Протестът, разбран чрез метафори

Кадър от един от т.нар. национални протести, защото се провежда в цялата страна - март, 2013, София

© Красимир Юскеселиев

Кадър от един от т.нар. национални протести, защото се провежда в цялата страна - март, 2013, СофияПрепубликуваме текста на Деян Кюранов от портала "Култура":


Защо "чрез метафори", а не "по нормалния начин"? Нормалното е да разбираме подобни явления чрез понятия. Само че в случая нямаме готова система, в която да подредим думите, с които означаваме нашите представи, интуиции и т.н., така че те да заработят точно и съгласувано – сиреч, да се превърнат в понятия. Не сме изработили и нова система с тази цел. Затова, а не примерно за да поетизираме или есеизираме, ще си послужим с метафори: от немай-къде.


Основната метафора за разбиране на основата на протеста у нас от февруари т. г. е: борба за преразпределение на капиталистическа печалба в полза на наемни работници. (Тази тема е класически разработена от Карл Маркс; тук, доколкото мога, ще избягвам неговите понятия, защото подобието е само метафорично.)
Основната метафора ни насочва към същината на протеста: във всички протести, които бързо се отправиха в различни посоки, тя е обща – затова има смисъл да говорим за протест в единствено число – и тази единна същина е икономическа. И беше ясно изплакана и изкрещяна навсякъде в първите дни – с неприемането на сметките за ток. Но какво се случи? – Никой, освен самите протестиращи, не повярва, че именно това е същностното и сериозното в протеста. Протестиращите против сметките бяха възприемани като хора, вярно, нещастни – но неориентирани, неуки, неполитични, неразумни, а оттук и действията им бяха оценени като несериозни.


На първо място така решиха управниците на държавата и медиатизираните полит-експерти, подир тях -огромното непротестиращо мнозинство, и накрая – най-интересното – и самите протестиращи. След като от медиите всички им обясняваха с многоучен тон и думички, че с размахване и горене на лични сметки не се прави политически протест, че в условията на демокрация гражданите трябва да предлагат – а при случаи като този, да опитат и да наложат – конкретни политики, и пр., и под., - те повярваха на тази критика от страна на елита, който, обаче, проблем със своите сметки за ток нямаше. (Трудно се удържа позиция, основана само на интуитивна метафора, в спор с рационални доводи!)


И сговорчиви спрямо елита, и несговорни помежду си – втурнаха се протестиращите да измислят политически искания и да предлагат политики. Това несвойствено за тях занимание задави двигателя на протеста – яростта. Ярост, родена от факта, че им е зле, и от факта, че ги лъжат, че им е добре.


Със задавен двигател протестът спря. И тези, довчера протестиращи граждани, се превърнаха просто в хора. Някои от тях се намериха там, където ги беше изнесла протестната вълна – редом с управници и политици. Място непознато, в което те бяха неориентирани и нямаше как бързо да се ориентират. И където всички обвинения към тях, които бяха неистинни, докато протестираха – сега станаха истина. Те започнаха да се държат като неуки, неполитични, изобщо – станаха несериозни. И останали без собствен двигател, почнаха да се прикачват – тез към партия, онез към държава, трети още се клатушкат из политическите течения и въртопи. Това мъчително състояние ще продължи до изборите. Засега хоризонтът ни е дотам, и предположенията за това, какво ще се случи отвъд него, са леко (а понякога и тежко) безотговорни.


Странно, но така стана именно защото всички искаха да разберат ситуацията разумно – а не метафорично (в това "всички" бях и аз; "метафоричният акъл" ми дойде късно). По-точно, всички се опитваха/хме да осмислят/им ситуацията разумно-политически. И успяха/хме. В резултат, протестиращите действително се отказаха от икономическия протест, превърнаха ситуацията в политическа – и стигнаха/хме до днешния батак. Ако бяха – ако бяхме – мислили метафорично–икономически, може би като общество щяхме да сме постигнали повече.


Далеч съм от мисълта, че някой или някои нарочно са подлъгали "народа" от "правилното" икономическо искане към "неправилните" политически искания. Просто цялото ни съвременно общество се структурира и оформи – през изминалия четвърт век – около проблема как да излезем от тоталитарното общество и да построим демократично общество. Този проблем го възприемахме по предимство като политически, защото тоталитаризмът наистина е по предимство политически проблем. Оттук, започнахме да мислим, че ако успеем да направим демократично управление, всички останали добри неща ще последват. Донякъде подобно на марксовата идеология, само че нагоре с краката: там трябваше да оправим икономическото – да премахнем частната собственост върху капитала – и всичко останало щеше да последва


Лошото е, че наистина направихме демократично управление – но неефективно, корумпирано и слабо. Вследствие на тази слабост и пазарът не работи като свободен пазар, защото няма държава, която да наложи спазване на пазарните правила: нашите организарани престъпници и корумпирани чиновници се оказаха по-ефективни от демократичната ни държава. Затова тази държава и този пазар започнаха да произвеждат постоянни губещи – въпреки, че това са хора работни, те искат да работят и работят – или са работили до пенсионирането или уволнението си.


А не е нормално – за никое общество – човек, който работи, често непосилно – да не може да си плати тока (или парното, или жилището, или лечението, и т.н.) Тази група – на губещите – напоследък нарасна: много хора от "ниската средна класа" започнаха да изпадат надолу – в слоя на на хората, които трябва да се лишат от нещо необходимо, за да си осигурят нещо още по-необходимо. На бедните. В личен план такова "декласиране" най-често се преживява като загуба на социална идентификация, а оттам – и на лична. Оттук – скокът на заболяванията, физически и душевни, на самоубийствата


Протестът бе протест на тези губещи. Наистина, на улицата те не бяха много, – но да си припомним, проучванията показаха, че огромната част от хората в България им симпатизират. Защото пасивните декласирани в страната са в пъти повече от хората на улицата и, по-лошо, краят на този процес не се вижда. Интуицията (и на протестиращите, и на мнозинството в страната подсказваше: който и да дойде на власт, не може да ни оправи. Затова и се роди лозунгът: "Против всички тях!". За пръв път в новата ни история целият елит беше обобщен, обвинен и отречен. Елитът отпърво не повярва, после се обиди, накрая се уплаши, беше пред паника. Чуха са публично (за късмет, единични) призиви "да спре това безобразие по улиците" (т.е. ако не спре, ще го спрем ние, със сила).


Този преразказ на познати събития показва, че основната метафора е основателна, защото добре описва станалото. И то – като развиващо се по метафорична логика. Протестът започна като икономически – против скъпия ток – и бяха обвинени търговците на ток. После бързо се разви в протест против скъпотията изобщо – но не бяха обвинени търговците на хляб например. Нито частниците, че дават ниски заплати. За цялата скъпотия беше обвинена "държавата", и много бързо след това – целият "елит". Защо бяха забравени следващите, по логиката на обобщенията, най-преки виновници: търговците – защото всичко е скъпо, и работодателите (включващи и държавата, но само като работодател)? Защото те останаха невидими от висотата на извършения метафоричен скок. Този скок показа основните антагонисти – елитът, видян като съвкупен капиталист, и "народът", видян като съвкупност от наемни работници. И борбата би трябвало да бъде да се прокара нова черта, когато се дели произведеното. За да вземе народът повече от досега – да вземе колкото е "справедливо".
И така, метафоричният скок противопоставя икономически "елита, роден от прехода" на "народа, пострадал от прехода". От тази противопоставка можем да заключим, че капитализмът в България наистина е победил! (Както и че преходът е приключил много отдавна.)


Но ако погледнем съвременните капиталистически държави, вече не метафорично, а реалистично, ще видим, че век и половина след Маркс те са се научили да разпознават отдалече конфликтите между работници и работодатели. И да ги разрешават именно помежду капиталистите и работниците, далеч преди работниците да привидят като "враг" целия елит. Ключова посредническа роля тук имат профсъюзите. У нас, обаче, конфликтът стана не между реални работници и реални капиталисти – а между метафорични обществени актьори. Затова, сред "работниците" ще видим огромно количество реални капиталисти – от т.нар. малък и среден бизнес. Но по отношение на "елита" те се чувстват като наемници – наемници, на които не им дават достатъчно срещу труда!


От друга страна, протестиращите никога не обвиниха "капиталистите" специално в качеството им на капиталисти – едрите капиталисти, членове на елита, бяха обвинявани не защото са капиталисти, а защото са ненормални капиталисти – мафиоти и корупционери. Затова и сегашните профсъюзи тук не могат да свършат работа – те могат да са полезни само при конкретни конфликти за работна заплата и работни места. Но с такъв протест, в който "народ" се бори с "елит" за метафорично "по-добро заплащане" – тези профсъюзи не могат да представляват "народа". Напротив, народът привижда ръководителите им като част от "ония", от елита. Това обяснява техните мятания в обречен опит да се позиционират като протестиращи.


В заключение, от тази метафорично разбрана ситуация можем да изведем следните разумни варианти за бъдещето:


– Възможно е "народът" да продължи с метафоричното мислене и да привижда "елита" като "враг". Тогава решението е революция от класически тип, на "колибите срещу дворците". Такъв път, освен че днес е теоретично несъстоятелен и в реалното ни обкръжение обречен на провал (метефоричното мислене е лоша основа за практически действия!), – е и изключително малко вероятен. Затова не заслужава повече внимание.


– Възможно е и "народът", отказал се от метафорите, да осъзнае, че една наистина силно подкрепена отдолу класическа профсъюзна борба може да му подобри положението. Без да разчита на политическа помощ, пряко да подлага на натиск оня, който му плаща заплатата – било частника, било държавата. С това няма да си реши всички проблеми, но би могъл да си избори "по-справедливо" възнаграждение за труда. Респективно, хората могат да се организират за натиск върху държавата (примерно, да откажат да плащат данъци), докато държавата не реформира администрацията, образованието и здравеопазването така, че данъкоплатството да има смисъл. Този вариант е доста по-вероятен от първия, но дали ще бъде осъществен, дори частично, е неясно. Защото е нужно да се откажем от вчерашната си метафора за елита като капиталист, за да видим днес рационалното в нея – истинските капиталисти, а утре да започнем трудна и продължителна борба за осъществяването на този вариант.


– Накрая, възможно е "народът" просто да се разочарова от този протест, започнал смислено като икономически и завършил безславно като политически, и на везната на социалното ни поведение пак да го тръсне на блюдото с надпис "Няма смисъл да правим нищо!". Това блюдо и без това е многократно по-тежко от онова другото, което бодро казва, че "от правене смисъл има". Вероятността това да се случи е не по-малка от тази на по-горния оптимистичен вариант. Ако стане така, ще бъде жалко за високата цена, платена от протестиращите – в страдание, свръхнапрежение и самоунищожение.


*Деян Кюранов е политолог. Доктор по философия, завършил "СУ "Св. Климент Охридски". Програмен директор в Центъра за либерални стратегии (ЦЛС).


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Програма на политици:

  1. Спасението - дело на давещия се.
  2...

 2. 2 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Не виждам защо да не се следи какво е казал маркс преди време но да се смята в един момент че протеста е бесилен да промени статуквото е позиция на мишка която се крие в дупка...не зависимо какво причинява на протестиращите когато има една фашедоидна и ченгеджийска партия като герб-протести до дупка.

 3. 3 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1185 Неутрално

  ....хората могат да се организират за натиск върху държавата (примерно, да откажат да плащат данъци), докато държавата не реформира администрацията, образованието и здравеопазването така, че данъкоплатството да има смисъл.....

 4. 4 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#0:"статията"]Със задавен двигател протестът спря. И тези, довчера протестиращи граждани, се превърнаха просто в хора. Някои от тях се намериха там, където ги беше изнесла протестната вълна – редом с управници и политици. Място непознато, в което те бяха неориентирани и нямаше как бързо да се ориентират. И където всички обвинения към тях, които бяха неистинни, докато протестираха – сега станаха истина. Те започнаха да се държат като неуки, неполитични, изобщо – станаха несериозни. И останали без собствен двигател, почнаха да се прикачват – тез към партия, онез към държава, трети още се клатушкат из политическите течения и въртопи[/quote]
  Приказка за стълбата - там метафорите са напълно приложими в тоя случай...

  [quote#0:"статията"]ще бъде жалко за високата цена, платена от протестиращите – в страдание, свръхнапрежение и самоунищожение[/quote]
  Това принципно е така, НО няма да важи за онези от тях, "платените в аванс" протестиращи или по-скоро - диспротестиращите...

 5. 5 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Мисля,че както през 1989 ,така и сега лидерите -тогава на СДС ,така и сегашните ,не бяха на висотата-интелектуална и политическа-да насочат развитието на промяната и протеста към решаването на проблемите.За разлика от 1989 сега тези лидери не бяха искрени и морални,а протестите бяха иницирани и управлявани от група с нечисти цели.Нямаше кой да поведе хората във верната посока.Те -хората не са длъжни да бъдат философи и анализатори на политическите игри.Не ,че парвителството на ББ беше идеално,предното беше още по калпаво.Кога България ще роди истински политик ?

 6. 6 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#3:"dobrich"]данъкоплаттвото да има смисъл..... [/quote]
  То винаги има смисъл, но не и когато данъците - или колкото се съберат от тях - не се разходват целево, а "пълнят дупки всякакви" (това е малко горчив хумор, защото на практика точно уличните дупките колкото повече ги пълниш, толкова повече гълтат)...

 7. 7 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#1:"moni56"]Програма на политици:

  1. Спасението - дело на давещия се. [/quote]

  Политиците са тези,които ние избираме.

 8. 8 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  Кралят е мъртъв, да живее краля!

  Апокалипсисът апокалиптичен
 9. 9 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Хахахааааа..
  Кюранов, написал си една марксическа КАЛАМБУРА -в посткомунистически стил - модел :))
  Ние имаме ПОНЯТИЯ , кюранов - ясни и точни : червената мафия , станала капиталист- по НЕнормален начин -издевателства над 90 % от гражданите в България :) В този смисъл , протестът може да е и политически , и икономически ..Не слагай проблемите на равитите кап.страни - на една плоскост с НАШИТЕ .....ТЕ- там - са други :
  Ако'ФОРД" не плаща достатъчно - има си профсъюзи , стачки , и тн. ..НО""'ФОРД" не е възникнала за 20 години - МАФИЯ - еле пък комунистическа ..Защо бягаш от собствената си партия ?? Така ли днес будалкате младите ?? КОЕ е нормалното ДНЕС - в нашия капитализъм ??? :)

  BIG AL
 10. 10 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 477 Неутрално

  смислен текст, но не за "десен" форум...

 11. 11 Профил на nsu16354744
  nsu16354744
  Рейтинг: 411 Весело

  [quote#2:"l1"]Не виждам защо да не се следи какво е казал маркс преди време но да се смята в един момент че протеста е бесилен да промени статуквото е позиция на мишка която се крие в дупка...не зависимо какво причинява на протестиращите когато има една фашедоидна и ченгеджийска партия като герб-протести до дупка.[/quote]

  Маркс е от тези-които не харесваш...........
  защо го цитираш ?
  Маркс е формулирал законите на Диалектиката ..........
  "онези,които не харесваш" ги спазват а ние
  духаме супата 70 год

  понеже темата е друга - коментарът ми също трябва да е друг
  Всички закони имат Буква и Дух.....
  Ако е спазена Буквата на Закона и въпреки това ти е тежко - обърни се към Духа на Закона........лошото е ,че Духът на Закона не иска протести .........иска "топки"

  а онези,които не харесваш Имат топки........и Ти даде пример в последния си пост...само не уточни , Кой е Глупакът ?!?!

 12. 12 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Ако бяха – ако бяхме – мислили метафорично–икономически, може би като общество щяхме да сме постигнали повече.:)
  ................
  Може би да съдадем профсъюзи във фирмите на ТИМ , или тази на Рапона- ИПОН , или в ЛУКОЙЛ ??
  хахахахаа..:))) Във фирми на МАФИЯТА , няма профсъюзи , кюранов :))

  BIG AL
 13. 13 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  нашите организарани престъпници и корумпирани чиновници се оказаха по-ефективни от демократичната ни държава. )
  ....................
  НАШИТЕ ,от ДС- БКП ..кюранов ...Можеш да си по- точен , а не с матафори :))
  А когато престъпрници имат ГЛАС в една държава , ТЯ не е одстатучно демократична ...Няма го естественият подбор , кюранов, според личните способности на всеки и т.н. :))

  BIG AL
 14. 14 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  "силно подкрепена отдолу класическа профсъюзна борба може да подобри положението" - за тази цел обаче трябва да се премахнат комунистическите продажници като мафиота Тренчев, които умишлено съсипаха синдикатите и ги докараха до там, да абдикират тотално от задълженията си!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 15. 15 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  И останали без собствен двигател, почнаха да се прикачват – тез към партия, онез към държава, трети още се клатушкат из политическите течения и въртопи,...)
  ................
  А да вземат калашниците ли , кюранов ??? Като на 1944 година - а съветската армия ще дойде ли ???
  А няма и калашници - на пазара , няма ги и руските агенти - коларов , гошо тарабата , тошо , сталин и т.н. :)

  BIG AL
 16. 16 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#9] от "BIG AL":

  Точно в такива условия Маркс е станал популярен и последователите му са попроменили обществото, така че всичко си е съвсем на място. Метафорите пък абсолютно, най-после прочетох нещо адекватно по темата. Пък твойто "конкретно понятие" - "мафия" - е съвсем в десетката и пасва много точно.

 17. 17 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Накрая, възможно е "народът" просто да се разочарова от този протест, започнал смислено като икономически и завършил БЕЗСЛАВНО като политически...)
  .............
  Кюранов , в едно демократично общество , към което се стремим , протестите са ПОСТОЯНО явление ..Има си пикове и спадове и т.н., съобразно проблемите на това общество :)
  Политическивт протест , срещу МАФИЯТА, ще продължи, кюранов , особено в посткомунистическите страни - и у нас , дори :) Просто милиардерите НЕ са това , което са на запад , а са комунопродукт- от твоите хора..)

  BIG AL
 18. 18 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Протестите показаха едно - в България липсва интелектуален елит, който да прояви чувство за отговорност предлагайки решение и нагърбвайки се с неговото изпълнение. Всички заеха сеирджийски пози. Не разбирам, какво пречи на няколко интелигентни с изграден авторитет мъже и жени, да се съберат, стиковат своите позиции и да се учредят като партия.

 19. 19 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Възможно е "народът" да продължи с метафоричното мислене и да привижда "елита" като "враг". Тогава решението е революция от класически тип, на "колибите срещу дворците". ....
  .................
  Не революция , кюранов ...По- просто е: действаща Съдебна система , борба с мафията , почтени хора- начело на държавата - ЧРЕЗ Избори , кюранов ..Все революции са в главите ви :))

  BIG AL
 20. 20 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  До коментар [#18] от "nikero":
  Малко останаха такива. Няма подкрепа за тях. Избори се печелят с гласовете на чалгарията. Затова и печелят популистки партии, като ГЕРБ и БСП, които се обръщат към чалгаря.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 21. 21 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  И така, метафоричният скок противопоставя икономически "елита, роден от прехода" на "народа, пострадал от прехода". От тази противопоставка можем да заключим, че капитализмът в България наистина е победил! ..
  .......................................................
  "Елитът, кюранов, е РОДЕН в дебрите на ДС- БКП и е неестествен..Нито е умен , нито е делови, нито е предприемачески , а е ..мафиотски :)
  ...............................................
  Той , дори не е роден в прехода - НЯМА нещо , развило се БЕЗ червената мафия ..Няма свободни изобретатели , предприемачи, умни и млади хора - които да прогресират с ИДЕИТЕ си и т.н...
  Имаше и има БАНДИ на любенгоцевци, ДС, БКП креатури- златвеци, тимаджии, герговци , баневци, арабаджиевци, тимаджии, манджуковци и т.н...
  Нали си марксист- изходи от Икономиката ни -"базата" , която е породила '"надстройката ""..:)
  Хахахаааа..
  Кюранов, кой ти даде "докторското" звание и кога ???

  BIG AL
 22. 22 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#20] от "virtual_brain":

  Едва ли е това. От регистрираните за предстоящите избори партии, със свещ да търсиш няма да намериш такава, която да не е само ракета-носител за лидера и. Изключение прави Зелената партия, но те са със специфична насоченост - добре е да присъстват в парламента, но не стават за управляващи. Какво пречеше на Капон и Кунева да се обединят в една партия? Какво попречи на Костов и Нейнска да учредят обща формация? Личните им амбиции.

 23. 23 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  Кюранов, ти беше и си остана перестройчик :)) Като баща си :)
  Успяхте да вкарате България в блатото..за тези 20-тина години ...
  Не ни пробутвай 'теоретически" постановки ..Каламбури..
  Предстои ни борба с МАФИЯТА, вашата , комунистическата ..
  НЕ с капиталистите - както твърдиш ,а с МАФИЯТА :)) А тя е днешният капиталист в нещастна България :)
  На този етап , сме .
  .Поне по- умната част от гражданите ...

  BIG AL
 24. 24 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  До коментар [#22] от "nikero":
  Ами според мен зелените ще са голямата изненада на изборите. Едни от малкото, които се обръщат към интелигентния и мислещия човек. Единствените които ясно заявиха, че мафиотският картел ТИМ е злото и с него трябва да се води борба, а не затова, нашите или вашите хора да обслужват мафията.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 25. 25 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#11] от "Decadente":

  Не бих казал че не харесвам маркс/но да не забравяме че и той е евреин/ по скоро не харесвам изпълнителите на идеите му като сталин например по същата причина не харесвам и хитлер с една дума не харесвам тираните...бях безразличен към герб докато не показаха истинската си съшност ненависта към инако мислието точно това ги доближава до комунизма и фашизма ...точно за това сега съм им един от многото им противници...като прибавим към това и липсата на икономическа политика...това прави герб аутсайдери и политически трупове,ако не на тези избори то в най близко бъдеще.

 26. 26 Профил на brancusi
  brancusi
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До автора: неясно, овъртяно и грешно.
  "Лошото е, че наистина направихме демократично управление – но неефективно, корумпирано и слабо." Това е абсолютно грешен извод, грешно изречение, грешка отвсякъде: Управлението през последните 23-24 години, въобщще не е демократично, ама никак. Криминалния преход не е неефективно, корумпирано и слабо, НО ДЕМОКРАТИЧНО управление. Това е друго нещо, което няма да определям тук.

  Но Вие като "Доктор по философия, завършил "СУ "Св. Климент Охридски". Програмен директор в ....." НЯМАТЕ ПРАВО НА ТАКИВА ГРЕШКИ. Даже ще си позволя да каже, че ги правите умишлено....

 27. 27 Профил на lyubos
  lyubos
  Рейтинг: 367 Весело

  Покорно благодарим на другаря Кюранов, самоукия политолог-социолог, че ни е осветлил за метафоричните измерения на хаоса в душите на нас, протестиращите. По-добре да да продължава да си чете Маркс и да медитира върху класовата борба, отколкото да се напиня да вниква в демокрацията. Не може, другарю!!!!! Тази материя не е за болшевики!

  http://stefanovl.wordpress.com/

 28. 28 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  Нещата са прости - докато има безработица ще е така. Когато работоспособните емигрират към Западна Европа работодателите ще клекнат или ще фалират.

  Смачкването на чорбаджийте - изедници ще се постигне чрез отваряне на трудовия пазар в ЕС след по малко от година.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 29. 29 Профил на Damyan Ganchev
  Damyan Ganchev
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#3] от "dobrich":

  и на мен това най-много ми хареса.

 30. 30 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Която и партия да спечели изборите,няма да се задържи на власт повече от 3-4 месеца. Всеки опит дори за минимална корекция на цените на каквото и да било,ще изкара хората по улиците много по - масово от пролетта. Дълбоко се съмнявам че някой ще се осмели да яхне и този протест. Просто ще има доста счупени глави,ако не и нещо повече. Просто няма повече място за отстъпление. Неуважаеми господа долнокачествени политици и първокласни крадци,пазете се от гнева на търпеливите.

 31. 31 Профил на nsu16354744
  nsu16354744
  Рейтинг: 411 Весело

  [quote#25:"l1"]Не бих казал че не харесвам маркс/но да не забравяме че и той е евреин/ по скоро не харесвам изпълнителите на идеите му

  като Сталин например по
  същата причина не харесвам и Хитлер с

  една дума не харесвам тираните...бях безразличен към герб докато не показаха истинската си съшност ненависта към инако мислието точно това ги доближава до комунизма и фашизма ...точно за това сега съм им един от многото им противници...като [/quote]

  Разбирам....
  .ето че започваме да показваме сходимост на възгледите...а това е добре

  Във диалектически план Хитлер и Сталин са екстремисти - техните идеологии са в екстремума на "Махалото"

  Отрежи ектремума и виж какво остава -

  това са хората в Центъра , хората със здрав разум ,
  хората които НЕ слушат обещания в бъдеще време а
  Гледат живота в настоящето
  --------
  хората не се делят на евреи и нам кви си други , хората са умни и Разумни.......
  в зависимост от глаголното време , в което живеят
  БГ сме умни..и затова през послединте 70 год живеем в бъдеще време - верваме на обещания


  сега разбираш ли защо мразиш евреите ?.........
  те живеят СЕГА !

 32. 32 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Свеждането на осановните проблеми на обществото ни до протовопоставяне на пролетариат срещу капиталисти е отживелица от средата на XIX в. Авторът трябва да си припомни, че живеем в ерата на информационните технологии. Вярно, че доста хора са се маргинализирали по време на прехода, но до голяма степен вината си е у самите тях. Вместо да изливат душевната си помия върху цялото общество, първо трябва да извървят собствената си част от пътя до професионална и личностна реализация, и чак после да предявяват още претенции.

 33. 33 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 818 Неутрално

  –" Възможно е "народът" да продължи с метафоричното мислене и да привижда "елита" като "враг". Тогава решението е революция от класически тип, на "колибите срещу дворците". Такъв път, освен че днес е теоретично несъстоятелен и в реалното ни обкръжение обречен на провал (метефоричното мислене е лоша основа за практически действия!), – е и изключително малко вероятен. Затова не заслужава повече внимание".
  Точно това се случи и ще продължи да се случва. Война на колибите срещу дворците. Както по времето на Кромуел ще се намери кой да поведе масите. Със сигурност ще продължим да даваме жертви, докато нов, български Кромуел не накаже жестоко управниците. Така ще стане, че новите управляващи, ще треперят, преди да предпиемат каквото и да било. Болшевишката революция навремето така е ужасила управниците в Западния свят, че мигновено са променили условията за живот в държавите си дори до изродената степен на фашизма. Иначе класи у нас няма: нямаме работници, защото няма индустрия; нямаме селяни, защото селското стопанство се владее от едрите земевладелци тип чокои- латифундиери; нямаме капиталисти, а далавераджии, крадци, мафиоти и мошенници. Капиталистите създадени в условията на производството са истинките герои на труда. Те милеят за производството, за всичко ще е плод на човешкия труд. У нас процъфтява търговията с наркотици, хазарта и лихварството. Народът ни загива в най- тежката демографска криза откак свят светува, по страшна от чувните епидемии на средновековието. Броят на българските Гаврошовци непрекъснато расте и макар огънят да е утихнал временно, скоро ще се разгори с нова унищожителна сила, ако новите управници мислят да я карат по старому.

 34. 34 Профил на roooster
  roooster
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Полуграмотно бръщолевене - защо го публикувате? Когато "интуициите се превърнат в понятия", тогава ще цъфнат и налъмите!!!

 35. 35 Профил на fribble
  fribble
  Рейтинг: 411 Неутрално

  "Вследствие на тази слабост и пазарът не работи като свободен пазар, защото няма държава, която да наложи спазване на пазарните правила: нашите организарани престъпници и корумпирани чиновници се оказаха по-ефективни от демократичната ни държава."

  Е коя част от държавната система е най-вече важно да работи добре в този случай? Разбира се, съдебната система (или власт, както се нарича). Така че силна държава ще има, само ако има независима от политиците съдебна система. Изборът на управлвнието и трябва да е по друг начин, без участие на политици. Политиците трябва да се притесняват от независимоста й, ако искаме нещата да си дойдат на мястото.

 36. 36 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Протестират, но не знаят за какво. Не са им го обяснили смислено или са им го обяснили на руски. Затова сега някой трябва да измисля метафори и други подобни дрънканици.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK