Прочит на историята: За /не/спасените евреи или цената на дългото мълчание

Паметната плоча за Димитър Пешев, водил акцията за спасяването на българските евреи

© Асен Тонев

Паметната плоча за Димитър Пешев, водил акцията за спасяването на българските евреи"Дневник" представя различни гледни точки за отговорността за съдбата на евреите от Македония и Беломорието през Втората световна война. Борислав Дичев застъпва тезата, че България не е използвала съществуващите възможности да спаси евреите от новите български земи. Утре четете мнението на Спас Ташев - за съдбата на евреите от Вардарска Македония основната отговорност е на германските окупационни власти.


Най-сетне започна дискусия /ако можем да я наречем така/ за съдбата на евреите от новите български земи през Втората световна война и въпросът за отговорностите.


Ако по времето на тоталитаризма комунистическата пропаганда промърморваше от време на време за "хитлеристките окупатори" и общото "техните български слуги", изпратили евреите от "окупираните гръцки и югославски територии" в лагерите на смъртта, за последните 20 и повече години е налице развитие. Премина се през няколко тези:
1. Депортацията на евреите от новоприсъединените земи е била изцяло дело на германците, защото там те са били пълновластни господари - т.е. разпореждали са се безконтролно, тези земи са били под върховния суверенитет на Германия. Стигна се дори дотам да се твърди, че даже били "под германска юрисдикция /?!/


Неизяснен остава въпросът защо тогава говорим за национално обединение? Това обединение е безспорен факт – с установяването на българската власт в новите земи е въведено българското законодателство, възроден е българският национален дух, изградена е широка мрежа от просветни и културни институции – университет в Скопие, училища, читалища, библиотеки, кина, вестници, списания. Започнато е строителството на нови шосета и жп линиите Гюешево – Крива паланка и Симитли – Демир Хисар.


За периода 1941 – 1944 г. българската държава влага няколко десетки милиарда лева в новите земи. И днес някои наричат това "временно администриране". С това понятие ли ще оставим на днешните и идните поколения величавия акт на българското национално обединение през Втората световна война?! Нали в името на това национално обединение, а не на някакво "временно администриране" българската армия щеше да отбранява новите земи при един евентуален англо-американски десант на беломорския бряг?


2. Новите земи не са били под българска юрисдикция /странно твърдение, при положение че там, въпреки неуредения им международен статут, действат с пълна сила българските закони, приемани от българското Народно събрание в периода април 1941 - 9 септември 1944 г./, а завареното там еврейско население е смятано от германците за "техни военнопленници".


Защо точно евреите, а не цивилното гръцко население, са обявени за "пленници", не става известно. Както и не става ясно защо тези "пленници" продължават да живеят във фамилните си жилища със семействата си и плащат данъци и всички тегоби към българската държава. Макар и с още неуредено българско поданство, през 1941 г. евреите от новите земи, както евреите от старите предели на Царство България, са обложени с данък по Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход. Срещу имената на обложените с данък евреи от новите земи в графата "гражданство", старателни чиновници отбелязват – "българско".


Събраните от евреите суми съставляват 20% от приходите от преките данъци в българската хазна за 1941 г. Да сте чули някъде пленници да плащат данъци?! /В древността някои знатни пленници са плащали откуп за да си възвърнат свободата/ Една подробност - след разгрома на Гърция от Вермахта, гръцките войници, попаднали в плен, са освободени от германците.


3. Най-сетне се приема и не се отрича фактът, че българската полиция, със съдействието на армията и чиновничеството /въвлечено е и българското учителство в новите земи/ вдига посред нощ евреите от домовете им и след като им дава половин час да вземат по един вързоп дрехи, са извозени към лагери и складове като етап от подготвянето им за депортация. И тук идва на помощ следната теза - да, предадени са от българските власти на германците, но нашите власти там хабер са си нямали къде отиват тези евреи. А, да, за Полша... Но, те там, по наши сведения, ще работят... От България на работа в Германия заминават хиляди български работници /за да заместват немските работници, нужни за фронта/. Заминават и френски работници, холандски и пр., къде доброволно, повечето принудително. Заминават без семействата си, които остават по родните си места с тревогата за съдбата на своите близки, отишли в Германия, над която ден и нощ се сипят бомбите на съюзническата авиация.


Защо тогава тези заминаващи на работа в Полша евреи от новоприсъединените български земи тръгват със старите и болни хора, с пеленачетата, с целите си семейства - няма ли да бъдат в тежест на Райха с грижата за изхранването им? Следва другият отговор - ами защото те се изселват на ново местожителство. Какво е новото "местожителство" сега е ясно.


Ясно ли е било тогава?


С нахлуването в Полша през есента на 1939 г. нацистите предприемат масови убийства на евреи. Предприема се и друга форма на унищожение - гетата, където са обречени на бавна гладна смърт, а в лагерите са подложени на изтощителен труд. /Практиката е позната в ГУЛАГ и Белене/ За онези, които не са в състояние да работят или са още много малки, за да се изискват от тях усилия за победата на Райха, е предвидено друго. Известно е какво представлява това "друго".


През 1941 г. на територията на Съветския съюз масовите убийства се осъществяват от т. нар. айнзац групи и "зондеркоманди". Масови убийства на десетки хиляди евреи се извършват в Минск, Смоленск, Киев, Лвов... През 1941 г. Източния фронт и територията на СССР са посетени от български журналисти, военни, изпратен е санитарен влак. Може би все нещо е достигнало до ушите им?


Идва 1942 г. В пресата на страните от антинацистката коалиция се публикува информация за убити над 1 милион евреи в Европа и става ясно отношението на нацистите към евреите. Радиостанциите на тези страни също дават информация. Приети са декларации на съюзените страни, осъждащи нацистите за прилаганата от тях политика на масово изтребление на еврейското население. Българското държавно ръководство знае това - от доставяните вестници от легациите в чужбина, от радиостанциите /на обикновените български граждани е забранено да слушат чужди радиостанции/, от разузнаването.


В началото на 1942 г. юрисконсултът на Министерството на вътрешните работи Александър Белев е информиран в Берлин от германците, че предстои изселването на всички евреи от Европа в т. нар. източни територии на Райха и че България също трябва да предприеме подготовка за това изселване. /За газовите камери, естествено, не му казват, премълчават. Сигурно смятат, че сам ще се досети, след немного време, може би/.


Законодателните актове и административните мерки, предприети спрямо евреите в България, включително в новите територии, целят изселването на евреите и предаването им на германците. Връхна точка в тези мерки е приетият от ХХV ОНС и публикуван на 9 юли 1942 г. Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки, свързани се решаването на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси. Създаденият по силата на този закон административен орган, наречен Комисарство по еврейските въпроси има правото да променя закони, а разпоредбите на този орган имат силата на закон и не подлежат на обжалване. Фактически законодателната власт прехвърля свои правомощия на изпълнителната власт и на един нейн второстепенен административен орган. Срещу този закон се обявяват не само малкото опозиционни депутати, но и депутати от правителственото мнозинство. Гласът им не е чут.


И Комисарството по еврейските въпроси започва веднага да действа. Веднага видоизменя текстове от Закона за защита на нацията, например на мястото на досегашния текст: "Извънбрачното съжителство между лица от еврейски и български произход се забранява", чиновниците пишат нов текст: "Половите връзки между евреи и българи са забранени. Забранени са такива връзки и между българи и цигани." Няма обсъждане в парламента, гласуване, приемане – с един замах върху листа на бюрото си чиновникът изменя закони. В чиновническите канцеларии се изменят текстове и от Закона срещу спекулата с недвижими имоти, целящ да остави евреите почти без никаква покрита собственост. Днес това се нарича брутално нарушаване на принципа за разделението на властите.


Изселването е обявено и като цел на Наредбата за дейността на Комисарството по еврейските въпроси. В един доклад управляващият Комисарството Александър Белев пише: "Излишна сантименталност е да се оставя на евреите някаква собственост. Останали без такава, те ще бъдат подготвени по-лесно за изселване."


Когато евреите от Скопие виждат германски офицери, дошли заедно с българските чиновници в складовете, преди да бъдат натоварени на влаковете за пристанищата на Дунав и оттам за лагерите, те казват помежду си: "Гвай ди мозотрос"- в смисъл "Свърши се!", ще ни откарат в Полша или Германия". Краката им се подкосяват. Защото те знаят това, което според някои не знаят цар, правителство, цялата власт. За изкушените да правят генерални изводи от присъствието на двадесетина германци - поканени са официално от българското правителство, включително е поканен и печално известният хауптщурмфюрер Теодор Данекер "за съдействие и помощ в подробностите" - с персонална официална покана и изразена благодарност за пристигането му в България. /Някои ще се досетят защо сме го поканили - не е само заради "опитът" му в депортирането на френските евреи.../


На 11 март 1943 г. швейцарският пълномощен министър Шарл Редар пита премиера проф. Богдан Филов къде се изпращат евреите от новите земи и получавайки отговора: "В Полша", възкликва :"Но това значи на сигурна смърт!" Защо ли?


Но ето че идва следващата теза: "Евреите от новите земи не са български поданици", може би най-широко използвана. "Наредбата за поданството в новите земи" е публикувана на 10 юни 1942 г в "Държавен вестник", бр. 124. Тя дава право на всички лица от български произход в новите земи да получат автоматично българско поданство. Лицата от небългарски произход могат да получат българско поданство, но по избор може да запазят старото си гръцко или югославско поданство. Ако пожелаят, могат да получат и поданство на някоя неутрална държава – Турция, Португалия, Испания, но тогава трябва в 6-месечен срок да напуснат нашите нови територии. От действието на тази наредба са изключени напълно евреите. Ако е имало, според някои, законови пречки тези евреи да получат българско поданство /което не е точно/, могло е да им бъде предоставена опция да получат поданство на някоя неутрална държава.


Както се вижда, възможности е имало, стига някой да се е опитал да ги използва. Вместо това престараващи се чиновници са предпочели един вид лоялно да изпълняват договореностите с Райха за изселването на евреите от България, договорености, постигнати в началото на 1942 г. в рамките на предприетото от нацистите "окончателно решение на еврейския въпрос", формулирано като "изселване на Изток".


Третираме евреите от новите земи като "безстопанствени хора" / по израза на Никола Мушанов/. Оставени в това висящо положение, те стават лесна пячка на нацистите.


Трагичната участ на еврейското население от новите български земи през 1943 г. ще продължава още дълго време да повдига въпроса за отговорностите. Премълчаването или игнорирането на реалните исторически факти или тяхната фриволна интерпретация само ще държат отворена кървящата рана. Тази рана няма да бъде затворена, докато не намерим в себе си смелост да застанем с лице срещу истината.


Длъжни сме да направим това за днешните и идните поколения.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (207)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1291 Весело

  Борислав Дичев - за кой иде реч, за фуДболиста или Борислав Дичев от копрофилната телевизия Scat?

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 2. 2 Профил на true
  true
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Кога ще спре тази еврейска кампания най после?

  Не оставиха България на мира!

 3. 3 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  България може и да помогнала за няколко семейства, но масово за общност,според мен не може да се говори.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 5. 5 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#3] от "xalikarans":

  Що не вземеш да намалиш времето за "репортажи от читателя" и да почетеш малко?

  Хем на тебе ще ти просветне, хем на нас ще ни олекне.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4535 Неутрално

  аФторчето май иска да се каем, че сме спасили евреите си !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Там където историята е безсилна, а понякога и то често се преиначават събития за благото на народа все,помага Интуицията това е повика на кръвта.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4535 Неутрално

  цял живот съм бил с евреи и всички , особено по- възрастните които са и очевидци на събитията, са много благодарни на България и българите !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2791 Неутрално

  [quote#1:"jubal harshaw"]Борислав Дичев - за кой иде реч, за фуДболиста или Борислав Дичев от копрофилната телевизия Scat?[/quote]
  Какво общо има това с фактите и разсъжденията изнесени в статията?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 10. 10 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  В една от речите си , ако не се лъжа за "Окончателното решение на еврейския въпрос" Хитлер лично казва ,че тези земи не са били български и евреите в тях не следва да се третират като такива , тоест да бъдат спасени.

  15.02.1989 - 07.02.2018
 11. 11 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  След като Хитлер приема това и след като не кой да е , а Хитлер лично ни е обърнал внимание е просто смехотворно да се твърди ,че сме могли да направим каквото и да е

  15.02.1989 - 07.02.2018
 12. 12 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  Освен това - само 2 страни са спасили евреите си - Дания и България. Всички знаем каква пародия се разиграва в Дания , така че да се обвинява България е просто смехотворно. Ми дайде да обвиняваме България ,че не е спасила евреите и в цяла Европа. Значи тука успяла ,а там не

  15.02.1989 - 07.02.2018
 13. 13 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#9] от "Храбър":

  Мотивацията на автора до голяма степен определя как точно са поднесени фактите и разсъжденията, които е избрал да поднесе.

  Да не говорим, че най-обикновен жест на учтивост е като излиза човек на амвона да ни чете конско да се представи.

  Човекът е избрал да си крие мотивацията и да не се представи, очевидно си има причини за което.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 14. 14 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  Аз като българин се гордея с направеното от нашата предкомунистическа държава по този въпрос , най-малкото защото то всички етноси живеещи в държавата ни евреите са този , който е направил най-много за нас , най-близки до нас са били , в пъти повече от всички други. Участват в Нац. Осв. Движение , никога не са създавали проблеми , винаги са били перфектно интегрирани , знаят езика и т.н. , без да създават каквито и да е проблеми. Дай Боже и другите един ден да станат като тях

  15.02.1989 - 07.02.2018
 15. 15 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#8:"КМЕТ В СЯНКА моди мерси за отЛИЧНОТО ти отношение"] са много благодарни на България[/quote]

  А според мен е време, от една страна, да престанем да им натякваме как нашите прадедовци са ги спасили и как те трябва да са ни благодарни, а от друга - да слушаме ревизионистка червена пропаганда, която цъфти по медиите само защото откак падна монопола върху историята истината за ролята на червените в близката история стана публична.

  Благодарността се изхабява от много натякване, а на "историци" от телевизия Scat, които си получават парите от Путин не требва да им се обръща внимание.

  Освен да се обръща внимание кои са.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#6:"КМЕТ В СЯНКА моди мерси за отЛИЧНОТО ти отношение"]аФторчето май иска да се каем, че сме спасили евреите си !!! [/quote]
  Не видях това в статията. Изнася факти (част неприятни, разбираемо) и ги анализира. Но и Джибала е прав:
  [quote#13:"jubal harshaw"]Мотивацията на автора до голяма степен определя как точно са поднесени фактите и разсъжденията, които е избрал да поднесе. [/quote]

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 21. 21 Профил на ombre
  ombre
  Рейтинг: 418 Любопитно

  Брей,че то според автора в 1942г направо трябвало да обявим война на Германия,и с няколко мильона жертви от наша страна,спасявайки всички евреи победоносно да влезем в Берлин.

  Бе като за филм става,направо,ще ги ударим Македуняците с техния филм "Трето полувреме" у земята.
  Нещо от сорта "Империята отвръща на удара"

 22. 22 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1520 Неутрално

  [quote#2:"true"]Кога ще спре тази еврейска кампания най после?
  Не оставиха България на мира! [/quote]
  Става дума за исторически ФАКТИ. Тогава знаем че се мълчи, в случая засрамено.
  Никой не отрича че от БГ са спасени много евреи, става дума че е можело и доста повече да бъдат.
  Гледах един документален филм (по френска телевизия) преди години, за екстрадирането на евреите от Корфу. И там никой не бил "знаел" накъде отиват цели семейства...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 23. 23 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 572 Гневно

  Когато фактите говорят и боговете мълчат! А фактите са - група български политици и църковни дейци със смелата си гражданска позиция спасяват десетки хиляди животи като спират депортирането. Стига са го усуквали и въртяли македонците и разни нещастници като Анжел Вагенщайн.
  Защо нашите политици не се обърнат към Израел да декларира ясно позиция в подкрепа натова което сме направили. Нали и премиера и външното министърче са в топли отношения с израелсаката държава?

 24. 24 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 572 Любопитно

  До коментар [#14] от "Karelson":

  Знаеш ли какво са правили евреите в Стара Загора с армията на Сюлейман Паша?
  Ако тръгнем назад в историята става неприятно за всички живеещи на Балканите. За това е крайно време да търсим това което е общо и интегриращо. Стига сме ровили в костите.

 25. 25 Профил на new_ghost
  new_ghost
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Като наследник на родители, живяли в коментирания период в "нашата" Беломорска Тракия, ми е казано на пряк език, без заобикалки, че депортирането на евреите от тази територия е било осъшествено енергично със съдействието на българската администация. В случая няма никакво значение, дали българите са били главен или помагаш изпълнител. Всички коментари, отричащи това, много ми напомнят на усукванията във връзка с избора на член на КС тази седмица.

 26. 26 Профил на baghatur
  baghatur
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Хайде да спрем да се самозалъгваме.Повечето българи винаги са подкрепяли силните на деня.По-голяма част от обществото и управниците са податливи и част от пропагандата,обслужваща интересите на факторите,които са актуални към момента ... Опитите да се прехвърли вината на други е опит да се изчисти гузната съвест на поколение,което върви по същия път на дедите си в отношението си към циганите,а в международен план към палестинците ... без да е взело поуки от историята ...

  Liberate Your Mind!
 27. 27 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#25:"new_ghost"]ми е казано на пряк език, без заобикалки, че депортирането на евреите от тази територия е било осъшествено енергично със съдействието на българската администация. [/quote]
  Точно това имах предвид като написах
  [quote#20:"Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)"]Изнася факти (част неприятни, разбираемо) [/quote]

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 28. 28 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Тази рана няма да бъде затворена, докато не намерим в себе си смелост да застанем с лице срещу истината.
  ===========================================
  И коя е истината, така и не става ясно от писанието. Истината според автор(чето)а или някаква абсолютна истина?

 29. 29 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#25:"new_ghost"] че депортирането на евреите от тази територия е било осъшествено енергично със съдействието на българската администация.[/quote]
  Какво значи администрация? Администрация или правителство и парламент?

 30. 30 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Не, България не носи отговорност за депортирането на македонските евреи, това просто не е зависело от нея. Но има една засегната истина и тук трябва да се търси моралната отговорност на нашите политици. А това е: "Както се вижда, възможности е имало, стига някой да се е опитал да ги използва. Вместо това престараващи се чиновници са предпочели един вид лоялно да изпълняват договореностите с Райха за изселването на евреите от България...." Колко актуално звучи това поведение на българските управници. Може би именно те непрекъснато ни тласкат в погрешната посока и може точно с това трябва да се справи българския народ. Повече активност в контрола и превъзпитанието на държавниците ни.

 31. 31 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4535 Неутрално

  До коментар [#20] от "Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)":

  ти май си от недоволните ! кажи какво те стяга и кога майка ти и баща ти са били недоволни от спасяването като начин и обем !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 32. 32 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 675 Разстроено

  [quote#22:"B52"]Никой не отрича че от БГ са спасени много евреи, става дума че е можело и доста повече да бъдат.[/quote]
  Е то така е и с цяла Европа. Можело е да бъдат спасени не само българските и датските, но и немските, полските, руските, френските, испанските, италианските и т.н. евреи.
  Но не са били спасени.
  България ли е виновна за това?

  Една българка
 33. 33 Профил на kamche
  kamche
  Рейтинг: 213 Неутрално

  за поздрав е намерението на в. дневник да осигури пространство на страниците му за расветление на тъамните страници от българската история,но за да се разбере истината не е достаточна частична добра воля на на единечни чинители,но
  опщтествена воля да се стигне до истината.тук вече имаме проблем да намерим истински историци като модератори.

 34. 34 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#21] от "ombre":

  ++++++++++++
  Като го четеш какъв храбрец е 70 години по-късно, какво ли е щял да прави по онова време ???
  Може би, да заведе дело в Страсбург срещу Цар Борис и Хитлер, солидарно ... или, още по-добре, директно на трибунала в Хага ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на demolisher
  demolisher
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Само едно ще му кажа на автора - отиди в Израел на летището и виж за колко време минава българин през летището от кацането до изхода, после засечи /ако можеш/ за колко време минават - поляци, чехи, шведи, норвежци, германци, англичани, швейцарци и всякакви други... и се замисли защо евреите в Израел имат такова отношение към българите...

 37. 37 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#25:"new_ghost"]че депортирането на евреите от тази територия е било осъшествено енергично със съдействието на българската администация. [/quote]

  Истината е - с активното бездействие на българската администрация, което не звучи по добре. Но дори да беше направила някакви постъпки щеше ли да постигне нещо? Не бива да се преекспонират събитията по това време. Все пак не бива да се забравя, че България е спасила своите евреи, там където е зависело от нея. Разбира се, че щеше да звучи по друг начин ако въпреки с неуспех, България се е опитала да спаси и македонските евреи.

 38. 38 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Гневно

  Вижте какво са направили дори комунистите и после осъждайте българите!!!! Това е от правно информационна система "Апис"
  НАРЕДБА-ЗАКОН за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони
  Издадена от министъра на земеделието и държавните имоти, обн., ДВ, бр. 50 от 2.03.1945 г., изм. и доп., бр. 183 от 13.08.1946 г. Чл. 1. Отменяват се всички закони, постановления и наредби, издадени от 23 януарий 1941 година до 9 септемврий 1944 година, за отстъпване от държавата възмездно или безвъзмездно на движими и недвижими имоти, които са принадлежали на евреи, на еврейски културни, политически и други организации и юридически лица и са били иззети или отчуждени в полза на държавата по законите издадени против евреите, упоменати в чл. 2 от наредбата-закон за отменяване на някои закони ("Държавен вестник", бр. 227, 16 октомврий 1944 година).
  Отменяват се и всички конфискации на такива имущества, станали по силата на същите отменени закони.
  Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Връщат се в собственост на евреите, на еврейските културни, политически и други организации и юридически лица, всичките недвижими имоти, отчуждени или конфискувани от държавата, по законите упоменати в чл. 2 от наредбата-закон за отменяване на някои закони, както и продадените на публична продан имоти за вземания по закона за еднократен данък, съвместно с други данъци или самостоятелно върху имуществата на лица от еврейски произход. В случаи, че някои от тези имоти са прехвърлени от държавата върху трети лица, актовете по тези прехвърляния, както и актовете за ипотеки и за учредяване на други вещни права върху тях, извършени след отчуждаването им от държавата до влизане на настоящата наредба-закон в сила, се обезсилват.
  Обезсилването на нотариалните актове по отчужденията и сделките по предходните алинеи става безплатно и служебно въз основа на надлежен списък, предоставен от Дирекцията на държавните имоти, респ. данъчната власт.
  На третите лица, приобретатели на горните имоти, държавата връща заплатената покупна цена, събраните в връзка с отчуждението на имота мита, такси, берии, герб и др., а общината - заплатеното общинско право.
  Ако имотите са обременени с ипотека или друга тежест след прехвърлянето им от държавата, от покупната цена и от разноските се удържа сума достатъчна за изплащане на обезпечените вземания. В случай, че прехвърлянето е извършено безвъзмездно, държавата обезпечава изплащането на тези вземания, като си запазва правото на регресен иск срещу приобретателя. Всички ипотеки и други тежести сключени след 9 септемврий 1944 година, както и наложени възбрани са нищожни.
  Произведените публични търгове за продажба на недвижими имоти, принадлежащи на евреи, проданта, по които не е още утвърдена, се анулират и преписките по тях се прекратяват служебно.
  Чл. 3. Обезсилват се актовете за купени от държавния поземлен фонд непокрити недвижими имоти, освен ако се касае до имоти, с които е извършено оземляване или пък до имоти, прехвърлени на фонда за обществени осигуровки. Обезсилват се и актовете, с които частни лица са купили покрити недвижими имоти в селски общини по силата на чл. 24 от закона за защита на нацията.
  Имотите по обезсилените актове се връщат на собственика-евреин срещу заплащане на получените от него суми ако връщането се поиска в тримесечен срок за находящите се в страната евреи и в едногодишен срок за отсъствуващите от страната, считано от влизане в сила на тази наредба-закон. На частните лица - купувачи - се връщат събраните мита, берии, герб и др. такси, съгласно предходния член 2. Обезсилването на актовете за подлежащите на връщане по този член имоти става безплатно по искане на собственика-евреин, а за покритите недвижими имоти, като той депозира пред нотариуса и получената съгласно акта сума.
  (Ал. 3, доп. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) В случаите когато с закупените от държавния поземлен фонд или конфискувани недвижими непокрити имоти е извършено оземляване или те са били прехвърлени на фонда за обществени осигуровки, собственикът-евреин се обезщетява от държавата по пазарната стойност на имота по време на отнемането му в полза на държавния поземлен фонд, като се приспаднат получените от евреина-собственик суми при отнемането на имота. Определянето на пазарната стойност става по реда на закона за отчуждаване недвижими имоти за държавна и обществена полза.

  Чл. 4. Собственикът-евреин връща на държавата платените от нея негова смятка задължения, обезпечени с ипотека и други вещни права върху имота, който му се връща съгласно тази наредба-закон: за неизплатените, собственикът-евреин остава задължен на същото основание.
  (Ал. 2, нова - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Държавата встъпва в правата на ипотекарния кредитор в реда на неговата ипотека, като направеното от последния вписване ползува държавата до размера на изплатената сума. Заличените изцяло или частично ипотеки се възстановяват, в полза на държавата, по искане на Министерство на финасите.

  Чл. 5. Събраните от държавата наеми от деня на отчуждаването на имота до влизане на тази наредба-закон в сила се връщат на собственика-евреин без лихва.
  Несъбраните дължими наеми за горния период се заплащат от наемателя направо на собственика-евреин.
  За заетите от държавните учреждения помещения, предоставени им за ползуване съгласно чл. 17 от закона за държавните имоти през същото време, последните заплащат на собственика наем в размер определен съгласно законите, уреждащи наемните отношения.
  Държавата прихваща срещу всички събрани и дължими наеми всички данъци, които тя има да събира, както и направените по поддържането и управлението на имота разходи.
  В всички случаи държавата прихваща срещу дължимия се наем следуемите се данъци (държавни и общински) върху собствеността и ползуването на имота, както и направените по поддържането му разходи.
  (Ал. 6, нова - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Освобождава се от плащане на лихви и глоби за закъснение на дължими данъци (държавни и общински) евреите собственици, чиито имоти са били отчуждени или конфискувани за периода от датата на отчуждаването или конфискуването до датата на връщането на имотите.
  Чл. 6. Направените от държавата и частните лица - приобретатели подобрения върху имотите по чл. 2, съществуващи в момента на връщането им, се заплащат от собственика-евреин. Държавата и третите лица имат законна ипотека за подобренията от момента на връщането собствеността до размера определен от тях, в месечен срок. Вписването на тази ипотека става безплатно. Споровете около казаните подобрения не са пречка за предаване на владението на имота от третите лица и държавата.
  (Ал. 2, нова - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) За нанесени повреди на недвижими имоти с изключение засегнатите от бомбандировките, собственикът евреин може да търси обезщетение на общо основание.
  Чл. 7. (Ал. 1, доп. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Събраният от държавата данък, лихви, глоби за закъснение по закона за еднокатния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход се връща на правоимащия, като се държи обаче смятка за всички прихващания, съгласно чл. 15 от настоящата наредба-закон. В случай, че този данък е бил изплатен изцяло или отчасти чрез нарочен ипотечен заем, отпуснат с решение на Министерството на финансите и други финансови власти от сумата, която подлежи на връщане, се задържа за изплащане на ипотечния заем, като ипотечните разноски и лихвите по нея остават в тяжест на държавата. Изплащането става по начина указан в чл. 15 от тази наредба-закон.
  (Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) 5% от платения еднократен данък сума се внася в пари на консисторията на евреите в България за подпомагане на бедствуващите евреи.

  Чл. 8. Всички конфискувани движими вещи, суми, ценности и др. по силата на законите упоменати в чл. 2 от наредбата-закон за отменяване на някои закони, както и иззетите такива за съхранение от разни ведомства, се връщат на собственика им евреин, в състоянието в което се намират.
  (Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Ако указаните в предходната алинея вещи и ценности не се укажат налице, или не могат да бъдат върнати в натура, собственикът им евреин се обезщетява от държавата с заплащане на стойността им по сегашните пазарни цени, установени от комисия, назначена от Министра на финансите. Ако подлежащите на връщане вещи и ценности са претърпяли чувствителна повреда, вследствие умишлени действия или небрежност, на правоимащия се заплаща обезщетение за тази повреда от държавата с оглед сегашните пазарни цени определени от същата комисия, като се държи смятка за състоянието, в което са били конфискувани.
  (Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Връщане на вещта, заплащане на стойността й, или причинената повреда става, ако е поискано това в двумесечен срок от влизане в сила на настоящия закон.
  Такива обезщетения не се дължат за вещи унищожени или повредени вследствие на въздушни нападения или други случайни събития.
  Преписките образувани въз основа на актове за конфискуване на недекларирани имущества, по които не са издадени още наказателни постановления и заповеди, се прекратяват служебно.

  Чл. 9. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Всички продажби на движими вещи, принадлежащи на евреи, извършени от комисиите, назначени от Комисарството по еврейските въпроси, както и тези, извършени от държавните бирници за вземания по закона за еднократен данък върху имотите на лицата от еврейски произход се обезсилват. Обезсилват се и извършените от ликвидатори на еврейски предприятия продажби на инвентарни предмети на тези предприятия.
  Препродажбите на такива вещи, извършени от преките купувачи след 31 август 1944 година са нищожни по право, а сключените преди тази датата се считат недействителни спрямо евреина, ако прекупувачът е знаял, че вещите са принадлежали на евреина. В тези случаи прекупувачът връща вещта на собственикът-евреин срещу заплащане на цената по първоначалната покупка с право на обратен иск срещу прякия купувач за разликата между тази цена и цената, за която е купил вещта от последния.
  (Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) На консисторията на евреите в България се отпуска една глобална сума от осемдесет милиона лева, с която да бъдат подпомогнати лицата-евреи поменати в горната алинея за вещите които не се окажат налице, както и ония, които са извършили лични продажби и които няма да могат да получат обратно своите най-необходими вещи. Част от същата глобална сума ще се употреби за ония лица, които са оставили вещите си при изселването, а сега не могат да си ги намерят, а така също ще бъдат отчасти подпомогнати и работници, служащи и чиновници, които поради расовите закони бяха изхвърлени от предприятията и още не са могли да се настанят на работа.
  При разпределянето на горната сума ще участвува представител на държавата, посочен от Министерството на финансите.
  Лицата, които са придобили движими вещи по предходните алинеи, са длъжни в едномесечен срок от влизане на тази наредба-закон в сила да ги декларират пред Министерството на вътрешните работи и да ги предадат на собствениците им, ако са поискани в срока предвиден в чл. 8 на настоящата наредба-закон. Предаването на вещите става по мястонахождението им. До изплащане стойността на вещта, която подлежи на връщане владелецът има право на задържане. Лицата, които са евакуирали и реевакуирали подлежащи на връщане вещи, имат право да получат от собственика-евреин - извършените в връзка с това разноски.

  Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Всички ликвидирани и отстъпени на общините, държавата и частни лица аптеки на лица-евреи, по силата на законите, упоменати в чл. 2 от наредбата-закон за отменяване на някои закони, се връщат на собствениците им, които се възстановяват в всички права, притежавани в момента на ликвидирането им. Възстановените в горните права собственици получават обратно всички инвентарни предмети и стоки, по направения при изземването им опис, както и другите налични стоки. Липсващите по описа стоки се заплащат по цените по време на съставяне на описа, а получените извън него - по сегашните пазарни цени. Не подлежат на заплащане стоките, които са били унищожени поради бомбардировки и други случайни събития.

  Чл. 11. Отстъпените от евреите по силата на чл. 27, буква "е" от закона за защита на нацията дрогерии (помещения, стоки и инвентар) се връщат на първоначалните им собственици срещу заплащане на стойностъта на наличните стоки и материали по днешните пазарни цени.

  Чл. 12. Всички прехвърляния на акции, дялове, предприятия и участия в предприятия, извършени от евреи лично или чрез комисарството по еврейските въпроси от 1 септемврий 1940 година се унищожаватъ от датата на влизане в сила на тази наредба-закон, както относно първия приобретател, така и относно последващите, ако старият собственик-евреин поиска това с нотариална покана, отправена до приобретателя в тримесечен срок от последната дата.
  Ако един или няколко собственици евреи са продали лично акциите си от едно дружество с един писмен акт, унищожение на продажбата се допуска ако се поиска за всички акции, било от всичките или само от някои от продавачите, освен ако за противното има съгласие на купувача или на неговите правоприемници.
  (Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Сегашният владелец е длъжен да предаде на стария собственик самите акции и всякакви други документи и книжа, установяващи съответното право срещу заплащане на получената от стария собственик сума.
  Когато се касае за акция и тя не се предаде, спорът се разрешава по реда на чл. 162а, и следващите от закона за гражданското съдопроизводство, като чл. 162з, ал. I и чл. 162и не се прилагат. Когато съдът признае искът за основателен, той обезсилва акцията, ако ищецът в тримесечен срок от влизане на решението в законна сила представи доказателства, че е депозирал цената по ал. III, която трябва да се определи в решението. В противен случай решението се обезсилва.
  (Ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Когато се касае за участие в други дружества, областния съд вписва без разноски в търговските регистри стария титуляр и заличава неговите приемници по искане на двамата заинтересувани; тези промени се нанасят в търговските книги на предприятието. В случай на спор съдът постановява това вписване и заличаване след като спорът бъде разрешен по реда на предходната алинея. И в този случай, сумата получена срещу прехвърленото участие трябва да се депозира в тримесечен срок от влизане на решението в законна сила, иначе последното се обезсилва. Предаването на управлението или въвеждането в владение става след депозиране на сумата по административен ред по заповед на председателя на съда, издадена въз основа на извършеното вписване, а когато фирмата на предприятието или прехвърлянето не са вписани, заповедта се издава от съда, който е разрешил спора.
  В случай на препродажби, връщането на цената става по правилата на чл. 9, ал. II последното изречение от тази наредба-закон.
  Всички права, произтичащи от акциите или от правото на участие в дружеството до деня на влизането на тази наредба-закон в сила, принадлежат на досегашния собственик.
  Приобретателят на притежавани от евреин акции или дялове в събирателно, командитно или о. о. д-во, който е увеличил своето участие в дружеството чрез записване на нови акции или дялове в о. о. д-во или чрез увеличение на своя дял в събирателно или командитно дружество, или пък чрез допълнителни вноски в о. о. д-во, може в месечен срок от като евреинът е поискал унищожаване на прехвърлянето, да му предложи да поеме тези нови участия.
  (Ал. 9, изм. и доп. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Ако евреинът не приеме предложението в месечен срок от като то е било направено или пък, ако след като го е приел не заплати в едногодишен срок от приемането стойностъта на увеличеното участие към този момент, прехвърлянето на акциите, дяловете и участията, чието унищожение евреинът е искал, остава в сила. Тази стойност се определя от три вещи лица, назначени от околийския съд по мястонахождението на предприятието по искане на коя да е от заинтересуваните страни, като всяка от тях има право да посочи по едно вещо лице. Макар че плащането на определената от вещите лица сума прави евреина притежател на увеличеното участие в предприятието, както той, така и приобретателът по ал. 8 могат да защитят интересите си по исков път, ако са недоволни от заключението на вещите лица. И в този случай има съответно приложение ал. 4.
  Когато вследствие увеличаване на основния капитал или на дяловете в споменатите в ал. 8 дружества, станало след пехвърлянето, за което говори алинея 1, е предизвикана в ущърб на евреина промяна в съществувалото по време на прехвърлянето съотношение между участието на евреина и капитала на дружеството, евреинът има право да възстанови това предишно съотношение.
  Това възстановяване се допуска само ако увеличаването на капитала или дяловете не е станало съ непарични вноски и ако новите акции, дялове или увеличения на такива са разпределени между лицата, които са били дружествени членове преди увеличаването. Възстановяването се извършва чрез пропорционално изкупуване на съответния брой акции или на съответен размер от дяловете на дружествените членове срещу заплащане на тяхната стойност по време на изкупуването в шестмесечен срок от влизане на тази наредба-закон в сила. Ако този срок не бъде спазен, правото за възстановяване на предишното съотношение се погасява. За определяне на стойностъта на увеличеното участие, както и за уреждане правата на заинтересуваните страни намира съответно приложение ал. 9.
  Непрехвърлените от държавата предприятия и участия в предприятия, както и находящите се у нея акции и дялове се връщат на стария собственик. Връщането на тези предприятия и участия в такива става по същия начин, по какъвто са били иззети.
  (Ал. 12, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Прекратените или обявените в ликвидация еврейски фирми се възстановяват в търговските регистри на областните съдилища по искане на заинтересуваните без разноски.

  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Взетите от държавата суми по чл. 47 от наредбата от 29 август 1942 година, представляващи разликата между продажната цените и цените обявени по закона за защита на нацията и закона за еднократния данък върху имущества на лица от еврейски произход, се връщат на правоимащия по реда на чл. 15, като бившия собственик евреин връща получената от него сума.

  Чл. 14. Евреите участвуват в народния заем, съгласно закона за народния заем с всичките си имущества включително и с тия, които подлежат на връщане по тази наредба-закон, доколкото те са предвидени в закона за народния заем, като декларацията се подава и първата вноска се внася най-късно три месеца след влизане в сила на тази наредба-закон. Последващите вноски се внасят след всяко тримесечие.

  Чл. 15. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Насрещните задължения, произтичащи от постановленията на настоящата наредба-закон се прихващат. Държавата може да прихване и всички дължими ней суми по публично-правни вземания срещу лицето, което има парични вземания срещу държавата по силата на тази наредба-закон. Дължимото от държавата се заплаща безлихвено на правоимащия, както следва: задълженията до 50.000 лв. включително в брой, а горницата с равни годишни рати в срок от шест години, начиная от 1 март 1945 година. За разсрочените задължения Главната дирекция на държавните и на гарантираните от държавата дългове издава безимени съкровищни свидетелства с купони за отделни рати, платими годишно. Първият купон ще бъде с падеж 1 март 1946 година. Тези съкровищни свидетелства не се приемат за изплащане на дължими на държавата или на общините публично-правни вземания.
  Начинът за установяването на дължимата сума и срокът за това установяване се определят от нарочна наредба, издадена от Министра на финансите.
  Кредитите, необходими за горните плащания, се предвиждат в бюджета на Главната дирекция на държавните и на гарантираните от държавата дългове.
  (Ал. 4, нова - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Тези съкровищни свидетелства носят 3 % годишна лихва, която се освобождава от всякакви данъци и берии.
  Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Лицата от еврейски произход, които са били обложени с еднократен данък, имат задължението да участвуват в народния заем от 1943 година. Вноската по този заем след задържане на сумите, за сключени ипотечни заеми (чл. 7), се прихваща от остатъка от еднократния данък, платен от тия лица.
  Подробности по участието - народния заем и прихващанията ще се уредят с наредба - Министерството на финансите.

  Чл. 16. Подлежащите на връщане на настоящата наредба-закон недвижими имоти, се предават на собственика евреин веднага от дирекцията на държавните имоти по опис.

  Чл. 17. Застраховките, ликвидирани по чл. 51 от наредбата от 29 август 1942 г. или неподържани през периода на действие на расовите закони, се възстановяват, ако предвиденото събитие не е настъпило и ако застрахованият поиска това в срок от шест месеца от влизане в сила на настоящата наредба-закон, като заплати дължимите премии и други такси и разноски съгласно условията.

  Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Всички давностни, преклузивни и процесуални срокове, изтекли в вреда на евреи през периода от 23.I.1941 год. до влизането в сила на наредбата закон за уреждане на имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони - се считат прями през казания и почват да текат наново от деня на влизането в сила на същата наредба-закон.

  Чл. 19 Исковете и възраженията се предявяват лично или от пълномощник, а за отсъствуващите от страната евреи по доброволно управление на еврейската консистория, или от управител, назначен от съда, по искане на заинтересуваните - съпруг, брат или сестра, низходящи или възходящи роднини.
  По тези искове се плаща само 1% съдебно мито. Бедните се освобождават на общо основание.

  Чл. 20. Сделките за всякакви имущества принадлежащи на евреи и извършени от последните след 23 януарий 1941 година, с цел да се заобиколят законите упоменати в чл. 2 от наредбата-закон за отменяване на някои закони, не се считат с незаконна причина.

  Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Всички лица осигурени в фонда "Общесвени осигуровки" или по закона за осигуряване на умствените работници а така и участниците в фонда за пенсии за изслужено време напустнали работа вследствие на протовоеврейските закони и мерки се считат като редовно осигурени към съотвените фондове, за периода от напускане на работа до 27.XI.1944 година, като времето прекарано в принудителна безработица се счита като прослужено.
  Срокът на принудителната безработица се установява с удостоверение, или щемпелуване осигурителните книжки от централната консистория на еврейте в България.

  Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Еврейските кооп. банки, които през течение на противоеврейските закони са били слети, ликвидирани, конфискувани се възставовяват, по решение на общото събрание на членовете на слетите еврейски банки.
  Възстановяването на активите и пасивите на слелите се банки ще става въз основа на балансите и протоколите при сливането, като се има предвид измененията от момента на сливането до 31 декември 1944 година. Фондовете по баланса при сливането се възстановяват. Заедно с недвижимите имоти се предават и инкасираните по тях наеми.
  Възстановените по този начин кооперативни банки се управляват до свикване на общото събрание, от временен управителен и контролен съвет, назначени за София, от Централния еврейски О.Ф. комитет, а за провинцията от местния еврейски О.Ф. комитет.
  Във всеки град може да съществува само една еврейска кооперативна банка. Там където в миналото са съществували няколко еврейски кооп. банки, следва да се слеят в една. Сливането става по указание на поменатите О. Ф. комитети.

  Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Сумите от събрани наеми от еврейски имоти в Дирекцията за държавните имоти при М. з. д. имоти, непотърсени в срок от две години от влизане на настоящия закон в сила, остават в държавен приход.

  Чл. 24. (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 183 от 1946 г.) Настоящата наредба-закон отменява всички наредби и закони, които й противоречат.
  Настоящият указ да се облече с държавния печат, да се обнародва в "Държ. вестник" и да се тури в действие.
  Изпълнението на настоящия указ се възлага на Министра на земеделието и държавните имоти.
  Издаден в София на 24 февруарий 1945 година.омунистите в България и после осъждайте българите!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 39. 39 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Гневно

  Авторът за "пропуска" да спомене за тази НАРЕДБА-ЗАКОН за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони от 1945г.? АЛООО - ДОРИ КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪРНАХА ВСИЧКИ ИМОТИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НА ЕВРЕИТЕ! КОГА ГЕРМАНИЯ И ГЪРЦИЯ НАПРАВИХА СЪЩОТО ПРЕЗ 1945Г.??????????????????????????????

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 40. 40 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#39:"dqdomart"]за[/quote] защо

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 41. 41 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#31:"КМЕТ В СЯНКА моди мерси за отЛИЧНОТО ти отношение"]ти май си от недоволните [/quote]
  Най възрастната ми леля се е омъжила за евреин в Ксанти. После всичките евреи в Ксанти са ги събрали (познай кой ги е събирал), качили ги на влакове и депортирали там, от където не са се върналии са били депортирани в лагерите от където не са се върнали.

  Имам ли причина да бъда доволен? Не, нали?
  А да си ме чел тук да обвинявам с пяна по джуките всички българи че са виновни за това? Пак не, нали?

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 42. 42 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Видиш ли, на летището не се усъмняват че шведи, норвежци, германци, англичани, швейцарци се преструват на туристи, ама ще останат като нелегални гастарбайтери в Израел. За разлика от българи, молдованци, украинци и руснаци.

  [quote#36:"demolisher"]отиди в Израел на летището и виж за колко време минава българин през летището от кацането до изхода, после засечи /ако можеш/ за колко време минават - поляци, чехи, шведи, норвежци, германци, англичани, швейцарци и всякакви други... и се замисли защо евреите в Израел имат такова отношение към българите... [/quote]

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 43. 43 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#37:"baxter"]Не бива да се преекспонират събитията по това време. Все пак не бива да се забравя, че България е спасила своите евреи, там където е зависело от нея.[/quote]
  Точно това е и моето мнение по въпроса

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 44. 44 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  ЗАКОНЪ за защита на нацията (отм.)
  Утвърденъ съ указъ № 3 от ъ 21.01.1941 год., обн., ДВ, бр. 16 от ъ 23.01.1941 г., отм., бр. 50 от 2.03.1945 г.
  Глава II. ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ
  Чл. 21. Лицата отъ еврейски произходъ не могатъ:
  а) да бъдатъ приемани за български поданици: жените отъ еврейски произходъ следватъ поданството на мъжете си;
  б) да бъдатъ избиратели или избираеми, както въ публичноправни избори,така и въ избори на всякакви дружества и сдружавания съ идеална цель, освенъ ако изборътъ се отнася до организации само на лица отъ еврейски произходъ. Всички лица отъ еврейски произходъ, заварени отъ този законъ на изборни длъжности, които не могатъ да заематъ съгласно тая разпоредба, са длъжни да напуснатъ тия длъжности въ месеченъ срокъ отъ влизането на този законъ въ сила;
  в) да заематъ държавни, общински или други служби на публичната власть, както и служби въ частноправни организации - освенъ въ организации само на лица отъ еврейски произходъ - които иматъ някой публичноправни правилегии, или които се подпомагатъ материално отъ публичната власть. Те не могатъ да бъдатъ и агенти или представители на държавни, общински или автономни дирекции, институти и др. Всички лица отъ еврейски произходъ, които заематъ такива служби, са длъжни да ги напустнатъ въ месеченъ срокъ отъ влизането на закона в сила;
  г) да се откупуват отъ военна служба, а се свикватъ на общо основание, но служатъ само като трудоваци въ отделни трудови групи; негодните за трудова служба се облагатъ съ съответния воененъ данъкъ;
  д) да членуватъ въ организации, които се намиратъ подъ надзора на Министерството на войната;
  е) да встъпватъ въ бракъ или въ извънбрачно съжителство съ лица отъ български произходъ; бракове между лица отъ еврейски произходъ и българи, сключени следъ влизане на закона въ сила, се считатъ за несъществуващи;
  ж) да държатъ подъ каквато и да е форма за домашна прислуга отъ такива лица трябва да бъде освободена въ 15-дневенъ срокъ отъ влизането на този законъ въ сила.
  За неизпълнението наредбите на този членъ виновните се наказватъ съ тъмниченъ затворъ и глоба отъ 1.000 до 30.000 лева.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 45. 45 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Въпрос към автора- моля, формулирайте ТОЧНО цитираният от Вас "9 юли 1942 г. Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки, свързани се решаването на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.", защото това НЕ Е коректното му заглавие! Искаам да проверя Вашите твърдения и за целта ми е необходимо коректното име на този закон, АКО ИЗОБЩО ИМА ТАКЪВ ЗАКОН!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 47. 47 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  И още- защо авторът не цитира едно много важно нещо-
  ЗАКОНЪ за защита на нацията (отм.) Утвърденъ съ указъ № 3 от ъ 21.01.1941 год., обн., ДВ, бр. 16 от ъ 23.01.1941 г., отм., бр. 50 от 2.03.1945 г.
  Чл. 33. Разпоредбите на този дялъ II отъ закона не се прилагътъ за следните лица отъ еврейски произходъ:
  а) които са родени въ България и са имали непрекъснато местожителството си въ България до влизане на закона въ сила са български поданици и са приели християнството до 1 септемврий 1940 година;
  б) които до 1 септемврий 1940 година са встъпили въ бракъ съ лице отъ български произходъ и са приели християнството до влизане на закона въ сила.
  Същите разпоредби на дялъ II, изключая тия на пунктове "а", "б", "е", и "ж" отъ чл. 21 и членове 26 и 27, не се прилагатъ за лицата отъ еврейски произходъ, които са били доброволци въ войните или са военно-инвалиди, или са наградени съ орденъ за храбрость.
  Лица отъ еврейски произходъ, сираци отъ войните, въ всички случаи на състезание съ други лица отъ еврейски произходъ, се предпочитатъ при прилагане разпорежданията на членове 25 и 26 отъ настоящия законъ.
  Правото за използуване отъ разпоредбата на този членъ се установява съ писмени доказателства по молба на заинтересувания отъ съответния по местожителството областенъ съдъ. Съдътъ се произнася въ разпоредително заседание следъ заключението на прокурора.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 48. 48 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 700 Весело

  Абе тия евреи,няма ли кой да ги спаси от тях самите най-накрая?
  От както се помня,все някой им е виновен на същите евреи,и все трябва да са пазени,защитавани,спасявани,и не знам си още какво.
  Ай сиктир,другарки и другари.

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 49. 49 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Кой е Борислав Дичев?
  Много съжалявам, ама статията е направо боклук!
  И атнибългарска!
  Що Царство България да спасява евреите по целия сват?
  Благодарение на Правителството, НС и и царя Борис -трети, Църквата се е случило това в България!
  Що другите държави не са го направили? Питам!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 50. 50 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Сложилият минуси на автентичните отменени закони- май много мразите българите, за да не сте съгласен/ съгласна със съдържанието на коментарите. Единственият изявен българомразец във форума е ник "мунчо" подвизаващ се със 1000 нови ника.....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 51. 51 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  Когато евреите от Скопие виждат германски офицери, дошли заедно с българските чиновници - "Свърши се!", ще ни откарат в Полша или Германия". Краката им се подкосяват. Защото те знаят това, което според някои не знаят цар, правителство, цялата власт.
  ...............
  Трънки, никой не е знаел къде ги карат и с каква цел. Операциите са били старателно обосновани и маскирани. Дори самите евреи, влизайки в газовите камери не са знаели, че няма да излязът от тях живи, били са маскирани като бани, с душове и тн.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 52. 52 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#16] от "SSmart":
  Не намирам такъв закон в правно- информационна система Апис!За това питах автора- АКО СЪЩЕСТВУВА такъв закон, да даде коректното му заглавие; а ако не може да даде коректното му заглавие, как така цитира несъществуващ в правното пространство закон, че и вади изводи от него, че и цитира 25тото ОНС!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 54. 54 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1291 Гневно

  Абе не знам за вас, ама на мене започна да ми писва!
  Евреите държат цял свят да се чувства виновен за Холокоста, изтръваха един народ, (нашия) който активно е пречел на процеса, но сега трябва да се преиначи историята, че да се чувстваме и ние виновни и съответно - длъжни.
  Е хубаво, ама за поколенията от моето натам, това е история, на която не сме били свидетели и не желаем някой да ни вменява нито някаква вина, нито чувство, че дължим на някого нещо.
  Та да си гледат работата, джихадите и интифадите!
  Неблагодарността е наказуема от съдбата!

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 55. 55 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Преди да се обсъжда дали новите земи са български и дали евреите са били български поданици и дали България, трябва да се запитаме: Защо българският цар, българското правителство и българското общество спасиха всички евреи български поданици и всички евреи чужди поданици, намиращи се в България, а не спасиха евреите от Беломорска Тракия и Македония. Отговорът е очевиден - не са можели. Нито земите са били български, нито сме имали реална юрисдикция, нито сме имали глас дали немците да депортират или не евреите. А спекулациите на г-н Дичев дали българската страна е знаела за лагерите за изтребление са несръчни такива. Ако прочете още малко световна история, ще знае, че съюзниците осъзнават какво става в Полша едва през лятото на 1944, въпреки декларациите си, които са военновременна пропаганда и нищо повече.

 56. 56 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Весело

  "Половите връзки между евреи и българи са забранени. Забранени са такива връзки и между българи и цигани." Опааа - нали статията беше за ....евреите- що щат тука циганите и защо точно този текст/ ако съществува изобщо/ се цитира Ник "Мунчо " да не се казва Борислав Дичев в офлайн живота

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 57. 57 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  Евреите умират да играят играта разделяй и владей. Хем да си им спасил живота, хем да си им длъжен. Темата се подгрява с пари от разни фондации и разбира се продажни " специалисти" . Ние спасихме това, което можахме. Никой друг нищо не спаси- дори бройките на Дания са смешни. Нека поставим истинския въпрос: Какво направи еврейската общност за свободата и независимостта на българите през последните пет века. Кой известен евреин се застъпи за нас и има ли такъв. Няма- евреите само осребряват. Не трябва да се връзваме на еврейското хоро. На един от еврейските конгреси в САЩ/ които са хиляди и навсякъде/ Президентът Желев беше чул и тезата на няколко еврейски професори- старейшини, че евреите в България сами се спасили. Той беше отговорил, че явно нашите евреи са били много по- смели и по- умни от всички други евреи, защото никъде другаде не се спасили.

 58. 58 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  "През 1941 г. на територията на Съветския съюз масовите убийства се осъществяват от т. нар. айнзац групи и "зондеркоманди". Масови убийства на десетки хиляди евреи се извършват в Минск, Смоленск, Киев, Лвов" - Антисемитизма е характерен за цялата европейска история. Особено за териториите в подчинение на Руската Империя. Когато войските на атаман Бандера завземат Лвов в 1941 г. ликвидират 15 000 евреи! Депортацията на полските евреи в лагерите е осъществена от....полската полиция. Антиеврейски погром е извършен в Полша през 1946 г., разбира се от поляци. Избиване на евреи, с колове като животни, се прави на територията на днешна Румъния през войната. На Източния фронт, евреин е равносилно на политически комисар, затова немското командване заповядва да се ликвидират безмилостно проводниците на комунизма. Дори да се проверяват комисарите с нееврейска външност дали са обрязани. Поради което загиват и доста мюсюлмани от съветската армия....Фактите са многобройни. Само заради проклятието на Христос ли става това? Или заради завистта към еврейските пари, макар че жертвите са главно бедняците от еврейския етнос. Или заради комунизма, на който нацистите обявяват кръстоносен поход.....Този въпрос все още не е добре проучен?!

 59. 59 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  http://www.youtube.com/watch?v=HVn3U9cvVoo
  Те, гледайте, но не забравяйте и историята!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 60. 60 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Гневно

  До коментар [#33] от "kamche":

  Вашите политици в Скопие се опитват да профитират от еврейския въпрос във Вардарска Македония през ВСВ. Няма да успеят! По една причина - българското еврейско лоби е много силно в Израел и Сащ! Няма да ви помогнат нито музея на холокоуста в Скопие /в света има само още три такива музея - 2 в САЩ и един в Израел/, нито наглите лъжи в Трето полувреме, нито перманентната антибългарска пропаганда дирижирана от Скопие по вашите медии...В днешните територии на РМ не е имало холокоуст/изтребление на евреите/, каквато е вашата теза. От депортация, до изтребление /холокоуст/ има огромна разлика! Никой не обвинява полската полиция в холокоуст! Никой не обвинява и полицията от останалите европейски територии пратили евреите в лагерите в изтребление..

 61. 61 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Мдааа- поредната антибългарска помия, която цели да внуши масова вина на българите , та да се повдигне въпросът в НС и да се изстискат обезщетения....Съжалявам, но българите са спасили евреите си и всякакви "тълкувания" и "нов прочит" на този ноторен факт от "обидени" на България бивши нейни граждани- обикновено с турско или циганско самосъзнание - са без значение! Българите сме най- мачканият; най- тормозеният; най- омразният народ за всичките си съседи - всички те ще бъдат мнооого доволни, ако изчезнем като етнос и държава и те си поделят нашата територия. Има една новина за тях- не се надявайте - докато свят светува, българи ще има и те ще имат своя държава А сега очаквам българофобите да започнат да ме плюят

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 62. 62 Профил на deni_nosht
  deni_nosht
  Рейтинг: 367 Неутрално

  ако не им харесва как сме ги спасили първия път, да си организират втори Холокост; може пък сега по-добре да се получи

 63. 63 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Отличен анализ, за да знаят днешните наследници на фашетата от 1941, че нещата с третата национална катастрофа, като цяло и предаването на 13000 евреи от "новите" земи на смърт, в частност, няма как да се покрият с "праха" на историята и да се забравят ........

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 64. 64 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  Семейството на Ангелика Шробсдорф бяга от 3 Райх, от берлин в София, България, понеже са евреи. Ето как тя описва своите преживелици във "фашистка" България:
  -  Когато сега си спомняте за България, кои са първите мисли?
  - Страната, великодушието на хората. ... хората бяха прекрасни... тогава спрямо нас. Те бяха благородни хора. Така малките момичета в училището в Бухово, където бях с майка ми, видяха какъв ужасен страх изпитвах, защото с германските деца винаги имах огромни проблеми. Страхуваш се от децата в Германия, защото ме чувстваха като чужда, различна, каквато и бях. Те се държаха лошо с мен, бяха подли... в най-добрия случай им бях безразлична. А в България, когато влязох в класа, когато застанаха там уплашена, отслабнала до кости, децата усетиха какво изпитвах. И дойдоха при мен. Аз се стреснах, О Боже, какво ще стане? Те дойдоха, прегърнаха ме, утешиха, вдъхнаха ми кураж. Една – никога няма да я забравя, Христина се казваше – тя ме хвана за ръка и каза “Ела, ще седнеш до мен на чина и ще ти обясня всичко. Ще ти кажа какво трябва да правиш”. Така беше в България!

  nemo malus felix, minime corruptor.
 65. 65 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Хайде пак!
  На автора му ясно ли е, България не е изпратила войска на Източния фронт!?
  И какво и с каква цена е постигнато това?

  Ясно ли му е за нещо за националните приоритети?
  Кое е по-важното?

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 66. 66 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  До коментар [#65] от "drakar65":
  На автора му ясно ли е.
  .........
  Автора си няма и хабер от темата.
  Автора твърди, че евреите били товарени на кораби по Дунава.
  Пълни глупости, всички са били транспортирани с влакови композиции.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 67. 67 Профил на armia
  armia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Авторът на статията какъв е, къде работи ? Професионален историк ли е ? Напоследък по разни медии се появяват статии на хора, за които историята е хоби.

 68. 68 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#10] от "Karelson":
  [quote#10:"Karelson"]В една от речите си , ако не се лъжа...[/quote]
  Това е интересно, но можете ли да посочите някакъв източник?

 69. 69 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Някой тук споменават, и с право, че се гордеят със спасяването на евреите.

  Добре, а какво ни пречи да знаем и останалата част от истината?

  Или има два вида истина, една която ни помпа смачканото национално самочувствие и друга, която сме по-щастливи да не знаем?

 70. 70 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#12] от "Karelson":

  За цяла Европа окупирана от Хитлер, българските фашета и царот боби 3 не могат да носят отговорност, но за 13000 евреи от окупираните територии предадени и отправени в хитлеристките концлагери, определено носят отговорност...
  Това е част от престъпленията им за които бяха съдени и осъдени от Народния съд 1944-45 ...
  Добре е наследниците им да не забравят.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 71. 71 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#69:"Whoops"]Добре, а какво ни пречи да знаем и останалата част от истината? [/quote]
  Самият факт, че в правно информационните системи в България- Апис, Сиела - ИМА, СЪЩЕСТВУВА,ПУБЛУКИВАН Е ЗАКОНЪ за защита на нацията (отм.) Утвърденъ съ указъ № 3 от ъ 21.01.1941 год., обн., ДВ, бр. 16 от ъ 23.01.1941 г., отм., бр. 50 от 2.03.1945 г. доказва, че никой в България не замита нелицеприятните факти под килима! Много ми е интересно, дали сега- 2012 г. - в немските правно информационни системи съществуват в поддиректорията "Отменени нормативни актове" Нюрнбергските закони? Уикипедия"Нюрнбергските закони са няколко поредни закона срещу евреите в Германия, изготвени от Вилхелм Щукарт и оповестени на 7-ия конгрес на НСДАП в Нюрнберг, проведен между 9 и 16 септември 1935 г...."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 72. 72 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  [quote#69:"Whoops"]Добре, а какво ни пречи да знаем и останалата част от истината?
  [/quote]
  На мене и на тебе не пречи, но пречи на наследниците на осъдените и наказани гешефтарчета-фашета да търсят реванш ..... което те и правят от 1989 насам, макар и без успех....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 73. 73 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Това е движело българските фашета-гешефтарчета, помощници на Хитлер:
  "Комисарството Александър Белев пише: "Излишна сантименталност е да се оставя на евреите някаква собственост. Останали без такава, те ще бъдат подготвени по-лесно за изселване."
  Да краднат чуждия бизнес и собственост благо Хитлер измисли повод.... каквото и направиха със законите от 1941 година по еврейския въпрос.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 74. 74 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  ЗАКОНЪ за защита на нацията (отм.) е отменен на втори март 1945г- т.е. ПРЕДИ победата над Германия и края на ВСВ на 09. май 1945г.! Този факт защо не направи впечатление на автора на статията? Нищо ли не му говори? Ако дори комунистите в България/ онези, които избиха чрез Народният съд интелигенцията на България и то хора предимно с български етнически произход!!!/ преди краят на ВСВ приемат закон, с който тотално връщат всички имоти и граждански, имуществени и социални права на евреите в комунистическа!!! България, то нима българският народ може да бъде масово обвиняван в колективна вина сопрямо евреите?!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 75. 75 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално


  [quote#66:"СДС"]Автора твърди, че евреите били товарени на кораби по Дунава. [/quote]
  За жалост не си прав.
  Точно така е станало....
  И точно от пристанището на гр. Лом.

  Че е било, е...
  Ама пак искам да кажа, че Българското Правителство , Църква и Царя са успели в тези тежки времена да бъдат обединени и да се опитат да постигнат националния идеал!
  И са постигнали нещо!
  Не веднъж и завинаги!

  За не спасените евреи...
  Що трябва да отговаря държавата България?
  Знае те ли какво им се е случило на колаборционистите у Франция след ВСС?

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 76. 76 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4535 Неутрално

  До коментар [#41] от "Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)":

  кой ги е събрал в Ксанти ! Значи ти е жал за леля ти а за майка ти , баща ти и всичките ти други спасени тук роднини не си благодарен !!! Ами защо не са отишли те да ги спасят или пък ти !!! много е грозно това, което пишеш !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 77. 77 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  И още- евреите бяха реабилитирани от комунистите, но моят дядо по майчина линия - с български етнически произход- е бил бит и са му национализирани ВСИЧКИ недвижими имоти+ картини + движимо имущество през 1954г.- аз какво да кажа за това?! Трябва ли да тръбя навсякъде - ето- комунистите възстановиха правата на евреите в България, но иззеха всички права и имущество на дядо ми- за това не ги обичам?! Какво оттова, че реституираха имотите му, след като имаше комасация; на 1/2 от имотите му имаше издигнати обществени сгради, а старата 3 етажна къща е разрушена и на нейно място се издига 16 етажната Окръжна болница в града? Някой да ни върна комплекта златни и сребърни прибори за хранене + виенските мебели+ картините+ библиотеката, събирана от немските букуинисти? Кой и защо цели чрез определени материали да води хората в Бълагрия до подобни съждения и мисли?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 78. 78 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  [quote#74:"dqdomart"]то нима българският народ може да бъде масово обвиняван в колективна вина сопрямо евреите?! [/quote]
  Никой не обвинява "масово" българският народ, обвинени, съдени и осъдени бяха фашетата около царот боби 3, които повлечени от жажда за гешефт в мътното време на войната се опитаха, освен другите престъпления, и да краднат собствеността и бизнеса на евреите и в Царството и в новоприсъединените територии....
  Евреите от Царството, "готови" за път, бяха спасени от честни и смели българи, тези от новите територии нямаха късмет...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 79. 79 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  [quote#22:"B52"]Никой не отрича че от БГ са спасени много евреи, става дума че е можело и доста повече да бъдат.[/quote]

  Прав си. Но миналото не може да се промени. Можело или не можело. Тук спорят за слагането на акцента. Кои факти са важни, а кои не. Застъпват се крайни тези. Едната е, че е направено всичко, което е възможно. Другата е, че спасяването на български евреи е мит. Мисля, че и двете са неверни. Има значение и подборката и представянето на фактите. Фактите са си факти. Има такива, с които може да се гордеем. Те не са споменати от автора (подборката е според тезата). Има и неприятни. Няма смисъл да ги отричаме. Не от тях не бива да се правят обобщения. Това е според мен. А и от историята по принцип би трябвало да се учим, а не да я използваме за пропаганда или да ни се вменява като вина.

 80. 80 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#77] от "dqdomart":

  Не си съчинявай, национализацията стана през 1947 а не 1954.....
  Но ти, плачкащият, виж случайно, дали случайно
  [quote#77:"dqdomart"]библиотекта, събирана от немските букуинисти? [/quote]
  не е "събирана" от изоставената и разкрадена собственост на евреите и в България и в Райха ..... случайно дядо ти по незнам каква си линия, да е бил "национализиран" като незаконно забогатял във Войната?
  Провери, пък после се жалвай.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 81. 81 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  До коментар [#75] от "drakar65":
  За жалост не си прав.
  Точно така е станало....
  И точно от пристанището на гр. Лом.
  ................
  Твърдиш, че евреите от Скопие са били натоварени на кораби в Лом и после по Дунава транспортирани? Както ти, така и автора грешите. Ето ти линка към Мемориалът на Холикауста в Скопие, там има една карта : "Патот на гибелта".
  Евреите са натоварени на влакови композиции и откарани през Ниш директно към Треблинка.
  http://www.balkanforum.info/f16/holocaust-memorial-center-skopje-mazedonien-203332/

  nemo malus felix, minime corruptor.
 82. 82 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#78:"boby1945"]Никой не обвинява "масово" българският народ[/quote]Да, бе, да- я прочети контекста на статията "...Най-сетне започна дискусия /ако можем да я наречем така/ за съдбата на евреите от новите български земи през Втората световна война и въпросът за отговорностите..." Дядо ми не е бил фашист, а най-крупният земеделец в града- прозаична причина да не иска да влиза в ТКЗСто на града и да влезе последен едва след нанесеният му побой и национализацията на цялата му собственост- движима и недвижима и то след като няма никакви правни средства за защита, след заплахи за смърт на семейството му От български етнически произход е, а не от еврейски.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 83. 83 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  [quote#74:"dqdomart"]то нима българският народ може да бъде масово обвиняван в колективна вина сопрямо евреите?[/quote]

  В десетката. Изобщо тези приписвания на цял народ на престъпления или обратното приписване на величави подвизи, е изключително с примитивна пропагандна цел. Извършването и на едното и на другото е от конкретни хора. Авторът е споменал мимоходом за това, че е имало съпротива в парламента от страна на всякакви политически сили. И до тук. Като оставим, че подобен сговор в наши дни се прави единствено с нечисти намерения и сам по себе си е доста рядко явление. Можеше да спомене, че историята на тези хора не свършва до тук. Както и да е. Лека им пръст на всички участници в онези събития.

 84. 84 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Статият 0000000000000000000000

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 85. 85 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  До коментар [#70] от "boby1945":

  българските фашета и царот
  До коментар [#72] от "boby1945":

  гешефтарчета-фашета ... българските фашета-гешефтарчета, помощници на Хитлер
  До коментар [#73] от "boby1945":


  До коментар [#78] от "boby1945":

  фашетата около царот боби

 86. 86 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Гневно

  До коментар [#78] от "boby1945":

  Настървението с което пишеш срещу България ме кара да се съмнявам, че зад твоя ник се крие някой "антички хенза"?!

 87. 87 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Весело

  До коментар [#81] от "СДС":

  В този музей, в който има само фотографии, вероятно получени от българските архиви, има и огромни постери на другарот Тито и пратения от него емисар, командващ македонските шумкари Светозар Вукманович?! За които се знае, че не са направили нищо за спасението на македонските евреи?! Дори една протестна декларация няма, въпреки че македонските шумкари били обединени в 115 000 "народоослободилачка армия", както твърдят историчарите в Скопие....

 88. 88 Профил на Blackradio
  Blackradio
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Аве афторът да тъ питъм за кво се бориш надали ше мое обясниш свързано

  Всичко е преходно, освен простотията. Тя е вечна.
 89. 89 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#86] от "dobrich":

  Не, не си познал....
  И не пий ракия рано сутрин, вреди на преценката....
  Както сам отбелязваш в твоя постинг № 85 споменавам САМО:
  [quote#85:"dobrich"]фашетата около царот боби [/quote]
  Които, които фашета заедно с царот боби, въобще не са България, а са просто "фашетата около царот боби " и които са виновни за постигналата България трета национална катастрофа и четвърта загубена война в 20 век.
  Част от историята се обяснява и в статията под която коментираме... това е и посланието, нама защо да се лъжем....

  В жилите на царот боби и формално не е текла и капка българска кръв, защото, баща му е австрийски поручик с френска кръв, а майка му пармска принцеса с неустановена кръв.... просто от Парма...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 90. 90 Профил на hristo_gu
  hristo_gu
  Рейтинг: 213 Неутрално

  доста неприятна статия - защо?

  1. нито депортацията на 11000 евреи нито отказа за депортация трябва да се разглеждат по отделно. и двете събития се случват по същото време, от същите хора.
  въпросът е "защо монархо-фашистите" са спасили едните а другите не?
  Най-логичното обяснение - успели са да спасят едните а другите не. Дали са имали възможност да спасят всички - може би "да", може би "не".
  Със задна дата бих могъл да предотвратя цялата Втора световна война.

  2. Ехидното "А, да Полша..." в статията е безобразие защото:
  - няма едно доказателство че, някой в България е знаел какво точно става в Полша.
  - ако от "чуждите радиостанции" е можело да бъде научено какво става в Полша то САЩ, Англия и Русия са знаели също какво става там. Защо тогава не са бомбардирали подстъпите към лагерите на смъртта? Защо самите евреи не са бягали за живота си?

 91. 91 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Весело

  До коментар [#89] от "boby1945":

  С твоето твърдение за "фашета около царот Боби" напълно влизаш в скопската схема!? Ти знаеш ли какво е това фашизъм - яде ли се, пие ли се, имало ли е у нас такъв политико-икономически модел тогава?! Възможно ли е да има монархия и фашизъм едновременно?! Остава да употребиш клишето от преди 1990 г."монархо-фашизъм"!?

 92. 92 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#82] от "dqdomart":

  Не си съчинявай, национализираният ти дядо няма как да влезе в ТКЗС с или без бой, просто в ТКЗС се влизаше с имоти, инвентар и добитък... селскостопански животни демек....

  Все пак провери причината за национализацията на деда ти (ако историята не е художествена измислица), дали не е по линията на закона за незаконно забогателите от Войната има и такъв закон..... не съм сигурен, дали меките китки около Соколето го отмениха за малкото време докато бяха на власт...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 93. 93 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#91] от "dobrich":
  Скопците от Скопие нямат толкова акъл....

  То не е клише, то си е уравнение
  "монархо-фашизъм"= царот боби (монарх)+ фашета....

  Такова е и определението и на Великите сили, изразено чрез Съюзната контролна комисия по време на окупацията 1944-47 ...
  Би трябвало да знаеш, че Наредбата-Закон за Народния съд е издадена и приложена с ЗНАНИЕТО и ПОДРЪЖКАТА на Съюзната контролна комисия ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 94. 94 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#92:"boby1945"]Не си съчинявай, национализираният ти дядо няма как да влезе в ТКЗС с или без бой, просто в ТКЗС се влизаше с имоти, инвентар и добитък... селскостопански животни демек.... [/quote] И когато не искаш да ги дадеш, знаеш ли какво следва? За мое съжаление- не си измислям...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 95. 95 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#92:"boby1945"]дали не е по линията на закона за незаконно забогателите от Войната има и такъв закон..... [/quote]
  Не е - за твое съжаление Родът на този ми дядо е от кореняшките родове в града и всички знаят какво е произвеждал, както и границите на имотите му

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 96. 96 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Гневно

  До коментар [#93] от "boby1945":

  Ти сега недей да се оправдаваш с разни комисии, ами отговори директно на въпроса ми - имало ли е в Царства България фашистки модел на управление и икономика?!..........За твое сведение, акад. Илчо Димитров, който беше неприкрито червен, от времето пред 1990 г. твърдеше, че в България никога не е имало фашизъм....

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#14] от "Karelson":

  И арменците също.

  България е древна и заслужава много повече!
 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 675 Неутрално

  За евреите и техните лъжи
  от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Направо към: навигация, търсене
  За евреите и техните лъжи
  Von den Jüden und iren Lügen
  Корица на книгата
  първа страница на издадения във Витенберг през 1543 г. трактат
  Оригинален език немски
  Автор Мартин Лутер
  Първо издание 1543 г.
  Свещена Римска империя
  Жанр(ове) библеистика
  Вид трактат
  Бележки не е издаван на български език
  Изгонване на търговците от храма (гравюра върху дърво поръчана от Мартин Лутер на Лукас Кранах)

  „За евреите и техните лъжи“ (на немски: Von den Juden und ihren Lügen) е фундаментален богословски антиюдаистичен труд на Мартин Лутер. Като обем съдържа 65 000 думи.

  Написано на границата между средновековие и ново време, произведението като политическо послание и значение е сравнимо с "Моята борба" от съвременността на Адолф Хитлер.

  По времето на Третия Райх, на традиционните конгреси на НСДАП в Нюрнберг, трактата на Лутер е сред най-цитираните като източник на националсоциалистическата идеология. Сред основните пропагандатори на идеите и възгледите за евреите от трактата на Лутер е Юлиус Щрайхер с неговия "Дер Щюрмер".

  В периода 1528 - 1536 г. Мартин Лутер претърпява неимоверна метаморфоза на светогледа и ценностната си система. Това забележително преобръщане у Лутер е сравнимо с онова у Достоевски, чийто образ на творец след каторгата няма нищо общо с онзи на юношата Достоевски. Корените на философската и творческа метаморфоза у Достоевски водят към онзи страшен ден на 22 декември 1849 г., когато младият тогава писател, повлиян от идеите на утопическия социализъм и устремен към "светлото бъдеще на човечеството" е изведен заедно с другите участници в кръжока на Патрашевски на Семьоновския площад в Третия Рим, за да чуе онова ужасно "Огън!"[1]. Духовната екзекуция в търсенето на истината при Лутер е аналогична с на онази театрално изпълнена при Достоевски, и след като е ял кашер през 1528 г. (в свое писмо до Филип Меланхтон твърди, че е станал жертва на отровителство), Мартин Лутер поема по единствено възможния път - този на Светата църква, избирайки другото изначално, етично и морално начало на религията. В книгата си Лутер препоръчва евреите да бъдат лишени от пари, граждански права, религиозно обучение и образование по Талмуда, като бъдат принудени да работят земеделски труд, а Талмуда и молитвените еврейски книги конфискувани, ако ли не - да бъдат експулсирани от Германия или убити.

  Мартин Лутер предлага план от 8 точки за справяне с евреите и техните лъжи в богословския си трактат.[2] Лутер обвинява евреите в ритуални убийства, отравяне на кладенци, магьосничество, лихварство.[3]

  България е древна и заслужава много повече!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK