Европа и кризата

Европа и кризата

© ReutersИзказване на политолога Иван Кръстев по време на дискусията за кризата в Европа и ефектите й, организирана от Посолството на Испания в България, Центъра за либерални стратегии, Европейския съвет за външна политика, Кралския институт "Елкано" и Софийския университет "Св. Климент Охридски" миналата сряда. Препубликуваме текста от портала "Култура". Вътрешните заглавия са на редакцията. 


Eвропейският съюз, такъв какъвто го познаваме, вече не съществува. Въпросът не е в това какъв ще стане съюзът, въпросът е, че този ЕС, в който влязохме, вече го няма. Вече не функционира нито един от основните стълбове – нямам предвид само икономиката – през които се обяснява ЕС.


Първо, споменът за Втората световна война. Преди година бяха публикувани резултати от изследване на 14-16 годишни ученици в гимназиите в Германия. Оказа се, че една трета от тях не знае кой е Хитлер, а други 40 % мислят, че човешките права са били еднакво добре защитени във всички режими от 1933 г. досега. Това не означава, че в Германия има носталгия по фашизма, а означава, че историята е свършила, но не в смисъла на Фукуяма, а в смисъл, че има едно поколение, което няма отношение към тази история. Илюзия е да се мисли, че легитимността на ЕС може да бъде удържана през спомена за войната.
Второто, което е част от геополитическата ситуация, родила ЕС, е Студената война. Нея също я няма. Днес ЕС не може да има такъв  враг, какъвто представляваше за него Съветският съюз след 1949 г. Тоест Студената война също не може да реши нито един от проблемите, свързани с легитимността на ЕС.


Третият стълб е просперитетът. ЕС е едно изключително богато място, макар това да не важи за България. 60 % от европейците през 2012 г. обаче мислят, че децата им ще живеят по-зле от тях. От тази гледна точка проблемът не е в това как живееш сега, проблемът е в перспективата, така че този източник на легитимност също вече го няма.


Следващ източник на легитимност беше конвергенцията – тогава, когато по-бедните страни, влезли в ЕС, започват да се приближават към по-богатите. Това беше вярно допреди няколко години. Ако се окажат верни сегашните икономически прогнози за следващите десет години, ще се окаже, че, спрямо Германия, след десет години Гърция ще бъде точно толкова бедна, колкото е била в момента на своето влизане в ЕС.


Всички казват, че ЕС е елитен проект. Това е вярно. В момента обаче проблемът не е в това, че елитите са станали антиевропейски, а че те са загубили възможността си да контролират националните дебати. Това, че елитите имат съгласие за ЕС вече не означава много, тъй като


хората нямат никакво доверие на елитите


Ако погледнете социологическите проучвания, ще видите, че легитимността на ЕС има две напълно различни обяснения в северните и в южните страни. В Германия и Швеция, например, хората вярват на ЕС, защото вярват на своите правителства. В страни като България, Гърция или Италия хората не вярват на своите правителства и затова вярват на ЕС. Логиката е – ние не знаем какви са онези там, но не може да са по-лоши от нашите. Ако трябва да бъда честен, това започва да се променя – последната криза показа, че този тип отношениия също вече не функционира.


И накрая,


проблемът за социалната държава


Социалната държава е част от идентитета на ЕС и в това няма никакво съмнение. В момента обаче проблемът не е в това дали социалната държава е добра или лоша, а как може да бъде удържана тя при съществуването не просто на глобална конкуренция, а на голяма демографска промяна в Европа. Проблемът не е, че ние, европейците, ставаме все по-малко, проблемът е, че през 2040 г. 4% от населението на Европа ще бъдат хора над 80-годишна възраст. Европа е възрастна. Неслучайно във външнополитически план тя се държи като пенсионер.


Има разлика между пенсионирана сила и залязваща сила. Тук не става дума толкова за натиска на другите, колкото за твоето желание да те оставят на мира. В този смисъл е интересен анализът на един от големите немски социолози Волфганг Щарк, анализ, който идва по-скоро отляво, отколкото отдясно. През 60-те години, когато немската икономика произвежда растеж в рамките на 10-12 %, е имало достатъчно средства, за да може политиката да преразпределя. Първото нещо, което се случва, когато това приключва, е инфлацията. При инфлация най-силните групи – бизнесът и профсъюзите – успяват да компенсират себе си, а другите започват да поемат загубата. Това работи до 70-те години. Голямата криза на 70-те години създаде първо публичните дългове, а после публичният дълг беше намален и стана частен дълг, който пък просто беше национализиран преди 5 години.


Проблемът е, че в момента няма от кого да вземеш пари. Не можеш да вземеш пари от следващите поколения, защото това вече се е случило с натрупването на публичен дълг. Затова въпросът за социалната държава не е въпрос на идеологически избор, а въпрос за това какво правиш и как я удържаш. От друга страна, желанието за нейното запазване ще се засилва с демографската промяна. Колкото по-възрастен става един човек, толкова по-важно ще е за него каква ще бъде пенсията му. И хората на тази възраст ще бъдат хората, които гласуват в Европа.


Друг


резултат от кризата са новите деления, които се появяват


Много се говори за разделението между Франция и Германия. Моето наблюдение през последните години е, че Франция отпадна от позицията си на партньор на Германия в съуправлението на Европа. Появяват се други деления, които са много по-важни. Вътре в ЕС изчезна делението между Изток и Запад. Наблюдавам появата на поне четири нови големи деления. Ще спомена част от тях. Първото е между страните в еврозоната и страните извън еврозоната. Много често, когато кажат ЕС, немците, французите и испанците мислят за еврозоната. Това деление няма да е абсолютно, докато стратегически важни страни като Полша и Швеция продължават да бъдат извън еврозоната. Представете си обаче момента, в който Полша и Швеция влязат в еврозоната, а извън нея останат страни като Румъния, Унгария и България, особено ако междувременно Великобритания излезе от ЕС. Така че ако преди година се питахме кой ще влезе в ЕС, сега основното е кой ще излезе и големият проблем е, че можеш дори да излезеш, без да разбереш. Струва ми се, че това е част от проблема, който стои пред България.


Второто изключително важно деление е между страните-кредиторки и страните-длъжници. Основното, което Германия каза на Гърция, когато южната ни съседка поиска референдум, бе: "Вие искате да правите референдум за нашите пари". Това не е напълно нелегитимен аргумент. Не бива да се позволява превръщането на която и да е от страните в заложник. Това е проблемът с общата валута и съществуването на обща валута при отсъствието на обща политика.


Не мисля, че кризата може да бъде решена само с позитивна психология. Съществува изключително силна танденция към позитивна психология – ти си добре, когато си мислиш, че си добре. Това върши работа, но в определен мащаб и до определена степен. Може обаче да се стигне до сериозни ответни удари в момента, 


когато хората решат, че им е отнето правото да кажат как се чувстват


В този смисъл България е изключително интересен пример. Ако Германия смята, че ЕС може да бъде преструктуриран по начина, по който тя предлага, една от причините за това е опитът на България. В продължение на 10-12 години България е наистина финансово стабилна страна с много нисък публичен дълг. Нещо повече, има голяма приемственост на икономическа политика при много висока политическа нестабилност. За последните 12 години България е сменила четири правителства, като е управлявана от леви и от десни, без да бъде променяна макроикономическата рамка. Основното послание на ЕС в момента е, че за да може да имате обща валута при отсъствието на обща политика, избирателите имат право да сменят правителствата, но нямат право да сменят политиката. Слабостта на тази ситуация е, че щом избирателите се почувстват нещастни, те започват да атакуват политическата система за всичко.


В България това се вижда много ясно – тъй като сте недоволни от сметките за ток, искате да смените конституцията. Изведнъж всеки конкретен проблем се превръща в проблем на политическата система като такава.


Как да излезем от кризата? Ако погледнем ЕС, ще видим, че едни страни са в криза, но други не. Нещо повече, кризата доведе до позитивни резултати в някои страни. От тази гледна точка основният проблем на всяка политика е, че има печеливши и губещи. Това е нещото, за което политиците забравиха да говорят. Това, че има печеливши и губещи, е  нормално, въпросът е как компенсираш губещите и как обясняваш на печелившите, че е в техен интерес това да се случи.


Ние продължаваме да мислим, че са възможни политики, при които всички печелят едновременно. Най-старата дефиниция на политиката обаче е – кой, какво, кога и как получава. Разбира се, че има печеливши и губещи. В ЕС това е още по-трудно, защото естественият модел на солидарност не съществува по начина, по който съществува в националната държава. Нещо повече, страните в ЕС нямат обща история, нямат и общ език. Големият проблем е да бъде предефинирано това "ние", така че да може ЕС да функционира. В момента в Европа има два напълно противоположни процеса, които се случват едновременно – много повече интеграция на институционално ниво (напълно съгласен съм, че в този смисъл банковият съюз е изключително успешна политика), но в същото време тече


ренационализация на два много важни ресурса: на човешкия сантимент и на финансовите потоци


Последните протести в България са първите от 25 години насам, на които не се издига европейско знаме, с изключение на това, което бе изгорено. Това е голямата разлика. В резултат на кризата 80% от финансовия поток беше ренационализиран. Честно казано, симпатизирам на идеята да бъде проведен референдум за национализацията на ЕРП-та. Смятам, че това е една изключително глупава идея, но е нормално демокрацията да функционира през негативния опит на хората. Само две години в България имаше реално реформаторско мнозинство на обществено ниво и това беше периодът 1997-1999г. , защото тогава хората помнеха хиперинфлацията.


Когато помниш какво лошо се е случило, си готов да подкрепиш една или друга политика. Ако обаче непрекъснато има една и съща политика, независимо кой е на власт, тогава не може да се осигури обществена подкрепа за тази политика. За жалост се оказахме в тази ситуация. От тази гледна точка политиката "няма друга алтернатива" – не е нито лява, нито дясна. Тя означава, че правя нещо, не защото мисля, че то е добрата политика, а, че го правя, защото не мога да правя нищо друго. Това не е убедително, особено ако хората не са щастливи от онова, което им се случва.


Сама по себе си финансовата стабилност не е нещо лошо. Проблемът обаче е, че финансовата стабилност не може да бъде цел, тя е инструмент. Финансовата стабилност в страна с високи доходи обикновено гарантира политическа стабилност.


Финансовата стабилност в бедна страна създава усещането за стагнация


Според мен логиката на Симеон Дянков, или поне това, което може да бъде реконструирано отвън, изглежда така – в ситуация, в която повечето европейски страни вървят към високи публични дългове, и в която има свободни капитали, се очаква тези капитали да отидат в страни, в които има финансова стабилност и ниски данъци. Тази логика е политически невярна.


Когато говорим за България, става дума за малък пазар, обграден от проблемни икономики, за икономика, която не може да погълне кой знае какви чужди инвестиции. Идеята за тотална финансова стабилност в ситуация на криза доведе до правителственото решение в началото на мандата на ГЕРБ да бъде забавено разплащането на парите на фирмите. Това обезкръви бизнес-сектора. Дянков смяташе, че този проблем ще бъде компенсиран вследствие на изключителната финансова стабилност и на ниските данъци, в резултат на което ще има голям приток на чужди инвестиции. Това не се случи и беше ясно, че няма да се случи, поради политическата и социална нестабилност в региона. Ако хората са на улицата, няма никакво значение какви са данъците.


Представете си чужд инвеститор, който вижда, че се пали сграда на друг чужд инвеститор, и се интересува какви са данъците. Това е безсмислено. Политическата и социална стабилност са основните предпоставки за приток на инвестиции. Финансовата стабилност не може да бъде самоцел, както и напомпването на пари в икономиката не означава непременно, че ще се стигне до растеж и отваряне на нови работни места. Сериозният разговор започва сега, защото макар да имаме много критики към ЕС,


извън съюза няма розова перспектива за България


Страната ни е толкова малка, че не може да води протекционистка политика. Освен това социалният проблем в България се решава главно с пари, които идват от хора, работещи навън.


За да промениш една страна, трябва да си готов да инвестираш страшно много време и политическа енергия, да си готов да се занимаваш с нещо. Ако през цялото време мислиш, че има повече сметка да излезеш от страната, отколкото да я промениш, винаги ще има недостиг на критична маса от хора. Сега сме в този критичен момент, в който има гражданска активност, но не е ясно накъде отива тя. Има тотално неприемане на политиците, в резултат на което нормалните хора много трудно решават да се занимават с политика, защото цената, която ще платят, е много висока.


Лесно ли е да решиш да влезеш в публичния живот, ако знаеш, че ще бъдеш атакуван, че каквото и да правиш, то ще бъде обяснявано с криминални схеми? Това води до негативна селекция. Ще завърша с една белгийска поговорка, която много обичам: "Когато си отидат отвратените, остават отвратителните".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (203)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rkirov
  rkirov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Лафонтен , спомнете си за Жан дьо Лафонтен .

  Все по-хубаво става :)
 2. 2 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  Иване ,много хубав анализ на кризата в Европа, но ние това много добре го знаеме! Каква е алтернативата, как да излезем от вечната криза в България? Това ме инересува иначе критикари много!

 3. 3 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Добра статия и намеква за валутният борд че е котва за кораба " България " и не се "движи" и идват и си отиват "екипите" от различни партии които не могат и не смеят да пуснат " кораба" в свободно плаване . И все тъй ще е , докато нЕ се намери юнак-капитан да вдигне котвата и да изведе кораба от кея ! ( то и не останаха и практици капитани а само теоретици като Иван Костов , Станишев , Местан , Волен , Яне ...и Борисов които иска Ама не знае как ....!)

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 4. 4 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Разделението е факт. Сега и Кипър го бутат в ръцете на Турция, при това директно, без срам..

  Винаги дефицитите се компенсират с разделяне.
  Важното е, че българите не вярват в собствените си сили, а очакват друг да свърши работата. А защо е така: - защото искаме да прецакаме другия до нас, а не да му помогнем...

  Хората , хората, там е истината

 5. 5 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  Добра статия...общо взето.

  Има поглед, но и липсва визия.

  А то поглед комай всички имат, макар, веднага кавам, не толкова добър.

  АМа какво значение има колко е добър ако му липсва визия?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 6. 6 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 586 Неутрално

  единственият ми проблем с този материал е, че това са няколко текста.
  , казва, че в България повече вярваме на ЕС, отколкото на правителството и посочва, че това са първите протести у нас без знамето на ЕС. има хляб за повече размисъл по този въпрос.
  и още. социалната държава не е част от идентитичността на ЕС, защото ЕС има много малко общо с формирането на социалните модели и решаването на социалните въпроси на страните-членки. Социалната държава е много различна в отделните страни-членки, което означава, че решение ще се търси на национално ниво, а не на европейско.

 7. 7 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":

  напротив, има визия, и мисля, че анализът е брилянтен. липсват решения, но човекът не прави политика, а анализи.

 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  . Оказа се, че една трета от тях не знае кой е Хитлер, а други 40 % мислят, че човешките права са били еднакво добре защитени във всички режими от 1933 г. досега.
  __________
  Е оказа се ,че през 2013г няма защитени права като се знае какво става в Европа.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  България не е малък, а огромен пазар. Ако беше малък нямаше траките да са втория многоброен народ след индийците, нямаше основни градове на няколко империи да са тук. Най-мизерният пазар е Дубай, с под 500 хил. население от което 3/4 бедни гастарбайтери, но там се осъществява търговия колкото е на 3-4 малки държави от ЕС.
  Българският пазар обхваща Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Украйна, Беларус, Грузия, но няма политици които да работят за това. А не работят не защото не го знаят, а защото търговецът е свободен човек и не го е грижа за политиците, за разлика от производителя, който е изцяло под властта на политиката. Всеки тоталитарен режим се стреми да произвежда и ненавижда търговията.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 10. 10 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  До коментар [#7] от "owen":

  Е визията е това, което дава поглед напред.

  Не задължително решение, но разбиране на бъдещето.

  Назад всеки може да гледа, към ежедневието по-малко, нека кажем, че е сред тях, но истински ценните са онези, които могат да надничат в бъдещето или няколко от възможните бъдещета.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 11. 11 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 771 Неутрално

  До коментар [#4] от "brancusi":


  [quote#4:"brancusi"]Сега и Кипър го бутат в ръцете на Турция, при това директно, без срам..[/quote]
  А имаш ли представа колко години гърците се подиграваха на всичко живо около себе си ? Без да съзнават че животът им е един розов балон , за разлика от Турция , която заложи на малко по-реална икономика и днес може да си позволи да се понадува

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 12. 12 Профил на Massive atack
  Massive atack
  Рейтинг: 356 Неутрално

  ЕС е една несбъдната мечта на някои диктатори. ЕС е един провал.

  Да живее България и българският народ.
 13. 13 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 638 Неутрално

  ПРЕРОГАТИВИ и ДЕФЕКТИ в ЕС
  Ако трябва да ИЗБИРАМ м/у ЕС и СССР, ще избера ЕС, но има факти, СТРЯСКАЩИ за Източно Европейските Държави. Нямаше я единната валута ЕВРОТО, както РУБЛАТА например в СССР-то. И нямаше загуба на суверенитета ни, какъвто СЕ ПОДГОТВЯШЕ в България от комунистите, да ни превърнат в 16-та република на СССР-то. Комунистите, бързаха, разваляха 3 етажни красиви антични сгради и на тяхно място строяха три етажни нови соц блокчета. Сега, БОШУВА същата безразборна конкуренция, да се заличи по-скоро миналото, което в доста случаи изглежда грозно. Все пак, така изглеждат нашите пътища ДО ТУК от Изток, нашите проблеми НЕ СА ЕДНИ и СЪЩИ със ЗАПАДА и не трябва да се разглеждат като военно постижение. Може би, една реабилитация на министерствата е по-важна от един „СОЦИАЛЕН” съюз, че и да ходим да гоним Михаля.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 14. 14 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  [quote#3:"USSR"]Добра статия и намеква за валутният борд че е котва за кораба " България " и не се "движи" и идват и си отиват "екипите" от различни партии които не могат и не смеят да пуснат " кораба" в свободно плаване .[/quote]
  Къде го видя тоя намек? Колкото до свободното плаване, такова имахме през 96/97 -ма. Червената ДС олигархия лакомо потрива ръчички в очакване на следващото свободно плаване, за да оглозга държавата за пореден път.
  Така че борда не е котва на кораб, по скоро е въженце на което виси прасенце-касичка. Ако срежем въженцето, прасенцето ще падне и ще се разбие. А отдолу чакат червените хиени.

 15. 15 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  И Кръстев взе павето па го фърли по изцъкленото от Ловеч. Направиго през месец март 2013 година.
  Да го бе запокитил този камик през декември 2009-та, па да го нарече човек анализатор с визия.
  Тук, и по място, па и по време може да кажем иначе баналната и самохвална фраза "Ние нали ви казвахме?"
  Казвах я. Изписах си писането и си извряках врякането, че Дянков е сбъркан някъде през далечната 1989 год.
  Както и да е. Кръстев не предлага алтернативи, а ломоти за случилото се. С претенцията че вижда бъдещето, което пък било на 80 годишните.
  А Европа е на младите. На онези, които са по площадите и не искат да се съобразяват с кръстевци и идеологията им. Крушението на либералната религия е такова, че кръстевци още дълго време ще се чудят, защо ломотенето им предизвиква не само презрение, но и гняв.
  Наздраве за Европа на улицата, искаща си нейната солидарна и социална същност, открадната им през последните 20 години от кръстевци и др. подобни.

  Ecrasez l’infâme
 16. 16 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#2:"SSmart"]Иване ,много хубав анализ на кризата в Европа, но ние това много добре го знаеме!

  Каква е алтернативата, как да излезем от вечната криза в България? Това ме интересува иначе критикари много![/quote]

  Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се

  "Ивановите анализи" са като аспирин за болен от пневмония..
  на "Иван" за това му плащат.........
  да сее отрова

  чакаш ли отговори от такива като "Иван" - че чакаш до Трето пришествие

 17. 17 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1551 Весело

  КапитализЪма най-накрая изгни, другари.
  Напред към светлото бъдеще!

  Апокалипсисът апокалиптичен
 18. 18 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  "В България това се вижда много ясно – тъй като сте недоволни от сметките за ток, искате да смените конституцията. Изведнъж всеки конкретен проблем се превръща в проблем на политическата система като такава."

  В България не съществува сериозна нагласа заради сметките за ток да се сменя конституцията. Подобна мантра съществува само в мечтите, писанията и говоренето на платени медии, политолози, социолози и т.н. С надеждата да изпълнят дадените им политически поръчки, те се опитаха да яхнат проявите на силно ограничен кръг неопределено ориентирани, но целенасочено нахъсани кресльовци, чието ядро вече се оформи и се свежда до по няколко десетки души във всеки "протестиращ" град. Толкова е капацитетът на тези, които според Кръстев са поискали смяна на Конституцията, както и други безумни неща заради тока. Те не са лицето на България, не изразяват исканията на масовите протести. Услужливите медии и всички "..ози" , които възпяваха всичко- от смачкания домат до тоалетната хартия- като "символи на всенародния протест" изпълняваха неблаговидната (добре, че не успяха да дотътрят нещата до "опасна" роля да поддържат терора на малцинството над мнозинството. Давайки рупор и възможност за изява на няколкото стотици "спонтанно" протестиращи, те задгърбваха десетките и стотици хиляди, които , ако не се отвращаваха, просто се смееха над тези жалки опити. А също и на прозрачните опити на медиите от всеки вид и калибър да ги възвисят и дори координират, изобразявайки при това тартюфска загриженост за България.
  За себе си ще кажа, че развитието на ситуацията в България след референдума, когато вечните манипулатори с ужас разбраха, че вече не владеят ситуацията, ме изпълва с гордост за обикновения, масовия българин. Той показва, че узрява политически, че има достойнство и че не е съгласен да разменя това достойнство за жълти монети. А това е добър залог за бъдещето. Аз съм оптимист!

 19. 19 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#15:"Graf"]Европа на улицата, искаща си нейната солидарна и социална същност, открадната им през последните 20 години [/quote]

  силна номинация за най-тъпашко изказване на деня

  кръстев е описал две причини за срива на цоциалната същност. първо, населението застарява поголовно. ако не си пълен олигофрен, би трябвало да можеш да съобразиш някаква причинно-следствена връзка.

  второ, производството на истински нещо все повече се прехвърля в Източна Азия. европейските бачкери са толкова добре платени, че стоката им е все по-трудно продаваема. това е пряко следствие от евроцоциализма -- искат хем високи заплати, хем евтини стоки ... ни стаа тъй

  кръстев не е написал третата причина за срива на цоциалната същност - пълненето на Европа с диваци от джунглата, които цоцат, но произвеждат много малко или нищо за другите да цоцат, и пръскането на европари за глупости от рода на СО2 квоти и зелени енергии, от които евростоките стават още по-скъпи спрямо китайските.

  кръстев няма как да напише последното, дори и да си го мисли, щото не е политкоректно. и все пак е посочил 2 от 3 причини. не е зле за статията.

  както и да е, цоциалната същност замина на кино. пролетариатът да скача по улиците колкото си ще, големото цоцане свърши.

 20. 20 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#14] от "Ментор":

  То и Титаник се разби , но кораьбите плават ...... а не си спомнят как Титаник се разбил .................. ! Ех , ген та ген , не се мени ! И през турско ,ааааааа за какво ке се вдигаме на въстание а помниш ли ко стана с ония дето се вдигна през 1796/97 г .... познато ти е !?"

  А
  [quote#14:"Ментор"]Къде го видя тоя намек[/quote]

  "За последните 12 години България е сменила четири правителства, като е управлявана от леви и от десни, без да бъде променяна макроикономическата рамка. "

  - Това достатачно ли ти Е ?"

  Или пък туй ?" Финансовата стабилност в бедна страна създава усещането за стагнация"

  Или пък това ? "избирателите имат право да сменят правителствата, но нямат право да сменят политиката" и икономическата политика на държавата щом не може да се смени и ......... !?

  " ...означава, че правя нещо, не защото мисля, че то е добрата политика, а, че го правя, защото не мога да правя нищо друго." -щото са ми вързани ръцете с този валутен борд !!!!

  Мисля ,че това ти е достатачно за да разбереш къде виждам вредата на валутният борд !?

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 21. 21 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  До коментар [#19] от "the_sceptic":

  Прав си. Социалната държава си е вид социализъм, само дето големите глави не искат да си го признаят, защото сигурно няма да звучи добре.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 22. 22 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 682 Весело

  колко много думи...

  беше достатъчно да се посочи, че "върховете" не могат да управляват по старому, а "низините" по-старому да живеят...

  а че анализаторите по света и у нас толкоз могат е очевидно, то ако с пари акъл се купуваше, тези от "върховете" отдавна да са си купили...

  Je suis дани кирилов
 23. 23 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#22:"samarianin"]беше достатъчно да се посочи, че "върховете" не могат да управляват по старому, а "низините" по-старому да живеят... [/quote]

  Нито върховете искат да управляват поновому-

  нито низините-да живеят по новому

  за другото трябва пушка , кръв,риск...........

  а низините са научени да се навеждат
  преклонена глава сабя не я сече

 24. 24 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 552 Неутрално
 25. 25 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Весело

  [quote#19:"the_sceptic"]силна номинация за най-тъпашко изказване на деня[/quote]

  Мерси. От устата на вчерашния ден това е комплимент.
  А в Кипър подстригаха здраво едни "вложители". В Исландия - също. Това било прецедент, ломотят из вчерашният ден на Европата, нямало да се повтаря..

  [quote#19:"the_sceptic"]както и да е, цоциалната същност замина на кино. пролетариатът да скача по улиците колкото си ще, големото цоцане свърши.[/quote]

  Не го издуха пролетариатът обаче, а едни други...
  Утрешна Европа е по-шарена, по-весела и по-човешка, а вие сте минало.

  Ecrasez l’infâme
 26. 26 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#23] от "Съгласен":

  тука не става дума за "искане", а за "не можене"...

  една змия захапа опашката си и се самоизяде...
  (някой го привиждат туй като вечност, щото го съзерцават като снимка, ако го видят като процес ще е символ на друго...)

  "върховете" (преди аристократически, а днес банкерски) са не могат, щото едно не знаят как, а друго нямат воля...
  тепърва страха ще ги препарира...


  "низините" още нищо не са усетили, те само чувстват и се надяват, че ще им се размине...
  затова само "глухо мълчат"...
  "революциите" избухват не когато е най-тежко, а когато е най-безнадежно...
  "низините" няма на какво да се надяват, условие за "преклонената главица" е "сития стомах", подценяваш смелостта и безумието на гладните...

  Je suis дани кирилов
 27. 27 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#26:"samarianin"]подценявш смелостта и безумието на гладните..[/quote]

  нищо не подценявам.............за съжаление

  Ако сме на последно място в Европа
  и продължаваме с робското мълчание...........

  значи няма "Невъзможност на низините да живеят постарому" - ТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ да живеят така !!!

  хора, които стачкуват срещу СКЪП бензин..........
  с КОЛИ НА АВТОПОХОД ?!?!
  на такива хора не може да се помага..........
  те ще са роби форевър

  ------------------
  а ние сме на последно място в Европа поне от 15 ГОДИНИ , не от сега

 28. 28 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 682 Весело

  До коментар [#27] от "Съгласен":

  ок...

  времето ще покаже

  Je suis дани кирилов
 29. 29 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Европа, а може би и цялото сървеменно общество се контролира, ръководи и владее от банките. Банковият капитал се стреми и то успешно да направи всички хора зависими от него; нито един човек да не остане извън сферата на банките. Когато преди 3 години направихме една дълга, лятна, автомобилна екскурзия в страните от западна и централна Европа, бяхме изумени от невъзможността да плащаш в брой. Използването на всякакъв вид дебитни и кредитни карти, при всякакъв вид разплащания, те прави абсолютно зависим от банките. Те сядат заедно с теб на софрата и делят, прибират комисионна от всяко едно твое бизнес- действие. Аз не искам да съм зависим от банките. Ненавиждам ги. Ще дойде време, а може би вече е дошло, когато ще плачем за времето на социализма. Парадоксално, но частната (лична) собственост, която притежавахме тогава беше многократно по- голяма от това, което имаме днес, а за личната ни свобода изобщо не може и сравнение да става. Сега сме роби на банките и на собствената си глупост. Иначе, Европа, включително България, Русия и Украйна, е най- хубавата и най- богата част от света. Всички ние сме Християни, а културните ни и житейски ценности са едни и същи. В която и да е европейска държава да отидеш се чувстваш като у дома си, комфортно , удобно и приятно.

 30. 30 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#28:"samarianin"]ок...

  времето ще покаже[/quote]

  Виж , ние с теб не сме опоненти...........
  най-малкото защото нямаме сериозна причина

  гледаме от различни ъгли,но горе долу таргетът е един и същ..

  Единственото , което ни отличава е , че

  аз залагам на практиката / историята , която винаги се повтаря .......
  1393-1878
  1878-1944
  1944-1989
  1989-1997
  1997-2008
  -----------------------
  през тези съдбовни периоди Нищо не се е случило - което да напомня за осъзнати българи....а са били Много гладни !!!


  а ти залагаш - на ДиаМата ....
  който е писан от спекуланти

 31. 31 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  До коментар [#20] от "USSR":

  Нито един от посочените факти не е аргумент срещу валутния борд. Например "Финансовата стабилност в бедна страна създава усещането за стагнация" - а какво усещане създава финансовата нестабилност, каквато ще получим в момента на премахване на борда? Може би за просперитет, като си добавим една нула към заплатите? Не забравяй че ако това стане, ще си премахнем две нули от покупателната способност.
  Или пък това ? "избирателите имат право да сменят правителствата, но нямат право да сменят политиката" Това просто не е вярно. "Политиката" изобщо не се изчерпва с валутния борд, всъщност той няма почти никакво отношение към нея. При наличието на борд могат да се водят най-различни политики.

  Безспорно борда има някои недостатъци, но те са микроскопични сравнени с предимствата му. Нужно е просто да сравниш времето на Жан Виденов с времената след него. Очевидно никой нормален не би искал да се върнем в състоянието от 97-ма. А положението сравнено с тогава не е различно - червената ДС олигархия все още владее голяма част от държавата. Т.е. при премахване на борда ще получим съвсем същото - червените скакалци ще опоскат всичко за пореден път.

 32. 32 Профил на wowbagger
  wowbagger
  Рейтинг: 239 Разстроено

  Пореден блестящ анализ с елементи на мотивация!
  Но дали е мотивация? Ето – и аз искам промяна, но далеч по-умния от мен Иван Кръстев така добре разбира нещата, значи … какво?
  Може би, че т.нар. елит е наясно със ситуацията и мисли за решаването на проблемите. А Иван Кръстев, Огнян Минчев и пр. умни глави висят като пушки на стената на „прехода“, които не гърмят и не гърмят.

  Наръчник на антиреволюционера:
  1. Да построим нов терминал.
  2: Да дадем трибуна на умници, разбиращи проблемите на хората по-добре от тях.
  3. Да контролираме умниците от т.2

  Чудесен анализ, господин Кръстев, но докато хората като вас се борят за наградата най-остроумен кибик, призиви от рода „мислиш, че има повече сметка да излезеш от страната, отколкото да я промениш“ дрънчат.

 33. 33 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 682 Весело

  До коментар [#30] от "Съгласен":

  хахаха - аз използвам Ленин и "Диамат-а" иронично... заради другаря Иван Кръстев... да разбере

  кризата е продукт не на Материалното, а на Духовното - загубата на добродетели, морал, ценности, цел и посока, идентичност - всичко води към "универсалната" мерна единица на "парата" (сухото)...
  тази "загуба" никога не минава "безплатно"... рано или късно масрафа за този лукс да живееш без морал се плаща...

  това което ми казваш за "етапите" е така, но аз го разглеждам в някакакъв в контекст, в едни малко по "широки вълни", които обхващат не само нас, но и тези които са около нас, европа, света...
  твърде сме малки да се противопоставяме на "големите вълни"...
  като хванеш да ги разглеждаш конкретно - ще видиш, че нещата не са чак толкоз трагични в сравнителен план...
  "преклонената главичка" наистина е функция на "сития стомах"... тази земя, голям и страшен глад не помни, европа е пълна с такива примери...

  това което иде няма да е продукт на някаква наша новооткрита смелост, а ще е просто следствие на колапс на света, който познаваме... това пак ще е продукт "голяма вълна", тя вече ясно се очертава; това което казах отначало се отнасяше точно за това - ситуацията е гранична - "иронично" разказана през чичко ленин - върховете не могат, низините не искат...

  де ще му излезе края - времето ще покаже...
  Je suis дани кирилов
 34. 34 Профил на angelkolev
  angelkolev
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Дянков смяташе, че този проблем ще бъде компенсиран вследствие на изключителната финансова стабилност и на ниските данъци, в резултат на което ще има голям приток на чужди инвестиции. Това не се случи и беше ясно, че няма да се случи, поради политическата и социална нестабилност в региона.

  Бре-бре и йезуитин! И не в България, а в региона... А нещо за спазването на законите, за купуването на правосъдие?
  Що ли ти трябва на баир лозе, щом като с плямпане може и добре да се живее...

 35. 35 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#33:"samarianin"]това което иде

  няма да е продукт на някаква наша новооткрита смелост, а ще е просто следствие на колапс на света[/quote]

  бъди умерен оптимист.....

  всичко ново е добре забравено старо
  тук вече можеш да вкараш ДиаМата

  никой не коли кокошка която снася яйца

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 682 Весело

  До коментар [#35] от "Съгласен":

  братле, къде са яйцата...

  тук се говори за борда...
  какво представлява той...
  една стая с левове - от която можем да изнесем толкоз - колкото обезпечения сме вкарали - долари, евро, първокласни ЦК и прочие...
  еми всичките централни банки печат като луди същите долари и евра, и купуваме облигации от същите държави, чието съотношение дълг към БВП е по лошо от нашето...

  и ние пазим тази МЪГЛА - и считаме, че тя е основно достояние на нашата финансова "стабилност"...
  с какво обезпечаваме борда - с хартии на държави, които в обозримо бъдеще ще фалират...

  това не е кокошка, тук няма яйца, това е търтей, и ние му финансираме дефицита, като му купуваме хартийките, за да му отложим с няколко години фалита...

  Je suis дани кирилов
 38. 38 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#37:"samarianin"]братле, къде са яйцата...

  тук се говори за борда...
  какво представлява той[/quote]

  много си упорит

  ако разсъждаваме рационално-прав си
  ако обаче сменим плочата-нещата си идват на място

  Ако Бордът е нещо хубаво-няма да е за нас
  а на нас ни го сложиха-за да се упражняват в-у нас

  бордът Няма да се пипа не защото е опасно за нас а защото би се създал хаос , който е опасен за други

  такива като иван кръстев са "частни" момчета , които скоро ще твърдят обратното........
  пак срещу заплащане
  ........

  а на въпроса ти-какво представлява борда..моята теза е:

  потентен си,здрав..........
  застава ти русо младо гадже и тъкмо да направиш "монтаж" - някой те тупа по рамото и ти казва:
  ние ще свършим това вместо теб -
  ти изкопай канала
  ........
  и Китай е изкупил книги за 1.3 трлн долара с ясното съзнание,че е купил нищото на двойна цена....
  но е Китай-не е САЩ с право на мнение

 39. 39 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  [quote#29:"bobhunter"]Използването на всякакъв вид дебитни и кредитни карти, при всякакъв вид разплащания, те прави абсолютно зависим от банките. Те сядат заедно с теб на софрата и делят, прибират комисионна от всяко едно твое бизнес- действие. Аз не искам да съм зависим от банките.[/quote]

  Е, все още лошо няма. Щастливото бъдеще е пред нас - карта за да ползваш тоалетната и да навестиш собствената си спалня.

 40. 40 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 682 Весело

  До коментар [#38] от "Съгласен":

  ок... съгласен съм...

  ама пак да си кажа ( хахаха) тая работа не може да продължава така...
  и тия отгоре вече го виждат, и ние от долу си го знаем... (хахаха)

  Je suis дани кирилов
 41. 41 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#40:"samarianin"]ама пак да си кажа [/quote]

  e , "кажи" си , белким ти олекне

 42. 42 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Интересен анализ, както винаги, от страна на Иван Кръстев, но все пак имам няколко точки на несъгласия с него (което не накърнява общото ми впечатление):
  1. Просперитетът като източник на легитимност. Признавам си, че не ми е съвсем ясно, точно какво има пред вид ИК с това, но бих казал, че Перспективата за Просперитет или Желанието за запазване на Просперитета продължава да е една от движещите сили зад проекта ЕС. Големите играчи в ЕС много добре съзнават, че ако искат да останат в световната А Група ще трябва да бъдат обединени под някакв форма и в бъдеще, при това с все по-големи жертви на национален суверенитет през следващите десетилетия. Така че, ако нещо удържа Германия, Франция, Италия, Холандия, а защо не и Полша и Испания, заедно, то това би било стремежът да не бъдат маргинализирани през следващите години и да запазят Просперитета си.
  2. Глупаво е да се отрича, че Европа ще има все по-голям проблем със застаряването. Това е нещо, което е на дневен ред в ЕС от поне две десетилетия. Но ... И тук не трябва да се генерализира. Полша е с положителен прираст въпреки голямата емиграция. Великобритания (нали все още я броим в ЕС?) отчита по-голям бейби бум от този през 1950-те и догодина очаква 250 хиляди повече първокласници. Няма значение, каква им е етническата принадлежност. След десетина години те ще формират облика на това, което ще се нарича Англия. Германия по-същия начин решава проблема си с масова имиграция, вкл. от източните съседи. До скоро това бе валидно и за Франция, Испания, Италия и въпреки икономическата криза, въобще не съм убеден, че имигрантските потоци към тези държави са спрели. И да се твърди че това са държави с поведение на пенсионери!
  3. "избирателите имат право да сменят правителствата, но нямат право да сменят политиката. Слабостта на тази ситуация е, че щом избирателите се почувстват нещастни, те започват да атакуват политическата система за всичко." Всъщност, каква бе "несменяемата" политика в България през последните години? "Макроикономическата рамка" според ИК. Но това е само част от истината. Другата част от "несменяемата" политика на всички досегашни правителства без значение от техния политически спектър бе: корупция и липса на правосъдие. Може и да пропускам нещо. Но точно срещу това тръгнаха протестите на отчаянието. Защото ГЕРБ със своето предизборно обещание за възстановяване на справедливостта и следизборните си действия в точно обратната посока, унищожиха последната надежда на средностатистическия гласоподавател, че чрез избори той може да промени блатото, в което живее. Защото когато винаги ти предлагат за избор три гнили ябълки, няма как да не избереш гнила ябълка. Без значение дали процедурата, по която избираш е възможно най-добрата от измислените досега от човешкия ум.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 43. 43 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#31] от "Ментор":

  Стига сте плашили гаргите с тази инфлация и този Видено , все едно че България се родила във валутен борд още през 681 и само при Виденов е имала инфлация . Я виж самата Гърция колко пъти са им добавяла една нула а след това две и по-добре живееят от нас и преди и сега . Валутният борд е нито си умрял , нито си жив .Кой оцелее ще живее по-добре след свалянето на борда ,а тъй ще се мъкнем с двуцифрена безработица и бедност над 1/2 от населението .
  Никой не смее от политиците да свали борда щото ще стане политически труп при живе , но след време ще му издигнат паметник , но видимо нашите управници само за днешният ден мислят и без да оставят следа в Историята на България .

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 44. 44 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Този път Кръстев се е справил добре!

 45. 45 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  До коментар [#43] от "USSR":

  не става дума за някаква безобидна инфлация, а за хиперинфлация. От нея освен гаргите би трябвало да се плашат и всички нормални хора. Всъщност единствените облагодетелствани ще са взелите големи кредити, както стана при Виденов.
  [quote#43:"USSR"]Никой не смее от политиците да свали борда щото ще стане политически труп при живе , но след време ще му издигнат паметник[/quote]
  Виденов стана политически труп, прав си. За съжаление БСП не го последва в политическото небитие. Та не разбрах, да издигаме ли паметник на Виденов?

 46. 46 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#45] от "Ментор":


  [quote#45:"Ментор"]Всъщнос единствените облагодетелствани ще са взелите големи кредити, както стана при Виденов. [/quote]

  - Банките се застраховали и автоматически кредитите минава в еврА /в договорите има такваз клауза при девалвиране на лева типа форс -мажор //и няма да се повтори Виденовата зима ,а просто ще има лека инфлация щото има пари в резерва и Дянков както се хвали че България е стабилна а и може да се вземе кредит в 1-2 милирда и да се избегне твърдо приземяване .

  Оф , нима фярваш че ако нямаше БСП то щяхме да сме по-добре !?

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 47. 47 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  [quote#46:"USSR"]Оф , нима фярваш че ако нямаше БСП то щяхме да сме по-добре !? [/quote]
  А ти нима се съмняваш в това? БСП и ДПС са просто политическото крило на ДС мафията. Прехода в България трябваше да започне с пълна и повсеместна лустрация на кадрите на ДС още през 90-та година, без значение кой в какви разузнавания бил работил. Ако това беше направено тогава, днес стандарта ни на живот щеше да е минимум тройно по-висок. Ако това се направи дори днес, пак ще има огромен положителен ефект.

 48. 48 Профил на koisamaz
  koisamaz
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#2] от "SSmart":

  Иване ,много хубав анализ на кризата в Европа, но ние това много добре го знаеме! Каква е алтернативата, как да излезем от вечната криза в България? Това ме инересува иначе критикари много!

  Друго си е като критикуваш от системни и научни позиции.
  Та той, ако знаеше отговора, нямаше да е на тази работа.

 49. 49 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2611 Весело

  До коментар [#9] от "др. Иванов":
  [quote#9:"др. Иванов"]България не е малък, а огромен пазар. Ако беше малък нямаше траките да са втория многоброен народ след индийците,[/quote]
  [quote#9:"др. Иванов"]Българският пазар обхваща Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Украйна, Беларус, Грузия[/quote]

  Другарю.....на колко шльокавици си ?

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 50. 50 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Както обикновено Кръстев растяга "високоинтелектуални" локуми и полуистини.

  Нарастването на неграмотността на младежите си е в реда на нещата, ако има нарастване де. Това че се забравя или изопачава историята е желан от силните на деня ефект. Той обаче има отношение към повторението на предични грешки, но не и към съществуването на ЕС. Повтарянето на предишни грешки е желателно, тори и те да са от мащаба на ВСВ, стига да не променят текущото разпределение на привилегиите. И накрая, ВСВ е формален повод, но не и причина за образуването на ЕС. Причината е налагането на свободен пазар в рамките на Европа, свободен пазар от който се облагодетелства едрия бизнес в по-развитите страни и страдат всички останали.

  Срещу СССР западните страни вече бяха създали НАТО. ЕС възникна изцяло като икономическа организация даже първоначално като "Общ пазар", единствено с целите, които отбелязах по-горе. Ако СССР се е считал и за икономически съперник, то и сега ЕС има икономически съперници. Даже да приемем САЩ за икономически сътрудник, което е абсурд в условията на капитализъм (без алтернатива каквато беше СССР), то пак остава Китай. Така че икономическият съперник Китай би мотивирал съществуването на ЕС, ако СССР някога го е мотивирал. Така че Кръстъв тук смесва нещата и си измисля аргументи.

  Да, конвергенцията се провали. Това и аз съм го писал. Провали се защото западната цивилизация следва двулична политикономика, според която благото за една класа, се представя като благо за всички. Така свободния пазар, който облагодетелства тази класа за сметка на всички останали, се представи като средство, с което да се постигне благоденствие за всички. Е не става! Това е основната причина поради която ЕС няма право на съществуване. Той тотално се разминава с целите си.
  Оттук идва и липсата на доверие към "елитите", как иначе, хем са заложили лъжа в политикономията ии масовото политикономическо говорене, хем искат да им се вярва. Но и този "проблем" също се представя лъжовно. Представя се не като проблем на капиталистическата политикономия или поне на нейната доминираща догма, не като системен класов проблем, а като проблем на видимия политически елит и едва ли не персонално на "левите" политици, както се казва "на популизма". Социалната държава не е проблем извън рамките на проблема наречен капитализъм, асоциалната държава е проблем. Мотото на класата която управлява света обаче е "всяка криза е възможност". Кризата в Европа е възможност за демонтиране на социалната държава в полза на същата класа, чийто интерес е заложен в основата на ЕС и провала му. Демонтирайки социалната държава таза класа пак ще се окаже печеливша от провала на ЕС. Честито!

  "През 60-те години, когато немската икономика произвежда растеж в рамките на 10-12 %, е имало достатъчно средства, за да може политиката да преразпределя."

  Това не е вярно! Откъдето и да го е взел Кръстев или не е осведомен или лъже. Реалният растеж на ФРГ през 61-ва спрямо 60-та е малко по-малко от 5% и оттам нататък средно само намалява до днешните 1.3% тъй като растежът на ФРГ/обединена Германия е линеен, а не експоненциален. Така че този пасаж от приказките на Кръстев е разтягане на локуми.
  "Проблемът е, че в момента няма от кого да вземеш пари." Отново невярно. Проблемът е, че в рамките на текущата догма няма начин да се дадат пари за каквото трябва, щото за споменатата вече класа няма печалба. На всичко отгоре, точно тази класа печата и държи парите, та въпросът не е, че няма от кого да вземеш, а че не ги дава.

  "Може обаче да се стигне до сериозни ответни удари в момента, когато хората решат, че им е отнето правото да кажат как се чувстват" - абсолютно куха демагогска конструкция. Никой не го интересува "правото да каже как се чувства". Това е пак някаква интелектуална измислица на "експертния гений по всичкология" Иван Кръстев. Обикновено хората искад да кажат кое как да бъде, а не как се чувстват. И именно това не им се позволява и няма да им се позволи - достъп до управлението на системата. Управлението е резервирано за несменяемия антидемократичен и патологично алчен за пари и власт бизнес елит - класата чийто благинки се представят за всеобщ интерес. "избирателите имат право да сменят правителствата, но нямат право да сменят политиката" - е точно това е целта на занятието. Точно това е съвременната "демокрация" - плутокрация. Останалите тривиализми с това че винаги имало печеливши и губеши от всяка политика е празнословие, зад което трябва да се скрие факта, че ведни хора управляват света така, че винаги те да са печеливши.

  И накрая, "о изненада" идва поантата на занятието. Бил Кръстев за банковия съюз и против национализацията на ЕРП-тата! Че как иначе, нали господин Кръстев живее и маа гащи по света на разноските на фондации и фондацийки финансирани от същата тази класа, която винаги печели за сметка на всички останали и която е обявила война на човечеството в името на "прогреса"! "Анализа" на икономическата политика на Дянков е мижи да те лажим! Не била вредна по принцип, само за Бг била вредна щото сме били еди какъв си пазар. Не е вярно, тази политика си е вредна винаги. Тя е част от причините не толкова бедни страни като Испания и Италия също да я закъсат.

  После идва още по сериозната инжекция, за ковто на Кръстев се плаща да ни удари. "Сериозният разговор започва сега, защото макар да имаме много критики към ЕС, извън съюза няма розова перспектива за България. Страната ни е толкова малка, че не може да води протекционистка политика." Глупости на търкалета! Няма никакви взаимовръзка между размер и прилагане на протекционизъм. До 60те години, т.е. до преди създаването на общия пазар всички европейски страни са прилагали протекционизъм. Дания, Финландия и Норвегия са с около 5 млн население, как са прилагали протекционизъм? Кръстев ни плакне, или лъже или не е наясно какво е протекционизъм и как се прилага. ЕС вреди на България! Валутния борд също! Ако България има някакво бъдеще, то то е извън ЕС! Но създателите на ЕС са точно онази класа, която създаде за себе си и за своите цели свободен пазар. Сега тази класа плаща на хора като Кръстев, да ни убеждават, че трябва да си стоим в рамките на този пазар въпреки че губим от него. Хвала на евроеничарите!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 51. 51 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#47] от "Ментор":

  Глупости на търкалета! Пич, бъркаш софтуера и хардуера, не различаваш хората от системата. Не хората са ти виновни, а системата. А системата ни се поддържа отвън. Даже Кръстев ти го е казал - непрекъсната подмяна на хората във властта от 97-насам, а политиката все същата. Ако не сте разбрали, това е западната демокрация - лъжедемокрация. Това едно време го преподаваха по училищата, ама вместо да слушате в час сте си чоплили носовете. Затова проспахте момента в който ви ограбиха, а някои даже викахте "Браво!" и скачахте по площадите. Е никой не ви е крив. Вие сте си виновни!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 52. 52 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#15:"Graf"]Кръстев не предлага алтернативи, а ломоти за случилото се.[/quote]

  Е как ще предложи алтернатива? На него му се плаща да защитава статуквото, а не да дава алтернативи! Дянков и Кръстев са хора на едни и същи чуждестранни среди! Как Кръстев ще критикува Дянков, докато посления изпълнява задачите на общия им началник! Не може! Сега вече може! Дянков се провали в очите на хората, задължително е върху него да се стовари вината. Сега може гущерът да си откъсне опашката.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 53. 53 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  До коментар [#52] от "kihano":

  Кръстев не е икономист за да дава алтернатива...

 54. 54 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1551 Любопитно

  До коментар [#51] от "kihano":

  А ти какво предлагаш, кихано, да върнем ЦК и социалистическата олигархия?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 55. 55 Профил на Eternal Barabarian
  Eternal Barabarian
  Рейтинг: 982 Неутрално

  [quote#0:"ИК"]социалната държава е добра или лоша, а как може да бъде удържана тя при съществуването не просто на глобална конкуренция, а на голяма демографска промяна в Европа[/quote]
  Може и да не може!

  [quote#0:"ИК"]
  макар да имаме много критики към ЕС,
  извън съюза няма розова перспектива за България[/quote]
  На розова не държим, достатъчно е да е добра! Като например Балкански съюз или Южноевропейски съюз . . .

  http://westerntwilight.free.bg/

  Предварително изгубени войни не водя!
 56. 56 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1321 Весело

  [quote#43:"USSR"]Кой оцелее ще живее по-добре след свалянето на борда [/quote]

  Най добре ще живеят кредитните милионери, щото ще им се стопят дълговете!.....

 57. 57 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 918 Весело

  Мдаа, наистина интересен анализ на Кръстев, но мисля че колегата #42 mitkaloto се е справил в пъти по-добре и е доста по-сбит и конкретен в излагането на идеите си ,е някои от другите съфорумци имат нелоши наблюдения.
  Изводът? Дневник из форумите си имате доста по-добри анализатори , при това безплатни

 58. 58 Профил на Postmodern Reality
  Postmodern Reality
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  До коментар [#15] от "Graf":

  +++ За целия ти пост.
  1. Ясно, твърдо и категорично заставам зад социал-демократичния модел, който ти изповядваш. Но в България няма нито ресурс, нито потенциал, а още по-малко партии, които да го осъществят.
  2. Либеругите се провалиха по-брутално и от комунягите. Само че вторите завлякоха отделни държави, а останалите целия свят.
  3. Кръстев праска общи приказки. Няма противопоставяния в ЕС. просто се шири евроскептицизмът и стемежът към напускане на ЕЗ. Германия играе некоректна игра. При безработица от 5.6%, а в останалата периферия от 11.2% за Италия и над 20% за Испания, Португалия и Гърция, да се къпеш в регулации, предоставяни от ЕК, недопускащи лакомите азиатци на европазара, както и регулиращи производството на другите държави си е мръсотия. Ненапразно немеца с кеф плаща всякакви вноски и мурафети и заедно с Франция са най-върлите привърженици на ЕС...
  4. Има един страшен проблем - не всичко е икономика.
  5. И накрая - валутният борд ни убива бавно, но сигурно. Предполагам, че до 2 най-много три години няма да го има. Ако не нашите спекуланти, то международните играчи ще го сринат. И около €2 млрд. ще напуснат България. Събитията в Кипър показват, че неконкурентноспособни икономики нямат място не просто в ЕЗ, но и в ЕС. Казано доста грубо от В. Найденов - тя е това, което е Аушвиц за евреите. Изобщо ЕЗ в този си уродлив вариант е атавизъм, пълен анахронизъм по отношение на даденостите в ЕС...

  Ала, бала!
 59. 59 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#53] от "dobrich":

  Кръстев не е никакъв, та да му печатат словоблудствата по медиите. Ама нас никой не ни пита - играят парите на световната мрежа прокапиталистически (без)мозъчни тръстове и фондацийки в която Ваню Кръстев е активен участник. На най горния рекламен банер на "Дневник" не случайно се мъдри рекламка на една от фондацийките от мрежата - Фондация Америка за България. Така че предлага ни се изцяло поръчков "анализ". Както му се казва - мозъчна промивка - модерния начин за справяне с инакомислието. За да мируваме и да не знаем много.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 60. 60 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#49] от "EREBUS":

  А питай майка ти от къде й е купувана "прикята"?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 61. 61 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#54] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Пич, докъм 85-та ЦК мислеше за народа и страната много повече отколкото който и да е сега, както у нас така и в Европа. После, след 85-та надделяха ония, които мислят само за себе си и точно те махнаха социализма, защото им пречеше да ограбят народа. Е, махнаха социализма и ограбиха народа, сега са не "социалистическа", а нормална капиталистическа олигархия. Що не си доволен не мога да разбера.
  А ти не разбираш, че плюейки по социализма защитаваш точно тая "социалистическа" олигархия, срещу която мислиш че си. Просто невъобразимо невежество!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 62. 62 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1321 Весело

  [quote#61:"kihano"]докъм 85-та ЦК мислеше за народа и страната много повече отколкото който и да е сега[/quote]

  Заради мисленето им ли фалирахме в 1960, 1976, 1990 г., че и в 1997 г.?

 63. 63 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Весело

  До коментар [#58] от "ivohammer":

  Сега, вместо да си ръкопляскаме, да видим има ли мегдан за една разумна, па и ефективна социалдемократическа политика, която да намери форма(партия), подкрепа, па да вземе да се пребори за място под слънцето и парламента.
  Мисля, след тези избори ще му е времето.

  Ecrasez l’infâme
 64. 64 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  [quote#42:"mitkaloto_"]ГЕРБ със своето предизборно обещание за възстановяване на справедливостта и след изборните си действия в точно обратната посока, унищожиха последната надежда на средностатистическия гласоподавател, че чрез избори той може да промени блатото, в което живее. Защото когато винаги ти предлагат за избор три гнили ябълки, няма как да не избереш гнила ябълка. [/quote]

 65. 65 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#62] от "dobrich":

  Много фантастика четеш. Простотиите написани от "Отровено общество" с ръчицата на Христо Христов нямат никаква друга стойност освен на мозъчна промивка. Същата като тази под която пишем и поръчана от същата мрежа прокапиталистически (без)мозъчни тръстове.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 66. 66 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1551 Любопитно

  До коментар [#61] от "kihano":

  Добре де, какво предлагаш не мога разбера. Връщане на социализма от преди 85-та?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 67. 67 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#66] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Ся ще чакам отговорът.

  Ecrasez l’infâme
 68. 68 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#66] от "Bulgarische Motoren Werke":
  До коментар [#67] от "Graf":

  Това би било най-добре, но първо, никой в страната не е узрял за такова нещо, вкл. по-голямата част от протестиращите. Второ "демократичния" свят няма да ни го позволи, щото толкова му е "демокрацията".
  А иначе излизане от ЕС, махане на валутния борд. Национализация на едрите предприятия и разумен протекционизъм са решението. Ама и това западът много трудно ще го преглътне. Не обичат някой да им се изплъзва от контрол дори да става дума за само 7 млн души.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 69. 69 Профил на Ганий
  Ганий
  Рейтинг: 746 Неутрално

  Ми кво му е `отличното` на анализа!?
  За историята и внушенията на пропагандата (не знаеле кой е Хитлер, не знаели колко е лош СССР, но в замяна на това знаят колко е лоша Русия, Белорусия, Чавес и т.н.)- писал съм безброй пъти, че промиването и пиленето на мозъците от пропагандата дава блестящи резултати в полза на гюбрето (явно и тайно)...
  Повтарянето на вярното `един губи - друг печели` защо не го каже (примерно) за банките... Или за `спора` Германия - Гърция (Кипър) - че един ще спечели, а друг ще загуби... А познайте кой ще спечели и кой ще загуби в двубоя Германия - Кипър!?
  Как така се получава, че при баналното `един губи - друг печели` - защо винаги печелят едни и същи и защо винаги губят едни и същи...
  И т.н. и т.н.
  Извод: Кръстев е толкова европеец, колкото европеец е Сорос...
  Извод2: който плаща за анализа, получава искания анализ...

  Разтурям колоквиума!
 70. 70 Профил на Ганий
  Ганий
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#69:"Ганий"] (не знаели кой е Хитлер, не знаели колко е лош СССР, но в замяна на това знаят колко е лоша Русия,[/quote]

  Кръстев, Кръстев... Няма да мръднеш от 1984 година

  Да беше послушал Жириновски за Болната Европа и нейните ценности...
  `Ако не бяхме ние, сега щяхте да сте в Бухенвалд!`

  http://www.youtube.com/watch?v=ag-nB_4C8G0

  Разтурям колоквиума!
 71. 71 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#68] от "kihano":

  kihano, чувал ли си за терминът регрес?
  Това за което мечтаеш е точно това.
  Ако системата бе жизнена, то тя още щеше да ни забавлява с манифестации, хронични дефицити и лозунги от типа "Всеки комунист - под земята".
  Дръжавният капитализъм не е решение на проблемите. Поне не за България.
  Страда от дълбоки и тежки дефекти тази работа.

  Ecrasez l’infâme
 72. 72 Профил на Ганий
  Ганий
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#15:"Graf"] Изписах си писането и си извряках врякането, че Дянков е сбъркан някъде през далечната 1989 год.
  Както и да е. Кръстев не предлага алтернативи, а ломоти за случилото се. С претенцията че вижда бъдещето, което пък било на 80 годишните. [/quote]

  Тук съм малко опозиция - още щом парашутираха Симеон Дянков, на мига отсякох `Еничарчето на СБ`...
  Кръстев нескопосано прикрива своя соросоизъм като евроскептицизъм....
  Кръстевщина, кво да се прави...

  Разтурям колоквиума!
 73. 73 Профил на gabrovski
  gabrovski
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Колкото и парадоксално да се струва на някои читатели все повече хора от развитите държави искат социализъм.
  Излязоха куп книги (някои от тях написани от хора работили за Световната Банка и МВФ) какво става когато едните имат много а останалите малко. Каква е цената на социалното неравенство. Резултатът от тези неща го вижда всеки по целият свят от 2008 насам. Включително и всеки гражданин на ЕС.
  "Глупавите" западняци даже са се организирали в международно движение наречено Occupy. Има ги в почти всяка развита държава - САЩ, Канада, Франция, Германия, Швеция, Великобритания, Испания, Австралия, Бразилия, Русия, Индия, Япония и др. Останах много изненадан че на последните протести в България никой не се присъедини към това.
  Ще попита някой какви са тези "Окюпайовци"....... "Окюпайовците" са нормални хора на които им е писнало от системата която ги управлява. Това са 99 процента от хората които не участват в политиката и икономическите решения които се вземат засягат най-много тях а не останалите 1%. Не вярват на никой защото знаят че политическият слой е корумпиран, прогнил и не служи на никой.

 74. 74 Профил на Ганий
  Ганий
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#71:"Graf"]Дръжавният капитализъм не е решение на проблемите. Поне не за България. [/quote]

  Имам една куцаща, болнава и не съвсем избистрена до край мисла - структуроопределящите отрасли в преобладаващата си част да са държавни/общински (вкл. и с мажоритарен дял в евентуални смесени предприятия)
  Всичко останала - частно.
  Т.е. да се получи известен баланс.
  Че всичко си има кусури - това е ясно - затова го поставям като принцип - т.е. с възможност за конкретно решение по всеки конкретен въпрос.

  Разтурям колоквиума!
 75. 75 Профил на Ганий
  Ганий
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#73:"gabrovski"] 99 процента... 1%.[/quote]
  [quote#73:"gabrovski"]Не вярват на никой защото знаят че политическият слой е корумпиран, прогнил и не служи на никой.[/quote]

  Ако не служеха на никой - иди-дойди!
  Лошото е, че т.нар. политическият слой служи на онзи 1%, който такова такованката на онези 99%.
  Жалко, но факт!

  Разтурям колоквиума!
 76. 76 Профил на gabrovski
  gabrovski
  Рейтинг: 467 Неутрално

  [quote#75:"Ганий"]Ако не служеха на никой - иди-дойди! [/quote]

  Аз съм 99%, част съм от Occupy и не служа на никой освен на въпросните 99%

 77. 77 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#73] от "gabrovski":

  Ние, като ръгнати в г*за на цивилизацията все още се занимаваме със Кръстев и Красен Станчев...
  http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-news120576.html

  А кризата още не бе започнала...
  Днес тезите на Майкъл Линд са къде по-чуваеми и разбираеми.
  Либертарианщината е мъртва, а проповедниците и скимуцат из местните пространства жалко....

  Ecrasez l’infâme
 78. 78 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Много разхвърляно изказване. Не се научиха нашите политолози, че няма нужда в една реч да споменат всичко, което им е хрумнало в последните 10 години.

  Romanes eunt domus!
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80 Профил на bulgarofil
  bulgarofil
  Рейтинг: 450 Неутрално

  гледайте филма The Weight of Chains има го в ютуба

 81. 81 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#79] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Съветвам те да вземеш един тълковен речник и да видиш какво означава "недоносче"! Тогава може би ще разбереш, че аз съм казал същото!

  [quote#68:"kihano"]никой в страната не е узрял за такова нещо, вкл. по-голямата част от протестиращите.[/quote]

  Ама нали реагирате първосигнално ... според както ви е научила пропагандата.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 82. 82 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#61] от "kihano":

  хахаха това че българският социализъм накрая съвсем ограби народа по социалистически, не значи, че и преди това не е бил отвратителен за България. Кажи, моля те, на тебе кой точно социализъм ти беше любим? Терорът от първите 8 години? Издигането на Мирчо Спасов в МВР? Фалитите в началото на 60-те? Послушното кученце от 70-те (тогава е най-добре, щото САЩ малко се сдобряват с ссср, б. а.) или тоталния му крах през 80-те.

 83. 83 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#71] от "Graf":

  Графе, знам какво е регрес. Знам и какво е прогрес. Ама ти изглежда не знаеш, че не всеки опит е успешен. Особено първите опити. Ако добре помниш преди време ми препоръча една книжка за "държавния капитализъм". Четох от нея, но е прекалено големи глупости за да си губя времето да я дочитам. Авторът наистина не разбира какво беше социализма, щото само с голямо изращаване на понятието "собственост" соцът може да се докара до капитализмът. Така че пич, нека не извращаваме нещата. Онова преди 89-та беше държавно, но не капитализъм, а социализъм. Сиреч държавен социализъм. Държавен капитализъм може да се нарече системата в западните страни в които има солиден държавен дял в икономиката, т.е. държавата участва в капиталистическата надпревара като най обикновен капиталист. Но и там ще имате проблеми със собствеността на печалбата, щото не е частна. Ако искаш, кажи, ще ти обясня и другите елементи на разлика между държавна собственост в пазарна кап. икономика и в планова соц икономика.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 84. 84 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#65] от "kihano":

  да, затова всичко е подкрепено с документи. Или книгите на Иво Инджев в частта си за комунизма - пак всичко с документи. При социализма няма изгаряне, а бавен гнилоч и в един момент си след точката, от която можеш да се върнеш. В България гнилочът продължава, разбира се.

 85. 85 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1551 Любопитно

  До коментар [#81] от "kihano":

  Благодаря ти, че ме осветли какво е "недоносче".
  Има два въпроса:
  1. След като никой в страната не е узрял за такова нещо, с кого ще строиш социализма, или по-точно как смяташ да го наложиш на болшинството?
  2. Случайно да имаш мерак за членство в ЦК?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 86. 86 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1456 Любопитно

  [quote#83:"kihano"]Ама ти изглежда не знаеш, че не всеки опит е успешен. Особено първите опити. [/quote]

  Имам усещането, че още един опит в това поле ще убие всичко на територията.
  "Социализмът" от онзи тип е невъзможен вече. Освен ако не бъде довлачен с виетнамски или китайски трактори упсс.., верижни машини, и друга техника.
  Неефективен е. Икономически глупав и социално несправедлив. За да се осъществява и съществува е необходима дивашка експлоатация, пълно потъпкване на всякакви свободи и пак ще е неефективен и пълен с дефицити.
  Робуваш на понятието собственост, а не си даваш сметка, че не е въпрос да направим всички безимотни пролетарии, а да се премахне пролетариатът като такъв.
  Приключвам този разговор с един стар анекдот.
  В Русия, след революцията, една баба декабристка, минала през всички тюрми на царщината, запозната с тайгата и Сибир попитала едни вдъхновени идиоти с петолъчки:
  - Какво искате ребята? За какво се борите?
  - Да няма богати бабо!
  - Ех баби, а ние навремето се борихме да няма бедни и гладни...

  Ecrasez l’infâme
 87. 87 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  [quote#9:"др. Иванов"]Най-мизерният пазар е Дубай, с под 500 хил. население от което 3/4 бедни гастарбайтери, но там се осъществява търговия колкото е на 3-4 малки държави от ЕС. [/quote]
  Иванов, гастарбайтерите в Дубай не ги мисли. Познат работи там и се върна, щото му било скучно. 3000$ чиста заплата, безплатно здравеопазване и живот в апартамент в хотел 5 звезди с поети всички разходи, та заплатата му реално остава чисто. Дали другаде дават толкова пари? Ако си плаща сметките, еквивалентът е поне 6-7000$ месечно.

  Ти сам каза дали са малък пазар- правят обороти 3-4 пъти на страна в ЕС. Това ли ти е малък пазар?

 88. 88 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#82] от "ungeheuer":

  Почти всичко дето си написал за социализма не е вярно. Да, сманата на системата е била леко насилствена, ама френските биржуазни революции да не са били безкръвни? Ама не плюете по капитализма заради тях, нали? За "фалитите" през 60те вече писах. Измислици на "Отровено общество" и то от хора които по принцип не разбират от соц икономика. За 70те виждам че няма какво да кажеш, а 80те също си бяха доста добре, докато Горбачовистите не дойдоха на власт за да правят глупости.
  А иначе нормалните хора помним, имаше образование, здравеопазване, култура, спорт, а нямаше престъпност и корупция. Хората живееха добре, бяха много по-доволни, можеха да си плащат сметките и не се палеха по площадите. Ако за теб това не е хубаво не знам кое е хубаво. Ама антикомунистите сте все такива - опре ли до соца всичко ви е наопаки. Веднага вадите торбата с чучелата и почвате да плашите. Някой дето не помни можеш да уплашиш, но не и тия които помнят.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 89. 89 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2450 Неутрално

  [quote#86:"Graf"]пълно потъпкване на всякакви свободи[/quote]

  Само това е достатъчно комунизма да поеме към небитието. Всичко останало е така, но е резултат от липсата на свобода. Без нея, каквато и сигурност да има, ще бъде илюзорна.

  I Want To Believe
 90. 90 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#88] от "kihano":

  за 70-те казах, че са били най-добре, разбира се това най-добре е в пъти по-зле от СЕГА. Не разбирам какъв е този мерак за държава, която държи популацията си само със сила, за да държи всички в строй, от който се възползват само хора без амбиция. Горбачов е пич, намерил е сили да дръпне шалтера, а може просто да не е искал да свърши като други диктатори.

  Прав си - не разбирам от "соц икономика". Това някаква икономика, където ако губиш, може да си напишеш, че печелиш ли е? И където малоумни икономически решения се взимат от шепа фукнционери без да разбират особено от материята, по-която се произнасят?

  За 80-те, кое от следното изречение е невярно, ако може с доказателства. "Усещайки народното недоволство, Тодор Живков започва невиждан дотогава терор над етническите турци, с цел да отклони вниманието на народа от задаващата се икономическа катастрофа".

  И стига с това отворено общество. Предлагали са ми работа и като цяло са безделници, излъгали Сорос да им дава някакви кинти. Нито имат много пари, нито възможности да направят нещо особено и не приех да работя дори на граждански за тях.

 91. 91 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#86] от "Graf":

  Графе, заради хора като тебе ми се искаше да има нормална лява партия в България, а не тумора БСП. Поне щяха да стават интересни диалози. Ама ти нямаш за кого да гласуваш, ми се струва.

 92. 92 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#84] от "ungeheuer":

  Мухахаха, Иво Инджев! Ако Иво Инджев ти е мярката и източника ... много си я загазил.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 93. 93 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#92] от "kihano":

  точно това е, че книгите му обикновено са изпипани до съвършенство откъм факти. Иначе не съм непременно съгласен със всичките му идеи или дори само с това на коя партия е фен. Но не виждам защо да не съпорт-вам честен човек, влязъл в лична война с отцепродажника Първанов и излязъл чист от нея.

  По коментар 90 повече ще тр да се изпотиш.

 94. 94 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2816 Неутрално

  До коментар [#15] от "Graf":
  Графе, и ти като Кръстев се литкаш в дебрите на отминалото индустриално общество.
  Няма таквиз работи, бе хора.
  Де е виждаш таз младежка солидарност?
  Налице е фрагментация.
  Третата вълна залива обществените отношения от Втората индустриална.
  Детройт е в руини също като нашия Радомир и Сопот.
  Днеска едни млади веят байраците на площада защото са гейовете, искат да живеят на палатки кротко и бедно.
  На другия ден са други млади на същия площад срещу гейовете и драпат за мангизи и работа.
  За ква солидарност ми говориш, като синдикатите се занимават с пенсиите.
  Един подир друг тежките индустирии в Европа хлопват кепенци.
  Няма сигурна работа от понеделник до петък и от 9 до 5.
  Нищо не може да спаси отиващия си свят.
  Германия, индустриалното сърце на Европа още се държи, но бюргерите вече изнемогват от пеносилните данъци на социалната държава, още повече като им виснаха и си поживяха на гърба им десетина години южняците.
  Дойде момента да се плащат сметките. Някой трябва да създаде повече стойност (принадена, ако щеш я неречи) за да се покриват старите борчове и поети обещания за щедри старини и вечен живот и младост.
  Е, кой ще е тоя балама? Младите, които могата да създавата и правят нещата, щото не всички са способни, ще кихнат 50% от приходите си, защото трябвало да бъдат солидарни с европейските пенсиионери? И как ще стане тая работа?
  Ами то братчедите от махалата не щат да копат в градината за по-малко от 30 кинта, ти се каниш млад и образован човек да го прецакаш и сложиш на пангара да плащ трилионни борчове.
  Реалностите трябва да се приемат такива какито са:
  Няма връщане назад. Т.н. "социална държава" породена и развите за нуждите на едни отминали обществено-икономически отношения изфирясва в небето.
  Там където бумти индустрията (Китай) можем да говорим за такива неща - държавата осигурява жилища, организира пенсии и пр.
  В обществата на следващия етап от развитието си - Щатите и Европа, правилата на играта вече са други.
  Старата история свърши (по Фукуяма), но сега се прави нова.
  Докато се наместят що годе нещата ще минат няколко деситилетия.
  Новият модел ще бъде коренно различен от това което познаваме в почти всяко отношение и от това кой как ще си изиграе картите ще зависи благополучието му за дълги години напред, може би столетия докато дойде следващия цикъл. Няма значение дали става въпрос в личен план, общност или държавно образувание, макар че последното вече става условно.
  Това се е случвало и преди - при прехода от феодалното аграрно общество към буржоазно-капиталистическте демокрации, когато едни нации дръпват яко за столетия напред, а цели империи залязват.
  Кои са ключовите, решаващи фактори, които в момента биха дали предимства на тези които се усетят или обратно - биха дръпнали в блатото залуханите са въпроси с нелесен отговор.
  Като се почеша по капацуната ми се струва че е изключетелно важно:
  - жизнеността и гъвкавостта.
  - свободата и бързината на взимане на решения в един светкавичен свят.
  - упоритостта и издържливостта
  - съзидателността
  - рационалността - изключително важно е държавата или лицността да не се литкат по отвлечени идеи които ще ги вкарат в трета глуха. Климатичната СО2 история заби Европа за десителитя например.
  - куража да се приемат всякави предизвикателства по пътя през дългия преход.
  - силата да можеш да отговориш на всякакви откачалки в джунгалата около теб.

 95. 95 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 670 Неутрално

  До коментар [#86] от "Graf":

  Неефективен?! Как неефективната съветска икономика бе втора в света и единствената пред нея беше тази на пиндостан която работи изцяло с ограбено от останалият свят? Не само ресурси а и мозъци и пазари, както липсата на конкуренция която създаде след световната война. Как една неефективна страна, най силно смазана от войната, стана конкурент на държава която бе сринала основните си конкуренти - Франция, Германия, Япония?!
  Соца имаше много кусури, но те бяха пренебрежителен малко в сравнение с кусурите на капитализма сега!

 96. 96 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#63:"Graf"]Сега, вместо да си ръкопляскаме, да видим има ли мегдан за една разумна, па и ефективна социалдемократическа политика, която да намери форма(партия), подкрепа, па да вземе да се пребори за място под слънцето и парламента.
  Мисля, след тези избори ще му е времето. [/quote]
  А аз мисля, че в България за подобна разумна политика едва ли някога ще му дойде времето. Просто мнозинството българи никога не правят разумен избор. Виждаме, че и в момента по-скоро настроенията са крайно леви. И какво чудо ще настане след изборите, че хората да се вразумят?
  П.С. Моите разбирания са по-надясно, но там пък е още по-сложно. И в двата случая разумът на избирателите отсъства.

  Who Is John Galt?
 97. 97 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#95] от "ръмжо":

  Кога съветската икономика е била втора в света? Абе, защо разказваш смешки?

  Romanes eunt domus!
 98. 98 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#86] от "Graf":

  [quote#86:"Graf"]Имам усещането, че още един опит в това поле ще убие всичко на територията. [/quote]

  Графеее, графе. Уж си умен и интелигентен мъж, а като опре до социализма почваш да дрънкаш глупости и да изопачаваш нещата като кон с капаци. Явно зад това стои парична, наследствена или комплексарска мотивация. Да ти припомням ли демографската статистика на България? Я малко нещо я сравни с тази на Германия и някоя страна от третия свят? Да ти припомням ли защо беше приета и терминологията "първи", "втори" "трети" свят? Какво "унищожава всичко живо" в третия свят, където социализъм не е имало? А, изненада, капитализма бил! Малко парадоксално звучиш на фона на фактите, а? Ама нека се ограничим с България. Трябва да си доста тъп за да не видиш, че упадъкът настъпи след развалянето на социализма. При това духовния упадък е точно под мотото на капитализма "моята лична егоистична полза", следването на която се оправдава с лъжата, че следването на частната полза било и полза на обществото. В сравнение със соца сегашната лъжа е неимоверно по-голяма, а подтискането на ума е многократно по-силно! Капитализма унищожава всичко живо пич, не социализма.

  [quote#86:"Graf"]"Социализът" от онзи тип е невъзможен вече. [/quote]

  Кой ти говори за социализъм от "онзи тип", макар и да съм уверен, че под "онзи тип" пак имаш в предвид някакво следствие на сгрешената ти представа за соца преди 89-та. Единственото и задължително условие е премахване на частната собственост. Частната собственост върху капитали и средства за производство е основата на социалната несправедливост, на корупцията, бедността, кризите, престъпността и олигархизма и е основна пречка пред демокрацията и основна причина за превръщането на представителната демокрация в плутокрация. Не можеш да имаш политическо равенство при икономическо неравенство. Не можеш да си политически независим, когато си икономически зависим. Затова средствата за производство не може да са частна собственост и да имаш политическо равенство!

  [quote#86:"Graf"]Неефективен е.[/quote]
  Абсолютно невярно! Едва ли можеш да обвиниш някой от едрите частни собственици в привързаност към планово-командна непазарна икономика, но никой от тях не е въвел вътрешнофирмена пазарна организация. Всяка компания с повече от стотина служители може да раздели всеки от отделите си на две три части за да има конкуренция, да въведе вътрешнофирмена валута, да даде на всеки право да "предприема" каквото си иска в рамките на фирмата и дейността й и да "печели" вътрешнофирмена валута, която в края на месеца ще му обменят със съответната национална валута. И което е идеалното, няма да има вътрежнофирмена държава, която да пречи. А скъпите мениджъри ще бъдат уволнени, щото пазара ще регулира фирмата идеално. Що никой не прави това? Има вече достатъчно големи компании, ето Кока Кола е със 600 хиляди служители а оборота им е половината бюджет на България, Байер 113 хиляди, БП 104 хил. Мерцедес - 400 хил. Дисни - 130 хил и т.н.
  Ясно ти е защо не го правят нали? Щото ще фалират на минутата! Затова се придържат към планово-командната организация, щото е по-ефективна и изгодна за тях. Но на обществото препоръчват хаотично-пазарна по същата причина - щото така им е изгодно иначе ще трябва да се подчиняват на общата организация. Но пък от друга страна, точно това прави догонващото развитие възможно. Всяка страна, която приложи разумни методи на планиране, командно управление и туширане на пазарните диспропорции веднага дърпа напред. Това направи СССР, това направи Ю.Корея, това прави сега и Китай. А нашите умници бъркате печалбарството с ефективност. Сякаш не е западът тоя който хаби по-голямаа част от ресурсите на планетата за глезотии като телефон с игрички и тъч скрийн и вана дето ти прави балончета да ти гъделичкат ташаците. Цивилизация

  [quote#86:"Graf"]Икономическ глупав[/quote]
  Напротив, икономически глупав е капитализма. Системата му е математически несъстоятелна, а поведението на ония на които са присвоили средствата за инвестиране се основава на стадния инстинкт.

  [quote#86:"Graf"]социално несправедлив[/quote]
  Е тук вече ще ме пръснеш от смях. По чий критерий е социално несправедлив? По критериите на ония, които са наследили фабрики и милиони от татенцето? Смешник! Като е толкова справедлив капитализма що сега се палят хора по площадите, а по соца си живееха мирно тихо и щастливо? Ти наясно ли си, че нямаш универсален критерии, по който да кажеш кое разпределение на благата е по-справедливо, капиталистическото или социалистическото? Значи едни да бъхтят в калта по цял ден и да не могат да се изхранват, а други да киснат по хотелите и да си купуват проститутки е социална справедливост? Човече ти нормален ли си? Огледай се малко!

  [quote#86:"Graf"]За да се осъществява и съществува е необходима дивашка експлоатация[/quote]
  Глупости на търкалета! Спри да четеш пропагандата на (без)мозъчните тръстове! Да тяхна е тази глупост за "комунистическата свръхексплоатация". Просто ставаш смешен. Дивашка експлоатация има при капитализма вкл. в България! Попрочети малко какво е swetshop. Че ги има вече и у нас.

  [quote#86:"Graf"]пълно потъпкване на всякакви свободи[/quote]
  Преувеличение! Икономическата политика на соца беше разумна. Трябваше да ползваме онова, което си произведем. Наистина, ценим за правото да произвеждаме калпаво, а да ползваме хубаво и така да задлъжняваме. Справка - външния дълг - три пъти над този от соца. Ама частен бил, ами така де, нали и икономиката е частна. Ама не, правото да избираш между "Нивеа" и "Дав", когато произвждаш "Арома" или нищо е свещено. Правото да се образоваш тук а да работиш в чужбина също е свещено. Правото да пречиш на хората е свещено. Нямало право на икономическа инициатива? Е как е построена соц икономиката? Без икономическа инициатива? Айде стига глупости. Ето 89-та се позволиха всякакви свободи. Резултатът напълно оправдава ограничаването им преди 89-та.
  И "за да се оправим" ще се окаже, че пак трябва да се върнем към някои ограничения.

  [quote#86:"Graf"]пак ще е неефективен и пълен с дефицити[/quote]
  Пак неразбиране на соц икономиката. Соц икономиката поддържаше баланс межди стоки и пари, т.е. парите наистина бяха обезпечени със стоки. Затова е нормално да няма излишъци на стока по складове и магазини. Липсата на такъв проблем при капитализма е фалшива. Там просто цената се вдига докато хората се откажат да купуват. Затова сега потреблението в Русия (за нея имам данни до 2006 г) на почти всичко е по-ниско отколкото по времето на РСФСР, но дефцит няма. Това означава по-голяма бедност отколкото по времето на РСФСР.

  [quote#86:"Graf"]Робуваш на понятието собственост, а не си даваш сметка, че не е въпрос да направим всички безимотни пролетарии, а да се премахне пролетариатът като такъв. [/quote]

  Това е глупост и двуличие. Капитализмът имаше 400 години за да направи това. Набери "world hunger" на гугъл за да видиш какъв е резултатът - не само безимотни, ами и гладни. Да ти припомням ли че посленият икономически бум остави хиляди амнериканци без дом и европейци без работа. Така ли ще премахвате "пролетариата"? Аз мисля че действате за физическо унищожение. Как ще направиш всички богати след като богатството на богатите се съизмерва с бедостта на бедните. Просто не разбираш какво говориш. Време е за друга система, която наистина ще направи живота на всички нормален и достоен. А това може да стане само чрез премахване на частната собственост. Не, не робувам на никакво понятие. Просто виждам и разсъждавам.

  Както виждаш мога да те опровергая дума по дума. Не е трудно, щото си изписал обичайните антисоциалистически глупости. Което е учудващо за човек, който претендира да е интелигентен, с независимо мислене и аналитични способности. Или си невеж (ако си с икономическо образование ти е простено) или нечестен. Аз си мисля, че си нечестен.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 99. 99 Профил на Master of Puppets
  Master of Puppets
  Рейтинг: 1147 Весело

  До коментар [#98] от "kihano":

  Абе, другарю, като е бил толко убав комунизъма, що САЩ гътна Сесерето, бе????

  "Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams"
 100. 100 Профил на Master of Puppets
  Master of Puppets
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  А иначе статията е доста слаба, а в някои моменти дори и лъжлива, например, че ЕС има нещо общо с ВСВ. Има НАТО, но не и ЕС. Има и ЕИО, т.е. това, което е било измислено през 50-те и е действало около 30 години. Успешно. И докато ЕС работи на политически, а не на икономически принцип, нещата ще се влошават. Вместо намаляване на данъците ще имаме още социални помощи за здрави и прави потомствени социално слаби. Вместо конкурентност ще имаме икономика "по направление". А вместо семейства с по 3-4 деца ще имаме гей паради.

  "Master of puppets is pulling your strings, twisting your minds, smashing your dreams"
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK