметнати предварително.

 11. 11 Профил на аз
  аз
  Рейтинг: 509 Неутрално

  поздравления на автора. прекрасен коментар.
  аз лично бих сложил и риск на нелоялните клиентите. те се деморализират и се опитват всячески да не плащат на банката си; при банкова криза в страната нелоялните клиенти ще създадът банкова катастрофа.....

  from all the things i've lost i miss my mind the most
 12. 12 Профил на аз
  аз
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#10] от "baudolino":

  лихвата е премия която кредитодателя получава за поетия риск - възможността кредита да не се върне.
  сега сещатели се кой трябва да поеме риска?

  from all the things i've lost i miss my mind the most
 13. 13 Профил на Чоко
  Чоко
  Рейтинг: 565 Неутрално

  "My grandfather once told me that there are two kinds of people: those who work and those who take the credit. He told me to try to be in the first group-there was less competition there."
  Indira Gandhi

  Proud to be anonymous!!!
 14. 14 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 843 Неутрално

  До коментар [#10] от "baudolino":

  А лява и дясна жълтица има ли? Златото си е злато, парите са си пари. И дали е ези или дали е тура е въпрос на гледна точка

  и всяка една такава си заслужава ъгъла. Както и твойто мнение е съвместимо, така и това на автора или на който е друг е

  съвместимо за пазарната икономика, защото тя съществува реално само в свободни общества.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 15. 15 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Всяка лихва под 10% в тази идиотска, бандитска и разграбена държава е самоубийство за кредитора. Лихвата е отражение на малоумната ни реалност - не виждам за какво се чува масов вой и рев. Не си купуваш нов телевизор и кола 3-та ръка и си ОК - не ти трябват кредити - въпрос на избор и свободен пазар!

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 16. 16 Профил на baudolino
  baudolino
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#12] от "аз":

  expected loss, който до голяма степен може да бъде предвиден се поема от кредитополучателя, но той съвсем не включва само "лихвения риск на паричния и капиталовия пазар" както твърди, че става на Запад авторът.
  unexpected loss, са огромна палитра от рискове, които предвид трудноста да бъдат оценени се поемат от капитала на банката - от акционерите и.
  Банките преди всичко са търговски дружества, не са в публичния нито в социялния сектор...стига с тази вечна българска измъченост, нас все някои ни краде, все някой ни мисли злото. В България огромен принос към високите лихви има и слабата съдебна система и произтичащата от това трудна и несигурна събираемост на дължимото от страна на кредитодателите.

 17. 17 Профил на loligo
  loligo
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#10] от "baudolino":

  Баудолино, ти за някоя банка ли работиш или просто имаш дефицит на сиво мозъчно вещество? Рискът от необслужването на кредита се поема и от 2те страни, поне това е практиката в нормалните държави. Банките предлагат услуги, които никой не те задължава да ползваш, но пък и никой не може да задължи банката да ти отпусне кредит. В момента за да теглиш кредит трябва или да си много закъсал или много заблуден. Статията съвсем ясно си го казва:
  "При новия закон кредитът у нас е капан, а кредитополучателят трябва да плаща такава лихва, каквато каже банката - без да има възможност да я прецени предварително или дори да провери изчислението й, ако има съмнение за "техническа" грешка."

  Така че не ми е съвсем ясно какви са ти аргументите в подкрепа на закона.

  "Не питай какво може страната ти да направи за теб, питай какво ТИ можеш да направиш за страната си" Джон Кенеди
 18. 18 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  До коментар [#16] от "baudolino":

  В България няма банки.Факт.Щом знаеш как е на запад,знаеш и какво имам пред вид.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 19. 19 Профил на baudolino
  baudolino
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#17] от "loligo":

  виждал ли си формула за лихвообразуване в "нормалните държави"?
  да, има какво да се желае от банките в Бг, но диксусията не трябва да се свежда до това кой какво и колко печели...Истинският проблем на Бг е ниската и неефективна производителност, за това и рисковете са по високи от средната, "нормална" държава.

 20. 20 Профил на rumenvl
  rumenvl
  Рейтинг: 453 Неутрално

  Ше търсим кредити от банки в чужбина. В ЕС не би трябвало да е проблем да се сключи ипотека за имот в БГ с банка в друга държава. Ето Чехия, ето Румъния. Срещу ипотека на имота лихвата може не само да е прозрачна но и дори по-ниска.

  Ясно е че регулатора не си е на мястото но срамното е че банкерите ни са банда лихвари и печалбари.

  Сменям си банката веднага с такава която се държи честно. Само трябва да открия такава и се опасявам че ще е извън пределите на наше село.

 21. 21 Профил на loligo
  loligo
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#19] от "baudolino":

  и като рискът в БГ е по-висок от средния, значи дай да го прехвърлим върху кредитополучателя, така ли? Ами най-малкото кандидат-кредитополучателте няма да са особено ентусиазирани от това и мераклиите да теглят кредит няма да са много. А от това и самата банка не печели особено. Но щом така са си решили, проблемът си е техен. Аз кредит при подобни условия няма да тегля.

  "Не питай какво може страната ти да направи за теб, питай какво ТИ можеш да направиш за страната си" Джон Кенеди
 22. 22 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 939 Неутрално

  До коментар [#16] от "baudolino":

  Баудолине, ако клиента не е коректен платец банката прибира гаранцията или погва поръчителите, но понеже добре знаете, че жилище заложено преди 2-3 години за 100000 евро днес трудно би се продало и за 60000, всячески отлагате продажбите и прехвърляте загубите си от нередовните платци вдигайки лихвата на редовните. Много мръснишка игра!

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 23. 23 Профил на eduard
  eduard
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Баудолино, коментар Nº19: "виждал ли си формула за лихвообразуване в "нормалните държави"? "
  Не само че съм виждал, но я имам записана в договора с банката. Изплащам ипотечен заем в т.нар. от теб "нормална държава" и мога във всеки един да си калкулирам лихвата, която зависи от индекса Юрибор. Със спада на въпросния индекс в последно време месечната ми квота по погасяване на заема е около 2 пъти по-малко отколкото преди, да кажем, 2 години. Редовно си проверявам какво ми тегли банката и какво ми показва "формулата" и до този момент банката винаги е била изрядна.
  Съгласен съм с абсолютно всичко, което е написал авторът на статията, което много рядко ми се случва.

 24. 24 Профил на аз
  аз
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#16] от "baudolino":
  съжелявам, че ще прекаля с коментарите си, но:
  1. банките са търговски дружества, т.е. са равнопоставени субекти с кредитополучателите
  2. въпросът е по какъв начин се разпределя риска от потенциалната загуба
  2.1. ако пазарният индикатор (софибор, еуибор, т.н.) се приема за оценяващ макроикономическите рискове (включ. съдебната система), то защо банките ще ги оценяват отделно
  а) защото паричния пазар в българия е неработещ или
  б) защото се опитват да ощетят клиентите си
  2.2. ако всички рискове (включ. хеджирането на валутния риск) се прехвърлят върху клиента, то защо се предлага предварителна информация за лихвените нива? това не е ли въвеждане в заблуда на клиента?
  3. кой трябва да плати ,ако банките са раздали парите на депозитаритите си за изграждане на бетонни чудовища без възможност за каквато и да е смислена възвращаемост(unexpected by the bank loss) ? по вашата логика това следва да са кредитополучателите физически лица - те не могат да фалират.
  4. кредитополучателите не трябва да очакват банката да е благотворително дружество, но са в пълното право да очакват, че няма да бъдат задължени да плащат за лошото управление на кредитния портфейл на банката си.
  5. Клиентите също така логично следва да очакват, че е възможно сами да изчислят лихвата си, а не да се доверяват сляпо на банковите служители - в крайна сметка технически грешки се случват над път и под път.
  6. като цяло считам, че лява или дясна ориентация на икономиката няма. има добре управлявани икономики и лошо управлявани.....за съжаления нашата май е от вторите....

  from all the things i've lost i miss my mind the most
 25. 25 Профил на buchalo
  buchalo
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Псевдопазарни превдонаучни категории като "референтен" или "базисен" или какъвто и да бил лихвен процент е мъгла. Една мътна вода, в която рибите се ловят най-лесно. Авторът не се опитва да направи реката по-бистра, а да обоснове мътността й за рибите. Всъщност рихвата не е толкова сложно понятие. Когато две страни си стискат ръцете, те поемат двустранен риск. Банката знае цената на ресурса си, знае за колко време го предоставя, а длъжникът знае дали ще може да върне лихвата и главницата. И двете страни са с главите си. Това се нарича пазарен лихвен процент. И той не се променя, освен с промяната на главата на една от страните по договора за кредит. Историята не помни една методология да е запазила главата върху раменете било на длъжника, било на кредитора. Когато най-сетне провесените и излишно поддържани глави на няколко банки в България бъдат просто отсечени, техният ресурс ще налее здраве в другите банки. Така и здравите ще разберат, че токсичните активи са красиви, но балонни.

 26. 26 Профил на Веселин Василев
  Веселин Василев
  Рейтинг: 501 Неутрално

  До коментар [#10] от "baudolino": ПРИВЕТ, аз не съм запознат с "Базелските правила" или както там си ги наричате на професионален жаргон. Също така и не съм ползвал нито веднъж в живота си банков кредит - още по-глупаво ми се струва, че някои хора теглят потребителески кредити, често за да се сдобият с ужасно глупави неща.
  Но въпросът е принципен - БАНКАТА ПРЕДЛАГА СТОКА - НЕЙНАТА СТОКА СА ПАРИТЕ, КОИТО СИ ИМАТ ЦЕНА - ЛИХВАТА.
  Като при всяка нормална търговска дейност - услугата или стоката си има ТВЪРДА цена (с някои изключения на финансовия пазар : сделки с фючърси, например) - все пак имаме "продавач" и "купувач". Ако аз си купувам домати от пазара трябва ли търговецът да ми извива ръцете и да ме кара да му доплащам за "ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА" или каквито и да е бъдещи рискове, които могат да възникнат - и да ме принуждава постфактум, примерно година след като съм му купил доматите - да му доплащам за това, че е сложил нова цена на стоката си????....
  Това разбира се е пълна глупост! - Но в България се установиха няколко олигополни и монополни структури, които си разиграват коня както искат. ДА ВЗЕМЕШ КРЕДИТ НА ОПРЕДЕЛЕН И РЕКЛАМИРАН НАГЛО И НАХАЛНО ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА "ПРОМОЦИОНАЛЕН" ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, А НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД ТОВА ДА ТИ ГО ВДИГНАТ - ТОВА КАКВО Е? - БЕЗОЧЛИВА ЗЛОУПОТРЕБА И ВЪЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПРАЗНОТИ ВЪВ ЗАКОНОВОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ - КОЕТО ОЧЕВИДНО СЕ НАЛАГА - ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ НЕПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ.

  "Банките предлагат услуги, които никой не ви принуждава да ползвате. "

  Ами така е. Само че на ЯСНА и ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА.
  БАНКОВИЯ СЕКТОР ПРИ НАС СИ Е ТОЧНО ЛИХВАРСТВО.
  АЗ ЛИЧНО МНОГО СЕ СЪМНЯВАМ В УМСТВЕНИЯ БАГАЖ НА ТЕЗИ, КОИТО ГО УПРАВЛЯВАТ. АКО РАЗБИРА СЕ В УМСТВЕНИЯ БАГАЖ НЕ ВЛИЗАТ ХУБАВИЯ КОСТЮМ, РИЗКА, ДОБРЕ ПОДДЪРЖАН МАНИКЮР ))
  КАТО ЦЯЛО ПОСТЪТ ПОД НОМЕР 10 Е ДОСТА ПЛИТЪК, СЪЧИНЕН ОТ ОЧЕВИДНО ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ТАЗИ СФЕРА ГОСПОДИН/ГОСПОЖА.
  НО ВСЕКИ ГЛЕДА ОТ СОБСТВЕНАТА СИ КАМБАНАРИЯ, И ТОВА Е МНЕНИЕ И ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА ГО СПОДЕЛИ.
  АЗ ЛИЧНО СЕ РАДВАМ, ЧЕ В БАНКА СЪМ САМО ВЛОЖИТЕЛ, А НЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.
  РАЗБИРА СЕ, ЧЕ БАНКАТА ТРЯБВА ДА ТЪРСИ НАЧИН ДА ВЪЗВЪРНЕ УСПЕШНО КРЕДИТА, КОЙТО Е ДАЛА, НО НЕ ПО СИЛОВ НАЧИН, КАКВОТО Е ИЗВИВАНЕТО НА РЪЦЕ ЧРЕЗ ЕДНОСТРАННО НАРУШВАНЕ НА ДОГОВОРА И УВЕЛЧИВАНЕ НА ЛИХВАТА.
  ТИЯ ЧАЛЪМИ СЕ ПРИЛАГАТ УСПЕШНО ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, КЪДЕТО БАНКИТЕ СЕ ЧУВСТВАТ В СИЛАТА СИ, ПОНЕЖЕ СИ ИМАТ РАБОТА С ОБИКНОВЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - А КАКТО ЗНАЕМ ЗАКОНЪТ У НАС Е ВРАТА В ПОЛЕТО... СИРЕЧ САМО СЛАБИЯ ГО СПАЗВА... РАЗБИРАЙ РЕДОВИЯ ГРАЖДАНИН.
  И ПОНЕЖЕ Е ПО-ЛЕСНО ДА СТОВАРИШ РИСКА ОТ СОБСТВЕНОТО СИ НЕКАДЪРНОСТ ВЪРХУ КЛИЕНТА, ТАКА И ПРАВЯТ. 27. 27 Профил на baudolino
  baudolino
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Залитането в коя да е крайност винаги е било по вкуса на хората в България, но както практиката ясно ни показва никога не ни е довело до нещо положително. Докато на дневен ред са основно противоположните крайни позиции по различните въпроси разрешение на проблемите няма да има. Не може Волен Сидеров да излиза и да предалга да се приеме закон, който да определя колко процента може да са лихвите по кредитите?! Безспорно не може и банката да ощетява даден клиент заради кредитните проблеми на друг - нещо, което не съм никак убеден, че се случва, но ако е така намирам за абсолютно недопустимо. За съжаление на горните коментари не съм от бранша, за да съм пряко запознат с дейноста на банките в Бг отвътре.
  Сравненията на продукт като банковия кредит с домати са нелепи и само показват колко труден и изкривен е дебатът. Силно се съмнявам, че господинът изплаща споменатите домати в рамките на 10 или повече години.
  Другият господин, който гледа пред себе си формулата за лихвообразуване очевидно не допуска, че тази която са му написали в договора съвсем не отразява целия процес по изчисляването и - индексирането към Либор или кой да е друг индекс (така наречената риск-фрий част) няма нищо общо с определянето на останалата част от лихвата, защото тя е строго индивидуална.
  ДА, РЕГУЛАЦИЯ И ПРАВИЛА СА НЕОБХОДИМИ, но за да бъдат ефективни в тях не трябва да се дава път дивия популизъм и демагогия, а да бъдат еднакво ясно защитени правата и на двете страни.
  Единственото сигурно е че ако правителството не беше издуло дефицита в отговор на популиските си аспирации да преследва малоумни краткосрочни цели, сега щахме да чакаме присъединяване в Еврозоната и с това автоматично значително понижение в цените на кредитите - нещо, което вече се наблюдава в Естония.

 28. 28 Профил на Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Рейтинг: 449 Неутрално

  това се очакваше - старите кредити ще се предоговарят индивидуално !
  --------------------
  НОВОТО и ВАЖНОТО е , че НОВИТЕ КРЕДИТИ не могат да се променят еднолично от банката - каквото договориш-това плащаш - ДОГОВАРЯЙТЕ СЕ СМЕЛО с банката - тя е просто страна в двустранен договор - не е МОНОПОЛИСТ !

  КРИЗИТЕ се лекуват с ГЛАД ;)
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 790 Неутрално

  За фиксирана лихва по 15-20-30 годишен ипотечен заем (както е в омразната на всички червени дупета Америка) дума не се обелва.

  Защото сме социалисти!

 31. 31 Профил на informiran1
  informiran1
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Статията, както и изказванията след нея се базират на една погрешна (бих казал измамна) презумпция, че банките дават в заем свои пари, или както беше написал един от участниците във форума: „БАНКАТА ПРЕДЛАГА СТОКА - НЕЙНАТА СТОКА СА ПАРИТЕ, КОИТО СИ ИМАТ ЦЕНА - ЛИХВАТА.”. След като обществото приеме тази „истина”, а коментарите след статията показват, че всички я приемат, мародерството наречено лихва се узаконява и акцентът на спора се премества върху това как тя да се определя и какъв да бъде размера и.
  Истината е, че банките не дават свои пари в заем – на тях им е ЗАБРАНЕНО да дават свои активи в заем. Парите по заема се създават от кредитополучателят, в момент в който постави подписа си върху договора за заем. Иронията е в това, че кредитополучателят след това трябва да изплащат въображаемият заем с реални активи – резултатите от своя труд. Това може би звучи малко объркващо, но не е толкова трудно за разбиране. Ето няколко източника, които ще внесат яснота по темата:
  1. Филмите „Zeitgeist” и “Zeitgeist Addendum”, които са преведени на български език, както и филма “Money as Debt”, който може да се свали от www.kolibka.com .
  2. Книгата на Гари Норт „Честни пари”, която може да се намери в интернет.
  3. Филмът The Money Masters, който скоро ще излезе в превод на български език в www.kolibka.com .
  4. Брошура на Федералния резерв (централната банка на САЩ) озаглавен Modern Money Mechanics, от която съм превел десетина страници, както и книгата на Mary Elizabeth: Croft How I Clobbered Every Bureaucratic Cash Confiscatory Agency Known to Man, от която съм превел малко повече от половината. Тези от вас, които са заинтригувани, могат да ме потърсят на адрес informiran1@gmail.com .

 32. 32 Профил на detonator9
  detonator9
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Ами не взимайте кредити.Аз лично не съм съгласен с ненормално високите лихви и кредит няма да взема,дори и да ми се налага.

 33. 33 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Банката е съсвсем проста форма за мързелив доход, наречен лихварство. Идва собственик на пари и ги оставя за съхранение. Банката му плаща 3% годишна лихва. Идва нуждаещ се от пари клиент, банката му отпуска заем от чуждите пари и клиентът ги връща с 14% годишна лихва . Разликата от 11% са гореспоменатите печалби и разходи на банката. У нас е прието винаги чистата печалба на банката да е минимум 5%. Разликата с мародерското полукриминално лихварство в случая ще се намали, ако банката има възможност да прави плаващи нива на лихвите по изплащанията, извън договорените.
  Доколкото се спазва законът за собствеността, това не би трябвало да се случи. Може би новоприетият закон го заобикаля. Вие как мислите?

  този коментар написа безплатно за вас дедо ви Хан Крум
 34. 34 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Алчността тласка често към неразумни действия. Един иска да натрупа двайсет милиона в банката, щото да има пари за хляб за следващите десет хиляди години, друг иска да заживее като отведнъж като този с двайсетте милиона , без да знае как ще си оправи заема, а банкерът иска да има колкото повече алчни клиенти. Банкерът пък иска веднага да спечели двайсет милиарда от лихви( понякога ги печели) и за тази цел раздава до нула чуждите пари, ама нещо се случва с непремерения риск и банката се срутва. Настъпва хаос, защото икономика не се прави с пет лева. Предприемачът, искащ да натрупа двайсет милиона веднага, се захваща с големи проекти, поръчани му от хора, искащи също да натрупат бързо двайсет милиона. Предприемачът е умен и може да направи поръчката, за него проблем не е как да върне парите, а как да ги получи. Банкерът вижда колко хора искат да получат пари чрез него и вдига печалбата си. Обаче всеки проект си има пазарна цена и в резултат на големите лихви, някои проекти внезапно се задъхват. Банкерът стиска зъби и плаща лихвите на вложителите от себе си, ама не получава печалба, клиентите надушват, че е загазил и панически хукват да си теглят влоговете. Мълвата погва всички останали към другите банки. Раздуването на мехура опира до държавна намеса, преди да се спука и финансовата система, крепяща обмените в обществото да се сгромоляса ( тя се е сгромолясвала). Държавата се намесва, печата пари и подкрепя банките и просто броят на числата се увеличава. Примерно през 1945-та година двеста долара са твърде солидна сума, а днес са сума за скромна почерпка в ресторантче. Обаче е неразумно да сравняваме финансовите покрития с вечно разширяваща се Вселена. Затова и самите държави се задъхват, а някои лобисти на банките правят някакви закони за лихвите, искат да приложат принципа " На всяко джудже - Снежанка".
  Вие как мислите?

  този коментар написа безплатно за вас дедо ви Хан Крум
 35. 35 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  До коментар [#20] от "rumenvl":

  Хаха, жалък наивник. Иди и пробвай

  Кой ще ти отпусне кредит в ЕС банка срещу ипотека в БГ. Егати вица

  1. Лихвите в ЕС съвсем не са толкова ниски колкото си мислите.
  2. Лихвите в БГ са още по високи поради системния риск. Това е БГ бе, не Германия. Що за идиот може да се надява банкера да отпуска на българина заем при лихва на германец, като вероятността българина утре да спре да плаща е над 15%????


  Иначе банките в БГ са галеници на закона, това е абсолютно вярно. Закона им дава хиляди малки вратички които да им гарантират печалбиците. Които никак не са големи междувпрочем. Мойто обяснение е, че банките в БГ са доста декапитализирани, което си е абсолютно нормално в условията на криза. Но заради валутния борд БНБ няма как да им помогне директно като в другите държави. В мощните държави просто напечатват парите и им ги дават. Да му мислят бедните като нас. Тук това няма как да стане. И БНБ се принуждава да спасява банките на гърба на клиентите им.

  Въпроса е що клиентите са толкоз ПРОСТИ и се оставят да бъдат преебани, пък посля циврят, че ги боли???? Кой е лудия дето яде баницата и кой е простия дето му я дава?

 36. 36 Профил на tub
  tub
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Мисля че си много прав Хане!!!
  Що не кажеш до кога така и какво ще стане?

 37. 37 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  До коментар [#33] от "Хан Крум":

  Ми така е банкерството си е лихварство. Лошо било. А какво е да държиш пари на депозит? Не е ли същото? Лошо ли е?

  В цял свят има този дисбаланс - едни хора имат излишни пари, други едни пък имат недостиг. И едните ги дават на другите. Дали ще става през банката или през дебеловрати лихвари - все тая. Докато има пари, ще има и лихвари.

 38. 38 Профил на кинти
  кинти
  Рейтинг: 1290 Неутрално

  "Лобито" си има имена. Издирете ги, интервюирайте ги, искайте оябснение по медиите, защо са пробутали подобен закон. Нека лобито обясни на БГ гражданина. Аз нямам съмнение, че ще кажат, че всичко е за негово добро. НО, вие ще знаете кои са, кого защитават. защо го правят, и тогава ще си правите сметката, кой да влиза в Парламента, и да създава закони. Това няма да реши проблемите отведнъж, но трябва да се започне отнякъде, нали ?

  http://www.youtube.com/watch?v=hx16a72j__8
 39. 39 Профил на Black Dragon
  Black Dragon
  Рейтинг: 563 Весело

  Целият спор би се избегнал ако взимата кредити от посочените от автора банки!

  https://www.facebook.com/Mlekarite
 40. 40 Профил на Pivoley
  Pivoley
  Рейтинг: Неутрално

  "Добрата международна практика за определяне на лихвения процент по кредити е: плаващата лихва е сумата на пазарен индекс плюс фиксирана надбавка.

  Така го правят дори и у нас - малки и малко на брой банки: Прокредит банк, Токуда, МКБ Юнионбанк и клонът на Алфа банк (по данни на финансовия портал "Моите пари"."
  Юнионбанк го правят, но в договорите си имат клауза, че във всеки един момент, при промяна на пазарната ситуация (примерно, опасност от спад на печалбата и на бонусите), Банката ЕДНОСТРАННО има право да променя лихвения процент.

  Така стана и с мен преди 2 години. Тамън бях изтеглил кредит, при лихва ЕУРИБОР + надбавка и точно 2 месеца след сключване на договора ми дойде честитка, че Банката ми вдига лихвата.
  След мое запитване до Изпълнителния директор на Банката, ми беше обяснено, че се била вдигнала рисковата премия, че било криза, че положението било тежко и да съм ги разберял.
  Господа банкери, не се прави така. Бъдете честни и открити с клиентите, ако искате да Ви уважават и банките ви да постигат добри резултати.

 41. 41 Профил на anonimen
  anonimen
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Е, това е поредния лобистки закон приет от ГЕРБ. Какво има толкова да му се чудите. ВИЕ гласувахте за това. Не и аз.

 42. 42 Профил на mohito
  mohito
  Рейтинг: 453 Неутрално

  БГ. Който не плаща, ще се разпределя м/у тези дето плащат!?!
  Разни дето вземат (примерно) 700лв, а декларирали пред банката, че вземат 1200лв (че така са ги посъветвали служителите на банката) за да си купят някоя плазма или авто-трошка, и сега като не смогват да плащат, що да не вземем да качим всички лихви, че да не търпим загуби. Така тея дето са изрядни ще плащат повече и за неизрядните, че да покриваме месечните предвидени постъпления, пък от неизрядните когато ги вземем, пак сме на кяр.

 43. 43 Профил на dedka
  dedka
  Рейтинг: 397 Неутрално

  По принцип е много просто - ако всички, на които на практика кредити не са им нужни престанат да теглят и банките полека-лека започнат да губят от това, сами ще преосмислят политиката си и ще намалят лихвите. Докато има продавачки с по 2 кредита за глупости (и това не са малък % от всички изтеглени кредити), хора, които смятат, че е тъпо да живееш под наем, докато събереш пари за жилище, хора, които предпочитат да дават огромни лихви, вместо да карат стара кола, банките ще продължават да ИМ дерат кожите. Не е луд който яде 6 баници, а който му ги дава...

 44. 44 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: 625 Неутрално

  До коментар [#37] от "niakoi_si":

  Е в парите е проблемът изобщо.
  Обаче като се мине изцяло на електронно заплащане ( тежко и горко на бъдните поколения), ще дойде времето на новите роби. Няма да се усетят колко лесно ще бъдат впримчени чрез банките.Електронното плащане превзема света, по-добре да не обяснявам какво иде след това.

  Някой питаше какво ще стане утре.
  Утре банките ще завземат чрез лобисти функциите на държавите. Симбиозата банка-власт вече е широко разпространена, макар и някои да трупат злато или да си държат пари в каса.
  От сруга страна симбиозата става страшна.
  Давам пример, нямаш карта, гладен си, искаш да си купиш нещо, отиваш при Кольо и той ти дава своя карта , Кольо те кара да подпишеш едно договорче: ако не караш в сметката му след седмица цената на напазаруваното с уговорена лихва 10%, губиш си жилището и пр. Нека наречем Кольо "Банка", нека да узаконим лобистки правото му да вдигне на другия ден лихвата на 30% седмично, нека имаме мутри,(охранители, милиционери, полицаи), които да попречат на искащите да спрат вдигането на лихвата от Кольо, нека ние се наречем "държава".
  На другата седмица отиваш да внесеш парите на Кольо с горница от 10% лихва, а той вика: Ама дължиш ми 30% лихва от вчера. Сетне Кольо ти отнема напълно законно жилището.

  този коментар написа безплатно за вас дедо ви Хан Крум
 45. 45 Профил на Хан Крум
  Хан Крум
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Впрочем, ако наречем Кольо "комунист", той няколко пъти през последните 66 години ти взима и къщата, и имотите, и парите, и свободата, и здравето, и живота, та сега за една вдигната лихва ли да се кахърим...

  този коментар написа безплатно за вас дедо ви Хан Крум
 46. 46 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  До коментар [#44] от "Хан Крум":

  Въпрос? Що ти е да ходиш при Кольо за пари? Щото нямаш? А като нямаш, що харчиш? Щото трябва да ядеш? Ами едно време, като нямаш - не ядеш, гладуваш, по-бързо си намираш работа и пак ядеш. А сега - ми няма да работя за 300лв. По добре да тегля кредит от Кольо и ще чакам заплата от 1000лв. да се появи.

  Банките мой човек съюествуват основно върху човешката алчност. Ако клиентите на банките не бяха алчни и банките нямаше да са.

  Изначало проблема не е в банките. А в алчността на клиентите които им дават възможност да ги оскубят лесно.

  Огледай се бе братче - кой направи имотния балон? Банките? Глупости - алчността и финансовата неграмотност на клиентите им го направи. Те просто се възползваха. Ако не бяха те, щяха да са мутри лихвари. Все ще се намери кой да остриже простите овце!

 47. 47 Профил на haralampi
  haralampi
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Страхотна статия, най-после някой да каже истината за банките в България. Наистина много добър анализ, който показва един от основните проблеми на банковата система в България в момента и защо банките остават на печалба, макар да има главоломен ръст на лошите кредити. Не е от добър мениджмънт.

  "Покупките от Лафка вредят на вас и другите около вас, тъй като ви отнемат свободата да бъдете информирани от независими медии."
 48. 48 Профил на Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Рейтинг: 449 Весело

  До коментар [#38] от "кинти":
  ----------------------------------------
  Добри съвети даваш , но знаеш ли , ЧЕ:
  някога , на кандидатстудентски изпът един бъдещ висшист написа по темата за турското робство:

  -----------
  всички искали да се освободят от турско робство-НО НЯМАЛО КОЙ ДА ГИ ОСВОБОДИ !!!!!
  ----------
  население,което приема утрешните поробители като днешни освободители няма шанс !!!
  --------
  за това има термини:рая,тълпа,гоя

  КРИЗИТЕ се лекуват с ГЛАД ;)
 49. 49 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 677 Неутрално

  До коментар [#20] от "rumenvl":

  "В ЕС не би трябвало да е проблем да се сключи ипотека за имот в БГ с банка в друга държава."

  Напротив, почти невъзможно е в момента. След няколко години, не знам: зависи накъде тръгнат нещата, засега изглежда, че отделните страни по-скоро ще се капсулират в резултат от кризата.

  Може да стане само ако някоя банка реши да цака другите банки и да въведе европейски практики. Ама банкерите по правило са страхливи, а и тях ги гърмят, та ме съмнява.

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 50. 50 Профил на Христомир Йорданов
  Христомир Йорданов
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Решението е обидно просто. Взимайте кредити от чужбина. Аз моя съм го договорил с германска банка. Защото те ми докладват за абсолютно всичко, свързано с парите ми. И транзакциите към България са безплатни. И хич не се връзвайте на тези, които ви казват как чуждите банки няма да ви дадат кредити. Няма такова нещо.

  Възползвайте се от ЕС!

 51. 51 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 677 Неутрално

  Иначе съвременните банки са ДАЛЕЧ от класическото "лихварство". Както някой отбеляза по-горе, те заемат пари, които НЯМАТ!

  Другото, което обикновено не се знае, е че лихварството е заклеймено не толкова защото лихварят печели от лихвата - това да кажем е пазар, а защото лихварите като клика се договарят и контролират количеството пари в обръщение и скоростта на обръщението, а с тия два лоста МНОГО неща могат да бъдат контролирани:

  "Дай ми да печатам парите на една страна и не ми пука кой й пише законите!" (Ротшилд мисля, но ако не го е казал той, все някой от тях беше)

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 52. 52 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 843 Неутрално

  До коментар [#35] от "niakoi_si":

  Ти иди до Русе, направи си проучване за новите монолитни сгради там и особено в централната част относно ипотечните кредити. Възможно е следите да те доведат отвъд Дунава. Може да се натъкнеш на строителните фирми и такива за недвижими имоти, които съдействат активно на клиентите си чрез банките в Букурещ. Само заради 0% такса за предсрочно погасяване си струва, а яснотата за формиране на безспорно по-ниските ГПР и лихвите прави стоката кредит изключителен оригинал, а не долнопробно менте.  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 53. 53 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 677 Неутрално

  До коментар [#50] от "Христомир Йорданов":

  Ами ОК ще пробвам. Надявам се, че живеете и работите в България?! Досега не бях чувал за случай като Вашия, но щом има прецедент...

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 54. 54 Профил на Todo
  Todo
  Рейтинг: 568 Гневно

  Няма по-големи крадци от Банките!!! Дано има някой който да им припомни Божията заповед Не кради!, защото в деня на Страшния съд, не можеш да подкупиш съдията!

 55. 55 Профил на anima77
  anima77
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Статията е доста крайна и популистка. В крайна сметка има причина за това поведение на банките в България, и то съвсем не е насочено към всички потребители на кредити. Аз имам два ипотечни кредита по схемата ЛИБОР+надбавка в 2 различни банки, като нито една от тях не е сред изброените в текста. Никой не ми е променял едностранно лихвата през последните години, и причината за това е, че работя в сериозна фирма и съм осигурена на пълната си заплата - нещо, което е изключение в България. Просто се налага банките да подхождат избирателно към клиентите си и да се презастраховат, спрямо тези, чиито доходи са недоказани и несигурни.

 56. 56 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1507 Гневно

  До коментар [#10] от "baudolino":
  Ако пазарът в тази държавица беше малко по-развит и индивидуалните активи не се изчерпваха с новата пластмасова дограма на панелката, а например бяхте дребни акционери в банки, с какво око щяхте да гледате на идеята всичките рискове да бъдат на ваш гръб?!
  Банков чиновнико , не съдете по себи си за другите.Ако не сте на пазара не ръсете простотии, че няма такъв.

  Банките предлагат услуги, които никои не ви принуждава да ползвате.
  И тук сте в тотална грешка, ползването на много от т.н услуги на банките са законово регламентирани.
  Имаше и един момент в който лобито на банките с МФ измислиха измекярската ДДС сметка, по която се събираха доста сериозни остатъци, срещу повече от мижава лихва.

  И като заключение бих искал да припомня на всички вложители в банките, че е в техен интерес рисковете произтичащи от кредитните услуги да бъдат добре пресметнати предварително.
  И как точно става това, като набримчиш лихвите на тези който си плащат до нива които не могат да плащат, защото тъпата фитка кредитен "експерт" е отпуснала кредит на "манго", за да си пребере комисиона въпреки че е знаела че същият няма как да го върне, но добре знаейки че всичко отива в общия кюп?!

  ум море, глава шамандура
 57. 57 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1507 Весело

  До коментар [#13] от "Джони Браво":
  Чудесна мисъл, сигурно я е писала докато са я финансирали от братската ком. партия?!

  ум море, глава шамандура
 58. 58 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1507 Любопитно

  До коментар [#55] от "anima77":Статията е доста крайна и популистка. В крайна сметка има причина за това поведение на банките в България, и то съвсем не е насочено към всички потребители на кредити.
  Винаги е имало равни и по равни.Всичко опира до ситуация на пазара, преди три години ПИБ като не успя да получи финансирането от Бундесбанк, което бе договорила се наложи да изгони малко клиенти.Всеизвестно е че това се прави като вдигнеш нивата на финасиране, та същата под строй привика по голямата част от външните си клиенти и им предложи да преподпишат договорите с нова база. Така за около половин година успя да навакса с ресурса които не успя да рефинансира. С други думи договора не е това което е.

  ум море, глава шамандура
 59. 59 Профил на Yoto
  Yoto
  Рейтинг: 397 Неутрално

  3. Методология за определяне на БЛП

  3.1. БЛП се определя като сбор от следните компоненти:

  трансферна цена на ресурса;
  буферна надбавка.
  3.2. Трансферната цена на ресурса се формира от разходите, които Банката прави при привличане на паричен ресурс, в това число:

  пазарните (бенчмаркови) лихвени материали - Софибор, Юрибор, Либор;
  рисковата премия, приложима за Банката при привличане на финансов ресурс;
  директните нелихвени разходи на Банката по привличания паричен ресурс - минимални задължителни резерви /МЗР/, фонд за гарантиране на влоговете /ФГВБ/ и др.
  3.3. Буферна надбавка:

  включва оценката под формата на лихвена премия на нивото на риска при най-кредитоспособните клиенти;
  абсорбира временните пазарни сътресения в лихвените нива в размер до 0,50% /на годишна база/.


  ===========


  Чудесно. Либор-ът и прогнозите за него мога да си следя.
  Откъде и как обаче да се ориентирам за:
  "рисковата премия, приложима за Банката при привличане на финансов ресурс;"
  и
  "директните нелихвени разходи на Банката по привличания паричен ресурс - минимални задължителни резерви /МЗР/, фонд за гарантиране на влоговете /ФГВБ/ и др."
  Също така какво мога да очаквам да се включи в това "и др."

  Може би банката ми си е оставила удобен начин да променя цената на кредитния продукт с това "и др."

  Може би ми липсва достатъчна грамотност?

  Или може би трябва да си наема врачка, преди да ползвам кредит?

  Или може би трябва да емигрирам някъде, където смисълът в създаването на общи правила за всички не потъва в блатото на мръсните пари?

 60. 60 Профил на pslab
  pslab
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Как се създава натиск върху банка .. много лесно ..просто всички трябва да действат заедно .. теглят се всички спестявания, спира се да се ползват кредитните им карти ... спира се изплащането на кредитните вноски .. и изцяло се блокира банката .. пък да видим после кой кого .. но както винаги опираме до българското самосъзнание и организираност .. всеки сам за себе си ... затова нека ни тъпчат ... Успех на всички впримчини .. дано нещата се оправят .. макар че съм леко песимист !!!

 61. 61 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  Божке, що тона мастило се изляли тука , и то за известни още от праисторията номера на мошетата. Либори - мибори и прочие шменти - капели.

  Учителят го е казал кратко и ясно още преди 170 години:

  "What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money.…. Money is the jealous god of Israel, in face of which no other god may exist. Money degrades all the gods of man – and turns them into commodities…. The bill of exchange is the real god of the Jew. His god is only an illusory bill of exchange…. The chimerical nationality of the Jew is the nationality of the merchant, of the man of money in general."

  Karl Marx: Zur Judenfrage, first published in Deutsch-Französische Jahrbücher 1844

 62. 62 Профил на konanvarvarina
  konanvarvarina
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хайде за всички умници,защитатаващи банковата ни система. Тегля кредит от 6000/шест хиляди/ лева за срок от 8 години. Колко трябва да върна на банката ?

 63. 63 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1175 Любопитно

  До коментар [#54] от "Todo":

  Тая работа с Господа - Бога е малко по-сложна:

  Ето всъщност закона, който Моше оставя на юдеите, малко преди да ги докара в Обетованата земя:

  Второзаконие 15

  1 В края на всяка седма година да правиш опрощаване.

  2 И ето правилото за опрощаването: всеки заемодавец да опрости заема, който е дал на ближния си: да го не изисква от ближния си или от брата си; защото се провъзгласява опрощаване заради Господа.

  3 От чужденеца можеш да го изискваш; но каквото твое има е брата ти, ръката ти да го оставя.

  5 ако само прилежно слушаш гласа на Господа твоя Бог та внимаваш да изпълняваш всички тия заповеди, които днес ти заповядвам.

  6 Защото Господ твоят Бог ще те благославя според както ти се обеща; и ще заемеш на много народи, но няма да вземаш на заем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе.

  Тука законът на Моше е кристално ясен - кредитите, които юдеите си отпускат един другиму на всеки 7 години се опрощават и отписват. Тъй като обаче спрямо тях ние се явяваме чужденци (гои) , точка 3 пояснява, че кредити на чужденци не се опрощават (практически те отработват цял живот и лошите кредити на самите юдеи)

 64. 64 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1507 Весело

  До коментар [#62] от "konanvarvarina":
  Зависи отворко, кой си, за какво ги теглиш и коя е-банката.

  ум море, глава шамандура
 65. 65 Профил на Емо Ангелов
  Емо Ангелов
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  А какво стана със санкцията от 3-5% която банките искат при предсрочно погасяване? (евродиректива). Ако няма такава санкция рефинансирането от друга банка става по-реалистично, а това засилва конкуренцията между банките.
  А изброените в анализа банки с плаващ лихвен процент са вдигнали толкова надбавката (при нови кредити), че в повечето случаи рефинансирането е безсмислено.
  Примерно старият ти кредит е бил на около 7% (ипотечен). Междувременно банката ти е вдигнала (самоволно, изненадващо, но в съответствие с договори) лихвата на 7.8%
  Новият кредит е на 9% примерно.

 66. 66 Профил на Христомир Йорданов
  Христомир Йорданов
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#53] от "Milen.Ivanov":

  Е, живял съм в Германия. Но дори и във вашия случай да не стане, поне ще сте пробвал. А бизнесът на банките е да дават кредити, и те го правят с удоволствие. Все пак в рамките на ЕС наистина поне за парите и стоките граници няма.

 67. 67 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 3368 Весело

  Аплаузи! май само някой_си не е получил знанията си за банковото дело от книжките с картинки.
  Включителни и автора, който ни обяснява, че в другите страни:

  "Банката прехвърля на клиента само лихвения риск на паричния и капиталовия пазар, не своя индивидуален."

  Да! Ама не! ВСИЧКИ банки в България, собственост на европейски банки използват ГРУПОВИ (т.е. на майката или бабата) правила за ценообразуване. Авторът ни спомена за Еурибора и Либора, но не каза нищо за надбавката!
  Какво съдържа надбавката:
  - ликвиден риск (колкото е по дълъг срокът на кредита толкова е по висока);
  - кредитен риск в зависимост от рейтинга на клиента известен още в западните разработки като вероятност за фалит;
  - риска на обезпечението;
  - цена на ангажирания от кредита капитал;
  И какво излиза! Всички рискове са вътре.

  Обаче естествено трябва да говорим за добрите други и лошите наши! Без да се замислим, че банката майка, няма как да позволи на дъщерната банка да си ценообразува по своя си методика.

  -  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 68. 68 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 3368 Неутрално

  До коментар [#65] от "1_naum":
  Ами банките, които не си позволяват да вдигат самоволно лихвите по старите кредити, са принудени да включват цената на риска в новите кредити! А точно в момента рисковете са много големи.
  Просто човек трябва да внимава какво подписва, когато го подписва.
  Преди две години в изброените банки лихвите бяха както при останалите, но пак си бяха вързани към пазарни индекси. Само че тогава всички бяха юруш на маслините. Давайте да вземаме пък кога ще връщаме ще видим.


  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 69. 69 Профил на flyco
  flyco
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Очаква се бум на нови банкови клонове в България. Както беше с бензиностанциите преди време, по пет банки на всеки ъгъл. Бюджетът ще отчете ръст на инвестициите.

 70. 70 Профил на filipgeorgiev
  filipgeorgiev
  Рейтинг: 5 Неутрално

  До коментар [#10] от "baudolino":

  Даже мафията ти къса главата,само ако не спазиш срока. А банката може да ти прични неплатежоспособност по свое усмотрение. Няма ляво няма дясно, факт

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK