Почтеност във всичко – и не само на думи

Марко Рясков (от личния архив на д-р Сава Рясков)

© Дневник

Марко Рясков (от личния архив на д-р Сава Рясков)"Дневник" съвместно със списание "Диалог", Холандия започва нова дискусионна рубрика на историческа тематика.  В нея ще публикува статии, свидетелства и интервюта за периода от 20-те години на ХХ век до 1990 година. Избрахме за начало 24 май, защото е и ден на знанието. Предлагаме ви първия материал за размисъл по темата. Приятно четене:


Марко Рясков (1883 – 1972) е представител на онази България, която загубихме с нахлуването на армията на Сталин у нас, с последвалата окупация на страната и с насила наложената съветизация с цялото й беззаконие, убийства без съд и присъда, противоконституционен трибунал, наречен цинично "народен съд", комунистически концлагери и затвори, репресии и налагане на мълчание от страх.


Когато се чудим защо днешното българско общество е това, което е, не трябва да забравяме този половин век на насилие, страх и подлост, потъпкването (и дори инкриминирането!) на свободата на словото и мисълта, както и изкуствено наложеното невежество, когато историята бе предимно средство за пропаганда, а не наука.
Че почтеността и компетентността са от полза за всеки един от нас и за цялото общество е безспорно за всеки разумен човек.


Ако някой се съмнява в това, нека прочете следващите редове или спомените на Марко Рясков¹.


Известен финансист с авторитет не само в България, но и сред финансовите среди в Европа, изпреварил времето си български стопански деец, управител на БНБ (февруари – април 1935) и министър на финансите (април – ноември 1935), участвал в акцията по спасяването на евреите в България, като на мнозина достойни българи съдбата му след 9 септември не е лека.


Ето я накратко – два пъти по половин година следствия и разпити в Държавна сигурност, общо три години в напреднала възраст и с лошо здраве – в комунистическите лагери в Бобовдол и в Белене, изселване, конфискация на всички имоти (този произвол не бива да се забравя, когато се обсъждат днешни недообмислени и недемократични закони за конфискация!), без право на собствено жилище, без истинска пенсия.


Кой е Марко Рясков и какви са заслугите му за България?


Марко Рясков е роден в Габрово в семейството на добре образованите за времето си Златка и Илия Ряскови. Баща му Илия и чичо му Никола са участници в Априлското въстание, съответно в четите на Цанко Дюстабанов и на Бачо Киро.


След Априлската гимназия в Габрово и завършването на Търговското училище в Свищов през 1903, Марко Рясков продължава образованието си в Антверпенския висш търговски институт, където (поради добрата си подготовка по специалните предмети от Свищовското училище и отличното владеене на френски език) взема три години за две и се дипломира с почетно отличие.


Започва работа в Кредитна банка в София и през 1906 е изпратен да специализира в Германия.


Да прекратиш разорението на селските стопани


След завръщането си посочва пороците на съществувалата дотогава практика на заеми, която масово разорява селяните у нас, препоръчва ипотекарния кредит като най-подходящ за земеделска страна като България и предлага собствен проект за осъществяването му. Управителният съвет на Българска земеделска банка назначава едва 27-годишния Марко Рясков за директор на един от най-големите клонове на банката, за да въведе на практика своите идеи.


Текущата сметка, под каквато форма Рясков препоръчва да се отпущат ипотекарните кредити, дава възможност на селските стопани да погасяват при добри реколти целия си или голяма част от дълга си и наново да теглят пари за покриване на стопанските си нужди. Разбира се от само себе си, че като правило селските стопани трябва окончателно да изплатят дълга си в продължение на уговорен срок, обичайно до 20 години.


Така в България се премахва пирамидата на заеми с поръчителство, която разорява стопаните и се въвежда продължителен срок за погасяване на задълженията.


Този продължителен срок именно дава възможност на селяните да са спокойни в години, когато реколтата е слаба или е съсипана от внезапна градушка, да речем.


Ето една малка случка от този период, която Марко Рясков описва в спомените си:


"Един селянин (циганин) с многочленно семейство от съседно на Плевен село дойде в банката с жена си. Разправиха ми с плач, че ще останат без имот, ако банката не им помогне със заем, за да изплатят частния си дълг към селския богаташ X. Той бил се снабдил с изпълнителен лист и обявил имотите им на публичен търг (а това значи да се продадат на безценица) за четвъртък. Това беше в понеделник. Казах им, че следния ден сутринта ще бъда в селото им, да се помоли кметът да събере комисията и да се приготвят трима свидетели. Във вторник бях в селото му, в сряда сутринта се сключи ипотечният договор, в същия ден следобед съдебният пристав получи сумата по изпълнителния лист. Спасих от разорение един трудолюбив селски стопанин."


Да спасиш страната си от неминуема финансова катастрофа


По-късно Марко Рясков продължава работата си в Кредитна банка в София, където постепенно се издига до неин управител (1921-1935).


През 1929 и 1930 г. започналата в Съединените щати икономическа криза бързо достига до Европа. Кризата се засилва и на 13 юли 1931 г. една от най-големите германски банки затваря гишетата си, което се отразява и на германските банки в чужбина. По това време в София Кредитна банка е немска и паниката завладява клиентите й. Пред банката се проточва опашка от няколко метра.


"Благодарение на изпитаната практика от моя страна ­да се поддържат значителни суми по сметка при БНБ, изплащането по влоговете върви редовно, бързо и без забавяния. Ако Кредитна банка затвореше вратите си за клиенти, то кризата неминуемо ще засегне и други банки и ще се разрази из цялата страна"­ пише в спомените си Марко Рясков.


С пълното съзнание, че Кредитна банка трябва на всяка цена да удържи на натиска, той нарежда на банковите служители да не увещават клиентите да не теглят парите си, а наопаки – да се отворят допълнителни гишета, да се поставят на видно място надписи, че банката изплаща и срочните влогове, на които сроковете още не са настъпили и нарежда да се работи непрекъснато, без обедна почивка, за да може изплащането да върви без забавяне.


Същевременно предприема необходимото за набавяне на средства и благодарение на името, което си е спечелил на почтен човек и безспорен професионалист, подуправителите на БНБ, както и финансовият министър Гиргинов и министър-председателят Александър Малинов му гласуват пълно доверие и БНБ отпуска незабавно 40-50 милиона на Кредитна банка, за да може банката да продължи изплащането на парите на своите вложители.


Благодарение на мъдрия подход, кредиторите си връщат доверието в банката и на четвъртия ден от началото на кризата, клиентите й отново се нареждат на опашка, но този път – за да внасят обратно спестяванията си!


По този начин предвидливостта и почтеността на Марко Рясков спасяват България от неминуема финансова катастрофа.


Трудни и отговорни преговори в Лондон


През 1935 година Марко Рясков е назначен за управител на Българска народна банка, за да проведе тежки преговори с външните кредитори на България, които той приключва с чест.


На масата на преговорите срещу него сядат сър Остин Чембърлейн (бивш външен министър на Англия) и сър Ото Нимайер (директор на Английската банка). В Лондон Марко Рясков успява да убеди представителите на кредиторите, отпуснали заеми на България в неплатежоспособността на страната и да приключи преговорите изключително изгодно за България. Със своя доклад, но главно с достойното си поведение той успява да превърне и началното недоверие на господата, с които е преговарял в пълно доверие.


Ето няколко щрихи от тези преговори, водени от представителя на малка България и от човека, който дава тон на световната външна политика по времето на старото Общество на народите Остин Чембърлейн:


На Чембърлейн ни представи сър Ото Нимайер (един от първите, може би най-способният директор на Английската банка), също и на останалите членове на комитета. Чембърлейн ни покани да се наредим около масата, каза няколко уводни приятелски думи и помоли министър Календеров да открие разговорите. Календеров каза, че управителят на Българската народна банка ще направи доклад и изложи становището на българското правителство.


В доклада си, с обширни статистически данни за последните три години относно приходите и разходите в чужда валута, аз се стремях да установя фактическата ни невъзможност и при най-добра воля и пълно съзнание за изпълнение на задълженията си да изплащаме засега каквото и да било по предвоенните ни заеми.


Всички слушаха внимателно и с интерес изложението ми. По едно време сър Ото каза нещо на ухото на Чембърлейн (стоеше от дясната му страна) и през една малка пауза Чембърлейн ми каза на френски, някак си със стеснение: "Господин председателю, без да се съмнявам в добросъвестността, с която излагате положението на валутните постъпления, аз трябва да заявя, че ние имаме малко по-други данни за тези постъпления."


Трябва да отбележа, че аз съм болезнено чувствителен и към най-незначителното недоверие, което ми се оказва по какъвто и да било, макар и невинен повод.


Скочих като ужилен и прав, заявих твърдо и решително: "Господин председателю, аз намирам – така сигурно мислят и останалите членове на българската делегация, – че преговорите трябва да се водят в атмосфера на взаимно доверие. Иначе безцелно е продължаването им и ще бъде неуместно да Ви губим ценното време."


Седнах си. Календеров уплашено ми каза: "Рясков, какво направихте?"


Отговорих му: "Бъдете спокоен; не Вие, а аз рискувам положението си."
...


След кратка пауза, целият комитет начело с Чембърлейн се връща в залата и към Марко Рясков е отправена любезна молба да продължи изложението си.


Шест месеца – време, предостатъчно за извеждане на страната от финансовия хаос?


През април същата година Марко Рясков настойчиво е помолен да стане финансов министър, въпреки че неговият принцип да не участва пряко в политическия живот (който го отблъсква с партизанщината си), е добре известен.


Но цар Борис и министър-председателят Андрей Тошев апелират към чувството му за обществен дълг – по това време финансовото състояние на България е изключително тежко, а Марко Рясков като управител на БНБ току-що успешно е приключил преговори в Лондон, свързани с външния дълг на България.


Приемам да съм министър за 6 месеца – време, предостатъчно за извеждане на страната от финансовия хаостова заявява Марко Рясков, когато склонява да приеме министерския пост през 1935 година.


Това звучи фантастично, но Марко Рясков не си хвърля думите на вятъра.


Когато поема поста на финансов министър, държавната хазна е празна, българските легации в чужбина са потънали в унизителни дългове, а държавните служители не са получавали заплатите си от 3-4 месеца.


Марко Рясков обявява това положение за нетърпимо се захваща веднага с първата си задача – незабавно да бъдат изплатени заплатите на чиновниците, които са потънали в дългове и съответно разоряват и търговците, от които пазаруват вече месеци на кредит.


Един месец след поемането на поста от Марко Рясков, всички държавни служители получават накуп четирите си заплати, а финансовият министър вече работи по следващата си задача.


Оказва се, че за един почтен и компетентен човек 6 месеца са достатъчно време, за да осигури изплащането на неизплатените от 4 месеца заплати на чиновниците и за да оздрави данъчната политика, създавайки нов закон и почти революционен за България метод на данъчно облагане.


И, забележете: за социална справедливост, твърди този забележителен икономист, се запазва прогресия в облагането. Никакви "плоски данъци" от 10%.


И още нещо казва Марко Рясков: "Намирам за уместно да отбележа, че през време на разработването на проекта аз конферирах с представители на всички съсловия – индустриялци, мелничари, пивовари, земеделци, лозари, винари, търговци, занаятчии, банкери, застрахователи, лекари, адвокати, инженери, архитекти и пр. Говорил съм даже с бозаджии."


А не като на днешните български законотворци в Народното събрание, които макар че са длъжни, не допускат (или допускат само формално) участието на представителите на гражданските сдружения и на другите заинтересовани страни в парламентарните комисии при обсъждането на законопроектите.


Поради разклатеното си здраве, Марко Рясков се оттегля от поста на министър на финансите, но довършва изготвянето на закона на доброволни начала, без заплащане и в извънработно време. След което се връща към банкерската си дейност.


На 13 септември 1944 "народната власт" арестува Марко Рясков и след няколкомесечни разпити го изпраща в лагера Бобовдол. Една година по-късно обаче внезапно е освободен и изненадващо е назначен отново на работа в Българска кредитна банка, която междувременно е станала собственост на Съветския съюз. Причината?


Оказва се, че съветските финансисти, изпратени да приемат Кредитната банка не могат да се ориентират. Ето защо съветското военно командване в София изисква освобождаването на Марко Рясков. Дейността на банката е възстановена и след една година М. Рясков е "посъветван" да си подаде оставката.


През 1951 г. възрастният човек е отново задържан и изпратен в Белене, откъдето е освободен през 1954. Умира в София през 1972.


С любезното разрешение на д-р Сава Рясков предлагаме на читателите откъс (със съкращения) от спомените на Марко Рясков¹ за времето, в което изпълнява длъжността министър на финансите в България.  


Седнали отляво надясно едни от най-значимите предвоенни български финансисти: Добри Божилов, Стоян Бочев и Марко Рясков, 30-те години на ХХ в.<br /><br />Снимка: ЦДА , от книгата "Марко Рясков. Спомени и документи.", изд. БНБ, София, 2006

© Дневник

Седнали отляво надясно едни от най-значимите предвоенни български финансисти: Добри Божилов, Стоян Бочев и Марко Рясков, 30-те години на ХХ в.


Снимка: ЦДА , от книгата "Марко Рясков. Спомени и документи.", изд. БНБ, София, 2006


МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ¹ Марко Рясков


Повиках в кабинета си директора на бюджетния контрол Арнаудов – един дългогодишен, опитен, крайно прилежен и предан държавен служител. Казах му, че съм намерил средства за изплащане на закъснялите заплати, и го помолих да нареди в цялата страна да се приготвят ведомостите за дължимите на чиновниците заплати за три месеца. Арнаудов остана изненадан, позаплете се малко, смънка, че това технически едва ли ще бъде възможно. На това аз му отговорих категорично, че щом има пари, ще трябва да стане и технически възможно изплащането на заплатите и вярвам, че ще се намерят чиновници да дадат пълното си съдействие за това неочаквано облекчение на тежкото им положение.


Така и стана: на 29 май се изплатиха на чиновниците за четири месеца заплати – три закъснели и една текуща.


Многобройни са случаите в течение на дълги години след министерствуването ми да бъда заприказван от разни непознати мен лица с обръщението: "Вие не ме познавате, но ние, чиновниците, никога няма да забравим какво направихте за нас."


Един ден (през 1956 година) предавах в депото на Софийската гара креват за сина си Никола, който беше участъков лекар в с. Обидим (Гоцеделчевско). Отидох при касиера за плащане на навлото. След като видя името ми в документите, той ме погледна изпитателно и ме запита да не би да съм бившият финансов министър Рясков. На положителния ми отговор той стана, почтително ми подаде ръка и с висок глас се обърна към колегите си с думите: "Станете всички в знак на почит към този човек – бившия министър на финансите Рясков, който навремето спаси чиновничеството от страшна мизерия. Никой тогава не можа да разбере как стана това нещо, как можа този човек за толкова кратко време като с магическа пръчка, да ни измъкне от непоносимото тежко положение."...


Във връзка с поетия джентълменски ангажимент да изплатя до края на годината (1935) сконтираните в Народната банка бонове, аз установих една програма за набавяне на средства.  


На първо място, стягане на финансовата администрация за събиране на недобори и текущи данъци, и то предимно от материално по-добре поставените данъкоплатци.


През това време замислих и коренна промяна на данъчната система с риск да вляза в конфликт с установената теория, според която облагането на доходите на търговските, промишлените, кредитните, застрахователните и пр. предприятия да става въз основа на подадени декларации с посочен доход като резултат на стопанската дейност през предидущата година. Тази на теория правилна система при нашите условия обаче показа голями недостатъци: установяването на прихода ставаше дефектно и определянето на данъка се забавяше с години и често пъти, когато той се предадеше за събиране, данъкоплатците или не бяха в положение да го платят, защото едновременно се искаше за няколко години, или пък предприятията не съществуваха вече. Постъпленията от данъка доход бяха незначителни, недоборите ставаха нормално явление. Поисках да бъда ориентиран върху недоборите, неопределените още данъци и определените данъци, дадени вече за събиране. От набързо прегледаните преписки констатирах, че:


1. Данъците (в абсолютни цифри) са малки по размер;


2. И така определените данъци не са събирани навреме;


3. За много предприятия данъкът за няколко години е определян наведнаж;


4. В много случаи финансовите агенти са отхвърляли поначало декларираните печалби или приключвалите със загуби баланси и са минавали в недопустимата крайност – да определят печалбите произволно.


Същото важи и до облагането на свободните професии, дребни търговци,занаятчии и пр. Сравних и установих, че при приблизително еднакви обороти определените данъци на фирми от един и същи бранш са били съвършено различни по размер – зависело от субективизма на облагателните органи.


Явно беше, че в отношенията на представителите на фиска и данъкоплатците е съществувало пълно недоверие и голяма враждебност – положение съвършено ненормално и неморално. От констатираното останах изумен.


В откровен разговор с директора на преките данъци д-р Лещов аз му изказах впечатлението си и той вместо обяснения ми каза: "Така е, когато се работи с неподготвен и слабо заплатен персонал." Такъв отговор, разбира се, не можеше да ме задоволи.


Преди да продължа, откривам скоби, за да направя следното малко изложение: При разглеждане на преписките по данъчното облагане направи ми силно впечатление, че мелничарската и пивоварната индустрия години наред са показвали загуби. В конференции с представители на мелничарската и пивоварната индустрия аз се убедих, че едната и другата са към пропадане.


Аз имам твърдото становище, че във върховен интерес на държавата е всички предприятия да бъдат здраво фундирани, че трябва да им се гарантира стопанско съществуване, т. е. възможност да се развиват и работят с успех, още повече защото в дадения случай се касае до чисто родни промишлености.


Запитани, представителите на мелничарския съюз защо тяхните предприятия приключват редица години със загуби, отговорът беше, че това се дължело на безогледната конкуренция помежду им, която се състояла в надпреварването да продават на кредит, с други думи, не печелят, защото губели от несъбираеми вземания: мелничарите губят, хлебарите престъпно забогатяват.


Аз възразих, че държавата има интерес на това положение да се тури край, за да могат предприятията им да печелят нормално и да плащат данък на държавата. Препоръчах им да постигнат съглашение помежду си да не продават брашно на кредит.


"Не ни казвате нищо ново, господин министре, това съзнание имаме, поемали сме договорно задължение, което обаче редовно е било нарушавано от отделните мелничари, които чрез своите пласьори сутрин рано са правели на хлебарите своите предложения – колко торби да ти изпратим, за плащане е лесно."


Каза ми се, че мелничарската индустрия ежегодно губела от несъбираеми вземания 30 до 40 милиона лева. Отговорът ми беше: "Ще ви накарам да се вразумите; ще ви обложа с данък, без да държа сметка за балансовите ви загуби; ще плащате по толкова и толкова стотинки на килограм млево."


Това подействува ободрително. На следующия ден председателят на мелничарския съюз Ал. Пулев дойде да ми каже, че само посоченият от мен начин на облагане ще застави мелничарите да не продават на кредит.


¹ Рясков, Марко. Спомени и документи. София, Българска народна банка, 2006. ISBN 978–954–9791–94–5.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (204)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Весело

  Браво на "Дневник" и списание "Диалог", Холандия!

  Много добра идея!

  Има страшно много важни хора, събития и факти от съвременната история на България, след освобождението от турско робство, които не знаем поради комунистическа и социалистическа пропаганда!

 2. 2 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Гневно

  Цитат:" в комунистическите лагери в Бобовдол и в Белене, изселване, конфискация на всички имоти (този произвол не бива да се забравя, когато се обсъждат днешни недообмислени и недемократични закони за конфискация!), без право на собствено жилище, без истинска пенсия."

  Тук авторката на статията Даниела Горчева се е, както казва народа, "изходила на метеното" и е показала, че никога не е късно да станеш за резил!

  Как можа да ви дойде на акъла, да сравнявате комунистическата кражба на чуждо имущество, със закон който е създаден по примера на законо съществуващи във всички развити държави?! Засрамете се!

 3. 3 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  "Скочих като ужилен и прав, заявих твърдо и решително:..."
  И това на Чембърлейн.
  Мадам "йес" може да понаучи нещо от него.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 4. 4 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#3:"СДС"]И това на Чембърлейн. [/quote]

  Нали знаеш кой друг го е приложил тоя същия трик на Чембрълейн

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 5. 5 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#4] от "jubal harshaw":
  Знам, но не през 1935г. , а две-три години по-късно. В Мюнхен.
  Едно да си канцлер и фюрер на Гермнаия , друго е да си "представителя на малка България" , а насреща ти да седи "човека, който дава тон на световната външна политика по времето на старото Общество на народите Остин Чембърлейн".
  И това той го прави не за своя изгода и корист, а за сънародниците си, с риска да загуби положението си:
  "Отговорих му: "Бъдете спокоен; не Вие, а аз рискувам положението си." !!!

  nemo malus felix, minime corruptor.
 6. 6 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Весело

  Ето един цитат, който ако бъде казан сега без контекста преди него, ще бъде веднага оплют от форумните "мъдреци".

  "Един селянин (циганин) с многочленно семейство от съседно на Плевен село дойде в банката с жена си. Разправиха ми с плач, че ще останат без имот, ако банката не им помогне със заем, за да изплатят частния си дълг към селския богаташ X. Той бил се снабдил с изпълнителен лист и обявил имотите им на публичен търг (а това значи да се продадат на безценица) за четвъртък. Това беше в понеделник. Казах им, че следния ден сутринта ще бъда в селото им, да се помоли кметът да събере комисията и да се приготвят трима свидетели. Във вторник бях в селото му, в сряда сутринта се сключи ипотечният договор, в същия ден следобед съдебният пристав получи сумата по изпълнителния лист. Спасих от разорение един трудолюбив селски стопанин."

 7. 7 Профил на alchemist
  alchemist
  Рейтинг: 931 Разстроено

  Личи липсата на такива българи в днешно време

  Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
 8. 8 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Много добра инициатива. Всъщност ние не познаваме историята си, такава каквато е.Има много личности и събития, които заслужават да опознаем и почетем.

 9. 9 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1415 Любопитно

  Страхотна идея. Браво.

  Нужно е да се знае от всички и да не забравяме какво сме загубили в периода след 44-та година... всички съществени хора от 3-тото Българско Царство.

  Жената е покана за щастие
 10. 10 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#7:"alchemist"]Личи липсата на такива българи в днешно време [/quote]

  И аз това щях да кажа. Де ги тези българи днес? Човекът е спасявал от разорение сънародниците си, а днешните се чудят как да ги разорят и ограбят. Не, че и тогава е било розово положението, защото много лихвари са се възползвали от немотията на селяните, какъвто е примерът в статията. Но като цяло, моралът и почтеността са били на по-високо ниво.

  /не се чете/
 11. 11 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3223 Неутрално

  Почтеността не се влияе от политически промени - или я имаш, или не. И семейството е основният фактор за това.

 12. 12 Профил на Chicho Bore
  Chicho Bore
  Рейтинг: 450 Любопитно

  И аз съм във същия възторг от този Българин, начинът му на мислене и делата му! Наистина е много важно да знаем и помним истинските Българи!!!
  Що за народ прославя предателите си: Крали Марко, Георги Димитров...

  Гане, ако на Вуте му е добре и Ти ще си щастлив!
 13. 13 Профил на Атлантик
  Атлантик
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Само погледнете очите на този стар, съсухрен човечец от първата снимка...Такива очи да те гледат на живо, това не се забравя цял живот...

  "Ако имаме милост към себе си и състрадание към другите, можем да минем и без щастие в тоя живот". /Калин Терзийски/
 14. 14 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  Адмирации за инициативата, дано повече хора четат материалите ...
  Всичко това е било възможно, защото до 1944 г. никой не е подлагал идеята за национално достойнство на унижение, и българите, учили в чужбина, са били патриоти, освен грамотни ... след 45 години съветска власт това е изчезнало, та до ден днешен ... грамотни хора имаме, но те не уважават държавата си, а тя тях - още по-малко ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 15. 15 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Гневно

  Госпожо Даниела Горчева, искренно ви умолявам в следващи статии да ми спестите вашите "умозаключения" и да се придържате САМО към историята!

  Цитат:"И още нещо казва Марко Рясков: "Намирам за уместно да отбележа, че през време на разработването на проекта аз конферирах с представители на всички съсловия"

  Автора:"А не като на днешните български законотворци в Народното събрание, които макар че са длъжни, не допускат (или допускат само формално) участието на представителите на гражданските сдружения и на другите заинтересовани страни в парламентарните комисии при обсъждането на законопроектите."

  Госпожо, думата "конферирах" означва, че Марко Рясков се е СРЕЩАЛ със представителите на различни съсловия, а не ги е викал при всички обсъждания на законопроекта в парламента или правителството!

 16. 16 Профил на pifi
  pifi
  Рейтинг: 552 Любопитно

  Тази правдива публикация на Дневник е за пръдливите комуноиди,които пълнят форума с простотии.Онова тъмно минало на престъпната БСП(БКП) не трябва да се премълчава!Терора след 9.9.1944 г. обезличава България с убийството на цвета на нацията и последващия терор върху свободомислието и духовността на БЪЛГАРИНА.Това е основната причина за сегашното състояние на интелекта и начина на мислене на народа ни....

 17. 17 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Поклон пред този истински строител на съвременна България!
  Достойни, морални, високо-образовани и с чувство на об6тествена отговорност са "виновни" за възхода на БГ преди 1944.
  >45г. безобразна власт оставят отпечатък върху колективното мислене, което явно не може да бъде компенсирано от "семейния фактор".
  Тъжно.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 18. 18 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1562 Неутрално

  Никога не е късно да прочетем съвместно тези страници от историята ни. На добър час на рубриката!

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 19. 19 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  България понастоящем има сериозен дефицит на достойни лидери като г-н Рясков. Властовата върхушка е далеч от понятия като морал и потченост, и без такава гражданска съпротива, без наченки на отговорни към националните интереси хора страната ни единствено и само ще затъва, без значение с какво се пълни ефира.

 20. 20 Профил на nicoleta
  nicoleta
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Чудесна рубрика,браво на Дневник .Лошото е че такива велоки българи умишлено бяха изтрити от историята ни,благодарение на милите ни другари от партизанските отряди.

 21. 21 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  До коментар [#16] от "pifi":

  Апропо, този период продължава и до днес. Няма нито присъди, нито каквато и да е морална оценка за предишния режим и управници, а същите кадри дърпат конците и на властта, и на организираната престъпност в наши дни. Така че още теглим хомота на съветизацията.

 22. 22 Профил на petiav
  petiav
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Браво, Дани!! Радвам се, че идеята ти успя!!

 23. 23 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#18:"Мария"]Никога не е късно да прочетем съвместно тези страници от историята ни[/quote]
  Другите народи отдавна решават съвременните си реални проблеми. Ние заедно с Плевньо си четем история и си говорим какво било станало преди 60 години и колко страшно било тогава. По добре Дневник да беше инициирал кампания за идеи, свързани с решаване на настоящите проблеми, поставяне на съвременни задачи. После кой правел идеология.

 24. 24 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Такива българи вече не съществуват.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 25. 25 Профил на newmind
  newmind
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Колко липсват такива Личности днес на Отечеството!

  Сега барем можехме една улица на името на Марко Рясков да кръстим! Уви обаче!

  На своите подчинени Марко Рясков казвал винаги, че като банкови служители те не трябва да се влияят от каквито є да било политически тежнения. По тази причина той систематично отказвал кредити на вестникарски издания и партии. Неговият девиз бил,че се интересува само от интересите на България.

  Действително, през 1935 г. Рясков не подписва в Лондон документи, свързани с външния дълг на България. Когато самият Джоузеф Чембърлейн го пита защо прави това, българският банкер отговаря: "Поводът за Вас е дребен, но за мене е значителен. В доклада за българските приходи и разходи във валута ми представихте да прочета 5 точки, а сега да подпиша 6. Доверието ми във Вас е сринато."

  Точката е свързана с факта, че носителите на заеми трябва да си влагат изцяло спестяванията в български държавни книжа, а не 50% от тях в чужда валута. След дълги препирни с Чембърлейн се стига до компромисното решение да се плащат 12% от стойността на купоните в съответната валута на страната, където са емитирани заемите. "Постигнатият резултат беше мой личен успех"-изповядва в архива си Рясков.

  Банкерът е познат в българските и европейските културни среди като изключително честен човек. Не случайно той е избран от царицата-майка Йоанна за един от четиримата настойници на малолетния цар Симеон II. Марко се грижи за неговото финансово наследство, както и за движимите и недвижими имоти на царското семейство. Притеснен за всичко, което се случва в България, Рясков получава силни нервни кризи. Лекува се при проф. Епингер ­ докторът, който се опитва да помогне и на цар Борис. Съветът на Епингер е да се откаже от финансите и да гледа повече към природата.

  "От всичко мога да се отдръпна -твърди в мемоарите си банкерът, но не и от отговорността пред цифрите под които съм се подписвал и пред Отечеството".


  Сигурен съм,че 90% от настоящия парламент дари не са чували за Марко Рясков -този уникален професионалист и българин!

 26. 26 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "Почтеност във всичко – и не само на думи".

  Това трябва да го знаят и чувстват нашите тъпи политици защото при тях почтеност не съществува.


  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 27. 27 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  До коментар [#23] от "Каишков":

  Част от решаването на настоящите проблеми преминава през лустрация и забрана за заемане на обществени постове на хора, свързани с предишния режим.

 28. 28 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Не виждайте в публикуваното само конкретната личност.
  Осъзнайте ясно каква катастрофа донесоха на Бг комунягите- тези плебеи и простаци.

  Като "Рясков" бяха десетки хиляди други Българи от "миналата" България. Такива бяха например и Проф.Станишев, Проф.Киркович, Яна Язова, банкера Буров, търговци и фабриканти като Савов, Томасян, Асеов, Николов.

  На смяна на тези Българи, комунистическата простащина ни донесе идиоти и простаци като Червенков, Живков, СтанкоТодоров, Овчаров, Масларова и сие.

  Това е смисъла на публикуваното тук, и днес.

 29. 29 Профил на Марта
  Марта
  Рейтинг: 665 Неутрално

  Честит празник на екипа на в. Дневник и списание Диалог! И благодаря за хубавата идея на редакторите да ни припомнят историята на достойни и почетени българи като господин Марко Рясков .

 30. 30 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  Доблестни мъже е имала България, сега в Банките са главно Въртиопашки.

 31. 31 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#27:"Читател"]Част от решаването на настоящите проблеми преминава през лустрация и забрана за заемане на обществени постове на хора, свързани с предишния режим. [/quote]
  Не може с комунистически методи да се върви напред.
  Не може с недемократични методи, насилие и репресии, да се гради едно нормално общество.

  Бг може да се избави от комунизма само и единствено с икономически растеж, социална ангажираност на държавата, данъчна справедливост и жестока борба с мафията и БСП, която я предствалява ( плюс Доган). Плюс- нестихващата "жажда" на държавата да вижда своите граждани все по-заможни с всеки изминал ден. И да се радва на това, вместо да раздава "бонуси" на държавния апарат.

  Комунизмът е болест, вирееща само в болен организъм- в Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, комунизъм няма.

 32. 32 Профил на 1000
  1000
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#24] от "saseff":

  Почтеността в България днес се приема като порок и слабост. Затова сме на това дередже.

  So wenig eine Hyäne vom Aase läßt, so wenig ein Marxist vom Vaterlandsverrat!
 33. 33 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  До коментар [#31] от "panzerino":

  Говориш доста наивно, колега, ще прощаваш. В Швеция комунизъм няма, ала има социализъм.

  Вземи Германия - днешния двигател на Европа. Там така деликатно ли приемат миналото, свързано с нацизма?

 34. 34 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Ако махне набивашата се натикомунистическа пропаганда без която вестника няма как да мине... статията е хубава

 35. 35 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#32:"android"]Почтеността в България днес се приема като порок и слабост. Затова сме на това дередже.[/quote]
  Едва ли.
  Това е само последствие.
  Припомни си кой застреля на 13 Февруари 1943 човека, който имаш в подписа си. Комунягите.
  Те само това и правеха за цялото си съществуване- убийства, терор, подло намушкване в гърба, предателство, измяна. Това продължиха и да правят и след Септември 1944, но на национално ниво.

  Вижте гората, не само едното дърво от нея.

 36. 36 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#35] от "panzerino":

  Да, те фашагите по онова врме са били ангелчета небесни!

 37. 37 Профил на z82
  z82
  Рейтинг: 450 Неутрално

  За мислещите хора тази статия ми се струва, че ще бъде попадение точно в целта и камъни в градината на нашия велик премиер и финансов министър - "отличник".
  И като банкер и като финансов министър този финансист е знаел, че за да има печалба за банките и приходи в хазната, трябва да остане неразорен бизнес, който да създава блага и да генерира този ресурс. Днешните банки и самовлюбеният Дянков са на принципа - "да им смъкнем кожите, пък след това и потоп".

 38. 38 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#34:"ръмжо"]натикомуистическа пропаганда без която вестника няма как да мине... статията е хубава[/quote]
  Антикомунистическата пропаганда в Бг трябва да стане "кредо" на политическия живот в Бг.
  Но това трябва да бъде обективно излагане на факти, статистика, обективна история. Показващи как бе загробена за век напред една страна с потенциално бъдеще.

  Антикомунизмът в Бг не може да "проходи" когато на постардалите от скорошното земетресение се дават "помощи" от по 150Е ( една визита при лекар). Не може да "проходи" когато ни управлява днешния зоопарк, позволяващ на националния предател Доган ( "оня списък" да се готви за ново "управление" на Бг чрез поредния "обръч фирми".
  Може да проходи само когато започне да се провежда национално отговорна политика, насочена КЪМ всички граждани в тази страна, без разлики.

  Бг не може да върви напред с БСП, Доган и сие.

 39. 39 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Здравейте и от все сърце честит празник на всички!
  Аз съм авторът на статията - Даниела Горчева и обикновено пиша във всички онлайн форуми с псевдоним Дилмана, но сега не успях да се регистрирам, защото името е заето (възможно е да съм се регистрирала някога преди години и да съм забравила) . Така или иначе, исках да знаете, че ще участвам във форума с това име и ще отговарям на евентуални въпроси и критики. Благодаря на всички за участието в дискусията, благодаря от сърце и за положителните отзиви.
  Още веднъж честит празник на словото, на писмеността, на знанието и на културата.

 40. 40 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#36:"ръмжо"]Да, те фашагите по онова врме са били ангелчета небесни![/quote]
  Никога не е имало идеологически фашизъм в Бг- това са комунистически бабини-деветини за наивни.
  Реакцията и насилието в онези години са били отговор на комунистическата агресия и насилие. Докато после всичко не се обърна на Гражданска война, спровоцирана от комунистите.

  Не монарха взриви Св.Неделя- а комунистите. Не Монарха или Филов даваха на комунистите пари чрез съветското посолство в София. Не Буров се "приземи" с Руска подводница в Бг- а комунистите.

  Не монарха предаде България- а Ген. Заимов ( един от многото).
  Както при Френската Революция, всички предвоенни Бг интелектуалци и някои военни, се "заиграваха" сладко с комунистите. Докато не дойде после гилотината за собствените им глави. И тогава разбраха къде е комунистическата социална "справедливост".

 41. 41 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#38] от "panzerino":
  Говориси, няма проблеми дори голяма част от казаното от теб да енапълно вярно все пак трактовката му е напълно невярна, както и основата на която стои. Да се обвинява за случващото се в БГ комунизма е все едно да се обвинява Исус за инквизицията. Каквото е направил комунизма у нас никоя власт и преди него и след него не може да го боядиса само. А това че управляващата върхушка от фирми и политици са бивши комунета (подчертавам бивши) не е проблем на комунизма а наш, на днешното време.

 42. 42 Профил на iliya78
  iliya78
  Рейтинг: 8 Весело

  Победителите не ги съдят...! -Колкото до начинанието на "Дневник",с ваше позволение, съгласен съм да замълча. Но,ако Прием е някога забранявал на своите троянци да плачат, то навярно не от добро е бил така жесток.Подобен един Прием е нужен нам сега, за да не плачем, когато гледаме разчорлените коси на нашите най-нови критици и техните подвизи.Сигорно е че техните майки и бащи или самите те са били галениците на режима който сега отричат!! За някой безсрамието може да мине за красиво развлечение, в даден случай ,но как да си обясним оглушителния рев на млад критик , който е готов да избеси всички нашенци след 9-ти 44 г.Смешно е че тези изкат да да се престават като нашенски "аристократи",а такива липсват по нашите земи.

 43. 43 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#40] от "panzerino":

  Пък за Буров не ми говори, то такова лайно нема нийде! Още преди Балканската война е вкарал няколко милиона негодни патрона за армията. Същата армия дето ще освобождава поробените си събратя!

 44. 44 Профил на nea
  nea
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#39] от "dilmanadialog":

  Браво, Даниела! Чудесна инициатива

 45. 45 Профил на Chicho Bore
  Chicho Bore
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#39] от "dilmanadialog":

  Честит празник! Прекрасна статия! Честит празник на всички!

  Гане, ако на Вуте му е добре и Ти ще си щастлив!
 46. 46 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#42] от "iliya78":

  + няма какво повече да допълня!

 47. 47 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#39:"dilmanadialog"]Така или иначе, исках да знаете, че ще участвам във форума с това име и ще отговарям на евентуални въпроси и критики. [/quote]
  Чрез съдбата на тези хора, превърнете антикомунизма в идеологическо "кредо" на съвременна България.
  Не представяйте съдбата на тези хора след 1944 като нещо "абстрактно", така дошло от "небето". Или като следствие на неизбежна "съдба" и/или "стечение на обстоятелствата".

  Покажете с факти и исторически истини, какво донесоха на Бг след 1944 плебеите и простаците, наречени Бг "комунисти".
  Когато ги покажете такива, каквито бяха ( и са) тогава народа сам ще ги "разпъне". Лъжата е това, което те осъжда в очите на едно общество.

 48. 48 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1562 Любопитно

  Тук най-младите съформци ще направят ценни открития: "честност", "почтеност", "банкер" не били мръсни думи! "Честен банкер" не било оксиморон...Свищовската Търговска Гимназия е имала по-висока стойност от днешната Стопанска "Академия"...

  Каишков, другите народи са си прочели заедно историята и тогава градят заедно. Ние, както и други, напр. испанците, какво да градим върху пясъчни основи?

  Даниела, може би рубриката ще спечели, ако историческите факти, цитати и пр. се излагат без коментар - толкова красноречиви са.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 49. 49 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#47] от "panzerino":

  Подай си носа през прозореца, а недей да четеш само в уикипедия и разни други измислени сайтчета история и ще идиш фактите за стореното от комунизма и неговите чада!

 50. 50 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#2] от "BlueWater":

  Здравейте и благодаря за коментарите Ви. В моята работа на независим журналист, работещ напълно доброволно и по вътрешно убеждение в защита на истината и справедливостта (които за мен не са кухи думи) се водя от едно много простичко правило: когато изписвам дадена критична дума си задавам въпроса: "мога ли да защитя употребата й в съда?". Ако отговорът е "да", тогава я изписвам. Ако е "не", тогава търся по-точна дума.
  Ето защо никога не пиша за нещо, което не знам, не разбирам и не познавам и избягвам да си хвърлям думите на вятъра, за да не увеличавам и без това твърде голямата партизанщина в политическото и медийното пространство на България.
  Когато казвам, че неотдавна приетият закон за конфискация е недемократичен и е недообмислен, знам какво казвам.
  Но понеже дискусията не е за този закон, предлагам да приключим темата тук, а за конкретния закон може да се отвори отделна тема, където да се изясни на обществото какви опасности крие той за обикновения, почтения гражданин, не и за престъпно забогателите.

 51. 51 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#41:"ръмжо"]Да се обвинява за случващото се в БГ комунизма е все едно да се обвинява Исус за инквизицията.[/quote]
  Комунизмът в Бг никога не е имал идеологическа основа, а битова.
  Комунизмът в Бг преди 1944 бе следствие от лошо провеждана вътрешна политика, корупция по върховете, неспособност да се управлява държавата, крещяща социална несправедливост. Продукт и на неспособността на Бг монархия да провежда национална политика на обединение на нацията чрез широк кръг социални програми. Всички тези съществуващи проблеми бяха "яхнати" и монополизирани от шайка комплексари, на които, когато им дадоха и оръжие в ръка, разплакаха цяла България с насилие, терор, убийства и демагогия.

  Антикомунизмът не ни пречи да виждаме огромните слабости на държавата ни преди 1944. Но не ни и пречи да видим ясно, кои загробиха за векове държавата ни след 1944.

 52. 52 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#49:"ръмжо"]Подай си носа през прозореца, а недей да четеш само в уикипедия и разни други измислени сайтчета история и ще идиш фактите за стореното от комунизма и неговите чада![/quote]
  Ако си извадих собствената глава от тоалетната чиния, ще разбереш че, няма просто как да сравняваш Станко Тодоров или Червенков с Конрад Аденауер или с Вили Бранд.
  Още по-малко Живков с Айзенхауер.

  Или Хелмут Кол с Масларова, или Първанов или Доган ( последните трима- дребни джебчийчета в политиката).

 53. 53 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#49] от "ръмжо":

  каруцар-комунист, на амбразурата,

  когато фактите говорят поне си мълчете

  Бобов дол > Кредитна банка > Белене

  комунистическа му работа

 54. 54 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#15] от "BlueWater":

  Уважаеми BlueWater,
  Аз пиша така, както ми диктува съвестта. Ваше право е да прескачате моите - според мен необходими коментари и алюзии с днешната действителност. По-горе някой беше написал, че никой не се учи от историята. Не се учат само тези, които не я познават (тоест, невежите) и тези, които не се интересуват от нея (тоест, глупаците).
  Защото умният човек се учи от чуждите грешки, глупавият - от собствените, а само невежата не се учи от нищо, защото нищо не знае и не разбира защо миналото го връхлита отново и отново в най-кошмарните му повторения.

 55. 55 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Браво, Дневник. Много добър избор на тема за статии.
  Ако не познаваш миналото си, как ще вървиш към бъдещето.
  Истината за историята на България след 9ти септември все още не е казана и затова се лутаме вече 22 години.
  Има много доблестни българи, които са забравени.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 56. 56 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  "Оказва се, че съветските финансисти, изпратени да приемат Кредитната банка не могат да се ориентират."
  Без коментар.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 57. 57 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  "През това време замислих и коренна промяна на данъчната система"

  Тази данъчна реформа от 1936 г. (с увеличаване на ролята на данъка върху оборота за сметка на данъка върху печалбата) е била толкова успешна, че човек се пита дали и сега не може да се използва нещо от нея.

  Разбира се, сега има и друг вид данък - ДДС.

 58. 58 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Това е статия която трябва да се прочете от :

  1. милен велчев
  2 ахмед доган
  3 г.първанов
  4.и всички знайни и незнайни дебили , които приеха ,че демокрация означава лапане на държавни пари и пълнене на лични джобове..след като я прочетат да излязат на площад Народно събрание да кажат едно голямо "Извиняваме се " и после всичко заграбено от тях и техните авери да го върнат на държавата.

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 59. 59 Профил на istorika
  istorika
  Рейтинг: 672 Неутрално

  „...онази България, която загубихме с нахлуването на армията на Сталин у нас, с последвалата окупация на страната и с насила наложената съветизация с цялото й беззаконие, убийства без съд и присъда, противоконституционен трибунал, наречен цинично "народен съд", комунистически концлагери и затвори, репресии и налагане на мълчание от страх.“

  Онази България е спазарена от Сталин и Рузвелт зад гърба на Чърчил.
  По късно Чърчил на срещата си със Сталин в Москва на 9 октомври 1944г., приема статуквото и спасява каквото може:

  КОЙ ПРОДАДЕ БЪЛГАРИЯ НА СТАЛИН?

  "САЛФЕТКАТА НА ЧЪРЧИЛ"
  http://www.sarakt.org/prodali.htm

  Така, че колежката Д. Горчева трябва да не изопачава историята.
  Колкото Сталин е тиран и кръволок, толкова и Рузвелт, а после и Чърчил са виновни.

  Те просто подаряват България на Сталин, като всеки преследва свои цели. За тях ние сме просто част от сделка.
  Така, че заради безумието да се насочи Хитлер към Москва и след това да се налага да се умилкват на Сталин загубихме България.
  Много съществена и важна подробност.
  Защо сте я пропуснали, колежке?

  Аз знам много малко.
 60. 60 Профил на newmind
  newmind
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Даниела Горчева,
  благодаря ви за тази Прометейска статия !
  Време беше нашата журналистика да стане малко по-чувствителна в търсенето на просветлението по пътя който сега вървим!
  Днешна България има крещяща нужда от светли умове като този на Рясков и като тези които сме имали преди комунистите да ни уравноловят!

  Днес ние се нуждаем от Светли примери които за съжаление можем да намерим само в нашето минало.
  Изучавайки миналото си ние ще намерим истинските ефективни решения за излизане от сегашната криза, която повярвайте ми е много по-лека от тази която е било по времето на господин Рясков.

  Първото нещо което трябва да разберат сегашните управляваши е ,че малкия бизнес трябва да се стимулира , а не да се убива.

  Второто е да се намаляват, а не да се увеличават законите!

  Третото,което е най-важно:

  Личностите правят историята, личностите обаче се избиват първи при всяка нова власт!

  Честит Просветителски Празник на всички НОВОмислещи Българи!

 61. 61 Профил на Атлантик
  Атлантик
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Честит празник!
  Чудесна идея и поздравления!
  Откликвам на поканата от страна на автора и изразявам мнение и препоръки:
  1. Този велик българин очевидно е направил много. Но как го е направил, по какъв начин е неутрализирал многото други засегнати интереси, наистина ли всичко е постигал така, сякаш е имал магическа пръчица в джоба си?
  2. Повече информация за начина, по който подобни българи са израствали, били са възпитавани и формирани, за да се получи "краен продукт", на когото се възхищаваме и следва да подражаваме.
  3. Не е възможно сам човек да постига такива значими и общественополезни успехи. Нужна е повече информация за неговия кръг, семейството му, приятелите му, поддръжниците му, дори - враговете му.
  4. Без да поставям под съмнение спомените на г-н Рясков, по интересно (и вероятно - меродавно) би било, ако цитираните спомени не са от първо лице, тоест - автоспомени, а спомени на съвременници (при възможност, разбира се).
  5. Човешкият живот е низ от възходи и неуспехи..Така представен (низ от победи и лични успехи), всеки българин би могъл да влезе в тази рубрика. Допускайте, че достойните българи, които предстои да бъдат представени, са били повече човеци и по-малко "супер-герои", това ще е само в тяхна полза, да не говорим, че ще е и по-правдиво.

  С поздрави и без лоши мисли!
  Успех!

  "Ако имаме милост към себе си и състрадание към другите, можем да минем и без щастие в тоя живот". /Калин Терзийски/
 62. 62 Профил на dryn_dryn
  dryn_dryn
  Рейтинг: 450 Неутрално

  за съжаление, някой ще помисли, че първата вълна емигранти след '89 са точно такива българи - не това е долната партийна сган в повечето случаи, от която Европа пропищя, свикнала да краде, да подлизурства и т.н. децата на тая сган е на хубави европейски позиции с високи европейски заплати - но отрочетата забележете, не са българи, защото ги е срам! не от бащите им, а от другата бг сган - оная, която мете клозетите на Европа. мн ме е яд, че истината се изопачава...

 63. 63 Профил на istorika
  istorika
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Ами да! На линка няма никаква такава статия- някой се погрижил да я няма...
  Ето как се формира обществено мнение..
  Все още може да се прочете тук
  http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=1858.0

  Аз знам много малко.
 64. 64 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Ако статията си беше останала с фактологията за дейността на достойния българин Рясков (включително и тези за тъжната му съдба в края на живота му) щеше наистина да бъде полезна за всички и би допринесла в някакъв смисъл за напредъка на обществото ни.

  Обаче, както винаги в подобни статии на авторката, написаното е само повод за креслив антикомунизъм и елементарна пропаганда с клеймящ тон, не търпящ инакомислие...

  Да, върши работа за подобен форум на нахъсени едноцветно индивиди, но само толкова...

  Докато не се научим да ценим постигнатото от народа ни през всички времена от новата ни история и продължаваме с мазането само с черната и бяла боя - ще си тъпчем на място, а и ще пропадаме все повече - за радост на мародерите от всякакви бои...

 65. 65 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#64:"petrov9"]Обаче, както винаги в подобни статии на авторката, написаното е само повод за креслив антикомунизъм и елементарна пропаганда с клеймящ тон, не търпящ инакомислие... [/quote]
  Няма "креслив". Има реален.
  "Инакомислие" не значи да търпим национални предатели, разграбили и унищожили Родината с ДЕЙСТВИЯ.
  За "инакомислие" не могат, и нямат право да говорят, онези, запушващи устата на нацията цели 50 години с терор, насилие, убийства.
  Моралните стандарти са еднакви за всички.

  Войнственият антикомунизъм не е нищо повече от отговор на войнствения и унищожителен комунизъм и неговите "посткомунистически въплъщения" в лицето на Овчаров, Доган, Масларова, Станишев, Първанов и онова дребно чираче - "другаря Жан".

 66. 66 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#53] от "bette":

  факти, факти! за някой факти за друг лъжи!

 67. 67 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#15] от "BlueWater": "Госпожо, думата "конферирах" означва, че Марко Рясков се е СРЕЩАЛ със представителите на различни съсловия, а не ги е викал при всички обсъждания на законопроекта в парламента или правителството! "
  Именно, г-н BlueWater, срещал се е и е изслушвал тяхното мнение.
  Не говоря за обсъждане в парламента, а в ... парламентарната комисия преди законопроектът да бъде внесен в пленарната зала и имам предвид съвсем конкретни факти. Когато 17 неправителствени организации в България и над 1 500 граждани и физически лица внесоха КОНКРЕТНИ предложения (изцяло в духа на европейското право) в една конкретна парламентарна комисия (по вътрешна сигурност и обществен ред) при обсъждане на не знам кой пореден път на един все недообмислен и недоправен закон, Комисията си каза на ушите и не покани представителите на гражданските сдружения, докато не написах до членовете й остро писмо, напомняйки им задълженията им според закона.
  Изобщо даже не си бяха дали труд да ги прочетат, камо ли да ги обсъдят! И това е всеки път. Некомпетентност, байганьовско самочувствие и милиционерски манталитет.

 68. 68 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1480 Любопитно

  А-а "Почтеност във всичко" Помислих че матряла е за оная вълшебна дядка, дето др, Иванов верва че ни е оправила по чудодеен начин.

  Иначе матряла е литературен и бие на митомания. Някакъв се изправил и рекнал нещо решително, изведнъж намерил пари за заплати - откъде не става ясно, сигурно са били негови. Направил революционно откритие - патентния данък.
  Друго революционно откритие е даване на кредит срещу ипотека, вместо с поръчители на цигани и други индивиди. В наши дни пък циганина Юстус Н'амкойси стана нобелист за друго революционно откритие - даване на кредит с поръчители вместо срещу ипотека от Грамийн банката на цигани и други индивиди.

  Та икономически познавателната стойност на матряла е нулева. Били сме много добре и най- напред в Европа, само дето 1935 сме фалирали.

  Иначе що е ставало по онуй време може да се намери за секунди по интернета : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31284/1/MPRA_paper_31284.pdf - стр. 9

  "The problem became even more serious due to the credit boom in the economy between 1927 and 1929 which directly preceded the slump. The credit expansion was generated by the exterior influx of capital, both from the stabilization credits to government and from private, mostly American short-term funds. In this boom many farmers were willing to accept credits from financial institutions which turned out to be only payable if the high prices for their products as before the slump would persist The analogy to the period before 2007–2008 can hardly be overlooked. In this period two (related) sources of easy money were present: the policy of the FED, ECB & Co., as well as the huge amounts of FDI flowing into Bulgarian economy"
  "In 1928, after many preceding steps, the lev was eventually fixed to a gold parity and a Gold-Exchange Standard was introduced by law. "
  " The Bulgarian crisis started somewhat later than its global counterpart, namely in the second half of 1930, and the initial shock did not come from the bubble on Wall Street. It was the bursting of another bubble that affected the economy in the whole of South-Eastern Europe much more severely and directly: the end of the chaos on the agricultural market."

  Значи имаме:
  1. 1927 нататък :
  - валутен борд
  - кредитен балон
  - цар, който ни оправя
  - спекула (балон) с цомодитис
  - изгърмеване на кредитния и цомодитис балони
  - фалит

  2. 1997 нататък
  - валутен борд
  - кредитен балон
  - цар, който ни оправя
  - спекула (балон) с имоти + цомодитис
  - изгърмеване на кредитния и имотния балони. Балона с цомодитис се надува повторно, но вече се клати
  - ???

 69. 69 Профил на insouciant
  insouciant
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Дилмана, тогава е имало преврат и са конфискували имуществото на почтени българи, а сега става въпрос за очевидни престъпници. Естествено, че тази твоя лична оценка не звучи на място. Освен това, съпоставяйки двете неща индиректно критикуваш сегашното правителство и съответно политизираш тази статия, което се надявам, че не си искала съзнателно. Иначе те поздравявам са хубавата статия!

 70. 70 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#68] от "dosetliv":

  хахахах и пишат минуси а ?

 71. 71 Профил на DirtyBastard
  DirtyBastard
  Рейтинг: 400 Неутрално

  До коментар [#2] от "BlueWater":

  Точно такова впечатление прави абсурдното 'вмъкване', прав си!
  Иначе колко тъжно му става на човек като чете за тези достойни българи, не е истина просто
  Какво ли щеше да е България днес, ако ши*аната 2ра Световна не ни бе пратила във водовъртежа на историята...

 72. 72 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Весело

  До коментар [#68] от "dosetliv":


  Май не сте много "досетлив" Ето историята на намерените средства за заплати:
  "Трябва да отбележа, че по дълбоко вкоренен навик не се заемам с разрешаването на проблеми, ако не съм убеден и сигурен, че ще ги докарам до добър край.
  Още първия ден от поемането на министерството аз обмислих какво трябва да се направи за подобряване на изключително тежкото положение на чиновничеството.
  То беше действително страшно. Към април 1935 година постепенно бяха се събрали три месечни неизплатени заплати. Голямото число чиновници – от най-малките до
  най-висшите – бяха задлъжняли на хлебари, месари, млекари, бакали и пр.
  Чиновниците не смееха да се връщат по домовете си по правия път и се стремяха да не срещнат някой от многобройните си кредитори. Положението до такава степен
  се бе влошило, че даже съставът на Касационния съд потърси да сключи заем в частното кредитно предприятие, на което аз бях директор, преди да бъда назначен
  управител на Народната банка. Така председателят на съда Карагьозов помоли да
  му отпусна заем от 300 000 лева под поръчителството на председателите на отделения в съда, което аз направих с готовност, но и с голямо стеснение и обясним
  срам, че дотам моите предшественици бяха докарали работите на държавната
  хазна. След Касационния съд с такава молба се обърна и Апелативният съд, на която също се отзовах. Още по-тежко беше положението на нашите легации в чужбина (гледай бележките ми „Управител на Българска народна банка“).
  Между обичайните протоколни поздравления по случай назначаването ми за
  министър на финансите бях получил телеграма и от председателя на Финансовия
  комитет при тогавашното Общество на народите в Женева. Това ме натъкна на
  мисълта да потърся съдействието на комитета за намирането на средства за изплащането на закъснялите чиновнически заплати.

  Откривам скоби, за да поясня защо трябваше да се отнеса до Финансовия комитет при Обществото на народите (ОН). През 1926 година правителството на Андрей Ляпчев сключи под покровителството на ОН така наречения „Бежански заем“, емитиран в Лондон и Ню Йорк за английски лири 2 400 000 и долари 4 500 000. В протоколите за условията на заема се предвиждаше назначаването на комисар на ОН при българското правителство. През 1928 година същото правителство сключи,
  пак под покровителството на ОН, така наречения „Стабилизационен заем“, емитиран от английски, северноамерикански и френски банки, за обща сума 5 000 000
  английски лири. Протоколите по заема съдържаха постановления, засягащи финансовата политика на БНБанка. Предвиждаше се в тях пълна автономия за банката и назначаването на един технически съветник, който да упражнява известни контролни функции в банката.
  Използувах случая, когато дойде представителят на Финансовия комитет в
  София, французинът Шейсон, да ме поздрави, да му изложа моя проект – колкото
  прост, толкова и ефикасен, с това голямо предимство, че сам си помагам без ничия
  помощ от чужбина. Свеждаше се към това да сконтирам за 650 милиона лева съкровищни бонове при Народната банка със задължение да ги изплатя до края на 1935 година с постъпления от разнообразни държавни приходи. За това обаче беше необходимо съгласието на Финансовия комитет, който съгласно Закона за Народната
  банка контролираше чрез своя представител, щото държавата да използува кредити при БНБанка само в определени рамки. Шейсон изслуша проекта ми, остана видимо приятно изненадан и ми заяви, че веднага ще поиска телеграфически съгласието на комитета, което, той не се съмнявал нито за момент, ще получел бездруго. И наистина още на другия ден Шейсон, засмян до уши, ми донесе телеграмата от Финансовия комитет за пълното му съгласие и ме поздравява за моя щастлив почин."
  За повече подробности вижте:
  Рясков, Марко. Спомени и документи. София, Българска народна банка, 2006. ISBN 978–954–9791–94–5.

 73. 73 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#2] от "BlueWater":

  Аз бих прибавил: подобен закон за конфискация съществува и в Холандия, където живее авторката.

  Любомир
 74. 74 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Приветствам куража на Даниела Горчева да пише на този форум неанонимно - със собственото си име, рядка практика за българските електронни вестници. Темата е изключително интересна и актуална, във връзка с дълговата криза и събитията в Гърция. Редно би било г-н Дянков, министър на икономиката, също да напише такава статия, в която да ни разясни икономическата политика на днешна България. По ирония на съдбата, той прави това именно днес, но във ... Виена http://www.bgmedia.at/index.php/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/617-m%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0

  Любомир
 75. 75 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#61] от "Атлантик":

  Уважаеми Атлантик,
  по точка 2 и 3 сме на едно мнение.
  Но надявам се разбирате, че в една статия не може да се разкаже всичко от сътворението на света насам.
  По точка 5 ще си позволя да не се съглася с Вас.
  По точка 1 и 4 Ви предлагам като начало да се запознаете със спомените на Марко Рясков. Има ги и в интернет:
  http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_mr_bg.pdf
  Може да се потърси и книгата, евентуално от Националната библиотека:
  Рясков, Марко. Спомени и документи. София, Българска народна банка, 2006. ISBN 978–954–9791–94–5.

  Спомените му са напълно обективни и фактите се засичат. Има писано и за него и не малко, вкл. в пресата от онова време.

 76. 76 Профил на Атлантик
  Атлантик
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#75] от "dilmanadialog":

  Ще го потърся!
  Такива българи трябва да се помнят и най-малкото, което можем да направим за тях, е да четем!
  Още веднъж - успех!

  "Ако имаме милост към себе си и състрадание към другите, можем да минем и без щастие в тоя живот". /Калин Терзийски/
 77. 77 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Браво на авторката!Трябва да се знае и помни за тези българи.Наскоро четох "Изповедите на една луда балканска глава" - книга интересна и даваща поводи за гордост и размисъл.

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 78. 78 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#61] от "Атлантик":
  3. Не е възможно сам човек да постига такива значими и общественополезни успехи. Нужна е повече информация за неговия кръг...
  ............
  Обрачът на Доган, Кръгът на "Монтерей" , на "Орион", това са демони на една действителност модулирана, режисирана и поставена от специалисти социални инженеи от АОНСУ и Симеоново.
  До 1944г. България е била държава със закони и права, където всяка личност има гарантирана защита: физическа и морална
  + равенство пред закона. Освен това е била със силно либерална икономика, в която не е било трудно, ако си предприемчив и находчив да вземеш кредит и завъртиш бизнес. Няма рекет, няма шумкарска шуробаджинащина. Можеш, правиш. Затова комунистите избиват и до ден днешен именно хората с тези качества : предприемчивост и находчивост, понеже тяхната семка е страхлива и мързелива, точния антагонист на първите и не могат да преглътнат очевиднот: без криминални подходи, подслушвания, ликвидиране на конкуренти, крадене на бизнеси, лъгане на държавата, скриване на данъци и ддс-врътки,
  нямат шанс в дарвиновта еволюция, на последното стъпало биха останали, където им беше мястото до 1944г., преди йерахията да бе обърната със смърдящите цървулени крака на горе, а глъвта в гроба, лагера или кенефа.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 79. 79 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  По темата за закона за конфискация си запазвам правото на отделна публикация, включително и сравнение между злополучния български закон и европейските закони, за да разберат обикновените български граждани, че така приет законът е недемократичен и недообмислен и създава възможности за утрешно преследване на почтени граждани.
  По тази тема може да се прочете и становището на адвокат Екимджиев в Медиапул, дискусия в сп. Обектив и доста текстове в Дневник. Аз изисках от парламентарната комисия по вътрешна сигурност текста на този закон (който те трябваше да качат своевременно на сайта на парламента ПРЕДИ да бъде внесен за обсъждане в пленарна зала, за да имат време граждани и експерти своевременно да отправят своите критики и забележки). Г-н Анастасов лично обеща да ни го изпрати ... и не го изпрати, а останалите членове на комисията твърдяха, че го имат само на хартия и им е невъзможно да го сканират, защото е 80 страници.
  Едно е какво се твърди, че цели този закон, друго е какво представлява самият закон и дали тази цел ще бъде постигната или напротив, ще бъде създадена възможност за политическо преследване на, да речем, критици на властимащи.

 80. 80 Профил на Karla BAN Hanneman XIII
  Karla BAN Hanneman XIII
  Рейтинг: 717 Неутрално

  До коментар [#54] от "dilmanadialog":

  Аз пък бях останала с впечатлението , че целта на рубриката е да се запознаем с малко известни факти от историята ни , не да се прави пропаганда и да се правят алюзии със съвремието. Ако идеята е да се ползва миналото , за да се влияе върху настоящето смисъла от такава рубрика започва да се губи и се превръща в манипулация. Не съм много веща в теорията и практиката на журналистическата етика , но от моята позиция това не ми изглежда особено почтено.
  Иначе инициативата е добра. Надявам се няма да се изврати до степен на политическа манипулация за постигане на цели различни от чисто историческото знание.

  Не ГЕРБ - българският народ пречи на Костов. - цитат на коментар #40 от “dodge_ram”
 81. 81 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1480 Любопитно

  До коментар [#72] от "dilmanadialog":

  Верно не можах да се сетя. Помислих че е извадил лични пари да плати. Пък той дал заем на държавата от управляваната от него банка. Ми те сега и в Гърция правят същото. Значи също са почтени.

  Туй объркване ми настъпи, понеже се поведох по др. Иванов. Той верва, че сполуката от миналото десетилетие не е от кредитния балон, ами е следствие от почтеността на един мънкащ пенционер и един украински юдоболшевик.

 82. 82 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1394 Любопитно

  Точно от такива хора България има крещяща нужда в момента, ала де ги?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 83. 83 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Книгата ще намерите на страницата на
  http://www.bnb.bg/
  в търсачката: http://www.bnb.bg/

  ПОРЕДИЦА
  „ИСТОРИЯ НА ФИНАНСИТЕ И БАНКОВОТО ДЕЛО. НАСЛЕДСТВО“
  ИЗДАТЕЛ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управител ИВАН ИСКРОВ
  Издателски съвет
  Председател: доц. НИКОЛАЙ НЕНОВСКИ
  Членове: проф. ГАРАБЕД МИНАСЯН, ДАНИЕЛ ВАЧКОВ, доц. РУМЕН АВРАМОВ, доц. СТАТИ СТАТЕВ
  Технически секретар: ХРИСТО ЯНОВСКИ
  Съставител: ХРИСТО ЯНОВСКИ Отговорен редактор: ЛЮДМИЛА ДИМОВА
  © Марко Илиев Рясков
  © д-р Сава Марков Рясков, послеслов
  © Христо Димитров Яновски, съставител
  © Българска народна банка, художествено оформление, 2006 г. © Българска народна банка, 2006 г.
  Публикацията отразява гледищата на авторите и не ангажира позицията на БНБ.
  ISBN-10: 954–9791–94–7 ISBN-13: 978–954–9791–94–5 JEL classification N00
  Уважаеми читатели,
  С тази книга, издадена в памет на големия българ- ски банков и финансов деятел Марко Рясков, Управи- телният съвет на Българската народна банка поставя началото на поредица издания под надслов „История на финансите и банковото дело. Наследство“.
  Воден от разбирането за ползата от изучаване на миналия опит, чрез поредицата Управителният съвет се стреми да разшири започнатата от предшествени-
  ците ни преди повече от десет години и успешно осъществявана досега дейност по публикуване на исторически извори.
  Поредицата ще предложи ценни архивни документи и спомени за живота и дейността на известни български финансови и банкови дейци, както и по- малко известни на широката публика трудове на видни български икономисти от миналото, представляващи интерес за съвременната наука и практика.
  Управителният съвет се надява по такъв начин да предостави на чита- телите възможност за обогатяване на знанията им за историческото развитие на българската финансова и банкова система.
  Да пожелаем успешно развитие на поредицата!
  Иван Искров Управител
  на Българската народна банка

  Любомир
 84. 84 Профил на Warrior
  Warrior
  Рейтинг: 450 Весело

  Прекрасна инициатива на "Дневник"!

  Особено в областта на икономиката и бизнеса България е имала видни представители в периода преди ВСВ, и за тях не знаем почти нищо.

  За България не е ли направено всичко, не е направено достатъчно.
 85. 85 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 520 Неутрално

  [quote#83:"Любо"]в търсачката: http://www.bnb.bg/ [/quote]

  в трърсачката на страницата: Рясков, Марко

  Любомир
 86. 86 Профил на alchemist
  alchemist
  Рейтинг: 931 Разстроено

  До коментар [#10] от "Тони Шнайдера":

  Комунистическият режим ги унищожи

  Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
 87. 87 Профил на Karla BAN Hanneman XIII
  Karla BAN Hanneman XIII
  Рейтинг: 717 Весело

  До коментар [#82] от "VеnRus 2008":

  Има Венче , ти не страдай. Всякакви хора има в България. И нормалните стават все повече , докато ЦСГ се пълни с чугуни. Ще се оправим , бавно но неизбежно.

  Не ГЕРБ - българският народ пречи на Костов. - цитат на коментар #40 от “dodge_ram”
 88. 88 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#39] от "dilmanadialog":

  Здравейте, Дилмана, благодаря за хубавия материал. Надявам се, че няма да останете само с него, а ще продължите да ни представяте и други заслужили хора от онези отминали времена.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 89. 89 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  "Еконмедиа", защо не помислите и за това като се съберат достатъчен брой такива материали, да бъдат издадени в отделен хартиен сборник, може и в повече от 1 том.

  Иначе чудесна рубрика сте отпочнали!

 90. 90 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Разстроено

  До коментар [#39] от "dilmanadialog":
  [quote#15:"BlueWater"]Госпожо Даниела Горчева, искренно ви умолявам в следващи статии да ми спестите вашите "умозаключения" и да се придържате САМО към историята! [/quote]Ако не бяха вашите абсолютно неуместни коментари статията щеше да е за отличен.

 91. 91 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  И още едно предложение до "Дневник". Защо не събирате тези материали в отделна рубрика на сайта? Както има Европа, Бизнес, Свят, България, Зелен, така да има и една Прочит на историята извън Анализи, която да стои на видно място, за да се открива лесно?

 92. 92 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#81] от "dosetliv":

  Доколкото разбирам, кредитът от БНБ е бил временно решение - за да могат да се изплатят закъснелите заплати. Което все пак си е почтено нещо

  А иначе трайното решение е, че с данъчната си реформа е подобрил събираемостта. Това не всеки успява да направи, особено в нашия район на света.

  Успял е и да намали плащанията на България по външните заеми. Което от българска гледна точка е успех.

  А преди това в Кредитна банка е успял да преодолее рън по време на Голямата депресия. Ако например това беше направено и в 1996 г., можеше да имаме една криза по-малко.

  Всичко това са безспорни постижения - няма как да не се хвалят

 93. 93 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 676 Неутрално

  [quote#16:"pifi"]Тази правдива публикация на Дневник е за пръдливите комуноиди,[/quote]

  с виден представител BlueWater

  Път без препятствия не води до никъде.
 94. 94 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Почтени хора в България винаги е имало и ще има.
  Политизацията на темата само доказва, че не ги заслужаваме.
  Честит празник!

 95. 95 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Весело

  [quote#50:"dilmanadialog"]Когато казвам, че неотдавна приетият закон за конфискация е недемократичен и е недообмислен, знам какво казвам. [/quote]Ако наистина знаете какво казвате, то напишете статия по въпроса и да започнем спор с аргументи като се надявам, че ще отговаряте на въпросите ми честно и откровенно както българина Марко Рясков!

  Чакам с нетърпение статията ви!

  Тогава ще разберем дали..
  [quote#50:"dilmanadialog"] "мога ли да защитя употребата й в съда?"[/quote]на форума.

 96. 96 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Весело

  [quote#54:"dilmanadialog"]Защото умният човек се учи от чуждите грешки, глупавият - от собствените[/quote]Госпожо Горчева моят отговор е в "подписа", който е под всичките ми коментари. Аз се старая винаги да го спазвам. Горещо го препоръчвам и на вас. Можете само да спечелите.

  Необоснованото и без покритие самочувствие е лош съветник. Не се мислете за безгрешна, защото НИКОЙ не е безгрешен!

 97. 97 Профил на Karla BAN Hanneman XIII
  Karla BAN Hanneman XIII
  Рейтинг: 717 Неутрално

  До коментар [#92] от "ijj":

  Сегашният финансов министър постигна много повече , но не съм видяла да е пожънал нищо друго освен омраза. Може да е случайно...

  Не ГЕРБ - българският народ пречи на Костов. - цитат на коментар #40 от “dodge_ram”
 98. 98 Профил на zaza
  zaza
  Рейтинг: 672 Весело

  Изключително добра идея! Трябва все повече да се оглеждаме за нашите си хора на запад, а и те към нас... Едно време хората са отивали на запад и са се връщали да прилагат тук наученото, а не да питат - оправихте ли се вече, за да се върнем!!!

  Поздравления! Такива исторически примери трябва да станат за нас ежедневие, за да не бягат младите и да си мислят, че това е начина! Начинът е много знания и много работа. Вече българите са го доказали в края на 19-ти и началото на 20-ти век!!!

  Няма по-глух от този, който не иска да чуе и по-сляп от този, който не иска да види!
 99. 99 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1073 Весело

  [quote#67:"dilmanadialog"]Изобщо даже не си бяха дали труд да ги прочетат, камо ли да ги обсъдят! [/quote]Може наистина да е било така, но това не ви дава право да ОБОБЩАВАТЕ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА че
  [quote#67:"dilmanadialog"] И това е всеки път. [/quote]
  [quote#67:"dilmanadialog"]Некомпетентност, байганьовско самочувствие и милиционерски манталитет.[/quote]Тези думи много добре характеризират както някой "народни" избранници така и много журналисти, които пишат и преписват по теми от които нищо не разбират без да са се информирали предварително и да са се консултирали със специалисти.

 100. 100 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 713 Неутрално

  [quote#28:"panzerino"]На смяна на тези Българи, комунистическата простащина ни донесе идиоти и простаци като Червенков, Живков, СтанкоТодоров, Овчаров, Масларова и сие. [/quote]


  Четете комунистически свини и се срамувайте . 20 г .още ви слушаме мазните обещания. Силно се надявам близките 10 г. комунистическата партия да има само неколцина депутата , докато семето и на последния комунист не изсъхне и забрави..

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK