Наука, повече наука в здравната система

В реанимацията

© Анелия Николова

В реанимациятаПредвиждам ироничните и негативни коментари във форума: Ма то: "няма пари за лечение на деца", "лекарствата са скъпи", "доктори и сестри бягат" - той ще ни разправя, че от наука имало нужда – професорска му отнесена работа.  


Но както пише любим ми автор: "позволете ми плахо да се оправдая". И така:


Поводът
В разговор на кафе принципни критици на всичко у нас заявиха, че поредният министър на здравето ще бъде поредният провал. Защото: била жена, имала малък мениджърски опит, не била лекар, плюс още пет по-маловажни причини. Може да успее, може и да се провали – но далеч не поради изброените 3+5 причини. А това е удобен повод да се обсъди


Как работи (или не трябва да работи) висшата администрация


И понеже ограниченият ми опит е от здравната сфера, ще го използвам като пример. Идва пореден нов министър или негов заместник, шеф на здравната комисия в парламента или на здравната каса. Млад/а или не толкова, със стаж или без, с много или с малко идеи за усъвършенстване на системата. И започва да ги реализира. Дотук добре. Трудното започва нататък. Здравната система е много голяма и ужасно сложна. В нея се пресичат стотици обществени и професионални интереси. Значи, ако някъде нещо се промени, ще се получат позитивни и негативни следствия на десетки очаквани и на хиляди неочаквани места. А това пък значи, че един ум – колкото и могъщ да е, не може да обхване цялата сложност на системата. И категорично не може да предложи решения на всички проблеми. Никой не може. А и определено не трябва.


А как би трябвало ?


В здравната система има поне сто проблема по организацията и управлението на отделни нейни сегменти. За пример ще предложа само два от тях:


Проблем 1. "Как да се оценява и да се заплаща трудът на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), за да:


- извършват максимално количество профилактични и лечебни дейности


- имат високи крайни резултати – от лечебната и от профилактичната си дейности


- осигуряват минимално време за чакане пред кабинетите си


- обръщат максимално внимание на проблемите на пациентите си


- осигуряват така дискутираното 24-часово консултиране на пациентите си


- имат атрактивно заплащане, за да постъпват като ОПЛ добри лекари на всички необходими места в България


- осигуряват на пациентите си всички необходими грижи от всички звена на здравната система


- генерират минимални разходи на касата, като минимално изпращат пациенти с направления до: лаборатории, аптеки, други лекари и болници?"


Тук някъде е и проблемът – "да има ли потребителска такса, колко да е тя, как тя да се отчита и облага, кой да я плаща или да е освободен от нея"?


Очевидно е, че повечето от изискванията са противоположни и така неизпълними в цялост. Трябва да се търси някакъв приемлив баланс. Как?


Посредством добре известните в мениджмънта


Шест стъпки:


1. Изучава се опитът в здравните системи по света.


Във Великобритания бяха предоставили комплексен бюджет на всеки ОПЛ, от който той заплаща предписаните безплатни медикаменти, изследвания и някои болнични лечения. Така ОПЛ може да предписва, а и да не предписва и да икономисва част от бюджета, но така поема риск от усложнения. По-късно това решение се преформатира. Някъде по света ОПЛ получава определена сума за всяка извършена дейност – така се стимулира извършването на повече лечебни и профилактични дейности. Някъде пък се използва основно "капитацията" – сума за записан в листата на ОПЛ пациент. Така се стимулира профилактиката. В Германия пациентът може да "прескочи" ОПЛ (там фамилен лекар) и да отиде направо при желан специалист. Така се намалява натоварването на ОПЛ, но той губи цялостния поглед върху състоянието и лечението на пациента и така общата отговорност за него. На много места се заплаща и такса "рецепта" или "предписан медикамент".


И изобщо - в библиотечната система PubMed се предлагат над 68 000 (!) заглавия на изследвания и решения в света по проблема "амбулаторна помощ".


2. Правят се социологически проучвания сред лекари и сред пациенти и се отчитат техните желания и нежелания, съществуващи проблеми и пр.


3. Симулират се различни варианти на решения и се анализират положителните и отрицателни резултати на всеки вариант.


4. Провеждат се локални експерименти и се анализират и широко обсъждат резултатите им


5. Избира се решение – подходящо за: конкретното население, нивото на подготовка на лекарите и редица други специфични условия.


6. Решението се внедрява и започва активно наблюдение и анализ на последствията.


Проблем 2. "Как да се оценява дейността на болниците, да се класифицират и диференцирано да се заплаща дейността им?"


Много елитни български специалисти настояват за класифициране на болниците според качеството на извършваното лечение. Така ще има по-голям стимул за повишаване на качеството и по-голяма икономическа справедливост (който работи по-добре, има повече разходи, които трябва да се компенсират).


Оттук кои показатели да се използват за класификация на болниците, какви да са величините им и как според тези величини да се диференцират сумите, които касата заплаща на отделните болници по клиничните пътеки?


Решенията се получават, като се следват изложените в пример 1 шест стъпки.


1. Изучава се опитът в здравните системи по света


Някои от известните показатели за оценка на качеството на болничната помощ са:


- продължителност на престоя


- степен на възстановяване на функциите на пациента


- наличие на усложнения след лечение (особено оперативно)


- близки и далечни (до 5 и повече години) резултати от лечението – пълно излекуване или наличие на рецидиви, усложнения, смърт


- добавено количество и качество на живота след лечение (използва се сложен интегрален показател)


- време за пълно възстановяване


- наличие на вътреболнични инфекции


- субективни оценки на пациентите (главно за немедицинските параметри на лечението – комфорт, грижи, храна, информираност, допълнителни разходи и пр.).


В библиотечната система PubMed се предлагат над 190 000 (!!!) заглавия на изследвания и решения по света по проблема "мениджмънт на болничната помощ".


Нататък – другите пет стъпки.


...Цели шест стъпки? Изглежда сложно, много дълго и ужасно скъпо. Имаме си и негативен пример. Преди петнадесетина години се създаде институт със задача да разработи българските диагностично свързани групи (ДСГ). След няколко години работа и много изхарчени наши пари (заеми и бюджетни) и чужди пари (грантове) ДСГ не се появиха и институтът тихо беше закрит (1999 г.). От друга страна, нерешените проблеми чакат, обществото негодува, висшестоящите натискат, опозицията готви пореден вот на недоверие, мандатът изтича и - решението се отлага или се приема набързо някакъв компромис, от който пак повечето са недоволни.


И ако все пак за малко допуснем, че "наука" е необходима, следва въпросът


Къде са тези експерти?


Да се организира отново "институт/център по организация и управление на здравната система" е най-близкото до ума решение. И не е толкова еретично – става въпрос за търсене на ефективни решения за управление на над два милиарда наши лева. Имаме и много позитивни примери: във всички сериозни държави по света има институции със сходни задачи – даже повече от една. Но за момента у нас такова решение е най-оспоримото:


"Не стига кризата, а се търси топло място за поредните подпирачи на бюра; вместо да се повишат заплатите на спешните лекари, се назначават още излишни хора".


Подобни не особено умни, но масови коментари са неизбежни. А щом са масови, те понякога "тежат" повече от умните.


Има за щастие по-елементарни решения. В четирите ни медицински университета има преподаватели и по мениджмънт, икономика и обществено здраве. В икономическите университети има специалисти по организация, управление, икономика и пр. В други университети има специалисти по "публична администрация", "мениджмънт", "маркетинг" и пр. Преподаватели и студенти, особено в магистърско обучение, биха могли да участват в търсене на решения на дадени проблеми. В редица институти на БАН има специалисти, които могат да насочат усилия и към проблеми на здравните макро- и микроикономика, мениджмънта, правото, информационни технологии и още близки области.


Друг огромен ресурс са действащите здравни мениджъри: болничните управители, завеждащите отделения, ординаторите, главните и старши сестри и много други експерти. Част от тях са мислещи хора, познават проблемите и имат изключително интересни идеи. Но – притиснати от ежедневието и най-вече от стигмата "аз съм прост доктор/сестра - кой ще ми обърне внимание", идеите си остават максимум в местното кафене. В неправителствени организации също има много висококачествени експерти.


Така че реално разполагаме с голям потенциал . Остава този потенциал да се да се задейства и стимулира. Накратко


Трябва да има "търсене"


Въпросните висши здравни администратори трябва да обявят, че се "търсят" решения на проблеми А, Б, В и нататък – днес, утре, до 2020 г. Даже може (всъщност е абсолютно наложително) да се разработи и популярният в Европа инструмент "пътна карта" на остро стоящите проблеми в здравната система. Така ще се конкретизира и ще се разположи във времето дълго дискутираното продължение на здравната реформа. А "търсенето" трябва да се импулсира с определена мотивация, т.е. с пари. В рамките на двумилиардния бюджет на здравната каса и на няколкостотинмилионния бюджет на МЗ със сигурност може да се образува неголям фонд за финансиране на работа по подобни проблеми.


При така организирано "търсене" може да се очаква, че споменатите експерти ще генерират съответно "предлагане". И ще се получи нещо като пазар на научни продукти или просто на знания. Или на конкурентни начала екипи от експерти ще предлагат решения на формулираните проблеми, а висшите администратори ще трябва да избират най-ефективните и да ги внедряват.


Звучи привлекателно. И между другото в синхрон с усилията на Европейския съюз да стимулира научните изследвания по цялото изследователско поле и да засили интеграцията на науката с бизнеса.


Дали пък това е наука?


В конкретния случай "бизнес" – това е цялата огромна, сложна и скъпа здравна система. "Наука" – това са усилията за търсене на управленски решения. Много хора ще възразят, че това не е наука. Теоретична наука са формулите на Стивън Хоукинг, а експериментална наука правят учените от ЦЕРН. Може да приема, че заглавието ми е само провокативна хипербола и не става въпрос за "наука", а просто за анализ на дадена система и за проектиране на решения. Може и да споря – всяко изучаване с цел определяне на някакви факти и закономерности е вид наука. А всъщност никак не е важно как се именува процесът, важно е да се намират качествени решения.


Струва ли си усилието – какви могат да са


Крайните резултати от решаването на примерните два проблема:


А) Социални


Здравната система е характерна и с масовостта на влиянието си. 5000 ОПЛ по 15 прегледа дневно са 75 000 прегледа дневно, или близо 20 милиона годишно. В болниците лежат над 1.5 милиона пациенти годишно. Заедно с близките им това са 2-3 и повече милиона души. Оттук всяко решение, което улеснява достъпа, намалява разкарването и чакането, спестява средства и време, има изключително мощен социален ефект.


Б) Медицински


Измерването на резултатите и въвеждане на икономически стимули за подобряването им ще повиши медицинската ефективност – което значи повече здраве за пациентите. А за добрите лекари значи повече пари. Сега след успешно лечение/операция лекарят може да получи благодарствени сълзи от пациента/близките му, евентуално придружени от плик с голяма или не толкова сума. Но в една нова система за оценка на болницата му той в допълнение ще получи законни бонуси, възможности за напредък в кариерата, а болницата пък ще просперира икономически.


В) Икономически


Подобряването на работата на големи и скъпи системи безспорно ще доведе до икономии – на човешки ресурси, на пари, на време и пр.


Г) Административни


Ще се диференцират значително по-ясно административните от разработващите функции. Дадена администрация трябва да поддържа някаква система в действие. Но не може да се иска от висш мениджър, който влиза от среща в съвещание и обратно и взема десетки важни решения дневно, да има време и капацитет за решаване на конкретни проблеми посредством описаните шест стъпки. За това се иска друга среда, друго количество време, дори друг манталитет. Изобщо това е работа на качествено различни специалисти.


Лий Якока е гениалният администратор, докато Гейтс, Джобс, Брийн и Пейдж са създателите на новите неща, нали?


Д) Политически


1. Ще има значително по-ясно разделение на отговорностите между експерти, администратори и политици.


2. Опозицията, която и да е тя, ще трябва да готви възраженията си срещу експертни решения, съответно тя също трябва да се готви на експертно равнище. Така ще се повиши многократно качеството на решенията, а самоцелните политически говорения със сигурност ще намалеят.
...
Накратко:


- Пътна карта на основните проблеми в здравната система – с ориентировъчни срокове за решаване до 2020 г.


- Фонд "Наука", или "Финансиране на търсене на решения в здравната система"


- Привличане на експертния потенциал на страната


- Дискусии, внедряване, анализ на резултатите от решенията.


Остава някой да реши да опита. Ама е сложно. А кой е казал, че здравна реформа се прави само с личен ентусиазъм, лесно, бързо и без пари?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Мразител
  Мразител
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "Наука, повече наука в здравната система"

  - Винаги съм разглеждал човешкия организъм като съвкупност от клетки.

  Мразя, следователно съществувам.
 2. 2 Профил на madagaskar
  madagaskar
  Рейтинг: 873 Любопитно

  "А всъщност никак не е важно как се именува процеса, важно е да се намират качествени решения."

  Нещо, което точно по отношение на здравната система не отговаря на истината или както я наричате "науката".
  Качествено бяха изхарчени парите ни от определени хора, но не и системата е работеща качествено

  Ако МЗ предупреждава, че „пушенето убива“, редно е и ние, пушачите, да предупреждаваме, че кражбите в Министерството на здравеопазването убиват повече
 3. 3 Профил на JR Ewing
  JR Ewing
  Рейтинг: 411 Любопитно

  Много добра статия. Препоръките са валидни за всички сектори.

 4. 4 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  "Пазар, повече пазар в здравната система".

  Като почне конкуренцията да мачка, ще се сетите че без наука не може. Справка - всичките строители, хотелиери и дистрибуторчита, които днес гледат със завист печалбите на малкото български технологични компании.

  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 5. 5 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2811 Гневно

  Каква наука? На мода са кръстовищата и тежката артилерия.И се действа на принципа -проба-грешка. Нищо,че това струва здравето,а понякога и живота на хората

 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  Радой Ралин го е казал отдавна:"Сит търбух за наука глух"

 7. 7 Профил на Мразител
  Мразител
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Защо тези минуси?! Не си ли спомняте култовата реплика от "Двойникът"?

  Мразя, следователно съществувам.
 8. 8 Профил на Технолог
  Технолог
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Браво на автора за заглавието на статията !!!

  Когато се вземат политически решения, трябва да се стъпва на две неща:

  - общественото мнение;
  - науката по въпроса;

  Напоследък правителството започна да се съобразява с първото (е, когато не му отвърта се опитва да го манипулира, обаче науката отсъства от повечето политически решения.

  Приемат се доста закони и нормативни актове, в които въобще не се отчита науката по дадения въпрос.

  Иначе в статията не видях развита добра теория по въпроса за медицинските услуги в България. Според мен за да се направи пазарна система в медицината е много трудно, поради факта, че здравеопазването е една от малкото сфери на бизнеса, където консумирането на много услуги означава провал, а не успех.

  Според мен, трябва с помощта на съвременен софтуер (от типа на социалните мрежи) да се измерва здравния статус на пациентите на даден лекар и част от заплащането му да е въз основа на подобрението или стабилността на този статус. Другото мерило да бъдат извършените профилактични дейности.

 9. 9 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 870 Неутрално

  Повече наука навсякъде и във всичко

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
 10. 10
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1898 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 11. 11 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1898 Неутрално

  P.S. И на МЗ и правителството не им трябват учени , които да откриват колелото , а преводачи, които да преведат буквално документите на немската здравноосигурителна система , като само заменят думата 'deutsche' с думата 'българска' и от другия месец да влезе в сила. Да, ама германската здравна система с 30 пъти по-голямо финансиране , а политическата класа не желае да коментира тези подробности, а и изрази като 'безплатно здравно обслужване' са предизборна кука за ловене на прост и наивен електорат...

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 12. 12 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "Предвиждам ироничните и негативни коментари във форума: Ма то: "няма пари за лечение на деца", "лекарствата са скъпи", "доктори и сестри бягат" - той ще ни разправя, че от наука имало нужда – професорска му отнесена работа."

  Явно форума на "Дневник" става обществен фактор, щом дори и професор се съобразява с него! В кръга на шегата...

  Иначе статията ми хареса. Малко като презентация, малко "разчупен език"....

  Похвално е да се дискутират подобни теми!
  По този начин.
  А не по начина на босфор-тв!
  Оплюха "Пирогов", подбраха и "Токуда"!

  Имаме нужда от подобна дискусия, но водена от хора знаещи за какво става въпрос!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 13. 13 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2180 Неутрално

  Наука - да, това е пътят.
  Но е нужна и загриженост. Преподава се от родителите в първите седем години на всяко дете.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 14. 14 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 572 Любопитно

  Каква наука бе човек?!?! Наскоро един политик съветваше с мъдрости от рода на:
  -Ай ти специалистите да станат овчари
  - садете картофи
  и прочие бисери.

 15. 15 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 470 Любопитно

  браво за статията! Всеки, който има малко понятие от парадигмите в здравеопазването ще разбере, че проф. Давидов предлага много добро и ефективно решение. Само че, за да го приложим, ни трябват 1. политическа воля и политици с глави на раменете; 2. консолидирани и вярни клинични, финансови и оперативни данни от болници, мед. центрове, лаборатории, аптеки, ОПЛ, спешни центрове, третостепенно здравеопазване и поликлиники и 3. задълбочено изследване на интересите и силата за взимане на решения на всички, които имат нещо общо със системата.

  Готов съм да работя в тази посока, стига да има и други ентусиасти, вкл. университети и всичко да става на доброволни начала без пари. Проф. Давидов казва, че имаме знанията и ресурсите. Значи всичко е въпрос на организация и желание, а не на финансиране.

 16. 16 Профил на Либерал
  Либерал
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Добра статия, но има няколко заблуди:
  1. "ще се повиши многократно качеството на решенията, а самоцелните политически говорения със сигурност ще намалеят"
  - Самоцелните политически говорения не спират никога... И не намаляват. Справка - кой да е по-голям проект; едните казват едно, другите друго и никакъв анализ или експертна оценка не може да промени нещата. Борбата е за електорат или комисионни, а не за решения на социални проблеми.

  2. Създаването на още една администрация би било ползотворно.
  - Да, но при няколко допускания. В действителност, едва ли ще има голяма съпротива срещу самото създаване на нова агенция/комисия/фонд. Кой обаче ще назначава екперти в нея и на какъв принцип? И дори самата институция да функционира качествено, дали решенията ще бъдат прилагани на практика от законодателя?
  При всяка една промяна в системата ще има печеливши и губещи, а губещи ще са тези, които имат много облаги от сегашния модел и те трудно ще позволят сериозна реформа. Принципът ще е кучетата (екпертите) си лаят, керванът си върви - или по-точно реформата не върви.

 17. 17 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Звучи добре. Само дето става с пари, много пари.
  Освен всичко, основен проблем днес в Бг е крайно ниското ниво на съвременната Бг медицинска наука.
  КРАЙНО ниско. И това може би е пръв приоритет.

 18. 18 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 572 Неутрално

  И преди съм писал мое мнение по отношение на здравеопазването. Замислете се върху думата "здравеопазване". Не "болнолечение", а "здравеопазване". Според моето скромно мнение първата задача на здравеопазването е да не позволява човек да се разболее, а ако все пак се заболее да го лекува. Първото от тези две неща се нарича профилактика.Това би трябвало да е най-важната задача на здравеопазването. Но, както пишат много западни хуманитарни организации профилактиката не е по вкуса на БигФарма (Фармацевтичната промишленост). Винаги съм се смял на рекламата за паста за зъби, рекламирана от зъболекар. Според рекламата ако човек си купува тази паста, този зъболекар ще трябва да се преквалифицира. Нашите лекари не правят почти нищо по отношение на профилактиката. А науката ни още по-малко. Само два примера: може би знаете за едно изключително вещество- Коензим Q 10 наречено "автомобилната свещ на всяка клетка". С помощта на него се отделя енергия в клетките и естествено най-високо е съдържанието му в сърцето. Когато човек остарява това вещество почти престава да се произвежда от организма и следва сърдечна недостатъчност. Коензим Q 10 е най-продаваното вещество в света и се произвежда по метода на биотехнологиите от....тютюн. Е, къде е нашата наука. Колко лекари предписват коензима? Дрег пример: Известно е, че елемента магнезий участва в над 300 биохимични реакции. За съжаление поради изкуственото торене съдържанието му в храните рязко е намаляло. В САЩ е доказано че над 70 % от хората имат дефицит от магнезий. Освен това този елевент е много важен за функционирането на мозъка и неговата памет.Но от съществуващите съединения на магнезия той много трудно се абсорбира и достига мозъка.В Масачузетския технологичен институт са разработили съединението магнезиев -L- треонат който достига мозъка в много голяма концентрация и значително подобрява паметта на възрастните хора и болните от Алтцхаймер. Питам аз: къде е българската наука? какво е разработила и приложила за да бъдем по-здрави.

 19. 19 Профил на Либерал
  Либерал
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Здравеопазването е нещо скъпо, дори да бъде изградена много качествена рамка. Изборът е как да се плаща цената - с пари, с време или с ниско качество.

  Понеже в България демографската ситуация е известна (застаряващо и неплатежоспособно население), тук е направен съзнателният избор пациентът да плаща с времето си по опашки и да получава сравнително ниско качество на услугата.

  Не ми се иска да влизам в ролята на песимист, но каквито и промени да бъдат въведени, те или ще подобрят параметрите (дори и да е значително и осезаемо) на сегашната схема в този й формат, или ще изменят съотношението между трите вида цени - ще получаваме по-добро здравеопазване, но ще висим дори още повече по опашки; няма да чакаме толкова време, но пък качеството ще пада; или най-вероятно (защото по другите две линии ми се струва, че търпението на хората няма да издържи много) - ще даваме повече пари от джоба си. Та, както и да го гледам, всички ще пропищим ако изведнъж се окажем с наистина добра здравна система.

 20. 20 Профил на raiko61
  raiko61
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Подкрепям автора!Подобни мисли би могло да се развият и за другите сектори!Народа е казал;-Три пъти мери,един път режи.....

 21. 21 Профил на onufrij
  onufrij
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Подразбирам, че авторът търси решения само в рамките на държавно- регулирана здр. с-ма, в рамките на сега действащата осигурителна с-ма, неприватизирани болници, една държавна каса.
  В тия рамки, много решения няма.
  Щом ще прави анализ и предлага решения, да излезе и малко извън тия рамки, да разгледа и предложи други възможни варанти.
  Както са сложни нещата, аре да хвърлим поглед как други са ги решили.
  Що касата да е една?
  Що с-мата да е солидарно-разпределяща, а не капиталонатрупваща с индивидуални партиди?
  Що да не са болниците приватизирани, а ДКЦ частни?
  Айде от там да почнем. Да ми обясни вредата от тия варианти и файдата от досегашната. Да ме убеди, че чак от такива реформи нужда няма, а да се ограничим с маааалка реформичка на досегашното. То е ремонтче, освежаване само, ако се случи де.

 22. 22 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 470 Любопитно

  До коментар [#21] от "onufrij":

  това, което казвате е напълно логично, но основната теза на статията е, че не се взимат решения на базата на качествен научен анализ. В този смисъл, авторът е напълно прав. Някой трябва да си седне на задника, да събере данни, да ги анализира и да представи работещи алтернативи. За да се отговори на въпроса "да има ли само една или да има повече каси?" е необходим екип от учени, който да работи поне 1-2 години по темата. Това не са елемнтарни проблеми. Иначе, Вие сте напълно прав/а да ги поставяте на масата!

 23. 23 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2054 Неутрално

  омръзна ми професори да дават акъл за системата.Моля другаря професор да заповяда в практиката ми на ОПЛ и да поработи само 7 дни по 24 часа ,както казва той ,за да му стане ясно за какво идва реч .15 прегледа на ден може да правят средно софииските джипита ,но по селата ,където няма никакви лекари от 20 години прегледите са поне по 80 дневно и се прави всичко ,колкото и модерна техника да вкараш ,колкото и да си добър нещата са така направени ,че пациента все по трудно и по трудно да стига до дипломиран лекар ,така ,че нека професора не измисляу нови реформи ,а да си избере едно село ,да поработи седмица и след това да пише дълбокомъдрени изводи и статии,защото ако ние селските джипита се махнем ,както и става ,цялата система след нас ще се срути ,независимо държавата и обществото колко пари наливат в нея .

 24. 24 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#4] от "cinik":Здравето е право а не стока господине.

 25. 25 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 675 Неутрално

  И по-малко бизнес професоре, по-малко бизнес.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 26. 26 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Дрън, дрън! 'Професорът' е пропуснал основната и най-важна стъпка, която обезсмисля всички останали, а тя е;
  Създаването на нация от здрави хора!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 27. 27 Профил на Чико
  Чико
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Добра статия,умно!Човек да се чуди,че няма система за отчитане ефективността на системата.Години наред се коментира здравеопазването,говори се за реформи,но се питам на каква база,на журналистическите приказки ли.Нали имаше институт Организация на на здравеопазв.,какво прави този институт.Изумително е,че сме 21век,а не ползваме науката в такава важна сфера.Да правиш нещо и да не си осигурил надежна обратна връзка за да отчетеш резултата е много тъпо.Поздравления за автора .

 28. 28 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  Ще я прочета още веднъж статията но сега на първо четене ще кажа следното: Първо, призива за "наука" е правилен. Нарочно сложих кавичките защото всъщност става дума не за наука а за здрав разум и добро обмисляне на всичко преди да се пише и задейства закон. В този процес естествено трябва да участват научните работници където се предполага че е събран интелектуалният елит /не винаги/. Но също и трябва да участват всички които на практика ще прилагат този закон техният опит е много ценен.

  Второто което ще кажа за съжаление е доста тъжно. А то е, че каквито и закони и системи да измисляме докато общественият организъм като цяло няма своите защитни механизми съм доста скептичен. Защото правилно се казва, че винаги се засягат интереси и съвсем естествено тези интереси ще се опитат да заобиколят и неутрализират измисленото. При което именно защото са лични интереси те са много силно мотивирани за разлика от тези които ще прилагат системата.

  А тези защитни механизми са правоохранителните органи /МВР+съд/ и общественото мнение чийто глас трябва да се чува и на което се реагира. За корумпираността на първото знаете а второто е слабо и безгласно.

  Така че колкото и да се мъчим да направим закони и системи ако я няма имунната система на обществото ми прилича на борбата на софтуерните компании с хакерите Както знаете те винаги побеждават

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 29. 29 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  До коментар [#18] от "stoicho2":

  Нивалина. Използва се именно за лечение на Алцхаймер и до днес.
  Беладоната. Използвала се е за лечение на болест на Паркинсон, в момента спазмолитично.
  Прополиса. Разкошно лекарство за изгаряния, труднозаздравяващи рани и херпеси. 30% унгвент можеш да намериш във всяка аптека. Тинктурата е имуностимулант и противоязвено, въпреки че аз предпочитам да дъвча натурален.
  Има и още, ама в момента не мога да се сетя. Само че не се рекламират от "доктори" и "зъболекари".

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 30. 30 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  До коментар [#24] от "neznaiko_2011":

  Това го разправяй на вирусите, болестите и травмите, може би ще се уплашат от закона, който депутатите са гласували срещу тях. Те могат да гласуват и нещо срещу гравитацията, вече да действа отдолу нагоре - тя също ще се съобрази. Иначе ще и пратят милицията...

  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 31. 31 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  Айде сега и по темата.

  "Остава някой да реши да опита. Ама е сложно. А кой е казал, че здравна реформа се прави само с личен ентусиазъм, лесно, бързо и без пари?"

  Колега, само това да беше.
  Касата, както съществува в момента, с абсолютно несправедливото си натрупване на капитал и още по-несправедливото си и главно НЕПРОЗРАЧНО изразходване на последния, е изключително и адски удобна за източване.
  Което се и прави с комсомолско дръзновение от определени кръгове. За съжаление абсолютно несвързани с лечението на болни хора.
  Говорите за пари.
  1.4 милиарда? КЪде отидоха? Дали те не баха достатъчни да се осъществи всякоя реформа? Кой ги взе? Какво направи с тях?
  Кой носи отговорността за бедствието, което настана в здравната система след изчезването им? Той ще бъде ли някога оповестен и наказан?
  Хайде да отговорим първо на тези въпроси, преди да чакаме на моста първия милионер алтруист да се раздели с някой свиден милион за наука.
  Битието, казват, определяло съзнанието. Що се отнася за т. нар. нащи управляващи, не ми се говори нито за едното, нито за другото.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 32. 32 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  До коментар [#24] от "neznaiko_2011":

  Здравето, слънце, освен право е и задължение.
  Задължение да си го пазиш и поддържаш сам, доколкото е по силите ти.
  Няма да обяснявам, знаеш за какво говоря.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 33. 33 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#29] от "rapidfire":

  Така е, но в научната литература се появяват изумителни неща, които нашите, може би по-възрастни лекари, не знаят. В западните страни непрекъснато се правят скринингови изследвания и статистики. Примерно в САЩ редовно се публикуват данни за съдържанието в кръвта на магнезий, витамин Д и др. Това дава възможност да се преценява дали хората имат нужда от добавянето на нутриентите. Доказано е, че над 40-я паралел хората страдат от недостиг на витамин Д,през зимните месеци, което ги прави уязвими на инфекционни заболявания. У нас никой не препоръчва през зимните месеци да се приема витамин Д3 В последните години се доказа ролята на витамин К2 за предпазване от калцифициране на артериите. Друго нещо. Имам данни за портативен уред, подобен на мобилен телефон, с помощта на който се измерва втвърдеността на артериите. Изключително важен тест.

 34. 34 Профил на ami_yami
  ami_yami
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Мда, задължение и отговорност. В личен, но и в обществен контекст. Не само в рамките на отделната държава или нация, а в рамките на планетата Земя. Според едно клише, здравето, ако не го забелязваш, значи го имаш. Хората харчат пари най - често за решаване на здравните си проблеми, които вече са настъпили. Съответно политиците, управляващите отделят пари по статистически данни за степента на заболяваемостта, броят заболели, травмирани, извънредни и хронични, т.е. ресурсите се разпределят не според здравни приоритети, а според натиска на моментните потребности. Фармацевтичните и медицински лобита налагат клиничния метод на здравеопазване, който се противопоставя на здравните потребности на хората, а именно профилактика, превенция, оценка на риска от различни заболяванията и предотвратяване на причините, довели до тях. В този смисъл здравните системи би трябвало да на здравните и социалните потребности на хората през целия им живот. И това може да се постигне чрез системи, които гарантират справедлив достъп до качествена здравна помощ, профилактика и контрол на заболяванията, законодателни мерки за укрепване на здравето и качествен живот, екологична среда и храна за живот. Според СЗО здравето е „Пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест”. Или съвършенното здраве е нещо повече от отсъствие на болест и включва нови, по- високи нива на изява, свобода за личен избор, достойнство, непрекъснато развитие, в духовен план, разквриване на потенциала ни и отговорност при неговата реализация. Докато държавата ни в лицето на управляващите не създаде условия за това няма и как да се "внедри" и работи здравна система у нас, колкото и качествена да е в някои други региони по света.

  Ръководство по оцеляване на САС - част 2: http://bg.scribd.com/doc/4073040/-2
 35. 35 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2247 Весело

  [quote#34:"ami_yami"]Според СЗО здравето е „Пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест[/quote]
  По нашененски: Културист, чувстващ се по-богат от останалите и всички му слугуват или още по-добре робуват.
  Та управляващите се късат от работа да създават такива условия. Сега мрън, мрън, че имало странични загуби. Нали все някой трябва да го играе беден и робуващ!?

 36. 36 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  До коментар [#33] от "stoicho2":

  1. Това с витамин Д не е нищо изумително, щом го знаеше още дядо ми. (Лекар беше.)
  2. Вит. Д е токсичен и не може да се изписва защяло и нещяло.
  3. Вит. Д се синтезира в човешката кожа под влияние на слънчевите лъчи.
  4. България е страна с много дълго годишно слънчево греене.
  Няма никаква нужда от вит. Д, ако се печеш достатъчно на слънце.
  Колкото за проучванията ето ти впечатления от първа ръка как се правят. Цитатът е на дроброволец участвал в лекарствено проучване. Медицината, за съжаление отдавна не е това което трябва да бъде и от призвание се е превърнала в мръсен бизнес.

  П.С. Ако ти е трудно четенето, ще ти го преведа. Не знам колко знаеш английски, така че сори, ако те обиждам. Вслучая става дума за Prevpak - комбинирано противоязвено лекарство.

  IT'S NOT GOOD YOUR DRUG SR. MAKE PEOPLE VERY SICK
  it's a community using your drug and everybody knows do more BAD THAN GOOD.. I stop using it and my life become a
  lot better.
  make a study and find out
  hire volunteers and pay them really good money
  but do not kick them out with out money.. just because they feel sick from your drugs... many volunteer they get kick out when they say they get sick... in order to get full payment volunteers have to stay ..if they get sick they get kick out with out the full payment.
  the point is. they probably say they feel ok in order to get full payment ... other way they get kick out the study and partial payment ... do you get it now ?
  that is the mane reason your drugs fail the most of the time.
  please do not take it personal ... I am speaking in general ... I am going to die in less than 2 month. thanks to the doctors and drugs company.. miss understood the purpose of the drugs they tell me to take. but they make very good profit out innocents ...

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 37. 37 Профил на Apolon ot Tiana
  Apolon ot Tiana
  Рейтинг: 766 Неутрално

  ВСе повече Винету и все по-малко наука в цялото управление на държавата ( мутриархия)

  apoloniy
 38. 38 Профил на zul11696397
  zul11696397
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#10] от "Dr_Doolittle":

  Що сте изтрили коментара на Дулитъла ,бе галфони ? Хонорар трябва да му платите ,че постинга му е по-добър от целия ферман на Давидов.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 39. 39 Профил на nckdck
  nckdck
  Рейтинг: 770 Любопитно

  "Защото: била жена, имала малък мениджърски опит"

  нима не споменаха фльорца, партийна фльорца, гербаджийско мекере и артилеристка?

  общо взето, и терминът пача, а и пачавра, ми се струват удачни

  Бойко Борисов, педерас, педерас http://www.youtube.com/watch?v=p-Gyi9SM3os
 40. 40 Профил на 1_chrome.
  1_chrome.
  Рейтинг: 1239 Весело

  Не искам да бъда нито критичен, нито оптимистичен.
  Само едно знам, партии и политици идват и си отиват... някъде.
  Лекарите остават и без тях не можем. Без здравеопазване не можем. Без лекарсва и медикаменти не можем. Медицината и образованието определят социалното положение на всяка държава.

 41. 41 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#40:"tang_07."]Медицинат и образованието определят социалното положение на всяка държава.[/quote]
  Може би.
  Но според управляващите Бг днес, това са им едва ли не последните задачки за решаване.

  НЯМА здравна система без държавно участие и финансиране.
  Здравна система с манталитет на бакалин- НЯМА.
  Съвременната медицина е толкова скъпа, че да се оставя на гражданите да "плащат" е = на ЛИПСА на каквато и да е било здравна система.

 42. 42 Профил на Спеакер
  Спеакер
  Рейтинг: 822 Неутрално

  До коментар [#23] от "tur671":

  Извинявайте, но идеята на тия реформи е да има повече като Вас по селата и така да се каже ако Вий паднете друг да Ви смени...

 43. 43 Профил на onufrij
  onufrij
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#42] от "Спеакер":

  Начи има села с по 1200 калпака допреди 10 г, от които сега са останали 250. За да се събере достатъчна за доходи клиентела, требе да се гледат 6 села. (И то ако са осигурени). Във всяко трябва някаква малка подръжка на здр. служба, печка да се запали примерно. Консумативи да има в спешния шкаф. Трябва да се подържат няколко фелдшера, а трудно се намират, държават спря да ги произвежда. Като назначиш инжекция 3 пъти дневно, на трудноподвижен човек, кой ще я направи? Ти ли, дето си на 20 км?

 44. 44 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#43] от "onufrij":

  Приказки, приказки колкото искате. В плевенското село на жена ми преди 35 години имаше здравна служба с родилно, 2 лекари и линейка. Можели един български доктор днес да бъде като д-р Стамен Григоров откривателя на бациликус булгарикус? Канен да оглави катедра по медицина в Женева, да оглави Пастьоров институт, д-р Григоров се връща в родния гр.Трън и е шеф на болницата там. Тази болница вероятно вече я няма.

 45. 45 Профил на onufrij
  onufrij
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#44] от "stoicho2":

  Явно искаш да кажеш нещо, ама не може да се разбере какво точно. Как да има болничка в това село, като са останали 200 калпака? Докторът за 80 лв ли да бачка? Минаха тия времена, когато селския доктор го вдигаха в 1 часа, да види на някого мазола. Безплатно. То и аз искам до входа ми да има бакалия и още няколко магазинчета, та да ходя по чехли в тях, ама магазинерът от въздуха ли да живее?

 46. 46 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#36] от "rapidfire":

  Това не е вярно. Прочетете западните списания и ще видите че през зимните месеци слънчевото греене не е достатъчно за страни над 40-я паралел. Да сте чували някой да прави скрининг за да се определи съдържанието на метаболита на витамин Д? Мога да ви представя хайде да не са стотици, но десетки статии на английски, в подкрепа на това което пиша,защото не съм си го измислил. Ето ви текст на английски:

  "After thirty years of being vilified by the medical establishment and the press, vitamin D is gaining new popularity -- and even becoming a hero -- as a nutrient that supports your overall health.*
  И още:
  Having too little vitamin D may not have any outwardly obvious signs. Yet vitamin D (specifically the vitamin D3 form) impacts an incredible array of support for systems and functions in your body...

  Heart health*
  Cell formation and cell longevity*
  Skin health*
  Pancreatic health*
  Aging process*
  Sleep patterns*
  Hearing*
  Reproductive health*
  Athletic performance*
  Eye health*
  Vascular system health*
  Respiratory health*
  Immune health*... Most people feel in better health during the summer sunshine months -- ever wonder why?
  Healthy mood and feelings of well-being*
  Weight management, including carbohydrate and fat metabolism*
  Hair and hair follicles*
  Strong and healthy bones, because vitamin D encourages calcium uptake*
  Muscles*
  Proper digestion and food absorption*

  Since healthy levels of vitamin D protect and promote so many of your body's functions, a deficiency may mean your body lacks the tools it needs to keep you in optimal health*...

  Making sufficient vitamin D a very important issue for you to address!


  Recent discoveries suggest it has significantly more far-reaching effects than just your bone health*, contrary to popular belief.

  In fact, vitamin D is known to support your body's health systems in a variety of ways...* So much so that it’s not a stretch to suggest your body literally cries out for vitamin D in many ways.

  And now, many people are modern day "cavemen." Even when the sun's rays are strong enough to provide people with adequate sun exposure, you may be unable to get the vitamin D you require because you're cooped up inside all day."

 47. 47 Профил на Чико
  Чико
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Истинската наука е плод на здравия разум.Така че едното или другото все е необходимо за нашето здравеоп.Бедата е,че и двете ни липсват много.С бакалски сметки,хитрини,тарикатлък нищо не става като хората..А и форумите на тези теми се превръщат в безпринципни спорове,вместо да правят мъдри предложения.Напр.какво значат аргементите на пост."43"От два века има амбулаторна медицина,та сега ли не може да се осъществи.Това трябва да е пакет от възможни за осъществяване изследвания и лечение и съответно заплащане според условията.Това са елементарни за решаване въпроси,стига да има разум и воля!

 48. 48 Профил на ami_yami
  ami_yami
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#35] от "wanderer":

  +++ Ха-ха, такава е генетичната ни наследственост на тези географски ширини и оттук средата и условията за живот, за съжаление.

  Ръководство по оцеляване на САС - част 2: http://bg.scribd.com/doc/4073040/-2
 49. 49 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Това е не само статия, но и план по който може да се дискутира...Но оперативно и с участието на 5-6 най-изявени лекари с идеи. И да се дискутира с конспект и дата. Решението да се даде на обсъждане - отговори на въпроси - на още 100-200 най-изтъкнати лекари от всички специалности - пак с конспект и дата....И после първите 5-6 души за седмица-две да излизат с решение.

 50. 50 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Всъщност, даже и с наличните пари, реформата може да започне на нива. Тя и без това не може да бъде приложена изведнъж...Но, както казва авторът, тъй като засяга огромна част от населението, ефектът, дори и при малки стъпки, ще е изключителен за производителността...Един от най-важните атрибути, заради който хората напускат България с нейния климат, природа, вкусотии, приятели и роднини е именно несигурността в здравеопазването. Да не кажа - ужаса. А подходът, в ситуацията, да се осигуряваш тук таме с разкош и скъпоструваща апаратура и лекарства, а в инфраструктурата и веригата на първа помош да се дъниш е сивмптоматично за нашето общество... Пример спорта - непрекъснато се гонят успехи за единици, а се изпуска масовия спорт. Това е грешка в плана ни още от Освобождението. Вместо да се подходи да се търси масовост в образованието силите се хвърлят в симулация на избрани места, че сме европейци.

 51. 51 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  До коментар [#46] от "stoicho2":

  Боже! Пий си витамамин Д колкото ти душа воли.
  Черният дроб си е твой.
  Но в Хипократовата клетв пише - Първо не вреди!
  Нещо, което фармацевтичните компании и платените от тях списания отдавна са забравили.

  [quote#46:"stoicho2"]And now, many people are modern day "cavemen." Even when the sun's rays are strong enough to provide people with adequate sun exposure, you may be unable to get the vitamin D you require BECAUSE YOU'RE COOPED UP INSIDE ALL DAY." [/quote]

  Този абзац трябва да ти каже всичко.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 52. 52 Профил на JR Ewing
  JR Ewing
  Рейтинг: 411 Весело

  [quote#7:"Мразител"]Защо тези минуси?! Не си ли спомняте култовата реплика от "Двойникът"? [/quote]
  Как беше... "Трябва да опознаем законите на природата за да можем да я управляваме."

 53. 53 Профил на lpp16534113
  lpp16534113
  Рейтинг: 5 Неутрално

  МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ КАК МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ МИ ЕРЗИТЕ
  Здравейте всички,
  Аз съм толкова щастлив, че имах предвид лекар, който най-накрая ме излекува от вирусния ми херпес, наречен DOCTOR MULI. Казвам се Елена, аз съм от Калифорния САЩ. Искам да споделя моите свидетелства пред широката общественост за това как този велик човек, наречен д-р Мул, лекува херпеса ми. Бях пациент на ХЕРПЕС в продължение на повече от една година и пет месеца и аз бях в болка, докато не срещна тази дама, когато пътувах в Канада за интервю, което някога се случило като пациент с херпес, обясних всичко на нея и тя ми каза, че има такъв велик лекар, който й помогна да излекува херпеса и ми даде имейл адреса си, за да се свържа с него и аз го направих, както й бе инструктирала. И докторът ми разказа за неговата билкова формация, която може да излекува напълно херпеса. За да бъда честен първоначално, имах съмнение, но по-късно я помислих. Направих всичко, което докторът ме помоли да направя, и ми изпрати билковото лекарство чрез COURIER SERVICE. Когато използвах билковото лекарство според неговата инструкция, след 2 седмици, че взех Herpes билкови лекарства, ето, отидох за тест, най-голямата ми изненада, че докторът ми потвърди, че съм херпес (отрицателен) и казвам, че вече нямам херпес в моята система и досега никога не съм изпитвал никакви болки или симптоми. Така че казах, че трябва да свидетелствам за доброто на този велик лекар за широката общественост. Ако сте там, страдащи от този херпесен вирус или някаква друга смъртоносна болест, ще ви посъветвам да се свържете с него с работния му email: [email protected] Чат или обадете се / whatsapp: +2348147415238, уверявам ви, че той ще ви помогне точно както направи за мен.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK