Прочит на историята : Спасението на българските евреи. За лъжата и истината (първа част)

Мильо Милев, Георги Кьосеиванов, Евгени Силянов, Берн - 1 януари 1944 г.<br />

© личен архив Силянов

Мильо Милев, Георги Кьосеиванов, Евгени Силянов, Берн - 1 януари 1944 г.В поредица от статии ще обсъждаме спасението на българските евреи и имала ли е България възможността да спаси и евреите от Беломорието и Македония. Предлагаме ви първия текст на Евгени Силянов* (с благодарност към Лъчезар Тошев, народен представител от СДС). Втората част на статията четете утре.


Празненството, което се състоя на 8 март тази година (1994г.- бeл. ред.) в палатата на ЮНЕСКО в Париж под егидата на Франсоа Митеран и в присъствието на президента на България д-р Желю Желев, беше една внушителна манифестация, на която бе отдадена почит на смелостта на българската нация, която не се поколеба да поеме защитата на своите еврейски съграждани и да се противопостави открито на започнатата вече подготовка за депортирането им към изтребителните лагери в Полша.  


За съжаление тържеството, което трябваше да запази изцяло характера на прочувствен празник на паметта, бе помрачено от две неуместни прояви: от една страна, издателството на Съюза на еврейската общност "Шалом" сметна за допустимо да разпространи една брошура, в която използваше случая да припомни всички комунистически тези и известните пропагандни атаки против тогавашната власт и личността на цар Борис III.
Ако обяснението за това може да се намери в някаква вътрешнополитическа подбуда, напълно непонятна остана втората инициатива: една статия на в. "Либерасион" от 7 март (1994г.- б.р.), комунистически орган, чиято авторка е Естер Бенбасат, изпълни цяла страница с най-злобни нападки против България, опитвайки се да постави под съмнение самото спасение на нашите еврейски съграждани, говорейки за него като за "легенда" и "митове", на които трябва да се тури край."Дневник" съвместно със списание "Диалог", Холандия започна от края на май нова дискусионна рубрика на историческа тематика.  В нея публикуваме статии, свидетелства и интервюта за периода от 20-те години на ХХ век до 1990 година

Макар и със закъснение, смятам, че не е излишно да направим достояние на нашите читатели част от истината за едно събитие, обширно познато у нас, по някои аспекти на което продължават да се коренят неверни твърдения и да се премълчават съществени факти.


Въпросът за спасението на българските евреи щеше да се представи твърде просто и ясно – ако комунистическата пропаганда не беше съзряла в него елементи, които опровергават някои от нейните най-любими тези, именно – че режимът на България през периода между двете войни е бил фашистка диктатура, и то започнала още след 9 юни 1923г.!


С други думи – малко след марша към Рим на Мусолини и още преди пропадналия пуч на Хитлер на 8-9 ноември 1923-та, с който той си въобразява, че следвайки примера на италианския си събрат, ще може да разпространи движението си, създадено в мюнхенските бирарии, чак до Берлин.


Така според партийната пропаганда българският фашизъм е сред първите в Европа. И тъй като, от друга страна, официалната историография смята цар Борис III и правителствата през войната за обикновени, покорни оръдия на хитлеристкия нацизъм, спасението на евреите неизбежно пораждаше въпроса: как "фашистка" България можа да успее единствена от всички европейски страни, съюзници на III Райх или окупирани от Вермахта, да спаси своите граждани с израилтянско вероизповедание?


Разбира се, партийните историци имат за това просто и ясно обяснение, което се резюмира с няколко думи: изплашен от протестите на общественото мнение, режимът отстъпва пред неговия натиск и се отказва от депортацията, чиято подготовка вече е започнала.


Преди да продължа, налага се да отбележа странната особеност на тази разновидност на "фашизма", съществуваща само в България.


Това е режим, който толерира общественото мнение, достатъчно мощно, за да "уплаши" режима и да му наложи да промени едно свое решение, режим, при който съществува парламент, който не е само "камара за ръкопляскания" като берлинския Райхстаг преди разтурянето му, но си позволява да разисква предложените мерки и да ги контестира.


Също тъй в Народното събрание заседава внушителна опозиционна група. Въпреки че републиканският преврат от 19 май 1934г. разтуря парламента и премахва политическите партии, в него участват – макар че не бяха избрани като партийни представители, а на лична база – много от техните главни водачи.


Накрая, в разгара на войната, в страна – съюзница на Германия, един "фашистки" режим (брошурата на "Шалом" го нарече дори тоталитарен) може да се противопостави на Хитлер по една от най-важните точки на неговото политическо верую: унищожението на всички евреи в Европа!


Би следвало прочее тия въпроси да се зададат на българските комунисти – и също на г-жа Бенбасат, авторката на статията във в. "Либерасион", която напълно споделя комунистическите гледища.


Фактическите обстоятелства на спасението


През 1942г. в България имаше около 49 000 - 50 000 евреи. Когато се постави въпросът за депортиранията, към този брой се прибавиха 11 500 евреи от така наречените нови територии, т.е. част от Македония и Тракия, окупирани от българска войска по настойчивото искане на III Райх, който искаше да изтегли германските дивизии от този страничен фронт от второстепенно значение, тъй като бяха по-необходими на главните операционни театри.


Ще имам случай да се върна на създаденото в тия "нови земи" административно положение, но още в началото трябва да бъде ясно, че те не са "анексирани" от България, както това се опитват да твърдят неприятелите на България.


Това е твърде важно от юридическа гледна точка, тъй като евреите от тия земи бяха депортирани и загинаха в лагерите в Полша. Понеже се налага безусловна обективност, когато се отнася за едно положение с трагични последици, ще уточня следното: навремето много българи пожелаха да видят в тази окупация на Македония и Тракия отдавна желаното възвръщане на земите, коварно заграбени от Сърбия и Гърция след злополучната втора Балканска война.


Но това беше илюзия: когато Берлин даде ход на окупацията, изрично беше подчертано, че окончателните български граници ще бъдат определени след края на войната. От споразуменията, подписани с германския представител министър Клодиус на 24 и 27 април 1941г. ясно личи, че на България не се признава пълен суверенитет в тия земи.


За живеещите там евреи това положение има фатални последици, тъй като България не можеше да ги спаси, така както това стана в България, където чрез една интервенция в последния момент по нареждане от "най-високо място" започнатата подготовка на депортацията беше спряна.


Необходимо е да бъдат припомнени по-подробно главните моменти на спасителната акция, изложени многократно в книги на български евреи, станали израелски посланици, и в други чужди трудове. Използвам тук книгата върху България през войната, издание на Мюнхенския институт за съвременна история, създаден след края на войната, за провеждане на денацификацията на Германия.


По времето, когато помощникът на Айхман, Теодор Данекер сключва с комисаря по еврейските въпроси Александър Белев споразумението от 22 февруари 1943г. за депортирането на 20 000 български евреи от Тракия и Македония, нещо, което вече засяга и застрашава и някои градове от стара България (тъй като в новите земи няма толкова евреи и броят им трябва да бъде допълнен), една първа делегация, възглавявана от подпредседателя на Народното събрание, пристига в София, за да протестира против започнатите вече подготвителни мерки за депортирането. "Веднага по знак, даден от най-високо място, започнатата акция бе спряна. Още на 9 март евреите от Кюстендил и двадесетина други градове, събрани вече от полицията, бяха освободени."


За да даде повече внушителност на инициативата си, Димитър Пешев я разширява, заангажирайки в нея престижа на парламента: той събира подписите на 43-ма депутати, между които са някои от най-видните членове на опозицията.


Заслужава да се припомни, че в никое от комунистическите описания на събитието не се споменаваше, че между подписалите фигурираше името на проф. Александър Цанков, смятан за най-големия германофил и човек на германците в София, поел поста на министър-председател след преврата на 9 юни 1923 година.


Същият беше вече разкритикувал в Народното събрание, т.нар. Закон за защита на нацията, гласуван на 24 декември 1940 година, който също така бе обединил против правителството интелектуалния елит, много обществени организации, църквата и пр.


Акцията на Димитър Пешев и на депутатите трябваше да бъде спомената в самото начало, както и реакцията на общественото мнение, църквата и пр., за да се разбере, че протестът има общ, всенароден характер, но че въпреки това без намесата на цар Борис III българските евреи щяха неизбежно да поемат пътя на депортацията.


Споменатите инициативи са от особена важност, главно защото доказват, че в България не е съществувал никога антисемитизъм и защото защитиха по този начин честта на нацията.


Но нито правителството и министър-председателят Богдан Филов, нито вътрешният министър Петър Габровски нямаше да имат куража да се противопоставят на Теодор Данекер, говорещ от името на Хитлер.


За всички ония – а те са многобройни и днес – които искат да продължават да вярват, че цар Борис няма заслуга в спасението на евреите, ще приведа като неопровержимо доказателство по-нататъшното развитие на фактите, които те единствени са забравили, именно – какво се беше случило на 29 март след акцията на Димитър Пешев.


"Този ден Богдан Филов след едно особено бурно заседание на камарата, бе принуден да постави въпроса за гласуване на доверие. Депутатите, които се поколебаха да застрашат съществуването на кабинета, му гласуваха доверие и нещо повече, произнесоха се за отстраняването на Пешев от подпредседателския му пост".


Очевидно след този вот правителството щеше да продължи подготовката на депортацията, тъй като нямаше повече никой, който да може да му попречи.


Някои от авторите на книги, евреи от България, емигрирали в Израел, отиват по-далеч, подсказвайки, че самите протести се дължели на прикрита инициатива на Двореца.

Евгени Силянов, Аспарух Панов, Лъчезар Тошев (от ляво на дясно) - 1995

© личен архив Лъчезар Тошев

Евгени Силянов, Аспарух Панов, Лъчезар Тошев (от ляво на дясно) - 1995


Навремето, те вярват това, но то е малко вероятно, тъй като цар Борис беше крайно предпазлив и се стремеше в никой случай да не даде повод за съмнение, че е неискрен по отношение на съюза с Германия.


Истината е, че Царят, както и целият му антураж, нямат симпатии към Хитлеристка Германия. Царица Йоанна, освен своята явна неприязън към Хитлер и националсоциализма, изпитва най-искрено съчувствие към евреите, тя прави чрез италианския пълномощен министър в София Маджистрати лични постъпки да се издадат италиански паспорти на някои български евреи; сестрата на Царя, княгиня Евдокия, открито говори против Германия и не крие, че е била против подписването на пакта; двете придворни дами Елена и Мария Чомакови-Петрови са тъй отявлени англофилки, че неколкократно Богдан Филов настоява пред Царя да ги отстрани сам, докато това не му бъде наложено от германците.


След колебания и тревога, които Филов описва в дневника си, Царят се решава на тази стъпка, която става причина за семейни противоречия с Царица Йоанна. Болшинството от сътрудниците в канцеларията на Двореца начело с Павел Груев са френски възпитаници.


Станислав Балан, син на големия български професор-езиковед, беше известен като франкофил, майка му Юлия Гресо беше учителка в Пловдивската френска гимназия, сам той беше отхвърлил поканата да влезе в българо-германското дружество. Пълномощният министър Светослав Помянов, повикан на служба в Двореца, беше също известен с франкофилството си. Това, разбира се, не спаси от екзекуция всички членове на дворцовата канцелария, освен двама.


Детайл, също забравен: болшинството от подписалите протестната резолюция на Димитър Пешев бяха между убитите 66 депутати от 25-тото обикновено Народно събрание на 2 февруари 1945 година в софийските гробища.


Относно ролята на цар Борис III ще цитирам двама съвременни български историци, навярно формирани съобразно доктрината на историческия материализъм, тъй като в продължение на 40 години нямаше друга. Единият е Стойчо Грънчаров, който в споменатата "История на България" отдава обширно почит на българите за защитата на евреите и пише накрай: "Царят обаче забрани тяхната депортация."(стр. 712). Израз, по-категоричен от тия на повечето автори.


Вторият е Илчо Димитров, за когото едва ли трябва да се изтъква престижът му на главен историограф на режима, що се отнася до съвременната епоха. Той беше написал първото българско изложение върху смъртта на цар Борис (заключавайки, че тя е била естествена).


По-късно, в предговора си към дневника на Богдан Филов, Илчо Димитров излагаше в повече от сто страници всички известни тези за фашисткия характер на управлението. Обаче на един колоквиум по случай годишнината на спасението на българските евреи той приема, че думите "от най-високо място" безспорно имат предвид царския дворец, и прави декларация под заглавие "Главният фактор", в който обяснява, че Царят е бил абсолютен водач, без склонност да отстъпва.


И че не е имало "линия Филов" или "политика Филов". Единствената политика е била тази на Царя. Това фигурира в доклада на Илчо Димитров през 1988г., когато той заема пост с министерски ранг в Комитета за наука и образование.


Общността на евреите в България, от чието име е издадена брошурата "Шалом", бе създадена в комунистическо време и всеки знае, че като всички организации тя беше под контрола на партията.


До падането на режима на Тодор Живков тя беше единствената и едва след промяната през 1989г. беше основана и една втора, под името "Сион", председателствана от Илко Ескенази.


Съдържанието на брошурата показва ясно, че общността е останала вярна на тезите на партийната пропаганда относно характера на политическата власт и политиката на България в нейните отношения с Германия по време на войната. В текста, чийто тон е обичайният за този вид възпоменателна проза, са вмъкнати всички комунистически атаки против тогавашното управление и особено против Царя, с още повече язвителност, отколкото досега, като е прибавено едно ново особено тежко обвинение.


Председателят на "Шалом" Еди Шварц пише, че "българският народ бе съумял да запази своето човешко лице даже и когато неговите управници му налагаха тоталитарни и безчовечни политически режими". Даже комунистите не говореха за "тоталитаризъм", за да окачествят властта в миналото.


Възприетата формула беше "фашистка" или "монархофашистка", разновидност, измислена от българските комунисти.


Всичко това е от областта на агит-пропагандната реторика и нямаше да заслужава внимание, ако авторите на брошурата не бяха прекрачили една нова стъпка с обвинение, съдържащо всички съставни елементи на квалифицирана клевета, както е дефинирана в углавните закони на нормалните цивилизовани страни, специално - в известния френски закон от 1881г.


Трябва да цитирам въпросния пасаж от брошурата: "Въпреки сложната тактика, прилагана от българския монарх и неговите правителства, състоящи се в изчакване и дипломатически маневри, България поема официално ролята си на съюзници на Германия. Като възнаграждение след 1 март 1941 година на страната ни е признато правото да администрира Тракия и Македония, наречени "нови територии", които не бяха повече под нейно владение след Ньойския договор. Задълженията на България към нейния германски съюзник се увеличават. Едно от тях изисква българското участие в онова, което се наричаше "окончателно решение". Изковано през време на събранието с тежка репутация, състояло се на 20 януари 1942г. в Гросванзее, Берлин, то предрича изтреблението на 11 291 500 евреи от 31 европейски страни."


Всеки ред от този пасаж съдържа поне по една груба лъжа и измамническо преувеличаване на фактите.


"Новите територии" не са "под владение на България след Ньойския договор" (1919г). Фактически те не бяха нейни никога, освен през два съвсем кратки периода. Странно е, че на българи трябва да се припомня, че до двете Балкански войни (1912-1913г.) те принадлежаха изцяло на Османската империя от пет века. През около две години те са театър на военни действия (Балкански войни), след което България ги загубва заедно с всички завоювани територии, освен един малък кулоар в Тракия, признат от злополучния Букурещки договор и предназначен да и осигури излаз на Егейско море. След влизането и в Първата световна война (1915г.) тя ги запазва, пак във военно време, само до капитулацията при Добро поле през 1918г.


Даже жестокият Ньойски договор признава на България някакъв вид достъп до свободно море (гл. 48), но тя не го добива никога: тази територия, поставена под междусъюзнически (англофренски) контрол, е чисто и просто заграбена от Гърция, а Македония остава през всичкото време под сръбско владичество.


Казахме вече и го повтарям: през Втората война няма никога "анексия" на тия земи от страна на България. Хитлер замества там окупационните германски войски с единици от Българската армия и ги поставя под администрацията на българската власт.


Но тия територии – самото им име датира от споменатия период след края на Балканската война, когато те се наричат "новите земи", за да бъдат различавани от тия на Царството – не са присъединени към България.


Клеветническото обвинение против Цар Борис и неговото управление се съдържа в края на цитирания пасаж на брошурата (стр. 9): "...едно от тия задължения изисква участието на България в онова, което се наричаше "окончателно решение"." Наглата преднамерена измама е в тази употреба на минало време: никой никога не е чувал за "окончателното решение" в момента, за който говори брошурата (1.III.1941г.), по простата причина, че този термин се появява за пръв път на конференцията във Ванзее-Берлин, т.е. две години след редактирането на Тристранния пакт.


Това съпоставяне на датите е достатъчно, за да разкрие подлостта на текста на "Шалом": Тристранният пакт е сключен между Берлин, Рим и Токио на 27 септември 1940г., той е подписан от България шест месеца по-късно. Самият редактор на "Шалом" пише, че "окончателното решение е "изковано" в Белин-Ванзее на 20 януари 1942г."


С тенденциозната формулировка се цели да се създаде впечатлението, че подписвайки Тристранния пакт, единствени в целия свят българите са знаели, че ще има "окончателно решение" и какво ще бъде то.


Но има и нещо повече. Очевидно авторите на брошурата и председателят на общността никога не са виждали текста на Тристранния пакт, задоволявайки се с дефиницията му, каквато навярно фигурира в Съветската енциклопедия, единствен източник на партийните историографи, които не търсят никога исторически факти, а пропагандни аргументи.


Ще им припомним, че пактът е един съюзен договор, подобен на този вид дипломатически документи: неговата ясно определена цел е изграждането на един нов ред в Европа и в източната част на Азия ( това включва завоевателните стремежи на Япония).


Единственото "задължение", което се съдържа в пакта, е това на всеки съюз, именно – взаимопомощта на членовете в случай на война. В това отношение пактът предвижда вече евентуалността на влизането на Америка в конфликта. Действително с японската атака над Пърл Хърбър Германия и Италия обявяват война на Америка на 11 декември 1941 година.


Един друг факт представлява явно доказателство, че подписвайки Тристранния пакт, никоя страна не се заангажира в нищо, което да засяга проблема за евреите: Италия, която е, заедно с Германия, създателка на пакта, не смята, че е поела ангажименти както се изразява Еди Шварц, да участва в изтреблението на евреите. Но тъй като той се позовава на конференцията във Ванзее, ще припомня какво представлява това събрание, с което започва систематически организираното общо изтребление на евреите от цяла Европа. За това ще използвам най-пълното публикувано до днес съчинение на американския професор Раул Хилберг, който в продължение на 18 години проучва в най-големи подробности всички възможни аспекти на геноцида на еврейството (френски превод, 1080 стр., публикуван от изд. Файар през 1988г.)


* "Спасението на българските евреи" е публикувана във в." Век 21" в няколко последователни броя от 18 май до 15 юни 1994г. Евгени Силянов (1907- 1997г.) е български дипломат, участвал в сключването на Крайовската спогодба за връщането на Южна Добруджа и в Парижкия мирен договор от 1947г. Дипломат в Швейцария и Франция. През 1947 взема решение да остане емигрант в Париж. Журналист в Радио "Свободна Европа" и сп. "Пари Мач". Член на френския ПЕН-Клуб. Кавалер на френския орден на Почетния легион и на българския орден "Мадарски конник".


Втората част на статията четете утре.

Коментари (201)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  Или сбито в едно изречение: наши и чужди червени глави искат да умаловажат това дело, за да не изглеждат самите те толкова гнусни, колкото са.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 3. 3 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 374 Любопитно

  Дайте малко сведения за бащата на Леа Коен и неговата "благодарност" към хората спасили евреите в България

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 4. 4 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 794 Неутрално

  не се споменаваше, че между подписалите фигурираше името на проф. Александър Цанков, смятан за най-големия германофил и човек на германците в София, поел поста на министър-председател след преврата на 9 юни 1923 година
  ===================================
  Авторът на статията не споменава, че Цанков и повечето от подписалите депутати по късно се отказват от подписите си и ги оттеглят. Това не омаловажава факта, че българите спасяваме нашите еврейски сънародниц, но и един оттеглен подпис не прави Цанков демократ.

 5. 5 Профил на валчан
  валчан
  Рейтинг: 426 Неутрално

  БЪлгарските евреи са спасени защото са наши аза македонските ми дреме.

 6. 6 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  До коментар [#4] от "Каишков":

  дреме ти, Цанков голям човек с много заслуги към България особено по набутването на комунистическите метежници в кучи гъз...

 7. 7 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 794 Неутрално

  [quote#6:"lol"]Цанков голям човек с много заслуги към България особено по набутването на комунистическите метежници в кучи гъз... [/quote]
  После що такива като него, начело с "европейските" им ментори ги натикали "метежниците" в кучи гъз също.

 8. 8 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  До коментар [#7] от "Каишков":

  Ако трябва да сме честни ,е Цанков е натикан в кучи гъз, а България и то за много години и не, това не би трябвало да ви е повод за гордост.

 9. 9 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 794 Неутрално

  [quote#8:"lol"]Ако трябва да сме честни ,е Цанков е натикан в кучи гъз, а България [/quote]
  И как точно България, когато заради такива като Цанков и Филов още ни наричат фашисти, нацисти и антисемити? Цанков избяга, а ние тук да му берем гайлето.

 10. 10 Профил на LvM
  LvM
  Рейтинг: 583 Неутрално

  "The distinctive mark of all present-day communist parties is their devotion to the aggressive foreign policy of the Soviets. Whenever they must choose between Russia and their own country, they do not hesitate to prefer Russia. Their principle is: Right or wrong, my Russia. They strictly obey all orders issued from Moscow. When Russia was an ally of Hitler, the French communists sabotaged their own country's war effort and the American communists passionately opposed President Roosevelt's plans to aid England and France in their struggle against the Nazis. The communists all over the world branded all those who defended themselves against the German invaders as "imperialist warmongers." But as soon as Hitler attacked Russia, the imperialist war of the capitalists changed overnight into a just war of defence. Whenever Stalin conquers one more country, the communists justify this aggression as an act of self-defence against "Fascists."

  "Planned Chaos" Ludwig von Mises

  "Socialism is not an alternative to capitalism; it is an alternative to any system under which men can live as human beings."
 11. 11 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Не ми е много ясно защо в Деня на Ботев и загиналите трябва да четем точно тази страница от историята, ама нейсе......

  Не съм магаре;-)
 12. 12 Профил на Donix
  Donix
  Рейтинг: 531 Любопитно

  "въпреки това без намесата на цар Борис III българските евреи щяха неизбежно да поемат пътя на депортацията." - т.е. подписал е накрая да не бъдат пращани. Това е ясно. Авторът обаче избягва в тази статия най-същественото - че ако тогава е нямало граждански отпор и протести, вагоните са щели да потеглят. Спасението се дължи единствено и само на будното съзнание и гражданското поведение на голяма част от българското общество тогава и създадениете протести (които не са били с политически характер). И този натиск принуждава царя или му дава повод да откаже депортацията.

  Боян Р.
 13. 13 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Комунистите са най-големите българофили и българомразци.

  Само комунист може да плюе по най-големият морален и обществен подвиг на българите за последните 100 години, за да не излезе той виновен и некадърен.

  Чудно как не са излезнали още с тезата, че евреите са спасени от отряд Чавдар с водач каскета Янко.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 14. 14 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  [quote#13:"NPaine"]българофил[/quote]

  Разбира се имах предвид Българофоби.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Лъчезар Тошев?! От подзаглавието разбираш какъв ще бъде тонът на писанието и още във втория абзац цъфва "комунистически". Поредната порция смрад в деня на Ботев, който, макар и с повече емоциая, е писал: "вярвам в единний светлий комунизъм ...". Поне днес замълчете!

 17. 17 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  До коментар [#12] от "Donix":

  Точно така! Не омаловажавам стореното от царя, все пак на него се е паднала тежката задача да уведоми Хитлер, че българските евреи няма да бъдат екстрадирани, но никога не бива да се забравя, че неговото решение се дължи на народното недоволство и протестите из големите градове на държавата.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 18. 18 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#16] от "kirkor":

  Да, да абсолютно така е казал...

  Не само че така е казал, но е уточнил "да живее развития социализъм, другаря Живков и партията!"

  Хайде поне в деня на Ботев да ограничите промиващата мозъка комунистическа пропаганда до минимум, а?

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 19. 19 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  ... В поредица от статии ще обсъждаме спасението на българските евреи и имала ли е България възможността да спаси и евреите от Беломорието и Македония ...

  Една добра инициатива.
  Защото българската история на официално и масово равнище, за съжаление, все още е мътна и кървава. В тяснопрофесионалните среди по-скоро предполагам, че са си напълно наясно, но ... дотук. В учебниците е просто "поорязана" пропагандата, повечето от тъпите стари клишета и съвсем шубелийската и мързелашката "политкоректно" пропускат да се "занимават" със "спорни" или "политически чувствителни", макар и безспорни, въпроси.
  На ниво медии ... не ми се и коментира даже. Ниво като за вестник "Шок".
  А неслучайно е казано, че който не познава историята си, истинската, е обречен да повтаря грешките си. И на маргинализация, бих добавил.

  Колкото до евреите в България и "териториите" - има доста да се "изчиства". Че работата съвсем не е еднозначна.
  Но по-подробно смятам да пиша под следващата част.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  Затова много боклуци (сред тях и евреи) се опитват да омаловажат и оплюят спасяването на българските евреи. Понякога имам чувството, че целия останал свят не е много щастлив, че България е спасила евреите си, защото се чувства гузен и затова едва ли не толерира изказвания срещу България по този повод. Във огромна част от останалите държави, с удоволствие са си пратили евреите (подпомагани активно и от местното население) в концлагерите, но това винаги се подминава и все с крясък се вкопчват в това, че видите ли беломорски и македонски евреи не били спасени. Като казах македонски евреи, периодично комунистите и сръбските подлог от Скопие (предполагам насърчени и от сръбските си господари) надигат загрижен вой за македонските евреи и плюят с наслада по България. Плюят и самите македонски евреи, които явно са оръдие на тамошните комунисти, каквото са и евреите от Шалом за нашите комунисти.

  Няма шики-мики.
 22. 22 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#17:"VеnRus 2008"]никога не бива да се забравя, че неговото решение се дължи на народното недоволство и протестите из големите градове на държавата. [/quote]

  Хм ...
  Ти да не си сърбаше сутрешното кафе с Царя тогава, та се изказваш така тежко и от последна инстанция?

 23. 23 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1413 Любопитно

  [quote#22:"xm..."]Ти да не си сърбаше сутрешното кафе с Царя тогава, та се изказваш така тежко и от последна инстанция? [/quote]

  Това са исторически събития. Аз и в Египет по време на фараоните не съм живяла, което не ми пречи да знам много неща за онези времена.
  Теб какво точно те дразни?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 24. 24 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#13:"NPaine"]Чудно как не са излезнали още с тезата, че евреите са спасени от отряд Чавдар с водач каскета Янко. [/quote]
  айде бе че не са излезли , направо точно това казваха

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 25. 25 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 522 Неутрално

  До коментар [#12] от "Donix":

  Май изобщо не си прочел статията, нали?! Ако я беше прочел щеше да разбереш, че тя не е толкова за конкретните заслуги на българският народ, които НИКОЙ не оспорва, а за заслугите на Борис III, които нашите комунисти и френските му колеги изопачават и по които плюят.

  Хайде сега ако наистина те интересува, а не си някакъв комунистически драскач, вземи се върни в началото и прочети ВНИМАТЕЛНО целият текст.

 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#23:"VеnRus 2008"]Теб какво точно те дразни?[/quote]

  Изказванията от последна инстанция

  Мила ми Венето ,
  то в "масовата историография", като спомена Египет, Рамзес II хората си го "знаят" като разгромилият хетите и победителят от Кадеш, ама работат е била съвсем друга, нали

  Че цар Борис III се бил "уплашил от масовите народни протести" е комунистическа пропаганда и клише. Защото си приписваха водачеството на въпросните "масови протести".

  Отношението на цар Борис III към "народа Му", включая и евреите, е било по-близко до това на Батемберг, отколкото на баща му. Това първо.
  Второ - народът хич не се е "вълнувал" чак толкова, когато преди това са ги ... ъъъъ ... поподгонили евреите. И доста от въпросният народ се е пооблажил покрай "трансформацията", да го наречем, на еврейски имоти и бизнеси.
  Трето - царят не се "уплашил" покрай много по-опасната Соболева акция, а сега се бил "уплашил"? Айде бе!

  А и лично като мое мнение бих добавил и четвърто - че царят сам не би допуснал така да му се "налагат" отвън по такъв въпрос, който е същностен за статуса му на монарх на собствената му държава и поданици. Това би означавало да си подкопава сам трона. А той не е бил глупак. Нито социопат.

  В общ план бих казал, че народът ни се е доказал като високохуманен по въпроса за евреите, достатъчно на брой политици също са се доказали, както и Царят, който е бил ключова фигура, от която е зависел окончателният изход.

 27. 27 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Най големият геноцит над българите е извършен от българските болшевики.За тяхно съжаление не можаха да избият всички участвали в исторически събития ,като това за спасението на българските евреи и истината рано или късно излиза на бял свят.Както е казано:"Всичко тайно ще стане явно." .

 28. 28 Профил на Donix
  Donix
  Рейтинг: 531 Любопитно

  До коментар [#25] от "Sinergy":

  Никога не коментирам статии, които не съм прочел. За съжаление не мога да кажа същото за теб. Ако копирам и поставя твоя коментар, това ще е и най-добрият ми отговор. По-скоро ти прочети статията още веднъж.

  И избягвай евтини манипулации от рода на "комунистически драскач". Не съм от тази епоха, за да се засягам лично, но го намирам за доста жалък похват - на едно много ниско ниво.

  Трябва ли да съм комунист, за да твърдя, че царят е щял да изпрати евреите на смърт? В статията се загатва и индиректно се сугестира, че той не е харесвал много Хитлер, че някои от родата му си падали по Англия и че той "вероятно, може би, не е изключено, допустимо е, че..." (и подобен род думички) е стимулирал протестите...Ами по теорията на вероятностите може и Мао Дзе Дун да ги е стимулирал или Люк Сайлокър или двамата заедно. Защо не? И още веднъж - тези протести са били граждански, а не политически или комунистически, както може да ги извъртите.

  Боян Р.
 29. 29 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  Много интересна и пълна с исторически факти статия! Браво!

  Ако някой се съмнява в ролята на Цар Борис за спасяването на българските евреи, без да подценявам и заслугите на Димитър Пешев и другите депутати, моля да прочете биографичната книга за него "Корона от тръни". Ще научите мнооого факти, които се криеха и преиначаваха от комунистическата пропаганда!

 30. 30 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#16:"kirkor"]Поредната порция смрад в деня на Ботев, който, макар и с повече емоциая, е писал: "вярвам в единний светлий комунизъм ...". [/quote]

  Крикоре бе,
  а вие, илитератите първосигналници, поне в деня на Ботев бихте ли позамълчали малко?

  Въпросният "комунизъм" на харамията Ботев няма нищо общо с вашият "комунизъм" на БКП-то, БСП-то, ВКП(б)-то и КПСеСе-то.
  Ботевият "комунизъм" е свързан с Парижката комуна, а не със Савецката комуналка.
  Анадънму?

 31. 31 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#28:"Donix"]В статията се загатва и индиректно се сугестира[/quote]

  Ха-хааа! Много си прав.
  Ама тя затова е и статия. От камбанарията на Силянов и в отговор на конкретни нападки. Публицистика.

  Но все пак е някаква обоснована позиция.
  Докато твоето, че цар Борис III е щял да изпрати евреите на смърт, ама му били попречили, си е чиста проба "вяра" в такава версия.
  Версия, която не издържа. И то не заради аргументите на Силянов ...

 32. 32 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Спасението на българските евреи. ---И никои от спасените евреи не направи коментар благодараствено писмо или научен анализ --- не вярвам да са били неграмотни или глухонями

 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3898 Неутрално

  [quote#13:"NPaine"]Чудно как не са излезнали още с тезата, че евреите са спасени от отряд Чавдар с водач каскета Янко.[/quote]

  Явно си доста млад - точно това беше официалната теза допреди двайсет и няколко години.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 531 Неутрално
 35. 35 Профил на 1_bulgarin
  1_bulgarin
  Рейтинг: 442 Неутрално

  КАКВОТО Е МОГЛА БЪЛГАРИЯ СТОРИЛА Е. ЛЕА КОЕН И ВАГЕНЩАЙН ГИ ГЛЕДАХ В ЕДНО ПРЕДАВАНЕ. ПЛЮЕХА БЪЛГРИЯ ,ЧЕ НЕ СПАСИЛИ БЕЛОМОРСКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ.ПЛЮЯТ ЩОТО СА ЖИВИ.А СА ЖИВИ ЩОТО Е ИМАЛО ДЪРЖАВА ДА ГИ СПАСИ. В ЦЯЛА ЕВРОПА ГИ ИЗБИХА КАТО КУЧЕТА.ЩО НЕ ОБВИНЯВАТ НАПРИМЕР УНГАРЦИТЕ, КОИТО ИЗБИХА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЕВРЕИ.

 36. 36 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#25:"Sinergy"]Май изобщо не си прочел статията, нали?! Ако я беше прочел щеше да разбереш, че тя не е толкова за конкретните заслуги на българският народ, които НИКОЙ не оспорва, а за заслугите на Борис III, които нашите комунисти и френските му колеги изопачават и по които плюят. [/quote]
  Не знам за [#12] - "Donix", но май и ти не си прочел нещата по-здълбочено! Защото става въпрос не точно за комунисти, а за евреи, които само използват комунистически организации и медиии. И много интересно защо точно такива използват, а не каквито и да е други организации и медии. Ако можеше с две думи да се отговори на това би било много добре, но за съжаление историята е много стара, дълга и сложна. За съжаление и българите тогава не са били наясно кого всъщност спасяват, а са проявили традиционна човещина и жертвоготовност. И затова сега трудно можем да си обясним такава черна неблагодарност. И преди някой да ме обвини в антисемитизъм бих побързал първо да уточня, че над 95% от сега живеещите евреи на света не са семити, а хазарски потомци, така наречените евреи ешкенази (каква наивност да мислим за нова и алтернативна еврейска организация у нас водена от Илко ЕШКЕНАЗИ, нали!). Антисемитизмът е голямата спекула, която те използват ефективно срещу всеки дръзнал да отправи и най-малката критика срещу тях! А Хазарите са тези с които ние сме във война още отпреди времето на Хан Кубрат и великото му ханство, на север от Иран, между Черно и Каспийско море и в крайна сметка стават причина за преселението на българите предвождани от синовете на Хан Кубрат. По-късно хазрите през 9-ти век приемат юдаизма за официална религия и стават "евреи" - наричани в Европа ешкенази. И досега използват религията и тайните си завери в борбата си да завладеят света (главно чрез парите-финансовата система). Макар и разбити от Киевския княз (от Скандинавски корен) Светослав хазрите - евреи успяват да се инспирират, главно в Русия но и в цяла Европа на ръководни държавнически постове. Октомврийската революция, целяща унищожението на проспериращата по това време Русия е забъркана от тях и идиотът Ленин е тяхна марионетна пионка. Четете "Златото на партията" от Игор Бунич! Именно тези пари заграбени чрез червения терор са основата, базовият им капитал, който вече е многократно умножен чрез финансовите им далавери започващи още от Ротшилд и фамилия (също ешкенази) по цял свят. И кого друг, ако не комунистите, а по-рано рубладжиите (четете Захари Стоянов и Алеко Константинов - и двасмата жертви на евреите ешкенази - хазарите) ще бъдат използвани поради тяхната алчност и продажност за техните нечистоплътни цели! А те окупират и Цион (тоест днешен Израел) над който имат толкова права, колкото и мохамеданите в Родопите имат над Мека и Медина в Саудитска Арабия! А колкото до старата им вражда срещу нас българите, тя само е част от пейзажа и стои в основта на черната им неблагопдарност.

 37. 37 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Весело

  До коментар [#33] от "dodge_ram":

  Че и пълнометражен игрален филм направиха средата на 80-те години.
  Някой да му помни заглавието на "шедьовъра"?

  И май сценаристите на този филм после се озоваха, глей ти изненада! , точно в тази организация "Шалом", която Силянов споменава ...

 38. 38 Профил на chichec71
  chichec71
  Рейтинг: 374 Неутрално

  А дали когато е приет Закона за защита на нацията някой е знаел за какво служи подобно законодателство или отново той е бил приет, но някак не съвсем. Този закон е нацистки и е бил действаща част от правната система на Царство България. В крайна сметка никой не отрича спасението в старите територии, ако има спор той е за кой каква роля е играл в депортацията на евреите от новите за времето си територии.

 39. 39 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 531 Гневно

  До коментар [#35] от "1_bulgarin":

  Плюят, щото са евреи, убави ора, от род "знатен" с много "заслуги" към България и конкретно към хора от царска България. Достойни синове и дъщери на родителите си или с 2 думи жалка комуно-еврейска измет. Не се съмнявам, че също са "допринесли" много за Майка България

 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3898 Неутрално

  [quote#37:"xm..."]... точно в тази организация "Шалом", която Силянов споменава ... [/quote]

  Организацията на българските евреи "Шалом" е едно котило на комунисти и ченгета. Малко след промените евреите-некомунисти, останали в България (те са много малко, доколкото от онези, които отказаха да емигрират за Израел в края на 40-те, почтни всички бяха бивши ремсисти, партизани и пр. боклук), се опитаха да направят алтернативна организация - "Цион", но тя бе задушена: отказаха й регистрация, помещения, достъп до медии...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41 Профил на tennis
  tennis
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Имало едно време български политици и държавници, които са били фактор и са защитавали нац. интереси. Де ги сега? Българио кажи "баста" на измислените ти новоизлюпени демократи. Патриотизъм е чужда дума в съвременния български речник!
  Поклон пред Левски, Ботев и достойните след тях!

 42. 42 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#33] от "dodge_ram":

  Младоста не е порок!

  Иначе, да, чувал съм че това е била тезата...

  ...затова и го споменах за да подчертая абсурда на комунистическата пропаганда.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 43. 43 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3898 Неутрално

  [quote#30:"xm..."]Въпросният "комунизъм" на харамията Ботев няма нищо общо с вашият "комунизъм" на БКП-то, БСП-то, ВКП(б)-то и КПСеСе-то. [/quote]

  Нещо повече: ако Ботев бе имал късмета да се роди при ТОЗИ комунизъм, вероятно също щеше да стане комита и да се бори за освобождението на Отечеството си от червената измет.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 44. 44 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3898 Неутрално

  [quote#42:"NPaine"]Младоста не е порок! [/quote]

  Не съм го казал с упрек. Напротив - радвам се, че макар и млад, си доста добре ориентиран, вероятно си израсъл в добра (под което разбирам: антикомунистическа) семейна среда.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 45. 45 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1289 Весело

  [quote#37:"xm..."]Някой да му помни заглавието на "шедьовъра"? [/quote]

  "Ешелоните" с Филип Трифонов в ролята на правешкия лизгар.

  CONTADOR GRATUITO!
 46. 46 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3898 Неутрално

  [quote#45:"foster"]правешкия лизгар[/quote]

  Само за тези 2 думи - 20 плюса!!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 47. 47 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#41] от "tennis":

  Нужно е време за да се изградят такива държавници...

  Пътят ни досега е къс...едва 20 години от края на тоталитарното комунистическо управление, поне 10-12 от които изключително дивашки и тъмни времена.

  Демокрацията не работи от днес за утре...тя дори и не обещава краткосрочен успех за разлика от множеството популистки и идеологически движения.

  За това толкова хора се отблъскват от нея - за тях е за предпочитане да заложат на павианът обещаващ светло бъдеще до петилетка, но не и за миг да се замислят че това е невъзможно и че единственият дългосрочен и устойчив успех може да дойде чрез изграждане на демократични институции и общество.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 48. 48 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Весело

  До коментар [#45] от "foster":

  Вярно бе, "Ешелоните на смъртта"! Бррррр ...
  Вижте, че на първо място сред героите се мъдри ... Другарят Янко
  http://www.bgmovies.info/movies/Eshelonite+na+smyrtta_1986

  А най-голям смЕх и кеф ми стори, че сценарист е Хаим Оливер.
  какъв му е писателският "бранш" на Хаим Оливер - проверете сами.
  Сламка - търсете детско-юношеска приказна литература и соц-пишманфантастика ...

 49. 49 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#44] от "dodge_ram":

  Ама аз не съм го и приел с упрек...

  Относно средата - израснал съм в среда (сравнително) свободна от догми, предлагаща свобода на мисленето и свобода на избор...не ми е налагана идеология, нито анти, нито про, нито християнство, нито католицизъм, нито атеизъм.

  За мен лично е много важно човек да има възможност да мисли в която си пожелае посока, отколкото в конктретна посока определена му от средата - независимо дали про или анти нещо си.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 50. 50 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  До коментар [#43] от "dodge_ram":

  Ерес е, ама не съм сигурен.
  Предполагам по-скоро, че би бил в първите им редици да "рутят старий строй", а после, виждайки реалиите, би се връцнал на 180 градуса и би им скочил с пищов и калъчка ...

 51. 51 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#40:"dodge_ram"]Организацията на българските евреи "Шалом" е едно котило на комунисти и ченгета. [/quote]

  Не им ли беше Вагенщайн в управата?

 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3898 Неутрално

  [quote#50:"xm..."]Предполагам по-скоро, че би бил в първите им редици да "рутят старий строй"...[/quote]

  Аз нарочно съм написал: ако се беше родил при комунизма. Иначе Ботев си е анархист и би тръгнал да рути всеки строй, но допускам, че комунизмът в бае Тодаровски вариант би му бил особено непоносим и противен.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1344 Весело

  Какъв е този "фашизъм" в България, след като и книги не са горяли.
  Напротив, на Н.Й.Вапцаров стихосбирката "Моторни песни" си е публикувана съвсем официално и без цензура през 1940г.
  В нея са и стихотворенията му от испанкия цикъл , за Фернандес, за соц. възстанието и тн.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 54. 54 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  До коментар [#52] от "dodge_ram":

  Явно сме на едно мнение.

  Даже аз имах предвид не бае Тошовския строй, а другия - на бае ти Гошо, бае ти Васил и после на бае то Вълко.
  Особено на първите двама ...

 55. 55 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Много точна и сбита статия! Поздравления за автора. Трябва да се пише по такива щикотливи въпроси.

  България е древна и заслужава много повече!
 56. 56 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Весело

  [quote#53:"СДС"]Какъв е този "фашизъм" в България, след като и книги не са горяли. [/quote]

  Трябваше им "фашизЪма" за да си легитимират "комунизЪма".
  Дошъл на върховете на братските освободителни савецки щикове ...

 57. 57 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1289 Весело

  До коментар [#48] от "xm...":

  Когато този филм излезе бях ученик, но ме бяха уредили да работя като куриер във в. "Еврейски вести" и попивах пикантни кометари и шеги по адрес на Първия, които след това препредавах за ужас на роднините си.

  CONTADOR GRATUITO!
 58. 58 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 952 Неутрално

  [quote#30:"xm..."]Въпросният "комунизъм" на харамията Ботев няма нищо общо с вашият "комунизъм"[/quote]

  Е, хубава работа, защо се връзвате на словоблудствата на чугуноглавите?
  Нима не знаете, че "„Символ-верую на българската комуна", на който се позовава онзи екземпляр, има толкова общо с Ботев, колкото християнството с болшевизма?
  Въпросният пропаганден текст е фалшификат, безсрамно приписан на Ботев и това е отдавна установено както с исторически, така и с литературни аргументи.
  Толкоз за "единий светлий комунизъм" на Ботев.

 59. 59 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  До коментар [#58] от "fireball":

  Е, води се "спорно".

  За мен "Символ-веруюто" си е Ботйово.
  Пасва му на манталитета и стила, на състоянието, в което се намира тогава, пасва и с "Хляб или свинец" от "Борба". Лозунгът на Парижката комуна е също "Хляб или куршум" ...

  Това, че комунягите го "дърпат" по техният си гнусен начин , не би трябвало да ни хвърля от една крайност в друга.

 60. 60 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  " как "фашистка" България можа да успее единствена от всички европейски страни, съюзници на III Райх или окупирани от Вермахта, да спаси своите граждани с израилтянско вероизповедание?"

  Авторът ме загуби с това изречение. Това е любим нашенски мит. Финландия е съюзник на Германия, но не е прилагала никакви анти-еврейски закони (българските евреи за били подложени на такива) и дори са служили в армията. 22 финландски евреи загиват на фронта като съюзници на фашистка Германия http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Finland
  Не само това, но Финландия отказва да предаде на Германия еврейски бежанци, които са граждани на други държави - докато България предава на Германия беломорските и тракийските евреи.

  Що се отнася до окупираните от Германия страни Дания също спасява своите евреи (http://en.wikipedia.org/wiki/Rescue_of_the_Danish_Jews).

  Нека спрем с преувеличенията - фактът е, че бългрските евреи оцеляват, макар и да са подложени на репресии в продължение на около 3 години.

  Дарявам ежемесечно на Бивол - а Вие?
 61. 61 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  До коментар [#57] от "foster":

  Ъхъм

  Една приятелка тогава се беше записала в масовката да изкара някой лесен лев и също носеше истории за голямата веселба на народните маси, участващи в "пресъздаването"

 62. 62 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Веднаха са оплюли Цанков и ревнали, че днес е денят на Ботев бил комунист.
  Драги комунисти, т.к. Ботев не прилича на вас значи не е комунист.
  А колкото до Цанков името му и на такива като него ( особено Стамболов) дълго време още ще ви мъчи.

  България е древна и заслужава много повече!
 63. 63 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 952 Неутрално

  [quote#55:"flagellumdei"]Поздравения за автора. Трябва да се пише по такива щикотливи въпроси.[/quote]

  Все пак, не забравяйте че автор е отдавна починалият голям българин Евгени Силянов, а текста е предоставен от Лъчезар Тошев.

  Това е ясно указано в статията.

 64. 64 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1289 Весело

  [quote#53:"СДС"]на Н.Й.Вапцаров стихосбирката "Моторни песни" си е публикувана съвсем официално и без цензура през 1940г. [/quote]

  "Септември" на Гео Милев излиза още през 1924 г. и след това има още няколко издания до 09/09/44, при това с уникални илюстрации.
  На терориста Тодор Павлов никой не му забранява книгите, издавани в Москва на български и продавани в България - История на изкуството в три тома. Дори имат научна рецензия от Иван Хаджийски.

  Фашизъм и тоталитаризъм в България преди Светлия Девети има само в умовете на такива като оногова, дето след малко ще цъфне и ще каже "Vae Victis!" и "тато построи три Българии!".


  CONTADOR GRATUITO!
 65. 65 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално


  Нямало фашизъм в България, пък се наложило да спасяваме евреите...

  Ако нямаше фашизъм, кой щеше да ги притеснява ?

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 66. 66 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 479 Неутрално

  "една статия на в. "Либерасион" от 7 март (1994г.- б.р.), комунистически орган, чиято авторка е Естер Бенбасат, изпълни цяла страница с най-злобни нападки против България"

  - глупава авторска грешка, която подлага на съмнение другите твърдения на автора: в-к Либерасион не е и никога не е бил комунистически орган. Очевидно г-н Силянов, не може да си служи с Интернет, иначи сигурно щеше да се информира http://www.liberation.fr/

  Любомир
 67. 67 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#60] от "Nikolay UK":

  Не е мит, че след като започват да ги влачат към влаковете българския народ излиза и ги спасява.
  Колкото до датчаните и финландиците да ти прави впечатление, че те винаги са били с по-специален суверенитет след ПСВ?
  Или пък че Финландия след освобождението си мрази намесата на чужди държава? Или че след ВСВ те са с особени позиции спрямо запада и изтока? Което и би следвало да обясни защо предпочитат да използват евреите си като войници.
  Относно Дания прочети малко нацистки книжки и потърси малко за отношението им към викингите.
  Може и да се заблуждаваш, че датчаните смело са защитили евреите си докато немците са избивали датчани. Няма такова нещо.
  Хитлер и съветниците му са имали респект към България, защото са подозирали, че ние сме единствените арийци в Европа, но са били и много завистливи.

  България е древна и заслужава много повече!
 68. 68 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Весело

  [quote#65:"Six feet over"]Нямало фашизъм в България, пък се наложило да спасяваме евреите...
  Ако нямаше фашизъм, кой щеше да ги притеснява ? [/quote]

  Та викаш, че още от Ранното Средновековие в Италия, Франция, Англия, Испания, че и Русия малко по-късно се е вихрил фашизъм?
  Доообре!

  Айде бе, историците, бърже да се поправите!
  Не чувате ли какво ви казва тоя шестфутов Голиат на мислЪтъ!

 69. 69 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1331 Весело

  [quote#53:"СДС"]Какъв е този "фашизъм" в България, след като и книги не са горяли.Напротив, на Н.Й.Вапцаров стихосбирката "Моторни песни" си е публикувана съвсем официално и без цензура през 1940г. [/quote]

  В България всичко се случва с голямо закъснение - така е и с цензурата - била е замислена по времето на Цар Борис Трети, пък е дошла, след 1944-та.

  /не се чете/
 70. 70 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#63] от "fireball":

  Добре, ще се поправя. Такива статии трябва да се популяризират. Защото не е редно да се крият.

  България е древна и заслужава много повече!
 71. 71 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#66] от "Любо":

  Не си единственият, който чете френска преса. И вестник либерасио си е социалистки и се случва да мята кал върху нас.
  И още нещо 1994 г. в България немаше интернет.
  Просто четяхме книги. Или вестници.

  България е древна и заслужава много повече!
 72. 72 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#68] от "xm...":

  Как ще обясниш факта, че е имало много евреи - партизани ?

  И после защо има толкова много евреи в състава на Народния съд ?

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 73. 73 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1331 Неутрално

  [quote#59:"xm..."]За мен "Символ-веруюто" си е Ботйово.
  Пасва му на манталитета и стила, на състоянието, в което се намира тогава, пасва и с "Хляб или свинец" от "Борба". Лозунгът на Парижката комуна е също "Хляб или куршум" ... [/quote]

  Целият характер на Ботев е в това "Символ-верую". Комунистическата върхушка в България, обаче е имала съвсем друго символ-верую и то се нарича власт, пари и плебейска жажда за материални облаги - несекващи и до днес.

  /не се чете/
 74. 74 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 952 Неутрално

  [quote#59:"xm..."]Е, води се "спорно".[/quote]

  http://kandimirov.com/stylish.html?start=5

  По времето на Народна Република България бях волю-неволю участник в една пропагандна масовка по юбилеен повод. Там имаше изнасяне на огромно червено знаме като за фон звучеше "Ботевото" символ-верую. Та ми се наложи да слушам тоя текст безброй пъти и още тогава, макар невръстен юноша бях преизпълнен с тежко усещане за фалш и пародия. "Ботевите" слова бяха като прочетени от актуалните тогава агитационни бълвочи от уводните статии в "Работнически дело".

  По-късно узнах, че усещането ми е било повече от основателно...

 75. 75 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Гледам, че някои колеги упорите зачекват дребни неточности вместо да се концентрират върху основния въпрос- ние заслужаваме ли признание за тези действия и трябва ли да се мятат лайна върху нас относно неща, които не са зависели от нас?
  Всеки уважаващ себе се немски политик от Бисмарк насам знае, че България в истинския си размер представлява огромен проблем за немските интересни. А всички умни историци не оспорват това.
  Причината за резервите на немците относно нашите земи също е пределно ясна. В Европа тогава е можело да има само една суперсила и това е трябвало да бъде нацистка Германия. Няма начин на нас или Унгария да ни се разреши да същестуваме в пълния си размер.

  България е древна и заслужава много повече!
 76. 76 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#74] от "fireball":

  Не си единственият. Аз сега изпитвам същото като гледам телевизия.

  България е древна и заслужава много повече!
 77. 77 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#68] от "xm...":

  Защо не и в древния Рим...

  Какви са съществените разлики между Римската империя и Третия райх ?

  Кое е повече - приликите или разликите ?

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 78. 78 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  До коментар [#72] от "Six feet over":

  Нямам никакво намерение да ти обяснявам.
  Има си книжки за еврейските организации и влиянието им, за идеите и идеологията им, за взаимоотношенията им помежду си и с други идеологии, движения, организации и цели държави и т.н. и т.н.
  За ционизма и антисемитизма също.
  Прочети ги и си отговори сам, а не да теглите едно или друго, при това силно изкривено, за ушите и да го тикате напред като "неоспорим аргумент".

 79. 79 Профил на mcu
  mcu
  Рейтинг: 269 Любопитно

  До коментар [#52] от "dodge_ram":

  Откъде разбрахте че Хр. Ботев е анархист? От кое негово писание или деяние?

 80. 80 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#77:"Six feet over"]Защо не и в древния Рим... [/quote]

  Аааа, не и Рим!

  Защото Рим ги гняви не по идеологически съображения и не на собствена територия.
  Ако ще търсишш такива - обърни се към филистимци и хананаци

 81. 81 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Извинявам се за недостатъчно точния линк от предишния си пост.

  Ето това е извънредно убедителната публикация на Веселин Кандимиров относно "символ-веруюто"

  http://kandimirov.com/stylish/142-otkradvaneto-na-botev.html

  Фалшификацията на историята е неразделна част от болшевишката пропаганда и това не трябва никога да се забравя. Заслугата на другаря "Янко" за спасяването на българското еврейство и Ботевото авторство на комунистически памфлети са шлагери от един и същ жанр...

 82. 82 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#80] от "xm...":

  Римляните са били по-практични, избивали са само когато е нужно и са използвали робите си по-ефективно.

  България е древна и заслужава много повече!
 83. 83 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#78] от "xm...":

  Явно си затруднен да отговориш, Великий Критикарю на шестфутови титани...

  Е, поне те сложих на мястото ти...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 84. 84 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#79] от "mcu":

  Особата е съвременник на Ботев...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 85. 85 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  До коментар [#74] от "fireball":

  Нормално. Нали за това говорим - за наглостта на комунистите в опита си да го "приватизират". И понеже Ботев е голям, много по-голям от тях, тези интелектуални и морални пигмеи, то всяко "приближаване" води и до неминуемо "сравняване". И истината лъсва дори на подсъзнателно ниво.

 86. 86 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 522 Неутрално

  До коментар [#28] от "Donix":

  Изглежда наистина си прочел статията, за което имаш моите извинения, но за съжаление не съм сигурен, че си я разбрал....

  Първо това е само уводната част от много по-голяма публикация. В увода, както знаем от училище, се излагат основните тези, които по-късно ще се защитят в изложението. Преди да започваш с изводите е редно да изчакаш и прочетеш и останалата част от статията.

  Второ, както отново казвам, в статията се казва, че българският народ играе голяма и съществена роля в целият процес. Тази роля се призвана навсякъде по света, дори и от комунистите, НО това обаче НЕ Е темата на статията. Не виждам защо се чувстваш засегнат и си мислиш, че това се пропуска. Темата на статията е как комунистите омаловажават ролята на Борис III и продължават да го правят дори и 60 години след тогавашните събития в опит да преиначат историята.

  Трето не си прав, че вагоните НЕ са можели да потеглят заради "Спасението се дължи единствено и само на будното съзнание и гражданското поведение на голяма част от българското общество тогава и създадениете протести..." Въпреки всички обществени протести и гражданско възмущение, вагоните е можело да си потеглят и както често става по време на война, след като мине известно време всичко щяло да се забрави и утихне (има многобройни примери за това в световната, а и в българската история).

 87. 87 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  При толкова много "табута" по тема за Холокоста и криминализацията на отричането му в повечето страни на ЕС и щатите, не е възможно обективно обсъждане по предложената тема.
  Предлаганият ( сигурно от пламенната антикомунистка Горчева сигурно..)сценарий е ясен. Лошите комунисти(български и чужди) отричат решаващата роля на цар Борис в спасяването на нашите евреи, като живеещите в "новите територии" са били депортирани, защото не са били даже и формално под юрисдикцията на българското царство.

 88. 88 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#85] от "xm...":

  Да не би да са се опитали да приватизират и Левски ?

  Щото той говори за "Чиста и свята република", а не за монархофашистки строй...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 89. 89 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#87:"тулса"]като живеещите в "новите територии" са били депортирани, защото не са били даже и формално под юрисдикцията на българското царство. [/quote]
  Че то си е точно така.

  България е древна и заслужава много повече!
 90. 90 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#75:"flagellumdei"]Причинаа за резервите на немците относно нашите земи също е пределно ясна. В Европа тогава е можело да има само една суперсила и това е трябвало да бъде нацистка Германия. [/quote]

  Хм ...
  Нещо си се забъркал съвсем.

  "Българските земи" във вида им покрай Екзархията са трън не в немските, а във френските и английските очи. Руските очи също не са много възхитени, особено след Съединението и обявяването на Независимостта.
  Картите на етническите български земи преди Освобождението се печатат във Виена, Мюнхен и Берлин, а не в Париж, Лондон или Санкт Петербург и Одеса.
  На Берлинския конгрес ни режат не германците, а французи, англичани и Австро-Унгария, която има сметка да се измести на Изток и да "поотмести" Сърбия компенсирайки я на изток. А руснаците де факто нищо не правят, т.е. интересът им е бил задоволен в достатъчна степен. А са били "застъпниците ни". Поради което не допускат българската делегация да си изкаже становището на конференцията.

  Германците тука къде ги търсиш?
  Че не са скочили специално заради нас?
  Ми те не са били с нищо задължени. Да не говорим, че на Бисмарк интересите са му на друга страна по това време.

 91. 91 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Весело

  [quote#88:"Six feet over"]Да не би да са се опитали да приватизират и Левски ?
  Щото той говори за "Чиста и свята република", а не за монархофашистки строй... [/quote]

  Явно си малък. Много малък.
  Не само се опитаха, ами и го повлякоха Левски. По "народната" си република. Оная, с Член Първи.

  И въобще ... посегни към книжки не само от стария мухлясъл червен сандък.
  Може и да ти просветне. И да не се излагаш ...

 92. 92 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#90] от "xm...":

  Изобщо не съм се объркал. И нямам намерение да споря с германофили.
  И все пак като си толкова на ти с материята знаеш ли защо Берлинския конгрес се провежда в Берлин, а не в Лондон или Париж?

  България е древна и заслужава много повече!
 93. 93 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2695 Неутрално

  До коментар [#61] от "xm...":

  Ние,учениците от 18-та гимназия бяхме масовката на този филм.
  Така и не разбирахме за какво е този филм.
  Комунистите имаха два прийома за промивка-или просто мълчат за дадено събитие,или разказват такива врели-некипели,че се отказваш да ги слушаш.

 94. 94 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3570 Неутрално

  [quote#75:"flagellumdei"]Няма начин на нас или Унгария да ни се разреши да същестуваме в пълния си размер. [/quote]

  Да продължа вече за хитлерово време...

  Германците се "застъпват" за Унгария също както и за българската Добруджа. И България, и Унгария са "рязани". И на едните, и на другите Германия им е съюзник. Румънци и словаци са малко по-особен случай.
  Както Силянов пише - за "новите земи" в договора германците оставят въпроса за след това. Но пускат българите там.
  Ако биха имали намерение "да си ги приберат" след войната - виж как постъпват с другите окупирани от тях територии, оито наистина ги интересуват - Полша, Белорус и Украйна.
  Да са пуснали някой там вместо тях? Ни латвийците в Полша, ни словаци, ни румънци в Украйна! Ерго - можем да предполагаме с достатъчна вероятност, че надали биха оставили "новите земи" за себе си.
  Пък им е и далече. И не са ни на стратегически места, ни на стратегически трасета.

 95. 95 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Ей, много сте ми смешни , другари ии....
  Царят е бил братовчед на английската кралица- бил е и на сватбата и ..АКО имаше възможност да избира , той щеше да избере Англия за съюзник ..
  НО , ЦЯЛА ЕВРОПА гори - под краката на Хитлер ..
  22- дена и я няма "великата" френска" армия..
  Англия остава САМА на острова..Няма я и Америка - още..Полша, Чехия , Австрия, Дания , Холандия - НЯМА ги ...
  Сталин и Хитлер сключват пакта молотов ..Цяла Европа - вече я ясна ..
  ЗА КАКВО Да мисли тогава Царят?? За МАЛКА изгорена и смачкана България или за това - как да я запази от пожара ???
  Колко ненужни жертви спести на България ?? - след война с Германия и последваща окупация ??? Колко ????
  Имахме гениален Цар, с боклук - син ..Запази България от най- големия световен пожар, за разлика от над 30000 жертви- по заповед на Гошо тарабата- заминали за фронта ..Около 1100 жертви - Бог да ги прости - дадохме само- при бомбардировките..
  И евреите - при Хитлер на власт в ЦЯЛА Европа - ТОЙ успя да спаси ..Разбира се и при тях , и при всеки друг народ ИМА и комунисти - отпадъка на обществото ..
  Но, ако царят беше заповядал да тръгнат ешелоните с евреите - НИМА някой можеше да го спре , тогава ??? Изкарва армията - и ..заминават ..
  Така че , ТОЙ спаси евреите в България , като политик и дипломат , протакащ действията си , отлагащ ит.н...
  Ако беше оживял, нямаше и болшевиките на заграбят властта..Нямаше да чака онзи мръсник -мошанов- да влачи в Кайро - подписването на капитулацията - за да може сталин да ни обяви война и т.н. ..

  BIG AL
 96. 96 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#88] от "Six feet over":

  Левски, ченге , говори за "американските съединени щати" и за "швейцарските кантони" :)
  Такава Република иска ТОЙ ...))

  BIG AL
 97. 97 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#91] от "xm...":

  Ти махни тия глупости със сандъците...

  Просто попитай някой възрастен евреин:

  В какъв строй предпочита да живее - в тоя преди Девети, или в тоя след Девети ?

  Ако ти отговори - преди - печелиш...

  Ама се съмнявам...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 98. 98 Профил на nelva
  nelva
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Българи осъзнайте се !
  До кога ще се черните един друг!
  Господ е казал - прости и забрави
  Баба Ванга ви каза - до кога с тази злост и умраза един към друг
  Стига вече
  Натрупа се твърде много негативна енергия около нас
  Тя търси отдушник и бликва в - порои- градушки-земетресения
  Ясно ли Ви е - всичко лошо рекушира в АТМОСФЕРАТА и в ЗЕМНИТЕ ДЪЛБИНИ - и със страшна сила се стоварва върху собствените ни глави
  С Т И Г А В Е Ч Е
  П Р О С Т И И З А Б Р А В И

  ГРАДИ А НЕ РУШИ
  РАБОТИ С МИР И ЛЮБОВ И ЩЕ ТИ СЕ ВЪРНЕ СТОКРАТНО
  ИСКАМЕ ЛЮБОВ
  УСМИВКИ
  КРАСОТА В ДУШИТЕ НИ

  Който таи злоба в душата зи - от собствената си отрова умира !

 99. 99 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Тезата, че България само е администрирала Беломорска Тракия и Вардарска и Егейска Македония през периода 1941-1944 е доста удобна, но не съвсем издържана.
  1. На всички национални и международни карти от този период се виждат тези нови територии като част от Царство България.
  2. Жителите от Македония и Беломорска Тракия се признават за български граждани. На базата на този факт днес основно става даването на българско гражданство на граждани на Република Македония - че са деца на български граждани, защото родителите им са имали българско гражданство, придобито в периода 1941-1944.
  3. В градовете от новите територии си има
  всичките административни структури, характерни за останалата част от България- например училища, подчинени на Министерството на образованието, отбори от Македония играят в българското държавно първенство по футбол и пр.

  Така че все още няма убедителен отговор защо България не е успяла да спаси евреите в Македония и Беломорието. Най-вероятно става дума за липса на желание и очевиден гаф на политическата класа и цялото общество по онова време.

 100. 100 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#96] от "BIG AL":

  Картонче, какви щати, какви кантони ?

  До падането под турско робство България е била единна държава...

  Не мислиш ли, че по-скоро е бил повлиян от Френската революция...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK