Демокрация срещу рациокрацията, или размисли около предстоящия референдум

Демокрация срещу рациокрацията, или размисли около предстоящия референдум

© Надежда Чипева, КапиталС наближаването на 27 януари интересът към първото в съвременната ни история всенародно допитване постепенно нараства. Видимо и от активността в социалните мрежи, темата за изграждане на нови ядрени мощности в България бавно започна да излиза и извън кръга на традиционно следящите темата. Съдбата на ядрената енергетика и без референдум е сред добрите поводи за размисъл за границата между властта на народа (δημοκρατία – гр.) и властта на разума (ratio – лат., κρατία – гр.). Както сполучливо отбеляза неотдавна политологът Димитър Димитров, българинът ще гласува на основата на невежеството, тъй като поставеният въпрос не предполага някой да е компетентен да избере информирано решение. Нека погледнем на нещата от собствената си гледна точка, т.е. тази на крайни потребители на електроенергия.


Да се концентрираме върху трите въпроса, които всъщност ни вълнуват като потребители:


1. Какво е сега състоянието на енергийните ни мощности и застрашени ли сме от енергийна криза, ако не изградим нови?
2. От какво всъщност се формира сметката, която пристига ежемесечно в пощенските ни кутии?


3. Можем ли да твърдим, че гражданите на държави със собствено енергопроизводство плащат по-малко от тези на вносителки на ток?


За да си отговорим, нека направим сравнения, тъй като липсата на достатъчно информация за света зад граница е основен фактор за лесната манипулируемост на българина. Правейки ги, ще открием, че проблеми, които се схващат като уникално български, съществуват в една или друга степен и в смятания за по-цивилизован свят.


По първия въпрос: Към момента България разполага с 35 теца, 86 веца и естествено – АЕЦ "Козлодуй" с два 1000-мегаватови реактора, чийто дял в енергопроизводството се движи около 35%. Нека видим как сме поставени спрямо съседните държави, с част от които сме съпоставими като жизнен стандарт. По данни на Единната европейска мрежа на електроенергийните системни оператори (ENTSO-E) за 2011 година (последните засега) България е произвела 45,1 TWh, Гърция – 50 TWh, Сърбия – 41,2 TWh, Румъния – 58,9 TWh, а Македония – 6,3 TWh (Турция все още не фигурира в този отчет). 


Скрийншот от годишника на ENTSO-e, отразяващ импортните и експортните ставки на електричество на континента за 2011 година

© Дневник

Скрийншот от годишника на ENTSO-e, отразяващ импортните и експортните ставки на електричество на континента за 2011 година


Сега идва ред на една друга, по-интересна статистика, която ще ни отговори къде се намираме на експортната карта. Данните тук са на Index Mundi и налагат интересни изводи. Според тях годишният износ на България за 2011 г. е 7735 гигаватчаса, което се равнява на 240% спрямо почти 11-милионна Гърция (3233 GWh) и е два пъти повече от реализираното на външния пазар от 19-милионна Румъния (3850 GWh). Ако си позволим да излезем извън Балканите, ще видим, че изнесеният от държавата ни ток е 43% от количеството, което 116-милионна Русия е експортирала за 2011 г.


Изводът се налага от само себе си: 


Произвежданото от България електричество към момента многократно надвишава нуждите 


и по никакъв начин не съответства на ролята ни в световната икономика. Дори съпоставен с абсолютния световен шампион по износ - Германия, българският дял е 14% от нейния, при положение че нито сме над 80 милиона, нито произвеждаме стомана и беемвета. Последно, но съвсем не по значение – никой българин няма усещането, че тази дейност повдига стандарта му на живот по начина, по който това го прави петролът за гражданите на държави като Катар и Кувейт.


Нека преминем на втория въпрос. Всеки, който си е правил някога труда да разгледа по-подробно сметката си за ток, знае, че стойността на консумираната енергия съставлява само една част от реалната сума за плащане. Останалото се формира от различни добавени такси за достъп и пренос през електрическата мрежа, или така наречените мрежови такси (network costs). 


Съотношенията между тези два основни компонента варират в различните държави, като е трудно да се очертае някакъв тренд, от който да може да се изведе обща логика, с която те да бъдат обяснени. Данните, на които се базира това наблюдение, са на Евростат за 2011 г. Естествено те търпят промени с всяка година. За България делът на мрежовите такси в общата сметка е оценен на 41.68%. Съдейки по декемврийската си сметка за 2012 г., числото вече минава 50% (в нея крайната сума за плащане е 100 лева при консумирана енергия за 48). Видно от статистиката, на континента са малко държавите щастливки, където участието на допълнителните мрежови такси не надвишава чувствително 30-те процента (Гърция, Италия, Кипър, Малта, Обединеното кралство, Турция). С нашите около 50% по-скоро се доближаваме до средното за Европа.
Следва изводът:


Електроразпределителните дружества играят ключова роля във формирането на крайната цена, но тя се оказва незаслужено подценена в публичния дебат


Сега на третия въпрос. Да видим съществува ли някаква връзка тип "в държавите износителки токът е по-евтин, отколкото в страните, по-зависими от вноса". Фактите не позволяват такъв извод. Започваме с три държави, влезли в ЕС през 2004 г. В Литва, която е сериозен нетен вносител на електричество, цената за киловатчас е €0,049. В две държави с положително експортно салдо – Чехия и Словения, цените са съответно €0,046 и €0,061. Тоест киловатчас в Прага е само с €0,003 по-евтин от Вилнюс на фона на това, че чешкият износ за 2011-а надминава литовския... 116 пъти. 


Какво се случва, когато добавим мрежовите такси и данъците и получим реалната брутна цена? За Литва тя е €0,122, за Чехия – €0,147, а за Словения – €0,149. Излиза, че в най-силно зависимата от вноса държава крайният потребител плаща най-малко. Като коментар към символичната разлика от €0,002 между Чехия и Словения добавяме и съотношението в експортните им дялове (чешкият е 2,34 пъти по-голям, но това далеч не помага на чехите да плащат два пъти по-малко от словенците).


Скрийншот от екселския файл на Евростат, онагледяващ нетната и брутната цена на киловатчас в различните европейски държави, както и съотношението между стойността на енергията и мрежовите такси в сметката на крайния потребител

© Дневник

Скрийншот от екселския файл на Евростат, онагледяващ нетната и брутната цена на киловатчас в различните европейски държави, както и съотношението между стойността на енергията и мрежовите такси в сметката на крайния потребител

Ако погледнем към Пиринеите, се натъкваме отново на любопитна, но не и на коренно различна картина. Тук нетният износител е Испания, а вносителят – Португалия. В родината на коридата киловатчас струва €0,093, докато у западния ѝ съсед – едва €0,063. Прибавяйки и неизбежните допълнителни такси, за португалците крайната сметка все пак остава по-ниска в сравнение с тази на комшиите: €0,188 срещу €0,209. На Скандинавския полуостров съпоставката между Финландия и Швеция изглежда по аналогичен начин.


Но нека сега се върнем на Балканите и да погледнем към две държави с коренно различен профил по отношение на енергетиката: Албания и Турция. За последната знаем, че към момента е сред основните износители на ток в региона и бидейки една от най-бързо развиващите се икономики в света, планира и изграждане на нови мощности. Обратно, Албания е може би най-тежко зависимата на континента от вноса на електричество. Цялото ѝ собствено енергопроизводство се изчерпва с 5 веца и 1 ТЕЦ, а износът на електричество се равнява на нула. Там действително преди няколко години имаше енергийна криза и режим на тока, но нещата постепенно се нормализират. Подобна заплаха за България не съществува - неволите от Лукановото време имаха съвсем различен генезис.


Сравнението и тук не ни дава повод да кажем, че крайните потребители в добре осигурената Турция плащат осезаемо по-ниски сметки от зависимата Албания. Отново според таблицата на Евростат в Турция брутната цена за киловатчас е €0,115, докато в Албания тя е €0,116. Ако съпоставим България със съседна Македония, пък ще видим, че комшиите плащат €0,081, а ние – €0,087. Пояснението тук кой за кого изнася е напълно излишно.


Или, иначе казано:


Никак не е задължително токът в страните износителки да е по-евтин


В името на коректността ще отбележим, че не липсват и примери за държави със собствено енергопроизводство, които са поставени по-добре в сравнение с нетни вносителки (гражданите на Естония действително плащат по-малко за ток от тези на Унгария и Италия). Тези данни обаче не са достатъчни, за да бъде очертана определена обща тенденция, която да даде еднозначно тълкуване.


След казаното дотук отговорите на зададените три въпроса биха звучали така:


1. България е презадоволена откъм производство на енергия. Опасност от режим на тока не би възникнала, дори да закрием половината от мощностите си. Животът на двата 1000-мегаватови реактора на АЕЦ "Козлодуй" изтича съответно през 2017-а и 2019-а, но видно от публикации в пресата, с инвестиция, значително по-ниска от тази за АЕЦ "Белене" (около 250 млн.), животът им може да бъде продължен с още двайсетина години. Ползата от такова упражнение е съмнителна, предвид че така или иначе имаме планиран за изграждане поне още един 1000-мегаватов блок на същото място, както и поради обстоятелството, че нямаме ни най-малка представа колко напреднали ще са технологиите само след 15 години.


2. Често възприемаме сметката си за ток като съставена единствено от стойността на консумираната енергия, което е погрешно.


3. Редно е да се отнасяме по-хладнокръвно към призивите за енергийна независимост, що се отнася до електричеството. Мрежата ни е ефективно свързана с тази на съседните държави, т.е. в случай на дефицит ръцете ни няма да са вързани от един монополист. Видно от цитираните данни, взаимовръзка тип "повече собствено производство = по-евтин ток" не съществува. Обратното, съществуват сведения, че от време на време изнасяме ток за съседни държави на цена, по-ниска от тази на вътрешния пазар (основна роля за което играе именно обстоятелството, че България разполага с мощности, многократно надвишаващи вътрешните ѝ нужди).


Допреди няколко дни планирах да бойкотирам референдума. Вече не съм така убеден, че ще го направя. Неговата невалидност почти не подлежи на съмнение и това е логичната му съдба. Но участието на онези, които полагат поне минимални усилия, за да направят информиран избор, е нужно. В името на рациокрацията.


Авторът на статията Лъчезар Стефанов е на 25 години, историк по образование.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (237)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 683 Неутрално

  Авторът на статията Лъчезар Стефанов е на 25 години, историк по образование.
  ===================
  мдааа...повярвах му.

 2. 2 Профил на Борко
  Борко
  Рейтинг: 402 Любопитно

  Целият този референдум е един фарс, неслучайно всички партии или поне основните ГЕРБ, БСП и Движение на Гражданите, са на различно мнение. Не е важен толкова въпросът за АЕЦ, а по-скоро да видят какви са гражданските позиции, каква част от обществото към коя партия ще се ориентира, което е важно за предстоящите парламентарни избори. И като разберат ще се започне отново с покупко-продажбата на гласове.

 3. 3 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Весело

  "Авторът на статията Лъчезар Стефанов е на 25 години, историк по образование." А енергетиката му е хоби? Статията е смислена, но това последното пояснение ми дойде в повечко.

  Доброто е заразно
 4. 4 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Ами добра , информационна статия .
  .И за най- тъпите бесепари и гербери, които искат ОЩЕ аец-и..)
  Но , ТЕ няма да го разберат - зомбирани са ,,,:)

  BIG AL
 5. 5 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 726 Весело

  на 25 години, историк по образование.
  очаквам мненията на студенти по философия, и ученици от балетното училище!

 6. 6 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#1] от "kolizej":

  Мда ..:))
  Ние винаги верваме само на БКП и руските агенти , а когато ФАКТИТЕ им противоречат - толкова по-зле ..за ФАКТИТЕ ..))
  Ние си верваме на бКП-то ...))

  BIG AL
 7. 7 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 684 Неутрално

  "Историкът" е компетентен да анализира, но хората не са компетентни да гласуват...що за смешка е това?
  От материалът се разбира, че е по-добре да внасяме ток отколкото да го произвеждаме...Защо тогава не закрием АЕЦ Козлодуй и защо по дяволите постоянно се изграждат скъпите слънчеви панелки? Та ние тънем в производство на ел. енергия!!!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 8. 8 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1487 Неутрално

  [quote#4:"BIG AL"]Ами добра , информационна статия .
  .И за най- тъпите бесепари и гербери, които искат ОЩЕ аец-и.[/quote]
  Бе остави политиците, ток си трябва и колкото повече по добре. Просто сега цената му е завишена - парното например си е жив рекет, колко народ ще мине на климатици.И колите стават на ток - демек газ и петрол, за милиарди долари заменяме с ток.

 9. 9 Профил на Андерсен
  Андерсен
  Рейтинг: 697 Любопитно

  Тук си го пише всичко, но малко са го прочели - Анализ на резултатите от доклада на HSBC за АЕЦ Белене от БулАтом.

  Разгледайте и другите документи:

  http://www.bulatom-bg.org/files/Referendum/Analysis_HSBC_%20Report.pdf

  http://www.bulatom-bg.org/files/Referendum/Structure_and_Analysis_BELENE_NPP_Project_Company.pdf

  http://www.bulatom-bg.org/files/Referendum/Belene_NPP_comments_new.pdf

  http://www.bulatom-bg.org/files/Referendum/Belene_NPP_price.pdf

 10. 10 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Отличен 6 за материала, без да го съдя или оценявам. Разбрах, че всичко се обезмисля по отношение на цената и няма никакво значение

  локацията на енергийните мощности. Кой, какво, къде са подробности и държавите не са това което са. Тогава единствен

  фактор остава безопасността, а ядрените централи остават с най-висок оценен риск за последствия при евентуална авария.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 11. 11 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#10:"Reveal"]а ядрените централи остават с най-висок оценен риск за последствия при евентуална авария. [/quote]
  еми, тогава час по-скоро да закриваме козлодуй.
  А, все пак защо тъпите чехи изнасят три пъти повече от нас!

 12. 12 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Докато вярвате на такива "спецове", така ще е! Ядрената енергия е необходима, независима в коя от двете централи. Въпросът е какви реактори, на коя площадка... Ама, защо да задълбаваме, като може отгоре- отгоре.

 13. 13 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#11] от "ban":

  Или пък тъпите словаци строят с Енел нови ядрени мощности?

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 14. 14 Профил на ludiakolio
  ludiakolio
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Не видях да пише.че тези 35 теца хвърлят във въздуха за един ден сажди колкото автомобилите в София за 1 година и всъщност какво се изгаря там освен въглища(че нещо поскъпнаха напоследък).

 15. 15 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 853 Весело

  До коментар [#11] от "ban":

  Да, аз бих гласувал за напълно затваряне на Козлодуй. Централата е държавна, а държавата се управлява от крадци и престъпници.

  И риска е по-голям и нищо не виждаме от износа за който иначе се говори много. То на север могат да докарат тока от

  Румъния и няма да е по-скъп, а може да е и по-евтин. На Юг от Гърция и Турция и работата е тип-топ.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 16. 16 Профил на anna.plachkova
  anna.plachkova
  Рейтинг: 515 Неутрално

  мен ме е яд, че референдума за хората и националните интереси бе експлоаритан за политическа трибуна преди изборите. кабинета направи три големи гафа и няма как да му се разминат. а движение на гражданите съвсем ме същисаха с техният бойкот, който всъщност е явна форма на манипулация и призив да се откажем от конституционното си право на глас.

 17. 17 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#15] от "Reveal":
  Може да може, ама може и да не може.

 18. 18 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#15] от "Reveal":

  Добре, ако стане проблем с румънската ядрена централа която е до нас, ще ни се размине ли? Мислех, че си принципно против строенето на ядрени централи, а то се оказва, че не искаш да има в България...Интерресна концепция имаш! Да купуваме ток от съседите!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 19. 19 Профил на angel.or.demon
  angel.or.demon
  Рейтинг: 406 Весело

  "Животът на двата 1000-мегаватови реактора на АЕЦ "Козлодуй" изтича съответно през 2017-а и 2019-а, но видно от публикации в пресата, с инвестиция, значително по-ниска от тази за АЕЦ "Белене" (около €250 млн.), животът им може да бъде продължен с още двайсетина години. " - видно и от международните изисквания, може да бъде продължена смао ако РУСНАЦИТЕ разпишат!
  А дали ще го направят?
  Едностранно, едностранно тълкуване на данните!

  Нещата са по-близо, отколкото се появяват в огледалото ти!
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на radiogirl
  radiogirl
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Идеята за референдум “за“ или “против“ ядрената енергетика е много добра поне по две причини. Първо, защото с какви ресурси ще се произвежда електроенергията е национално решение на всяка страна от ЕС. Затова е добре да говорим дългосрочно за енергетика и да имаме яснота по какъв път ще вървим. Второ, защото мненията за ядрената енергия, не само у нас, са много полярни. Едни са твърдо “против“ заради -радиацията, заради ядрените отпадъци, заради неяснотата след затварянето на реакторите. Други са “за“, защото смятат, че това е чиста, беземисионна енергия, алтернативна на възобновяемата и високотехнологична.
  Проблемът у нас е, че все го докарваме до "Бай Ганьо прави избори!"

 22. 22 Профил на anna.plachkova
  anna.plachkova
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#21] от "radiogirl":

  Абсолютно - винаги го правим по някакъв невъобразим начин, който накрая става цирк. Превърнаха този референдум в избори, а бъдещето на България отиде назаден план. Ето защо ще гласувам аз в неделя не за партия, а по съвест!

 23. 23 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4529 Неутрално

  "Последно, но съвсем не по значение – никой българин няма усещането, че тази дейност повдига стандарта му на живот по начина, по който това го прави петролът за гражданите на държави като Катар и Кувейт."
  -------------------------------------------------------------------------

  Нещо повече.
  СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-БЕДНИЯТ И ИЗОСТАНАЛ РЕГИОН НА ЕВРОПА,въпреки наличието там на АЕЦ Козлодуй !!!

  Това трябва винаги да се повтаря,колкото пъти се опитват да пробутат ЛЪЖИТЕ за сладкия живот и свръхбогатството от АЕЦ-овете.

 24. 24 Профил на ДАКС
  ДАКС
  Рейтинг: 392 Неутрално

  До коментар [#19] от "angel.or.demon":

  А защо руснаците да се откажат от едни 250 -300 милиона, особено след като стане ясно, че никой няма да им даде миларди за нов АЕЦ?

  Отличавайте платените пропагандатори във форума! Ще ги разобличите по датата на регистрация и активността им, които може да откриете в профилите им.
 25. 25 Профил на phenix
  phenix
  Рейтинг: 515 Неутрално

  " Ползата от такова упражнение е съмнителна, предвид че така или иначе имаме планиран за изграждане поне още един 1000-мегаватов блок на същото място".
  Не, приятелю! Нямаме планиран нов енергоблок в Козлодуй. Дори няма и идея за това, камо ли разрешение от МААЕ. А и няма да има такова. Недопустимо е на една площадка да се съществуват повече от 6 ядрени съоръжения, били те в експлоатация или не!

  Само най-доброто е достатъчно добро и нищо освен най-доброто не е достатъчно!
 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3669 Неутрално

  [quote#8:"."]Бе остави политиците, ток си трябва и колкото повече по добре.[/quote]
  Ти се изказа като Мечо Пух

  В момента България произвежда грубо 10 Теравата годишно.
  Потребява грубо 5,5 Теравата. Т.е. 55%.
  Износът за 2012 спадна с едни грубо 20%.
  До 2050 година прогнозите са населението да се стопи до 4,5-5 милиона души, а според прогнозата на НСИ до 2020 година циганите ще са 23% от работната сила.
  Та колко повече ток ти требе?
  И дали на теб или на дембелите им трябва огромна далавера за сметка на мат'ряла?

 27. 27 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1092 Весело

  Добра статия и добър анализ на фактите!

  Който може ще разбере, който не може ще използва както винаги квалификации и лични нападки вместо числово аргументирана критика.

 28. 28 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 627 Неутрално

  ...и по никакъв начин не съответства на ролята ни в световната икономика.
  Кой си ти бе авторе, да кажеш каква е ролята или ще е на нашата икономика в света?
  Според тях годишният износ на България за 2011 г. е 7735 гигаватчаса, което се равнява на 240% спрямо почти 11-милионна Гърция (3233 GWh) и е два пъти повече от реализираното на външния пазар от 19-милионна Румъния (3850 GWh). Ако си позволим да излезем извън Балканите, ще видим, че изнесеният от държавата ни ток е 43% от количеството, което 116-милионна Русия е експортирала за 2011 г.
  Я сравни икономиките на тия държави с нашата пък после говори каква консумация имат и какъв износ!
  Да не искаш да си останем с икономика от консуматори на ел енергия само от шевни машини?!

  Какво се случва, когато добавим мрежовите такси и данъците и получим реалната брутна цена? За Литва тя е €0,122, за Чехия – €0,147, а за Словения – €0,149. Излиза, че в най-силно зависимата от вноса държава крайният потребител плаща най-малко. Като коментар към символичната разлика от €0,002 между Чехия и Словения добавяме и съотношението в експортните
  Това пък изказване как го извлече логически?!

  1. България е презадоволена откъм производство на енергия.
  До кога? Колко време се строят нови мощности. Кога ще излязат от строя сегашните тецове, и АЕЦ или забранени поради забрана за работа в ЕС? Колко процента реално е тока от ВЕЦ и други ВЕЙ?! Кво с еправи нощно време ако тока е само от ВЕЙ у нас??

  Автора кой ти плати беее!!!!

 29. 29 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Статията е смислена, но има няколко откровено грешни твърдения и изводи, видно поради незапознатостта на колегата със спецификите на енергетиката. За съжаление, не е достатъчно само да се превъртят няколко статистики. Трябва да се знае какво стои зад числата.
  1. ЕРП-тата нямат значително влияние върху цената (у нас), както е внушено тук. Даже за последния ценови период ДКЕВР намали таксите за достъп и пренос през разпределителните мрежи. Основната сума в мрежовите такси (такса пренос високо напрежение, добавка зелена енергия, добавка кафява енергия и невъзстановяеми разходи) отиват в НЕК. Тези доабвки покриват дефицита от това, че НЕК изкупува на преференциални цени тока от ВЕИ и топлофикациите, а продава на ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН на регулирани (определени отново от ДКЕВР цени, около 79 лв/МВтч за тази година) и покрива разликите между продажната цена и дългосрочните договори с МИ1 и МИ3.
  2. Срокът на експлоатация на 5ти и 6ти блок в Козлодуй може да бъде еднократно удължен, максимум с 10 години. При това трябва да бъде доказан остатъчен ресурс на оборудването, да бъде дадено разрешение от производителя и да бъде издадена лицензия от Агенцията за ядрено регулиране
  3. Цената на енергията не зависи от това дали си вносител или износител, а от това какъв е енергийният микс, централите, от които купуваш дали са се изплатили или не, какво гориво използват и каква част е цената му от себестойността на енергията, какви модернизации и рехабилитации са извършени, каква енергия продават централите (базова, върхова и т.н), каква е разполагаемостта им, какви разходи са необходими за управление на енергийната система и т.н.

  Sic transit gloria mundi
 30. 30 Профил на moro
  moro
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Чест прави на автора, че е публикувал възрастта и специалността си, знаейки че това ще доведе негативи към коментара му.
  Все пак, по-голямата част от хората си имат вече мнение по въпроса и обикновено изтъкват и четат източниците, които потвърждават тяхната теза, омаловажават тези които я отхвърлят. Според мен въпреки, че очевидно се е постарал, автора също се е влияел от собствените си виждания докато е писал.
  Може би наистина не е зле да погледне сайта на Булатом за да види и другата гледна точка. Все пак ако човек е убеден в позицията си за нещо толкова сложно като една ядрена електроцентрала, то най-вероятно пропуска доста неща.
  Лично аз също съм разколебан, но ако не пусна празен плик в знак на протест, че ме питат нещо извън моята компетенция, то ще зачертая квадратчето срещу "Да".

 31. 31 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4529 Неутрално

  [quote#19:"angel.or.demon"]може да бъде продължена смао ако РУСНАЦИТЕ разпишат!
  А дали ще го направят? [/quote]
  Ако не го направят,ПЪРВИЯТ ВЪПРОС който трябва да се постави е "ЗА КАКВО НИ Е БелеНЕ" ?!?!
  Което БелеНЕ няма да функционира 60 години,както сега ни лъжат.
  И чието функциониране ще бъде поставено в зависимост от РЕКЕТЬОРСКИТЕ ПРИЩЕВКИ НА РУСИЯ.
  Вторият въпрос ще си го постави целият останал свят,който ще се запита "Има ли смисъл да се поръчва каквото и да е от Русия,имайки пред очите печалния и горчив опит на малка България."

 32. 32 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3669 Неутрално

  [quote#25:"phenix"]" Ползата от такова упражнение е съмнителна, предвид че така или иначе имаме планиран за изграждане поне още един 1000-мегаватов блок на същото място".
  Не, приятелю! Нямаме планиран нов енергоблок в Козлодуй. Дори няма и идея за това, камо ли разрешение от МААЕ. [/quote]
  Тц!
  Няма само разрешение от МААЕ.
  "Идея" има. И Николов (шефът на Козлодуй) и Червенкондев работят усилено по нея. Имаш и Енергийната стратегия от 2010 година, където е записано и прието, че ще се развива ядрената енергетика. Имаш и един реактор, който "чака", а герберите му направиха приемка.
  И накрая - точно Фидоска промени въпроса от "Да" или "Не" за БелЯ-НЕ на " ... развиване на енергетиката чрез изхраждането на нови ядрени мощности". Усещаш ли "тънката" разлика?
  Накрая ... да ти цитирам Слънцеподобния:
  ...Взехме правителствено решение да прекратим проекта АЕЦ “Белене” и да доплатим първи реактор, който октомври месец ще е окончателно готов...
  ...Завчера в разговора с Путин стана ясно, че не ни отива да шикалкавим и да си разваляме отношенията заради проекта. Надявам се Путин да удържи думата си за дружеско излизане от проекта и да работим за “Козлодуй...

 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2977 Неутрално

  [quote#1:"kolizej"]мдааа...повярвах му.[/quote]

  Що не го обориш?

  От строежа на нова АЕЦ ще спечелят единствено онези, които ще вземат комисионите, защото ще са стотици милиони.

  Всички останали ще загубим, независимо как ще гасуваме на референдума.

  Първосигналната склонност на комунистите да се самоубиват, гласувайки за едрата олигархия в лицето на върхушката на БСП, ще се репликира и на референдума, когато от малоумна лоялност към каузата на "българо-съветската дружба" ще нахлузят един воденичен камък на шиите на внуците си.

  Как да не ме е срам, че съм им сънародник?!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на mrakogor
  mrakogor
  Рейтинг: 515 Неутрално

  В неделя между другото, особенно из селата и малките градчета на Източна България, активността ще клони към нула, щото там събота и неделя ще вали яко сняг и в неделя вече половин България ще е под снежна блокада със затворени пътища, бедстващи общини и т.н.

 35. 35 Профил на pc
  pc
  Рейтинг: 215 Неутрално

  Страната ни намаля с два милион души, намаля и потреблението на електрическа енергия. Ще мислим ли за връщането на децата си, или ще подготвяме заминаването и на следващото поколение? Хайде да погледнем кои страни са в най-тежка криза - тези, които се изхранват от туризъм и земеделие - Гърция, Испания, Португалия, Италия. Задължително е да възстановим и стоманодобива, химическата промишленост и военнопромишления комплекс, ако искаме да излезем от кризата и да формираме положително търговско салдо. И как ще се постигне всичко това без достатъчно количество електроенергия и резерв от нея? А това, че цената на тока е надута от безсмислени харчове в енергетика, го знае всяко дете. Реалната цена със сигурност може да бъде поне 15-20% по-ниска, но...

 36. 36 Профил на radiogirl
  radiogirl
  Рейтинг: 402 Весело

  До коментар [#31] от "Hawaii":

  Ех, като лъжете или манипуирате, поне по-скопосано го правете!
  Проектната експлоатация на Белене е 60 години, така както роектната експлоатация на 5ти блок е до 2017, а на 6ти до 2019!
  Това е!
  Белене нитрябва защото нитрябв аток!
  Все повече се греем на радиатори, заради добрата услуа на Топлофикация, все повече ползваме климици и такива мити работи.
  Като искате да се върнете в каменната ера - действайе!
  Но не измествайте дебата от За и Против ядената енеретика, в за и пртив Костов, Капон, БСП, ГЕРБ и така нататък!
  Говорете ми за педимстата и неостатъцие на съответния видпроизводител на енергия.
  Не чувам нищо за Когенерациите и други интересни неща. Вкопчили сте с всички в политиканстване!

 37. 37 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#32] от "xm...":

  Всъщност в Енергийната стратегия, приета от ГЕРБ през 2011 г е заложено такова производство на електроенергия от АЕЦ през 2020 г, което може да се постигне с 3 ядрени реактора (44% производство от АЕЦ). Единствената възможна опция за три работещи реактора у нас през 2020 г е наличието на 6ти блок в Козлодуй и на АЕЦ Белене.
  Т.е. Белене е предвидена за изграждане, гласувана и приета от сегашния Парламент

  Sic transit gloria mundi
 38. 38 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3669 Неутрално

  До коментар [#37] от "TOSHKOFF":
  Мерси за уточнението.
  Което още веднъж потвърждава тезата ми, че ГЕРБ нямат никакво намерение да се отказват от АЕЦ-ите, а борбата с БСП е само за преразпределение на паричните потоци и кой да обязди далаверите.
  Е, и предизборно да изкарат някой и друг дивидент от баламосването на мат'ряла ...

 39. 39 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4529 Неутрално

  [quote#36:"radiogirl"]Като искате да се върнете в каменната ера - действайе! [/quote]
  Това го кажи В ЦЕНТЪРА НА ВИЕНА.
  Пред ВЪРНАЛИТЕ СЕ В КАМЕННАТА ЕРА ВИЕНЧАНИ,ха-хаааа...
  Така де,в каменната ера са виенчаните,защото си нямат АЕЦ.
  В цяла Австрия си нямат АЕЦ.
  Още по-малко РУСКА АЕЦ.Модел 1992г.
  Още по-си нямат Р.Овч.,Петър Д. ,Гоце Първанов и Станишев.
  Затова ЧЕРВЕНАТА БУРЖОАЗИЯ се съдра да отскача за уикендите във Виена.
  Защото са в КАМЕННАТА ЕРА !!!!!!!!!

 40. 40 Профил на angel.or.demon
  angel.or.demon
  Рейтинг: 406 Весело

  До коментар [#24] от "ДАКС":

  ей, разбрал недоразбрал и все за пари говори!
  първо въобще, за да се отвори темата за продължаване на експлоатационния срок трябва да се съгласи проектантът!
  Никой не е казал, че той-съответната фирма ще прави модернизациите!
  Така, че - стоп с темата 200-300 милиона, кой ще ги откаже!
  Фирма, която в момента строи нови около 10 централи в цял свят, едва ли и е до 200 300 милиона на страна, която ще ги щляпа! нали помниш?
  Та подозирам, че ще ни разиграят театъра, който разиграха на Украйна преди няколко години!
  Кой сега е номер едно?! нали разбираш по-силния, към по-слабия!

  Нещата са по-близо, отколкото се появяват в огледалото ти!
 41. 41 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 912 Неутрално

  Червените другари твърдят, че Белене струва 6 милярда, ама тия шмекери ще ни я пробутат за 12 милиярда.
  На това му се вика хем да казват истината, хем да лъжат.

 42. 42 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#19] от "angel.or.demon":
  [quote#19:"angel.or.demon"]Животъ на двата 1000-мегаватови реактора на АЕЦ "Козлодуй" изтича съответно през 2017-а и 2019-а, но видно от публикации в пресата, с инвестиция, значително по-ниска от тази за АЕЦ "Белене" (около €250 млн.), животът им може да бъде продължен с още двайсетина години. " - видно и от международните изисквания, може да бъде продължена смао ако РУСНАЦИТЕ разпишат!
  А дали ще го направят? [/quote]

  И автора и ти имате грешка/и/
  Първо -проектния ресурс на 5 и 6 блок е 40 години или той изтича 2027 и 2031 година.
  Годините 2017 и 2019 са когато изтичат настоящите лицензии за експлоатация.В началото на десетилетието са похарчени 200-300 милиона за модернизация на 5 и 6 блок с която ресурса им е удължен с 15 години демек блоковете може да работят до 2042 -2046 година след като се издадат нови лицензии за удължаване срока на експлоатация на двата блока.
  Второ -лицензиите за удължаване срока се издават от БЪЛГАРСКАТА агенция за ядрено регулиране./Това си го набий у кухавелката/ след възлагане на анализи .
  Ако тук може да бъдат намесени руснаците то това е да им бъде възложен анализ и оценка/ даже е най-добре да им бъде даден на тях/
  Казвам това защото никой производител няма да излъже и да каже ,че машините или съоръженията които той произвежда не може да работят само 60% от ресурса си и след това да бъдат бракувани / и това си го набий у кухавелката /
  Просто защото после не само няма да продадат реактора/ блока,машината,съоръжението / си ,а и никой няма да ги пита вече .
  Капиш?
  И поне питаш дали ще го направят ,ти как мислиш като се знае ,че по сведение на Позитано 20 руските реактори са "най-здрави и най-сигурни " ще си купи ли някой руска ядрена централа която въпреки тези най,най- ще бъдат в експлоатация само 20 години?

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 43. 43 Профил на radiogirl
  radiogirl
  Рейтинг: 402 Весело

  До коментар [#39] от "Hawaii":

  Предпочитам Лондон!
  Нали знаеш, Великобритания развива и двата вида енергетика - ВЕИ АЕЦ, и е доста по-добре от Източния райх!
  Да ти напомня ли, че Германия мине не мине вечер и точи яко електроенергия от Франция, Чехия и други Ядрени държави!
  Много хитро и доста лицемерно!

 44. 44 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1193 Неутрално

  Не мога да се начудя. Споровете продължават. А то спорът не е за енергетици, а за геополитици. Хора, хора, толкова е прозрачно. Казано е - не на "Белене" и руски реактори. Това и се изпълнява. Кой ви пита вас за ядрена енергетика? Такава ще има и ще продължи да се развива. И 5, 10, 20 млрд. лева, обърках се вече колко станаха, ще бъдат платени за "наши" реактори, на друга площадка. Това е! Ама, то е като написано!

 45. 45 Профил на angel.or.demon
  angel.or.demon
  Рейтинг: 406 Весело

  До коментар [#39] от "Hawaii":

  Душичка, нали помниш в коя част на Европа се намираме?
  Нещо за икономическата обстановка в региона, имаш ли нужда от помощ? Или изводите сами се налагат
  по-бедните роднини не могат да се сравняват с по-богатите, колкото и да се по-умни и красиви!

  Нещата са по-близо, отколкото се появяват в огледалото ти!
 46. 46 Профил на anna.plachkova
  anna.plachkova
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#43] от "radiogirl":

  Аз не знаех, но е много добре да се знае тази информация. Мда, ядрената енергетика е високотехнологичен процес.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#14] от "ludiakolio":Това за тецовете се нуждае от уточнение.
  1. В това число са включени ВСИЧКИ ТЕЦ, някои от които НЕ произвеждат електроенергия, а само топлоенергия за бита и индустирията.
  2. Голяма част от тези 35 ТЕЦ-ца са газифицирани и не изхвърлят в атмосферата нищо друго освен СО2. Такива са например ТЕЦ София и ТЕЦ Изток в София, които имат и когенерации за производство на електроенергия. ТЕЦ Земляне и ТЕЦ Люлин също са на природен газ, но не произвеждат електроенергия.
  3. Няколко големи ТЕЦ-ца, които заедно дават над 2000 Мвт мощности за производство на електроенергия (повече от Козлодуй) са модернизирани до степен, че да отделят само СО2. Имат модерни системи за сероочистка, задържане на азотни окиси и задържане на фини прахови частици. Това са АЕС Гълъбово, Контур глобал, ТЕЦ Марица Изток 2 (недовършена модерницация) и ТЕЦ Девен. ТЕЦ Варана има частично инсталирани средства за фини прахови частици. Има голяма вероятност собствениците на ТЕЦ Варна да модернизират централата до нивото на това в АЕС Гълабово.
  Има обаче и тецове, които са в окаяно състояние както от гледна точка на мощностите за генериране на електроенергия, така и от екологична гледна точка. Те наистина пушат като вулкани. Това са ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица 3 Димитроврад, ТЕЦ Перник, ТЕЦ Русе и други. Ааааа, да и Брикел...
  ТОва са мощности които ТРЯБВА да се закрият. Някои от тях ВЕЧЕ трябваше да са затворени! Но... трудно се затваря ТЕЦ...стачки, синдикати, сълзи и сополи.... Лично аз с интерес очаквам да видя в бъдеще едно правителство доминирано от БСП като как точно ще закрие Брикел, Бобов дол и Марица 3...
  Мааайтап!

 49. 49 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#9:"Yanko And"]Тук си го пише всичко, но малко са го прочели - Анализ на резултатите от доклада на HSBC за АЕЦ Белене от БулАтом.

  Разгледайте и другите документи:[/quote]
  Пак сметки без кръчмар
  Там в цената на тока на едно място(първото) се включваше само цената на централата(реакторите, преносната мрежа, цената на заемите), без ВЪОБЩЕ да се включва ЦЕНАТА на ЯДРЕНОТО ГОРИВО - т.е. за 60 години централата няма да работи, а ние ще плащаме за въображаем непроизведен ток, понеже няма гориво.
  Сметката е по-проста: цената на БеляНЕ / печалбата на козлодуй за 60 години. Понеже: БеляНЕ ще има разходи за гориво и подръжка като на Козлодуй(грубо) но трябва да изплаща и себе си. От друга страна Козлодуй вече се е изплатил и това което остава в разликата между приходи и разходи е миниатюрната сума която ще има БеляНЕ и с която ще трябва да се изплаща. Делението го направете сами, но се получаваше над 100 години, за да може въобще да се изплати БеляНЕ. Не ми се гледа колко точно е печалбата на Козлодуй в момента. Червена математика пак ни пробутвате.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 50. 50 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  [quote#43:"radiogirl"]а ти напомня ли, че Германия мине не мине вечер и точи яко електроенергия от Франция, Чехия и други Ядрени държави! [/quote]
  Това къде го прочетахте? Това просто не е вярно! Вижте поне таблизите по-горе. Много пъти съм казвал тук, че да говорим за Германия и Франция като че водят енергийна война е нелепо. Кой внесъл, кой изнесъл... Хората ОБМЕНЯТ елекроенергия като смисъла на този обмен е да се възползват от трансгранияното балансиране на производство и потребление, да се възползват от спецификите в държавите си. Франция всяко лято ВНАСЯ!!! електроенергия от Германия. Това е балансираща електроенергия. През април май 60-те ядрени реактори започвата на групи да се изключват за профилактика и смяна на горивото, като в отделни моменти НЕ работят до 10 реактора от 60. И Франция внася - електроенергия произведена от германските ветропаркове в Северно море. В други периоди, когато всички френски реактори работят, Франция изнася електроенергия от базови мощности (АЕЦ) за Германия.
  Да вземем Испания. За Испания е ПО-ИЗГОДНО да внася електроенергия от Франция за северните си провинции, а да изнаса същото или по-голямо количество за Португалия. Това е своеобразен енергиен суап и не може да се интерпретира като чист износ или внос.

 51. 51 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#34] от "mrakogor": Мда... и Господ е против референдумчето

 52. 52 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#12] от "radiacionen_tip3":

  И на Австрия й е адски необходима...

  Път без препятствия не води до никъде.
 53. 53 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 796 Любопитно

  Баси, няма спасение от èрвени тикви и прости, безмозъчни клакьори.

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 54. 54 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#35:"pc"]Хайде да погледнем кои страни са в най-тежка криза - тези, [/quote] в които най-много се гепи!!!

  Път без препятствия не води до никъде.
 55. 55 Профил на Еколог
  Еколог
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#27] от "BlueWater":

  Сложих ти +

  Път без препятствия не води до никъде.
 56. 56 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  Казвал съм го многократно, но ще го повторя пак на феновете на АЕЦ. Ако иската, ама много искате да си имаме още ядрени мощности трябва да постигнете следните неща:
  1. Свободен пазар на електроенергията у нас.
  2. Създаване на голям държавен производител на електроенергия в лицето на НЕК, който да продава МИКСА си на свободния пазар. И доколкото в момента себестойноста на електроенергията на Козлодуй и МИ2 са най-ниски, този производител да реализира диференциална печалба до нивата на цените които се поемат от пазарите. Този допълнителен доход да послужи за натрупване за бъдещо развитие в т.ч. естествено и за инвестиции в нова ядрена централа или мощност
  3. Приватизиране на миноритарен дял от този голям доминиращ на нашия пазар държавен производител (НЕК). Парите от приватизация (поне голяма част от тях) да останат в НЕК за нуждите на развитието - изгаждане на бъдещ АЕЦ
  4. Формиране на регионален пазар съвместно с Румъния и Гърция, а в бъдще и със Сърбия, Македония, Хърватска, а защо не и с европейската територия на Турция.
  Наличието на такъв регионален пазар ще способства много за привличане на инвестиции от големи западни енергийни компании.

 57. 57 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 835 Неутрално

  "Авторът на статията Лъчезар Стефанов е на 25 години, историк по образование."

  За скромно бъдеще агитира младият историк.
  Не ни трябвал повече ток, защото не сме произвеждали стомана и беемвета. Е, след 10 г. пак ли нищо да не произвеждаме, а да се задоволяваме с овцете и картофите и с колцентровете? И няма ли да имат право и българите да си купят климатици поне като гърците или да продължават на кюмюр и дърва?

  Вместо да търси вода от 100 дерета, младият историк да беше погледнал електропотреблението на глава от населнието. И да изнамери поне една европейска страна с по-висок стандарт и по-ниско потребление на електроенергия от България. Вярно е, че в развитите икономики намалява относителното енергопотребление на единица БВП, но някак си не е за вярване, че българската икономика може да стане енергийно ефективна колкото германската още докато България е доста по-бедна от Гърция.

  Впрочем, във всички развити страни основен источник на богатството е икономическия растеж. Ако българските политици искат България да стане богата, то трябва да работят за висок и дълъг икономически растеж. Няма развита страна, която от бедна е станала богата и е постигнала икономически растеж без развитие на индустрията, респ. без увеличение на енергопотреблението - нито в миналото, нито в настоящето. И колкото и бързо да се развиват науката и технологиите, едва ли революционната промяна, която историкът очевидно чака "само след 15 г.", ще се случи точно във все по-бедна България, за да не ни е грижа отсега за енергийните мощности тогава.

  На 04.04. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 58. 58 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 742 Неутрално

  [quote#43:"radiogirl"]Предпочитам Лондон! [/quote]

  Само идиот би предпочел Лондон пред Виена. По тази тема има и авторитетни статистики. Виена е на ПЪРВО място в класацията за най-добро място за живеене. Явно не си ходила нито в Лондон нито във Виена.
  Между другото и Швейцария няма АЕЦ. Сигурно в Цюрих, Люцерн или Женева според теб "живеят в каменната ера"!!

 59. 59 Профил на Теодор
  Теодор
  Рейтинг: 458 Любопитно
 60. 60 Профил на Теодор
  Теодор
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#3] от "dogwoman":

  Е какво ти пречи пояснението? Не е необходимо, за да си енергетик, за да можеш да мислиш. Въобще, какво значи "енергетик"?

 61. 61 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#33] от "Norman Granz":

  Дай някакви факти и документи за комисионните... Кой, кога, как...останалото е словоблудстване...БСП бла-бла, Русия, бла-бла, комунизъм бла-бла....То затова и останахте един файтон хора! Червените кратуни поне еволюираха махайки от речника си думи като империализъм, Америка, Нато, капитализъм...А вие доведохте до там десни да гасуват за Мутрите...

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 62. 62 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#58] от "marker":

  Тц, Швейцария има 4 АЕЦ-а
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_Switzerland
  These plants produced 26.3 TWh in 2007 (up 19.5% from 2005, when 22.0 TWh were produced). Nuclear power accounts for 39.9% of the total production of electricity (65.9 TWh) in the country; the rest was produced by hydroelectric plants (55.2%) and conventional thermal or other plants (4.9%).[1]

  Sic transit gloria mundi
 63. 63 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#58] от "marker":
  [quote#58:"marker"]Между другото и Швейцария няма АЕЦ. Сигурно в Цюрих, Люцерн или Женева според теб "живеят в каменната ера"!! [/quote]
  Точно не живеят в каменната ера, защото в Швейцария има таман 4 действащи АЕЦ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 64. 64 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#43] от "radiogirl":

  В това е майсторството, по добре еда търгуваш (купуваш, продаваШ ток, отколкото да произвеждаш ток......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 65. 65 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#57] от "bgkurshum":
  А бе да ти кажа от личен опит... колкото по-богат ставам с годините, толкова по-малко електроенергия харча в натурален измерител Щото си имам електроуреди клас А+ и нагоре, плазмени екрани на компютъра и телевизорите, енергоспестяващи крупки, изолирана къща и ... т.н. Отоплявам се с газ при цена на Мвтч 130 лв. (Мвтч електроенергия за бита над 180 лв)

 66. 66 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 627 Весело

  Чиче имаше голямо стопанство и работеше много. Послуша едни много умни и честни хора и преструктурира стопанството си. Първо продаде нивите си на едни отлични земеделски чуждестранни фирми, след това оборите на мощен инвеститор , а на жена си шевната машина закара за скраб. С парите от преструктурирането си купуваше евтино от чужбина каквото си поиска.
  Е , има малък проблем. Парите свършват, земеделската фирма не го иска за тракторист а оборите са закрити за да работи фирмата на инвеститора в друга държава. Само стрина компенсира шевната машина с ръчно плетиво за сега.
  Да не забравя ,синът му кара такси някъде а дъщеря му реди ягоди зад граница. Поне децата просперират.

 67. 67 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#28] от "ръмжо":

  Напиши и ти статия и дай да ти я побликуват.

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 68. 68 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "Публикуват" да се чете

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 69. 69 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 742 Неутрално

  До коментар [#62] от "TOSHKOFF":

  Прав си, не съм точен. Но тенденцията е да се спрат всичките ядрени реактори с изтичане на ресурса им. Едната централа вече е изведена от експлоатация.

 70. 70 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#61] от "Gaetano Scirea": А така. Лично аз очаквам вече от БСП да реабилитират чорбаджиите изедници и почвам да гласувам за тях

 71. 71 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#69] от "marker": Така е като не се внимава Добре е да се спори с истински факти и смислени аргументи. А това, че Швейцария също е в процес на преразглеждане на ползите от ядрената си енергетика няма да го чуеш от бат Боби и г-н Тошков


 72. 72 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#52] от "ecolog":

  Мен Австрия не ме интересува.

 73. 73 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#70] от "Дамян":

  Ха-ха-ха, ами те отдавна са ги реабилитирали ако питаш мен Даже си ги ухажват и отглеждат! Сбъркана работа

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 74. 74 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#9] от "Yanko And":
  Цялото писание е на "Булатом", посмъртно заинтересовани от строителството.
  Достатъчно ми бе това изречение: "Производствената цена на тока на АЕЦ Белене ще бъде два пъти по‐ниска от
  пазарната цена през целия срок на експлоатация, което прави АЕЦ Белене равностойна на АЕЦ Козлодуй...."
  А каква ще е цената бе аркадаш? Ако червените бабички не могат да мислят, аз го мога!
  14 евроцента? 28 евроцента? Май себестойността на тока на бъдещата АЕЦ е най-голямата тайна! Иначе: ВЕрвайте!


 75. 75 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4529 Неутрално

  [quote#45:"angel.or.demon"]Душичк, нали помниш в коя част на Европа се намираме?
  Нещо за икономическата обстановка в региона, имаш ли нужда от помощ? Или изводите сами се налагат [/quote]
  Прав си,че ИЗВОДИТЕ САМИ СЕ НАЛАГАТ.
  Аз като помнеща "душичка" няма как да не помня,че се намираме в тази част на Европа,която Е НАЙ-БЛИЗО ДО РУСИЯ.
  Колкото по-близо до Русия е една държава,толкова по-далеч е от богатите държави,съответно от стандарта им на живот.
  Справка - виждаме какъв е стандарта на живот в МОЛДОВА,БЕЛАРУС,УКРАИНА...о една страна,и какъв в една ГЕРМАНИЯ или ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!!!
  Икономическата обстановка е такава,че КОЛКОТО ПОВЕЧЕ РУСКИ АЕЦ и РУСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ МОНОПОЛ имаме,толкова ПО-КОФТИ се живее в съответната държава.
  Справка - отново същите МОЛДОВА,БЕЛАРУС,УКРАИНА,БЪГАРИЯ с нейния СЕВЕРОЗАПАДНАЛ РЕГИОН - НАЙ-БЕДНИЯ И ЗАПАДНАЛ РЕГИОН в ЕС заедно с КРАСЯЩИЯ СЕВЕРОЗАПАДА АЕЦ-КОЗЛОДУЙ !!!

 76. 76 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 742 Неутрално

  До коментар [#63] от "boby1945":

  Вярно е, че за АЕЦ в Швейцария не се изразих точно. Просто там има мораториум от 1990 г за строеж на нови ядрени мощности, както и план за поетапно извеждане на работещите с изтичане на експлоатационния им срок.
  По-умните не виждат бъдеще в ново строителство на АЕЦ.

 77. 77 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  [quote#74:"shumkar"]ще бъде два пъти по‐ниска от
  пазарната цена през целия срок на експлоатация[/quote]
  А каква ще е тази пазарна цена, като нямаме все още пазар? Изобщо какво разбира този човек под пазарна цена? Очевидно разбира нещо лошо, нещо скъпо...
  И как не се намери някой да попита Румен Овчаров в реално време като говори, че цените на електроенергията в бъдеще ще са толкова високи, че ще позволят на АЕЦа да натрупа баснословни печалби (200 млрд. цитат) та да го попита тези високи бъдещи цени само за АЕЦ ли ще се отнасят или и за ТЕЦ и ВЕИ? Дали един модерен ТЕЦ няма да е конкурентен на АЕЦ ВЪПРЕКИ заплащането на емисии СО2? Ами какво да кажем за ВЕИ, за които вече става повече от очевидно, че са единствения енергиен източник, чиито цени вече падат и тепърва ще падат?
  Как една АЕЦ ще се конкурира с локалното производство на електроенергия за бита и малките стопански консуматори?

 78. 78 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#69] от "marker":

  Изведената от експлоатация централа е експериментален реактор 6 МВт. Отказът на Швейцария от ядрена енергетика е след 2032 г, много вода има да изтече до тогава.

  Sic transit gloria mundi
 79. 79 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#71] от "Дамян":

  Аз даже бих се радвал, ако швейцарците почнат да си извеждат реакторите от експлоатация, някои са по-стари от 1ви и 2ри в Козлодуй, хайде да не минаваме в лични нападки

  Sic transit gloria mundi
 80. 80 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  Ако изнесените данни са верни, образованието на автора няма никакво значение. А не видях някой да оспорва данните.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 81. 81 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#79] от "TOSHKOFF": Ако и Швейцария се откаже от ядрената си енергетика, можем с голяма сигурност да твърдим, че такава ще се развива "На изток от Рая" Дунав тече на изток
  С това искам да кажа, че бъдещи ядрени мощности в България и Румъния стават много вероятни и привлекателни за западни инвеститори в рамките на един голям пазар в Югоизточна Европа.

 82. 82 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#79] от "TOSHKOFF":
  ОК! Извинявам се, ако сте ме разбрали така. Вижте поста ми 77

 83. 83 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  [quote#82:"Дамян"]Вижте поста ми 77[/quote]
  Пардон - пост 81

 84. 84 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  Много наивна стаия!
  Първо гледа се таблицата ИЗНОС, но е добре да се погледне и тази за ВНОС, електроенергийната система на Европа ОБМЕНЯ електроенергия...
  И второ, АЕЦ не се строи щото днес или утре ще ни трябва ток! АЕЦ се строи с хоризонт 40, а вече и 60 години.....
  Построената днес АЕЦ ще почне яко да връща на собственика след 15-20 години!!!
  Децата си пращаме на училище, не щото днес няма учени хора, а защото искаме утре нашите деца да са учените хора на Света....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 85. 85 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#82] от "Дамян":

  Приемам извиненията, важното е да не стават недоразумения. Просто поправям там, където виждам, че има неточности.
  А и в коментарите ми под статията досега не съм коментирал Белене, за това приех кометара Ви така.
  Относно пост 77 - напълно сте прав.
  Относно Булатом (понеже около техен цитат се въртят нещата в един от постовете) - предпочитам да не ги коментирам, те по-скоро се изживяват като някакъв затворен елит, който притежава висше знание и се отнася с пренебрежение към другите.
  Относно Белене - въпреки че, както може би личи, съм привърженик на ядрената енергетика по принцип, не смятам, че към момента ни е нужен нов АЕЦ. След 10-15 години - може би, това е въпрос на основен анализ на цялата ЕЕС.
  Не са ми ясни 2 неща.
  1. Ако построим Белене, какво ще правим тока?
  2. Ако не построим Белене, какво ще правим реакторите? Първият е готов, а вторият - почти.

  Поздрави

  Sic transit gloria mundi
 86. 86 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#81] от "Дамян":

  И с това съм съгласен, след 10-15 год, както вече казах, може би ще има място за нов АЕЦ у нас.

  Sic transit gloria mundi
 87. 87 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1127 Весело

  [quote#8:"."]ток си трябва и колкото повече по добре[/quote]
  Абе таман да кажа, че си прав и се замислих къде си го складираш тока, когато е повече.
  В мазето, ъм?

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 88. 88 Профил на angel.or.demon
  angel.or.demon
  Рейтинг: 406 Весело

  До коментар [#42] от "navy":

  Ех, как си се объркал - проектната експлоатация на 5ти изтича 2017, а на 6ти 2019 - обръкването ти идва от опцията за продължаване на живота им с 10 години! чети повече преди да пишеш

  Нещата са по-близо, отколкото се появяват в огледалото ти!
 89. 89 Профил на angel.or.demon
  angel.or.demon
  Рейтинг: 406 Весело

  До коментар [#86] от "TOSHKOFF":

  ако тръгнем след 15 години тепърва по пътеката, след 35 ще да е готов
  начи ако искаме нов АЕЦ след 15 е добре от сега да си мислим какво да правим.
  Все пак не е като да строиш лятна кухне в двора на вилата.

  Нещата са по-близо, отколкото се появяват в огледалото ти!
 90. 90 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 853 Весело

  До коментар [#18] от "Gaetano Scirea":

  Да. По-добре да купуваме ток от съседите

  вместо от "държавата" в България. Честно.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 91. 91 Профил на anna.plachkova
  anna.plachkova
  Рейтинг: 515 Неутрално

  трябва да има демокрация! референдума е точно това - пряка демокрация. какво има да се казва, се казва с глас.

 92. 92 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  [quote#84:"boby1945"]Построенаа днес АЕЦ ще почне яко да връща на собственика след 15-20 години!!! [/quote]
  Това твърдение изглежда вярно на базата на опита ни от последните 50 г. Въпросът е дали това, което е било до сега ще се запази като тенденция и в следващите 50 г. Мнооого спорен въпрос.
  1. Наличие на уран и цената на урановото гориво в следващите 50 г. Какво знаем в това отношение?
  2. Технологично разивтие в енергетиката в т.ч. и в ядрената енергетика. Имаме ли някакви смислени прогнози какво предстои? ОК знае се че ВЕИ ще конкурират ценово всички други източници, но ВЕИ не са и не могат да функционират като базови мощности. Какво се очаква от ТЕЦовете? Колко ще струва тон СО2 след 5 , 10 или 50 г.? А какво ще стане, ако част от наличните въглища (най-калоричните) започнат да се използват за синтетични моторни горива? А какво предстои в областа на системите за акумулиране на енергия?
  Истината е, че НЕ ЗНАЕМ какво предстои в обозримо бъдеще поне с такава степен на точност, че да вземаме инвесиционни решения. Това е една от главните причини света да се въздържа от ядрен ренесанс, т.е. от непрекъзнато увеличаване на дела на АЕЦ в световния микс на електроенергия ... скъпо и рисково.
  В момента в света се строят нови АЕЦи 1. за да се заменят остарели мощности. 2. да развиват ядрената технология, да не се изостава от конкурентите ПРОИЗВОДИТЕЛИ на реактори. 3. Най-вече АЕЦ се строят в големите развиващи се икономики, които имат мноого да наваксват. Но същите тези икономики инвестиратНЕ ПО-МАЛКО и в ТЕЦ и в ВЕЦ и в соларни и вертопаркове.

 93. 93 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 597 Неутрално

  До коментар [#28] от "ръмжо":

  Като махнем политическата ти оцветеност, какъв ти е интереса?
  Иначе си мълчиш по въпроса от къде са храните с които се храниш, дрехите с които се обличаш и компютъра с който произвеждаш спам!

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 94. 94 Профил на TOSHKOFF
  TOSHKOFF
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#89] от "angel.or.demon":

  Ами просто не смятам, че сега ни трябва нов АЕЦ. Знам доста добре колко време е нужно за строителството на ядрени реактори. Въпросът е, че ако след 5-6 години имаме АЕЦ, който не ни трябва, трябва или да ограничаваме работата му, или да ограничаваме работата на други мощности.
  А кога и дали ще ни трябва нов АЕЦ трябва да се реши на база реални прогнози и цялостен анализ. Факт е, че прогнозите за текущото потребление от преди години са доста завишени, а и никой не анализира влиянието на новата мощност (каквато и да е тя) върху системата и обратно. Все пак никоя централа не работи сама за себе си. Поради такова късогледство направихме и ВЕИ балона.

  Sic transit gloria mundi
 95. 95 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#80] от "Вени Г.":

  Има и такива. Пък и не всички се занимават с ядрена енергия.

 96. 96 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#85] от "TOSHKOFF": и вдигнат палец

 97. 97 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 597 Неутрално

  До коментар [#84] от "boby1945":

  А защо не напишеш, какво е върнала АЕЦ "Козлодуй" за последните 10 г. на държавата или не ти е удобно.
  И не забравяй колко европейски пари е "усвоила".

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 98. 98 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 627 Неутрално

  1). „поставеният въпрос не предполага някой да е компетентен да избере информирано решение”.
  2). „така или иначе имаме планиран за изграждане поне още един 1000-мегаватов блок на същото място”
  3). „Допреди няколко дни планирах да бойкотирам референдума. Вече не съм така убеден”
  ---------------------------------------
  №1 – До тук ЯСНО, никой не е компетентен, когато ИНТЕЛИГЕНТНАТА ПАРТИЯ е ЗАЕЛА ГЛУПАВА ПОЗИЦИЯ, както се изрази един г-н тази сутрин по БТВ.
  №2 – Да, ето нещо НЕ ЯСНО. „Имаме планиран поне още един 1000 мг. В Козлодуй”. Тука вече и от границата забелязвам, че си въртиш опашката КАТО ЛИСИЦА.
  №3 – Явно, НЯМА да го бойкотираш референдума, докато без руснака на масата, не можеш и да дишаш. Абе, вие да не сте БРАТ НА Румен Овчаров?

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 99. 99 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  [quote#23:"Hawaii"]СЕВЕРОЗАПАНА БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-БЕДНИЯТ И ИЗОСТАНАЛ РЕГИОН НА ЕВРОПА,въпреки наличието там на АЕЦ Козлодуй !!!
  [/quote]
  Това трябва да се набива в чутурите на електората непрекъснато. Защото съэстоянието на региона, което доведе до появата на понятието "Резерват Северозапад", е дело на всичкото политик от десетина години насам. Щото там не е въпрос на магистрали, а на второкласни и третокласни пътища. Които ги заебаха, щото не са "европейски". Щото там трябва да се инвестира в училищатае и малщкото останали техникуми (а има останали), обаче това не се вписва във великите всеобхватни стратегии на образователното министерство, които са насочени да изпълняват Лисабонската стратегия. Ква стратегия, бе, синковци? Да осигурите и плащате общежития за децата от техникумите и гимназиите в Резерват Северозапад ще има много по-голям ефект от измислените ви програми. Не са ви проблем префернциите за инвеститори (и правилно), ама съвършенпо не можете да ги управлявате. Дайте регионални преференции, конкретно в случая - всеки, който инвестира в Резерват Северозапад, не плаща осигуровки за 5 години или... абе, всеки знае видовете преференции. Искам да кажа, че ако държавата осигури пътната и образователна инфраструктура и привлекателните условия за частния бизнес, то в рамките на 5-6 години този частен бизнес ще реши проблема, наречен Резерват Северозапад.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 100. 100 Профил на Георги Симеонов
  Георги Симеонов
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#39] от "Hawaii":

  О, не само Австрия е в каменната ера! Там са и Италия и Швейцария, Германия също е на път. Съвсем скоро тези държавици ще изчезнат от политическата карта на европа, според логиката на така наречените социалисти. Един от флагманите на този тип бръщолевене, Петър Курумбашев, наскоро обясняваше в Панорама, че "в съзнанието на българина има няколко неща, които .... така ... стои България като държава. Едно от тях примерно, да кажем, че е било нещо като БГА Балкан, примерно да имаш собствена национална авиокомпания". Продължението на този полет на мисълта става дори по-смешно, но ме мързи да гго цитирам цялото. Та значи ние като държава с ядрена централа и национална авиокомпания май ще останем единствената държава на политическата карта на Еврора. Тия дето не се вписват в понятието или ще трябва да строят, или да се присъединяват към съседни държави ...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK