Апендицити* на сигурността

Апендицити* на сигурността

© МВРТерористичен акт, върлуваща престъпност – обикновена, организирана и още по-организирана – ето как изглеждаше България през последните седмици.


Оценката в Евродоклада е двусмислена


от една страна се забелязва желанието да се даде кураж на правителството да осъществи реални действия в борбата с корупцията, организираната престъпност, подобряването на гражданската сигурност, от друга – европартньорите, вече отчаяни от многогодишния оптимистичен български прочит на поредица от песимистични доклади, посочват сериозни проблеми в прав текст – наличие на огромни капитали, които се въртят от българи не само в нашата страна, но и в Европа, странни договорености между властта и някои представители на организираната престъпност, които създават цели зони на ниска сигурност – посочена е Черноморската зона, и др.
Реакцията на управляващите е съвсем в рамките на предвидимото. Обикновено след всеки доклад, в който са маркирани проблеми, като демонстрация на желание за премахване на негативните практики, следват няколко стандартни хода:


- Промяна на законодателството. Това от една страна сочи към така скъпата на ръководителите в държавата политическа воля, от друга е най-евтин ход за демонстрация на желание за съобразяване с критиките на ЕК. Характерно за тези промени, обаче е, че неволно или нарочно те не променят нищо точно в областите, посочени и признати от евроекспертите като проблемни. Пример за това може да е Законът за специалните разузнавателни средства. Няколко пъти променян след критики на специалисти от Европа и САЩ, но нито един път не и в частите, свързани с възможности за злоупотреби, в частите, даващи извънредни и непомерно големи правомощия на министъра на вътрешните работи, който отгоре на това отговаря и за спазването на закона.


- Създаване на различни структури (подобни на възпаление на рудиментарно разклонение на сляпото черво в човешкото тяло), ненужни, но със звучни наименования и обявявани за панацея по дадени ключови проблеми – характерен пример – прословутият БОРКОР, който, освен че по определение дублира редица служби или техните подразделения, се превърна в основен консуматор на енергия в сферата на сигурността. Куриозното е, че такъв безсмислен орган има бюджет, съпоставим с този на българското разузнаване, но без неговите отговорности и задължения. След година и половина съществуване, в публичното пространство увисна въпросът за необходимостта и ползата от това странно образувание.


Ръководителите на структурата не можаха да дадат внятно обяснение с какво точно са се занимавали година и половина, освен че са сглобявали мебели за офиса си и са провели конкурс за външен изпълнител на софтуерен проект за разкриване на корупция в държавната администрация. Смешното в случая е, че за да работи подобен проект (копиран от Германия) е необходима висока степен на електронизация на държавното управление (електронно правителство), нещо, което няма как да се случи следващите 5-6 години в страната – липсват средства, комуникационна среда и други важни елементи. Друга подробност, че проектът се ръководи от хора далечни от оперативната и анализаторската работа в сферата на корупцията, но те ще управляват сборни екипи от специалисти, командировани от съответни служби, които отгоре на това ще бъдат обучавани на нещо, в което са по-компетентни от началниците си. Практическата полза от подобен проект е твърде съмнителна. Той ще отдалечи от професионалното поле утвърдени специалисти, като ги превърне в частица от една структура-синекура.


Управленски подобни проекти би трябвало да се осъществяват чрез гъвкави временни целеви структури, но само когато има всички необходими причини и условия за реална работа и борба с престъпността.


Очевидната причина за съществуване на БОРКОР е симулиране на дейност пред ЕК и едновременно с това създаването на паразитно образувание, в което да се съхраняват хора със съмнителна професионална стойност, но пазени в резерв от управляващите сектор "Сигурност". Характерен пример е присъствието в ръководството ѝ на Петко Сертов – ръководител, допуснал да му бъде иззета управленската инициатива в новосъздадения ДАНС от спорната личност на обявения днес за Мафиот № 1 – Алексей Петров. Сертов допусна разработка на журналисти – които критикуваха властта, като едновременно няколкократно излъга в Народното събрание, че не е налице такава дейност. Всеки нормален експерт по сигурността би се запитал каква е стойността на Сертов, че управляващите измислят и специална позиция за него, само и само да им е под ръка.


Терористичният акт на летище "Бургас" вместо да накара ръководителите в сектор "Сигурност" да направят анализ на грешките, довели до трагичните последици, който да послужи за основа на планиране и реализиране на реални мерки за гарантиране на национална и гражданска сигурност, доведе само до дебелоглаво отричане наличието на проблеми и пробив в сигурността.


Впрочем, прави са експертите, които твърдят, че


за да има пробив в сигурността, първо трябва да има система за сигурност


Пробиви има в системата за сигурност във Великобритания, защото тя съществува, като станалите терористични актове впоследствие се анализират, за да могат да бъдат отстранени недостатъците. Поучителен за нашите вождове е фактът, че след терористичните актове ръководителите на английските служби публично признаха допуснатите грешки; така и създадоха база за подобряване на работата, и успяха да запазят доверието на гражданите. Нещо, жизнено необходимо за противодействието на тероризма.


Когато гражданите виждат, че съществуват сериозни проблеми по отношение на собствената им безопасност, всяко отричане на проблемите и определяне на комплекса от недостатъци, мързел, липсата на компетентност като "брилянтна сигурност", вместо да ги прави съпричастни към противодействието на тероризма, ги превръща в отчуждени от държавата хора, при това с враждебно отношение към неясните мерки за сигурност.


В структурите за сигурност има антитерористични планове, на хартия съществува организация за превантивна дейност, ранно разкриване на подготовка и замисли на терористична дейност. На практика, обаче,


няма необходимата мрежа от информационни източници


няма създадени модели на евентуални обекти на терористични актове, със съответни модели на противодействие, няма алгоритмизирана дейност, проработени сценарии за случаи на извършен терористичен акт.


Това се потвърждава от последвалата взрива трескава, но дезорганизирана дейност на съответните служби. Непрекъснато излъчваната в публичното пространство противоречива информация, вероятно с цел да се демонстрира дейност и компетентност, на практика доведе до това, че стотици граждани бяха подведени и дори да са имали частица от необходимата информация за подготовката и извършването на терористичния акт, то те бяха възпрепятствани да помогнат.


Създаденият фото-робот, който бе масово разпространен по Черноморието, се оказа, че няма нищо общо с портрета на извършителя. Свидетелите-израелци по някаква странна логика бяха светкавично прибрани обратно в Израел, без провеждане на задължителните в такъв случай процесуални действия. Според изказване на прокурор Чапкънова "Израелските туристи, които оцеляха при терористичния акт в Бургас, ще бъдат разпитани пак. Те дали показания в нощта след атентата, но


разследващите си водили записки на ръка и сега част от тях не можело да се разчетат


Публичното пространство бе замърсено от необосновани дрънканици за "лицето камикадзе", без да е ясно за кого става дума и каква е неговата роля.


В крайна сметка управляващите сами си дадоха оценка, че случилото се е възможно навсякъде и всякога. Нивото на сигурност е на необходимото ниво. Специалните служби след избухване на взрива са действали компетентно и професионално. Твърдения, любезно подкрепяни от чужди политици, но категорично отхвърлени от видни израелски, американски и европейски експерти по антитероризъм.


Накрая се стигна до следното обтекаемо мнение. Всичко е прекрасно в сферата на сигурност. Неизбежното е неизбежно (това е някакъв безумен управленски детерминизъм). Но отчитайки промяната на обстановката (всъщност анализът на оперативната обстановка е в основата на противодействие на престъпността, стига да е навременно направен) следва де се вземат извънредни мерки. Естествено предложените мерки не са свързани с това да бъдат принудени задължените по закон структури да си вършат работата, защото тя бе оценена като "брилянтна".


Беше предложено:


- Да се преразгледат досегашните анализи, свързани с тероризма, и да се осъвременят, предвид динамиката на му. (Ама основната характеристика на оперативната обстановка е именно нейната динамичност, така че аналитичната дейност на елементите ѝ е непрекъснат процес!)


- Да се създадат: Антитерористичен борд; Национален антитерористичен център; Национален център по превенция на престъпността и пр.


Очевидно е, че тези идеи за нови структури целят ново показно за прословутата воля, демонстрация пред гражданите и ЕК на дейност и загриженост. Антитерористичен борд по подобие на валутния би бил възможен и ефективен, ако източникът на тероризъм е вътрешен.


Национален антитерористичен център би трябвало да съществува и работи в ДАНС, поне съгласно т. 1 от организационните мерки, набелязани в Националния план за противодействие на тероризма – "Координационният център за противодействие на тероризма в ДАНС е национална точка за контакт по линия на противодействието на международния тероризъм. Центърът осъществява координацията с министерствата и ведомствата в страната, както и взаимодействие със съответните специализирани структури на Европейския съюз и НАТО" (НППТ, 2008 г., стр. 6). Защо не действа не е ясно.


Националният център по превенция на престъпността всъщност е Министерският съвет и всеки опит да се създаде друга структура е плиткоумен опит да се прехвърли отговорността.


На практика единствената възможна, честна и полезна дейност би било


да се принудят ДАНС и МВР да се концентрират върху възложената им антитерористична функция


(вместо да бъдат ангажирани с проверки на цените на млякото и месото), да анализират проблемите, да отстранят недостатъците, да се опитат да създадат антитерористична информационна мрежа, която да изпълнява така пропагандираната в Стратегията за национална сигурност, проактивна роля.


Създаването на поредните апендицити, подобни на БОРКОР, освен че изразходват ресурс, вече не вършат дори ролята на фактор, отклоняващ вниманието от липсата на визия, план и реализация на реални мерки за обезпечаване на национална и гражданска сигурност.


*Апендицит или апендисит, понякога неправилно наричан апандисит, е възпаление на придатъка на сляпото черво — апендикса (от лат Appendix caeci).


Николай Радулов е преподавател в НБУ, бивш секретар на МВР в правителството на ОДС.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  Съмнявайте се във всичко, докато правителството не го отрече.
  Правителството отрече, че има пробив във сигурността.

 2. 2 Профил на feniks78
  feniks78
  Рейтинг: 442 Любопитно

  Като гледам какъв хаос е в главите на управляващите,се чудя дали някой знае на къде се движим?

 3. 3 Профил на Димитър Ганчовски
  Димитър Ганчовски
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Съгласен съм, че за абсурдните управленски решения, касаещи националната сигурност не трябва да се мълчи. Обществото е най много заинтересовано да имаме работеща система за национална сигурност и не бива току така да отминава нескопосаните опити на отговорните чиновници да ни заблуждават, че има такава система. Очевидно е от техните изявления, че те не знаят какво е това система, да не говорим за система за национална сигурност и техните топли местенца трябва да им търсят другаде.

  dganchovski
 4. 4 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  То хубаво го е написал автора, ама дали има кой да чете?
  Всъщност всички говорят едно и също, само правителството разбира нещо друго - според правителството нещата са цветя и рози?
  Явно наистина не четат, а слушат преразкази!

  Те вече ги почнаха и за атентата: Вече 2 седмици минават, а нищо не се знае, освен една публикувана картинка

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 5. 5 Профил на Вени Марковски
  Вени Марковски
  Рейтинг: 768 Разстроено

  "Те дали показания в нощта след атентата, но разследващите си водили записки на ръка и сега част от тях не можело да се разчетат..."
  Г-н Радулов е един от малкото останали специалисти по темата, но явно иска да ни разсмее до болка. Не знам дали някой осъзнава какво е казала прокурорката по случая?!? "РАЗСЛЕДВАЩИТЕ" (кавичките и главните букви са нарочно сложени) си водили записки на ръка и сега ЧАСТ ОТ ТЯХ не можело да се разчетат"? Че народът е неграмотен - това го знаем от статистиката. Че "разследващите" са неграмотни - това го научаваме сега. Кой знае какво още ще ни сервират от МВР в близките години, защото нещата там се влошават с всеки изминал ден. За термина "лицето камикадзе" не искам изобщо да говоря...

  Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 6. 6 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1087 Неутрално

  [quote#4:"skara"]Явно наистина не четат[/quote]

  Те сами показаха и доказаха, че не четат -->
  http://www.capital.bg/blogove/pravo/2012/07/27/1875567_organizirano_i_prestupno_oglupiavane/

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 7. 7 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1454 Разстроено

  [quote#4:"skara"]Явно наистина не четат, а слушат преразкази! [/quote]
  Пожарникарчето не е по четенето (освен Винету), Цвък може би не може да чете. Виж по слухтенето и само-хваленето ги бива много.
  Всичко е както е казал Великия комбинатор - "спанението на давещите се - дело на самите давещи се". Едни бюджетни пари са "усвоени" от едни самодоволни дерибеи, работодателите им (данъкоплатците) се разсейват, докладите от ЕС имат пожелателен характер...
  Загубени поредни години, сигурност която е имагинерно понятие и повсеместно възпаление - за какво да се говори повече...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 8. 8 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2807 Неутрално

  От ВИФ и Симеоново толкова!

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2807 Неутрално

  А Боркор беше само за пред ЕС

 10. 10 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4630 Разстроено

  "Според изказване на прокурор Чапкънова "Израелските туристи, които оцеляха при терористичния акт в Бургас, ще бъдат разпитани пак. Те дали показания в нощта след атентата, но разследващите си водили записки на ръка и сега част от тях не можело да се разчетат."

  Марковски ме е изпреварил по-горе, но и на мен това ми направи впечатление. Разликата е, че на мен никак не ми е смешно заради неграмотните ни разследващи - тъжно ми е!

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 12. 12 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Това е можи би най-добрия коментар който правителството и органи те за сигурност е задължително да прочетат.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 13. 13 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#11] от "ret":

  Не си дорасъл, мойто мумче, не си дорасъл още.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 15. 15 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1366 Разстроено

  Нашта работа е като на барабар Петко с мъжете, ама задника му гол!

  Тръгнахме да борим тероризма, а той ни дойде на гости!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 16. 16 Профил на a.sensible
  a.sensible
  Рейтинг: 489 Неутрално

  "Впрочем, прави са експертите, които твърдят, че за да има пробив в сигурността, първо трябва да има система за сигурност" - диагнозата.

  "На практика единствената възможна, честна и полезна дейност би било да се принудят ДАНС и МВР да се концентрират върху възложената им антитерористична функция)" - лечението.

  Кратко, ясно, съдържателно.

  (вместо да бъдат ангажирани с проверки на цените на млякото и месото)

 17. 17 Профил на Гилгамеш
  Гилгамеш
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Някой се беше пошегувал с черен хумор, че ББ го било много яд, че лентите, ограждащи мястото на взрива не ставали за прерязване с ножичка. А всъщност това би било един доста символичен акт...

  Но черния хумор настрана. Цялостният проблем не е само на правителството и безумните му структури, но и на цялото българско общество, което също се оказва твърде неподготвено. И как да е, като вече толкова време му се набива в канчето, че отгоре има някой "бащица", дето се грижи за всичко и ще оправи нещата. Това е грехът на поколения управляващи след прехода, за преди това изобщо не ми се мисли... И така растат поколение след поколение хора, които с лека ръка и за по-удобно се освобождават от своите граждански отговорности, прехвърляйки ги на "бащицата".

  Г-н Радулов загатва, че никоя борба срещу тероризма, пък и срещу каквато и да е било престъпност, не може да бъде успешна без ангажимент от страна на обществото като цяло и на неговите членове поотделно. Но загатва. А именно тук, според мен, би трябвало да бъде поставен акцентът.

  То изграждането на такова общество не става за ден и за два, ама все някога трябва да се започне, колкото по-рано, толкова по-добре. Жалкото е, че ББ и кликата му, наречена "правителство", работят тъкмо в обратната посока.

  Ако ББ беше президент на Египет => http://prikachi.com/images/27/4258027E.jpg
 18. 18 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Свидетелите-израелци по някаква странна логика бяха светкавично прибрани обратно в Израел, без провеждане на задължителните в такъв случай процесуални действия."

  Ами сигурно, ако бяха оставени в България да дават показания, това щеше да продължи докато побелеят, още година-две или десетилетия, през които копоите на Цецо, тия, които "са си водили записки на ръка и сега част от тях не можело да се разчетат" ги привикват отново и отново у районното, та най-подир да се стигне до процес, в който комунистическата съдийка да каже: "делото се отлага, адвокатът на "камикадзето" го няма, елате след четири месеца пак!".

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 19. 19 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Слюжбите за сигурност преди 10 ноември се надпреварваха да ловят разказвачи на политически вицове и да търгуват с дрога и оръжие зад гърба на Запада. Впоследствие чиновниците им приватизираха държавния бизнес и днес са успешни търговци на дрога и оръжие. С награбените + откраднатите пари завъртяха (заграбиха) и други бизнеси и назначиха техни шутове да ги надзирават.

  Новите назначения (заместващи напусналите бизнесмени и пенсиониралите се) са 99% по шуробаджанашка линия, като трябва да са благодарни доживот за предоставената им държавна хранилка. За това няма професионалъзъм там, а политическа коректност. На най-гадните места може и да се дипускат и случайни хора (честни имам предвид), защото накой трябва да върши работата, но обикновено живота им е черен и не след дълго напускат по собствено желание (изглежда за да не правят компромиси със съвестта си)

  Така че проблема със сигурността и кадровия състав на тайните служби в България не е от вчера.

 20. 20 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2045 Любопитно

  Не можем ли да започнем антитерористичната кампания с нещо просто и смислено - тест за грамотност сред полицията. Диктовка, записване, четене на глас. Защото поне едно доказателство имаме - цвъковците дращят някакви заврънкулки и се правят на грамотни. А не са. Когато минат нивото на 5-и клас, вече ще ги учим да не плюят, да не ядат баници и да не пушат на местопрестъплението. И така... след 120 години всичко ще бъде тип-топ.

 21. 21 Профил на Blackradio
  Blackradio
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#20] от "Lemmy":
  Не мое, понеже докато им обясниш що е :
  -грамотност, тест, диктовка,четене и ще минат 200 години

  Всичко е преходно, освен простотията. Тя е вечна.
 22. 22 Профил на Канопус
  Канопус
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#3] от "Димитър Ганчовски":

  Едно абсурдно човече се захвана да прави кариера като външен министър, покани сирийската опозиция в България да решава как да коли противниците си в Сирия (и днес по Евронюз показаха екзекуции на проправителствени войници по най-дивашки начин). Резултатът е, че те си отмъстиха. При това съвсем въздържано, просто ни показаха какво може да се случи.
  Но понеже това недоразумение си няма началник (има един бидон над него, но той е празен), нямаше и няма кой да му потърси сметка.

 23. 23 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1454 Любопитно

  [quote#11:"ret"]Радулов,смешик и половина си,забравих ти прякора от едно време обаче,как беше?
  Д..а нещастните парченца,изпълзявате като лалугери от дупките по команда. [/quote]
  Форумната фуражка "изпълзя"... Не разбрах какво искА да каже?

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 24. 24 Профил на gh19
  gh19
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Моля ви , отидете до летище София и вижте за какви мерки за сигурност става дума. Пълна смешка . Не можеш да спреш пред летището за 1 минута , за да изпратиш лии посрещнеш човек. Трбява да паркираш на паркинга , сякаш не можеш да си оставиш бомбата там . Даже сега прочетох , че и автобусите от градския транпорт не можели да спират пред летището . Глупости от всякъде . И кой е потърпевш - гражданите . И то родните мерки за сигурност на недоучили лица физкултурници се оказва , че са насочени не срещу терористите , а срещу собствените граждани . Но както показва и най- беглият анализ последните никой не ги "брои за живи " , а само за елкторални единици .

 25. 25 Профил на Sergey Yordanov
  Sergey Yordanov
  Рейтинг: 551 Неутрално

  ДААААА като изсключа ком -11,просто няма какво да добавя за нашата МВР,ДАНС,и ГЕРБСИГУРНОСТ.Плюсове за всички.

 26. 26 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  Апендицитис е възпаление на апендикса /сляпото черво/.
  "Създаването на поредните апендицити като БОРКОР" - безсмислица. Недообразованите хора имат склонност да употребяват неправилно чуждици. Какво ли преподава!?

 27. 27 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Истинските специалисти в тази област ги разкараха по причини до втръсване познати/непознати на всички. А за разбитите служби да не говорим! Докато бъде създадено ново поколени кадърни хора, ако въобще бъде създадено, ще минат много години. Това означава, че може да се наложи да минем през други подобни изпитания. Ходовете на днешните управляващи отгоре до долу показват разбиваща некадърност.Така че бъдете готови!

 28. 28 Профил на old27530804
  old27530804
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Човек може толкова, колкото знае. (държавите също)

 29. 29 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 870 Весело

  До коментар [#2] от "feniks78":

  Ние българите никога не сме знаели накъде се движим, така че това правителство не прави изключение.
  Да не би Фердо да знаеше накъде се движи на 13.06.1913, нито пък ситъ ву на 01.03.1941...... нищо ново под слънцето...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 30. 30 Профил на k73
  k73
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Според екстрасенсите от Азербейджан висш чиновник от мвр е ръководител на терористична група с името александър

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK