Краят на бъдещето (II)

ИВАН КРЪСТЕВ

© Цветелина Белутова

ИВАН КРЪСТЕВРазговорът на проф. Ричард Саква с Иван Кръстев "Дневник" препечатва от портала "Култура". Ричард Саква (род. 1953 г.) е британски политолог, експерт по Русия и комунистическия и посткомунистическия период на Източна Европа.

Ричард Саква
: Нека се върнем малко назад и да поговорим за това как 1989 г. отвори вратата към разпада на големите проекти за модерността и на визиите за бъдещето.


Иван Кръстев: 1989 беше годината на истинското обръщане. Това не беше краят на историята, но тя беляза  края на господството на Запада в световната история. Студената война беше сблъсък между две идеологии, родени от европейското Просвещение (въпросът бе дали комунизмът или капитализмът е законното дете на Просвещението). Това бяха две системи, които не само се съревноваваха една с друга, но и взаимно си влияеха и бяха принудени да се подобряват. За да опази границите между комунистическия и демократичния свят, Западът например беше принуден да държи широко отворени стените между социалните си класи. Раждането на демократичната държава на благоденствието бе директен отговор на тоталитарната заплаха. Целта на Кейнс не беше да разруши либералния капитализъм, а да го спаси. А сега става ясно, че в момента на рухването на Берлинската стена стените между социалните класи започнаха отново да се издигат. Днес един от най-дебатираните въпроси е този за задълбочаването на социалното неравенство през последните 40 години. Не по-малко опасна е спадащата социална мобилност както в Съединените щати, така и в Западна Европа. Ако днес се родите беден, възможността да умрете беден е по-висока, отколкото преди 30 години в по-голямата част от Западния свят.Ричард Саква (род. 1953 г.) е британски политолог, експерт по Русия и комунистическия и посткомунистическия период на Източна Европа. Той е професор по руска и европейска политика в Университета в Кент. Автор е на множество книги, сред които: "Путин: Изборът на Русия" (2004), "Кризата на руската демокрация: дуалистичната държава" (2011) и др. 


Историкът Тони Джуд описа цялата история на Европа през втората половина на ХХ век като следвоенна история. От негова гледна точка опитът от Втората световна война е оказал голямо въздействие върху изборите, направени от западноевропейските общества. Но Европа беше следвоенна и в смисъл, че западноевропейските общества станаха посткласови, тъй като демократичният капитализъм беше наясно, че ако иска да бъде конкурентен на комунизма, трябва да изолира комунистическата партии в страни като Франция и Италия, трябва задължително да интегрира работниците и другите пренебрегнати социални групи в основните политически тенденции в обществото. Общественият договор, сключен в демокрациите през Студената война, до голяма степен беше обусловен от Студената война и не толкова от сблъсъка между двете свръхсили, колкото между двете идеологии. В тази перспектива бъдещето придобиваше ключово значение, защото цялата легитимност на съветския проект се основаваше именно на бъдещето. Ключовото послание на Съветския съюз не беше, че той днес и сега е по-добър от Запада, а че бъдещето принадлежи на комунизма. От тази гледна точка ролята на 1989 г. не се състоеше в това, че сложи край на историята, а в това, че бъдещето изгуби ролята си на хоризонт, с който се сравняват постиженията и проблемите си. Бъдещето изгуби важността си не просто на нивото на наративите и думите, то изчезна на едно много по-практично равнище – на нивото на ориентацията към бъдещето. Русия на Путин е класически пример за "смъртта на бъдещето".


От една гледна точка Русия може да бъде третирана като геополитически маргинална страна, но в един по-дълбок смисъл днешна Русия може да бъде разглеждана като увеличително стъкло, през което можем да видим собственото си бъдеще. Прогнозите бяха, че ХХІ век ще бъде "новият век на Америка", "Китайският век", "Азиатският век", а моят приятел Марк Ленард твърди, че този век ще бъде управляван от Европейския съюз. Никой не предположи, че това ще бъде векът на Русия. Защо Русия изглежда толкова демодирана?


Отношението на Русия към бъдещето изглежда много сложно. Русия е наследник на Съветския съюз, а Съветският съюз беше бъдещето. През 30-те години на ХХ век западните интелектуалци посещаваха Съветска Русия не с мисълта, че отиват на друго място, а че отиват в друго време. След като посещава Москва американският радикал Линкълн Стефънс пише: "Видях бъдещето". Завръщането от Съветския съюз всъщност беше завръщане от бъдещето. Комунистическият опит представляваше диктатура на бъдещето над настоящето. Икономиката на дефицита беше най-радикалният начин да принудиш хората да спестяват (хората спестяваха, защото нямаше какво да купуват), младите поколения онтологично бяха в по-добра позиция от своите родители, по-лесно беше да опишеш бъдещето, отколкото настоящето. В този смисъл постсъветска Русия е и "пост-бъдеща". Времевото измерение изчезна от руския политическия дискурс. Ако класическият комунистически дискурс е организиран около оста преди и след, днешният руски политически дискурс е лишен от времеви измерения и е организиран около пространството по оста туктам.


Всички приемаме, че Русия е остатък от бъдещето, което никога няма да настъпи. За политическото развитие на Русия се говори или в смисъла на историческото наследство – комунистическо или царистко, или в смисъла на това, което отсъства – върховенството на закона, конкурентния пазар и т. н.


Възможно ли е тогава Путинова Русия в не по-малка степен от Европейския съюз да ни предоставя възможност да погледнем към света, който се задава на хоризонта? Възможно ли е немалко от проблемите, пред които днес е изправена Русия, да не са наследство от миналото, а да идват от бъдещето?


Европейският съюз символизира изпразването от съдържание на демократичните институции и на променящото се разбиране за власт – властта сега се състои в способността да прехвърлиш проблемите си на другите. Русия символизира изпразването от съдържание на авторитаризма.


Русия е най-доброто доказателство, че днешния политически свят не може да бъде обяснен чрез противопоставянето между демокрация и авторитаризъм.


За разлика от Съветския съюз, политическият режим на днешна Русия се характеризира с отворени граници и липса на идеология. Днешният руски опит прекъсва традиционната връзка между авторитаризма и затвореното общество. Недемократичният режим на Путин не би оцелял, ако се затвори за глобалния пазар или забрани на гражданите си да пътуват.


Русия е показателна за най-важната политическа тенденция в глобализирания свят – взаимната връзка между обвързаността и сегрегацията. Това е извратена версия на концепцията за правителството като слуга на хората. Правителството наистина се отнася към хората както сервитьорът към клиента – следва неговите желания и му взима парите, по възможност с 20 процента бакшиш. Руската концепция за властовия вертикал е безсмислена, ако се опитваме чрез нея да обясним начина на функциониране на властта в Русия, но е полезен поглед към появата на едно общество, което е интегрирано само хоризонтално – съществува класа на летящите и класа на пешеходците, които не се срещат помежду си. За разлика от националната държава на ХХ век, доминирана от идеята за социално сцепление, в новите глобални условия постигането на социална сплотеност вече не е цел на елитите.


Путиновият режим не може да бъде обяснен нито като репресивен, нито като експлоататорски. Елитите са интегрирани в глобалния пазар, те трупат богатството си чрез експлоатацията на природата, а не на хората, като целта на държавата е да неутрализира населението. Това е политика на деполитизация.


Тази политика без алтернативи води до появата на един странен свят, в който бъдещето вече е изконсумирано (публичния дълг), миналото няма никакво значение, хората не искат демокрация, а елитите не се стремят към авторитаризъм.


Ричард Саква: След като бъдещето е изгубило своята привлекателност, възможно ли е хората да се обърнат към миналото, да потърсят нови форми на завръщане към традицията, към стари модели на социално взаимодействие. Вече виждаме да се говори за постсекуларизъм. С други думи, след като всички грандиозни идеи за модернизацията и модерността изглеждат изтощени, единствената възможен път напред е всъщност връщане назад.


Иван Кръстев: Прав сте, че връщането към религията е нещо, което щеше много да учуди теоретиците на модернизацията от 50-те и 60-те години, които като цяло бяха съгласни, че секуларизацията е част от модернизацията и че религията не може да оцелее в свят, доминиран от пазара, науката и демокрацията.


В това отношение теоретиците на модернизацията сгрешиха. Но това, което наблюдаваме днес, поне според мен, е не толкова връщане към традицията, колкото завръщане към общността, което е подпомогнато от появата на интернет. Макар да говорим за пазари, мултикултурализъм и всякакви други форми за дистанциране от общността, данните показват, че самозатварянето е фундаментална черта на глобалния ни опит. Можем да се замислим върху един прост факт. Аз съм българин, който живее във Виена. Преди 30 години щеше да бъде нормално да получавам по-голямата част от информацията си от австрийски медии, докато днес мога да променя мястото, където живея, без да променям източниците си на информация. Изследвания, правени в Съединените щати показват, че през 70-те години почти 50% от американците са живели в щати, където е било възможно една или друга партия да спечели изборите. Докато сега 70% от американците живеят в щати, където изборите се печелят от една партия с голямо мнозинство. Това означава, че мнозинството от хората живеят в еднопартийни щати. Националната държава и въобще държавата, каквато я помним, беше важен за фактор за десегрегацията на обществата на различни равнища – расова, подоходна, в които важна беше идеята за социална сплотеност. Докато сега налице е подновено търсене точно на сегрегацията. Тази сегрегация може да възниква по религиозни или други линии, но макар и да изглежда странно, колкото сме по-глобализирани, толкова повече се завръщаме към общностната си идентичност. И за хората става все по-трудно, а не по-лесно да се справят с идентичностите, които им бяха наложени от модерността.


Ричард Саква: Бих искал да ви задам един въпрос, свързан конкретно с Европейския съюз. След Втората световна война ЕС предложи нов модел на общност, който беше едновременно наднационален, без да отрича националната държава, социален, без да бъде социалистически, предлагайки разнообразни комбинации от нови типове политическа общност. Разширяването към бившите социалистически държави беше огромно постижение, тъй като най-накрая по-голямата част от Европейският континент беше обединен от обща цел. Парадоксалното е, че моментът на най-голямото му разширяване се оказа и моментът, в който основополагащите му принципи изглеждат, ако не разрушени, то поне отслабени.  


Иван Кръстев: Съгласен съм, че един от парадоксите е в това, че преди десет години европейците виждаха в Европейският проект модел на бъдещето. Бяхме убедени, че бъдещето принадлежи на европейският тип постмодерна държава, на сложния свят от припокриващи се институции и припокриващи се идентичности. А сега започваме да разбираме, че ние, европейците, не само, че не сме бъдещето, а и че това, което сме си мислили за универсален опит на Европейския съюз, всъщност е било изключение. Другите не искат да бъдат като нас. Дори самите ние не сме толкова постнационални, колкото се мислихме. Когато кризата настъпи, в Европа все още съществуваше силна институционална солидарност, но когато въпросът опря до емоционалната гражданска принадлежност, когато се заговори за публичната готовност да споделяме с другите, се оказа, че солидарността не може толкова лесно да премине националните граници. Казано по-просто, западногерманците не са склонни да направят за гърците това, което направиха за източногерманците преди двадесет години.


Макар кризата да е общ опит на целия Европейски съюз, ние нямаме нито общ дебат, нито обща позиция. Нямаме дори обща конспиративна теория. Всичко това се случва на национално равнище. Във време на криза много ясно се вижда как хората се опират или дори се окопават във френската или германската позиция и това се отнася не само за политиците. От тази гледна точка имаме нов институционален модел, изграден въз основа на европейски опит по време и след Студената война, но същевременно тази европейска идентичност, за която говореха всички, днес изглежда много по-проблематична, отколкото си мислихме преди десет години. Странното е, че това не е съпроводено от налагането на каквато и да било антиевропейска алтернатива. Не виждаме партиите, които са против статуквото, да предлагат нещо въодушевяващо и стимулиращо въображението. Това, което имаме сега и което намирам за много смущаващо е, че демократичното въодушевление, което беше видимо през 1989 г., когато западноевропейските общества бяха убедени, че настъпва часът на Европа и че това предлага възможност за истинска промяна на света около Европа, сега е изместена от едно демографско въодушевление. Обзети сме от страх, че се топим, че застаряваме, че изчезваме, че други ще ни сменят – обзети сме от страх от имигрантите, от културната несигурност; затова и не е случайно, че ако погледнете към идентичността на привържениците на крайните партии, тя не е обусловена от икономически фактори, а от културната несигурност. Живеем във време, в което не само не вярваме, че Европейският съюз е бъдещето, а в което се страхуваме от това бъдеще.


Ричард Саква: Често сме обвинявани, поне аз, в евроцентричност. Може би на европейския континент сме загубили визията за бъдещето, но в други части на света – Русия, Китай, Бразилия – бъдещето има своето място, което изглежда за нас още по-мъчително. Бъдеще, в което ние не заемаме толкова важно и централно място. И наистина тези форми на социална, органична интеграция, придобиват различни форми, стъпват върху различни ценности. Може би залезът на една част от света е съпроводен от изгрев в друга част?


Иван Кръстев: До голяма степен съм съгласен. В една прекрасна книга, озаглавена "Геополитика на емоциите", френският политолог Доминик Моаси се опита да очертае картата на света според доминиращите емоции, а не толкова според формата на управление или икономическата мощ. В тази книга е показано, че докато Западът е обзет от страх, други части са обзети от надежда или унижение. Китай, Бразилия, Индия (но не и Русия) имат чувството, че този път бъдещето е на тяхна страна. Интересното е не толкова, че Европейският съюз не е великата сила, която би искал да бъде, а че европейският континент не е място, на което се случва нещо интересно. От тази гледна точка според мен залезът на Европа като център на света има значение не само за Европейския съюз, но и за Русия (впрочем това ще окаже влияние на самата идея за политическа идентичност на Русия). А също и за Турция (което ще накара Турция да вземе решение дали иска да бъде част от Европа или част от нещо друго).  Цялата тази история е интересна, защото Европа продължава да бъде най-доброто място за живеене в света, продължава да бъде най-богатото място, само че сега тя се превръща в богата провинция, а не в център.


Може да го забележите, ако отидете до която и да било книжарница за англоезична литература в страна като Индия. Там ще попаднете на цели рафтове с книги за САЩ, Китай, може би и за британската история, но няма да намерите книги за Европейския съюз. Европейският съюз, който ни се струва толкова привлекателен, въобще не кореспондира с опита на други; това, което ние намираме за прекрасно и новаторско, за други не е чак толкова непознато. Помня веднъж, когато трябваше да говоря за Европейския съюз в Индия, един човек от аудиторията каза: "Това, което разказвате за припокриващи се законодателства, за множествени идентичности, прилича на пост-колониална Индия. Свикнали сме с това. Трябваше да създадем общо пространство, което да не е основано на общ език". Затова си мисля, че едва сега откриваме, че светът не само не се опитва да ни подражава, но и че му е трудно да ни разбере. Концепцията за меката сила на Европейския съюз се основаваше до голяма степен на високата култура. През последните тридесет години популярната култура набира все по-голяма сила, и тази популярна култура днес е много повече американска, отколкото европейска. Затова днес има все повече хора, които не само не знаят достатъчно, но и няма как да научат, нито пък да се свържат с европейския опит. За Европа ще става все по-трудно да контактува с другите части на света, не само защото не се познаваме достатъчно, а защото чувстваме по-различно.


Затова съм съгласен с вас. Европа сега е налегната от песимизъм, докато държави като Бразилия и Индия са еуфорични. Наистина по различни причини, но са еуфорични. Русия е интересен случай,  защото Русия споделя демографския профил и страховете на Европа, но се страхува от Европейския съюз. Русия е едновременно стария и новия свят. Русия и Турция, като две периферни империи, имат странния опит, че са били империи, но в същото време споделят проблеми и страхове, характерни за пост-колониалните страни. За тях това е много труден въпрос, тъй като е свързан с идентичността. Част ли са те от Европа? Искат ли да бъдат част от Европа? Вярват ли в бъдещето на Европа? Едно от възможните обяснения за двузначното отношение на руските политически лидери към ЕС е, че техния опит е формиран вследствие на провала на Съветския съюз (който беше един постнационален проект), което прави руските лидери скептични към постнационалните формации и затова те предпочитат да си говорят с Берлин, Париж и  Лондон, докато за тях Брюксел не толкова важен, колкото ние очакваме. Те няма да се обзаложат, че Европейският съюз ще оцелее. Не защото искат Европейския съюз да се разпадне, а защото такъв е техният опит.


Ричард Саква: В заключение може би ще е полезно да погледнем към бъдещето. Не очаквам от вас предсказания, а по-скоро ви моля да изкажете вашето предчувствие. На първо място – как бихме могли ние, като граждани на Европа, да реагираме на тези обстоятелства? На мен, както и на всеки друг човек с развити социалдемократически инстинкти, ми е трудно да разбера глобалния пазар и изтощението на политическите форми. Каква може да бъде политическата реакция на днешния човек? Какви политически форми очаквате да се наложат? Дали това ще бъдат нови форми на политическа общност, далеч от политическите партии? Нещо като парламент на общностите, избиран от общностни избирателни окръзи, след като традиционните форми на политическа мобилизация вече са изтощени? Какво ви подсказва вашето политическо въображение?


Иван Кръстев: Продължавам да съм убеден, че Европа има едно голямо предимство – това е нейният богат политически опит. През последните петстотин години Европа е била най-голямата политическа лаборатория в света. Почти всички велики идеи, както и някои от най-грандиозните експерименти, са извършени тук. Затова вярвам, че едно от главните неща, които Европа може да предложи, е да се опита внимателно да направи нов прочит на историята, но не с идеята какво може да бъде спасено, а с идеята как да бъде създадено нещо ново. Една от най-интересните гледни точки по отношение възхода на демокрациите, е следната: според мен Фукуяма беше прав, че като цяло бъдещето принадлежи на демокрацията, но той погрешно обясни "защо?". Причината демокрацията да бъде толкова популярна е, че желанието за демокрация не идва от хората, а от елитите. Тъй като само в една демократична рамка правителството може да си позволи да бъде слабо. Един от интересните въпроси днес е до каква степен правителствата се възползват от възприятието, че са слаби, а не от възприятието, че са силни. Държавата на лишенията става все по-добра в това да обяснява на хората какво те не могат да правят.


Днес се променя самата дефиниция на смисъла да бъдеш силен. И в тази връзка е особено показателно сравнението между кризата в Съединените щати и кризата в Европейския съюз. Както много европейски държави, така и САЩ имат голям проблем с дълга, но докато американците успяват да рефинансират този дълг на изгодни лихви, за членове на ЕС като Испания, Италия или Гърция това е невъзможно. Проблемът се състои в това, че силата днес се състои основно в способността да прехвърлиш проблемите си на другите и така да се позиционираш в глобалната система, че твоите проблеми да станат проблеми и на останалите.


Казвайки това, смятам, че Европейският съюз вече не е център на света, както и че сега той се изправя пред проблеми, с които другите ще се сблъскат след десет, двадесет или тридесет години. Такъв проблем е демографията – днес ние сме застаряващо общество, но след двадесет години Китай също ще бъде застаряващо общество. А политиките в застаряващите общества ще бъдат много различни. Една от големите мании на модерността беше манията по младостта. В политическо отношение младежта беше най-важната социална група. Докато в застаряващите общества младежта няма да играе толкова голяма роля и това ще наложи значителни промени в политиката, ще промени възгледа ни за справедливостта в общество. Според мен през следващите петнадесет или двадесет години ще настъпи голяма промяна в начина, по който ние концептуализираме справедливостта. Преди сто години справедливостта до голяма степен беше свързана с отношенията между капитала и работника, с въпроса за заплатите на работниците и печалбата на капиталистите, т. е. с неравенството в доходите. Преди петдесет години се наложи социалдемократическият дискурс, който акцентираше върху образованието, равните възможности. Докато през следващите петнадесет или двадесет години възгледът за справедливостта ще бъде обвързан с равенството или неравенството в смъртта и стареенето. Разликата между богати и бедни ще се изразява не в това как те живеят или консумират, а как умират. А това позволява на Европейския съюз да започне да мисли за себе си, като се опира на своите предимства. Като се стреми да назове проблемите, които ще се превърнат в универсални. Не в смисъл, че другите що повторят нашия опит, а като се опитва да даде отговор на въпроса как функционира едно общество, в което младежта е малцинствена група.


Другият проблем се състои в разграждането на държавата на благоденствието, което в момента е една от основните тенденции. Как ще се случи това? Едно от предположенията, които чух и които намирам за много интересни е, че най-трудно държавата на благоденствието ще бъде разградена в страни, в които жените имат голяма политическа роля, защото това няма да засегне една или друга социална класа, а ще засегне жените, които ще бъдат сред главните жертви от разграждането на държавата на благоденствието. Защото ако например изчезнат безплатните детски градини или няма достатъчно домове за възрастни хора, това напълно ще промени живота на модерната жена. Това ще постави нови проблеми на дневен ред, по отношение на които европейските политики трябва да бъдат по-иновативни. Интернет без съмнение променя начина, по който ние се свързваме един с друг. И със сигурност ще наблюдаваме увеличено влияние на технологията в начините, по които избираме политическото си представителство. Вижте дори Русия днес – по време на протестите говорителите на митингите бяха избирани по интернет; този нов източник на легитимност, мъдростта на тълпата, ще набира популярност, макар да съм убеден, че ще бъде контрапродуктивен. Накратко Европа трябва да експериментира в намирането на решение на някои от централните проблеми, пред които другите ще се изправят по-късно. Най-голямото предизвикателство пред Европа се състои в това, че ние трябва да бъдем социални иноватори, докато в същото време инстинктите ни са носталгични и консервативни, а настроението ни е песимистично.


Ричард Саква: След като видяхме залеза на различни утопии – както от ляво, така и дори от дясно – вие казвате, че лишената от утопии гледна точка, също изглежда преувеличена. Изправени сме пред многобройни и всяващи страх визии за технологично ограничен и обезличен (в смисъл на морална и философска дълбочина) индивид, но доколкото разбирам, вие казвате, че има перспективи, които изхождат от технологиите, от променените възможности, от овластяването на жените. С други думи след тези няколкостотин години модерност ще бъде грешка да говорим за залеза на модерността. А по-скоро можем да твърдим, че днес модерността започва да става по-зряла, в някои отношения по-обемна, преодоляваща детската си фаза на тежка класова борба, тежки национални конфликти, и всичко останало, за да открие пътя на някакво усещане за перспектива, основана на чувството, че човечеството има още много неща за вършене. Така че, избягвайки опасността от самоунищожение, да съхрани и позитивната си визия за възходящо развитие, напредък, толерантност и справедливост.


Иван Кръстев: На различни етапи от световната история големите социални, политически или технологични промени са били изживявани като знак за края на света. Индустриализацията, с донесените от нея големи промени, бе мислена като знак за идващия край на света. Или да си спомним как в миналото всички са смятали, че телевизията ще промени обществото или политиката. Но краят на света не настъпи след нито едно от тези събития. Тъкмо обратното – най-големите промени бяха моментите на най-големите скокове. От тази гледна точка е важно да открием новите форми на глобалния реформизъм, защото едно от нещата, които харесвам най-много в мислители като Алберт Хиршман например е силната му вяра, че сме предопределени да бъдем реформатори. Може да се реформираш чрез гласа си или чрез резултата. Но хората през цялото време са заети с това да наместват или да поправят обществата. Разбира се, това ще бъде много трудно. Технологичните промени обикновено са съпроводени и от много важни поколенчески промени. Ще бъде трудно на нашите общества да открият общ език и да обяснят случващото се. Както вече споменахме, вероятно опитът на Европейския съюз или на Америка вече няма да бъде толкова важен за другите, колкото преди.


Време е да станем по-любопитни. Така стигаме до един въпрос, който Карл Шмит постави някъде през 50-те години. Според него проблемът на победителите се състои в това, че победата ги прави по-малко любопитни от обикновеното. Според мен точно това се случи със Запада в периода след Студената война – той изгуби своето любопитство. Завръщането към любопитството, а не към търсенето на нова утопия или към лишените от визии утопии, е това, което намирам за добро бъдеще. Наскоро един млад американски икономист (не е изненада, че той носи китайско име) откри връзката между начина, по който в даден език се конструира бъдеще време и склонността на нациите да спестяват. Според него бъдещето време в езици като китайски и немски, където границата между сегашно и бъдеще време не е толкова отчетлива, прави хората по-склонни да спестяват, за разлика от английския или руския, където се нуждаеш от специална приставка, за да конструираш бъдеще време. От тази гледна точка китайският и немският могат да бъдат определени като езици на бъдещето. Положителният опит на Европа днес е в това, че живеем на място, в което границите между миналото, настоящето и бъдещето постепенно изчезват, което ще ни направи и по-способни на бъдещи действия.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (95)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hamali.BG
  Hamali.BG
  Рейтинг: 450 Неутрално

  ""Разликата между богати и бедни ще се изразява не в това как те живеят или консумират, а как умират"" !?

  Ей тука се предавам!

  Ако си глупав, то е за дълго!
 2. 2 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 716 Неутрално

  много приказки ... за нещо отдавна написано - Библия.
  Докато има противоречие на Божието писание с: Търгашество, потисничество, кражби и т.н. присвояване на " титла" Бог (Аз съм Бог и всички останали сте "стадо" - така ще е ... колкото и да се тръшкат всякакви анализатори, психолози и прочие ...

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 3. 3 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Цитат "Днес един от най-дебатираните въпроси е този за задълбочаването на социалното неравенство"..
  Само днес ли???Вчера не беше ли??Преди 100,200 години не беше ли???..и т.н и т.н..прочие мисловни дълбини.
  Тоя младеж гради мощни вербални конструкции върху ,които по-
  ставя мъничка идейка ,а понякога дори и тя липсва...Но пък го прави с глобален размах.Евала...

 4. 4 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1391 Весело

  "1989 беше годината на истинското обръщане. Това не беше краят на историята, но тя беляза края на господството на Запада в световната история"

  Това ми е достатъчно, за да спра да чета по-нататък
  По-голяма лъжа едва ли може да се измисли. Ако вие продълбавате да четете, опитайте се да обърнете текста, за да разберете как стоят нещата в действителност, нещо о рода на: "Това беше края на историята, защото беляза пълното господство на Запада...."

 5. 5 Профил на Dr.Jotker
  Dr.Jotker
  Рейтинг: 450 Любопитно

  много умен човек! Чак се чудя той ли е толкова умен или аз съм толкова изостанал!?

 6. 6 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Любопитно

  Ако Бразилия, Русия, Китай или (не дай Боже) Индия са бъдещето, никак не завиждам на следващите поколения.
  Кръстев може да се поразходи до Бразилия примерно, да види бездомниците, натъркаляни по площада пред катедралата в Сао Пауло, фавелите и пр. "красоти", има и "малко" престъпност. За Индия да не говорим, там след някоя и друга година ще си ходят един другиму по главите и ще си ядат изпражненията, с извинение.
  Китай е на прага на сериозни социални трусове, защото 100 милиона вече живеят прилично, но 1 милиард все още "ядат само гарнитурата", нищо че бачкат като луди, и вече са наясно с този факт.
  Русия се оформя все повече като суровинен придатък на оплакваната Европа и на Китай.
  Мъка, мъка...........

  Знанието е сила, информацията - власт
 7. 7 Профил на Антони Де ла Реа
  Антони Де ла Реа
  Рейтинг: 654 Любопитно

  До коментар [#1] от "Hamali.BG":

  А аз тук му свалих шапка на Иван Кръстев!
  Както и за това: "Цялата тази история е интересна, защото Европа продължава да бъде най-доброто място за живеене в света, продължава да бъде най-богатото място, само че сега тя се превръща в богата провинция, а не в център...."

  Кой, ако не аз, кога, ако не сега
 8. 8 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Свежо интервю, очевидно затруднило форумните марсъци, свикнали на предъвкани лозунги от рода, Х е бял, а З е черен! Не е лошо обаче Кръстев да се пробва да концентрира и ясно структурира мислите си, когато се изказва, защото иначе се получава един буламач, до вкусна черешка плува парче отдавна преминало кисело зеле!

 9. 9 Профил на ba
  ba
  Рейтинг: 349 Неутрално
 10. 10 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#6] от "pag":

  Доста примитивно разглеждане на текста да ти кажа. Това се опитва да каже човека, Европа има всичко, има благоденствие и няма бъдеще, защото няма идеи, те са мъртви, застарява, няма сили, а хората са дебели, алчни и мързеливи. Хората, които се търкалят в канавките са сила, те имат какво да желаят, за какво да мечтаят и за какво да се борят, най-сетне те са млади и са много и стават все по-млади и все повече, а Европа е пълна със застаряващи чичковци мотивирани единствено и само от страха да не им изстинат местенцата.

 11. 11 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#8] от "reakzioner":

  ++++
  Трудно е да се надскочи оплюването кой колко окрал и кой с какво преял, кой къде се из*рал и прочие.
  Почувствах се добре, че има и хора, които могат да погледнат над това и то българи

 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  Кръстев:"...капитализмът и комунизмът...взаимно се подобряваха."
  Може ли една смъртоносна болест като комунизмът,да въздейства подобряващо на каквото и да е?!

 13. 13 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#12] от "deaf":

  Момци, не се опитвайте, не е за всеки. Сори, знам че звучи превзето и че ще ми скочите, но е така

 14. 14 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#11] от "gsb":


  Безспорно Кръстев е един от малкото умни български интелектуалци. Надявам се само недотам смислово изчистения му изказ да се дължи единствено на темата. Все пак контурите на бъдещото развитие са доста неясни, за да се очертаят там ясни тенденции!

 15. 15 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Любопитно

  До коментар [#10] от "gsb"

  Ха, и какви са "новите идеи" и "енергията" на БРИК?

  В Китай мантрата е "стабилност" - ККП иска всичко друго, но не и дори най-малка промяна, защото ще я издуха от властта. Тях чудесно ги устройва еднопартийната диктатура с възможност за присвояване на печалбите от робската експлоатация на милиарда проли, които да залъгват с "комунистически идеали" докато произвеждат "Порше"-та и "Мазерати"-та за вътрешния пазар.
  В Русия "новите идеи" са носталгия по имперското (руско и съветско) минало, което няма да се върне.
  В Бразилия не се вижда нищо освен класическото капиталистическо желание за обогатяване с мото "Да го духат бедните!".
  За Индия вече казах, борбата е да се нахранят някак си тълпите, колкото да не мрат от глад, нищо повече.

  Знанието е сила, информацията - власт
 16. 16 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#15] от "pag":

  Толкова сте промити че дори не можете да видите това, което ви посочват. Тук става дума за идеи и за настроения и мотивация на масите а не на лидерите. Не става дума за мантрата на Дянков и на ККП или на Дилма, става дума за това, дали хората вярват, че бъдещето е по-добро и това ги мотивира. В Европа не вярват, защото настоящето е добро и ги мотивира единствено страха. Всяка цивилизация става прекалено стерилна и затова бива изядена от по-нецивилизованите, защото те са по-витални. Доказано е многократно

 17. 17 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#12] от "deaf":

  Ами то е много ясно казано, ама трябва да се чете, пък да се и разбира!

 18. 18 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#15] от "pag":

  Защо с мъчиш, като ти липсва мисленето? От първите реформи на Дънсяо Пин до днес над 400 млн, китаеца са напуснали сегмента на бедността. Понеже си голям разбирач, на тебе това ти се види малко постижение.

 19. 19 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Любопитно

  Продължителност на живота:
  Китай - 82-ро място
  Бразилия - 92-ро място
  Русия - 137-мо място
  Индия - 139-то

  За сравнение:
  България - 80-то (не че е много добре, но е по-добре от горните)
  Западноевропейските държави се въртят около и над 30-то място.

  Знанието е сила, информацията - власт
 20. 20 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Бъдещето се решава от днес Доха - другото са само теории, макар и умни.

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 21. 21 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#16] от "gsb":

  Когато някой не може да произведе,сътвори нещо (в най-широкият смисъл на думата),се обръща към толкова смътни,абстрактни неща като идеи,настроения и мотивации. Толкова декадентско,че нема накъде повече. Кръстев се охарактеризира с една дума-декадент.

 22. 22 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Весело

  До коментар [#18] от "reakzioner":

  [quote#18:"reakzioner"]Защо с мъчиш, като ти липсва мисленето? [/quote]

  Хубав аргумент, няма що. Живей си, на добър час........

  Знанието е сила, информацията - власт
 23. 23 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#22] от "pag":

  От над 10 години насам китайската икономика има близо 10% годишен растеж, Китай има най големият експорт в света и най голям валутен резерв.

 24. 24 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Весело

  [quote#16:"gsb"]Толкова сте промити че дори не можете да видите това, което ви посочват.[/quote]

  Поредният "просветен", който започва разговора с "аргумента", че останалите са "промити", та затова не могат да го разберат.
  Хе......

  Знанието е сила, информацията - власт
 25. 25 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Весело

  [quote#23:"reakzioner"]От над 10 години насам китайската икономика има близо 10% годишен растеж, Китай има най големият експорт в света и най голям валутен резерв. [/quote]

  Най-голям експорт в света има ЕС...........

  Знанието е сила, информацията - власт
 26. 26 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#24] от "pag":
  ОК, ще ти задам един личен въпрос, остави го Кръстев и т.н. Ти лично, за какво живееш? Защо се будиш сутрин, кое те мотивира да станеш и да направиш нещо?

 27. 27 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  И все пак , Политологията не е окултна наука ...

 28. 28 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#26] от "gsb":

  Задаването на такива въпроси показва,че задаващият ги има силни душевни притеснения. Нема лошо,ако това става веднъж в годината,но не и ако е постоянно...
  И пак въпросите ти са крайно отвлечени. Въпреки меланхолията и въпросите,които си задава Хамлет,той не спира нито за миг да действа. Бие дузпата на Офелия,убива чичо си и...променя века в който се е родил.

 29. 29 Профил на kableshkov
  kableshkov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Прости коментари от глупави хора, гласуващи за Боко,Смешнишев, Пръмовица

 30. 30 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#28] от "deaf":

  А подобен отговор на тези въпроси, доказва, че отговарящия не бива да се мъчи върху такива текстове, защото както му беше посочено, няма мисленето и цитирането на Шекспирови пиеси трудно може да заблуди когото и да било

 31. 31 Профил на αлферац
  αлферац
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#2] от "Georgi Yordanov":

  Да! С това допълнение, че винаги в тоя свят ще е така!

 32. 32 Профил на Johnace
  Johnace
  Рейтинг: 395 Неутрално

  gsb много ясно го е синтезирал, ама няма кой да чете......
  Когато са ти задоволени първичните нужди (нахранен си, облечен, имаш работа, живееш най-общо добре), тогава по-голямата част от хората си викат - "баста" - живея добре, не се лишавам, за мен е важно да съхраня сегашното си статукво. Ако стане по-добре - екстра, важното е да не става по-зле. Тогава човек залинява, стреми се само да запази настоящето и по-малко гледа към бъдещето. Точно за това говори автора и е прав за Европа като цяло, според мен.

  Поздрави!

 33. 33 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  "Продължавам да съм убеден, че Европа има едно голямо предимство – това е нейният богат политически опит."

  Така е. Това има значение за конкуренцията между великите сили в днешния свят. А също и, както казва авторът, за идеята как "да бъде създадено нещо ново".

 34. 34 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#32] от "Johnace":

  Все едно си описал комунистическият режим,малко преди да се сгромоляса на "10-ти"!

 35. 35 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 917 Неутрално

  [quote#32:"Johnace"]Ако стане по-добре - екстра, важното е да не става по-зле. Тогава човек залинява, стреми се само да запази настоящето и по-малко гледа към бъдещето. Точно за това говори автора и е прав за Европа като цяло, според мен.[/quote]

  В този смисъл може да се предположи, че страните от така наречената неотдавна от един американски политик "Нова Европа" са в състояние да влеят свежа кръв в общия проект. От Полша на север, до България на юг, никой не попада в модела, който ти цитираш.

 36. 36 Профил на plamena_genova
  plamena_genova
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Иван Кръстев е изключетелно интелигентен, но защо не каза нищо за ролята на Русия и ЕС в системата на международните отношения?
  Независимо от вътрешните си проблеми, стараната е член на Съвета на сигурност на ООН, притежава огромен арсенал от ракети и оръжия и определено има думата, когато се отнася до броженията в Арабския свят.

  От статията обаче оставам с впечатлението, че Русия вече няма никаква роля....

  До коментар [#12] от "deaf":

  Именно страхът от комунизма насърчи социалните политики в страните от Западна Европа по време на Студената война. Държавата на благоденствието е пряка последица от тези реформи.
  До коментар [#1] от "Hamali.BG":

  Когато има застаряване на населението и непрекъснато увеличаваща се продължителност на живота, акцентът в дадени държави вече няма да пада върху младите хора, а напротив - върху възрастните и съответно върху развитието на пенсионната, здравната и социалната система. Съответно цялостният поглед на обществото ще бъде насочен към "пенсионния живот" и начините, чрез които той може да бъде улеснен. Затова в един момент стареенето може да се окаже по-важно в живота на хората повече отколкото всичко останало. Иван Кръстев развива този въпрос в друго свое интервю.

 37. 37 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#36] от "plamena_genova":

  Под въздействието на страха от комунизмът,Западът наистина въведе социални политики,които ни докараха днес до...под крушата. Комунизмът никога и никъде не е решил,дори косвено,какъвто и да е проблем.

 38. 38 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 574 Неутрално

  много съм тъп, но това ми позволява да изпитвам от време на време истинско удивление, например, когато прочета нещо като горното, дето е една манджа с грозде, а отдолу как едни се възторгват колко вкусна е била...

  наистина някой разбра ли нещо, и ако да, може ли да го синтезира като тези във внятен и за по-простите вид;

  най-отгоре точно до главата стои линк - http://www.dnevnik.bg/sviat/2012/11/26/1955792_foreign_policy_publikuva_spisuka_na_100-te_globalni/

  100-те глобални мислители - http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/11/26/the_fp_100_global_thinkers

  с таквизи мислители на тая Планета криза и не требе, те сами ще си я сторят...
  с таквиз обяснители като господина Кръстева тоже, щото не е ясно и какво обяснява...

  преди 40 години излезе един доклад - "Кризата на демокрацията", едни изплашени пророци от едно "високо" място се събраха да мъдруват и измислиха...

  http://www.trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf

  днес проблемът е, че това което тогава измислиха ни докара това което е сега, а проблем на квадрат е, че вече няма и кой да измисли "друго" дето да се докара "трето"...

  и умни "глобални мислители" ни говарят за "любопитство", скоро като се разсмърди съвсем ще ни говорят и затова как трябва да сме "добри", и изобщо всичко друго, но не и това кой култивира една примитивна потребителска култура у популацията, кой докара, надува и раздува кредитната вакханалия, която загроби държави и нации, кой целенасочено издевателсва над традиционния морал и естественото здраво чувство фундамент на всяка една нормалност...

  питайте №16 в класацията на глобалните мислители, мислителят Кръстев е толкоз назад, че дори не буди любопитство...

  Je suis дани кирилов
 39. 39 Профил на Mladen Varbanov
  Mladen Varbanov
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Умен човек, а пък славословеше кликата на ГЕРБ. Защо така?

 40. 40 Профил на kollin
  kollin
  Рейтинг: 506 Весело

  Sorry, тези картонени кули са много паянтови.
  Определено се затвърждава мнението ми, че политологията е обикновено шарлатанство маскирано като наука!

  How to tell Heretics from Catholics?Papal legate Arnaud Amalric:Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.(Kill them all, the Lord will recognise His own.)
 41. 41 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Умният човек казва сложните неща по прост начин. Останалите - не са така. Четох внимателно, докато стигнах до дитирамбата за комунизма и съветска Русия. Другаря Кръстев вероятно е наясно, че комунизма се затвърждава в Русия с парите на Американското Еврейство, съдействието на Германското разузнаване, Щиковете на Кайзер Вилхелм и чак тогава - престъпниците на Ленин и Троцки. Тая система никога не е служила за хоризонт, а винаги е сочена на американския пролетарият ако не слуша - да види какво ще му се случи.

  Останалите словоблудства - взети оттук-оттам и извадени от контекста, няма нужда да се коментират. Човека ми мяза на интелектуалец от 80-те години -начел книжата определени от Партията като правилни, но практически извод или не може, или не смее, или не иска да направи.

 42. 42 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  Никой май не обръща внимание на това :
  "Другият проблем се състои в разграждането на държавата на благоденствието, което в момента е една от основните тенденции. " Кръстев си го коментира като неизбежно ,но нито дума "защо ".Странно нали ?
  По принцип прави интересни анализи ,но тук прескача като кон-вихрогон от идея на идея , макар че като цяло да се придържа към темата , за разлика от други в Дневник

  ThePirinEagle
 43. 43 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Ако днес се родите Циганин, ВЪЗМОЖНОСТА ДА УМРЕТЕ КАТО ЦИГАНИН е по висока, отколкото преди 1989 г. в Източна Европа.
  Русия може да бъде разглеждана като увеличително стъкло, през което можем да видим; Кастро, Шавез, Асад, Клинтън, Обама, Станишев, Бойко и др. жреци на бъдещето.
  (Бъдещето на СССР беше Русия и бъдещето на Русия е СССР.)
  НЕ СМЕ Обзети от страх, че се топим, че застаряваме, че изчезваме. СТРАШНО Е, АКО ДРУГИ НА СМЕНЯТ.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 44. 44 Профил на c.s.i.m.l.
  c.s.i.m.l.
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Никой не е говорил за демонтиране на държавата на благоденствието, а за превръщането и от рекламна фасада в нещо по-смислено. Или за ъпгрейд и/или за еволюцията така, че да бъдат избегнати евентуални дефекти.
  И беше даден прост пример - по дефиниция болният човек не е благоденстващ.
  Имаме индивида А, който страда от анемия, рахит, бери бери(болести които са следствие от недохранване и/или неподходящо хранене) и също е прекарал хепатит или дезинтерия(болести които са резултат обикновенно на ниска хигена, която пък е следсвие от много фактори като се започне от образование и се стигне до подържането на инфраструктура и политика за водоснабдяване).
  Имаме и индивида Б - той обаче страда от хипертония, прекарал е 2 микроинфаркта, наднормено тегло, проблеми с храносмилателния тракт от рода на гастрит ГЕРБ(гастро-езофагитрефлукса болест), колити и др. Но той е добре образован, живее в голям град където има чиста питейна вода, електричество, санитарни власти и т.н. всички удобства... Има и автомобил и за това ходи дори до магазина с него въпреки, че е на 200 м. Всъщност ако е много "благоденстващ" може дори да не му се налага да ходи до магазина, защото е наел прислуга да върши и тази работа.

  И така и двамата са болни т.е. страдат и поради това не са благоденстващи, но поради различни причини - единия поради недостатъчна консумация, а другия поради свръх(и неадекватна) консумация.
  Следователно не е достатъчно да дефинираме държавата на благоденствието единствено като безкрайна и неограничена консумация (защото току що установихме, че консумацията може да води и до страдание(и най-очевидните примери за тов аса тютюнопушенето и алкохолизма) за консумиращия, което е обратното на благоденствие)

  Ако излезем от микросвета на индивидиа е очевидно също така, че в комбинация с догмите на пазарна икономика и нагнетявана конкуренция, "държавата на благоденствието" проявява една много трайна и ясно изразена тенденция да превръща определени групи в косумеристко общество.
  При това този консумеризъм има тенденцията да се затваря в свои анклави, да гледа с презрение и аргантност на други част от общесвото и да сее своята идеология на успелия консумерист според, която дръжавата трябва да освобождава от данъчно натоварване имено бизнеса и най-богатите.
  Факт е, че "принцовете" от ЦК на комсомола и БКП кой знае защо именно бяха на върха на прокарването на пазрните принципи и алабализмите на Адам Смит, монетаризма и др. под.
  Термина "червена буржуазия" не съм го измислил аз. Или може би ЦЛС и ИПИ вече не пропагандират пазарен фундаментализъм?

  (детските градини не са точно следствие на държавата на благоденствието, а по-скора на социалната държава(на която стъпва "държавата на благоденствието" както и на политика за управление на трудовата сила - ако можете да включите жените в процеса на производство това би довело до увеличване на броя заети, с които може да разполага бизнеса)

  -------------------------------------
  "бъдещето изгуби ролята си на хоризонт, с който се сравняват постиженията и проблемите си. Бъдещето изгуби важността си не просто на нивото на наративите и думите, то изчезна на едно много по-практично равнище – на нивото на ориентацията към бъдещето. Русия на Путин е класически пример за "смъртта на бъдещето"."

  Бъдещето не е изгубило ролята си на хоризонт.
  Проблема по-скоро е, че ние вече сме в бъдещто, т.е. то е станало настояще.
  Кой през 1989 е имал радиостанция освен военните и тук таме някой радиолюбител? Сега всички(или почти всички освен Кръстев ) имат мобилни телефони.
  Кой през 1989-та е мислел за интернет, фейсбук и др. подобни?
  Изгледайте по-старите епизоди на "Междузвездни войни" и се постарайте да намерите там нещо, което дори да напомня за интеренет и фейсбук?
  Ми да, май няма!?
  Проблемите, които това поражда са следните:
  1. Бъдещето се е случило, но в някои апсекти не е точно каквото сме очаквали - например "връщането към църквата"
  2. Бъдещето се е случило, но няма нова така ярко изразена (ако щете идеологически централизирана) концепция за НОВО/СЛЕДВЩО бъдеще, която да го замени - ако преди 1989 има една едва ли не централизирана версия на бъдещето то сега са възможни много алтернативни версии( които може да са и регресивни, а не само прогресистки), които се преживяват от Кръстев като "края на бъдещето"...
  3. Бъдещето се е случило, но в него живетя хора от миналото, които се опитват да го мерят обяснват, обговарят, обЖИВЯВАТ в крайна сметка с терминология, речник, концепции, нагласи и НАВИЦИ от миналто...
  И страстно и гръмогласно пъшкат и се оплакват от това, че не им се получва опита... Увеличената продължителност на живот и нарастването на гупата на възрастните ще засилва този ефект и проблемите, които той ще поражда.


  И един въпрос за Кръстев от видеото му в ТЕД - в първата му част той рисува апокалиптична картина в която 80% от гражданите са гласували с празни бюлетини защото са разбрали, че могат да сменят политиците, но не и политиката.
  Във втората обаче обяснява, че прозрачността не е решение на проблема , а по-скоро негово следствие и призовава "да си имаме доверие при управлението".
  Какво е прозрачността - от гледна точка на правителсвата това е начин да се справят с интереса към политиката им от страна на управляваните. От гледна точка на управляваните тя се привижда като начин да контролират правителствата.

  И в двата случая е очевидно, че в основата и стои интерес на управляваните към политиката(и евентуалната и промяна) на правителствата. Обаче нали те трябваше според апокалиптичния сценарий на Кръстев да са дезинтересирани от нея до степн да гласуват с празна бюлетина?

  Та не ми е ясна тази амбивалентност негова - от една страна рисува апокалиптичния отказ от гласуване на граждани осъзнали че могат да променят политиците, но не и политиката а от друга обяснва на гражданите, че няма смисъл да искат прозрачност(т.е. да се интересуват от политиката на правителствата) защото тя не е решение, а част от проблема и дори, за да е по-фамозен финала призовава "да си имаме доверие"!?

 45. 45 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#7:"Антони Де ла Реа"]провинция, а не в център...." [/quote]

  Ами тя Европа не е център от 1945 година.

 46. 46 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#16:"gsb"]Тук става дума за идеи и за настроения и мотивация на масите а не на лидерите. [/quote]

  И какви идеи е родил Изтока напоследък, никакви идеи, всичко като идеи е внос от Запад.

 47. 47 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 931 Неутрално

  За да опази границите между комунистическия и демократичния свят, Западът например беше принуден да държи широко отворени стените между социалните си класи. Раждането на демократичната държава на благоденствието бе директен отговор на тоталитарната заплаха.
  ===========
  Аз отдавна твърдя че западняците трябва да празнуват 7 ноември. Ако някой имаше полза от тази революция определено това не бяха руснаците или ние.

 48. 48 Профил на zechariah
  zechariah
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#39:"2384"]
  Умен човек, а пък славословеше кликата на ГЕРБ. Защо така? [/quote]

  Наистина ли се чудиш защо? Много просто - защото такава беше волята на донорите му.

 49. 49 Профил на Антоний Методиев
  Антоний Методиев
  Рейтинг: 513 Неутрално

  В предната част коментирах : „Бъдеще има. Но не за всички.”
  Бъдеще има, но не за всички. Сегашните политически елити нямат бъдеще. Съвсем буквално, на физиологическо равнище. Не са безсмъртни. Бъдеще нямат и сегашните икономически елити в Стария свят. По същите причини. Брутално … от тяхна гледна точка. Ако искат да се обезсмъртят с поколенията си би трябвало убият демокрацията и самата глобална пазарна икономика. Първото е възможно. Може би точно такъв пълзящ процес наблюдаваме в момента. Започва се с имплантирането на идеята за липсата на алтернатива и манипулацията за невъзможното бъдеще на бъдещето. Такова статично бъдещо настояще може да бъде задържано само със силата на оръжието и предани на елитната каста безмилостни въоръжени сили. Дори не толкова от живи хора, а по-вероятно от зомбирани хомункулуси или направо от роботи. Но както е известно ”пазителите” са нож с две остриета.
  Да убият глобалната пазарна икономика не могат. Нямат тази сила. Новият свят има вече своите нови икономически елити.
  Бъдеще нямат и всички останали. В момента не се съгражда държава на лишенията, както евфемистично се изразява Кръстев. Изгражда се държава на целенасочената и добре контролирана пълзяща мизерия. Такава, от която да няма измъкване. Това всъщност е оптимистичния вариант. Песимистичният би могъл да навреди на съфорумците с по-слаби нерви.
  Има и черно бъдеще. Това вече специално за у нас. Но ние доста заприличахме на експериментално поле. Следващото десетилетие ще е десетилетието на масовата смърт. Демографски реалности. По младите ще имат проблем не да изплащат пенсиите на старите, а буквално да изплатят погребенията. Ще се наложи това да е елемент от социалната политика. При пълзяща контролирана мизерия погребението се превръща в лукс, дори и животът да е все още възможен ….
  Бъдеще има. Но не за всички.

 50. 50 Профил на _dan_
  _dan_
  Рейтинг: 561 Любопитно

  До коментар [#48] от "zechariah":

  И аз (с голяма доза изненада) гледам наченки на разумни послания и внушения от Къстев, но явно така са решили донорите му.

 51. 51 Профил на c.s.i.m.l.
  c.s.i.m.l.
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote]...Ние не искаме да се променяме. Всяка промяна е заплаха за устойчивостта. Това е още една причина да бъдем така сдържани при внедряването на нови изобретения. Всяко чисто научно откритие е потенциално пагубно, следоватлено дори и на науката трбва понякога да се гледа като враг. Да, дори и на науката.
  - Науката ли? - Дивакът се начумери. Тази дума му беше позната. Само че не можеше да каже какво точно означава тя... Нито Шекспир, нито старците от пуеблото бяха споменавали някога за думата наука, а от Линда бе чувал само най-смътни загатвания: науката бе, нещо, с чиято помощ се поравят вертолети, нещо, което те кара да гледаш с присмех на Празниците на Царевицата, нещо което те предпазва да не се набръчкаш и да не ти опадат зъбите.

  - Да - казваше Мустафа Монд, - ето още една добавка към цената, която плащаме за устойчивостта. Не само изкуството е несъвместимо с щастието - несъвместима е и науката. Науката е опасна и ние трябва най-предпазливо да я държим на синджир и с намордник.

  - Как така! - възкликна учудено Хелхолмц. - Та нали ние непрекъснато твърдим, че науката е жизненоважна? Това е изтъркана хипнопедична мъдрост.

  - Три пъти седмично между тринадесет и седемнадесетгодишна възраст - вметна Бърнард.

  - А цялата тази пропаганда в полза на науката, която вършим в Института...?

  - Да, но коя наука? - попита присмехулно Мустафа Монд. - Вие не сте изучавали точни науки, така че не можете да прецените. А навремето аз бях доста добър физик. Дори прекалено добър - достатъчно добър за да осъзная, ЧЕ НАШАТА НАУКА Е ЧИСТО И ПРОСТО ЕДНА ГОТВАРСКА КНИГА С ОБЩОПРИЕТА ТЕОРИЯ НА ГОТВЕНЕТО, КОЯТО НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ОСПОРВА, ПЛЮС СПИСЪК С РЕЦЕПТИ, КЪМ КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИБАВИ НИЩО БЕЗ СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ. Сега главният готвач съм аз. Но някога бях любознателен млад чирак в кухнята. Опитах се да сготвя нещичко по моя собствен арецепта. Извън общоприетата теория, по непозволена рецепта. Всъщност опитах се да се знаимавам с малко истинска наука. - Той замълча.

  - И какво стана? - попита Хелмхолц Уотсън.

  Контрольорът въздъхна.
  - Стана горе долу онова, което ще стане с вас, младежи. Едва не ме изпратиха на един остров.
  Тези думи подтикнаха Бърнард към ожесточени и непристойни действия.
  - Мен ли ще изпратите на остров? - той скочи на крака, пресече бързо стаята и ръкомахайки застана пред Контрольора.
  - Защо ще ме изпращате? Аз не съм направил нищо. Те са виновни - и той посочи Хелмхолц и Дивака. - О моля ви не ме изпращайте в ИСландия. Обещавам да се държа прилично. Дайте ми още една възможност. Умолявам ви, дайте ми още една възможност. - Той се заля в сълзи...
  И в пристъп на раболепие той се строполи на колене пред контрольора...

  - ...Беше ми предложен избор: да бъда изпратен на някой остров, където бих могъл да продължа - своите чисто научни занимания, или да бъда взет на стаж в Съвета на Вселенските Контрольори с перспективата след време да стана Контрольор. Избрах втората възможност и зарязах науката. ПОнякога съжалявам за науката. Щастието е жесток господар - особенно щастието на другите. По-жесток господар дори от истината, ако обучението не ти е внушило да го приемеш безропотно... Аз се интересувам от истината. Обичам науката. Но истината е заплаха, а науката е опасност за Обществото. Толкова е опасна, колкото и благотворна. Науката ни осигури най-устойчивото развитие в историята. В сравнение с нас дори равновесието в Китай е било безнадеждно несигурно, даже и първобитните матриархати са били по-неустойчиви от нас. И всичко това, повтарям благодарение на науката. Ние обаче не можем да позволим на науката да унищожи извършената от самата нея добра работа. Ето защо ограничаваме така усърдно размаха на нейните изследвания - ето защо едва не бях изпратен на остров. НИЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ НА НАУКАТА ДА СЕ ЗАНИМАВА С НИЩО ДРУГО ОСВЕН С НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ДЕНЯ, ВСЯКАКВИ ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ УСЪРДНО СЕ ОБЕЗСЪРЧАВАТ. Любопитнмо е да се прочете какво са писали за научния прогрес по времето на Нашия Форд. Изглежда, са си въобразявали, че научната дейност може да бъде оставена да се развива до безкрайност, независимо от всичко останало... Нашият Форд сам е извършил изключително много, за да промени ударението от истината и красотата върху удобството и щастието. Това преместване било наложено от масовото производство. Имено всеобщото щастие кара колелетата да се въртят безотказно, докато истинат аи красотата не могат...

  Олдъс Хъксли "Прекрасния нов свят"
  [/quote]  Пропоръчвам на политикономиста от ТУ Иван Костов, Игантов, Дянков и подобните им и тези дето им дърпат конците да го препрочитат поне по два пъти преди лягане...

  Да се надяваме, че Иван Кръстев няма да пропусне абзаца, в който се споменва за значението на "точните науки"...

 52. 52 Профил на zechariah
  zechariah
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#50:"_dan_"]И аз (с голяма доза изненада) гледам наченки на разумни послания и внушения от Къстев, но явно така са решили донорите му. [/quote]

  Кръстев не просто славословеше криминалната групировка ГЕРБ. Той беше част от мозъчния тръст, който се въртеше около (или направо създаде) Б. Б. В един момент Кръстев и Прокопиев разбраха (или някой им подсказа), че нещата буксуват и обърнаха палачинката. Сега на дневен ред е новият проект - Кунева. Падат много (ама наистина много) пари, пък и тръпката да "формираш" (манипулираш) общественото мнение е голяма.

 53. 53 Профил на Yuri Dobrev
  Yuri Dobrev
  Рейтинг: 561 Весело

  Един на времето написал "Философия на нищетата", а друг,по-умен му казал ,че е написал "Нищета на философията".
  Засега само Untergang, но ще има пак и изгрев,да се надяваме

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 55. 55 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1225 Любопитно

  До #15-pag- Не БРИК, а БРИКС. Бразилия,Русия,Индия,Китай,Сингапур. Идеи може за сега и да нямат и все още само да копират , но енергия имат и то в излишък,особено в държавите от Индия,Бразилия, Сингапур,Китай, където ври от млада кръв!!! Пък идеите в този казан с тюрлюгювеч, рано,или късно , ще катализират. Застаряващото население , ще изиграе лоша шега на Европа. Лошият "матрял" с който се набълбука и продължава да се набълбуква, за да компенсира собственото си застаряващо население,рано , или късно ще 'и изиграе много лоша шега!!! Същото важи и за САЩ. Всеки 4 американец е вече латинос.Не случайно преди месец в 20 американски щата започна събирането на подписка за отцепването им от САЩ!!!Интегрирането на малцинства с различна религия и ценностна система ще става все по-невъзможна мисия и това най-късно през следващото столетие ще доведе до жестоки религиозни и социални катаклизми.Страните от БРИКС и бъдещите им сателити ще направят всичко възможно да се освободят от опеката на американския петродолар и моментът в който това ще се случи , ще означава край на света , който познаваме...

 56. 56 Профил на Георги Камов
  Георги Камов
  Рейтинг: 1394 Весело

  Демокрацията е правото да променяш обществото - а за да го използваш, трябва да си любопитен. Право в десятката, г-н Кръстев.

 57. 57 Профил на zeer_streng
  zeer_streng
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#4:"Mai Tai"] "Това беше края на историята, защото беляза пълното господство на Запада...."
  [/quote]

  Авторът има предвид навярно началото на индустриялния и икономически възход на комунистическия Китай и превръщането му в световен лидър в наше време.

 58. 58 Профил на papavanyo
  papavanyo
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Не е необходимо да сме съгласни,но е абсолютно задължително да мислим!

 59. 59 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Да в сложно време живеем, щом и Кърстев може да наговори толкова много нестандартни приказки само на темата Русия....
  За БРИКС отделна песен...
  И всичкото това за да не признаем че хората по Света са различни....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 60. 60 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Кръстев, стига си омотвал на хората главите с псевдоинтелектиални простотии. За света е жалко, че се намират хора да ти плащат, за менталните бози които забърквате ти и компанията от (без)мозъчни тръстове в които се движиш. АОНСУ умря, да живее АОНСУ!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 61. 61 Профил на ve
  ve
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Първо и най-важно Този приятел живее във Виена където живее и Емил Дойнов (брат на Огнян Дойнов) и управлява няколко милиарда евро които ние изплащаме

  При това положение може да пише на дълго и на широко защото има много време и не се грижи за прехраната си

  Интересното е че той показва някакви признаци на мислене въпреки че упорито ги подтиска

  Някакъв индиец му бил казал че проблемите на ЕС не са нови за тях!

  И за САЩ тези проблеми не са нови Необходими са им били десетина години за да създадат национални финанси и национална армия като се превърнат в световна сила
  Ако Европа не извърви този път към Съединени европейски щати завинаги ще си остана маргинална част на света

 62. 62 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#49] от "Антоний Методиев":

  Много хубаво си го написал, но западните елити, не само политиците, имат точно тая идея, която произтича от Малтус, че сме много и следователно те - висшите - имат право да избият нас - низшите. Ако ти мирише на нацизъм - да мирише, но не е точно нацизъм, а икономически или материален сегрегизъм.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 63. 63 Профил на Sharkolia
  Sharkolia
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Поредният блестящ анализ на Иван Кръстев.

  Червено зло броди из Европа...Анадолска гнет поглежда откъм юг
 64. 64 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 867 Неутрално

  като знам чий апологет е г-н кръстев се страхувам да изчета толкова много текст ...

 65. 65 Профил на Milena
  Milena
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Браво за статията!!!

  Kirilova
 66. 66 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Ако Маркс беше жив към 1988 година, той щеше да се втрещи. Защото, ако беше посетил тогава примерно Залцбург, то щеше да види как работническата класа се радва тъкмо на онези привилегии, за каквито той пише, че ще са присъщи именно на социализма. И добри заплати, и прекрасни условия на работа, и защитени социални права, и безплатно здравеопазване и какво ли още не. И обратното, едно негово посещение в СССР щеше да го накара да побегне презглава.

  Това е така, защото Френската и особено Октомврийската революции силно изплашват, буквално паникьосват онези, които Маркс нарича "ескплоататори". Да си припомним, че според него (което е и правилно) експлоататор е всеки, който присвоява принадена стойност. Затова и тогавашната буржоазия, която е и управляваща класа, взема вярното решение: да споделим с тях част от принадената стойност, ако не искаме да ни я вземат всичката! Защото, страшните примери са налице.

  Затова и периодът от 20-те години до 90-те на миналия век е период, в който управляващите класи във всяка една страна на Запад делят принадената стойност с хората на наемния труд. Освен рязкото подобряване на живота на огромни части от населението, това има и още един, не по-малко важен ефект: служи като допълнително оръжие срещу СССР. Достатъчно беше през 1980 например да сравниш един съветски с един холандски работник и цялата съветска идеология отиваше по дяволите.

  След 1990 някои хора на Запад решиха, че рволюциите вече са невъзможни. Нямаше го вече динамото на Световната революция, марксизмът като идеология бе силно дискредитиран - следователно, управляващите решиха, че повече от достатъчно са делили с подчинениете си принадената стойност. И се започна: по-дълга работна седмица, по-дълъг работен ден, по-късно пенсиониране, по-ниски заплати... Безплатното образование и здравеопазване бяха окачествени като комунистически недомислия, а социалната държава бе обявена за враг на предприемчивостта.

  Резлутатите? Обедняване на все по-големи части от населението, в глобален и локален мащаб, и концентрация на несметни богатства в ръцете на тесен кръг хора.

 67. 67 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 526 Неутрално

  много остаряло мислене, това капитализъм, това комунизъм, бошлаф, написано като за открито партийно събрание

  BG e мини империя на злото.
 68. 68 Профил на Мильо Лудия
  Мильо Лудия
  Рейтинг: 63 Неутрално

  [quote#6:"pag"]Ако Бразилия, Русия, Китай или (не дай Боже) Индия са бъдещето, никак не завиждам на следващите поколения.
  Кръстев може да се поразходи до Бразилия примерно, да види бездомниците, натъркаляни по площада пред катедралата в Сао Пауло, фавелите и пр. "красоти", има и "малко" престъпност. За Индия да не говорим, там след някоя и друга година ще си ходят един другиму по главите и ще си ядат изпражненията, с извинение.
  Китай е на прага на сериозни социални трусове, защото 100 милиона вече живеят прилично, но 1 милиард все още "ядат само гарнитурата", нищо че бачкат като луди, и вече са наясно с този факт.
  Русия се оформя все повече като суровинен придатък на оплакваната Европа и на Китай.
  Мъка, мъка........... [/quote]

  Такива като тебе каквото и да прочетат реагират по един и същи начин. Не се хаби да четеш каквото и да било...като развален грамофон си.

 69. 69 Профил на Хараламби
  Хараламби
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Гледам плебса протегна кални ръчички и написа плоски коментари. Не се мъчете, това е недостижимо за интелектуални амеби.
  В крайна сметка не е лесно да се обясни на бушмени смисъла от климатик в метрото или от това да четеш, много (преди да кажеш нещо).
  За какво ти е да си възприемчив и да знаеш, когато си тарикат и си имаш анцуг?
  Интервюто и анализите са забележителни. Радвам се, че Иван Кръстев се развива.

 70. 70 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Дойде време да се плати социалната политика и стана страшно.

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 71. 71 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#42:"thepirineagle"]разграждането на държавата на благоденствието, което в момента е една от основните тенденции. " Кръстев си го коментира като неизбежно ,но нито дума "защо[/quote]
  Защото в епохата на глобализацията нейното производство не е конкурентоспособно на китайското, индийското и всякаквото азиатско производство. Там хората бачкат в гадни условия за жалки според нас заплати, нямат социални системи като нашите (помощи за безработни, сигурни пенсии, всякакви социални придобивки), но имат висока мотивация да продължават да бачкат така, за да не останат без работа и да се присъединят към мнозинството мизерстващи бедняци. Тъй че благоденствието за всички е обречено - бъдещето на Европа е голям брой бедни бачкатори плюс мизерстващи и умиращи в мизерия старци на фона на малък много богат елит, който живее в изобилие и умира в комфорт. (с добри условия на живеене, грижи, лечение и т.н.)

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 72. 72 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1869 Весело

  До коментар [#69] от "yasen_iliev":

  "Аристократче", една ясенова чепата гьостерица ще ти изясни набързо много "мисли". Ще запееш градил Илия килия, в натюр.
  С "благо"пожелания ...

  !

 73. 73 Профил на Антоний Методиев
  Антоний Методиев
  Рейтинг: 513 Неутрално

  До коментар [#62] от "kihano":

  Това не е нацизъм, нито някакъв вид сегрегация. Точното название е малтусианство. Няма да бъде новата доктрина. Не изглежд целта да е простото ликвидиране на излишните. Прилича на съзнателно търсен ефект на садистичен хедонизъм.

 74. 74 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Изморих се преди да стигна до нещо,което да си заслужава внимонието ми.

 75. 75 Профил на xabren
  xabren
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#66] от "Вишински":

  Кратко, ясно и точно. Браво

 76. 76 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#73] от "Антоний Методиев":

  Да си призная не знам точно, но ми прилича на германския нацизъм. Както германците бяха решили да избиват низши евреи, славяни, цигани и прочее (а между другото по време оно не само германия е била срещу "низшите", цяла зап. европа, особено скандинавските страни и някои щати на САЩ са стерилизирали "генетично низши", което е включвало например, цигани).
  Сега е същото, само делението не е по националност или раса, а по икономически принос, за който като индикатор се взема материалното богатство. Значи ако си богат си допринесъл много за обществото и си "висш" - имаш право на оцеляване. Ако си беден, то явно не си допринесъл и си "низш", нямаш право на оцеляване. Това прозира в съвременната западна (икономическа) идеология, макар и никой да не смее да го каже явно, щото е безчовечно и почива на неверни допускания.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 77. 77 Профил на Master of puppets
  Master of puppets
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Като изключим нясният коментар за Русия, статията предизвиква адмирации. И най-вече с пасажа за реформите. Да - Европа може да използва момента. Какво имаме - САЩ, разчитаща на армия, роялти и надеждата, че умните китайци ще останат. Китай, разчитащ, че компартията няма да допусне средна класа с влияние и че умните китайци ще се върнат. Индия и Бразилия лично аз изобщо не ги слагам в сметките.
  Точно в този момент Европа може да излезе на сцената. За съжаление, от действията на сегашните европейски политици не се вижда дори и грам желание за реформи. Гей парадите и квотите за жени не са такива.

  Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams...
 78. 78 Профил на nikolayo
  nikolayo
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Бъдещето никак даже не е свършило. Само загуби легитимност свръхексплоатацията му като оправдание за липса на настояще.

 79. 79 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 305 Неутрално

  "Елитите са интегрирани в глобалния пазар, те трупат богатството си чрез експлоатацията на природата, а не на хората, като целта на държавата е да неутрализира населението. Това е политика на деполитизация."

  Като едни открадват от други природата - на това "деполитизация" ли се казва ??

 80. 80 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#78] от "nikolayo":
  ++++++++++++++++ кратко и ясно !

  ThePirinEagle
 81. 81 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#66] от "Вишински":

  100% е така ....Можем всички да добавим щриха или две

  ThePirinEagle
 82. 82 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1106 Весело

  До коментар [#71] от "Вени Г.":

  Мдаа , производство изнесено и реализирано от същите западни компании , ноу-хау ,често в комбина или отдадено като франчайз на местни деспоти или синчетата им ; глобален елит и глобален пролетариат : мечтата на Маркс и на мюезините на Новия Световен Ред ,явно
  Тоя филм историците са го гледали вече в античността по време на късната Република и т.н. Империя

  Лично мнение : този път ще бъде по-трудно за някои - имаме си интернет

  ThePirinEagle
 83. 83 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#73] от "Антоний Методиев":
  +++++ дано да не си прав за всичко

  ThePirinEagle
 84. 84 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#77] от "Master of puppets":

  Да ,Европа има потенциал , но дотогава докато някой не го реализира поне частично , си оставаме само с ....."потенциал".....засега си оставаме , било от политици , било избиратели

  ThePirinEagle
 85. 85 Профил на инж.Бъчваров , Казанлък
  инж.Бъчваров , Казанлък
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Информация за размишление: 1. "...Мале , СТРАХ ! ...А после се "обърнаха нещата".../ от текстове на "НЛО" / 2. " Вестоносецът каза на Императорът, че днес "ВАРВАРИТЕ" няма да влязат в ,..., Брюксел . Всъщност нямало никакви "Варвари" пред Портите на ЕС. ...Как ще живеем занапред , Ние Европейците , без Митът за "Варарите"??/моя интерпретация на "В очакване на Варварите"/. 3. "...Там някъде на Земята ,беше паднало някакво небесно "тяло" /комета,ли ии метеорит?/...И нещо в Историческото време на Земята се беше "объркало", в смисъл ,че: МИНАЛОТО , НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО , се "случваха" в едно и също историческо "Време" ...И Човечеството ,преодоляло първоначалният си страх , се научиха да живеят "весело и задружно" ,..., с "Героите" на всичките "исторически времена" ".../от Сценарий на култув руски Филм/...Прощавайте, Господин Кръстев за Тези странни "мисли" . Но и днес Медиите вкупум Ни облъчват с поредните "дози" ШОК и УЖАС "Новинки" , може би ТИНК-ТАНК Анализаторите на Партиите , вече предизборно "пробват" Населението / бъдещи "Избиратели"/ , дали сме податливи на поредните "безумни идеи" ......

 86. 86 Профил на ltk
  ltk
  Рейтинг: 410 Гневно

  До коментар [#2] от "Georgi Yordanov":

  мхм, в най-сложното време в историята точно от това имаме нужда - мъдростта на селяни от преди 2000 г.... ако можеш да се аргументираш без свети книги - давай; ако не - разкарай се моля те, натъжаваш ме.

  You live and learn. At any rate, you live.
 87. 87 Профил на miroangelov
  miroangelov
  Рейтинг: 8 Весело

  Добре изписани думи, авторът, с помощта на питчерът с удобните топки, със сигурност е професионалист и перфекционист и обрисува пълнокръвно (в жанр псевдо-анализ) една значителна част от топящото се като ледниците минало. Той обаче е достоен за уважение мъж, който защитава единствено правото си и на бъдещи ергономични полюшвания в стола, в кабинета от луксозното, виенско гнездо. В никакъв случай не мога и не бих искал да го посоча като патологичен лъжец, и не защото съотборниците му размахват бата. Аз пък играя тенис. Инструментариумът на науките „социология” и „политология”, включва задължителното ползване на „лъжата” като способ, поне в една от всичките и форми и/или цветове. Понякога, както в случая, лъжите са цял комплекс, покриващи се една с друга, логически изключващи се, дори, но омагьосващи в крайна сметка верните читатели- последователи до приказен, утопичен…ъъц, реален либерал- демократизъм? Постоянна бразилска самба? Робски мандарин? Или индийска, кастова многобожественост?
  Ала- бала- ници са ми думите, май ( декември всъщност приближава) Ами неговите, я четете внимателно, моля ви. Сега пак идва и моя ред в наизмишльотването:
  Върнала се, след изтощителен път, червена шапчица (кризата) в старата гора (ЕС) и веднага решила да посети престарата си роднина: „ Добро утро, бабо (и младите консуматори, да), имам за теб Коледни подаръци!”. „Но сега е привечер, чедо, лято е, каква Коледа!?”, почудила се, че се и поуплашила, не на шега бабата. „Свиквай, дърто, след 1989 не ни пука. И приказките ги разказваме, както им изнася на разказвачите. Аз вече съм послушно, тяхно момиче. Не забелязваш ли, че имам нов фейс?”. Бабата погледнала в мрежата, плахо се съгласила и тихо, тихо запитала: „Ами вълка и ловеца?”. „ Вълкът и ловецът, бабо, участваха в една друга приказка, в пустинята (правилното време не е минало свършено), но това теб не те интересува. Ако толкова искаш да бъдеш изядена, ще ти пратим я дракон, я персийска подивяла котка, или в крайна сметка ще уго(д)им сибирския тигър. Ето ти кошница с ейпъли. Спокойно, ще ни ги изплащаш на части , от удобствата тук ще се лишаваш, няма как. Весели празници с приложенията и хубава Нова година.”
  Дали пък „бабата” не получила масиран инфаркт, ведно с инсулт след срещата? И нея ли реанимираха отново „любезните разказвачи” с вливане във вените на животоспасяващото „преодоляване спомена за внучката чрез забрава” ? Естествено, че срещу нови дребни удръжки от удобствата. Твърде изгодна цена..
  В минали времена, тази приказка е била разказвана и така: „Вълкът подлъга червената шапчица и… изяде и нея, след бабата”. След години, мащабите се променят, историята също е изменена, макар и незначително: „ Ловецът уби вълка и всички ( живи и умрели) заживяха щастливо”.

  Бих искал да кажа нещо на автора и не само на него. Имам усещането, мисля си, че скоро, ама много скоро, може да (ще) се надигне една приказна вълна на сушата, която ще да е пълна и със знаещи и с можещи творци на по- хубави истории. И нито ловци, нито вълци, още по- малко граници, ще бъдат в състояние да спрат тази истинска, свободна, човешка стихия. Спокойно, звездите ми подсказват, те няма да късат и задраскват миналото, ще си носят бели листи и моливи за рисуване на собственото си бъдеще.
  От „рибите”… благодарим за мрежата и фейса.

 88. 88 Профил на petkanka
  petkanka
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Г-н Кръстев е старшно деградирал. Той нарича "капитализма" система,също както комунистите говореха. Капитализма изобщо не е система,нито политическа,нито идологическа,нито стратегическа,а просто начин на икономическата(стопанскат) дейност на хората. Комунизмът също не е никаква система,в анй-добрия случай,"СИсТЕМА НА ЗЛОТО-КРЪВ И РАЗРУШЕНИЯ".
  Думата система има научна стойност,какво научно има при комунистическата дикаттура,какви научни критерии има при пълни дегенерати-убийци,измамници,терористи,бандити,атемтаори и пр.


  Иван Кръстев се оказа апологет на новокомунистическата пропанганда.
  Китай каква държава е-капиталистическа,или комунистическа?????
  Държавата е тиранична,дикатторска,китайските комунисти са узурпоирали властта тотално и не позволяват съществуването на политически парттии. А икономиката им си еабсолютно капиталистическа. Следователно,комунистичесия режим няма нищо общо с принципа на производството(икономикат).

  Значи Китай си хем комунистическат,хем капиталистичекса,така ли е бе Г-н Кръстев. Язък,че навремето говореше много по-научно-систематично....

 89. 89 Профил на petkanka
  petkanka
  Рейтинг: 395 Неутрално

  пълен циник,комунистъически ментор е Кръсте,Запада бил изгубил любопитството си.... Иди в Москва и виж дали руснаците са загубили лщбопитството си към Щатите и Запада.
  Кръстев е в режим на деградация,комунистическа.

 90. 90 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Не препоръчвам тази статия

  Amizade
 91. 91 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1409 Любопитно

  http://www.youtube.com/watch?v=TJw9sKg4Z_0

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 92. 92 Профил на Vladimir
  Vladimir
  Рейтинг: 450 Разстроено

  Много жалко, но Иван Кръстев не е вече тоя, който беше. Съжалявам, че е починал предишния, Бог да го прости!

 93. 93 Профил на АРИСТОТЕЛ 384
  АРИСТОТЕЛ 384
  Рейтинг: 443 Любопитно

  До коментар [#76] от "kihano":

  И на мен ми прилича точно на това,държавата е за богатите,другите просто съществуват. Тъй като в наши дни всичко се купува и всичко се продава...И, разбира се във никакъв случай не трябва да се интересуваме до колко това е качествено.

  Най-печалното при младото поколение е, че аз вече не съм част от него!
 94. 94 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#93] от "aristotel384":

  Така е, казва му се плутокрация.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 95. 95 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 765 Неутрално

  "взаимното подобряване" на -измите най-добре се види в историите на Корея, Палестина, Египет, Унгария, Полша, Виетнам, Ангола, Чили, Афганистан и некои други щастливи потребители на взаимното подобрение.

  иначе, като изключим този и няколко други по-примитивни провокации, човекът предизвиква дискусия и размисъл по един интересен начин.

  Иван Кръстев е ерудит и въобще интересен човек.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK