Кой се страхува от досиетата сега

В архива на Комисията по досиетата

© Цветелина Николаева

В архива на Комисията по досиетатаВече 5 години Комисията по досиетата изпълнява закона и обявява принадлежност към Държавна сигурност при наличието на изброените в нормативния акт документи от регистрите на ДС, без да е длъжна да доказва дали някой е бил активен агент на комунистическите тайни служби и съзнателно е донасял информация. Казано иначе - обявявала е сътрудници на ДС по т.нар. картончета. През това време Върховният административен съд (ВАС) в множество решения по жалби срещу комисията на обявени за агенти се е позовавал на закона.


Тоест - това е била практиката, както на прилагащия закона, така и на съдебния контрол. И така повече от пет години, след почти единодушното приемане на закона, след като той не беше върнат от президента, след като не се стигна и до жалба в Конституционния съд (КС). Днес обаче въпросът за противоконституционност на текста за обявяване на хората, чиито дела са били унищожени и за тях са останали само т. нар. картончета в регистрите, отново излезе на дневен ред.


Защо?
Възможният отговор е: Някой се опитва с всички средства да скрие нещо много важно за него. Или някои.


А защо сега?


Това беше един от въпросите, които "Дневник" се опита да зададе на Стоян Сталев - бивш председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции, бивш посланик в Германия и Турция, министър на външните работи в служебното правителство на Стефан Софиянски, по чиято инициатива е сезиран Конституционният съд.


"Не искам нищо да коментирам сега, преди да излезе решението на Конституционния съд. По-късно може." Това беше единственият му отговор.


Откъде идват въпросите към г-н Сталев?


Той е обявен за секретен сътрудник и агент с псевдоним "Маринов" още през февруари 2008 г. при проверката на членовете на бившите правителства. Тогава подробно е изброено на базата на какви документи е сметнато, че той е сътрудничил на ДС - документи от ръководилия го щатен служител, регистрационна бланка и дневник, картон образец 4, лично дело, доклад на МВР. Тогава Сталев си замълчава.


Едва през миналата година започва да го притеснява, че е обявен само на базата на документи (например "картонче"), без комисията да има данни за лично извършваната от него дейност и лични донесения. И едва през миналата година Сталев решава да обжалва второто решение на комисията по досиетата за обявяването му за сътрудник - този път покрай проверката на посланиците. И макар във второто решение на комисията да е посочено, че той вече е бил обявяван и изброените документи да са същите, Стоян Сталев този път се обръща към административния съд.


Какво се е променило от 2008 г. досега, защо г-н Сталев чака с жалбата си близо две години и половина? Той подминава с мълчание твърденията, че се опитва да направи услуга на все още неосветени агенти на ДС.


Чудно е и как Върховният административен съд реши да се обърне към конституционните съдии в противоречие с досегашната практика?


Ето примери от нея:


През април миналата година Административният съд - София-град отсъжда в полза на комисията и потвърждава решението за осветляването на Сталев. Не е изненадващо, след като до онзи момент дори минали на долна инстанция решения в полза на обжалвали сътрудници на ДС, са били отменяни впоследствие от ВАС.


В десетките дела до този момент, гледани от различни състави на Върховния административен съд, често осветени като агенти са се оплаквали, че всъщност не са знаели, не са били активни сътрудници, не са донасяли, а са били обявени само на базата на документи за тях, но не и от самите тях. И всеки път съдът е постановявал с почти едни и същи думи: "Съгласно чл. 25, т. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА (закон за досиетата - бел ред.) принадлежността към органите по чл. 1 от Закона се установява въз основа на документи, съдържащи се в информационните фондове, вкл. наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки) - документи, които са примерно изброени. По този начин законодателят с действащия закон не отдава значение дали има или няма безспорни доказателства за съзнателно доставяна информация на органите на бившата Държавна сигурност".


Подобно решение е взел и състав на ВАС с председател Ваня Пунева и членове Галина Христова и Йовка Дражева през октомври миналата година по жалба на Альоша Иванов Неделчев. Основният спорен въпрос по делото е, може ли при наличните доказателства да се приеме, че жалбоподателят има "наличие на дейност" като агент. И тук Неделчев претендира, че няма негови донесения. И този състав на съда отбелязва, че комисията не е длъжна да докаже активна дейност. Оставя решението в сила.


Същото се повтаря и на следващия месец, ноември - същият състав, същото решение, този път по жалба на Красимир Георгиев Парашкевов. "Възраженията са неоснователни", са посочили Ваня Пунева, Галина Христова и Йовка Дражева.


И само по-малко от месец по-късно нещата за същия този състав на ВАС се променят. На 9 декември миналата година съдийките решават да се обърнат към Конституционния съд. Този път ВАС гледа жалба на човек със сериозни политически и обществени позиции - юристът и дипломат Стоян Сталев. С не по-малко известен баща - изтъкнатият юрист Живко Сталев (който освен с многобройните си юридически публикации, е известен и като председател на Централната избирателна комисия за Великото Народно събрание 1990 г., както и като председател е на Конституционния съд от 1997 до 2000 г.).Сегашното решение на ВАС
"В хода по същество на делото защитата на касационния жалбоподател направи искане да се спре производството по делото и да се сезира КС за обявяване на разпоредбата на чл. 25, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА в последната й част за противоконституционна относно установяване на дейност на секретен сътрудник чрез наличие на данни за лицето в регистрационни картони, дневници, картотеки, протоколи за унищожаване или други информационни носители", се посочва в информацията по делото на Сталев.
И Ваня Пунева, Галина Христова и Йовка Дражева този път определят: "Настоящият съдебен състав, като взе предвид, че при разглеждане на тези дела пред Върховния административен съд страните непрекъснато се позовават на решение на КС №10 от 22.09.1997 г., постановено по конституционно дело №14/97 г., което решение е постановено по отменения закон - Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и е неприложимо относно сега действащия закон, прие искането за основателно".

Така ВАС спира делото на Сталев и препраща въпроса към Конституционния съд, който да реши дали е съобразено с основния закон обявяването на хора с унищожени дела, за които са останали само картончета.


Какво е различното този път?


Постъпката на съдиите е изненадваща не само на фона на предишните им решения. Но и на още по-ясно заявени становища при предишни искания ВАС да се обърне към конституционните съдии.


През март 2010 г. например друг състав на ВАС, в който Галина Христова този път е председател, гледа жалба на Кристиян Борисов Кръстев, обявен пак на базата на документи в регистрите. Той заявява, че законът за досиетата противоречи на Конституцията и иска сезиране на КС. Тогава съдът обаче постановява: "Понастоящем с оглед данните по делото и релевираните доводи, настоящият състав не установи несъответствие с норми на Конституцията, поради което искането за спиране на делото на това основание като необосновано и неоснователно следва да се остави без уважение".


Всъщност ВАС се сблъсква с този текст, оспорен след 5-годишно приложение, още при първите заведени дела. И до момента нито един състав на съда, включително и този, сезирал сега Конституционния съд, не се е възползвал от конституционната разпоредба, според която ако Върховният съд установи несъответствие между закона и Конституцията, спира производството по делото и внася въпроса в Конституционния съд. ВАС не трябва да чака да бъде сезиран от някого, нито да се поиска от него да се обърне към КС. Той трябва да сезира конституционните съдии в случай, че има съмнения за противоконституционност.


През всичките години ВАС е можел да използва като основание да се обърне към КС неговото решение от 1997 г., когато той  отменя подобен текст от тогавашния закон за досиетата. Решението обаче е неприложимо към новия закон. Това е било посочвано също неведнъж от административния съд. Дори в едно решение е заявено: "По този начин законодателят с действащия закон не отдава значение дали има или няма безспорни доказателства за реална дейност, в какъвто смисъл е било конституционното решение от 1997 г.". От което се вижда, че във ВАС са били наясно, че новият закон ако не е противоречащ на конституционното решение, то поне го заобикаля.


Какво се цели? Кого обслужва?


Очевидно подбраният момент да се оспори законът за досиетата не е случаен. И естествено започна лансирането на различни версии за целите на хората, искащи осакатяване и фактическо блокиране на работата на комисията по досиетата. Защото ако КС отмени оспорвания текст, това ще доведе до спиране на работата на комисията. Ще скрие хиляди хора, попадащи в обхвата на бъдещи проверки.


"Над 144 хиляди архивни дела са унищожени и като се прави съпоставка на лицата, за които знаем, че се е търсило прикриване, се вижда, че става дума за хора, които и към момента заемат сериозно място в обществено-политическия живот. Само 294 души с "картончета" сме обявили. Това означава, че ако КС отмени текста, хиляди ще останат скрити. И трябва пак да посоча – унищожаването не е било безразборно и просто да са горени делата на когото попадне, ставало е селективно, и то за важните за комунистическите служби хора", посочва и председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов. И допълва, че като се имат предвид предстоящите проверки, може да се направи изводът, че на практика потъването на "червените куфарчета" ще остане скрито.


Ето защо мнозина смятат, че Стоян Сталев прави услуга на хора, които тепърва трябва да бъдат проверявани. В момента вървят проверки за кредитните милионери и за ръководителите на висши училища. Едни от най-сериозните бъдещи проверки пък биха обхванали хората в управлението на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества. Пред проверка са също управлението на Висшия адвокатски съвет, Висшият контролен съвет и Висшият дисциплинарен съд, на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет. Ще бъдат засегнати още синдиците на банки и хора, организиращи хазартни игри.


Възможно е, според други интерпретации, вече обявени агенти на сериозни обществено-политически позиции да търсят реабилитация. Защото ако се знае, че с обявяваенто им, са били засегнати техни конституционни права, сътрудниците на ДС ще бъдат изкарани едва ли не жертви, коментират в комисията по досиетата.


Трети пък обвързват момента на сезиране на КС с края на мандата на комисията, изтичащ на 5 април. Може да излезе едва ли не, че през целия си мандат тя е работила в противоречие с основния закон и всички решения ще бъдат омаловажени, притесняват се политици. Щял да се постави и въпросът дали е необходима в бъдеще комисия по досиетата, нужно ли е разкриването на агентите на комунистическия репресивен апарат да продължи.


А този въпрос вече е много сериозен.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (86)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Mayhem
  Mayhem
  Рейтинг: 450 Весело

  Един нашенец седи пред огледалото и си вика:
  - Един от двама ни със сигурност е бил агент.

  - Защо СерГей говори толкова бавно ? - Защото превежда от руски !
 2. 2 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 1004 Весело

  Охооо , кампанийност надушвам! Изведнъж темата става твърде актуална. Първо лека информацийка , после анализ , анкета...

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 3. 3 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Семейството е изцяло в услуга на партията и дс. Живко Сталев фалшифицира изборите, защото Сдс печелеше с разлика. Жалко, че Софиянски и Костов не отвориха досиетата. Нямат оправдание и само се нервираме като оплакваме ограбените си години.

 4. 4 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Да ги разкриват всичките и да се приключва - да се знае кой какъв е бил и да затворим тая част от историята. Докога ще се предъвква това.

 5. 5 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2644 Любопитно

  "...не са знаели, не са били активни сътрудници, не са донасяли..." - това може и да е така, но дали са се замисляли случайно ли СА ЗАЕМАЛИ тогавашните служебни позиции?! Защото: "...става дума за хора, които и към момента заемат сериозно място в обществено-политическия живот..." - и най-вече за МОРАЛ, който едва ли имат...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 6. 6 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Всички досиета - както са налични 1:1 в интернет.
  Това е начина.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 7. 7 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  "Ето защо мнозина смятат, че Стоян Сталев прави услуга на хора, които тепърва трябва да бъдат проверявани."
  От 22 години все ги обявяваме сътрудниците, и кога най-после ще приключи лустрацията?

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  Естествено от досиеата
  се страхуват комунетата.

  (шъ мъ прощаваш Бербенков)

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1391 Разстроено

  Усещам, че тази тема се раздухва умишлено, с цел да се отвлече вниманието на мат'ряла от нещо друго. Вече камара години се поеме тази вълна и след 3дни нещата се забравят.....и пак...и пак...и пак......гледаме филма с досиетата на кредитните милионери с един и същи край......И този път за съжаление финала на филма е ясен.

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 10. 10 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Хубава статия, но нищо ново ни не казва.

  България е древна и заслужава много повече!
 11. 11 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Само да ви светна, че има хора, на които и картончетата вече са изчезнали или унищожени. Има и архиви, които се използват за изнудване. Частни архиви.
  И какво от това?
  Западът ни предаде, а на вас не ви се кърви.

  България е древна и заслужава много повече!
 12. 12 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  [quote#3:"grayeagle"]Жалко, че Софиянски и Костов не отвориха досиетата. Нямат оправдание и само се нервираме като оплакваме ограбените си години. [/quote]
  =======
  Има решение на КС, което стопира закона. Това го повтарям през няколко дни и само се убеждавам колко са прости българите.
  А на въпроса Иван Костов що не заеба КС и решенията му отговарям така: А вие що не заебахте решенията на съда?

  България е древна и заслужава много повече!
 13. 13 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Истината е ,че явно предстои да се огласят агенти, които ще разклатят държавата. Ще се окаже , че парите са давани по линия на дс. Лошото е, че ние- честните българи , бяхме предадени не само от нашите комунистически кукловоди, но и от западните държави, на които вярвахме. Западът не постави никакви условия за пълна лустрация след промените, за което недоумявам. Явно кредиторите на дълга ни са дали на дс обещания гарантиращи неприкосновеност срещу индексирането и изплащането на задълженията. Напълно ми е ясно, че няма как " банкери" като Миронов, бизнесдами като Дарина Павлова да намерят пристан в САЩ, където нормалните хора ги следят под лупа. И още един път искам да помоля Костов да прояви мъжество и да публикува, дори в нарушение на секретния гриф, доклада за външнотърговските дружества, от който по право е имал право на екземпляр.

 14. 14 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 863 Разстроено

  сталев старши заедно с желю митев желев подариха първите свободно избори на комунистите. за награда грозникът сталев младши беше направен "дипломат", а след това го прибраха на топло в агенцията по приватизацията - изобщо поохрани се за сметка на народеца, когото двамата с таткото дружно бяха предавали, а той продължава сам по този път. пфу!

 15. 15 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Кел файда от всички разкрити до момента досиета, ако не стигнем до истината за червените пари (т.е. кредитни милионери, директори на фалирали банки, основатели на пирамиди), и на задушаването на интелигенцията, начело с хората с научни титли.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 16. 16 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1025 Разстроено

  "Над 144 хиляди архивни дела са унищожени и като се прави съпоставка на лицата, за които знаем, че се е търсило прикриване, се вижда, че става дума за хора, които и към момента заемат сериозно място в обществено-политическия живот.
  А спомняте ли си по кое време бяха унищожени?????
  [quote#3:"grayeagle"]Жалко, че Софиянски и Костов не отвориха досиетата. [/quote]

  Не -е-е-е-е, не само не ги отвориха, ами по това време съде на картончета ги оставиха!

  Ако и този път, конституционния съд си плюе на лицето...........
  жална ни майка. Още век ще ни управлява ДС!

 17. 17 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1957 Неутрално

  Най-опасните са само с картончета!Другите неща за тях са изгорени!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 18. 18 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  [quote#13:"grayeagle"]И още един път искам да помоля Костов да прояви мъжество и да публикува, дори в нарушение на секретния гриф, доклада за външнотърговските дружества, от който по право е имал право на екземпляр. [/quote]
  =========
  И защо да го прави? Вие ако бяхте на негово място можеше и да го направите, но не сте.

  България е древна и заслужава много повече!
 19. 19 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  [quote#16:"Да бе да"]
  Не -е-е-е-е, не само не ги отвориха, ами по това време съде на картончета ги оставиха! [/quote]
  ===========
  ??????????

  България е древна и заслужава много повече!
 20. 20 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Гневно

  Пълно отваряне на всички досиета и както писаха по - горе качването им в интернет а като бонус и пълна лустрация.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 21. 21 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Така е! Румънците избраха по-верният, по-достойният, по-ефективният и мъжки път към демокрацията!!!
  Момента беше репликата:
  "Най-добре танковете да дойдат!"

 22. 22 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Вече се подиграват и на усета ни за "Историческо време" , но на родний ни мазохизъм , краят му се не види ...

 23. 23 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 1004 Неутрално

  До коментар [#12] от "flagellumdei":

  Начи викаш Костов искаше , но зли сили му попречиха?
  И после му омръзна да се занимава. Така де защо ще седне да преработи закона , да му сменя името , да го адаптира към конституцията , за да отнеме аргументите на злия КС , че после пак да го внася , да минава през комисии , в които ОДС имаше абсолютно мнозинство... Опита , ама не стана , а?

  Айде измислете , за разнообразие , и един смислен аргумент!
  Не че ще хване , ама ей така за очи.

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 24. 24 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 1004 Разстроено

  До коментар [#18] от "flagellumdei":

  Естествено , че не! Той все още има последователи , които вярват , че е десен , че е демократ , чене е агент , и че му пука за тях.

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 25. 25 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 561 Неутрално

  След '89-та БСП 2пъти идва на власт и е било ясно от коя партия са. На кого му пука сега дали отделно са били или не от дс? Колко от досега обявените са се разкаяли, подали оставка или уволнени? Аз знам за 1 зам.министър подал оставка,в момента е директор дирекция в същото министерство. Страшно кадърен,между другото.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 26. 26 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Съставът на Констутуц съд е почти изцяло от агенти на ДС, които неколкократно спираха изпълнението на закона за досиетата. Със сигурност и сега ще го спрат, те просто продължават престъплението на комунистическия престъпник Атанас Семерджиев, който така и не лежа един ден в пандиза заради това, че заповяда да се унищожат десетки хиляди досиета. А сега другарите от съда ще довършат пъкленото дело!

 27. 27 Профил на ventsy
  ventsy
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#6] от "Десен":

  Да бяха дигитални, все някой щеше да организира един ДС-лийкс, ама ... Иначе няма как да стане, нали цялата държава се управлява от доносници ...

 28. 28 Профил на victor troska
  victor troska
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#3] от "grayeagle":
  да бе нямат никакво оправдание. спазването на закона, щото КС им забрани определено не е оправдание.

  Ако имате 5 лева, Костов може да открадне от вас 6 лева.Костов е откраднал целия свят 5 пъти, като два от тях от самия себе си.
 29. 29 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 566 Неутрално

  До коментар [#12] от "flagellumdei":

  А как Румен Петков отвори досието на Коритаров?
  Според мен Костов и П.Стоянов са сключили сделка.С много големи последици за демокрацията.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 30. 30 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Не вярвам и никога не съм вярвал, че някога ще разкрият всички досиета! Това за унищожените и т. н. са само приказки за заблуда на електората(мат'ряла). Нейде в дън горите тилилейски сигурно ги има, амаааа...!? Кратка справка за ЩАЗИ- ЦЕЛИЯТ АРХИВ В САЩ, още преди да го има, ако изобщо го има в архивите и спец службите на ФРГ. Тъй е то, за народа плява! Да живеят агентите, особено онези получили така наречените куфарчета!

 31. 31 Профил на mr4i4o
  mr4i4o
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#17:"lz2"]Най-опасните са само с картончета!Другите неща за тях са изгорени! [/quote]
  Позволи ми да те коригирам. На "тези" картончетата са оставени за да бъдат изнудвани от онези, чиито следи са напълно заличени.

 32. 32 Профил на Quebecer
  Quebecer
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Крайно време е да си сменим името и да станем ДиСиленд. По ще ни отива.

 33. 33 Профил на mr4i4o
  mr4i4o
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#18:"flagellumdei"]И защо да го прави? Вие ако бяхте на негово място можеше и да го направите, но не сте.[/quote]
  За да ти довърша мисълта ще добавя: как иначе щеше все още да продължава да зомбира сини симпатизанти и да сее разкол?!

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Първо, най-важните ги смота под килима още вицето на желев.

  Второ, толкова години, като ги осветлиха тия досега, нещо да се случи? Да им спреха пенсиите? Да направиха лустрация поне за тех?

  Бахмааму! Ние ПРЕЗИДЕНТ доносник имахме и пак - нищо!
  Какво, като знаехме, че бащата на тоя убавец фалшифицира изборите за ВНС? Същото ВНС, на което "дължим" сегашната псевдоконституция, благодарение на която 20 и кусур години се въртим в кръг?

  Всичко е за лековерните шарани, които се омайват с песните на сирените по медиите, за да не видят същността на въпроса.

  А същността е, че моментът беше изпуснат още оная вечер пред Народното събрание, когато желю жабата ни призова "да се разотидем мирно", защото той щел да оправи нещата.

  Вместо да го пуснем с главата надолу от балкона, където се беше курдисал.

  Проклета да е Русия!
 36. 36 Профил на Стенли1
  Стенли1
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Аз пък си мисля, че цялата тази сага с отваряне на досиетата обслужва чужди, а не български интереси! Защо? Ами през тези 20 години се заотваряха и се вдигаше пушилка все за наши ченгета и доносници, при това без разлика кой какъв е. Но не ме напуска усещането, че руските ченгета умело регулират този процес в полза на своите интереси! Нещо през тези години да сме чули за агенти на КГБ в България? Ами как ще чуем, като те ръководят 22 години този процес! Ние ще се изтепаме да се караме кой какъв е, а през това време те овладяха българската икономика! Защо Лукойл вършее както си иска у нас? Ами защото руски ченгета услужливо му подариха Нефтохима! И само това да е! Така, че мили съграждани не се минавайте по тези димки- ДС! Не че не заслужават презрение ДС доносниците, но играта с нас е съвсем друга!!! Путин иска да превъоръжи Червената армия с най-доброто! Ами чувствайте се поканени- цените на горивата са съобразени с тази повеля!

 37. 37 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 822 Неутрално

  [quote#36:"Стенли1"]Аз пък си мисля, че цялата тази сага с отваряне на досиетата обслужва чужди, а не български интереси! [/quote]

  -Естествено."Отварянето" свърши само една донякъде полезна "работа"-затвори устата на онези,които 'лягаха и ставаха" с искания за отваряне на досиетата.С такива "патриоти" и с подобни решения България няма нужда от врагове.

 38. 38 Профил на gh19
  gh19
  Рейтинг: 450 Неутрално

  И какво от това , че някой ,някога беше обявен за доносник или служители или какъвто и да е там . Падна Коритаров от ефир , или се скри , замина си Гоце от президенството , заминаха си членовете на БАН или членовете на ВАК , митрополитите напуснаха храмовете , Радосвет Радев се навря в миша дупка и т.н. Какво стана ? Нищо не стана ! Мъртав закон . Закон без последствия ! Без лустрация ! Та дори продължават наглеците ежедневно от медии печатни и всякакви да ни учат на морал ! А други помияри, бивши банкери и зам.министри да ни се пресмиват от Барселона , Вашингтон и други вражески градове . Овчи народ !!! Народ без чувство на достойнство , доведен до едничка мисъл за хляб и оцеляване ! Този народ , от който съм и аз част си заслужава хората с картончета !

 39. 39 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Любопитно

  Андрешковци , че и с картончета ...

 40. 40 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1545 Неутрално

  Осветляването на близкото ни минало и в частност досиетата са Авгиеви обори, но докато не бъдат изринати докрай, няма шанс за обществото ни да погледне смело в бъдещето.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 41. 41 Профил на NWO
  NWO
  Рейтинг: 782 Неутрално

  урок по демокрация, ама от тия дето дърпат конците...
  шо от оо не настоявате да се отвори досието на другаря бб????

  http://www.blitz.bg/news/article/118884
 42. 42 Профил на Димитър Нанев
  Димитър Нанев
  Рейтинг: 407 Любопитно

  Завтекоха се да ги скрият, защото дойде ред на Цветелина!

 43. 43 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  До коментар [#42] от "dnanev":
  И не само на Цветелина.
  Тия ни направиха на луди. Сега ще договарят илачи и то потече кръв от паднали глави.
  Досиетата на собственици, директори и представители на топ 100 от българските компании искаме на масата.

 44. 44 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  До коментар [#35] от "КДС":
  Споко, прехода тепърва започва в България.
  Това досета беше няква имитация.

 45. 45 Профил на kopili
  kopili
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#6] от "Десен":

  Да ... сега Биволъ е наред! Стига само сме предъвквали разни недомлъвки и да се разкриват само специално нарочени хора ... щом изслушахме толкова приказки по тази тема, вече искаме цялата истина!

  An eye for an eye makes the whole world blind
 46. 46 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#38] от "gh19":


  [quote#38:"gh19"]Закон без последствия ! Без лустрация ! Та дори продължават наглеците ежедневно от медии печатни и всякакви да ни учат на морал !
  [/quote]

  То остави това, ами ни и управляват в името на демокраоцията агент "Гоце" и до него министър-председател -агент "Буда", бивш майор от ДС и заместник - офицер от 7-мо управление на ДС - др.Цветанов.
  След тях пълчища агенти, мутреси,синчета,дъщери и балдъзи!
  Пази Боже! Нямят изброяване.

 47. 47 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  ГОЛЯМОТО ГОРЕНЕ НА ПАРТИЙНИ АРХИВИ И ДЕЛА ОТ КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ЗАПОЧНА В ПАРТИЙНИЯТ ДОМ СЪС СПЕЦ. ПОРЪЧКА И ПОДБОРКА. ПОСЛЕ ПОЕДИНИЧНО И ПО-СЕЛЕКТИРАНО ЛИЧНО И ПО ПОРЪЧКА.

  СТРАХЪТ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ САМИЯ СЕБЕСИ ВИНАГИ.

 48. 48 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  До коментар [#36] от "Стенли1":

  Е как не, архивът е дублиран на "Лубянка". Докато там путиноидно се подържа статуквото на анормалност, тук надеждите за нормално гражданско общество ще продължат да умират първи, а не последни...

 49. 49 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  До коментар [#21] от "péro":

  Затова никой не знае де е България. И ни е се индетифицираме с помежду по-известните и по-достойните.

 50. 50 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2320 Неутрално

  До коментар [#6] от "Десен":

  Подкрепям.Това е начина да се свършва с този проблем и да се знае всичко за всички.+++

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 51. 51 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Докато обществото гледа назад, не напред и се сополяви пред "картончета" с неясно покритие, нищо добро не чака България.....
  И какво полезно се случи, като се разбра че повече от половината Синод е в списъците на службите от преди 1989?
  Нищо, пшик... и пак криза.... и от криза в криза, ама "Кризата" картонче няма.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 52. 52 Профил на genek
  genek
  Рейтинг: 401 Весело

  Страхуват се агент Буда и старшина Цветанов...

 53. 53 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 514 Весело

  Страхуват се боклуци като *51*!

 54. 54 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  Каквото и да Ви говорят не забравяйте, че в крайна сметка става дума за пари. Или влияние, което също може да осребри.
  [quote#0:"Статията"]В момента вървят проверки за кредитните милионери и за ръководителите на висши училища. Едни от най-сериозните бъдещи проверки пък биха обхванали хората в управлението на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества. Пред проверка са също управлението на Висшия адвокатски съвет, Висшият контролен съвет и Висшият дисциплинарен съд, на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет. Ще бъдат засегнати още синдиците на банки и хора, организиращи хазартни игри. [/quote]

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 55. 55 Профил на Alice in Chains
  Alice in Chains
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Никой очевидно не се страхува от досиета, аз за един дето си е подал оставката след като е станало ясно, че е донасял, не съм чула!

 56. 56 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Някой вярва ли, че въобще ще се стигне до някакво, дори морално възмездие? Тия дето управляват дори един читав закон за незаконно придобито имущество не искат да въведат ...

 57. 57 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1497 Любопитно

  [quote#55:"geneva_1980"]Никой очевидно не се страхува от досиета[/quote]

  Защото, доколкото разбирам, сега отварянето им е по-скоро изключение, отколкото правило. Ако законът важи за всички и е ясно, че умиране има, отърване няма, друго пиле ще запее.

  За неудоволствие на германофобите, пак ще дам за пример как подходиха немците, без да губят време. Познавам истински лични трагедии, семейства и дългогодишни приятелства се разпаднаха или устояха пред страшната истина, но немците, макар и малко мазохисти по нашите критерии, са прагматици, прочетоха тези позорни страници и продължиха напред. При нас търговията с човешките съдби няма да има край никога, и ще сме вечно абонирани за мизерия в политиката и икономиката, ако няма лустрация. Обществото има очевадна нужда от катарзис, и не стига само да казваш "хоп", ами най-после трябва и да скочиш. И пак се задават избори...

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 58. 58 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3678 Неутрално

  Хм ...
  Напълно съм съгласен, че се пвави "услуга", щото "наред" явно идват някои другарЕ, дет' хич не им се иска да се чуе, че са имали "картонче".

  Апропо, Атанас Атанасов постави хубав въпрос за размисъл на мат'ряла по този повод.
  Досега никой, (твърди, че абсолютно никой!), от огласените дори по картончета не е съдил офицера от ДС, който му е "спретнал" въпросното картонче. Че не е вярно и ДС-арят го е "вписал" фалшиво или пък че е бил рекетиран, ама не е донасял и затова имат само картончета, но не и доноси, или нещо от този род. Съдят само и единствено комисията, че ги огласила "неправомерно".
  Толкоз!

 59. 59 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  Безвъзвратно е загубен моментът за ефективно решаване на въпроса с досиетата. Те трябваше, веднага след 1990 год., да бъдат или тотално отворени, или тотално изгорени. Сега тотално разкриване на всичко, което е останало и/или качване то им в Интернет няма да е ефективно. Синдрома на пасажа от риби - в множеството не знаеш коя да хванеш! Покрай пасажа едрите рибоци ще успеят да се изнижат почти невредими. А и ще се загуби ценна енергия -следващите 100 години, доколкото си познавам народа, ще има голяма, всенародна говорилня, непродуктивна и безполезна. Сега остана един, единствен подход и той е в продължаване работата на комисията. Стъпка по стъпка, институция след институция, с концентриране на вниманието върху едрите парчета от пасажа, които "учейки" ни демокрация, свалиха кожите от гърба на воайорската масовка, демек окрадоха държавата. Само така няма да се измъкнат вероятно най-гласовитите и кресливи борци против ДС, които в момента са гръбнака на същата тази ДС при капиталистическото "благоденствие" на държавата. Резултата от това разкриване също ще е почти нулев. Те си присвоиха икономическия потенциал на държавата. Присвоиха си богатствата на страната, тотално и безвъзвратно! Пък ние да си лаем! Между другото, според изнесените данни, вероятно и тук във форума, лаят около 10% "картончета"!!

 60. 60 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#6] от "Десен":

  За това те подкрепям напълно!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 61. 61 Профил на block
  block
  Рейтинг: 821 Неутрално

  Пък да ги отворят всичките бе. Кво толкова. Е, вярно, че сега някои милиционери ще кажат "ми ние такованка за рОдината", обаче в указите уреждащи дейността на ДС рОдината идва чааак след "..беззаветно предан на Партията и на дружбата със СССР.." така, че рОдината е чак на 3-то 5-то място. Пък да не говорим, че контраразузнавателната дейност на ДС в края на 80-те години сериозно е надвишавала по мащаб разузнавателната. Демек беззаветно преданите на БКП са се страхували повече от собствения си народ отколкото от злите империалисти. Абе мани ги. Както вика една циганка - спин на рака да фанеш хахаха.

 62. 62 Профил на dow_jones
  dow_jones
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Другарите които ни окрадоха, кой друг ...

 63. 63 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Напече ли се работата с цените на горивата лекарствата и храните, с бонусите на управляващите, със замразените доходи, с "новата" рецесия, на преден план излизат досиетата ...

 64. 64 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  А защо никой не се сеща за съдиите, разиграли това театро ?!
  Мислите ли, че някой не им е наредил да го направят ?
  Милата горда, обидчива и независима съдебна власт ...
  ДС/КГБ очевидно продължава да управлява, и изглежда, че няма сила, която да промени това положение ... дори да иска, вече е невъзможно ...
  Само времето ... все пак е надежда

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 65. 65 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  ДРУГИ СА ВИНОВНИ, НЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО - СЕГА ТЕЗИ С ДОСИЕТАТА, ТЕ ще бъдат посочени, но не и разобличени, защото им е обещано да се самопочистят и продължат.

  Това е "новата" схема против засиленото падане на рейтинга.

 66. 66 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 822 Любопитно

  [quote#63:"kirkor"]
  Напече ли се работата с цените на горивата лекарствата и храните, с бонусите на управляващите, със замразените доходи, с "новата" рецесия, на преден план излизат досиетата ... [/quote]

  -Това е "оръжието" на псевдополитическата борба в България на някои,които не могат да измислят други лозунги. България може да остане без армия,може без икономика и селско стопанство,но без говорилня и дърдорковци не може.Може "пушката да е кремъклийка",но като няма друга в "арсенала" на "демократическите" сили: "пуцай куме,пуцай!".
  А и някои вече 23 -та година събират имидж и "трудов" стаж,като "бъркат" тази "стара манджа" и дори без да я "претоплят" "хранят" с нея матр'яла..

 67. 67 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 698 Неутрално

  [quote#35:"КДС"]А същността е, че моментът беше изпуснат още оная вечер пред Народното събрание, когато желю жабата ни призова "да се разотидем мирно", защото той щел да оправи нещата.

  Вместо да го пуснем с главата надолу от балкона, където се беше курдисал.

  Проклета да е Русия![/quote]

  Еееех... мъка, мъка. Като си помисля само... осакатиха ни младостта, сега се бъхтаме, а мутрите продължават да са всесилни.

  Защо никой не коментира как стана това в Германия? Какви технологии са използвани, за да сглобят късче по късче нарязаните досиета, за да не остане скрита истината. Сега обществото им е очистено от тези паразити, а пастор Гаук ще е следващият президент на Германия.

  Път без препятствия не води до никъде.
 68. 68 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Весело

  Кой се страхува от досиетата сега..:)))))
  ................
  "ПОчтената " номеклатура , "идеалистите " комунисти - водачите в строежа ..които ОБРАХА България ...
  Те винаги са се страхували от ..мръсните си дела , същността си , гена си , слугите на русия ..
  "Елитът" на БКП - обикновени кримита ...

  BIG AL
 69. 69 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Абе, ТИ ВЯРВАШ ЛИ, че ЛИСИЦИТА която ти ИЗЯДЕ пиленцата та, ЩЕ ОТВОРИ досиетата, ще провери КОЙ КАКВИ ГИ Е ЯЛ? Ще ги накаже и „ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО”?

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 70. 70 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  В Америка, също по интернет, МОЖЕШ да изтеглиш досието на всеки СРЕЩУ 39 долара. Но дали ВЯРВАШ, че получаваш истината, това е друг въпрос?

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 71. 71 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#57:"mimi_pmi"]За неудоволствие на германофобите, пак ще дам за пример как подходиха немците, без да губят време. Познавам истински лични трагедии, семейства и дългогодишни приятелства се разпаднаха или устояха пред страшната истина, но немците, макар и малко мазохисти по нашите критерии, са прагматици, прочетоха тези позорни страници и продължиха напред.[/quote]

  Явно в България никой не е искал да продължаваме напред? Създадената анархия вече 22 години тъпче всичко демократично, основно хора от ДС са в политиката, време е всичко да стане известно ...

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 72. 72 Профил на kolcho_slepetza
  kolcho_slepetza
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Напълно съм съгласен с Полуса - няма нищо общо между документите които има в ДС - те могат да бъдат достъпни на всеки в какъвто и обем да присъстват. Но те не могат да дават нито пълната, нито обективната, нито неманипулираната информация за реалните действия, респективно виновност. И тук опираме до това дали трябва да вярваме на същата ДС за това което са подавали към архивите нейните офицери за реалните и "донесени" действия на всякакъв тип сътрудници. И тук нещата действително скърцат. Не само защото истинските "доносници" . ценните агенти и офицери - са с унищожени досиета - там няма и картончетата - за това говори и Димо Гяуров - 800 в ДС и 1200 в МВР. Каква е гаранцията, че именно тези осигурили си тила, взели парите и в момента продължаващи да държат конците не са именно насърчителите на разкриването на досиетата в този вид, или на цирка със съда или всичко накуп. Просто в този си вид чалгата с досиетата не само не ни доближава до Истината, но я прикрива - включително престъпленията които се правят днес. Питам, след толкова много разкрити агенти - нещо да се променило - към по-добро? Имаме премиер и управление от МВР - репресивен апарат на равнището на ДС - и те искат да разкрият досиета- Напротив точно както на времето Илия Павлов казваше - гущерът иска да си откъсне опашката за да остане цял.

 73. 73 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 604 Неутрално

  БКП-БСП-ДС - УБИЙЦИ И ПРОДАЖНИЦИ

  BG e мини империя на злото.
 74. 74 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Ей, тоя зъл Костов бе. Много е прост, че не ви остави да измрете от глад. Това е най-баналната тема от 97 насам.
  На мен отдавна ми писна да обяснявам на хора, които дори не са прочели нашата конституция, сложни политически и правни неща.
  И все пак какво означава да се преработи закона за досиетата, така че КС да го пусне? А, шматки? Има и едно решение на КС, което вече споменах?
  ( Пак ви съветвам първо да прочетете нещо преди да дрънкате дивотии.)

  България е древна и заслужава много повече!
 75. 75 Профил на aaaa
  aaaa
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Лустрация за тоталитарната номенклатура и конфискация на имуществото придобито чрез политическа корупция!

 76. 76 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Разстроено

  [quote#75:"aaaa"]Лустрация за тоталитарната номенклатура и конфискация на имуществото придобито чрез политическа корупция! [/quote]

  Понеже лустрацията не беше направена веднага след 1989 година, сега тя трябва да бъде до трето коляно!!!

  Синовете, дъщери и внуци без право да са депутати, държавни и общински служители!!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 77. 77 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Накрая ще излезе, че Софиянски е АГЕНТ!

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 78. 78 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Олигархията пак иска да скрие кирливите си ризи:

  Как властта засекрети престъпното си минало през 1995 г. По повод готвещото се повторение със засекретяването на досиетата - http://semkiibonbonki.blogspot.com/2012/02/1995.html

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 79. 79 Профил на ooonufri
  ooonufri
  Рейтинг: 664 Неутрално

  - Точно казва Евтим Костадинов. Унищожени са цели или частично досиета на важни хора. На някои дори и картончетата(Желев, Максим). Целтта е точно тях да прикрият.
  - Една единствена жена си е публикувала досието в нета, за да се види, че не е кодошила никого. Бивша зам. министърка на културата при Костов. Останалите претендират, че не са били кодоши, но не си качват досиетата в нета, да го докажат.
  - Стига с лакърдиите ченгесарски, че Костов не е отворил досиетата. Тогава кое точно затвори царят? Което не забрани КС се отвори още септември 97, а останалото през 2004, като изтече давността.
  - И сега има празноти в закона - не осветяват починалите и тия, незаемали началнически длъжности.
  - На Сталев пък, баща му е също шпион, от 1937, югославски, вземал пари от амбасадата им. После станал руски.
  - Вече ШЕСТА година, никой български журналист, не е ползвал правото си да публикува досие. Обикновените хора имат право само да видят собственото си, евентуално на починал родител или дядо, баба. Не могат да гледат чужди.
  - При искане да се види досие, често комисията отговаря, че "няма данни бившата ДС да е събирала сведения за лицето". Такива отговори получиха дори политически затворници, което е абсурд. Не става ясно дали ДС ти е водила досие и е унищожено или не е имало такова.

 80. 80 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  [quote#51:"boby1945"]Докато обществото гледа назад, не напред [/quote]

  Ало-у-у-у-у, 45 години ни казвахте,как да гледаме напред към " светлото бъдеше" , виж на какво бунище ни докарахте!

  Само тези, дето сочеха посоката , в същото време раздаваха народните пари в куфарчета ,само те не искат да се гледа назад!

 81. 81 Профил на ooonufri
  ooonufri
  Рейтинг: 664 Неутрално

  До коментар [#80] от "Да бе да":

  Ти си решил да спориш с партиен секретар!!! Откажи се.

 82. 82 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1417 Неутрално

  Трябва да се направи лустрация.Просто е крещящо необходима.

  "и за ръководителите на висши училища"

  За ректора на Великотърновския университет Пламен Легкоступ се обзалагам...

 83. 83 Профил на myth
  myth
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Има ли по-голяма ирония от това, че бившият служител на народната милиция - Евтим Костадинов оглавява Комисията по досиетата?! Има ли по-голяма ирония от това, че министър-председателят е агент "Буда", че президентът е бивш щатен секретар на комсомола в Благоевград, че Цветанов е от семейство - служители в Държавна сигурност?! И на този фон се обявяват за агенти жертви на комунистическата система, заведени в някакви картончета дори без тяхно знание! Нима Борисов като охранител на Живков не е бил сътрудник на ДС? Всъщност законът се занимава с жертвите, а не с истинските служители на репресивния апарат на Държавна сигурност! Това е картината - чисто по български.

 84. 84 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3678 Неутрално

  "В момента вървят проверки за кредитните милионери и за ръководителите на висши училища. Едни от най-сериозните бъдещи проверки пък биха обхванали хората в управлението на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества. Пред проверка са също управлението на Висшия адвокатски съвет, Висшият контролен съвет и Висшият дисциплинарен съд, на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет. Ще бъдат засегнати още синдиците на банки и хора, организиращи хазартни игри.."
  С една дума всички ония, които са виновни за липсата на каквито и да е наказани за криминалния "преход", за икономическия и крах на страната ни, за убийството на българската душевност. Изобщо най-големите виновници...Е нямата срама!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 85. 85 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3678 Неутрално

  [quote#51:"boby1945"]И какво полезно се случи, като се разбра че повече от половината Синод е в списъците на службите от преди 1989? [/quote]
  По-важното е какво се е слочило с вярата на хората в БПЦ, когато разни политически отрепки и слуги на една откровено атеистична организация КГБ-ДС са се настанили на места толкова съкровенни за българската душевност.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 86. 86 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 498 Неутрално

  За мен всичко с тези досиета е един..театър. През 1990 год. от промяната, хората бяха радостни, комунистите - уплашени. Още на ''кръглата маса''се говореше за отварянето на вс.досиета, - споразумяха се, но после..не го направиха, защото повечето от ''демократите'' се оказаха със картончета към Д.С. Сега стана обратно - комунистите са добре, а хората се чудят как да преживяват със мизерните си заплати... Ако нашите пишман ''демократи'' не бяха купени и толкова мн.уплашени, тогава да ги отворят, сега живота ни можеше да е различен...

  urkobozambo
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK