Прочит на историята: Кой всъщност трябваше да бъде съден от т.нар. "народен съд"?

От ляво на дясно : Антон Югов, Димо Казасов, Георги Трайков, Георги Димитров, Кимон Георгиев, Александър Оббов, Дамян Велчев, неизвестни - митинг за обявяване на Републиката, площадът пред Парламента, септември 1946г.

© www.lostbulgaria.com

От ляво на дясно : Антон Югов, Димо Казасов, Георги Трайков, Георги Димитров, Кимон Георгиев, Александър Оббов, Дамян Велчев, неизвестни - митинг за обявяване на Републиката, площадът пред Парламента, септември 1946г.В прословутата наредба – закон, с която се създава противоконституционният "народен" съд, "узаконил" политическите убийства и саморазправата с целия политически, военен, стопански и административен елит на България, е записано, че това ще е съд над "виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея."


През декември 1944г. Трайчо Костов получава поредната радиограма от Георги Димитров, отнасяща се до присъдите, които т.нар. "народен съд" трябва да издаде по заповед на Кремъл.


"Оправдать никого не следует!"
нарежда гневно от Москва на руски Георги Димитров на съратника си в София. Всъщност, още на 25 септември 1944 г. получилите властта с помощта на армията на Сталин български комунисти рапортуват в телеграма до Георги Димитров (на руски, естествено!):


Готов е законопроектът за народния съд. Приета е най-кратката процедура, но докато започне да действа, ще мине известно време. То може да бъде използвано за негласна ликвидация на най-злостните врагове, което се провежда от нашите вътрешни тройки. Контрареволюцията трябва да бъде обезглавена бързо и решително.  (ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.49 (Оригиналът на руски е тук).


Наредбата-закон, с която "народният съд" е утвърден на 6 октомври 1944 с Указ 22, е подписана от нелегитимно регентство. То нито е утвърдено според чл. 27 от Конституцията на България, нито пък регентите отговарят на изискванията на чл. 29. 


Така нареченият "народен съд" също е създаден незаконно и против действащата българска конституция, която изрично забранява създаване на извънредни съдилища или следствени комисии в България под никакъв предлог и наименование (съгласно чл.73, ал.2).


Но абсурдите не свършват дотук. Така наречените "народни обвинители" се назначават направо от Министерския съвет, а "народните съдии" се избират от областните комитети на Отечествения фронт, доминирани от комунистите, без дори да се изисква задължително юридическо образование или квалификация.


Присъдите се определят от централното и от местните ръководства на компартията, но под диктовката на Москва, която иска определен брой смъртни присъди. Подсъдимите са лишени от правна защита и от свидетели, само обвинението има право на свидетели. Обвиняемите нямат право на обжалване, смъртните присъди се изпълняват още същия ден.


Всъщност, както става ясно от поредната телеграма до Димитров, зловещият фарс, наречен с гръмкото име "народен съд" е създаден с една-единствена цел – да "узакони" извършваните от 9 септември 1944г. натам убийства без съд и присъда.


Телеграма на ЦК на БРП(к) до Георги Димитров в Москва, 1 октомври 1944г.


Във връзка с известно недоволство, изразено от нашите мекотели съюзници по повод революционното ликвидиране на фашистката агентура, решихме:


чистката да продължи още една седмица, след което ще започнат да работят народните съдилища и


чистката ще тръгне по законни пътища


(ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.60)


 До създаването на "народните съдилища", в които чистката тръгва "законно", в България са убити десетки хиляди без съд и присъда.


Убийствата са извършени от "въоръжени партийци и комсомолци", "негласно създадени" за тези "особено отговорни задачи" (вж Телеграма на ЦК на БРП до Георги Димитров в Москва, 13 септември 1944; ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.12-13). 


А ето и част от "мотивите" за създаването на този антинароден съд:


"България бе хвърлена в Световната война против съюзените демократически държави за цели, чужди на народните и държавни интереси. С влизането в тристранния пакт и с редица други политически и стопански съглашения страната ни бе привързана към Германия, която започна и раздуха войната за поробване европейските народи и за световно господство, България бе сведена до положението на германски васал."


Изумителна е наглостта и лицемерието на хвърлялите до вчера позиви български комунисти, призовавали според инструкциите от Москва българското правителство да влезе в Тристранния пакт, но особено изумителна е наглостта на самия Георги Димитров.


В статията си "Потулено послание на Георги Димитров" (публикувана в бр. 28 от 14- 20 юли 2006 г. на в. "ПРО и АНТИ") Фреди Фосколо ни запознава с една прелюбопитна статия на лайпцигския герой, известна като т.нар. "Октомврийско писмо" на Георги Димитров.


То е публикувано, разказва ни Фреди Фосколо, на 3 ноември 1939 г. в списанията "Комунистически интернационал" и "Болшевик" (а според някои данни и във в. "Правда") под заглавие "Войната и работническата класа в капиталистическите страни".


Какво е основното послание на този Димитровски апел?


В него английските и френските "буржоазни" правителства, подкрепяни от социалдемократическите лидери са посочени като ... главни подпалвачи на войната.


Според Димитров нито Германия, нито СССР били съгласни "да вадят кестените от огъня" за ново преразпределение на света в полза на англо-френския империализъм и колониализъм, защото зад лицемерен антифашизъм Англия и Франция криели страха си от работническата класа.


Нещо повече.


Снимки, направени от германската полиция на арестуваните по обвинение за подпалването на Райхстага трима членове на Коминтерна: Васил Танев, Благой Попов и Георги Димитров, Берлин 1933 г.

© www.lostbulgaria.com

Снимки, направени от германската полиция на арестуваните по обвинение за подпалването на Райхстага трима членове на Коминтерна: Васил Танев, Благой Попов и Георги Димитров, Берлин 1933 г.


Според лайпцигския герой, този непримирим антифашист: "това, което преди тази война беше характерно за режима на фашистките държави, в хода на войната все повече се развива в тъй наречените демократично-буржоазни страни". (вж "L'employe en lutte" N-206, septembre 1975  pages -842 a 851, F 391/206 – Histoire. " La GUERRE  et la classe ouvriere des pays capitalistes". Bibliotheque : B.D.I.C   Universite  Paris X  . Nanterre)


В статията си "Потулено послание на Георги Димитров" Фреди Фосколо разкрива и мистерията около този внезапен завой на 180 градуса на секретаря на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал(ИККИ), който само ден преди подписването на пакта "Молотов – Рибентроп" отправя до всички комунистически партии следната директива: ,,Да се продължи с още по-голяма енергия борбата срещу агресорите, особено срещу германския фашизъм!"


Очевидно подписването на пакта между СССР и Германия е изненадало и объркало "лайпцигския лъв" и не знаейки какво да прави, той унизително моли Сталин за инструкции. Понеже вождът мълчи, Димитров се обръща към секретаря на ЦК на болшевишката партия Жданов, който му урежда аудиенция при Сталин на 7 септември 1939 г.


От дневника на Георги Димитров, пише Фосколо, става ясно какво му е наредил Сталин и повелята може да се каже с едно изречение: лозунгът срещу фашистите се сваля.


Има си хас – хитлеристка Германия вече е съюзник на СССР!


В тази връзка Сталин нарежда на Димитров като главен секретар на Коминтерна, да отправи към всички секции на международното комунистическо движение новите тезиси, обосноваващи този 180-градусов завой. И лайпцигският герой послушно изпълнява заръката. Но това не е всичко, уверява ни Фреди Фосколо и продължава:


"Една година по-късно Г. Д. отива още по-далече."


Германско-съветските пактове не са уточнили сферите на влияние в Скандинавия и в Балканите. През есента на 1940г. по повод на България се появяват първите търкания между двата звяра, захапали Европа.


В Берлин на 12 и 13 ноември 1940г. Молотов  и в присъствието на Хитлер предлага на Германия да присъедини Съветския съюз към тристранния пакт – Рим, Токио, Берлин, ако Райхът признае, че България и Румъния влизат в съветската зона на влияние. Фюрерът отхвърля предложението и дори пред българския посланик Първан Драганов заявява, че не желае "България и Румъния да бъдат превърнати в болшевизирана пустиня, какъвто е случаят днес с държавите на Прибалтика".


Въпреки това на 25 ноември 1940 г. пратеникът на Сталин Аркадий Соболев пристига в София и настоява българското правителство да сключи със СССР политически и военен съюз, наречен "Пакт за взаимопомощ", подобен на този, наложен в Прибалтика няколко месеца по-рано.


Сталин: "Не възразявам България да се присъедини към тристранния пакт"


Ето какво ни разказва Фреди Фосколо още: "Към всичките си аргументи Собо­лев прибавя и следния, който същия ден Георги Димитров чува от устата на Сталин и записва в дневника си (25.XI.1940 г., стр. 203): "Ако пактът бъде сключен, ще се договорим конкретно за формите и размерите на взаимната помощ. При сключването на пакта за взаимопомощ ние не само не възразяваме България да се присъедини към Тройния пакт, но тогава и самите ние ще се присъединим към пакта."


Тези думи на Сталин, Димитров бърза да предаде на другарите си в София и незабавно им изпраща телеграма, насърчавайки комунистическата партия в България широко да отрази съветското предложение. Соболевата акция обаче се проваля и вбесен от неуспеха, само три дни по-късно, Сталин излива гнева си върху Димитров и българските комунисти:


"Нашите в София разпространяват позивите по повод съветското предложение към България. Глупаци!"


На свой ред и Димитров припряно и гневно телеграфира в София: "Изпратих указание да се прекрати тази вредна глупост...".


С поведението си, заключва Фреди Фосколо, Г. Димитров не само показва пълна сервилност към имперската съветска политика, но докарва себе си до сюрреалистичния абсурд – лично той, като главен секретар на Коминтерна, да подкрепя по препоръка на Сталин, присъединяването на България към антикоминтерновския тристранен пакт.


Прочетете сега отново "мотивите" за създаването на т. нар. "народен съд":
"България бе хвърлена в Световната война против съюзените демократически държави за цели, чужди на народните и държавни интереси. С влизането в тристранния пакт и с редица други политически и стопански съглашения страната ни бе привързана към Германия, която започна и раздуха войната за поробване европейските народи и за световно господство, България бе сведена до положението на германски васал." (вж Централен партиен архив, ф. 250, оп. 1, а. е. 20, л. 1–7 )


Толкова за лицемерието и опортюнизма на вчерашните комунисти начело с Георги Димитров.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (436)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Много ясно е -- требваше да се осъдят комунистите, целото ОФ, което се съгласява и Великите сили, по чието разпореждане се извършва и които мълчаливо гледат произвола. Според уговорката от 1943-та.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 2. 2 Профил на butarino
  butarino
  Рейтинг: 434 Весело

  На съда всичко е ясно! Да влезе убитият!

 3. 3 Профил на novi
  novi
  Рейтинг: 381 Любопитно

  ...Сталин: "Не възразявам България да се присъедини към тристранния пакт"...

 4. 4 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 855 Неутрално

  Интересна тема, но означава ли това, че отричайки осъждането на управляващия елит преди 9-ти септември всъщност обявяваме за правилни съюза и сътрудничеството с нацистка Германия?

 5. 5 Профил на NK /имигрант в родната страна/
  NK /имигрант в родната страна/
  Рейтинг: 861 Разстроено

  Мдаммм, както и друг път съм писал... България има изключителни пропуски относно обсъждането и тълкуването на най-новата ни история. И не само.

  Тук въпросът опира не до анти и про нечии си настроения. Опира до факти, обсъждане и постигане на обществен консенсус относно тълкуването им.

  За съжаление в България масово се наблюдава замитане на подобни въпроси под килима до степен, която накрая обръща всичко с главата надолу... за да започне наново замитане от новите силни на деня.

  Правителството ОЛИГАРСКИ призовава: "ПЛУВАЙ, БЪЛГАРИНО... НЕ Е РИБА!"
 6. 6 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 776 Неутрално

  "Г. Димитров не само показва пълна сервилност към имперската съветска "
  Г.Д. е Съветски гражданин, неговата родина е СССР.В.Коларов е същата плетка. Всички комунисти са един дол дренки. Проливането на кръв , рязането на глави и правенето на революции е цялата им идеология. Внимателният прочит на историята го потвърждава. А и им сърбахме попарата....

 7. 7 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  Не може да се очаква от комунист да мисли. МИсленето е противопоказно за комунистите, а сервилността и беззаконието са основните им отличителни черти.

  Саморазправата с целия политически, военен, стопански и административен елит на България и обезглавяването на цвета на нацията през 1944 и следващите години нанася неоценими вреди на БЪлгария. Тази класа не е възстановена и до днес, поради което икономическото и политическото положение България е в упадък и в днешно време.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 8. 8 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 855 Неутрално

  А ако някой още се чуди защо Сталин решава да подпише пакт с Германия, да знае, че това е било хитър начин, всъщност единствения начин да засилят Хитлер да започне войната на западния фронт, вместо на източния.

 9. 9 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 968 Любопитно

  В момента България си е все още колония на РФ/СССР/ не явно. Ситуацията е ще стане като Сирия ако българските граждани се надигнат за изгонване на 30 000 руски агенти и още по вече руско съветски граждани с временни /23 г.вече/ тескерета. Извънреден съд за БКП/БСП/ДС и наказване за националната катастрофа 1944 - 2012 година.
  Докато не се скъса връзката със СССР/РФ няма оправия и да се осъдят виновниците и наследниците им които проповядват все още тая колониална руска зависимост.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 10. 10 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Неутрално

  С изтребването на цвета на нацията е поставено началото на обезглавяването на българщината. Така българите губят своите естествени водачи-родолюбци, а на тяхно място се поставят комунисти-интернационалиси (т.е. борци срещу патриотизма. Та вижте им художественото творчество от онова време) Дори при турското робство българите са били по-будни и готови за борба. Не случайно в България все още не съществува истински народен лидер.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 11. 11 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  От Г. Димитров през Гриша Филипов та до С. Станишев са все съветски поданици, безродници, които основно се занимаваха със избиването на българи. Тази престъпна сган и съвременните ѝ наследници трябва да бъдат подложени на лустрационни закони и да нямат никакъв достъп до власт.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Неутрално

  [quote#1:"Darth Чебуратор"]Според уговорката от 1943-та.[/quote]
  Тогава едва ли се дава карт-бланш на разни простаци да колят и бесят най-отбраните хора на една страна....
  Впрочем, това което червените кхмери извършиха в Камбоджа едно време е само копи-пейст на действията на съветските подлоги в България. А и не само у нас.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 14. 14 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  Комунистите са чума, мор и апокалиспис за България. Държавата ни е просъществувала през много по-враждебни времена, когато всякакви народи са нахлували от Азия и никой не се е и сещал за човешки права или други такива либерастки изцепки.. Намирала се е до велики и враждебни гиганти като Византия и Османската империя, преживяла е татарски нахлувания и вътрешни разцепления, преминала е през робство, преживяла е в най-ново време две национални катастрофи и три загубени войни и пак е оцеляла. Дойдоха комунистите и еб... мам... и на народ и на държава. Гадове мръсни. Пак ще има комунистическо квичене под статията, но това е положението.

  Няма шики-мики.
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Неутрално

  [quote#12:"ръмжо"]Първото качествено прочистване на боклука на България - някой се опитват да ги изкарат интелектуален елит - ма няма да мине - чисти антибългарски боклуци са били повечето![/quote]
  1.Принц Кирил Преславски Сакскобургготски, Богдан Филов - министър председател, Ген. Никола Михов - тримата регенти на България, както и 17 министри
  2Райко Алексиев, Данаил Крапчев, Петър Амзел и други. По това дело е осъден журналистът и редактор на в. "Демократически сговор" и в. "Мир", Димитър Павлов. Присъдата е "за скудоумие и шовинизъм". Осъдена е и писателката Фани Попова-Мутафова за прогерманското ѝ поведение.
  3За брой на процесите се сочи 135, а за общ брой на присъдите — 9 155.[6] Подсъдни на съда са и лица, неприсъстващи и убити без съд преди заседанието, а по отношение на конфискацията — конфискува се имуществото, това на наследниците, както и имоти на други притежатели, ако са били обект на сделки години преди това. По други данни обвиняеми пред Народния съд са 11 122 души, смъртни присъди получават 2730..
  4На доживотен затвор са осъдени 4 бивши министри (професор Михаил Арнаудов, Константин Муравиев, Вергил Димов, Руси Русев), 2 царски съветници, 22 депутати, няколко професори и други. На 3 юли 1945 г. Главният народен обвинител Георги Петров докладва, че са произнесени 2618 смъртни, 1226 доживотнни тъмнични, 8 20-годишни, 946 15-годишни, 687 10-годишни и 3741 по-кратки присъди. Голям брой от осъдените на затвор умират непосредствено след съда от побой и изтезания....

  Присъдите на съда според Министъра на правосъдието
  присъди брой осъдени
  смъртни 2730
  доживотни тъмнични 1921
  20-годишни 19
  15-годишни 962
  10-годишни 727
  по-кратки присъди 3241

  Повече -http://bg.wikipedia.org/wiki/Народен_съ

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 17. 17 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#13:"Храбър"]Тогава едва ли се дава карт-бланш на разни простаци да колят и бесят най-отбраните хора на една страна....[/quote]

  Напротив, точно това е станало.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Percentages_agreement

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 18. 18 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 381 Любопитно

  Трябваше да бъде съдена,осъдена и обезглавена българската нация, което беше и направено. Вместо елит получил образование в Берлин, Виена, Париж; Лондон, България се сдоби с Лев Главинчев, Цола Драгойчева, Тато, Пенчо Кубадински...

  През 1989г наследниците тази върхушка трансформира политическата си власт в финансова и икономическа и в резултат загубихме още 20г.

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 19. 19 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#16] от "Храбър":

  Присъдите на съда според Министъра на правосъдието
  присъди брой осъдени
  смъртни 2730
  доживотни тъмнични 1921
  20-годишни 19
  15-годишни 962
  10-годишни 727
  по-кратки присъди 3241

  "Демокрацията" сега и времето преди 9 септември е убила мнооого повече от тези цифри - а обрекла на "затвор" милиони!

 20. 20 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Неутрално

  До коментар [#18] от "toffeetwr":
  Написаното от теб е неотменима истина, която тихомълком се отминава. Причината е ясна. Властващата позиция на руските подлоги в България. Тук му е мястото и да се каже, че именно тази руска пета колкона в родината ни е и причината до сега да нямаме истински родолюбива позиция по явните нападки от Македония. За липсата на позиция по потъпкването на правата на българите в Македония, които са над един милион.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 21. 21 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Неутрално

  До коментар [#19] от "ръмжо":
  Момче! Срещу фактите излизаш с големи думи. Нещо много характерно за комунистическата пропаганда.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 22. 22 Профил на StiffUpperLip
  StiffUpperLip
  Рейтинг: 534 Гневно

  Комунистите = Унищожението на България. Преди девети септември, терористични актове и работа срещу държавата плюс всякакви изгъзици като създаване на македонска, тракийска и добруджанска нация. След преврата на девети септември (благодарение на Красная Армия), терор и физическо унищожение на елита на нацията. След това насилствена национализация, след няколко години, насилствена колективизация и отнемане на земята от селяните (ето това е от основните причини, откъснаха селяните от земята и жените спряха да раждат деца). Следват гигантомански супер неефективни проекти, произвеждане на супер енергоемки и нискокачествени продукти, планова икономика, дефицити и опашки, режим на тока и т.н. Плюс вездесъщата роля на ДС, лагери за недоволните, следене и доносничество и строя естествено фалира. Приучиха народа да мързелува и да чака на държавата. Последва най-доброто за комунистите, безкръвен преход при който останаха на власт, раздадоха си куфарчетата, крадяха закриляни от тяхната съдебна система, проникнали са като метастази навсякъде, във всички власти, "интелектуалци", "журналисти", "бизнесмени", "социологически агенции", лъжат и крадат народа и държавата.

  След всичко написано ( а 90% е пропуснато, просто няма време и място да се изброят всички техни зулуми) е пределно ясно, че народа няма съпротивителни сили, обезверен, лъган и мачкан в продължение на десетилетия.

  Комунисти, гнус ме е от вас.

  "Демагогията е на върха на БСП", "партийната аристокрация е една от най-уродливите форми на обществото". Жан Виденов ви го каза.
 23. 23 Профил на Malvina Eneva
  Malvina Eneva
  Рейтинг: 384 Неутрално

  До коментар [#19] от "ръмжо":
  На "затвор" бяха обречени всички българи, които до 1990 г не можеха да посещават други държави, за разказване на вицове можеха да отидат в затвора, или да бъдат изселени,не можеха да имат хубава работа и добро заплащане, ако не са членове на Партията, за жилище или кола чакаха десетки години, чакаха да им "пуснат" банани и портокали за Нова година и много още подобни красоти

 24. 24 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1462 Неутрално

  До коментар [#4] от "Отнесен":

  "...че отричайки осъждането на управляващия елит преди 9-ти септември всъщност обявяваме за правилни съюза и сътрудничеството с нацистка Германия?"

  Не така меко! Ние не "отричаме осъждането", а категорично осъждаме унищожаването на елита на България от комунистите. И какво значи "обявяваме за правилни или неправилни", ако самият Г.Димитров до последния момент е давал директива да се поддържа присъединяването на България към пакта? Фактически десетките хиляди избити са жертва на това, че не са знаели, че чичко Сталин за 24 часа си е сменил мнението на 180 градуса! И какво би било, ако на следващия ден той отново го промени на същите 180?
  В действителност, новите факти не променят това, което се знаеше като основно: че елитът на България е унищожен заради параноика в Кремъл и неговата впиянчена марионетка ГД, чиято мумия комунистите 40 години държаха в центъра на София! Подробностите правят картината още по-зловеща, а вината на комунистите- неизмерима !

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на baghatur
  baghatur
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Не знам,но имам чувството,че се правят опити да се реабилитира един режим за сметка друг ... при положение,че двата режима са огледални образи един на друг ...

  Liberate Your Mind!
 27. 27 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#23] от "alexs":

  Пълни глупости, и след 90-та не можеше да ходиш никъде щото запада не те пускаше и ставаше също неимоверно трудно. СЯ щото сме една държава за това не могат лесно да ни спрат. Ама пак го правят подмолно - като не отварят работните си места на равно за нас
  Колкото до смехорията с вицовете да, в началото на комунизма може и да било така ама по времето което аз съзнателно помня хич не беше верно това което казвате.
  Колкото до как ако не си член на партията и не си равнопоставен на останалите - смях. Няма как да докажеш че някой взима по голяма заплата от друг само защото е партиец или живее в по голям апартамент, къща, кара друга кола, ходи повече на море
  Тук просто има една банда озверели хора които вярват че за неуспеха им има само един отговор - комунистите са, бяха, и ще са виновни за всичко Живейте с тази мисъл, поне ще има повече възможности за нас нормалните да съградим един друг свят

 28. 28 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 978 Весело

  Браво! Много добра статия пълна с факти!

  Предлагам ви, да потърсите спонсор и да направите филм, който после да се излъчи по БНТ и другите телевизии с национално покритие в най-гледаното време.

  Ще бъде много полезно за всички българи вместо да гледат поредния сериал.

 29. 29 Профил на Malvina Eneva
  Malvina Eneva
  Рейтинг: 384 Неутрално

  До коментар [#27] от "ръмжо": Имам съсед, който е бил "вътрешен контрол" в министерство през 80-те години и той е събирал в папка кой от колегите им какво е говорил и какви вицове е разказвал. Защо мислите е събирана такава информация?
  А може ли някой да сподели дали преди 1990 г е бил ръководител, дребен или едър началник, отговорен служител, или каквото и да е, което да осигурява висока заплата и привилегии, без да е бил член на БКП?
  Тези от вас, които са учили в езикова гимназия през 80-те години, спомняте ли си че 2/3 от местата бяха за привилегировани по разни членове и параграфи, а за останалата 1/3 се бореха всички останали на общото основание?
  Тези от вас, които по същото време са искали да учат определени специалности в Университета и ВИИ, трябваше да получават бележки от местните ОФ-организации, че и те, и родителите им, са с "правилно отношение към народната власт и Партията". Това спомняте ли си го?

 30. 30 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Нима някой е изненадан? Къде са комуноидите да ни обяснят, че това е реваншизъм, злобна лъжа от страна на империалистите и грозна плювка връз суратите на червените им предци? Когато комуноидите изчезнат от лицето на Земята, ще има живот за нас, останалите...

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 31. 31 Профил на коколино
  коколино
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Бе защо никой не споменава,че "Народния съд"е решение на Ялтенската конферанция??
  Изобщо не е българска измислица.Или пък желание.И друго.
  Българския съд издава най-малко присъди в сравнение с другите.
  Ако проверите например във Франция,Италия,Югославия колко хора са избите само без съд и присъда ....свят ще ви се завие.
  Лошо е, когато историята се употребява, само за да дойде някой на власт- и да граби.

  кому е изгодно?
 32. 32 Профил на gentilebg
  gentilebg
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имам една молба към коментатиращите тук: Моля не обръщайте внимание на "промити мозъци" (меко казано), неспособни на собствени мисли и разсъждения, недоразумения като ръмжо.
  Отговаряйки на тъпотийте,им вдигаме единствено самочувствието, защото започват да се чувстват важни и да се взимат "на сериозно".
  Отминавайте техните коментари просто с мълчаливо пренебрежение.
  Друго те не са и заслужели.

 33. 33 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#29] от "alexs":

  Ами мога да ти дам доста примери, за това как хора които не са комунисти (или псевдо комунисти но с червена книжка) са заемали ръководни длъжности около мен. Ама за какво да го правя като нито ги познаваш, нито ще повярваш (като те гледам какви ги дрънкаш).
  Освен това как точно ще докажеш че хората с партиен билет на определени длъжности са били некадърни? Аз съм убеден че доста от познатите и приятелите ти са имали такъв (може и ти да си имала) и ти сега има казваш в прав текс че са некадърници
  Колкото до тези дето са събирали разни доноси - аз доносниците не ги броя за истински хора било то комунисти или не. Обаче всяка една полиция и власт се нуждае от такива за да "работи" добре. Сега има доносници, и за напред ще има.

 34. 34 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 978 Весело

  Безкрайно съм доволен, че СДС навремето взривиха мавзолея на това комунистическо изчадие Георги Димитров.

  Георги Марков е показал истинската му същност още в неговите "Задочни репортажи" издадени през 1978г. За това той беше убит от комунистите с прословутия български чадър.

 35. 35 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Браво за статията.Само с посочване на дълго крити истини
  хората ще разберат,какво всъщост представляват измекярските български болшевишки "вождове"-убиици.
  След като голяма част от българската интелегенция беше избита, а народа натикан в човеконенавистната система на комунизма,да не се чудим защо и сега прехода към нормалността е труден.
  Всичко тайно ще стане явно.

 36. 36 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#34] от "BlueWater":

  Митове и легенди на народите

 37. 37 Профил на gaudien
  gaudien
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#25] от "ръмжо":

  Наистина ли си убеден в това, което пишеш, или днес си забравил да си изпиш хапчетата против амнезия? Т.нар."народен съд" е скроен по съветска заповед орган за прикриване на масовото изтребване на българския политически,стопански,културен елит. Това е било особено важно за комунистическите предатели на БГ, защото никой нормален и мислещ човек не може да е съмишленик на такава диващина като болшевишката държава.
  Истинският проблем днес е,че наследниците на тази предателска партия БКП (за една нощ прекръстени на БСП от другаря Лилов) даже и намек не са направили досега да се разграничат от тези издевателства към собствения си народ

 38. 38 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 978 Весело

  [quote#36:"ръмжо"]Митове и легенди на народите[/quote]

  Вярно! Убийството на Георги Марков беше мит и легенда за всички комунисти, които не знаеха че то е наистина направено от техните другари.

 39. 39 Профил на gaudien
  gaudien
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Докато фактите отразени в тази статия не станат съдържание на училищните учебници по История на България - няма да станем нормална европейска държава

 40. 40 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1133 Гневно

  До коментар [#19] от "ръмжо":

  ..селянинът с каруцата,май ти е много мъчно, че неможеш да крадеш спокойно от ТКЗС_то...От много години "леля ти" неможе да ти продава "болни" текезесарски агнета за стотинки по Гергьовден, нали..!? От такива, като тебе, по стълбата нагоре до ГЛАВОРЕЗА Димитров / Тарабата / всички сте ЕДНАКВИ...КРАДЦИ, УБИЙЦИ и ПРЕДАТЕЛИ на интересите на БЪЛГАРИЯ...!!! Продавачи на ИЛЮЗИЙ...Нещастници червени...

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 41. 41 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Разстроено

  Чета мненията и просто не мога да повярвам, които има такива, дето не само да защитават античовешкият антинароден съд, но и да одобряват избиването на хиляди високообразовани, културни и уважавани хора?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 42. 42 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално


  Народният съд сложи край на фашизма у нас...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 43. 43 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#41] от "VеnRus 2008":
  Димитър Благоев като написал "Що е социализъм и има ли почва у нас", Джендо Стоянов Джедев му отговорил : "Има, Димитре! То у нас за всякаква простотия има почва, само за нещо свястно няма."
  Простотия,какво друго очакваш.
  Дори очаквах да са повече.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 44. 44 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#42:"Six feet over"]Народният съд сложи край на фашизма у нас...[/quote]


  У нас никога не е имало фашизъм. Фашизъм има само в Италия и само по времето на Мусолини. Седни си, отново двойка по история.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 45. 45 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#31] от "коколино":

  Във Франция екзекутираните от техния "народен съд" са над 20 000...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 46. 46 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  [quote#42:"Six feet over"]Народният съд сложи край на фашизма у нас...[/quote]
  Шест фута си,ама надолу,и то не под вода,ами в блато.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 47. 47 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#43:"el_chuncho"]Простоти,какво друго очакваш.
  Дори очаквах да са повече. [/quote]

  Ще има, ще има. Все пак, едва 40 мнения досега и почти половината са одобрителни. Тази тема ми се струва, че ще надхвърли поне 300 и тепърва ще се появяват най-злобните и омразните.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 48. 48 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#44] от "VеnRus 2008":

  По същата логика не е имало и комунизъм...

  Само в Русия имаше...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 49. 49 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  До коментар [#41] от "VеnRus 2008":

  Тези одобряващите, за които пишеш, се наричат комунисти и реално съществуват, колкото и писанията им да те изумяват. Комунистите, ниско образована, низша прослойка на обществото през 1944 и следващите години прочистват същото от умните и интелигентни хора като ги избиват, за да си проправят пътя за грабежи и властване. А тези сегашните са им деца и внуци, които се стремят към същото.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 50. 50 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#45:"Six feet over"]Във Франция екзекутираните от техния "народен съд" са над 20 000... [/quote]


  Абе, аз не ти ли казах, че хич те няма по история. Стига си се излагал, ами бягай да четеш, та белким научиш нещо, а не само глупости да дрънкаш.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 51. 51 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#46] от "el_chuncho":

  Бранниците и ратниците са в блатото, не аз...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 52. 52 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#49] от "Нефертити":

  Зависи си от човека. Има доста социалисти тук, във форума, но не всеки одобрява и аплодира убийста на невинни хора по политически причини. Трябва да си с някакво генетично мозъчно увреждане, за да одобряваш така нареченият народен съд и неговите присъди, ами дори и да искаш да има нов такъв и нови избити.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 53. 53 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#50] от "VеnRus 2008":

  На Франко историята не я знам, но поне на дьо Гол я знам...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 54. 54 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  С Народния съд се утвърждава властта на посредствеността, на невежеството, на доносничеството и кариеризма. Щетите в морален план са огромни и ни преследват и до днес.
  А, все още няма нормален прочит на тази история. Но докато не погледнем истината за този зловещ период от нашата история, няма да можем да вземем правилната посока за бъдещето и ще продължим да се лутаме, както вече се лутаме от 22 години.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 55. 55 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1133 Любопитно

  До коментар [#47] от "VеnRus 2008":
  ...и аз си мисля, че "тежката" им артилерия събира сили....!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 56. 56 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  [quote#49:"Нефертити"]Комуистите, ниско образована, низша прослойка на обществото през 1944 и следващите години прочистват същото от умните и интелигентни хора като ги избиват[/quote]
  Ами нали знаеш какво е написал техния идол Владимир Илич Ленин.
  "Интелигенцията е лайното на нацията"

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 57. 57 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#52] от "VеnRus 2008":

  Оплачи се на Чърчил, Рузвелт и Сталин...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 58. 58 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  До коментар [#49] от "Нефертити":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 59. 59 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#48:"Six feet over"]По същата логика не е имало и комунизъм...

  Само в Русия имаше... [/quote]

  Естествено, че не е имало. Дори и в Русия е нямало. Ти явно не знаеш какво точно представлява комунизма (каква изненада!) затова ще ти обясня набързо. Комунизъм е едно такова общество, с високохуманни и извисени хора, общество без престъпления, без кражби, убийства, без низши чувства и емоции като омраза, завист, етс. В истинския, развит комунизъм няма да има пари, няма да има закони, няма да има полицаи, съдии, затвори, няма да има бедни и богати, а в сила е правилото "от всеки според възможностите, на всеки според нуждите". В магазините ще има всякакви стоки и, понеже парите, като разплащателно средство няма да ги има, единственият критерий е съвестта на човека. Тоест един докер ще си вземе точно това, което той знае, че е изкарал с труда си и няма дори да погледне към рафтовете, пълни със стоки за учените и професорите, примерно, нито ще иска да има нещата, предназначени за тях, нито ще им завижда. Та, къде точно е имало такова общество? В Израел опитаха да направят нещо подобно в кибуците, ама и дори и там, при пълна изолация от света нищо не се получи.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 60. 60 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  [quote#42:"Six feet over"]Народният съд сложи край на фашизма у нас...[/quote]
  Я ни разкажи като толкова много ти харесват болшевишките зверства,защо са се уговаряли как да ги извършат на руски език.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 61. 61 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#47] от "VеnRus 2008":

  А учудва ли те защо колегите - евреи си трайкат по темата ?

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 62. 62 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  [quote#26:"baghatur"]Не знам,но имам чувството,че се правят опити да се реабилитира един режим за сметка друг ..[/quote]
  Аз пък знам.Опитваш се да оправдаеш полуграмотни главорези.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 63. 63 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#61:"Six feet over"]А учудва ли те защо колегите - евреи си трайкат по темата ? [/quote]

  Кои евреи визираш? Мойше, сабат и кой друг? Щото аз за други евреи във форума не се сещам да има. Все пак, не са длъжни да стоят постоянно пред компа, не мислиш ли?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 64. 64 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  [quote#61:"Six feet over"]А учудва ли те защо колегите - евреи си трайкат по темата ?[/quote]
  Да бе.
  Евреите са виновни.60 поста ли трябваше да минат та да ти блесне пред очите.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 65. 65 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#59] от "VеnRus 2008":

  Знам, че не е имало...

  Но се бъзикам, защото в устите ви са все комунизма и комунистите...значи сте бъркали...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 66. 66 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#65:"Six feet over"]Знам, че не е имало...

  Но се бъзикам, защото в устите ви са все комунизма и комунистите...значи сте бъркали...[/quote]

  Ами, не бъркаме. Комунизъм, верно нямаше, ама нали 45 години го строихме? А в Русия даже повече и - нищо.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 67. 67 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#64] от "el_chuncho":

  Да съм казал, че са виновни ?

  Всъщност тяхното и моето мнение по отношение на народния съд е едно и също...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 68. 68 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#66] от "VеnRus 2008":

  Как смяташ, ако след ВСВ не бяхме в съветската зона на влияние, а в англо-американската, щеше ли да има народен съд ?

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 69. 69 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#40] от "yu22":

  Демокрацията ме направи земеделец не комунизма - така че дерзай

 70. 70 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#63] от "VеnRus 2008":

  Няма тема за Русия, затова ги няма...

  Но се сещам какво ще пишат, като се появят...и мнението им няма да е напълно сходно с твоето...ще е по-близко до моето...

  Защото са страдали от фашизма...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 71. 71 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1133 Любопитно

  До коментар [#69] от "ръмжо":

  "демокрацията ме направи земеделец"...!!!...ами...., като са ти "врътнали"кранчето, май е трябвало да се научиш да работиш ! Другия варианте е бил да отидеш в Севена Корея - еднакво равни, еднакво бедни,еднакво гладни и еднакво БЕЗПРАВНИ...!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 72. 72 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  До коментар [#69] от "ръмжо":

  ...а и нищо лошо в това да си земеделец...ЛОШОТО е, че комунистите убиха любовта на българина към земята..! То не бяха ТКЗС,АПК,НПК.....С хиляди хрантутници и лапачи....

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 73. 73 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  До коментар [#39] от "gaudien":
  Докато фактите отразени в тази статия не станат съдържание на училищните учебници по История на България - няма да станем нормална европейска държава .
  .................
  Точно това се опита да направи Лъчезар Тошев от СДС, като вкара законопроекта за промяна на Закона за народната просвета в парламата. Бе спрян БСП,ДПС,ГЕРБ. Ето част от него:
  "Какви са елементите в този законопроект, който предлагаме.
  На първо място, смятаме, че трябва да се увеличи познанието на младото поколение за извършените престъпления в историята, така че да не се допуска по никакъв начин недемократични идеологии да бъдат представени в романтична светлина и да се създават някакви нови движения, като неонацистки и други, които да изповядват подобни идеологии. Като трябва да се знае категорично какви престъпления срещу човечеството са извършени от тези режими."
  http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/steno/ID/1443

  nemo malus felix, minime corruptor.
 74. 74 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  До коментар [#39] от "gaudien":
  Докато фактите отразени в тази статия не станат съдържание на училищните учебници по История на България - няма да станем нормална европейска държава
  ............
  "Престъпленията на комунизма няма да се изучават в училище"
  http://new.frognews.bg/news_16712/
  "Депутати от ГЕРБ отхвърлиха предложението с аргумента, че такива промени следва да се извършат след широк обществен дебат с участието на ученици, учители и родители и призоваха Димитров да не им губи времето. "
  Толкова за неустаршимите "погромаджии" на ретроградните комуно-структури и подпори на еди кой си олигарсинъ.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 75. 75 Профил на kardinalat
  kardinalat
  Рейтинг: 861 Весело

  Интересна гледна точка - значи управляващите тогава са НЕВИННИ, а опозицията - ВИНОВНА

  и най-умният си е малко прост....
 76. 76 Профил на destroyer
  destroyer
  Рейтинг: 480 Разстроено

  Отврат, ако само 1% от написаното от 6те фута, селянина с каруцата и другата пасмина наистина е в главите им (а не само в техните, а и в главите на 30те% заблудени българи, гласуващи за БКП/БСП), НИЩО ДОБРО НЕ НИ ЧАКА!
  Неродените деца на моите вече 20 годишни деца имат минимален шанс (само ако се родят, но не тук)!!!
  Боже, пази България!

 77. 77 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 563 Неутрално

  ВСВ беше водена от престъпници. Американците и руснаците умишлено и системно избиваха военнопленници и цивилно население и разрушаваха цивилни обекти и исторически паметници, без военна необходимост. Всъщност, на подсъдимата скамейка в Нюрнберг трябваше да бъдат и Сталин, Труман и техните сътрудници. Но като победители се самообявиха за герои. Руснаците продължиха своите престъпления и в мирно време. Същото правеха и слугите им в тяхната сфера на влияние.

 78. 78 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#74] от "СДС":

  Уф! Пак ГЕРБ са виновни. Кога най-сетне ще пуснат на пазара сапун с марката ГЕРБ?! Ще се харчи яко. Нима забравяте, че България е една изпепелена от комунизЪма държава? Всичко, което имаше някаква стойност, биде откраднато и унищожено. Морал, трудолюбие, регилия, дълг, чест, всякакви ценности на цивилизацията..., бяха газени с кални цървули и руски ботуши до пълното им издъхване. Сега народа на тази държава е сбирщина от убедени във величието си мързеливци, склонни да откраднат, измамят и убият, НО не и да работят и мислят. Народният съд е началото на този пожар. Сега ще трябват много усилия на всички ни за да се "оправим" и да излетим от пепелищата.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 79. 79 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#76] от "destroyer":
  В това е силата им,изопачаване и премълчаване на историята.
  Можеш ли да си представиш "историка" Андрей Пантев да коментира в гледано предаване по телевизита "народния съд".
  И да направят филм за това,както предлагаше някой,в най добрия случай ще го пуснат по Канал 1 след 23часа.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 80. 80 Профил на BulgAryan - пикам ви на жидо-болшевишката цензура!
  BulgAryan - пикам ви на жидо-болшевишката цензура!
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#50:"VеnRus 2008"]Абе, аз не ти ли казах, че хич те няма по история. Стига си се излагал, ами бягай да четеш, та белким научиш нещо, а не само глупости да дрънкаш. [/quote]

  Тебе пък кой те излъга, че си имаш понятие от история? Всъщност не само по история си боса. Трябва доста по-дълбоко осмисляне и анализиране на фактите и събитията, за да успееш да разбереш историята, а и да осъзнаеш чрез нея всичко, което се случва в света. Нещо непосилно за тебе, съдейки по коментарите ти. Иначе си доста добра в безсмислените, повърхностни изцепки, спор няма!

  ,,Българите-това е народът,който имаше всичко което е пожелавал. Те никога не се съмняваха в победата си" Енодий 486 г.
 81. 81 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  До коментар [#78] от "moriarti":
  Уф! Пак ГЕРБ са виновни.
  ..........
  Зконопроекта е бил отхвърлен с гласовете на ГЕРБ т.е. те не искат да се изучава в училищата престъпленията на БКП.
  Това са факти, дал съм и линк на стенограма от дебатите в Народното събрание.
  Нагло е да се отричат очевидни истини. Или както авторката на тази прекрасна статия е посочила по - горе:
  изумителна е наглостта и лицемерието на вчерашните комунисти и настоящи сиви еминенции. И тази им черта, както и жаждата за имане, са единствените константи в дългото им паразитно съществуване.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 82. 82 Профил на monarchist
  monarchist
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Всички шумкари и комплексирани некадърници трябваше да се съдят, а не елита и царските офицери. Ето един пример за несправедливо осъден; http://www.youtube.com/watch?v=lSeeqbMQ4yE (филмчето започва на 2-рата минута)

  "Всеки ден се радвай на слънцето и на това, че си жив" --- Стоян Венев
 83. 83 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#81] от "СДС":

  Това не е повод да се почва плювателска кампания по ГЕРБ в случая. Звучи самоцелно, някак си. Предполагам, че ГЕРБ нямат само този грях на плещите си, но в случая става дума за Народния съд, където основните виновници са комуноидите и всички, които почитаме паметта на свидните си жертви, знаем кои са виновниците. Иначе се стига до подобни разводнявания "ГЕРБ са виновни!", "Чърчил е виновен!", "Сифилистикът е бил почти умрял." и т.н. Моля ви - по темата. Иначе аз вече знам - Б.Б. е виновен за всичко, най-паче за изобретяването на Черната чума.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 84. 84 Профил на BulgAryan - пикам ви на жидо-болшевишката цензура!
  BulgAryan - пикам ви на жидо-болшевишката цензура!
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#59:"VеnRus 2008"] Та, къде точно е имало такова общество? В Израел опитаха да направят нещо подобно в кибуците, ама и дори и там, при пълна изолация от света нищо не се получи. [/quote]

  Няма наистина, засега! Но Световните Манипулатори от Октопода на Ротшилд работят усилено по този въпрос. Действително опитът на юдо-масоните да наложат техния комунизъм в Русия, а от там и в цяла Европа, се оказа неуспешен, но това беше само загрявка за тях. Никога не са се отказвали от тази си идея и тайно кроят планове за осъществяването и. Защото им е пределно ясно, че само така могат да постигнат заветната си цел за власт и контрол над целия свят. Прочети ,,1984'' на Оруел! Там е описана доста добре наближаващата световна юдо-комунистическа диктатура. Наричана от политическите марионетки на Илюминати ,,Нов Световен Ред''.

  ,,Българите-това е народът,който имаше всичко което е пожелавал. Те никога не се съмняваха в победата си" Енодий 486 г.
 85. 85 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#80] от "BulgAryan":
  Значи добре разбираш историята.
  Обясни на неусведущите защо е бил убит проф А.Станишев.
  И той ли е бил "гад и фашис",както обичате да се изразявате.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 86. 86 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  Не знам за другите съфорумци, но аз настръхнах от цялата кореспонденция на руски, която недвусмислено показва как малограмотната паплач се е разпореждала със живота на цвета на нацията - бързо и безпардонно, да не стане объркване.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 87. 87 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#33] от "ръмжо":

  Братчед, не мога да те разбера, защо защитаваш ренегати, престъпници и откровени убийци. Точно те изопачиха до неузнаваемост идеите на Маркс и неговия хуманизъм/виж какво пише Ерих Фром по въпроса/. Тези дойдоха да се налочат с кръв и власт, ограбиха буржоазията, а след Промените ограбиха и труда на самия Пролетариат. Компартията и Службите за сигурност са котилото на най-крупните "бизнесмени" и в Русия, и в България. Тези алчни наглеци, върнаха идеята за хармонично общество и социална справедливост, в първи клас - тяхната гадост опръска и най-светлото и превърна социализма в понятие, будещо само отвращение. Тия са социалисти и комунисти, колкото са били социалисти и "национал-социалистите" на Хитлер. Тези заслужават не съд, а Вартоломеева нощ и Баташко клане. И както казва самият Димитров: Без изключения! До корен и до девето коляно!

  /не се чете/
 88. 88 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  И още нещо - част от статията се гради на това, което пише някой си Фреди Фосколо в своя публикация. Толкова ли е познат в България Фреди Фосколо, че никой не подлага на съмнение тезата му?

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 89. 89 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#87] от "Тони Шнайдера":

  Защото е част от тази комуноидна шайка и е тук за да разводнява, да отклонява, да лъже, да дезинформира... За това му плащат (па макар и в рубли). Уви, тълпата е просто животно и нерядко се подлъгва по подобни "лидери".

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 90. 90 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  Фреди Фосколо
  http://e-vestnik.bg/3870

  Аз лично, като кръстосам неговата информация, информацията за него и родовата ми памет, нямам никакво основание да не му вярвам.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 91. 91 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#86] от "Мария":
  Ей сега ще цъфне оная амеба Олег да ти обясни нещо от рода на не е вярно,ама такива са били времената,така е трябвало,и кво толкова виж какви успехи постигнахме после.
  както всъщност и ще я подкарат каруцаря и съмишленниците му.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 92. 92 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#89] от "moriarti":

  100+++++++++++++И аз стигнах до това заключение.

  /не се чете/
 93. 93 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1347 Весело

  До коментар [#87] от "Тони Шнайдера":
  Много точно казано!
  +++++++++++++++++++
  Той "ръмжо" е от малцината вярващи в историческия материализъм комунисти. Един от т. нар. излъгани камилчета. Излъгани от другите, които криейки се зад лозунгите на Маркс и Енгелс, излязоха от землянките си за да си натрупат зимнина и напълнят хралупичките до тавана с благинки. От сорта хора,
  от теб иска да пиеш вода, а сам си пийва винце! Звучи ли ти познато? Ти карай "Запорожец", аз ще карам Форд "Таунус".
  Ти яж фафлата, аз си пазаря от "Кореком", понеже съм комунистинъ, пък ти пролетаринъ.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 94. 94 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 978 Весело

  [quote#88:"Мария"]Толкова ли е познат в България Фреди Фосколо, че никой не подлага на съмнение тезата му?[/quote]Ето прочетете за него. http://svobodnaplaneta.com/story/4079

  Алфред (Фреди) Фосколо е роден през 1942 г. в София от смесен брак между българка и французин. Получава образованието си във Франция, завършил е право и българска филология. През 1966 г. е един от основателите на софийския Съюз за независимост и възход "Левски", който разпространява позив с обръщение към предстоящия IX конгрес на БКП с искания за излизане от Варшавския договор и свободни избори. По тази причина Фосколо е осъден на 15 години затвор за шпионаж. Излежава три от тях, след което е пуснат. Бяга нелегално във Франция с бъдещета си съпруга, откъде организира бягството на други политически затворници, сътрудничи на известни български борци срещу комунизма и пише за България във френската преса. Дългогодишен сътрудник на сп. „Нова алтернатива“, което се занимава специално с Източна Европа. След промените правителството на Жан Виденов обявява за Фосколо за„персона нон грата“ през 1996 г. В крайна сметка той получава българско гражданство през 2002 г. и днес продължава да пише за България.

 95. 95 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#76] от "destroyer":

  Ако беше победил Хитлер, едва ли щеше да ни има мене, тебе, твоите деца, та и техните неродени деца...

  Щото след евреите и циганите на унищожение щяха да бъдат подложени славяните...

  И сега нямаше да си драскаме двамата във форума, а двама арийци щяха да си обсъждат предимствата на най-новия щурмови танк на Третия райх...

  А ние нямаше и да сме родени, защото предците ни щяха да бъдат на пепел...

  Така че се радвай на децата си и на внуците, когато се родят...където и да са те...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 96. 96 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  До коментар [#91] от "el_chuncho":

  Не, надали, Олег не е глупав и знае къде има шанс да му повярват.
  Макар че това понякога е относително... Знаеш ли какво казва въпросният Фреди в е-вестник: предалият го доносник е бил син на убит от Народния съд! Онемях. Народ ли сме, или мърша?

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 97. 97 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  "Но абсурдите не свършват дотук. Така наречените "народни обвинители" се назначават направо от Министерския съвет, а "народните съдии" се избират от областните комитети на Отечествения фронт"
  Не се ли правят опити в тази насока и в днешно време..или на мен така ми се струва?

 98. 98 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1481 Любопитно

  До коментар [#94] от "BlueWater":

  Благодаря ти, в замяна ти предлагам линка в постинг 90. Въпросът ми беше познат ли е той в България.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 99. 99 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#95] от "Six feet over":

  Вас щеше да ви има всякак. Според учените след ядрена война (или оживяването на Хитлер) и тотално унищожение по целия свят, ще оцелеят: хлебарките, гълъбите и идиотите. Малко ще ви е скучничко с ято гълъби и орда хлебарки, но уви.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 100. 100 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 978 Весело

  [quote#98:"Мария"]Благодар ти, в замяна ти предлагам линка в постинг 90. [/quote]И аз благодаря, видях го вече.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK