Време е за спецсъд за правата на гражданите

Време е за спецсъд за правата на гражданите

© Иван КутузовВ България от 4 януари вече има правно основание за създаване на т.нар. специализиран наказателен съд - паралелна съдебна структура, която по своя смисъл и съдържание частично иззема компетентността на редовните съдилища по наказателни дела. Нищо друго освен символ на изначално неуспяло и неуспяващо правосъдие.


Без значение за коя от фазите на процеса става дума провалът на съдебната система в България е обществена тайна. Дали чрез явлението "Красьо", дали с присъствието на съдии ексмилиционери, обучавани в Симеоновската школа на МВР, а сега в битността си на върховни съдии, нещата с българското правораздаване са опорочени до прекалено висока степен. И ситуацията накрая изби в създаване на специален съд за наказване на престъпници.


В теорията на правото съществува един важен въпрос, който отдавна търси отговор, разбира се, извън българската юриспруденция. Най-общо би могъл да се формулира по следния начин: Кое е по-важно и по-общественополезно -
да се бранят човешки права, или да се преследват престъпления


Въпросът на пръв поглед изглежда некоректен, но на практика е изключително адекватен, защото предпоставя изграждането на цялостна и функционираща концепция за задачите на правосъдието.
Липсата на визия за задачите на българското правосъдие обаче поставя каруцата пред коня.


Съдебната система във всяка демократична и правова държава безспорно е предназначена да защитава правата, благата и законните интереси на гражданите, а преследването на престъпни деяния може да се обоснове като многопластово и многофункционално, но преди всичко производно на основната цел. Т.е. преследването на престъпни деяния се извършва само като резултат от  накърнени човешки и граждански права и свободи. Изключенията от това правило съставляват престъпленията срещу държавата.


Основните закони на повечето демократични държави изброяват човешки права и свободи. Същото е и в българския модел. Разликата обаче е в това, че нашата конституция поставя правата и свободите на гражданите не в глава първа – в самото й начало, а едва след разпоредбите за устройството и управлението на държавата. Т.е. по силата на самата редакция на основния закон държавното устройство и управление излиза да е заложено като по-важно от правата и свободите на субектите на държавата.


Спорът дали държавата е по-важна от гражданите или обратното е дългогодишен дебат, който не се е състоял в българското общество. Затова в него преобладава мисленето, че без държавата няма да има граждани, права и свободи. Забравя се, че според правната теория един от компонентите на държавността е именно народът, хората с техните субективни права.


Те могат да живеят и в общества, лишени от държавност, но държавата не може да функционира без тях. Държавното управление в лицето на съдебната власт има за първа и най-важна цел опазването на правата, благата и интересите на нейните граждани. Преследването на престъпни деяния като самоцел на държавата -


за да се брани от мафии или, по-точно, от самата себе си


е самозащита на едно временно държавно управление, което периодично се сменя. И което може да бъде осъдено за мафиотски обвързаности от спецсъда след мандата му. Затова поставянето на задачата за преследване на престъпни деяния по-високо от неоспоримото задължение да се бранят човешки права и свободи влече последици, които поставят държавното управление в условията на  сериозна


атрофия и дисбаланс във възгледите за ценностна система


Конкретно към българския казус. Конституцията (чл. 119, ал. 3) не допуска създаването на извънредни съдилища. В същата норма се предвижда, че със закон могат да се създават и специализирани съдилища, различни от изброените в конституцията: Върховен касационен съд, Върховен административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Следователно тя забранява извънредните, но дава възможност за създаване на специализирани съдилища със закон.


Каква е разликата между извънредни и специализирани?
- Specificus е прилагателно име от латински и някои от неговите значения са: видим, отделен, отличителен, отграничаем.
- Извънреден е прилагателно, което означава свойството на явления и качествата на предмети, които не са обикновени – т.е. те са извън реда, извън подредбата, извън правилата.


Специализираният съд е буквално извънреден, защото не се вписва в редовното съдопроизводство –  в него отсъждат специални съдии, съдът има други специални правомощия и в тази му битност той е извън реда и общите съдоустройствени правила. И понеже е извън правилата, такива му се създават със специален закон a posteriori. Затова до много голяма степен специализираността и извънредността на едно съдилище са синоними.


Специализираният наказателен съд няма местна подсъдност – всички инстанции се намират в София, а той има юрисдикция над цялата страна. Редовните неспециализирани съдилища, били те районни, окръжни, апелативни или върховен, също имат задачата да гледат наказателни дела. Т.е. създава се феноменът на паралелна юрисдикция, достигаща извънредна система на наказателния процес.


Дали Конституционният съд ще забележи подобни аргументи за доближаване на тази спецсъдебна идея до границата на конституционната съобразност е трудно предсказуемо, по-вероятно не.
Факт обаче е нещо друго - в България няма специализирана съдебна възможност за защита на основни човешки права.


1) Правата и свободите, заложени в конституцията, не могат да бъдат отбранявани чрез специализирана индивидуална жалба пред Конституционния съд. Нещата се изобразяват най-ясно с аномалията, която ВКС си позволи да въведе чрез Тълкувателно решение №3 от 2005 г., в което буквално каза, че разпоредбата на чл. 7 от конституцията не бил пряк път за защита, въпреки че конституцията сама определя, че нейните разпоредби имат непосредствено действие (чл. 5, ал. 2). По този начин българските граждани


не могат да ползват непосредствено конституционните си права


пред останалите съдилища, защото всички тълкувателни решения на ВКС са задължителни за тях. А Конституционният съд не може да упражнява контрол по отношение на решенията на върховните съдилища, нито по отношение на подзаконовите нормативни актове, дори те да противоречат на конституцията.


2) Комисията за защита от дискриминация изпълнява частично някакви функции по запазване на паритета и баланса между правата на гражданите, но далеч не е инстанция, имаща за защита каталога на общочовешките права и свободи в тяхната пълнота.


3) Омбудсманът е изначално полумъртвородена идея в българска инкубаторна среда и омбудсманските дейности по съставяне на доклади изграждта единствено една хартиена фасада, с която гражданинът не може да удовлетвори напълно накърнените си права. Гражданите се жалват на омбудсмана, а той моли държавни органи за възстановяване на нарушени права, които изначално си принадлежат на гражданина и той трябва да може да ги защитава с целия авторитет на съдебната система, за която плаща от джоба си. Т.е. получава се


молене за нещо, което не следва да се измолва, а да бъде прилагано


по конституция и закон.


Това е особено характерен български симптом, чиито резултати се виждат добре в сумите на обезщетенията при спечелени дела в Европейския съд за правата на човека в Страсбург –  милиони годишно. Тенденцията ще се засилва, защото и множество от делата в спецсъда de facto ще завършват не в София, а в Страсбург.


Единствен изход от положението е възстановяването на баланса между задачите на държавата по степен на важност. Най-важната й задача е да брани правата на гражданите си и чрез това задължение ефективно да противодейства на престъпността, включително и организирана. Сегашното положение води до хипертрофия на наказателното съдопроизводство и окончателна атрофия на правозащитната функция спрямо гражданите.


* Авторът е юрист, сътрудник в Института за църковно право в Потсдамския университет и член на Виенското академично дружество за правото на източните църкви.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Demokrat
  Demokrat
  Рейтинг: 902 Неутрално


  Мога само да изразя искреното си удоволетворение от този анализ.

  Когато се повдигна темата за така наречената "съдебна реформа" на ГЕЕРБ, споделих, че трезвият поглед върху предложенията води до извода, че това е поредната симулация на реформа.

  Според ГЕЕЕРБ създаването на измисления "специализиран" съд
  който да съди накакви "специални" лица е решението за справяне с крещящата нужда от законност и правосъдие в България.
  Нужда, напомняна все по-недипломатично и от ЕС.

  Писах преди, че създаването на специализиран съд НЕ РЕшАВА проблемите с липсата на правосъдие, когато става дума за защита на права на гражданите, на имуществото им, на интересите им.

  Колкото и да е 'пракрасен" тоя "специализиран" ГЕЕРБав съд, той няма да помогне при воденето на дела за делба или междуфирмени спорове, например.

  Защото "спец." съдът не премахва неподготвените, "зависимите" , "разсеяните" и "податливите на влиание" от съдебната система. Защото "спец." съдът не въвежда задължителната за финкционирането на всяка система обвързаност на кариерното развитие с резултатите от работата и т.н., и т.н..

  Връщам се в началото. "Реформата" чрез "спец." съд не решава наистина НИТО ЕДИН реален проблем на обикновенните българи.

  Това последното, мился, е относимо за всички "реформи" на ГЕЕРБ.


  Само платени и/или умствено увредени лица могат да пишат в подкрепа на БКП и нейните производни Атака/ДпС/ГЕРБ. Ще дойде ден и... всекиму според заслугите!
 2. 2 Профил на Малката Пица
  Малката Пица
  Рейтинг: 845 Неутрално

  SIC духна свещичка под звуците на роял
  capital.bg/politika_i_ikonomika/1995/11/27/1045108_sic_duhna_sveshtichka_pod_zvucite_na_roial/

  Година след създаването си известната със спорна слава застрахователна компания SIC (Security Insurance Company), или просто СИК, се вижда на четвърто място сред застрахователите и мечтае за приходи от милиарди. По повод на светлата годишнина застрахователите с борчески дух вдигнаха коктейл, който беше уважен от видни личност предимно от банковите и спортните среди.

  За контактите с медиите се нагърби инициативният Бойко Борисов, шеф на фирма "Ипон" (ангажирана и е охраната на Тодор Живков). Той услужливо уведоми, че хроникьорите ще бъдат допуснати в салона за 15 минути - от 19:30 до 19:45 часа. Малко по-късно Борисов агресивно съобщи, че вълнуващият оглед се отлага, а продължителността му ще бъде намалена с 5 минути. Охранителният бос проведе кратък инструктаж: журналистите да се движат в стегната група плътно около Борисов, за да не обезпокояват гостите. Неизживеният екскурзовод подкара ентусиастите към светските забележителности на СИК-коктейла.

 3. 3 Профил на Малката Пица
  Малката Пица
  Рейтинг: 845 Неутрално

  В линка които съм дал, има много хубава снимка на Боко и Пашата, там е и Венци Стефанов - все основатели на СИК.

  Жалко , че ги няма и другите бандити от СИК - Пашата, Бай МИле (фабриката за убииства), Димата Руснака, Маргините..

  Големия Маргин е иснесъл реч там за 1 година СИК, а Бат Бойко е поел журналистите.

 4. 4 Профил на kitaec__
  kitaec__
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Спец съд,с комунистически съдии ли

 5. 5 Профил на MIRADOR
  MIRADOR
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Нескончаеми празни пледоарии на устати адвокати или съдии,които на всяка цена целят да не бъде променено статуквото.След като съществуващата "независима" съдебна система,останала от времето на "народната власт",не е в състояние да се "реформира" и след като е "независима" и никой не може да я мръдне,изхода е само Специализиран наказателен съд.Иначе българиите ще пищят от организирана престъпност и корупция докато ги има още живи.ДЪРЖАВА БЕЗ ПОЛИЦИЯ,СЛЕДСТВИЕ,ПРОКУРАТУРА и СЪД Е ДЖУНГЛА.Пресъпните елементи,включително и ограбващите България олигарси това искат.ДА ЖИВЕЯТ В ДЖУНГЛА. МАКАР И ДА СЕ ИЗЯЖДАТ ЕДИН ДРУГ.

  Виниций
 6. 6 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Сладко говори авторът. На моменти съм почти съгласен с казаното от него. Но имам неколко въпроса:

  1. Нали сега нема специален съд, а има ежегодни решения на международния съд за компенсации от неправилни присъждания в България?

  2. От самото избухване на демокрацията до ден днешен специален съд в България не е имало. За толкова години - вече повече от звадесет - само злини се случват на тая територия. Пак повтарям - без специален съд.

  Та може ли този специалист да обясни, как едно нещо, което не сме го видели как действа и какви са последиците от неговото съществуване в правния мир може да бъде априори обявено за неадекватно, неправилно, антиправно и т.н и т.н.

  Условията в България не са познати в останалата част на света. В България действат сили, които не се легитимират, но държат властта и тези, които я упражняват. Престъпни шайки вилнеят безнаказано от началото на т.н. "промени". Техни представители "коват законите" в "Народното" събрание. Всичко на тая територия е фалшиво. А искате да нема специален съд?!?!

  Аз също не искам "специален съд" - искам ЛИНЧУВАНЕ на шайката, която доведе България до това положение. А тя не е толкова многобройна, но държи основните лостове на държавата.

  Проклета да е Русия!
 7. 7 Профил на dakl
  dakl
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Още едно потвърждение за полицейската същност на управлението на Герб!

 8. 8 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 596 Неутрално

  От теория на правото към право на теорията. С. С.Алексеев ряпа да яде. Но иначе статията е страхотна. Затова малцина ще я разберат, има много, ама много думи...

 9. 9
  ****

  Този коментар беше изтрит в 19:56 на 27/02/2011 от неговия автор.

 10. 10 Профил на kitaec__
  kitaec__
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#7] от "dakl":
  милиционерско е

 11. 11 Профил на Demetra
  Demetra
  Рейтинг: 556 Неутрално

  Твърдо подкрепям идеята, защото съдебната система все още е подвластна на старата власт и на престъпността, защото повечето там в съда самите те са престъпници и от там идва цялата трагедия и липса на светлина в тунела. Ако съдебната система бяха осъдили и вкарали в затвора всички които "съдиха" (а те ги освободиха всички поради липса на доказателства или с минимална глоба) щяха нещата да са друго яче! Факт е, че полицията предава на прокуратурата всички или поне по значими фигури от престъпния свят, но започват едни дълги дела от 1 до 3 години, изчезват доказателства и в момент когато намерят пролука в закона излизат чисти естественно чрез помоща на прокурорската и съдебната власт! Така, че за мен изцяло проблема в държавата е липса на наказуемост от страна на съда а не от страна на полиция или отделни институции. Ако съдът си гледа съвестно работата и съди виновните (а тя може и сама да проявява инициатива и да се самосъзира за отделни случаи) а потърпевшите си получават възмездието ще тръгнат нещата добре.

 12. 12 Профил на hohot
  hohot
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Дневник. Що не си подбирате пишещите на тази тема?! Този автор какви ги плещи?! Ми той смесва "правосъдие" и " съдебна система" в "гювеч", от който вади генерални изводи!
  "Нищо друго освен символ на изначално неуспяло и неуспяващо правосъдие.Без значение за коя от фазите на процеса става дума провалът на съдебната система в България е обществена тайна."
  Съдебната система е пасивна система! Тя няма друга задача, освен да отсъди по законите, приети от олицетворението на нацията - НС, на база на събрани доказателства за престъпление! Това, че на авторът, Хр. Беров или на Б.Борисов, му се иска посоченият с пръст, за престъпник, да бъде обявен за престъпник, щото са го посочили, няма нищо общо с правосъдието! Ако иска да блесне, авторът да напише за прокуратурата, която неизвестно защо е в съдебната ни система!

 13. 13 Профил на moon74
  moon74
  Рейтинг: 596 Неутрално

  Защо досега няма нито един осъден или наказан магистрат, задето е е произнесъл решение, обявено за неправилно в Европейския съд за правата на човека? С какво се занимава Висшият съдебен съвет, извън обичайното си безделие?

 14. 14
  ****

  Този коментар беше изтрит в 20:18 на 27/02/2011 от неговия автор.

 15. 15 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Абсолютно съгласен,че съдът трябва първо да защитава правата на гражданите/жертвите на престъпления/и след това да наказва престъпниците!

  Днешният БГ съд забравя жертвите,забравя своята основна задача!
  След това той забравя и да наказва престъпниците и се формализира до крайност,захващайки се за запетайките в закона или както каза един умен човек:"Няма прокуратура,която да може да събере доказателства,достойни за БГ съд!".

 16. 16 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Кое е по-важно и по-общественополезно - да се бранят човешки права, или да се преследват престъпления.
  Въпросът на пръв поглед изглежда некоректен,...Добре че си признаваш авторе. Но не само на първи план, а и изобщо този въпрос е абсурден. Като въпроса кое е първично: яйцето или кокошката. Поради елементарния факт, че всяко престъпление нарушава човешки права, че е насилие над човека.

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 17. 17 Профил на Phips
  Phips
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Макар и с някои верни момента, статията е доста объркана, генерализирана, несвързана. Освен казаното от hohot, нахвърляно набързо:
  - как реши, че в Б-я не се възприема, че преследването на престъпленията е средство за опазване правата на гражданите; освен че е самопонятно, така започва и НПК.
  - и значи ли казаното в статията, че престъпленията не трябва да се преследват, или какво?- що не каза, ако знаеш, как трябва да бъде възстановен балансът?
  - какъв е проблемът с престъпленията срещу държавата (тероризъм, шпионство), като се има предвид, че такива почти няма?
  - ако "мафията" се е сливане на престъпността с държавата - това на симбиозата им ли вреди или на гражданите?
  - Конституцията започва с общочовешките ценности, правата на личността и основните принципи на държавата (в преамбюла); чл. 1 дава принципа на народния суверинетет, чл. 4 - правоводъжавността, правата на личността; чл. 6 е отражение на френските идеи; да, наистина детайлите са дадени в гл. 2, чак след това почват държавните институции; ще обвиним ли и швейцарците (които имат сходна структура) в - и аз не знам в какво - недемократичност?
  - как реши, че обществото нямало идея за гражданските права - виж само колко се държи на свободата на словото и какви реакции има срещу срс-тата, преди това - срещу следенето в интернет
  - кой, питам, забравя, че народът е елемент на държавността?
  - не е вярно, че само съдебната власт трябва да защитава правата на гражданите; съдът си има специфична функция - да правораздава, да бъде арбитър
  - какво по-конкретно е грешно в концепцията за съдебната власт според него;
  - да, Конституцията забранява извънредните и допуска специализираните съдилища. Какво разграничение направи статията между тях?
  - с какво българският омбудсман има по-малки правомощия от средноевропейския;


  Иначе, да, вярно е, че
  - върховните инстанции не подлежат на контрол (но така е и с КС)
  - практиката на ВКС по чл. 7 КРБ противоречи на конституцията (макар че не е ясно какво точно има предвид статията под "пряк път за защита" и кои конституционни права, като чл. 7 урежда само обезщетение)
  - сезирането на КС от граждани е затруднено (но не невъзможно - през омбудсман, преюдициално по съдебно дело)
  - трябва да се внимава специализираният съд да не се окаже извънреден; а ако въобще се прави истински специализиран съд - поради какви проблеми, дали ги решава и дали не създава нови - но в статията: нищо по въпроса. Нищо

 18. 18 Профил на az
  az
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#2] от "Малката Пица":

  дал си дедовия няма нищо там

 19. 19 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#2] от "Малката Пица":

  ТИ СИ ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ!

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 20. 20 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3468 Неутрално

  "Т.е. получава се молене за нещо, което не следва да се измолва, а да бъде прилагано по конституция и закон."
  ЧУДЕСНО КАЗАНО, в Б-ия молиш съда да приложи закона!

 21. 21 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Всеки анализ на българската съдебна система, който не започва оттам, че т.нар. БГ "съд" е (над определено ниво) просто придатък на мафията, е просто празни приказки. Мафиотската държава не може да се самоочисти, ако няма много активно и непримиримо общество. Смяната на някакви изречения в конституцията няма да промени нищо.

  Правилното решение е да бъде уволнен съда ан блок и някак отвън да бъдат докарани свестни съдии, които да работят 15-20 години, така че сегашното постсоц блато да престане да се самовъзпроизвежда. Тази мярка е практически невъзможна.

  Поради това идеята за паралелен съд, който да направи шорткът през блатното статукво, не е толкова лоша с оглед на това, че България към този момент е ПРОВАЛЕНА държава. Извънредните обстоятелства искат извънредни мерки.

 22. 22 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3468 Неутрално

  Спецефики по защитата правата на българския гражданин:
  1. Открадват ти колата (неприкосновена частна собственост по Конституция на РБ);
  2. Внасяш сигнал за откраднатото ти МПС;
  3. Чудо! Намират ти МПС-то. Но не ти я връщат, до приключване на следствието, или осъждането на крадеца;
  4. Нещата приключват, и след 5 години ти връщат колата (по истински случаи в РБ);

 23. 23 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3468 Неутрално

  Основни човешки права засегнати от Декларацията [редактиране]член І:
  1. Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.
  2. Равнопоставеност на всички хора без оглед на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.
  3. Право на човека да не бъде дискриминиран.
  4. Право на живот, свобода и сигурност.
  5. Право да не бъде държан в робство. Всеобща забрана на робството и търговията с роби.
  6. Право да на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание.
  7. Право на признаване на неговата правосубектност.
  8. Равенство пред закона и право на еднаква закрила от закона.
  9. Право да не бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание.
  10. Право да бъде считан за невинен до доказване на противното.
  11. Право да не бъде съден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е съставлявало престъпление.
  12. Право на свободно движение.
  13. Право на убежище.
  14. Право на гражданство.
  15. Право на навършилите пълнолетие да сключват брак и да образуват семейство. Това следва да става само с доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи; Закрила на семейството от страна на обществото и държавата.
  16. Право на собственост и гарантиране на собствеността.
  17. Право на свобода на мирни събрания и сдружения.
  18. Право на свобода на мисълта, съвестта и религията; право да смени религията/убежденията си и да ги изповядва свободно.
  19. Право да участва в управлението на своята държава.
  20. Право на социална сигурност.
  21. Право на труд и право на почивка. Включва право на свободен избор на работа, на благоприятни условия на труд, на закрила срещу безработица, както и на равно възнаграждение за равен труд.
  22. Право на жизнено равнище, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Майките и децата се ползват с особени грижи и подпомагане.
  23. Право на образование и равен достъп до такова.
  24. Право на участие в културния живот и в научния напредък. 25. Право на защита на авторските права.
  26. Право на социален и международен ред.

  Нека да се замислим дали правата ни по т.2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 не се нарушават системно?
  А колко са защитени правата ни по т. 16 ?
  И колко по т. 17, 22 ?

 24. 24 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#23] от "gwendolin":

  Та казваш: "Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с РАЗУМ И СЪВЕСТ..."

  Сигурен (сигурна) ли си в това? Надарен ли е "с разум и съвест" индивид, който крие данъци (източва ДДС), краде, убива, изнасилва деца и старици, не си плаща тока и водата, живее цел живот на гърба на държавата, гласува за Иван Костов (майтап бе, Уили) и т.н. и т.н.?

  Аз съм сигурен, че на такива лица не требва да се делегират права, които им дават възможност да влияят на обществения живот, а останалите им права требва да бъдат силно ограничени. Абсолютно необходимо е:

  1. Да се въведе образователен ценз при гласуването и
  2. Да се въведе данъчен ценз при определяне правото на глас.

  Звучи много добре "Не се допуска дискриминация по възраст, пол и образование", но на децата не се разрешава да гласуват, нали?

  Не може човек, който цел живот е на издръжка на държавата да определя нейните данъчни закони, например.

  Не може човек, който различава само цифрите ("Гласувам за номер петнайсе" да се допуска до урните. И т.н. и т.н.

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 25. 25 Профил на nikolaydkolev
  nikolaydkolev
  Рейтинг: 515 Неутрално

  "Преследването на престъпни деяния като самоцел на държавата -
  за да се брани от мафии или, по-точно, от самата себе си,
  е самозащита на едно временно държавно управление..."

 26. 26 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#24] от ".dru":

  Изключвайки идиотската вметка за Костов, съгласен съм с теб.

  Това, че някой е писал някаква декларация, няма никакво значение за това, как са нещата в действителност. Декларациите не създават реалност, колкото и книжните плъхове от катедрите по социология и философия да плямпат за "социална реалност". На хартия можеш да пишеш, че всеки има право на вечен живот или ако не вечен, то поне без болести и скръб. На практика очевидно няма как да стане. Можеш да декларираш никой да не върши мръсна/противна работа от рода на миене на улици, разнасяне на кофи за боклук или работа на конвейр. В действителност все някой трябва да върши и мръсната работа. Може да декларираш колкото искаш, че човешката природа е добра и че на злото не трябва да се отвръща със зло, в действителност има ситуации, в които ако не си силен и агресивен си отиваш.

  Цитат "2. Равнопоставеност на всички хора без оглед на раса, цвят на кожата, ...". Хубаво звучи, ама как се съгласуват тези пожелателни приказки с реалността, в който шампионите по шах или нобеловите лауреати по физика никога не са от една определена човешка раса, която пък е много добра в атлетиката и баскетбола, примерно

 27. 27 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Бедата е там, че се опитваме да приложим правилата на една нормална държава, каквато България не е, в условията на една НЕНОРМАЛНА държава, каквато за съжаление България е! И мисля, че е напълно безсмислено да говорим за специализирани и извънредни съдилища тогава когато нормалните такива са точно специализирани и извънредни! И ка да не е така, когато ако Нане открадне кокошка от съседа си "справедливият" ни съд ше го осъди веднага, след като се увери първо дали Нане не е от БСП, ДПС или техен близък човек! И ако обаче, както обикновено се случва поради усещането з безнаказаност Нане се окаже точно такъв човек (на БСП или ДПС и дериватните им подразделения) ще се окаже, че съдът съвсем "извънредно" и "специализирано" ще го определи, като невинен! А какво да кажем, ако не става въпрос за Нане с неговата нещастна кокошка, ами за Доган с неговите хонорари от милиони левове! Е къде е тогава логиката на спора? Той се изражда по същия начин, както ако се опитаме да приложим законите на класическата механика за движението на елементарните частици! Тъй че ако искате държавата да защитава най-напред правата и свободите на гражданите трябва изначално да се подмени цялата ни "специализирана" и "извънредна" съдебна система! И ако по някаква причина това е невъзможно, не ни остава никакъв шанс освен собствената ни поговорка "клин, клин избива"!

 28. 28
  ****

  Този коментар беше изтрит в 12:45 на 28/02/2011 от неговия автор.

 29. 29 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  Сегашното положение води до хипертрофия на наказателното съдопроизводство и окончателна атрофия на правозащитната функция спрямо гражданите.Това е и основния проблем.Правата се защитават основно в гражданския и административния процес,като функцията и задача на наказателното съдопроизводство се свежда единствено до санкциониране на извършителите на престъпления с цел частна и обща превенция и тези цели се преследват и с други средсва.В момента ако за решаването на гражданско или административно дело е от значение установяването на престъпно обстоятелство ,същото се спира до приключване на наказателното производство ,което сериозно отлага във времето защитата на съответното право и нарушава правото на на процес в разумен срок. Има възмоност със закон по отношение на някои административни актове да се изключи или ограничи съдебния контрол и това е изрично допустимо от Конституцията.Гражданския и административния процес са до такава степен неглижирани,че дори елементарни неща като достъпа на страните до делото е проблем,защото то е в един екземпляр и се разнася между съда,вещи лица и т.н ,да не говорим какво става ако нещо изчезне.А цирка със Специализирания наказателен съд прилича на опит за Потьомкинско село,ама забрявят,че номера село от фасади на Потьомкин е минавал с оглед сношенията му императрицата.

 30. 30 Профил на Раз печки, раз кюнци
  Раз печки, раз кюнци
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Две от последните зрелищни акции - "Килърите" и "Всичко коз", скараха жестоко съда с МВР и прокуратурата. И докато магистратите бяха пестеливи, но остри в оценките си, премиерът Бойко Борисов и вътрешният министър Цветан Цветанов отправяха сериозни обвинения с пиперлив вкус към магистратите.

  " Бог ме е благословил с богатство и ще ми иска отчет "
 31. 31 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Какво ли се опитва да ни каже авторът, като народа вижда това:

  http://starshel.bg/img_page.php?num=1

  Всичко друго е мижи да те лажем!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK