Новият авторитаризъм (част I)

Иван Кръстев по време на конференцията TEDxBG

© Владимир Петков

Иван Кръстев по време на конференцията TEDxBGПубликуваме първа част на текста на Иван Кръстев от портала "Култура" с позволение на редакцията. Четете втората част в следващите дни. 


В началото на 1991 г. като млад изследовател от България, все още обзет от революционните страсти на 1989 г., седях в библиотеката на Оксфордския колеж "Сейнт Антъни", където четях класическото изследване на Мартин Липсет Политическият човек. В това незабравимо време четенето на вестници беше много по-вълнуващо от четенето на политически изследвания и може би затова тогава анализът на Липсет ми се стори безспорно задълбочен, но и малко тривиален. Днес вече знам, че такава е съдбата на всяка класическа книга в социалните науки. Чувстваш, че си ги "прочел" още преди да си отгърнал първата страница, а колкото по-революционни са били нейните заключения в момента на публикуването, толкова по-банални и очевидни изглеждат те десетилетия по-късно. Затова при първата ми среща с книгата на Липсет не бях особено впечатлен нито от книгата, нито от нейния автор.


Четейки Липсет сега, откривам не само оригиналността на неговата мисъл, а и невероятната сила на неговата личност, което е още по-удивително. Липсет въплъщава един характерен тип интелектуално присъствие, чиято липса днес се усеща много силно. Той привлича както с присъствието си, така и със задълбочеността си. В работата си като изследовател той работи и публикува почти по всеки въпрос, който представлява интерес за него. Той прекосява границите между научните дисциплини с лекотата на балкански контрабандист. Последователен, без да бъде догматичен, политически, без да бъде партизански, той оказва влияние както върху академичните среди, така и сред широката публика. Накратко, той е един от най-видните представители на забележителното поколение американски интелектуалци, отдали се на това " да спорят със света"[1].
В автобиографичното си есе Редовна работа Липсет пише:


Като троцкист или социалист по време на учението ми в гимназията и университета ме вълнуваха три въпроса. Най-важният от тях беше: защо болшевишката революция в Русия е довела до появата на потисническо и експлоататорско общество?… Втория въпрос беше: "Защо движението на  демократичния социализъм… не успя да проведе последователно политики, които да насърчат социализма?… И третият голям политически въпрос, който ме вълнуваше, беше: защо в Съединените щати никога не се появява влиятелна социалистическа партия?… Търсенето на отговори на тези три въпроса повлия върху цялата ми академична кариера"[2]


Това е добър пример за изследователите от нашето поколение, дори когато изпитваме съмнение в отговорите, до които достигаме. Затова ще се опитам да отговоря на три въпроса, които отскоро ме вълнуват: 

1) Защо авторитарните режими оцеляват в епохата на демократизация?
2) Защо политическата наука не успя да предвиди тяхната устойчивост? 
и 
3) Защо е толкова трудно да се противодейства на съвременния авторитаризъм?


Повечето от наблюденията ми се основават върху опита на посткомунистическа Русия. Фокусирането върху Русия в анализ, посветен на предизвикателствата на новия авторитаризъм, може за някои да се стори изненада, тъй като трябва да признаем, че историческият миг на Русия вече е отминал. Политическият изследовател Стивън Холмс твърди, че "идеологическото противопоставяне между демокрация и авторитаризъм, наследено от Студената война, повече замъглява, отколкото помага при изследването на руската политическа действителност"[3]. Това означава, че дихотомията между демокрация и авторитаризъм не е от голяма полза за разбирането на природата на настоящия режим в Москва – това е слаба държава със слабо общество.


Русия трудно може да бъде дадена за пример, чрез който да се обясни привлекателността на новия авторитаризъм, тъй като не тя залага тенденциите, когато става дума за връщането на авторитаризма на мода. Днешният руски авторитаризъм изглежда неясен и безвкусен, сравнен с китайския капитализъм с комунистическо лице. Докато китайците експериментират и опитват, руснаците тъпчат на едно място. Русия е изгубила не само статута си на велика сила, тя е изгубила и ореола си на тайнственост.


Лесен за употреба авторитаризъм 


И все пак защо след като Русия нито задава тенденциите, нито е интелектуална загадка, трябва да се фокусираме върху нея, ако искаме да разберем парадоксите на модерния авторитаризъм? Могат да бъдат посочени три причини за това.


На първо място, както отбелязва Робърт Кейган, Русия е държава, в която историята едновременно свърши, но и се завърна.[4] От тази гледна точка, политическият опит на Русия през последните две десетилетия има ключово значение за нашето разбиране както на демокрацията, така и на автокрацията. Руското развитие от 90-те години на ХХ век формира очакването ни за глобален напредък на демокрацията, а провалът на демократизацията през първото десетилетие на ХХІ век накара мнозина за преосмислят възгледите си за бъдещето на глобалната демократична революция. Затова и осмислянето на объркващата природа на Путиновия авторитаризъм може да ни каже повече за посоката, в която върви света, отколкото осмислянето на причините за популярността и успеха на китайския авторитаризъм.


На второ място, Русия е важна, защото очертава контурите на новия конкурентен авторитаризъм. Руският режим е само умерено репресивен. Путиновият авторитаризъм е "вегетариански". Макар политическата репресия да съществува, а организациите за защита на правата на човека старателно да документират преследванията над журналисти и над други противници на режима, все пак трябва да признаем, че мнозинството руснаци днес живеят по-свободно от всяка друга епоха в тяхната история. Те могат да пътуват, свободно могат да сърфират из мрежата -  за разлика от Китай или Иран, правителството в Русия не се опитва да контролира интернет, а руснаците имат свободата да правят бизнес, стига да си платят данъка "корупция". За разлика от Съветския съюз, който беше едно самоизолирано общество със затворени граници, днешна Русия е отворена икономика с открити граници. Всяка година в чужбина пътуват почти десет милиона руснаци.


Наред с това Путиновият режим не е идеологически. Показателна е съдбата на концепцията за "суверенна демокрация", която беше най-амбициозният опит, извършван досега от Кремъл за формулирането на определена идеология. Путиновият Кремъл направи всичко възможно, за да конструира колективни идентичности и да експлоатира националистическите чувства на носталгия към Съветския съюз, но честото повтаряне, че Русия не може и не трябва да бъде наставлявана от Съединените щати, не е идеология. Лекотата, с която руският елит наскоро замени лозунга за "суверенна демокрация" с този за "модернизация" е пример за постидеологическия характер на настоящия режим. Той се опитва да се представи като вариация, а не като алтернатива на западната демокрация, приспособявайки някои ключови демократични институции, най-вече изборите, към собствените си цели.


На трето място, за разлика от китайския режим, който е устойчив, защото и елитите, и народът го възприемат като успешен, Путиновия режим оцелява, независимо че и елитите, и обикновените хора го намират за еднакво нефункционален и непривлекателен. Проведено от руския център "Левада" изследване показва, че мнозинството руснаци възприемат сегашната ситуация като стагнация. Парадоксът на днешния руски авторитаризъм се състои в това, че както неговите привърженици, така и неговите противници го възприемат като провал. Защо тогава хората приемат с готовност този "зомби авторитаризъм", вместо да поискат демократична промяна? Това е същинският въпрос, който Путинова Русия поставя пред света.


Противоречивата природа на руския авторитаризъм, който е едновременно стабилен и нефункционален, отворен за света и лишен от идеология, може в най-голяма степен да ни помогне да разберем защо авторитаризмът успява да оцелее в епохата на демократизация и защо е толкова трудно да се противодейства на съвременните авторитарни режими.


Неочаквана издържливост 


Първо, нека се обърнем към въпроса защо теоретиците на демокрацията останаха слепи за променливата и устойчива природа на авторитаризма.


Сред многобройните книги и статии на Сиймор Мартин Липсет има една, която остава сравнително непозната. Става дума за малка книга, написана през 1994 г. в съавторство с унгарския философ и бивш дисидент Дьорд Бенс[5]. Това есе си поставя за цел да направи принос не към теорията, а към самооценката на теоретиците. Въпросът, който това есе си задава, е защо политическата наука не успя да предвиди рухването на комунизма.


Липсет посочва две основни причини за това. Първо, по време на Студената война на Запад се формира идеологическият консенсус, според който съветската политическа система е стабилна. Политическата десница смята, че тази стабилност на съветската система се дължи на ефективната репресия, като тя е склонна да описва съветските институции – като КГБ или армията – като безмилостни, умни и ефективни. Това е заблудата на десницата. Политическата левица, възприемайки идеята, че Съветският съюз е егалитарно общество, което осигурява безплатно образование и здравеопазване, от своя страна е склонна да преувеличава легитимността на съветската система. Това е заблудата на левицата. Затова макар десницата и левицата в годините на Студената война да спорят почти за всичко, свързано с оценката на комунизма, и двете течения приемат за даденост, че Съветския съюз ще продължи да съществува.


Втората причина, посочена от Липсет и Бенс, са институционалните предразсъдъци на изследователите на съветския свят. Политическите изследователи са станали експерти върху начина на функциониране на съветската система, което ги е направило слепи за възможността тази система да рухне. Политическата наука от епохата на Студената война просто приема съществуването на Съветския съюз за даденост. А идващата криза се предусеща от хората извън академията – журналисти, дисиденти, политически активисти.


Както историята показа, Съветският съюз не беше чак толкова стабилен, колкото допускаха съветолозите. Той изглеждаше предопределен за вечен живот, докато внезапно той не започна да се разпада. Изненадващото развитие от 1989 г. показа на учените, че привидната "твърдост" като камък на СССР всъщност винаги е било нещо много крехко и измамно. Това, което всички мислиха, че е създадено от стомана, се оказа изградено от хартия.


Също както някога съветолозите споделяха убеждението за вътрешната стабилност на комунистическите режими, така много от теоретиците на демокрацията след края на Студената война са склонни да гледат на днешните авторитарни режими като крехки и нетрайни. Всеки опит за осмисляне на природата на новите авторитаризми като тези в Русия или Китай, трябва да започне с критичен подход към твърдението, че авторитарните режими са предопределени да бъдат изхвърлени на бунището на световната история.


Доминиращото убеждение за преходния характер на тези режими беше изказано най-добре от Самюъл П. Хънтингтън, който през 1991 г. написа, че "либералният авторитаризъм не е стабилна система, това е наклонена сграда, която не може дълго да остане в равновесие". [6] Ако авторитарните режими "не се представят добре, те ще загубят своята легитимност, тъй като това е единственото им оправдание да задържат властта. Но… ако те се представят добре в социалната и икономическата област, те насочват обществените очаквания към по-голямо политическо представителство, които не могат да бъдат удовлетворени без това да доведе до смъртта на тези режими."[7]


Какво ни прави толкова убедени, че днешните авторитарни режими са толкова нестабилни? Първият аргумент е част от сърцевината на теорията за модернизацията, и може да бъде наречена "хипотезата на Липсет". Теоретиците на модернизацията са склонни да гледат на демокрацията като на задължителен елемент от процеса на модернизацията, както урбанизацията, индустриализацията и секуларизацията. В своето основно изследване Липсет защитава мнението, че високите доходи и икономическото развитие увеличават възможността за устойчивост на демокрацията. Той също така споделя убеждението за взаимната връзка между демокрацията и капитализма. Следователно глобалното разпространение на капитализма и безпрецедентното повишаване на доходите в развиващите се държи подсилва очакванията за преходния характер на авторитарните режими. Скорошни изследвания също подкрепят мнението, че колкото по-богати стават едни общества, толкова по-благосклонно те започват да гледат на демокрацията.


Вторият аргумент за западането на авторитарните режими може да бъде описан като "ефектът на отварянето". Иън Бремер формулира това доминиращо мнение, като в своята добила голяма популярност книга Кривата защитава възгледа, че единствено демокрацията може да бъде устойчива в условията на свободна търговия, свободно пътуване и свободен достъп до информация. [8] Ако автократичните режими искат да бъдат стабилни, те трябва или да затворят своите "граници" (не само географските си граници, но и многобройните начини, чрез които те се отварят за външния свят) или трябва да отворят политическите си системи.


Третият аргумент, който подкрепя тезата за преходността на авторитаризма, е "аргументът за имитацията". Както вече казахме по отношение на Русия, нейните авторитарни ръководители през последните две десетилетия се опитваха да имитират наличие на демократични институции и да използват демократичен език. Провеждането на избори, според тези управляващи, прави самите тях по-приемливи и отслабва международния натиск за реална промяна. Защитниците на аргумента за имитацията смятат, че самото възприемане демократични институции, независимо от формата и степента на тяхното проникване, неизбежно излага авторитарните режими на риск. Както Чехов съветва колегите си драматурзи: "Ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението". Според политическите изследователи, ако авторитарните режими започват да провеждат избори или да възприемат други демократични институции – колкото и ограничено и по манипулативен начин да го правят, накрая тези институции "ще гръмнат". Наличието на демократични институции, колкото и измамни да са те, накрая ще засегне авторитарните режими точно там, където ги боли най-много.


Промяната в международната ситуация, т. е. ефектът на "геополитическото затопляне", дава още един аргумент в подкрепя на очакването, че авторитарните режими няма да оцелеят в епохата на демократизацията, както и динозаврите не са успели да преживеят Ледниковия период. Разпадът на Съветския съюз и края на Студената война лиши автократите от техните външни покровители.


Всички тези аргументи накараха мнозинството политически изследователи от края на двадесети век да споделят убеждението, че автократичните режими са осъдени на провал. И макар краят на авторитаризма да бе предсказан отдавна, той все още не се е случил. Защо авторитарните режими успяват да оцеляват и дори да процъфтяват в епохата на демократизация, е въпрос, на който тепърва ще трябва да дадем отговор.


Бележки
[1] Фразата е заемка от заглавието на документалния филм от 1997 г. Arguing the World (В спор със света),режисиран от Джоузеф Дорман за Riverside Film Productions.
[2] Seymour Martin Lipset, "Steady Work: An Academic Memoir," Annual Review of Sociology 22 (1996): 2–3.
[3] Stephen Holmes, "Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия". Мемориални лекции Джу. София, ноември 2010.
[4] Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams, (Завръщането на историята и краят на мечтите), София,  Обсидиан, 2008.
[5] Seymour Martin Lipset and Gyorgy Bence, "Anticipations of the Failure of Communism," Theory and Society 23 (April 1994): 169–210.
[6] Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 137.
[7] Larry Diamond, "Introduction: Persistence, Erosion, Breakdown, and Renewal," in Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset, Democracy in Developing Countries: Asia (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1989), 39.
[8] Ian Bremmer, The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, (New York: Simon and Schuster, 2006.)


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (161)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Over
  Over
  Рейтинг: 673 Неутрално

  Политика и истина са две напълно изключващи се понятия.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5265 Неутрално

  струва си да се прочете ! но втора част е желателно в почивен ден !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5265 Неутрално

  До коментар [#1] от "Over":

  а у нас си пречат и с морал и законност !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4273 Неутрално

  "Парадоксът на днешния руски авторитаризъм се състои в това, че както неговите привърженици, така и неговите противници го възприемат като провал. Защо тогава хората приемат с готовност този "зомби авторитаризъм", вместо да поискат демократична промяна? Това е същинският въпрос, който Путинова Русия поставя пред света."

  Умом Россию не понять,
  Аршином общим не измерить:
  У ней особенная стать —
  В Россию можно только верить.

  Тези четири стиха разплитат руския възел по-добре от томове кремлинологични анализи. Когато аргументът излезе извън границите на рациото, думите са безсилни.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Вероятно в следващите глави ще разкаже за контактите си със Сорос и какво е правил месеци наред в централата на "Отворено общество" в Будапеща на негова издръжка.
  Какви интелектуални терзания го свързват със Сорос?

  Има ли живот след демокрацията ?
 6. 6 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "Фокусирането върху Русия в анализ, посветен на предизвикателствата на новия авторитаризъм, може за някои да се стори изненада, тъй като трябва да признаем, че историческият миг на Русия вече е отминал."

  Щях да пукна от смях, като прочетох горното

  Не съм магаре;-)
 7. 7 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4273 Неутрално

  [quote#5:"mediator37"]какво е правил месеци наред в централата на "Отворено общество" в Будапеща на негова издръжка.[/quote]

  Това е аргумент в стил "квартален отговорник от 60-те".

  Ти изобщо прочете ли статията и разбра ли какво пише в нея, или при прочитане на името на автора у теб се задействаха милиционерските инстинкти?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 8. 8 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Статията е разтягане на локуми!

  Всеки може през неговата призма, а на Иван Кръстев е доста чудновата. Син на комунета, той от малък е закърмен с тоталитаризъм, но нас ще ни учи що е то демокрация???

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 9. 9 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  много ми харесва текста и Кръстев по принцип, но е по-смислено хора като него да заемат позиция по болните теми за нашето общество, отколкото тези хубави, но общи приказки. speaking truth to power?

 10. 10 Профил на focusnik
  focusnik
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Предполагам, че подобни текстове са предизвикали Гьоте.
  "Теорията, приятелю мой, е сива работа,
  вечно зелено е дървото на живота !" ("Фауст"

  Авторитарното управление ( тук са и диктатурите) са най-ефективните системи за управление от математическа гледна точка. Взетите решения се осигуряват ресурсно (независимо от цената) и се изпълняват безпрекословно . На това се държат армиите от хилядолетия.
  Проблемът на подобни системи е в подготовката на решенията и оценката на резултатите (обратната връзка)! Натрупването на грешки без корекция води да крахът на подобни системи. А иначе могат да си просъществуват много дълго.

 11. 11 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 616 Неутрално

  А всичко е толкова простичко - в страни, където народът няма поминък и достойно заплащане, където всяка монета му е дадена като подаяние, а не като заплащане за честен труд, където бизнесът е функция на властта, а властта е функция на изборни измами чрез пряко или косвено купуване гласове, където не управлява интелигенцията, а недоучени милиционери, пожарникари и кагебисти, където религията е различна от морала, защото такъв няма, където цели етнически групи се потискат образователно, здравно и им се плаща за да не могат да излязат от мизерията си, където армията и полицията не работят, а са облечени и заплатени по-добре от учители, лекари и средна класа, където не с труд и ум се става богат, а само чрез присвояване на обществени средства, където има или е имало уродлив социализъм-комунизъм, който раздели хората от собствеността върху земята и средствата за производство и ги направи едните роби, а другите обект на кражба...
  В ТАКИВА СТРАНИ - МИЗЕРИЯТА, ПОРАЖДАЩА ЗАВИСИМОСТИ Е ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ!

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 12. 12 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 803 Неутрално

  В началото на 1991 г. като млад изследовател от България,
  ============================================
  По правилно - като млад послушник в АОНСУ към, ЦК на БКП . Ако потъркаш някой наш дЕсидент, ще откриеш под псевдолиберализма ярък марксист - ленинец, истински верен син на партията.

 13. 13 Профил на babagicka1
  babagicka1
  Рейтинг: 450 Весело

  "Защо авторитарните режими успяват да оцеляват и дори да процъфтяват в епохата на демократизация, е въпрос, на който тепърва ще трябва да дадем отговор."
  Ей това е да си учена глава - толкова много празни приказки само за да си признаеш че нищо не знаеш....,може би във втора част нещо ще се изясни , чакам с нетърпение....

 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4273 Неутрално

  [quote#12:"Каишков"]По правилно - като млад послушник в АОНСУ към, ЦК на БКП . [/quote]

  Да ти кажа честно, очаквах малко повече от теб, но явно съм се лъгал.

  Обикновен сержант от Народната милиция.

  Толкова можете, това правите.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на babagicka1
  babagicka1
  Рейтинг: 450 Весело

  Добре казано маrquis .... обичам те......

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 803 Неутрално

  [quote#14:"Norman Granz"]Да ти кажа честно, очаквах малко повече от теб, но явно съм се лъгал.
  [/quote]
  Не се ядосвай за съвипускниците си (колко хубав съветски термин), не се срамувай, че си бил "слушател" в тази велика партийна школа. Пък и Кръстев е син на Йото Кръстев, перестройчик - апаратчик, той ако не уреди сина си, кой. Аз пък от теб никога нищо не съм очаквал. Не се напъвай излишно.

 18. 18 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  Превес на вътрешните сили в процеса на Модернизация на обществата

 19. 19 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Отговорът, който задава Кръстев, е в една максима на Сенека: "Робството държи малцина, мнозина се държат за него!".

 20. 20 Профил на Петя Сотирова
  Петя Сотирова
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Защото да мислиш като човек и гражданин е усилие, а пък да действаш като свободен човек и гражданин си е направо голям зор. А да ядеш и пиеш и да се размножаваш си е проста задача - затова няма да дойде края на авторитаризма.

 21. 21 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  До коментар [#9] от "owen":

  Каква позиция да заема "по болните теми за нашето общество"?
  Основното е ясно като бял ден - общество, което е загубило моралните си ценности. Кой ще ги възстанови? Институцията, призвана за тази работа е българската православна църква. За съжаление, тази църква е пропаднала в тази си основна мисия.
  Като следствие - у нас всеки се спасява поединично, според разбиранията и възможностите си. Възможности за бъдеще? Без морал - никакви.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 22. 22 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#14] от "Norman Granz":

  И ти ли си кадър на АОНСУ, че защитаваш Кръстев? Или всички бивши доносници на ДС се защитавате по дефолт?

  Кръстев не е засегнал една важна черта на българския модел, а именно , че бивши комунета или техни синове почнаха да правят демокрацията в България!

  Правят те, дялат усилено, но повече от едно недоносче на капитализъм и демокрация те не са способни да създадат!!

  Мила българска картинка!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 23. 23 Профил на cucing
  cucing
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Хубаво е да севпускаш в дълбокомислени анализи!
  Особено, ако откриеш някой автор писал нещо си преви време, което според теб, пасва идеално на сегашната действителност.
  да приказваш надълго и на широко за ваторитаризма си е благодатна работа, те ти Кита, те ти Русия да не говорим за КНДР и другаря Ким, пък може и по-наблизо да погледнем - в България какво е - авторитаризъм или просто мутрофеодализъм, не знам.
  Но освен разсъждения и заключения, че в Русия бил "ветгетативен", демек зеленчуков и хвалебствията за върпросният Липсет, другите разсъждния, са отвлечени и мъгляви.
  задават се три въпроса, но отговорите са: "някъде там". Следващите поколения ще ги получат.
  Света иска ясни, прагматични решения в политиката, строежа на управленията в различните държави и общества, но може би както е казал чичко Маркс - трябва да чакаме количествени натрупвания!
  С една дума - добре написан анализ, но без реално приложение!

  ура и да живей!!!
 24. 24 Профил на bally
  bally
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Защото "интелектуалците" първо ги пробутват на обществото като много готини, а после "анализират" авторатиризма им

 25. 25 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Да, статията е достъпно представена за общо образована публика, но слаба като академичен текст, въпреки неколцината референции и не нея искам да обсъдя по същество, а какво стои зад нея, защо се публикува точно сега, в този политически момент.
  Иван Кръстев е неортодоксален "академик" - четящ ерудит без дисертация, заемащ академични постове (като този в АйВи М във Виена http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&;task=view&id=31&Itemid=105 ), не само заради знанията си но и заради верноподаничеството си на либертарианските идеи, пропагандирани в България най-вече от Сорос и от присъдружните фондации които прави, в т.ч. и Центъра за либерални стратегии.
  Тази му статия и скорошните му писания малко сменят посоката, само донякъде и са пропаганда за това защо не можем да живеем без авторитаризъм и защо той е витална част от демокрацията.
  Накратко, Кръстев е политически глашатай с академични одежди, легитимира поредната форма на политически режим. Както казва самия той в края на 80-те това бяха новите леви, през 90-те до към средата на 2000-те години това беше ултранеолиберализма, а сега е модерният авторитаризъм. Спокойно можем да го привидим като интелектуалното лице на Бойко Борисов, ако Бойко е профана политик, авторитарът говорещ с речника на "матрияла", Кръстев интелектуалецът академик, говорещ и привличащ (за каузата на такива като Бойко, Путин и сие), образованите и неособено рефлексивните хуманитари. Бойко и Кръстев са едно лице с два гласа, говорещи на две различни публики. с различни думи и похвати.

 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4273 Неутрално

  [quote#20:"petrana6"]Защото да мислиш като човек и гражданин е усилие, а пък да действаш като свободен човек и гражданин си е направо голям зор. А да ядеш и пиеш и да се размножаваш си е проста задача - затова няма да дойде края на авторитаризма.[/quote]

  Българските диктаторчета се учат от "братушките": ядене и пиене за народа, бози и промиване на мозъци по телевизора, шише ракия (водка) решава всички проблеми и никой не се замисля как се източва националното богатство, къде отиват парите за пенсии, защо в Русия има хора с по 15-20 милиарда долара, след като минималната заплата е 150, защо изобщо руската икономика е доларизирана и никой уважаващ себе си човек не си купува и проститутка с рубли, и т.н.

  Руското общество е приведено от вековете робство и крепостничество в състояние на кататония, на заучена безпомощност - аз лично съм разговарял с руски евреи в Израел и Щатите, които са в състояние да направят великолепен анализ на престъпленията, извършени от техните управници, но когато ги попитам защо интелигентни и мислещи хора като тах се примиряват с това, отговорът обикновено е неясно смутолевяне, придружено с навеждане на очи и бърза смяна на темата.

  Тези хора продължават да се страхуват от дългата ръка на режима, макар от години да живеят в свободни общества. Това е едно зашеметяващо откритие, което до днес не мога да си обясня.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27 Профил на Симо
  Симо
  Рейтинг: 1338 Неутрално

  Ей, това е. Много е написал и нищо не е казал. Тоя човек хич си няма на идея какво се случва в света и как се държи власт.

 28. 28 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#1] от "Over":

  Държавата не може да съществува БЕЗ политици и политика, защото ще настане анархия и връщане към кроманьонците. Ганди лъжец ли е бил?

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 29. 29 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#27] от "Симо":

  Чети речите на Ким и бъди задоволен интелектуално.

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 30. 30 Профил на Patilan
  Patilan
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Кофти е човек който няма какво да напише - да пише.

  И второ, соца се разпадна по икономически причини, а за икономика не каза нищо !!!

  I'm my worst enemy!
 31. 31 Профил на paolo51
  paolo51
  Рейтинг: 506 Неутрално

  В неделния ден при Люба Кулезич имаше трима анализатори, които се опитваха по почерка, по дланта или по други белези да анализират даден политик, в случая ББ. Проблема и дразнещото за мене беше че те анализираха след като знаеха че и дланта и почерка и другите неща са на ББ, а не на неизвестно за тях лице. Е и аз без да съм професионалист по разчитане на почерци бих анализирал с голяма вероятност какъв е характера на нашия министър председател. Нещо такова е и разсъждението на филисофа, или там както го именоват Иван Кръстев, който в никакъв случай не е глупав човек. Въпроса е че това е разсъждение пост фактум, на нещо вече състояло се и въз основа на вече прочетено тълкуване от друг преди него. Преразказа и внасянето на допълнителни лични разсъждения не ни помага кой знае колко, защото аз бих искал да чуя смислено за какво бъдеще се подготвяме. По същество първата част е преразказ на прочетеното от цитираната книга и украсено с характерната иванкръстевска разказвателност. Дано втората му част е по-полезната за непросветената публика, нечели книгите от библиографската извадка (между които съм и аз).

 32. 32 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  До коментар [#8] от "Курт Деликуртев":
  Щуцер, то всеки в България е роден в тоталитаризъм, с изключение на родените след 89 г. Или ти претендираш, че си изключение?

  Gunter glieben glauchen globen
 33. 33 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  [quote#4:"Norman Granz"]Защо тогава хората приемат с готовност този "зомби авторитаризъм", вместо да поискат демократична промяна?[/quote]
  Защото единствените опозиционери, на които могат да разчитат искат да върнат Русия във времената преди Путин, тоест да я направят такава, каквато е била през 90-те години. Хората като чуят и изпадат в ужас - отиват да гласуват за Путин, който изведе Русия от бедствието, което докара Елцин.

 34. 34 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  [quote#33:"Отнесен"]искат да върнат Русия във времената преди Путин, тоест да я направят такава, каквато е била през 90-те години[/quote]
  Каква е била Русия през 90-те?

  Gunter glieben glauchen globen
 35. 35 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#25:"province2001"]Накратк, Кръстев е политически глашатай с академични одежди, легитимира поредната форма на политически режим.[/quote]

  С други думи, с неговата уста говори олигархичната клика, управляваща България, а това, което говори, очертава бъдещето, приготвено ни от тази клика.

 36. 36 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  "защо болшевишката революция в Русия е довела до появата на потисническо и експлоататорско общество?… Втория въпрос беше: "Защо движението на демократичния социализъм… не успя да проведе последователно политики, които да насърчат социализма?… И третият голям политически въпрос, който ме вълнуваше, беше: защо в Съединените щати никога не се появява влиятелна социалистическа партия?…"

  Тези въпроси са по-интересни за мен. Дали Кръстев ще отговори на тях във втората част?

  Gunter glieben glauchen globen
 37. 37 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  [quote#34:"g_t_DimebagDarrell"]Какв е била Русия през 90-те?[/quote]
  Ужасна.

 38. 38 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#8] от "Курт Деликуртев":

  много е слабо, да не признаваш някого, защото баща му/дядо му бил еди какъв си. Синовете на алкохолици често са пълни въздържатели.

 39. 39 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  До коментар [#37] от "Отнесен":

  В какъв смисъл?

  Gunter glieben glauchen globen
 40. 40 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#37] от "Отнесен":

  Не много по-ужасна от обичайното, но да.

 41. 41 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  [quote#39:"g_t_DimebagDarrell"]В какъв смисъл?[/quote]
  Във всякакъв. Уличния бандитизъм беше с потресаващи мащаби. Тероризма също. Наркоманията също. Финансови измами тип "пирамиди" редовно. Ресурсите се крадат масово и се продават на западна Европа почти без пари. Войни и сепаратизъм до шия, а армията в окаяно състояние (подводници потъват, ракетите нарязани на парчета).

 42. 42 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  [quote#40:"ungeheuer"]Не много по-ужасна от обичайното, но да.[/quote]
  Ще е добре да поговорите с някой руснак, да ви обясни разликите между 90-те и сега.

 43. 43 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Основната методологична грешка при разглеждането на горните въпроси е, че демокрацията, свободният пазар се раглеждат като някакви универсални, вечни ценности, които са пригодими при всички ситуации, при всички народи. Основна грешка! Защото в общественото развитие на един народ най голяма роля играят неговите особености, а не привнесени и изкопирани идеологически модели!

 44. 44 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#30] от "Patilan":

  Последното заради което се разпадна соца бе икономиката. Разпадна се, защото нямаше добра система за подбор на кадрите и на върховете на властта изплува шлака като Горбачов. Ако беше само икономиката, при базата която имаше и образованите кадри кадърен вожд щеше да изпревари Запада за 5 години.
  Този проблем руснаците го имат и сега и още не са го решили, което може да им коства много скъпо.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 45. 45 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#38] от "ungeheuer":

  Цъ, вековният народен опит е казал - крушата не пада по-далеч от дървото.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 46. 46 Профил на tripraseta
  tripraseta
  Рейтинг: 229 Неутрално

  То бива простотии от Кръстев, ама чак толкоз ... И пак Русия виновна. Абе палячо си е и това е. НАГЪЛ палячо!

 47. 47 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#42] от "Отнесен":

  то и България е по-добре отколкото 90-те но не бих го квалифицирал като "добре". Иначе съм съгласен, че в момента е по-добре, но въпросът е на какво се крепи в момента - доста е крехка.

 48. 48 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#28] от "Хипчо":

  На фона на сегашното упавление, анархията ме устройва отлично. Е, милиони безполезни микроби като Кръстев ще умрат, но това слабо ме засяга.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 49. 49 Профил на plasticman
  plasticman
  Рейтинг: 395 Гневно

  [quote#5:"mediator37"]Вероятно в следващите глави ще разкаже за контактите си със Сорос и какво е правил месеци наред в централата на "Отворено общество" в Будапеща на негова издръжка.
  Какви интелектуални терзания го свързват със Сорос?[/quote]

  Да, както и ще разкрие подробности относно участието си в създаването на изчадието от Банкя...

  Българи, турци, цигани - ЗАЕДНО срещу ДПС! ДОГАН (с Бойко) се готви за единствените му възможни държавни порции - МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015!
 50. 50 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  До коментар [#41] от "Отнесен":
  И защо смяташ, че тези, които са против Путин, искат да докарат това, за което пишеш? Путин не беше ли посочен лично от Елцин за негов наследник?

  Gunter glieben glauchen globen
 51. 51 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#32:"g_t_DimebagDarrell"]Щуце, то всеки в България е роден в тоталитаризъм, с изключение на родените след 89 г. Или ти претендираш, че си изключение?[/quote]

  Еми аз вече 23 години живея в реална демокрация, киндилиците от таталитаризма са ми чужди, за разлика от живеещите само в България!

  А вас могат да ви манипулират по-лесно, при мен много номера няма как да минат!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 52. 52 Профил на zаalvee
  zаalvee
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#46] от "tripraseta":

  Има изкуствено налагане на името Иван Кръстев.
  Това е гуруто на следващия кабинет.
  Оня деб***к Минчев се изтърка и сега „Дневник” налага този.
  И той като всичко изкуствено е красиво само от „пръв поглед”.

 53. 53 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 692 Неутрално

  ами защото са тъпи, само малко по-умен и образован човек иска свобода, роба не знае какво да я прави

  BG e мини империя на злото.
 54. 54 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 692 Неутрално

  точно заради икономиката се разпадна, просто фалира строя, заради алчността на комунистите, пък и защото след власт искаха и много пари, сега има малко олигарси и много бедни хора

  BG e мини империя на злото.
 55. 55 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#45] от "42":

  Това е общият случай. Има всякакви изключения - хора, които са успели от много некадърно семейство, хора, профукали всичко, създадено от бащите си, дори Фидел Кастро например тръгва срещу всичко, което баща му го е учил. Така че не съм съгласен.

 56. 56 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  [quote#44:"42"]Последното заради което се разпадна соца бе икономиката. [/quote]
  Ами не, това беше първото нещо. След като Рейгън накара руснаците да ядат прикладите на автоматите си.

  Gunter glieben glauchen globen
 57. 57 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  [quote#50:"g_t_DimebagDarrell"]И защо смяташ, че тези, които са против Путин, искат да докарат това, за което пишеш?[/quote]
  Защото те лично са го заявявали пред камерите по време на протести. Нищо не си измислям. Също както и наш Станишев - щял видиш ли "да възстановява демокрацията". Все едно, че я е имало преди ГЕРБ, но е била развалена. Явно иска да върне България каквато е била допреди няколко години.

 58. 58 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1517 Неутрално

  Смятам, че политическите и социологическите анализи са едни академични многословия, които се опитват да вкарат нещата в един презумиран калъп, който обаче, обикновено не пасва, поради динамиката на обществата, а самото многословие не дава нито ясна картина, нито що годе точно предвидение.
  Надали политиците четат подобни анализи, нито пък широката публика ги разбира.
  Нещата според мен са много по-прости.
  1. Авторитаризмът ще вирее все по-добре в бъдеще, понеже:
  - няма силни идеологии, които да мотивират публиката в подкрепа към промени.
  - конформизмът и политкоректността създават автоцензура на всички нива.
  - соц системата създаде психология на наемни работещи в огромна част от хората, работим от 8 до 5, от понеделник до петък, дори да взимаме решения, по-важните решения се взимат от по-високото ниво. В резултат - нищо не зависи от нас самите, когато не ни харесва - можем поне да ги псуваме тия отгоре и т.н., но нямаме смелост и инициатива да направим нещо на своя глава.
  - Западът, с глобализацията и с това, че една малка фирма не може да конкурира големите с цени, с обхват и пр., силно намалява дела на самостоятелните хора, малките магазинчета затварят в права пропорция с растежа на моловете и това е в цял свят.
  - именно дребните и средни собственици са основа на Гражданското Общество, именно те трябва да издигат и избират политиците, а това в Русия го няма - в Русия цялата земя е собственост на държавата, а първо условие за едно свястно общество е собствеността върху земята да е напълно частна, по Римското Право. Това е фундамента на собствеността, а Русия няма този фундамент. Затова, се получава при тях една изродска олигархия, основана на власт, а не на собственост.
  - демагогията и популизмът почти превзеха и демокрациите на Запад, като при това никога не напуснаха източните страни.
  Това е на фона на все по-ниското ниво на общото образование на широката публика. Новите поколения все по-малко четат. Техните модели на поведение, дори на езикова култура се дават от медиите. Така трябва да бъде, защото ако има повече мислещи хора, пазарът за много стоки ще се свие и икономиката ще закъса.
  Така че, авторитаризмът е ясно, че ще има все-повече почва, не само в бившия соц. лагер, но и на запад под формата на популисти на власт.
  Простете за дългия коментар, ще кажа и още нещо:
  За Русия (пък и за всяка страна) може да се разсъждава правилно само ако се тръгне от историческия корен векове назад. Русия е винаги авторитарна държава - от самодържието през комунизма, та до Путин, няма друг председент освен авторитарния.
  На Запад винаги има някаква форма на демокрация. Генералните Щати в средновековна Франция са парламент, макар и феодален, но все пак - парламент.
  На Запад, в средните векове, а и по-късно, много страни се управляват от електор (избран крал), доста са династиите изхвърлени от власт по препоръка на папата (понеже вече не стават) и нови династии ги заменят по избор на феодалните парламенти. Такова в Русия никога не е имало. Руския абсолютизъм не допуска никаква опозиция и с това осъжда обществото вечно да живее във второкачествена държава. На Запад, колкото и властта да е загрижена да съхранява статус-куо-то, винаги са оставяли някакво място за инакомислие и опозиция. Тия неща са формирани столетия наред и не могат да бъдат променени за едно-две поколения. Затова руснаците, дори умните и образовани от тях, ще продължават да гласуват за кремълските джуджета и последните нямат никаква нужда да фалшифицират избори.

 59. 59 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#56] от "g_t_DimebagDarrell":

  Лозунги не ми се слушат, икономиката е функция на управлението и пряко зависи от кадрите.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 60. 60 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  Устойчивостта на една система не може да се установи от идейни или политически позиции и методи.И тука ссе работи с неособено приятните за медиите и политиците категории търпимо,лична перспектива,социални връзки и т.н. Това,че някой счита едно управление или елит за провален,няма да го накара да направи жертви за да промяна,а да държи активите си в ликвидна форма извън юрисдикцията на въпросната държава да подготви план Б за реализация извън въпросната държава.От друга страна освен революционери,които са нежелани никъде и от никого има ефектни и безопасни дисиденти,които са реализирани като такива и няма да имат реализация след края на режима,който критикуват.Всички агенти в една система действат споредсвоите разбирания и интереси,идеологиите са само за оправдание и мотиви за пред другите.

 61. 61 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  [quote#48:"42"]Е, милиони безполезни микроби като Кръстев ще умрат, но това слабо ме засяга. [/quote]
  Що, ти да не си полезен микроб, който ще оцелее? Откъде си сигурен?

  Gunter glieben glauchen globen
 62. 62 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Весело

  [quote#26:"Norman Granz"]Българските диктаторчета се учат от "братушките": ядене и пиене за народа, бози и промиване на мозъци по телевизора[/quote]

  На Запад, кайш, няма, ама хич няма, промиване на мозъци.

 63. 63 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  До коментар [#59] от "42":

  Лозунгите ти ги цитираш - кадри решают всьо. Истината е, че политиката е продължение на икономиката.

  Gunter glieben glauchen globen
 64. 64 Профил на Реконструктор
  Реконструктор
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Баси глупостите. Толкова безсмислен труд, само за да си оправдаеш русофобията.

  И не правильно думать, что есть чьим-то богом обещанный рай
 65. 65 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  [quote#8:"Курт Деликуртев"]Статията е разтягане на локуми![/quote]

  Напълно, дори не я дочетох.

 66. 66 Профил на DirtyBastard
  DirtyBastard
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#4:"Norman Granz"]Тези четири стиха разплитат руския възел по-добре от томове кремлинологични анализи. [/quote]

  хаха, верно
  на кой са стиховете?

 67. 67 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4273 Неутрално

  [quote#50:"g_t_DimebagDarrell"]Пути не беше ли посочен лично от Елцин за негов наследник?[/quote]

  Беше, и засега стриктно спазва условията на договора: никой от семейството не е пипнат за огромните кражби и злоупотреби, които извършиха с близостта си до властта.

  Вероятно Путин иска да даде пример на собствения си приемник (и този ден ще дойде), защото самият той е крал, колкото Дяченко, но на куб.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 68. 68 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1740 Неутрално

  Предполагам, че поне една от причините Кръстев да разглежда Русия и авторитарното управление на Путин, освен чисто академичния интерес, би трябвало да бъде влиянието, което Русия има върху нашето общество и икономика. Няма значение, че в чисто икономически аспект ние сме ‚малка хапка“ за Русия. Предполагам че основата на техния интерес към нас, са техните имперски амбиции за световно влияние и нашето географско, близо до Босфора, разположение. В този смисъл, надявам се академичния интерес на Кръстев да има или поне да допринася за малко по-практичния поглед върху отношенията между нас и Русия и за формирането на един по реален и информиран консенсус в България по тях.
  Лошото според мен в конкретния случай – анализа на Кръстев и формирането на нашето мнение по разглеждания проблем, е това, че в информационната среда, излизат голямо количество подобни материали, написани от хора с доказан интелектуален потенциал и разполагащи с достатъчно количество информация, но интерпретиращи едни и същи неща по съвсем различен начин и водещи до изводи, които в различията си покриват почти всички възможности. И тогава какво остава за нас, хора, като че ли не съвсем глупави и малко от малко четящи и опитващи се да формират мнение по този тип въпроси, но на практика достатъчно объркани от противоречивите сигнали? Нищо, освен да се доверим на някакви инстинкти, или на информации от типа: „Той е син на еди кой си“, или просто да се облегнем на предразсъдаците си,такива каквито имаме и да се зъбим един на друг, както често се случва във форуми като настоящия. Доста неприятна ситуация, според мен, а на всичко отгоре, докато се лутаме в тази (може би) изкуствено замъглена среда, някои се оправят доста добре и ние като цяло и нация, си оставаме в доста неудобното положение на стадо (овче), което легитимира когото трябва и се оставя да го стрижат и доят.

 69. 69 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  До коментар [#58] от "transvaal": Русия ,докато може да формира бюджет и сериозен дял от БВП от приходи от нефт и газ,няма как да е друга.Бившия СССР и източен блок се крепеше на съветските петродолари,с които се купуваха и некурентоспособни продукти,и финансираха неефективни проекти,и необходимото за производство на оръжие,като петродоларите се оказаха недостатъчно,системата се разпадна за няма и две-три години.От друга страна в Европа и Запада без обществен договор не става.Просто частта от БВП,която се създава на договорна основа е преобладаваща,а частта от контролилрани от държавата активи-пренебрежимо малка.та без добра бизнес среда и защита на собствеността и индивидуални стимули,няма да има какво да се преразпределя в достатъчно да подкрепя авторитарен режим количество,от друга страна без приемливи социални придобивки държавата също няма да разчита на достатъчна подкрепа за да функционира.Просто за да функционира държава от западен тип се изискват основно действия от страна на агентите,за да функционира авторитарна-основно бездействия.В Китай има икономически произвол и напрактика никаква социална защита и политически авторитаризъм,плюс стабилна и с хилядолетна традиция бюрокрация.

 70. 70 Профил на Yavor Dimitrov
  Yavor Dimitrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Темата е твърде интересна. Всеки, който е размислял върху тези проблеми, вероятно има хипотези "защо". Интересно ми е какво би отговорил авторът обаче. А иначе - горд съм, че имаме Иван Кръстев. Напук на хейтърите.

 71. 71 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#69:"slonsco"]Русия ,докато може да формира бюджет и сериозен дял от БВП от приходи от нефт и газ,няма как да е друга.[/quote]

  Колко е делът на нефта и газа БВП? Защото пред мене имам една статистика на Световната банка, която показва една друга картина, от тази, които ти си ни нарисувал!

 72. 72 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Делът на руския износ на нефт и газ от БВП е едва 11 до 13%, срещу примерно 32% при Саудитска Арабия! Т.е. твърдението, че Русия се крепяла на износа не нефт и газ е абсолютна глупост!

 73. 73 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#8:"Курт Деликуртев"]Статията е разтягане на локуми![/quote]
  абсолютно вярно!

  1) Защо авторитарните режими оцеляват в епохата на демократизация?
  Защото им помагат и въртят алъш-вериш с тях т.е. парите не миришат,а такива или онакива режими- те имат мангизи,и мангиза е добър приятел и свързваща не нишка,а корабно въже между ДУМОкраДците и АВТОтотали-ТрактоКрадците!

  2) Защо политическата наука не успя да предвиди тяхната устойчивост?
  знам,знам,велики сте ,яки сте,особено пък след като народът местен не ви разгони с пръта,а ви остави пак същите,но в демократски одежди! Народът гледа одеждите,по одеждите посреща,а според акъла му вий го запокитвате по дяволите!
  3) Защо е толкова трудно да се противодейства на съвременния авторитаризъм?
  Кой е противодействал ,моля?! Кой е опитал..къде е тоя прът,бе,соросченце??
  Кажи си кой и как,колко те инжектира да одиш насам-натам и да продуцираш тия дъра-бъренца?! Другарче мамино,а инжектирано с демокраДски парички,а тръгнал да се чуи и мае! В теб се оглежда целия източно-западен процес на другаруване и консервиране...

 74. 74 Профил на triton123
  triton123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#70:"yavor62"]А иначе - горд съм, че имаме Иван Кръстев. Напук на хейтърите.[/quote]
  недейте го кичи и прави герой- щото,видите ли,насреща имало кво? хейтъри!) Чак пък толкоз,хаха,смешен сте,никой никого не мрази,ама и за любов не иде реч,сорри..казваме си мнението за баклавата дето е надиплил...и толкоз! По-лекичко,моля!

 75. 75 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  До коментар [#71] от "reakzioner":


  [quote#71:"reakzioner"]Колко е делът на нефта и газа БВП[/quote]
  ВНиж делът в приходната част на бюджета.Виж и дела на правителствените разходи.И заплати на чиновници,и пенсии,и субсидии се плащат с нефто-газо долари.С тях се и купува и финансира разработката на оръжие,това също са пари от нефт и газ.стоките и услугите ползвани от Газпром ,Роснефт и Лукойл и подобни също са такива пари,както и стоките и услугете ползвани от тези,които получават заплати от тях или от бюджета.та като руски пенсионер,чиновник или военен плаща за нещо,прави го основно с нефто и газо долари.И едва ли си по запознат от Путин и Медведев със ситуацията в Русия,след като проблема с прекомерната и според тях зависимост от приходите от нефт и газ на руския бюджет и икономика е сред основните им приоритети,и заявени,и реални.

 76. 76 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#75] от "slonsco":

  Зависимостта на Русия от износа на енергоносители не е някакъв типично руски проблем, а проблем на всяка държава, която се е специализирала в износа на точно определен продукт или суровина. Колкото Русия е зависима от експорта на нефт и газ, толкова примерно Израел е зависим от експорта на шлифовани диаманти, а Германия от експорта на автомобили!

 77. 77 Профил на Patilan
  Patilan
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#44] от "42":


  [quote#44:"42"]Ако беше само икономиката, при базата която имаше и образованите кадри кадърен вожд щеше да изпревари Запада за 5 години. [/quote]

  Това от къде пък го разбра ? Аааа да, сетих се - радиоточката !!
  45г. облъчване с пропаганда за това как се изпълняват петилетки за 3г., колко големи заводи и п***ки имаме! Колко сме образовани и интелигентни и т.н.
  Всичко това е пропаганда пич.

  Комунизма се разпадна поради невъзможност да си плаща дълговете към Запада. България дори фалира по тази причина!

  п.с. И моля те не ми обяснявай, че мораториум върху дълга не било фалит !

  I'm my worst enemy!
 78. 78 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#5] от "mediator37":

  И не само това:
  "В началото на 1991 г. като млад изследовател от България, все още обзет от революционните страсти на 1989 г., седях в библиотеката на Оксфордския колеж "Сейнт Антъни", където четях класическото изследване на Мартин Липсет Политическият човек. "
  толкова рано след 1989 г. кой му е плащал да си стои в библиотеката и да си чете книжки. Или като Евгений Дайнов, син на комунистическия кореспондент в Лондон, който на държавна издръжка учи в Оксфорд. Колцина можеха да си позволят това , а днес има наглостта да се пише седесар или кой знае какъв

 79. 79 Профил на getso
  getso
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Ако мислиш,че режимът на Бойко
  е авторитарен,
  си прав...

 80. 80 Профил на Господин Никой
  Господин Никой
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Авторът не е запознат с елементарните факти за руската география, история и култура, което прави анализът му неграмотен, по типично западен маниер. Освен това пише фактологично неверни неща:

  "Путиновия режим оцелява, независимо че и елитите, и обикновените хора го намират за еднакво нефункционален и непривлекателен." Проучванията на общественото мнение показват точно обратното.

  Брей, аман от аматьори и самозвани полуобразовани "писачи" жадни за аудитория.

 81. 81 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#42:"Отнесен"]Ще е добре да поговорите с някой руснак, да ви обясни разликите между 90-те и сега. [/quote]

  Е, важното е, че у нас няма разлика

 82. 82 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1517 Неутрално

  До коментар [#69] от "slonsco":
  И аз мисля така, Русия, освен износител на петрол и газ е износител предимно на суровини или продукти с ниска степен на преработка. Ниският стандарт на живот предполага и ниски производствени разходи. Те по тоя начин могат да се крепят дълго време. Ще рухнат, ако петрола и газта поевтинеят при следващия икономически цикъл (това е добре и по отношение на арабските петродолари, с които се финансира подема на ислямизма, като спрат парите и тоя подем ще спре и също Русия ще престане да се прави на суперсила). Надявам се тогава да почнат да стават нормална държава.

 83. 83 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#70:"yavor62"]А иначе - горд съм, че имаме Иван Кръстев. Напук на хейтърите. [/quote]

  Ето ви едно доказателство за масовото промиване на мозъци (?) в България. Два милиона емигрирали, депопулация, заплаха за изчезването на нацията, масова бедност, заплати, не покриващи екзистенц-минимума, срутено здравеопазване, пенсионна система - а той възнася идеолога на това сриване!

 84. 84 Профил на plasticman
  plasticman
  Рейтинг: 395 Любопитно

  Г-н Кръстев, опитайте се да пробутате не дотам добре прикритите си манипулации във вестник Уикенд. Там ще имате по-голям успех!

  Българи, турци, цигани - ЗАЕДНО срещу ДПС! ДОГАН (с Бойко) се готви за единствените му възможни държавни порции - МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015!
 85. 85 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#64] от "Реконструктор":

  или пък просто да й отделиш повече време... като на любимите си хобита лол

  за тебе може и да е неприятно, но има хора, които мислят и теоретично, а не бичат по цял ден код.

 86. 86 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#64] от "Реконструктор":

  впрочем и някои програмисти го правят това (да мислят теоретично), ама пък ти откъде да го знаеш това?

 87. 87 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 644 Неутрално

  когато говорим за русия трябва да имаме предвид още един фактор - организирания систематичен начин по който КГБ унищожи физически почти всички реформаторски индивиди в обществото - политически фигури, общественици и бизнесмени!

  Няма как да се промени режима без интелектуалния потенциал това да се случи...

 88. 88 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  [quote#72:"reakzioner"]Т.е. твърдението, че Русия се крепяла на износа не нефт и газ е абсолютна глупост! [/quote]
  Така е. Русия се крепи на високите технологии. Ти например имаш руски телевизор, руски компютър и руски смартфон. Еваларка, генийче!

  Gunter glieben glauchen globen
 89. 89 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  [quote#80:"Господин Никой"]Брей, аман от аматьори и самозвани полуобразовани "писачи" жадни за аудитория.[/quote]
  Разбира се, ти си много по-образован и професионалист от Иван Кръстев. Верваме ти.

  Gunter glieben glauchen globen
 90. 90 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Общи приказки и измислени тези, които трябва да оправдаят изхарчените пари на господарите.

  "Путиновия режим оцелява, независимо че и елитите, и обикновените хора го намират за еднакво нефункционален и непривлекателен. "

  Непривлекателен за всички, но печели 4 пъти последователно президентските избори.
  Нефункционален, но след десетилетието на елциновия погром, сега по БВП на глава от населението Русия е 20 места преди България. А руската кономика вече е шеста в света и е сред най-бързо растящите.
  И ако вече Русия не е велика сила, какви са Франция и Англия, чийто икономики са след бразилската.
  Да не говорим, че е нелепо да нарича Китай капиталистически. Дори в запдните демокрации класическият капитализъм на свободната конкуренция и неограниченото предприемачество умря в първата половина на 20-ти век, въпреки опитите на неолибералите за съживяване. Китай е социална държава с комунистическо управление и регулирано от държавата пазарно стопанство, с растеж, контролиран от държавата, а не от стихията на пазара - нищо общо с класическия капитализъм.

  Да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 91. 91 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Любопитно

  [quote#81:"Mai Tai"]Е, важното е, че у нас няма разлика [/quote]
  Как да има разлика, като почти през цялото време управлявате все комунисти и производните ви?

  Gunter glieben glauchen globen
 92. 92 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  [quote#76:"reakzioner"]Израел е зависим от експорта на шлифовани диаманти, а Германия от експорта на автомобили! [/quote]
  Не подценявай зависимостта на Русия от експорта на автомобили! Та нали всеки мечтае за руски автомобил! Ти също, сигурен съм, в момента събираш рубли за новата Лада!

  Gunter glieben glauchen globen
 93. 93 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  [quote#90:"bgkurshum"]А руската кономика вече е шеста в света и е сред най-бързо растящите. [/quote]
  Шеста е или британската, или бразилската Оспорват си шестото място. Т.е. руската е в най-добрия случай осма..
  [quote#90:"bgkurshum"]сега по БВП на глава от населението Русия е 20 места преди България[/quote]
  Така е - поради десетократното увеличение на цената на петрола.
  [quote#90:"bgkurshum"]Непривлекателен за всички, но печели 4 пъти последователно президентските избори. [/quote]
  Другара Тодор Живков спечели 10 пъти последователно президентските избори. Путин има още да се учи.

  Gunter glieben glauchen globen
 94. 94 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  До коментар [#83] от "Mai Tai":Какво промиване на мозъци те гони.Два милиона били емигрирали,не виждам проблем,с исключение,когато това са лекари и медицински сестри.Намерили са на друга място по-добри възможности за реализация и живот,в напълно нормално.Плащат данъци но и ползват обществени услуги на друго място,не е проблем.Дори пращат пари на близки в българия.Без тези пари доста хора щяха да изпаднат.И никоя държава няма проблев с емиграцията,и има с имиграцията.Щото всеки в България по дефиниция ползва обществени услуги,но не всеки допринася за финансирането им.Цинично или не емиграцията за държава като нашата е полезна.Приходите от косвени данъци са основни в бюджета,та за нас е важно в България да се харчат пари.Та един емигрант,който праща и харчи в българия 2000 евра годишно допринася за публичните финанси,толково,колкото и работещ на средна за България заплата,без да ангажира държавата с почти нищо.Реализирания човек е полезен за себе кси и близките си навсякъде,какно нереализираният е вреден.Та минимум 20 % от БВП е резултат на емигрантски пари и инвестиции.Голяма част от жилищтните и ваканционните имоти,дето бяха в основата на ръста на икономиката до 2008 година,бяха купени и с такива пари.Заплатите покриват и екзистенц минимума и някои капризи,вижда се от потреблението,че парите са недостатъчни е тяхно основно качество,защото човек работи или прави бизнес или инвестира заради парите,които му липсват.Със здравеопазването проблеми има,но в никакъв случай не е срутено, а е функциониращо,със задоволително качество и достъпност.Пенсионната система не е срутена,с оглед осигурителната тежест е съпоставима със всяка друга.Никъде не измислен начин да се осигурява някой на 420 лева,после да взема 800 лева пенсия.Качеуството ни на живот може и да не е каквото ни се иска,но по оценими критерии е порядък по-добро от това при комунизма.

 95. 95 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  До коментар [#94] от "slonsco":

  ++++
  Не че сме цъфнали и вързали, но все пак сме сред 1 млрд. най-богати хора в света. Останалите 6 млрд. са по-зле от нас. Това прави почти 86 % от населението на планетата. Ние сме от 14% най-добре живеещи хора. Това не бива никога да се забравя, въпреки, че имаме много кусури. Интересно, че най-недоволни са комунетата, които имат най-голяма вина за сегашното положение.

  Gunter glieben glauchen globen
 96. 96 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#94:"slonsco"]Качеуството ни на живот може и да не е каквото ни се иска,но по оценими критерии е порядък по-добро от това при комунизма. [/quote]

 97. 97 Профил на Mai Tai
  Mai Tai
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#95:"g_t_DimebagDarrell"]Ние сме от 14% най-добре живеещи хора.[/quote]

  Остава да кажеш кои са хората.

 98. 98 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4369 Неутрално

  [quote#97:"Mai Tai"]Остава да кажеш кои са хората. [/quote]
  Аз и ти влизаме в тази бройка, скъпа.

  Gunter glieben glauchen globen
 99. 99 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Хипнотизираща е способността на Кръстев да мисли във вторични и третични теории, без нито един път да се допре до някоя по-простичка случка. Сигурно в неговата област е строго забранено и се смята за профанско. Нещо като играта "не докосвай пода", където колкото и да е трудно трябва да се прекачиш от стола на скрина.

  Направо smarts on steroids...

 100. 100 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#77] от "Patilan":

  Не виждаш по-голямата картина. Дълговите се натрупаха когато се реши да пада системата. Това стана много преди 89-та година. За прехода имаше дълга и внимателна подготовка. Иначе технологичната база изобщо не беше остаряла и изостанала, както тръбят комунягите за да я разграбят лесно.

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK