Българската православна църква и наследството на тоталитарния комунистически режим - I

Разпети петък в митрополитската църква Св. Неделя

© Красимир Юскеселиев

Разпети петък в митрополитската църква Св. Неделя"Дневник" публикува доклада на доц. Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет, изнесен на конференцията "Църква, миряни и общество в България", с негово съгласие. В текста са направени незначителни съкращения. Първата част на публикацията е за намесата на тоталитарния режим в църковния живот, репресиите срещу духовници и ролята на Държавна сигурност. Утре четете за последиците от комунистическия период в днешния ден на църквата.


Земната кончина на предстоятеля на Българската православна църква (БПЦ) патриарх Максим (1914 - 2012) извади на повърхността много от стаените върешноцърковни проблеми и изведе на преден план някои стари напрежения и унаследени тенденции, които се оформиха и рефлектират като определени конфликти сред висшия клир. За да се ориентираме по-добре в сложните и противоречиви процеси, които протичат на сцената и зад кулисите на църковния живот, е необходимо да си даваме сметка за дълбочината на деформациите и тежкото наследство, с които е обременена църквата още от времето на тоталитарния режим. От започващата борба за "наследството на патриарх Максим" и разместването на пластовете сред висшия клир виждаме, че проблематиката на отношенията между БПЦ и държавата по време на тоталитарния комунистически режим продължава да носи своя отглас и да бъде актуална независимо от дистанцията на времето. Това е така, защото основният кръг от въпроси, свързани с намесата на комунистическите власти в църковния живот, не носят само чисто исторически характер и значение, а продължават да рефлектират върху актуалните проблеми, с които се сблъскват църквата и православните християни в съвременното българско общество. Днес тези неразрешени проблеми рефлектират върху конкретните решения на църковната управа.


Наследството на комунизма
и неговите проекции в днешно време
Ако се вгледаме внимателно в съвременните актуални проблеми, пред които е изправена Българската православна църква, и се опитаме да анализираме причините за дълбоката криза, в която се намира тя през годините на прехода, ние лесно ще установим, че повечето от тях са унаследени и техният генезис следва да се търси в порочната система и практика на вмешателство в църковния живот от страна на външни за църквата светски, политически и идеологически фактори. Голяма част от днешните проблеми пред БПЦ са плод на това вмешателство и на подривната дейност, извършвана от агентурната мрежа на тези извънцърковни политичеки и икономически фактори, които продължават под една или друга форма да работят активно и в днешно време.  Достатъчно е само да поставим набелязаните въпроси в светлината на скорошното разсекретяване на досиетата на секретните сътрудници на комунистическите тайни служби, внедрени в църковните среди, и всеки би се убедил в сериозността и актуалността на поставената тема.
Вероятно много от основните въпроси в областта на проблематиката на отношенията между църквата и държавните власти по времето на комунизма ще бъдат поставени по нов начин или разглеждани в нова светлина на базата на архивните и документални свидетелства на тези доскоро секретни досиета. Възможно е също така в близко бъдеще някои от основните въпроси да бъдат сериозно преразгледани и преосмислени в определена светлина. Преди да бъде затворена окончателно обаче тази страница от нашето близко минало, тя трябва да бъде много внимателно прочетена и добре проучена. Необходимо е фактите да бъдат коректно оповестявани и задълбочено осмислени в контекста на историческите обстоятелства, за да можем да извлечем истинско и полезно знание от историята на църквата, духовна полза и поука от достойните актове на смело християнско изповедничество и мъченичество за вярата и житейска мъдрост не само по отношение на миналото, но също така и за настоящето и бъдещето на църквата в България.


Институционална и правна уредба на отношенията
между БПЦ и държавата по времето на комунизма


Като традиционно за България вероизповедание източното православие, към което принадлежат мнозинството от българските граждани, е носител в най-голяма степен на националната традиция в областта на отношенията между религиозните институции и държавата. Ето защо и именно Българската православна църква е засегната най-тежко от репресиите на комунистическата диктатура при реализиране на нейната антирелигиозна политика. Българската църква е обект на сериозен натиск и ограничения посредством всички познати форми на репресия, подмолно влияние и деструктивно вмешателство в духовния живот през десетилетията от времето на тоталитарния режим.


Основните промени в отношенията между българската църква и държавата по времето на комунизма са свързани с премахването на нейния статут на основно държавно или "господстващо" (според Търновската конституция) вероизповедание в страната и прокарването на принципа за отделяне между държавата и религиозните институции. Този принцип за разделение между църквата и държавата е въведен в конституционната уредба на държавата след премахването на монархическата форма на държавно устройство и е закрепен в първата републиканска конституция на България. Прокарани са и други мерки за секуларизация като премахване на института на църковния брак и въвеждане на граждански брак, премахване на религиозното образование от публичната училищна система за общо образование и отнемане на социалните функции и благотворителни институции на българската църква.


По този начин е създадена една нова институционална и правна рамка за отношенията между църквата и държавата, при която е въведен нов чисто секуларен модел, който замества по-стария конфесионален модел за отношения между Българската екзархия и Третото българско царство. В предходния период Българската екзархия е с църковен диоцез както на територията на българската държава, така и с епархии извън държавните територии, а до 1915 година даже седалището й се намира в Истанбул. След смъртта на последния Български екзарх Йосиф през 1915 година, както е известно, не е избран нов предстоятел на българската църква и тя има само синодално управление. През 1945 година Софийският митрополит Стефан е избран за нов Български екзарх и е премахната схизмата с Цариградската патриаршия, като диоцезът на Българската църква е ограничен само до държавната територия на Република България.


Нормативната уредба за вероизповеданията в Република България освен в рамките на основните конституционни разпоредби е описана и в приетия през 1949 година Закон за изповеданията, в който е записана и формулата, че "Източното православие е традиционно вероизповедание за българския народ". През 1950 година е приет или по-скоро наложен на църквата нов "Устав на Българската православна църква". В него е заложено че Българската православна църква се въздига в ранг на Патриаршия, а това възстановяване на патриаршеския статус се утвърждава през 1953 година на Патриаршеския избирателен събор с избора и интронизацията на Пловдивския митрополит Кирил за български патриарх.


Цялата тази нова канонична и институционална уредба на българската църква – премахването на схизмата и изборът на екзарх след 30-годишен период на синодално управление, възстановяването на патриаршеския статут и изборът на патриарх, което води до нормализация и регулиране на междуцърковното и международното положение на Българската православна църква, е съпроводено и с паралелните опити от страна на комунистическите власти да се изолира църквата от обществения живот и да се ограничи нейният достъп до духовното образование и възпитание на подрастващите.


Софийската семинария е изнесена извън столицата и е заточена в Черепишкия манастир, а Богословският факултет е изваден от академичната структура на Софийския университет през 1950 година и е обособен като Духовна академия, която е подчинена на Светия синод на Българската православна църква. Всички тези промени създават нова обществена ситуация, при която Българската църква е до голяма степен изолирана и марганализирана от обществения живот.


Идеологически и репресивни елементи на държавната политика
по отношение на религията


По времето на комунизма се правят и системни опити да се отчуждава българския народ от християнските духовни традиции и да се ограничи достъпът му до богослужебния и молитвения живот на църквата. Прилагат се модели за държавен контрол, политически репресии и идеологическа борба срещу християнството и църквата, които са изобретени и въведени в политическата практика от болшевиките след революцията в Русия, а по-късно са доведени до крайно безчовечна и брутална форма по времето на сталинизма.


Още след държавния преврат на 9.ІХ.1944 г., който комунистическата пропаганда и идеологическа историография нарича "социалистическа революция" или "народно-демократична революция", става ясно, че един от основните идеологически и обществени опоненти на новата власт е българската църква. Комунистическата идеология идентифицира църквата като враг и пазител на устоите на буржоазното общество и предприема систематична борба и подривна дейност срещу нея. Макар че самата Българска екзархия не се противопоставя открито на премахването на монархията и официално приема резултатите от референдума за промяна на държавното устройство, новите управници заклеймяват християните и църквата като поддръжници на стария "монархо-фашистки режим" или като анахроничен остатък от стария буржоазно-капиталистически обществен строй.


След репресиите срещу свещениците в началото на комунистическия период и последвалите рестриктивни мерки срещу духовенството по отношение на пълнотата на неговото учителско и социално служение новият светски и антирелигиозен комунистически режим в страната постепенно придобива формата на една класическа комунистическа диктатура. Новите управници предприемат системна политика, и прилагат на практика дългосрочна стратегия, за една нисилствена и принудителна секуларизация, която се извършва в условията на идеологическа антирелигиозна пропаганда и открита антихристиянска агитация.


Репресивната дейност на комунистическите тайни служби, например по отношение на духовенството и вярващите християни, и в частност подривната и деструктивна дейност срещу Българската православна църква като религиозна общност и духовна институция, могат да се разглеждат от различни аспекти – исторически, политически, психологически и религиозен.


Исторически погледнато, репресивната дейност и антирелигиозната политика и практика на комунистическите власти се развива планомерно и се реализира постоянно, като се задълбочава все повече по своя обхват и преминава през няколко основни етапа.


1. В началото на комунистическото управление тя започва със стихийните репресии срещу свещеници, монаси и епископи, проведени непосредствено след 9.ІХ.1944 година, които по своята бруталност и политическа мотивировка са издържани изцяло в духа на сталинистките чистки срещу духовенството и редовите вярващи християни. Отчасти мотивирани от реваншизъм или лични пристрастия на местни политически и партийни деятели, репресиите срещу свещениците се движат в рамките на цялостната политика на изтребление на духовния и интелектуален елит на българската нация в края на Втората световна война и имат за цел подмяна на елита и въвеждането на тоталитарна и антихуманна духовна система за контрол върху съзнанието и потискане на съвестта на гражданите.


2. През следващите десетилетия гоненията и репресиите срещу вярващите и свещенството постепенно преминават към по-меките форми на репресия, директно вмешателство в църковния живот и налагане на политическа система за контрол. Този нов етап започва с времето на 60-те години и намира своя апогей в т.нар. Хрушчови гонения срещу църквата. Тази нова вълна от репресии има за цел да ограничи нарастващото влияние на църквата в обществото, която постепенно набира сили и влияние и по никакъв начин не изчезва от историческата сцена, каквито са очакванията на комунистическите власти. През този период се налага система за идеологически контрол и политическо инструментализиране на църквата, която бива потискана и ограничавана, а външното вмешателство се изразява в засилената практиката за вербуване и манипулация на представители на клира и вярващите. В България през този период е нанесен силен удар върху монашеството и започва масираното инфилтриране на агентурен апарат от сътрудници на комунистическите тайни служби в църквата. Тази политическа практика се засилва и разраства като модел за идеологическо влияние и продължава да се разраства и в по-късните етапи от развитието на "зрелия социализъм" през 70-те години.


3. Идеологическият и политически модел за антицърковна дейност на комунистическия режим в България завършва с тоталната агентурна и подмолна активност на секретната мрежа от сътрудници на Трети отдел на прословутото идеологическо Шесто управление на ДС, насочена директно срещу духовенството, срещу църковните учреждения и институции, а също така и срещу свободата на вероизповедание на отделната личност и духовния живот на църквата. Тази практика на агентурна дейност и доносничество се разпространява и придобива крайно уродливи форми и през последното десетилетие на 80-те години, като достига своя логичен завършек във времето преди края на тоталитарния режим.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Кой е този комунизъм, в който доцента е живял? България беше стигнала само до реалния социализъм, за комунизъм никъде не е ставало дума. Явно Нушев е изпреварил времето си човек - всички - охотно или не - живеят в социализъм до 1989 г. , той вече изследва църквата при комунизма. Е, това е учЕн.

 2. 2 Профил на Baizuo
  Baizuo
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  Няма нещо в което социализма да не се е набъркал и да не е опорочено - даже и църквата.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 5. 5 Профил на osl19549478
  osl19549478
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Фактът, че тоталитарната власт е оставила църквата да съществува в държавата, където всичко се следи и контролира е достатъчен за да усъмним в независимостта и добродетелите на "духовенството".

  НЕ НА ЦЕНЗУРАТА ВЪВ ФОРУМА !!! Освен това новият дизайн на Дневник е скапан !!!
 6. 6 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Къде са сега всичките новопокръстени дрОгаре да коментират

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 7. 7 Профил на Baizuo
  Baizuo
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  "Още след държавния преврат на 9.ІХ.1944 г., който комунистическата пропаганда и идеологическа историография нарича "социалистическа революция" или "народно-демократична революция"

  Хубаво, че нещата се наричат с истинските им имена - най-обикновен преврат, а не всенародна революция.
  Всъщност освен в Чили, навсякъде другаде 'всенародните' соц революции са си били чисти преврати организирани от лакома за власт комплексирана клика.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 8. 8 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#1:"Каишков"]България беше стигнала само до реалния социализъм[/quote]
  Не бе ли развития социализъм!?
  Значи, прегледайте си учебниците по история на БКП и документите от някой пленум на ЦК на БКП!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 9. 9 Профил на persifedron1
  persifedron1
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Мит е, че тоталитарният режим е бил антирелигиозен. Той репресира съществуващите религии с единствената цел той да стане на свой ред религия и да ги замени. В Северна Корея това вече е налице - държавата се "управлява" от мъртвец.

 10. 10 Профил на kamski
  kamski
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#1:"Каишков"]Кой е този комунизъм, в който доцента е живял? България беше стигнала само до реалния социализъм, за комунизъм никъде не е ставало дума. [/quote]
  Баш си беше комунизъм,а не социализъм,затова дрОгарете дето управляваха се наричаха "комунисти",а не социалисти

 11. 11 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3088 Неутрално

  Кога духовниците ще обявят официално колко свещенници са преследвани и убити от комунистите.Кава е съдбата на Екзарх Стефан?

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3088 Неутрално

  До коментар [#9] от "persifedron1":

  И ние си имахме мумия

 13. 13 Профил на baghatur
  baghatur
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Наследството на тоталитарния комунистически режим продължава да чука по главите ни навсякъде в българската реалност ... но,явно в главите ни има прекалено голямо място заето от комунистически вакум,та затова и няма никаква реакция на дразнителя ... дори мъничък нервен тик ...

  Liberate Your Mind!
 14. 14 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 1787 Неутрално

  До коментар [#7] от "dgd":

  включително в Русия, където комунистите са били малцинство, но подпомогнати от немски пари и благодарение на безкомпромисността и решителната разправа с умерените от Ленин, печелят

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 15. 15 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Иначе статията е чудесна!
  Прочетох я "по диагонал", че имам работа и трябва да се махна, но довечера със сигурност ще се включа в дебата!

  А снимката на Красимир Юскеселиев за пореден път приятно ме изненада!
  Говореща повече и от думите....

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 16. 16 Профил на Ослик, суслик, паукан
  Ослик, суслик, паукан
  Рейтинг: 476 Неутрално

  [quote#5:"zoom_in"]Фактът, че тоталитарната власт е оставила църквата да съществува в държавата, където всичко се следи и контролира е достатъчен за да усъмним в независимостта и добродетелите на "духовенството".[/quote]


  Не вярва цялото духовенство да се е покварило. Просто няма как.

  I had a dream, Joe
 17. 17 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#7:"dgd"]Хубаво, че нещата се наричат с истинските им имена - най-обикновен преврат, а не всенародна революция. [/quote]
  За съжаление на публиката- събитията около 9 Сптември 1944г и преврат не са, а са поставяне на марионетно правителство на власт (и задържането му на власт ) със щиковете на червената армия. За това сегашните комунисти целуват с такава страст дупето на Путя - признателни са за награбените мласт и пари.

 18. 18 Профил на Ослик, суслик, паукан
  Ослик, суслик, паукан
  Рейтинг: 476 Неутрално
 19. 19 Профил на bravo
  bravo
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Че предишната власт не беше стока е ясно на всички, но взе да става банално всеки да се оправдава с нея. Ами оттогава минаха близо 25 години, все пак. Оттогава насам от всичките ни политици слушаме само хленчове как не могат да се справят с наследството на БКП (което обаче не им пречи междувременно да се замогват доста повече от комунетата на времето). Същото е и с поповете - добре, на времето партията е контролирала църквата, ама нали член първи (за младите - член 1 от Конституцията на НРБ, регламентиращ ръководната роля на БКП) падна още през 1990-а - какво са правили досега освен на хленчат, да плетат интриги един срещу друг и да се подмазват на мутри и мошеници срещу материални облаги? Едни източни мъдреци преди много години са направили чудесна аналогия - Когато къщата ти гори, първо трябва да я угасиш, после да търсиш кой я е запалил. Е ние си знаем подпалвача, но въпреки това вече 25 години не спираме да го сочим с пръст, да крещим дръжте престъпника и да не правим нищо за потушаването на пожара и възстановяването на къщата.

  Българските политици не са раждани - те са изходени.
 20. 20 Профил на Solingen007
  Solingen007
  Рейтинг: 571 Весело

  До коментар [#15] от "drakar65":

  на снимката е точно момченцето-двойкар Дионисий, който се опиянява от дълги и старинни думички и измисли правенето на архонти с цел касиране на пари.

  самият автор на статията е по-популярен като човека на ДАНС сега в богословския факултет, а научен ръководител му е бил едно време най-големият човек на дс там - димитър киров, който точно заради това го изгониха преди две години и той отиде и стана декан на богословския в Пловдив при Николай с ролекса и бмв-то. веселба.

 21. 21 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  "..Основните промени в отношенията между българската църква и държавата по времето на комунизма са свързани с премахването на нейния статут на основно държавно или "господстващо" (според Търновската конституция) вероизповедание в страната и прокарването на принципа за отделяне между държавата и религиозните институции..."

  С този акт БКП, чийто наследник днес е БСП, поставя началото на унищежението на традициите, обичаите и избобщо цялата духовност на българина. БКП всъщност са в основата на разбиването на българския народ.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  "..е съпроводено и с паралелните опити от страна на комунистическите власти да се изолира църквата от обществения живот и да се ограничи нейният достъп до духовното образование и възпитание на подрастващите..."

  Ето защо съвременния българин няма страх от Бога и все повече започва да прилича на вандал!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3088 Неутрално

  До коментар [#16] от "Ослик, суслик, паукан":

  Висшето духовенство е било прочистено веднага след преврата

 24. 24 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  [quote#6:"sashobal"]Къде са сега всичките новопокръстени дрОгаре да коментират[/quote]
  Достатъчно тъпи са за да се появят и да демонстрират невежеството си както по отношение на религията и връзката и с духовния живот на обществото, така и по отношение на отродната същност на БКП.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 25. 25 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 458 Весело

  [quote#19:"bravo"]какво са правили досега освен на хленчат, да плетат интриги един срещу друг и да се подмазват на мутри и мошеници срещу материални облаги?[/quote]
  Ами какво... същото, което са правили винаги. Просто сега цирка е общодостъпен, а представленията безплатни...

 26. 26 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  [quote#19:"bravo"]добре, на времето партията е контролирала църквата, ама нали член първи (за младите - член 1 от Конституцията на НРБ, регламентиращ ръководната роля на БКП) падна още през 1990-а - какво са правили досега освен на хленчат...[/quote]
  Разбиването на алтернативния синод, побоя над хората защитаващи църкви които самите те са построили е достатъчен да ти покаже колко малко е било направено за възвръщането на църквата мястото на пазител на духовността и хуманността на българина. Място, което преди идването на БКП на власт тя винаги е имала.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 27. 27 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3171 Неутрално

  [quote#5:"zoom_in"]Фактът, че тоталитарната власт е оставила църквата да съществува в държавата, където всичко се следи и контролира е достатъчен за да усъмним в независимостта и добродетелите на "духовенството". [/quote]
  Аман от "разбирачи" все в "черно-бяло"!
  Зумваш навътре докато окончателно се вторачиш в пъпа си,а?
  Както беше казал май Нилс Бор (не съм съвсем сигурен) ... когато на човек хоризонтът му се свие до една точка ... и казва: Това е моята гледна точка!

  Емчи ... не са всички маскари!
  И са ги "оставили" защото не са могли да ги "изчистят". Не става! Дори в славните времена на ЧК, а после на другаря Сталин в Савецкия саюз не са могли, та камо ли след 1944-та в България. Църквата си има дълбоки корени в народа и толкоз! И дори на комунизите са им къси ръчичките да изкореняват толкова издълбоко. Това - за Църквата. За Вярата - хептен! Няма смисъл да говорим ...

 28. 28 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4451 Неутрално

  До коментар [#23] от "hodounski":Грешите. Висшето духовенство остава на постовете си /с изключение на екзарх Стефан/, но постепенно, според измирането му, е замествано с угодни на тоталитарния режим люде. Последният от старите духовници е Варненският митрополит Йосиф, след смъртта на когото е нагласен /нямам по-подходящи думи/ във Варненска митрополия сегашният дядо Кирил... На епископи с монархическа или определено некомунистическа ориентация /Антоний, Партений, Иларион/ не се дава възможност да станат митрополити, но те остават като викарни епископи до края на социализма.

 29. 29 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4451 Неутрално

  Мисля, че в книгата "Българската православна църква - между вярата и компромиса" на Момчил Методиев нещата са представени по-задълбочено, отколкото в тази статия. Повече внимание е отделено на унищожаването на енорийския живот и изместването на православната обредност от бита като основа на изолацията на БПЦ от обществото.

 30. 30 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 627 Любопитно

  Стига сте занимавали хората с глупости.
  Църква, религия, комунизъм - всичките са вършили злини срещу човечеството в различни периоди от историята. И трябва да си заминат с огромен шут отзад.
  Колко глупав и нагъл трябва да е човек, за да защитава едното, противопоставяйки го на другото?!
  Точно религията е тази, която преди векове е изляла основите на най-грозното разделение между човеците - богоизбрани и богати срещу бедни и невежи - което един ден ще изригне под формата на червено чудовище и ще погне собствения си създател за гърлото. Омразата и ненависта, между комунизма и религията, е роднинска, а не идеологическа. И нейният зародиш е далеч по-стар от началото на 20-ти век.
  Ама имало било ченгета, ама еди-какво си станало на еди-коя си дата... естествено, че ще стане - и двете утопии са рожби на много древно зло - човешкият примитивизъм. Комунизмът и религията са като две глави на една и съща ламя, които не могат да се понасят, в илюзията си, че другата глава е от различно тяло.
  Какъв е въобще смисълът на тази статия?!

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 31. 31 Профил на moro
  moro
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#1] от "Каишков":

  И според теб това прави цялата статия погрешна, а професора некомпетентен ???

 32. 32 Профил на moro
  moro
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#5] от "zoom_in":

  Смяташ ли, че някъде по света има "независимо" духовенство? БПЦ е преживявала много по страшни неща от комунизма. Тя е имала периоди на възходи и падения както всички неща, съществуващи векове наред. Нормално е след половинвековен комунизъм да има тежко духовно наследство, но това не означава, че трябва да я заклеймяваме. БПЦ ще продължи да съществува, а след всяко падение обикновено следва възход. Той може да дойде след година, може да е след 10 или 20, но така или иначе ще го има. И не бива ако ни се струва, че определени духовни водачи не са достойни за постовете си да си го изкарваме на цялата БПЦ. Защото тя не е нито дядо Николай, нито дядо Максим - Бог да го прости, нито пък дядо Кирил. БПЦ е цялото множество свещеници под нейното крило без значение от сана им.

 33. 33 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  [quote#32:"moro"]И не бива ако ни се струва, че определени духовни водачи не са достойни за постовете си да си го изкарваме на цялата БПЦ. Защото тя не е нито дядо Николай, нито дядо Максим - Бог да го прости, нито пък дядо Кирил. БПЦ е цялото множество свещеници под нейното крило без значение от сана им.[/quote]
  А дано!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 34. 34 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Ние предложихме и въведохме лустрацията.
  Остраниха ни от власт през Мултигруп с Царчока който отмени всякаква политика по въвеждане на закона за лустрацията.
  Същата политика беше продължена от БСП в правителството на Станишев, както и сега в правителството на Борисов.
  Ами такива ги избирате бе.
  Яжте им попарата.
  Да ви е сладко!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 35. 35 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1121 Неутрално

  До коментар [#21] от "Храбър":

  Отделяйнето на църквата от държавата го има в американската конституция и изобщо в конституциите на всички нормални държави. Това е един от резултатите на периода Просвещението - една по една държавите започват да въвеждат това разделение. Съожтветно и да махат религиозното образование от училищата. Тъй че в това действие на тогавашната властта няма нищо комунистическо. То е част от модернизацията, през която минават всички норрмални държави.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 36. 36 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 627 Неутрално

  ЦЪРКВАТА ГРАДИ ЧОВЕКА!
  Първо се гради човека и тогаз града.
  Само с ВЯРА и ВЕРОУЧЕНИЕ се ГРАДИ ЧОВЕКА!
  БКП, първо ГРАДИ ГРАДА, урбанизира и цензурира и дискриминира ЧОВЕКА върху костите на църквата. Лисицата която ти изпи акъла и изяде пиленцата, НЯМА КАК да ти ги върне целички. Тя не е археолог и не е за вяра. Връщането на ЧОВЕШКИ МОРАЛ, ДОСТОЙНСТВО са НЕВЪЗМОЖНИ!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 37. 37 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#30] от "NnT":

  "Комунизмът и религията са като две глави на една и съща ламя"
  ------------------------------
  Господине, вие си НЯМАТЕ ПРЕДСТАВА какво е "Комунизъм" и какво е "Религия". Може ли да ми кажите, колко глави е затрила религията и колко комунизмът? Много сте лош!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 38. 38 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#19] от "bravo":

  Същото си помислих и аз, докато четох статията.

  След смъртта на Максим и разигралите се грозни сцени ми се струва, че се търсят различни оправдания, които да омаловажат случващото се. Вчера Саръев, днес доц. Нушев, утре някой друг... Днешният материал поне излага някои исторически факти, които може и да не са известни на част от по-младите хора, докато "тезата" на Саръев издиша отвсякъде. Може и да греша, но това ще го покаже втората част на публикацията.

 39. 39 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 523 Неутрално

  [quote#22:"Храбър"]Ето защо съвременния българин няма страх от Бога и все повече започва да прилича на вандал![/quote]

  Съвременният българин няма страх най-вече от закона. Вандали е имало във всеки един момент от историята на всяка една страна, независимо каква е била/е религията й и колко са били/са вярващи гражадните й.

 40. 40 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 523 Неутрално

  [quote#35:"Вени Г."]Отделяйнето на църквата от държавата го има в американската конституция и изобщо в конституциите на всички нормални държави. Това е един от резултатите на периода Просвещението - една по една държавите започват да въвеждат това разделение. Съожтветно и да махат религиозното образование от училищата. Тъй че в това действие на тогавашната властта няма нищо комунистическо. То е част от модернизацията, през която минават всички норрмални държави. [/quote]

  + от мен, макар и никак да не съм съгласен с последните две изречения - едва ли може да се твърди, че БКП се е стремяла към модернизация на държавата и затова е отделила църквата от държавата. Иначе и двама сигурно ще оберем доста минуси.

 41. 41 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 751 Весело

  Опаа, Българската църква наследство на комунистите.
  Е няма що ? Албанския реотан загрява май доста по бързо от българския...

 42. 42 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 523 Весело

  [quote#31:"moro"]И според теб това прави цялата статия погрешна, а професора некомпетентен ???[/quote]

  Доцентът май трябва да черпи за повишението!

 43. 43 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  [quote#35:"Вени Г."]Отделяйнето на църквата от държавата го има в американската конституция и изобщо в конституциите на всички нормални държави. [/quote]
  С една доста голяма и много съществена разлика. След като са я отделили конституционно, хората в другите държави са я оставили да просъществува самостоятелно. В Народна Република България, БКП нито минута не оставя БПЦ на спокойсвие. Считайки, че тя е най-същественият идеологичен противник (след като са унищожили цялата политическа опозиция) на комунизЪма и социализЪма болшевиките не само избиват всички свещенници, които не са били съгласни с тях, но в последствие инфилтрират свои хора в църквата, които стават доносници и провокатори и така разбиват доверието на българина към БПЦ.
  Плодовете на това берем и сега!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 44. 44 Профил на kyphacah71
  kyphacah71
  Рейтинг: 402 Неутрално

  "да се чете ГешЕв "- шефа на охраната на държавата България !! От червени задници , и терористи ,въоръжавани в МОСКАУ , И ОТ ТЪПОТИЯ - ПРОВОДНИЦИ НА Ционистко-жидовската клика за разрушаване на стабилността и държавността по света !!
  Нима е случайно ,че ни управляват еврейски боклуци и до днес ?

 45. 45 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Не случайно повече от 25 години БПЦ не може да се оттърси от червените полипи- какво да очакваме като голяма част от висшия и среден клир или са били вербувани или директно поставяни на ръководни позиции....
  От друга страна да не забравяме псевдо десния разкол /всъщност червено-масонски , подпомогнат от тогавашното СДС и бъдещия син президент Стоянов / , с който само до преди няколко години БПЦ трябваше да се пребори и по ирония на съдбата беше преодолян до определена степен и с помоща на червения президент агент Гоце ....
  Какво ли наистина й е нормално на тая територия?? Църквата
  не прави изключение, но ако бъдем обективни има много и положителни промени / да не забравяме че църквата е консервативна по същност ,отделно честните свещенници и епископи винаги поставят любовта и смирението на първо място/, процесът неизбежно ще се засили ако бъде избран и достоен патриарх.....
  Дано!
  Макар че нещата в момента не изглеждат толкова обещаващи , вече има обществен диалог и натиск от страна на миряни и обикновенни свещенници за по-бърза и положителна промяна....
  Браво на Дневник за активната позиция през последните седмици , просто това наистина е важно за цялото общество!

 46. 46 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4451 Неутрално

  До коментар [#35] от "Вени Г.":И още една разлика. Във “всички нормални държави” се маха религиозното обучение от училищата, но не се пречи на религиозните общности да организират такова извън училищата, а това бе най-строго забранено при социализма.

 47. 47 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Легендарни глупости!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 48. 48 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 511 Неутрално

  Поздравления за Дневник за тази статия !

 49. 49 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До каквото са се докоснали комунистите са го опорочили.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 50. 50 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Всяка религия е отживелица!
  В основата на всеки един конфликт между човеците по света е или религията директно, или предразсъдъци, насаждани от религия!
  Анатеми, проклинания, джихади и шариати - нямат място между човеците!
  БПЦ да не се окаже пък репресирана сега?
  Лесен въпрос: Ако комунистите искаха да я няма БПЦ, мислите ли, че днес щеше да има и следа от нея???
  Апропо, сега - след 22 години без комунисти, какво и е оправданието?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 51. 51 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#50] от "The Core":
  [quote#50:"The Core"]Всяка религия е отживелица! [/quote]
  Така говореха комунистите, но те се оказаха отживелица в един момент, пък БПЦ все още съществува.
  [quote#50:"The Core"]В основата на всеки един конфликт между човеците по света е или религията директно, или предразсъдъци, насаждани от религия! [/quote]
  Докажете го. В основата на най-кръвопролитните войни стои гордостта на самозабравили се диктатори, желания за реванш, човешки страсти от всякакъв вид, но най-вече гордост, алчност, завист, зложелателство (неща, които християнството отрича).
  [quote#50:"The Core"]Анатеми, проклинания, джихади и шариати - нямат място между човеците! [/quote]
  Защо поставяте на едно място анатемата с джихада? Анатемата е последното наказание в православието. То не призовава към насилие над някого. Джихадът е съвсем различно нещо.
  [quote#50:"The Core"]БПЦ да не се окаже пък репресирана сега? [/quote]
  Естествено, че е. Стотици свещеници са избити, стотици са пращани по лагери, притискани, натирвани по селата, за да не проповядват качествени хора в градовете. Прочетете пак статията. Доц. Нушев даже е спестил епитети на комунистическия режим.
  [quote#50:"The Core"]Ако комунистите искаха да я няма БПЦ, мислите ли, че днес щеше да има и следа от нея??? [/quote]
  Комунистите в началото са искали да няма БПЦ, но не са успели да я унищожат. За ограничени шумкари не е лека задача. Още повече, че са гледали да правят нощем зулумите, за да не настройват обществото срещу промените. Всъщност ги е било страх, защото не са били сигурни във властта си, а с времето е трябвало да се съобразяват и с мнението на Запада и Москва. Сталин също е преразгледал отношението си към Църквата, защото хиляди свещеници-доброволци са показали нечувана храброст при защитата на Москва. С времето се налага решението Църквата да бъде систематично унищожавана отвътре, чрез вербуване на нейни служители и чрез маргинализацията и(това го пише и в статията).
  [quote#50:"The Core"]Апропо, сега - след 22 години без комунисти, какво и е оправданието?[/quote]
  Нали не го казвате сериозно. Комунистическата партия (а по-точно отделни групи хора в нея) не е преставала да управлява в тези 22 години. Да не говорим за това, че същите тези бивши-настоящи (посинели) величия посегнаха на издръжката на Църквата, като си измислиха синод и с помощта на мутри държаха свещоливницата. На първия ми учебен ден в Семинарията ги видях що за стока са. Имаше две кучета и 3-4 мутри, на които беше платено да пазят, за да не влезем вътре. Опитаха се да завземат със сила Митрополията (в защитата и участваше дори сестра ми ). Беше доста интересно, но вие явно не сте участвали в тези събития и вероятно си мислите, че някакви са се дърпали за брадите? От моята перспектива нещата изглеждат доста по-различно.

 52. 52 Профил на Георгий
  Георгий
  Рейтинг: 402 Весело

  [quote#20:"Solingen007"] самият автор на статията е по-популярен като човека на ДАНС[/quote]
  С друго е по-известен - че стана доцент без докторат, той и досега не е доктор
  А Дионисий в арт средите е известен със слабоста си към момченца, за това му трябват и сериозни суми, затова измисли и системата с архонтите...
  Ама иначе и двамата са против комунистите, де! Е, освен ако не платят червените...

 53. 53 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 796 Любопитно

  До коментар [#51] от "peter1878":
  Според Вашата подредба:

  1. Всъщност, и комунизма и православието са религии, които воюват за душите на хората, но никоя не успя! Апропо, ник-нейма Ви също сочи към отминали времена! Нали не вярвате, че например един човек от 21-ви век, ще се уповава на благословии, миросване, поръсване със светена вода или окадяване от някой брадат индивид??? Все пак - ако Вие да, то аз НЕ!
  2. Ами започнете например от кръстоносните походи до съвременните конфликти в силно-религиозните страни! По принцип - политическите доктрини са вид религии (съвременни), така че това обяснява и поведението на диктаторите!
  3. Формалната разликата между анатемата и джихада е само в "институционализирането на правотата" (или липсата) на съответния "носител" - или чрез индоктринирането му (от моллите) или чрез овластяването му чрез висок религиозен или обществен (или и двете) пост! Примери: от Инквизицията до анатемосването концерта на Мадона у нас!
  4. Преувеличавате с бройките! В България никога не е имало голям брой силно религиозни хора - визирам периода преди Втората св. война! В тази светлина, при едно нормално модернизиране на обществото и (внимавайте! увеличаване относителния дял на високо-образовани хора, най-естественият процес е намаляване на религиозността! Епитетите са само емоция, не доказателства! Наличието (според Вас) на повече свещеници по селата, би трябвало да е дало някакво отражение, но не е! Значи проблема е другаде - бих казал в "качеството" на свещениците!
  5. Подценявате държавата преди 1989-та. Вероятно сте бил малък тогава и сега са Ви "напълнили главата" с неверни факти! След 1944-та в България няма нито една съборена църква!!??
  6. Ако все пак в БПЦ има някаква "вътрешна сила", то не би следвало да е проблем тя да си реши вътрешните проблеми сама за точно 24 часа! На този "фон" да претендирате за "душите на хората" е нелепо! Вперили сте очи в "собствените си пъпове", а междувременно в България се напълни с всякакви религиозни секти, квази-религиозни бизнес формации, откровени "джихадисти", само БПЦ се оплаква наляво-надясно, и чака... може би 3-то пришествие, макар че по времето на "царя" Ви гласуваха закон, почти като бившия "член 1-ви" на Живковата конституция?
  Вашата "перспектива", простете, е "безперспективна" и не се основава на никакви факти и морални позиции! Вашата "борба" беше основно за свещоливницата и имотите! Миряните отидоха някъде на друго място и в друго време!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 54. 54 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#53] от "The Core":
  [quote#53:"The Core"] Всъщност, и комунизма и православието са религии, които воюват за душите на хората, но никоя не успя![/quote]
  Комунизмът претендира, но не е. Православието не воюва. Христос смирено хлопа на вратата на сърцата на хората и влиза там, където му отворят. Католицизмът воюва.
  [quote#53:"The Core"]Ами започнете например от кръстоносните походи до съвременните конфликти в силно-религиозните страни! По принцип - политическите доктрини са вид религии (съвременни),[/quote]
  Кръстоносните походи са прекрасен пример на използване на религиозни доводи, за да се получат политически дивиденти (Причината за тях не е в религиите). Чели ли сте какви хора са ходели да се бият? Ще ми е странно да кажете, че са били религиозни. Съвременните конфликти в силно-религиозни страни - възможно е да има такива, но не зная православни да участват в тях.
  Тезата ви за политически доктрини като религии не разбирам. "Религия" има точно определено значение. Ако така ще размиваме смисъла на думите, не виждам смисъл от спор.
  [quote#53:"The Core"]3. Формалната разликата между анатемата и джихада е само в "институционализирането на правотата" (или липсата) на съответния "носител" - или чрез индоктринирането му (от моллите) или чрез овластяването му чрез висок религиозен или обществен (или и двете) пост! Примери: от Инквизицията до анатемосването концерта на Мадона у нас! [/quote]
  Разликата между анатема и джихад е от земята до небето. Анатемата забранява всякаква саморазправа с анатемосания. Църквата чака покаянието от същия. Джихадът е призив към насилие. Направете си малко труд да проучите поне термините, преди да поставяте под общ знаменател всички.
  Анатемосване на концерт на Мадона никога не е имало. Използвате заглавия на жълти медии, не официална позиция на Църквата.
  [quote#53:"The Core"] Преувеличавате с бройките![/quote]
  Не преувеличавам. Проучете този въпрос. Даже наскоро в дневник имаше статия с точната бройка.
  [quote#53:"The Core"]Наличието (според Вас) на повече свещеници по селата, би трябвало да е дало някакво отражение, но не е! [/quote]
  Аз забелязвам отражение.
  [quote#53:"The Core"]След 1944-та в България няма нито една съборена църква!!?? [/quote]
  Съвсем наскоро един колега-богослов беше направил изложби (в няколко големи града на България ) със снимки от разрушени и осквернени храмове. (някои превръщани в обори и подобни). Интересно ми е как в град Враца е имало над 30 църкви преди 1944, а днес са едва 10-тина?
  [quote#53:"The Core"]тя да си реши вътрешните проблеми сама за точно 24 часа[/quote]
  Проблемите на БПЦ са в греховете на хората. Опитайте вие да решите вашите проблеми за 24 часа. (най-вече да отсечете страстите за толкова време)
  [quote#53:"The Core"]междувременно в България се напълни с всякакви религиозни секти, квази-религиозни бизнес формации, откровени "джихадисти", [/quote]
  А вие да сте чували за религиозна свобода? Знаете ли за какво финансиране става дума? Вие знаете ли, че редица секти, регистрирани у нас са забранени в Западния свят? А знаете ли, че Дирекцията по вероизповеданията има тук единствената отговорност?
  [quote#53:"The Core"]по времето на "царя" Ви гласуваха закон, почти като бившия "член 1-ви" на Живковата конституция? [/quote]
  Регистрацията на БПЦ чрез закон дава точно едно нещо .... регистрация. Значи вие, който сте живял през комунизма сравнявате това с 1-ви член?
  [quote#53:"The Core"]Вашата "борба" беше основно за свещоливницата и имотите! [/quote]
  Без тях не могат да се платят заплатите на свещениците и служителите.
  [quote#53:"The Core"]Вашата "перспектива", простете, е "безперспективна" и не се основава на никакви факти и морални позиции![/quote]
  Прочетете Евангелието и вижте на какво се основава нашата борба. Ако това не са морални позиции, то няма нужда да си губим времето в писане.
  [quote#53:"The Core"]Миряните отидоха някъде на друго място и в друго време![/quote]
  Миряните винаги имат алтернатива - само да прекарваха в молитва половината от времето, което прекарват пред телевизор, компютър или в чалготека, нещата щяха да са доста по-различни.

 55. 55 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 796 Неутрално

  ...А вие да сте чували за религиозна свобода? ...
  Свободата я има, Вас ви няма там!
  ...Причината за тях не е в религиите...
  Причината за Кръстоносните походи е "Освобождаване на светите земи от неверниците" Да Ви звучи познато?
  ...А знаете ли, че Дирекцията по вероизповеданията има тук единствената отговорност?...
  А Вие май искате въпросната дирекция да Ви напълни храмовете? По зъдължение - като на партийно събрание!
  ..Миряните винаги имат алтернатива ...
  Която очевидно не е БПЦ.
  Престанете да се оплаквате от всички и всичко. Проблемите са си у Вас! Никой не Ви пречи, сами си пречите!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 56. 56 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#55] от "The Core":
  [quote#55:"The Core"]"Освобождаване на светите земи от неверниците" Да Ви звучи познато?[/quote]
  Вие ми цитирате лозунг, а не причина. Причина за война не може да е лозунг. Нали не мислите, че причина за войната в Ирак е наличието на химически оръжия там ? (каквито бяха лозунгите)
  [quote#55:"The Core"]А Вие май искате въпросната дирекция да Ви напълни храмовете? По зъдължение - като на партийно събрание! [/quote]
  Не. Не съм казвал такова нещо. Прочетете цитата, на който съм отговорил.
  Храмовете не са толкова празни, колкото си мислите. Днес и на неделните служби идват все повече хора.
  [quote#55:"The Core"]Престанете да се оплаквате от всички и всичко. Проблемите са си у Вас![/quote]
  И у нас са. Съгласен съм, но не са само (нито са предимно) у владиците, както го представят медиите.

 57. 57 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 880 Весело

  [quote#53:"The Core"]Нали не вярвате, че например един човек от 21-ви век, ще се уповава на благословии, миросване, поръсване със светена вода или окадяване от някой брадат индивид??? [/quote]
  Ако "един човек " е 20-30-на годишен и в отлично здраве, определено ДА, когато "единият човек "стане на 70-80 и стъпи на пътеката към река Херон .... опрелено НЕ......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 58. 58 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 613 Неутрално

  До коментар [#7] от "dgd":

  Имаш грешка за Чили, никаква революция не е имало там( сиреч насилственно завземане на власта)! Алиенде е социал-демократ(социалист) и спечелва изборите напълно законно и управлението му е коалиционно. Популистките му залитания и външни фактори обаче довеждат до траеичната развръзка и действителното узурпиране на власта от бившия му военен министър ген. Аугусто Пиночет.

  Още по повод термина "революция" . След като за случая с България нещата се наричат с истинските им имена от автора - преврата от 9.9.44, не виждам причини в отношение на Русия октомврийския болшевишки преврат да се нарича революция. И там е било чиста проба преврат и то осъществен с хитрост вероломство и в последствие с нечувана жестокост и насилие от психопата Улянов (ленин) и бандата му. Пропагандната литература и комунистическа лъже историография да не говорим за кинопропагандата създават за материала такава хронология и представа за преврата нямащи нищо общо с действителноста.

 59. 59 Профил на smokingpipe
  smokingpipe
  Рейтинг: 458 Неутрално

  "... проблематиката на отношенията между БПЦ и държавата по време на тоталитарния комунистически режим продължава да носи своя отглас... "

  Така е . Тоталитарният комунистически режим НЕ носи своя отглас само за БСП . Никой не е наследник , сам на себе си .

 60. 60 Профил на Todo
  Todo
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#1] от "Каишков":

  Хей платен хейтър, ти за комунизъм не си ли чувал бе злобар!

 61. 61 Профил на vilian
  vilian
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Крайно време е държавата да финансира един 45-сериен филм за комунизма у нас,като за основа на сценария да послужат "Задочни репортажи за България" от екзекутирания Георги Марков.Младите трябва да научат всичко за миналото,за да грешат за бъдещето си.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK