Стига социализъм в здравната система

Карикатура на Иван Кутузов от ноември 2009.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от ноември 2009.Няма пари за медикамент А, не достигат парите за клинична пътека Б, болница В има нужда от апарат Г, няма пари за лечение в чужбина на детенце Д. Лекари и сестри търсят по света по-високи заплати.


Това са малка част от проблемите на здравната ни система. Едната причина е, че парите не достигат. Втората и по-важна - парите се харчат неефективно и евентуалното им увеличение ще се харчи също така неефективно. Само допреди десетина години здравната ни система изцяло се базираше на социалистически принципи. И всеки опит на държавата да прехвърли системата изцяло на релсите на икономика, ред и отговорност досега пропадаше под бурния натиск на все още живи социалистически настроения, съсловни интереси, популисти, опозиционери от всякакви цветове и патологични мрънкачи.


Значи – трябва да ликвидираме всички елементи на неефективност. И по-конкретно
Елемент едно: здравната ни мрежа е още социалистическа


Шерлок Холмс познава, че един от клиентите му е лекар по издутината на цилиндъра му, защото там носел стетоскопа си – в XVIII век той е бил дървена тръба с фуния в единия край.


В социалистическа България от миналия век беше огромен успех да се назначи лекар със стетоскоп (вече с метални елементи) в повечето населени места и да се разкрият над 100 общински болници – с приличен за тогава медицински капацитет (например рентген). Това беше моделът "Семашко" - осигуряване на медицинска помощ в максимална близост. Тя беше достъпна и безплатна, защото беше евтина. В резултат се подобриха редица здравни показатели.


България, 2012 г.: Картината е коренно различна. Поставянето на повечето диагнози става със стетоскоп, но и с многоканален кардиограф, ехограф, томограф, за лечение има ПЕТ скенери, линейни ускорители, медицински робот и пр. Медицинската помощ стана високотехнологична. И ужасно скъпа. Разстоянията се "скъсиха" – от повечето населени места до голям център се стига за по-малко от тридесет минути. Това налага концентрация на специалисти и техника в големи болнични комплекси. Има голямо НО:


Пример


Общинската болница в Х е била с 3 пъти по-голям капацитет дори от тогавашните потребности – защото от Х е било поредното партийно величие.


Днес
- тя носи загуби на здравния бюджет от 2 до 5 милиона годишно
- само на 30 минути път има голяма областна болница
- лечението в нея е неефективно.


Е, кой нормален политик има смелостта да каже "закривам тази болница или я трансформирам в здравен център"?


Защото - за местната общественост тази болница е история, престиж, работни места, потребител на стоки и услуги и голямо удобство – роднините, за да си наглеждат болните, вземат градския, а не междуградския автобус. За опозицията (която и да е) пък закриването на болница е учебникарски повод за разгромяващи обвинения. (За чужд пример можем да посочим реакцията на опозицията срещу затваряне на болници в Лондон.)


И вече над 20 години (а още и далеч преди това) под влияние на подобни фактори редица общински здравни структури вегетират и носят загуби. А предлаганото в тях лечение е нискотехнологично и слабо ефективно.


Възможното решение: Категорично премахване на реликтите от модела "Семашко". Нова здравна карта измерва ефективността на всяка структура – осигуреност на помощ, време и пари за достъп, качество на услугите, персонал, апаратура, загуби и пр. И неефективните – безмилостно се закриват или трансформират в полезни и ефективни.


На обществото трябва да стане кристално ясно: болниците не са социални институции, които за сметка на нашите пари осигуряват работни места, личен и местен престиж и псевдомедицински грижи, а са елемент на скъпа и ефективна медицинска технология.


Карикатура на Иван Кутузов от януари 2010г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от януари 2010г.


Елемент 2: събирането на здравни вноски е социалистическо


Това е детайлно обсъждан проблем и всички факти са отдавна известни. В резюме те са: много неосигурени граждани, много осигурени с непропорционално малки вноски, проблеми с наши граждани, живеещи в чужбина, и т.н.


Социализъм в действие: някои съвестно си плащат вноските, други – частично, трети - не. А всички получават медицинско обслужване, защото... (следват десет реда сълзливи доводи). И най-важният: в социализма царуваше доктрината за безотказна медицинска помощ – значи и днес никоя медицинска институция не може да откаже такава. Така ли?


Трябва да е ясно. Лекарите отдавна са описали в доктрината за спешна медицинска помощ какво се прави при животозастрашаващите състояния. Помощта се заплаща с публични пари - човек не може да се остави да умре поради липсата й.


Големият въпрос е какво се прави след това? В американските сериали за спешна помощ е лесно – ако вече превързаният пациент има здравна осигуровка/застраховка, го качват в отделенията за по-нататъшно лечение, ако не, пожелават му всичко най-хубаво на изхода на болницата.


Възможно решение: Това е едно решение. Но с 1.5 млн. души здравно неосигурени дали е възможно? Друго решение е изпращане на такъв пациент в нискотехнологична болница с приличен обем грижи и с ниски разходи. Но това означава неравенство, някои ще го нарекат сегрегация, а трети – геноцид. А не е ли обратното експлоатация на плащащи от неплащащи?


Трудно може да се намери решение, издържано по всички етични критерии: равенство, справедливост, хуманизъм и др. Въпрос на национален консенсус: колко време и до какво равнище ще търпим социализма да подяжда парите на здравната ни система – всъщност на всички нас. Например ще го има в някакъв кредитен период от 2-5 години, или - само за деца до 18 г. или...?

Карикатура на Иван Кутузов от ноември 2008г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от ноември 2008г.


Елемент три: изразходването на парите за здраве е социалистическо


3.1. Не е ясно кой за какво плаща и отговаря на национално равнище


Пример:


Конституция на Република България чл. 52:


(1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.


(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.


(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.
...
Резултат: четири институции по три закона генерират финансови потоци за "достъпна медицинска помощ". Три институции пък се грижат за "безплатно ползване на медицинско обслужване" (каквото и да значи то):


- МЗ (по Закона за здравето) заплаща някои медикаменти, лечение в чужбина, оплождане "ин витро", спешна помощ и редица други


- Касата (по Закона за здравното осигуряване) заплаща някои медицински грижи и пълно или частично медикаменти за домашно лечение


- Общините (по Закона за бюджета) издържат местни лечебни заведения


- Гражданите плащат данъци, а (по Закона за здравното осигуряване) плащат и осигуровки, такси за достъп, пълно или частично медикаменти за домашно лечение, някои консумативи.


Следствие: Чисто по социалистически отговорността е разпределена – т.е. ничия. На гражданина не му е ясно защо, след като плаща на три места, все още някъде нещо не достига, а му се налага и да доплаща напълно, частично или нерегламентирано "на ръка", на болници, доктори, сестри и фирми. И обвинява системата, държавата, управляващата партия (която и да е тя), масоните или - "Плана Ран Ът"...


Възможно решение: 1. Радикално: МЗ отговаря за обема на консолидиран здравен бюджет. От него на следващи равнища се разпределят всички публични "пари за здраве" в страната.


2. По-малко радикално: отчитането на всички видове здравни разходи в единна информационна система "Национални здравни сметки". Тя активно се лансира от Световната здравна организация и е въведена в доста държави. С нея всички институции и отделният гражданин ще са наясно: с "парите за здраве" в година Т са ремонтирани Х заведения, купени са У апарата, платени са Z заплати, направени са М прегледа за N лева, лекувани са О пациента за Р лева и т.н.


Разбира се, парите няма да се увеличат, но ще се отчита точно за какво са изхарчени. А отчитането пък е стъпка към по-ефективното им управление.


3.2. Не е ясно как се харчат парите на равнище болница


При социализма понятието "икономика на болницата" практически не съществуваше. Считаше се, че държавата (разбирай Партията) дава колкото е необходимо и всякакви опити за анализ и оптимизация са излишни (дори вредни).


Днес по света е прието, че публичната болница подлежи на изключително стриктен публичен контрол, защото се финансира с публични средства. В дебел американски наръчник пише, че именно контролът на всеки публичен долар е важен, защото за контрола на частния се грижи собственикът му. Наръчникът е пълен с нормативни документи и методи за отчитането на този "долар" в болници, университети и пр. А в интернет има публикувани детайлни отчети на отделни болници в САЩ.


България, 2012 г.: Една болница годишно изразходва между 2 и 30 млн. наши лева. Но:


а) Все още липсва единна национална методика за изчисляване на разходите в болницата: за едно отделение, за един пациент, за единица дейност
б) Липсва публична информация.


През 90-те години започна да се събира и публикува информация за приходи, разходи (включително и заплати), както и детайлни показатели на всяка от публичните болници. Имаше идеи тази практика да се разпростре и сред ведомствените болници (на МВР, на МО, на транспорта), както и сред частните, които използват публични средства. Информацията бе спряна: болниците са търговски дружества и по силата на търговската тайна такива данни не могат да се публикуват. Защо?


Пример 1


В неофициално разпространен отчет на голяма наша болница се виждат интересни неща:
- за почти половината клинични пътеки получените от касата средства са по-малко от направените разходи – т.е. както се прие неграмотно да се казва, "пътеките са недофинансирани"
- за другата половина обаче получените средства са повече – т.е. "пътеките са префинансирани". В краен резултат болницата е в малък преразход на годишна база. Значи – парите все пак стигат?!


Пример 2


Възнагражденията на персонала в здравната система са тайна. Липсва локална и национална картина на добре и лошо заплатени от нас лекари, сестри, други.


Възможно решение: Всички здравни звена, финансирани с публични средства, изготвят по регламентирана методика детайлни финансови отчети. И ги публикуват. Само тогава един елемент на социализма в здравната ни система ще се ликвидира и ще се отчита и контролира изразходването на всеки публичен лев.

Карикатура на Иван Кутузов от декември 2009г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от декември 2009г.


Елемент четвърти: достъпът до системата е социалистически


Една история отвъд океана


Богатите, но и практични американци през 90-те години са били изправени пред проблем. Там има федерална програма "Медикеър" – за заплащане на медицинско лечение на граждани над 65 г. В щата Орегон здравните власти отказват да заплатят лечение от опасна болест в безнадежден стадий. Избухва огромен скандал. В резултат здравните власти разработват подход, който става идейна платформа на здравното планиране там.


Идеята на подхода "Орегон": Всички болести и техни лечения са подредени в списък с около 1400 "двойки". За всяко лечение са определени: средните разходи и ефективността – очаквано увеличение на продължителността и качеството на живота. "Двойките" болести/лечения са сортирани според намаляването на ефективността им. Изчислени са необходимите разходи общо за програмата и е показано, че публичните средства стигат за заплащане на лечението само на 714 болести. За останалите парите не достигат и пациентите трябва да платят лечението си сами. С това "технологичната" част на програмата завършила и тя се е публикувала за обществено обсъждане.


Започва морално-етическа-политическата и част. Много политици, граждани, включително и много лекари твърдели (и още твърдят), че подобен подход е дълбоко неморален. Присъединяват се и религиозни дейци. Доводът им: "Никой на Земята не може да решава кой да живее и кой да умре поради отказани публични средства." Доводът на здравните власти: "Обществото ни е предоставило само определено количество негови средства – ние сме задължени да търсим максималната здравна полза от всеки платен долар."


Ситуацията в Орегон 2012 г.: В началото на 2012 г. в щата Орегон има утвърден и публикуван в интернет "Списък на приоритети". В него са изброени 692 групи болести и диагностични, терапевтични и профилактични дейности, заплащани от "Медикеър". В отделен списък с приблизителен превод "Ръководни бележки" педантично са изброени условията, при които всяка дейност се заплаща или не се заплаща. Има 87 такива бележки.


Пример:


Ръководна бележка 12 "Поведение към лечение на злокачествено новообразувание със слабо доказана или недоказана полза, което се осигурява в края на живота":


- Това лечение се прилага само за пациенти с напреднало заболяване, които имат по малко от 24 месеца очаквана продължителност на живота с подходящо лечение...


- Лечението не се заплаща в случаи, когато:


- средната очаквана продължителност на живота със или без лечение е по-малка от 6 месеца съгласно най-добрите публикувани доказателства... и т.н. – има още 4 условия и няколко допълнителни разяснения.


Примерът е интересен поне в три посоки:


1. Американците са решили, че с публични средства трябва да заплащат и грижите за т.нар. терминално болни – независимо от очевидната им ниска здравна ефективност. Там е популярна концепцията за "достойна смърт" – в медицинско заведение, под грижи на специално обучени медици.


2. Педантичното изброяване на условията, при които това лечение се заплаща, и всички случаи, в които то не се заплаща. Или - администратори и политици никак не се притесняват да заявят в нормативен документ, че в определени случаи публичната програма няма да отпусне средства.


3. Подчертаният стремеж да се получи максимална здравна полза от всеки вложен публичен долар (с ясно определени изключения).


Изобщо – Списъкът и Бележките могат да служат за образец – от една страна, за социално поведение и от друга, за строгите рамки на това социално поведение. А рамките се определят не на базата на емоции, а на базата на максимално обективизирани критерии.


България, 2012 г.:  Примери на социализъм – на липса на рамки или на регламент:


- прием в болница на здравно неосигурен пациент – сълзливи разсъждения: ама то няма кой да го/я гледа, ние сме хуманно общество и т.н.


- задържане в болница на социално слаб пациент – аналогично


- клиничните пътеки – в тях подробно е описано задължителното медицинско поведение, но не са описани условията, при които лечението се заплаща, не са описани изрично и еднозначно условията, при които лечението не се заплаща


- здравно осигурен гражданин не ходи на профилактични прегледи и развива тежко заболяване, което би могло да бъде овладяно в ранен стадий с по-малко разходи


и още редица примери описани и коментирани в медиите.


Възможно решение: Договор за правата, но и за задълженията на всеки здравно осигурен гражданин: какви услуги могат да му се предоставят и при точно при какви условия; какви - дефинитивно не. Регламент: докъде точно се простира спешната помощ; къде и точно какъв обем грижи могат да получат неосигурени пациенти; как болницата задължително предава на социалните служби вече излекуван пациент и т.н.

Карикатура на Иван Кутузов от март 2009г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от март 2009г.


Елемент пети: социалистическо заплащане на труда на медиците


В при социализма лекарите бяха членове на "бодрата маса служещи" (по "Златния телец"), с фиксирани от държавата заплати, в пъти по-малки от тези на управляващата класа – работниците.


В целия нормален и икономически свят медиците са си извоювали висок престиж и съответно заплащане на труда. Дали защото "разполагат" със страданията и смъртта, дали защото обучението е дълго и трудно, е въпрос, който тук не коментирам.


България, 2012 г: Обществото и медиите непрекъснато атакуват лекарите, че са забравили клетвата на Хипократ и искат пари. Да оставим това, че в клетвата никъде не пише, че на лекаря не трябва да се плаща. Просто много хора още по неизживени социалистически навеи считат, че лекарят е "слуга на обществото". Оттук той е длъжен да помага: по общо хуманни мотиви, според клетвата и според неясни морални императиви. И то лошо платено или дори безплатно? И докато за други професии материалното замогване се счита едва ли не за престиж, луксозната кола на лекар в паркинга пред болницата изглежда неприлично.


Самите лекари са притиснати, от една страна, от желанието да помогнат според медицинската етика, на която са обучавани (аз не знам има ли други университетски специалности, в които се изучава професионална етика). И от друга, нормалното им желание да осребрят знанията си – както правят успелите във всички други професии.


Възможно решение: Строг регламент на заплащане на медицинския персонал според способности и резултати. Осигуряване на приличен стандарт. И още – счита се за прилично да надничаме в джоба/апартамента/леглото на поредното фолк/футболно/паркетно "величие". Защо да не се покаже с нужното уважение, че доктор Х е изключително способен специалист и има годишен доход от публични (т.е. от наши) средства примерно 240 000 лв.?


Друг въпрос е, че някои лекари, попаднали в икономическата среда, не могат да устоят на съблазните и използват полузаконни и незаконни начини за обогатяване. Доказателства за това има. Други – чакат. Това е отделна голяма тема, която изисква специален анализ.


Всички случаи на незаконно получаване на пари от медицински персонал подлежат на изключително сурови наказания: едно - за нарушаване на закона, и второ - за злоупотреба с високото доверие и отговорност, с които сме натоварили този персонал.


В заключение


Терминът социално/а/и има позитивна конотация. Но от социализма наследихме убеждението, че сме социални, като не създаваме и не спазваме правила, раздаваме неправомерно и безотчетно блага и т.н. Време е да приемем, че всъщност: Здравната система е скъпа социална институция, работеща с много наши пари. И като създаваме ред, ограничаваме неправомерни получатели и спираме вредни практики, осигуряваме повече пари за нея - и именно така действаме социално.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (233)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Mayhem
  Mayhem
  Рейтинг: 466 Весело

  На партийно събрание в колхоз говори партийният секретар:
  - Дневен ред: първа точка строеж на плевня, втора точка строеж на социализма................................. поради липса на дъски минаваме направо на втора точка.

  - Защо СерГей говори толкова бавно ? - Защото превежда от руски !
 2. 2 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2676 Неутрално

  И не само това. Съзряли добре принципа "Хляб се реже, трохи падат!" около тази болница почват да се групират други интереси, много финансово подплатени и със съответните възможности да заделят от тази миза за лобиране, медийни кампании и що да не го кажем - директни подкупи!. Един ще мине, ще почне да доставя лекарства, друг ще мине - ще я газифицира на разсрочено плащане, трети - ще я ремонтира по "Красива България", четвърти - ще сключи ЕСКО договор за 7 години напред (има вече няколко такива случаи на грохнали болници, които са вързани да плащат за 7 години)., пети - ще зарежда с хляб и салам отделението. Така щетата се умножава по 20. Да не говорим за едно 50-тина общини, които хем разчитат на централна субсидия, хем дават 2/3 от собствените си приходи за парно на болницата. И това от 15-20 години насам, всяка година!

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 3. 3 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1441 Весело

  Официално "дясно" мнение на професора:
  "Стига социализъм в здравната система"

  Тайно желание на професора:
  "годишен доход от публични (т.е. от наши) средства примерно 240 000 лв."

  Интересно обаче как професорът не вижда противоречието между двете. Явно "дългото и трудно обучение" е опасно за мозъка.

  Предлагам на основната заплата от 240000 лв да има и добавка за вредни от още 480000.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 4. 4 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  "Елемент едно: здравната ни мрежа е още социалистическа"

  - Елемент две : Цените ни за това капиталистически !


  "Елемент 2: събирането на здравни вноски е социалистическо"

  -Елемент 2 : При социализма нямаше здравни вноски от населението !!!


  "Елемент три: изразходването на парите за здраве е социалистическо"

  - Краденото сега надминава и социалистическото !!


  "Елемент четвърти: достъпът до системата е социалистически"

  - А ние искаме да е по американски !!

  "Елемент пети: социалистическо заплащане на труда на медиците"

  - То е по голямо от соц заплащенето , но пък затова качеството е по-ниско !!! /като цяло /

  В ЗАКЛЮЧЕНие, медицината е с ниско качество , желаещо да получава американски заплати , но да се работи по социалистьически /цигарките , кафетата ......../

  Бедна държава иска да е платена медицината , щом ще е платена медицината , то нека и образованието да е платено от първи клас .  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 5. 5 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  За мен доста справедлив принцип би бил браншовият. Всеки бранш си идържа болницата или болниците и отделно към министерството на здравеопазването няколко високо технологични и специализирани болници в, които се лекуват по рядки и изискващи специална апаратура болести. Така бранша си преценява какви болници ще си има и съответно какви специалисти ще работят в тях. Естествено ще могат да се прехвърлят болни хора с цел по добро обслужване. Така, би било по-справедливо, според моето скромно мнение.

 6. 6 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Подкрепям без уговорки логиката и философията на материала !
  От детайлите не разбирам професионално, но като потребител - достатъчно ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 7. 7 Профил на jackdaniels
  jackdaniels
  Рейтинг: 696 Неутрално

  сега си мисля колко е несправедливо аз да си плащам осигуровките и с моите пари някой друг да се лекува дето не плаща. преди когато бях гладна здравно неосигурена въшка в Америка си мислех колко е несправедливо и нехуманно здравеопазването да е само за хората с пари. преди бях убеден в правотата си и сега пак така.

 8. 8 Профил на bane_man
  bane_man
  Рейтинг: 445 Неутрално

  И аз подкрепям разсъжденията безусловно. А утре има избори ще гласувам за който излезе с подобна платформа.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  --==[[(( BANE ))]]==-- <a href="http://www.eigri.com">igri</a>
 9. 9 Профил на ncuxonam
  ncuxonam
  Рейтинг: 696 Неутрално

  "Време е да приемем, че всъщност: Здравната система е скъпа социална институция, работеща с много наши пари. И като създаваме ред, ограничаваме неправомерни получатели и спираме вредни практики, осигуряваме повече пари за нея - и именно така действаме социално."

  То много хубаво, но "нашите пари" като са малко?

  Животните отвън се взираха от прасе към човек, от човек към прасе и отново от прасе към човек; но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е.
 10. 10 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1441 Весело

  [quote#4:"USSR"]Елемент 2 : При социализма нямаше здравни вноски от населението !!! [/quote]

  Имаше, ама тогава формата беше друга -- тогава се икономисваше от заплати. Сега е по-прозрачно, поне знаеш колко даваш

  А получаваш пак толкова -- бутилката и бомбонките за сестрите и подаръка за дофтора не са от вчера, ами точно от ерата на социализма.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 11. 11 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Уважаемият автор,не е ли чувал че рибата се вмирисва откъм главата?Колко здравни министри се смениха досега?Всеки новоназназначен има някакво свое виждане за здравна реформа,но стратегия за развитие на здравеопазването липсва.

 12. 12 Профил на nea
  nea
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Хубава статия.

  Само аз ли имам проблем да отворя и видя оригинала на карикатурите? Пробвах в три браузера. Или правя нещо не както трябва?

 13. 13 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  [quote#10:"jubal harshaw"]
  Имаше, ама тогава формата беше друга -- тогава се икономисваше от заплати. Сега е по-прозрачно, поне знаеш колко даваш[/quote]

  -Сега знаеш ли колко нямат заплати !? Да , знаеш колко даваш , ама да имаш от къде да взимаш !?
  Момиче от хемодиализ с безработна майка отива в болница в София проблем с щитотвидната жлеза й казват , ти си за
  операция и само срещу 900 лева за избран от теб екип ще ти бъде направена операция !
  Й ?

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 14. 14 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2627 Неутрално

  До коментар [#3] от "jubal harshaw":

  Вашия коментар е типичен пример за соц мисленето - "лекарите трябва да са слуги на народа".
  При пазарната икономика всеки получава толкова колкото успее да изкара. И понеже е трудно и скъпо да се изучиш за професор а търсенето на услугите му е голямо е много вероятно и напълно справедливо да получава много повече от един миньор например.

 15. 15 Профил на Santa_Claus
  Santa_Claus
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Очевидно автора е капиталист. Но дали щеше да е професор без социализма?

  Powerful you have become, the dark side I sense in you.
 16. 16 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 876 Неутрално

  В главата ми изниква епизода, от един американски филм, в който на един майстор, който си беше отрязъл пръста, му го бяха зашили като нов! Независимо, че беше осигурен, като му представиха сметката, се оказа, че трябва да продаде всичко за да си плати! Да не говорим, за възрастните американци, които си ипотекират домовете, за да платят някоя онкологична операция, така че ако това е крайната цел на здравната реформа - НЕ!

 17. 17 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#14] от "m17":

  Статията е манипулативна, пълна с подвеждащи твърдения и единственото, което става ясно от нея е, че професорът иска да се съкрати обемът на медицинско обслужване (закриване на болници, необслужване на "безнадеждни" случаи и т.н.) за сметка на увеличаване на заплатата му.

  Аз просто не виждам сериозна причина неговият подход да осигури по-добро обслужване или да спести пари.

  До коментар [#13] от "USSR":

  При социализма беше същото, само дето се заплащаше под масата или трябваха връзки.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 18. 18 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Здравната ни система още била социалистическа!!!ех,да беше социалистическа?!?!

 19. 19 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3098 Неутрално

  Народът се оплаква, че няма пари, но винаги се намират за алкохол, цигари и кафета, независимо дали се касае за безработни или с ниски доходи. Пари за коли и бензин също се намират. Заведенията - пълни.
  Значи в повечето случаи става въпрос за приоритети.

 20. 20 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 876 Весело

  [quote#19:"pamela"]Заведеният - пълни.[/quote]
  Да не говорим за хипермаркетите, и те никнат като гъби и все пълни!

 21. 21 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Неутрално
 22. 22 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 696 Разстроено

  Г-н Давидов,да бихте могли да поясните,какъв ресурс гълта Националната здравноосигурителна каса и областните и районни здравно осигурителни каси ,с неизвестен брой чиновници,чистачки,секретарки и срещу какво месечно възнаграждение се разписват.Ще останете доста изненадан,тъй като,една секретарка без кой знае какви отговорности и образование взема повече от една медицинска сестра в реанимация с 30 годишен стаж.Каква точно функция изпълняват назначените от държавата чиновници в борда на директорите на болниците?За 10 години стаж в болницата в която понастоящем работя аз не съм им видяла очите нито веднаж.Хубавите заплатки ,които получават са изкарани/както обичат да се изразяват/,от нас.За сведение да ви осветля,надбавката която получавам за работа в нощните часове,/от22 до 6 ч/ е 35 стотинки на час.Така,че преди да пишете вземете се поразходете из столичните болници,поговорете с медицинските работници,сестри,лаборанти,санитари/не само с лекарите/,огледайте условията при които се работи,дайте си сметка за отговорностите и тогава коментирайте.

 23. 23 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Весело

  До коментар [#20] от "ban":

  Ами ако си гладен каква диагноза и лечение да ти сложат?

 24. 24 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Аз съм твърдо *за* американската система,описана от автора.И още нещо - неплащането на здравни осигуровки да се счита за престъпление,като за това се търси отговорност от осигуряващият се!Ако няма ФИЗИЧЕСКА възможност да се осигурява,да бъде обслужван по специален ред.Не било хуманно?!?Ами вижте проблема с циганите и ще ви стане ясно къде изтичат огромни средства.Има статистика който не вярва.

 25. 25 Профил на edk
  edk
  Рейтинг: 466 Любопитно

  До коментар [#16] от "ban"

  В Америка няма здравно осигуряване. Има така наречената застраховка (иншурънс). Тя ти покрива процент от лечението. Можеш да взимаш 10 000 $ на месец и да платиш в пъти повече от някой, който взима 1 000 $.

 26. 26 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Приемам всичко, написано в статията напълно. Без уговорки.

  До коментар [#9] от "ncuxonam":

  Проблема на здравните системи е, че там парите никога не стигат. Точка. В която и да е държава. За да стигат - всеки, не всеки работещ, а всеки трябва да плаща около 30% от доходите си. С което никой няма да е съгласен. И точно, защото нашите пари са малко, трябва да се изразходват максимално ефективно. Защото в последните години здравния бюджет се е увеличил доста, но ефектът, повечето хора ще се съгласят, е почти нулев. Защо? Защото парите се харчат неефективно. Ще дам един пример - поемат се разходите за лечение на хора болни от редки болести - има болести, от които в България има болни около 200 човека. Лечението им струва 40 000 лв годишно, като то не е излекуване, а просто поддържане на човека жив, със статус 100% инвалид. Това прави 8 000 000. В същото време средната цена на лечение на един хипертоник струва 20лв на месец или 240 лв на година, от които касата плаща 50%, тоест публични разходи от 120 лв на година и лечението поддържа хората в пълно работоспособно състояние и удължава живота им драстично. С тези 8 млн. ще можеш да финансираш лечението на 66 667 хипертоници (средно). И пак се връщаме към нашия случай - а, именно, че нямаме да дадем по 8 млн. и на едните и другите, а само 8 общо - на кой да дадем? Дали на тези 200, които иначе ще умрат или на тези 66667, от които иначе ще умрат хиляди от сърдечни инциденти? Това се нарича в най-прост вид анализ разход-полза, който се прави в една наука наречена Фармакоикономика и който се ползва в повечето нормални държави. Тоест финансират се терапиите, които водят до най-големи ползи за обществото, защото обществото като цяло дава тези пари. Сухо и безпристрастно, без излишни емоции. Защото, когато нямаш достатъчно, нямаш право на емоции, а трябва да си максимално ефективен, пък макар и на моменти жесток.

 27. 27 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#21] от "xmm":

  Ами сравни с останалите специалности в другите университети и ще разбереш. Да не говорим, че за лекар се учи задължително 6 години + 2-3 години специализация, където щом сте толково осведомен ще проверите колко е таксата на година. Отделно, заради натовареността и задължителността на занятията (което се спазва стриктно) е почти невъзможно някой да работи по време на следването за разлика от доста други университети. И това в продължение на поне 8 години.

 28. 28 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#22] от "neznaiko_2011":

  Доколкото виждам в анализа на човека се говори точно за това - как парите се харчат не, където трябва и че в крайна сметка не остават за медицинския персонал и за осигуряване на нормални условия на работа.

 29. 29 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Стига социализъм! Това е всичко, което ни трябва. Без социализъм много неща могат да се подобрят. Не става с магическа пръчка, не става и без натиск отдолу но при социализъм нищо не става и нищо не помага. Ако да речем вземем историята на ЕС ще видим, че дори сочените за пример западни държави затънаха икономически след като се управляваха по социалистически. Социалистическите принципи са контрапродуктивни в икономически план и всяка държава, която се придължа към тях съсипва икономиката си. Това касае всяка сфера включително здравеопазването. Затова, стига социализъм!

  Отделете време навреме.
 30. 30 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2627 Неутрално

  До коментар [#21] от "xmm":

  Ами пробвайте се да станете професор по медицина и ще установите дали е лесно или пък евтино.

 31. 31 Профил на ooonufri
  ooonufri
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Авторът си мисли, че предлага реформиране на системата. Всъщност предлага оптимизирането и, като я запазва.
  Всичките му разсъждения са в посока разумно харчене на средствата, контрол, регламентиране и прочее административни щуротии, които ще изпълняват чиновниците - наивно си мисли авторът. Не бе човек, чиновникът няма да ти свърши за 5 ст работа, а ще гледа да краде.

  Изходите са други. Приватизация, много здравни каси, замяна на солидарно-разпределящия модел, с индивидуално-капитализираи сметки и още доста нещица, ама не има е в един постинг мястото.

  Аз не съм и очаквал, един лекар да поиска толкова радикални реформи, ама да се критикува остро един модел и на негово място да се прилага пак същия, леееко моделиран, е ирационално.

 32. 32 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  До коментар [#27] от "ugi":

  А държавната издръжка?

 33. 33 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2627 Неутрално

  До коментар [#17] от "jubal harshaw":

  Ами след 20'тина години когато лекарите съвсем намалеят и се налага да чакате по 3 месеца за преглед при специалист както е в Англия ще може пак да прецените кое е ви допада повече.
  И тогава ще си плащате десекратно на някой недоучил индиец или пакистанец дошъл като гастербайтер. И ще си спомняте с умиление времето когато побелял професор е искал само 100 хил евро годишно.

 34. 34 Профил на kableshkov
  kableshkov
  Рейтинг: 466 Гневно

  Поредният материал на ИПИ, целящ да си разпродадем болниците и вътре да влизат само сините якички с доходи на 3 хил. лв, а за всички останали- в поликлиниката.

 35. 35 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#32] от "xmm":

  Няма държавна издръжка, майна. Това е таксата, която се плаща от всички. Държавата покрива разликата до реалната цена на обучението ( която се изчислява на около 4500 лв на година). Няма като едно време държавна поръчка, която не плаща нищо и други, които плащат. Сега всички плащат. Така че преди да се изхвърляш с коментари провери как стоят нещата.

 36. 36 Профил на mmarto
  mmarto
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Много си зле професоре! Добре, че не ги решаваш ти нещата.

 37. 37 Профил на ncuxonam
  ncuxonam
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#26:"ugi"]И точно, защото нашите пари са малко, трябва да се изразходват максимално ефективно. [/quote]

  До коментар [#26] от "ugi": абсолютно съгласен съм... именно затова цитирах и заключението от статията...

  а коментара, че "нашите пари са малко" си беше "провокация" признавам

  Животните отвън се взираха от прасе към човек, от човек към прасе и отново от прасе към човек; но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е.
 38. 38 Профил на egg68
  egg68
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Едно предложение - или работиш само в държавна (общинска) болница, или само в частния си кабинет (частна клиника или болница).

 39. 39 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Е тия две неща от началото и края на статията хич не ми се връзват:
  "На обществото трябва да стане кристално ясно: болниците не са социални институции" и "Здравната система е скъпа социална институция".
  "Афторът" явно, стигайки до края на статията е забравил началото.....
  Изобщо статията е пълна с противоречия и недомислици - дава примери от Америка и говори за публични пари, след като там здравеопазването е почти изцяло частно.
  Накратко авторът иска въвеждането под някаква форма на американския модел - като оставим настрана добър или лош е този модел, той е абсолютно неприложим политически в България, защото всичките ни други системи (пенсионна и пр.) са на социален, солидарен принцип и това е цялата философия на обществото ни, както защото, доколкото знам, никъде в Европа не е приложен.... Изобщо, манджа с грозде....

 40. 40 Профил на о. Павел
  о. Павел
  Рейтинг: 581 Неутрално

  "- само на 30 минути път има голяма областна болница"
  Това възражение е валидно само в държава с нормални пътища. Вие пътували ли сте между нашенски села в дълбоката провинция с риск да си счупите колата и главата?

  Прочетете:http://www.veren.org/product.php?b=3922
 41. 41 Профил на Yuri Dobrev
  Yuri Dobrev
  Рейтинг: 581 Весело

  Кажи ми кога стана професор, да ти кажа кой си. Махаме Семашко и инплантираме Орегон. Само да не стане както с циците.Този е по-зле и от Лондонско паки. Лондончани знаят добре

 42. 42 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 626 Неутрално

  [quote#10:"jubal harshaw"]Имаше, ама тогава формата беше друга -- тогава се икономисваше от заплати.[/quote]

  Лъжеш - тогава не се икономисваше от заплати. Моделът беше - държавата прибира всичко и чиновниците решават кой колко да вземе.

  Моралът не е порок!
 43. 43 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Разстроено

  До коментар [#17] от "jubal harshaw":

  Виж , там се даваше от благодарност към лекаря който си е свършил работата добре !!!! а сега искат преди да са свършили и работа за 5 ст ..
  И имаше БЕЗПЛАТНА медицина !!!
  Народа не е толкова богат да може да си плаща медецината , всичко е развалено и разпродадено , а хората няма къде да работя !!!!/София и Варна са друга държава/

  Трябва да има безплатна медицина ха хората , а които иска и има възможност за по-добро обслужване и по-добър лекар или екип , нека си плаща по-доброто обслужване и качество на лекуване .

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 44. 44 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#24] от "tedif":

  Както писах и по-горе, американската система не е приложима в България по политически причини, просто цялата философия на обществото ни е социално-солидарна.

 45. 45 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#24] от "tedif":

  [quote#24:"tedif"]неплащането на здравни осигуровки да се счита за престъпление[/quote]

  това е малко прекалено като се вземе предвид факта, че много българи са осигурени в ЕС, но според здравната ни каса не са осигурени. Ако тия психопати в МЗ хванат да си оправят системата и спрат да ми казват, че не знаят какво е Европейска Здравна Карта и приемат факта, че съм осигурен в ЕС (има закон за двойно осигуряване), тогава ще се съглася с Вас. Но към момента няма да е редно да ме набутат в затвора защото те са прости и сами не спазват законите на България. За да обясня по-ясно: човек плаща 240лв. месечни здравни осигуровки в ЕС, но според здравната ни каса той е длъжник. Като оправят тези (доста важни) подробности, тогава може и да се съглася да търсят наказателна отговорност от неосигурените, които живеят в България и ползват здравеопазването.

 46. 46 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#39] от "raz_2_tri":

  Ти остави"аФтора",ами погледни себе си,щот май не правиш разлика между болница и здравна система!Понаучи се малко и тогава хвърляй кал по по-учените от теб!Човекът много хубаво го е обяснил,ама кой да чете!

 47. 47 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Весело

  До коментар [#35] от "ugi":

  Значи все пак държавата,тоест ние,додаваме тези около 3500 лв.

 48. 48 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#16] от "ban":

  Филмът е "Сико" на Майъл Мур и в него се говори за американската здравна система. Филмът има достойнства, но е и доста подвеждащ - просто в Америка инициативата (включително дали изобщо да плащаш здравна осигуровка или не) е оставен на индивида. Епизодът с работника беше малко по-различен - отрязъл си два пръста, а застраховката му покривала само единия и му предложили да си избере кой да му зашият... На пръв поглед - доста гадно!
  На "втори" поглед - със сигурност на работника са му предложили няколко вида договори (и застраховки), като при най-скъпата сигурно могат да ти зашият и главата.... Той обаче явно е решил да поспести от застраховка и си избрал нещо по-евтинко, еми като е по-евтинко..... избирай.
  Подобно на застраховка на кола - до размера на полицата, ако искаш, могат и титанови джанти да ти сложат, стига да си платиш.

 49. 49 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#24] от "tedif":

  То затова там има 60-70 млн. неосигурени здравно лица, щото е много "ефективна" американската здравна системаАвтора на статията като е против социалистическото здравеопазване защо не си отвори собствена клиника и да се конкурира с всички останали?Ама е по-лесно да печели под масата в държавната болница, а разходите да си остават за данъкоплатеца.Всъщност това е мечтата на днешните ни "медици": заплатата капиталистическа, а разходите по социалистически плащани от всички

  ZeroOne
 50. 50 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Аз предложих нова система за социално и здравно реформиране! До голяма степен тя решава и модернизира тези проблеми. Идеята бе, че от система "Едни внасят, други потребяват" трябва да стане " Който внася той потребява"

  Никой не посмя да я коментира!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 51. 51 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 638 Неутрално

  И БЮРОКРАЦИЯТА и СОЦИАЛИЗМА и НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА
  тормозят здравето на тази болна държавата.

  Защо трябва да имаш личен доктор?

  НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ са ЦЕНИТЕ.
  Без достъпен ТАВАН НА ЦЕНИТЕ за лечение, спасение няма!

  СВОБОДНАТА МЕДИЦИНА, РАЗОРЯВА икономиката.
  Без НИСКИ ЦЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, се разбива живота.
  Осигуровките са КАПАН ЗА МИШКИ, които съсипват хазната.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 52. 52 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Много добра статия. Крайно време е да се вземат мерки и здравната система да се транформира в полезна и работеща структура. При това без да се налага да се увеличават здравните вноски. Не е особено трудно:
  1) Бързата помощ е безплатна.
  2) Болници за осигурени и неосигурени пациенти. Тези които не могат (или умишлено не плащат, обаче ползват) се изпращат на лечение в болници от типа на американските "Медикейд", където практикуващите лекари да са основно млади, току-що завършили и без особен опит, примерно всеки лекар, като завърши, да бъде задължаван да практикува примерно 3 години в болница за неосигурени.
  А тези, които редовно си плащат вноските - да се лекуват в по-луксозни болници с добри и опитни лекари и с нова и качествена апаратура (старата и морално остаряла такава да се изпраща в болниците за неосигурени)
  3) Болници за двойно осигурени - тоест за такива, които освен осигуровката, отдържана от заплатата, са се осигурили допълнително и в частни медицински осигурителни компании. Такива хора да се лекуват в супер луксозни болници, които да са изцяло частни и да не получават финансиране от държавата, за разлика от първите два вида болници.
  Тоест, има решение за подобряване на системата, просто няма политическа воля за това, защото отвсякъде ще ревнат такива, свикнали само да получават и ползват, без да плащат.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 53. 53 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#46] от "faeton":

  Под "социална" (институция, система или друго) обикновено или почти винаги се разбира едно - повече грижа за болния, слабия, бедния, солидарност и прочие левичарски брътвежи. Във втория цитат явно "афторът" е имал в предвид "скъпа обществена институция", което е друго, но терминът "социална" навежда на нещо съвсем различно. И изобщо, след като явно е с проамерикански уклон (нищо лошо, дори адмирации!!!) защо изобщо говори за "социална система", хич не му се връзва....

 54. 54 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 876 Неутрално

  [quote#52:"VеnRus 2008"]Такива хора да се лекуват в супер луксозни болници[/quote]
  Сега, нека да припомним на всички, че здравеопазването е един особен вид услуга, и че освен да те лекуват, евтино или скъпо, трябва да оздравееш или поне да оживееш! Напоследък, за съжаление имаме доста случаи, в които хората са си платили, но не са оживяли!
  Каква е системата в момента, тя цели да вземе повече пари, от всеки който дава. Моята баба в момента, с кръвотечение от онкологично заболяване, вече два месеца обикаля различни лекари, и снася, вече е дала, около 500 лева, и това преди още да е започнала лечението!

 55. 55 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  До коментар [#52] от "VеnRus 2008":

  Точно така.
  В т.3 - може степени,съгласно % на осигуровката.

 56. 56 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  безусловно подкрепям статията както и всяка политическа сила , която се заеме да реализира това

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 57. 57 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#54] от "ban":

  Това е така, защото системата в момента е неефективна. Когато (ако) се реформира, такива неща, като опитаните от теб, не би трябвало да има.
  Съжалявам за баба ти, дано да се оправи, жената.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 58. 58 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#55] от "xmm":

  Да, възможности и вариации може да има. Аз сега просто набързо нахвърлях няколко точки, но винаги може да има допълнения. Важното е да не остава никой без медицинска помощ, а хората да бъдат лекувани в зависимост от това дали и колко са платили. Защото не може някой да плаща съвестно всеки месец и когато му се наложи да ползва, да се окаже, че или няма направления, или места в болниците (защото са били изпозвани от неосигурените) или други разни неща и човечеца да се налага да плаща допълнително.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 59. 59 Профил на СТОЛОТРИЕЦ
  СТОЛОТРИЕЦ
  Рейтинг: 522 Разстроено

  До коментар [#9] от "ncuxonam": Затова си умираме кой където свари!

 60. 60 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 876 Неутрално

  Сега, обаче, нека да допълня! Преди пет години, при същата ситуация баба ми беше оперирана, и излекувана (може би) за около месец!
  Мога да добавя и още нещо, въпреки че от време на време ме наболява корема, и под лъжичката не ми се ходи на лекар. Защото първо личния ще ме гледа и ще каже, ела в началото на следващия месец за направление! Ако стигна до специалиста, той ще ми назначи десетина изследвания, които се плащат, след което ще ми предпише една шепа хапчета, колкото половината ми заплата, които трябва да пия 2-3 месеца, и след това пак да отида и т.н.

 61. 61 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Много се извинявам но тоя "професор" е професор по икономика в НБУ - най-големия (без)мозъчен тръст в България. Мнението му отдалеч блъска на евтина пропаганда в която лепенето на думата "социалистически" трябва като някакво заклинание да ни отблъскява. Но е факт, че по времето на социализма, т.е. когато всичко беше социалистическо, за здравеопазването имаше достатъчно пари и то беше на много добро ниво. Въпросният "професор" може да си направи проверка в статистиките на СЗО за да се убеди, че скъпото високотехнологично здравеопазване на САЩ е на същото ниво на което в съседна социалистическа Куба. Така че очевидно въпросът не е нито в "социализма" нито във високотехнологичността. Проблемът е в тоталното неразбиране от страна подобни "експерти" на това какво е социализъм и по-специоално на икономическата му система. През 89та ние решихме, че хем ще даваме на частници колкото може повече, хем за нас щяло да остава повече? Е как така да стане? И ето, не става. Пари има само за частниците, и то само за някои от тях. Защо? Защото бяхме тъпи за да им гио дадем. Затова за нищо друго пари няма!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 62. 62 Профил на debil
  debil
  Рейтинг: 466 Весело

  Това което отсях за себе си е:

  1. Имаме 2 основни елемента: Здравната политика на държавата която харчи парите ни от здравни вноски

  2. Медицински лица: лекари(млади, стари ,професори,доценти, сестри и т.н.)

  По 1 е ясно и без много приказки - държавната бюрократична машина харчи за себе си , тя не се интересува от оптимизиране на разходите (!) или подобрение на услугата защото това означава всички некадърни,алчни и прости чиновници да трябва да си изкарват хляба с ЧЕСТЕН труд. Тези структури (МЗ,НЗОК и т.н) са способни да асмилират неограничен финансов ресурс без да генерират полезна дейност. Естествено лична/конкретна отговорност не се носи - тя винаги е размита, по социалистически . Така е най-удобно.

  Относно 2. - Има 2 вида специалисти - кадърни и некадърни. Първите намаляват и така ще е докато управляват вторите.
  , който работят в точка.1. Но при нашите услови колкото и да са хуманни медиците от първия вид икономическите интереси надделяват и всички работят за пари. Решението е просто , но неприемливо за бюрокрацията: На медиците се плащат високи заплати - наистина високи. Искам докторът който ме лекува да е милионер, но ако ме изнудва или е некадърен или е мундар да носи отговорност със парите си и свободата си. Това е .

  И не важи само за здравеопазването ....

 63. 63 Профил на krum_palov
  krum_palov
  Рейтинг: 237 Любопитно

  Така или иначе си плащаме като сме в болница. Аз мисля, че е по-добре да нве плащаме осигуровки, ако пак ще дадем същите пари

 64. 64 Профил на anna_style
  anna_style
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Много сме смешни вече! Плащаме осигуровки и нищо на среща. Хората в чужбина ги викат на профилактични прегледи всяка година... тука за 30 лв неплатени осигуровки те изритват от болницата!

 65. 65 Профил на koko_taysana
  koko_taysana
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Абе, пази боже да се разболее човек!

 66. 66 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#58] от "VеnRus 2008":

  Всички говорите за реформи! Ето ви едно предложение за реформа! Лично аз смятам, че пенсионна реформа трябва да има! Но само тя не стига! Трябва да има една нова СОЦИАЛНА реформа! Тази реформа трябва да промени сегашната несправедлива такава, която е " Едни работят и внасят данъци и осигуровки, а други мързелуват, паразитстват и потребяват!"
  Всичко това може да се промени много бързо, елегантно и най-вече справедливо!
  Съжалявам, че ще ви досадя, но ще ви я представя, белким някой ме чуе и реши да промени нещо!
  Всички знаете какво представляват картите за разплащания.
  Въвеждат се три вида такива карти! Първи вид-- Обикновена карта за лица осигуряващи се на една минимална работна заплата! Какво дава тя-При постъпване в болнично заведение нормално отношение от медицинския персонал, стая с 5-6 легла и всичко необходимо за оздравяването на пациента.
  Сребърна карта-За лица осигуряващи се на две- три минимални заплати. Какво получаваш в болнично заведение?- Стая с две легла и собствен санитарен възел и засилено внимание от болничния пер

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 67. 67 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#52] от "VеnRus 2008":

  Предлагаш тристепенна организация на здравната система и тристепенни здравни вноски-
  -за неосигурени/за които явно трябва да плаща държавата,понеже тяхното лечение също струва пари/,които да бъдат лекувани за сметка на отчисления от общите данъци
  -за осигурени,които се лекуват за сметка на обществена здравна каса
  -за допълнително осигурени,които се лекуват за сметка на обществена каса и частни каси.

  Всичко опира до пари!И тук е проблема-размерът на здравната вноска се определя от дохада на българските граждани,който е в пъти по-нисък от цените на здравната услуга.

  И конструкцията рухва.

  Осигурените не получават качествена услуга.
  Допълнително осигурените трябва да плащат скъпо и прескъпо,за да получат що-годе прилично качество.
  За най-бедните да не говорим.

  Като прибавим и огромния брой скъпи и нерентабилни държавни здравни заведения,които никой не пипа-парите съвсем се разпиляват.

  Без реформи в държавния сектор и увеличаване на вноските не става!

 68. 68 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#66] от "zlatco33":

  Това, което предлагате е нещо подобно на това, което и аз предлагам. Вярно, аз говоря за различни видове болници, а вие - за деление в една и съща болници, в зависимост от осигуровките, които се плащат. Така също става. Изобщо, възможности за промяна и подобрение има много.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 69. 69 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#58] от "VеnRus 2008":

  Съжалявам но ще го пиша на части, защото си е доста дълго, а вие ако имате желание и търпение го прочетете!
  Златна карта. За хора осигуряващи се на 4 и по-вече минимални заплати!Какво получават при постъпване в болнично заведение? Самостоятелна стая, с персонална и денонощна сестра и с пряко ангажиран лекуващ лекар.
  Когато пациента се изписва? Има към всяка болница лице, което защитава интересите на пациента и държавата, като платци на лечението и е посредник между тях и болничното заведение, за да се намалят или изобщо премахнат злоупотребите и надписванията по всякакъв вид пътеки. Та при изписване, на пациента му се обяснява какво е извършено за него, какви манипулации и процедури и т.н. и той, ако е съгласен с това просто прави цък на пост терминала, въвежда си кода и парите се превеждат на болницата или другите здравни заведения. Ако не е съгласен парите не се превеждат, докато не се постигне консенсус. По същия начин се обсъжда и поведението на помощния медицински персонал и ако пациента е доволен от тях също им превежда необходимите суми! Да продължа! По принцип каквато и да е спешна и неотложна медицинска помощ, без значение за кого е предназначена е безплатна. Но, ако някои иска да се лекува или му се налага това, но не е осигурен, просто плаща яко, ама яко! Тези които все нямат пари, а и не желаят да се осигуряват, или изобщо да работят да се лекуват при необходимост извън България, щом не мислят за нея или в разните Червен кръст, Червен полумесец или Армията на спасението или къдет намерят за добре!
  Тези карти могат и би трябвало да се използват при всякакъв вид социални ситуации. Примерно при плащане за ясли, детски градини, или средни училища или особено висши такива. Тези които имат карти ще плащат по-малки такси или никакви, а и ще са с предимсво, щот не са паразити, а са нормални и почтени люде! По същия начин и в общините и всякакъв вид други държавни и общински институции, защото тези хора изкарват парите и заплатите на служителите в тази държава, а и самата тя я има благодарение на техните вноски!Още малко да ви досадя!
  Това ще доведе и до рязко изсветляване на икономиката и до реални осигурителни вноски върху получаваните заплати. Та хората,които до сега са избягвали да се осигуряват, ще трябва доста да се замислят и да видят кое им изнася. Със сигурност, богатите бизнесмени няма да се скъпят и ще са за най- високото ниво.
  Ще се стигне до парадокса, че при постъпване на работа няма да се обсъжда само размера на заплатата, а и големината на осигуровката. А парадокса ще е когато по-възрастни лица ще предпочетат по високата осигуровка, нищо че ще получават по-малка заплата, защото переспективите за болничните заведеня ще е много близка и реална за тях, както и за бъдещите майки.
  Всичко това ще доведе до по-големи постъпления, а и до по правилното им и справедливо разпределение.
  Знам, че много от нещата са си спорни! Подлежат на дискусии и обсъждания, но е важна насоката и целта, а всичко останало може да се доработи!
  Това, което сега също е належащото и не търпящо отлагане е Детски да се дават само за 2-3 деца, максимум, а който иска по-вече да си ги ражда ,но и да си ги гледа! Детски трябва да се дават на всички независимо от доходите! Освободените средства да се насочват за инвитро процедури, за тези 200- 300 хиляди бездетни двойки,които също имат право на семейно щастие, а и те ще отгледат здрави прави, добре образовани и възпитани деца, които след 20-тина години да се трудят, че да има някакви пенсии и за нас!
  Това съм го писал няколко пъти, а това конкретно е от 18 ноември!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 70. 70 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1631 Неутрално

  [quote#43:"USSR"]И имаше БЕЗПЛАТНА медицина !!!
  Народа не е толкова богат да може да си плаща медецината[/quote]
  Никога и никъде не е имало безплатна медицина, безплатно образование, или изобщо каквото и да било безплатно, престанете с тия глупости. При соц-а държавата даваше на всеки колкото да не умре, и харчеше останалото както намери (естествено, максимално неефективно), поради което тоя строй се спомина в световен мащаб. Ако останките от соц-а в здравеопазването не се ликвидират, ще го последва същата съдба. Тогава поне т.нар. солидарен модел работеше повече, защото държавата неизбежно взимаше от почти всички. Днес това не може да стане, и солидарния модел е някакво извращение в което оредяващо малцинство от коректни носи на гърба си цялата сган от търтеи и тарикати. Всяка една успешна здравна реформа трябва да включва ликвидиране на подобна 'солидарност'.

 71. 71 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#67] от "faeton":

  Прав си, но прочети това което аз предлагам!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 72. 72 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#69] от "zlatco33":

  Разбира се, с удоволствие ще го прочета. Идеята Ви е добра.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 73. 73 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3379 Неутрално

  До коментар [#64] от "anna_style":


  [quote#64:"anna_style"]ука за 30 лв неплатени осигуровки те изритват от болницата![/quote] А в чужбина с перце ли те галят?!

 74. 74 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 466 Неутрално

  А реално погледнато реформите трябва да започнат от:
  Първо: Детски се плащат само до 2 деца! Който иска по-вече да си ги ражда, но и да си ги гледа! За да имаш по-вече от две деца, трябва да си много богат, за да можеш да ги изгледаш, изучиш и възпиташ, а не да ги хвърляш на улицата.
  Второ /Не е мое предложение, но ми хареса и го ползвам назаем/:
  Детски се дават само на родилки над 18 години! Които иска да ражда по рано попада под удърите на закона за педофилия!
  А и как едно недоразвито дете, с недоразвит организъм ще ражда друго дете? На практика то ражда увредени и негодни деца, на които трябва само да се помага, а то не им помага, а ги оставя на държавата, всъщност на нас да ги гледаме!
  Трето: Освободените по този начин пари се насочват за инвитро процедури! Имаме над 200-300 хиляди бездетни двойки. Те също имат право на семейно щастие, а и ще отгледат здрави и прави деца.
  Така във времето ще може и да се обърне демографският баланс, защото сега каквито и сметки да се правят, те са нереални и ще могат да остават пари за здравеопазване, а и в пенсионната система!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 75. 75 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  сегашната система в България е много проста и ефективна около милион балъци плащат , после всички ползват на равни начала

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 76. 76 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#71] от "zlatco33":


  И ти и Вени предлагате диверсификация на здравната услуга,което е правилно и редно-който плаща повече ТРЯБВА да получава по-добра услуга!Това е капитализъм и за това се говори в статията!

  Само че здравната услуга има цена.Тя се определя от цената на всички здравни дейности,извършени при лечението на конкретния пациент.
  Всеки пациент-беден или богат -трябва да бъде лекуван.Не може да лекуваш бедния наполовина,нали?
  Разликата в цената на лечението на бедния и богатия идва от КАЧЕСТВОТО на здравната услуга-болница,консумативи,специалисти и т.н.

  В България не знаем ЦЕНАТА на някаква базова здравна услуга!
  Ако някой се наеме да я изчисли българите ще останат ПОТРЕСЕНИ колко е скъпо!

  И ще видим голямото разминаване между размера на здравните вноски и цената на услугата,която всички искаме. 77. 77 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#67] от "faeton":
  До коментар [#69] от "zlatco33":
  До коментар [#74] от "zlatco33":

  Много добри идеи и предложения. За съжаление се налага да изляза по работа, затова ще ги коментирам по-късно. Не, че от писане по форумите има особен смисъл, защото тези, от които зависят промените, едва ли четат форумите, но все пак е добре всеки да изкаже идеите си, за да можем да намери най-добрата и приложима в български условия.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 78. 78 Профил на Мерилин
  Мерилин
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Много смешна статия, изхожда се от презумпцията, че социалимът е равен на лоша организация, а капитализмът на добра, и ако с първото съм съгласна донякъде, то второто звучи абсурдно защото излиза, че някои хора разчитат не те, а капитализмът да им направи организацията, ами запушете си течовете бе професоре, направете си рационална системата и стига сте чакали Златният телец да свърши вашата работа.

  Поддържането на АСТА е позор, независимо от партийната принадлежност.
 79. 79 Профил на debil
  debil
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#75] от "stg":

  Само че не ползват на равни начала, някои са "по-равни".

 80. 80 Профил на есе
  есе
  Рейтинг: 581 Весело

  направо ме развесели тая статия

 81. 81 Профил на Симо
  Симо
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Това, което НЕ искам, е здравни застраховки и американския модел в България.

 82. 82 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 585 Неутрално

  Изключително тъпа и неграмотно написана статия.
  Ма ако верно тоа е "професор" в НБУ е разбираемо де...

 83. 83 Профил на kukuf
  kukuf
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#77] от "VеnRus 2008":

  Като как смяташ да задължиш младите лекари примерно 3 години да работят в социална болница.Може би като им платиш добре,А?

 84. 84 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1795 Неутрално

  До коментар [#43] от "USSR":

  Другарю, нищо не е безплатно на този свят. Това на което викаш безплатно, го плаща някой друг вместо тебе. Всъщност и слънцето не е безплатно. Едно е цената му в Бусманци, друга е цената му на Палм Бийч.
  Между другото манипулацията 'високотехнологични болници' на сегашното правителство беше начин да ви обяснят по тъп начин защо ще закриват малките болници. А е манипулация защото просто няма да получите съществено по-качествено здравеопазване като се централизира здравната система само в големите градове. Първо защото може и да не стигнете навреме до големите болници (последните снеговалежи и непроходимите пътища го доказаха -например родилки със започнала родова дейност чакаха на Долно Камарци да се разчисти снега за да стигнат София (така, че и 20 км можеше да се окажат фатални). Второ големите болници имат определен капацитет , който технически не може да бъде надхвърлен, така че стигайки и до София може и да ви върнат , само че къде? Вече във вашия малък и ли не толкова малък град няма здравно заведение или съответното отделение. И тук практиката показва последната година масово раждане на жени в Спешната Помощ или у дома. Трето приемайки ви в голямата болница тя пък е на лимитиран бюджет и ще трябва да си осигурите всички консумативи или те да са за сметка болницата и работещите там, щото вместо да си получат заплатите болницата първо трябва да плати на доставчиците.

  Колкото до статията авторът по-принцип е прав , но е разочароващо ,че говори ,че имало резерви, че парите не се разходвали рационално, че имало излишни здравни заведения (едва ли не и лекари и дейности)
  Ако в най бедната държава има резерви и нерационална работа ,то в другите западни държави очевидно има огромни преразходи и излишно дадени пари ? Да ама в Западна Европа ще се смеят на подобни твърдения за резерви. Дефицит в здравната система винаги ще има, ако не престане лицемерието с изрази като 'изтичане' , 'вътрешни резерви', 'не оптимизирани разходи' и 'пари има, ама...'
  . При условие ,че България е една от 27те страни на ЕС с най-малко средства за здравеопазването да кажеш ,че имало резерви е смешно. Все едно да дадеш на бедняк 1 лев и след това да го обвиниш, че не си е направил правилно сметките и не са му стигнали за закуска ,обед и вечеря

  От къде идва социализмът ? От това ,че на вложени 10 лева в здравеопазването , здравните заведения губят 25 лева и никой не ги въстановява нито правителството с парите на данъкоплатците , нито ползвателя на здравната услуга-пациентът. В крайна сметка персоналът е незаплатен и затова си отива. Колкото и да си плямпат някои , колко много получавали някои лекари, това са 2% от работещите в здравеопазването, никой не би се махнал от печеливш сектор иначе. По-лошото е ,че никой не желае да види и признае този факт. Ето затова у нас предстои хуманитарна катастрофа.
  Товариш будь готов !

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 85. 85 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Не е лоша статията, просто е разхвърлена, от една тема се скача в друга, а истината е, че проблемът е комплексен.
  Според мен лично на първо време трябва да се ограничи даването на пари ръка, да има официално доплащане, да има ясни правила - не например - Дай 600лв за нова леща например, а няма касова бележка.
  А за болници за хората без осигуровки - не мисля, че е приложимо след като държавата задължава хората да си плащат осигуровките. Ако има опция да не плащаш изобщо - става, но държавата няма да го допусне.

 86. 86 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1303 Весело

  Тоз професор?

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 87. 87 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#84] от "Dr_Doolittle":

  Ти доктор ли си !?

  Водата , въдуха и слънцето е безплатно !

  Друг е въпроса , ЧЕ ако някой иска слънце на Палм Бийч и мслейки си че там е по хубаво от Бусманци то той плаща , друг ако иска да пие минерална вода - то той плаща , ако иска по-чист въздух до отива в Алпите и плаща !

  Но всичко това е БЕЗПЛАТНО за другите които не могат да си позволят , нали !

  Разбра ме ?

  И колко трябва да получава един доктор според теб !?

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 88. 88 Профил на Txeroki
  Txeroki
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Авторът предлага ни повече ни по-малко връщане назад в 19 век - здравето не е право, а привилегия само на тези, които имат пари. Пълен отказ от солидарността за сметка на егоизма.
  Не случайно единствените примери които дава са със САЩ - единствената развита държава без всеобщи здравни застраховки и държавата с най-голямо неравенство и най-голяма разлика в продължителността на живота между бедни и богати. Защо не даде примери с Франция, или Германия, или скандинавските страни? Те комунистически държави ли са? Защото да, има разлика между социализъм и социална държава. Как в Германия може да има БЕЗПЛАТНО здравеопазване ЕДНАКВО за ВСИЧКИ? Ами много просто - с големи данъци за БОГАТИТЕ. А не с плосък данък, който прави бедните по-бедни, а богатите по-богати.

  Bietan jarrai
 89. 89 Профил на Txeroki
  Txeroki
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Пазарните фундаменталисти от ИПИ е време да разберат, че не всичко е стока и че има по-важни принципи от принципите на свободния пазар. Здравето е едно от нещата което е право на хората, а не е стока. Целият развит свят, с изключение на САЩ преди здравната реформа на Обама го е разбрал, и в целият развит свят хората са си организирали така държавите и здравните системи, че когато им се наложи да влязат в болница да не се тревожат за пари. Затова в целият развит свят хората плащат здравни застраховки и данъци според възможностите си, а получават медицинско обслужване според нуждите си. Това се нарича солидарност. Най-омразната дума за пазарните фундаменталисти. Защото всеки има право на здраве и живот, не само богатите...

  Bietan jarrai
 90. 90 Профил на Txeroki
  Txeroki
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Хубавото е че авторът не е лекар... Не искам и да си помисля че може да има лекар, който да дели човешкият живот и здраве на ценен и не толкова ценен според това колко пари има човек. Ето това е дясното мислене - да се сложи ценан на всичко, дори на човешкият живот. Етиката е за леваците..

  Bietan jarrai
 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 92 Профил на vik7777
  vik7777
  Рейтинг: 459 Неутрално

  До коментар [#26] от "ugi":

  Много си точен! А бих казал още нещо,няма нищо по-хуманно от прагматизмът в здравеопазването-полза-риск-цена-обща удовлетовреност...Лекар съм и няма да крия,че съм пристрастен към статията.Но колегата се е обърнал наопаки,за да бъде максимално обективен-това не може да стори,човек,който не е затварял очи на мъртвец.Затова ще прозова неизкушените да си останат такива.Не се опитвайте да произнасяте присъди,ако не сте будували до леглото на умиращ човек!Защото не знаете,каква болка има в очите на близките му.Достатъчен е един спешен случай на месец,за да не можеш да спиш спокойно поне половин година.Другото са празни приказки.И преди всичко,ако вие уважаеми приятели,на които от сърце ви желая да сте здрави,искате да имате сигурност за живота си,накарайте вашите любими политици,да направят вашият живот и здраве истински приоритет,а не само предизборен трик.Заслужава си...

 93. 93 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#70] от "Ментор":

  Написал си фундаментална пропагандна глупост, която показва, че просто не разбираш и вероятно не си разбирал смисъла на социалистическата система. Тя се разпадна не по икономически, а по политически причини. И, ако тя беше неефективна, то какво да кажем за последвалия я капитализъм, който се превърна в синоним на разруха пропадане оглупяване и деградация. Факт е, при соца хората живееха много по-добре. Парите ги печаташе държавата, при това достатъчно умно, за да има за всички и за всичко. Големите порноикономисти се захванаха да мерят соца с мерките на кап. системата и да раждат глупост след глупост в заблуда на населението. Сега с кризите от 2008 и сегашната е ВС се оказа че тия "капацитети" не познават собствената си система, а взели да оценяват социалистическата. Айде да се скрият.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 94. 94 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#69] от "zlatco33":

  Златко, това е имуществена сегрегация. Затворените жилищни комплекси, ВИП ресторантите, бизнес и първа класа и т.н. всичко това е имуществена сегрегация. Тя никога няма да бъде приета от психически здрави хора, нито от ония които са "отдолу" нито от ония които са "отгоре". ВИП-ажийството е патология, чиста форма комплексарщина и мизантропия.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 95. 95 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#66:"zlatco33"]" Едни работят и внасят данъци и осигуровки, а други мързелуват, паразитстват и потребяват!" [/quote]
  Това е демагогия. Кои са едните и кои са другите? Как и кой ще ги различи? Ти ли? Държавата ли? Или бизнесмените а? Че най големите лентяи и паразити са тъй наречените "бизнесмени"!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 96. 96 Профил на kukuf
  kukuf
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#87] от "USSR":

  Всяка държава от европейския съюз за да има лекари трябва да им плаща начално 3-5 пъти средното за съответната страна месечно възнаграждение.Което в БГ означава около 2500лв.бруто.Където това го няма лекарите бягат.На тази сума/начална/обикновено са съгласни.Говоря го от опит.

 97. 97 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#89] от "Txeroki":

  Аз не съм солидарен с човек,който почва да ражда на 13-14 години,има по 5-8 деца,които не отглежда,не е чувал за осигуровки,данъци и сметки,не работи и не учи?

  А ти?

  Разбираш ли защо тезата ти за солидарност издиша в България?

 98. 98 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#95] от "kihano":

  Иди демагогствай в Столипиново!

 99. 99 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1631 Неутрално

  [quote#93:"kihano"]Факт е, при соца хората живееха много по-добре[/quote]
  Ъ? Я пак?
  От социализма си спомням чакане по 15 години за лада, по двайсетина години за панелна боксониера (само за крайно нуждаещи се), празни магазини, изходни визи, банани по нова година и кореком (за поддалите се на западно разложение).
  Ти пък казваш, било по-добре. Явно съм живял някъде другаде по това време. Или пък ти? Да не си в Северна Корея?

 100. 100 Профил на Txeroki
  Txeroki
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#97] от "faeton":

  Аз пък съм солидарен човек и нямам нищо против да плащам големи и пре-големи данъци (и го правя), с които многодетните семейства да гледат възможно най-добре децата си. При това нямам нищо против не само защото това в крайна сметка е по-изгодно за всички - държава пълна с гладни и болни хора не е добра за живеене и за богатите. Нямам нищо против и просто защото обичам да виждам здрави и щастливи хора около себе си, а не болни и гладни, независимо от цвета на кожата им.

  Bietan jarrai
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK