Протести и икономическо знание

Кадър от протест на Централна гара, София, март 2013

© Красимир Юскеселиев

Кадър от протест на Централна гара, София, март 2013Публикуваме текста на Красен Станчев от последния брой на седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. Той представя текста като "преглед на някои искания през погледа на икономическата теория и рационалния избор". 


"Простонародната мисъл, че един човек от народа ще мисли за народа, защото е човек от народа, а няма да гледа само себе си, тъкмо защото е човек от народа, може да хрумне само на някой човек от народа."
Иво Беров


Една от основните причини на протестите от февруари тази година са грешните идеи и икономическата неграмотност. Тази неграмотност е характеристика не само на протестиращите, но и на държавното управление на страната, от което протестиращите са с основание недоволни.
Февруарските революции


Историческите аналогии са много, но случващото се в София и страната прилича преди всичко на февруарските събития в Санкт Петербург от 1917 г. Освен че съвпадат по време (там революцията започва на 27 февруари), събитията са сходни и като обществени настроения: недоволство от всичко, смяна на системата с власт на съветите (посочени от протестиращите), недалновидност на водачите, най-лошите излизат на преден план, манипулиране на недоволните и финансиране на радикализма от невидими интереси (Ленин и неговите приятели са финансирани от правителството на Германия), абдикация на властта и борба срещу първото временно правителство.


В идеен план общият знаменател е искането за власт на представителите на протестиращите и експроприация, първоначално само на някои предприятия и доходи. Но тук приликите секват, макар реториката (която всеки може да провери чрез елементарни исторически справки) често да е парадоксално сходна.


Парадоксът на протестите е именно в разликите. Русия е загубила една и е на път да загуби втора война, жертвите на фронта са около 6 милиона. Изхранването на армията създава недостиг на храни, инфлация и общо оскотяване. Абдикацията на императора дава началото на конституционна монархия, на един вид политическа нормалност. "Творчеството" на недообразованите водачи на съветите в управлението на икономиката и обществото е общо взето скок в неизвестното. Капиталистите се привиждат като робовладелци, а работниците и селяните -  като роби.


България се намира в период на икономическо развитие. Той продължава само с едногодишно прекъсване (през 2009 г.) вече петнадесет години. Показателите на общо благосъстояние не са много впечатляващи, но са по-добри от тези на много страни. Доходите растат в реално изражение, дори през 2009 г., средно с около 8-9% на година за целия период от 1998 г. насам.  За това време националният доход се е увеличил два пъти. Безработицата е с около 1/3 по-ниска от най-лошите години 1999-2001, когато фалираха държавните предприятия. През 1997 г. под прага на бедността (1 щатски долар на ден на човек) са 36% от населението*. През 2013 аналогичен критерий би бил този за социални помощи; по него бедните в България са 2,8% от населението**.  За сравнение – онези, които се класират за помощи за деца (около 7,3 щатски долара на ден на човек) са около 8% от населението. Да не говорим, че спестяванията на населението са три и половина пъти повече, отколкото през 1998 г.


За разлика от Русия през февруари 1917 г., днешна България има конституция, която съответства на всички стандарти за демократичност. Аз самият съм я подписал с особено мнение по разпоредби, които в по-голямата си част се оказаха наистина проблематични. Но едно от несъгласията ми се оказа безпроблемно – процедурата по назначаване на служебно правителство. След 1991 г. страната имаше две такива правителства и те осигуриха нормализиране не само на политическия процес, но и на стопанството. Кризата от 1996-1997 г. е изцяло отговорност на правителството, избрано през декември 1994 г. със завидно мнозинство.


От гледище на обществения опит най-важната разлика между февруари в Русия от 1917 г. и февруари 2013 г. в България по-скоро би трябвало да бъде обстоятелството, че руският опит вече е известен с това, че е нанесъл неизчислими беди на самата Русия и човечеството, в това число и на България. Разбира се, ако в България по някакъв начин сега, след изборите през май, се повтори руският революционен опит, проблемите ще са само за нейните собствени граждани.


Възприятието е действителност


Онова, което е действително, далеч невинаги има значение в политическите настроения.


Българската февруарска революция е типичен случай.


Гражданите не са средностатистически единици, не са длъжни да сравняват своето положение с динамиката на БВП и са свободни да приемат желаното за дължимо. Обяснението на протестите следва да се търси в онова, което е предизвикало недоволството. Без претенция за изчерпателност, следните хипотези ми се струват относително вероятни обяснения на случилото се.


Чувството, че онези, които печелят от обществените процеси у нас, печелят не по заслуги, а поради обществено положение "връзки" и властови бандитизъм, съпътства българския избирател от края на 1980-те години насам. То го кара да търси да търси чудотворци, които го съблазняват с обещанието да решат този проблем веднъж завинаги. Това не може да се случи и не се случва, а недоволството на избирателите от самите себе си се пренася върху техните избраници.


Отличителен белег на последните две правителства е, че те непрекъснато убеждаваха избирателите, че последните могат да живеят за сметка на всеки друг и че тяхната собствена клика ще им помогне те да направят това. Процесите станаха неудържими, когато бившият премиер в края на 2009 г. даде на избирателите да разберат, че колкото по-настоятелно искат нещо, той ще е толкова по-склонен да им го "предостави". Преразпределението през държавния бюджет се превърна в средство на осъществяване на емпатиите към премиера и от премиера към борещите се за привилегии за чужда сметка.


Малка пречка към това "пълно щастие" е обстоятелството, че мнозинството никога не може да живее за сметка на малцинството, както казва Фредерик Бастиа. Винаги се случва точно обратното: някоя малка група хора успява относително добре да живее, изземвайки доход от всички останали.


Елементарният здрав разум би следвало да насочи избирателите към откритието, че премиерът не разполага със собствени средства. Онова, което им пречеше да стигнат до това просветление, е собственият им опортюнизъм – желанието им да изпреварят другите на общата трапеза. Опозицията на премиера от всички партии също се вписа в опортюнизма. Почти всички го упрекваха, че той раздава малко и намекваха, че те ще раздават повече или поне "по-справедливо". Опортюнизмът и обещанията за живот за чужда сметка се повтарят.

Кадър от един от националните протести, София, март 2013

© Красимир Юскеселиев

Кадър от един от националните протести, София, март 2013


Незнанието като двигател


В крайна сметка всички останаха недоволни от всички и от всичко. И поискаха смяната на всичко това, без да знаят с какво.


Поводът, както знаем, бяха


Сметките за ток


Причината за тях се привидя в монополите, които по неизвестни причини се оказаха енергоразпределителните дружества (ЕРП).  Но ЕРП не са монопол, а просто регулирани оператори на мрежи за пренос и доставка на електричество и на електромери. Те нямат възможност да налагат цени, а печалбата им се определя от друг, като тя е само малка част от сметката на потребителите и те нямат вина за това, че потребителите нямат възможност да избират доставчик. 


Действителният монопол е на Българския енергиен холдинг (БЕХ), който има 63% от производството на електроенергия, цялата доставка на енергоресурси и заедно с други държавни структури определя цените и прехвърля вътрешни субсидии към едни или други сегменти на системата. В тези цени "печалбата" на ЕРП-тата е не повече от 10%.  Лъвският пай от разликата между доставната цена на електричеството от всички енергоизточници – 8,5 стотинки – до цената на крайния потребител се пада на БЕХ и НЕК. В този "микс" най-скъпи са киловатите на когенерациите на топлофикациите (30-32 стотинки), наполовина от тях са цените на соларната и вятърна енергия, а най-евтин засега е токът от АЕЦ-Козлодуй. Това е така, защото разходите са покрити от данъкоплатеца през онези години, за които вече никой не си спомня, макар България още да изплаща външен дълг, натрупан по този и много други подобни поводи. 


Какво не се вижда в тази история? Първото нещо, което не се вижда, е кой е монополът. А монополът е този на БЕХ и на когенерациите, а единствеността на дадено ЕРП-е за дадена територия е законово изискване (прието по надлежния начин от представителите на народа)***.  Второто нещо, което не се знае, е какво е монопол.  А монопол е сговор с политическата власт. В този сговор са БЕХ и когенерациите, а не ЕРП-тата и "американските" централи. Третото нещо, което не се вижда, е какви са причините за това положение. А те са най-вече в липсата на либерализация на пазара на електричество, а причина за тази липса са плановете на властите да строят големи, скъпи и ненужни мощности от рода на "Цанков камък" и "Белене" (които не биха били осъществими без единственост на купувача и администриране на цените). Всъщност поне половината от миналогодишното увеличение на цените е с мотив да се покрият загубите на НЕК по единия от тези проекти.


Искането за "прозрачност" на договорите за ЕРП-тата е също плод на незнание и леност. Тези договори са достъпни на страницата на парламента благодарение на усилията на неправителствени организации като Програма Достъп до информация и на икономическата комисия на разпуснатото народно събрание****. Всъщност проблемът е непрозрачността на БЕХ и НЕК и най-вече - преразпределението на "микса".  Що се отнася до "американските централи" и цената на електричеството от тях, особено от Марица Изток 1, обяснението е в:
а) невъзможността за друго финансиране по времето, когато започват проектите,
б) очевидното обстоятелство, че 1/3 от тази цена е за покриване на всички стандарти за чистота на въздуха, което пък
в) освобождава ресурс за всички останали замърсяващи държавни и частни централи да замърсяват по-дълго. 


Извън частта, в която се толерира замърсяването и преразпределението към неефективни ТЕЦ, упреците към правителствата, сключили съответните договори, са абсолютно безпредметни.


Решенията, които се предлагат за преодоляване на високите сметки за ток, са също толкова основани на незнание и мисловна леност, колкото и схващането на причините.


Одържавяването


Противоречи на въжделенията на самите протестиращи, не само защото вината не е там, където се търси.


Преобладаващата част от енергетиката е всъщност държавна – 63% от производството и доставките на електроенергия е в ръцете на БЕХ, лицензите (например за "зелена енергия"), кръстосаните субсидии и цените са отговорност на правителството и ДКЕВР. От това, че към една неефективна система ще се добавят още 8% производство на електроенергия и цялото електроразпределение, тя няма стане по-ефективна и цените няма как да се понижат.


Изключително популярното "решение" за намаляване цената на тока чрез намаляване на надбавката за ЕРП-тата (тази "надбавка" не е "печалба" в икономическия смисъл на думата), ще доведе до загуби на дружествата. Тук перспективите са следните:


 • - Фалит и спиране на електрозахранването за отделни части от страната или цялата страна,
 • - Разходи по дела в международни съдилища,
 • - Загуба на тези дела и ново вдигане на цените.

Интересно е да се отбележи, че тази перспективи се очертават при завареното положение, при което България произвежда на човек от населението толкова електроенергия, колкото Русия, два и половина пъти повече от Румъния и Турция, два пъти повече от Хърватия, 45% повече от Сърбия и по 18-19% повече от Италия и Гърция.
Кадър от един от протестите, София, февруари 2013

© Анелия Николова

Кадър от един от протестите, София, февруари 2013


Разбира се и трите перспективи могат да бъдат оценени и като вероятност, и като разходи, но никой не се заема да направи това елементарно упражнение. То не се прави и по повод самата идея за национализация. Тя може да стане по два начина – по закон или насила (армията и полицията, или народното опълчение, завземат омразните електроразпределителни дружества). Последният вариант ми се струва слабо вероятен, въпреки дрънкането на оръжия от прокуратурата и служебния премиер. Ако одържавяването стане по закон, то активите на ЕРП-тата ще трябва да бъдат изкупени. Тяхната вероятна цена е, предполагам, около 4 милиарда лева или 5% от БВП за 2013 г. и тези средства могат да бъдат набрани само през цени на тока или данъци.


Одържавяването се смята за приложимо и към други отрасли, и към концесионни договори, и към запазването на свещения статус на такива предприятия като БДЖ и ВМЗ "Сопот" (загубите от които трябва да бъдат покрити от данъкоплатците). Списъкът от подобни идеи е безкраен и засега не е възможно да се направят сметки за това каква е вероятната цена на подобни начинания.


Последиците обаче са очевидни и са в пряко противоречие с недоволството от бедността:


 • Ще трябва да се увеличи преразпределението през бюджета, което ще доведе до спад на заетостта и доходите и влошаване на показателите за абсолютна (Световната банка) и относителна бедност (Евростат), срещу което уж се борят и протестиращите, и политическите партии;
 •  
 • Ще се ограничи достъпа на българските граждани и предприятия до външни спестявания (т.нар. преки чуждестранни инвестиции); тези инвестиции са спаднали от световния рекорд през 2007 г. (9,05 милиарда евро) до 1,4 милиарда през 2012 г. (около 350 милиона по-малко от 2011 г.); в превод това означава по-малко работни места, по-нисък доход и по-малко данъци, а тъкмо тези неща сякаш се желаят от всички;
 •  
 • Изобщо чуждестранните инвестиции са причината за по-добрите години от 1998 до 2009, когато те съдействаха за троен спад на безработицата и двукратно увеличение на доходите (включително средната работна заплата и пенсиите); съзнателно или не идеите за национализация се борят срещу този изцяло легитимен и най-изгоден източник на по-добър живот на гражданите на тази страна.
В крайна сметка идеята за одържавяване противоречи и на недоволството на протестиращите от самата политика: хем има недоволство от държавата, хем предлаганите решения предполагат повече отговорности на правителствата и корупция.


Тук стигам до връзката между


Политическа и икономическата неграмотност


Една от идеите за справяне с горните противоречия, е контрол върху правителството от гражданските съвети. Разбира се обстоятелството, че се настоява за такъв тип съветска власт, не означава нито че нея не я имало, нито че гражданите ще излъчат по-добри специалисти от тези, които те досега са избирали като техни представители в изборните органи на държавната власт.  Между другото разширяването на състава на контролните органи също е свързано с разходи за държавния бюджет, чиито административни пера сега са единственият източник за ограничени икономии и преразпределение от служебното правителство, докато не е приет нов бюджет.


По-важно е обаче, че в икономиката е добре известен и описан следният парадокс на колективните действия: всяка малка група, която очаква специфична облага, се организира по-добре за нейното получаване от всяка друга група, която не очаква такава облага или която в крайна сметка губи и заплаща предоставянето на облагата.


Мнозинството, което е недоволно от сегашното състояние на нещата, е невежо не защото е необразовано, а по други причини. То е невежо, защото: а) очаква избраниците "да си свършат" работата, б) защото времето, отделено за запознаване със законите, детайлите по тяхното прилагане и скрити последици е съществен разход, изисква жертва на време и средства, които биха били похарчени за по-приятни занимания и собствено благо и в) защото много често "играта не си струва свещите", т.е. разходът за финансиране на нечия облага е пренебрежимо малък в сравнение с разхода за нейното премахване, колкото и несправедливи да са и облагата, и начинът, по който е придобита.


Иначе казано хората са много често невежи по чисто рационални причини и поради обстоятелството, че те просто не са идиоти, които искат да разбират и се занимават с всичко.


Друга идея, която придоби гражданственост като уж рационална, е предложението да се намали наполовина състава на народното събрание. Доколкото схващам, в основата е желанието да се намалят разходите за издръжка на държавната власт. В момента на 25-26 хиляди действителни избирателя се пада един народен представител. Тежестта на неговия глас е едно към 6,1 милиона.  Ако се намалят наполовина народните представители, тежестта на този глас с нищо няма да се измени. Но един депутат ще представлява от 50 до 52 хиляди избирателя, от което демократичността и възможността за контрол ще се влошат два пъти.  А целта на недоволството е точно обратната.


По аналогичен начин протестиращите не могат да формулират разумна идея за решение и контрол върху преразпределението през държавната власт, не защото не искат или не са способни, а поради даденост, че не е възможно счетоводство (рационално изчисление) за индивидуални предпочитания, ако ми е позволено да употребя икономическото наименование на този феномен. Политическите партии такива, каквито са и във вида им, в който те са ненавиждани, вършат една много важна работа – те структурират индивидуалните предпочитания от политиката, стопанската политика в частност.


Либерализацията на стопанския живот е лява идея


Причината за "високите цени на тока" е липсата на избор на потребителя, отсъствието на конкуренция. Битуващите идеи за намаляването на цените, ако случайно се осъществят, ще доведат до покачване на цените. А цените на тока са високи не сами по себе си, а сравнение с доходите – 13-14% от семейните бюджети отиват за плащане на електричество, според НСИ. Очевидно тези разходи са по-високи за по-малоимотните. Конкуренцията би облагодетелствала първо тях и след това всички останали, а малцината, които печелят от преразпределението през цената на микса, биха загубили най-много.


Причината за липса на избор в тази и която и да е друга област, е стимулираното от поредица правителства на съревнование за привилегии, т.е. конкуренция да живееш за чужда сметка, наложена със средствата на властта и всички заинтересовани от специфични облаги организации и групи от населението – от работодатели и профсъюзи до онези, които "искат бебе".


От казаното по-горе следва, че ограничаването на съревнованието за привилегии не може да се случи по никой от предлаганите в настоящата обстановка начини. Действително благоприятната перспектива за ограничаване на бедността е разширяването избора на потребителите, намаляване на стопанската отговорност на правителствата, на техните разходи и поводите да вземат решения вместо потребителите.


Ако не друго, то поне икономическите обяснения на тази перспектива са добре разработени. Това, че не са известни и не се обсъждат в днешна България, е наистина много голям проблем.


* Виж: World Bank, Bulgaria: Poverty during the Transition
** Твърдението, че "половината от населението е бедно", "обедняло" има своето обяснение в променената методика на изчисление: Евростат пресмята "прага на риск от обедняване" – частта от населението с изравнен след преразпределение разполагаем доход, който е по-нисък от 60% от средния за страната разполагаем доход от всички възможни източници, средно претеглен по една модифицирана методика на ОИСР за човек от семейството. (Подробностите могат да бъдат видени тук: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate ).  Естествено, тази методика няма нищо общо с изчисленията на абсолютната бедност от Световната банка, които са практически неприложими към която и да е страна от ЕС (и според които бедните в България в началото на 1997 г. са между 30 и 40 на сто).  Методиката на Евростат показва дългосрочни стопански причини на риска от бедност, които в България могат да се градират така: 1) демография, 2) ниска заетост, 3) трансфери от производителни към непроизводителни съсловия и 4) изравняване към нисък доход в края на 1980-те (890 щатски долара БВП на човек от населението), 5) упорито следване на политика на такова изравняване. Очевидно е, че въпросният риск не е последица на политиката на едно правителство и че по никакъв начин не отразява "обедняване" от последните години, както твърдят мнозинството от политическите партии и протестиращите.
*** Ако не ме лъже паметта, когато се приемаше това положение само ИПИ направи анализ и изрази несъгласие със запазването на единствения купувач на електроенергия още преди въвеждането на сегашната система.
**** Виж прегледа на детайлите за този достъп, направен от Александър Кашъмов в: http://www.mediapool.bg/да-искаме-нова-конституция-е-като-да-желаем-нов-калъф-за-счупена-цигулка*-news203229.html


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (172)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на baghatur
  baghatur
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Още една поръчкова статия,целяща да омаловажи протестите,чрез спекулиране с исканията им ...

  Liberate Your Mind!
 2. 2 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Из "Марин Райков: “Бизнесът и медиите трябва да са солидарни с управляващите, а не с народа.”

  Но за целта ние трябва да сме солидарни. Това беше моята мисъл. Ние трябва да положим общи усилия мълчаливото мнозинство да си остане мълчаливо и да си остане мнозинство. Дори ако можем да го увеличим и да го направим не просто мълчаливо, а уплашено мнозинство. А за тези случаи на самозапалване, в които много от вас виждат потенциална заплаха, виждат катализатор на бунта на простолюдието, за тях не се притеснявайте. Колкото повече се самозапалват, толкова по-малко остават. Дори с помощта на медиите можем да направим кампания “Изгори за да светиш” и да призовем протестиращото малцинство да се хвърли в пещите на ТЕЦ-овете. Хитлер ще ни завиди от гроба.

  Разбира се, има и други мерки, които можем да предприемем заедно. Не увеличаване на заплатите, напротив, намаляване, като това ще позволи на бизнеса да поеме още хора от улицата и да ги накара да работят, да изразходват малкото останала им енергия за нас, а не срещу нас. Дори можем да задължим безцелно шляещите се по улиците български граждани, всяващи смут в блаженото ни съществуване, да работят без пари. Виждаме, че те протестират след работно време и в почивните дни, но защо трябва да им го позволяваме? Защо не въведем 12 часов работен ден и седемдневна работна седмица и така да им отнемем свободното време, което те използват за да крещят срещу нас? Нима това не е по силите ни?

  И медиите, нима забравихте вашата роля? Да успивате българските граждани. Какви са тези публицистични предавания, защо давате трибуна на всеки сбърканяк, крещящ срещу нас? Вярно, че като избутвате напред всякакви неуравновесени личности, представящи се за водачи на протеста и им позволявате да изказват абсурдните си щения, вие превръщате протеста в цирк. Но защо трябва да позволяваме този цирк да се случва? Вие трябва да насаждате, страх, стрес и желание за потребление, а не за промяна на системата, че и да вдъхвате увереност в собствените им възможности да я осъществят.

  Къде изчезнаха мелодраматичните турски сериали? Къде изчезнаха игрите на късмета? Не ви ли беше по-добре, когато хората даваха последните си пари за есемеси и прекарваха времето си в надежди, че ще спечелят от хазарт, а не от напъни да променят системата? Вашата роля е да върнете хората пред телевизорите и да ги задържите там до смъртта им. Дали ще им пускате порно, дали реалити шоута, дали сапунки, дали игри, дали музикални програми, но гражданите трябва да са пред екрана, а не на улицата.

  България е наша. Богатствата на България са наши. Управлението на България е в наши ръце. Законите на България се градят от нас. Ние определяме правилата на играта, но за да остане всичко това така, трябва да сме солидарни. Г-да, надявам се, че този път бях ясен. Помогнете на нас, политиците, да успокоим и обезверим народа. Благодаря ви.

 3. 3 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  “НЕуважаеми български политици, висши държавни чиновници, олигарси и банкери, крадци и кожодери, МАФИЯ!

 4. 4 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  23 годин слушаме едни и същи неща, клишета, догми, заклинания! Либерализъм в икономиката, данъци клонящи към нуа, тотална разпродажба, превръщане регулаторните органи в регистрационни-т.е. саморегулация на празара, саморегулация в отношенията едър бизнес и олигарси от една страна и политици от друга! Съдебна система независима и от Бога!
  И виждаме какви са резИлтатите за огромното мнозинство от българите! И същите клишета се повтарят от същите хора като някакви мантри! Без някой да обясни защо същите тези реформи имаха положителен резултат в Полша! А у нас печелят само-властимащите, картелите и монополите!
  Всъщност кой ли пък го интересува! Щом имаше религия макрсизим, ленинизъм, защо да няма и тяхна антирелигия, включваща либерализъм и независимостъ на всеки от всичко! Независимост на олигарските, монополите, картелите, политиците и съдебната система от обществото. Псевдо-правила, даващи възможност силните да взимат от слабите до степен да се застрашава физическото им оцеляване! Даващи възможност да се сторят пътища с присвоени милиарди за здраве! даващи възможност на всеки полу-идиот, напазарувал си медиите да прави каквито си иска глупости безнаказано! Ако се сещате за някого той няма да е поиследния! След него ще дойдат други! Модела е сгрешен! Или твърде побългарен! Но никой от тези шамани-либерасти не казва къде е сгрешен моделът!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  ГЕРБ2 гробокопача на демокрацията!

 7. 7 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Много дълъг и още по-кух анализ...Освен да реабилитира американските Марици и ЕРП-тата, както и да дискредитира протестите, май няма друга цел... Докато се неглижират истинските проблеми в тази държава, а се отдава значение на второстепенните - така ще бъде!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 8. 8 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  От самото начало на протестите вие направихте всичко възможно да ни разделите, охулите и принизите в собствените ни очи и в очите на така нареченото от вас “мълчаливо мнозинство”. Вие направихте всичко възможно да овладеете процесите на протеста, къде чрез подставени лица, къде чрез медийни манипулации и внушения. Вие направихте всичко възможно да ни изкарате луди, глупави и безумци. Вие направихте всичко възможно да избегнете открит сблъсък с нас, предлагайки ни задкулисни споразумения. И накрая, когато всичките тези ваши опити срещнаха нашата съпротива, вие започнахте да ни обяснявате колко нереалистични са нашите искания, колко нереално е да очакваме разрешение на проблемите си в близко време, колко нереално е желанието ни да живеем нормално.

 9. 9 Профил на mihomen
  mihomen
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Да не говорим, че спестяванията на населението са три и половина пъти повече, отколкото през 1998 г.
  ===========================================
  Интересно защо не споменава че задлъжнялоста на населението към банките е тотална!!!

 10. 10 Профил на nero__
  nero__
  Рейтинг: 380 Неутрално

  Не е само икономическа тази неграмотност.. В сравнение с протестиращите, политиците ни са цветът на нацията.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 11. 11 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Нереалистично е да очаквате, че след като абдикирахте от управлението на страната и я оставихте в ръцете на мафията, ще се появите отново на изборите след два месеца целите в бяло, и българите отново ще разпознаят у вас спасителите и радетелите за промяна на статуквото.

 12. 12 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  Може би протестиращите в голямата си част бяха изкарани на улицата от остра нужда, но технтият протест беше направляван дистанционно от хора с крайно нечисти намерения.

  Огромната заблуда на протестиращите беше, че сегашното правителдство било ДЯСНО и водело ДЯСНА политика. Ако сегашното правителство трябва да си ходи, то е, защото е ЛЯВО ПОПУЛИСТКО и води ЛЯВО ПОПУЛИСТКА политика.

  Преразпределението на пари през бюджета за обществени поръчки е лява политика. Тя е дясна само за фирмите, в чиито джобове влизат парите. Смачкването на средната класа, на малкия и среден бизнес посредством поставянето им в зависимост от благоволението на държавата е лява политика. Кризата в България започна със забавените плащания на държавата към частните кредитори. Оттам тя предизвика забавяне ва междуфирмените плащания, оттам фалити на дребни подизпълнители и гигантски скок в безработицата.

  Протестиращите не знаят защо и срещу кого протестират. Правят се опити протестът да бъде тласнат към анархо-радикализъм, което е престъпление, равносилно на държавна измяна. Онези, които набиват в наивните мозъци на тълпата идеи за някаков нов "девети септември", трябва да бъдат издирени и вкарани в затвора по бързата процедура.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 13. 13 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Нереалистично е да очаквате, че “мълчаливото мнозинство” ще остане мълчаливо и занапред.

 14. 14 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#12] от "Norman Granz":

  В истинска бедна страна като България, няма лява или дясна политика! Трябва да има разумна и прагматична такава! Икономиката ни можеш да я нахвърлиш на една салфетка, за какви политики ми говориш? Крадци и некадърници са политиците ни, това е проблема!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 15. 15 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Нереалистично е да очаквате, че доведените до отчаяние българи ще предпочетат да се самозапалят или да убият себе си и семействата си, вместо да се изправят срещу вас.

 16. 16 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 688 Любопитно

  На този за брой букви ли му плащат!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4365 Неутрално

  много лоша и лъжлива статия но Видов ден идва. Сега е затишие пред буря в която ще има много изненадани !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Нереалистично е да очаквате, че няма да се изправим срещу “бизнесмените”, които са превърнали своя бизнес във феодално владение, неподвластно на законите на държавата, при това със съгласието, а защо не и съдействието? – на корумпирани политици и чиновници. Които и в момента притискат и плашат работниците си с уволнения и им намаляват заплатите. Които използват страха на обикновения човек, за да изстискат повече печалба в тези трудни и преломни дни. Вашата алчност ще ви вкара в гроба.

 19. 19 Профил на Мильо Лудия
  Мильо Лудия
  Рейтинг: 85 Неутрално

  Ми тя и Франската революция беше такава. За какво я празнуват тогава франсетата ?

 20. 20 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Нереалистично е да очаквате да умрем без да се борим. Ние няма какво да губим.

 21. 21 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  Едно потвърждение на думите ми по-горе:

  "Причината за липса на избор в тази и която и да е друга област, е стимулираното от поредица правителства на съревнование за привилегии, т.е. конкуренция да живееш за чужда сметка, наложена със средствата на властта и всички заинтересовани от специфични облаги организации и групи от населението – от работодатели и профсъюзи до онези, които "искат бебе"."

  Държавата не е длъжна да раздава пари на майки, социално слаби и "нуждаещи се". Никой не е длъжен да ми плаща тока, ако аз не мога да си го платя. В програмата на "червената кукувица" Кунева прочетох нещо, което ме ужаси: щели да санират панелките с пари от бюджета - т.е. аз, който не живея в паленел блок, трябва да платя вмисто онези, които не могат да съберат помежду си пари, за да си оправят течовете в блока

  Това е левичарска - т.е. дълбоко погрешна - политика.

  Държавата има МНОГО МАЛКО задължения към гражданите. Освен да брани границите и националната инфраструктура, да защитава живота и сигурността им и да обазва имуществото им от посегателства, тя е длъжна да осигури еднаквото прилагане на закона за всички - за Мишо Бирата и за Пешо Ракията, за Батков и за Какин. Тогава, когато знаят, че законът е предвиден, за да им служи и улеснява, а не за да ги ограничава в икономическата им свобода, гражданите ще могат да станат заможни, защото ще работят за себе си, а не за мафията, мутрите и прошляците. А никой заможен и уверен в себе си човек няма да се сети да си поиска 30-те мизерни лева детски надбавки.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 22. 22 Профил на smokingpipe
  smokingpipe
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Може и повече да се напише , но хората започнаха да се самоизгарят , и няма кой да го чете .

 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4365 Неутрално

  КАТО СИ ПОМИСЛЯ, че имаше хора които го сочеха този красен станчев за премиер - изложи се яко с тази поръчка а и изложи яко ОТВОРЕНОТО ОБЩЕСТВО

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#19] от "Мильо Лудия":

  По време на френската революция, повечето от българите за яли варен ошав и маруля с шарлаган, а за права и свободи не може дори да се говори.

  Мислиш ли, че тва племе невежо може да направи френска революция през 21 век? Та виж, че само една оставка и -3% от цената на тока бяха достатъчни за да се приберат всички вкъщи и да правят революция срещу жената и децата?

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 25. 25 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 557 Неутрално

  [quote#17:"КМЕТ В СЯНКА"]

  много лоша и лъжлива статия но Видов ден идва. Сега е затишие пред буря в която ще има много изненадани !!! [/quote]
  Нали статуквото трябва да се пази. За едни тояга, за други държавна софра, за трети хонорар да грачат и да разправят мантри на първите, да не би да им писни от боя по гърбината.

 26. 26 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#21] от "Norman Granz":

  Аз пък цяла вечер снощи се опитвам да разбера какво иска да каже Кунева. Приличаше на много незнаещ ученик, който постоянно вдига ръка, и когато учителят(водещия) я посочи, тя все се излага Дори понякога сама взимаше думата, за да се изложи по още-по неприятен начин.

  Един час мрън-мрън, а-а-а-а, м-м-м-м

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 27. 27 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  "Простонародната мисъл, че един човек от народа ще мисли за народа, защото е човек от народа, а няма да гледа само себе си, тъкмо защото е човек от народа, може да хрумне само на някой човек от народа."
  Иво Беров

  Дотук добре. Но нека сега да разгледаме и обратната хипотеза. Управлява ни човек, който не е от народа и не му пука за народа. Но същият този човек ще пренебрегне своите интереси, точно защото не е човек от народа, за да помогне на народа.
  Такава "велика" мисъл може да хрумне само на Иво Беров

  /не се чете/
 28. 28 Профил на Мильо Лудия
  Мильо Лудия
  Рейтинг: 85 Неутрално

  [quote#24:"Dorian Gray"]До коментар [#19] от "Мильо Лудия":

  По време на френската революция, повечето от българите за яли варен ошав и маруля с шарлаган, а за права и свободи не може дори да се говори.

  Мислиш ли, че тва племе невежо може да направи френска революция през 21 век? Та виж, че само една оставка и -3% от цената на тока бяха достатъчни за да се приберат всички вкъщи и да правят революция срещу жената и децата? [/quote]

  Айде сега да не се обиждаме на българи, все пак. Ако франсетата бяха по тия географски ширини сигурно сега щяха да живеят по дърветата.
  Жалко е наистина, че 3 % намаляване на цената на тока за 3 месеца ни отказа. Токът обаче беше само повод /както хляба при франсетата тогава/, а не причина за протестите.

 29. 29 Профил на mittland
  mittland
  Рейтинг: 213 Гневно

  Бойковата зима се очакваше. Издръжлив народ сме и държахме до известно време...Спестяванията обаче бяха опукани, а управлението на държавата се превърна в същинска комедия. Замразените заплати, нарастващите цени и безработица, все някога трябваше да избият някъде. В добавка Цвъки, Боко и Симеончо през ден бърбореха глупости - единия преборил престъпността, нищо че през седмица в София обираха банка...За другите не ми се и говори, още ме боли главата от тях.

 30. 30 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#26:"Dorian Gray"]Аз пък цяла вечер снощи се опитвам да разбера какво иска да каже Кунева.[/quote]

  Що не превключи канала? Един час не е малко време от човешкия живот, та да го пилеем с лека ръка.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 31. 31 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#9] от "mihomen":

  Много неща не е споменал, предполагам, повечето не защото не му се връзват на тезата, а просто щото не ги е забелязал и оценил. Красен Станчев се справя, когато анализира някой конкретен проект откъм финансовата му страна, не повече, а в случая е погледнал по-високо от обувките, напоследък често му се случва. Както и на Мишо Константинов, не знам дали някой разчита на такива като тях, щото са с по-неосрани лица от политолозите, пък и знаят нещо, все пак, ма за такива упражнения си требва повече акъл.

 32. 32 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#5] от "pyn":
  До коментар [#7] от "Gaetano Scirea":

  Вие сте един от проблемите в държавата. Човека нагледно е обяснил в първата част защо тока е скъп, но вие или не искате да прочетете или да разберете, което ви вкарва в групата хора за която се говори във втората част.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#32:"Dorian Gray"]...вие или не искате да прочетете или да разберете, което ви вкарва в групата хора за която се говори във втората част. [/quote]

  Кратко и ясно.
  +++++++++++++

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 687 Неутрално

  Истината е проста. Протестите са политически платена поръчка, но в тях се включиха и случайни хора, които не могат да си намерят място в обществото и имат много проблеми. На всички, които следят протестите е ясно, че това е рубладжийска революция заради големите проекти - бсп, Атака/ изключителна проруска и проправославна, анаристична и анти нато и ес риторика след посещението на Сидеров за рождения ден на Путин/, крайните фракции на Бсп- сила, вмро/ втората снимка в статията е на техния ансамбъл, представен като спонтанни младежи с народни носии/, Слави Бинев, не на последно място Трактора, и дежурните латентни комунисти Босия, Андрей Слабаков, Петър Волгин и накрая двете платени футболни агитки които за пари се организират веднага. Колкото до спонтанно протестиращите- тамо са хора всякакви-преобладаващи шушляци- хора с необслужени кредити, полукриминални елементи, младите хора с основно и средно образование, които трудно формират изречение пред микрофон, декласираните елементи без трудов стаж и професия.

 35. 35 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#5] от "pyn":
  До коментар [#7] от "Gaetano Scirea":

  Вие сте един от проблемите в държавата. Човека нагледно е обяснил в първата част защо тока е скъп, но вие или не искате да прочетете или да разберете, което ви вкарва в групата хора за която се говори във втората част.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 36. 36 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 470 Весело

  До коментар [#34] от "grayeagle":

  Тъй, тъй! Животът е прекрасен, а за тез, за които не е, са си виновни самите те или международното положение.

 37. 37 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2881 Неутрално

  Най-лошото е,че без да прочетете критикувате.Както е казал шопа“И я не знам как е ,ама не е така!“Вината за цената на тока не е в ЕРП-тата ,а в БЕХ,която е държавна. Протестирайте срещу некадърното управление,а не срещу посредниците.

 38. 38 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 624 Весело

  До коментар [#32] от "Dorian Gray":

  Нещо хитрец го раздаваш, аз проблеми с държавата нямам, нито пък тя с мен по обективни причини! Не се надявам на някой като автора да ми обясни защо е скъп тока, защото го знам от какво тесто е!

  П.С. Поне с коментарът ти спести мнение на колегата под теб! Много сте, силни сте!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 39. 39 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Нормално е Красен Станчев да кудкудяка ужасено при мисълта за протести и революции - нали трябва да си заслужи просото в хранилката.
  Според Красен Станчев, преди да протестират и да правят революция, народите трябва да седнат и да му ударят един икономически анализ и да се посъветват с такива като него, които ще им обяснят, че сами са си виновни за дереджето, т. е. най-умното което могат да направят, е да стиснат зъби и да продължат, да понасят статуквото. Да, но народите, както казва Станчев, са прости и не могат да осъзнаят, че има и по-страшна мизерия, от днешната. Това е любимият трик на управляващите, за да плашат масата и да я държат в подчинение. Това прави и Красен Станчев в момента. Жалка работа.

  /не се чете/
 40. 40 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Искаме мораториум върху преследването за непогасени кредити към банките до приемането на закон за фалити на физическите лица.

  Искаме да се въведе практиката на съдебните заседатели в съдебната система.

  Искаме цените на основните храни, на електроенергията и водата, на лекарствата, да бъдат съобразени с реалните доходи на българските граждани.

  Искаме бизнесът да повиши доходите на наемните работници, дори това да означава да работи без печалба в близките месеци и ако трябва, дори да бръкне в натрупаното вече богатство.

  Искаме да спре разграбването и продаването на България и това, което е било продадено по престъпен начин, не без знанието и съгласието на купувача, да бъде върнато обратно на държавата.

  Да, ние искаме всичко това и не ни интересува дали нашите искания ви изглеждат реалистични, защото отдавна разбрахме, че вашата и нашата реалности се различават. Вие дълго време се опитвахте да ни наложите вашата реалност. Чрез слугински медии и подставени гурута се опитвахте да изградите фалшив образ на света и на закономерностите, по които се движи човешкото развитие, и да ни убедите, че това, което искаме, е невъзможно. А ние искаме само да живеем нормално. В нашата реалност това е възможно и ние сме решени да го осъществим.

 41. 41 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#36] от "nikero":

  Не знам за другите. Аз живея в София, от приятелите ми - няма трайно безработни, нямаме членове на партии, нямаме и участници в протести. От "протестиращите" познавам лично само Ангел Джамбазки от ВМРО/ който е малкия нов Сидеров, който не се преструва а наистина си вярва и си е лудичък/ и редактора на Оф Роуд Владимир Йончев , също бивш член на ВМРО , бивш главен редактор на Монитор и Телеграф и протеже на Ирена Кръстена, който е взел едни пари от едни момчета и сега се чуди какво да прави за да ги заслужи.

 42. 42 Профил на danea
  danea
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#24] от "Dorian Gray":

  Не е вярно. Щом българите двадест години след Освобождението имат такива сгради , са облечени по начина, който виждаме от снимките, имат развити занаяти, само двадесет години след Освобождението, това значи , че и преди това не са били роби. Нямали са политическа свобода, но са се развивали и то не по лошо от французите. И какво значи тука "французи", остави читанките и прочети и други изследвания как и от кого е направена тая революция. Но французите са имали държава по това време, когато българите не, Това е разликата. А тия, които са направили революцията, първо , че са се убили един друг след нея. после са въвели империята, срещу която са умрели първите, за да изместят едни богати, за да станат други богати, целият наполенов род е заел разни кралски постове, тоест едни да станат , дурги да седнат, а народът е останал с пръст в устата. Да не забравяме, че френскта жена доби право да гласува преди миг време. Така че, по спокойно. Може да сме яли марули, но не сме били глупаци. А като гледаш сегашните произведения на архитектурата, няма начин да не видиш разликата в духа на българина. Тогавашният и сегашният.

 43. 43 Профил на danea
  danea
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#34] от "grayeagle":

  А не ти ли идва на ума просто, че хората са недоволни и искат други начин на живот? До кога ще слагаме руснаците или западняците зад това или онова действие, вместо да се видим такива каквито сме, тоест млади и умни хора, които трябва да живеят с 300 евро месечно, а продуктите по пазаря са на нивото на западни заплати от около 2000 евро, средно, защо не вярваш, че има млади хора, които не желаят да живеят по тоя начин и искат едно честно управление, което няма с магическа пръчка да донесе желаните блага, но ще тръгне по един НОРМАЛЕН ЗА ЕВРОПА път? Робско съзнание ли е твоето или на кого служиш ти, в никакъв начин не на нашия народ.

 44. 44 Профил на Мильо Лудия
  Мильо Лудия
  Рейтинг: 85 Неутрално

  [quote#41:"grayeagle"]

  До коментар [#36] от "nikero":

  Не знам за другите. Аз живея в София, от приятелите ми - няма трайно безработни, нямаме членове на партии, нямаме и участници в протести. От "протестиращите" познавам лично само Ангел Джамбазки от ВМРО/ който е малкия нов Сидеров, който не се преструва а наистина си вярва и си е лудичък/ и редактора на Оф Роуд Владимир Йончев , също бивш член на ВМРО , бивш главен редактор на Монитор и Телеграф и протеже на Ирена Кръстена, който е взел едни пари от едни момчета и сега се чуди какво да прави за да ги заслужи. [/quote]

  Ся остава да докажеш, че тия дето се запалиха са агенти на ДС и ще изтрепеш всичката риба на територията на България.

 45. 45 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Българската февруарска революция е типичен случай.
  ...........
  Брех, че се е изпръцкал.
  "С „революция“ се обозначава радикална и често, но не винаги насилствена социална промяна (преврат) на съществуващите политически и обществени отношения. Революцията се започва или от организирана, по възможност тайна групировка на новатори (срв. авангард, елит) и се подкрепя от широките маси на населението, или отнапред е масово движение."
  Излиза, че ДС сменя правителството, обаче не сменя дори козината си мазна.За революция може да се говори, ако тия доносници виснат по клоните на дърветата. Това което стана е вътрешноособен метеж между филиали на БКП, но в никакъв случай промяна и на статуквото.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 46. 46 Профил на Ivan Donchev
  Ivan Donchev
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Дълъг анализ, но без никакви идеи какво да се промени за по добро!

 47. 47 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#43] от "danea":

  Тези проблеми, които описваш са факт, но те нямат общо с протестите. Защото ниските доходи са от 25 години и са били много по- ниски от сега. защо нямаше бунт при величеството например- нали той даде срок до който ще повиши доходите несимволично и не го направи. Защо спонтанно и правилно народа не излезе на следващия ден. Защо никой не излезе на протест и чупене на централите на бсп и дпс, когато Станишев дофинансираше Цанков камък или Доган взе над милион за нищо или когато Милен Велчев преобразува външния дълг. Защо не се протестира при застрояването на Черноморието- по времето на величеството и тройната. Нито един протест за черноморието. Нито ЕДИН.Твоите претенции за доходите са правилни но това са синдикални проблеми. А да излизаш с анархистични лозунги и да мислиш, че ще си градивен е смешно. Сега какво ще е отражението от тези протести за държавата- ниска събираемост на данъци, несигурност на лева и изтегляне на чуждестранни инвестиции, повишаване на безработица- неминуемо и накрая - няма пари за пенсии и бюджетни разходи. А най- накрая идва управление на Бсп и дпс, което както коректно заяви- ще вдига данъците и осигуровките на работещите. Честито и благодаря на " протестиращите" - те ще ми вдигнат данъците.

 48. 48 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#44] от "Мильо Лудия":

  Не познавам запалилите се. Предполагам нямат общо нито с ДС.

 49. 49 Профил на Мильо Лудия
  Мильо Лудия
  Рейтинг: 85 Неутрално

  [quote#48:"grayeagle"]Предполагам нямат общо нито с ДС.[/quote]

  Предполагам значи...не съм сигурен.

 50. 50 Профил на danea
  danea
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#45] от "СДС":

  Революцията е насилствена промяна, инак не е революция. Някои имат интерес да не наричат нещата с истинските им имена, но от това същността на нещото не се променя. Революция значи насилствено вдигане против властта и завземане на властта. Но вдигане на масите, а не на няколко души, защото инак няма революция, а има просто преврат, ако се успее. Има хора , които има интерес да има революция тоест вдигане на масите. Настъпи ли време, в което народът вече не може да търпи мизерията, в която живее , той се вдига било с оръжие било с вили и брадви както едно време . Но интересите на едните не отговарят на интересите на другите. Народът гладен се бори за хляба си. Първите споменати горе обаче се възползват от това движение, за да прокарат своите интереси, които може да са съвсем различни от тия на народа, дори да са в противоречие с тях, Това се изяснява след победата на революцията. Унищожават се първо истинските революционери и водачи на боците за хляб и справедливост. Те вече не са годни на тия, които са се възползвали от революцията. Защото революционерите, голяма дума, са хора, които нямат никакво понятие как се управлява държава, и от къде да имат , когато са нямали никаква възможност да се изучат в борбата си за всекидневния хляб. Те дори в началото и не осъзнават, че са използвани. Осъзнават, когато видят, че пак няма хляб и пак няма свобода и справедливост, но е вече късно. Хитреците, които са използвали движението, са вече на власт. Със същите апетити като тия , против които се борели хората в глада си. И левите стават десни. Но народът гладен отново се вдига отново. И десните стават леви, И така да капо, тоест от начало. Това е историята на нашия свят. Много разум и много гражданско съзнание са необходими , за да се избегне една революция, която носи много кръв и излишни жертви, а и резултатът и е много съмнителен. Аз желая ние да намерим тоя разум и стигнем по мирен начин до едно справедливо управление.

 51. 51 Профил на danea
  danea
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#47] от "grayeagle":

  Да, прав си, но не виждам противоречието . Току що отговорих на СДС в твоя смисъл

 52. 52 Профил на nea
  nea
  Рейтинг: 558 Неутрално

  Много разумен анализ. Лошото е, че мнозина не искат (а някои и не могат) да го разберат. Докато проблемите се търсят навън, ще има много проблеми.

  Политиците са избирани от всички нас. Всички ние имаме възможност да работим (за по-квалифицираните има повече пари) в България или извън нея. Въпрос отново на личен избор е да се работи или да се протестира.

 53. 53 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#37] от "hodounski":


  [quote#37:"hodounski"]Най-лошот е,че без да прочетете критикувате.Както е казал шопа“И я не знам как е ,ама не е така!“Вината за цената на тока не е в ЕРП-тата ,а в БЕХ,която е държавна. Протестирайте срещу некадърното управление,а не срещу посредниците.[/quote]

  Чия е вината за цената на тока аз мога да ти обясня и с повече подробности, не се нуждая от обяснители...
  А не ща да чета повече тия идиоти, защото ми писна от клишета, по-големи и по-малки лъжи и простотии....
  Ми аз ако седна ша изпраскам одма една подобна статийка за минути. Просто е- има вътре 5-6 ключови изреченийца, останалото е пълнеж...
  Но, както казах, най-ме е яд, че отврати като тея се подвизават по всички медии, те- най-големите виновници за сегашното ни дередже...С любезното съдействие на Дневник и подобни...

 54. 54 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#42] от "danea":

  Е па да вземеш да прочетеш една книга за живота на българите под турско робство? Или вече е "присъствие" по учебник?

  Много наподобява сегашното положение като се замисля. И тогава е имало много развиващи се българи, но все верни поданици на султана. Дори мисля, че най-добрите ибрикчии са все българи. И сега е така. Някои хора се развиват много добре на фона на всеобщата криза, което не буди въпроса защо, а констатацията: Този е верен поданик на султана. Знаеш за кой султан говоря нали?

  Не искам да се сравняваме с французите, просто изтъкнах причина защо ние не сме готови за такава революця.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 55. 55 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1469 Любопитно

  Интересно защо при толкова верни твърдения в статията Красен прави неверни заключения. Избирателите, Красене, няма защо да са икономически, технически, юридически и пр. грамотни, това е и невъзможно. Избирателите обаче трябва да са дотолкова социално грамотни, че да делегират правомощия на компетентни хора. Именно такива трудно се забелязват между депутатите, а затова и по-късно сред представителите на изпълнителната власт. Т.е там някъде се къса веригата.

  И друго. Нямам представа кой дирижира протестите в България, но да сложиш всички искания в един кюп като неразумни, си е наглост. Да пледираш преди всичко за запазване на статуквото си е и безотговорност.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 56. 56 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2881 Неутрално

  До коментар [#53] от "pyn":

  Какво е виновен вестника?Ако не ти харесва -не го чети!

 57. 57 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Много хубава, достатъчно подробна и вярна статия на Красен Станчев, а защо не се говори по този начин е ясно да всички - Медиите в България са една окончателно оформена Турбо Чалга в ярки жълто-червени окраски.

 58. 58 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#55] от "Мария":

  Мисля, че е свързано с консултантския му бизнес. Прави някакви половинчати заключения и не предлага никакви конкретни разрешения, за да не разсърди някой.

 59. 59 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2881 Неутрално

  До коментар [#55] от "Мария":

  По-голямата част от протестиращите са гласували за герб.Те се чувстват излъгани,но не искат да си го признаят.От там и хаотичните и взаимноизключвчщи се искания.

 60. 60 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  За мене статията е една дисекция /правилна/ на част от проблемте. Когато протестираш против нещо трябва да си наясно как ще го промениш и то не по начина на различните революции, които махат едни , за да се облагодетелстват след време други. А когато не знаеш, не можеш и използваш протестите с бъдещи цели е ясен знак, че някой зад тебе знае и те ръководи. А исканията на №40 l1 са пример за искания без реална мисъл как да се осъществят.

 61. 61 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#39] от "Тони Шнайдера":

  Точно и ясно.
  Жалко, че не мога да ти сложа повече плюсове...
  ++++++++++++++

 62. 62 Профил на tantanran
  tantanran
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#1] от "baghatur":

  Всичко, което казва господин Станчев е изключително прецизно и вярно, на много няма да им хареса, но с изключение на последният абзац за либерализацията смятам,че отговаря сто процента на действителността. Ако вземем дори в този форум, много хора спорят за действителността само на основата на лични нападки и изстерични крясъци, много малко са тези, които се опитават да разберат за какво става дума и защитават думите си с аргументи и това е проблем на голяма част от българите, затова и толкова лесно ни манипулират и си разиграват коня. Никой не иска да омаловажи протестите, те са една камбана за всеки от нас, но истината е, че енергията им е насочена напълно в погрешни посоки, а не срещу истиникият пробем, който за мен е огромният дефицит в правосъдието и другия проблем възможност за корупция поради слаб граждански контрол. Останалите лозунги са просто лозунги използвани от групи като Атака, олигарси и други мафиотски структури и целят дестабилизиране на държавата за собсвена изгода. Напр. да си отпишат натрупаните дългове както през 1996. Разбира се няма проблем да не сме наястно с дадени неща, важното е бързо да се огледаме и да наваксаме незнанието, да се образоваме, как и какво се случва около нас, от празни лозунги ще спечели всеки друг, но не и протестиращите, не и тези от нас, които не подкрепяме протестите, т.е. голяма част от бъгарите.

 63. 63 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#38] от "Gaetano Scirea":

  Не съм казал, че ти имаш проблем с държавата. Точно обратното - ти си неин проблем.

  Защото в момента много от исканията на протестиращите са абсолютна глупост, които нямат и дори малък шанс за осъществяване (национализацията на ЕРПтата например).

  Картината е следната: имаме един болен, чиито близки настояват за даден вид лечение още преди да е поставена диагнозата. Та близките си искат точно определено лечение, без дори да предполагат, че това може само да влоши нещата

  Поне чрез коментара ми познавам кои хора искат да си ползват главата за мислене, а не да си подпират очилата. Но..... малко сме, слаби сме

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 64. 64 Профил на ZanzibarHero
  ZanzibarHero
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#0:"Авторът"]Чувството, че онези, които печелят от обществените процеси у нас, печелят не по заслуги, а поради обществено положение "връзки" и властови бандитизъм, съпътства българския избирател от края на 1980-те години насам....[/quote]Интересно, всичко написано в статията има много малко общо с добре формулираната хипотеза в началото и...

  Ако "чувството" е породено от недоверие към някой социален агент (политик, монопол, съсед), как "науката" може да спомогне недоверието да бъде "трансформирано" в доверие.

  Според "класическата" икономика - изучавана в университетите - НИКАК (това, според мен, е и мнението изложено от автора)

  Според някои социолози - МНОГО ТРУДНО...

  За повече информация:

  http://www.amazon.com/Social-Problem-Theories-Institutional-Design/dp/0521612829/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1364041570&sr=8-5&keywords=bo+rothstein

  http://www.amazon.com/The-Quality-Government-International-Perspective/dp/0226729575/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364041570&sr=8-1&keywords=bo+rothstein

 65. 65 Профил на aircraft_carrier
  aircraft_carrier
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Красен Станчев е неграмотник.Едно си знае едно си бае.Каква либерализация бе идиот?Какви доставчици какви пет лева?Ти си неграмотен та дрънкаш.При това арогантно неграмотен.И понеже разбираш от всичко иди в книжарницата на ТУ в София(намира се между първи и втори блок) и си купи една книжка озаглавена Режими на ЕЕС.Или и ти взе да разбираш от електроенергетика?Аз искам най накрая да спре тока в тая държава.За да няма как такива идиоти да се изявяват.Ще раберете вие какво е нулев старт и дано скоро се случи.

 66. 66 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#55] от "Мария":Интересно защо при толкова верни твърдения в статията Красен прави неверни заключения.

  Отговор: Защото е Красен Станчев


  [quote#55:"Мария"]Избиратеите, Красене, няма защо да са икономически, технически, юридически и пр. грамотни, това е и невъзможно. [/quote]

  Братчедке, много ми е интересно, ти защо реши, че най-умната, най-образованата и най-компетентната част от българския народ, се занимава с политика. Моите наблюдения са ме довели до точно обратния извод.

  /не се чете/
 67. 67 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#63] от "Dorian Gray":

  Незнам как разбра от коментарът ми, че съм за национализация на ЕРП-тата...Против това съм да мошенничестват чрез бивши мутри и разбойници в управата си...Да не фалшифицират документи само защото имат щастието да са намерили това за възможно. За мен основното от проотестите на хората е искането им да се спре с анархията в управлението на държавата, а не отделно искане като ВНС, национализация и т.н. В крайна сметка улицата постигна няколко успеха - свали мутрата Боко и куклата на конци във Варна!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 68. 68 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Красене ,скрий си гадната мръсна мутра. НПО-ТАТА ,ВЪН ОТ бЪЛГАРИЯ. аМАН ОТ ЛАЙНАРИ,КОИТО РАЗДАВАТ АКЪЛ.

 69. 69 Профил на dievski
  dievski
  Рейтинг: 367 Неутрално

  С много думи е направена вярна констатация.Нека бъде добър авторът със същото количество текст да опише и конкретните верни решения.Тогава можем да му повярваме, че е добър експерт.

 70. 70 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1425 Весело

  Много ламерска статийка.

  " активите на ЕРП-тата ще трябва да бъдат изкупени. Тяхната вероятна цена е, предполагам, около 4 милиарда лева или 5% от БВП за 2013 г"
  Станчев предполага, счети разполага. Земаме напосоки едно ерепе - http://www.energo-pro-grid.bg/uploads/files/2013/filepath_157.pdf и там оно си пише 410 мильона.

  "Ще се ограничи достъпа на българските граждани и предприятия до външни спестявания (т.нар. преки чуждестранни инвестиции); тези инвестиции са спаднали от световния рекорд през 2007 г. (9,05 милиарда евро) до 1,4 милиарда през 2012 г.
  Изобщо чуждестранните инвестиции са причината за по-добрите години от 1998 до 2009 "

  Че то на секи е ясно че бързият кредит от Пощенска банка (т. нар "чуждестранни инвестиции" ) е майката и бащата на Сполуката.
  От т. нар. "чуждестранни инвестиции" 2/3 бяха в спекула с имоти и лихварство, а от останалата 1/3 преобладаващата част беше в проекти с 16% държавногарантирана печалба (ерепета, американски тецове, фотопанели, бетеката (там даже и по- юнашката))
  Имотния балон дори и др. Иванов осъзна че е изгърмел, лихварите натрупаха 10 милярда лоши кредити, значи остава да примамваме "инвеститори" от последната третина.
  Та др. Станчев като е тръгнал да съветва простия матрял "Что делать?" да земе да отправи конкретни предложения в какво още да се инвестира, тъй че матряла да го изплаща със сметките си и да дига бевепето.

 71. 71 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Много добра, рационална и смислена статия.

  Неграмотността на стадото е основният проблем - това го казвам и аз, откак почна бунтът на нечленоразделните. Поводът за протестите беше цената на тока - човекът обяснява спокойно и напоително, че не ЕРПтата, а БЕХ е основен фактор за цената, ерго гневът е насочен неправилно, и това се дължи на простотия и неграмотност. Не били прозрачни договорите - авторът ви казва къде да идете да ги прочетете, ама и за това се иска грамотност. Има едни други договори, енергийните договори със Северна Азия, които са действително непрозрачни, но протестиращите и дума не обелиха срещу големия шлем на гоце и овчара. Ето, пак простотия, пак неграмотност.

 72. 72 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  От човек 20 години на издръжка на ултра десни фондации какво друго да очакваш, освен защита на статуквото - като види човек името на персоната, може и да не чете - той върти по медиите една и съща латерна постоянно, преди или след протестите...

  Но е възмутително мерзкото манипулиране с оскъдни подбрани числа - без и намек на анализ на достъпната статистика, разкриваща потресаващото ниво на социално неравенство в днешна България.

  Хайде, този головоден "експерт на прехода" е ясен, но аз се питам къде са сериозните изследователи от т.н. социални науки, не може всички да си изкарват хляба на соросовата копанка...

 73. 73 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#66] от "Тони Шнайдера":


  [quote#66:"Тони Шнайдера"]До коментар [#55] от "Мария":Интересно защо при толкова верни твърдения в статията Красен прави неверни заключения.

  Отговор: Защото е Красен Станчев
  [/quote]

  Аз бих направил по-смело предположение- тоя (и имам предвид и всичките му подобни от разни измислени "институти" и фондациййки) би направил и коренно противоположните изводи, да не кажа и по- в - центристки изводи ако само някой му плати ( на него, на "институтите" и "фондацийките" за това...

 74. 74 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Започващото изречение, цитатът на Иво Беров, е много силно.

  Трябва да си наистина тъп, за да си представяш, че след като години наред са били избирани корумпирани некадърници в доста честни и демократични избори, сега гражданските комитети ще се състоят предимно от друго тесто хора.

  Проблемът на България не са политиците. Проблемът на България е нивото на масата. Политиците са отражение на действителността, не нейни творци.

 75. 75 Профил на Славена:Цензурe, пак ли бият Паниковски/Прокопиев?
  Славена:Цензурe, пак ли бият Паниковски/Прокопиев?
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#39] от "Тони Шнайдера":

  +++++++++++
  Красен Станчев и още един куп "анализатори" до такава степен са част от статуквото, че се плашат от промяната му не по-малко от политиците. И докато тези последните, могат да се сменят отвреме - навреме, то красен станчевците са вечните обяснители на настоящето и ментори на бъдещото. Някакви пожизнени шамани, които са си чиста проба обществени тарикати.

  "Не прекалявай с борбата, най-хубавите неща се случват неочаквано." Габриел Гарсия Маркес
 76. 76 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  http://world.actualno.com/Der-Westen-Bednost-i-mizerija---bolestta-na-Bylgarija-news_419182.html#ixzz2OMsa8jnw

  Германският публицист Норберт Мапес Нидийк описа обстановката в България по следния начин: „Бедност, мизерия и неравномерно разпределение на богатствата - това са някои от симптомите на българската болест”. Това са точните му думи, които "Дер Вестен" публикува.

  40-годишният Тодор от село Ситово, който почина от изгарянията си, е вече шестият българин, избрал този жесток начин за самоубийство. Министърът на здравеопазването Николай Петров дори разпореди на специални амбулантни екипи да посещават застрашените от суицид хора и да им предлагат помощ. Тези екипи ще имат доста работа в България, коментира Норберт Мапес-Нидик за портала "Дер Вестен".

  Той обяснява причините за това: близо 50% от българите са застрашени от бедност, отчаянието и безизходицата се разпростират бързо. България е най-бедната страна в ЕС, икономиката й е по-слаба от тази на африканските държави Габон или Екваториална Гвинея. Скромното богатство на страната е така разпределено, че най-бедните да нямат голям дял от него. Малцина са онези, които получават 760 лева месечна заплата - колкото е средното ниво за страната. Заплатите в текстилната индустрия и в строителството са дори с по около 200 лева под границата на бедността. Една трета от работещите не успяват да се издържат с онова, което печелят.

  Според данни на Световната банка, 49% от българите са застрашени от бедност и социална изолация. По-бедните в обществото не извлякоха почти никакви облаги от разцвета на икономиката в годините около началото на новия век, подчертава Мапес-Нидик. Тогава фармацевтиката и тютюневата индустрия значително повишиха своята производителност, без това обаче да се отрази на заплатите на работниците. Добивът на желязна руда се повиши с цели 17% само през последната година. "Работодателите увеличиха персонала с 6.4%, но реалното увеличение на заплатите беше само от 2.9 на сто", посочва президентът на КНСБ Пламен Димитров.

  Според изчисленията на синдиката, едно семейство с две деца в България се нуждае от малко над 1000 евро, за да може да живее прилично. С подобни доходи обаче могат да се похвалят само 11% от българските семейства, посочва германският публицист. Средният месечен доход на домакинствата в страната възлиза на около 450 евро. Вълната от увеличения на цените през миналата година още повече влоши ситуацията: олиото, дрехите, обувките и здравните услуги поскъпнаха, а повишението при тока възлизаше дори на 13%.

  Най-голямата част от доходите си, българите дават за храна. Две трети от тях са принудени да разчитат на лично производство от собствената си градина или нива. На второ място са разходите за енергия: в по-бедните градски домакинства нерядко близо половината от доходите отиват за сметките за ток, а през зимата - дори и повече от половината. При това цените на тока са държавно регулирани. За облекло, обувки или пътувания не остава почти нищо. Консумацията на алкохол и цигари обаче остава непроменено висока - като индикатор за стреса в обществото.

  Усреднените статистически данни за страната всъщност представят една разкрасена картина на реалността. По-голямата част от брутния социален продукт в България междувременно се произвежда единствено в столицата София. Обеднелият Североизток допринася едва със 7% за икономическото развитие на страната. В този регион се намира и Ситово - родното място на починалия в петък Тодор. Не е учудващо при това положение, че младите и добре образовани хора бягат навън - предимно към Испания. Сред бедните емигрират най-вече ромите, които в повечето случаи не притежават собствени жилища.

  Разгневените демонстранти, които в края на февруари свалиха от власт правителството на Бойко Борисов, го обвиняват най-вече за строгата политика на икономии и бедността. В условията на реално намаляващи заплати, безработицата се увеличи до ниво от 12% и то независимо от факта, че от страната продължават да емигрират много хора. 77. 77 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 777 Неутрално

  До коментар [#67] от "Gaetano Scirea":

  Значи обвини Станчев, че говори общи приказки, а ми твърдиш нещо от рода на :
  [quote#67:"Gaetano Scirea"]да се спре с анархията в управлението на държавата[/quote] , което са си общи приказки.

  Никъде не твърдя, че искаш национализация, лично ти. Твърдя, че такива като теб които плюят преди(без) да четат са проблем, защото по този начин се компрометират основателните критики.

  А това, дали оставката на Борисов е успех, ще видим след време. Тази оставка не беше подадена поради протестите. Заблудил си се, че Буда би се трогнал от протести. Буда откъсна опашката за да спаси тялото си, което невежите ще реанимират във властта на 12 май. И тогава ще ви отнеме и единствената и малка победа.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 78. 78 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  [quote#74:"the_sceptic"]Проблемът на България не са политиците. Проблемът на България е нивото на масата. [/quote]

  Това разправям и аз от няколко години.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 79. 79 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#73:"pyn"]тоя би направил и коренно противоположните изводи, ако само някой за това...[/quote]

  1000++++++++++++++++++++++++++++

  /не се чете/
 80. 80 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  тоя би направил и коренно противоположните изводи, ако само някой МУ ПЛАТИ за това...- цитат на коментар #73 от “pyn

  Извинявам се за пропуска.

  /не се чете/
 81. 81 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 598 Неутрално

  и това е истината хората не са толкова бедни а протестират срещу кликите около БСП НДСВ ГЕРБ и прочие които лапкаха. проблема е че както изглежда с тия лица на протеста - основно от структури гравитиращи около БСП и россия нема изгледи нещо да се промени

 82. 82 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#72] от "petrov9":


  [quote#72:"petrov9"]Хайде, този головоден "експерт на прехода" е ясен, но аз се питам къде са сериозните изследователи от т.н. социални науки, не може всички да си изкарват хляба на соросовата [/quote]

  Никой не им дава достъп. Дори и в Интернет, с малки изключения.
  Че тия "институти" си плащат здраво за да са постоянно в медиите нямам съмнение, но подозирам също и , че плащат да не се появява никой друг. Да си видял някога някой от тези "икономисти" в директен спор в ефир с някой с противоположно мнение?

 83. 83 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Нечленоразделните започнат все по-упорито да твърдят, че пътят, избран (1) от България преди 20+ години на развитие тип "Запад" е фундаментално погрешен.
  "Е, нали няколко пъти опитахме и не се получава, не идват чуждите инвестиции (2), няма смисъл да вървим повече в тази посока" - казват неграмотниците.

  Това ми напомня на истинска история за тъп студент, който не може да вземе изпит по математика от доста явявания и започва съвсем сериозно да твърди, че с учене и решаване на задачи този изпит не се взема, щото той вече е опитал това доста пъти и видял, че не става


  ---------------------
  (1) само на думи, естествено
  (2) както и Кр. Станчев пише, покачването на жизнения стандарт в предното десетилетие се дължеше не на друго, а на приток отвън.

 84. 84 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#77] от "Dorian Gray":

  Аз Станчев го чета от 15 години и ми е до болка познат! Нямам нищо лично към него или към когото и да е. Но тази статия няма съдържание, посочва отдавна известни неща. Това че според теб различното от твоето мнение е "плюене" си е твой проблем! По отношение на Борисов - времето ще покаже дали оттеглянето му беше стратегическо или под натиска на улицата или кукловодите му!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 85. 85 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 744 Неутрално

  До коментар [#72] от "petrov9":

  Бихте ли посочили някой експерт-анализатор, различен от тези?
  Все пак вероятно е възможно да намерим някой независим експерт в мрежата.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 86. 86 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#75:"Славена"]Красен Станчев и още един куп "анализатори" до такава степен са част от статуквото, че се плашат от промяната му не по-малко от политиците. [/quote]

  Или както си обяснила след това - плашат се много повече от политиците. Реално погледнато, статуквото може да бъде променено, единствено от българския народ. И ако това не може да стане чрез избори, има и друг "законен" начин. Ще си послужа с един пример, който ползвах под друга статия.
  Терорист взема заложник, за да се измъкне. Командосите не стрелят, за да спасят заложника. Мярката е хуманна към този заложник, но е дълбоко нехуманна към бъдещите заложници. Аз бих жертвал заложника. Защо? Ако терористите знаят че ще бъда застреляни, независимо от това, че са взели заложници, биха изоставали, или поне силно намалили тази практика. Същото е и с държавите. Ако народите имат куража да жертват себе си и да накажат виновните в един метеж, саморазправа и пр., ще спасят децата си. Управлявашите ще знаят, че ще има рязане на глави и няма да минат безнаказано. За разлика от сега.

  /не се чете/
 87. 87 Профил на peron
  peron
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#4] от "~":

  Проблемът се нарича народопсихология, ниско образованост, липса на приоритети и манталитет.
  Българската съдебна система никога не е била независима и това е проблем. Българският пазар за енергетика никога не е бил либерален, а строго контролиран от картели и това е проблем.
  Аристотел го е казал Едновластието (монокрация) води или до Монархия, или до Тирания. Демокрацията води или до олигархия, или до народовластие на гражданите - пътят зависи от изборите, които правят хората в обществото.

 88. 88 Профил на agavrailov
  agavrailov
  Рейтинг: 213 Неутрално

  коректен анализ ... определено проблемът е в избиращите, а не в избираните

 89. 89 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  [quote#21:"Norman Granz"]В програмата на "червената кукувица" Кунева прочетох нещо, което ме ужаси: щели да санират панелките с пари от бюджета - т.е. аз, който не живея в паленел блок, трябва да платя вмисто онези, които не могат да съберат помежду си пари, за да си оправят течовете в блока [/quote]

  Общественият смисъл е, че така ще се намали общото производство на електроенергия, кето ще намали, ако и даже не премахне скъпите когенерации, покриването на огромните загуби на НЕК и други далавери, които се отразяват в крайната цена на тока.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 90. 90 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  До коментар [#87] от "peron":

  звучи добре и е относително ясно формулирано! С малката подробност, че вече сме в дупката и като барон Мюнхаузен се въртим в кръг/или потъваме още. А какво да направим/като общество? Да се хванем за косите си и да се издърпаме, както беше предложил книжният и филмов герой Мюнхаузен?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 91. 91 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Експертите като Красен, наричани още политолози, социолози, анализатори се провалиха през последните 20-тина години много по-гръмовно от политиците. Ама никой от тях няма да си го признае това в статия.
  Понеже анализът на този провал е дългичък, ще дам линк към него, така че който не обича дълги текстове във форума, да не се дразни:
  http://semkiibonbonki.blogspot.com/2013/03/20.html

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 92. 92 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#85] от "serafin":


  [quote#85:"serafin"]Бихте ли посочили някой експерт-анализатор, различен от тези?
  Все пак вероятно е възможно да намерим някой независим експерт в мрежата.[/quote]

  О, слава Богу има дори в България много истински икономисти. Не съм наистина спец в областта, но веднага ми идва наум Проф. Минасян.
  А най-добре е човек като начало да попрочете и нобелов лауреат като Стиглиц.

 93. 93 Профил на Dreadlord
  Dreadlord
  Рейтинг: 675 Гневно

  Ако имаше повече мислещи хора, които разбират написаното в статията, нямаше да сме бедни. Отчитайки колко са много много глупавите хора, ми е чудно как сме дори и на това икономическо ниво. Според мен сме дори твърде богати при тази вопиюща простотия, властваща навсякъде.

  Who is General Failure and why is he reading my disk?
 94. 94 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#93:"Lord Dreadfort"]Според мен сме дори твърде богати при тази вопиюща простотия, властваща навсякъде. [/quote]

  +++

 95. 95 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#85:"serafin"]Все пак вероятно е възможно да намерим някой независим експерт в мрежата.[/quote]

  от мрежата:

  http://marica.bg/show.php?id=36494
  - Какво показват обиколките на представителството на “Антибедност мрежа” из страната?
  - В България са възникнали локални огнища на крайна бедност. Изключителна. Това не е просто дълбока бедност, а бедност, която директно унищожава хора. Тя поражда труднолечими заболявания, съкращава средната
продължителност на живота. Отгоре на всичко - тези хора имат ограничен достъп до здравеопазване, до социално подпомагане. Даже и до разкритите обществени трапезарии на тези места. Гладуване, унищожаващо човешкия организъм - това е крайната бедност. Навсякъде се казва, че драстично се увеличават болестите, предизвикани пряко от недохранване и стрес. Не е пресилено да се каже, че страната ни се придвижва бързо към хуманитарна криза.


  Бедността не бива да се разглежда елементарно - като хора, които живеят под линията на бедността, и нежелание на държавата да ги подпомага - нещо, което се дъвчеше през целия XX век. Бедността вече е индикатор за дълбоко разстройство в самия фундамент на обществото. Това е ерозия в капацитета на дадена страна и намаляване на възможностите є да се развива. Картината на бедността е наистина апокалиптична. Това е бедствие, сравнимо на планетата с глобалното затопляне. Особеност на новия тип бедност е, че до голяма степен тя е предизвикана от нарастващите неравенства между хората. Доскоро бедността винаги е била резултат от недостиг на ресурси. А сега ресурсите се увеличават, БВП расте, но неравенството унищожава този прираст и води до растяща бедност. Което на практика блокира икономическия растеж, като изключва огромни маси от хора от пазара и от потреблението.

  http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Obzorni/Sunday150/society/Bulgaria/Pages/30.09%20Duhomir.aspx

  http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/NeshtoPoveche/economics/Bulgaria/Pages/2202Bednost.aspx

  http://www.eurochicago.com/2011/02/tchalakov-i-hristov-deset-semeystva-v-balgariya-iztotchvat-godishno-15-mlrd-lv-ot-energetikata/

 96. 96 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#93] от "Lord Dreadfort":


  [quote#93:"Lord Dreadfort"]Ако имаше повече мислещи хора, които разбират написаното в статията, нямаше да сме бедни. [/quote]

  Ми нали и аз това казвам. Ако хората разбираха, че именно тоя и подобни нему са истинските виновници за дереджето им щяха първо да обесят тях, а после пионката Джиджи и простата Тиква...

 97. 97 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#96:"pyn"]Ако хората разбираха, че именно тоя и подобни нему са истинските виновници за дереджето им [/quote]

  Хората сами са си отговорни за съдбата. Не им е виновен "тоя". Само че масата не може и не може да свикне с мисълта, че живее такъв живот, какъвто си направи. И все е виновен "тоя".

  "Тоя" само ви казва, учтиво и завоалирано, че сте прости като мотики. Неграмотни и манипулируеми.

 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  Малко се приспах
  докато четях.

 100. 100 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1469 Неутрално

  От цялата "творба" на ленинградския продукт става само цитата.
  Ама той не е негов..
  Верно, из фейса някои зевзеци се шегуваха, че след февруарската революция би трябвало да последва и октомврийска такава. Красен съвсем сериозно е приел майтапчиите и търси Улянов.
  А истината е простичка. Имаме тежък провал на типа капитализъм изповядван от красеновци и сие. Катастрофален провал. Имаме проповедници, които са загубили паството, но все още държат амвона. Вчера в Труд изпълзя Жорко от Отворено общество, днес Дневник ни занимават с неволите на Красны...
  За кого работи горният "умник" става ясно, ако прочетем това: "Ако одържавяването стане по закон, то активите на ЕРП-тата ще трябва да бъдат изкупени. Тяхната вероятна цена е, предполагам, около 4 милиарда лева или 5% от БВП за 2013 г. и тези средства могат да бъдат набрани само през цени на тока или данъци."
  Как либертарианстващият комунист е изчислил цената не е ясно, но борсата ни казва друго.
  ЧЕЗ Електро има пазарна капитализация от 40 милиона лева
  Чез Електроразпределение пък струва според пазара 241 милиона лева.
  ЕнергоПро Мрежи е оценено на 181.76 милиона, а ЕнергоПро продажби струвало 20 милиона лева.
  Така казва пазарът, господът на Красен, а той взел да спори с него през медиите...
  И защо 4 милиарда били ЕРП-тата?
  А що не получихме 4 милиарда за тях от купувачите?

  Ecrasez l’infâme
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK