Управлението на ГЕРБ и съдебната власт: Победилият сговор на задкулисието

Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Диана Ковачева на извънредна пресконференция в Министерски съвет за доклада на ЕС - юли 2012г.

© Георги Кожухаров

Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Диана Ковачева на извънредна пресконференция в Министерски съвет за доклада на ЕС - юли 2012г.Два месеца преди да поеме кормилото на властта, ГЕРБ записва в програмата си за управление с дата 1 юни 2009 г. като основен приоритет "Възстановяване и гарантиране на справедливостта в българското общество" чрез "реформиране на съдебната система", на първо място, гарантиране на нейната независимост чрез редица мерки, сред които:
- Намаляване на квотата на парламента във Висшия съдебен съвет
- Въвеждане на на единна електронна система за случайно разпределение на делата и равномерна натовареност на магистратите.


В програмната реч пред Народното събрание на 27 юли 2009г. премиерът Бойко Борисов, минути преди гласуването на кабинета, обявява като  основен пироритет (след повишаването на доходите) пак "реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото." По тази приоритетна цел, заявява изрично премиерът, ще следваме препоръките в докладите на Европейската комисия.


В началото на тази седмица - на 11 март 2013 г., отиващият си правосъден министър Диана Ковачева, на последната си пресконференция, след като оцени работата си за шестица, признава -  случайно и мимоходом, че съществуват "много възможности за манипулация на системите за случайно разпределение на делата в съдебната система". И дори спокойно конкретизира:
"По няколко пъти може да се натиска копчето (на компютъра, който разпределя делата), докато се избере удобният (съдебен) състав."


Но пък били вече "задействани проекти за кандидатстване за европейски пари (по ОПАК), за да се изградят електронни системи за разпределение на делата, които да правят манипулирането невъзможно. Новият софтуер, освен да предотвратява злоупотребите, трябвало да помогне и за изчистване на проблема с неравномерното натоварване на съдиите. Дотогава изискването на закона за разпределяне на делата на случаен принцип ще се гарантира "от почтеността на магистратите, които натискат бутоните на компютъра", отговори в сряда Ковачева на въпроса на "Дневник" вместо служебния министър, който току-що беше встъпил в длъжност.


Между тези събития - от 2009 и 2013 г. - Европейската комисия, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), Консултативният съвет на европейските съдии излизаха много пъти с оценки за състоянието на съдебната власт и за причините, които въпреки дипломатичния тон бяха достатъчно ясни.


В доклада на ЕК до Европейския парламент по механизма за сътрудничество от 18.07.2012 г. изрично е отбелязано, че "широките правомощия на Висшия съдебен съвет не са използвани за ефективното управление на съдебната власт, което да се основава на заслугите и етичното поведение на магистратите, нито за постигане на последователност и независимост на правораздаването". Напомня се, че България е поела ангажимент да направи промени в конституцията, с които да повиши независимостта, отчетността и етиката в съдебната система, както и да гарантира по-ефикасен и прозрачен съдебен процес чрез промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и процесуалните закони. Отчита се като недостатък, че конституцията отрежда силна роля на политическите институции, тъй като половината от избираемите членове на ВСС и всички съдебни инспектори се избират от Народното събрание.


А становище още от 2007 г. на Консултативния съвет на европейските съдии посочва директно необходимостта от съдебен съвет, чието мнозинство да е съставено от съдии, избрани от съдии, или да има обособена колегия в съвета, отговаряща на тези изисквания, която да решава въпросите, свързани с управлението на съдилищата, с кадровите и дисциплинарните въпроси, засягащи съдиите.
В същия смисъл е и препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа, според която държавата трябва да вземе мерки, които да гарантират, че законовият статут, компетентността и процесуалната роля на прокурорите са установени  по начин, "който не подхранва съмнения относно независимостта и безпристрастността на съдиите".

След избора на Диана Ковачева за правосъден министър на мястото на Маргарита Попова, която стана вицепрезидент. Обсъждане с Цветан Цветанов, Искра Фидосова и Анастас Анастасов от ГЕРБ - края на ноември 2011г. 

© Юлия Лазарова

След избора на Диана Ковачева за правосъден министър на мястото на Маргарита Попова, която стана вицепрезидент. Обсъждане с Цветан Цветанов, Искра Фидосова и Анастас Анастасов от ГЕРБ - края на ноември 2011г. 


В същия доклад на ЕК е направен безпощадният и най-важен извод: "Цялостното впечатление е за


неспособност да се спазва разделението на властите


което има преки последици върху общественото доверие в съдебната система." И са посочени основанията: Действащата система не гарантира професионалното развитие на магистратите според професионалните им заслуги и етичното поведение. Неясни са критериите за повишаване. Не се прилагат обективно правилата за атестиране. Не се провеждат ритмично конкурси и липсва оценка на нуждата от персонал и стратегия за задоволяването й. Съществуват големи различия в натовареността между съдилищата. Непоследователна е дисциплинарната практика, която не отчита етичните проблеми.


И стигаме до най-прясната оценка - резолюцията на ПАСЕ от януари 2013 г., в която пределно ясно се обобщава, че "редица опасения, включително относно ролята на министъра на правосъдието във Висшия съдебен съвет, структурата на съвета и начина на назначаване на членовете му, както и ненамесата между трите клона на съдебната власт (съдии, прокурори и следователи), изискват  осмисляне и трябва да получат отговор.


За съжаление някои фундаментални принципи като независимостта на съдебната власт невинаги са били зачитани и някои важни назначения не са били осъществени на основание качества и почтеност. Същевременно трябва да бъде отчетено, че някои промени изискват куража за конфронтация с лобита. Това е вярно и за самата съдебна власт".


С последните три изречения се обобщава цялостната политика на ГЕРБ спрямо съдебната власт, казано иначе - представата на правителството на ГЕРБ, що е то реформа на съдебната система и причините за провала й. Казвам провал - от гледна точка на обществения интерес, както обичат да се изразяват политиците. Иначе, разбира се, е успех - от гледна точка на стремежа за овладяване на съдебната система от управляващата довчера партия, наричаща този процес (стремежа си за овладяване) реформа.


С това мога да приключа обзора на тема управлението на ГЕРБ и съдебната власт. Обаче


въпросът е защо се стигна дотук 


Най-общо казано - защото така е било винаги през 23-годишния тъй наречен демократичен преход, тоест всяка партия идваше на власт с желанието и стремежа да си осигури властване над съдебната власт.
А конкретно - защото ГЕРБ постигна върха на способността за овладяване, какъвто предшествениците му на държавното кормило не можаха или не си позволиха, тъй като те действаха  видимо. Докато ГЕРБ показа неподозирани умения за сговаряне на тъмно, било чрез натиск над уязвими и сгафили веднъж магистрати и членове на ВСС, било чрез осигуряване на облаги, тоест чрез откровено развращаване на съдебната система, съчетано с масирана пропаганда на успехите на МВР, проваляни от лошия съд. Виновникът е посочен. И сочен три години яростно, последователно, денонощно.


Заслугата е на вътрешния министър Цветан Цветанов


Той, разбира се, имаше картбланша и примера на своя вожд, който беше вече определил съдиите като воденичен камък на шията на държавата, но го надмина по размах. Вместо да обсъждат в ГЕРБ как да изпълнят предизборните си ангажименти за намаляване на парламентарната квота на ВСС или да въведат квалифицирано мнозинство за избора й; вместо да разкрива корумпираните съдии,  прокурори и следователи;  вместо да насочи прожекторите на МВР към най-дълбоките пороци на системата , проявяващи се в лобистко-корупционни скандали като "Красьо Черния"; вместо да изрази поне мнение за сдобилите се с крайморски терени магистрати от най-високите нива (чрез техните близки нуждаещи се роднини), Цветанов предприе нещо друго - радикално, впечатляващо, неслучвало се досега: Той обяви и поведе войната срещу съдебната власт, разделяйки магистратите на добри и лоши според негов  критерий -  с цел  окончателно решаване на "основния въпрос" - кой да посочва виновните. В класификатора за добри и лоши на вътрешния министър обаче сред лошите странно защо не попаднаха нито най-енергичните комуникатори с лобиста, нито придобилите на безценица крайморски имоти  съдии от ВАС. А прокуратурата посипа с пепел скандала "Красьо Черния", като образува бутафорни дела,  обречени на провал.


(Никога да не се стига до корена, или до върха - както предпочитате. Най-сщественият щрих от съдебната реформа  - не само на ГЕРБ, на прехода изобщо!)

Бившите вече правосъден министър Диана Ковачева и вътрешен Цветан Цветанов в парламента през юли 2012г. по време на петия вот на недоверие срещу правителството на Бойко Борисов, внесен от БСП, ДПС и независими за "провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи".  

© Юлия Лазарова

Бившите вече правосъден министър Диана Ковачева и вътрешен Цветан Цветанов в парламента през юли 2012г. по време на петия вот на недоверие срещу правителството на Бойко Борисов, внесен от БСП, ДПС и независими за "провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи".  


Тази война беше необходима, за да скрие пропуските (меко наречени така) на полицейските акции и оттам в досъдебните производства, внасяни в съда от непридирчивата и превърнала се в обслужващо звено на МВР прокуратура. А "пропуските" са от такова естество, че войната от необходима стана неизбежна. Гръмотевичното обявяване (рекламиране) на акциите, кръщавани лично от министъра, включително и на имена на съдии, сред оглушителното мълчание на Висшия съдебен съвет (длъжен по закон да реагира) трябваше да преодопредели присъдите. И се случваше да ги предопределя - по-често на първа инстанция, създавайки  условията за кариерна (властова) корупция, която застрашително започна да обсебва съдебната система. Преписваш обвинителния акт по делата с обществена значимост и растеш в кариерата - какво от това, че следващата инстанция може и да отмени решението ти.


Делото за отвличанията "Наглите" е сочено като пример за небивал успех на МВР, но се отминава най-същественият пропуск (на ГДБОП в случая) - че не беше разкрит пътят на парите от откупите - няколко милиона лева, а именно пътят на парите щеше да покаже следата към босовете на престъпната мрежа и истинските поръчители. 


Делото "Октопод" е превърнато от Цветанов в лозунг на борбата му с мафията, но се премълчава, че Алексей Петров беше подгонен едва след като отиде да говори пред парламентарната комисия за контрол на ДАНС, а не по-рано (по-рано беше лоялен гражданин за премиера Борисов).

Бойко Борисов, Диана Ковачева и Цветан Цветанов на посещение в специализирания съд и прокуратура в началото на 2012г.

© Юлия Лазарова

Бойко Борисов, Диана Ковачева и Цветан Цветанов на посещение в специализирания съд и прокуратура в началото на 2012г.


Делото "Килърите" в Шуменския окръжен съд е прехвалено като успех във вестници, радиа и телевизии заради постановените доживотни присъди, но в медийната шумотевица потъват данните за драстични процесуални нарушения, над които ще си блъскат главите съдиите в апелативния съд. Затова пък прокурорката по делото беше определена от Цветанов за перфектен магистрат, след което стана заместник главен прокурор. И то заместник главен, натоварен да наблюдава разследването на атентата в Сарафово, за който благодетелят Цветанов вече има свое становище, върху което ще трябва да  размишлява професионално новата зам.-главна прокурорка. Та бих попитала кой, какво и кого всъщност наблюдава  - прокурорът разследването (за което, повтарям, Цветанов има позиция, без да е приключило следствието), или Цветанов наблюдава прокурора, комуто е осигурил високия пост?! 


Големият удар на ГЕРБ в овладяването на съдебната власт


беше ознаменуван с избора на приближената до Цветанов (по собственото й признание) Владимира Янева за председател на най-важния за борбата с корупцията във високите нива на властта Софийски градски съд, без ВСС да посочи аргумент защо предпочита нея пред другия кандидат; с избора на сочения за близък пак на Цветанов (и единствен издигнат за поста!) председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев - най-важния съд за контрола върху актовете на властта; и паралелно -  с уволнението на тогавашния председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова - съюзът, който не спря да призовава за промяна и реформа, само че не в смисъла на вътрешния министър. През цялото време, докато от Брюксел и  Страсбург ни сочеха пропуснатото, тук ССБ не спираше да  анализира пропуските, да предлага решения, да напомня на ВСС да си изпълнява задълженията, да призовава за действие. Вместо да бъде чут, ССБ беше или сатанизиран, или премълчаван. Докато най-сетне - на 12 юли 2012, ден след като ССБ отправи призив до всички магистрати да избират по съвест авторитетни кандидати  за избора на новия ВСС, а да не гласуват за спуснати от горе имена, Мирослава Тодорова просто беше уволнена.


Спирам се на това уволнение, защото то маркира пълното подчинение на ВСС на вътрешния министър, респективно на политическата власт - неслучайно то дойде след публичните нападки на министъра срещу Тодорова, а те бяха обясними. Съюзът на съдиите се съпротивлява именно на стремежа за подчиняване на системата и след като ВСС не реагира, съюзът поиска оставката на съвета, така Тодорова се озова във фронтален сблъсък: видимо с ВСС и с министъра, но едновременно и реално - с всички знайни  и незнайни, неосветени интереси и техните лобита.


И още - това уволнение  е безпрецедентно, защото няма  друг случай да бъде изхвърлен дисциплинарно магистрат, независимо по колко дела е забавил мотиви, ако до този момент не е имал друго наказание за това.
Неслучайно уволнението влезе в доклада на ЕК като пример за избирателна наказателна практика на ВСС. То ще бъде сочено  и занапред като злощастен пример, че всички средства са позволени, когато задкулисието усети опасност. Тъй  че колкото и да си заравят главите в пясъка новият ВСС и правосъдните министри, каквито и красиви приказки да си говорят с Брюксел за съдебна реформа, фронтът между онези,  които искат реална промяна и наистина борба с корупцията в съда и прокуратурата,  и другите, които говорят проформа за реформа и пазят  ревностно статуквото, ще продължи да минава именно през отношението към това безпрецедентно уволнение.


Защото и децата знаят (по израза на любимия на Цветанов полицейски началник), че съдия Тодорова беше наказана заради "куража й за конфронтация с лобита, включително и вътре в съдебната власт" (по най-прясната резолюция на ПАСЕ). И още - беше наказана, за да бъде даден безапелационен урок на онези съдии, които си позволяват да съдят изправени.


И когато това се разгръща на фона на назначаването на отговорни позиции на хора като тъй наречения Пепи Еврото, когото прокуратурата произведе тези дни в директор на Столичната следствена служба, то


за читавите магистрати остава отчаянието и демотивацията


Впрочем това назначение заслужава специално внимание - в него се отразяват като под лупа обвързаностите и сговорите на лобита и кръгове, които фактически управляват съдебната система чрез примките върху уж свободно и неполитически избраните от ВСС съдийски и прокурорски шефове.
Пепи Еврото, минаващ за следовател, а всъщност дежурен свидетел на прокуратурата по монтирани процеси, уличаван веднъж за изчезване на цяло следствено дело, магистрат, чийто пръстов отпечатък се пази в Института по криминалистика, тъй като е намерен на местопрестъпление - при кражба във Враца през 90-те години, служителят на Темида, хванат да шофира след употреба на алкохол, но остнанал ненаказан нито от прокуратурата, нито от ВСС... Чист като сълза "по досие"...


(Едно уволнение и едно назначение, символизиращи съдебната реформа на ГЕРБ.)


Та кого ще убеди главният прокурор Сотир Цацаров, че това скандално назначение е решение на градския прокурор Кокинов (който естествено отказва да коментира) и че въобще такъв акт е възможен в желязно централизираната прокуратура. Как да няма нищо общо Върховната прокуратура, като на тържественото представяне на новия началник Пепи Еврото в столичното следствие присъства зам.-главният прокурор Борислав Сарафов! Присъствие, което легитимира скандалната и оскърбителна - повтарям, за почтените магистрати - кадрова политика на Върховната прокуратура!


Кой, на кого и за какъв принос се отблагодарява с това компрометиращо назначение


в най-голямата следствена служба в страната и колко ли голям трябва да е залогът на такова падение, за да бъде въобще допуснато то - този е въпросът, на който трябва да отговори именно главният прокурор. Иначе ще затвърди убеждението, че кадровата политика на прокуратурата се диктува от сговора и обвързаностите, скрепявани с омерта в мрака на задкулисието. И че той самият - главният прокурор, е безсилен пред този сговор. Или негов доброволен заложник.

Управлението на ГЕРБ и съдебната власт: Победилият сговор на задкулисието

© Надежда Чипева, Капитал


Допреди няколко години смятах, както и другите съдебни журналисти, че да се коментират съдебни решения е проява на лош вкус и погазване на основен принцип на правовата държава. Правосъдието под управлението на ГЕРБ обаче ни принуди не само да ги коментираме, а да ги оценяваме без предразсъдъци - така, както без предразсъдъци са постановявани такива решения. През 2012 ВАС, както и Пловдивският районен съд (по делото за клевета на Мирослава Тодорова срещу Цветан Цветанов) си записаха в биографиите позорно мотивирани решения - и то по споменатите по-горе казуси.


Съдебни актове, предопределени чрез формиране на "подходящи" съдебни състави (по признанието на самата Диана Ковачева) от председателите на съдилища чрез безпардонно погазване на законовото изискване за случайно разпределяне на делата. Докато това е така, не само ще коментираме съдебните решения, но и ще изнасяме


на показ аморализма на страхливите съдии и прокурори заедно с произвола на шефовете им


На 29 октомври 2012 г. публикувах анализ "Неслучайното правосъдие на Върховния административен съд", за който си направих труда да издиря и посоча номера на дела, по които съдебните състави са формирани на съмнителен (неслучаен) принцип, за да улесня ВСС да извърши проверка. Напразни илюзии. ВСС изобщо не реагира (новият ВСС, прозрачно избраният, натовареният с надежди за промяна).


На 20 март пристига поредната мисия от Брюксел по механизма за сътрудничество. За целта на едно от последните си заседания правителството е приело актуализирани мерки, сред които отново фигурирал въпросът за случайното разпределение на делата. Въпрос, записан през 2009 г. в програмата за управление на ГЕРБ.


Диана Ковачева и Бойко Борисов при представянето на нова информационна услуга за SMS оповестяване при имотни сделки - 

© Надежда Чипева, Капитал

Диана Ковачева и Бойко Борисов при представянето на нова информационна услуга за SMS оповестяване при имотни сделки - 

И понеже ГЕРБ успя до свърши всичко това напук на законите и конституцията (за морал не говорим),  ще повторя, че то е постижимо само чрез договаряне и сговаряне на тъмно.


Обявеният курс към "пълна прозрачност" през 2012 трябваше да замаже очите на Брюксел след цитирания доклад на ЕК. Прозрачност (по Искра Фидосова) чрез пряко предаване по телевизията на избора на членовете на ВСС например, за да остане в тайна най-важното - мотивацията за издигане на един или друг кандидат от парламентарната квота. Думата прозрачност е вече обезсмислена. Както думата реформа. Както бе обезсмислена въобще идеята за отчет на дейността на МВР със зрелищното представление, организирано от Цветанов във вторник, на което поканени жертви на престъпления го хвалеха. Подобаващо финале гранде за един наистина незабравим министър. 


Ще успее ли служебното правителство и конкретно служебните министри на вътрешните работи и на правосъдието (министърът на правосъдието е и председателстващ ВСС)


да пробият победилия засега сговор на задкулисието срещу правосъдието?


Нали служебното правителство си възложи задача да посочи вярната посока за изход във всеки проблемен сектор и да я направи необратима? Ако президентът е убеден, че е действал винаги принципно спрямо съдебната власт, включително при издаването на указа за назначаването на новия главен прокурор  въпреки съмнителната процедура на ВСС за избора му, би трябвало да е възможно.


Докато размишлявам обаче върху всичко описано дотук, а то е само щрих от голямата печална картина; и докато слушам  дни наред натрапчиво да се повтаря думата "приемственост" при предаването на министерствата на новите  служебни министри, изпитвам, уви, най-дълбоко съмнение.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (155)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Просто като кацата с меда, те просто направиха отвора по-голям и по-удобен за бъркане!

 2. 2 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1100 Неутрално

  Няма никакво здкулисие - просто ГРОБ са поредната кукувица която ни ограби. Последния епизод от продължаващия сериал на ужаса в който се превърна България. Работата е, че сега у нас има много хора които заработват от нещастието на останалите и те ще се противопоставят със всички сили на промяна на правилата, защото това ще е краят им. Единствено унищожението на тези паразити ще ни даде някакъв шанс. Това заедно с обединение с останалите балкански народи е единственията вариант. В противен случай ни чака още 10 години агония преди края - Възстановяването на Осмамската империя.

 3. 3 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Правителството на ГЕРБ ще остане в историята на България като най-осмиваното и най-подиграваното.
  3.5 години на диктатура бяха изпълнени с лъжи, скандали и гафове.

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 4. 4 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Управлението на БКП-син и съдебната власт - 69 години произвол.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 5. 5 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 730 Неутрално

  А Съдът честен, честен, а МВР много лоши. А госпожа Владимирова не разбра, че съдебната власт е отделена от другите и правителството може само да я натиска, но не и да я задължава. Защото герб не може да повлияе по никакъв начин на най- могъщия съд- Върховен Административен Съд, който тая седмица се наведе за пореден път и даде пари в ръцете на шефа и Прокопиев- отмени едни такси и Капитал спонтанно изрева от радост.

 6. 6 Профил на Ли Си Цин
  Ли Си Цин
  Рейтинг: 395 Неутрално

  В България няма независима съдебна система ...

  Стани ЧОВЕК - ЕМИГРИРАЙ !!! R I P B U L G A R I A
 7. 7 Профил на Ли Си Цин
  Ли Си Цин
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Няма и изгледи скоро да се появи, за съжаление !

  Стани ЧОВЕК - ЕМИГРИРАЙ !!! R I P B U L G A R I A
 8. 8 Профил на Богомил Харманджиев
  Богомил Харманджиев
  Рейтинг: 558 Неутрално

  Добре написана статия,която показва трагичното състояние на Съдебната система и пълното разминаване в оценките за нея.От една страна имаме оценка Отличен на Диана Ковачева,а от друга поредния жълт картон от Брюксел.

 9. 9 Профил на Йордан Халачев
  Йордан Халачев
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Естественото желание на всички престъпни хора във властта, е да си осигурят своевременно,верни,зависими и корумпирани магистрати и следователи,гаранти за неподсъдност,за следващите 4-5 години,след евентуалното излизане от властта.
  Мажоритарни местни избори на съдии и прокурори са ншкакъж ванс и никакви Висши съдебни съвети, назначавани от политическите партии със мръсни сделки да кадруват и да ни занимават със имотите си на първа линия.
  Преките избори за съдебна система са някаква надежда,но само с предварителна лустрация на всички партийно зависими магистрати може да доведе до някакъв резултат.
  http://1223bg.blogspot.com/2013/03/blog-post_12.html

 10. 10 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Гневно

  Герб дойдоха с обещания за реформи, а в същност пазеха статуквото наследено от тройкаджиите!?

 11. 11 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1336 Разстроено

  [quote#6:"Ли Си Цин"]В България няма независима съдебна система [/quote]
  ==========
  Има, има.
  Независима от държавата, гражданите и закона.
  През една нощ на 1990 година в БГ всички съдии си легнаха комунисти (защото не можеше да си съдия без да си партиен член) и се събудиха безпартийни.
  Така протече деполитизацията на съдебната система.
  А след това с Конституцията през 1991 г. станаха и несменяеми.

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 12. 12 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Любопитно

  До коментар [#11] от "Депутат 241":

  Ти прочете ли изобщо статията?

 13. 13 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 730 Неутрално

  До коментар [#8] от "bogomilok":

  Ако прочетеш малко, ще разбереш колко нищожна роля има министъра на правосъдието в Съдебната система. Почти никаква. Съдебната система е независима по конституция и министъра присъства на едни съвещания на Висшия Съдебен Съвет. Но именно това скрива Владимирова. Съдебната система страда от дефекти, които за законово заложени. Защото ВСС е колективен орган и в него винаги е имало котерийно лобистки групировки. Такава е съдебната система. Във ВСС си правят взаимни услуги и си помагат- това се нарича съдебна олигархия. Но Владимирова не казва, че това не може да се промени отвън, защото то е закрепено законово. Тя внушава, че МС има власт на ВСС , което е смешно. Това, че има натиск е факт, но дотам. ВСС и Главния Прокурор нямат коректив и не се отчитат пред никой- те са като боговете. Главния Прокурор само дава уж отчет пред НС, който може да е буквално една страница. Но НС не може да го санкционира за нищо.

 14. 14 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Точно за да се премахне настоящото статукво, са необходими промени в конституцията - т.е. следващото Народно събрание трябва да бъде изритано от сградата на парламента по най-бързия начин и да се правят избори за Велико Народно събрание.

 15. 15 Профил на deltalink
  deltalink
  Рейтинг: 561 Любопитно

  И какво, нямаме кадърни хора, които да направят надежден софтуер, с който делата да се разпределят на случаен принцип? И затова ще викаме хора отвън? А стига бе ...

 16. 16 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Това е поредното управление, което си дава оценка, гледайки отражението си в огледалото.
  Когато си в ролята и на изпитващият и на изпитвания какв оценка различна от хубава, можеш да получиш( да си даде)?!?!?
  Ако някъде гражданите, не , а по скоро граждански организаци, могат д асе включат активно и исмислено, е точно в оценката на съдебната система, през призмата и наблюдението , както на изпълнителна власт, така и наблюдавайки и оценявайки публично дейността на ВСС.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 17. 17 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#8:"bogomilok"]оценка Отличен на Диана Ковачева,[/quote]

  една публикация от края на 2011:
  http://www.mediapool.bg/нпо-на-бъдещия-правосъден-министър-разраотва-експортни-стратегии-news186796.html

 18. 18 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#13] от "grayeagle":

  Номерът е прост - вкарваш във ВСС хора податливи на натиск, чрез уличаваща тях или техни близки информация. Затова политическият избор трябва да бъде сведен до минимум, а членовете да бъдат избирани пряко от всички съдии, както и прокурорите и следователите да бъдат разкарани от ВСС.

 19. 19 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  Щом партийте са се разбрали и си имат квоти за тази "съдебна" система какво да говорим. Как да е независима?

 20. 20 Профил на валчан
  валчан
  Рейтинг: 505 Неутрално

  При всички правителства от 1989г. беше така, но правителството на ТИКВУН изби рибата.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на Не ви вярвам !!!
  Не ви вярвам !!!
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#3] от "opposition":

  Ей че агентиии, ами когато бат Бойко се върне на власт какво ще бращулевите тогава.
  Едва ли циганските и турските гласове ще излязат повече от българските.

 23. 23 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#15] от "deltalink":

  Проблема не е в софтуера а в човека натискащ копчето. Какво му пречи да го натиска и хиляда пъти за да се получи желания състав? Всички действия на председателите на съдилищата със системата за разпределение трябва да се документират и контролират, както и да не им се позволява два пъти да натискат копчето по един повод.

 24. 24 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#22] от "stiano":

  Наколко месеца след това на вожда на племето ви ще му се прииска, да си беше останал в опозиция.

 25. 25 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2995 Неутрално

  СК още в самото начало на 41 парламент предлагаха конст.промени, но герб предпочетоха един физкултурник и монтанската юристка да кадруват.Не вярвам сл. правителство на аватара президент да посмее да промени нещо.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  До коментар [#25] от "hodounski":
  Никой, братче, не слуша и не гледа кой де факто предлага нещо смислено. Матриалът гледа кой повече се репчи и бие у гърдите, че е бабаит и демократ.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 28. 28 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#26] от "The Core":

  Ти си наистина с болен мозък! Ако ще България да се превърне в пустиня, важно е Бойко да е на власт, така ли?

 29. 29 Профил на utopist
  utopist
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Стремежът за все повече власт е болестно състояние, което рефлектира върху широка група от хора. В казуса "Борисов" не само се наблюдава обезличаване на институциите, но и сливането на основните три власти в една, факт, което застрашава демократичните устои на всяко общество и, и за което бяхме наказани от всички неправителствени организации оценяващи индикатори като свобода на словото и състояние на човешките права!!!

 30. 30 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2995 Неутрално

  До коментар [#27] от "virtual_brain":

  Те никога не са искали реформи,а просто да заменят" техните" хора с"наши"

 31. 31 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2133 Неутрално
 32. 32 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  Управлението на ГЕРБ доказа, че само с ентусиазъм не става. Трябва и образование. Само с двама висшисти /единият специалист по разпъване на маркучи, другият по физкултура/ държава не може да управлява дълго.

 33. 33 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Няма как ти да искаш системата да е умито дупе, пък тя все да иска да е в калта !

 34. 34 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  [quote#32:"yavooor"]Само с двама висшисти /единият специалист по разпъване на маркучи, другият по физкултура/ държава не може да управлява дълго. [/quote]


  За твое съжаление, правителството с "двама висшисти" управлява далеч по-добре от правителството на специалиста по съветски униформи!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 35. 35 Профил на Цанко Цанов
  Цанко Цанов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#11] от "Депутат 241":

  Удобно прескачате "синята метла" в правосъдието през 1992/93 г. Магистрати-професионалист с десетилетия стаж като такива, бяха уволнени поради "липса на професионални качества и морал"!?! А какво е "морал" по татарчевски и лучниковски - който го е изпитал, той знае. Повече от 250 изградени прокурори,съдии и следователи бяха посечени професионално - за личностно да не говорим. На тяхно място назначиха парашутисти без ден магистратски стаж и качества.
  Задължително обаче сини.

 36. 36 Профил на venida1
  venida1
  Рейтинг: 395 Гневно

  Ами ако Мирослава Тодорова беше стока щеше да си реши делата а не да реве като вдовица за ,,, ! И тя е същия боклук като Цв.Цв. само че за разлика от него защитава други боклуци!!!
  Господ да ги убие всичките гадни мързеливи и корумпирани гниди!

 37. 37 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#28] от "nikero":

  Мдаа... благодаря за признанието, че все пак поне имам мозък!
  И бъдете сигурен, че поне от комунизъм не е болен!
  Но ми прави впечатление, че този орган повсеместно липсва в "колективната глава" по земите български.

  Апропо, да не би да съм пропуснал някои "потенциални българи от Марс", които визирате за едно бъдещо управление?
  Иначе - като гледам, само в този форум има към 30-тина вече, готови за министър-председатели, а вътрешните министри просто "с лопата да ги ринеш"!
  "Разливат" акъл "на килограм" и безплатно!
  Авторката на статийката е и тя е готова за правосъден министър, нали?
  Блажени са невежите в своите желания!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 38. 38 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2027 Неутрално

  До коментар [#5] от "grayeagle":


  [quote#5:"grayeagle"]Защото герб не може да повлияе по никакъв начин на най- могъщия съд- Върховен Административен Съд[/quote]

  Шегуваш ли се!? ВАС е функция на ГЕРБ, факта че председател е Георги Колев, който и за портиер не би си намерил работа и че всички касаещи ГЕРБ, Борисов или Цветанов дела по дифолт се решават в тяхна полза не се нуждае от коментар. А ако се чудиш за някое решение, което не ги касае пряко, можеш спокойно да предположиш, че Борисов и Цветано са били "мотивирани" по подходящ начин.

 39. 39 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1394 Любопитно

  "....Възстановяване и гарантиране на справедливостта в българското общество" чрез "реформиране на съдебната система"...."

  Реформираха ли я? Реформираха я. По свой образ и подобие. Някой да има претенции? Моля да заповяда. Ще му падне шапката, като разбере за какво става дума...

 40. 40 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Всяка статия,защитаваща последната крепост на комунизма в България-българския Съд,на мен ми мирише!

  И цялата правораздавателна система не е стока-полиция,следствие,пркуратура-но не е ли Съдът този,който има последната дума и е най-висшата правораздавателна инстанция,отговорна за цялата юриспруденция?

  Всички са виновни,но Съдът-най!

  ГЕРБ се провалиха тотално със съдебната реформа,това е най-големият им неуспех.
  Но с нищо не са по-лоши от всички предходни правителства в това отношение.
  Да се твърди,че ГЕРБ са виновни за състоянието на правораздаването е смешно!ГЕРБ са виновни,че се изхвърлиха,а нищо не направиха.

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 41. 41 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 561 Весело

  Тая статия е тъй написана като че ли при тройната коалиция е било нещо по различно. Проблема не е в независимостта на съдебната система ,а в манталитета и морала на българските магистрати. В един момент те са толкова независими, че са направо недосегаеми в своята безотговорност и безотчетност пред обществото заради своите действия и бездействия които скандализират народа. Не случайно усещането за справедливост в обществото е дефицит. Като тръгнем от банковите дела и убийствената инфлация,минем през мутрите ,после през приватизацията през т.н. преход, досега няма нито един осъден ,а през това време са потънали милиарди лева чрез престъпна дейност. Да не говоря ,че всички т.н. политици на прехода влизаха в политиката защото усетиха ,че там може да се забогатее безнаказано (не ,че другите престъпно забогатели са наказани, де),и че парламентаризма в България не е призвание ,а бизнес. Та, съдебната ни система е толкова независима ,че повечето чужди магистрати по света се чудят на свободата на бездействие на българските магистрати. По делата ще ги познаете. И за да бъде напълно комична картината ,накрая взеха ,че осъдиха (за голяма изненада на обществото) едни "братя" Галеви, а те взеха ,че избягаха и започна едно прехвърляне на топката ,кой бил виновен за това, и че имало пропуск в законодателството. Не пропуск ,ами направо течове има в българското законодателство и в морала на българските магистрати.

 42. 42 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1218 Разстроено

  Статията казва всичко.Не искам да я коментирам.Трагедията на обществото ни през тези години на преход, се дължи почти изцяло на разбитата и овладяна от политици съдебна система.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 43. 43 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#42] от "Трактор , Тиква и на Цецо кумецо ООД":

  Лошото при този вид статии, е че само констатират, а не търсят и не предлагат решение.

 44. 44 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  [quote#41:"redrock"]Проблема не е в независимостта на съдебната система ,а в манталитета и морала на българските магистрати[/quote]
  О да..Как не.Когато политици ти назначат ръководителите , от които зависи кариерното ти израстване , проблема хич не е в независимостта.Как да е там?! Послушните израстват и съдят според вижданията на назначилите ги , принципните ги уволняват или забиват в 3 та глуха , така щото нищо да не за виси от тях..

  [quote#41:"redrock"]Тая статия е тъй написана като че ли при тройната коалиция е било нещо по различно[/quote]
  Това е трагедията.Оказа се че Празноглавата ламя не е по различна с нищо от Триглавата..Едни хора дойдоха с едни обещания и вместо да променят системата , я овладяха.Правилно.Нищо ново под слънцето."Vae victis"!

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 45. 45 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  [quote#43:"nikero"]Лошото при този вид статии, е че само констатират, а не търсят и не предлагат решение. [/quote]
  Целта на журналистиката е да констатира и показва.Решенията в една парламентарна република ги намира Народното събрание.А и предлагащите решения , които да нарушат статуквото на олигархията и свързаните с тях политици , водят до отстраняване на системата.От колко години се повтаря едно и също? Колко години всички обещават да оставят съдебната система да бъде наистина независима?! Но как виреят в една независима среда , бактерии и бацили , каквито безусловно са и олигарсите и политиците? Никак.Ето защо всичко остава едно празно обещание.Здравата връзка между подземен свят , олигархия и политическа класа е възможна единствено и само при подчинена съдебна система.Това и става.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 46. 46 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#37] от "The Core":

  За едно нещо си прав - хората способни да предлагат и отстояват решения, предпочитат погнусено да стоят настрани от политиката, считайки я за мръсен бизнес. През това време ненормалниците и мошениците берат плодовете от своята активност.

 47. 47 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#36] от "venida1":

  Леко варди кръвното.


  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 48. 48 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 960 Неутрално

  колко било просто а аз не се бях сетила-натискаш копчето и се пада неудобен състав-натискаш пак и пак неудобен-така докато се падне удобния.Значи не копчето е важно а пръста,който натиска копчето.

 49. 49 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 782 Любопитно

  До коментар [#46] от "nikero":

  А вие наистина ли си мислите, че "...хората способни да предлагат и отстояват решения..." трябва непременно да се занимават с политика, докато всичко останали си правят, каквото си искат?
  Включително и всеки "разбирач" да коментира от мин-председателя до треньора на националния отбор по футбол, и от андронния колайдер до "Москвич-а" в гаража?
  Впрочем- дали няма и такива "разбирачи" в политиката?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 50. 50 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  [quote#48:"dolna4erti4ka"]Значи не копчето е важно а пръста,който натиска копчето.[/quote]
  Хората ни го казаха в прав текст.Само , че бе за Шенген.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 51. 51 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Когато видя български съдия да вкара в кауша мутра,че е закъсняла за делото,адвокатът й,че не е довел довереника си навреме и прокурора,че е натискал свидетел да лъжесвидетелства в негова полза,тогава ще повярвам в БГ съда!

  Нищо не пречи и СЕГА това да се случва!
  Е,за целта съдии и мутри и политици не трябва да пият заедно на една маса!И съдии да не взимат имоти в Приморско като социално слаби

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 52. 52 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#49] от "The Core":

  Колкото повече "разбирачи", толкова по добре! Интелитентните хора ще успеят да отсеят зърното от плявата и да помогнат, ако се налага и ако са убедени, че си струва. Десет пъти по-добре е, отколкото да чакаме като на Господ-бог, "нашата" партия да ни оправи.

 53. 53 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  Всъщност голямото ми разочарование от протестите , дойде именно от факта , че никой не представи проблемите в съдебната ситема като най-важните и ключовите за решаване.А всичко зависи от това.Един държавен орган може да се корумпира и да не регулира , но при действаща съдебна система, членовете му ще бъдат разследвани и наказани.И тези след тях добре ще си помислят.Един министър председател може да осуети митническа проверка , но при действаща съдебна система , ще бъде отстранен , съден и осъден.Един монопол може да злоупотреби с положението си , но при действаща съдебна състема , ще бъде глобен и разбит в буквалният смисъл.Корупцията няма да изчезне никога , докато има личен интерес.Но при действаща съдебна система ще бъде преследвана и наказвана.Затова никой от властимащите и кукловодите им няма да допуснат никога действаща и независима съдебна система доброволно.Това би означавало тяхната смърт.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 54. 54 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1295 Весело

  До коментар [#6] от "Ли Си Цин":

  Има! Тя е независима, защото от нея нищо не зависи!

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
 55. 55 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#53] от "Трактор , Тиква и на Цецо кумецо ООД"

  Абсолютно си прав!
  Съдът е последната крепост на комуноолигархията!Знаят,че каквото и да правят няма да бъдат осъдени.

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 56. 56 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 743 Разстроено

  От корумпирани калинки - толкоз!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 57. 57 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#41:"redrock"]Тая статия е тъй написана като че ли при тройната коалиция е било нещо по различно. [/quote]

  Същото е било, но зависи кой храни съответния журналист.

 58. 58 Профил на Memish Mustafov
  Memish Mustafov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар #2 sqrt
  Писах Ви ++ без последното изречение.Трябва да Ви информирам,че Османската империя е имала ,за времето си,една от най-добре действащата законова уредба, въведена от Сюлейман ЗАКОНОДАТЕЛЯ.

 59. 59 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#5] от "grayeagle":

  +++++++++++++++++++++++++++++++

  Г-жо Владимирова, а Вие за какво се борите?

  'Let light surround you' Dream Theater
 60. 60 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#26] от "The Core":

  ++++++++++++++++++++++++++

  'Let light surround you' Dream Theater
 61. 61 Профил на Ли Си Цин
  Ли Си Цин
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#54] от "Ogiigo":
  http://viewpoint.actualno.com/Vsichki-sme-ravni-pred-zakona-a-njakoi-sa-po-ravni-news_418501.html

  Стани ЧОВЕК - ЕМИГРИРАЙ !!! R I P B U L G A R I A
 62. 62 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Новото коалиционно правителство на ГЕРБ и БСП ще реши бързо проблемите на съд. система. И двете партии са доказали желание и умение за реформи и ние затова пак ще си ги изберем, да ни оправят.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 63. 63 Профил на Apolon ot Tiana
  Apolon ot Tiana
  Рейтинг: 827 Неутрално

  Отворете предизборната програма на ГЕРБ, за да видите, чè нищо не е изпълнено от нея. И това Боко, Цвъки и пасмина го използват като основание, за да искат втори мандат. Как да им вярвате, след като показаха,че единствената им цел е упражняване на и във властта и лично обогатяване, без оглед на състоянието и положението на суверена!?

  apoloniy
 64. 64 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1350 Любопитно

  Това опит за защита на "независимата" съдебна власт ли е?
  Жалък опит!
  Така са представени нещата,че все едно преди управлението на ГЕРБ,съдебната система е била "цвете за мирисане" .В нея е събрана истинската сган на нацията!Живи сме,живеем в България и помним.Урумова,делото на Ставийски,Красьо Черничкия и т.н. и т.н.
  Много пъти съм писал,че големия проблема на ГЕРБ се състои в това,че не реформира съдебната система.Няма ли справедливост,винаги ще има недоволство...

 65. 65 Профил на kotoni913
  kotoni913
  Рейтинг: 273 Гневно

  наглостта и лицемерието на тая писачка е съизмеримо само с това на червената мафия! пред очите на целия народ магистратите узакониха ограбването на страната, съсипването на редица достойни бизнесмени, непрекъснато освобождават вместо да затварят престъпници в продължение на 23 години. и сега този който се опълчи и опита да направи българия европейска страна им е виновен!
  петя владимирова съм запомнил и с добри материали от страниците на бившия вестник дневник, но с тази си статия тя умножи по нула всичко добро и вписа името си в челото на страницата на долнопробната поръчкова журналистика.
  издатели на капитал и дневник - защо не започнете да уважавате своите читатели като отхвърляте подобни възмутителни писания? защо не направите поне капитал едно меродавно националноотговорно средище за обмяна на мнения от знаещи и можещи българи? страната ни е затънала в калта. никой в света няма да ни помогне и да ни изведе до спасителния бряг. трябва сами да си помогнем! трябва да се обединим, да забравим за момент личните си амбиции за власт и богатство и по този начин да дадем на страната ни възможност да излезе от блатото и тръгне по пътя на прогреса!

 66. 66 Профил на Сава Мутафов
  Сава Мутафов
  Рейтинг: 567 Весело

  [quote#15:"deltalink"]И какво, нямаме кадърни хора, които да направят надежден софтуер, с който делата да се разпределят на случаен принцип? И затова ще викаме хора отвън? А стига бе ... [/quote]
  Ако искаха делата да бъдат разпределяни на случаен принцип можеха да изпросят от Тотото старата им сфера с ръчката. И моята старата шапка с листчета би свършила работа. Ако ми я бяха поискали, щях да им я харизам за благородното дело.
  Ама не щат. Там е работата.

 67. 67 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1350 Весело

  [quote#34:"lz2"]За твое съжаление, правителството с "двама висшисти" управлява далеч по-добре от правителството на специалиста по съветски униформи! [/quote]


  То "съветските" правителства в България са поне две - на Андрей КарлоВИЧ Луканов и на Сергей ДмитриеВИЧ Станишев

 68. 68 Профил на braveheart5
  braveheart5
  Рейтинг: 54 Неутрално

  Глупости, глупости,глупости, не че съм очаквал друго.

 69. 69 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 727 Неутрално

  [quote#2:"sqrt"]Няма никакво здкулисие - просто ГРОБ са поредната кукувица която ни ограби.[/quote]
  Просто Гроб са поредният клан на задкулисието, което ни граби. То,задкулисието , не е единна, а аморфна струкрура.

 70. 70 Профил на georgi_val
  georgi_val
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Уаууууу каква статия!!!
  Поразен съм от "безпристрасността" на българската журналистика. Извода тук е, че Герб са най-лошите, а всички преди тях си вършеха "съвестно" работа. Верно ли???
  Чудя се като пишете тези нелепи анализи, защо не ги разпростирате до цялата дълбочина на вината, до дъното на проблемите, защото проблемите в съдебната система са трупани десетилетия наред и който и да дойде не може да ги оправи не за 4, а за 20 години. Ама тука всички са много силни и решителни, обясняват колко е лесно всичко, трябва да направят това и това и готово. Да ама така не стават нещата, човек собствените си дребни проблеми от ежедневието не знае как да реши и се лута и греши и пак тръгва по правилния път и пак греши, но виж за политиците е просто - там всичко е ясно, правиш това и това и готово!!!!! Така ли става наистина, някой вярва ли че е толкова просто. Някой вярва ли, че има формула за да реши стотиците, хилядите големи и малко проблеми във всяка сфера на управлението!!!
  Изумява ме и как пропагандата в Дневник срещу Герб набира все по-голяма скорост. Видите ли те са най-черните!!! А предните какво, те ни решиха проблемите ?
  Опасявам се, че не само не ни ги решиха, ами ги задълбаха. Герб също допуснаха много грешки, не свършиха много неща, но и много направиха, най-после някой се опита да работи не само за себе си, ами и за България и стана супер неудобен за всички - мразят ги комунисти, депесари, сини и журналисти. Това си е показателно само за себе си. Аз лично вярвам, че те ще се поучат от грешките си и ще търсят начин да намерят решение в сферите, които не успяха, ако им се предостави втора възможност. Вярвам, че хората ще подходят разумно и пред урините ще сложат лично за себе си на везните предимиствата и недостъците на преди и сега. Гласувайте разумно!

 71. 71 Профил на коколино
  коколино
  Рейтинг: 454 Любопитно

  Бг гражданинът трябва да проумее просто нещо-

  НЕГРАМОТНИ И НЕВЕЖИ ХОРА ДЪРЖАВА НЕ МОГАТ ДА УПРАВЛЯВАТ!!!!

  Толкова генетична тъпотия на толкова високи етажи на управление никога сме нямали.НИКОГА!!!!

  кому е изгодно?
 72. 72 Профил на wnw04489661
  wnw04489661
  Рейтинг: 771 Неутрално

  До коментар [#59] от "ariel28":


  [quote#59:"ariel28"]Г-жо Владимирова, а Вие за какво се борите?[/quote]


  Госпожа Владиморова се бори за правосъдие. И по време на тройната коалиция беше даже още по критична към свинщините в Съдебната Система извършвани от политиците тогава.

  Госпожа Владимирова е журналист, който се е специарилизирал по темите засягащи правосъдието в България.

 73. 73 Профил на nikodim821
  nikodim821
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Статията е блестящо написана, но като че е много късно.
  Ако се започне да се търси причината тя е в далечната 1990 година, когато започнахме преход без да знаем от какво и за какво. Тогава известният наш икономист професор Георги Петров определи периода като "ПЕРИОД НА ПЪРВОНАЧАЛНО НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛ".
  Бързо ориентиращите се наши сънародници започнаха във всички сфери на човешката дейности "бързо да натрупват капитали" по известният от множеството филми от овладяването на "ДИВИЯТ ЗАПАД" .
  Само че първоначално натрупване на капитали по подобен начин е ставало преди два века.Така че няма сфера в обществената дейност в която да не сме се върнали отношенията си от преди два века,започвайки от културата и спорта, преминавайки през производството и потреблението и завършейки с образованието и правосъдието.
  Така доказваме правотата на Монтескьо, че всеки народ заслужава своята управа.

 74. 74 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1280 Гневно

  Съдебната система в България вече 23 години е в слугинаж на мутрите, политиците и богатите. Който има пари, той може да си купи каквото си иска "право" и "правна" защита. Ето защо в затворите няма хора от тези три съсловия. ДОКОГА???

 75. 75 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Добре, все пак, че е Петя Владимирова, за да се чуе, публично, истината! Не виждам журналистиката българска, да се е развълнувала, от тези значми проблеми! Печално! Затова и "задкулисието" побеждава! А за Борисов, този човек разсипа не само съдебната система! Вижте икономиката, образованието, здравеопазването..........и каквото ви дойде на ум - пълен застой! Затова пък, въведе на най-високо ниво, махленският език и култура, простащината и дбелоочието и гьонсуратлъка! С което, очевидно се гордее! А има и бол клакьори! Но, всеки народ си заслужава управлението и съдбата!

 76. 76 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 793 Неутрално

  "По няколко пъти може да се натиска копчето (на компютъра, който разпределя делата), докато се избере удобният (съдебен) състав."
  ---
  знчи както и предполагах, случайното разпределение е просто измишльотина.
  Между другото ако тайно се записва кой и колко пъти 'натиска копчето' по всяко дело, ще се събере изключително интересна информация. Ще се види кой е предпочитания състав за всяко дело, кои състави са неприемливи, и кой се опитва да ги нагласи. Само за няколко месеца ще може да се създаде съвсем ясна карта на зависимостите и корупционните потоци. Ако разбира се това интересува някого.

 77. 77 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  [quote#34:"lz2"]...управлява далеч по-добре от правителството на специалиста по съветски униформи...[/quote]
  Може да управляват по-добре от Станишев, но управляват зле. Факта, че държавата фалира при тях е доказателство.

 78. 78 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#72] от "helleborn_2":

  Аз питам г-жа Владимирова, не Вас. Освен ако не сте г-жа Владимирова под прикритие. Въпросът ми е реторичен, така или иначе.

  'Let light surround you' Dream Theater
 79. 79 Профил на Alex Georgiev
  Alex Georgiev
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Свободни съчинения на един болен мозък.

 80. 80 Профил на РАМ
  РАМ
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Какъв съд като няма държава?
  Управляващите вече 25 години не могат да усетят, че Държавата, която те управляват, няма валиден договор с Гражданите.
  Гражданите подкрепиха събитията в България от 1989г. , като поискаха промени, след които ще заживеят по-добре и качествено отколкото преди Комунизма. Това беше същността на Обществения договор с Демокрацията. И понеже това не стана, в момента няма валиден договор между "демократичната" държава и гражданите. При безработица, бедност и безпътица няма легитимна държава, защото Държавата няма Граждани. А службата на чужда държавна служба се презира и не допринася за стабилност на измислената демократична държава.

  Винаги може да сме по-зле. Значи сега сме добре.
 81. 81 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  "Цялостното впечатление е за неспособност да се спазва разделението на властите което има преки последици върху общественото доверие в съдебната система."

  Не убивайте вестоносеца! Всички сме виновни за своите действия и бездействие.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 82. 82 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#18] от "nikero":

  И не само това!
  Не е възможно Съдебната власт да е независима, когато се председателства от изпълнителната и половината от състава на върховния и орган е квота на законодателната.

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 84. 84 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#78] от "ariel28":

  Аз пък питам Вас - Какво точно си представяте под журналистическа работа?
  Явно сте пропуснали от статията това:
  "Допреди няколко години смятах заедно с всички съдебни журналисти, че да се коментират съдебни решения е проява на лош вкус и погазване на основен принцип на правовата държава. Правосъдието под управлението на ГЕРБ обаче ни принуди не само да ги коментираме, а да ги оценяваме без предразсъдъци - така, както без предразсъдъци са постановявани такива решения."

 85. 85 Профил на naonit
  naonit
  Рейтинг: 450 Неутрално

  всичко това би трябвало да бъде подкрепено с доказателства моля.

  никога да не се забравя , че комунизъм е равно на фашизъм .
 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 87. 87 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  Ако не знаех че Петя пише от името на Костов щях да си помисля че пише от името на Станишев. Нещата вече толкова се измесиха че трудно може да се направи разлика.

  За 3 и половина години Петя с нейните "разплакани" писания от които не произтече нито едно реално предложение, всъщност защити липсата на промяна в съдебната система и освирка и най-минималните опити да бъде направена такава промяна. И ето сега се изтапани за да говори за едва ли не договорки и задкулисия между тези които пламенно защитаваше от посегателство и онези които пламенно обвиняваше в посегателство. Ако има някакво задкулисие Петя сигурно е съществена част от него.

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 88. 88 Профил на Несъществуващата социаллиберална партия
  Несъществуващата социаллиберална партия
  Рейтинг: 506 Неутрално

  ВСС трябва да бъде РАЗТУРЕН! Пряк избор трябва да има!

  Както депутатите са ПРЕДСТАВИТЕЛИ в законодателството, така съдиите също трябва да са БУКВАЛНО представители!

  (а не представители на представителите на представителите...)

  Съдебната власт трябва да е независима от другите две, а не независима от гражданите!

  http://www.facebook.com/NesashtestvuvashtataSocialliberalnaPartiya
 89. 89 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Няма как котета, съдебната власт е независима според Конституцията на България от 1991 .... така искаха подскачащите по площадите 1989-1991, така и направи Гиньо Ганев чрез Конституцията.....
  Тази съдебна система за която си мечтае авторката, в известна степен, разбира се, съществуваше при Тато, съдене и по законосъобразност и по целесъобразност, например да не се бунят народните маси, както бяха делата около Тексимбанк, чиновниците около Людмила, разните Нане Вутев и т.н......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 90. 90 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#88] от "Несъществуващата социаллиберална партия":
  И каква ти е ползата от прекия избор на дупетатите? И тези дето предизвикаха кризата са избрани пряко от народа, и Фидоската например...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 92 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Благодаря на авторката че ни предостави фактите на това фашедоидно - ченгеджийско управление през последните 3.5г...
  ние вече си правим изводите...дядо ми през 90-та година бе на преклона възраст-бяха го гонили и фашистите и комунистите-та той каза, не им се радвайте много на тия ,че докато ги нахраните...той почина 94г но още помня думите му и още се опитваме да ги нахраним ама те насита нямат...а за съдебната система не ми се говори...те си знаят...тях господ да ги съди...глас народен глас божий...треперете продажни съдии.

 93. 93 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1217 Неутрално

  Браво на авторката, прекрасно обобщава печалния опит от управлението на ГЕРБ в съдебната система. Не може вечно да се оправдаваш, че предшествениците ти са единствените виновници. Не върви да плачеш, че "Ние ги хващаме, а те ги пускат", още повече когато бюджетът ти за подслущване е в пъти по-голям от този за наука. Не е редно да наричаш "прозрачност" фарса с назначенията в съдебната система. Не си пиши добра оценка, ако затваряш очите си за битовата престъпност и подчиняваш на интересите си икономическите далавери. Иначе животът прилича на полицейски сериал: измисляме гръмко име, вкарваме някого в ареста, оплескваме разследването и след като процесът се провали на някоя инстанция, плащаме по решение на Страсбург.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 94. 94 Профил на bz
  bz
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Пореден пасквил Дневник ... ГЕРБ - лош, лош, лош ... нашите съдии - добри, добри, добри ... ама защо така, ама как и преди и след ГЕРБ клоаката съд не се е променила няма да коментираме.

 95. 95 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Весело

  [quote#94:"bz"]преди и след ГЕРБ клоаката съд не се е променила[/quote]

  хехехехехе.....Абе ти да не си ясновидец, че пишеш "след ГЕРБ"!?.... ).... )...

 96. 96 Профил на ot4eto
  ot4eto
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Впечатляващ журналистически анализ. Чете се на едни дъх. Браво на автора.

 97. 97 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  До коментар [#76] от "Ментор": Софтуерчето трябва да е като на касовите апарати - да помни какво е написано и натиснато. Нищо сложно. Въпрос на желание.

 98. 98 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#89] от "boby1945":

  Разделението на властите е добре обосновано . Но принципа за избора опорочава и развращава съдебната . Избора на магистрати САМО от магистрати , без квоти от изпълнителна и законодателна властби допринесла за действителна независимост. И контрол от НС с квалифицирано мнозинство . Всички го знаят , но никой не изпуска възможността да си пази гърба . И имуществото си . Като цецко ,например.

 99. 99 Профил на Несъществуващата социаллиберална партия
  Несъществуващата социаллиберална партия
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#98] от "papyre":

  Как по-точно прекият избор опорочава и развращава съдебната власт?

  http://www.facebook.com/NesashtestvuvashtataSocialliberalnaPartiya
 100. 100 Профил на Несъществуващата социаллиберална партия
  Несъществуващата социаллиберална партия
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#90] от "boby1945":

  Щом държавата се образува въз основа на обществен договор "на всеки с всички останали",

  щом законите се пишат от представители на тези всички,

  то тогава и тези, които отсъждат дали законите са нарушени или не, трябва да са преки представители на тези всички!

  Ти, като гледам какъв идеал имаш за "правосъдие", би трябвало сега да си доволен - че нали живковите съдии и след 1991 са били пак съдии.

  http://www.facebook.com/NesashtestvuvashtataSocialliberalnaPartiya
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK