Икономиката на България: Какво не виждат политиците

Икономиката на България: Какво не виждат политиците

© ShutterstockПубликуваме анализа на Красен Станчев от Седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ):


Нито една от водещите в момента политически партии няма интерес от реалистичен възглед за икономиката на страната. Ако стопанските развития се тълкуват обективно, ще излезе, че "кризата" е не толкова "страшна", че дългосрочно те нямат ролята на спасители на българските граждани и фирми и че някои политики и цели периоди от тяхното присъствие във властта са опасни и вредни.


Тази политическа конюнктура започва да пречи на нормалния живот и бизнес. Пресата подхваща тълкуванията на правителството и неговите най-гласовити опоненти, приглася на профсъюзите, по традиция не уважава фактите и разпространява недалновидни представи за реалните стопански процеси и проблеми. Общественото мнение се оказва заблудено и като че ли започва да търси именно опасните и вредни политически виждания.
"Кризата" и кризите


Господстващото обществено мнение е, че правителството, синдикатите и донякъде работодателските организации се държат така, сякаш действително това е "най-тежката криза" в историята на страната. Повечето недоразумения в стопанската политика произтичат именно от тази заблуда.


Кризите вследствие на управлението на Тодор Живков от края на 50-те, средата на 70-те и края на 80-те години са по-тежки от това, което се случи през 2009 г. и може би предстои да се случи пак през 2012 г. С кризата от управлението на Жан Виденов дори и сравнение не може да става. Основната разлика между онзи и сегашния период от историята на България е, че тогавашните кризи са местно производство.


Ако избирателите бяха дали пълен мандат на БСП през 2005 г. и ако тази партия бе изпълнила тогавашната си предизборна си програма, България сега би била в положението на Унгария и изобщо не би станала член на ЕС. Благодарение на рационалността на предизборните дебати по икономически тези, хората предвидиха този сценарий и гласуваха иначе.


Затова дори правителството на тройната коалиция не можа да донесе на България някакви монументални нещастия, колкото и да се оплаква сегашното правителство.


Това се дължи на странна смесица от обстоятелства. Първото от тях е липсата на свобода на българската политици да водят парична политика. Второто е фискалната дисциплина. Тази свобода бе ограничена, слава богу, вследствие на предишните фалити по вътрешни и външни задължения на държавата. Съществена бе и ролята на международната конюнктура, както и перспективата за членство в ЕС, което доведе до рекордни (дори в глобален мащаб) чуждестранни инвестиции. Това не би било възможно без инерцията, придобита от реституцията, приватизацията, въвеждането на валутен борд и фискалните реформи от 1990-те години и началото на този век. България, подобно на страните от нова Европа (без Румъния и Унгария), след 1997 г. фактически не води специална индустриална и експортна политика. За добро, няма и жилищна политика. Именно страните с жилищна политика (било във вид на субсидирани правителствени програми за малоимотни, било във вид на квази-фискални и лихвени политики) пострадаха най-много. Последвалото спасяване на банки е един от основните, ако не и най-важният, фактори на сегашните дългови и фискални проблеми на ЕС.


Тези обстоятелства, както и затягането на минималните задължителни резерви и управлението на резервите от страна БНБ през 2006-2009 г. спасиха българската банкова система и икономиката през следващия период. Предизборното харчене на тройната коалиция в края на 2008 и през 2009 г., както и големите проекти от рода на АЕЦ "Белене" имаха само отрицателен ефект. Спадът на БВП от 2009 г. ще бъде възстановен едва през тази или следващата година. А някои последици от тази политика все още са проблем, от безработицата и дефицита на пенсионната система до увеличението на цените на електричеството.


Успехът на "прехода"


Един елементарен преглед на статистиката на НСИ, БНБ, ЕБВР и МВФ показва следното.


В крайна сметка и управлението на България, и развитието на бизнеса, и животът и доходите на гражданите след 1998 г. следва да се оценят по-скоро като успех.


Независимо от българското себеусещане, чуждестранните граждани и фирми са добър индикатор за това дали си струва да се работи и живее в България. За периода 1989-2008 г. техните инвестиции у нас са 41.5 милиарда щатски долара – толкова, колкото е БВП на страната за 2008 г. или почти 5 500 долара на човек от населението. За периода 1989 – 1996, чуждестранните инвестиции са 168 милиона на година, т.е. за този период те са 39 пъти по-малко от доверието, оказано на България след 1997 г.


За периода 2001-2006 г. средните заплати на заетите растат със 7-11% на година. През 2007 и 2008 г. темпът се ускорява до 20 и 27%. След началото на кризата ръстът отново се "забавя" до 10-11%, но остава положителен. Според Индъстри Уоч за периода 2003 – 2008 г. общата стойност на активите (финансови и жилищна собственост) на домакинствата е нараснала над три пъти.


Всичко това естествено се променя през 2009 г. Спадът на БВП е около 5%, стойността на активите на домакинствата спада с около 25% (най-вече заради цените на имотите), но спестяванията на домакинствата се увеличават от 15 милиарда лева през 2007 г. до 25 милиарда през 2011 г. Сумата на спестяванията днес е четиринадесет пъти по-голяма от 1997 г. и те са сравнително добре разпределени между различни слоеве от населението.


Ето и някои други сравнения, които следва да се имат предвид, когато ни казват, че кризата днес е "невиждана и най-тежка".


– През 1991 г. БВП на човек от населението е 887,5 щатски долара на човек от населението, а през 2009 г. – 6 400 долара; бедните през 1996 са 36% от населението; ако световната банка днес отново измери този процент, той ще е 4-5 на сто.


– Спадът на БВП през 1990 г. е 9.1%, през 1991 г. – 11.7%, през 1992 – 7.3%, през 1996 г. – 9.4% и през 1997 г. – 5.6%.


– Спадът на частното потребление за периода 1991-1997 г. е 4.9% средно на година, а неговият ръст от 1998 до 2009 г. е 7.4% на година.


– През 1996 г. неформалната икономика, с която днес се борят дружно синдикати, работодатели и правителство, е 36-37% от БВП; през 2009 и 2011 г. – не повече от съответно 17 и 15% от БВП.


Малко история


Периодът от май 1997 до ноември 2008 г. е период на най-дългото положително развитие в цялата история на България от 1878 г. насам. Под положително стопанско развитие тук разбирам увеличение на дохода (виж данните по-горе) вследствие на разгръщането на свободата на икономическия избор, измерено през ръста на БВП.


Обстоятелството, че доходът на човек от населението в България е най-нисък в сравнение с другите страни от ЕС е последица от случилото в страната преди 1989 г.


Период на толкова устойчив растеж няма нито от 1878 до 1911 г. (началото на Балканските войни), нито от 1923 (когато в края на годината започва икономическо възстановяване, макар и в условията на репарации) до 1944 г., нито от 1944 до 1989 г. По времето на комунизма не просто няма съществени периоди на стабилен икономически растеж (по конвенция това ще рече поне три поредни години ръст на БВП). По това време България фалира три пъти – през 1960, 1976-1978 и в 1988-1989 г. Между тези периоди има по някоя друга поредица години на икономически растеж, но това са години възстановяване след предишен упадък.


След преструктурирането на външния държавен дълг през 1994 г., българското правителство фалира още веднъж - през 1997 г., по линия на вътрешния дълг. Така се получава, че през ХХ век България, т.е. нейното правителство, банкрутира шест пъти. Освен в споменатите случаи това става и през 1915 (вследствие на войните) и през 1932 г. (в резултат на световната криза). Разликата е, че при комунизма България фалира без войни и външни шокове. Кризата от 1996-1997 г. също е следствие на вътрешни причини – политиката на социалистическата партия от януари 1995 до ноември 1996 г.


По-конкретно става дума за три взаимосвързани политики.


Първата е поддръжката на работещия на загуба държавен сектор. Фактически социалистите тогава се страхуваха да не оставят без работа членовете на управителните съвети на държавните предприятия. (Средства за осигуряване на евентуално уволнените работници бяха набавени с безлихвен заем от Световната банка още през пролетта на 1996 г.).


Втората причина бе политиката за решаване на проблемите на задълженията на държавните предприятия и на липсата на пари за социални програми с помощта на печатната машина на централната банка. Поради тази политика българските граждани тогава губят около 56 стотинки от всеки свой лев. Последица от тази политика е и контролът върху цените: през септември 1995 г. чрез приемането на закона за цените този контрол се разпространява от 10-11% от стоките и услугите в потребителската кошница до 53% от кошницата в края на 1996 г. Резултатът бе очакван – икономиката престана да работи, а хората спряха да плащат данъци.


Третата причина е липсата на управление на закона и по-специално на защита на правата на кредиторите. През май 1995 г. правителство даже забрани на държавните предприятия да плащат своите дългове. Това доведе до безобразно управление на банковата система. Самите банки бяха създадени с правителствени укази и заемни средства в периода май 1989 – ноември 1990 г. Онова, с което те се занимаваха, бе да събират спестяванията на населението. Политиката за незащита на правата на кредиторите ги накара да кредитират предимно своите акционери. Докато една трета от банките не фалираха.


Освен този имаше и други плачевни резултати от тези политики: хиперинфлация, повече от три пъти увеличение на бедните (от 9-10% през 1994 г. до 35% в началото на 1997 г.), свиване на производството в частния сектор (спасявал донякъде икономика в предишните години на спад), спад на БВП от почти на 10% и увеличение на безработицата до 20% от население в активна възраст.


Някои други невидими ефекти


Ако високата безработица в края на 1990-те е следствие на изкуствената икономическа структура на 1980-те и липсата на структурни реформи преди 1998 г., сегашната безработица е продукт на други политически фактори. Това са: високо равнище на минималната работна заплата като дял от средната реална работна заплата, защита на пазара на труда от навлизащи млади и конкурентни специалисти (например уредбата на колективното трудово договаряне и защитата на вече работещите) и увеличението на минималните осигурителни прагове ежегодно от 2004 г. насам, независимо от трудностите на реалната икономика. Ефектът от тази политика също бе предвидим: висока младежка безработица, висока безработица след по-малко квалифицираните, обезценяване на придобитите знания и умения и блокаж на връзките между образование и бизнес.


Често последиците от приватизацията и реституцията се тълкуват неправилно.


Приватизацията в България бе следствие на политическите кризи на началото на 1990-те. В резултат нямаше схема за приватизация, измислена от икономистите, която да не бе приложена тук, обикновено по най-морално осъдителния начин. Но това не означава, че приватизацията бе незаконна. Точно обратното: и най-неразумните и неподходящи приватизационни подходи и процедури бяха и са в стриктно съответствие на разписаното в закона за приватизацията (променян впрочем 29 пъти между 1992 и 2004 г.).


Освен това, независимо от днешните тълкувания и най-неподходящите приватизационни схеми имаха крайно положителен стопански резултат: преодоляване на фискалните проблеми, преодоляване на високата безработица и повишаване на производителността на икономиката. Сегашните здрави отрасли на производството и износа са такива вследствие на приватизацията. Техните обезценени вследствие на загубите (от 1980 и 1990-те) активи позволиха на новите собственици да преструктурират предприятията и да ги направят конкурентни. Затова впрочем през 2009 г. спадът не бе толкова дълбок, а през 2010 и 2011 г. износът компенсираше вътрешното търсене като фактор на икономическия растеж.


Реституцията бе подкрепена от избирателите на всички партии, включително тези на БСП. Тя бе фактор на растежа на дохода и спестяванията на домакинствата след 1998 г. Един от страничните негативни ефекти бе презастрояването на курортите. Но това не означава, че правата на частната собственост трябва за в бъдеще да се нарушават.


Намаляването на данъците между 1997 и 2008 г., до голяма степен инициирано и поддържано от ИПИ, имаше няколко положителни и трудни за подценяване ефекта: а) ръст на доходите на домакинствата, б) ръст на бюджетните приходи и относително лежерно отношение към разходите (особено за големи и безсмислени проекти), в) възможности за административно повишаване на пенсиите и социалните разходи на правителството; г) стабилно високо ниво на инвестициите като дял от БВП и д) здравословно въздействие върху фискалната дисциплина.


Най-важното обаче, което не се вижда в момента, е, че всички описани по-горе добри стопански политики се поставят под въпрос. И няма основна политическа партия, която да не обещава, че ще ги ревизира.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (433)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Peacock
  Peacock
  Рейтинг: 1084 Неутрално

  Иван Костов ги вижда и казва нещата в прав текст!

  Но само за който иска да ги чуе!

 2. 2 Профил на amras
  amras
  Рейтинг: 421 Неутрално

  "Кризите вследствие на управлението на Тодор Живков от края на 50-те..."

  Ретард.

 3. 3 Профил на demokratizator
  demokratizator
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#1:"Peacock"]Иван Костов ги вижда и казва нещата в прав текст!

  Но само за който иска да ги чуе! [/quote]  Не народа, а прокуратурата трябва да го изслушва.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 500 Неутрално

  Народът не се интересува от макроикономически показатели, иска с минимум работа максимум на масата.
  Да сме като гърците -яж, пий, е... а сметката да я плащат ....

 6. 6 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#1] от "Peacock":

  Кои неща??? Интересно, как го набърка Костов в тази статията???

 7. 7 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  "През 1991 г. БВП на човек от населението е 887,5 щатски долара на човек от населението, а през 2009 г. – 6 400 долара; бедните през 1996 са 36% от населението; ако световната банка днес отново измери този процент, той ще е 4-5 на сто."

  Ето това да си набият в главите разните др. Ивановци и останалата червена плесен: Българинът днес е по-заможен и живее по-добре, отколкото при любимия им комунизъм.

  Комунистическите статистики за БВП бяха ФАЛШИФИЦИРАНИ, защото се базираха на смехотворния курс от 0.89 лева за долар, докато през 1989 г. на черно (т.е. по реалния курс) доларът беше минал 5 лева.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 8. 8 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3211 Неутрално

  Мдам.
  Бих казал ... фифти-фифти.
  Като си се изнесъл най в края на редицата - виждаш докъде половината

 9. 9 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2655 Неутрално

  Политиците не могат да се оправят с това, което е очевадно, камо ли да решават проблеми, които са скрити за тях! А горният анализ няма как да включва това, което беше най-характерно за българското развитие през годините , предмет на този анализ - сивата икономика, както и нелегално вкараните обратно в страната откраднати пари на България .

 10. 10 Профил на bag
  bag
  Рейтинг: 470 Весело

  Комунисти, созиалисти и Икономика!
  Това са понятия които не вървят заедно.
  А да се сравняват политически подходи разделени от поколения е глупаво тъй като светът е друг, точка.
  Ако става въпрос за криза и оправия, защо тогава не се върнем в периода след Първа Световна Война?

 11. 11 Профил на niki2003
  niki2003
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "няма основна политическа партия, която да не обещава, че ще ги ревизира"- думи,думи...само думи,просто на хората им е омръзнало да слушат вече празни обещания.

 12. 12 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "Разликата е, че при комунизма България фалира без войни и външни шокове" - точка!

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 13. 13 Профил на Дани Савов
  Дани Савов
  Рейтинг: 370 Неутрално

  До коментар [#7] от "dodge_ram":
  +++++

  HIRO
 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  Като най-голям успех на прехода трябва да отчетем, че българската икономика направи донякъде успешен опит за еманципиране от Русия - една пропаднала държава без бъдеще. Ако преодолеем и енергийната си зависимост така, както преодоляхме технологичната, политическата и отбранителната, само за това би трябвало да благодарим на Рейгън, Тачър и Войтила, които събориха прогнилия колос, наречен СССР.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  ДСБ виждат доста реалистично икономиката на страната.
  В статията косвено става ясно, че политиката на управлението на Иван Костов е довела до най-добри резултати. Не разбирам, защо авторът не го казва в "прав текст".
  Не вярвам, че до една -две години БВП ще се върне на нивата от 2009 година. Не виждам условия за това.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 16. 16 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#14] от "dodge_ram":

  Личи си, че много пропагандна литература си изчел навремето...

 17. 17 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До #7:
  За комунизма - всичко е ясно.
  Интересното е, че цитирате от статията данни за периода от 91 год. и веднага правите някакви изводи за нещата от преди това. Което не е коректно.
  Всъщност, макар като цяло статията е сравнително точна /според мен/, в нея има няколко твърде спорни и неточни тези и факти. Т. е . автора /в лично качество/ е допуснал нещо, което той извежда като основна критика към основните политически партии

 18. 18 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#15] от "soave":

  И каква практическа полза от това виждане???

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#15:"soave"]В статията косвено става ясно, че политиката на управлението на Иван Костов е довела до най-добри резултати. [/quote]

  Като съпоставка между изходна позиция и краен резултат управлението на Иван Костов е уникално в съвременната история. Аз помня като непоследствен свидетел и зимата на 1996-7, когато в България цареше ГЛАД, хората посрещаха Коледа, без да имат какво да сложат на масата, и зимата на 200-2001 г., когато софиянци изкарваха натоварени колички с храна от Метро и първата Билла.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на blader
  blader
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Иван Костов е виновен...хахах

  They didn't know it was impossible so they did it...
 21. 21 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#19] от "dodge_ram":

  От 2000 до 2012 софиянци продължаваха да изкарват натоварени колички с храна от Метро и Билла и без Костов да е на власт!

 22. 22 Профил на demokratizator
  demokratizator
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#21:"reakzioner"]От 2000 до 2012 софиянци продължаваха да изкарват натоварени колички с храна от Метро и Билла и без Костов да е на власт! [/quote]


  Костов дори и като не е на власт, пак спомага за увеличаване на доходите. С присъствието си и безценните си съвети.

 23. 23 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#22] от "demokratizator":

  Блажени са верующите...

 24. 24 Профил на demokratizator
  demokratizator
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#19:"dodge_ram"]Аз помня като непоследствен свидетел и зимата на 1996-7, когато в България цареше ГЛАД, КОСТОВ посрещаше Коледа, без да има какво да сложи на масата, и зимата на 200-2001 г., когато КОСТОВ изкарваше натоварени колички с пари от Булбанк, която приватизира посредством банката, в която работеше дъщеря му - Уникредит банк [/quote]  Поправих ти няколко стилистични грешки

 25. 25 Профил на demokratizator
  demokratizator
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#24:"demokratizator"]Поправх ти няколко стилистични грешки [/quote]


  Забравил съм да поправя "непоследствен", вероятно авторът е имал предвид "неподследствен", защото още не е бил следствен.

 26. 26 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#1] от "Peacock":

  Да да той е много умен, само че по време на неговото управление окончателно се съсипа селското стопанство, създадоха се латифундиите и пенсиите стигнаха дъното. Как ви са вижда пенсия на висшист, учил 6 години и получил 150 лв пенсия. На това отгоре трябваше да платя и 1600 лв. "откупуване" на следването си. Преди него и по време на неговото управление започнаха да стърчат остатъците от хиляди структурнообразуващи предприятия-заводите за електро и мотокари, захарни заводи, заводи за автобуси и какво ли не. Само частната собственост и чуждите инвестиции ще възродят страната. Глупости на търкалета. Чуждите компании ще плащат сигурно европейски заплати. Снощното предаване по Канал 3 показа как чужденците изнасят редкоземни метали от Челопеч и не плащат стотинка за това. Скоро писаха че на 100 кг. добита злато, страната ни получава 0.7 кг. от това злато, а има и германий и т.н. В моя град има завод за автомобилна електроника. Ето, чужда инвестиция с български заплати. Защо Тодор Колев не запее "Как ще ги стигнем европейците"? За 15 години завода бе препродаден на филипинци. И знаете ли какво правят те? Съкращават 50-100 човека, а викат на граждански договор пенсионери когато им потрябват. Позната жена-пенсионер, която е ОТК на междинен етап ми каза, че само при нея брака е около 35-40%. Е, това ли е частната високоефективна индустрия.

 27. 27
  stoicho2
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 28. 28 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Толкова глупости в една статия рядко се срещат!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 29. 29 Профил на demokratizator
  demokratizator
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Иван Костов е внедрителя на ликвидационните съвети, палачът икономиката на България.

 30. 30 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Всичко е прекрасно. Само че в Румъния и Унгария заплатите и при кризата са поне 30% над българските. В Сърбия по магистралите и пътищата няма дупки, а БВП на глава е по-високо, нищо че не са в ЕС и изгубиха войните. За останалите екс-юго да не говорим - те са в пъти по-богати, като изключим Македония.

  В резюме, може да сме стабилни, ама сме стабилно бедни.

 31. 31 Профил на TRAJAN
  TRAJAN
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Красен Станчев е добре оформил се паразит на "прехода".
  23 години преход към демокрация, 23 години разруха.

 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#27:"stoicho2"]Ако ти си реститутка очевидно това се отнася за теб. [/quote]

  Не съм реститутка, аз съм самоосигуряващ се професионалист на свободна практика и изкарвам между 5 и 7 хиляди евро на месец. Имам и слаби месеци, когато падам до 2-3 хиляди евро, но такива са само август и януари.

  Всичко това дължа на частната инициатива и пазарното стопанство ... и на обстоятелството, че знам езици, работя с американски и западноевропейски клиенти, прекарвам мнимум по 10-тина часа на ден пред компютъра - да изреждам ли?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1256 Неутрално

  Каквото било - било ... Анализът на Красен Станчев е синтез на всичко онова, което ние хората с по-дясно мислене говорим тук от доста време. Та... Какво правим занапред?
  1. Ще либерализираме ли пазарите на електроенергия и газ, както изисква от нас ЕС или ще въведем регулации на пазара на храни - примерно, връщайки се в 1995-та? Кой е за и кой против?
  2. Ще продължим ли приватизацията - приемрно в сектор енергетика или ще се опитаме да продължим с държавно инвестиране в сектора? Кой е за и кой против?
  3. Ще успеем ли да засилим частното пенсионно осигуряване, така че след 15-20 г. да не сме на същия хал?

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на BloodSport
  BloodSport
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Най-важното според мене: Работодателите да осигуряват на колкото плащат, да се спре с престъпната практика - осигуровки на минималната, пари под масата! Тогава ще има реална минимална работна заплата и ще има пари към бюджета за пенсии!

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 37. 37 Профил на white_rhino
  white_rhino
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Красене, иди малко се разходи из провинцията и тогава коментирай! Що си мислиш, че цялата държава се свежда до столицата.

 38. 38 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 537 Неутрално

  Красене, Красенеее, много дълга статия за нещо кратко и ясно - нищо не виждат политиците, освен своя собствен интерес.

 39. 39 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  До коментар [#24] от "demokratizator":
  тъпичко е да се постъпва така с цитат от колега в сайта, неетично е , а колкото до Уникредит, още малко ще кажеш че тази банка от ТОП 10 на Европа е лично на Костов, малко си се поувлякъл , тъпо много тъпо

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 40. 40 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#35:"Жан-Клод"]Най-ваното според мене: Работодателите да осигуряват на колкото плащат, да се спре с престъпната практика - осигуровки на минималната, пари под масата![/quote]
  ти убеден ли си че така осигуряват, аз не бих се обзаложил че тая практика е чак толкова разпространена

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 41. 41 Профил на fras
  fras
  Рейтинг: 445 Любопитно

  Колкото и факти и цифри да цитират икономистите и анализаторите, няма как да убедят мнозинството от българите, че живота им е по-богат и по-добър.
  Не че това не е така. Фактите са еднозначни.
  Защо обаче мнозинството не е на това мнение?
  Ами защото богатството е относителна(качествена), а не абсолютна(количествена) величина. Т.е. тя се измерва като се сравняваш с богатството на околните.
  В миналото, макар и по-бедни, всички са сравнително равни. Съответно, като се сравняват с околните, не са се чувствали нещастни.
  Сега обаче не сме равни. И мнозинството пуста завист го мори!
  И, вместо да вземат живота си в свой ръце, мрънкат и псуват, търсят виновни са собствения си неуспех във всичко и всички, но не и в себе си.
  Е, все пак нещо правят, де. Със собствените си ръце.
  Гласуват! Всеки път за нов спасител.

 42. 42 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  До коментар [#39] от "stg":

  добре му каза +++.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 43. 43 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Форумът на Дневник се е превърнал в сметище, в което върху боклуците, сервирани от промити мозъци никнат плевели и тръни! Никакъв смислен коментар, само политически заклинания. То "творбата" на Красен Станчев едва ли и друго може да предизвика!

 44. 44 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#36:"neznaiko_2011"]Неолиберастията е налазила форума и цъка ли цъка минуси.[/quote]http://www.econstats.com/weo/V001.htm
  Bruten Nacionalen Produkt na Bulgaria
  godina miliardi $ dolari
  1970 17.07 *
  1971 18.25 **
  1972 19.65 ***
  1973 21.25 *****
  1974 22.86 *******
  1975 24.87 *********
  1976 26.49 **********
  1977 28.16 ************
  1978 29.73 *************
  1979 31.70 ***************
  1980 33.51 *****************
  1981 35.29 *******************
  1982 36.77 ********************
  1983 37.88 **********************
  1984 39.62 ***********************
  1985 40.33 ************************
  1986 42.47 **************************
  1987 44.47 ****************************
  1988 45.53 *****************************
  1989 45.31 *****************************
  1990 41.18 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  1991 36.75 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  1992 33.66 $$$$$$$$$$$$$$$$ Berov
  1993 29.74 $$$$$$$$$$$$
  1994 28.65 $$$$$$$$$$$ Jan Videnov
  1995 28.19 $$$$$$$$$$$
  1996 25.93 $$$$$$$
  1997 24.41 $$$$$$ Kostov
  1998 25.42 $$$$$$$
  1999 26.00 $$$$$$$$
  2000 27.40 $$$$$$$$$
  2001 28.54 $$$$$$$$$$ Simeon II
  2002 29.86 $$$$$$$$$$$
  2003 31.51 $$$$$$$$$$$$$
  2004 33.63 $$$$$$$$$$$$$$$
  2005 35.77 $$$$$$$$$$$$$$$$$$ Sergey
  2006 38.10 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  2007 40.56 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  2008 43.07 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  2009 40.71 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Boyko
  2010 40.77 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  2011 4?.?? EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  2012 4?.?? EEEEEEEEEEEEEEEEEE

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 45. 45 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 816 Весело

  До коментар [#32] от "dodge_ram":

  Не се фукай и не пробвай да ни будалкаш само щото си "невидим" скрит зад ника....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 46. 46 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 816 Весело

  Разбира ги Красен Станчев, ама го обяснява много сложно и политиканите у нас не могат да вденат кое къде се намира и защо е.....
  Заради кризата в Европа работите не вървят добре, има голяма безработица и хората мъркат, а политиците "ловят" топката предвид идващите избори догодина.... не че нещо ще променят, но поне ще поговорят....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 47. 47 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 521 Неутрално

  до #44:
  +
  Без коментар, излишно е.

 48. 48 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Статията е доста груба фалшификация. Първо, в нея съществуват някакви мними кризи и фалити по времето на социализма. Смея да отбележа, че по соца цялата икономика беше държавна и държавата сама си определяше цените и си печаташе парите. Та как ще "фалира" г-н Станчев би ли обяснил? Като дължи пари сама на себе си, които на това отгоре може да си напечата или унищожи във всеки момент!
  Тия "фалити" на соца са пълна измислица на хора като Станчев, които абсолютно невежествено се мъчат да мерят непазарна икономика с аршина на пазарната. Но в това няма нищо чудно. Хората от (без)мозъчните тръстове са се занимавали с далеч по-големи фалшификации.

  После, Станчев се опитва да прокара печатането на левове след 97 като забогатяване. Знаете ли с какво темпо се увеличава паричната маса след 97ма? С 21% годишно. Справка - БНБ.
  Ако иска да сравнява жизнени стандарти Станчев трябва да говори за нещо наречено покупателна способност и за разпределение по доходи. Нищо такова в статията няма. Ако съдим поне индекса на Джини, за всичките години след 89та той се покачва и за 2007 е 45.3, почти толкова колкото и на САЩ и вероятно най-големият в Европа. Така че приказките на Станчев за "равномерно разпределени" доходи са лъжа.
  Но най-смешното е, че Станчев иска да прокара раздуването на имотния балон като икономически растеж. И смее да се нарича експерт!
  Безпрецедентен в историята бил растежът от 97 до 2008? Безпрецедентна е инфлацията, не растежа. Е това са 10 години, да виждате създадено равно на 1/4 от създаденото по соца? Щото аз не го виждам. Все същите соц жилища, същите улици, а предприятията липсват. Лъже Станчев та се къса! Фалшифицираме историята с усилени темпове!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 49. 49 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#45:"boby1945"]Не се фукай и не пробвай да ни будалкаш само щото си "невидим" скрит зад ника.... [/quote]

  Никак не ми дреме дали ми вярвате, комунета.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 50. 50 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#48:"kihano"]Та как ще "фалира" г-н Станчев би ли обяснил? Като дължи пари сама на себе си[/quote]

  Ами например като дължи 12 милиарда долара на външни кредитори, които не признават изсмукания от пръстите "обменен курс" от 0.89 ст. за долар.

  И не произвежда нищо продаваемо освен оръжие и дрога, за да си върне борча.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 51. 51 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#50:"dodge_ram"]И не произвежда нищо продаваемо освен оръжие и дрога, за да си върне борча.[/quote]Вие нормални ли сте ? България произвеждаше и продаваше толкова , колкото не можете и сънува - Оръжие продавахме законно и то много добро -само нашите РПГ дупчат прехвалените "Абрамс", наркотици не сме продавали. За сметка на това България беше на 4-то място по промишлена продукция на глава в СВЕТА - мотокари, телфери, торове, соди, повдигачи, телфери, компютри, роботи и още каквото се сетите. НЕ ЛЪЖЕТЕ - помним!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 52. 52 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4441 Неутрално

  До коментар [#51] от "baj Tan":

  Ти лъжеш, и ние помним. Тия телфери и др. боклуци се изнасяха в соцлагера само, където ги купуваха по задължение, както ние купувахме по задължение техните боклуци.

  Gunter glieben glauchen globen
 53. 53 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4441 Неутрално

  [quote#50:"dodge_ram"]И не произвежда нищо продаваемо освен оръжие и дрога, за да си върне борча[/quote]
  и реекспорт на съветски нефт.

  Gunter glieben glauchen globen
 54. 54 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#50] от "dodge_ram":

  Първо, чети какво съм написал. Не говоря за 89та, а за измислените от Станчев фалити по времето на соца. Освен товва и през 89та фалитът не е истински. Сега външният дълг е около 40 милиарда и то евро. Ама частен бил? Е какъв да е, като икономиката е частна? За сведение през 81 вънщният ни дълг е бил около 20 пъти по-малък. Няма как да го обясниш с инфлация, щото от ВСВ до сега инфлацията на долара е само 10 пъти. Ама като те гледам какви ги пишеш безсмислено е да ти се отговаря. За теб факти няма.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 55. 55 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4441 Неутрално

  [quote#54:"kihano"]Сега външният дълг е около 40 милиарда и то евро[/quote]
  Аз пък четох в един още по-конспиративен сайт, че е 400 млрд. евро.

  Gunter glieben glauchen globen
 56. 56 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#52:"g_t_CBR600RR"]Ти лъжеш, и ние помним. Тия телфери и др. боклуци се изнасяха в соцлагера само, където ги купуваха по задължение, както ние купувахме по задължение техните боклуци. [/quote]

  Било е достатъчно произвежданото да задоволява само вътрешното търсене, което автоматично намалява външнотърговския дефицит, който сега е огромен - изнасяме суровини и полуфабрикати, а внасяме промишлени продукти (преработени суровини и полуфабрикати на много по високи цени).

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 57. 57 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#40] от "stg":Никак даже не е разпространена,в момента по-скоро даже ,заради административните минимални прагове вече дори има случаи, в които плащаните осигуровки са върху стойности по-големи от реалните заплати.Разбира се,тука има сума папагали,които понятие си нямат как стават някои неща в България,но чули недочули и дрънкат...

 58. 58 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Интересен анализ, но за по-младото поколение, което не ги е преживяло и изстрадало тези години. Да оставим настрана няколкото неумишлени или умишлени изкривявания на фактите и истините! А ФАКТИТЕ и ИСТИНИТЕ са едни: За тези 22 години преход ние сме си твърдо на последно място не само в Европейският съюз, но и в цяла Европа! По всичко! Само сме напред по безработица, корупция, кражби и т. н.!
  Тъжното е, че тази тенденция си остава, дори става много по-зле!
  Може да си плюете колкото си искате сега!

 59. 59 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#49:"dodge_ram"]Никак не ми дреме дали ми вярвате, комунета.[/quote]Няма значение дали ще ни наричате "комунета" когато се държите като диванета Това беше достижение на България и на българите - не можете да го промените колкото и да плюете. БЯХМЕ ВЕЛИКИ - на върха на света и на върха на технологиите. Приемете ги с гордост като българи - политическата система не е от такова значение. Произвеждахме и продавахме колкото Турция и Гърция взети заедно. Тогава дори страни като Испания бяха изостанали спрямо нас. А сега ни докарахте до Папуа.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#52:"g_t_CBR600RR"]Тия телфери и др. боклуци се изнасяха в соцлагера само, където ги купуваха по задължение[/quote]

  Конкретно в Чехия ги претопяваха за метала - отзад за тежест на електрокарите нашите гении слагаха олово и чехите си го прибираха и правеха от него други работи... Също и месинга на батериите за чешми и пр.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на block
  block
  Рейтинг: 873 Неутрално

  [quote#51:"baj Tan"]отокари, телфери, торове, соди, повдигачи, телфери, компютри, роботи и още каквото се сетите. НЕ ЛЪЖЕТЕ - помним! [/quote]
  Много добре помним да. Наистина.

 62. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#59:"baj Tan"]БЯХМЕ ВЕЛИКИ - на върха на света и на върха на технологиите.[/quote]

  Това може да го каже само човек в делириум тременс.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 63. 63 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#55] от "g_t_CBR600RR":

  Е БНБ явно е много конспиративен сайт. Да ти извадя ли текущото число или сам ще си го намериш? От 2009 вънщния дълг пада заради банките, ама до под 30 не вярвам да е паднал.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 64. 64 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#52:"g_t_CBR600RR"]Тия телфери и др. боклуци се изнасяха в соцлагера само[/quote]Искате да кажете за почти целия свят - соц. лагера беше голям Поне завода в който работех изнасяше за 108 страни (вкючително Англия, Австралия) Ако погледнете в което си изберете частно предприятие същите "боклуци" все още работят безотказно - електрокари, мотокари, мотповдигачи, кранове, стругове. Вшият национален нихилизъм преминава границата на здравия разум. Идете на психоаналитик - ще го преодолеете или купувайте стоки от комунистически Китай - също помага.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 65. 65 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#55] от "g_t_CBR600RR":

  "Брутният външен дълг в края на май 2012 г. е 35 628.4 млн. евро (89.7% от БВП)"

  http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201205_s_ged_press_a1_bg.pdf

  П.С. Доколкото знам математика 35 все още се зкръгля на 40.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 66. 66 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#62] от "dodge_ram":
  Той този е много забавен.Следя му коментарите с най-искрен интерес.По нагоре( коментар 44) например взел да дава едни данни за БВП през комунистическото време в долари,като пропуска да спомене ,че тия цифри са =смятани по курса от 0.89 лв. за долар.Ако ги преизчисли човек по реалния курс,който през 1984 например беше 4 лева за долар (за толкова тогава си купих 210 $,за да си купя от корекома жадувания от мене касетофон)картинката става доста тъжна..Например тоз бай тан дал за 1984 год. БВП 39.62 млрд$.Реално значи са били някъде около 8.5 млрд.$-по 1000$ на човек от населението.Абе ,беше една мизерия не е истина....

 67. 67 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#60] от "dodge_ram":

  Все пак ми се струва, че се преструваш, никой не може да е толкова тъп! А ако не се преструваш се запиши в ГЕРБ, мисля че веднага ще те сложат зам. министър!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 68. 68 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4441 Неутрално

  До коментар [#65] от "kihano":

  Аха, значи затова искате да задлъжнеем с още десетина милиарда с АЕЦ Белене - където са 35, там са и 45 млрд. дълг (закръглява се на 50 млрд.).

  Gunter glieben glauchen globen
 69. 69 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#66:"eurogi"]през 1984 например беше 4[/quote]
  вярно е дори си ги взел тънко, а към 1987 1988 вече 7 лв беше цената, не съм чул или прочел а знам от първа ръка

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 70. 70 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#66:"eurogi"]пропуска да спомене ,че тия цифри са =смятани по курса от 0.89 лв. за долар.[/quote]

  За сметка на това пък аз не пропускам да му го напомня. Реалното БВП на глава е посочено от Красен Станчев - около 800 долара по реалния към момента курс.

  Истината е, че след 1979 г. комунизмът беше напълно фалирал и анте мортем (в предсмъртно състояние). Не ги знам тия в какви заводи са работили и какво са ги лъгали по партийни събрания, но това беше истината - затъвахме с всеки изминат ден, през 80-те години по магазините нямаше основни хранителни и други стоки от първа необходимост, за Лада се чакаше близо 15 години, за цветен телевизор 3-4 години, за жилище - цял живот. Продавахме ТОК (по липса на друго), затова градовете ни мигаха като дискотеки; продавахме каптагон (синтетична дрога от комбината в Станкето - сега Дупница), за да вържем двата края.

  През тгова време партийната върхушка изнасяше пари зад граница, създадоха се тъй наречените външнотърговски дружества, които представляваха офшорни капиталистически фирми, и през тях вървяха ккалашници, дрога, петролен реекспорт - и изпражненията биха се продали другарете, ако имаше кой да им ги купи.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 71. 71 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#62:"dodge_ram"]Това може да го каже само човек в делириум тременс.[/quote]Май не аз съм в делириум = в пост #44 посочвам линк към сериозен източник. Като ти отмине абсистенцията прочети и анализирай. когато фактите говорят и Боговете мълчат - крещят само малоумниците и зомбираните . Тръшкайте се, рутайте , плюйте, лъжете =
  http://www.econstats.com/weo/V001.htm

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 72. 72 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#66] от "eurogi":

  И според "реалния долар" от 5 лв. "реалния хляб" струваше 3 цента, а реалния трамваен билет 1 цент?
  По това време колко струваше "реално" 1 кг. хляб в САЩ и един билет за градския пранспорт пак там? Може би 15, съответно 1 цент? А мъжка пострижка струваше "реално" 4 цента, колкото и в Ню-Йорк?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 73. 73 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#60:"dodge_ram"]Конкретно в Чехия ги претопяваха за метала - отзад за тежест на електрокарите нашите гении слагаха олово и чехите си го прибираха и правеха от него други работи... Също и месинга на батериите за чешми и пр. [/quote]

  Ти разлика между телфер и електрокар правиш ли? Този мит се говореше за Япония, че купувала български мото- и електрокари за да използва метала от ЧУГУНЕНИТЕ противотежести, но явно градската легенда се е доразвила и е пренесена в Чехия (поне напиши Чехословакия, както се наричаше тогава). Достатъчно е да се види, кои заводи в България са купени от западни компании и продължават да произвеждат продукция, без съществени технологични промени в начините си на производство за да се види как тезите ви се разпадат на пух и прах. Завода за бутала, сегменти, бутални болтове и ризи в Разград, заводите за хидравлика и пневматика (наскоро в Германия видях да се продават български хидравлични помпи) и т.н. Това е само част от успешно приватизираното, в по голямата сич аст обаче оборудването от заводите си беше изнесено и на запад и на изток, където продължава да се използва и до днес. Съсипването на българската индустрия е главното "постижение" на пишман десните, които разбрали недоразбрали участваха в унищожаването на неправилно управлявани, но добре замислени и добре екипирани заводи. А сте пишман десни, щото всеки десен трябва да е наясно, че капитализъм без индустрия е невъзможен.

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 74. 74 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#60] от "dodge_ram":

  Що пишеш глупости? Имаш ли представа, що противотежести за електрокари съм отлял и нито една не е била от олово!

 75. 75 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Тука има няколко много забавни екземпляра,чиито коментари са типични за мухлясалото мислене на комунистическите поколения.Например много ми е забавно,като започнат да изброяват какви заводи,какво чудо сме имали пред 10 ноември>ами работата с тези заводи много ми напомня една моя ситуация в момента-аз търся да си купя парцел,за да си построя нова къща.Оказа се трудна работа,щото все ми предлагат едни места с някви съборетини по тях,които гордо наричат къщи и които продавачите по незнайни за мен причини смятат за някакъв актив,а аз ги смятам за пасив,понеже трябва да ги съборя, за да си построя нещо свястно.Та така и с тези индустриални гордости на комунизма.Абсолютно непригодни за реалната икономика,строени за един абсурден строй,всъщност това ,което наследихме от комунизма,е в макро измерение точно като старите къщи по парцелите,които ми предлагат и от които аз трябва да с е отърва.

 76. 76 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#72:"др. Иванов"]"реалния хляб" струваше 3 цента,[/quote]

  Ами то "реалният хляб" в Северна Корея сигурно струва 5 Кима, което е половин цент - големи късметлии са севернокорейците, а, др. Иванов?

  На мен пък повече си ми харесва реалният хляб да е два лева, пък месечният ми доход да е (средно) 12,000.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 77. 77 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4441 Неутрално

  До коментар [#73] от "petka":

  Анджък де, което е произвеждало нещо свястно, го произвежда и днес. Което прави на пух и прах тезата ви, че днес нищо не се произвежда.

  Gunter glieben glauchen globen
 78. 78 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#64] от "baj Tan":

  ++++++++++++++! Така беше! Но тези младите си нямат хал хабер от света, и не могат да разберат, че всичко това бе направено за съсипване на нашата икономика и превръщането на България само в пазар. Да си носят западняците боклуците тук и да си ги продават, а печалбите изнасят. За нас остава само безработицата и ниският жизнен стандарт!

 79. 79 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#72] от "др. Иванов":
  А заплатите Ви бяха 50$.по същия този курс.Ай не мия хвали тая мизерия.За бала си едни обувки не можех да намеря,за един свястен плат пуснахме връзки до луната, че да намерим нещо свястно.

 80. 80 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#72:"др. Иванов"]И според "реалния долар" от 5 лв. "реалния хляб" струваше 3 цента[/quote]
  това по какъв начин променя факта,че това беше цената на долара, той хляба се субсидираше и след 1989 вседствие на което по едно време беше с купони

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 81. 81 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#74:"razlichen123"]Имаш ли представа, що противотежести за електрокари съм отлял [/quote]

  Аз не съм отлял нито една, но съм разговарял с Вацлав Клаус, когато беше още министър на финансите в Правителството на националното единство, още преди да стане министър-председател, та той ме открехна на това-онова за славните времена на СИВ-ата икономика.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 82. 82 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#74:"razlichen123"]противоежести за електрокари съм отлял и нито една не е била от олово! [/quote]
  сподели годината щото после бяха бетонни но в началото наистина бяха от олово

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 83. 83 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#70:"dodge_ram"]през 80-те години по магазините нямаше основни хранителни и други стоки от първа необходимост, за Лада се чакаше близо 15 години, за цветен телевизор 3-4 години, за жилище - цял живот. Продавахме ТОК (по липса на друго), затова градовете ни мигаха като дискотеки; продавахме каптагон (синтетична дрога от комбината в Станкето - сега Дупница), за да вържем двата края. [/quote]

  Това рабира се са лъжи, през 80-те бях дете и не си спомян да е имало липса на стоки от първа необходимост, редил съм се на опашки за хляб (за да го купя топъл), имаше сирене, салам - два вида, но си имаше, зеленчуци и консерви също имаше редовно и/или си се правеха в домашното производство.
  Режимът на тока не е заради износа на ток, а заради невероятно тежките зими в средата на 80-те, може да се провери това, тогава мзаръзва хидравличната течност в цилиндрите на земекопната техника на Мариците, което предопределя недостиг на въглища за електропроизводство, с въвеждането на хилядниците в АЕЦ "Козлодуй" нещата се оправят. Не ми се мисли какво би станало сега, ако някоя от зимите се окаже толквоа тежка, колкото са били тогава, режимът на тока ще е много по тежък, а съчетано и с високи цени на горивата положението на населението ще е много по лошо.

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 84. 84 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4441 Неутрално

  До коментар [#74] от "razlichen123":

  Не по врат, а по шия. Нека противотежестите да са били от желязо, не от олово, но пак ги взимаха за претопяване заради желязото. Или твърдиш, че Япония не е имала технологията да си произвежда сама мотокари и е била принудена да купува високотехнологични български такива?

  Gunter glieben glauchen globen
 85. 85 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#66:"eurogi"]Ако ги преизчисли човек по реалния курс,който през 1984 например беше 4 лева за долар [/quote]Ако го преизчислите по реалния курс в посочените данни не се отчита инфалацията на долара Данните са достатъчно убийствени, за да издребнявам. Съгласен съм с вас за всичките идиотщини на комунизма. Това не ви дава основание да се държите пренебрежително към успехите на България. Сега в замяна има други идиотщини - всяка система работи по различен начин. Независимо дали ви харесва. Така беше!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 86. 86 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#70] от "dodge_ram":За ситуацията с тези техни заводи,дето не им излизат от акъла,писах в пост 75.Тези промишлени гиганти от комунизма бяха една от най-големите пречки пред България.Слава богу,процесът по разчистването на страната от тези уродливи недоносчета на плановата икономика вече почти приключи и всъщност страната най-после ще може да започне на чисто,с нови,конкурентни отрасли и фирми.

 87. 87 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#83] от "petka":
  Петка,де е чапай бе???

 88. 88 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#84:"g_t_CBR600RR"]Нека противотежестите да са били от желязо, не от олово, но пак ги взимаха за претопяване заради желязото. [/quote]

  Първоначално (през 70-те) са били от олово, за да са по-малообемни - даже някакъв технически гений бил взел орден, задето се бил сетил, че така ще се намалят габаритите.

  Олово, желязо - всичко беше без пари, влаковете от СССР влачеха, натам изнасяха домати, чушки, луканка...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 89. 89 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#75:"eurogi"]Абсолютно непригодни за реалната икономика,строени за един абсурден строй...[/quote]

  Неефективни, замърсяващи, гълтащи десетки пъти повече електричество от аналогичен завод в Япония или Германия, бълващи боклуци...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 90. 90 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#77:"g_t_CBR600RR"]Анджък де, което е произвеждало нещо свястно, го произвежда и днес. Което прави на пух и прах тезата ви, че днес нищо не се произвежда. [/quote]

  Не я прави, защото завода в Разград е обслужвал един завод във Врана (ВАМО за производство на ДВГ). Завода ВАМО вече не съществува, въпреки, че двигателите им за мотокари и агрегати все още работят и се използват, никак не са лоши, дори напротив, занимавам се с преоборудването им да работят с газ (иначе са дизели), надеждни, здрави и ремонтопригодни двигатели. Някой обаче не е имал интерес тук да произвеждаме конкурентни стоки, а някой е гушнал комисионна да приватизира съответното предприятие по "правилния начин". Изобщо, българските заводи са били структурирани във взаимосвързани комплекси, при което оценката за това дали едно предприятие е конкурентно или не е била неадекватна, ако съответния завод не е разглеждан в контекста на комплексите в които участва.
  само за пример, прехвалената сделка за 500 БТР-а за иракската армия, около която се заговори покрай разговори на премиера с някакви иракски представители е неосъществима сделка. Нямаме нито производствения капацитет, нито нужните компоненти за да осъществим такава сделка в разумни срокове, а предлаганите днес двигатели на мерцедес не са подходящи за БТР (показаната там машина е бутикова и със сериозни недомислици именно за да се оженят български БТР с немски двигател).

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 91. 91 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#83:"petka"]Това рабира се са лъжи, през 80-те бях дете и не си спомян да е имало липса на стоки от първа необходимост,[/quote]

  [quote#83:"petka"]а заради невероятно тежките зими в средата на 80-те, [/quote]
  така тази зима паднаха повечето 100 годишни рекорди за студ ама щом си рекъл че 80 те е било така добре, а стоки от 1 необходимост започанаха да липсват след 1984 осезаемо, тогава и България за 1 път започна да внася сериозни количевства млечни продукти например, а месо то и без това на практика не можеше никога да се купи освен дълбоко замразено и стояло с години

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 92. 92 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#78] от "razlichen123":Нямат си,нямат си младите понятие от света.Друго си беше в онова време,до Сърбия и Румъния не ви пускаха да излезете,ама вие така интуитивно си знаехте всичко за света..Ехххх,мъка...

 93. 93 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#91:"stg"]така тази зима паднаха повечето 100 годишни рекорди за студ ама щом си рекъл че 80 те е било така добре[/quote]

  Колко са били дните с минус 35 градуса по Целзий през тази година, и колко през средата на 80-те? Рекорден студ не означава, рекордно студена зима, едното може да е един ден, а за другото се гледа цял период.

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 94. 94 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#74:"razlichen123"]Имаш ли представа, що противотежести за електрокари съм отлял и нито една не е била от олово![/quote]+++++++Виждал съм да леят противотежести в ЗЧО "Прогрес" от обикновен чугун (тогава формовах форми за модифициран чугун - за хидравлика). Тия които със своите си ръчички нищо никога не са направили да замълчат поне от уважение към труда на родителите си.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 95. 95 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#93:"petka"]Колко са били дните с минус 35 градуса по Целзий през тази година, и колко през средата на 80-те? [/quote]
  дай данни де, аз казва мче тая зима имаше изключително дълъг период с темепратури под -25 градуса за 1 път от много време, 1980 не съм бил пеленаче че да не помня зима като зима нищо особено н ее било може би 1984 зимата беше по здрава н опък бях в Плевен а то там винаги е здрава

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 96. 96 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  [quote#92:"eurogi"]до Сърбия и Румъния не ви пускаха да излезете,[/quote]
  до Румъния нямаше проблем , нес кафе влачихем от там но до Сърбия абсурд дори влака за Европа не минаваше от там

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 97. 97 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#89] от "dodge_ram":
  Такъв един химически гигант имаше в моя роден Ямбол,Ямболен се казваше,построиха го през 1968 и още тогава е бил с остаряла технология,германците си бяха пробутали някакъв стар техен завод,като бяха подкупили няколко жалки партийни функционери.Този завод буквално отрови града в онея години,баща ми беше инженер в него,повечето му колеги рано рано измряха от скапани черни дробове.Слава богу,това чудо,на което мухлясалите мозъци до 1989 продължаваха да викат"Новия завод",след 10 ноември не издържа на пазарните раалности и се сгромоляса.Е сега вече в града няма отрови,реката отново е пълна с риба, и за сметка на тази грозна съборетина,сега в Ямбол има заводи на Язаки,Миролио,Палфингер,Бела България и още една камара по-малки,които заемат повече работна ръка от него,конкуренти са на световните пазари,и са чисти и нормали...

 98. 98 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#94:"baj Tan"]Тия които със своите си ръчички нищо никога не са направили [/quote]

  Тавариш, може да се работи и с ръце, и с гръб (хамалите по Сточна гара), но и с глава. Чувал съм, че последното се заплащало най-високо.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 99. 99 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#95] от "stg":

  http://www.astro.bas.bg/~komitov/sc07d.pdf

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 100. 100 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  [quote#92:"eurogi"]Друго си беше в онова време,до Сърбия и Румъния не ви пускаха да излезете,ама вие така интуитивно си знаехте всичко за света..Ехххх,мъка...[/quote]Точно по тези времена ходих в Румъния, Югославия, Унгария 2 пъти. За света знаех наистина всичко, защото имах лицензирана радиостанция (която сглобих сам) на къси вълни и хияди връзки с всички континенти - говорех си както сега по скайп с който си поискам. Не отричам че имаше милиционерски ограничения, сега има финасови ограничения.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK