Прочит на историята: Спасението на българските евреи. За лъжата и истината (част втора)

Евгени Силянов, Аспарух Панов, Лъчезар Тошев (от ляво на дясно) - 1995

© личен архив Лъчезар Тошев

Евгени Силянов, Аспарух Панов, Лъчезар Тошев (от ляво на дясно) - 1995В поредица от статии ще обсъждаме спасението на българските евреи и имала ли е България възможността да спаси и евреите от Беломорието и Македония. Вчера публикувахме първа част от текста на Евгени Силянов*, сега ви предлагаме втора част:

Конференцията в Берлин-Ванзее


В гл. VIII на книгата си "Унищожението на евреите от Европа" проф. Раул Хилберг резюмира положението, в което се намира започнатото вече изтребление на евреите по отделни места ( в Полша и в Съветска Русия), и цитира Райнхардт Хайдрих, върховен наместник в Полша, превърната в протекторат на Райха, според когото нуждата от едно системно организиране за тази цел е станала наложителна:


Събранието, предвидено първоначално на 9.XII.1941., бе отложено в последната минута за 20 януари 1942 г., в 12 часа. То е било последвано от обяд (според една декларация на Хайдрих). На уречения ден конференцията е проведена в канцеларията на Главната служба за сигурност на Гросен-Ванзее N50/58 Берлин. Присъстват изброени поименно петнадесет висши ръководители начело с Хайдрих като председател, държавни секретари на 6-7 заинтересовани министерства (правосъдието, вътрешните и външните работи, въпросите на Изтока и др.), на Канцеларията на Райха и на СС, с чинове, отговарящи на генералски.
"Хайдрих откри конференцяита, обявявайки, че има пълномощията за подготовка на "крайното решение" на еврейския въпрос в Европа, и че неговите служби носят отговорността за централното ръководство на "тази операция", независимо от границите (на отделните държави)... Вместо емиграция, продължава Хайдрих, Фюрерът сега дава своето съгласие за едно прехвърляне на евреите на Изток като следва "възможност за решение". Шефът на RSHA (Хайдрих) изброява след това всички еврейски общности (в Европа), които следва да бъдат евакуирани (списъкът включва даже английските евреи!)."


Цитираме този пасаж, който е характерен с това, че както и в целия текст на протокола, никъде не се споменава, че "крайното решение" значи смърт.


Употребени са всички възможни евфемизми, но никога – физическо унищожение. Хайдрих загатва наистина какво ще стане с евакуираните: "Те ще бъдат организирани в безкрайни трудови колони при използването на тази работна ръка голяма част без съмнение ще се елиминира напълно естествено от състоянието на физическото изтощение, в което ще изпадне. Остатъците от този "естествен подбор" (тази част от Дарвиновата теория има особен престиж между хитлеристките "идеолози" - бел. Авт.), т.е. най-издръжливото ядро евреи ще трябва да се третира съобразно.


Какво значи "съобразно"? Хайдрих знае, че това е смъртта, убийството. Но думата не фигурира никъде в резолюцията, която е публикувана в ограничен брой (30) поименни, и излишно е да споменавам, строго поверителни екземпляри.


Втората книга излезе във Франция по повод процеса против прочутия Клаус Барби, шефа на гестапо в Лион. Колективен труд на специалисти под редакцията на двама автори, Стефан Куртоа и Адам Райски (1987), под знаменателното заглавие "Кой знаеше какво? Изтреблението на евреите 1941-1945".


В увода, озаглавен "Стратегия на секрета и стратегия на информацията", фигурира част "Голямата тайна", където авторите изтъкват същото положение, което личи от протоколите на Ванзее, но с много повече доказателства: декларациите на Хитлер против еврейството и за ликвидирането му изобилстват, но никъде няма следа от каквато и да била писмена заповед, нито указание, как може да се осъществи изтреблението на милиони хора, което накрая се извършва при условия, които човешкото въображение е абсолютно неспособно да си представи.


Стратегията на тайната отговаря на два основни императива, тясно свързани помежду си: първо – операцията на изтреблението можеше да бъде успешна само ако жертвите бъдат държани в най-пълното възможно неведение за участта, която ги грози. Още от 13 август 1941г. на евреите е забранено да притежават радиоапарати, с които биха могли да слушат ББС. (Моя близка, живееща във Виши, не само бе депортирана и изчезна в Аушвиц, но също тъй бяха депортирани собствениците на магазина, които й бяха дали под наем радиоапарата.)


Въпроса какво се знае за изтреблението на евреите бях проучил основно преди няколко години във връзка с една книга, която публикувах в съавторство с колега журналист от "Пари Мач". Когато се подготвяше английският превод на книгата, издателството се показа крайно смутено от това, че секретарките, които са били във всекидневен контакт с Фюрера в Главната квартира "Вълчата бърлога" и след това - изолирани с него в бункера на Канцеларията на Райха в Берлин, не са знаели за съществуването на лагерите за изтребление в Полша. (Разбира се, като всички германци те познават обикновените концентрационни лагери като Дахау и др.) Това е напълно обяснимо поради пълната изолираност, в която живеят: те нямат даже възможността да слушат чуждите радиостанции, както правят всички германци през 1943-1944 година, съзнаващи с все повече сигурност, че провалът на хилядогодишния Райх е неизбежен.Дневник" съвместно със списание "Диалог", Холандия започна от края на май нова дискусионна рубрика на историческа тематика.  В нея публикуваме статии, свидетелства и интервюта за периода от 20-те години на ХХ век до 1990 година

Но английското издателство смяташе, че днес това изглежда чудно и ще предизвика протестни писма от читателите.


Въпросът "Кой знаеше какво?" ме е занимавал по лични и професионални авторски причини. Той е въобще изключително съществен, но добива особена важност поради недопустимото клеветническо обвинение, формулирано от авторите на брошурата. Клеветата в цял свят е углавно престъпление, получила явно неодобрението на управлението.


Освен стратегията на тайната, едно първо смешение на понятията дълго пречи да се разбере безмерната разлика между обикновените концентрационни лагери, които се създават скоро след поемането на властта от Хитлер (30.I.1933г.), в които условията са безчовечни, и изтребителните лагери, притежаващи изключителни характеристики, които ги различават от обикновените до степен, че стават нещо друго:


Те започват да функционират чак в 1942 година след конференцията Берлин-Ванзее.


Нито един такъв лагер не е създаден никога в самата Германия, те са всички – в окупирана Полша, за опазване на секрета. В разгара на войната там не може да проникне никой. Цитираният професор Хилберг създава за тази нова категория съоръжения със зловещите газови камери термина "центрове за умъртвяване", за да ги разграничи и не употребява за тях думата "лагери".


Когато се говори за този трагичен проблем, много са още хората, които не знаят, че в пещта, която се показва на туристите в Дахау, с още запазена пепел, никой никога не е бил газиран в този лагер близо до Мюнхен, истинско селище от бараки, предвидени за дълготрайно пребиваване. В пещта са изгаряни телата на умрелите и, ако е вярно, че условията не са давали надежди за дълголетие, не по-малко сигурно е, че в Дахау режимът е по-малко смъртоносен, отколкото в Колима. В резюме, изтребителните лагери са малко на брой, 6 или 7, обаче с необикновена "продуктивност" , всички са в полска територия.


Не по-малка язвителна по тон и злоумишлена по съдържание, статията на Естер Бенбасат в "Либерасион" (7.III.1994г.) се различава съществено от брошурата на "Шалом" по целта, която си поставя.


Авторите на брошурата признават спасението на евреите, но му дават едно съвсем ограничително обяснение. То се приписва единствено на лишения от какъвто и да е антисемитизъм български народ и на опозиционните обществени среди, отричайки всякаква заслуга на цар Борис, използвайки също случая да засилят атаките си срещу него и тогавашното управление.


Естер Бенбасат обаче насочва стрелите си против самата България и основната и грижа е – да не допусне страната ни да може да представлява някакъв положителен аспект в един балкански контекст.


Тя се опитва да премълчи самия факт на спасението, което нарича "легенда и митове, на които трябва да се тури край". И тъй като все пак всичките тези 48 000 български евреи са спасени и девет десети от тях емигрират по-късно в Израел, тя отправя поглед изключително към евреите от Тракия и част от Македония, които действително са депортирани и не отбягват жестоката участ на всички свои едноверци. За да постигне целта си, във встъпителния пасаж на статията си тя започва с една статистическа манипулация: не споменава техния брой, известен на всички (11 506), а обявява, че броят на евреите в България е общо 64 000 и това и дава възможност да твърди, че 18% от българските евреи са депортирани и умират в Треблинка. Нейният трик може да бъде приет лесно от всяка чуждестранна публика, от която не може да се очаква да направи разлика между територията на България и временно окупираните земи. Госпожа Бенбасат просто събира двете цифри, получава сбор от 64 000 български евреи и извлича 18% депортирани. Но понеже не и стига и това, тя продължава изопачаването, използвайки един семантичен елемент.


Даже останалите около 50 000 български евреи според нея са били все пак депортирани, при най-страшни условия, само че в България, а не в чужбина.


Това е друго ясно доказателство за нейната злоумишленост: на френски, както и на български думата "депортиране" извиква винаги идеята за отправяне в лагери на смъртта, които са всички извън страната.


За принудителното изселване, на каквото бяха подложени българските евреи, има точни термини: освен "изселване" това може да бъде "въдворяване на местожителство", "изпращане на принудителен труд" или в концлагер... Подобни изрази има и на френски, но госпожа Бенбасат се стреми да докаже, че българските евреи все пак са били по някакъв начин депортирани. Бедата е, че невнимателният френски четец ще запази това впечатление. Тук трябва да повторя казаното вече по-горе по въпроса за "новите земи", като го допълня, тъй като в. "Либерасион" отива по-далеч от брошурата на "Шалом".


Колкото и да съжаляваме за това, условията в Тракия и Македония бяха напълно различни от тия в България и цар Борис не можеше да направи нищо за тамошните евреи.


Разликата имаше едновременно формален и фактически характер, но тя изключваше какъвто и да било шанс за успех на евентуална наша постъпка, дори от "най-висока инстанция".


За да обоснове своите атаки, госпожа Бенбасат пише, че България била анексирала въпросните територии. Към казаното по-горе ще добавя какво мислят за това съвременници български евреи, живеещи днес в Израел.


Един автор на книга, Нир Барух, емигрирал след установяването на комунизма, който далеч не е благосклонен към режима през войната, пише, че "по силата на споразумението между България и Германия от 19.II.1941г. част от Тракия бе предадена в ръцете на България, която да поддържа там реда и сигурността на населението". Тези територии не са нито анексирани, нито включени в територията на България и никога агентите на зловещия Айхман, които контролират съсредоточаването по техни планове на евреите в сборните пунктове, нямаше да ги изключат от списъците под претекст на тяхното гражданство, каквото и да е било то. Всеки български гражданин – освен, изглежда, г-н Еди Шварц – знае, че Сърбия, след това Югославия и Гърция винаги са отричали упорито принадлежността на тия населения към българската нация, били те православни или евреи. Куриозно е, че една тъй върла противница на България като Естер Бенбасат твърди упорито, че поне една част от населението в Тракия и Македония е българско.

Мильо Милев, Георги Кьосеиванов, Евгени Силянов, Берн - 1 януари 1944 г.

© личен архив Силянов

Мильо Милев, Георги Кьосеиванов, Евгени Силянов, Берн - 1 януари 1944 г.


Извън тия въпроси за поданството много по-важни са обстоятелствата на времето, които изключват каквато и да било инициатива, подобна на онази в София. Онова, което е съществено за успеха на акцията в България, е бързината на всеобщата мобилизация на общественото мнение и енергичната настойчивост на няколко лица, между които Димитър Пешев. Авторът на цитираната книга пресъздава трескавата атмосфера и засилващото се темпо на интервенциите пред отговорните власти. Щом като един аптекар от Кюстендил научава на 2 март 1943г., че се правят приготовления за възможно депортиране на евреите, той съобщава това на брат си Яко Барух, адвокат в София, последният заедно със свои приятели започва непрестанна обсада на кабинета на външния министър Габровски, от когото иска да бъде приет. Габровски отказва, но същевременно групата прави същите усилия пред друг министър, земеделеца Никола Захариев. Той е по-отзивчив, приема делегатите, на които дава оплетени обяснения, но те вече са узнали, че въпросът за евентуално депортиране е бил разискван от ограничен състав на Министерския съвет. Междувременно Димитър Пешев издействал делегацията да бъде приета от Габровски. Перипетиите следват непрестанно в продължение на 4-5 дни, докато накрая Габровски обещава на делегатите, че ще влезе във връзка с "най-високата инстанция". На следния ден той оповестява, че мерките били преустановени. Най-високата инстанция е цар Борис, на когото е направен доклад не от Габровски, а от министър-председателя Богдан Филов. На това основание Габровски дава телеграфически нареждания на кметствата на градовете, в които вече са групирани евреите, направо и без да минава през комисаря по еврейските въпроси Белев. Когато последният научава това, той подава оставката си, след това я оттегля, но не много по-късно е преместен на друга служба.


Цитирам тия подробности, които би трябвало да бъдат известни поне на хората от "Шалом", защото от тях личи ясно, че ако спасението на евреите от България представлява истинско чудо, това не можеше да се повтори в Тракия и Македония, където не съществува никое от условията налице в София. Особено важна е била и бързината, с която действат всички, разширяващата се протестна акция на най-влиятелните среди и накрая - възможността, с която разполага царят да даде едно нареждане, на което никой не може да се противопостави. Никой, включително Филов или Габровски.


Госпожа Бенбасат има наглостта да пише, че България била дала своите "чужди евреи" (?!) на Германия !


Освен че би било интересно тя да обясни какво значи "чужди евреи" и дали, ако такава категория може да съществува, защо тя ги включва в общия брой на българските евреи, когато и е нужно да извади един процент от 18% депортирани. Аз бих и поставил и един друг въпрос: авторката навярно е французойка по натурализация, а Франция именно "даде" всички свои евреи на Германия. Можеше ли малка България да направи нещо повече и да спаси евреите от една съседна територия ?


Вместо отговор тя възприема подлата комунистическа теза, че България "заплатила" спасението на българските евреи с цената на тракийските.


В статията си тя възпроизвежда и другите тенденциозни комунистически тълкувания за характера на българската власт през военната епоха.


И това прави по същия недвусмислен маниер на смесване на факти и полуистини, главно - с преиначавания, имащо за цел да объркат стопроцентово истината. Би трябвало да се цитира цялата статия, завършвайки с втория начален пасаж, предназначен да даде веднага впечатлението, че се намираме пред един диктаторски режим:


"Превратът от 1935 година дава възможност на цар Борис III да управлява като диктатор, но това не довежда до разпускането на парламента", пише Естер Бенбасат и човек не знае откъде да започне. Оставям настрана, че превратът от 1935г., за който говори, е този от 19 май 1934г., но тя е скарана с датите и пише също, че нахлуването на Съветите в България е на 8 септември 1943г. и че тогава България обявява война на Германския райх! По-важно е, че редактирана по този начин, фразата означава, че превратът е извършен от цар Борис. Тя също не знае, че парламентът е разпуснат и всички партии забранени, но не от цар Борис, а от авторите на преврата "Звено" и Офицерския съюз. Те са от десет години яростни републиканци и при този преврат са готови да принудят Царя да абдикира, ако не подпише указите за промените. Бавно, с търпение и умели действия той успява да възстанови положението и да наложи за правителствен шеф един от генералите на съюза Пенчо Златев, у който надделява чувството за офицерска лоялност пред републиканството на Кимон Георгиев и Дамян Велчев.


В тия си усилия Царят е улеснен от политическото невежество на превратаджиите. Той ги замества с "технически" министър-председатели - дипломати: най-напред за късо време, Андрей Тошев, след него Георги Кьосеиванов. Вярно е, че от този момент неговата власт е лична, но далеч не диктаторска. Той е, който възстановява парламента, и, макар депутатите да не са избрани като представители на партиите, той се стреми видните партийни водачи да участват в него. Наистина в една първа фаза той е принуден да държи сметка за Съюза на офицерите - така наречената Военна лига, и кръжока "Звено", чиято нелепа "идеология" не позволява той да бъде класиран нито наляво, нито надясно, но положително е антидемократичен. Също тъй в онази епоха, още преди последните предвоенни години в много страни, в Англия и особено във Франция се наблюдава един упадък на парламентарните системи и разочарование от партиите. Но Царят е, който настоява особено в парламента и в правителството да влязат политически личности - например земеделци като Захариев, но същевременно не допуска никога до участие във властта Александър Цанков или други видни германофили.


Трябва да бъда добре разбран.


За всички ни би било още по-радостно, ако бяха спасени и евреите от Тракия и Македония. Но по отношение на тях аргументите, които можеха да бъдат противопоставени от германска страна, бяха трудно оспорими, особено - за тракийските. Защото ако част от тях бяха живели като евреи от български произход и като български поданици през краткия период между Балканската и Първата световна война и много принадлежат на солунската група, други се преселват в Тракия по-късно, особено след Гръцко-турската война, когато прииждат големите групи гръцки бежанци от Турция. Според един френски автор 60% от гръцкото население в Тракия са емигранти от Турция. Колебания има и относно езика, който говорят тамошните евреи. Ония, от старите поколения, които са от български произход, сигурно говорят "шпаньолски", като всички сефаради, и български. Но за младите и пришълците от Турция сигурно главният език е гръцкият. В една неотдавнашна френска публикация гръцки специалист дава цифрата 100 000 за "славянофоните" гърци, за цялата гръцка територия.


В заключение ще добавя, че всеобщото неведение относно "окончателното разрешение" и за дълбоко съжаление – липсата на достатъчен интерес към трагичната участ на еврейството през последните две години на войната, имат и други обяснения освен тайната, някои от които са психологически. Масираното депортиране започва късно, то се провежда в далечни, окупирани области, от които достигат много рядко сведения.


Самите германци са под натиска на всекидневните бомбардировки, те губят жилищата си и се изселват в други градове, където са отново бомбардирани. Военните комюникета донасят сведения за хиляди убити и ранени на всички фронтове, смъртта е постоянна съставна част от живота на населението.


У него няма съчувствие към съдбата на жертвите и специално на евреите и надали мнозина биха се заинтересували особено да научат повече за това, даже ако чуеха някаква новина.


Трябва да се признае истината, евреите бяха забравени от всички.


За срам на съюзниците те не проявяват също особена загриженост, особено когато става ясно, че депортиранията в Полша означават сигурна смърт. Първото официално известие се получава през 1942 година от Червения кръст в Женева до британското консулство в Берн, което то препраща в Лондон с настойчива молба да бъде незабавно предадено на съответните американски служби. Уви, ако новината е съобщена тревожно от Би Би Си и се появява в печата в Англия и Америка, както английският министър Идън, тъй и американското правителство не предприемат нищо конкретно. Протестите са различни – главно стратегически.


За предлог се дава страхът от хитлеристки репресивни акции срещу самите евреи и пр. Ще добавя отново един личен спомен. Аз бях заинтересуван от проблема и направих дълго пътуване със заобиколки до Париж, където посетих мрачния затвор в Дренси, разпределителен пункт за депортирането на френските евреи. Трябва да заявя, че разбира се, бях сигурен, че една депортация представлява винаги риск за живота, но нито аз, нито който и да било в легацията в Берн не знаехме за подробностите на "окончателното решение" и не бяхме чували за газовите камери. За тях научих, както болшинството от хората, пристигайки в Париж в края на 1944 година, когато големият парижки хотел "Лютес" беше превърнат в център, в който като движещи се скелети в затворнически униформи на широки черти биваха докарвани малцината оцелели от лагерите на смъртта.


Отново трябва да изразя дълбокото си възмущение, че председателят на Общността на българските евреи и една официална делегация не се посвени да инсинуира, че България в лицето на своето управление е предвиждала единствена в целия свят какво ще означава и какви размери ще вземе геноцидът на еврейството.


***
Тези дълго време премълчавани факти са накрая споменати в "История на България" (София, 1993г.) от един от авторите - Стойчо Грънчаров


 Същият Теодор Данекер , който депортира евреите от Франция, хауптщурмбан фюрер СС, което е ранг, равен на генералския.


* "Спасението на българските евреи" е публикувана във в." Век 21" в няколко последователни броя от 18 май до 15 юни 1994г. Евгени Силянов (1907- 1997г.) е български дипломат, участвал в сключването на Крайовската спогодба за връщането на Южна Добруджа и в Парижкия мирен договор от 1947г. Дипломат в Швейцария и Франция. През 1947 взема решение да остане емигрант в Париж. Журналист в Радио "Свободна Европа" и сп. "Пари Мач". Член на френския ПЕН-Клуб. Кавалер на френския орден на Почетния легион и на българския орден "Мадарски конник".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (251)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  И като как да вярваме на тази писаница, след твърдението".. цитира Райнхардт Хайдрих, върховен наместник в Полша ..", след като в Полша няма наместник а има General Government, и не е Хайдрих, а е Франк, докато Хайдрик е заместик на Reich Protectorate Бохемия и Моравия (които никога не са били в Полша, засега пропускаме че двамата са били на различно мнение по еврейския въпрос)

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 2. 2 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Поредният опит на българско фаше да "изкриви" историята с еврейският въпрос.. Освен дето в текста "газира" евреите, още и откровено лъже, като не споменава Закона за защита на нацията 1940!!! ,който поставя началото на държавно организиран тормоз и преследване на евреите в България, Закон за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход (юли 1941) , Закон за възлагане на Министерския съвет да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси (юли 1942), дейността на "комисаря по еврейските въпроси" фашето Алексендър Белев всичкото по горе със знанието и благословията на дупетатите от 24 и 25 ОНС и самия цар боби 3 .... После защо имяме Народен съд...
  Лъжльото Силянов, както и Кьосеиванов изкараха късмет че бяха в Берн.... по време на събитията.....
  Не е добре да се изопачава историята, хич не е добре.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 3. 3 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  За неучките дето цъкат минесчета ето как е станало депортирането на евреите от "новите" територии и частично от "старите", първият етап, който ментата Силянов пропуска "..

  На 22 февруари 1943 г. комисарят по еврейските въпроси Александър Белев сключва договор с представителя на Гестапо у нас Теодор Данекер за поетапна депортация на българските евреи.
  Първата партида включва 20 000 души, които в края на февруари и началото на март трябва да бъде изпратена в концлагера Треблинка. Взето е решение този първи контингент да бъде формиран от 11 363 евреи от Македония и Беломорието и 8 560 евреи от „стара България“.
  На 4 март 1943 г. започва депортиране на евреите от Беломорието. 4058 души са транспортирани до Лом и оттам на 4 корабчета са изпратени до Виена. Оцеляват само 100 от тях.
  Български полицейски части в Битоля и Скопие избират евреите от Вардарска Македония и от 10 март започва депортирането на 7144 души с вагони до дунавските пристанища Лом и Видин. Оттам те са отведени в Треблинка. Оцеляват само около 200 от тях.
  На 12 март са депортирани 161 евреи от Пиротско през Лом за Виена. .."

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 4. 4 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  Груб опит да се представи българския монархо-фашизъм като светъл период в българската история.
  Срамота !
  Българските евреи са жестоко репресирани и ограбени но все пак спасени от българския народ.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 5. 5 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Пак за цъкащите минесчета, вижте къде са отишлинашите сънародници от "новите територии" през 42, което лъжльото Силянов удобно пропеска ..... http://www.holocaustresearchproject.net/ar/treblinka.html
  Освен тях там са "газирани", според термините на Силянов още 880 000 души....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 6. 6 Профил на pifi
  pifi
  Рейтинг: 521 Весело

  Хайде комуноидите,атака!Всякакви други аргументи за престъпното ви управление отпаднаха и сега се хващате за евреите...Смешни сте и жалки....

 7. 7 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  До коментар [#4] от "EREBUS":

  Какво направиха гърците за своите евреи? Щото съм чувал, че освен че са ги ограбили са ги и изтрепали.

  Няма шики-мики.
 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  Мога само да повторя, това, което написах вчера в първа част. А жалките подвиквания на български, гръцки и евентуално еврейски комунета са празен звук.

  "Затова много боклуци (сред тях и евреи) се опитват да омаловажат и оплюят спасяването на българските евреи. Понякога имам чувството, че целия останал свят не е много щастлив, че България е спасила евреите си, защото се чувства гузен и затова едва ли не толерира изказвания срещу България по този повод. Във огромна част от останалите държави, с удоволствие са си пратили евреите (подпомагани активно и от местното население) в концлагерите, но това винаги се подминава и все с крясък се вкопчват в това, че видите ли беломорски и македонски евреи не били спасени. Като казах македонски евреи, периодично комунистите и сръбските подлог от Скопие (предполагам насърчени и от сръбските си господари) надигат загрижен вой за македонските евреи и плюят с наслада по България. Плюят и самите македонски евреи, които явно са оръдие на тамошните комунисти, каквото са и евреите от Шалом за нашите комунисти."

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2557 Гневно

  До коментар [#7] от "daniel defoe":

  Гърция е била окупирана от 250000 армия.
  Темата пич е за българските евреи.Като стане въпрос за гръцките бъди сигурен,че имам за какво да обвиня моя народ.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 10. 10 Профил на RedMi John
  RedMi John
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Иска ми се да вярвам н Г-н Силянов, но крайните му атаки му към Естер Бенбасат ("язвителна по тон и злоумишлена по съдържание", "има наглостта да пише", "насочва стрелите си против самата България", и пр.) ме карат да се съмнявам в доводите му.

  Тъй като Дневник се връща към проблематиката за евреите и за цар Борис, но разглеждани от хора през 90-те години, съвсем би нормално статията на Естер Бенбасат, която Силянов така силно критикува, също да бъде публикувана.

 11. 11 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#4:"EREBUS"] българския монархо-фашизъм[/quote]

  В България нито фашизъм е имало, нито монархофашизъм. Не правиш разлика между авторитарно и тоталитарно управление

 12. 12 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  За тези които слагат минусите:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triple_Occupation_of_Greece.png

  Deportation
  To carry out this operation, the Nazi authorities dispatched two specialists in the field, Alois Brunner and Dieter Wisliceny, who arrived on February 6, 1943.[27] They immediately applied the Nuremberg laws in all their rigor, imposing the display of the yellow badge and drastically restricting the Jews' freedom of movement.[27] Toward the end of February 1943, they were rounded up in three ghettos (Kalamaria, Singrou and Vardar / Agia Paraskevi) and then transferred to a transit camp, called the Baron Hirsch ghetto or camp, which was adjacent to a train station. There, the death trains were waiting. To accomplish their mission, the SS relied on a Jewish police created for the occasion, led by Vital Hasson, which was the source of numerous abuses against the rest of the Jews.[27]
  The first convoy departed on March 15. Each train carried 1000-4000 Jews across the whole of central Europe, mainly to Auschwitz. A convoy also left for Treblinka, and it is possible that deportation to Sobibor took place, since Salonican Jews were liberated from that camp. The Jewish population of Salonika was so large that the deportation took several months until it was completed, which occurred on August 7[26] with the deportation of Chief Rabbi Tzvi Koretz and other notables to the Bergen-Belsen concentration camp, under relatively good conditions. In the same convoy were 367 Jews protected by their Spanish nationality, who had a unique destiny: they were transferred from Bergen-Belsen to Barcelona, and then Morocco, with some finally reaching the British Mandate of Palestine.[26][31]
  [edit]Factors explaining the effectiveness of the deportations


  Registration of the Jews of Thessaloniki, July 1942, Eleftherias Square.
  Several reasons have been advanced to explain the carnage in contrast to the case of Athens, where a large proportion of Jews managed to escape death. First, the attitude of the Judenrat, and of its leader in the period prior to the deportations, the chief rabbi Zvi Koretz, has been heavily criticized. He was accused of having responded passively to the Nazis and downplayed the fears of Jews when their transfer to Poland was ordered. As an Austrian citizen and therefore a native German speaker, he was thought to be well-informed.[32] There was a rumor that accused him of having knowingly collaborated with the occupiers.[32] A recent study, however tends to diminish his role in the deportations.[32]
  Another factor was the solidarity shown by the families who refused to be separated. This desire undermined individual initiatives. Some older Jews also had difficulty remaining in hiding because of their lack of knowledge of the Greek language, which had only become the city's dominant language after annexation by Greece in 1913. Additionally, the large size of the Jewish population rendered impossible the tactic of blending into the Greek Orthodox population, as in Athens.
  Again in contrast to Athens, there was also a latent anti-Semitism amongst a segment of the Greek population, in particular among the refugees from Asia Minor. When these immigrants arrived en masse in Salonica, they were excluded from the economic system. Consequently, some of these outcasts watched the Jewish population with hostility. The Jewish people were more economically integrated and therefore better off, which the immigrants equated with the former Ottoman power.[28] Nevertheless, the Yad Vashem has identified 265 Greek righteous among the nations, the same proportion as among the French population.[28]
  [edit]In the camps
  At Birkenau, about 37,000 Salonicans were gassed immediately, especially women, children and the elderly.[26] Nearly a quarter of all 400 experiments perpetrated on the Jews were on Greek Jews, especially those from Salonika. These experiments included emasculation and implantation of cervical cancer in women. Most of the twins died following atrocious crimes.[26] Others from the community last worked in the camps. In the years 1943-1944, they accounted for a significant proportion of the workforce of Birkenau, making up to 11,000 of the labourers. Because of their unfamiliarity with Yiddish, Jews from Greece were sent to clean up the rubble of the Warsaw Ghetto in August 1943 in order to build a camp. Among the 1,000 Salonican Jews employed on the task, a group of twenty managed to escape from the ghetto and join the Polish resistance, the Armia Krajowa, which organized the Warsaw Uprising.[26][33]
  Many Jews from Salonika were also integrated into the Sonderkommandos. On 7 October 1944, they attacked German forces with other Greek Jews, in an uprising planned in advance, storming the crematoria and killing about twenty guards. A bomb was thrown into the furnace of the crematorium III, destroying the building. Before being massacred by the Germans, insurgents sang a song of the Greek partisan movement and the Greek National Anthem.[34]
  In his book If this is a man, one of the most famous works of literature of the Holocaust, Primo Levi describes the group thus: "those Greeks, motionless and silent as the Sphinx, crouched on the ground behind their thick pot of soup".[35] Those members of the community still alive during 1944 made a strong impression on the author. He noted: "Despite their low numbers their contribution to the overall appearance of the camp and the international jargon is spoken is of prime importance". He described a strong patriotic sense amongst them, writing that their ability to survive in the camps was partly explained by the fact that "they are amongst the cohesive of the national groups, and from this point of view the most advanced".
  [edit]Post World War II

  At the end of the Second World War, a violent civil war broke out in Greece. It lasted until 1949, with forces in Athens supported by the British opposition to the powerful Communist ELAS. Some of the Jews of Thessaloniki who had escaped deportation took part in it, either on the government or on the opposition side.[36] Among those who fought in the ELAS many were victims, like other supporters, of the repression which fell on the country after the government had regained control of the situation.[36]
  Among the few survivors of the camps, some chose to return to Greece and others emigrated to Western Europe, America or the Palestine Mandate.[36] They were all faced with great difficulties in surviving, as both Greece and all Europe were in a chaotic state in the immediate aftermath of war. They also suffered discrimination from some Ashkenazi survivors who cast doubt on their Jewishness.[36]
  The return to Thessaloniki was a shock. Returnees were often the sole survivors from their families. They returned to find their homes occupied by Christian families who had purchased them from the Germans.[36] Initially, they were housed in synagogues. A Jewish Committee was formed to identify the number of survivors, and obtained a list from the Bank of Greece of 1,800 houses that had been sold to Christians.[36] The new owners were reluctant to surrender their new dwellings, saying they had legally purchased the houses and that they too had suffered from war.[36] When the war ended, the left wing ELAS, which at the time controlled the city, favored the immediate return of Jewish property to its rightful owners.[37] Four months later, when the new British-supported right wing government in Athens came to power in Thessaloniki instead, restitution was cumulatively halted. Not only was the government faced with a major housing crisis due to the influx of refugees caused by war, but a number of individuals who had been enriched during the war were also influential in the new right wing administration, with the government's view favouring strengthening all anticommunist ties by adopting a more conciliatory approach to any former collaborators.[37] The Jewish Agency denounced such policies of the postwar administration, and pleaded for the cause of the Aliyah Jews.[36] The World Jewish Congress also aided the Jews of the city; some of the Jews saved from deportation by Greeks chose to convert to Orthodoxy. Some isolated survivors of the camps made the same choice.[36] There were also several marriages among the post-war survivors.[36] One survivor testified:
  I returned to a Salonika destroyed. I was hoping to find my adopted brother, but rumor told that he had died of malaria in Lublin. I already knew that my parents had been burned on their first day at the extermination camp of Auschwitz. I was alone. Other prisoners who were with me had nobody either. These days, I am with a young man that I had known in Brussels. We do not separate from each other. We were both survivors of the camps. Shortly after, we married, two refugees who had nothing, there was not even a rabbi to give us the blessing. The director of one of the Jewish schools served as a rabbi and we married, and so I started a new life.[36]
  1,783 survivors were listed in the 1951 census.
  A monument in Thessaloniki to the tragedy of the deportation was erected in 1997.[38]
  In 1998, King Juan Carlos I of Spain went to the city, where he paid tribute to the Sephardic Jews.[39] The visit followed one he had undertaken at the synagogue of Madrid in 1992 to commemorate the expulsion of 1492, at which he condemned the decree of expulsion from Spain.
  Following the requests of Professors at the Aristotle University, a memorial to the Jewish cemetery lying beneath the foundations of the institution is awaited.[38]
  Today, around 1,300 Jews live in Thessaloniki,[40] making it the second largest Jewish community in Greece after Athens.
  Israeli singer Yehuda Poliker recorded a song about the deported Jews of Thessaloniki, called 'Wait for me Thessaloniki'.

  References

  ^ a b c d Gilles Veinstein, Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, pp. 42-45
  ^ A. Vacalopoulos,A History of Thessaloniki, p. 9
  ^ a b c Bernard Lewis,Islam, Gallimard, 2005, pp. 563-567.
  ^ Rosamond McKitterick, Christopher Allmand, The New Cambridge Medieval History, p. 779 –
  ^ List extracted from: Rena Molho,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p. 67
  ^ a b Moshe Amar, Le Monde sépharade, Volume II, Seuil, 2006, p.284
  ^ a b c Jacob Barnaï,The Jews Spain: story of a diaspora, 1492-1992, Liana Levi, 1998, p.394-408.
  ^ Gilles Veinstein,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.51.
  ^ Haïm Bentov,Le Monde sépharade, p.720.
  ^ a b c Gilles Veinstein,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p. 52-54.
  ^ a b c d e f g h i j k Gilles Veinstein ,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.54-58.
  ^ a b c d e f g Gilles Veinstein,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.58-62.
  ^ a b Encyclopedic Dictionary of Judaism, Éditions du Cerf, Paris, 1993, article Sabbataï Tsevi
  ^ a b c Francis Georgeon, Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.115-118.
  ^ a b c d e f g h Rena Molho,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.68-78.
  ^ Esther Benbassa, "Zionism in the Ottoman Empire at the 'dawn of XX'." In the twentieth century. , No. 24, October 1989, p. 74.
  ^ Mark Mazower, Salonica city of ghosts, p.281.
  ^ J. Leune,The Lord Ulysses. , Viking Press, 1923, p. 77-78 in Sophie Basch,Le Mirage Greek. , Hatier, 1995, p.333. ISBN 22180622698
  ^ Régis Darques, Salonique au XXe siècle, de la cité ottomane à la métropole grecque [Salonica in the 20th century, from the Ottoman city to the Greek metropolis], p.150.
  ^ a b c d e Aristotle A. Kallis,The Jewish Community of Salonica Under Siege: The Antisemitic Violence of the Summer of 1931, Oxford University Press, 2006
  ^ See legend of the picture as published by the United States Holocaust Memorial Museum
  ^ Erika Perahia Zemour,Judaism lost and foundSalonica, Pardès No. 28, Paris , 2000, pp.153-154
  ^ Régis Darques,Salonique au XXe siècle, de la cité ottomane à la métropole grecquep.78-79.
  ^ Annie Benveniste,Le Bosphore à la Roquette : la communauté judéo-espagnole à Paris, 1914-1940, L'Harmattan, Paris, 2000, p.81 .
  ^ Biography of Leon Recanati on the website of Tel-Aviv university
  ^ a b c d e f g h i j k Yitschak Kerem,Le Monde sépharade, Volume I, p.924- 933
  ^ a b c d Rena Molho, The policy of Germany against the Jews of Greece: the extermination of the Jewish community of Salonika (1941-1944), review of the history of the Holocaust published by the Center for Contemporary Jewish Documentation, Paris, 2006; n ° 185, p. 355-378
  ^ a b c The historical and cultural context. The coexistence between Jews and Greeks. By Jean-conference Carasso
  ^ a b web / thejews / pages / pages / necrop / necrop.htm Document Jewish Museum of Thessaloniki
  ^ a b c (Spanish) Michael Molho, "El cementerio judío of Salónica" Sefarad, 9:1 (1949) p.124 -128
  ^ Greece_in_the_WW2.html Refujiados of Gresia i Rodes in Maroko durante la II Gerra Mundiala by Yitshak Gershon, Aki Yerushalayim, 1995, pp.42-45.
  ^ a b c Minna Rozen,Jews and Greeks Remember Their Past: The Political Career of Tzevi Koretz (193343), Jewish Social Studies-Volume 12, Number 1, Fall 2005 ( New Series), pp. 111-166
  ^ (Spanish) Testimony a survivor salonicien of the Holocaust on the site FundacionMemoria del holocausto
  ^ Yitschak Kerem,Forgotten heroes: Greek Jewry in the holocaust, in Mr. Mor (ed.), Crisis and Reaction: The Hero in Jewish History, Omaha, Creighton University Press, 1995, p.229-238.
  ^ Primo Levi, If this is a man, Julliard, 2007 , pp.121-122 (Chapter: Because of good and evil)
  ^ a b c d e f g h i j k com / Languages / Spanish-Ladino / History / Retorno_del_Inferno.html Retorno del Inferno Braha Rivlin,Aki Yerushalayim, No. 49-50, 1995.
  ^ a b Mark Mazower,Salonica city of ghosts, p .422-425.
  ^ a b Mark Mazower,Salonica city of ghostsp.437-438.
  ^ (Spanish)Article of El Mundo May 29, 1998.
  ^ Régis Darques,Salonica to XX e, the city Ottoman to the Greek mainland, p .63.
  ^ a b Haim Vidal Séphiha,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.79-95.
  ^ a b c Méri Badi,Salonique 1850-1918, la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans, p.96-101.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 13. 13 Профил на RedMi John
  RedMi John
  Рейтинг: 522 Неутрално

  [quote#8:"daniel defoe"]А жалките подвиквания на български, гръцки и евентуално еврейски комунета са празен звук. [/quote]

  За да се търси историчеката истина се дават доводи.

  Да заклеймяваш другите като "комунета", "боклуци" които "с крясък се вкопчват", "надагат вой" и "плюят" е типична реторика от коминистическо време, която днешните "демократи" използуват без да се замислят. За тях бялото стана черно и обратно. Всичко останало е без значение.

 14. 14 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Мисля, че трябва да се има предвид реално крайно ограничения български суверенитет върху "новите територии". Във Виши нещата не са били в никакъв случай по-добри! В условията на тотално германско господство във всички сфери на живота у нас, България е успяла все пак да направи едно добро дело, без значение чия е заслугата. След 09/09/1944 ограниченият ни суверенитет за малко не доведе до сливане със СССР. Сега мислите ли, че сме независими сами да взимаме решение по важни за нас въпроси? Аз,лично, се съмнявам.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  С това излизам от темата...за сега.

  The Bulgarian occupation zone

  The Bulgarian Army entered Greece on 20 April 1941 on the heels of the Wehrmacht without having fired a shot and eventually occupied the whole of northeastern Greece eastern Macedonia and Western Thrace), except for the Evros prefecture, at the border with Turkey, which was occupied by the Germans. Unlike Germany and Italy, Bulgaria officially annexed the occupied territories, which had long been a target of Bulgarian irredentism, on 14 May 1941.
  The Greeks never thought highly of the Bulgarians, considering them uncultured barbarians. As a result, there was immediate resentment, especially since the Bulgarians did not win these regions militarily.
  Throughout the Bulgarian zone, Bulgarian policy was that of extermination or expulsion, aiming to forcibly Bulgarize as many Greeks as possible and expel or kill the rest. A massive campaign was launched right from the start, which saw all Greek officials (mayors, judges, lawyers and gendarmes) deported. The Bulgarians closed the Greek schools and expelled the teachers, replaced Greek clergymen with priests from Bulgaria, and sharply repressed the use of the Greek language: the names of towns and places changed to the forms traditional in Bulgarian, and even gravestones bearing Greek inscriptions were defaced.
  Large numbers of Greeks were expelled and others were deprived of the right to work by a license system that banned the practice of a trade or profession without permission. Forced labour was introduced, and the authorities confiscated the Greek business property and gave it to Bulgarian colonists. By late 1941, more than 100,000 Greeks had been expelled from the Bulgarian occupation zone. Bulgarian colonists were encouraged to settle in Macedonia by government credits and incentives, including houses and land confiscated from the natives.
  Bulgarian propaganda tried to win the loyalty of the Slavic-speakers, while some of them did greet the Bulgarians as liberators. This campaign was less successful in German held Western Macedonia. At that time most of them felt themselves to be Bulgarians. The German High Command approved the foundation of a Bulgarian military club in Thessaloníki.[citation needed] The Bulgarian organized suppling of food and provisions for the Slavic-speaking population in Greek Macedonia, aiming to gain the local population that was in the German and Italian occupied zones. The Bulgarian clubs soon started to gain support among parts of that population.[citation needed] In 1942, the Bulgarian club asked assistance from the High command in organizing armed units among the Slavic-speaking population in northern Greece. For this purpose, the Bulgarian army sent a handful of officers from the Bulgarian Army, to the zones occupied by the Italian and German troops. These officers were given the objective to form armed Slavophone militias - Ohrana, which initial detachments were formed in 1943 in the district of Kastoria, Edessa and Florina.

  The Drama uprising

  In this situation, a revolt broke out on 28 September 1941. It started from the city of Drama and quickly spread throughout Macedonia. In Drama, Doxato, Choristi and many other towns and villages clashes broke out with the occupying forces. On 29 September, Bulgarian troops moved into Drama and the other rebellious cities to suppress the uprising. They seized all men between 18 and 45, executed over three thousand people in Drama alone. An estimated 15,000 Greeks were killed from the Bulgarian occupational army during the next few weeks and in the countryside entire villages were machine gunned and looted.
  The massacres precipitated a mass exodus of Greeks from the Bulgarian into the German occupation zone. Bulgarian reprisals continued after the September revolt, adding to the torrent of refugees. Villages were destroyed for sheltering “partisans” who were in fact only the survivors of villages previously destroyed. The terror and famine became so severe that the Athens government considered plans for evacuating the entire population to German-occupied Greece. The widespread winter famine of 1941, that killed hundreds of thousands in the occupied country canceled these plans, leaving the population to endure those conditions for another three years. In May 1943 deportation of Jews from the Bulgarian occupation zone began as well. In the same year the Bulgarian army expanded its zone of control into Central Macedonia under German supervision, although this area was not formally annexed nor administered by Bulgaria.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 17. 17 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Не мога да си обясня защио Дневник започва дискусия за близкото ни минало и съдбата евреите в съюзническа на нацистка Германия България със спомени на одиозна фигура като Силянов. Реваншизмът прозира зад всяка дума на вчерашната и днешната публикации. Има толкова много нови и интересни изследвания, необременени от политически пристрастия. Силянов не е ясно кой защитава - България или онези, които ни вкараха във войната на страната на нацистите.

 18. 18 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Пожелавам ви приятно четене. Но езикът на Стефан Бочев е изразителен и с изящна патина. В посмъртно издадената по ръкописите му книга „Автопортретът ми като журналист и дипломат” (С., 2009г.,Фондация „Комунитас”) Стефан Бочев включва уникален документален разказ за „Бай Ганьо превзел Европа” през Втората световна война. Всъщност героят му се казва Диманов и не е измислен персонаж, а реално живял човек.
  Неразтворената архивна страница, както сами ще се убедите, е за Третия райх и за връзките му с един крупен български аферист.
  ИЗ „АВТОПОРТРЕТЪТ МИ КАТО ЖУРНАЛИСТ И ДИПЛОМАТ” от СТЕФАН БОЧЕВ
  „ Та за Диманов в Париж и опитът ми да спася чрез него онази непозната еврейка, балдъзата на Е.С. (Става дума за Евгени Силянов (1907-1997) български дипломат и журналист. По това време той е легационен служител в Париж, след 1944г. емигрира във Франция. По-късно сътрудничи на българската емигрантска периодика, на френски издания и на радиостанциите „Гласът на Америка” и „Свободна Европа”). Оказа се, че Диманов е в същия хотел, където бях и аз. Ще го намеря на сутрешната закуска, си рекох. Добре, но когато слязох, него го нямаше: „закусвал в съседната зала”. Като погледнах, разбрах, че пред мене е картината: „Бай Ганьо превзел Европа”....

 19. 19 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#8] от "daniel defoe":
  Фашето си е фаше, не става за фашист, но сиди в позиция фаше, 20% данък в/у еврейските имоти му стига..... закона от 1941 в Царството на българиге......

  До коментар [#11] от "el_sofia":
  Тази теза защитаваха и фашетата пред Народния съд, не бе призната за меродавна от Съюзната контролна комисия.....

  До коментар [#14] от "citoyen":от 02.05.1941 административното управление на "новите територии" е 100% българска, защо е българска немири и прочети сам...

  До коментар [#17] от "Каишков": защото фашетата се опитват да надигнат глава в България, особено 1992, като цяло а явно и в "Дневник" в частност... но ще им набием обръчите, не се безпокой....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 20. 20 Профил на dryn_dryn
  dryn_dryn
  Рейтинг: 418 Неутрално

  единствените страни, които спасяват евреите си са Дания и България. това, от което българите не бива да се гордеят обаче, е че докато антисемитската пропаганда я е имало, имало е и българи, които са се поддавали на нея. датчаните обаче са били непоклатими - в знак на солидарност, датският крал е носел жълта звезда...

 21. 21 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Още веднъж: "Монархо-фашизъм " не означава непременно "монарх + фашизъм" . Разбира се, че в България няма "класически" фашизъм, с основен атрибут - управляваща партия и т.н., защото по същество управлява един монарх. Не е и класическа монархия.

  Това е термин за специфичното управление на Княжество България след преврата 1934 до 1944, в периода на нацистка Германия, наш основен съюзник.

  История не се изследва с подбрани факти, "забравяйки" неугодните на гледната ни точка.

  В тази връзка аз лично намирам позицията на Леа Коен за откровено манипулативна (като спестим чисто моралните оценки на тази позиция...), но за съжаление тази нейна оценка се споделя от доста сънародници на тази напориста дама, която направи шеметна "демократична" кариера... И докато
  "комунистите" сред тях (като Вагенщайн) не искат по разбираеми причини да приемат цар Борис за "спасител", то тъкмо "демократи" отричат всякакви заслуги на българския народ...

  В същото време редно е днешните българи да знаят, че докато едни българи са извършвали граждански подвиг, други българи са мародерствали... Така е било всъщност навсякъде, нещата никъде не са черно-бели.

  Изглежда напълно правдоподобно (но трябва да се потвърди и документално), че българските власти в "новите земи" са съдействали на немците в депортирането на тамошните евреи (и чисто технически са го извършили), не толкова от принуда, а водени от надеждата, че доброто сътрудничество с Германия ще осигури след войната окончателното връщане на България на тези територии. А и очевидно на място не е имало (и дали е била възможна в окупирана територия) гражданска реакция, подобна на тази в България.

  Интересно какво е написал Румен Аврамов, все пак той изглежда е един сериозен учен, да се надяаме, че е превъзмогнал неизбежните си пристрастия.
  Макар, че имам известни съмнения, защото и неговата реакция (в "Култура" като един от "експертите на прехода" на книгата на Достена Лаверн беше доста жалка....

 22. 22 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  боби1945: Приказки за 100% суверенитет съм слушал до втръсване. Аз посочвам как реално са били нещата.

 23. 23 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Написаното е отдавна известно и това, че авторът го повтаря, е заради неблагодарността на много евреи за стореното от Борис Трети! Всички факти и документи сочат едно - ако българската полиция в македония и южна тракия бе спряла гестопо да си вземе хората от администрираните от София земи, това ще да означава блицкриг срещу България и унищожаването на всички евреи, а и на много българи. Циганите също има за какво да палят свещ пред лика на Борис! Но това като че ли е добре познато и жалко за Шалом, че не го признава и дори махна паметника на Борис в Ерусалим. При следващия Холокост нека да си спомнят кой как ги е бранил. Но вижте само снимката на тримата български държавници във фракове ! Вижте как са изглеждали български политици и ги сравнете с каскетити и мутрите след тях! Върху това наистина трябва да се замислим!

 24. 24 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#17] от "Каишков":

  Каишков, когато ЦЯЛАТА власт в Европа е в ръцете на Хитлер-България спаси евреите си ..
  Когато цялата власт в Източна Европа мина в ръцете на сталин - България загуби над 30000 млади живота и над 50000 ранени - във войната ...
  А след това, понеже не ви стигна - за ПОЛИТИЧЕСКИ убеждения- избихте още толкова и над 200 000 изпратихте в лагерите ..
  Там е "малката" разлика между "монархо-фашизма" и "светлия" комуно строй ...

  BIG AL
 25. 25 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#16] от "EREBUS":ти си явно един от неблагодарниците и бъди щастлив, че си бил в България, когато Холокостът е помел цяла Европа! Пробутваш текстове, които нямат нищо общо със съглашението за навлизане на българска администрация в някои окупирани от германия български земи. В договора изрично се упоменава, че съдбата им ще бъде решена след приключване на войната, а германия ще ги управлява наравно с България, като България - представете си! - ще изхранва германската армия в тях!

 26. 26 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 528 Неутрално

  До коментар [#16] от "EREBUS":

  Не знам от къде е текста (сигурно от wikipedia), но не виждам описанието да се различава от това, което са правили гърци и сърби след Балканската война... Не казвам това с цел да обидя твоят или други народи. Просто се опитвам да съм обективен.

  ПП И аз както много други българи бих предпочел България от Санстефанският мирен договор, НО това вече е минало и по един или друг начин е безвъзвратно изгубено. Единственият път на Балканите е падане на всички граници и уеднаквяване на стандартите на живот, така че всеки да може да живее където пожелае.

 27. 27 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Любопитно

  До коментар [#21] от "petrov9":
  Кого да питаме? Може би президента Желю Желев, написал книгата „Фашизмът“, в която е дал класическата дефиниция какво представляват тоталитарните системи? Ако режимът на Борис ІІІ е монархофашизъм, следователно негов несъмнен идеолог и практик е министър-председателят Богдан Филов. Той е ключовият фактор, допринесъл за пълната стопанска зависимост на България от Германия, за присъствието и агресивната символика на германските офицери в политическия и обществения живот у нас, за участието на запасното войнство, заедно с Вермахта, във военните и окупационните действия, за въвеждане на антиеврейското законодателство, за което днес можем да кажем, че Германия съвсем не ни е натискала да въведем! Или въпросите за Богдан Филов ще продължават да отключват темите за фашизъм или личен режим, спасени ли са евреите или и спасени, и депортирани, като по този начин ще ни оставят на полето на обърканата идентичност .

 28. 28 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#27] от "latcho59":ало, аврора вече не гърми, махни си запушалките на ушите и иди при психиатър да питаш дали си нормален, след като 50 години дъвчеш парцалче "монархофашизъм"! Що за дебилщина?!

 29. 29 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Напоследък "античките" от Скопие искат да използват случилото се с македонските и беломорски евреи в своя полза. Вместо история в Македония има фолклор, вместо истински личности - митове..., твърди професор Сем Вакнин от Скопие, който произхожда от Израел, но се е установил в македонската столица от 1997 г.

  Сем Вакнин е професор, д-р по философия и физика и е специализирал икономика и политическа икономия в САЩ

 30. 30 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#28] от "richardnixon":
  Желю Желев коментира предсказание на фюрера от книгата му “Майн кампф”:
  “Съдбата на европейските евреи се оказа такава неприятна, както фюрерът я предсказва в случай на война в Европа. След разпространението на войната, подстрекавана от евреите, тази неприятна съдба може да се разпространи и в Новия свят...” - стр.180, пак там. Желю Желев в книгата си „Фашизмът“.
  Германският пример се следва и във вътрешната политика – през декември 1940 г. е приет Закон за защита на нацията. Той противоречи на българската традиция на етническа толерантност и разкрива стремежа на българските управници да се съобразяват с нацистка Германия, болен мозък самонабедил се за "richardnixon".

 31. 31 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Когато пише книгата си "фашизмът", жельо не среща никакви трудности:
  Той просто ГЛЕДА РЕАЛНИЯ живот в комунизЪма и го ..пресъздава в книгата си ...:))
  И понеже съвпадаше на 99% - то и затова другарите леко го подгониха ...))

  BIG AL
 32. 32 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Весело

  До коментар [#31] от "BIG AL":
  Ти стана като хората които казват - “Тази книга не съм я чел – ама не струва!” . По - добре, кажи ни честно - не съм я чел и тази книга, а и за автора нищо не знам.

 33. 33 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Някои евреи са жестоко неблагодарни, но вижте как са изглеждали български политици на снимката от 1944 г и ги сравнете с олигофренските физиономии и ямурлуци на
  с каскетите
  и мутрите
  след тях! Върху това наистина трябва да се замислим!

 34. 34 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#21:"petrov9"]Това е термин за специфичното управление на Княжество България след преврата 1934 до 1944, в периода на нацистка Германия, наш основен съюзник.
  [/quote]


  Това е термин, с който боравеше комунистическата историография. А сега дори прокомунистическите историци го отбягват.

 35. 35 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 376 Гневно

  Статията е от ранния период на демократичнто развитие в, в който всякавки бивши нацисти се опитваха да измият черните страници от миналото си.
  Изключително слаба фактологично и пълна със зле прикрит антисемитизъм
  Удивен съм, че Деневник публикува такива пасквили!

 36. 36 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#27:"latcho59"]Може би президента Желю Желев, написал книгата „Фашизмът[/quote]


  Желев не казва нищо ново в тази книга. Далеч преди книгата на Желев излиза книгата на Хана Аренд, в която приравнява комунизма и фашизм.

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4

  Даже някои говорят, че Желев е заимствал от тази книга, но дори да не е така, той нищо ново не казва.

 37. 37 Профил на Ριζοσπάστης
  Ριζοσπάστης
  Рейтинг: 829 Любопитно

  Много ми е интересно защо българските евреи, които по презумпция трябва да са благодарни на Борис, който уж е спасил живота им, по време на Втората световна война масово се включват във водената от БРП въоръжена борба със същото това правителство, извършват атентати, а след 9.9.1944 са едни от най-активните екзекутори и обвинители в съставите на Народния съд…

 38. 38 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3931 Неутрално

  [quote#8:"daniel defoe"]Като казах македонски евреи, периодично комунистите и сръбските подлог от Скопие (предполагам насърчени и от сръбските си господари) надигат загрижен вой за македонските евреи и плюят с наслада по България.[/quote]
  Интересно! С тези си твърдения те не признават ли, че земите за които говорят са исконно български.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 39. 39 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 770 Гневно

  До коментар [#33] от "richardnixon":


  Изтупани като годежари...
  А народът е тънел в мизерия...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 40. 40 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 770 Неутрално

  До коментар [#37] от "Ριζοσπάστης":

  Избрали са прогресивното...

  Вчера зададох същия въпрос на един българофоб и се скри в миша дупка...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 41. 41 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#39] от "Six feet over":явно си голям картоф за да ръсиш подобни бисери. Точно когато светът е познавал тези политици, българският народ нито е гладувал, нито е студувал, нито войната особено го е тормозила! всичко това се случи при комунизма и насетне...

 42. 42 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#29:"dobrich"]Напоследък "античките" от Скопие искат да използват случилото се с македонските и беломорски евреи в своя полза.[/quote]

  Изразът "македонски евреи" по същество обслужва Фиром. Там използват този израз. Излиза, че преди няколко десетилетия е имало държава Македония и съответно в нея е имало македонски евреи. Отделен е въпроса, че Фиром говори, че е била окупирана от България. Това поредните измишльотини на хора без история.
  По време на войната България навлиза в Югославия и евреите, за които става въпрос могат да са югославски или български (тук може да се спори), но не и македонски. Държава Македония не е съществувала. Както и не е възможно да има българска окупация на Македония, след като тази държава не е съществувала.

 43. 43 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#36] от "el_sofia":ами желев не е целял да каже нещо ново с "Фашизмът"! Целта беше хората да видят, че комунизмът и фашизмът са еднояйчни близнаци, в които комунизмът е по-лайняния брат...

 44. 44 Профил на Ριζοσπάστης
  Ριζοσπάστης
  Рейтинг: 829 Гневно

  До коментар [#41] от "richardnixon":
  Хич, само дето и содата каустик не сме могли да си произведем, а сме я внасяли (необходима за производството на първобитния сапун от варена свинска мас)! Как е ухаело китното българско село, оставям на теб са се сетиш.
  В добавка — никаква канализация, кални пътища, никакво електричество, газови лампи…
  Ти Елин Пелин или Йордан Йовков не си ли чел?!

 45. 45 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 770 Неутрално

  До коментар [#11] от "el_sofia":

  Като не е имало фашизъм, кой тогава е искал да депортира евреите ?

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 46. 46 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  До коментар [#29] от "dobrich":
  Хубаво си ни го препоръчал професора Вакнин, само добави и фактът ,че е прекарал известно време в израелски затвор за измами.Колко пък тънки манипулации е извършил той с "макдонския идентитет" досега..не ми се разправя.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#43] от "richardnixon":

  Доста са останали с убеждение, че Желев е първият, който прави това сравнение. Това просто не е вярно. Най-малкото заради това ореолът около книгата на Желев е смешен.Да не говорим за басните, които се говорят, а именно, че книгата е пусната, защото от тия, които зависело не разбрали нейното съдържание)). Книгата излезе в началото на 80-те години и който е живял тогава е наясно, че нищо току-така не излиза. Вярно е, че книгата набързо изчезна, но кой знае за каква игра става дума тука. Все пак Желев си е техен човек. Просто човек с прокомунистическа биография. Докато Желев си пишеше и говореше по късно по РСЕ, Илия Минев - френски възпитаник лежеше в затвора. А след 10 ноември Минев не го допуснаха в СДС. Начело излезе......Желев, който сам в едно интервю по-късно си каза, че е марксист. Тия които издадоха книгата на Желев знаят много добре за какво става въпрос.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#44] от "Ριζοσπάστης":що за комунистически песни ни пееш? Точно комунистите разгромиха българското село, взеха земите и прогониха хората! Ало, изстрелите на Аврора са ти причинили страшни вреди на мозъчната мисъл, другарче...А мас са яли твоите предци...мас на село ядат само дерибеите...

 51. 51 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#45] от "Six feet over":

  Попрочети повече и сам ще разбереш, че не е имало фашизъм в България никога. Друго нещо е имало, но не фашизъм.

 52. 52 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#37] от "Ριζοσπάστης":
  Тъй като това е сериозен въпрос (само за интелигентни) и защото е риторичен въпрос, реших да не отговоря.

 53. 53 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  До коментар [#44] от "Ριζοσπάστης":
  Като спомена някои наши класици, ме наведе на мисълта за срещани от мен факти за.. битов антисемитизъм в нашия народ.
  Ето една българска приказка, преразказана от Каралийчев.
  Става дума за Хитър Петър, надхитрил користния и лъжлив евреин:..............
  ЗА ЛЪЖА — ЕДНА ЛИРА
  Веднъж Хитър Петър взел в ръката си една турска пара — сребърна меджидия, — отишел в еврейската чаршия и взел да вика:
  — Хей, хора, кой ми даде одеве тая меджидия? Като го слушали евреите, чудили се на ума му, но никой не смеел да се обади. Най-сетне един от тях намислил да се изхитри, та извикал:
  — Аз, аз ти дадох тая меджидия! Дай си ми я! Хитър Петър това и търсел. Той го хваща за яката и му казва:
  — На, вземи си меджидията, а си ми дай лирата, която ти оставих оня ден като залог срещу меджидията!
  Бре бива, бре не бива, евреинът объркал пусулата, почнал да се тегли, но Хитър Петър го държал здраво и не му давал да шавне.
  Най-сетне дошло спорът да се разреши в съда.
  Отишли в съда и Хитър Петър доказал със свидетели, че евреинът сам си признал, дето му бил дал меджидията.
  Тогава съдията присъдил — евреинът да даде една лира на Хитър Петър.
  http://chitanka.info/text/2394/39

 54. 54 Профил на Ριζοσπάστης
  Ριζοσπάστης
  Рейтинг: 829 Весело

  До коментар [#50] от "richardnixon":
  Пише се „дерЕбей“, ЕнтелЕгенте…

 55. 55 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#48] от "el_sofia":и ти си пострадал от теориите за конспирациите около "фашизмът"- Сега поне може да се чете и странично - влез в страницата на комисията по досиетата, там са издадени 9 тома на ДС-документи, прочети как тази книга е минала през иглени уши заради липсата на елементарна интелигентност сред полуграмотните куки, които са наказани за издаването и още куп други хора са си заминали. Така че, прочети повечко, а след това се изказвай...

 56. 56 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#54] от "Ριζοσπάστης":ало, гръцката аврора, я по-добре си напиши името на български, за да не те мислим за някой мумифициран фараон на комунизма от Птолемеите...тук се пише на български, не с гръцки йероглифи...

 57. 57 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#55] от "richardnixon":

  Първо - пак ще кажа книгата не казва нищо ново. Само повтаря нещо писано далеч преди това от друг.
  Второ - казвам си личното мнение относно издаването. Ти вярвай на когото искаш. Апропо - Желев казва, че е бил интерниран.....в родното село на жена си. Интересно кои по ремето на соца бяха интернирани в селото на жена си ?

  Трето - оставам с впечатление, че са млад, не си бил в активна възраст по времето на Живков. Така че е нормално да повярваш на легенди.

 58. 58 Профил на Ριζοσπάστης
  Ριζοσπάστης
  Рейтинг: 829 Весело

  До коментар [#56] от "richardnixon":
  А те не си ли мумията на Ричард Никсън? (сякаш пък твоето е написано на български…)

 59. 59 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#42] от "el_sofia":

  Абсолютно съм съгласен с тебе. Термина "македонски евреи" е пропаганден....

 60. 60 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#55] от "richardnixon":

  И още - интересно защо книгата на Желев минава през иглените уши, а Илия Минев не минава и цели 23 години е политически затворник ?! И как така си даваше интервюта по РСЕи нищо не му се случваше ?

 61. 61 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#46] от "тулса":

  Благодаря за информацията. Не знаех този факт....

 62. 62 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#57] от "el_sofia":не мога да ти отговоря на неинформираните ти въпроси - предпочиташ да разсъждаваш, без да мислиш! Желев е бил член на бКП, а Минев - стара мишена за ДС- Правиш ли някаква разлика?!

 63. 63 Профил на el_sofia
  el_sofia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#62:"richardnixon"]Желев е бил член на бКП, а Минев - стара мишена за ДС- Правиш ли някаква разлика?!
  [/quote]

  Разликата е огромна - единият дори един ден не е бил затвора и е голям дисидент и демократ членувал в БКП, а другият - 23 години е бил затвора.

 64. 64 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Весело

  До коментар [#56] от "richardnixon":
  Св. св. Кирил и Методий (на гръцки: Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος) са известни още и като Солунските братя.

 65. 65 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#58] от "Ριζοσπάστης":а това надписче ККЕ дето си си го поставил под сърп и чук да не би да е плакат от кампания за унищожаване на жаби КеКЕрици с подръчни инструменти в древния ти Египет?

 66. 66 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#64] от "latcho59":как е възможно в днешно време да виреят такива червенотиквеничета като теб?? Как оцелявате след пресушаване на комунистическото блато? Просто не мога да разбера тази мозъчна болест как ви бие съчмата....

 67. 67 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#65] от "richardnixon":
  Чукът символизира успеха на въстанието на Макавеите и чудотворното незагасване на Ханукията. Сърпът символизира и Луната, а нейната богиня Танита е покровителката на Картаген, като същевременно се свързва с богатия урожай, невѐж "richardnixon".

 68. 68 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#37] от "Ριζοσπάστης":

  няма никаква загадка - всеизвестно е, че единственото по-голямо нещо на Земята от искрената еврейска Благодарност е безкрайната еврейска Щедрост.
  евреите в България като Благодарност за спасението си отвърнали след 9-ти септември с пословичната си Щедрост, колкото могат от което имат, така го разбират...

 69. 69 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  Горният постинг ме кара да подкрепя тезата си за ..нееднозначното отношение към евреите в довоенна България, в която са излизали книги с подобно съдържание.Тук вече не става дума за относително безобидни подигравки а ла Хитър Петър и жълти базиргянин, а има преки обвинения за целенасочен "геноцид" на българите:
  "Избиването на българската интелигенция
  Пристигайки във Велико Търново‚ Нафталион заповядал незабавно да отделят изтъкнатите търновци начело с патриарх Евтимий и да ги заведат в манастира св. Троица. Когато заповедта му била изпълнена‚ евреинът Нафталион отива в манастира и лично ръководи избиването им. Всички българи християни заклали пред иконата на Спасителя. На всеки доведен на ешафота Нафталион повтарял подигравателно една и съща фраза: "Помоли своя Бог‚ може би той ще те спаси"‚ и тутакси пред лицето на патриарха рязали главите на невинните жертви и вършили всякакви зверства над беззащитния народ. (Лет. XIV. век‚ том 6‚ стр. 452)."
  ( от книгата:"Какво са направили евреите за България"
  Автор: М. Варшавски,Печатница "БОЖИНОВИ" - София, 1933 г.) 70. 70 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#22] от "citoyen":

  Не си ги смучи от пръстите.....

  Моите роднини и баща ми включително, бяха с пета армия в Македония и Западна Тракия, чичо ми е бил началник на железниците в "ново присъединените" земи, драги, така че знам от първо лице единствено число ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 71. 71 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  гръцки измекяри и комунисти събрали се тук да плюят България... типично...

 72. 72 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#20] от "dryn_dryn": Далече си от истината, политиката на България 1940-44 е била направо антисемитска, виж и м законите които приемат далече преди "окончателното решение" на съвещанието във Ванзее... 1942....Закона за защита на нацията 1940!!! ,който поставя началото на държавно организиран тормоз и преследване на евреите в България, Закон за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход (юли 1941) , и веднага след Ванзее Закон за възлагане на Министерския съвет да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси (юли 1942),
  Просто царот Боби и царедворците дупетати от 24 и 25 ОНС си бяха антисемити в червата....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 73. 73 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#72] от "boby1945":

  и?

 74. 74 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#70] от "boby1945":как не те е гнус да пригласяш на комунистически отрепки, след като си имал роднини, участници в обединението през 1941 г? Не плюеш ли по паметта на баща си? Имаш ли мозък да помислиш, че България е приела насила тези антисемитски закони, защото просто е щяла да бъде прегазена и всички евреи, барабар с много българи щяха да бъдат избити? Цар Борис изобщо не е бил антисемит. През 1938 г нарежда да дадат български паспорти на много лекари от Виена, защото са лекували родата му въпреки, че е германец. Така спасява и много гръцки лекари-евреи - мобилизират ги и ги вкварват в България под предлог, че са нужни на българската армия! Чети, а след това пиши, иначе си чукча...

 75. 75 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#72] от "boby1945":

  Когато пишем за анти еврейските закони, нека не забравяме духа на времето. Когато, ако забогатяваш само от търговия без да си производител, е било срамно. Както и влиянието на християнството, натиска на Германия, получаването на Ю.Добруджа с решаващата подкрепа на Хитлер.....
  ...."царот Боби и царедворците дупетати от 24 и 25 ОНС си бяха антисемити в червата"....Антисемит в червата беше и Сталин и цялата болшевишка върхушка!


 76. 76 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#74] от "richardnixon":

  Царство България дълго време през войната е било транзитна територия за отиващите в Палестина европейски евреи.

 77. 77 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 770 Неутрално

  До коментар [#41] от "richardnixon":

  Да, цял свят е познавал тези, но като подлоги на хитлеристите...

  Затова и съгласно решенията на Техеранската конференция, след победата на Великите сили, те са си получили заслуженото и за гонението на евреите...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 78. 78 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Драги, аз също от първо лице-баща ми и двамата ми вуйчовци, които също са преки свидетели на тази епоха. Но махленските свади на роднинска почва едвали ще променят нашия поглед върху събитията.

 79. 79 Профил на КОНПИ
  КОНПИ
  Рейтинг: 770 Неутрално

  До коментар [#72] от "boby1945":

  Даже към ЗЗН е имало и допълнение, съгласно което евреите са били изпращани в трудови лагери...

  Големият артист Лео Конфорти (евреин от Дупница), също е бил в такъв лагер...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 80. 80 Профил на LvM
  LvM
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Да де, разбрахме вече. Това монархо-фашистите са най-подлата гад на света. И синагоги взривяваха, и гражданска война опитаха да запалят по заповед на Берлин, и атентати правиха, и трябваше Вермахта да окупира България, че да се измъкнат от утайката на обществото и да заграбят властта. И после като се почна един народен съд върху евреите, едно експроприиране на юдейския капитал, едни концлагери в Белене, Ловеч, едни мераци България официално да се слее с хилядолетния Райх, че даже до ден днешен носят цветя на паметника на хитлеристката армия и го пазят от посегателства.

  "Socialism is not an alternative to capitalism; it is an alternative to any system under which men can live as human beings."
 81. 81 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 778 Весело

  [quote#35:"kuchukov"]Удивен съм, че Деневник публикува такива пасквили! [/quote]
  А аз не. "Дневник" е българският "Фокс нюз"!

  ☭ Нас червеното знаме роди ни...☭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 82. 82 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#79] от "Six feet over":

  Това не са били лагери от нацистко-болшевишки тип. Нормите са били поносими - изпълнявали се до обяд. Имало е отпуски по време на религиозните празници...

 83. 83 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  До коментар [#37] от "Ριζοσπάστης":

  Да бе, и аз се чудя какъв е тоя научен труд с общи приказки и без списък
  http://der-stuermer.org/judenlistbg.htm

 84. 84 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 750 Гневно

  [quote#2:"boby1945"]Откровено лъже, като не споменава Закона за защита на нацията 1940!!![/quote]

  Да си беше направил поне труда да прочетеш първата част на статията, където се описва въпросния закон, вместо да плещиш глупостите си тук!

  [quote#2:"boby1945"]със знанието и благословията на дупетатите от 24 и 25 ОНС и самия цар боби 3 .... После защо имяме Народен съд...[/quote]

  Глупако, българските евреи са спасени благодарение на същия този Цар Борис III и депутати като Димитър Пешев! Прочие, Димитър Пешев е осъден от въпросния Народен съд за "фашистка дейност и антисемитизъм", регентите и други депутати също. И то арестувани в заседателната зала! Общо 2730 смъртни присъди издава т.нар. Народен съд. За сравнение - Нюрнбергският процес, който изправя главните виновници за военните престъпления и избиването на евреите, издава 12 смъртни присъди!

  Толкова по въпроса за адекватността на този т.нар. "народен съд".

  Важният факт вече се написа по-нагоре и си го набий хубаво в главата! По времето, когато Хитлер е пълен властелин в Европа, ние спасяваме 50 000 евреи от смърт. Когато Сталин и съветските окупатори поемат нещата - у нас без съд и присъда са избити 30 000 души, други 30 000 войничета загиват напразно във финалния етап на войната (СССР гласува против това да бъдем признати за съвоюваща страна) + народния съд + стотиците хиляди по лагери в следващия половин век.

  Ето това е голямата равносметка. Пък приказките за "монархо-фашизъм" и други тъпотии си ги запази за себе си, защото ставаш циничен, с оглед на огромния брой избити от съветските окупатори и техните слуги у нас.

 85. 85 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 778 Неутрално

  http://www.lostbulgaria.com/?p=434
  [quote#79:"Six feet over"]Даже към ЗЗН е имало и допълнение, съгласно което евреите са били изпращани в трудови лагери... [/quote]
  http://www.lostbulgaria.com/?p=435

  http://www.lostbulgaria.com/?p=433

  http://www.lostbulgaria.com/?p=5214

  http://www.lostbulgaria.com/?p=5213

  ☭ Нас червеното знаме роди ни...☭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 86. 86 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 750 Гневно

  [quote#79:"Six feet over"]Евреите са били изпращани в трудови лагери.[/quote]

  Но са спасени от смърт! Трудови лагери, в които условията са били поносими, имало е адекватна храна, медицински услуги, без надзиратели с автомати и т.н. комунистически нечовешки изобретения!

  Ти ми кажи какво направиха червените отрепки, които бяха поставени от съветския окупатори на власт след това. Колко хиляди избиха, а?

 87. 87 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 618 Неутрално

  До коментар [#3] от "boby1945":

  Той Господ ти е "цъкнал минус" и аз не мога да не се съглася с него.

 88. 88 Профил на hunt
  hunt
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#54:"Ριζοσπάστης"]Пие се „дерЕбей“, ЕнтелЕгенте… [/quote]

  Я пак!!! Има интернет, погледни в онлайн тълковния речник поне дали е дерибей или деребей!!!
  Аман гърци да ни дават акъл. Гледаите си фалиралата държава и си мълчете!!!

 89. 89 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 675 Неутрално

  И продължението е много качествено! Поздравления!

  България е древна и заслужава много повече!
 90. 90 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Откъде изскочиха толкова много българомразци? Нашите форумни комунета, гъркофили и имбецили си ги знаем, ама другите откъде изскочиха?
  Може ли да сте толкова прости да не разбирате, че така мятате лайна по себе си?
  Тук не говорим за партии, а за България.
  Все едно да кажете, че произхождате от кривокраки монголоиди?
  ( И това много често се твърди!)
  За такива изстъпления не може да има разбирателство и толерантност.

  България е древна и заслужава много повече!
 91. 91 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#21:"petrov9"]Това е термин за специфичното управление на Княжество България след преврата 1934 до 1944[/quote]

  Петров, петров... През 1934-та до 1946-та в Европа, а и в света нема "Княжество" България - има ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ!

  Единственият недостатък на Н.В. Цар Борис ІІІ е, че е бил мно-о-о-ого снизходителен към съветските боклуци в Царството.

  Ако аз бех на Негово место, тебе и подобните ти сега немаше да ви има да дращете по форумите.

  Проклета да е Русия!
 92. 92 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#26] от "Sinergy":

  Аз не твърдя,че само българите са мизерствали в района.На Балканите всеки е клал всеки.
  Това което казвам е,че ревизията на българската история тъкмо започва и за някои (личи си от коментарите под статията) ще е много болезнен процес.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 93. 93 Профил на Ριζοσπάστης
  Ριζοσπάστης
  Рейтинг: 829 Весело

  До коментар [#88] от "hunt":
  http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9
  Аман от пишман националисти и тъпи шовинисти, на които един филелин им разказва играта…

 94. 94 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#84] от "Sioux":
  Неучка фаше, ЗЗН е създаден именно от тези дупетати на 24 ОНС....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 95. 95 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Ей фашетата не се увличайте да защитавате фашизма щото вижте какво пише в българския Наказателен кодекс: "Чл. 108. ...Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология ..........., се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева"

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 96. 96 Профил на hunt
  hunt
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#93:"Ριζοσπάστης"]Амн от пишман националисти и тъпи шовинисти, на които един филелин им разказва играта… [/quote]

  Приемам, тъп националист съм и шовинист. Наистина не съм очаквал един филелин да е чел "Хъшове" на дядо Вазов. Все пак това е доста над нивото му
  Филелините четат Ципрас!!!

 97. 97 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#92] от "EREBUS":Какво ще ревизираш ти, с елементарните си внушения? В Министерството на истината на Оруел не ви ли научиха, че за да ревизираш трябва поне с ум да прозираш?

 98. 98 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#95] от "boby1945":комуне безродно като теб наистина заслужава някоя друга година да прави тухли - законът се отнася за болшевици, не само за нацисти! От една порода сте!

 99. 99 Профил на montepulciano
  montepulciano
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Появата на такива статии /при това в два броя/ не е добра практика. Тя много напомня за това, как еврейския въъпрос е бил използван за отвличане на вниманието от текущите проблеми......
  Няма спор относно благодарността на българските евреи към българските си съграждане за тяхното спасение, но тук се чуват и други гласове, ЗАЩО ЛИ?

  Защо Дневник не разгледа нарастващия антисемитизъм в наши дни, тук в България, когато по-голямата част от населението не е виждала жив евреин.
  Защо Дневник не изследва причините за това?
  Защо все повече хора говорят срещу евреите, днес и сега, и на какво основание.
  Ксенофобията набира сили и ще ни създава много проблеми в близко бъдеще.

 100. 100 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#93] от "Ριζοσπάστης":
  Аман от масони, видни зидари и от посветени. Аман и от незнаещи, нечетящи. Масоните в България: Членовете на Българските масонски ложи, родени в Македония (до 1944 г.), В брошура на Главно управление на архивите към Министерски съвет на Р. България, С., 2003 г. Силянов е под номер 798.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK