Прочит на историята: Балканските войни - краткият възход и незарасналите рани

Прочит на историята: Балканските войни - краткият възход и незарасналите рани

© Живко АнгеловБългария отбелязва 100 години от Балканските войни. Балканските, не Балканската, която донесе победите и славата на българската армия. А Балканските, тъй като неминуемо щеше да последва още една война, само месец след края на първата. Затова ползвам  глагола "отбелязва", а не "чества".


Фактите безпристрастно


Берлинският договор (юли 1878), възстановявайки голяма част от Османската империя с цел да възпрепятства влиянието на Руската империя на Балканите и към Средиземно море, предопределя за повече от половин век напред събитията на полуострова. Макар и да цели спиране на експанзията на Русия, Берлинският договор на практика не възпира намесата й на Балканите. И последиците на този договор са трагични: стотици хиляди хора ще загубят живота си в преследване на обречени национални каузи, други стотици хиляди ще бъдат прогонени от родните им места, трети ще останат да живеят десетилетия под терор и произвол. А населението в останалите под османско владичество Македония, Беломорска и Одринска Тракия е в основната си част българско.
Това е заключението на доклада на Международната комисия за проучване на причините и воденето на Балканските войни, известна като Карнегиевата комисия.  Докладът, направен след Междусъюзническата война, си остава и до днес обективното свидетелство за етническата карта на Балканите до Първата световна война. (И този доклад си остава и до днес моралната утеха за България.)


До Балканските войни новата българска държава всъщност два пъти вече е нарушила частично (и рисковано) Берлинския договор – със Съединението през 1885 и с обявяването на Независимостта през 1908 г. И двата пъти Великите сили – Великобритания, Австроунгария и Германия, си затварят очите, защото и двете нарушения са българско дело и формално не улесняват влиянието на Русия, напротив.


Периодът е белязан с ускорено икономическо развитие и модернизация на Третата българска държава, което я извежда до забележителни стопански, културни и военни позиции, заради което България е наричана в европейския и американския печат "сензация". След обявяването на Независимостта България вече има право да сключва военни съюзи, започва модернизация и въоръжаване на армията. След 1908 България де факто започва да се готви за война за освобождаване на Македония и Одринска Тракия от османско владичество.


Балканският съюз – от взаимно доверие до "съюзници разбойници"


Военният съюз между Царство България, Гърция, Сърбия и Черна гора, известен като Балканският съюз, е сключен през пролетта на 1912 г. . България дава заем на малката Черна гора за да се подготви и тя за участие във войната. На 5 октомври 1912 г. Царство България обявява война на империята сред възторжено народно одобрение, зкато за повод е използван погромът над българското население след атентата на ВМОРО в Кочани.


Българската армия наброява 600 хил. военнослужещи, като в бойните операции участват 370 хил. войници и офицери, останалите са в доброволческите и опълченските отряди. Разузнаването се извършва от македоно-одринската общност  и тази нейна дейност - заради познаването на условията  и източниците,  е  неоценима.


Фактическото участие в бойните действия на трите съюзника, взети заедно, е 370 хил. войници и офицери.


На 11 март 1913 Втора армия, командвана от генералите Никола Иванов и Георги Вазов (брат на поета Иван Вазов) атакува силно укрепената Одринска крепост, състояща се от 26 форта, като Айваз баба е смятан за непревземаем. На 13 март крепостта е превзета. Според военните специалисти успехът се дължи на приложената тактика на изненадата – с артилерийски огън, последван от вихрена атака на пехотата. И макар  денят 11 март да е обявен за празник на артилерията, в тази историческа  битка, казват специалистите,  неувяхващата слава е за  българската пехота, която превзема Одрин с щурм "на нож".


България ликува, Турция иска мир, в Лондон започват мирни преговори, а за една нощ вътре в страната изникват стотици кръчмици с името "Одрин". (Само след пет години в новата Голяма война – Първата световна, ще изникнат стотици кръчмици с името Дойран.)


Резултатът от Балканската война слага край на османското владичество на Балканския полуостров. И неоспорваният от никой сериозен историк независимо от неговата националност факт е, че България изнася основната тежест на "слагането на края".


Този е периодът на краткия възход, на възторзите и славата.


Когато цар Фердинанд се появява в Одрин след падането на крепостта, той връща сабята на турския командващ Шукри паша - за достойната съпротива. Подобно на самодържеца на една велика сила - руския император Александър Втори, който връща сабята на Осман паша край Плевен.


Шукри паша заедно с другите генерали и всички пленени офицери са настанени в София в приличния хотел "Княз Батенберг" до Лъвов мост и храната им е изпращана от дворцовата кухня. Идеята е лично на цар Фердинанд, а  знакът е символен и повече от ясен. Царство България се заявава на картата и пред очите на Европа като бъдещата не само голяма и силна, но и цивилизована държава на Балканския полуостров. Царството, което няма да бъде вече пешка на шахматната дъска на големите, а държава, с която ще се събразяват.


(Питам се днес - нима наистина са допускали тогавашните ни държавници, че великите сили и най-вече Русия ще позволят на Балканите силна и голяма държава?)


Ако историята свършваше в 1912...


И ако България беше приела резултатите на Лондонския договор, с който Османската империя отстъпва на българите всичките си владения на запад от линията Мидия на Черно море до Енос на Бяло море...


Да, но Македония? Ах, тази Македония... Нали имахме договори със съюзниците, нали Сърбия признаваше безспорната зона на България и само една малка част щеше да се арбитрира от руския император "после", след като сразим с общи усилия Османската империя!


Съюзниците: "Резултатите според фактическата окупация"


"Цар Фердинанд и правителството на Иван Евстратиев Гешов прекалено са вярвали, че Сърбия и Гърция ще изпълнят и духа, и буквата на договорите, които са подписали. Но по време на войната въз основа на военните конвенции основната част на българската армия се насочва в Цариградското направление. И докато ние воюваме на Тракийския оперативен театър, основния в тази война, Сърбия и Гърция се окопават в голяма част от Македония и казват: Войната промени съдържанието на договорите, нека да приложим принципа на "фактическата окупация", тоест докъдето е стигнал войнишкият крак. Докато ние настояваме земите да се разпределят по силата на договорите и съобразно участието във войната и дадените жертви. България де факто решава войната в Тракия и дава два пъти повече жертви отколкото трите съюзника взети заедно."


Така обяснява разрива акад. Георги Марков пред репортерския диктофон (интервюто с акад. Георги Марков четете утре).


Но има и други фактори и те са решаващите, казва историкът. Сърбия вече е държавата, която започва да играе роля в руската политика на Балканите. Към оня момент за Русия Османската империя вече не е противникът в региона, противникът вече е Австро-Унгария. Подготвят се условията за Голямата война, както е наричана по-късно Първата световна. Сърбия е необходима на Русия за тази бъдеща война срещу Австро-Унгария. Според първоначалния вариант на Лондонския договор Албания не е предвидена като държава - Сърбия и Гърция е трябвало да разделят Албания.  Но Италия и Австро-Унгария възразяват на сръбския излаз на Адриатическо море и успяват да наложат създаването на албанската държава в клаузите на договора. Тогава Сърбия заявява: Щом не ни дават свободно пристанище на Адриатическо море, искаме обезщетение в безспорната българска зона от Македония.


България: От надеждата в императора до "Справедливост чрез оръжие"


България обръща очи към "императора" за арбитраж "в името на справедливостта". (Когато разговарям с историци, те често казват "императора", и аз  естествено питам "кой император".  Естествено руския, отвръщат. )


България е търсила мирно решаване на проблема "Македония" , тоест да бъдат принудени Сърбия и Гърция от великите сили да изпълнят договорите – този факт се премълчаваше от комунистическата историография, която разглеждаше Балканските и Първата световна война като прояви на българския буржоазен шовинизъм.Търсенето на мирно решение е документиран исторически факт и той е втората морална утеха на България.


През юни 1913 следващият премиер д-р Стоян Данев (и той отявлен русофил като предшественика си  Гешов) заминава за Санкт Петербург където императорът е поканил премиерите на четирите съюзника "да се разберат". С подготвени документи, изпратен от царя с поръка много да внимава, тръгва българският премиер, преизпълнен с надежди и със свито сърце с влак до Варна, оттам е трябвало с руски военен кораб да стигне до Севастопол и оттам за Петербург при императора.... Напразни илюзии. Особено спрямо Сърбия, която тотално отказва съобразяване с договореностите и фактически осуетява помирението.  И не само това, а намира повод да предизвика България, както ще прочетем в интервюто на акад. Марков.


Общественото мнение в България е обхванато от чувство на вселенска, задушаваща несправедливост.  Правителството  до последно търси възможност за преговори. Генералите обаче са гневни до предела. И настояват, че военният ресурс и  опитността на войската с кратък светкавичен удар ще принудят съюзниците да изпълнят договореностите.


На 16 юни 1913 ген. Михаил Савов (помощникът на Върховния главнокозандващ, аналог на началник на генералния щаб) издава заповедта за нападението на българската войска срещу сръбските и гръцките части в Македония.Така се слага началото на Втората Балканска война, а в европейските учебници по история ще се запише клеймото "България нападна съюзниците си".
Според военните историци поставената военна цел е била постижима, това казва и акад. Марков. Но нито царят, нито генералите слагат в сметката Румъния, която пък иска компенсации заради "прекаленото разширяване на България на югоизток", и напада в гръб България. А от югоизток се надига за реванш Турция -  и не спира на линията Мидия - Енос.


България слага оръжие. На 10 август 1913 е подписан Букурещкият мир, по силата на който България губи голямата част от освободените  земи и Южна Добруджа, но успява да спаси  Пиринска Македония. (За оставащото в изгубените земи  българско население е тежко да се пише дори днес - към отечеството се отправят дълги потоци бежанци и държавата се справя въпреки удара -  настанява ги, оземляв, полага грижи особено за  децата сираци.) Британският външен министър Едуард Грей, прави му чест, признава в прав текст: "След Букурещкия договор мир на Балканите е невъзможен."


"Незарасналите рани" в заглавието някога са означавали тоталната покруса от неосъществените национални въжделения. Но те, неосъществените въжделения и дадените жертви, родиха дълбоките вътрешни противоречия на България.


След Балканските войни ще последва Първата световна, България ще пази цяла година неутралитет и накрая ще се присъедини отново към съюза, с който  се надява да реши най-сетне националния си въпрос.  Ново крушение, държавата и българите се  тресат от драматични конфликти и неистово се нуждаят от виновник. Поне виновникът е ясен  - цар Фердинанд.


"Държавните мъже на България,  които не подбираха средствата, за да се сдобият с власт, и охотно служеха на своя господар, сега не поемат никаква лична или партийна вина. Между царя и довчерашните съветници, съратници и партийни водачи , с които заедно са работили за модернизацията и европеизацията на България, се е отворила пропаст. И никой от тях не подозира разрушителните сили, които ще изплуват от нейната бездна."
Така описва в своя статия жилавата българска черта за намиране на виновника историкът  доц. Жоро Цветков. 
На хоризонта се задават тържеството на земеделския режим и реваншизмът,  болшевизацията на левицата, братоубийствената конфронтация , превратите...


Противоречията се проявяват и днес като


липса  на съгласие за историята


А тя е знак за липса на мъдрост и не позволява в ново време създаването на национална доктрина. Политическото дърляне и популизмът са проявленията именно на дефицита на мъдрост.


Тази липса е видна и по повод  отбелязването  на 100-годишнината от Балканските войни. Докато в Солун готвят военен парад, а в Турция организират разходка на професорите по история от Балканския регион в музея на  Одринска крепост, в София се спореше дали парите от бонусите на държавните чиновници да се изхарчат за отбелязването на годишнината и ремонта на занемарените паметници, осеяли цяла България,  или да се дадат на фонда за болните деца (Каква дилема само!).


Дилема, който вади на безпощаден показ националните ни дефицити. За които не са ни виновни Великите сили.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (260)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Предлагам всички критици на българите и българофоби внимателно да прочетат тази статия! Това за "зверства' спрямо турците ли ви говори ?!?! "...Когато цар Фердинанд се появява в Одрин след падането на крепостта, той връща сабята на турския командващ Шукри паша - за достойната съпротива...Шукри паша заедно с другите генерали и всички пленени офицери са настанени в София в приличния хотел "Княз Батенберг" до Лъвов мост и храната им е изпращана от дворцовата кухня. Идеята е лично на цар Фердинанд, а знакът е символен и повече от ясен. Царство България се заявава на картата и пред очите на Европа като бъдещата не само голяма и силна, но и цивилизована държава на Балканския полуостров. Царството, което няма да бъде вече пешка на шахматната дъска на големите, а държава, с която ще се събразяват...."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 2. 2 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Няма какво да говорим!!!Вината за Междусъюзническата война е изцяло руска!!!
  Друг е въпроса че БГ напада първа Гърция и Сърбия...но БГ армията е по-многочислена от тази на двете държави заедно !!!
  А шиб***та Румъния извършва нещо нечувано-напада др държава без причина !
  България просто няма шанс...

 3. 3 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 723 Неутрално

  Благодаря, че пускате такива материали, че се уморих от статии за правителството. И не е лошо да погледнем историята и да си вземем бележки.

 4. 4 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Ролята на Русия в Междусъюзническата война заслужава по-обстойно изследване. Русия напълно подкрепя Сърбия и застава срещу България .

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 5. 5 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#2:"профилиран"]Вината за Междусъюзническата война е изцяло руска!!! [/quote]
  Така е, да си ни бяха оставили руснаците част от разкапаната Турска империя, да си ходим с фесове и да говорим в конака с бейовете на турски, вместо да искаме самостоятелна обединена българска държава, включваща Скопие, Солун, Одрин, а защо не и Цариград под скиптъра на Кобургите.

 6. 6 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 632 Неутрално

  великите сили винаги са имали интерес от слаби и разединени балкани
  време е да разберем, че балканците сме еднакви и че имаме общи интереси

 7. 7 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1714 Любопитно

  100 години от началото на Балканските войни ли ?....

  Предразсъдъците са за ограничените.
 8. 8 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  абе рано или късно и Гърците и Сърбите ще си платят каквото трябва ... то в момента колелото на историята пак тръгна да се обръща...

 9. 9 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  Една от фаталните грешки на България е участието и в Балканския съюз и воденето на войната срещу Османската империя в 1912 г.! С което беше игнорирано предупреждението на Стамболов, че ако се съюзим със сърби и гърци те ще ни измамят?! България трябваше да почака само още две години и обстоятелствата щяха да я накарат да вземе правилната страна през ПСВ. Защото нашия основен противник беше Османската империя. Сърбите щяха да са ангажирани на фронта край Белград срещу австрийците и ние щяхме да си вземем каквото си искаме от Македония и Беломорието. По времето на британския десант през пролетта на 1915 г. на Дарданелите.....Но, както се казва - когато колата се обърне, пътища много.....За съжаление!

 10. 10 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#8] от "lol":

  Дано си прав! Северна Гърция е пълна с така наречените " славянофони елини " ,които нямат право даже да пеят песните си на родният си език.

 11. 11 Профил на Nikolay
  Nikolay
  Рейтинг: 421 Неутрално

  Учудих се като видях тази статия в средата на лятото, а не в началото на октомври примерно...но има и фактологически грешки, което вече съвсем обезсмисля усилието.
  Само за справка, не Първа армия превзема Одрин, а Втора, и не е командвана от Вазов, а от ген. Никола Иванов...

 12. 12
  biss Mark
  Рейтинг: 1411 Разстроено

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 13. 13 Профил на ec
  ec
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "На 11 март 1913 Първа армия, командвана от генерал Георги Вазов, атакува силно укрепената Одринска крепост..."

  Да ама не. Армията не е Първа, а Втора и я командва генерал Никола Иван. Генерал Вазов командва само Източния сектор, който действително е ключовия.

  Хубаво е като се пишат статии поне елементарни факти да се проверяват.

 14. 14 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  До коментар [#4] от "led_zep.23":

  .."Русия напълно подкрепя Сърбия и застава срещу България"....От геополитическа гледна точка и съобразно руския интерес - това е нормално, за наше съжаление! Русия няма интерес от силна българска държава, затова се противопоставя на Съединението и на българската еманципация от "матушката". На българската държава е отредена ролята на васално княжество, плацдарм за овладяването на Проливите, дори анексиране на нашите черноморски територии като хинтерланд на бъдещ руски Константинопол....Затова винаги се поддържа Сърбия!

 15. 15 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#5] от "Каишков":

  МОЛЯ???
  Сигурно си забравил че Русия е ПРОТИВ обединението на БГ и изтегля генералите си!
  Сигурно си забравил че Русия изпраща военни кораби,за да заплашва БГ!
  Сигурно си забравил че Русия и БГ прекъсват дипломатическите си отношения за десетилетие !
  Руския император забавя решението си като арбитър по "Македонския въпрос"!ЗАЩО?
  И защо отказва да ни върне архивите!?
  А може би просто не си знаел...или искаш да знаеш ...

 16. 16 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Неутрално

  Русия застава зад Сърбия.Нейна е вината за междусъюзническата война.

 17. 17 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#14:"dobrich"]От геополитическа гледна точка и съобразно руския интерес - това е нормално, за наше съжаление! Русия няма интерес от силна българска държава, затова се противопоставя на Съединението и на българската еманципация от "матушката".[/quote]

  Напротив Русия се е нуждаела от силна и мощна България, но не го е осъзнавала.

 18. 18 Профил на baghatur
  baghatur
  Рейтинг: 506 Неутрално

  То е ясно,че сме жертва на руските интереси ... да,имат роля в освобождението,но това въобще не ги оневинява ... напротив,налага се извода,че България съществува,въпреки Русия ...

  Liberate Your Mind!
 19. 19 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#17] от "normandy":

  Малко се знае, че на руското управление на България е определен срок от 2 години от Берлинския договор. Защото руснаците са нямали намерение да си тръгват толкова скоро....Иначе приказките за Задунайска губерния, отбелязани от нашите литературни класици тогава, са били доста актуални по това време.

 20. 20 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#14:"dobrich"]Русия няма интерес от силна българска държава,[/quote]
  До коментар [#14] от "dobrich":
  Точно така. Русия има нужда от геополитическото положение на България.


  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 21. 21 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 616 Неутрално

  четиво за т.н.русофили.Но тяхната "любов" към Русия е беазгранична и нищо не може да я помрачи.Това ,че тогава политиката на Русия е откровено антибългарска-тоже.Тези хора или са необразовани или мозъкът им е устроен по особен начин.
  България ,пазено в дълбока тайна от комунистите-историци/е воювала и с Русия.
  След поредица от успешни сражения, на 1-ви септември 1916 г., България обявява война на Румъния. Българските и турските войски разгромяват подкрепяната от руски и сръбски сили румънска армия в Добруджа. Героят на този фронт е генерал Колев. Неговата 1-ва Кавалерийска дивизия има многобройни победи, като успява да надделее и над казашката конница. Впоследствие български и турски части преминават Дунав и съвместно с войските на останалите съюзници превземат румънската столица Букурещ..Разбитите и деморализирани румънски и руски войски постепенно са изтласкани към блатистата делта на Дунав. Част от българските сили са изтеглени и включени в новосформираната Дунавска армия, която форсира Дунав при Свищов на 23 ноември. Командваните от фелдмаршал Аугуст фон Макензен войски прегазват румънската съпротива и на 6 декември победоносно влизат в Букурещ заедно с австро-германската армия на фелдмаршал Фалкенхайн.

 22. 22 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1411 Неутрално

  До коментар [#1] от "dqdomart":
  Откъс от икипедиа на български. Вие преценете достоверността. Все пак историята не е точна наука.

  "В първите дни след превземането на Одрин градът е подложен на плячкосване, най-вече от местното гръцко население, на което българите не успяват ефективно да противодействат. Те налагат контрол над цените на стоките в града, което води до недоволство сред търговците на едро и дребно, най-вече сред гръцките. Част от турските военнопленници са изпратени на остров Сарай Ески на Тунджа, където мнозина умират от глад, холера и студ"

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 23. 23 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#12] от "biss Mark":

  И така да е,това е исторически прецедент ! Никоя горда и уважаваща себе си държава не би направила това,което тя прави!
  Румъния не може да има претенции южно от Дунав!
  А за БГ става ясно че няма др начин да си търси правата,освен с оръжие !
  Въпреки загубата,БГ показва че е горда държава !
  Наистина Фердинанд се показва като глупак,но тази му глупост е нищо в сравнение с глупостта,която прави по време на ПСВ!
  Както е казано-той си остава немец а не цар на българите!

 24. 24 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  До коментар [#16] от "hodounski":

  .."Русия застава зад Сърбия"...И зад Румъния, която е съседна на Руската империя държава. Защото след нашето поражение във Втората Балканска война и загубата на Южна Добруджа, румънските войски правят военен парад в Констанца, който е приет и от.....руския главнокомандващ армията!?

 25. 25 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Весело

  До коментар [#9] от "dobrich":
  Твоя анализ е по-добър,отколкото този на автора на статията !БРАВО!


 26. 26 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#19] от "dobrich":

  Tова не противоречи на моята теза и го знам много добре, Русия е имала сметка от мощна България, но не го е осъзнавала и затова е работила срещу нас.

 27. 27 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1411 Неутрално

  До коментар [#23] от "профилиран":

  Освен това не забравяйте, че Румъния връща заграбените зами без бой само 22 г. по-късно. Не са ни виновни румънците, още повече, че и те винаги са били на нашия хал, само дето трансилванския петрол им дава малко предимство. Те дори са имали нещастието през ВСВ да участвуват в бойни действия на източния фронт.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 28. 28 Профил на vasilev_642
  vasilev_642
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Големият проблем в Югоизточна Европа са неестествените държави (Турция и влашко, но донякъде това важи и за Сърбия, Гърция и пространството около Скопие). Никакъв 21-ви век, никакъв Европейски съюз, никаква еврейска глобализация няма да решат противоречията в тази част на Европа. Всичко е въпрос на обективни промени във времето. За ускоряване на този неизбежен обективния ход е необходима промяна в устройството на България.

 29. 29 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#22] от "biss Mark":

  Резултатите от изследванията на Карнегиевата комисия показват че БГ се е държала най-добре със другите народи !
  Чувал ли си за хилядите БГ военнопленници умиращи по гръцките острови?
  ..или как гръцкият крал ги е карал да лягат по земята и се е разхождал яхнал кон върху тях!?За запалените села,за убийствата и зверствата срещу БГ населението !
  За това съседите на БГ отричат доклада на Карнегиевата комисия!

 30. 30 Профил на Mного нерви ве ...?
  Mного нерви ве ...?
  Рейтинг: 386 Гневно

  "Фактите безпристрастно

  Берлинският договор (юли 1878), възстановявайки голяма част от Османската империя ... И последиците на този договор са трагични: стотици хиляди хора ще загубят живота си в преследване на обречени национални каузи, други стотици хиляди ще бъдат прогонени от родните им места, трети ще останат да живеят десетилетия под терор и произвол."

  Цитат от статията горе! Да благодарим на Англия,Германия и другите ни съюзници в момента, че не дадоха възможност да се създаде голяма България!!!

  Всичкото чудо за три дни, както беше през 2008 година!!
 31. 31 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#27] от "biss Mark":
  Сигурно не са виновни и за ХИЛЯДИТЕ българи,които взема като жив щит по време на ПСВ!
  ...и умиращи по-късно в лагери!

 32. 32 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  До коментар [#26] от "normandy":

  Още преди Освобождението на България, Раковски забелязва двойствената роля на Русия към нас. Затова категорично се противопоставя на руската пропаганда за изселване на българите от Източна България в днешна Молдова и Украйна. Защо точно от там - заради бъдещата руска анексия и заселването на руснаци на тези територии, българите там трябвало да се разредят.....Прочетете го!

 33. 33 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1411 Неутрално

  До коментар [#29] от "профилиран":

  Оправданието "Ама и те правят така", не ми звучи убедително. Както и да е, както вече казах историята не е точна наука и се пише най-вече от победителите и грамотните. За другите оства утешението, че има за каво да си говорят на маса с бутилка и мезе.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 34. 34 Профил на СашкоСашев
  СашкоСашев
  Рейтинг: 450 Неутрално

  защо войната се нарича балканска . Тя е Българо -Османска война и това , че ние сме имали договори с гърция и отделно със сърбия ,и отделно с Черна гора - това не прави Балкански съюз срещу Османската империя.
  Друго ние се бием срещу османската армия и срещу османците , днешните турци са създадени от Кемал Ататюрк като нация и дори той обявява , че води освободителна война от османското подтисничество .

 35. 35 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Нашият народ е най-старият обитаващ Балканите и за съжаление стана кръвен донор за съседните страни. Страни , които са създадени на наш гръб от сили , които още от средновековието са търсили начин да съсипят България. Малката Антанта беше само до преди 70 г и ние никога не трябва да забравяме кои са ни съседи.

 36. 36 Профил на t.rex
  t.rex
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Благодаря за хубавата статия. Не знаех че сме финансирали черногорците за да ни го забият след това. Не случайно са били в една каруца със сърбите.
  Невъзможно е да гребеш с/у течението на лайняната река без гребла особено ако големия брат е твърдо с/у тебе. Поклон и вечна слава пред героите отдали живота си за свободата на България и позор за всички безродници, национални предатели и убийци на архари.

 37. 37 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  хах така е...
  но те не правят така...техните зверства са мн по-големи от тези на БГ армията!
  Това показва и доклада на Карнегиевата комисия,която е независима !
  След междусъюзническата война съседите ни започват да пускат информация за "зверствата" извършени от БГ армия!
  Този независим доклад оспорва всичките им твърдения и доказва обратното...затова и те го отхвърлят като достоверен!
  Но фактите са си факти !

 38. 38 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1411 Неутрално

  До коментар [#37] от "профилиран":

  +че за усмивката. В карайна сметка историята трябва да ни служи за поука, а не да е повод за омраза и нови войни. Пример за това са Германия и Франция.
  Преди година разказвах на едни немци как нямаме загубена битка, но сме загубили много войни след 1876. И те казаха "уелкам ту дъ клаб". Да ама не, не сме в техния клуб иначе сега щяхме да караме мерцедиси и да ловим риба в Норвегия. И на вас ще кажа каквото преди време казах на Храбър: Има много по-важни неща от патриотизма особено този в минало несвършено време. Като например лично достойнство, родолюбие в сегашно време, здравето на децата и много още.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 39. 39 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  До коментар [#36] от "t.rex":

  "Не знаех че сме финансирали черногорците".....Царство България е финансирало всеки ден участие на черногорската армия във войната с по един златен наполеон на военнослужещ!!!!! Сума огромна за времето и сега......Не случайно финансиста Буров пише, че България е била най богата през 1912 г......

 40. 40 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Весело

  До коментар [#38] от "biss Mark":

  ..."историята трябва да ни служи за поука, а не да е повод за омраза"....Един от най добрите родни туристически брендове по нашето море е дворецът-парк на родената в Единбург румънска кралица Мария. Съпруга на румънския крал точно по времето на фаталните за България 1912-13 г......Но сега хиляди румънци оставят по 10 лв. на калпак за да видят това райско българско кътче!!!

 41. 41 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  хаха напълно си прав !!!
  Аз не казвам че трябва да мразим турците например...казвам само че това са фактите !

  [quote#38:"biss Mark"] Има много по-важни неща от патриотизма особено този в минало несвършено време. Като например лично достойнство, родолюбие в сегашно време, здравето на децата и много още.[/quote]

  ++++++++++++++++
  последните няколко години има нещо много сбъркано в БГ народа!!Само четеш коментари от сорта : F**K YOU,BULGARYIAN и т.н...виждаме нападения над чужденци,щото видиш ли тука било България и се говорило на БЪЛГАРСКИ !
  А повечето от тях не знаят елементарни исторически факти-Русия е освободила България...това е цялото им познание !
  Вина за това имат медиите,политиците и РОДИТЕЛИТЕ !
  Драги родители преди да научите децата си на "патриотизъм" ги научете да правят разлика между добро и зло,правилно и неправилно и т.н
  Всеки народ си има история и се гордее с нея !

 42. 42 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#38] от "biss Mark":

  ..."нямаме загубена битка, но сме загубили много войни"....Това е патриотарска теза!

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#30:"Sturmbandügaleiter -търсят ми цаката за бан!"]Да благодарим на Англия,Германия и другите ни съюзници в момента, че не дадоха възможност да се създаде голяма България!!! [/quote]
  Историческите факти сочат друго:
  Русия тайно се споразумява с Англия да се ореже България. Бисмаркова Германия няма свои интереси на Балканите, но европейският й интерес от изолиране на Франция кара Бисмарк да подкрепя Русия, без значение какво иска. Австро-Унгария е склонна България да има излаз на Бяло море срещу разширение на юг и югоизток и никакъв гювеч на Сърбия - но Русия е категорично против, защото основният й проблем на Балканите е да не допусне засилване на Австро-Унгария.
  Така че в крайна сметка пак на Русия трябва да "благодарим" за Берлинския договор.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#43] от "inostranets":

  много добър български учите в турция... иначе, смътрт на имериите и на поробителската им политика. Няма вече как да крадете от съседите си, дори само точите лиги както става в момента със Сирия...

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#45] от "inostranets":

  А вие защо не издържахте на напъна !!!
  А действието на правителството е правилно-това за смяната на имената !!!
  и др чувал ли си за РОДОПСКАТА ШИПКА,където 5000 от нашите побеждават 40 000 от ВАШИТЕ !
  Всеизвестно е че Франция винаги е била една от най-анти БГ държавите !
  Говори с факти...а не като "македонец" -чул не до чул,някой ми каза !

 49. 49 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  Статията и данните в нея са 80% лъжи и измислици.
  Както съм споменал и друг път....ревизията на българската история тъкмо започва и процеса ще е много болезнен.

  In the naval front the Ottoman fleet twice exited the Dardanelles and was twice defeated by the Greek Navy, in the battles of Elli and Lemnos. Greek dominance on the Aegean Sea made it impossible for the Ottomans to transfer the planned troops from the Middle East to the Thracian (against the Bulgarian) and to the Macedonian (against the Greeks and Serbians) fronts. According to the E.J.Erickson the Greek Navy also played a crucial, albeit indirect role, in the Thracian campaign by neutralizing no less than three Thracian Corps (see First Balkan War, the Bulgarian theater of operations), a significant portion of the Ottoman Army there, in the all-important opening round of the war. After the defeating of the Ottoman fleet the Greek Navy was also free to liberate the islands of the Aegean. General Nikola Ivanov identified the activity of the Greek Navy as the chief factor in the general success of the allies.
  (Erickson, p. 333)

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 50. 50 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2210 Любопитно

  Няма ли начин "отбелязването" на поне една историческа дата да мине без НЕПОКАЯЛИЯ се агент на комунистическата ДС с псевдоним "Роман", другара академик Георги Марков. Ма моля ви се бе, ние на себе си, тук и сега не можем да наложим нравствена карантина на ченгетата и ходим да пием от отровните им извори, пък после Русия, Сърбия и Румъния ни били виновни преди 100 години. Ми не става. Крушката си има и опашка.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#49] от "EREBUS":

  Ест че ще твърдиш така!Все пак си грък!
  Кажи ми само какво може да постигне гръцката армия наброяваща около 125 000 души и сръбската около 250 000 !
  Българската е 500 000 а са мобилизирани 600 000 !
  Ако има слаба армия на Балканския п-в,то това е гръцката !
  Доказателства,колкото искаш ... !!!

 53. 53 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 616 Неутрално

  #43:"inostranets"]
  "Пак велики блянове и сънища, пак велкошовенитки изблици... До толкова,че се фалцифицират съития и данни.["
  Абе ,господин македонец,такива като теб фалшифицираха и присвоиха половината българска история,направихте и цар Самуил -македонец с ослепената му победена войска от Василий-Българоубиеца-а,зао няма :МАКЕДОНОУБИЕЦ??".Така,че -АЛБАНСКИ ПОЗДРАВИ и се омитай от форума ,не те касае и да ПОСТРОИТЕ ОщЕ ПАМЕТНИЦИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРЕ, да са си готови там и да чакат...

 54. 54 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  600000 от които колко са боеспособни,колоко са насилствено военнизирани гърци и мюсулмани ?
  Доста въпроси !
  Аз просто казах,че гръцкия флот е един от решаващите фактори за изхода на войната,както казва и генерал Иванов.
  Лек ден на всички !

  There is a dispute over the strength of the Bulgarian Army during the Second Balkan War. At the outbreak of the First Balkan War, Bulgaria mobilized a total of 599,878 men (366,209 in the Active Army; 53,927 in the supplementing units; 53,983 in the National Militia; 94,526 from the 1912 and 1913 levies; 14,204 volunteers; 14,424 in the border guards). The non-recoverable casualties during the First Balkan War were 33,000 men (14,000 killed and 19,000 died of disease). To replace these casualties Bulgaria conscripted 60,000 men between the two wars, mainly from the newly occupied areas, using 21,000 of them to form the Seres, Drama and Odrin independent brigades. It is known that there were no demobilized men. According to the Bulgarian command the Army had 7,693 officers and 492,528 soldiers in its ranks on the 16th of June (including the above mentioned three brigades). This gives a difference of 99,657 men in strength between the two wars. In comparison, subtracting the actual number of casualties including wounded and adding the newly conscripted men produces a total of no less than 576,878 men. The army was experiencing shortages of war materials and had only 378,998 rifles at its disposal

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 55. 55 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#22:"biss Mark"]Част от турските военнопленници са изпратени на остров Сарай Ески на Тунджа, където мнозина умират от глад, холера и студ"[/quote]
  http://www.militarymuseum.bg/Izdania/Vestnik/Nov_broi/Lichkfijr%20vav%20Voennsts%20Istoria/general01.html
  '...По време на дългите обсадни месеци командирът на 2-ра армия подготвя частите за успешен щурм на крепостта. През март 1913 г. генерал Никола Иванов ръководи атаката на считаната от много военни специалисти за непревземаема Одринска крепост. От 11 март започва артилерийската подготовка за атака на крепостта, а на 13 март 1913 г. гарнизонът на крепостта слага оръжие и България постига една от най-славните си военни победи. Загубилият в младежките си години майка си, убита от турски башибозук през Руско-турската освободителна война, генерал Никола Иванов полага грижи за прехраната на хилядите турски пленници..."
  http://www.youtube.com/watch?v=Yg9kP1unXwE
  http://www.militarymuseum.bg/Izdania/Vestnik/Nov_broi/Svetovni_bitki/02-02.html
  "...В ранния следобед на 13 март 1913 г. Шукри паша се предава на генерал Иванов, който прави забележка на пленения паша, че взривяването на железопътния мост и унищожаването на хранителните припаси няма военно значение, а само ще затрудни изхранването на жителите на града и пленените хиляди турски войници..."
  http://www.bolgari.net/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD-h-125.html
  "...Всъщност според чуждестранната преса оцеляването на мюсюлманския храм е едно от доказателствата за “състрадателния характер на обсадата”...
  http://www.kroraina.com/knigi/karnegi/prilozhenie_G.htm#3.
  Карнегиева фондация за международен мир
  ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ ПРИЛОЖЕНИЕ G ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГЛАВА III ПОКАЗАНИЯ
  "...3. ПОКАЗАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА
  Генерал Вълков, военен управител на Кърк-Клисе (Лозенград) от ноември 1912 г.; командир на армейските части от източния сектор на Одрин; от 13 март 1913 г. началник на гарнизона и след месец април управител на Тракия. Неговата армия превзе Одрин на 13/26 март в 8 часа сутринта....Трябваше да предам Шукри паша на генерал Иванов в 5 часа следобед, ето защо веднага започнах да го търся. Шукри и офицери от генералния щаб ни помолиха да им оставим всичко, което носеха със себе си. Шукри желаеше да запази и своята бивша къща в Кадърлък. Всичко това им бе разрешено. На 15 март им бе разрешено да заминат за България, като по-низшите офицери от чин полковник надолу бяха задържани в Одрин. Преди заминаването казах на Шукри, че неговите заповеди за унищожаването на хранителните складове са много неприятни за мен. Изтъкнах му, че хората, които ще страдат от това, ще бъдат нещастните военнопленници от собствената му армия, които ми казаха още на 14 март, в деня след предаването на крепостта, че не са яли цели 5 дни, което означава, че са били недостатъчно хранени или изобщо не са яли през последните три дни на обсадата. Обясних на Шукри за трудностите, причинени от разрушаването на моста на река Арда и от унищожаването на складовете за провизии, както и при поддържане на връзка с Мустафа паша (Свиленград). Отговорът на Шукри беше, че не той е заповядал опожаряването на складовете, а това е било работа на хулигани. Казах му, че съм наредил една четвърт от хлебните дажби, давани на нашите войници, да бъдат заделени за турските военнопленници, които иначе щяха да умрат от глад. Той ми благодари за това. Тази мярка бе предвидена като временно разрешение на въпроса, докато пристигнат запасите, които очаквахме от Баба Ески и Свиленград. От втория ден нататък (14 март) тези четвъртини от дажбите на българските войници бяха раздавани на неприятелските войници. Веднага след 15 март разпределих наличното зърно между полковете под моя команда, за да могат да бъдат равнопоставени с останалата българска армия относно снабдяването.

  Пленниците поискаха разрешение да махнат кората на дърветата за да си запалят огън, тъй като валеше дъжд и беше студено. Нашите войници дори нямаха палатки. Дадох разрешение и те отделиха кората с ножове и с търнокопи.
  Една от причините за изолиране на военнопленниците на остров Сарай беше наличието на инфекциозни заболявания след третия или четвъртия ден от падането на града. Шукри ми каза, че холера се е появила около 13 март, но че по време на влизането на българските войски тя вече била изчезнала. Всъщност болестта не беше пожалила острова и ние трябваше да изпратим турски лекариТрябваше да предам Шукри паша на генерал Иванов в 5 часа следобед, ето защо веднага започнах да го търся. Шукри и офицери от генералния щаб ни помолиха да им оставим всичко, което носеха със себе си. Шукри желаеше да запази и своята бивша къща в Кадърлък. Всичко това им бе разрешено. На 15 март им бе разрешено да заминат за България, като по-низшите офицери от чин полковник надолу бяха задържани в Одрин. Преди заминаването казах на Шукри, че неговите заповеди за унищожаването на хранителните складове са много неприятни за мен. Изтъкнах му, че хората, които ще страдат от това, ще бъдат нещастните военнопленници от собствената му армия, които ми казаха още на 14 март, в деня след предаването на крепостта, че не са яли цели 5 дни, което означава, че са били недостатъчно хранени или изобщо не са яли през последните три дни на обсадата. Обясних на Шукри за трудностите, причинени от разрушаването на моста на река Арда и от унищожаването на складовете за провизии, както и при поддържане на връзка с Мустафа паша (Свиленград). Отговорът на Шукри беше, че не той е заповядал опожаряването на складовете, а това е било работа на хулигани. Казах му, че съм наредил една четвърт от хлебните дажби, давани на нашите войници, да бъдат заделени за турските военнопленници, които иначе щяха да умрат от глад. Той ми благодари за това. Тази мярка бе предвидена като временно разрешение на въпроса, докато пристигнат запасите, които очаквахме от Баба Ески и Свиленград. От втория ден нататък (14 март) тези четвъртини от дажбите на българските войници бяха раздавани на неприятелските войници. Веднага след 15 март разпределих наличното зърно между полковете под моя команда, за да могат да бъдат равнопоставени с останалата българска армия относно снабдяването.

  Пленниците поискаха разрешение да махнат кората на дърветата за да си запалят огън, тъй като валеше дъжд и беше студено. Нашите войници дори нямаха палатки. Дадох разрешение и те отделиха кората с ножове и с търнокопи.

  Една от причините за изолиране на военнопленниците на остров Сарай беше наличието на инфекциозни заболявания след третия или четвъртия ден от падането на града. Шукри ми каза, че холера се е появила около 13 март, но че по време на влизането на българските войски тя вече била изчезнала. Всъщност болестта не беше пожалила острова и ние трябваше да изпратим турски лекари 327

  да изолират инфекциозните случаи за лечение, както и да погребат умрелите. По мои изчислсния епидемията бе взела 100 - 200 жертви сред населението на острова.

  Пълна фантазия е историята, че пленниците били доведени до състояние да трябва да ядат кората на дърветата. Вярно е, че ние не можехме да направим много за тях, тъй като нашите собствени войници бяха много зле с храната. Не раздавахме топла храна, обаче те получиха достатъчно хляб, за да могат да бъдат извън опасност. Когато към военнопленниците се прибавиха и изгладнелите жители на града, решихме да ги разпратим извън града по протежение на железопътната линия, която минаваше през предградията, с оглед по-лесното снабдяване. По този начин бяхме изправени пред задачата да храним бедното население на самия град, около 15 000 до 20 000 души. При това решение на въпроса бяхме много подпомогнати от Английската секция на Балканский комитет. Когато мостът бе построен отново, пленниците бяха редовно снабдявани с хранителни продукти. Изпратени бяха няколко офицери да надзирават това снабдяване и бяха построени временни жилища. Английският консул майор Самсън може да удостовери тези факти. Генерал Бродууд действително писа едно писмо, което се появи в „Times" около средата на април иди към края на месеца (стар стил), с което защитаваше българите от повдигнатите срещу тях обвинения.

  Инцидентът с убития евреин е възможен. Войниците бяха силно възбудени. Общо взето обаче имаше много малко случаи на насилие. Същевременно смятам за невъзможно пленници да са убити през нощта, но това не е доведено до мое знание. Отхвърлям, че е имало масово избиване на пленници.."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 56. 56 Профил на kokoroko
  kokoroko
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Тези дечица и лъвът ...,уникално е !!!

 57. 57 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  На 13 март крепостта е превзета.
  Берлинският договор (юли 1878).
  ...........
  Балканските войни не започват с берлинския договор, а със Сединенито и победата над Сърбия - машта на Кремъл.
  Да речем, че генералите Иванов и Вазов са били що годе грамотни военни, въпреки че от водените от тях операции такъв извод не произлиза. Те, както и ген. Р. Димитриев са СЪЗАКЛЯТНИЦИ - русофили, които са били помилвани от Стамболов или са се скрили в Русия, след събитията около детронирането на Батенберг.
  Истинските проблеми на България не са свързани с Берлин, а с Москва и нейната 5-а колона.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#49] от "EREBUS":

  Ти почни с ревизията на гръцката и за това, че имате нещо общо с древните гърци или византия пък тогава се грижи за Българската !

 60. 60 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#43:"inostranets"]Пак велики блянове и сънища, пак велкошовенитки изблици... До толкова,че се фалцифицират съития и данн. [/quote]
  ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРОФОБИ: Карнегиева фондация за международен мир ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ ПРИЛОЖЕНИЕ G ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГЛАВА III ПОКАЗАНИЯ
  http://www.kroraina.com/knigi/karnegi/prilozhenie_G.htm#3.
  5. ТРАКИЯ
  Показания на г-н Христо М. Богоев, началник на Административния отдел на военното управление на Тракия
  Резиденцията на управителя се намираше в Лозенград до 15 март (стар стил). След 19 май тя бе прехвърлена в Одрин. Г-н Богоев остана в Одрин до края на българската окупация, като напусна града с последния влак. Неговото показание е свързано цялостно с последните дни на окупацията, както и с напускането на българите - 7 и 8 юли (стар стил)...Що се отнася до грабежи, това, което видях, беше следното: в момента на влизането на нашите войски в града през утрото на 13 март минах покрай клуба на младотурците (в къщата на Абук паша) и там намерих две каруци, натоварени с покъщнина. В тях се намираха и месингови кревати, които струваха може би 1000 франка, огледала, гардероби и други ценни мебели. Извадих сабята си и се опитах да говоря на хората около мен, но те бяха гърци и не можехме да се разберем. В края на краищата ги отпъдих. Един часовника? се оплака, че в момента го ограбвали на една улица малко по-надолу. Той ми извика: „Крадат вътре в магазина ми." Заповядах хората, които са вътре, да излязат извън магазина. Излязоха трима души и аз ударих един от тях с плоското на сабята си. Турците, които бяха наоколо, извикаха: „Браво, ефенди, браво, това са гърците!" Но нямаше как да се спрат грабежите. Всичките улици, самата Султан джамия и Конакът бяха пълни с хора - жени, старци и деца. Всеки носеше това, което беше задигнал, било то юрган, домашни вещи или каквото и да е друго. Заповедта ми да се хвърлят всички крадени вещи на земята се изпълни, но веднага след като си отидох хората ги вдигнаха отново и започнаха да ги носят към домовете си. Пред общинския съвет поставих часовой и оттам не бе задигнато нищо. При няколко случая влизах в къщи на турски офицери и видях, че оттам излизат цивилни. Три пъти стреляха по мен. Изпратих множество патрули, но те се загубиха в лабиринта от улици и улички. Тогава заповядах на жителите на града да свирят със свирки при тревожно положение и да извикват патрулите. Един пример ще ви покаже колко е трудно да се спре извършването на такива грабежи. Познавах един от пленените турски офицери на име Хазиб ефенди. Един грък на име Яни оплячкосал къщата и откраднал конете му. В същата къща бе намерен друг турчин с разбит череп. Запитах: „Кой извърши това?" Отговорът беше: „Един грък от Каик." „Кой?" „Не мога да кажа, страх ме е, че ще ме убият." „Но, гарантирам ти, че никой няма да ти направи нищо." „За нещастие, вие не можете да съсредоточите цялото си внимание единствено върху мен." Назначих един войник да пази семейството на Хазиб ефенди, а той отиде да живее в своите зеленчукови градини. Дори там един грък успял да се настани в постройката и да задигне всичките им дрехи. Големи количества откраднати стоки бяха намерени във всички гръцки къщи. Измежду тях бяха вещите на Долавер бей, включително неговото пиано. Много хора дойдоха пред Общинския съвет да получат удостоверение от коменданта, че еди-какви си стоки са били закупени, обаче цената на тези покупки, която беше изключително ниска, ясно доказваше, че въпросните стоки са били преди това откраднати от гърци и от евреи и след това са били продадени от тях.

  Когато извършвах моята обиколка през града след навлизането на нашите войски, спрях пред Султан Селим джамия. Пред самия вход на джамията имаше два женски трупа. Поставих часовой на входа. Доста турски семейства бяха потърсили убежище вътре. Казаха ми, че имало около 4000 души. Те бяха донесли много неща със себе си, включително кревати и постелки. Част от пода на джамията беше покрит с мангали. Те изпратиха свои представители да ме запитат дали биха могли да излязат. Дадох исканото разрешение и им осигурих войници, които да ги придружат до домовете им. Когато заминаха, те поставиха вещите си върху каруци. Измежду тези вещи видях няколко килима. По повод на моя формален въпрос, те заявиха, че всички тези вещи са тяхна собственост. На този етап аз не знаех, че към джамията имало и библиотека. На следващия ден научих, че имало втори вход към джамията, който водел към тази библиотека. Веднага отидох там, но намерих вратите и чекмеджетата отворени, като всички книги лежаха в безпорядък на пода. Някои от подвързиите бяха празни и книжното тяло беше откъснато от тях. Казаха ми, че всичко това е дело не само на гърци и на евреи, но и на турци. Ходжите поискаха да им разреша да съхраняват книгите, но аз им отказах. Носеха се слухове, че някои чужденци се възползвали от тази възможност и са направили много ценни сделки, купувайки такива книги. Един много ценен Коран от томовете в библиотеката е бил намерен и върнат. Няколко дни по-късно един мой офицер, Покровски, ми донесе някакви турски книги в един чувал, обаче те се оказаха обикновени книги и аз не можах да открия техния произход. Заповядах Султан Селим джамия да бъде отворена само от 3 до 5 часа следобед.Не зная нищо за случая с пленения турски офицер, но видях как български войник подкрепяше един много слаб турски военнопленник и му помагаше да ходи. Не знам също така нищо относно ограбването на магазина на часовникаря, но действително дадох на разположение часовой на един арменски оптик, който се страхуваше, че ще бъде ограбен, и резултатите бяха успешни, що се отнася до него. По същия начин наредих пазара Али-паша да бъде затворен в продължение на 15 дни, за да се предотврати неговото разграбване.
  Поставих патрул при пазара и всъщност той беше запазен от грабители. Ако някои от къщите на турските офицери са ограбвани, то виновно е местното население, а не нашата армия. Собственици на турски къщи ме молеха на колене да им дам български офицери като техни квартиранти и аз удовлетворявах молбите им, когато това беше възможно. От друга страна, гръцкото население на „новия квартал" отказа да приеме каквито и да са офицери и там именно се появиха големите безредици.Знам гръцки къщи, където собствениците са давали пари и вино и където жените се предлагали на българските войници в замяна на защита срещу грабежи. Знам също така, че един грък от квартала Каим успял да облече българска униформа и да се занимава с грабежи. Наредих всички крадци да бъдат арестувани, обаче по време на моя престой в Одрин не бе хванат нито един крадец. Доколкото на мен ми е известно, имаше само един-единствен случай на изнасилване, извършено от един грък на моста при Карагач. Виновникът беше арестуван и наказан. Никакво изнасилване не е извършвано от българските войници.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 61. 61 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Разстроено

  До коментар [#57] от "СДС":

  Извинявай, ама без Берлинкия конгрес нямаше да има Балканска война.

  Великите сили със всеки договор са създавали условия за някоя война години по-късно. Така е с Версайския договор, така е с Берлинския договор.

  Нали се сещаш, че ако англо-германците не бяха наложили разпокъсването на България нямаше да се налага да се съединяваме, че и да се бием за Западна Румелия!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 62. 62 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Карнегиева фондация за международен мир ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ ПРИЛОЖЕНИЕ G ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГЛАВА III ПОКАЗАНИЯ
  http://www.kroraina.com/knigi/karnegi/prilozhenie_G.htm#3.
  6. ОДРИН Господин Шопов, полицейски началник в Одрин
  Господин Шопов бе обвинен от г-н Машков, „руско официално лице", че самият той е изпратил в София чрез един руски поданик три денка с крадени килими. Г-н Шопов се яви лично пред Комисията и даде следните показания относно грабежите в Одрин и относно конкретните обстоятелства, в които той фигурира като обвиняем;

  „На 14 март, два дена след падането на Одрин, един богат турчин на име Делавер бей, бивш кмет на града, се яви пред мен и направи оплакване относно ограбването на неговата къща Заповядах да бъде извършено разследване и му възстанових цялата мебелировка, която бе открита в различни гръцки къщи. Гърците се оплакаха, че са били извършени претърсвания на къщите им по искане на Делавер бей. Други видни граждани - Берхам бей, Дергили Мустафа, Хаджи Аврам и пр., ми казаха, че добитъкът на техните чифлици в околността на Одрин бил откраднат и че те са се страхували от опити за опустошаване на къщите им в селата и за задигане на техните зърнени храни. Изпратих войници да охраняват тези села и те събраха откраднатия добитък, който бе открит в съседните смесени гръцки и български селища. Делавер бей и Берхам бей се оплакаха от хора, които са ги безпокоили нощно време. Осигурих им охрана. Посетих турците в къщите им, за да възстановя тяхното доверие, казах им, че могат спокойно да носят фесове и да продължават да се движат свободно из града. Направих всичко, което беше в моята власт, за да възстановя Одрин в неговия нормален вид още в първите три дни Събрах гърци, турци и евреи и им заявих, че могат да се чувстват напълно спокойни. Що се отнася до „откраднатите" килими, всъщност аз действително закупих няколко малки килима в магазина на фетхи ага на пазара Рустеи-Паша-Хан и платих 14 наполеона за тях. Също така купих килими от Осман (от Рустеи-Паша-Хан) за 16 наполеона, както и от един евреин за 11 наполеона. Направих един денк от всички тези килими и поисках да бъдат изпратени направо от магазина на фетхи ага до кантората на Деметриядис. Свидетели на тези обстоятелства са Исак Деметриядис, Георги Дукидис, Авигдор Аврам ефенди, Пачав-ре Джемоаз, всички те банкери или търговци от Рустеи-Паша-Хан. Те присъстваха, когато извърших горните покупки. Купих килимите като подарък за мои приятели в София. Когато чух в Одрин, че ме обвиняват, че съм откраднал килими, отидох там и поисках да бъде извършено следствие. Отидох също така и до сьдия-следователя в Апелативния съд в Пловдив. Проведено бе разследване и обвиненията бяха отхвърлени.
  В зданието на кметството открих склад за вещи, крадени от гърците. В този склад бяха закарани много каруци с крадени стоки. Например видях две откраднати пиана, които се пренасяха в склада. През времето, когато се занимавах с опазването на имуществото на жителите на Одрин, аз отказах да изпълня искането на българския консул Кожухаров за провеждане на разследване относно откраднати негови вещи единствено по причина, че се опасявах да не бъдем обвинени в пристрастност, тъй като се касаеше за български гражданин. Изпълних заповедта, дадена от Савов и Данев, според която се разрешаваше на турски служебни лица да напуснат Одрин и да се върнат в Цариград. Във връзка с това отидох до валията Халил бей и поисках от него да състави списък на тези лица. Разделих ги на групи и им дадох конвой за пътуването до Деде агач. Халил ми благодари учтиво, а турският печат отдаде признание на нашата човечност при отношенията ни с турците. Накрая тези мои действия станаха обект на укор, в смисъл че съм позволил на тези официални лица да отидат в Цариград, вместо да ги задържа като заложници. Всъщност аз само изпълних заповедите, които получих от Генералния щаб.Няколко дни след падането на Одрин се съгласих, по молба на мюфтията, да бъдат отворени за богомолците три от затворените джамии. Наредих да се постави стража пред тях в продължение на два часа следобед, за да мога богомолците да ги посещават необезпокоени. Майор Митов отстрани двама или трима сръбски офицери, които започнаха да горят и да разрушават хубави корани от библиотеката на Султан Селим джамия. След това джамията беше затворена и се отваряше само след четири часа следобед. Всички килими бяха събрани и навити наедно Те останаха незасегнати през цялото време на моя престой в Одрин. В едно от минаретата избухна огън, след което забраних на когото и да е да се качва до него."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 63. 63 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#54] от "EREBUS":


  Bulgaria was militarily the most powerful of the four states, with a large, well-trained and well-equipped army.[2] Bulgaria mobilized a total of 599,878 men out of a population of 4.3 million.[3]

  Greece, at the time a state of 2,666,000 people,[4] was considered the weakest of the three main allies, since it fielded the smallest army and had suffered an easy defeat against the Ottomans 16 years before in the Greco-Turkish War

  При положение че през Междусъюзническата война БГ армия достига около 570 000 активно участващи,това означава че през ПБВ активно участващи са били,колкото е необходимо !
  Извиняваи но мюсюлмани или не те са били българи и като такива те са били длъжни да дадат своя дан във войната...
  Само си представям колко гърци е имало в БГ армията...
  Лек ден !

 64. 64 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА Т.4 В ЗАПОВЕДТА!
  http://www.kroraina.com/knigi/karnegi/prilozhenie_G.htm#6.
  Заповед на генерал Вазов до гарнизона в Одрин
  Одрин, 29 март 1913 г./ СТР. 328
  За да се спре разпространяването на холерната епидемия, която бушува сред военнопленниците и сред войниците в някои части на гарнизона, както и да се вземат необходимите мерки военнопленниците да се спре разпространяването на заразата в града и в околностите, заповядвам следното:
  1. Властите в местата, където са изпратени военнопленници, да вземат мерки те да бъдат подслонени в къщи, в палатки или в казарми, освободени от нашите войници Ако е необходимо, могат да се построят и нови жилищни помещения.
  2. Военнопленниците да бъдат разпределени на малки групи, така щото да се избегне натрупването на голям брой военнопленници на едно място.
  3. Да се вземат мерки срещу заразяването на кварталите, в които са настанени военнопленници. За тази цел да се изкопаят дълбоки канални улеи за санитарни нужди, които да бъдат заливани с газ всеки ден, а по-малките улеи да се покриват с пръст всеки ден
  4. Властите, които са отговорни за храненето на военнопленниците, да се погрижат те да бъдат снабдявани с хляб и с други хранителни продукти на редовни интервали. Топла супа съдържаща 100 г ориз и 200 г месо, да се доставя ежедневно на всеки военнопленник.
  5. Да се достави изварена вода за пиене, като за тази цел могат да бъдат използвани казаните от турските лагери.
  6. Караулите при военнопленниците да се сменят всеки ден, или ако това не е възможно, на всеки два дни. Войниците от тези караули да се считат като потенциално заразени и да бъдат настанени в къщи иди в палатки на достатъчно разстояние от останалите войскови части

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 65. 65 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  На 13 март крепостта е превзета.
  ..........
  Да речем, че Одрин е превзет на 26.03.1913 г., а не на 13 -и.Стига с този стар - нов стил вече, в 21 век живеем.
  Одрин е една галимация, съвсем не е най-важната битка или операция в тази война.
  Умишлено или поради незнание, всеки пропуска да отбележи участието на 50 000 сърби в обсадата. Нещо повече, без сръбските гаубици "Шнайдер" 120 - 150 мм, Одрин НИКОГА нямаше да бъде превзет. Нашите оръдия са били с много по-малък калибър. И при Чаталджа това става ясно, там сърбите не ни помагат с тежката си артилерия и нападението замира. Този калибър се използва в 1СВ за разбиване на силно окрепени позиции. Това ясно ли е някокого въобще?
  Защо Сърбия помага за вземането на Одрин? Защото още тогава, Скопие се е намирало в нейни ръце и са си правили сметката, че ако България не вземе поне един голям град ( Солун го взема Гърция), то Македония щ трябва да й бъде отстъпена. Още тогава, март 1913 г., примката около врата на България е била вече заложена. С одобрението на Кремъл.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 66. 66 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#61] от "Курт Деликуртев - надпартийният, за което често БАН!!":
  Нали се сещаш, че ако англо-германците не бяха наложили разпокъсването на България
  ............
  Не съм съгласен. Ако бяха англо-германците, 1885 г щяха да ни го начукат. Нито те, нито Истанбул вдигат ръка срешу нас, но Белград и Москва, да.
  Интригите на Кремъл са много хитри и потайни, Берлинския конгрес си е едно чисто пазарно място, на което Великите сили са водели алъш-вериж, а България е колната от Кремъл, за сметка на териториални придобивки в Бесарабия, град Болград например, заселен предимно с българи.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 67. 67 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2586 Весело

  До коментар [#63] от "профилиран":

  Само споменавам,че информацията за движението на българските войски към трофея на балканските войни...Солун....идва от гърци служещи в българската армия като офицери.Мурузис,Гаткос,Нахнас.....не си спомням българските им имена ! Подробностите около царската ви каляска тругнала от Кюстендил за Солун и до днес са голям лаф.
  Жив и здрав !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 68. 68 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#65:"СДС"]Умишлено или поради незнание, всеки пропуска да отбележи участието на 50 000 сърби в обсадата. Нещо повече, без сръбските гаубици "Шнайдер" 120 - 150 мм, Одрин НИКОГА нямаше да бъде превзет.[/quote]
  Да не говорим, че сърбите твърдят, че те първи са пленили Шукри паша.

 69. 69 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#66:"СДС"]но Белград и Москва, да.
  Интригите на Кремъл са много хитри и потайни[/quote]

  Луканов,по това време Москва е дълбока провинция, бре!!

  Пиши за Зимния дворец и Царское село, излагаш се!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 70. 70 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#67] от "EREBUS":

  Аз пък си спомням как турците услужливо пускат " смелата " гръцка армия в Солун без бой и то умишлено. Спомням си и Кресненското дефиле и пак същата гръцка армия!

 71. 71 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#68] от "Каишков":

  Те сърбите твърдят и че до Искър всичко е сръбско, ти на тях ли вярваш или на западни източници?!

 72. 72 Профил на профилиран
  профилиран
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#67] от "EREBUS":

  Никой не ни е виновен,че ви имаме за съседи !
  така е...Някои народи ще се споменават с победи(ясно е че не говоря за гърците) а другите ще си останат с лафовете(епаа тук за вас става дума) !!!  Жив и здрав!

 73. 73 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#68] от "Каишков":
  Да не говорим, че сърбите твърдят, че те първи са пленили Шукри паша.
  .......
  това са си техни грандомански особености, но е факт, че единственият чужд генерал носител на ордена "За храброст" е точно Степан Степанович, който командва сръбските части при Одрин.
  Това не му пречи разбира се през 1918г. точно той да е този, който ще разоръжи Българската армия в Македония, както и не му е пречило да се бие при Сливница 1885 г срещу Съединението.
  Както казах, Сърбия ни помага да завалдеем Одрин с користна цел, като утоляване на българските апетити за пленен голям град, разменна монета срещу Скопие.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 74. 74 Профил на Канопус
  Канопус
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Балканските войни - учебникарски пример за лоша преценка на геостратегическата обстановка и непрофесионализъм на управляващата държавна класа, съчетана с подлизурковщина към монарха (нито йота разлика от положението в държавните институции днес!!!) и неговата мания за величие

 75. 75 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#71:"VMORO"]Те сърбите твърдят и че до Искър всичко е сръбско, ти на тях ли вярваш или на западни източници?![/quote]
  Да де, ама в западните източници пише, че сабята на Шукри паша била при сърбите и дори според някои била заминала за Белград, че после Фердинанд го ударил на молба да му я донесат в София, че да я върне на пашата.

 76. 76 Профил на Канопус
  Канопус
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#73] от "СДС":

  Скопие сме били склонни да им дадем, понеже сме го признали за част от "спорната зона". Само че те искат всичко, което са завладели ...

 77. 77 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#73] от "СДС":
  Абе лоша работа, лъжат ни както си искат, виновни са и нашите политици, не само Великите сили и Русия. Проиграва нашият елит всичко , спечелено по бойните полета с цената на хиляди жертви.

 78. 78 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#75] от "Каишков":

  Няма такова нещо има даже снимки как пашата я предава на командващият БГ армията. По скоро има после вицове за това как пияни сръбски войници след победата карат турски пленници да им предават сабите си. Кво да ги правиш сърбите винаги са имали комплекс от нас и са им треперали гащите от една голяма и силна България.

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#75] от "Каишков":

  http://www.militarymuseum.bg/Izdania/Vestnik/Nov_broi/Svetovni_bitki/02-02.html

  За да не бъда голословен ти пращам линк да я видиш в музея. Не си мисли , че сърбите биха върнали такъв предмет ако го имаха.

 81. 81 Профил на Interceptor
  Interceptor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#77] от "Каишков":

  Тук си прав , че преди всичко нашите политици реагират емоционално , нещо което не е присъщо на големите политици.

 82. 82 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Кралство Румъния напада Царство България в гръб през врората балканска война по формална молба на Гърция и Сърбия и след 'одобрение' на руския имератор Николай Втори.
  Историческа равносметка:
  Николай Втори е убит като куче заедно с цялото си семейство от болшевиките.
  Румъния се обединява - Влашко/Молдова/Трансилвания и се вкарва в беля с голяма Унгарско малцинство.
  Гърция заграбва беломорието и сега все още има албанско, славянско и мюсулманско малцинства - някои от които не ще да са съвсем лоялни за в бъдеще. Губи воината с република турция през 20-те. Цялата история на Гърция е пълна политическа, икономическа и военна зависимост от ' Веиликите сили' през 20 а както се очертава и през 21 в.
  Кралство на Сърби, Хървати и Словенци няма какво да го коментирам.
  Турция все повече се плъзга към ислямска република, кюрдското малцинство няма какво да го коментирам.
  Русия - нещата са видими и ясни.
  В заключение историческите събития специялно на Балканите през 19-21 век са резултат от игрите на големите за ' контрол на проливите; след това за контрол на плацдарм към Близкия Изток, Кавказ т.е петролните полета - 'Петрлола/ енерго ресурсите са кръвта на съвременната икономика'!!!
  Подобна се очертава и играта през 21 в.

 83. 83 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#79:"inostranets"]Има го и в доклада на Карнегин, разтрелвали сте всеки пленник без съд и присъда...[/quote]
  ХАХАХА - НЕ МЕ РАЗСМИВАЙ ТАКА ЛИ ДЕЙСТВАТЕ ВЕЧЕ, МИТ- НЕ ПРИЗНАВАТЕ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, А За несведущите- МИТ е турската разузнавателна служба.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 84. 84 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#42:"dobrich"].."нямаме загубена битка, но сме загубили много войни"....Това е патриотарска теза![/quote]

  Братчед, кое е патриотарска теза? Факт е, че генерал Никола Иванов превзема Одрин. Същият този генерал се моли на Фердинад и генерал Савов, да му дадат "назаем" още една армия, за 10 дена, когато започва Междусъюзническата война и казва:"Гарантирам ви, че само са 10 дена ще смажа Гърция окончателно и след това ще се заема със Сърбия - тя няма да издържи повече от 2 седмици. Самовлюбеният Фердинанд и Савов му отказват, поради опасения за прекомерно нарастналата му популярност. Дори при подписването на Букурещкия договор, пристига телеграма, че сме разгромили Гръцката армия в Креснеското дефиле и Венизелос моли за милост. И това ли е "патриотарство", че при Дойран буквално смиламе противника и Владимир Вазов е приет с военни почести в Лондон - искали са да видят на живо този Български генерал, който им е разказал играта. Днес Българският лъв е стратегически и икономически скопен, за да стои мирен. Както и към Германия са взети всички мерки, да не ударят някоя нова маршировка по улиците на Париж, а вероятно и в Лондон. Без тези мерки, Реванш щеше да има със сигурност. Патриотарство е, когато сърбите, гърците, италианците и французите се правят на войници - защото никога не са били. С изключение на Франция, при Наполеон - звезден миг, който никога не е повторен.

  /не се чете/
 85. 85 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  http://www.promacedonia.org/karnegi/prilozhenie_F.htm
  Карнегиева фондация за международен мир
  ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
  ПРИЛОЖЕНИЕ F
  ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГЛАВА III
  ......2. Кражби с взлом и грабежи, приписани на българските войници в град Одрин -Действително известен брой кражби чрез разбиване на къщи и чрез грабежи са били извършени през дните, непосредствено предшестващи и последвали падането на града, но всички те, почти без каквото и да е изключение, са били извършени от гръцкото население и в известна степен от еврейската колония в града. Тези хора се активизираха още през нощта срещу 12 март, когато на всеки беше ясно, че крепостта може да падне всеки момент. Грабежите от тези гърци и евреи продължиха из целия град, дори когато нашите войски навлизаха в него. Те трябваше да се намесят и да се справят с мародерите с камшици и с удари с плоската страна на сабите. Турците, които не можеха да направят нищо друго освен да гледат с отчаяние как техните вещи се плячкосват, приветстваха помощта на българските войници. Похитителите грабеха не само частните къщи; те също така грабеха от обществените и държавните учреждения. Шериф бей, отговорник за държавното и общественото имущество, описва как гърците разбили вратите на къщата му и изнесли мебелите. Той заяви, че правителствените учреждения също били ограбвани, както и частните къщи. Част от техните мебели са открити по-късно скрити в складовете на следните фирми: Мойсей Леви Пачавради, Германската банка, Солунската банка, Аврам Барух, Толедо-Родригес, Густав Чинар, Мойсей Овалиши и др. Въпросните фирми заявиха, че всички предмети, които са намерени при тях, са били закупени от гърци и от някои арменци. Известно количество откраднати стоки били купени от някой си Джавид Уста, син на една от прислужничките на руския консул, който ги продал на фирмата на Саломон Менахем. Цялата мебелировка на турския военен клуб, както и стоките на няколко видни турски граждани бяха открити след това в ръцете на гърците, живущи в околностите на Одрин. Турските граждани подадоха стотици оплаквания през първите дни на окупацията. Те знаеха кои са гърците, които са ги ограбили. Обаче много от тях се страхуваха да кажат имената им поради опасност от репресалии. Българските войски не се докоснаха до нищо в джамиите. Библиотеката на Султан-Селим джамия бе заварена разграбена от похитители. Това отново бе извършено от местното население, което знаеше стойността на някои от ценните екземпляри в тази библиотека. Съществуваше упорит слух, че т.нар. Селимие Коран, един много ценен предмет поради неговата античност и богатството на неговата златна подвързия, е в ръцете на руския консул.Във всеки случай редът бе възстановен с похвална бързина при влизането на българските войски, въпреки че все още се водеха боеве в южната и северозападната части на крепостта. От време на време се издаваха заповеди, чиято цел бе да се осигури пълна обществена безопасност за военнопленниците и да се подобри тяхното положение...."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 87. 87 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  [quote#85:"dqdomart"]Действитено известен брой кражби чрез разбиване на къщи и чрез грабежи са били извършени през дните, непосредствено предшестващи и последвали падането на града, но всички те, почти без каквото и да е изключение, са били извършени от гръцкото население и в известна степен от еврейската колония в града.[/quote] И от кога лице от бг. етнос е идентично с лице от етноса "гърци" или "евреи'?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 88. 88 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  "...За да се продоволства голямото число заловени турци дажбата на войската/ българската войска- бел. е моя/ се намалява с 1/4, като разликата се дава на бившите неприятели..."
  http://www.militarymuseum.bg/Izdania/Vestnik/Nov_broi/Svetovni_bitki/02-02.html
  За това са много гадни просташките изявления на българофобите в този форум. Ако българските управляващи и генерали по това време НАИСТИНА бяха оставили турските войници да умрат от глад и холера, щеше да е по-добре, нежели в момента разни МИТовци да ни обвиняват в нереализирани престъпления от страна на бг. армия след превземането на Одрин през 1913г.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 89. 89 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Генерал Колев беше чел 'Войните на Цезар в Галия "..затова той изтегли конницата си на едни възвишения , няколко отделения , за да се виждат отдалече , че са ..малко :)
  Разстоянието между него и пълчищата на казашката дивизия е около 4-5 километра ..
  Казаците , виждайки колко малко са българите, тръгват на юруш :) Конският "галоп" е около 4-5 километра -толкова МОГАТ конете /Цезар в Галия / ))
  Когато приближават, отделенията на ген.Колев се изместват встрани и ОТЗАД са заредените с картеч българския оръдия , който бълват картеч..
  След това ген.Колев командва : Саби вън !! Напред !! Ура !!
  И остатъците от казаците , додрапали , вече не в галоп , до възвишенията - са ПОМЕТЕНИ от българската конница..!!
  Малко успяват с бягство , да се спасят ....
  А генерал Колев остава в историята , като един от най- способните и велики български главнокомандващи ......

  BIG AL
 90. 90 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  А на Фердинанд единствената заслуга е , че ..има син Борис ...

  BIG AL
 91. 91 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#90:"BIG AL"]А на Фердинанд единствената заслуга е , че ..има син Борис ...[/quote]

  И внук Симеон. Вероятно затова народът ни, обзет от тревожно историческо предчувствие е създал народната песен:"Заплакала е Гората"

  /не се чете/
 92. 92 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#61:"Курт Деликуртев - надпартийният, за което често БАН!!"]ако англо-германците не бяха наложили разпокъсването на България[/quote]
  Хайде стига русофилски лъжи. Дори Руснаците пишат истината в тяхната Уикипедия:
  "Россия предложила германскому канцлеру устроить конгресс в Берлине; между российским послом в Великобритании графом Шуваловым и министром иностранных дел Великобритании маркизом Солсбери состоялось соглашение 12 [30] мая относительно вопросов, подлежавших обсуждению держав.

  На Берлинском конгрессе (от 1 (13) июня до 1 (13) июля 1878 г.) Горчаков мало и редко участвовал в совещаниях; он придавал особенное значение тому, чтобы России возвращена была часть Бессарабии, отнятая у неё по Парижскому трактату, причём Румыния должна была взамен получить Добруджу. Предложение Англии о занятии Боснии и Герцеговины австрийскими войсками было горячо поддержано председателем конгресса Бисмарком, против турецких уполномоченных; князь Горчаков также высказался за оккупацию (заседание 16 (28) июня)"
  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.94.D0.B8.D0.BF.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.82_.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B5.D1.86.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B_.D0.B8_.D0.91.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B3.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.81

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 93. 93 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Гневно

  Ако великите сили не бяха раздробили България на три части, а се бяха постарали да ни дадат всички български земи, нямаше да се налага 2 пъти да бъдем на страната на губеща Германия.

  Техни съюзници по необходимост биха били Гърция и Сърбия!

  Т.е. Берлинският конгрес е директно виновен за 3 национални катастрофи, а 4-тата е комунизмът,тоже на сметката на англо-германците!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 94. 94 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#92:"Вени Г."]Хайде стига русофилски лъжи.[/quote]

  А ако го нямаше Берлинският конгрес русофили нямаше дори с прожектор да намериш!!

  Погледни и кмоментар 93 от мен, там е написано останалото!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  След 1913-та г. България не губи всичко завоювано в Македония и Беломорска Тракия. Това е невежество. Напротив, тя се разширява на юг. Пиринска Македония и Струмица са присъединени, както и Беломорска Тракия с Ксанти и Гюмюрджина.

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на vasil_chekalarov
  vasil_chekalarov
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Няколко думи за всички националисти, които ще прочетат това:

  Да се разглежда процеса на национално обединение по етапно (до май 1913г., после до юли 1913г. а след това до ноември 1919г.) е погрешно. Това е един общ процес, в който България влиза с площ от 96 000км2и илиза с площ 103 000км2. Къде е катастрофата??? В добавка, след Втората Световна война, която също губим, получаваме още 7 000 км2 и достигаме до днешния размер на страната! За справка, само за последните 20 години, Сърбия се е свила 3 пъти!!! Ето това е Национална катастрофа! Или пък Турция, която от над 1 400 000 км2 преди Първата Световна война се е свила до по-малко от 500 000 км2 веднага след войната! България НИКОГА не е преживявала подобен шок и по-добре, иначе трябваше да сме се самоубили групово, село по село, град по град…. Време е вече да забравим за онази Санстефанска химера, която ни е наложена от имперската руска политика. Време е да разберем, че никой никога не е искал да освободи България в Санстефанските граници! Русия е използвала това дипломатическо оръжие преди 132 години, а ето че то дава ефект и до ден днешен…. Нека първо се оправим с това, което имаме..........

 99. 99 Профил на azzzy
  azzzy
  Рейтинг: 550 Неутрално

  България изпи своята горчива чаша през 1913 г. Сега, 100 години по-късно, дойде редът на Сърбия и Гърция.

 100. 100 Профил на vasil_chekalarov
  vasil_chekalarov
  Рейтинг: 340 Неутрално

  [quote#82:"gl_avatar"]Гърция заграбва беломорието[/quote]От 10-ти век преди христа се казва "Егейско море" тоест Егейско море, "Αιγαίο πέλαγος", носи името си от древногръцката дума за коза "αίγα". Това че прабългарите, народ от тюркски произход и славяните от както пристигат на балканския полуостров през 7-ми век след христа прейменуват по-тяхната воля имена и местности няма никакво значение. За това до ден днешен земите дето са се родили "Μέγας Αλέξανδρος", "Φίλιππος", "Αριστοτέλης", "Δημόκριτος" и носят гръцката слава са гръцки....А факт е, че ние не сме знаели до къде ни се простирала териториално чергата и за това справедливо са ни пречакали мечтите!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK