Двадесет и две години след началото на прехода: какво още може да се направи?*

Навярно първото, за което трябва да помислим, обсъждайки евентуален нов политически проект, е неговата политическа ориентация.


По-точно: какъв проект е нужен на България в днешната кризисна ситуация? Трябва ли непременно да бъде десен? И трябва ли задължително да бъде ориентиран спрямо координатната система на лявото и дясното?


Моят отговор е – да, трябва да бъде десен. Десен като политическа философия – защото левите проекти са базисно неефективни, тъй като поставят ударение върху държавата, а не върху човека. Лявото мислене предполага регулаторни механизми, чрез които държавата се превръща в институция, която дава и преразпределя – и прави това независимо от активността и заслугите на отделния индивид.
Хората очакват лявата държава да им реши проблемите – най-често обаче тя решава проблемите на собствената си администрация, обличайки я с все повече власт.


От подобна ситуация не може да се роди гражданско общество – особено там, където такова е липсвало в течение на десетилетия.


То трябва първо да бъде създадено – и после поставено пред изпитанията на лявото. Защото създаването на гражданското самочувствие; усета на човека, че гради съдбата си със собствените си ръце; разбирането, че балансът на общите интереси работи в полза на собствения му просперитет; вярата, че е реален и пълноправен


акционер в предприятието, наречено "държава"


и неговото добруване зависи съвсем пряко и от собственото му чувство за отговорност – всичко това принадлежи към политическата философия на десницата.


И всичко това липсва в България – като последното, което можем да очакваме от наличната левица, е създаването на подобни добродетели и подобно чувство за отговорност.


Тук, разбира се, не става дума за десницата като територия на богатите граждани, каквото примитивно разбиране продължава да се шири из българските умове.


Мисленето за лявото и дясното в такъв код би довело до непреодолими парадокси – партията на олигарсите в България е именно БСП. Това обаче е по-малката беда – по-голямата е, че БСП изобщо не е българска партия, тъй като обслужва не националните интереси, а чужди – тези на Русия.


В този смисъл политическата структура, която ни е нужна, трябва да се гради именно върху философията на дясното. Тази философия, която разглежда обществото като съжителство на свободни индивиди, за които държавата е само договореност за съвместно живеене, което гарантира равни шансове и регламенти, при които никой не пречи на другите, но личният просперитет на всеки зависи от неговите възможности, воля и чувство за отговорност. Философията на левицата, пак повтарям, не предполага това.


Тя предполага социално сегментиране и разделяне на обществото на класи и прослойки, което (когато тази левица е пряк наследник на комунистическа партия и е съхранила нейния нрав и приоритети) много лесно се превръща във властов ресурс, който ограничава индивидуалната свобода.


В същото време ценностите, на които би следвало да се заложи, трябва да бъдат максимално отворени и универсални – за да могат да бъдат припознати като алтернатива и от хора, които изобщо нямат представа какво е ляво и какво е дясно – а и да имат, това различие изобщо не ги интересува.Ценностите, на които би следвало да се заложи, трябва да бъдат максимално отворени и универсални – за да могат да бъдат припознати като алтернатива и от хора, които изобщо нямат представа какво е ляво и какво е дясно – а и да имат, това различие изобщо не ги интересува.


И още поради една причина трябва да бъдат такива – защото страната ни се намира в една изключително напрегната ситуация – и е изправена пред избор, от който зависи националната ни съдба. Изборът е между демокрацията и неокомунизма, между свободата и зависимостта, между гражданина и поданика, между Европейския и Евроазийския съюз.


Затова една


нова българска десница

не би трябвало да говори само за икономическа стабилност, образование и здравеопазване, които са обичайните теми на дясното. Не – акцентът би трябвало да падне върху свободата, независимостта и националното достойнство на България, върху възстановяването на справедливостта чрез решителна реформа в правораздаването и МВР, върху радикални стратегии за ограничаване на корупцията и престъпността – включително чрез търсене на наказателна отговорност за незаконно забогателите и конфискация на тяхното имущество.


Свобода, независимост, достойнство и справедливост – това не са само условия за оцеляването на България като независима, цивилизована страна и преди всичко нормална страна, това са и реалните фактори за повишаване качеството на живот, за създаването на гражданско общество и възстановяване на доверието между обитателите на тази територия и изоставилата ги държава.


Тези думи могат да звучат абстрактно, но те реално са в центъра на всяко демократично устроено общество – те изграждат неговата ценностна парадигма и крепят неговия морално-етичен свод. Няма – и не може да има нормализация на обществения живот, без те да бъдат поставени в центъра на вниманието – и без чрез тях да се гради нравствената мяра, с която съдим себе си и света. "Правдата на хладилника", за която днес толкова много говорят, е от по-нисш порядък – и тя не може да бъде постигната, без обществото ни да бъде конституирано като свободно и демократично, без справедливостта, регулираща общото ни живеене, да се състои.


Възстановяването на тази справедливост обаче изисква и търсене на отговорност за големия национален провал на България, за нейното систематично ограбване и нравствено оскверняване – както през полувековната деспотия на социализма, така и при


саботирането на българския преход

към демокрация, превърнат днес в уродлива карикатура на самия себе си.


Тук не става дума за реваншизъм, а за наричане на нещата с истинските им имена. Тази отговорност предполага да бъде заклеймен комунизмът – включително със специален конституционен текст – като престъпление срещу човечеството. Изисква ясното определяне на управлението в периода от 1944 до 1989 г. като антихуманно и антинационално – и като държавен тероризъм. Изисква ясна дефиниция за пагубната роля на БСП през цялата й стогодишна история. Изисква тотален достъп до архивите на ДС и лустрационно законодателство. Изисква, ако щете, и много по-категорична външнополитическа доктрина, която да държи сметка и за това, че обслужването на руски интереси до момента, в който Руската федерация не промени своя антидемократичен статус и не смири имперските си амбиции, е акт на национално предателство.


И най-сетне би трябвало да стане ясно на всички – като това бъде и една от основните опори в програмата на евентуалната политическа формация – че трябва да прочетем и да затворим веднъж завинаги страницата на миналото си – колкото и болезнен да е този прочит. Трябва – защото това минало е срамно – и е насъщно да се научим да се срамуваме от него, за да преодолеем неговите психологически последствия в собственото си съзнание.


И още повече трябва, за да научим горчивите му уроци и да запомним още по-горчивите му истини – за да не го повтаряме, както впрочем се случи неведнъж по време на прехода (съпоставете например работата на прокомунистическите правителства, създадени с мандата на ДПС – това на Беров с това на тройната коалиция например – и ще видите колко много си приличат).Формулата, която би могла да вмести десните политики в настоящия момент на умора и дори отвращение от политиката, трябва да бъде преди всичко морално мотивирана, да предполага гаранции за прозрачност и възможности структурите на гражданското общество да функционират като реален коректив.


Формулата, която би могла да вмести десните политики в настоящия момент на умора и дори отвращение от политиката, трябва да бъде преди всичко морално мотивирана, да предполага гаранции за прозрачност и възможности структурите на гражданското общество да функционират като реален коректив – и да издигне програмно пълната

нетърпимост
към политическия фалш, популизма, демагогията и лъжата


Лъжа е, че хората копнеят днес само за сигурност и материално благополучие. Те копнеят и за нещо повече – за нормалност и искреност, копнеят за съпричастност и разбиране, копнеят за политици, които са техни служители, а не безотговорна и разюздана банда, която се разпорежда с техните съдби, както и скимне. Копнеят за някой, който да изрине подмяната – и да замени кухите обещания с реални действия и перспективни политики.


Първата от тези политики би трябвало да бъде:


по-малко ограничения, по-малко бюрокрация, по-малко държава


в личния живот на хората. Което означава опростяване, рационализиране и оптимизиране на допотопния модел, по който си общуват държавата и отделния гражданин. Но означава и нещо повече: прозрачност на всички механизми на властта и възможност да се знае кой, как и защо е взел едно или друго управленско решение. Означава и нулева толерантност към корупцията във всички нейни форми и прояви – и драматично завишени санкции към уличените в такава, независимо какъв пост в държавната йерархия заемат.


Втората от тези политики би трябвало да бъде свързана с всички механизми и институции, чрез които се реализира справедливостта в модерното общество. Което означава на първо място


радикална съдебна реформа


– чрез промяна на съдебното законодателство и при необходимост – на конституцията, ориентирана в две насоки. Първата: към прозрачност и публичност за всички решения и действия на съдопроизводството – плюс ясно разписани и безкомпромисни санкции за всеки магистрат, който изкривява справедливостта и поругава безпристрастността на правосъдието. И втората – към ограничаването на всички възможности за влияние на политически, икономически и престъпни структури върху съдопроизводството и свързаните с него процесуални действия – като същевременно се гарантира пълна публичност и възможности за граждански контрол за всяко съдебно решение.


Третата от тези политики предполага изграждането на цялостна национална стратегия за бъдещото развитие на държавата, осмислена чрез публичен дебат и в диалог с гражданското общество. Само такава стратегия би могла да гарантира едно от най-важните качества на модерната държава – нейната предвидимост, даваща възможност и на отделния човек, и на бизнеса да градят систематично своите житейски или бизнес стратегии. И само такава стратегия би могла относително точно да определи и националните ни приоритети – за да се разбере примерно, че


реалната инвестиция в бъдещето е тази в образованието, а не тази в магистралите


и техния асфалт.


Такава стратегия би ни помогнала и да разберем къде сме – и накъде тръгваме. Тя – стига да може да бъде формулирана достатъчно смислено и разбираемо, би могла да бъде и база за националния консенсус по отношение на бъдещето, като маркира онези действия или приоритети, които не подлежат на ревизия – независимо от това кой идва на власт.


Трябва да се знае и помни, че хаотичният живот е белегът на нереформираните или подивели държави (България в момента е тъкмо такава!), докато системността и прогнозируемостта са белези на цивилизованите общества – в едно от които се намираме – уви – май само привидно.


Разбира се, има още много политики, които биха могли да се положат в условията на една програма за нов десен проект – например крайно насъщните реформи в армията, МВР, службите за сигурност и енергетиката – в следващи статии може би ще стане дума и за тях. По-важна е обаче формата, конкретната политическа черупка, структурната схема, чрез която един такъв проект би могъл да бъде реализиран – и именно там са най-големите проблеми.


* Анализът е публикуван в блога Svobodata.com

Коментари (107)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1572 Любопитно

  "Двадесет и две години след началото на прехода: какво още може да се направи?"

  Поне тези 3 не6та:
  1) Лустрация
  2) ЛустРАЦИЯ
  3) ЛУСТРАЦИЯ!

  Като свинските черва се разсекат и изхвърлят на буни6тето - и ето за миг сме дръпнали поне 5 години напред!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 2. 2 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1103 Неутрално

  По-скоро - какво още може да се ОТКРАДНЕ ?

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 3. 3 Профил на Sniper
  Sniper
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  [quote#2:"Temujin"]По-скоро - какво още може да се ОТКРАДНЕ ?[/quote]
  Ами така е, понеже лустрацията и след 22 години все още си остава една химера, по-лесното, което може да се направи е да се дооглозка това, което още не е оглозгано съвсем.

  "Какъвто човекът, такава и речта му." - "Qualis vir, talis et oratio." Луций Аней Сенека
 4. 4 Профил на Мазен чех
  Мазен чех
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Географски погледнато България е Странджа-Сакар на ЕС, така че всякакви напъни за оправяне на положението са безсмислени. Тоя народ проигра шансовете си по най-баламския начин и не заслужава да съществува.

  икономист - неграмотник с диплома
 5. 5 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1572 Разстроено

  Съгласявам се с гн. Сугарев че сме нереформирана и подивяла държава в която няма ГРАЖДАНСКО об6тество, както и с доста от другите му формулиродки.
  Това че "държавна регулация" не е синомим на ЗЛО може да се види примерно в т.нар. "скандинавски модел", така че все пак да не се бърза да се заклеймява окончателно социал-демокрацията.
  Прекалено голяма свободия и права на пазарите пък могат да доведат до други ексцесии - ето, почти фалираха УСА покрай това мислене...
  Но в БГ нито лявото е ляво, нито дясното е дясно. Да се надяваме че някой ден 6те си дойдат по местата, когато станем "предвидима единица"...
  Дали 6те го доживее моето поколение е въпроса...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 6. 6 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#0:"статията"]...да бъде заклеймен комунизмът – включително със специален конституционен текст – като престъпление срещу човечеството. Изисква ясното определяне на управлението в периода от 1944 до 1989 г. като антихуманно и антинационално – и като държавен тероризъм. Изисква ясна дефиниция за пагубната роля на БСП през цялата й стогодишна история...[/quote]
  Конституционни текстове, та конституционни - неотдавна Дянков искаше да записва бюджетния дефицит в нея... И сега си има закон по въпроса, поставен по-горе:

  ЗАКОН за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
  Обн. - ДВ, бр. 37 от 05.05.2000 г.;
  Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
  (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.

  Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
  1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;

  2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;

  3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";

  4. моралния и икономическия упадък на държавата;

  5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;

  6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;

  7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;

  8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;

  9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;

  10. безогледното унищожаване на природата.

  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
  1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;

  2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;

  3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;

  4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;

  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;

  в) лишаване от право на собственост;

  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;

  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;

  е) лишаване от гражданство;

  5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;

  6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.

  Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
  (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

  Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Законът е приет от 38-то Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  [quote#1:"B52"]) Лустрация
  2) ЛустРАЦИЯ
  3) ЛУСТРАЦИЯ! [/quote]
  Виж, тук вече не може да се възрази обективно...

  Струва ми се, впрочем, че у нас "ляво" и "дясно" отдавна и може би необратимо са с ако не с изчерпано, то поне с изопачено съдържание! А онова за "системността и прогнозируемостта" го има и при източните деспотии, но кой би седнал да ги дава за положителен пример?

  Има една приказка, че ако изборите можели да променят нещо, щели да ги забранят... Аз пък мисля, че е крайно време да се промени изборният модел, но нямам капацитет да го изразя както подобава!

 7. 7 Профил на chara
  chara
  Рейтинг: 638 Весело

  О, има още много какво да се направи!
  След като оставихме доставките на газ в едни ръце, на петролни продукти в други, на ток в трети, комуникациите в четвърти, останаха пощите и НЕК! А да и тол таксите от гордостта на ГЕРБ - магистралите!
  Списъка вероятно е неизчерпателен ама и това не е малко!

  http://www.chara.blog.bg,
 8. 8 Профил на kotrag
  kotrag
  Рейтинг: 524 Весело

  ''Лявото мислене предполага регулаторни механизми, чрез които държавата се превръща в институция, която дава и преразпределя – и прави това независимо от активността и заслугите на отделния индивид.
  Хората очакват лявата държава да им реши проблемите – най-често обаче тя решава проблемите на собствената си администрация, обличайки я с все повече власт.''

  Браво г-н Сугарев.

  ''Лявото'' така описано от вас много напомня на Европейския Союз и ценностите които неговите поддръжници проповядват.

  Хубаво би било да изложите убежденията си (които напълно подкрепям), в контекста на социалистическия и анти-демократичен модел на управленските структури в Брюксел. Така написаното от вас ще бъде по-актуално и в този смисъл ще адресира проблемите на обществото ни по-конкретно.
  Идете до края, не спестявайте неща. В крайна сметка нали вече има свобода на словото.

 9. 9 Профил на Böse plumpschi/ w ban do 06.01
  Böse plumpschi/ w ban do 06.01
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#1] от "B52":

  Абсолютно си прав!!!!

 10. 10 Профил на Мазен чех
  Мазен чех
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Сугарев явно си отваря устата да участва в бъдещото съешаване на костовистите и Снахата Пръмова. Надява се да бъде нощната лампичка в спалнята на Отворено общество.

  икономист - неграмотник с диплома
 11. 11 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Ха-ха-ха, поредният голЕм радетел за дЕсното. Пиша дЕсното, щото това е Бг работа. Бг комуноработа! Ако някой не знае за превъплъщенията на великия син бард, да прочете неговия комунотруд от 1988 г. , в който възхвалява до небесата ... пролетариата. Факт. Нарича пролетариата "герой на ХХ век"!! И този хвалител на пролетариата след има-нЕма нЕкоя друга година и изведнъж става .... десен. От фен на пролетариата. Това ако не е политцирк, аз не знам какво е политцирк. Пък и ние от онова време знам много добре що е пролетариат. Най-лявата, най-лумпенската, най-необразованата маса, от чието име комунодиваците налагаха своята диктатура. Диктатура - уж - на пролетариата. Българска комуноработа! Превъплъщенска!

 12. 12 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Сугарев говори ала-бала. Благодарение на неговите приятели Костов, Нейков пенсията ми като висшист падна с 25%. Какво стана с работническо-менижерските дружества? Какво стана с масовата приватизация. Виденов ни загроби веднъж, Костов и сие направиха богаташи разни мутри

 13. 13 Профил на dhk13
  dhk13
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  До коментар [#12] от "stoicho2":

  Странно. А на баща ми се повиши от 3 долара по виденово време на над 150...

  "Никога не съм се отнасял сериозно към себе си, винаги съм се отнасял сериозно към мненията си!" Честъртън
 14. 14 Профил на konishev
  konishev
  Рейтинг: 237 Неутрално
 15. 15 Профил на goodman69
  goodman69
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До №1 В52
  Само с лустрация не става.
  Трябват и акъл, морал, и характер!
  Акъл, за да знаеш какво да направиш,
  морал, за да устоиш на изкушенията и
  характер, за да не се стъписаш пред трудностите.

 16. 16 Профил на Elan Morin
  Elan Morin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Това е малко като след разговор с Мтел:

  "Можем ли да ви бъдем полезни с ОЩЕ нещо?"

  Вероятно е голям шок за тях, когато им отговоря, че те с нищо не са ми били полезни и как така могат да бъдат полезни с ОЩЕ нещо.

 17. 17 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 581 Любопитно

  Не щем и да мислим, кво още могат да ни направят...ако продължим да си траем, та и да гласуваме

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 18. 18 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 638 Неутрално

  "Свобода, независимост, достойнство и справедливост".Добре, но парите са в тях.Органите раздаващи справедливост(съд, прокуратура) са техни.Така, че Сугаревите вопли са нещо като "Другари, дайте да дадем..."Просто мантри, които нямат връзка с днешната дясна икономическа реалност.Щото по-дясно от това здраве му кажи.Ама както се вижда, то не поражда гражданско общество нито свобода.Капитализма няма нужда от това, има нужда от потребители и бачкатори, това е положението.А на БСП евала, партия на милионерите, която продължава да лъже най.бедните и онеправдани хорица-пенсионерите да гласуват за тях.Това се казва ПР, политическа реклама и пропаганда...

  ZeroOne
 19. 19 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 810 Весело

  Поколенията не могат да бъдат препрограмирани или изтрити.
  Лумпенизираните комунистически балканджии също.
  А за Десните певци на сонети да не говорим.
  Едвине скрий се,не слизай до нивото на Драгалевския.

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 20. 20 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  БСП трябваше да бъде забранена още преди 20 години. А лустрацията е аналог на денацификацията, която прилагаше извънредно сурови мерки. Трябва да се започне от т.н. Конституционен съд и съдебната с-ма - филиалите на тази бандитска шайка. Дано българският народ да има сили за това.

 21. 21 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  Б. Б. някъде да се скрие
  или БГ да се закрие!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 22. 22 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Всичко изброено от Е. С. /какво съвпадение в инициалите/, но първо трябва с това да се започне:

  "която да държи сметка и за това, че обслужването на руски интереси до момента, в който Руската федерация не промени своя антидемократичен статус и не смири имперските си амбиции, е акт на национално предателство."

  Забрана на бсп-крадливи-продажни.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 23. 23 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Като теория това, което се предлага в статията звучи чудесно и се припокрива до голяма степен с моите разбирания особено за това що е то дясно.
  На практика обаче много от нещата няма как да се получат поне на този етап. Дето се вика истинското дясно все още не е приемано достатъчно добре сред голяма част от българите, чието мислене за жалост е силно повлияно от преживяният 45 годишен социалистически експеримент. Те се страхуват от инициативността и са свикнали да прехвърлят грижите и проблемите си на държавата. Та като извод истинска дясна партия, която бъде честна и декларира преди изборите, че ще извърши дълбоки реформи във всичките сфери трудно би събрала повече от 10-12 % от гласовете. По-възрастните хора веднага биха се възпротивили с гласовете си, а младите пък все още не са достатъчно активни. И какво се получава като ефект - десницата губи подкрепа, а на хоризонта веднага се появява "партията-закрилница" на социално слабите БСП, която Сугарев образно и запомнящо се е охарактеризирал:
  "Мисленето за лявото и дясното в такъв код би довело до непреодолими парадокси – партията на олигарсите в България е именно БСП. Това обаче е по-малката беда – по-голямата е, че БСП изобщо не е българска партия, тъй като обслужва не националните интереси, а чужди – тези на Русия".
  Относно лустрацията - ефектът сега няма да е същият ,както, ако се беше случила в началото на прехода, но все пак е изключително важно да бъде извършена!
  Това ще даде надежда на хората от по-старото поколение, както и увереност сред по-младите, че нещата са се променили и че принадлежността към ДС не е вече предпоставка за добра и успешна кариера във който и да е бизнес, а по-скоро за обратното!

 24. 24 Профил на aardvark
  aardvark
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#11] от "Красимир Кабакчиев":

  И какво от това?
  Това кой е и какъв е бил няма задължително отношение към това, което казва. Обективност означава да оценяваме думите и делата според това, което са, а не според това откъде идват.
  Между другото, вие имате ли доказателства за това, което казвате?

 25. 25 Профил на Philip
  Philip
  Рейтинг: 1032 Весело

  До коментар [#8] от "kotrag":

  Ами то ЕС си е лево...

  PHILIP
 26. 26 Профил на aardvark
  aardvark
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#23] от "theanalyser":

  [quote#23:"theanalyser"]Та като извод истинска дясна партия, която бъде честна и декларира преди изборите, че ще извърши дълбоки реформи във всичките сфери трудно би събрала повече от 10-12 % от гласовете.[/quote]

  Защо?

 27. 27 Профил на spoko
  spoko
  Рейтинг: 638 Любопитно

  Оставям на страна тъпия закон,според който половин век сме живяли в престъпление и размишлявам!И тогава и сега има член в НК,според който,ако някой се възползва или придобие блага,добити по престъпен начин,то той се признава за съучастник в престъплението,отнема му се имуществото и се осъжда ефективно!Та господа честни капиталисти и демократи,доброволно ли ще върнете приватизираните; заводи,фабрики,комбинати,хтели,комплекси,кина,читалища,училища,пристанища,кораи,самолети,болници,поликлиники,санаториуми,почивни домове,игрища,стадиони,язоири,гори,земи и плажове,строени в престъпление,или да ви заведем на отчет в прокуратурата и да ви викаме един по един?Трагедията за един народ настъпва,когато пикае на миналото си!

 28. 28 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  До коментар [#23] от "theanalyser":
  [quote#23:"theanalyser"]истинското дясно все още не е приемано достатъчно добре сред голяма част от българите, чието мислене за жалост е силно повлияно от преживяният 45 годишен социалистически експеримент.[/quote]
  Вярно е, но повечето вече сме на възраст и не след дълго ще бъде без значение какво мисли моето поколение и предходното.
  Пък и далеч не всички от моето поколение сме обременени със соца. Преживяхме го все пак.

  Да и за лустрацията, но е принципен въпрос - трябва да стане.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 29. 29 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#26] от "aardvark":
  Ами аз съм написал в постинга си защо - поне според мен.
  Давам и конкретен пример - запитай се защо синята коалиция събира дори по-малко от тези проценти на избори, а БСП за мое огромно съжаление два пъти повече?
  Там някъде се крие отговорът на въпроса...

 30. 30 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1326 Любопитно

  [quote#11:"Красимир Кабакчиев"]Ако някой не знае за превъплъщенията на великия син бард, да прочете неговия комунотруд от 1988 г. , в който възхвалява до небесата ... пролетариата. [/quote]

  Кабакчиев, ти през 1988 г. какви си ги писал? Предполагам, че едва ли са били "Съдебната система е смърдяща кочина!", "За кочината-държава и за Гинес", "За лустрация и радикална промяна в БАН".

 31. 31 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  А сега по темата. Статията е хубава. Л.Р. може да види как се пише стегнато, ясно и с посочени решения, а не само със литературно имитирана мелодраматичност.

 32. 32 Профил на mik2
  mik2
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Странно е, че Сугарев говори за някаква хипотетична "нова" десница". Откъде да дойде, от дядо Боже ли? Ами ние си я имаме десницата. Друг е въпросът защо хората не я припознават като такава. Според мен причината се крие в умелото дискредитиране с познатите хватки на ДС. Видяхме Мартин каква я свърши с обединението ОДС или СДС/все тая/, остава само Иван Костов с ДСБ. Добре е, че го има, защото иначе нямаше да се надяваме на по-добри времена за българите. Не го харесват, циганин бил, не знам какво още по негов адрес ще "родят" бедните мозъци, но вътре в себе си всеки умен човек знае, че Костов сега, в този момент, незабавно може да изведе България от кризата. Причината е много банална: Човекът просто го може това. Доказал го е. Дошло е ново разделно време. Народът се нуждае от помощта на големите българи. А Костов е голям. Много.

 33. 33 Профил на MoX
  MoX
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Всичко написано в статията фигурира в управленската програма на герб, но при наличие начело на тази добра идея на Рапон и Шлифер нещата на тази територия са меко казано - говняни.
  http://www.gerb-haskovo.com/content/view/44/41/
  - По доста от сайтовете вече я няма, а е интересно четиво.

 34. 34 Профил на Мерилин
  Мерилин
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Много заплетено говори този Едвин Сугарев. Видяхме и ги и левите и десните и средните. Някои викат лустрация. Гърция е в батака и без да е имала комунисти в държавната администрация.
  Или е по-лесно да си говорим само за краставицата, защото друго не знаем.

  Поддържането на АСТА е позор, независимо от партийната принадлежност.
 35. 35 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  [quote#32:"mik2"]Според мен причината се крие в умелото дискредитиране с познатите хватки на ДС.[/quote]

  Не е само това, макар че това изигра огромна роля. Значи, чета преди време Юрген Рот "Новите български демони" и се натъквам на нещо много интересно. През 2001 г. в навечерието на парламентарните избори чрез негови познати той получава документи, уличаващи Елена Костови и жената на ген. Атанасов в корупция. Сред документите имало и 2 бележки от Дойче банк за превод на суми - на Елена Костова 25 млн. долара, а на Атанасова - 7 млн. Парите били преведени през 2000 г. Рот помолил Дойче банк да проверят дали преводните бележки и останалите документи са автентични. След доста усилия от страна на банката, оттам се получил отговор, че документите са великолепно изработени фалшификати. И явно умишлено са били подхвърлени от когото трябва където и когато трябва. Това продължава вече 14 години.

  Това първо. На второ място десницата у нас (за мен това е ДСБ, а не СДС на нищожеството Маутинчо начело) е прекалено интелектуална. Тоест в партийните редици на ДСБ има хора с високо образование, с възпитание, опит и т.н., но именно по тази причина и поради това, че 60-70% от населението у нас е матриал, те нямат допирни точки с него. За сметка на това един нискоинтелигентен, но ловък демагог като Б.Б., жъне аплодисментите на родния БГ-средностатитистически тъпанар.

 36. 36 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 732 Неутрално

  До коментар [#1] от "B52": Стига с тези лустрации!Огледай се около себе си и виж кои са тези,които сега съсипват България!Това са политическите бандити по на 30-40 години,нахлули главно в ГЕРБ,отличаващи се оогромна агресивност,алчност,съпроводени с отчайващ непрофесионализъм.Тези политически бандити носят чувалите с изборните бюлетини по домовете си,поправят вече пускани от избирателите бюлетини,обявявайки ги за невалидни,заплашват с уволнение от работа на всички,кандидатирали се в чужди листи,криещи огромните си доходи и техния произход.Тази са били в училищата когато дойде у нас демокрацията.На колко от тях родителите са били членове на комунистическата партия партия,заемащи отговорни постове тогава?Кадрите в цялата съдебна система са между 30-40 годишни.Прокурорите също,ръководния персонал в МВР също.Дали достойните ни дипломати,служили на НАШАТА държава десетки години,са най-големите врагове на държавата ни,че били сътрудници на нашето външнополитическо и научно-техническо разузнаване?На БЪЛГАРИЯ са служели,драги ми господине,на своята родина.

 37. 37 Профил на prim
  prim
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Повече от това не може да се направи.За 20години никои не може съсипе една държава.Но уви.Някои фактори успяха да го свършат.

 38. 38 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 868 Неутрално

  [quote#24:"aardvark"]имате ли доказателства за това, което казвате? [/quote]
  Цитати от книгата на Едвин Сугарев "Българският експресионизъм", София, 1988 г. - издадена през комунизма (пита се кога на млад научен сътрудник позволяваха през комунизма да издаде книга и ЗАЩО): "Родното марксистко литературознание отдавна преодоля една от най-опасните си детски болести ... Далеч преди "Септември" в лиричната проза на Гео Милев се оформят чертите на истинския герой на епохата - пролетариата ... Особено проницателни в това отношение са думите на Любомир Левчев: "Най-изстраданият опит е най-ценният за всяка литература. Дори когато служи за предупреждение. Дори когато от него се ползват други, по-късно той заслужава най-сериозното отношение. Вечният Гео Милев, ранният Ламар, хулиганският Марангозов по свой начин изстрадаха опит, който послужи много по-късно едва на нашето така наречено априлско поколение."
  Да обобщим. Сугарев нарича пролетариата "истински герой на епохата", намира българското литературознание за "родно" и "марксистко" и се причислява към него, съпричастен е към т.н. "априлско поколение", което определя като "наше", хвали комуниста Левчев като "проницателен".
  Днес Сугарев - пръв радетел за дясното!?!? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

 39. 39 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 868 Неутрално

  [quote#30:"Митридат"]Кабакиев, ти през 1988 г. какви си ги писал? [/quote]
  Кабакчиев през 1988 - и доста преди това, е писал други неща, които е издавал на Запад, и е имал проблеми с комунодиваците заради това. Кабакчиев НИКОГА НЕ Е ПИСАЛ НИЩО ХВАЛЕБСТВЕНО ЗА КОМУНИЗМА - защото го е ненавиждал! (За разлика от Сугарев, който е бил сближен с комунистите и комунизма.) Който желае - да прерови публикациите на Кабакчиев, да намери нещо дискредитиращо и да го публикува тук (или другаде). Ще намери - чушки!

 40. 40 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Все пак трябва да се признае, че превъплъщенчеството на Сугарев по никакъв начин не може да се мери с онова на Драгалевски!
  Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! (Макар че е трагично!)
  Докато Валенса, Хавел и други лежат в затвора, докато други дават живота си в борба против комунизма, днешни Бг "големи антикомунисти" по онова време хвалят до небесата пролетариата (Сугарев), Ленин, Сталин и Правешкия (Драгалевски) и тровят главите на младежта с комунизъм.
  Българска работа!

 41. 41 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#35] от "Митридат":

  Не е проблем, че т.нар. десница в лицето на ДСБ е "интелектуална" (дали действително е - друг въпрос), проблемът е, че тя си е напълно самодостатъчна точно такава - съзерцаваща собствената си "интелектуалност", наслаждаваща се в мазохистичния унес на мантрата "(само) Той може, обаче те не ни Го разбират".

  Това не е политика, това не са политици.

 42. 42 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  [quote#32:"mik2"]всеки умен човек знае, че Костов сега, в този момент, незабавно може да изведе България от кризата.[/quote]
  Странен критерий за умност лансираш. Сега никой не може да изведе Бг от кризата, защото липсва реална икономика. Всичко онова което искаме да стане се нуждае от пари. Икономиката ни беше разбойнически разградена имено от Костов. Дребният прощъпулващ бизнес беше задушен точно от него. Виновниците за катастрофата можеха да бъдат наказани от него, разполагаше с пълна подкрепа и власт. Видяхме му меда и жилото, за това той сам не може да влезе в парламента. Събудете се от хипнозата на този лустросан апаратчик и спрете да саботирате опитите да се поправят нещата. Костов е в историята и слава Богу никога повече няма да има власт да определя дневния ред.

 43. 43 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  До коментар [#38] от "Красимир Кабакчиев":

  Каба, много си прав...
  Бъди по-весел и здрав!

  www.berbenkov.hit.bg
 44. 44 Профил на jazztaprassta
  jazztaprassta
  Рейтинг: 160 Неутрално

  Сугарев пише някакви баналности, които на всичкото отгоре нямат нищо общо с действителността. Не съм предполагал, че е толкова глупав "анализатор". Казват, че пише добре за литература - не знам, не съм чел, може би е вярно. За публицистика и политика обаче не става. Плитко, глупаво, банално и демодирано. Имам чувството, че чета вестник Демокрация от 94г.

 45. 45 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  Добра статия. За съжаление звучи като мечта поради съотношението на силите, компроментираните политици и умората на хората.

 46. 46 Профил на Чико
  Чико
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Хубаво е,че Сугарев мисли за едва стройна дясна доктрина,и идейте,които споделя са много добри.Мисля,обаче,че народът ни е крайно необразован,независимо от наличието на формално образование.Дори всред членове на СДС съществува неяснота за логиката при пазарната икономика,за смисъла на приватизацията,та дори и за ползата от участието ни в Европейския съюз и Нато.Нищо от това не е влязло естествено в мислите на средния българинДесните партий и политици не направиха нищо за тези години да просветят поне свойте членове,що ли да сеят просвещение всред народа.Няма десен вестник ,няма медия .По често се чува антипазарна философия,Ние сме един беден,ляв народ и никой нищо не прави за да го просвети.Защо поне не вземат за пример от комунистите,които бетонираха своята власт като не преставаха да индоктринират хората в своята философия.

 47. 47 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 2326 Весело

  До коментар [#34] от "Мерилин":
  [quote#34:"Мерилин"]Много заплетено говори този Едвин Сугарев. [/quote]
  Сърдитке, заплетено ти е защото не вникваш в написаното в статията.
  [quote#34:"Мерилин"]Видяхм и ги и левите и десните и средните. [/quote]
  Хайде сега малък тест: Кои са левите, "дето ги видяхме"?
  Кои са десните после ще уточняваме !

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 48. 48 Профил на lim
  lim
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Ако каквото и да е, по която и да е тема, ми го обяснява Едвин Сугарев-УЖАС!!! А тези, които изобщо му обръщат внимание са по зле и от него.

 49. 49 Профил на confucius2
  confucius2
  Рейтинг: 466 Весело

  Кугарев, седни и си напиши отново статията, но се опитай този път и да мислиш.
  Първо, мисленето (политическо, в 21в) не може да бъде нито ляво, нито дясно, а рационално и социално/несоциално. Колкото до ляво и дясно - е, дори децата разбраха, че най-дясната партия в бг-то е лявата и ПО-НАДЯСНО ОТ БСП НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТИДЕ! Посоките в територията са толкова размити, че ако видиш пътен знак София може да стигнеш в Бургас!

  "Лявото мислене предполага регулаторни механизми, чрез които държавата се превръща в институция, която дава и преразпределя...
  Второ, регулаторните механизми, дали ще ги наречеш леви или десни са необходими - обратното може да доведе до дисбаланс в производството, крах на икономиката (като в щатите и Западна Европа), безработица и съответните последици, богато илюстрирани от последните новини в СМИ.

  И трето, социализъм НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ДЕМОКРАЦИЯ, а на начина на разпределяне на печалбата - най-социалните (и социалистически държави не са нито Китай, нито бившия съветски блок).

  А комунизъм май не се забелязва никъде в Азия (освен може би КНДР, но той не е нео) - в Русия върлува свиреп капитализъм без правила, в Китай е същото, но те поне наказват престъпността.

 50. 50 Профил на confucius2
  confucius2
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Извинявам се, не е нарочно К-Сугарев.

 51. 51 Профил на confucius2
  confucius2
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#46:"Чико"]Дори всред членове на СДС съществува неяснота за логиката при пазарната икономика,за смисъла на приватизацията,та дори и за ползата от участието ни в Европейския съюз и Нато[/quote]
  ЗА ИСТИНСКА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СА НЕОБХОДИМИ ХОРА С МОРАЛ! След 3-4 века може и да се появят такива бизнес дейци, но не е сигурно.

 52. 52 Профил на confucius2
  confucius2
  Рейтинг: 466 Разстроено

  И ако все още не сте разбрали "разкрепостеният пазар" превръща всичко в стока - от образование и здравеопазване до разфасоване на човешкия вид. За какви правила, морал и достойнство можем да говорим?

 53. 53 Профил на Атлантик
  Атлантик
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Доста плитко и постно сугарево писмо...Светът отдавна не е ляв или десен...Кризите помитат и леви и десни управления, при това - накуп...Ляво и дясно са само условности, точно както условни са демократите и републиканците в САЩ, всичките с едни и същи спонсори...Освен това морал, чест, дълг, самосъзнание не са само категории на "дясното" (употребявам термините дясно и ляво с цялата им условност и без да мога да кажа какво точно означават, а и едва дали някой би могъл). За капак - вечният враг Русия и нейните имперски амбиции...Никак не съм русофил, но смятам, че американските, или пък китайските имперски амбиции са не по-слаби от руските. Докога ще гледаме света в черно и бяло, когато той е сив във всичките не-знам-колко-милиона нюанса на сивото?!?!
  Размерът на държавата е по-маловажен от качеството й. Можеш да имаш малка (дясно разбиране) държава, но слаба - ужас...А можеш да имаш и голяма държава (лявото разбиране), но ефективна - така го правят в Скандинавието. В България имаме голяма и зле работеща държава...от това по-лошо не знам.
  Сугарев толкова теми е захванал (и всичките развити на махленско ниво), че не искам да коментирам всичко...България тръгна по някакъв "демократичен" път абсолютно неподготвена...Ние имаме нужда от дисциплиниращ период...Дали ще е наш роден Пиночет (Тато и кликата му по никакъв начин не дисциплинираха народа, за да сме такива хаймани днес, голяма е и тяхната заслуга), дали ще е вносен, но трябва един Пиночет...и напускане на ЕС (който и без това е несигурен) за няколко десетилетия поне...
  Другият (по-мек вариант) е някаква амбициозна, отговорна и сравнително морална политическа сила (но къде у нас такова животно?!), която на всеки 4 години да "забравя" за морала си и къде с бой, къде с пари, къде с лъжи - да си осигурява поредния управленски мандат, че да може да придвижи едно-друго започнато...Иначе тия въртележки на всеки 4 години обезсмислят всичко...

  "Ако имаме милост към себе си и състрадание към другите, можем да минем и без щастие в тоя живот". /Калин Терзийски/
 54. 54 Профил на Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Рейтинг: 1441 Гневно

  Ами традиционната медицина е лекувала много успешно редица болести чрез кръвопускане, и социалната медицина е заимствала този опит с не по-малък успех. Много приказки и мъдрувания не водят до нищо - червената сган разбира само от голямата тояга и пиночетовски методи. Да минат първо през стадиона, пък който отърве кожата - за него може и лустрация, щото сегашното вече не се търпи - една комунистическа олигархия, маскирана като "капиталисти" смуче кръвта на народа...

  "И ний сме европейци, ама не чак дотам..."
 55. 55 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Едвин Сугарев , говориш "насляпо" за дълбоката Политическа реформа , от която се нуждае днешното ни Общество . Може и да не си чел тезите на едно куче в друг Фор-ум , но е и по-добре , защото несъзнателно стигаш до тях . Сериозните празноти в твоята , са в Технологията на Промяната , която се налага . Става дума за Практика . Този пес отдавна лансира свое виждане за нея и трябва да бъде подкрепен ...

 56. 56 Профил на Содом и Гомор кРаят на джендъризма
  Содом и Гомор кРаят на джендъризма
  Рейтинг: 1279 Весело

  До коментар [#22] от "Росен":

  "Изисква, ако щете, и много по-категорична външнополитическа доктрина, която да държи сметка и за това, че обслужването на руски интереси до момента, в който Руската федерация не промени своя антидемократичен статус и не смири имперските си амбиции, е акт на национално предателство."

  Това е вярно но същото важи за Израел и еврейското лоби. Иначе мерим с двоен аршин нали?

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 57. 57 Профил на radioham
  radioham
  Рейтинг: 524 Неутрално

  НИЩО не може да се направи!!!
  Комунетата и ченгетата пак са качени на главите ни!

 58. 58 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#29] от "theanalyser":--------------------------

  "Давам и конкретен пример - запитай се защо синята коалиция събира дори по-малко от тези проценти на избори, а БСП за мое огромно съжаление два пъти повече?
  Там някъде се крие отговорът на въпроса... "----------------------------------
  Лично моето мнение е, че сините като цяло се откъснаха от своята естествена хранителна среда! Те просто забравиха от къде излязаха и кои интереси/ на коя социална прослойка / трябва да защитават! Дребен и среден бизнес, интелектуалци, свободни професии и тук таме някой селски производител! Това е естествената хранителна среда и техните интереси трябва да се защитават, а това не само не се прави, а и дори не се споменава за тези хора, че съществуват! За това и те изоставиха синята идея и и обърнаха гръб!
  Това което трябва в момента е една Нова Синя Партия /НСП/.
  Синя партия съставена от нови и некомпрометирани личности и водачи. Без присединявания и коалиции с каквито и да било други партии, за да не се нагърбва с техните негативизми!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 59. 59 Профил на dzmey
  dzmey
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Двадесет и две години след началото на прехода: какво още може да се направи?*!!!!!!

  Линч на правителството и окачването му като коледна украса по околните ели.

 60. 60 Профил на Мушморок
  Мушморок
  Рейтинг: 1212 Любопитно

  Кристалина Георгиева?

  "Най-голямото неравенство е да изравняваш неравните неща" - Аристотел
 61. 61 Профил на Содом и Гомор кРаят на джендъризма
  Содом и Гомор кРаят на джендъризма
  Рейтинг: 1279 Весело

  До коментар [#27] от "spoko":


  [quote#27:"spoko"]Та господа честни капиталисти и демократи[/quote]
  Господа честните капиталисти и демократи са оядените получили "манна небесна" (куфарчета) дрогари. Такива видни "капиталисти" като Ковачев и сие.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 62. 62 Профил на 4i4ok
  4i4ok
  Рейтинг: 466 Неутрално

  За несведущите"Сугарев е един от 39-те които не подписаха настоящата конституция."/но те не знаят че това беше съпроводено и с гладна стачка?/
  Та тоя човек/макар и лош поет,/разсъждава много трезво.
  ДА,НА БЪЛГАРИЯ НИ ТРЯБВА НОВА ДЕСНИЦА!
  БЕЗ ИВАН КОСТОВ.БЕЗ САКСА.БЕЗ ББ,БЕЗ МАРТ.Д./Да ме извини че го оставих последен,но явно там му е мястото/
  САМО ЧЕ НЕ КАЗВА КОЙ?
  някой от вас знае ли?

 63. 63 Профил на 4i4ok
  4i4ok
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Ти бе,екстрамент на човешката дейност,/това значи"лайно"/
  който си сложил своя минус,на моя пост /62/изобщо разбрал ли си ,за какво говоря,бе тъп комунист такъв?

 64. 64 Профил на timtim
  timtim
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Поздравления, г-н Сугарев.
  Прав сте!
  Въпросът е: как да стане?

 65. 65 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 887 Неутрално

  До коментар [#8] от "kotrag":

  На фона на всичко това - deja vu. Прочетете някой стар брой на "Работническо дело", заместете БКП с ГЕРБ и ще видите какво се получава.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 66. 66 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Нова партия? Тва е утопия. Борисов само като надуши и ще ги хване с наркотици

  Бойко само се праич яе не му се управлява Още не си е изпрал парите...

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 67. 67 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Мраморно, г-н Сугарев, мраморно!...(Както се казва от устата на Троцки в романа "Жизнь и Судьба" на Василий Гросман.)
  Този текст е наистина азбучен.
  Респектиран съм, г-н Сугарев!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 68. 68 Профил на muad
  muad
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Ами не съм напълно съгласен. Разбирам основанията на г-н Сугарев и съм силно за наричането на нещата с истинските им имена. Затова и не мога да нарека БСП лява партия. Те са мафия и хората гласуват за тях от носталгия. Точка. Нищо ляво не са сторили през тия 22 години, даже напротив. Няма истинско ляво в България и затова няма и истинско дясно. Изобщо има много малко истински политици. Хората са си много добре, просто техните "представители" нито ги представят нито са достойни.

  Също не би било зле и да се отървем от всички хора омаскарени от "прехода", дори и да са били анти-комунисти. Не очаквам от лица като Едвин Сугарев, с цялото ми уважение, да изградят нещо "ново".

  ALL IS WELL
 69. 69 Профил на Dante
  Dante
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Живеем си в матрицата и чакаме Единствения да ни оправи. При баланса стана ясно, че Единственият не е единствен, а няколко единствени, които от своя страна ни оправиха няколко пъти. Господин Сугарев е интелигентен човек и затова прави грешката на интелигентните хора- приписва на средностатистическия електорат интелектуални и морални качества, каквито не притежава и не може да придобие. Същият този електорат не се нуждае от реформи, лидери и т.н. , а само от овчар. И напук на всякакви анализи, програми и здрав разум, на следващите избори пак ще избере червеното хапче....

 70. 70 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  До коментар [#54] от "Майстор Балкански (00:00–24:00)":
  За жалост си прав!
  Нови проекти, консолидация на "правите сили", вече не върви!
  Минаха вече 22г. Беше изпуснат момента, когато това можеше да стане. Сега вече е късно...Кой дал, кой взел, кой на партийния секретар брат... Политическата власт е вече икономическа.
  Вчерашния партиен секретар е "пръв" демократ от ГЕРБ!
  Алеко направо няма да повярва!

  Двата явно са вариантите:

  1.Гражданско неподчинение както през 1997г!
  И тотална промяна на политическата система! Промяна на Конституцията, избирателната система, пряка демокрация и още и още...

  2.Или продължаваме на принципа "Ти ли ме бутна или я сам паднах"? От зле, по– зле , България! /№27 от ЕС/ с тенденция към Северна Африка! Не е смешно!
  Но май отиваме към нос "Добра Надежда"- това географски, дано не минем и през нос "Хорн"...
  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 71. 71 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1292 Любопитно

  "....Тук не става дума за реваншизъм, а за наричане на нещата с истинските им имена. Тази отговорност предполага да бъде заклеймен комунизмът – включително със специален конституционен текст – като престъпление срещу човечеството...."

  Да, да, ще стане господине. По видело ще стане... След като Ония си свършиха работата перфектно. Но си я свършиха, защото имаха насреща овчи народ, глупав, страхлив и продажен. Сега само сърбаме попарата, която си надробихме през тия 22 години. Няма и не може да има гражданско общество от овце и простаци. Няма как да стане. Няма я движещата сила, която да претвори всичко това в реални дела. И твърдо не е Али Бабуин тоя, който може и на сантим да ни предвижи в нужната посока. Жалко, но това е положението.
  "Бягайте, глупци, докато мандалото не е хлопнало!".

 72. 72 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  Г-н Сугарев, леви и десни вече нема.
  Има компетентни и некомпетентни, корумпирани и некорумпирани.
  Това е в общи линии.

  "Да, България"
 73. 73 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 3099 Неутрално

  Този анализ е много смислен. И един такъв проект би свършил много добра работа на България. Само, че звучи прекалено интелигентно за да се надяваме дори, че ще се случи.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 74. 74 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1441 Гневно

  До автора (въпреки, че ще си получа банването):

  Едвине, синьо лайно такова, помня как правехте гладни стачки пред палатките през 1990-та, а вътре се наливахте с натурални сокове.

  Помня и как после отиде посланик, пак в името на демокрацията.

  Вземи сега да млъкнеш, защото заради такива сини лайна като тебе, които ни хвърляха прах в очите, а се облагодетелствахте от "демокрацията", сме на такъв хал.

  Синята идея я разбихте ти и себеподобните ти, а сега явно си решил в кризата да яхнеш коня на народното недоволство, че да дръпнеш и ти някой лев от партийната субсидия (гласувана пак от тебе и себеподобните ти).

  Та Едвине, мястото ти е в бардака на пенсионираните политически курви. Стой си там и си налягай парцалите. Да беше оправил България докато беше на власт и да беше протестирал, вместо да ставаш посланик. Даже Жан Виденов беше по-добре - за разлика от тебе беше просто тъп и некомпетентен. А ти си син боклук и некадърен манипулатор.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 75. 75 Профил на acb16
  acb16
  Рейтинг: 925 Неутрално

  [quote#70:"drakar65"]тотална промяна на политическата система! Промяна на Конституцията, избирателната система, пряка демокрация и още и още... [/quote]Точно така.

 76. 76 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Това, че великият син бард е хвалил до небесата пролетариата, априлското поколение, както и комуниста - та дрънка - Левчев, е много показателно. Но не е и само това проблемът в случая. Защото и обсъжданото му тук съчинение, като оставим отделни верни констатации - например за съдебната система, е нелепо.
  Според Сугарев дясна партия ТРЯБВА да има, щото ТРЯБВА да има, ТРЯБВА се създаде и т.н. Ама, Сугарев, дясна партия не се създава с лозунги и заклинания, нито понеже бивши комуноасоциати искат това. Тя се създава при наличие на съответни необходими и обективни условия.

 77. 77 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Автор - талибан, коментатори - муджахидини! Редакциийо, ти какво търсиш ти между тях?

 78. 78 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Модерна дясна партия се създава от само себе си - при наличие на голямо множество предприемчиви, свободно и демократично мислещи, интелигентни и готови да рискуват личности. Няма такова множество в кочината Бг! Точно обратното, има едно огромно множество безхаберни и интелектуално слаби индивиди, разчитащи на държавна заплатица или на частна, мушната в джоба без плащане на данъци. Т.е., преобладава нещо като пролетариата на Маркс. Сугарев на практика повтаря нелепостите си от 1988 г., като твърди, че с такъв пролетариат може да се направи дясна партия. Няма да стане, Сугарев, няма, по обективни причини. И човек трябва да го разбира това, не да пише без подготовка, на равнището на комунописателското си минало!

 79. 79 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1515 Неутрално

  Сугарев отново е навлязъл в непознати територии и се е изгубил в монголските степи...
  Поет. От кръга сформиран от левчеви. Какафония от еклектика и незнание.
  Горкият Ентелектуалиц на прехода. Отново се е размечтал за нов десен проект, който да бъде различен от приложения върху ни, но ни предлага вече приложения и изконсумиран продукт. Лошото е, че продуктът вече е минал през храносмилателната система и е напусна тялото, та миризмата му ясно ни казва какво ни предлага Сугарев.
  Да видим какво ни слага на тезгяха обърканият разум загубен сред юртите на скотовъдците от изтока.
  1. Да създадем от някакво нещо "реален и пълноправен акционер в предприятието, наречено "държава".
  За да се получило гражданско общество.
  Боже каква шизофрения. Направо съм върнат в "Държавата-Собственик, колективите-стопанин", от юлските тезиси на някакъв си пленум. Опаковани с либерално-поетичен амбалаж.
  Когато разглеждаш държавата като предприятие, а гражданина - като акционер, си с двата крака в соцпостановката за стопанина и субекта на собствеността. Директно си при Живков, но монголските юрти пречат да видиш степта на невежеството си.
  2. "възстановяването на справедливостта чрез решителна реформа в правораздаването и МВР, върху радикални стратегии за ограничаване на корупцията и престъпността – включително чрез търсене на наказателна отговорност за незаконно забогателите и конфискация на тяхното имущество."
  Няма как. Логично е. След като либертарианския преход е несправедлив и "ляв", то "правораздаването и МВР" трябва да са десни, та даже давайки ни "наказателна отговорност и конфискация...". Спрямо "незаконно забогателите", каквото и да значи това. Надяваме се обаче Сугарев да ни ги посочи.
  3. Бля, бля, бля, бля за лустрацията, БКП, свободата и отговорността, за философията на "дясното" и "лявото"... И разбира се Русия и цивилизационния ни избор.
  Когато фундаменталните предпоставки на един "десен" проект са точки 1 и 2 се получава поезия от най лош вид. Тюрлюгювеч на загубен във времето продукт на комунизма, който размахва червено знаме, извезано с постмодерни сърпове и чукове...
  Мъка. Голема мъка е Сугарев да знаете...

  Ecrasez l’infâme
 80. 80 Профил на Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  До коментар [#70] от "drakar65":
  [quote#70:"drakar65"]Минаха вече 22 г. Беше изпуснат момента, когато това можеше да стане. Сега вече е късно...[/quote]

  Абсолютно сте прав, само като един допълнителен щтрих към общата картина бих допълнил, че т.нар. "западни демокрации" много лесно приеха мутацията на бившите комунисти в капиталисти, и трансформирането на тяхната политическа власт в икономическа - въпреки високопарните приказки по Свободна Европа. Намеренията им да помогнат за установяването в България на един наистина нов политически режим изчезнаха заедно със споменатата радиостанция, и страната беше оставена на произвола на бившите управници и алчните "инвеститори", и като резултат изпадна на последно място и се превърна в най-бедната и тъжна за живеене държава в периферията на Европа.

  "И ний сме европейци, ама не чак дотам..."
 81. 81 Профил на Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#79] от "Graf":
  [quote#79:"Graf"]Тюрлюгювеч на загубен във времето продукт на комунизма... [/quote]

  Чудесен постинг, прочетох го с огромно удоволствие - ако някога Дневник направят антология с текстове от този форум, трябва да влезе задължително като образец на гражданска публицистика. Когато видях името на автора на горната "публикация" първо се изненадах: "Този пък откъде изпълзя?" Де факто подобни посткомунистически "интелектуалци" като него бяха съзнателно изтикани на преден план в медиите на прехода, за да разводнят мисленето на масите, и тази техника сработи чудесно. Докато хората се лутаха между заливащия ги потоп от импровизирани "десни" "идеолози", комунистите си оплетоха кошницата, и не случайно подобни на горния объркани ментално субекти изчезнаха от хоризонта, както разбирам в неговия тежък случай - в "монголските степи", хахаха...

  "И ний сме европейци, ама не чак дотам..."
 82. 82 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 758 Неутрално

  "Двадесет и две години след началото на прехода: какво още може да се направи?"

  Да се пратят в затвора Едвин Сугарев, Желю Желев, Иван Костов, Филип Димитров, Петър Стоянов, Любен Гоцев, Петър Младенов и т.н. да ми простят всички изпуснати.
  Луканов и той е за тук ама него вече го наказаха.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 83. 83 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Разбира се , че Сугарев е прав в почти всичко..Разбира се , че има правото да пише по проблемите .. ЗАЩО ???
  Още от Възраждането /Леонардо да Винчи / ЧОВЕКЪТ е поставен в центъра на вселената ..Къде е човекът , гражданинът днес ??
  Дясното защитава ЗАКОННОСТА и редът , консерватизма и традициите / не комунистическите /, семейството и вярата , свободата и справедливостта..
  КЪДЕ е всичко това днес ?? И защо това да не бъде писано и обсъждано ?? Гузни физиономии ли ще ни пречат ??
  За какъв "либертариански" преход пишат някои ?? Кога ДС-мутрите станаха либертарианци ?? Кога разчитаха САМО на себе си ?? Кастата, червената , съсипала България ??
  2. Има ли в България честни дренби и средни предприемачи , интелектуалци и свободни професии ? Има , разбира се ..Защо те да не се организират ?/ Кой ще го е страх от това ?? Мафията , разбира се ..:))
  3. Има ли неадекватна съдебна система , корумпирана и наследствено червена ? Има ..Има ли МВР- корупция ..Има ..В какво не прав Сугарев ?/
  4.Има ли олигарси , червени ,руско влияние и мечти за "троянски" коне ? Има ..:
  5.Смачкано ли беше желанието за ГРАЖДАНСКО общество ?? Смачкано ..С участието на дс - саботьорите , агентите и т.н...
  6.Закъсня ли лустрацията? Няма ли я ? Няма я ..Боко се грижи за децата им ..ФАКТ ..)
  7.Заплашени ли гражданските права ? Ограничават ли се ? да..Факт.
  8.Неграмотни лумпени ли са начело на държавата ? Да ..Факт..)
  9.Мечтаят ли рускте агенти да ОГРАНИЧАВАТ гражданските ни права ?? Правата на "крепостните " ?? Да, те това искат ..Справка : Русия...
  10 .Бягат ли децата да учат в чужбина ?? От "образователната " ни система ?? Бягат и знаят , защо да бягат ..)
  11.Доволни ли сте от сегашната бюрокрация в държавата , от нейния брой и компетентност ??..
  12 .Привилегирована ли е :кастата" на МВР, МНО , данс и прочие- другарите ?? Привилегирована е ..))
  ..Ами дясното е ПРОТИВ всичко това ..Нормалните граждани, съзнателни или не , са против всичко по- горе ..
  Разбира се , темата е голяма и може много да се пише ..
  ДОБРА статия Сугарев..Поздравления ....:)))
  Все някога ще я има новата десноцентристка партия ..Важното е , гражданите, хората, нормалните да ги има .: ИМА ги и сега ..Все пак , не може вечно златевци , герговци , сикаджии и ипонджии,цветита и тимаджии, и още червен криминален боклук- да "управляват" вечно България..
  Не е нормално в 21- в век :)
  Саботажът на червените , за изграждане на нормална , свободна и демократична България , няма да е вечен ..И мутрата дори, няма да им "помогне"..Плоски ДС- проекти, за да ни управлява вечно потомствената червена олигархия ...Няма да стане ..))

  BIG AL
 84. 84 Профил на jerry68
  jerry68
  Рейтинг: 466 Неутрално

  За Сугарев сме чували, спомням си го много добре. А и коя е новата десница? Да не намеква за ГЕРБ? Щото ако това е новата, по добре да си върнем старата.

 85. 85 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  Мераклия за рИформи, реформа та реформа..... нищо че от реформи стигнахме до никъде.....
  Ако му се сбъднат мечтите ще остане да кажем: "Да влезе Мусолини...."

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 86. 86 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  [quote#38:"Красимир Кабакчиев"]Да обобщим. Сугарев нарича пролетариата "истински герой на епохата", [/quote]
  тук е прав, пролетарията е наистина герой на епохата от ранният капитализъм и Първата световна война, най малкото направи Октомврийската революция в Русия и капична Германската империя ....... това малко ли е?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 87. 87 Профил на zeromancer
  zeromancer
  Рейтинг: 1218 Гневно

  "Партията на олигарсите в България е именно БСП. Това обаче е по-малката беда – по-голямата е, че БСП изобщо не е българска партия, тъй като обслужва не националните интереси, а чужди – тези на Русия."

 88. 88 Профил на Hristo Petkov Hristov
  Hristo Petkov Hristov
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#78] от "Красимир Кабакчиев":

  Не се хаби човек! Тук и сега(в България) Ляво и Дясно се олицетовряват с два портрета- Станишев/Костов! До там я докарахме! ..а за Еди..какво..когато си пие хапчетата и не е на ЛСД, тече някаква мисъл, но винаги в посоката на най-малкото съпротивление! Като разбира се е взел всичко каквото може да се вземе от СДС, ОДС и тн(разбирай облаги), сега е му е ред да се прави на по-светец и от Св.Петър....

 89. 89 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1292 Любопитно

  [quote#74:"epoc"]Вземи сега да млъкнеш, защото заради такива сини лайна като тебе, които ни хвърляха прах в очите, а се облагодетелствахте от "демокрацията", сме на такъв хал. [/quote]

  Еееех, друго е червени лай.на да ти хвърлят прах в очите! А може и не само прах...

 90. 90 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#80] от "Майстор Балкански (00:00–24:00)":---------------------------------------------------------

  "Абсолютно сте прав, само като един допълнителен щтрих към общата картина бих допълнил, че т.нар. "западни демокрации" много лесно приеха мутацията на бившите комунисти в капиталисти, и трансформирането на тяхната политическа власт в икономическа - въпреки високопарните приказки по Свободна Европа. Намеренията им да помогнат за установяването в България на един наистина нов политически режим изчезнаха заедно със споменатата радиостанция, и страната беше оставена на произвола на бившите управници и алчните "инвеститори""-------------------------------------------

  Майсторе, западняците не ги интересува ни България, ни политиката ни, ни управляващите! Тях ги интересува единствено да сме послушни и предвидими и преди всичко НАШИТЕ ПАЗАРИ, където да сипродават техните стоки и да си прибират печалбите!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 91. 91 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#83] от "BIG AL":

  +++++++++++++++++++++
  Това от мен!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 92. 92 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2509 Неутрално

  Сугарев съвсем е изперкал! Да проповядваш нео либерални теории през 2007-ма - да! Ама да ги проповядваш през 2011-та ...
  Защо не си пише стихчетата, ами е седнал да се занимава с политика! Вече дори бащата на рейгономиката Пол Робъртс, се отрече от нея, а наш Едвин сега се е прочел някоя книжка писана през 2005-та и е решил да покаже знания!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 93. 93 Профил на СТОЛОТРИЕЦ
  СТОЛОТРИЕЦ
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Жалкото е, че авторът, както и много други хора не разбират същината на проблема. В историята има успешни примери на лявата и на дясната политическа практика.
  За БГ, проблемът не е политически, а е свързан с културата, народопсихологията и т.н. проблеми.....
  Така че, първо образование, култура, възпитание, ОБИЧ, ТЪРПЕНИЕ, честност, ПЛУРАЛИЗЪМ и

  ПОСЛЕ НАЛЪМИТЕ ЩЕ ЦЪФНАТ.......

 94. 94 Профил на salamander
  salamander
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Абе вие още ли продължавате да го дъвчете това , бе ? Тези 22 години са МИНАЛИ

 95. 95 Профил на salamander
  salamander
  Рейтинг: 237 Неутрално

  ВСЯКА година : " Какво постигнахме за 20 години преход?"," Какво постигнахме за 21 години преход?"," Какво постигнахме за 22 години преход?" с леки вариации. Айде стига вече!

 96. 96 Профил на gauss
  gauss
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Едвине, не противопоставяй образованието на магистралите, кръвоносната на нервната система, не се подхлъзвай по Станишевата риторика.
  Все още те смятаме за по-умен от него.

 97. 97 Профил на kman
  kman
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "По-важна е обаче формата, конкретната политическа черупка, структурната схема, чрез която един такъв проект би могъл да бъде реализиран – и именно там са най-големите проблеми."

  Да, Еди, за съжаление е така - няма нови интересни лица вдясно - Костов така и не успя или не щя да привлече нови млади хора в капсулираното ДСБ, а СДС окончателно ерозира и се разгради, до положение в което аз например от 20+ години за пръв път не гласувах за тях - не можах да се накарам да гласувам за такъв безличен партиен апаратчик като Румен Христов. Колкото и да не ни харесва, в момента динамиката вдясно е на страната на ГЕРБ.

 98. 98 Профил на om
  om
  Рейтинг: 413 Весело

  Седесарите остаряха и много поумняха.

 99. 99 Профил на Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Майстор Балкански (00:00–24:00)
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  До коментар [#90] от "zlatco33":
  [quote#90:"zlatco33"]Майсторе, западняците не ги интересува ни България, ни политиката ни, ни управляващите! Тях ги интересува единствено да сме послушни и предвидими и преди всичко НАШИТЕ ПАЗАРИ, където да си продават техните стоки и да си прибират печалбите! [/quote]

  Ами за съжаление това е печалната истина, а големите лафове са били само за балъците като нас, с това допълнение, че вече никой не гледа на Запад с надеждата, че оттам може да дойде нещо по-добро, тъкмо напротив. Това се нарича "излъгани очаквания", добре дошли в реалния свят, хахаха...

  "И ний сме европейци, ама не чак дотам..."
 100. 100 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#99] от "Майстор Балкански (00:00–24:00)":

  За съжаление, поради специфичната ни народопсихология, много вярваха, а и продължават да вярват, че някой от някъде ще дойде да ни оправи. Може, ама само изодзадзе! Запада ни прие в Евросъюза заедно с Румъния/ въпреки, че не бяхме готови и не бяхме покрили изискванията/ само защото за тях това беше още един пазар от към 34 милиона души, където да си продават стоките и да ни източват парите, чрез разните приватизации. Тъжно но факт!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK