Кой се страхува от Закона за детето?

Кой се страхува от Закона за детето?

© Юлия ЛазароваДискусиите и споровете около проекта за нов Закон за детето продължават. Днес в София, Варна и Пазарджик ще има и протести срещу него (четете по-късно за тях). Публикуваме мнението на Цвета Брестничка, председател на "Асоциация Родители", изпратена до "Дневник", по някой от спорните предложения в законопроекта.


В последните месеци се вихрят страсти дали едни човешки същества могат да имат права извън правата на други човешки същества, които се грижат за тях. В публичното пространство се леят апокалиптични предсказания за унищожаването на семейството, за световна конспирация срещу семейните устои, за посегателство върху правото на родителя да разполага с живота на детето си.


Ако заменим думата "дете" с думата "жена", ще се окажем едно към едно във времето на първите стъпки по пътя на борбата за права на жените. Да имат мнение, различно от това на мъжа си? Ужас! Нали той ги храни! Да имат желание да се развиват извън семейството? Анатема! Изконното им място е до печката! Да гласуват? Луди ли сте!? Та те са по-глупави от мъжете, какво им разбират главите от политика и управление? Има кой да се грижи за тях – да ги гледа с любов, да им осигурява прехраната, забавленията, развитието по подходящ начин. Е, може да ги поступва от време на време, но то е за тяхно добро, да си знаят мястото. Всъщност, в съвременния свят това статукво е запазено на много места. От нашата перспектива е страшно, но за хората, които не познават друг модел, си е в реда на нещата.
Също толкова в реда на нещата изглежда и правото на родителя да упражнява пълен контрол над живота на детето си. Да владее мислите и чувствата му. Да взема решения вместо него. Децата са малки, ние сме големи. Децата са глупави, ние сме умни. Децата са меката глина, от която ще изваем пълно подобие на собственото си съвършенство. Защото ние сме съвършени, факт. Самият акт на добиване на дете ни прави съвършени и безгрешни. Никога не вземаме неправилни решения. Никога не изпадаме в житейски затруднения. Нямаме нужда от чуждо мнение – нашето е единствено правилното. И голямата лоша държава да стои настрани. Тя е изначално злонамерена, клечи в храстите и ни дебне как да грабне децата ни и… Всъщност, и… какво? Защо са й? Няма значение, важното е да ни ги отнеме.


Тези послания ден след  ден се нагнетяват в публичното пространство от едни хора, които откровено манипулират общественото мнение и упражняват насилие над българския родител. Защото да създаваш страх, несигурност, отчаяние е откровена форма на насилие. Нека да видим конкретните възражения на противниците на приемането на нов Закон за детето.


1. Опасението, че децата ще бъдат отнемани своеволно от страна на държавата.
Страхът, с който се заиграва тук е свързан с твърдението, че това може да стане по прищявка на някой чиновник – лесно, бързо, без доказателства.


Какво казва Законът?
Чл. 4. ал.1, т.5. определя като един от водещите принципи: "отглеждане на детето в семейството му по произход и предприемане на мерки за настаняване на детето извън семейството му само в краен случай", а т. 13 визира "прилагане на ограничителни мерки единствено с временен характер".


Ал. 2 и 3 постановяват, че "всички производства, действия и решения на органи на държавата и общините, както и всички действия на физически и юридически лица, засягащи дете и защитата на неговите права, се основават на принципите по ал. 1." и че "при решаване на всеки въпрос, свързан с дете, предимство пред налагане на решенията имат методите на сътрудничеството и медиацията, като не се допуска, доколкото е възможно, забавяне при вземане на решенията".


За спешните случаи е предвиден чл.10, ал.7 незабавни мерки се вземат "при непосредствена опасност за живота на детето".


Чл. 42 казва, че : "Детето има правото, доколкото е възможно, да бъде отглеждано от своите родители" (ал.1) като не допуска детето да бъде разделяно от родителите си против тяхната воля, "освен в случаи, посочени в закон, когато това се налага за защита на най-добрите интереси на детето"(ал. 2), а "настаняване извън семейството се предприема като крайна мярка за закрила на дете, останало без грижите на родителите си" (ал. 3).


Да, родителят може да бъде лишен от родителски права:  чл.61 – "когато поведението му системно поставя в опасност живота, здравето, личността или имуществото на детето; когато без основателна причина трайно не полага грижите по чл. 46 и не му дава издръжка". На мен ми звучи разумно. Очаквам разумни аргументи против.


Законът допуска дете да бъде настанено извън семейството (чл.71), когато родителите са "починали, неизвестни, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение и настойникът или попечителят не полагат грижи за детето" или пък "без основателна причина трайно не полагат грижи за детето" или "се намират в трайна невъзможност да го отглеждат". Очевидно става дума за нефункциониращи семейства. Трябва ли детето да бъде защитено в такава ситуация? Това е отговор, не въпрос.


И, разбира се, големите драми около чл. 123, ал.1: "Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин". Дори да приемем, че формулировката "вреден за развитието му начин" допуска тълкувания, това лесно може да се избегне с редакция – да се уточни "доказано вреден за развитието му начин". Доказването не е лесен и бърз процес, но за много деца, зарязани в домове или използвани за просия или проституция, този член е единственият шанс да имат нормален живот.


Болната тема – свободата на детето да формира възгледи, различни от тези на родителите му. Всъщност, това е голямото изпитание на всяко човешко взаимоотношение  – можем ли да позволим на другия да бъде различен и въпреки това да го обичаме и да живеем заедно?


В чл. 20 на Закона е предвидено детето да формира възгледите си свободно и с подкрепата на родителите си, настойника или попечителя. До 14 години отношението му към религията се определя от родителите му, но след това – "по съгласие между него и родителите или попечителя му". И тук идва драмата около ал.3 на същия член: "когато такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора към районния съд лично или чрез дирекция "Социална подкрепа" по настоящия си адрес".


Такаа… Значи, до 14-годишна възраст не сме успели да предадем на детето си нашите религиозни ценности. На 16 то решава, че, например, радикалният ислям, който баща му изповядва, не е за него. И се опитва да се откъсне от влиянието на въпросното течение. Баща му обаче не е съгласен. Къде и как детето (всъщност, вече млад човек) да намери подкрепа? Кой да му помогне да реши спора с баща си? Или приемаме по презумпция, че до 18 г. безропотно е длъжно да следва религиозните практики, които не приема? Противниците на Закона не приемат правото на детето да изразява собствено мнение, различно от това на родителите си. Презумпцията е, че децата са незрели, неопитни, незнаещи и неможещи. Вярно е, че ако мерим наличието на жизнен опит, родителите имат голямо предимство. Но децата имат своите чувства, които не са по-малко силни от тези на възрастните, имат и собствено мнение, отчитането на което част от изграждането на самостоятелна и отговорна личност.


За мен е странно, че политически сили, които заявяват себе си като проводници на демокрацията и гражданското общество, отричат правото на човешко същество, макар и незряло, да има собствени чувства и мнение и те да бъдат вземани под внимание. Как да възпитаваме граждани, ако до 18-годишна възраст се отнасяме към децата като към поданици?


Чл. 46, ал. 3 гласи, че мнението и желанието на детето се вземат предвид от родителите при решаване на всички въпроси, които водят до промяна в обичайния му начин на живот. Т.е., ако родителите се развеждат, сменят населеното място, в което живеят, избират ново училище или правят други съществени промени в живота на детето, то не е просто куфар, който може да бъде местен от място на място. Важно е да се разбира как то приема промените, как те могат да се случат по възможно най-малко травматичен начин. И когато това не се случва, когато детето се чувства просто обект, по отношение на който се вземат решения, или пък оръжие във войната между развеждащите се родители, то има право да потърси подкрепа.


Чл. 49, ал.1 предвижда при разногласие между родителите и детето, то да може да потърси съдействие от дирекция "Социална подкрепа". В такава ситуация не се търси бързо решение, на детето се осигурява среща-разговор с вещо лице-психолог, който консултира детето и при нужда, съвместно със социален работник от съответната дирекция "Социална подкрепа" изработва план за работа с детето и членовете на семейството му. Целта е да се намери консенсусно решение в конфликтната ситуация, да се подкрепят детето и родителите да подобрят отношенията си, включително и да намерят нови начини за общуване, когато старите методи водят до задълбочаване на конфликта между тях. И едва ако "разногласието е по въпрос от съществено значение за отглеждането или развитието на непълнолетно дете или води до промяна в обичайния му начин на живот", според ал.2 на същия член спорът се разрешава от районния съд по настоящия адрес на детето.


Кои са другите въпроси, които карат противниците на Закона да подскачат? Двете теми, които в началото излязоха наяве, но постепенно престанаха да се афишират, защото разкриват същинските мотиви за яростното неприемане на проекта – правото на родителите да бият децата си и правото им да не ги пускат на училище.


Според  чл. 46, ал.2 "родителите нямат право да използват насилие, принуда и други методи на възпитание, които накърняват достойнството на детето", а според  чл. 196, ал.2 "детето има право на защита срещу методи на възпитание, нарушаващи неговото достойнство, срещу физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси".


Противниците на тези текстове яростно отстояват правото си на "премерена физическа болка" като метод за възпитание. Кой мери въпросната болка? Коя е допустимата мярка – 5 шамара са ок, шестият вече е непремерен? Десет минути на колене върху орехови черупки са нормална мярка за възпитание, единайстата минута вече е насилие? Истериите как ни отнемат децата за дръпнато ухо всъщност прикриват нежеланието да се откажем от боя като възпитателно средство. Законът има за задача да ни зададе представата за нормалност – не да изкорени лошите практики за един ден. Той просто ни казва: "Хей, спри се, можеш да отгледаш прекрасно дете и без да го налагаш с пръчка!".


Темата за телесното наказание и последствията от него тепърва предстои да се осмисля в нашето общество. Няма с бой да наложим на децата си навика да не налагат позицията си с бой. Но това е дълга тема. Законът насърчава решаването на спорните въпроси с други средства – нещо, на което всички тепърва предстои да се учим. Както и на отказа от психическо насилие – обиди, подигравки, подценяване – при възпитанието на децата. Противниците на Закона активно отричаха самия термин "психическо насилие", но напоследък отбягват темата, за да не компрометират позициите си.


И не на последно място – яростната съпротива срещу  чл. 34, ал.1, който гласи "детето има право на предучилищно и училищно образование. Това право се осъществява при условия и по ред, определени в Закона за народната просвета" и особено срещу ал. 2 – "предучилищното образование е задължително за дете, навършило 5 години. Училищното образование е задължително за дете, навършило 7 години и продължава до навършване на 16 години".


Това е истинският голям страх – да позволим и на други хора да имат влияние върху детето ни. Да влезем в пряка конкуренция с възгледи, различни от нашите. Да ни се налага да убеждаваме, не да принуждаваме. Да приемем, че детето ни може да има възгледи, които да не са 100% копие на нашите. Много е трудно. Но това е начинът да научим детето си да не приема нещата безкритично. Да го предпазим от попадане в зависимост от по-силни и авторитетни от него личности. Да го научим да разсъждава, не да се подчинява сляпо.


Далеч съм от мисълта, че проектът за закон за детето е съвършен. Имам своите критики към него, но няма да се спирам на тях в този текст. Разликата в моята позиция и позицията на активните критици на Закона е в отношението ни към неговата философия – дали детето е отделна личност със собствени права или е собственост на родителите. Отговорът на този въпрос всъщност е голямото изпитание на нашата зрялост и нашата представа за демокрация.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (137)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Гневно

  доста тъпанарско ПРЕПИСАН ЗАКОН !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  На всяка глупост,може да се намери оправдание.Обаче,не ви ли се струва,че ЕС върви към ТОТАЛЕН КОНТРОЛ,във всичко?От кривите краставици,през търпението ни към престъпленията на на разни малцинства,до унифициране на възпитанието на децата!АЗ ОПРЕДЕЛЕНО СЪМ ПРОТИВ ОТНЕМАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е СВОБОДИ,ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЕКОВНИЯ НИ НАЧИН НА ЖИВОТ И ХРИСТИЯНСКИ ТРАДИЦИИ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  И сега какво, по-големи светци от Папата, направо вървим в посока американизация - дебели и затъпели, даже си представям най-лошата версия на сериала Отчаяни съпруги, ужас!

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Гневно

  НЯМА ВЪЗПИТАНИЕ БЕЗ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ !!! ТОВА СА ДВЕТЕ СТРАНИ НА ТОЗИ МЕДАЛ ОТ КАК СВЯТ СВЕТУВА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на Боно Нончев
  Боно Нончев
  Рейтинг: 688 Любопитно

  "И голямата лоша държава да стои настрани. Тя е изначално злонамерена, клечи в храстите и ни дебне как да грабне децата ни и…"
  Авторът можеше да обясни защо според него държавата не е лошата? В какво по-точно се справя добре, че да и поверим децата си?

  Иначе протестът на повечето хора е против неяснотите и прекалено широкото тълкуване. Ясно е, че при принуждаване да проси и при системни побои действията на родителя не са в какъвто и да е интерес на детето, но два шамара не са, ДОРИ И ДА НЕ ГО ОДОБРЯВАНЕ.

  Също според мен детето има право на лечение, в частност на ваксинация, въпреки волята на родителя си. Това не значи че чиновник може да налага ВСЯКО лечение, и да гони родителите които не му го осигуряват.

  Един закон никога не е лесен, особено в такава пипкава тема, но и близката история на приетите закони от това правителство в крайна сметка ни направи изключително бдителни.

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Гневно

  АВТОРЪТ ДА ИЗБРОИ ДОПУСТИМИТЕ НАКАЗАНИЯ И ДА МИ КАЖЕ ОТ КОЯ ВЪЗРАСТ ДЕТЕТО ИМА ПРВО САМО ДА РЕШАВА СЪДБАТА СИ И ДА НЕ СЛУША РОДИТЕЛИТЕ СИ !!!
  ДА КАЖЕ ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ СА ДОПУСТИМИ ПУШЕНЕ,АЛКОХОЛ,СЕКС И НАРКОТИЦИ И КАКВИ МЕРКИ ТОГАВА СА ПРИЕМЛИВИ ОТ ТОЗИ ЗАКОН !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2056 Неутрално

  Не виждам смисъл от тази врява след като държавата няма никакъв административен капацитет да се оправя с тези тежки проблеми!

  И в момента у нас е действащата КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО която Република България е подписала и би трябвало да спазва !

  У нас властите традиционно не предприемат нищо срещу ромските семейства където децата са принуждавани да работят, да не учат , проституират, стават жертва на педофили , просят , крадат и от малки им се вменяват ценностите на циганския начин на живот с което получават трайни личностни увреждания !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 8. 8 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Нашите закони
  са за мормони!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  www.berbenkov.hit.bg
 9. 9 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Интересно този закон как ще се прилага в някои малцинствени групи в България и какви ще бъдат последствията? Или пак ще важи закона само за някои?

 10. 10 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 862 Неутрално

  "Имам приятел в Австралия, който има деца на 8 и 10. Те са на плажа и той отива до тоалетната, която е на стотина метра. Докато се върне, някой вече е извикал службата за защита на децата, за изоставяне, понеже той е отишъл до тоалетната… Те регулират дори здравия разум до най-ниския възможен доминант, до най-тъпите хора, защото това е нивото. Също като стандартизираните тестове в образованието, които са съотнесени към най-ниското средно ниво. За да могат и най-глупавите деца да ги преминат."
  http://e-vestnik.bg/14508/avstralietsat-stiv-kayl-v-balgariya-ima-chudesen-miks-mezhdu-haos-i-red/

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 11. 11 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  горко им на децата ти ако смяташ така...

 12. 12 Профил на tikvenik55
  tikvenik55
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Прочетох проекто-закона, признавам си, по диагонал, но не виждам нищо притеснително, дори никъде не намерих текст, че по някакъв начин ще се възпрепятства родителството и правото на родителите да възпитават децата си по свое усмотрение.

  Колкото до боя, твърдо съм против и много ми е жал за деца, които са малтретирани, защото така ги нараняват не само физически, но и психически. Наскоро станах свидетел как майка плясна детето си докато му се караше да излезе от пясъчника, на което то реагира видимо унизено пред другарчетата си (макар и само на около 3г). Другите родители просто притихнаха...

 13. 13
  Батков-вън
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 14. 14 Профил на РАМ
  РАМ
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Няма никаква конспирация.
  Трябва да бъдат елиминирани недемократичните традиции в семействата и държавите. Необходими са едно световно демократично семейство и една световна демократична държава.
  Начело с Едно Демократично Семейство и Един Световен Демократ, на върха на Пирамидата.
  Ех живот здравей- здравей !
  Комунизмът не победи в глобален мащаб, но на дневен ред е Демокрацията. Ако и тя не победи, ще има друг -изъм, -ация или нещо подобно.

  Винаги може да сме по-зле. Значи сега сме добре.
 15. 15 Профил на Читателят
  Читателят
  Рейтинг: 516 Неутрално

  - Отваря се ниша за рекет от страна на недобросъвестни чиновници спрямо гражданите.
  - Достатъчно е един чиновник да е член на религиозна секта за да обвини 90% от българите в неправилно възпитание на детето.
  - Колко деца трябва да пострадат докато се озапти чиновник с психично отклонение?

  Попътен вятър в главите!
 16. 16 Профил на StiffUpperLip
  StiffUpperLip
  Рейтинг: 574 Неутрално

  "Ако заменим думата "дете" с думата "жена", ще се окажем едно към едно във времето на първите стъпки по пътя на борбата за права на жените. Да имат мнение, различно от това на мъжа си? Ужас"

  Краставици на търкала. Псевдоинтелектуални напъни стил "бгмама". Децата могат и трябва да имат мнение, но решенията трябва да се вземат от родителите. Децата нито имат опита, нито могат да преценят последствията или да понесат отговорността, която предполага самостоятелното вземане на решения. Авторката разсъждава като изчанчените кучелюби, които крякат неистово за правата на кучетата. Един такъв ми разправяше, че ако видел в река да се давят дете и куче и той можел да спаси само едното, щял да се колебае детето ли да спаси или кучето, защото и "кучето има душа".

  Та правата са си права, отговорностите за решения са си отговорности.

  "Демагогията е на върха на БСП", "партийната аристокрация е една от най-уродливите форми на обществото". Жан Виденов ви го каза.
 17. 17 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2643 Неутрално

  Предполагам,че ние сме живели в нормални семейства. Ето защо ни е трудно да разберем,че трябва да отнемаме децата от тъпи,психясали родители.

 18. 18 Профил на tikvenik55
  tikvenik55
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар /#15/ Свобода на съвестта и религията

  Чл. 20. (1) Детето формира възгледите си свободно и с подкрепата на родителите си, настойника или попечителя.
  (2) Отношението на дете до 14 години към религията се определя от неговите родители или настойник, а на дете от 14 до 18 години - по съгласие между него и родителите или попечителя му.
  (3) Когато такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора към районния съд лично или чрез дирекция „Социална подкрепа” по настоящия си адрес.

 19. 19 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3486 Неутрално

  До коментар [#13] от "Батков-вън":

  Само да добавя, шамарите са за тези, които нямат време.
  Пече се каката на шезлонга със списание в ръка, детето хвърля пясък по хората, тя става, удря му два шамара по дупето и продължава с четенето. При другия вариант, трябва да седне, да поиграе с него, да му обясни.
  Същото е с гледането на детски филми и видео игри, функционална неграмотност се казва последствието и дислекция.

  Любовта ще спаси света!!!
 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Весело

  До коментар [#13] от "Батков-вън":

  без обиди ако можеш !!! видя се какъв си ДЕМОКРАТ !!! А И КАК ЩЕ ВЪЗПИТАВАШ ДЕЦА НЯКОЙ ДЕН КАТО ТИ САМИЯТ СИ СЪС 7 ГОДИНИ ЗАГУБЕНИ БЕЗВЪЗВРАТНО И ЗАВИНАГИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Весело

  До коментар [#19] от "a.ni.":

  ЯВНО визираш деца в ПРЕДУЧИЛИЩНА възраст !!! Мисли малко в перспектива !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 22. 22 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Да се правят паралели между правата на възрастни, узрели хора като жените и деца в невръстна възраст показва такава липса на жизнен опит, че на автора требва да му забранят да гласува и да го пратят на рехабилитация в нормално семейство.

  Пази боже от таквоз облъчване.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 23. 23 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Дъържавата, която прогонва по 100 свои граждани дневно през Терминал 2. Държавата, която не може да се пребори с престъпността, наркоманията, проституцията. Държавата, която обрича на мизерия своите възрастни. Държавата, която дори не може да излови помиярите от улиците... На тази ли държава ще се надяваме да пази децата ни? И най-скапаното семейство заслужава повече доверие от държавните институции. Брестничка, марш в ъгъла!

 24. 24 Профил на Добри Божилов
  Добри Божилов
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Доста неубедителен начин да се представи национализацията на децата като добро...

  www.dobribozhilov.com
 25. 25 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 663 Весело

  Голям хуманизъм и много грижа!Но да се запише в закона,че при навършване на 18 години детето е ДЛЪЖНО да напусне семейството си и само да се грижи за себе си!Всякаква помощи от родителите да се наказва!
  Поколенията,които ставаха на крака при влизане на възрастни хора в стаята и не сядаха преди тях,отстъпваха им място и слушаха съветите им,почти измряха,така че загрижената авторка да е спокойна както за децата ни,така и самите тях,жените.Да живеят суфражетките и всички останали!

 26. 26 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3486 Неутрално

  До коментар [#21] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ако искаш детето ти на 17 да се вслушва в предупрежденията ти или да спазва правилата ти, трябва да те уважава. Това се гради от момента на раждането. Защото, като излезе завинаги от дома ти, единственото което ще го кара да търси контакт с теб е чувството на вина и отговорност.


  Любовта ще спаси света!!!
 27. 27 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#25] от "tedif":

  Недей ги говори такива, ще те послушат и ще направят данък наследство 100% и ще те псува цел народ цел живот после

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Разстроено

  До коментар [#26] от "a.ni.":

  стига празни приказки и лозунги!!! отговори ми на въпросите конкретно и за сведение моите деца са вече родители и са имали прекрасно детство !!! ние този изпит сме го взели - ти да му мислиш !!! НО САМО С КНИЖКИ НЕ СТАВА - ПОНЯКОГА ИМА ПЕЧАТНИ ГРЕшКИ!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Любопитно

  До коментар [#13] от "Батков-вън":

  ТИ НА КОЛКО ГОДИНИ СЕ НАПИ ЗА ПРЪВ ПЪТ И ИЗПУшИ ПЪРВАТА ЦИГАРА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":
  [quote#6:"КМЕТ В СЯНКА"]АВТОРЪТ ДА КАЖЕ ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ СА ДОПУСТИМИ ПУШЕНЕ,АЛКОХОЛ,СЕКС И НАРКОТИЦИ И КАКВИ МЕРКИ ТОГАВА СА ПРИЕМЛИВИ ОТ ТОЗИ ЗАКОН !!! [/quote]
  Ама моля ви, с новия закон тези неща вече стават категории, към които родителят ще бъде приучван да проявява толерантност. Например, предвижда се задължително сексуално възпитание още от предучилищна възраст, сигурно под формата на брошурки за "Кънчо" и "Пенка". Важното е сексът да е безопасен, с презерватив - готово, държавата си е свършила работата.
  По-късно пък, ако поради страх от "закона" сте проявили прекалена толерантност към либералните сексуални виждания на 14-годишната си дъщеря и тя забременее непредвидено (ако е забравила да си купи презерватив), ще има право да си поиска аборт, без да ви уведоми. Пушенето, пиенето и наркотиците ще минават за "културни особености" на младежта.
  Хитро е измислено, по оруелски: държавата става пръв приятел на тийнейджъра - той дори сам ще иска да манипулира и топи досадните дъртаци родители.

  Една българка
 31. 31 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Неутрално

  До коментар [#30] от "Славянска тояга":

  ТОЧНО ТАКА МИСЛЯ И АЗ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 32. 32 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  А какво правим,ако родителите са умерено практивуващи вярващи,или агностици,а детето попадне под влияние на радикален култ.
  И това с районния съд е тотална дивотия.Ако едно дете е възпитано по начин да си търси правата,малко вероятно тези които са го възпитали така,да създадат проблем,т.е точно в случая с радикален нещо си на родителите няма да проработи.
  За сметка на това при попадане на детето под влияние на радикален култ,с "помощта " на същия с тази процедура може да се злоупотреби сериозно.
  Това е значително по вероятно.
  И голямата лоша държава да стои настрани. Тя е изначално злонамерена, клечи в храстите и ни дебне как да грабне децата ни
  Че няма да грабне децата ни няма,щото е неспособна,но но че клечи в храстите като катаджия и дебне да вземе някоя друга глоба не се съмнявам.Също и да натресе на гражданите в случая родителите задължителни услуги.

 33. 33 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Абсолютно се съгласявам, стига наказанията да не са свързани с насилие и тормоз.
  В крайна сметка това се отнася и за големите. Иначе нямаше да има наказателно-процесуален кодекс.

  П.С. А иначе статията е написана емоционално, но и доста глупаво.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 34. 34 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#7] от "comandante":
  Смисълът от врявата е, че проектозаконът за детето всъщност противоречи дори на Конвенцията на ООН за правата на детето. А страшното е точно в това, че "държавата няма никакъв административен капацитет да се оправя с тези тежки проблеми", но ще се натиска да го прави и за да отчете дейност пред фюрерите от ЕС, ще преследва лесно манипулируемите нормални семейства, които лесно се явяват на разговор със социалните служби и реагират на съдебни призовки.
  "Мерките" ще се вземат срещу когото не трябва, а истинските деца в риск - тези на някои малцинства - ще продължат да си живеят в риск и да страдат, както сам правилно отбелязвате.

  Една българка
 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Неутрално

  До коментар [#33] от "rapidfire":

  КАКТО И ЗАКОНЪТ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#33] от "rapidfire":
  [quote#33:"rapidfire"]П.С. А иначе статията е написана емоционално, но и доста глупаво. [/quote]
  Всъщност статията е написана по всички гьобелсови правила на пропагандата. С привидно емоционални, жлъчни и иронизиращи епитети се прави опит да се дискредитират справедливите опасения на здравомислещото общество с жалкия лайтмотив "ама вие нали сте добри родители - защо се страхувате тогава"?
  Проблемът е, че този проектозакон вече отнема на родителя правото да е добър родител по презумпция. Той по презумпция става лош родител и ще трябва във всеки конкретен случай да доказва пред социалните или в съда, че не е такъв.
  В чисто човешки смисъл на мен ми е странно що за хора са авторката Цвета Брестничка и нейната асоциация "Родители", след като нямат доверие на самите себе си, че ще отгледат и възпитат достойно децата си, та искат от абстракция като държавата да им върши работата?

  Една българка
 37. 37 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  "Чл. 46, ал. 3 гласи, че мнението и желанието на детето се вземат предвид от родителите при решаване на всички въпроси, които водят до промяна в обичайния му начин на живот. " МОЛЯ????? Приравняваме правата на детето с правата на пълнолетният гражданин?! А ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на детето, чийто статут е приравнен на пълнолетен гражданин- да си плаща данъците и да работи- те къде са

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Разстроено

  До коментар [#37] от "dqdomart":

  КОЕТО пак навежда на извода за липса на елементарна правна подготовка на създателите на закона или нещо още ПО-ЛОШО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 39 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г.
  Чл. 2. С навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да се задължават.
  Чл. 3. Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни.
  Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници.
  Чл. 4. Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни.
  Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Неутрално

  До коментар [#36] от "Славянска тояга":

  БРАВО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Любопитно

  До коментар [#39] от "dqdomart":

  И КОЙ ОТ ДВАТА ЗАКОНА ЩЕ ИМА ПРЕДИМСТВО ПРИ ПРИЛАГАНЕТО !?!?!?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 42. 42 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Много добре написана и аргументирана статия, поздравления за г-жа Цвета Брестничка. Съгласна съм с всяка написана дума.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 43. 43 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Специалният закон отменя общият / Lex specialis derogat legi generali./- но това ще създаде хаос в правният мир! Нарушават се основни положения в правната доктрина, непроменени около 80 години! Как така дете на 12 години ще решава само бъдещето си?! То не може да има адекватна преценка за действителността, липсва му социален, житейски и професионален опит , за да вземе правилното решение!!!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 44. 44 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2056 Неутрално

  До коментар [#34] от "Славянска тояга":
  Същото е и в ЕС там децата от малцинствата се толерират и никой не търси отговорност за възпитанието им ...докато ако оставиш собственото си дете за 1 час само в къщи или на двора рискуваш социалните да ти го отнемат .

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 45. 45 Профил на истинският.груйчо
  истинският.груйчо
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Формулировките в закона излгеждат много мъгляви. Съответно дават голяма свобода за тълкуване и злоупотреби.

  Пример 1: "Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин" Какво точно значи вреден? За един човек е едно, за друг е друго. Г-жа Брестничка предлага редакция "доказано вреден". Но това нищо не променя. Кой доказва? Как го доказва? Полицията? Съда? "Експерти"? Знаем колко добре работят и умеят да доказват и разкриват...

  Пример 2: родителят може да бъде лишен от родителски права "когато поведението му системно поставя в опасност живота, здравето, личността или имуществото на детето; когато без основателна причина трайно не полага грижите по чл. 46 и не му дава издръжка"Какво точно значи "поставя в опасност личността на детето"? Какво значи "не му дава издръжка"?

  Тези неща не са очевидни, струва ми се, и ако не се прецизират много внимателно, е възможно законът не само да не помогне за подобряване на ситуацията на децата в България, а да я влоши и дори да бъде използван за злоупотреби и уреждане на сметки.

  www.zaednovchas.bg
 46. 46 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  http://bg4family.org/index.php?id=3
  Това е организация на едни други родители, които не искат да оставят току-така децата си на великата и непоклатима Държава. Дори са си направили труда да сравнят къде точно новият проектозакон за детето нарушава Конвенцията на ООН за правата на детето - http://bg4family.org/assets/files/Sravnenie_KOONPD_PZD.pdf

  До коментар [#37] от "dqdomart":
  Отдавна ми беше любопитно как ще изкоментира темата професионален юрист. Реакцията ви беше достатъчно красноречива.

  До коментар [#40] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Благодаря!

  Една българка
 47. 47 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  "...Но децата имат своите чувства, които не са по-малко силни от тези на възрастните, имат и собствено мнение, отчитането на което част от изграждането на самостоятелна и отговорна личност..." Авторката - освен чувства, в света на възрастните има предимно права и задължения! Не ми говорете, че всичките ни деца са генийчета и учат в училището за надарени деца в "Горна баня'!Чувствата са едно, но способността да се придобиват определени права и ЗАДЪЛЖЕНИЯ- друго! Защо лишавате децата от детството- времето, през което родителите са ДЛЪЖНИ да се грижат за децата си и децата нямат задълженията на възрастните?! Защо искате дете на 12 години да се чувства отговорно за живота си, като това е задължение на родителя? За да може и родителя, и детето да са с манталитет на социални роби, нали????????????

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 48. 48 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Значи като цяло в този измислен закон има само едно правилно нещо - децата не трябва да се бият и да се мачкат.
  Има достаъчно други начини да бъдат наказани. Но нека да направим разбор на тази статия, защото колкото повече я осъзнавам толкова повече ме дразни.
  1. Децата, прекрасните те, проклети същества, колкото и да си ги обичам, нямат съзнанието на възрастен. Един път, защото не се раждат с напълно развита психика, втори път, защото съзнанието се развива на базата на опита. Е откъде до 18 години опит? Някои го нямат и след това. Т.е. не може на едно не дотам адекватно (поради възрастта си) създание да се дават пълни права. В противен случай трябва за всяко провинение да бъдат съдени като възрастни, по законите за възрастните.
  2. "Това е истинският голям страх – да позволим и на други хора да имат влияние върху детето ни"
  Ами естествено! Да не би учителите в училище и в детската градина да са родили, отгледали и да изхранват това дете?! Те ли ще го водят по лекари и няма да спят нощем когато е болно? Защо на мен ще се отнема правото да го възпитам според моите ценности и това ще се вменява на някой друг?!
  ОК. нека училищното образование да е задължително, но предучилищното, много сори. Ако родителите имат възможност да си възпитават децата нека да го правят.
  Щото после в учлището да не реват че им липсвали първите седем години и не била тяхна работа да ги възпитават.
  А и последно нещо - ако разбера, че в училището се вкрава чалга, кракът им няма да припари повече там, та ако ще да се наложи да емигрирам в Непал!
  3. "когато поведението му системно поставя в опасност живота, здравето, личността или имуществото на детето;"
  Къде е границата? Кое се преценява като системно поставяне на живота и здравето му в опсаност? Храненето с "джънк-фуд" или посещението на тренировки по спортна гимнастика?
  4."Значи, до 14-годишна възраст не сме успели да предадем на детето си нашите религиозни ценности. На 16 то решава, че, например, радикалният ислям, който баща му изповядва, не е за него. И се опитва да се откъсне от влиянието на въпросното течение. Баща му обаче не е съгласен"

  Ами ако погледнем нещата от обратната страна? Ако на 16 въпросното кюлхане реши, че ще става скинхед или шахидка, каквито случаи междувпрочем има много? Тогава какво правим? Съгласяваме се безусловно?

  Хайде вместо емоции да се вкара малко повече здрав разум в тази статия. Нещата с децата са много сложни и не се решават на коляно.
  И както подозирам , от хора, които поради работата си в евроиституциите малко са се занимавали със собствените си деца.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 49. 49 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#30] от "Славянска тояга":

  Тютюнопушене и алкохол 18г ,закона за здравето,наркотици никога.
  В България няма нормативно-определена възраст на сексуално съгласие.
  Всякакви сексуални действия с лица ненавършили 14 години са наказуеми чл.149 150 от НК.
  Чл.191 от НК предвижда отговорност за пълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст.
  Разрешението на родителите за секс е правно ирелевантно.
  Доброволния секс между лица,навършили 14 години не е наказуем.
  В каква степен и до каква възраст родителите могат да влияят на сексуалното поведение на децата не е регламентирано в нито един нормативен акт.И няма да бъде.Прекалено много вой ще се вдигне,ако някой го направи и няма как да стане.

 50. 50 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#20] от "КМЕТ В СЯНКА":

  аз вече възпитавам и резултатите са превъзходни

 51. 51 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  И какво се получава на практика- вдигане на песнионна възраст на ЕС граждани, манципиране на децата с цел да започнат работа на 14 години, а не да продължат образованието си след тази възраст- всички знаем и сме минали през опасните 14, за да достигнем и сладките 16 - и така се решава проблема с отрицателният прираст в България?!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 52. 52 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#21] от "КМЕТ В СЯНКА":

  ами на тази възраст се изграждат нещата, ако на 6 си го шамарил няма как да очакваш на 16 да ти има доверие. като шамариш детето като малко, когато порастне то ще бъде един човек пред теб, и друг когато те няма. Пред теб ще прави нещата, които си му наредил (за да не го шамариш), а като те няма - ще прави нещата , които си иска. По същия начин детето , което от бебе е било уважавано, неговото лично мнение и желание е било ценено, и всичко му е обяснявано внимателно , то ще търси диалог и като порастне. Ще търси твоето мнение, защото ще ЦЕНИ твоето мнение и защото няма да има страх от случаите когато двамата сте на различни позиции.

 53. 53 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#52:"Батков-вън"]По същия начин детето , което от бебе е било уважавано, неговото лично мнение и желание е било ценено, [/quote]Някакси не си го представям това- как изказва мнение бебе, което все още не може да говори Що се отнася до обясненията на въпросите на детето и отделянето на време от родителя за занимания с детето, според мен това се включва в нормалното възпитание на едно дете.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 54. 54 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#29] от "КМЕТ В СЯНКА":

  това какво общо има към разговора? И защо пишеш само с главни букви, да ти обясня как се изключват ли?

  Съдейки по коментарите ти, ти си толкова обременен и залостен в ограниченото си мислене и предразсъдъците ти, че въобще не можеш да разбереш смисъла на закона и какво се има предвид от отделните му членове.

  Този закон няма нито грам цел да отнема деца, точно обратното - целта на този закон е превенцията. Целта е да коригира проблемите в самото им начало, за да не се стига до отнемане, защото най-доброто място за едно дете е семейството му.

  И последно, нека да позная нещо за теб - ти никога не би отишъл при психолог доброволно, защото според теб там ходят само лудите?

 55. 55 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#53] от "dqdomart":

  бебето няма желания? когато не иска да спи, а майка му държи да го приспи? когато иска комуникация с човек, а майката го е вързала на шезлонга и гледа битивито? бебето плаче, смее се, мрънка - може да изказва емоции разбира се.

  и ако другото за теб се включва в нормалното възпитание, за 90% от българите това не е така. Мечтата на българския родител е дете, които изпълнява всяка негова команда безусловно. Вчера една майка на улицата се скара на детето си на 4-5 годишна възраст защото тя настояваше да ходи плътно до нея (по пешеходната витошка) , а то ходеше 40 см по-напред, до количката на малката си сестра. Типичният бг родител – наумва си нещо и проблемът не са 40 см , а проблемът е, че нейното дете не изпълнява безусловно командите й, което я влудява. В един момент детето ще се пречупи и ще започне да изпълнява, тя ще му налага абсурдни неща и когато то започне да остава само след години ще прави всичко, което си поиска, само защото е осетило свободата от оковите на майка си.

 56. 56 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#54:"Батков-вън"]Този закон няма нито грам цел да отнема деца, точно обратното - целта на този закон е превенцията. Целта е да коригира проблемите в самото им начало, [/quote]
  Превенцията се осъществява, когато се промени икономическият статут на едно семейство- т.е. се увеличат доходите на семейството или лицата, решени да има деца; когато държавата разбере, че социалната й система се използва от определени граждани за злоупотреба и намери нормативен начин да ги санкционира; когато родителите се възпитават на подходяща възраст в семейно планиране и какво са длъжни да дадат на децата си като материална база, за да отгледат ЧОВЕШКИ деца, а не лумпени; паразити или социални роби и куп още други неща!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 57. 57 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#47] от "dqdomart":

  Някои от чувствата и емоциите на децата в наказателното право се наричат лекомислие и увлечение.Упражняването на права винаги е свързано с поемането на отговорност и способността да се понасят последствията.Затова правоспособността е изначално присъща на всеки човек,дееспособността се придобива,може и да се ограничава и отнема,и е свързана със способността на лицето да се грижи за интересите си.Никой,освен юристите не прави разлика между дееспособност и правоспособност.Едно 10-12 годишно дете без проблем може да изкара курса и да вземе изпита за шофьорска книжка.Вероятно желанието му да шофира е по-силно от това на възрастен.Никой обаче не твърди,че на деца трябва да се разреши да шофират.Да шофират не могат,да се заврат в секта могат.И какво правим,ако родителите запишат детето на балет или спорт,при които неминуемо здравето им ще бъде увредено,а това че ще се реализират не е сигурно.Закона не решава проблеми,а само създава нови.Мечтата на левите

 58. 58 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#55:"Батков-вън"]и ако другото за теб се включва в нормалното възпитание, за 90% от българите това не е така. [/quote]?????????????? Не мога да повярвам! Всички наши семейни познати- и мъжете, и жените- отглеждат децата си по описаният от мен начин.Дори ако се работи от къщи на хонорар, бащата оставя работата си за 5 минути , защото 3 годишната му дъщеря лежи на пода и мяука като гладно котенце - "Тате, болииииии!" Бащата оставя работата си и се втурва към детето. Оказва се , че това е номерче на детето, за да му се обърне внимание, защото то вижда, че бащата е съсредоточен в нещо си Много да изобретателни децата в някои отношения Или в 3 през нощта детето буди баща си, и иска от него шишенцето с вода, което се намира на една детска ръчъка разстояние от детето. Дето казва- Тате, искам ТИ да ми дадеш водичка

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 59. 59 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#58:"dqdomart"]ръчъка [/quote]"ръчичка"
  [quote#57:"slonsco"].Едно 10-12 годишно дете без проблем може да изкара курса и да вземе изпита за шофьорска книжка.Вероятно желанието му да шофира е по-силно от това на възрастен.Никой обаче не твърди,че на деца трябва да се разреши да шофират[/quote] Е, и когато родителите зачетат желанието му да шофира, казват му- шофирай, но законът е такъв и такъв, ние вече не сме отговорни за теб, сам си носиш отговрността, но детето е непълнолетно - какво става

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 60. 60 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#59:"dqdomart"]но детето е непълнолетно - [/quote]
  да се чете "малолетно"- извинявам се, днес съм разконцентрирана.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 61. 61 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  Препоръчвам на всички, които са се загрижили за правата на детето и са радетели само да може да решава важни въпроси от най-ранно детство да прочетат "Крал Матиуш първи" от Януш Корчак. Чел съм я преди много години, когато бях дете, но общо взето ситуацията е следната. В едно кралство решават да дадат властта на децата. Краля е дете,министъра и на войната е дете и всички длъжности се заемат от деца. А децата, които не заемат някаква длъжност пак могат да командват всеки възрастен. И естествено започва хаос. Децата къде на игра, къде от чувство за безнаказаност обръщат всичко с главата надолу, накрая обявяват и война на друго кралство и о, чудо... оказва се че на война се умира. Много са ми смътни спомените но беше нещо такова.

  Та по-леко го давайте с правата на децата, докато не порастнат отговорността за тях пада върху възрастните, съответно и възрастните вземат ешения.

  Колкото до Януш Корчак, ако някой започне да го обвинява, че не обича децата и затова е написал такава книга, да поясня. Той е бил детски учител и е преподавал на еврейчета в сиропиталище. През втората световна война отвеждат децата в газова камера, като на него като на известен писател му предлагат да се спаси, но той отказва. Влиза с децата в газовата камера за да не се страхуват и до последно ги успокоява. КОЛКО ОТ СЕГАШНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА БИХА ПОСТЪПИЛИ КАТО НЕГО, ТОВА ИСКАМ ДА ЗНАМ.

  Ето ви десет заповеди от Корчак, който целия си живот е посветил на децата и определено е бил умен човек.

  http://www.sharebg.org/view/2098-DESET_ZAPOVEDI_ZA_RODITELI.html

  Няма шики-мики.
 62. 62 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#12] от "tikvenik55":

  Родители от средната класа са глобявани,че детето им е отишло само до магазина в същия блок да си купи шоколад.Същевременно деца на същата възраст просят,мият стъкла на коли и други подобни пред очите на полицаи и всякакви държавни служители.Българската държава действа така,затова са притесненията.

 63. 63 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#61] от "daniel defoe":
  Много ми харесват 10тте заповеди за родителите - отговарят точно на моето разбиране за правилно възпитание на детето!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 64. 64 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#59] от "dqdomart":

  Става,че ще ги санкционират за предоставяне на МПС на неправоспособен водач.С такъв закон може и да ги санкционират,че не са уважили желанието на детето да шофира,ако не са му дали да шофира.
  Интересен ми е друг хипотетичен казус.Семейство с дете е на почивка.Почивката свършва и това налага промяна в местопребиваването и начина на живот на детето.То е против и се обръща към районния съд.Какво следва.

 65. 65 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#64] от "slonsco":
  Работа за нас Ново посещение на лекции в СУ, или посещение на семинари на тази тема на стойност над 300 лв. за 2-3 дни я в с. Лозенец, я в някой хотел в Сандански

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 66. 66 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#64:"slonsco"]Става,че ще ги санкционират за предоставяне на МПС на неправоспособен водач.[/quote]Това е според нормативната база в момента. Обаче...коментираният законопроект влече необходимостта и от промяна в ЗЛС, и куп още други закони.Изобщо- правен хаос!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 67. 67 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#65] от "dqdomart":

  По добре в Лозенец.Като свърши семинара,някое от децата може да се обърнат към РС Царево с подобно искане да видим решението и да го обсъдим на следващия семинар.

 68. 68 Профил на tikvenik55
  tikvenik55
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#62] от "slonsco":

  Проблемът с неприлагането и липсата на контрол при спазването на всички закони, не само на закона за закрила на детето е факт. Но това не означава, че не трябва да има закони изобщо, а че трябва да се настоява те да се спазват както от държавата, така и от самите граждани.

  Самите граждани (родители) не се замислят за това, но когато се случи проблем или нещастие с децата им, изведнъж се сещат, че нямало закони. А като има закони, те самите не ги зачитат и спазват, но тогава държавата е виновна, че не е осигурила безопасност на децата им. Парадокс, но също факт.

  Спомнете си за последния случай с удавените две момиченца. Ако държавата трябва да трябва да спазва законите, то родителите следва да бъдат наказани за нехайството си и безхаберието си, за това, че са оставили децата си да играят на опано за живота им място. Дали самите родители ще искат закона да бъде приложен спрямо тях?

  А по отношение на групите, които споменавате, те са толкова много, при това така силно подкрепяни да нарушават законите от разни организации, че дори когато държавата прилага мерки в защита на техните интереси, те са подстрекавани от тези организации да протестират, че са нарушавани правата им. Тук нещата са много по-сложни и необходима много гъвкава политика, за да бъде проблемът решен.

 69. 69 Профил на nameril
  nameril
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Маскаради...Закон за детето...държавата с какво е ангажирана към отглеждането и възпитанието на децата,освен с едни мижави финансови средства!

 70. 70 Профил на desen
  desen
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Не съм привърженик на насилието над никоя личност или друго живо същество.
  Но когато държавата се нагърбва с решаване на проблеми в семейството, трябва да се запитаме - коя държава? Нашата ли?
  Нима същата тази държава не 'изпраща' децата ни да грабват овчарските геги, да садят картофи или на летищните терминали, въпреки доброто си образование?
  Нима същата тази държава сама не участва в процеса на 'открадване' на децата ни от безбройните секти?Безконтролно!
  Препоръчвам на всеки,който не е гледал предаването по БНТ1 'Вяра и общество' от тази сутрин, да го направи по БНТ Свят утре от 11 часа,или във вторник от 13:15 часа.
  Как "Орденът на тамплиерите от Йерусалим' се представя за
  православна религия,облича деца в бели плащове с червени кръстоносни кръстове на гърдите им, посвещава ги в 'рицари' с докосване по рамото със сабя и ги манипулира.
  Ако това бе някаква детска пиеска, шоу и т.н. - нищо лошо.
  Но те им променят вярата и мирогледът. И то под погледите на
  кмет,областен управител и най-ужасното - от упълномощен православен свещеник от старозагорският митрополит Галактион.Същият този 'митрополит', който направи за пари СБинев архонт,същият архонт, в чиято бъдеща партия е създателят на този 'Орден на тамплиерите' бивш шеф на УБО и настоящ масон.
  Каква държава, каква защита на децата ни,като ние трябва да ги защитаваме от държавата и от такива служители на църквата.
  Изводите си направете сами.

 71. 71 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#4:"КМЕТ В СЯНКА"]НЯМА ВЪЗПИТАНИЕ БЕЗ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ !!![/quote]


  Съгласна! Обаче, защо наказанията непременно трябва да са физически? Или пък унизителни за детето?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 72. 72 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#67] от "slonsco":
  Нямам какво да добавя
  На ритотичният въпрос на авторката "...Всъщност, и… какво? Защо са й?" Веднага отговарям- държавата иска децата да получат повече права, защото това са бъдещите й данъкоплатци. Колкко удобно и добре за държавата/ и по-специално за попълване на дупките в републиканският бюджет/ е непълнолетните масово да запознат да работят, а не да продължат образованието си, да плащат данъци и да са с промити мозъци- ето, ние вече сме големи, можем да се грижим сами за себе си, имаме права, което влече след себе си снижаване на възрастовата граница за придобиване на пълнолетие- от 18 години да стане 16 години те тогава предвиждам 'такъв живот' за младите хора На 16 години 99% от малдите хора- тогава вече навършили пълнолетие - сключват 1вият си трудов догвор, но започват да си плащат и данъците към държавата, и осигуровките и т.н. И няма да се наричат непълнолетни, а пълнолетни граждани, ще си сключват на воля бракове, от които ще последват деца, и след 3-4 години ще се развеждат...Изобщо- красота неземна

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 73. 73 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#5:"pi314_"]Това не значи че чиновник може да налага ВСЯКО лечение, и да гони родителите които не му го осигуряват. [/quote]


  Много зависи от заболяването. Ако детето ти има лека настинка и ти решиш да го лекуваш само с чайове, никой не може да те задължи да му даваш лекарста. Но, ако детето ти има рак и ти откажеш да го лекуваш с медикаменти и се довериш на шарлатани-билкари, то тогава държавата има пълното право да ти наложи да го лекуваш според предписанията на лекаря. Или, ако ти си от Свидетелите на Йехова, които са против кръвопреливането и детето ти пострада при катастрофа, което налага спешно кръвопреливане, за да се спаси живота му и ти откажеш, то държавата отново трябва да се намеси.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 74. 74 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#7:"comandante"] не предприемат нищо срещу ромските семейства където децата са принуждавани да работят, да не учат , проституират, стават жертва на педофили , просят , крадат и от малки им се вменяват ценностите на циганския начин[/quote]


  Тук властите нямат вина. Те са просто с вързани ръце, заради БХК и други подобни правозащитни организации, които настояват за уважение и приемане на циганските културни особености, дори и такива, които са в разрез със законите на държавата.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 75. 75 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Българинът има да изяде много бой докато се научи как да се държи с по-слаби и беззащитни от него.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 76. 76 Профил на Мерудийкова
  Мерудийкова
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Да се реграментират отговорностите на родителите към децата им по начин, по който, ако отговорностите граничат с насилие или неглижиране на децата, децата ще бъдат избавени от тормоза, а родителите - наказани... това, добре. Еволюционен подход. Но КАКВО осигурява държавата при ТРАЙНО отнемане на деца от семействата им, къде ги настанява, как ги отглежда, какво им осигурява, в приемни сем-ва ли ги настанява, в "домове" ли, къде?! Какъв шанс на развитие им осигурява - достоен или непревилегирован?... (в смисъл - ощетено някакво съществуване) Г-жа Бръзничка ли каква беше....... при толкова много приказки, само по това ни дума рече. Един вид... целият напън е превенция и регламентиране ред на отнемане/неотнемане на деца от родителите им. А ако се стигне до трайно отнемане................... тогава какво - защо не прочетох в материала?!

 77. 77 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  До коментар [#10] от "baba_zozolana":

  Ами, прави са властите в Австрия. Как така ще оставиш абсолютно сами две малки деца и то - на плажа? Дори и да е за 5 минути, докато си в тоалетната? При толкова много хора наоколо, които не можеш да знаеш какви са и какви намерения имат? Толкова ли този баща не е можело да ги вземе със себе си в тоалета?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 78. 78 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#66] от "dqdomart":

  Къде в някой закон е казано,че не могат да те санкционират и в двата случая.Параграф 22 е най-добре инкорпорираната в българското законодателство и практика норма.Очаквам примерно,ако родител не контролира с кого и как общува детето му в интернет,да го санкционират от Агенцията за защита на детето,ако го направи да го погнат от сектор компютърни престъпления.Или трябва да родителите да искат разрешение от съдия за достъп до профилите на детето си,ще стане интересно.

 79. 79 Профил на at.kaan
  at.kaan
  Рейтинг: 638 Весело

  Кой се страхува от Закона за детето?
  До коментар [#77] от "VеnRus 2008":


  [quote#77:"VеnRus 2008"]Дори и да е за 5 минути, докато си в тоалетната? При толкова много хора наоколо, които не можеш да знаеш какви са и какви намерения имат? [/quote]

  И на туй отгоре католици, известни с педофилията си!
  Браво Венче!

  http://youtu.be/yPsUxLLeV1E
 80. 80 Профил на Мерудийкова
  Мерудийкова
  Рейтинг: 409 Неутрално

  А някой още в началото спомена и правото на детето на ваксинация............ в държавата, толкова назаднала в това отношение, толкова извън съвременните практики, че дори ваксината против шарка (варицела) НЕ Е задължителна... С колко надъхани бг-мамми съм спорила по "модернистичните" им възгледи, широко отхвърляни и отричани дори в страни и от третия свят, че най-малките имат ПРАВО ДА БЪДАТ ПРЕДПАЗЕНИ от куп "детски" заболявания, а не да бъдат нарочно поставяни в условия да ги прихванат и предадат, за да получат имунитет по средновековни пътеки! Бах, как си вярват някои женоря, че на децата им е кеф да се дръгнат и тормозят седмици наред или да престояват вкъщи карантинирани с бабите... от този мухлясъл манталитет КОЙ ще избави децата, съществува ли текст в Закона за ЗАДЪЛЖИТЕЛНА пълна имунизационна грижа, за наказателни мерки против престъпването на нормативния акт, особено когато неглижирането е доказуемо (по картон)?!
  Или, ще си каже някой тук - глезотии...

 81. 81 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#78:"slonsco"]Очаквам примерно,ако родител не контролира с кого и как общува детето му в интернет,да го санкционират от Агенцията за защита на детето,ако го направи да го погнат от сектор компютърни престъпления.[/quote]Именно това предвиждам- колизия на правни норми! От една страна- даваме права на децата, които се дават на възрастните. От друга страна- възрастните освен права, имат и задължения, а знаете какви са санкциите при непълнолетните и малолетните в момента според НК. Недомислен закон, много нескопосно направен, само за да се отчетем пред ЕС! Ако погнат родителите, то пък децата ще ревнат- според закона имаме право да си изкажем мнението- това ни харсва да гледаме и родителите ни нямат право- според закона- да ни налагат забрани! Къде се е чуло и видяло наличие само на права, без поемане на насрещни отговорности?!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 82. 82 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1449 Любопитно

  Днес когато кервани от отчаяни пациенти обикалят всички медии за да просят милост, държавата си измисля нови отговорности, а всички виждаме, че тя не се справя и със старите?!?
  За какво са тези напъни, след като е ясно, че ще се "трудоустроят" само няколко чиновника?

 83. 83 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#77] от "VеnRus 2008":

  Как ще влезеш в тоалетната с дете,това си е сексуален тормоз,ексхибиционизъм пред детето и т.н.Ако беше влязъл с децата,щяха да извикат и полиция.И австрийците бързо са извикали службата за зашита на детето на плажа,ама нещо 20 г не им стигнаха да разберат,че едит прави деца на дъщеря си.

 84. 84 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#61] от "daniel defoe":
  Не съм чела книгата, но явно авторът е бил забележителен Човек! А десетте му заповеди за отглеждане на дете са това, от което има нужда родителят - не от недомислени закони.
  Благодаря!

  Една българка
 85. 85 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  [quote#81:"dqdomart"] Къде се е чуло и видяло наличие само на права, без поемане на насрещни отговорности?!
  В България доста често.
  Още не могат да разберат кой трябва да отговаря за скъсаната стена на язовир Иваново.Един имал право да развъжда риба,друг да точи вода,кой е бил длъжен да поддържа стената не е ясно.

 86. 86 Профил на Мартин Маринов
  Мартин Маринов
  Рейтинг: 516 Разстроено

  Това което казва този закон в крайна сметка значи: "Не трябва да се позволява на детето да се изгради като личност. Трябва да бъде зомбирано от телевизията (ако видите какви са филмчета които децата гледат днес по Cartoon Network ще видите какво имам в предвид), не трябва да му се позволява да има собствено мнение, не трябва да осъзнава какво върши и защо го върши... АБСОЛЮТНО НОРМАЛНО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е всеки родител да наказва детето си (дори и по физически начин) когато е заслужило. Ако един родител не накаже детето си когато то е тръгнало по грешен път, това просто означава че не го обича. Този закон просто забранява на родителят да възпитава детето си нормално.

  Robin Hood was the first communist
 87. 87 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#83:"slonsco"]Как ще влезеш в тоалетната с дете[/quote]

  Не в кабинката, разбира се. Но можеше да ги накара да чакат пред кабинката, примерно. И докато той се облекчава да им говори, те да му отговарят, та да знае, че са там и са добре. Деца не бива да се оставят сами при никакви положения. Един случай от Испания, отпреди 6-7 месеца. Баща води двете си деца (на 5 и 2 г.) в парка. Оставя ги за минути сами, да купел нещо от близкото магазинче и когато се връща, децата ги няма. В неизвестност са от тогава. Из цяла Испания има разлепени плакати със снимките им, търсят ги усилено, но засега без успех. И всичко това - по сред бял ден, в парка, сред много хора. Та, никога не знаеш как ще стане белята.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 88. 88 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#79:"kom.at"]И на туй отгоре католици, известни с педофилията си! [/quote]

  Или пък мюзлита, дето да ги опашат с бомби и да ги пратят да се взривят някъде. Страшно си е, наистина.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 89. 89 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#80:"milasimi"]Или, ще си каже някой тук - глезотии...[/quote]Въпросът Ви изобщо не е глезотия - става въпрос за здравето на децата! Тук не е форума на "бг.мама", така, че ще бъдете избавени от много "дълбокомислени' изказвания по въпроса Подкрепям мнението Ви, че ваксинацията на децата трябва да бъде задължителна. Ако бгмамите имаха поне елементарна представа от анатомия и физиология на човека, щяха напр. да се убедят , че е вредно за здравето на детето нослето му да се третират толкова агресивно чрез изсмукване на сополчетата на 2-3 годишно дете с помпичка, включвана към...прахосмукачка Ужасих се , когато много "модернистични" мами започнаха да ме убеждават, че няма никакъв проблем за детето...Поне да бяха потърсили инфо в нета за устройството на носната кухина....Ето справка от уикито "...Респираторната лигавица покрива по-голямата част от стената и има многореден цилиндричен епител и има смесени жлези и множество кръвоносни съдове и венозни сплитове по конхите и преградата; те затоплят вдишания въздух, а при увреждане са източник на кръвоизливи от носа.Обонятелната лигавица заема горната част на преградата и горната носна мида. Има жълтеникав цвят и е покрита с обонятелен епител"
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 90. 90 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#86:"Мартин Маринов"]АБСОЛЮТНО НОРМАЛНО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е всеки родител да наказва детето си (дори и по физически начин) когато е заслужило[/quote]

  КАТЕГОРИЧНО НЕ! Да наказва - добре! Но не и физически или по унижаващ го начин.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 91. 91 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#82] от "ju.li":

  Де да бяха няколко.Ще са няколко десетки минимум и още два три пъти по толкова в някои избрани НПО.Само в централната власт.В местната ще са минимум стотици,ако не и хиляди.

 92. 93 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4796 Любопитно

  До коментар [#67] от "slonsco":

  въпросът с подсъдността в случая също не е изяснен а също така и колко инстнционно ще е производството !?!?!?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 93. 94 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#93] от "КМЕТ В СЯНКА":

  ВКС ще го реши.Може да измислим някакво преюдициално запитване до съда в Люксембург.Ще е интересно.

 94. 95 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#23] от "Lemmy":

  ++++++++++++++++++++++++++++++
  Национализацията на децата върви и в други направления:
  http://novatv.bg/news/view/2012/03/28/28568/Предучилищното-образование--здължително-за-4-годишните-деца-/
  Така от най ранна възраст ще ги извадят от семейството.

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
 95. 96 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#95:"badjanak"]Така от най ранна възраст ще ги извадят от семейството. [/quote]

  В Испания децата тръгват на ясли от 4 месечна възраст. Отпускът по майчински е само 6 месеца, затова и ясните са от рано и никое дете не е пострадало от това. Дори напротив, за самите деца е много по-забавно и интересно да са на ясли с десетки други бебоци, като тях, вместо само с майките си в къщи.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 96. 97 Профил на Мерудийкова
  Мерудийкова
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#89] от "dqdomart":

  Съгласявам се с Вас за прахосмукачката, разликата между това "бруталистко изобретение" и "класическите методи" по облекчаване на проблема е в това, че изобретението постига моменталически ефект... все тъки аз така и не дръзнах да го изпитам. Лични задръжки, които виждам, че могат да се подкрепят и с обективно аргументиране.

  Вкарвам реплика относно боя/физ. наказание (да не говорим за малтретиране) като "задължителен елемент от възпитанието", кой в разговора го формулира така... НЕ Е. Може да е предпочитан метод, може да е метод по изключение (с пълна мисъл за безнаказаност), но не е задължителен елемент от картинката!! Едно дете, бидейки уязвимо и унижавано посредством налагането на по-силния, то прехвърля абсолютно същия модел върху тези около себе си, които намери за по-слаби от себе си - връстници или по-малки. Това - в ранна възраст. По-нататък боят се превръща в първо средство за отреагиране на предизвикателства и за налагане на надмощие... боят, а нее, примерно, спорът, иронията, докладването за наличие на конфликт пред по-възрастен човек с "правомощия" на арбитър. Побойничеството се самомултиплицира и превръща в МОДЕЛ, това е най-страшното. "Заразява" и други, които виждат ефекта му - постигане на мигновено надмощие. За бой не бива ДОРИ ДА СЕ МИСЛИ!! (шамар, удряне, ритане, хапане, скубане и пр. изненадващи за жертвата насилнически тактики)
  Далеч по-добре да се развият вербални манипулативни тактики, което донякъде ляга в сферата на психическия тормоз при по-пресилено тълкуване... но не и, ако всичко е залегнато на базата на справедливи правила. Децата, към които човек се отнася отговорно и с ДЪЛЖИМОТО уважение, те се възпитават на тренирано доверие към по-силния авторитет и това често тушира импулса им да роптаят, когато се чувстват ощетени (в стремежа си за налагане, получаване на нещо). Докато тези, които растат с вечна фрустрация, страх и знаят пред кого са по-слаби физически... те си избиват потиснатата позиция, като сами търсят жертви, които да поставят в собственото си унизително отношение, а да не говорим, че след време се "имунизират" към цикличното насилие и стават глухи и за тази методика, което акумулира още повече насилие и безсилие срещу тях.

 97. 98 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#96] от "VеnRus 2008":

  Въпросът е в правото на избор

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
 98. 99 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1247 Любопитно

  "Чл. 46, ал. 3 гласи, че мнението и желанието на детето се вземат предвид от родителите при решаване на всички въпроси, които водят до промяна в обичайния му начин на
  живот. "

  Моето дете тийнейджърче има желание да спи минимум до обяд, смята че даскалото е загубено за него време, има желание да носи само маркови дрехи, скъп мобилен телефон, смята че не трябва да пипва нищо от домакинската работа и т.н. да не продължавам, че може да стане безкрайно.

  Та въпросът ми е трябва ли да се съобразя с неговите мнения и желания?

  А, да, и един действителен казус, който ни предстои да решим скоро - на мъжа ми му предлагат перспективна работа в друг град, детето обаче не желае да се премести с нас. Трябва ли да се съобразим с неговото мнение и нежелание и да се откажем от местенето, защото това води до "промяна в обичайния му начин на живот. "?

 99. 100 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#97:"milasimi"]Вкарвам реплика относно боя/физ. наказание (да не говорим за малтретиране) като "задължителен елемент от възпитанието",[/quote] Мисля, че не подлежи на коментар дори. Боят НЕ Е възпитателно средство- за това един родител трябва да бъде интелигентен, за да знае кое ще въздейства възпитателно на детето му и ще подейства възпиращо върху поведението на детето.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK