Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Надежда Чипева, КапиталПосланикът на Великобритания в София Джонатан Алън сподели след една година на поста "интересни, а не дипломатични" размисли относно това къде се намира в момента България, в какво греши и къде е потенциалът й за развитие.
Това стана в реч на събитие организирано от Атлантическия клуб в България, а текстът (във варианта му преди изказването - бел.ред.) бе разпространен на 11 април на сайта на посолството.
Предлагаме ви изказването на посланик Алън с акценти в него, поставени от редакцията на "Дневник":


"Разказват, че когато Господ разпределял земните територии, на които на народите по света да си устроят държавите, българите, с характерната си скромност, се наредили най-отзад на опашката. Докато да стигнат до Господ, Земята вече била разпределена. Затова Господ им отредил късче от рая.


Подобно на мнозина, посетили България, бях запленен от страната и от народа й. В това отношение далеч не съм единственият. 15 000 от моите сънародници притежават къщи в България, а 300 000 посещават страната всяка година. Британските компании, които са се установили тук, са изненадани и очаровани от квалификацията, находчивостта и отдадеността на българския си персонал. Не напразно Бисмарк е окачествил българите като "прусаците на Балканите".
Едно от най-трайните и смайващи впечатления от българите са силните лични връзки между семействата и приятелите. Завиждам на тези дълбоки връзки и ми е драго, че едно пловдивско семейство осинови (почти буквално) мен, съпругата ми и дъщеричката ни. То ни дари с искрена обич, близост, вярност, гордост… (наред с това и с непрекъснат поток от кашони с луканки, печени чушки и туршии, с лютеница, с домашна ракия и вино). Надявам се, че семейството ми да се развива като истинско българско семейство!


Но положителното мнение за България, което споделям със своите сънародници, май невинаги се споделя от самите българи.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Надежда Чипева


Не бях прекарал дълго в България - всъщност все още изучавах българския език, окръжен от своята българска фамилия от Пловдив, когато за първи път осъзнах съществуването на един ключов елемент от българската психика.


"Всички обобщения са опасни", предупреждава ни Александър Дюма, след което добавя замислено, "Включително това". Затова, моля ви, разберете ме добре: не твърдя, че всички българи са еднакви. Но в интерес на необходимостта да бъда интересен, а не дипломатичен, позволете ми известни обобщения.


Този ключов елемент от психиката на българина може да се характеризира като отрицателно отношение към положението в България и цинизъм спрямо начина, в който нещата стават в страната, съчетан с пламенен идеализъм към живота навсякъде другаде. Стига се до порочен кръг – ако хората са убедени не само, че България се намира някъде под средното равнище, но и че всичко друго навсякъде другаде е над средното равнище, пропастта се задълбочава.


Нека илюстрирам мисълта си с нещо, случило се в собственото ми посолство. Колега от търговската секция се оплакваше от един търг, от който се интересуваха британски компании. "Пълен абсурд – пенеше се той – условията на търга са формулирани толкова негъвкаво, че изключват участието на всяка сериозна компания с международен опит. Всичко е нагласено така, че да спечели определена компания. Така стават нещата в България."


Следователно следващия път, в който се срещнах с министъра, аз невинно го попитах докъде е стигнал търгът. "Пълен абсурд – отвърна министърът - условията на търга са формулирани толкова негъвкаво, че не позволяват участието на никоя сериозна компания с международен опит. Ако ще се развиваме, необходим ни е по-широк опит. Анулирах търга и сега ще започнем от начало".


Проблемът е, че този песимизъм и този цинизъм са заразителни. Политици, средства за масово осведомяване, неправителствени организации, "тинк-танкове", всички те преувеличават и пресилват. Това отношение се отразява и на чуждите дипломати и на съответните им правителства. То се превръща в характеристика за страната, която хората чуват и преразказват. Става дори екзистенциален въпрос: не е достатъчно да се окачестви дадено действие като некомпетентно, то непременно трябва да е и корумпирано. Всеки нов мол априорно се приема като перачница за пари, предположение, което се цитира като Закон Божи. Нещо по-лошо, такова предположение се използва и като извинение за бездействие. "Какъв е смисълът да се опитваш да предприемаш каквото и да било?" – въздишат и българи, и чужденци. Хората абдикират от отговорностите си, свивайки рамене. Очакват някой друг да направи нещо по въпроса. Поради това предпочитат, образно казано, да паркират на тротоара, вместо да търсят място за паркиране, което не им пречи по-късно да се жалват, че тротоарните плочи са изпочупени.


Поради това откривам, че си задавам следните два въпроса:


- Колко лошо вървят всъщност нещата в страната и дали положението се подобрява, или влошава?
- Може ли да се направи нещо, и ако да - какво?


Което ме връща към заглавието на беседата ми. Искам да докажа, че на България трябва да се гледа оптимистично и да настоявам за действие на всички равнища – обществени и правителствени – за осигуряване на по-добро бъдеще.


Колко са зле нещата тук и подобряват ли се, или се влошават?


През тази зима, която по българските стандарти беше мека, станахме свидетели на сериозни и продължителни улични протести, които нямат подобни през последните години.


Поводът беше високата цена на тока, но по-късно протестите започнаха да отразяват същинските причини: корупция, власт на монополите и в крайна сметка – разочарование от политическия елит. Хората се гневят на високите цени и ниските доходи, и в отчаянието си твърдят, че положението никога няма да се оправи.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Reuters


Съществува ли следователно надежда?


Важно е положението да се анализира не само в абсолютни, но и в относителни стойности. От икономическа гледна точка тенденциите са низходящи в по-голямата част от Европа, прирастът е или нисък, или изобщо няма приръст. В много от държавите в периферията на Еврозоната икономиките са в шок, безработицата расте стремглаво, стандартът на живота запада (вярно, от по-високо равнище от този в България). В собствената ми страна нарастването на работната заплата изостана много от равнището на инфлацията и покупателната стойност намаля. Един от добрите ми приятели, командващ военен взвод, се принудил да уведоми войниците си, че може да се наложи да уволнят всеки трети от тях. Във Великобритания общественият сектор падна до най ниското равнище от 1999 г. насам и предвижданията са за нисък ръст през следващите няколко години. Вече беше съобщено, че в публичните бюджети ще се наложат нови съкращения и че несъмнено ще има съкращения на работни места.


България се води най-бедната държава в Европейския съюз. Не такива бяха очакванията, макар че е по-добре да си най-бедната държава-членка в клуба на богатите, отколкото обратното. Но тенденцията е възходяща. През 2000 г. в България брутният национален доход на глава от населението възлизаше на 28% от средния за ЕС; през 2011 г. беше 46%.


С развитието на икономическата краза стана ясно, че през годините на бума законите на икономиката не са се преформулирали, а чисто и просто са се спотайвали в някоя тъмна уличка, в очакване балонът да се спука. Европа, и по-специално Великобритания, постави макроикономическата стабилност в центъра на политиката, с която отговори на предизвикателството. Това стана новото мерило за постижения и оценка. През тази призма България се схваща като образцова държава. България може да е най-бедната държава-членка на ЕС, но е в първата тройка по отношение на дефицита, публичния дълг спрямо брутния вътрешен продукт и съотношенията в банковите капитализации. Както и много други от източните държави - членки на ЕС, България се развива със скорост, двойно по-голяма от скоростта в общата тенденция на ЕС.


В другите, неикономически аспекти картината също е смесена.


Българите говорят за широкоразпространена корупция в цялото общество и България си остава страна с висок корупционен риск. Не сме свидетели на дела с висок профил, заведени срещу отделни личности. Но схващането е, че степента на корупция в бизнеса е слязла на най-ниска точка от последните 12 години насам. Британските инвеститори почти неизменно ни осведомяват, че никой не иска от тях да плащат подкупи, макар да твърдят, че в миналото са имали такива случаи. Тъй като по-голямата част от икономическите отрасли са свързани чрез интернет с Националната агенция по приходите, крещящи случаи на неплащане на данъци се срещат все по-рядко.


Чуждестранните компании и правителства следят с голяма тревога наложилите се практики в областта на поръчките (а има определени области, в които ни е ясно, че просто няма смисъл да се участва в търгове), но след спирането на европейските фондове през 2008 г. настъпилото подобрение е осезаемо. Процентът на грешка е под 2% (в сравнение с цифрата за целия ЕС, която е 4%). Положението с поръчките, включващи европейски фондове, е значително по-добро от положението при обикновените поръчки, нещо, което би трябвало да доведе до подобряване на общите процеси, с намаляване на ефекта от лошите практики.


В съдебната система все още може да се очаква подобрение в работата на Висшия съдебен съвет, особено след последните тревожни съобщения, според които съдилищата забраняват независимите проверки на разпределението на делата. Миналата година се оказа, че една високопоставена съдийка, г-жа Марковска, е станала обект на сериозни обвинения във връзка с оценката на нейната лоялност и почтеност, които не са били проверени както трябва. Но в крайна сметка българските институции обединиха усилията си, за да предотвратят назначаването й за съдия в Конституционния съд. Следващата кандидатка също беше заставена да оттегли кандидатурата си, след публична информация за нейни дела. Ако се оповести ясно и високо, че онези, които още имат какво да крият, не трябва да припарват до високите етажи на съдебната система, това ще бъде положителна стъпка. Разбира се, още по-добре би било такива случаи да изчезнат напълно. И разследването да се води открито.


Така че моето заключение е следното: бързо нарастващата цена на живота оказва пропорционално по-лошо влияние в България, отколкото в други държави, поради ниските доходи, особено за хората, които живеят с минимална заплата или пенсия. От друга страна обаче с голяма степен на положителност може да се направи извод, че има насърчителни доказателства за положително развитие. Възможно е в определен момент еврозоната да се върне към стадия на развитие – подобно на Великобритания, България е силно засегната, поради това, че главният й експортен пазар минава през цикъла на рецесията. Но относителното положение в България се подобрява и тенденциите водят в правилната посока.


И когато растежът се възобнови, отправната точка на България – почти никакъв дълг и дефицит – ще бъде завиден трамплин. Попитайте Гърция. Попитайте Кипър.


Същото важи и за неикономическото положение. Последователните доклади на Европейската комисия сочат постепенно подобрение. Разбира се, то трябва да бъде по-бързо, по-задълбочено и по-осезаемо.


Но бих казал, че България е на прав път. Може все още да са останали някои пробойни, достатъчно големи, за да мине и камион през тях. Може тепърва да ни предстоят пътни ремонти, които да траят прекалено дълго. Може понякога да се загубим по пътя и да се върнем няколко километра назад. Но, за да приключа с тая мъчително сложна метафора: посоката на пътуването ни е правилна. Сега се поставя въпросът с каква скорост пътуваме.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Reuters


Може ли да се направи нещо и ако да - какво?


Бих искал да предложа на вниманието ви няколко наблюдения от първата си година на този пост, които ме водят до заключението, че е възможно съществуването на положителен дневен ред за промяна. Ще го сторя с известно притеснение, тъй като ми е ясно, че никой няма желание да слуша нравоученията на надути чужденци.


Но споделям тези свои наблюдения като жител на България, който изключително много обича и страната, и хората й. Като човек, който всяка сутрин се събужда с убеждението, че и страната, и хората й са в състояние да направят нещо, всеки по свой собствен начин, за са се превърне светът в по-добро място. От собствената си страна съм донесъл огромен опит за недостатъци, от които сме си извлекли поуки. Както често казвам на българските си приятели, "навремето и ние сме правили много грешки – искаме да споделим с вас на какво са ни научили те, за да не трябва и вие да повтаряте тези грешки".


Надявам се, че ще приемете коментарите ми в същия положителен дух, в който съм ги формулирал.


Забранете думите "малка държава"


По население България е 16-ата най-голяма държава в Европейския съюз. Тя разполага със същия брой европейски гласоподаватели като Австрия и Швеция. България би била важна част от всякакъв съюз в Брюксел.


Така че, ако сте част от управленческите структури, или сте представител на правителството тук, в България, безпрекословно трябва да ви се забрани да описвате държавата си като малка. Защото не е малка.


Боя се, че заради тази си нагласа България губи. Австрия и Швеция не отиват на преговори в рамките на ЕС с очакването, че някой друг трябва да направи нещо за тях; те очакват да постигнат онова, което искат. Те създават съюзите си на ранен етап и са тактически гъвкави, за да могат да си осигурят максимален брой привърженици за договореностите, които са си набелязали. Изразът "ние сме малка държава" позволява да се задълбочи схващането, че за България нещата само се случват и че в преговорите България не трябва да очаква да получи, каквото иска. Подобна нагласа не насърчава чувството за отговорност, необходимостта да се заеме позиция и да се работи така, че България да получи каквото иска. Преуспелите държави съгласуват стратегията си в столиците си и оставят тактиката на дипломатическите си представителства в Брюксел, а не очакват да им се дава разрешение за всяка точка от преговорите "от къщи", от различните национални министерства. Докато такова разрешение пристигне, край с вас: преговорите са минали покрай вас, както речните води обтичат скалата.


България е държава от Европейския съюз, която е средна по размер, и възможностите й за гласуване отговарят на този размер; сега е необходимо България да стане среден играч в Брюксел.


Поставете България в центъра на картата


Като сме тръгнали да забраняваме, можем ли да се споразумеем да забраним на конференции и в официални документи да се показват географски карти, които поставят Швейцария в центъра, а България – чак долу вдясно? Това не ни помага изобщо. Нека вместо това да поставим България в центъра на нашата географска карта. Тогава ще осъзнаем геостратегическия потенциал на нашата страна, свързана чрез Балканите с Централна и Източна Европа; с великата европейска артерия – Дунав; нагоре през Румъния и Украйна, та чак до Русия; през Турция и по море до Централна Азия и Близкия изток; на юг и на запад – с Гърция, Италия и Западните Балкани.


България може да се схваща или като периферна на всичко държава, или като държава - център на всичко: разликата е точно толкова психическо състояние, колкото и географска реалност.


Преди икономическия срив, народите и държавите гледаха на обединението БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) като на куриоз. Днес повечето от развитите държави в света са вкопчени в мъртва хватка, ухажват тези държави заради техните ключови оформящи се пазари и се борят да изнасят в тези пазари.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Reuters


Най-големият пазар, който се оформя в съседство с Великобритания, е Турция. През 2011 г. нейният брутен вътрешен продукт възлизаше на 1.3 трилиона щатски долара, с растеж 8.5%. Тя е мост между Европа и Азия и строи магистрали и високоскоростни железопътни линии за Централна Азия и Близкия изток. Моят министър-председател и моят министър на външните работи са обхванати от възторг, дори от благоговение пред потенциала на Турция и високопоставени правителствени представители правят редовни посещение в тази страна и приемат ответни посещения. Имаме правителствена стратегия за развитие на взаимните търговски отношения, които се наблюдават от министър-председателя, и в които неотменна част са бизнесът и частният сектор.


Естествено, българите знаят всичко за своята съседка и България разполага с огромно предимство в сравнение с останалата част от Европа. Вие сте неоспорваният път към пазара между Западна Европа и Турция. Повече от 10% от българските граждани растат с турски език като първи език.


Българите и турците развиват силен стокообмен. Ясни са причините, поради които през последните няколко години ударението беше преместено от Гърция върху Турция. Но този процес изглежда по-скоро управляван от рецесията и осъществяван на неофициално равнище, а не е официална политика. Усилено търся в политическите речи, стратегическите документи и бизнес съвещанията свидетелства, че България възнамерява да използва своите предимства. Трудно ги откривам. От своите разговори с високопоставени политици разбирам, че Турция продължава да заема едно от последните места в списъка ви, нещо като допълнително съображение, че големият съсед не бива да се пренебрегва.


Разбираемо е, че отношенията на България с Турция са неизменно обагрени от общата история на двете държави, особено от отоманската имперска окупация в миналото. Моят колега Исмаил Армаз, турският посланик, убедително обяснява как тази част от българската история е била използвана в периода на комунистическото управление, за да задълбочи още повече напрежението между НАТО и Варшавския договор. Не може да не се има пред вид и фактът, че много българи са твърде наясно какво е ставало през петстотинте години окупация.


Затова понякога си задавам въпроса дали правителствата и политиците не предпочитат умерен подход към Турция, а не потенциално разгаряне на страстите сред електората. Защото, ако Великобритания имаше предимствата, с които разполага България, щеше да ги оповестява при всеки удобен случай. Щеше да говори за петте стратегически транспортни коридора. Щеше да споменава ключовите възможности на двата енергийни коридора. Щеше да напомня за идеалните логистични възможности пред всеки инвеститор от държава, която не е членка на ЕС. Щеше да се говори за входа към Турция и за какво ли още не.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Велко Ангелов


Образованието на ромските деца: икономическият, не етичният аспект


Според изчисленията на Световната банка, 23% от новите постъпления на българската трудова борса са от хора от ромски произход. От тези 23% само един от петима е завършил гимназия. Това означава, че огромен и нарастващ дял от работната сила в България не е в състояние да бъде конкурентоспособен в глобализиращия се свят. Ромите обвиняват мнозинството; мнозинството обвинява ромите.


Не искам да разглеждам етичния аспект на проблема; искам да се занимая с икономическия му аспект.


България се стреми да се превърне в богата държава, с по-високи заплати и по-висок стандарт на живота.Това изключва стратегия, основана на използването на работна ръка, по-евтина от където и да било по света. За да има работната ръка висока цена, са необходими продукция с по-висока стойност и по-високо равнище на уменията. Откъде ще дойдат?


За целта може да се направи избор между няколко вида политики. По-нататъшните образователни реформи несъмнено биха допринесли полза, но не и при положение, че толкова много ученици не завършват образованието си. Един начин да се запълни липсата на умения е вносът на работна ръка, евентуално от Африка или Азия. Другият начин е да се постигне национален компромис (или може би съгласувани местни инициативи), чрез който да се развие пълният потенциал на тази част от българското общество.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Анелия Николова


Съдебната реформа е икономически императив


България има много предимства в надпреварата за привличане на инвестиции: най-ниската данъчна ставка в ЕС (10%); добре образована работна сила; ниска себестойност на труда; усъвършенствуваща се национална инфраструктура, започнала от ниско стъпало.


Един от най-големите недостатъци е неспособността да се действа в съзвучие със закона, бързо и последователно. Делата се протакат прекомерно и няма гаранция, че съдиите ще вземат логични и съгласувани решения, дори когато казусите са поне на пръв поглед ясни. Процедурните кодекси в България са прекомерно сложни и дори носят риска да възпрепятстват правосъдието.


Естествено е да се постави съдебната реформа в контекста на върховенството на закона, и на политиката: да се реши поне част от някои езотерични и взаимносвързани паяжини от проблеми, които затрудняват работата на съдии, неправителствени организации, политици и по тази причина спъват напредъка. Обикновеният гражданин свива рамене, бизнесменът се тревожи за паричните потоци.


Но има нещо много по-важно от това. Положението лишава България от инвестиции. Прави фирмите й по-малко ефективни. Намалява брутния вътрешен продукт и покупателната способност на всеки гражданин.


Наложително е да се сключи сделка: подобрена физическа съдебна инфраструктура, по-ефикасно и справедливо разпределяне на работното натоварване, по-добро обучение и развитие за магистратите, в замяна на по-високите стандарти, които ще си постави Висшия съдебен съвет, поемайки отговорността да отстрани онези, които не са подходящи за длъжността си. Тази сделка би могла да бъде финансирана с европейски пари и с пропорционално увеличение на съдебните такси при по-скъпите съдебни дела.


Административната реформа е като съдебната реформа – тя страда от пречки пред бизнеса и пречки пред замогването. И по двата проблема трябва да се работи с ентусиазъм и открито и гласно пред цялата делова общност.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Associated Press


Национализация на дневния ред на реформата


Политиците, а и гражданското общество, имат тенденция да посочват исканията на странични лица за реформа като главната причина за осъществяването на тази реформа. "Налага се да приемем законите за отнемане на имуществото, придобито по незаконен път, защото така иска Брюксел" –ето какво се чуваше непрекъснато по това време миналата година. Според мен това е неоснователна причина за приемане на подобни закони.


По-сериозната причина, която би предала и послание на обществото, би била, че понеже такива закони са доказали ползата си в много държави (включително в моята) като най-резултатното средство за борба с организираната престъпност, те се подкрепят убедително от правоприлагащите органи и всяват страх у престъпниците. Поради това приемането им обслужва най-добрите интереси на България.


Боя се, че цитирайки непрекъснато външни изисквания като причина за реформите, рискувате да предадете целия процес на реформата в България в ръцете на странични фактори. На свой ред това води до риска да се обезсилят българите, намалява нуждата хората да поемат сами отговорността.


Вместо това, действеното обединение на различните пластове в българското общество (полиция, следователи, прокурори, съдии, жертви, неправителствени организации, академични среди) с цел да се формулират проблемите и нуждите на България, изработването и изпълнението на план за действие, поканата към уважавани структури и към държави, заедно с Европейската комисия, да извършат оценка и да помагат, би създало мощно чувство за притежание.


Българите биха решавали проблемите за доброто на България не защото някой друг смята това за важно. Така би се стигнало по-бързо до успех и до изпълнение на изискванията за управление на потребителската стойност.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Надежда Чипева


Овластяване на правителствения център


Откак съм пристигнал в България, непрекъснато чувам за централизацията на вземането на решения в България. Но ми се струва, че властта е разпръсната. Много зависи от добрата воля и способностите на отделните общини и кметове да действат. Прекалено се осланяте на законодателството като основа за действие. Министерствата се бавят неимоверно, докато се споразумеят каква политика да възприемат или да не възприемат.


Повярвайте ми, по-лесно е да се оповести какво е нужно да се направи, отколкото да се направи: по-лесно е да се видят стратегическите пропуски, отколкото да се запълнят тези пропуски. Дори в собствената ми страна, която има зад себе си години стабилност и добре развита администрация, все още съществуват прекалено много стратегии, които се оповестяват с голям шум и после събират прах в чекмеджетата. Оповестяването на стратегия или решение има стойност само, ако лостът, който натискате, вече е монтиран към цялата машина.


В моята страна имаме Cabinet Office, структура към правителството, чиято задача е да постигне споразумение там, където такова не съществува и да наложи споразумения по жизненоважните интереси на министерствата там, където са нужни. Заседанията, на които се подкрепят общи подходи, премахват се пречки и се решават проблеми, протичат на различни равнища, от официални представители до заместник-министри, та чак до самото правителство. Ако някое от ведомствата не изпълни решеното, се правят все по-напрегнати заседания, докато най-сетни самият министър-председател се обажда на съответния министър. Следва или доста неприятен телефонен разговор, или среща, на която, вярвайте ми, не се сервира кафе с бисквити.


Питам се дали и при вас няма да се намери място за такъв стратегически център, в който да се стига до консенсус и който систематично да следи за изпълнението на действията, по които има споразумение, на всяко правителствено равнище, включително на органите за местно самоуправление. Може би това място ще се намери в Министерския съвет?


В очите на един външен наблюдател рискът да не се случи е по-голям, отколкото рискът от съсредоточаването на властта в центъра.


Прозрачността изисква нещо повече от прозорец


На български думата за прозрачност е тясно свързана с думата прозoрец. Но прозрачността не е само прозорец, през който наблюдаваме сцена, разигравана отвън пред публика.


За да докаже същинското си значение, думата трябва да е остойностена чрез всичко, което прави държавата. Увереността, че действията са под контрол и че отговорността съществува, гарантира по-силно, по-здраво правителство, по-добра политика и по-добро осъществяване на тази политика.


Означава също изработване на ясни стандарти за обществените услуги и открит отчет върху работата по изпълнение на стандартите, участие в тяхното изработване и изпълнение от страна на онези, които ги прилагат. Означава регулатори, които работят открито в интерес на гражданите и потребителите.


Означава извънредно високи стандарти при декларирането на личния интерес от страна на онези, които са на власт, на използваното гостоприемство, на получените подаръци, и пълна честност по отношение на правителствените разходи.


Означава плуралистични и независими средства за масово осведомяване, които вършат разследващата си работа от името на гражданите.


Прозрачността означава също открито да се изправиш срещу проблемите в обществото и да използваш информацията за промяна в нагласите и поведенията. В САЩ една неправителствена организация всяка година отбелязва "Ден на освобождението от данъците". На този ден средният гражданин номинално престава да плаща данъци и отнася у дома си 100% от припечеленото. Тази година денят ще се чества на 18 април.


Питам се дали в България можем да въведем "Ден, свободен от корупция"? Всяка година на този ден бихме отбелязвали случаи, в които БВП се "облага с данък" за корупция, все едно дали в големи размери (чрез например злоупотреби, фалшифицирани търгове или неограничено монополистично поведение) или на личностно равнище. Това ще даде възможност страната свободно да започне да припечелва, но вече за себе си.


Прозрачността означава овластяване на български народ и доверие в него. Веднаж постигната, процесът е почти необратим. Пред правителство, което работи открито, се разкриват невероятни възможности.


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Цветелина Белутова


Насърчете личната отговорност: "Граждани, съединявайте се"!


В настоящата година отбелязваме с голяма гордост седемдесетата годишнина от времето, в което българското политическо и гражданско общество, гражданите на България, спасиха своето еврейско население по време на Втората световна война – уникално историческо събитие.


Започнах беседата си, споменавайки дълбоките лични отношения, които свързват хората в България. Многократно съм виждал примери на българи, които биха направили почти всичко за хората от своя тесен кръг: семейства и приятели.


Силните общества и общности се облягат на готовността да се действа в интерес на по-широки кръгове, на хора, които не познаваме и не сме срещали.


Ако не внимаваме, точно нашите тесни връзки, които поддържат личните ни отношения, биха могли да се откроят от онези извън нашия кръг, онези "на другите".


"Най-големият проблем у нас са хората, които паркират по тротоарите, като чупят плочниците и карат децата и старците да вървят по платното", каза един от моите приятели пет минути, преди сам да паркира на тротоара. Когато го предизвиках, той сви рамене: "Ами, всички го правят".


Тъй като знаеше или смяташе, че всички други го правят, той се считаше освободен от лична отговорност; от вина. И вярно е, че ако беше паркирал на частния паркинг и беше платил два лева, щяха да го сметнат за глупак.


Огромното мнозинство от хората са честни и справедливи. Отнемете им възможността да се извиняват с това, че "всеки го прави", накарайте ги да осъзнаят кое е право и кое – криво и в по-голямата си част те ще се държат добре и ще работят за доброто на по-широка общност.


Очевидно част от решението е да се налага изпълнението на правилата и да се въздава справедливост. Но огромната възможност я създават гражданите, които формират неформални организации и движения и решително продължават кампаниите си. Подобни малки групи са в състояние да променят положението, характеризирано от големи проблеми. Няколко хиляди души – гласоподаватели – се подписват под петиция, настояваща за действие; медиите се заинтересуват и идват с телевизионна иницитива и съвсем скоро местният кмет или община започват да обръщат внимание на инициативата. Подхранвайте този интерес, развийте го в истинска кампания, дръжте политиците и администрацията отговорни за изпълнение на обещанията си и резултатите ще си проличат и на национално равнище.


Вижте резултатите от протестните движения във връзка с националните политики: всеки партиен ръководител, с когото съм разговарял напоследък, казва едно и също: "България вече няма да бъде същата". Протестното движение оказа огромно влияние върху политиката – ще се задържи ли инерцията?


"Туитвам - следователно съществувам".


Правителствата все по-силно се влияят от социалните медии – в Индия например съществува вдъхновяващо гражданско движение, чиято уеб страница е ipaidabribe.com (дадохподкуп.сom). Там хората разказват личните си истории и едновременно се разтоварват, изобличавайки човека, поискал подкуп, и черпят от другите смелост в бъдеще да се съпротивляват. Дали и тук не би могло да стане нещо подобно?


Британският посланик: Не бъдете песимисти, поставете България в центъра на картата

© Надежда Чипева


Нека да приключа бележките си с оптимизъм.


Във всичко, което казах до тук, се очертават няколко теми.


Вярвам, че България е на прав път, и че когато растежът се възобнови, България ще разполага със завидна платформа от нисък дълг и дефицит, но има неща, които могат да помогнат етапите към този момент да се изминат по-бързо.


Вярвам, че когато се обединят, гражданите са силни; ако останат единни и решени и следват целта си, ще могат да променят положението към по-добро.


Вярвам, че трудности като образованието на ромите и съдебната реформа могат да доведат до осезаемо развитие в икономиката и в бизнеса, ако се схващат и решават по различен начин.


Вярвам, че прозрачността е повече от прозорец. Тя е ценност, която подплатява целия обществен живот. Засилената прозрачност може да даде като резултат по-силно правителство и по-добра политика. Тя може да проправи пътя на гражданите към действие и поемане на отговорност.


Вярвам също, че е необходимо ние всички да се преборим с риска хората да не поемат лична и колективна отговорност. Дали убеждението, че нещата са много зле и нищо не може да ги промени, или убеждението, че България е малка страна, от която нищо не зависи; или убеждението, че реформата трябва да дойде отвън, а не отвътре; или който и да било от другите фактори, които споменах, необходимо ни е да се опълчим срещу схващането, че нищо не може да се направи.


Така разсъждава песимистът.


А оптимистът вярва, че нещата ще се оправят и че хората могат да изиграят своята роля в подобряването на положението. Оптимистът е решен да действа и убеждава и другите да действат. Трябва ясно да определим кои са проблемите, чието разрешаване е належащо и същевременно не трябва да загърбваме многобройните причини, които ни карат да се гордеем.


Последното ми заключение е, че трябва да вярваме в онова, което е най-добро за България и в българския народ. Трябва да поставим България в центъра на своята карта."


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на snowball
  snowball
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Объркал си се Джони, ние вече не сме песимисти. След вчерашните избори сме вече фаталисти ...

 2. 2 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Разказват, че когато Господ разпределял ... акъла, пак били най- отзад и нищо не било останало

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 3. 3 Профил на dobrev111
  dobrev111
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Доста добър разрез от всяка гледна точка, и то от един чужденец.
  Още някой и друг детайл и картинката е пълна.
  Свършва с оптимизъм, дано се зададе този оптимизъм най-сетне.

 4. 4 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1312 Неутрално
 5. 5 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Предлагам ефективно осиновяване от семейството в Пловдив и моментално издигане на Н. Пр. Амбасадора за следващ министър-председател на Р. България!
  Ако няма как - бъдещият мин-пред да изчете и вникне в думичките му!

 6. 6 Профил на hinin37
  hinin37
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Джонатан Алън е разсъблякъл и видял всичко от тялото на страната и народа ни....Ех,да баха със зрението му и нашите партийни велможи....Само зрение не стига - трябва и акъл!....Дали ще си направят труда поне да прочетат написаното?.....

 7. 7 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 616 Любопитно

  после пак някои ще кажат, че англичаните ни мразят и никога не ни помагат.

 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Отстрани изглеждаме смешни мърморковци и конспираноици, които обичат да се самооплюват и черногледстват.

  "Но положителното мнение за България, което споделям със своите сънародници, май невинаги се споделя от самите българи. Не бях прекарал дълго в България - всъщност все още изучавах българския език, окръжен от своята българска фамилия от Пловдив, когато за първи път осъзнах съществуването на един ключов елемент от българската психика."

  "Този ключов елемент от психиката на българина може да се характеризира като отрицателно отношение към положението в България и цинизъм спрямо начина, в който нещата стават в страната, съчетан с пламенен идеализъм към живота навсякъде другаде. Стига се до порочен кръг – ако хората са убедени не само, че България се намира някъде под средното равнище, но и че всичко друго навсякъде другаде е над средното равнище, пропастта се задълбочава."

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  А това как не е пропуснато, не знам, май Дневник наистина обърнаха палачинката след материала за прокуратуратя на Петя.

  " Британските инвеститори почти неизменно ни осведомяват, че никой не иска от тях да плащат подкупи, макар да твърдят, че в миналото са имали такива случаи."

  Няма шики-мики.
 10. 10 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Колко умен анализ и колко жалко, че толкова трезвен оптимизъм и видима привързаност към България се изпитва от един чужденец. Той хич не е единствен, много чужденци които са в България говорят като г-н британския посланик.

  Песимизъм и комплекси- премахнем ли ги ще видим не само, че положението не е толкова зле, но и колко и как може да бъде по-добре.

 11. 11 Профил на soldierism
  soldierism
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Аз също вярвам, че нещата ще се оправят и ПОЗДРАВЛЕНИЯ за интервюто с Джонатан Алън!

 12. 12 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Това трябва да се прочете от всеки българин! Хубаво е да прочета собствените си мисли в някоя медия

 13. 13 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2455 Неутрално

  Пич.....българина традиционно играе индивидуално.....за себе си и над него нищо !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 14. 14 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Хаааха..
  „Приближените до някогашните комунисти са си разпределили страната. Те доминират в парламента и в администрацията, вземат най-добрите поръчки, заплашват пресата и са свързани с организираната престъпност. България е най-бедната държава в Европейския съюз, икономиката е в стагнация, към половин милион българи са заминали в чужбина.”
  Това е диагнозата. Два дни преди изборите я постави списание „Шпигел”.

 15. 15 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2140 Неутрално

  "решението е да се налага изпълнението на правилата и да се въздава справедливост. Но огромната възможност я създават гражданите, които формират неформални организации и движения и решително продължават кампаниите си. Подобни малки групи са в състояние да променят положението, характеризирано от големи проблеми."

  Истински приятел на България!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 16. 16 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Действувайте! Ако требе и пряка държавна намеса във всичко, което е всекидневието на българите – ток, вода, банки, храна, телефони, телевизия. Най-вече – за създаване на истинска конкуренция. Иначе остава така. Както пише „Шпигел” – разядена от корупция, превзета от картели. Без значение дали са шведски, марокански, бангладешки. За нула време всякакви реномирани чуждестранни инвеститори стават най-обикновени български комунистически.

 17. 17 Профил на αлферац
  αлферац
  Рейтинг: 616 Весело
 18. 18 Профил на αлферац
  αлферац
  Рейтинг: 616 Неутрално
 19. 19 Профил на Присмехулник
  Присмехулник
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Абе защо един британски посланик познава проблема ни (с главно П) по-добре от собствените ни управници, ерго от самите нас?!

  Това интервю трябва да се разпечата и да се забие с пирон в главата на всеки скапаняк, който някога, ако имаме парламент, ще седи н банките. Наистина, едва ли има какво повече да се каже, но най-важното е, че едно обобщение на политическата и социалната ни действителност може все пак да звучи и позитивно!

  Hang on tightly, let go lightly
 20. 20 Профил на graoveca
  graoveca
  Рейтинг: 395 Неутрално

  за оптимиста - чашата е наполовина пълна
  за песимиста - чашата е наполовина празна
  за българина - няма значение, стига да успее да я вземе той

  И.П. пред бТВ.: ..Както всички знаят, от доста години вече работим заедно с „А за Б“,... може би в момента е най-големият донор в България..
 21. 21 Профил на niko_tin
  niko_tin
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "...отрицателно отношение към положението в България и цинизъм спрямо начина, в който нещата стават в страната, съчетан с пламенен идеализъм към живота навсякъде другаде"
  Да разбираме ли, че докато пропагандната машина на Запада работеше точно за да ни убеди как:
  "Държавна е земята,
  отровени полята,
  замърсена е водата
  и подтисната душата.
  Комунизмът си отива... "

  сега положението се промени и матреала трябва да бъде убеден в обратното, тъй като потокът на миграция не влизаше в сметките?

  "...през годините на бума законите на икономиката не са се преформулирали, а чисто и просто са се спотайвали в някоя тъмна уличка, в очакване балонът да се спука"
  Да разбираме ли че през годините на грабеж на държавите от бившия СИВ, подпомагано от корумпираните им ръководители, членове на БКП, КПСС, ЧКП и тн по време на "бума" никого не го е било грижа за икономика, всички са се надпреварвали да лапат, довеждайки нещата до сегашното им положение - "икономиките са в шок, безработицата расте стремглаво, стандартът на живота запада"

  "Моят министър-председател и моят министър на външните работи са обхванати от възторг, дори от благоговение пред потенциала на Турция и високопоставени правителствени представители правят редовни посещение в тази страна и приемат ответни посещения."
  Да допуснем ли, че високия потенциал който демонстрират Турция и Швеция е поради факта, че те не са членове на ЕС?

  "...съгласуват стратегията си в столиците си и оставят тактиката на дипломатическите си представителства"
  Да си зададем ли въпроса каква (по скоро "какво" е стратегията на България, има ли въобще такава и имат ли представа "дипломатическите ни представителства" какво означава дори думата "тактика"?

  "...непрекъснато чувам за централизацията на вземането на решения в България. Но ми се струва, че властта е разпръсната"
  Разпръсната е, защото сме демокрация. Или това не е добре?

  "Насърчете личната отговорност: "Граждани, съединявайте се"!
  WTF? А защо не: "Пролетарии от всички страни, съединявайте се"!

  "...образователни реформи несъмнено биха допринесли полза, но не и при положение, че толкова много ученици не завършват образованието си. Един начин да се запълни липсата на умения е вносът на работна ръка, евентуално от Африка или Азия"
  Да не се изненадваме, ако мигрантските потоци от разорените от Запада с цел грабеж Африкански и Близкоизточни страни с висока концентрация на ислямски фундаменталисти и терористи бъдат насочени към България под формата на "внос на работна ръка". В противен случай разбира се можем да повярваме и във високите умения и образование на работната ръка от Африка и Азия.

  На мен лично ми стига. Бих могъл да извадя още подтекст от интервюто на г-н посланника, но честно казано се уморих и отвратих.

  Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
 22. 22 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Покрай кампанията за избори , протестите и т.н ми се надуха ушите от хора , които искат да изметат системата и да променят нещата . Време е по-скоро да сме реалисти с оптимистичен поглед напред.Мрънкането го знаем , оплакването също , масово сме изпаднали в емоционална дупка , масово се повтаря че нямало изход , но трябва да знаем че на сцената ние сме актьорите няма да дойде някой ,а ние да седим зад гърба му докато той разреши всичките проблеми от градинката пред блока , до нахалния чиновник .... а като казах чиновник , покрай кампанията за плащане на данъци се случи така ,че пак за проден път се редяхме на опашки , всички пак мрънкаха , но така тихичко като че говореха на себе си и когато ги върнаха понеже било свършило работното време на касата , а охраната се изказа че ако сме били недоволни да сме написали писмо , е какво мислите стана ? ами помрънкаха си и се разотидоха . Докато аз бесен от отношението на чиновниците пуснах официална жалба през е-мейла на общината и дори получих официално извинение и обещание проблема да се отстрани и действително когато на следващия ден отидох пак понеже бях хартисал предния ден нещата бяха оправени и хората работеха дори след 4 часа ,а от арогантността на служителите нямаше и следа. Е толкова ли е трудно ? май има смисъл да се БОРИМ , не да мрънкаме и да стоим безпомощно все едно всички сме инвалиди

 23. 23 Профил на n_kukaleva
  n_kukaleva
  Рейтинг: 578 Неутрално

  Полезно четиво за управници и обикновени хора. Може да бъде добра основа за управленска програма на което и да е правителство! Добре казано - на достъпен и разбираем от всички език, без дипломатически завъртулки!

 24. 24 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  ето един човек допринесъл за Великобрирания у нас повече от колкото всичко останало случило се последните 20 години, това е посланник

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 25. 25 Профил на Водолаз
  Водолаз
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Много сте прав, господине! Аз, като обикновен гражданин, съм Ви много благодарен за този анализ с толкова точни оценки и препоръки. Дано нашите отговорни фактори реагират така, както трябва!

  dragoon
 26. 26 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 627 Неутрално

  По-добре не може да бъде казано.
  Това трябваше да бъде в устата на поне двама политици в предизборната кампания.
  Другари политици прочетете и се засрамете колко сте безидейни да не кажа некадърни.

 27. 27 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#5:"zidane"]Предлагам ефективно осиновяване от семейството в Пловдив и моментално издигане на Н. Пр. Амбасадора за следващ министър-председател на Р. България! [/quote]

  Колко иронично. В самата статия се говори за това как ние трябва да сме уверени в нашето добро бъдеще и как трябва да мислим, че НИЕ можем да се справим. А ето те теб - предлагаш чужденец да ни "оправя", защото не мислиш, че българин може. И ето, че имаш много плюсове на коментара... Един от комплексите, за които въпросният посланик говори. Кофтито е, че това наистина е много разпространено мислене. Във влака ми се случва да чувам неща като "трябва ни един чужденец да ни оправи"...

 28. 28 Профил на Iva Belokapova
  Iva Belokapova
  Рейтинг: 395 Разстроено

  Благодаря за малката доза оптимизъм, днес определено имаше нужда от това

 29. 29 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#1] от "snowball":

  да, и аз това исках да кажа, че той е видял само управление на герб и тука му е направил едно дълго похвално слово, което за съжаление глупавите български избиратели не можаха да си представят преди изборите и не ходиха да гласуват или гласувата за БСП.

  сега ще има възможност и да види защо българите са песимисти, може би защото БСП обира едно 700 000 цигански гласове и така влиза в парламента

 30. 30 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#26] от "gl_avatar":

  пълна нула в аргументираната риторика, става дума за герб. те са добри на лафчета. не е да не съм им го казвала преди, не е и да не са си сами виновни, че не можаха да го осмислят

 31. 31 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 578 Неутрално

  Усилието е впечатляващо - да се напише толкова дълъг смислен и интересен текст изисква компетенции и воля.
  Добронамереността трогва. Явно тя е вдъхновила усилието.
  Благодаря, Ваше превъзходителство.

 32. 32 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Весело

  До коментар [#2] от "Синята шапчица": Разказват, че когато Господ разпределял ... акъла, пак били най- отзад и нищо не било останало.

  Твоят коментар доказва, че това може би наистина е така. Защото синя или червена, шапчицата все пак си е българка, нали?

 33. 33 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Изглежда, че английският посланик не прави разлика между „беден" и „абсолютен наивник". И ги ниже едни врели–некипели, така че докато чете написаното от него, човек се чувства като че ли чете приказки от „Хиляда и една нощ". Също толково хубаво, приятно и красиво и също толкова вярно – но само докато стигнеш до края на приказката и разбереш, че това все пак е само приказка. И то от „Хиляда и една нощ".

  Впрочем, предлагам му да направим трампа: Англия една година да бъде управлявана от български политици, основно от БСП и ДПС, в това число и от Румен Овчаров, а България – от сегашното правителство на Англия. След което английският посланик пак да дойде и да ни напише още една статия на същата тема. След което да сравним двете статии.

 34. 34 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 802 Неутрално

  страхотен анализ, поздравления

 35. 35 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  Ей тоя веднага бих го избрал за премиер, стига да можеше. Каква разлика от "размислите" на Боко или Станишев.

 36. 36 Профил на Demokrat
  Demokrat
  Рейтинг: 886 Гневно


  Когато в Австрия си избраха фашисти за управляващи от ЕС ги бийкотираха и принудиха да предадат властта.

  Когато в Бъгария с фалшификации и манипулация властта попадна в ръцете на руски подлоги - Сергея и Гоце, на МУТРИ и тъпи милиционери, ни се предлага - don´t worry be happy!

  [email protected] off!  Само платени и/или умствено увредени лица могат да пишат в подкрепа на БКП и нейните производни Атака/ДпС/ГЕРБ. Ще дойде ден и... всекиму според заслугите!
 37. 37 Профил на pppat
  pppat
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Най-после някой /даже и чужденец/ да каже нещо добро и аргументирано за България

 38. 38 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2110 Неутрално

  "..."Пълен абсурд – отвърна министърът - условията на търга са формулирани толкова негъвкаво, че не позволяват участието на никоя сериозна компания с международен опит. Ако ще се развиваме, необходим ни е по-широк опит. Анулирах търга и сега ще започнем от начало"."

  Негово прввъзходителство верочтно е бил обект на СРС?!

  I Want To Believe
 39. 39 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Всеобхватен и в много отношения верен анализ. Даже и добронамерен и оптимистичен. Много приятна изненада.
  Дали наистина сме толкова черногледи и хванати в собствените си страхове, предразсъдъци и модели?!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 40. 40 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Мдаа... Без съмнение един умен и ерудиран мъж. А ако знаете пък ние какви им изпращаме за посланици! Дълбоко се съмнявам, че и един от десет наши посланици могат да напишат и бегло подобие на този анализ.

  Жизнь или Life - избор има.
 41. 41 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 619 Неутрално

  До коментар [#33] от "glog":

  Абе то аз от много време предлагам да се договорим с някоя европейска държава техният парламент да заседава веднъж седмично по наши проблеми и да си плащаме за отделеното време. Абсолютно сигурен съм, че резултатите ще бъдат повече от впечатляващи, а парите много по-малко от сегашната издръжка на родните тюфлеци.

  Жизнь или Life - избор има.
 42. 42 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Този човек бих искал да го познавам лично за да мога да му кажа колко го уважавам.
  И доколкото си спомням това интервю не е единственото с което ми е направил впечаление на изключително обективен и добронамерен страничен за България наблюдател.

 43. 43 Профил на anastas_kar
  anastas_kar
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Блестящ анализ на чужденец ! Кои от нашите водещи политици
  имат потенциала да посочат по подобен начин истината за страната ни ? Чуваме само общи приказки !
  Всеки политик и журналистите говорят за " малка държава".Преди говорехме за " Великия Съветски съюз" и "малка
  България". Докога ?Така не се говори в Дания, Холандия,Хърватия..." Малки" са ни политиците, които избираме.

 44. 44 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Като "център на картата", България е очевидна "тапа" по пътя на исляма към Континента . Според Ройтерс, тя трябва да бъде пробита и това се случва "отвътре".
  Вече сме в окото на геополитическото "торнадо"...

 45. 45 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1969 Неутрално

  Благодаря господин посланик, от сърце благодаря! Наистина се нуждаем от няколко добри думи които да ни подкрепят в тези трудни дни. Особено ценни са когато са казани от чужденец който вижда нещата отвън и има по-широка база за сравнение.

  Едно качество на народът ни с което много се гордея е гостоприемството му и че е готов от сърце да сподели всичко което има със своите приятели. Благодаря че сте го забелязали, направо ме трогнахте с това.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 46. 46 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#43] от "anastas_kar":
  Анализът на НП за България е само "оптимистично" изложение на тезата на Волен Сидеров...

 47. 47 Профил на allall
  allall
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#41] от "Дразнител":

  Ама аз от колко време обяснявам колко неподкупни и прецизни са финландците, да ги каниме вече.

 48. 48 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#45] от "Fred":
  Драги Колега,
  Когато четем "външно" мнение, без излишни "чувства" трябва да го "чупим", през актуалната ни, вътрешна Политическа практика.
  Иначе и без да го сверяваме "нея ", полза няма. Става като "добре дошло и си заминало", досущ благопристойно съболезнование...

 49. 49 Профил на Георги Камов
  Георги Камов
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Съгласен съм. Ето начин това не просто да стане, а да бъдем най-добри http://innovationation.tumblr.com/post/50273692563/destination1

 50. 50 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 222 Весело

  Отдавна не бях чел толкова умно съставено мнение! Браво на посланика! Надявам се скоро да можем да четем мнения и от наши сънародници в подобен стил, това стимулира и "надъхва" народа. Кара го да повярва в собствените си възможности.

  nice & dandy
 51. 51 Профил на sandoy
  sandoy
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Ех, Джони, Джонииии, прав си, мойто момче, прав беше и когато каза че скандалът със кандидат-конституционния съдия Венета Марковска е (цитирам по памет) "голям резил"...

  За Търция е прав!!! Но какво да изнасяме...трябва да измислим нещо със висока добавена стойност да изнасяме за там...а ние само суровини, те пък само изнсят готова продукция...

  За бюджета...нз как ще го крепим...

  Гласувайте!
 52. 52 Профил на niko_tin
  niko_tin
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#36:"Demokrat"]Когато в Бъгария с фалшификации и манипулация властта попадна в ръцете на руски подлоги - Сергея и Гоце, на МУТРИ и тъпи милиционери, ни се предлага - don´t worry be happy! [/quote]

  Въпрос с ниска трудност: СерГея и Гоце всъщност руски подлоги ли са, или нечии други?

  Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
 53. 53 Профил на cerro_torre
  cerro_torre
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Едно от наистина много смислените неща, на които съм попадал в последно време. Адмирации за автора, крайно време е всички ние да повярваме в себе си и да се вземем в ръце.

 54. 54 Профил на suzen
  suzen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Вярно е, добре го е казал. Но има и друго. Ако ви го каже същото някой българин, ще намерите куп кусури!

  Това подчертава колко е прав авторът: винаги намираме, че ние сме по-лош народ, че при нас е най-зле, че сме "малки"...

  На мен ми омръзна да чувам: "Не може"! Сякаш никой у нас не е чел история и не знае, че именно тя ни учи, че няма невъзможни неща!

 55. 55 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 593 Неутрално

  При такъв точен и добронамерен анализ е най-добре да замълчим.
  Може би ще е добре да го прочетем още веднаж - сега или по-късно...
  И нека кажем,
  Благодаря на Джонатан Алън !

  Stupid people make me sick
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK