Председателство в действие за растеж в Европа

Николай Вамен

© Bjarke Ørsted

Николай ВаменСлед шест месеца, изпълнени със събития за датското председателство на Съвета на Европейския съюз, Дания предаде щафетата на Кипър. За постигнатите резултати през първите шест месеца от 2012 г., за успехите и трудностите, които стоят пред Европа, разказва датският министър по европейските въпроси Николай Вамен. Датското посолство в България предостави текста му на "Дневник".


Тъмни облаци бяха надвиснали над Европа на 1 януари 2012 г. – денят, в който поехме председателството на ЕС от Полша. Сътрудничеството в ЕС беше в центъра на криза. Само няколко седмици по-рано държавните и правителствените ръководители на ЕС бяха постигнали споразумение за съдържанието на фискалния пакт по време на срещата на върха в Брюксел. Въпреки това Великобритания и Чехия и избраха да останат извън пакта. Това създаде доста мърморене за първите сигнали за разделение в евросътрудничеството – т.нар. "Европа на две скорости" – което в действителност може да застраши цялостното сътрудничество в ЕС.


Това беше влошено от външни обстоятелства. Икономическата ситуация и продължаващата да нараства дългова криза в Южна Европа, особено в Гърция, също допринесе за създаването на ситуация, в която напрежението беше силно изострено, докато търпението беше малко. Можеше ли нашето европейско сътрудничество да остане силно във време на такива колосални предизвикателства и вътрешни напрежения? Ние не знаехме отговора предварително, но проучихме задачата с голям ентусиазъм. И сега, шест месеца по-късно, имаме основание да се обърнем назад със задоволство.
Мост над бурни води


За да се справим с тези проблеми, решихме от гледната ни точка най-вече на държавата, която държи председателството на ЕС, че ще действаме като строител на мостове. Трябваше да изградим мостове между различни позиции в съвета. Да изградим мостове между страните от еврозоната и страните извън единната валута. И да изградим мостове между европейските институции.


Мостът изисква солидни основи, ако трябва да остане здрав. По тази причина датското правителство отдели сериозно време, за да придобием представа за възгледите на съответните държави членки. Отделно всички датски министри се обвързаха със задачата да проведат тесен диалог с Европейската комисия и с Европейския парламент, предоставяйки ни възможността да обсъдим своята амбиция за председателството и Европа.


Нашият подход беше, че механизмът на ЕС трябваше да заработи. Сътрудничеството трябваше да покаже, че дори във време на многобройни и разнообразни предизвикателства ЕС все още може да доведе до резултати, които демонстрират колко ценно е европейското сътрудничество. Това не трябваше задължително да доведе до създаването на нови, грандиозни и позлатени планове, тъй като това не е необходимо в момента, а вместо това трябваше да доведе до осезаеми резултати, които да са от полза на гражданите и бизнеса в Европа.


По тази причина изготвихме програма на председателството със заглавието "Европа на работа". Европа трябваше да запретне ръкави и да се захване на работа за европейците, като наред с останалите неща осигури създаването на повече работни места в Европа. В програмата определихме четирите основни приоритета на председателството: отговорна Европа, динамична Европа, зелена Европа и безопасна Европа. Това бяха отправни точки, които обхващаха предизвикателствата, пред които Европа беше изправена, и които Европа трябваше да приоритетизира през период, характеризиращ се с икономическа криза и глобални промяна във властите.


Решихме ли всички проблеми на ЕС? Не. Придвижихме ли Европа напред? Да. Предоставихме професионално, съдействащо и прозрачно председателство. И достигнахме до резултати, наред с останалите неща, като засилването на икономическото и финансовото наблюдение, капиталови изисквания за банките, патентната система на ЕС, по-ниски цени на роуминга, голямата директива за енергийна ефективност, статута на държава - кандидат за членство, на Сърбия, започване на преговорите за присъединяването с Черна гора, както и подобрихме граничния контрол и условията за бежанците.


Европа, която действа по икономически отговорен начин


Икономическата ситуация доминираше в дневния ред и преди, и по време на председателството. Грозната истина е, че Европа все още не е излязла от кризата, а кризата ще продължи да влияе на икономическото развитие през идните години.


В това отношение е ясно, че е отговорност на всяка отделна държава членка да осигури, че икономическата политика, която ръководи, е устойчива и не води до опасно високи нива на дълг. Въпреки това по време на датското председателство на ЕС ние приехме нова и по-строга поредица от общи основни правила, които ще осигурят рамка за справяне с кризата, в помощ за справяне с бъдещи кризи и за възстановяване на увереността в Европа.


Засиленото сътрудничество и новите правила помогнаха за това всяка държава член да се справя с икономически дисбаланси като конкурентоспособността и баланс на затрудненията при плащането. В тази връзка споразумението, което постигнахме – т.нар пакета от две мерки (two pack) – изигра ключова роля, тъй като засилва сътрудничеството в еврозоната и завършва реформата на икономическото управление в ЕС.


На върха на това е фискалният пакт, който беше приет от Европейския съвет през март. Фискалният пакт без съмнение представлява ключово събитие в европейското сътрудничество. Чрез фискалния пакт държавите членки се обвързаха с ангажимента да изготвят национално законодателство, което да осигури националните им бюджети да останат балансирани, запазвайки в ред икономиките си. Това е нещо, от което всички имаме интерес, тъй като ни позволява да осигурим стабилно икономическо развитие в Европа.


Всъщност повечето правила за икономическо управление за първи път работиха по време на датското председателство. В рамката на Европейския семестър националната икономика на всяка държава членка мина през преглед, включващ приемането на специфични препоръки какви действия трябва да предприеме конкретната страна, за да се справи с икономическите предизвикателства пред нея. Тези действия варираха от следване на строга фискална политика до прилагане на реформи за започване на инициативи за растеж.Това засилено сътрудничество донесе плодове – средният публичен дефицит на държавите членки падна от 6.9% от БВП през 2009 г. до очакваните през 2012 г. 3.6%.


Това е нещо, което доказва, че страните от ЕС водят икономически отговорна политика. Въпреки това, за да се излезе от кризата и да се предотвратят нови кризи, е необходимо и да се засилят финансовата регулация и контрол, така че да се осигури здрав банков сектор в Европа.


В това отношение датското председателство постигна серия от резултатите. Например, осигурихме повече прозрачност и сигурност при търговията с деривати. Споразумението включва, че всички транзакции с финансови деривати трябва да се изясняват от централен контрагент. Този контрагент гарантира, че двете страна в транзакцията са винаги наясно, че ще получат това, което притежават, дори едната страна да бъде затруднена в този случай. Като допълнение Съветът на ЕС достигна до споразумение за въвеждането на нови по-строги изисквания на капитала на европейските банки. Тези изисквания включват обширни регулации на финансовия сектор и ще приложат и изисквания за повече и по-добър капитал и ликвидност в банките.


Това са резултатите от осигуряването на по-голяма икономическа отговорност и доверие в Европа. Въпреки това Европа се нуждае не само от строго фискално управление, но и от растеж.


Европа, която осигурява динамичен и устойчив растеж


Последните няколко години бяха слаби за европейските растеж и заетост. Европейската ни икономика беше основно в стагнация, а конкуренцията от новите и бързо развиващи се икономики заплашваше конкурентната ни позиция на глобалния пазар.


По тази причина една от основните цели на председателството от самото начало – постигането на растеж – беше поставена и в Европейския дневен ред. Въпреки това по време на нашето председателство дебатът за консолидацията на обществените финанси и постигането на растеж беше представян пред обществото в много черно-бели краски, с тенденцията г-жа Меркел и г-н Оланд да се представят като опоненти, всеки в своя ъгъл. Но това е грешна представа. Едното няма смисъл без другото и затова се нуждаем от комбинация и от двете – консолидация и растеж – което включва стабилни и отговорни икономики, представящи и прилагащи структурни реформи и започващи инициативи за растеж и създаване на работни места.


Никой в Европа не е срещу растежа. Предизвикателството е в това да се създаде растеж, без да се налага континентът да изпадне в дълг. Това е въпрос на осигуряване на отговорен растеж и това е подходът, който представихме на масата за преговори.


Затова бяхме много доволни, когато успяхме да приключим председателството си, осигурявайки споразумение на Европейския съвет на 28-29 юни за приемането на пакт за растеж и работни места. Този пакет за растеж представлява кулминацията на усилията на датското председателство на ЕС да съдейства за растеж и заетост в ЕС. Като се вземе предвид всичко ние успяхме да затворим кръга, който включва разумен баланс между консолидация на публичните финанси и инициативи, съдействащи за растеж. В тази връзка искам да подчертая особено дебело сериозната работа на председателството за постигането на споразумение за патентната реформа на ЕС, която беше приключена на срещата на Европейския съвет след повече от 30 години преговори. Това значително ще намали разходите за бизнеса в Европа, когато се кандидатства за патент, и ще помогне за иновациите и икономическия растеж.


По време на председателството ние работихме неуморно да модернизираме общия двигател за растеж – единния пазар – за да помогнем на европейския бизнес и граждани в ерата на глобализацията. Резултатите, които постигнахме, са например, намаляване на административните пречки за европейския бизнес, по-лесен достъп на малките и средните предприятия до капитал и представянето на общи европейски стандарти, които да помогнат за иновациите и търговията в границите на ЕС.


Беше много важно да засилим единния дигитален пазар. Изследванията показват, че изцяло развит единен дигитален пазар може да повиши БВП с 4%, така че потенциалът е огромен. Направихме първата стъпка към това, когато постигнахме споразумение за цените на роуминга. С това споразумение ние осигурихме значително по-ниски цени на телефонните разговори, кратките съобщение и трансфера на данни при пътуване в ЕС. В дългосрочен план това ще даде най-добрите възможности за нашите компании да създават растеж отвъд националните граници.


Във връзка с полето на моята отговорност значително усилие беше положено и за преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020. Въпреки че преговорите няма да бъдат изцяло приключени по време на Кипърското председателство, датското председателство работи усилено, за да се увери, че многогодишната финансова рамка ще приоритетизира такива области като образование, иновации и изследвания, области, които могат да допринесат за подпомагане на бъдещия растеж и просперитет в Европа.


Накрая си заслужава да се подчертае, че датското председателство активно опита да засили приноса на търговската политика на ЕС за създаването на растеж и работни места. В тази връзка ние придвижихме напред някои от преговорите за свободна търговия и освен другите неща приключихме обхвата на споразумението за свободна търговия с Япония.


Това са резултати, което допринасят за постигането на благоприятни рамкови споразумения за растеж в Европа. Европа обаче се нуждае от нещо повече освен растеж. Европа и останала част от света се нуждаят от растеж, който е изграден на устойчиви основи.


Европа, която става зелена


Не е тайна, че датското председателство поставя голям акцент върху зеления дневен ред. И в някои области нашата амбиция надвиши това, което някои държави бяха склонни да приемат. Въпреки това ние се борихме упорито за нашия случай, защото Европа трябва да запази позицията си като носител на стандарти за околната среда и климата. Това отчасти е предизвикано от нуждата да се запази климатът и околната среда, но и също защото зеленият растеж носи със себе си потенциал от няколко милиона работни места, като това са работни места, които Европа не може да си позволи да загуби в конкурентния глобален пазар.


Всъщност един от най-големите ни резултати беше постигнат именно в рамките на зеления дневен ред. Ние постигнахме споразумение с Европейския парламент по директивата за енергийна ефективност – споразумение, което може да създаде няколко стотици хиляди работни места в Европа и да намали консумацията на енергия с около 17% до 2020 г. Въпреки всичко това е огромно постижение. Хората ще осъзнаят, че най-евтината енергия е тази, която не използваме. Освен това тази директива е добра и за климата, тъй като допринася за намаляването на въглеродните емисии. Към това може да се добави и приемането на енергийната пътна карта на ЕС до 2050 г., в която ЕС изпраща силен сигнал на пазарите и инвеститорите за дългосрочния си ангажимент към обновяемата енергия и енергийната ефективност. Това е нещо, с което, според мен, Датското председателство може да се гордее.


Други резултати включват намаляване на замърсяването от корабоплаването и рамка за политиката за околна среда на ЕС за следващото десетилетие. Освен това допринесохме за включването на устойчиви и зелени условия в няколко основни политики на ЕС, включително Общата политика за рибарство и Общата селскостопанска политика. Във връзка с последната допринесохме компенсациите в крайна сметка да бъдат давани на фермери, които прилагат мерки, благоприятни за околната среда.


Това са резултатите, с които ще помогнем за растеж и устойчиво развитие в Европа. Въпреки това Европа трябва да осигури и сигурността на гражданите си, както и ЕС да има силна позиция в света.


Европа, която осигурява сигурност на гражданите и идеалите


Гражданските права са и ще останат един от ключовите елементи, които европейското сътрудничество трябва да защитава и да продължава да поддържа – също и в останалата част на света.


По време на датското председателство на ЕС постигнахме няколко резултата в областта на правосъдието и вътрешните работи, които допринасят за значителен напредък в полза и на гражданите на ЕС, и на тези от трети страни. Например ние съдействахме за промяна на правилата, засягащи условията за бежанците, докато изчакват да се разгледа молбата им за убежище, и създадохме по-голяма яснота за това коя държава членка трябва да отговаря за конкретен случай на човек, търсещ убежище.


Ние осигурихме споразумения за изясняване правата на жертвите на престъпления и улеснихме процеса на трансгранично онаследяване. Това са резултати, които подобриха правната защита на европейците.


Нелегалната имиграция и трансграничната престъпност са предизвикателството, което представлява заплаха за цяла Европа. Затова приемаме като положително приемането на план за действие за превенция и борба срещу нелегалната имиграция. Заедно със споразумението постигнахме и засилване на управлението на Шенген и сега имаме възможността, при наистина крайни обстоятелства, да активираме механизма, който осигурява подобряването на контрола на вътрешните граници и временно спиране на безвизовото пътуване, ако са разкрити широки злоупотреби. Нуждата от такъв механизъм беше повече от видима скоро след избухването на Арабската пролет и страните, особено в Южна Европа, изпитаха огромно напрежение по границите си.


Правата, които предоставяме на нашите собствени граждани, са права, които, разбира се, трябва да изискваме и за останалата част от света. В рамките на външната политика датското председателство се обвърза с тясно и силно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност и допринесе за това човешките права да придобият значително по-голяма роля ори провеждането на общата външна политика. Освен това успяхме да приемем исторически санкции срещу режимите в Иран и Сирия, което подчертава желанието на ЕС да постави под натиск страните, така че да достигнат до решения.


Накрая, успяхме да издействаме и решение за предоставяне на Сърбия на статут на държава кандидат за членство на ЕС, както и за започване на преговорния процес за присъединяване с Черна гора. Това е важно предвид нашите продължаващи усилия за стабилно развитие на Балканите и за стабилна Европа. Членството в ЕС обаче не следва автоматично. Предстои сериозен процес на реформи за двете държави по пътя им към ЕС.


Европа, която все още функционира


Датското председателство постигна общо повече от 250 конкретни резултата, част от които се опитах да подчертая и обясня. Тези резултати демонстрират, че сътрудничеството в ЕС функционира дори в най-трудните моменти и че държавите членки работят отдадено за да осигурят на европейците просперитет и права. Оттук следва, че нашето сътрудничество в ЕС остава силно.


Въпреки че кризата е далеч от края си, ние предприехме първите стъпки по пътя към изход от нея и представихме правила и механизми, създадени, за да защитят Европа от това да попадне в подобна ситуация в бъдеще. Имайки това предвид, поглеждам назад със задоволство и виждам успешно датско председателство на ЕС.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1481 Любопитно

  В заглавието сте пропуснали "ОТГОВОРЕН" растеж в Европа - именно за такъв става дума в това интервю.
  А Европа - Европа повече от всякога е един орел, който много бъркат с лешояд, и много раци и щуки.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 2. 2 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 976 Весело

  Естествено няма нито една дума за критиките на депутатите от Европарламента към Датското председателство.

 3. 3 Профил на silent step
  silent step
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Какво ли ще стане когато и ние поемем председателството.

 4. 4 Профил на hinin37
  hinin37
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#1] от "Мария":
  И всички раци и щуки са се отъркали о нещо социалистическо...Затова само маниполациите им вървят на пълни обороти -вярата в "близкия" хоризонт на изобилие...Дето все не идва...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK