Прочит на историята: За трагедията на евреите в Солун - І

Охрана от лагера на "втора еврейска работна група, служба временна трудова повинност при четвърта трудова дружина" - лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията).<br /><br />Снимката е с посвещение за Лео Конфорти: "За милия спомен, на Леон Н. Конфортчето от фелдфебел С. Маринов (от Разград)". Село Рудник, 40-те години на ХХ век<br /><br /><em><strong>Снимката е предоставена от сайта <a href="http://www.lostbulgaria.com/" target="_blank">"Изгубената България"</a></strong></em>

Охрана от лагера на "втора еврейска работна група, служба временна трудова повинност при четвърта трудова дружина" - лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията).

Снимката е с посвещение за Лео Конфорти: "За милия спомен, на Леон Н. Конфортчето от фелдфебел С. Маринов (от Разград)". Село Рудник, 40-те години на ХХ век

Снимката е предоставена от сайта "Изгубената България"Само незапознати с историята на Втората световна война могат да отричат или омаловажават огромния натиск и извънредната ситуация, пред която са изправени държавният глава цар Борис III, българският парламент и правителството на България в началото на 1941 година (когато СССР и нацистка Германия все още са съюзници, а българските комунисти следват инструкциите от Москва и сътрудничат на този съюз), когато Германия е прегазила половин Европа, а САЩ нямат никакво намерение да влизат във война. Когато се преценяват действията и бездействията на политиците от даден исторически период, за да преценим дали са постъпили правилно или не, трябва да познаваме конкретната епоха, условията, в които са действали и да сме запознати с обстоятелствата и най-съществените подробности, в противен случай рискуваме изводите ни да се съвсем грешни.


Представете си парченце от една голяма и сложна мозайка и се опитайте да си представите цялата картина без да имате налице останалите части от пъзела.


В темата за Втората световна война и спасяването на евреите в България, която разискваме в тази рубрика, за да разберем дали България е имала възможност да спаси и евреите от Беломорието и Македония и дали носи политическа вина за изселването им от родните места, завършило с изтреблението им от нацистите в окупирана Полша, ще попълваме бавно и търпеливо отделните малки парченца от мозайката, за да разберем дали в онези условия българските политици са постъпили подло и малодушно или не, кой каква роля е играл в спасението на евреите в България и "как да си обясним това чудодейно осъществяване на доброто" (по думите на Цветан Тодоров).
Има неща, които задължително трябва да се знаят преди да се коментира лесно ли е било да се противопоставиш на една могъща тоталитарна държава и защо ако е било лесно единствено България успява да откаже депортацията на своите евреи?


Хана Аренд (1906 -1975)

Хана Аренд (1906 -1975)

Хана Аренд: Не знам за нито един опит да се обясни поведението на българския народ - поведение уникално в пояса от примесени етнически групи


Преди да ви предложа разтърсващия разказ Рафаел Камхи – на един по чудо оцелял очевидец на трагедията на евреите в Солун, спасен от депортация благодарение на застъпничеството на българските власти и лично на цар Борис, нека чуем какво пише за България, за нейния държавен глава цар Борис Трети, за българския парламент и за българското общество по време на Втората световна война не кой да е, а един от най-големите изследователи на Холокоста – Хана Аренд, която прави изводите си върху фактите и върху документите, които изследва в немските архиви а в случая, базирайки се на показанията и документите, представени на процеса срещу Айхман:


"България има причини да е благодарна на нацистка Германия повече от всяка друга балканска страна поради значителните териториални придобивки, получени за сметка на Румъния, Югославия и Гърция. И въпреки това България нито се показва благодарна, нито нейното правителство или народ проявяват слабостта да възприемат политиката на "безпощадна твърдост".


Това се отнася не само до еврейския въпрос. Българската монархия няма основания да се безпокои от местното фашистко движение – "Ратници", защото то е незначително по мащаб и без влияние от политическа гледна точка, докато Парламентът запазва всеобщата почит и работи в разбирателство с царя.


Така те се осмеляват да не обявят война на Русия и никога не пращат дори и символичен експедиционен корпус от "доброволци" на Източния фронт.


Най-учудващо от всичко обаче е обстоятелството, че в пояса със смесено население, в който антисемитизмът е по принцип широкораз­пространен сред всякакви етнически групи, придобил качеството на официална правителствена политика далеч преди идването на Хитлер, на българите липсва, каквото и да било "разбиране по еврейския въпрос".


Вярно е, че българската армия се съгласява да се депортират около единайсет хиляди души – всичките евреи от новоприсъединените територии под военно управление, където населението е антисемитско. Съмнително е обаче, че им е ясно какво по-точно означава на практика "преселването на Изток".


Също така малко по-рано, през януари 1941 г., правителството се съгласява с въвеждането на антиеврейско законодателство, но от нацистка гледна точка то е просто нелепо: около шест хиляди добре сложени мъже са мобилизирани за работа; всички покръстени евреи се изключват от мерките, независимо от датата на тяхното покръстване, което води до епидемичното им превръщане в християни; други пет хиляди от общо петдесет хиляди евреи получават специални привилегии; а за евреите – лекари и стопански дейци, се въвежда ограничение за практикуване на професията, но доста голяма част от тях остава на работа, тъй като пропорцията се изчислява на основата на броя на евреите спрямо градското население, а той е висок, а не спрямо цялото население на страната изобщо. Когато всички тези мерки са въведени на практика, правителствените представители в България заявяват публично, че нещата са вече стабилизирани, съобразно интереса на всяка страна. Явно, че нацистите ще трябва да ги просветят не само за нуждата от "решаване на еврейския проблем", но и да ги поучат, че правовата стабилност и тоталитарното движение не могат да бъдат съгласувани.


Вероятно германските власти хранят известно съмнение за предстоящи трудности.


През януари 1942 г. Айхман пише писмо до Външното министерство, в което заявява, че "съществуват значителни възможности за приемането на евреи от България" и предлага да се уведоми българското правителство по този въпрос, като уверява Външното министерство, че полицейското аташе в посолството в София "ще се погрижи за техническата страна по прилагане на депортирането". (Навярно полицейското аташе също не е било особено въодушевено за тази работа, щом скоро след това Айхман изпраща в София като "съветник" един от своите хора в Париж - Теодор Данекер.)


Твърде интересно е да се отбележи, че това писмо влиза пряко в пълно противоречие с известието, което изпраща само няколко месеца по-рано в Сърбия, в което заявява, че все още липсват средства за приемане на евреи и че дори евреите от Райха не могат да бъдат депортирани.


Сериозният приоритет, който се отдава на задачата по превръщане на България в "юденрайн", може да се обясни само с факта, че Берлин е съвършено точно информиран, че трябва да се действа много бързо, ако тази задача следва изобщо да бъде осъществена. И така, германското посолство се обръща към българите, но едва след цели шест месеца те правят първата крачка по посока на "радикалните" мерки - въвеждането на еврейската отличителна значка.


Дори това дребно действие се превръща в голямо разочарование за нацистите. Преди всичко, както те надлежно докладват, че значката е само една "твърде малка звезда"; второ, повечето евреи не я носят; и, трето, тези, които я носят, получават тутакси "толкова много изяви на съчувствие от страна на заблуденото население, че на практика те се гордеят с този знак" – както пише Валтер Шеленберг, шеф на контраразузнаването на RSHA в един доклад на СД, предаден на Външното министерство през ноември 1942 г. Тогава българското правителство отменя заповедта.


Под действието на огромен германски натиск българското правителство накрая решава да изсели евреите от София в селски райони. Тази мярка обаче определено не е това, което изискват германците, тъй като евреите на практика се разпръскват, вместо да се концентрират.


Изселването практически бележи важна повратна точка в цялата ситуация, тъй като населението на София прави опит да възпрепятства евреите да стигнат до гарата, след което манифестират пред царския дворец.


Германците са под действие на илюзията, че преди всичко цар Борис е виновен за запазването на българските евреи, затова има смисъл в това, че немски агенти от разузнаването го убиват. Но нито смъртта на монарха, нито пристигането на Данекер в началото на 1943 г. променя по някакъв начин ситуацията, тъй като едновременно Парламентът и населението остават твърдо на страната на евреите.


Данекер съумява да постигне споразумение с българския комисар по еврейските въпроси за депортирането на шест хиляди "изтъкнати евреи" в Треблинка, но нито един от тях не напуска когато и да е страната.


Споразумението само по себе си е достойно за внимание, защото разкрива колко малко надежда са имали нацистите да вербуват еврейските водачи в името на собствените си цели. Главният равин на София е изчезнал, защото всъщност е укрит от софийския владика Стефан, който публично декларира, че "Бог е определил съдбата на евреите и затова човеците нямат право да измъчват евреи, нито да ги преследват" (Хилберг) – нещо, което е значително повече, отколкото Папата някога е правил в края на краищата в България се случва точно това, което ще се случи в Дания няколко месеца по-късно – местните германски представители стават несигурни в себе си и повече не са благонадеждни. Това е вярно както за полицейското аташе – член на СС, от когото се е очаквало да залови и арестува евреите, така и за германския посланик в София Адолф Бекерле, който обяснява на Външното министерство през юни 1943 г., че ситуацията е безнадеждна, защото "българите са живели заедно твърде дълго с народи като арменци, гърци и цигани, за да оценяват еврейския проблем" – твърдение, което, естествено, е пълна глупост, защото същото може да се каже mutatis mutandis за всичките други народи в Източна и Югоизточна Европа.


Отново на Бе­керле се пада честта да информира с явно раздразнен тон RSHA, че нищо повече не може да се направи.


И резултатът от всичко е, че не е депортиран или умрял от неестествена смърт нито един-единствен български евреин чак до времето, когато с приближаването на Червената армия през август 1944 г. антиеврейските закони са отхвърлени.


Не знам за нито един опит да се обясни поведението на българския народ - поведение уникално в пояса от премесени етнически групи."   (вж. Хана Аренд. Репортаж за баналността на злото. Айхман в Йерусалим. Изд. Сиела, София, 2004).

Хана Аренд. Репортаж за баналността на злото. Айхман в Йерусалим, изд.Сиела, София

Хана Аренд. Репортаж за баналността на злото. Айхман в Йерусалим, изд.Сиела, София


Не така обаче се развиват събитията в Солун, където гръцките власти охотно сътрудничат на германците. Ето и разказа на един очевидец: Рафаел Камхи.


Кой е Рафаел Камхи?


Рафаел Моше Камхи е роден през 1870 година в Битоля, тогава все още в пределите на Османската империя. Като мнозина и Рафаел Камхи има повече от една идентичност – той е евреин, но и българин и активно участва в борбите на Вътрешната македоно-одринска организация (ВМРО) за освобождаване на Македония. Съратник и приятел с Даме Груев, Борис Сарафов и други, участник в Илинденското въстание. След Първата световна война живеещият в София Камхи се преселва в Солун, за да съхранява българския дух въпреки етническото прочистване, което гръцките власти осъществяват.


През 1943 година Рафаел Камхи е арестуван от германските окупационни части в Солун и оттам е трябвало да бъде изпратен в нацистки концентрационен лагер в окупирана Полша. Със съдействието на български научни и културно-просветни македонски организации, вкл. и с личното съдействие на цар Борис и Богдан Филов, той е освободен, но брат му, както и близките му за жалост споделят трагичната съдба на останалите евреи от Солун.


Рафаел Камхи живее отново в София до 1950 година, след което заминава за Израел. Доживява до 100- годишна възраст и умира през 1970 година в Тел Авив.


В предговора към издадената неотдавна книга със спомени на Рафаел Камхи за трагедията на евреите в Солун (Рафаел Камхи. Трагедията на евреите в Солун. Изд. Анико, 2012), съставителят Цочо Билярски пише: "Чети­ри месеца преди смъртта си цар Борис III вложи сили и сърце да спаси още един човешки живот – този на солунския евреин Рафаел Камхи" и продължава:


"Кой беше този човек и защо неговата съдба беше така скъпа за най-широки кръгове в българската общественост независимо от политическите пристрастия – за висши военни, бивши революционери и лично за българския монарх?


И днес ние, българите, сме длъжници към този героичен и достоен син на еврейския народ, живял и се борил за свободата на поробените българи в продължение на десетилетия. Той умря в Тел Авив с гордостта, че е син на две родини – България и Израел. Направеното за увековечаването на делото и паметта му е толкова скромно, че днес едва ли някой от българските и еврейските му сънародници си спомнят за него. А той, революционерът Рафаел Камхи, успя да преживее турските, гръцките и немските затвори, депортации и издевателства и доживя до сто години в Израел, неразривно свързан и с първото си Отечество, България.


Векове наред по цялата българска земя българи и евреи са живели като добри съграждани и съседи, споделяли еднакво болките и успехите на народа и държавата. Примерите за това съжителство са многобройни и на него са посветени десетки хиляди страници – и от българи, и от евреи. Дори разсекретената през последните години нацистка документация дава потвърждение за тази здрава връзка, градена със столетия.


Благодарение на председателя на Еврейския научен институт Ели Ешкенази и на юриста професор Борис Яновски днес имаме възможност да разгърнем спомените на Рафаел Камхи, неговите размисли и писма, в които престарелият вече революционер излива душата си на архаичния си език и отгръща още една непрочетена и непозната, а може би и премълчавана страница за съвместния живот и борби на българи и евреи в години на из­питания."


С благодарност към Емил Басат и към съставителя на сборника със спомени и документи Цочо Билярски, който ни предостави тези разтърсващи страници, предлагаме на читателите на Дневник разказа на Рафаел Камхи за депортацията на евреите от Солун.


Рафаел Камхи


ТРАГЕДИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В СОЛУН


Сутринта на 9 април стана предаването на града на германците с голяма тържественост. Солунчани със знамена и букети и владиката начело излязоха на три километра навън, за да посрещнат германския генерал Лист, който бе начело на германските войски. Нито един евреин не бе поканен на това посрещане.


В 9 часа генерал Лист начело на войските си мина през главните улици на Солун, посрещнат от гърците и акламиран с букети. Всички гърци бяха в празнично настроение и се поздравяваха като на Великден с "Христос възкресе".


Евре­ите, обратно, бяха много умислени и загрижени, не знаейки каква ще бъде утрешната им съдба.


През същият ден 9 април никой евреин нямаше куража да излезе навън от къщата си. На 10 април сутринта по всички ресторанти, кафенета, сладкарници бяха залепени афиши, на които с големи букви бе напечатано на гръцки език, че присъствието на чифутите абсолютно се забранява.


Това от същите ония, които преди три-четири месеца ви­каха, че няма никаква разлика между евреи и гърци и ще живеят като братя.


За голямо съжаление твърде бързо бяха забравени всички дадени жертви, всичката поддръжка морална и материална, дадени от евреите за този народ, който пое кривия път на антисемитизма, запазен в техните сърца.


На третия ден поставиха афиши във всички еврейски дюкяни, за да не влизат гърците в дукяните на чифутите.


Обаче въпреки това германците влизаха в тях и си купуваха каквото им трябваше, като заплащаха покупката с окупационни марки. Имаше кафенета и сладкарници, гдето клиентелата им бе изключително еврейска, и като видяха, че интересите им пострадаха, те протестираха пред гръцкото правителство, което отговори, че тази заповед е била дадена от германския генерал Лист. Тогава се представиха пред него и той им отговори, че подобна заповед не е била дадена. "Вие можете да скъсате тия афиши и ако ви накажат за това, можете да ми телефонирате", като им даде номера на неговия телефон.


Веднага кафеджии и сладкари махнаха тези афиши. Гръцката полиция заедно със своите тайни агенти се явиха с голяма бързина и искаха да им положат за това наказание, обаче кафеджиите телефонираха на генерал Лист, който от своя страна направи нужното посредничество пред шефа на гръцката полиция.


По такъв начин тази заповед бе унищожена и всички ло­кали махнаха тия проклети афиши. Но с това антисемитиз­мът не изчезна, а наопаки, почнаха да го прилагат с още по-голяма сила. Преди окупацията на Солун гръцкото правителство и неговите приятели професори поканиха главния ра­вин д-р Цеви Кориц да говори по радиото на немски език. Равинът в своята реч отправи много нападки към германското правителство, наричайки го "варварско управление" и др. подобни.


Германците, още в първия ден на своята окупация в Солун, първата им грижа бе да потърсят равина Кориц. Потърсиха го в къщата му, обаче не го намериха. Жена му, която познава добре немски език, им каза, че преди три дни заминал за Атина. На края на месец май германците окупираха Атина и още първия ден на окупацията първата им грижа бе да потърсят равина Ко­риц. Същия ден неговите приятели и правителството предадоха равина на генерал Лист. Ако искаха, неговите приятели и гръцкото правителство можеха да го укрият, а германците никога не можеха да го намерят в Атина.


Но за гръцкото правителство бе радост да предадат един евреин в ръцете на неговите палачи.


И така равинът Кориц изчезна, без никой да може да узнае постигналата го съдба.


Солунските евреи бяха много наскърбени от тази загуба и ден през ден всички дамски благотворителни и други дружества посещаваха жена му, за да я утешат и успокоят за постигната участ, за който никой повече не можа да узнае какво е станало с него.


Осем месеца след това на месец февруари 1942 год. главният равин д-р Цеви Кориц се яви в Солун радостен и горд и настоятелството заедно с всички евреи бяха твърде доволни да видят своя равин след осеммесечно отсъствие да се завърне жив и здрав. Всички се надпреварваха да го посещават. Равинът сам определи ден и час за посещение на многобройните делегации. В продължение на 15 дни голяма част от енориашите и нотабилите се представиха пред своя равин.


На въпроса на многобройните си посетители равинът отговорил така:


"Аз съм много доволен от германското правителство. Искрено и от все сърце съжалявам, че съм го нападал и за грешката, която сторих с това. Те скоро ще спечелят войната. Те имат добро мнение и са с отлични впечатления за нас, евреите, и в най-скоро време ще окупират Палестина и ще я дадат на евреите."


На зададения му въпрос къде е прекарал 8-те месеца главният равин отговори:


"Бях във Виена, тамошните евреи, а така също евреите от Варшава, са добре поставени и напълно свободни. Те дават своята материална и морална подкрепа на германското правителство, за да спечели войната. По такъв начин ние ще завладеем Палестина. Ето защо и солунските евреи трябва да направят същото, за да спечелят симпатиите на германското правителство."


Това бяха отговорите и съветите, които даваше главният равин, настанен да живее в луксозния палат на Елиа Бенозио.


След като се изминаха 15 дни в почивка и в ресепции, главният равин зае поста си в общината. Първата му работа бе да се отнесе към народа, за да му кажат дали са доволни от него. Всички единодушно му отговориха, че са твърде доволни от неговата личност, и му гласуваха доверие. На второ място той поиска да му се дадат пълни и неограничени права и власт, за да ръководи общината по негови разбирания. И това искане бе изпълнено!


Малко време след това той поиска щото общинският съ­вет начело с председателя доктор Рафаел Алеви да си сложи [прекрати] мандата под предлог, че било излишно да има настоятелство в такъв състав от 10 души, работата на което можело да се извършва от трима души, които много по-бързо ще решават всички общински въпроси. Според него тия три­ма души трябвало да познават добре немския език.


За такива той посочи двамата братя Албалах и някой си Хасон. След време се узна, че тия трима господа са дошли в Солун с главния равин.


Така бе съставено първото комунално настоятелство под председателството на главния равин д-р Цеви Кориц.


Луксозното помещение на еврейската община се превърна в едно еврейско Гестапо и така започнаха нещастията за евреите в Солун.


Първата работа на тия господа Албалах и Хасон бе да се нахвърлят в еврейските търговски магазини. Под форма на една комисия заедно с двама-трима гърци почнаха да реквизират големи партиди много ценни стоки.


Взимаха стоките и даваха на собствениците едни бележки до германското Гестапо, откъдето да си получат парите. Ако някой се осмеляваше да отиде там, повече не се връщаше.


След като опразниха дукяните, почнаха с къщите. Съща­та комисия, съставена от Албалах и Хасон с гърците, почнаха да посещават подред къщите на евреите и да задигат луксозната и ценна мебел. Идваха с държавни камиони и задигаха най-ценните работи.


Няколко дни по-късно дойде редът и на касетките по банките, в които евреите в по-голямата си част държаха накитите на жените си, златото и чуждестранни валути. Всичко бе иззето. Изчислено е, че това възлизаше на много милиони златни франкове.


След това решиха и започнаха да събират трудоваци евреи от 18 до 45-годишна възраст.


На тези, които не искаха да идат трудоваци, им се определяха голями суми за откупуването им. Трудоваците бяха пос­тавени на много тежка работа и почти 75% от тях заболяха от тежки болести и умряха.


И така, фамозният главен равин с братята Албалах и Ха­сон определиха, че евреите трябва да платят към 2 ½ мили­арда драхми за ония трудоваци, бедни и богати, които не мо­жеха да вършат тази работа.


Тази грамадна сума бе разпределена между по-заможни­те, разделени по категории. Който не изплащаше веднага определената му араха [такса] от фамозната 3-членна комисия, биваше веднага изпращан в затвора "Павлос Мелас" – зат­вор специално за тази акция - робство на злобния и кова­рен грък.


Малко време след това всички евреи бяха събрани в определени за тях квартали, а именно квартал "Барон Хирш", "Реджи Вардар", "Коломбо", "Гилан Мермери", "Керим Ефен­ди" и квартал 151. Всички евреи, които живееха в други квар­тали, бедни и богати, бяха съсредоточени в тези пет района.


Първата партида от квартала "Барон Хирш" бе изпрате­на в Полша 5 дни преди Пурим 5703 год. Тогава нотабилите и богатите евреи от Солун чрез фамозния равин и неговите другари започнаха преговори, за да ги оставят и не ги изпра­тят в Полша. Постигна се съгласие чрез майора д-р Мартенс да ги оставят срещу пет милиарда драхми, или срещу 500 000 турски лири ефектив, при условие че те няма да останат в Солун, а ще ги настанят по гръцките острови.


Това бе първата вечер на Пурим. Радостта на евреите бе неописуема за това, че са спасени. За голямо съжаление оба­че тази радост бе за кратко време и скоро се обърна в траур, защото гръцкото правителство отказа категорично да прие­ме в своите "свещени" острови тия нечисти евреи.


С всичка сила се противопостави и се обяви за смъртта на чифутите.


И така нещастието и гневът Божи се изсипа върху солун­ските евреи и след два дни започнаха изпращанията за Полша.


След тази сцена "уважаемият" равин заедно със своите съдружници Албалах и Хасон свикали по-заможните и нотабилите в общината и им казали: "Вие сами видяхте, че въпреки нашите усилия не можах­ме да успеем да ви задържим тук, понеже гръцкото прави­телство не се съгласи да ви настани по островите. Донесете тия петстотин хиляди лири и ние ще издадем чекове за тях срещу еврейската община във Варшава и по този начин ще си получите парите в полска валута и ще мо­жете там да вършите всякаква търговия. Полските евреи ще ви приемат твърде благосклонно и с голяма симпатия. Ние ще ви дадем препоръчителни писма."


По-голямата част от евреите повярваха на техните думи. Веднага са били отпечатани фалшиви чекове и по този начин заграбиха от народа грамадни суми. А за ония, които не повярваха на техните думи и не се поддадоха на лъжите им, те си взеха бележка, за да им отмъстят по друг начин и случай.


Това бе една банда от явни убийци. Албалаховци и Хасоновци направиха съюз с гърците; мнозина гърци отиваха при заможните евреи с обещание да ги укрият в техните къщи срещу големи парични суми. Взимаха им парите и в полу­нощ Албалах, Хасон с гърците и германците ги убиваха. Та­ка направиха с големия манифактурист Нисим Соломон Камхи, взеха му грамадни суми в злато и после го застреляха.


Същата участ последва ония евреи, които се доверяваха на гърците варкаджии [лодкари]. Взимаха им предварително парите и след това ги предаваха на тази черна банда, съста­вена от Албалаховци, Хасоновци и гърци.


Последната "Макат Бехарот" направиха в лагера "Барон Хирш". Набелязаните лица, които не бяха се доверили на фалшивите чекове, вкарваха ги в зимниците, биеха ги немилостиво, за да кажат къде са скрили парите и на кого са ги дали. Мнозина признаваха и веднага със затворени таксита, какви­то те имаха на разположение, ги закарваха до мястото, където бяха заровени съкровищата, изземваха ги и веднага ги изпращаха в Полша.


Трагедията на солунските евреи бе ужасна и не се подда­ва на описание с перо.


Според информациите, които имаме, братя Албалах и Хасон през 1944 год., когато стана руската офанзива, се предс­тавили пред руската армия като евреи-затворници и по този начин минали в Албания с четири куфара, пълни със злато и скъпоценности, крадени от солунските евреи. От Албания те преминали в Италия и оттам се завърнали в Солун и заедно с техните съдружници гърци продължили своята нещастна ра­бота да изравят заровените съкровища по еврейските къщи, за които те имаха точни сведения.


Обаче след като изпълнили своето злокобно дело, техни­те съдружници гърци се нахвърлили върху тях, иззели им всичко, което бяха крали, и след това ги застреляли.


10.VI.1948 год.


(Следва)


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (107)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 853 Неутрално

  да се безпокои от местното фашистко движение – "Ратници", защото то е незначително по мащаб и без влияние от политическа гледна точка,
  ===========================================
  И Габровски и Александър Белев са "Ратници", единият министър на вътрешните работи и депутат, другият главен комисар на Комисариата по еврейските въпроси. Все едно да кажем, че Цецо Герба е без влияние от политическа гледна точка. Изобщо са жалки опитите на Горчева да "докаже", че нацизмът не е толкова лош, колкото изглеждал.

 2. 2 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 1100 Любопитно

  Препратете статията на античките в БРЮМ,точно там сега ги сърби.
  Иначе нямаше да правят филми и пропаганда по този въпрос.

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 3. 3 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1445 Любопитно

  [quote#1:"Каишков"]Изобщо са жалки опитите на Горчева да "докаже", че нацизмът не е толкова лош, колкото изглеждал. [/quote]


  Ами, в сравнение с това, което идва след него (в България, не в Европа като цяло) наистина не е бил чак толкова лош.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 4. 4 Профил на Claus von Stauffenberg
  Claus von Stauffenberg
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Историята е интересна. И само за това че е и ДОКУМЕНТАЛНА. Сега стана ясно че Н.В. ЦАР БОРИС НЕ е изоставил евреите от ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ просто ей така. За верността на тези документи съдя по разкази на мои родинин живяли по това време. Никога тези разкази не съвпадаха с официалнта пропаганда на бандитската комунопитешка партия и сегашната и уродлива метаморфоза бсп. По скоро тези разкази са по близки като съдържание до сега изнесеното. Още едно доказателство че повече от 60 години са били инсталирани откровенни паталогични убийци лъжци и антисемити в лицето на бкп да ръководят БЪЛГАРИЯ след 1944г.. Да не говорим за коментарите на червените драскачи в този форум по адрес на евреите. То си е обида за комунопитеците.

  Claus von Stauffenberg
 5. 5 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 760 Неутрално

  До коментар [#1] от "Каишков":

  "Изобщо са жалки опитите на Горчева да "докаже", че нацизмът не е толкова лош, колкото изглеждал."

  Изобщо не си разбрал, какво иска да покаже Горчева.
  Нацизмът не имал условия за развитие в България и поради тази причина не е оказвал съществено влияние в обществения живот.
  Направи си справка за корените на нацизма и сравни България по това време.
  Никой не отрича антихуманността на нацизма.

 6. 6 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Любопитно

  ...Хана Аренд:..."Вярно е, че българската армия се съгласява да се депортират около единайсет хиляди души – всичките евреи от новоприсъединените територии под военно управление, където населението е антисемитско"...Това трябва да го прочетат пропагандистите на Скопие!

 7. 7 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Солун за малко да стане български през 1942 г, но Борис е достатъчно хитър, за да разбере, че за подаръка на Хитлер за 5 годишнината на Симеончо, се крие данайски дар - изпращането на български войски в ада на източния фронт. Сигурно е, че ако Солун е бил български, в никакъв случай нямаше да загинат всичките му евреи. Щяха да се откупят и вероятно отиваха в български трудови лагери, където за отклонение от работа наказанието е било 10 дни без топла храна!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Божидаре, съветска марионетко, замълчи.

 17. 17 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 3638 Неутрално

  До коментар [#16] от "ungeheuer":То това едва ли е Б.Димитров.Какъвто и да е-едва ли ще падне толкова низко,че да пише такива глупости!

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1479 Неутрално

  Рафаел Камхи има повече от една идентичност – той е евреин, но и българин и активно участва в борбите на Вътрешната македоно-одринска организация (ВМРО) за освобождаване на Македония.

  Ето я разликата между евреите и всички други. Няма други емигранти , които да дойдат в държавата ти , да запазят националната си идентичност и успоредно с това да са и част от твоя наорд

  15.02.1989 - 07.02.2018
 23. 23 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1479 Любопитно

  До коментар [#15] от "kimba3":

  Идеята е да се публикуват исторически факти , там където има фалшификации на историята , в случая конкретно от комунистите , а не да се пускат статии за повдигане на самочувствието и разпалването на патриотарски страсти за четвъртокласници. Знам ,че си се старал в часовете по политагитация , но идеята на историята вече е да образова , не да агитира

  15.02.1989 - 07.02.2018
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 1953 Неутрално

  Както съм писал и друг път....ОТ НУЖДАТА ИСТОРИЯ НЕ СТАВА.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31 Профил на tometo2
  tometo2
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#28] от "b.dimitov": Най-вероятно поради същата тази причина в почти всеки гръцки град има улица с име "Василий Българоубиец".

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на b.dimitov
  b.dimitov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#31] от "tometo2": Възможно е, но съм сигурен от мойте наблюдения че след нашето влизане в европа нещата се променят към положителна посока и след време няма да има негативизъм защото двата народа широко общуват по-между си а нашите деца не са виновни за това което е станало преди 60 години, но да се крие тази история е направо престъпление, нека се знае истината, няма народ дез грехове!

 34. 34 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 684 Неутрално

  С оглед на обширните цитати, публикувани като коментари на "b.dimitov" почти веднага след като се появи този материал подозирам - не, сигурен съм, че същия е получил навреме информация от "Къртица" в "Дневник" за предстоящото излизане на този материал.

  Предполагам също така, че материалът е бил умишлено бавен в редакцията от "Къртицата", за да може "b.dimitov" да го подготви.

  Е, това е достатъчно за да могат в "Дневник" поне да знаят кой какъв е в редащцията...

  Проклета да е Русия!
 35. 35 Профил на Ognyan Gerassimov
  Ognyan Gerassimov
  Рейтинг: 641 Неутрално

  Браво Дневник продължавате със серията изгубената история.
  Малко проверка от независим източник

  "In 1931, an antisemitic riot took place in Camp Campbell, where a Jewish neighborhood was completely burned, leaving 500 families homeless and one Jewish resident dead.[21]"

  Такаааа ето Гърците са се проявили като погромаджии ...

  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_of_Thessaloniki#Fire_of_1917_and_inter-communal_tensions

 36. 36 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 518 Неутрално

  До коментар [#17] от "yanne":

  Прав си. Не може да е толкова неграмотен и не знае английски.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 39. 39 Профил на kras 059
  kras 059
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#21] от "b.dimitov":

  А на теб кой ти каза, че истината е това, което ти знаеш и твърдиш за единствено вярно ? Статията е една добра възможност да подложиш на критичен анализ собствените си представи и разбирания относно дискутираната тема. От изнесените в нея факти може по-скоро да се направи обоснован извод за това, че позорно и срамно е било поведението на евреите-колоборационисти и местното гръцко население, защото именно те, в съучастие с германските служби, а не българските власти присвояват тяхното имущество преди и след депортацията. В подобни случаи имаме една хубава българска поговорка : " Крадецът вика дръжте крадеца !". Византийските похвати са известни от историята и не могат с нищо да ни изненадат.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на kras 059
  kras 059
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#42] от "b.dimitov":

  Ние в България не си лягаме толкова рано и нямаме навика да прехвърляме своите грехове върху чужди глави, както се опитваш да направиш това ти в конкретния случай с трагедията на евреите от Западна Тракия. Истината няма да застане зад тебе от това, че си публикувал 20 поста на сайта, а ще бъде резултат от обективен и безпристрастен анализ на всички исторически факти, обстоятелства и аргументирано отстоявани становища.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#45] от "b.dimitov":

  Ама моля ви се Господин Б. Димитров - ние знаем за прословутите "демократично настроени гръцки евреи" и тяхната способност да предават всичко и всички за мангизи, както и за ОСОБЕНО ДЕМОКРАТИЧНИЯ ДУХ на ЖЕСТОКОСТ въздигащ "великите РОМЕИ" над всичко.

  Неслучайно в "демократична и лакома Гърция" имате една приказка "един грък струва колкото двама евреи", чувам я от доста етиопски цигани като вас дори в чужбина - повтаряте си я като любимо стихче, за да не я забравяте.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#37] от "b.dimitov":

  Ама моля ти се, Етиопско-комунистически помиярино, вие гърците , пардон ромеите, цял живот изкарахте с некви "легенди и митове" и всичките работите "велики ромеи", та сега нема да съчините поредните измишльотини...

  Ама нещо не ви минаваТ последните легенди и митове пред Ангела Меркел, особено последните...

  И земи се образовай набързо по турски, да си поставиш големите въпроси към сеигашните управници на Великобритания и Турция, та по-бързо да си получиш хонорарите за писането по форумите и за утрепаните БЕДНИ евреи.

 50. 50 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#34] от "КДС":

  Имате причини за съмнения относно коментарите на б.Димитров.
  И мен всеки ден ме съмняват подобни оговорени ходове на темите на Дневник с коментарите.
  НАПРИМЕР 3 пъти ми се случва да съм номер 101 в коментара си.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#3:"VеnRus 2008"]Ами, в сравнение с това, което идва след него (в България, не в Европа като цяло) наистина не е бил чак толкова лош.[/quote]
  Хайде, нацистките мечти за господство на "истинските арийски герои" над унтерменшите пак овладяха разни "ратници". Напред на кръстоносен поход за "спасението на Европа". Както е казал поета - Идат като тигри, бягат овци.

 53. 53 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Едва ли има някои връстник останал от онова време, но за някои събития не сме чували.
  Каквито и да са мотивите на автора, ТОВА НЕ НА отърва от КОМУНЯГИТЕ.!!!!!!!!!!.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 54. "Никой не е по-голям от историята, а в българската неминуемо ще съжителствуват гордостта и срамът, въодушевлението и болката..."

  Боли ме от овчедушието на хората...
 55. 55 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Винаги съм бил сигурен, че за изтребването на евреите през ВСВ са виновни евреите, на славяните - славяните, а на комунистите - комунистите! Сега остава само да осъдят наследниците им да си платят куршумите и циклона на Германия, че нещо е закъсала напоследък.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 56. 56 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#51] от "b.dimitov":

  Ама моля ви се другарю Етиопски мангасарино от елинско-юдейски произход, ето да се видиш как се биете сега в Гърция по телевизията.

  http://www.staragora.com/news/grece-un-depute-neo-nazi-frappe-une-deputee-communiste-a-la-tele/445780

  Ама вижда се не само от видеото, ами и от статията на Горчева какви сте ги вършили, другарю Помиаров Димитракис ... Свърши времето на митовете и легендите - требва да работите и да си плащате скъпо и прескъпо.

  Глей се на видеото какви сте Помияри, бетер циганьорите сте... Долна каста с широко отворени уста, за да лапате.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#5:"ПАСТОРА"]Изобщо не си разбрал, какво иска да покаже Горчева.
  Нацизмът не имал условия за развитие в България и поради тази причина не е оказвал съществено влияние в обществения живот. [/quote]

  Преди Горчева точно това се доказва от Проф. Илчо Димитров. Само че Горчева удобно го пропуска и представя откритията на историографията преди нея за свои - нещо недопустимо в науката.

 66. 66 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3165 Неутрално

  "и, трето, тези, които я носят, получават тутакси "толкова много изяви на съчувствие от страна на заблуденото население, че на практика те се гордеят с този знак" – както пише Валтер Шеленберг, шеф на контраразузнаването на RSHA"

  Имаааа, има с какво да се гордеем, че сме българи. Благодаря за статията.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 67. 67 Профил на Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
  Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
  Рейтинг: 825 Гневно

  До коментар [#28] от "b.dimitov":

  Абе момче , като напишеш една лъжа сто пъти и като ни досадиш дали ще стане истина!
  Защо по дяволите повтаряш по толкова пъти тези коментари!!!! Ние можем да четем, съгласни или не ще прочетем мнението ти .
  Безкрайното повторение на нещо показва че или не си сигурен в него или ти липсва нещо друго.Надявам се да не е нито едно от двете а да е просто техническа грешка от твоя страна.

  ПП: Докладвал съм коментарите ти на Модератора - не смятам че крещенето във форума подпомага диалога, а твоето е писмената форма на крещене.

  АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69 Профил на kras 059
  kras 059
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#64] от "b.dimitov":

  Само от обстоятелството, че си се регистрирал във форума на "Дневник" под чуждо име, а освен това си решил да ползваш името на уважавания български историк проф. Б. Димитров показва, че има нещо дълбоко сбъркано в твоите разбирания за морал и човешки добродетели. За разлика от теб, за мен няма пречка да си напиша истинските имена, защото поне до настоящия момент нямам от какво да се срамувам и не се страхувам да застана зад това, което съм написал. Българският народ е направил всичко, което е било в неговите възможности и е успял да запази живота на мирното еврейско население от своите територии. Пита се, какво направиха местното население от Западна Тракия и техните управляващи, за да предотвратят депортацията в концентрационни лагери на евреите, живеещи на техните територии. Както се вижда от спомените и разказите на очевидци на тези трагични събития изложени в статията - освен, че са посрещали германските окупатори с цветя и хвалебствия, те активно са и участвали в подялбата на имуществото на това население и безжалостно са отказали да ги разселят по гръцките острови. Що се отнася до Парижкия мирен договор от 1947 г., вярно е, че на БЪлгария е отказан статут на съвоюваща страна и тя е задължена да изплати репарации на съседни държави, но успява да запази своята териториална цялост, въпреки настояванията на Гърция южната граница да бъде променена и да минава на 90 км южно от София и на 30 км. от Пловдив. След края на конференцията в Гърция е обявен национален траур, защото тя е имала уверенията на някои от победителите, че ще получи териториални придобивки.

 70. 70 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Тракия и Македония са под ГЕРМАНСКА ЮРИСДИКЦИЯ и нямат статута на Добруджа.Тези земи не са част от българската държава.Това не желаят да го разберат само евреите-комунисти,които нямаха куража след войната да отидат като другите си сънародници да градят държавата Израел,страхувайки се от възмездие на своите.Същите неблагодарни евреи-комунисти са се включили в антибългарските прояви,иницирани от Македония.Това ,че като комунисти го правят не ме учудва,но явно фанатизма на комунистическата човеконенавистна идеология е по силна и по опасна от юдаизма и исляма.

 71. 71 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Моля редкаторите,докога този ,именуващ се b.dimitrov,явно комунистич1еско или македонско плашило ще досажда на форума?Имате достатъчно основания да го отстраните!

 72. 72 Профил на mto
  mto
  Рейтинг: 1102 Гневно

  [quote#59:"b.dimitov"]Все пак еврейската общност в Гърция с удоволствие ще ви посрещне като гост , по-време на търженствата за унищожението на гръцките евреи[/quote]

  Е, щом ще правят "тържества" всичко е ясно!

  Вместо виц: "Високият морален стандарт в политиката, който зададе ГЕРБ!"
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#73] от "b.dimitov":

  От наша гледна точка, печално е пишман-историци като лицата Генов и Мутафов да продължават да игнорират историческите факти и да се опитат да натоварят България и българите с историческата вина за депортациите на македонските и беломорските евреи. Защо, например, историческият факт, че именно българското правителство е ЕДИНСТВЕНОТО, направило дипломатически сондажи тези евреи да НЕ СЕ ДЕПОРТИРАТ на Изток с влакове, а с кораби в Палестина? И, кой отговаря с недвусмислен ОТКАЗ на подобно предложение? Отговорът е прост -- външният министър на Великобритания Антони Идън ОТКАЗВА да приеме български кораби натоварени с евреи от тези територии. При това положение, опитът на българското правителство да подмени депортациите на Изток с изселване в Обетованата земя се увенчават с неуспех. Въпреки това, трябва съвсем ясно да се знае и помни, че такъв дипломатически опит е направен. Справка: A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time by Howard M. Sachar. Въпросът ни е, ЗАЩО ТАКА-НАРЕЧЕНИТЕ "ИСТОРИЦИ" Генов и Мутафов не дискутират този факт, ами са се съсредоточили върху чорапогащите на Лиляна Паница? Те или НЕ ПОЗНАВАТ историческите факти, или умишлено ги крият. В първия случай, са просто некомпетентни, а във втория -- антибългарски пропагандисти. На нас ни се струва, че става въпрос по-скоро за некомпетентност и малограмотност. Така че, отново ги каним: учете се, чоджум, ходете по библиотеки и книжарници, ползвайте електронни бази данни, консултирайте се с учени хора, усъвършенствайте се, публикувайте в списания имащи все пак някакъв импакт фактор и не надувайте бузки тук, правейки се на многознайковци.

 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 81
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 82. 82 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#77] от "b.dimitov":

  Чети Божидарчо, чети, не проповядвай ционизъм.

  Казах ти да прочетеш как Великобритания отказва да приема в Палестина български кораби с евреи.

  А защо, я ми кажи, вие големите партизани у Гърция и нефашисти не се свързахте с Великобритания, която ви подкрепяше във войната с Италия, да се организирате сами? Щеше да си спасиш дядовците, ама нещо май богатите евреи са ви изиграли, а?

  А защо пък да сме били едва ли не длъжни да направим каквото и да било за тези хора? Те етнически българи ли са-не, те български граждани ли са-не. Евреите по света САЩ, Франция, Великобритания защитават ли българското население от сръбските и гръцки издевателства след ПСВ? Не. Е що пък ние да сме длъжни да ги защитим? Защо например същите тия евреи, барабар с другите евреи в Югославия и Гърция не защитиха българите от сръбския и гръцкия геноцид след ПСВ? Защото е трудно да се противопоставят на властта и защото малко им пука за българите. Така и при нас, трудно е да се противопоставим на Германия, а и не виждам защо трябва да ни интересува чак толкоз тяхната съдба.
  Историята се пише от победителите, сега трябва да се почустваме гузни че не сме спасили тия евреи, но ако пък беше победила Германия щяхме да сме гузни че само при нас остават живи евреи. Няма оправия. То е много лесно да даваш прогнози след края на мача. В този момент ситуацията е била такава, че е било безумие да се тръгне против Германия. Защото това значи да подкрепим същите тези Гърция и Югославия които издевателстваха над българите между войните, а също и Великобритания и най вече Франция под чийто благ поглед сърби и гърци избиваха българи.

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 915 Весело

  Фашетата умора нямат, само се потят, сега ще изкарат, че евреите сами са си виновни за съдбата по времето на ВСВ......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 86. 86 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 915 Весело

  [quote#3:"VеnRus 2008"]Ами, в сравнение с това, което идва след него (в България, не в Европа като цяло).......[/quote]
  Ами фашетата, да бяхне мирно седяли на 01.03.1941, на 02.05.1941, на 13.12.1941, не бихте чудо видели вече 68 години... който каквото сам си направи, никой не може да му го направи..... и даже евреите в Солун не са виновни.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 87. 87 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 402 Разстроено

  авторката вече започна да се гаври с паметта на работилите като роби в трудовите лагери.
  Отделно е че не чете документи, а се позовава на преразказани историййки от типа ЕЖК.
  Дневник взема страната на безкрайно комплексираните националисти и неонацисти с тази поредица. Изумен съм че Америка за България похарчиха 3 000 000 лева на американските данъкоплатци, за да плащат за подобна продукция

 88. 88 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  в цялата компания пишеща по темата и официализирана в БЪлгария няма нито един, който да не е свързан с бившата ДС.
  Това създава основания да се зададе въпроса каква е връзката на Горчева с ДС?

 89. 89 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#65] от "Mai Tai":

  Напълно верно.
  За съжаление много от българските журналисти ЕДВА СЕГА научават много факти от българската история.

 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91 Профил на borimoli
  borimoli
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#14] от "b.dimitov":


  До коментар [#8] от "b.dimitov":  Не, г-не! Не българските политици трябва "да наведат глави и да поискат прошка". Българските евреи трябва да наведат глави първо пред Бога, че ги е оставил живи и е дал възможност на младите да се родят, и да се радват на този свят, а след това да са признателни на българската държава и народ, че от тях е дошло спасението им. Те го правят. В действителност светът не е толкова героичен и идеалистичен, както Вие явно си го представяте. Няма гаранция за никого, че ще преживее утрешния ден, още по-малко във военни и крайно враждебни условия. Цяло чудо е че въобще има оцелели.
  Ние българите сме горди с подвига на нашия велик цар и народ - спасяването на 50 000 души, рискувайки собствените си животи и тези на семействата си. И ако някой урод от Израел или от където и да е дойде, и ми каже, че българската държава дължи извинение и пари, затова че не е успяла да спаси "достатъчно" евреи ще му се изплюя във физиономията и ще очаквам извинение.

 92. 92 Профил на blag009
  blag009
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#59] от "b.dimitov":

  Като чета следното:
  -":Терминологията която използвате госпожо показва степента на дълбоката комплексарщина за малоценост и идиотщина от която страдате. Все пак еврейската общност в Гърция с удоволствие ще ви посрещне като гост , по-време на търженствата за унищожението на гръцките евреи от Българските Фашисти по-време на ВСВ. А утре че е неделя ви препоръчвам да запалите една свещ в тяхната памет! ЗАСРАМЕТЕ СЕ!!!!!!!!!!!!!!! "
  Предполагам, че пишещият под ник" b.dimitov", не е проф. , директор на НИМ и т.н Божидар Димитров.
  Не отговори за отказа на Идън да пропусне 60 хил.??? евреи в Палестина?
  Имало е и среща м/у Релзвет и Идън по същият въпрос и т.н. коментар дарги b.dimitov?
  Кибик Блаже

 93. 93 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  до 91 borimoli
  Евреите от България са и ще бъдат винаги благодарни на хората на България, които им помогнаха да оцелеят въпреки усилята на пронацисткото управление на Борис 3 и българските нацисти.

 94. 94 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 751 Неутрално

  [quote#87:"kuchukov"]Отделно е че не чете документи, а се позовава на преразказани историййки от типа ЕЖК. [/quote]

  До коментар [#85] от "boby1945":
  До коментар [#1] от "Каишков":

  Тука говорим за световно признатите исторически трудове на Хана Аренд. Това е и communis opinio в Историята на еврейския народ. Но тука някои съветски комунета и гръцки подлоги хвърлят цялата световна историческа наука на боклука и се изкарват най-големи специалисти по това само и само да извъртат историята и да преписват някаква несъществуваща вина на държавното ни ръководство от преди 9.9.44.
  Не случайно и никой не коментира конкретно статията. Авторката много правилно е попитала: "защо ако е било лесно единствено България успява да откаже депортацията на своите евреи?"

 95. 95 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Снимката от статията прилича на снимките "щастливите" турци с току що сменени имена.
  До 94 antikomunist - да се критикуват конкретно писаниците на Горчева е безсмислица. Фактологически няма почти нищо вярно.
  Всичките и писания са в руслото на националистическата политика и реторика, чиито досегашни представители са изявени деятели на Магнаурската школа в Симеоново.

 96. 96 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4827 Любопитно

  [quote#94:"antikommunist"]Авторката много правилно е попитала: "защо ако е било лесно единствено България успява да откаже депортацията на своите евреи?" [/quote]

  Това дори не е вярно... защото България не е единствената държава, която спасява своите евреи... Дания също прави това!

  П.П.
  На мен лично ще ми интересно да се напише статия и за този закон въведен от правитеството на Борисчо... става въпрос за ЗЗН!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 97. 97 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1433 Разстроено

  Статията ме изпълни с чувство на благодарност към моите и Вашите деди. Коментарите под статията ме захвърлиха обратно в блатото при моите и Ваши съвременници. Уф!

 98. 98 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2668 Неутрално

  До коментар [#96] от "Иво":
  Да откаже депортация значи официална позиция против депортацията. В случая с Дания нямаме отказ, а липсващи евреи спасени с лодки.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 99. 99 Профил на borgeorgi
  borgeorgi
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#14] от "b.dimitov":


  До коментар [#86] от "boby1945":

  Ами Вие - комунетата да не бяхте участвували в терористични акции, диктувани от Москва и защитавали интернационалния комунизъм, чиите радетели в България са и евреите, останали след 9 септември 1944 г.

 100. 100 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4827 Любопитно

  До коментар [#98] от "Julian Mall":

  Ами значи пак са си спасили евреите, като са ги изселели от страната....!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK