Нощта преди оставката

Нощта преди оставката

© Дневник"Дневник" публикува разказа на писателя Георги Тенев - най-подходящото четиво за този уикенд на фона на случващото се в България. 


1.


Зловещ и напълно имперсонален като всеки шедьовър, текстът на оставката лежеше най-отгоре върху другите документи. Наоколо бяха наредени куфарите с багажа. Но К-нов изобщо не искаше да става свидетел на това. В онзи момент той беше просто един наблюдател, един служебен човек, случайно ангажиран. Беше получил информация и се опитваше да я съпостави с реалността. К-нов никога не беше ходил във висшата държавна сграда, не беше посещавал тук приеми, нито бе викан да докладва. Не беше се замислял дали пропуска нещо. Но и не се гордееше с това, не трупаше задоволството на простак. Не искаше да се превръща в някой от колегите си от Националната агенция за държавна сигурност, които полагаха усилие да останат гладки и необработени. Не беше праволинеен, не беше самодостатъчен. Ако можеше да се извърши аутопсия и да се достигне до сърцевината на личността му, би се оказало, че там интересите не са закърнели, а са притъпени от някаква апатия и тъга. Но днес беше денят, когато всичко се счупи и електричеството, натрупвано от колебанията, щеше да потегли нанякъде.
К-нов завеждаше най-секретния и частен отдел в Националната агенция за държавна сигурност (НАДС). Отдел, подчинен само на себе си. Отдел "Борба с тенденциите за оставка на висшата администрация". Работният ден на завеждащия започваше точно в седем, заедно с телевизионните водещи. Разбира се, К-нов не беше дете. И затова му стана ясно още рано сутринта, че някой друг управлява нещата, не той. Дълго време се беше старал да поддържа някаква самостоятелност, но знаеше, че може да е само привидна. Разследваше, докладваше, проверяваше, събираше доказателства, търсеше информатори. Предаваше на прокурора и успешно свидетелстваше в съда. Дали наистина изпитваше удовлетворение от механизмите на професионалната дейност? Може да се каже – да. Пазеше се от околните и от неслужебните контакти с тях. Така му оставяше и допълнително време за изписването на папки с доклади. К-нов винаги рапортуваше оперативните разработки навреме и дори успяваше предсрочно да снеме от отчет някои сложни казуси. Отслуженото време в НАДС не беше вече малко и за К-нов удовлетворението имаше вкус на нещо поостаряло, като преживяна любов. Пикът без съмнение беше отминал и ежедневието отмиваше тайнствения му чар. Но служителят запазваше удовлетворението в себе си като източник на топлина. Без да насилва чувството на привързаност към службата, без да търси изблици на ярко и неразумно щастие. Оставки нямаше и нямаше да има.


Смяташе се за разумен, рационален мъж. Не говореше много. А иначе системата успяваше да разреши дребните търкания между съвест и практика, които неизбежно се появяваха. Но сега му ставаше ясно, че някой друг управлява ситуацията, конкретния момент.


Завеждащият отдела в НАДС сложи ръкавици, внимателно взе листа с оставката и го прибра в инвентарен плик. Огледа се, за да потърси други копия или чернови. Хвърли поглед наляво, хвърли поглед надясно. После К-нов погледна надолу пред себе си. Под масата, под писалището, видя свитото тяло. Чу ярките, фатални думи:


– Не издържам повече!


Тази реплика му напомни да извади Наръчника. Там, в наръчника с инструкции за работа на отдела, често се анализираше симптомът "Не издържам повече!".


– Не издържам повече! – повтори председателят на Държавния съвет и се измъкна изпод писалището. Намерил е писалката, която се беше изтърколила на килима, изпусната от треперещата му ръка.


К-нов погледна едрото овално лице, късо подстриганата светла брадичка, интелигентите очи, сега много размити, К-нов би казал – подплашени. Помисли си: колко несправедлив е бил в опита да вкара това човешко лице – а и всяко друго – в нормативните определения. Разбира се, наръчникът сега нямаше да свърши работа. Затова К-нов само разтвори пурпурната корица и по инерция прочете мотивиращия цитат в началото – "Всичко, което не убива, ме прави по-силен!". После мина с бегъл поглед през съдържанието: "Борба с оставката", "Видове оставка" – "Оставка по невнимание", "Оставка от отчаяние", "Оставка като хомосексуален жест", "Оставка с хуманитарни причини", "Оставка поради исхемична болест на сърцето", "Едипова оставка", "Оставка за берекет". К-нов поклати глава и затвори книжката преди да стигне докрай.


2. 


Смеете ли ми се? Усмихвате ми се? Да, аз все още завеждам този отдел. Не е нужно да знаете нещо повече от фрагмент от името ми. Аз съм К-нов, а площадът е празен, зима е. Само преди мръкване минават протестиращите, като ненормални, увити в якетата си, с шапки, ръкавици, шалове, от устата им излизат кълбета пара и вятърът веднага ги отнася.


Спирам колата тук зад ъгъла и продължавам пеш към защитната бетонна дига, която огражда тротоара пред Държавния съвет. Минавам по ивицата от мокър пясък, нахвърлян, за да неутрализира хвърлените пиратките и бутилките с маслена киселина, които, ако се счупят, вмирисват всичко. Краката ми не потъват, пясъкът е слепнал и почти замръзнал. Отгоре е покрит със снежни парцали, изхвърлени от полицейските снегорини, които патрулират по жълтия паваж. Кълбета от снежинки като морска пяна политат и се късат във въздуха, после всичко се смесва, сняг, капки дъжд, замръзнала сладка и солена вода, скреж по ръждивите железа на полицейските ограждения и пареща от студ влага. Стоя почти опрян до бетонната стена, зад нея е морето на площада. Ако надигна глава над преградата от циментови блокове, въртопът ще изгори лицето ми. Зима е. Вече не могат да се чуят никакви думи, никакви гласове, дори да крещиш на някого право в лицето. Само воят на вятъра, бумтенето на ехото. Под краката си мога да усетя натиска, усещам трептенето на бетона, напрежението на откритото пространство вън. Какво усещат те, протестиращите, не мога да разбера.


На пропуска ми отварят, влизам, събличам се на гардероба. В стаята за медийно наблюдение ми сервират чай. Пускам телевизорите. Тече отраслова пресконференция. Синдикатите не вдигат шум, но един независим производител привлича вниманието ми. Усилвам звука.


– Предприятието ни е основано в началото на 2013-а година. Занимаваме се с производство на разфасовки от пилешко месо, студени разфасовки, както и охладени заготовки за барбекю – пилешки кюфтета, кебапчета, котлети, филе, бонфиле. През 2013-а взехме решение да построим изцяло нов завод по модерна технология. Започнахме с купуване на терен, проектиране, узаконяване на проектите, строеж. В средата на 2013-а предприятието беше напълно оборудвано. Тогава започнаха и проблемите с полтъргайста.


Вдигам слушалката и давам сигнал. Там, на пресконференцията, няма кой да се сети да пресече нещата. Онзи човек, предприемачът, горкият, продължава:


– Температурата, при която съхраняваме суровината, както и в помещенията за временно престояване при производство, е от минус 2 до плюс 5 градуса. Температурата в камерите за замразяване е минус 39 градуса, извършваме тъй нареченото скоростно замразяване. Капацитетът на поточната линия за транжиране е 4 до 5 хиляди пилета на час. Цялата разфасовъчна линия, охладителните помещения с хладилните машини и съоръжения...


Журналистът от трети ред реши да се намеси:


– Защо сте сигурни, че става дума за полтъргайст?


– А вие как мислите? – отвръща човекът и демонстративно навива ръкава на ризата си.


Какъв полтъргайст, мой човек – поклащам глава. Е, той няма откъде да знае за разработките на отдел "Превенция и корекция на протестния вот". Но и колегите от НАДС можеха по-внимателно, по-деликатно. Не всяко месо може да бъде пробутано в избирателния списък като човешка душа. Както и да е, не е моя работа. Изключвам телевизорите. Сега какво? Следва още една зимна нощ, предполагам. Какво остава неясно? А, да, оставката. Изваждам инвентарния плик, слагам ръкавици, премествам неподписания лист с оставката в папката, пращам в архив. Къде е авторът на този документ, питате? Оставете го на мира, има още малко време до края на гарнизонния му отпуск. Аз имам право, разрешил съм. Понякога наистина, както пише в наръчника, трябва да се вслушаме в интонацията, с която ни казват "Не издържам повече!".


3. 


Той беше решил, че ще отпътува от гарата с товарния влак. Знаеше разписанието, от едно време. Беше взел само нея, секретарката. Учрежденска страст, нека му се смеят, какво значение? Беше успял да се измъкне – да не подаде оставка, а да си изпроси гарнизонна отпуска. С оставка нямаше как да се изниже от сградата. С оставка не става да прескочиш защитната бетонна стена, която огражда Държавния съвет. Да се измъкнеш от зимата. С оставка не се получава, знаеше го вече. Затова изпроси отпуск. И нямаше повече да се върне, това беше решението му, няма да се върна.


Затова не бързаше. Мълчаливо и почти замислено се беше поклащал над нея, може би около минута. Освен неясна гордост, не изпита друго удоволствие. Все пак, правиха любов, това беше важното. Тук нямаше камери, нямаше микрофони, нямаше ги дебелите министерски килими, в които потъваше всичко. Докато се любеха в товарния вагон, изпуснаха неговата гара. Слязоха чак на следващия прелез, където композицията забави скорост, заради прогнилите траверси. Тук вече беше лято.


Върнаха се по самотния и бял от праха път, като се целуваха. Крачеха един до друг, без да спират, зъбите им се чукваха ненадейно, но те не разделяха устни. Той харесваше вкуса на езика й, някакъв неясен и несвързан с нищо вкус. После седнаха върху високия каменен бордюр и си поставиха инжекция с хероин. Разделиха се пред табелата на разклона, тя продължи по асфалтираното шосе, а той прескочи оградата край оранжериите и тръгна по пътеката към къщи.


С почуда си припомни колко много неща знае за това място. Тук лятото преминаваше в криеница с изпепеляващото слънце. Лозите над стрехите на едноетажните къщи прегаряха и в последните августовски дни единственото място, на което можеха да се преживеят жегите, бяха предверията, покрити с мозайка. От оранжериите не се припечелваше почти нищо, жените ходеха там заради млякото, което сутрин раздаваха на всички работнички в пликове от син найлон. Получаваха и работни ризи от бяла хартия, практични дрехи, от които шиеха пелени.


Беше се завърнал. Щеше да си спомни откъде е започнало всичко. Как е усетил за първи път трепет в сърцето, състрадание към участта на народа си. Как се е осъзнал като пролетарий. Как е застанал на пътя, който го изведе до възмъжалия консервативен социалист. Знаеше, че посоката на спомена, посоката на мислене, е правилна.


Не знаеше, че краят на отпуската му наближава или не искаше да си спомня за това.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на d3si
  d3si
  Рейтинг: 497 Неутрално

  "– Не издържам повече! – "
  Българите много отдавна не издържаме, ама няма на кого да хвърлим оставката си...

 2. 2 Профил на katena4oob
  katena4oob
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Напишете и сценарий, и го спонсорирайте филм да направи.За месец,капитал намери хиляди интелектуалци.

 3. 3 Профил на tolex
  tolex
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Актуално четиво. Дежавю.
  Никак не искам да принизявам трудът на автора към подлите управляващи в момента, но четейки се размечтах за това (да е) де-жа-вю.

 4. 4 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  Това какво беше, литература ли е? За нещо интелигентно ли го броите? Форумци, вие харесвате ли го този разказ?

 5. 5 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Товa пък кaкво беше?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 6. 6 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Много прилича на "кървавото писмо"на 29-те ентелектуалци до президента, с което го подканиха да осъществи мечтите им, и желанията на тези на които резултатите от изборите не им харесаха - но държаха да представляват всички, т.е народа.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Ганий
  Ганий
  Рейтинг: 707 Неутрално

  Пресата от Сингапур и Будапеща обилно подхранва любителите на преврати с емчета - демек - бързайте, да не останете извън кръга на превратаджиите, щото като се дели баницата след преврата да има нещо и за вас!

  Разтурям колоквиума!
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Тъпичко, макар че се зачетох с надежда..

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 739 Весело

  Едно приятно оливане ,от страна на автора.
  Чел е,може би,Богомил Райнов,или Андрей Гуляшки........
  Безпочвена аналогия.
  Нека не забравяме,че сме на Балканите.

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  [quote#8:"Ганий"]... като се дели баницата след преврата да има нещо и за вас![/quote]

  Хлебарката никога не може да разбере мотивите на орела.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 986 Неутрално

  На някой много им се иска! На същите, които твърдо подкрепяха ГЕРБ! Е, преди да дойде на власт! А какво стана, КОГАТО Герб дойде на власт? Узаконяване на 3000 мегавата ВЕИ и присъединяването им към мрежата! Вкл. много ВЕИ-та на депутати от ГЕРБ и БСП! Герб= вдигане цените на тока с 30%! Герб=над половината от народа изпадна дълбоко отвъд линията на мизерията-да не може да си плаща тока и парното! Карат хора да плащат за откачени радиатори! Въведоха данък върху депозите! Задържаха парите на бизнеса в държавата! Държавата плаща 4-5% лихва по задълженията си!А бизнеса-доста повече! Още по-важно-бизнесът осигурява 20-25% доходност на парите си+ работни места! А какво прави държавата-праща парите ни от данък смет в приятелите на Борисов-като Титан! Същия, който доведе ЦСКА до умишлен фалит! От "борбата с корупцията" нямаше и следа! Имаше само:"колегата Цветанов рови с багер и вади трупове"! Контрабандата се разрастна и загубите на бюджета от нея стигнаха милиарди!
  Не знам какви ще ни ги докарате пак, Дневник, Капитал, гусин призидьент! Щото от ГРОБ твърдо Не съм доволен! Както и над 50% от населението, докарано дълбоко отвъд границата на мизерията!
  Много политици са за затвора! КОлкото повече, толкова по-добре! Ако това се изпълни, ще е най-сигурната гаранция, че следващите ще зулумстват по-малко! Страхът от затвора е единствената спирачка срещу злоупотреби в досегашните размери! Тогава няма да е толкова от значение кой точно ще бъде на власт!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#13] от "Norman Granz":

  "Хлебарката никога не може да разбере мотивите на орела."

  Доста превзето, но като цяло - вярно!

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 19. 19 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#17] от "katena4oob":

  Ти пък откога си тук, та знаеш, миличък?

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 20. 20 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  [quote#18:"rapidfire"]Доста превзето, но като цяло - вярно![/quote]

  Ни най-малко не е превзето даже. Орелът е хищник, свикнал е сам да си намира прехраната и поддържа равновесието в природата, като подобрява генофонда на тревопасните, с които се храни.

  Хлебарката е scavenger - яде отпадъци от чужда храна, затова все й се привиждат баници, които някой трябва да раздели, ама по такъв начин, че и за нея да остане троха.

  Това е разликата между десния човек, работещ за себе си, плащащ данъци и генериращ национално богатство, и комуниста, дето все гледа да се присламчи към властта, за да източва, преразпределя и краде.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 21. 21 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  До коментар [#14] от "~песимист с бедна фантазия":
  Подкрепям!
  ++++++++


 22. 22 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 572 Неутрално

  ББ не разбра ли че Путлер с агентурата му в БГ готвеше за ББ украинския сценарий - вкарване в затвора на предишните управляващи (като тимошенко)- формално заради далавери, но фактически като политическа разправа!
  Ние с протестите му спасихме кожата, защото сега много трудно ще си проведат сценария! да бъде благодарен, защото доста хора от протестите са симпатизанти на ДСБ, зелените, Синьо единство", ....

 23. 23 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Утопично! Обаче пасва идеално на българската действителност, ерго живеем в утопия?
  Много добър текст, поздравления! Това част от книга ли е или е написано специално за случващото се?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 24. 24 Профил на zechariah
  zechariah
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Йеее, и известният бездарник Тенев биде впрегнат в юруша... Циркът вече е тотален!
  Четете и мислете, интелигенти и красиви камилчета:
  http://www.glasove.com/aktiviraha-i-plevneliev--28135

 25. 25 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3381 Неутрално

  До коментар [#4] от "Митев":

  Не не го харесваме ама е много хубав, другарю партсек. пи пи пи

 26. 26 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Весело

  [quote#13:"Norman Granz"]Хлебарката никога не може да разбере мотивите на орела.[/quote]

  Е, аз отлитам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1705 Весело

  До коментар [#24] от "zechariah":

  Ко ми давааш да чета Дачков-Слагачков?

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 30. 30 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 455 Весело

  "Оставка за берекет" ))).

  Харесва ми текста. Много добре се усеща антиутопичната атмосфера от този фрагмент, севсем по Оруелски.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 31. 31 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  До коментар [#20] от "Norman Granz":
  Това е разликата между десния човек, работещ за себе си, плащащ данъци и генериращ национално богатство, и комуниста, дето все гледа да се присламчи към властта, за да източва, преразпределя и краде.

  Поздравявам те с едно истинско четиво! Има над какво да разсъждаваш!

  Амебата е най-простото микроскопично едноклетъчно животно, което няма постоянна форма. Тъкмо тази променливост я прави много сходна с десния български интелектуалец. Той си прилича с амебата по склонноста да се метаморфозира винаги когато прецени, че подобна промяна ще му донесе някаква полза.

  Десният интелектуалец, особено този, който е надхвърлил 50-те, преди 1989 г. е активен комсомолски или комунистически деец. Той пламенно защитава правата линия срещу “идеологическата диверсия на империалистическия Запад”. След 10 ноември обаче тези му умения стават напълно излишни и той трябва бързо да преформатира хард-диска си. Да се превърне от представител на партийната комунистическа интелигенция в пазарно- ориентиран десен интелектуалец. Не си мислете, че този персонаж изведнъж е получил просветление, че с него се е случило чудото, преобърнало живота на библийския Савел, а и на цялото човечество. Да припомня, че Савел е фарисей и един от най-върлите гонители на християнството. По време на пътуване до Дамаск обаче около него внезапно проблясва светлина от небето, а един глас произнася превърналата се в култова реплика: “Савле, Савле, защо ме гониш?” Оказва се, че гласът принадлежи на самия Иисус Христос, а след тази решителна среща Савел се превръща в свети апостол Павел, който на практика ще създаде християнството такова, каквото го познаваме днес.

  Нищо подобно не се случва с десния български интелектуалец. Неговата следдесетоноемврийска метаморфоза не носи божествен произход. Тя е доста по-произаична. Някогашният активен партиец бързо осъзнава, че ако иска да има пари и влияние, трябва моментално да зареже комунизма и да прегърне пазарните принципи. Единствено тази прегръдка ще му осигури постоянен достъп до финансов и всякакъв друг капитал. Има обаче една опасност, с която новопокръстеният десен интелектуалец трябва да се справи максимално бързо. Публиката трябва да забрави какво е говорил и вършил в “мрачните комунистически времена”. А най-бързо тази забрава се постига с постоянна възхвала на всичко дясно и с непрекъснато ругаене не само на комунизма, но и на такива понятия като солидарност, взаимопомощ, защита на общите интереси. Ето така, напълно естествено, десният интелектуалец стига до либертарианството, прославата на егоизма и възхвалата на пазара. Убеден е, че като повтаря до безкрай неолибералните мантри е застрахован срещу опасността някой да разпознае в него някогашния нахъсан партиен идеолог.

  нели ангелова
 32. 32 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Разбира се, либертарианци са не само попрехвърлилите 50-те десни интелектуалци. По петите им върви една бодра млада гвардия, която не е особено многобройна, но за сметка на това е особено гласовита. Става дума за младежи и девойки, които много искат да бъдат възприемани като генетично десни, либертарианци, гонители на всичко държавно и апологети на несмущавания от никакви регулации пазар. Разбира се, в тази любов към дясното няма нищо генетично. Тя е резултат на най-обикновено подражателство и желание да се следва интелектуалната мода. Понеже българският преход към демокрация съвпадна със световния възход на неолиберализма и пазарничеството, желаещите да бъдат модерни граждани моментално станаха десен. Според тях десен е синоним на интелигентен, начетен, духовно извисен. Не е необходимо да полагаш кой-знае какви усилия, не е нужно да четеш и да размишляваш. Достатъчно е да заявиш своята дясност и столичният beau monde моментално ще разпознае в теб просветения интелектуалец. Една приятелка във фейсбук го каза най-точно: “И какво сега, ако Азис се обяви за десен, и пред неговия интелект ли трябва да се прекланяме?!”

  Вероятно за да предотврати подобен вариант, десният интелектуалец прави всичко възможно, за да изглежда колкото се може по-умен. Въпросната умност той изразява чрез досадно цитатничество и неумерена употреба на чуждици. Десният интелектуалец така и не успява да разбере, че постоянното цитиране на чужди мисли е най-доброто доказателство за липсата на свои. А липсата на оригинална мисъл веднага си личи – независимо от количеството чужди думи, наблъскани в едно изречение.

  Тази липса обаче ни най-малко не притеснява десния интелектуалец. Тя не пречи на работата му, напротив, подпомага я. Десният интелектуалец обикновено работи в някоя от десетките либерални NGO-та, където никой не иска от него да бъде оригинален. Тъкмо обратното – колкото по-клиширана и пазарно-ориентирана е мисълта му, толкова по-голям е щансът му за израстване в неправителствения сектор. Десният интелектуалец се изхранва с писане на проекти, а в тази дейнсот нестандартното мислене е строго забранено. Успешният проект, т.е. този, който получава най-добро финансиране, не е нищо друго освен сбор от неолиберални стереотипи. Задачата на десния интелектуалец не е да ги разбие, а да ги комбинира по възможно най-добрия начин и да ги продаде на щедрия спонсор.

  нели ангелова
 33. 33 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Разбира се, всеки има правото да припечелва. И ако десният интелектуалец се ограничава само в изготвянето на печеливши проекти, едва ли някой би го укорил. Проблемът възниква, когато въпросният персонаж реши да разшири полето си на дейност, да излезе извън тясно експертната си област и да почне да влияе върху политическия процес в страната. Вероятно сте забелязали, че особено в последните години NGO-тата, ръководени от десни интелектуалци, започнаха особено активно да се намесват в управлението на страната. Непрекъснато бълват декларации, дават съвети и с един безкомпромисен тон настояват препоръките им моментално да бъдат изпълнени. Съгласете се, че това е доста нахално. NGO-тата не се явяват на избори, работещите в тях десни интелектуалци не водят предизборна кампания и никой не гласува за тях. В такъв случай откъде-накъде тези структури настояват легитимно избраните български институции задължително да се съобразяват с позициите им? На каква база се гради това самочувствие? А, да, сетих се, на базата на експертизата и на красивия ум…

  Десният интелектуалец страшно държи всички да забележат колко е умен. Възкачен на трона на необятната си интелигентност, той се чувства напълно прав да дава всякакви мнения и оценки. Десният интелектуалец знае кое е най-доброто управление, може да различава “добри” от “лоши практики”, отлично познава механизмите на “развитие на публичната среда”. Известен дискомфорт обаче се появява тогава, когато тази свръхинтелигентна личност се сблъска с политическо явление от вида на ГЕРБ. От една страна, десният интелектуалец презира Бойко Борисов, защото е необразован, не знае езици, не е наясно с постмодерните практики и използва уличния език на пичовете от махалата. От друга страна обаче десният интелектуалец, тази класическа променлива амеба, усеща, че близостта с Бойко Борисов може да му бъде от полза. ББ може да го уреди на висок държавен или дори международен пост. Имайки предвид този факт, десният интелектуалец изразява презрението си към ББ само в тесен кръг от себеподобни, а пред публика му се подмазава и го ласкае по един действително безсрамен начин. Преценил е, че самоунижението си струва. Струва си да се подмажеш на човек, който не ходи на опера, стига само да те направи посланик в ООН, да речем. Разбира се, когато усети, че властовите позиции на Борисов отслабват, десният интелектуалец най-после се престрашава и обсипва довчерашния всесилен господар, пред когото е треперил като муха-винарка, с най-долни оскърбления. Няма спор, подобно отношение към падналия властелин е характерно за много българи. Просто при десния интелектуалец то прави особено противно впечатление, заради претенциите на това лице да бъде принципен морален съдник по всички въпроси.

  нели ангелова
 34. 34 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Друга особено дразнеща със своя фалш черта на десния интелектуалец е претенцията му за толерантност. Той много държи всички да разберат колко е толерантен и каква огромна симпатия изпитва към чуждото мнение, особено когато не съвпада с неговото. Ако това отговаряше на истината, десният интелектуалец щеше да бъде най-лъчезарното същество на света. Само че истината е доста по-различна. Десният интелектуалец, особено неговата либертарианска разновидност, е същество самовлюбено, лесно обидчиво и поради това склоннно да обижда и клевети всеки, който не се съгласява моментално с възгледите му. С този екземпляр е невъзможно да водиш спор. Как да разговаряш със същество, чийто единствен аргумент е: “Аз съм умен, а ти си глупак”. По един типично комунистически начин десният либертариански интелектуалец заклеймява всеки, който не изповядва догмите на Института по марксизъм-ленинизъм. Пардон, исках да кажа Института за свободен капитализъм. Разбирам, всеки води спора по начин, по който му позвалят силите – едни спорят с аргументи, други с обиди. Десните интелектуалци предпочитат втория вариант. А на мен лично в повече ми идва не това, а претенциите им, че са страшно толерантни и уважавали свободата на другите, както показвало и името на любимото им учение. Истината е, че според тях вие имате право да сте свободни само дотогава, докато повтаряте прехласванията им по пазарния фундаментализъм и липсата на държавата. Дръзнете ли да се усъмните в тези скрижали, нямате право на никаква свобода.

  нели ангелова
 35. 35 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Десните либералстващи интелектуалци нямат нищо общо с толерантността. Нещо повече, в продължение на две десетилетия те се опитваха да налагат цензура върху говоренето по определени теми в България. Лошото е, че до голяма степен успяха. А още по-лошото е, че табуто върху говоренето по някои особено парливи сюжети съвсем естествено предизвика раждането на екстремни партии от типа на “Атака”. Ето ви доказателства. Според десните интелектуалци споменаването на понятия като “национално”, “патриотично”, “държавническо” е равносилно на възхвала на отречения от историята държавен социализъм. И хора избягваха да ги споменават, за да не бъдат обявени за държавни социалисти. Освен това либералните интелектуалци постановиха, че говоренето за извършваните от ромите престъпления е равносилно на расизъм. И хората не смееха да говорят за това, за да не бъдат обявени за расисти. Либертарианците наложиха още един декрет – който защитава необходимостта от по-достойни пенсии и заплати, който говори за правата на наемните работници, на социално слабите, е абсолютен комунист. И хората престанаха да говорят за това, за да не бъдат обявени за абсолютни комунисти. Да де, ама не всички престанаха. Някои се оказаха достатъчно прозорливи, за да открият свободни ниши в забранените от десните интелектуалци територии. Плюха на забраните и заговориха – и за националното, и за престъпността на ромите и за защитата на социалните права. Да, направиха го по екстремен начин, но заради дългото мълчание намериха нелош отклик у избирателите. Така че, господа и дами либералстващи интелектуалци, бъдете така добри да си поемете отговорността. Партии като “Атака”, НФСБ и други от този десен се родиха и укрепнаха не с помощта на ДС, КГБ или ЦРУ. Техният възход е закономерен резултат от вашето нежелание да обсъждате някои от най-съществените проблеми на днешна България. От забраните, които налагате в името на “толерантността” и “политическата коректност”.

  Поволете ми накрая да ви припомня още една особеност от устройството на амебата. Тя се придижва с лъжливи крачка или т.нар. псевдоподи. Освен за придвижване псевдоподите служат на едноклетъчното да си набавя храна. Тази особеност увеличава приликите между амебата и десния интелектуалец. Той също използва лъжливи представи за действителността и псевдоистини, за да си набавя финансиране, т.е. храна. И независимо от това колко дълбокомислено звучат концепциите му, те винаги ще останат в полето на лъжата.

  Петър Волгин

  нели ангелова
 36. 36 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#35] от "Нели Ангелова":

  Значи, високо интелектуалното ти същество е неразривно свързано и обладано от аурата на корифейте Волгин, Вигенин и сие. Та да питам: Волгин е кръстен на баба му "Волга"; Вигенин на прабаба му " Вагина", СерГей на кого е кръстен, на дядо му .....?!

  chavo64
 37. 37 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#27] от "Митев":

  Мм дааа, то едва ли е интересно четиво ( профила ти де).

  chavo64
 38. 38 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 870 Весело

  До коментар [#15] от "Митев":


  Не се надувай като пуяк!
  С граматика можеш и да го биеш "с лекота", но с граматика не можеш да си платиш сметките за тока, парното, водата и каквото се сетиш още.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 39. 39 Профил на petaratanasov
  petaratanasov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#14] от "~песимист с бедна фантазия":
  Аз пък съм оптимист, като виждам, че и други разсъждават като мен. И ставаме все повече.

 40. 40 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  До коментар [#36] от "chavo64":

  Прочети статията и ще си отговориш сам! Разпозна ли се в нея? Да, нали?
  Хубав ден!

  нели ангелова
 41. 41 Профил на petaratanasov
  petaratanasov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#35] от "Нели Ангелова": Каква война само , между леви и десни интелектуалци. Между хора, които не са платили една надница в живота си. Които много, често не са изкарали и пет реални лева, неразпределени през някой бюджет. Хора, на които най-голямата сделка в живота е да си купят телевизор или кола, а с претенции да преразпределят милиарди и да знаят как се прави икономика... А колкото до пазара, един цитат и от мен , без да имам претенции за интелектуалец, ) , само, може би, за интелект: "Това не е идеологически, а емпиричен въпрос."

 42. 42 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1257 Весело

  До коментар [#31] от "Нели Ангелова":

  До коментар [#33] от "Нели Ангелова":

  Хихи, все едно чета профила на специалиста по история на БКП, постоянно лансирания тук Евгений Дайнов.

  РЕШЕНИЕ “А”, № 216

  НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ОТ 11. ІІІ. 1982 Г.

  Зачислява от 1 март 1982 г. редовни аспиранти в Института по история на БКП при ЦК на БКП както следва:

  1. Валери Стаменов Величков ...............
  2. Йордан Дойчев Янев ...............
  3. Валери Пенчев Русанов ...............
  4. Николай Илиев Илиев ...............
  5. Евгений Александров Дайнов – по специалността “история на комунистическото и работническо движение, на националноосвободителните движения в Западна Европа след 1945 година”.

 43. 43 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3026 Неутрално

  [quote#8:"Ганий"]бързайте, да не останете извън кръга на превратаджиите, щото като се дели баницата след преврата да има нещо и за вас! [/quote]
  Точно това правиш ти сега. Бързаш да се включиш в деленето на баницата, до която БСП/ДПС се докопаха след тотална манипулация в деня за размисъл.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 44. 44 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3026 Неутрално

  [quote#35:"Нели Ангелова"]Десните либералстващи интелектуалци нямат нищо общо с толерантността. Нещо повече, в продължение на две десетилетия те се опитваха да налагат цензура върху говоренето по определени теми в България. [/quote]
  Нахална си мойто момиче. Да говориш така, след 45 годишен терор над свободната мисъл на твоята льобима ужпартия, особено при наличната свобода на словото е направо отвратително. Ми що не кажеш кои са цензурираните "определени теми" и кой е цензурирания, та да ти видим акъла.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 45. 45 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#35:"Нели Ангелова"]“Атака”, НФСБ и други от този десен се родиха и укрепнаха не с помощта на ДС, КГБ или ЦРУ. Техният възход е закономерен резултат от вашето нежелание да обсъждате някои от най-съществените проблеми на[/quote]
  Точно така. Комплексарщината е залегнала в психиката на българина по рождение. Все някому трябва да се кланяме. някои викаха - Бойко си мени по пет пъти мнението в рамките на ено денонощие. И как няма? То тес проклети телефони не оставят човека на мира не смйш си кажеш свободно мненйто. Затуй оня серсемин от Атака има толко успех - щото говори неща, дет на високо ниво не може се кажат. Ама я да земе властта, па тогиз да го питам тоя мръфляк какви ше ги плещи? Сигурен съм, че ще е мазен..мазен.. и по-нисък от тревата, гаранция. Аз познавам хората. Различавам между тях мижитурките.

 46. 46 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Подкрепа излезе от летаргичен сън! Здраво и разумно подкрепиха протеста! Да не му се надяваш на старото ченге Тренчев?! Призовават Президента да инициира свикване на Велико НС, като се базират на действащия Закон за избор за ВНС - според тях този закон в най-голяма степен се препокрива с исканията на Протеста за изборен закон(50:50 мажоритарно към пропорционално избрани и др.), а едно ВНС най-цялостно би решило проблема за рестарт на системата(брой депутати, съдебна власт и др.). В противен случай Подкрепа заплашват със свикване на общонационална стачка.
  http://dartsnews.bg/News/51629

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 47. 47 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1678 Неутрално

  Да идва по-бързо тази нощ!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 48. 48 Профил на Enchev,Iliya
  Enchev,Iliya
  Рейтинг: 442 Гневно

  До кога ПАРЛАМЕНМТ-БЕЗ КАЧЕСТВО ще ПОЛИТИЗИРАВМЕ ЧРЕЗ ПОСРЕДСТВЕНО-КОЛИЧЕСТВО, МАЖОРИТИРАНИТЕ СИ БЕЗПЛАТФОРМЕНИ И НЕДАЛНОВИДНИ решения?

  ДО КОГА ЩЕ СЕ САМОЗАЛЪГВАМЕ С ПРЕДИЗБОРНИ, НИКОГА НЕИЗПЪЛННИМИ ОБЕЩАНИЯ?
  БЪЛГАРИЯ E, УЛТРА-ДЯСНО ЦЕНТРИСТКA, €ВРО-МАСОН-ЛАКЕЙСКИ ОРИЕНТИРАНА, С НАЙ-ЛОБИСТСКОТО ОТ ВСИЧКИ ДО С€ГА ПРАВИТЕЛСТВА, РАЗПРОДАЛИ ВСИЧКО ЩО МОЖЕ.
  C ПРАВИТЕЛСТВO-ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ, ИМУНИТЕТНО БЮДЖЕТ-ГРАБЕЩИ КАРИЕРИСТИ, €ВРО-ЛОБИСТИ, БРЪЩОЛЕВЕЩИ ДУМАТА "демокрация", Б€З САМИ ДА СА РАЗБРАЛИ КАКВО ЗНАЧИ!
  ДЪРЖАВА В КОЯТО ПРАВИТ€ЛСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТ-ХРАНТУТКИ ЗОВЯТ НАРОДА СИ С ПРОЗВИЩЕТО "€ЛЕКТОРАТ-ДАНЪКОПЛАТЦИ".
  ДЪРЖАВА С НАЙ-ГОЛЯМА Б€ЗРАБОТИЦА В €ВРОПА.
  ДЪРЖАВА С НАЙ-ГОЛЯМ ПРОЦЕНТ БЯГАЩИ ОТ РОДИНАТА СИ, ВИСОКО- КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.
  ДЪРЖАВА РАЗПРОДАВАЩА КЛЮЧОВИТЕ СИ ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ И ТЕРИТОРИАЛНИ ИМУЩЕСТВА НА ЧУЖДЕНЦИ, A ПРОСЕЩА СЛЕД ТОВА ПОТДАЯНИЯ ОТ ТЯХ.
  ДЪРЖАВА С "ДВОИНО-ТРОЙНА" СЧ€ТОВОДНА СИСТЕМА.

  Каква прозрачност и публичност в държава с ДВОЙНО И ТРОЙНА СЧ€ТОВОДНА СИСТ€МА?
  Каква прозрачност и публичност в държава БЕЗ ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ?
  Каква прозрачност и публичност в държава членка в €-КОНГЛОМЕРАТ С КОЛОНИАЛИСТИ?

  Забележете каква масонизирала сбирщина е €вро-Ш€НГ€Н-конгломерата!
  ПРАВИЛНОТО НАЗВАНИЕ НА €C / €U-то е;
  АВАНТЮРИСТИЧНО-Н€ДООБМИСЛ€Н €-КОНГЛОМЕРАТ на
  КОНЦЕПТУАЛ€Н, Ш€НГ€НO-МАСОНСКИ КОНСТРУКТИВИЗЪM.

  КОНГЛОМ€РАТ-Сбирщина от Царства, Кралства, Р€публики, Монархии и даже най-срамното, в чл€нство € допуснат най-голямият КОЛОНИАЛИСТ в момента на планетата.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ € подложила на ИЗГНАНИ€ до д€н дн€ш€н, цял €дин Народ без Родина, д€мек-ократично?
  Става дума за Народа на Островите Чагос.
  БРИТАНСКИТ€ КОЛОНИАЛИСТИ Но: #1 в 21ви В€К, НЯМАЛИ НАЙ-НАКРАЯ ДА ПОТВЪРДЯТ МИЛИТАРИСТИЧ€СКИЯТ СИ КОЛОНИАЛ€Н-Г€НОЦИД НА ОСТРОВИТЕ ЧАГОС??
  За да скрият престъплението си са дали острова под наем на НАТО от 1970г., а народа е изселен в ИЗГНАНИ€ до сега.
  Подробности ще намерите в Документалното филмче; (“Stealing a Nation”, A Special Documentary Report by John Pilger.)
  http://www.youtube.com/watch?v=Qnp2_8klt0I

  СТОП на Българското участие в членство с КОЛОНИАЛИСТИ В РАЗПАДАЩИЯТ СЕ ВЕЧЕ €ВРО-КОЛОНИАЛ КОНГЛОМЕРАТ!
  ТАЗИ МАСОНИЗИРАЛА СБИРЩИНА В КОЯТО ДОПУСНАХМЕ МАСОН-ЛУКАНОВИТ€ ПРЕСТЪПНИЦИ - "РАН-ЪТ" < http://bgsviat.narod.ru > ДА ПОСАДЯТ И БЪЛГАРИЯ В €ВРО-КОЛОНИЯЛ ЧЛЕНСТВО, НИКОГА Н€ € БИЛА А И Н€МОЖ€ ДА БЪД€ в тази си ФОРМА, съюз, а кмоли "демократичен", както са се самоназвали, незнаейки значението на истинската ДЕМОКРАЦИЯ!
  Къде въобще има, истинскa-демокрация в света?
  БЪЛГАРИЯ;
  ДЪРЖАВА ЗАЛЪГВАЩА НАРОДА СИ С ПОДАЯНИЯ ОТ КРАДЦИ.
  ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА ХАРЧЕЩА ДВА ПЪТИ ПО-ВЕЧЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ СИ ГОДИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОДУКТ.
  ДЪРЖАВА С ПСЕВДО-ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДОПУСНАЛА И НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВОТО В €-КОНГЛОМЕРАТА С КОЛОНИАЛИСТИ, продължаваща да проповядва "православие".
  ДЪРЖАВА НА ТРОИЧНАTA-БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ ОТ / ПОЛИТ-КУЛТОВИ-ИДЕОЛОГИИ, МУЛТИ-РЕЛИГИИ, МНОГО-ЕТНИЧЕСТВО / ПОСТОЯННО-ПОБОРНИЧЕСКИ, ВРАЖДУВАЩИ-ПАРЛАМЕНТАРНО, СЪЗДАЛИ и потдържащи БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПАРЛАМЕНТАРНАТА-ДИСКРИМИНЦИЯ.
  ДЪРЖАВА ПРЕВЪРНАЛА ШКОЛАТA СИ В СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГАШСКИ ФИРМИ А ДЕЦАТА СИ, В ИНСТРУМЕНТ ЗА ПЕЧАЛБА В ТЯХ, диферeнцирани с дух расисткото прозвище-"ИНДИГО".
  ДЪРЖАВА Б€З НИТО ЕДНА СОБСТВЕНА НАРОД-ОДЪРЖАВЕНА БАНКА, НО С 25 МАСОН-РОДШИЙЛД-ЧУЖДИ КЛОНОВ€, ДОИЗГЛОЗГВАЩИ ПС€ВДО-Р€СТИТУЦИОННО ЦЯЛАТА И Н€ДВИЖИМА-НАЦИОНАЛНА СОБСТВ€НОСТ.

  БЪЛГАРСКАТА "православна" (както се е САМО-наименовала) ЦЪРКВА, АКО ИМА МАЛКО светска-СЪВЕСТ И ПОНЕ ЧАСТ ОТ ДУХА НА БЪЛГАРИТЕ, и ако самата тя вярва в истинското православие, НЯМА ДА СЕДИ БЕЗПРИСТРАСТНА ПРЕД ФАКТА И НА НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВО С КОЛОНИАЛИСТИ В ЕВРО-КОЛОНИАЛ КОНГЛОМЕРАТА, И ДА ПРОПОВЯДВА "православие"!!

  Къде е това "ПРАВОСЛАВИЕ" €ДНИ НАРОДИ ДА ЖИВЕЯТ ПОМАЗАНИ, А ДРУГИ КОЛОНИАЛ-ОТР€Ч€НО, псевдо-православ, БОГОХУЛНО-УPОЧAСАНИ ?

  ТАМЯН-ВМИРИСАНИТЕ “псевдо-православци” и бизнес-килимявки, не деляли децата, а само начина на зачеването им, като едните богохулно "оручасват при-живе" а другите "богославят, при-смъртно"!
  УМИШЛЕНО ЗАТВОРИЛИ ОЧИ ДАЖЕ И НА БОГА ПРЕД ФАКТА ЧЕ;
  ПРЕВЪРНАХA ШКОЛАТА ВЪВ СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ, А ДЕЦАТА КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЕЧАЛБА В ТЯХ, диференцирани с ДУХ-расисткото ПРОЗВИЩЕ "индиго".

  НА БъЛГАРИЯ НЕ И ТРЯБВА ВЕЧЕ ВЗЕТОТО от парламента чрез, КОЛИЧЕСТВЕН-мажоритет ПОСРЕДСТВЕНО РЕШЕНИE, най вече груп-култово политизирало, а качественотo решение-идея на талантите сред нас.

  ДО КОГА , пита вече истинският Българин-Енчев?
  http://www.youtube.com/watch?v=BGpTrDEqQRs&feature=related
  http://bgsviat.narod.ru
  http://www.bulgarlar.com/Pravda/Vostok/Gruz_Bulgar.html

  ИСТИНСКИТЕ ПОТОМЦИ НА ДЯКОНА-БЪЛГАРИТЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ПЪЛНАТА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТРИТЕ ВИДА ЕНЕРГИЯ (ГАЗ, ТОК, ВОДА)!
  ЗА ПЪЛНАТА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ БАНКИ, И БАНКОВОТО ДЕЛО!
  ЗА ПЪЛНАТА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ПЛОЩ И ЗАБРАНА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА И!
  ЗА ПЪЛНАТА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТРИТЕ ВИДА ТРАНСПОРТ; (СУХОПЪТЕН, ВОДЕН И ВЪЗДУШЕН)!
  ЗА ПЪЛНАТА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО-МЕЛИОРАТИВНО СТОПАНСТВО, ВОЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЦЯЛАТА ОСТАНАЛА ЕНЕРГЕТИКА!
  ИСТИНСКИТЕ ПОТОМЦИ НА ДЯКОНА-БЪЛГАРИТЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ (от ултра-дясно-центристка в ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА, нямаща аналог като ПРИМЕР НА СВЕТА), И ЗАКОН ЗА НЕИЗМЕНЕНИЕТО И С ДОПЪЛНЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕНАГЛАСИ, ПОНЕ ЗА ПЕРИОД ОТ 150г.
  За по-ефективно финансово и икономическо управление в България,
  ДЪРЖАВА НА КОЯТО НАРОДА РАЗПОЛАГА САМО С ДЖОБНИ ПАРИ,
  ДЪРЖАВА КОЯТО РАЗПРОДАДЕ ИКОНОМИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА, ( а сега вече продава и земята си ) на ЧУЖДЕНЦИ,
  ДЪРЖАВА КОЯТО ПРОСИ ПОТДАЯНИЯ ОТ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ЧУЖДЕНЦИ,
  ДЪРЖАВА В КОЯТО ИМА НАД 20 ЧУЖДИ БАНКИ А НИТО €ДНА СОБСТВЕНО-НАЦИОНАЛНА.
  НА ТАКАВА ДЪРЖАВА Н€ И ТРАБВА ЧУЖДА ВАЛУТА ЗА ПОВЕЧЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФИНАНСОВО-РОБСТВО, НАЙ ВЕЧЕ ЗА ВЪТРЕШНО ПОЛЗУВАНЕ!!

  До кога ЧУЖДОПОКЛОННО ще се влачим под опашката на тази “Дем(ек)-ократска Йевро-АНАРХИЯ”, ПИТА (полит-съветника, пророк ) ИЛИЯ ЕНЧЕВ, чието име цяла една улица в родният му град-ПЛОВДИВ, не случайно носи??

  Народ който не си храни собствена армия, ще трябва да храни чужда!
  Стара Славянска поговоркаъ

  БИ-СМИЛ-АЛЛО, РАХМАН Ал-РАХИМ, АМИН!!

  С уважение:
  И.П.Енчев / [email protected]

  "За ПЪЛНОТО си щастие, Човек трябва да има СЛАВНО Отечество" Симонид Кьоский, 5 век преди Новата ера.
 49. 49 Профил на Enchev,Iliya
  Enchev,Iliya
  Рейтинг: 442 Разстроено

  Уважаеми Сънародници,
  Моля не се заблуждавайте от жълтясалите мас-медии относно Истинската Демокрация, защото тя е една-ИСТИНСКА!
  Всичко друго РАДИКАЛНО, ДЯСНО-ЦЕНТРИСТСКО, ЛЯВО-ЦЕНТРИСТСКО, ЛИБЕРАЛНО, НАЦИОНАЛНО, ЗЕЛЕНО, БЕНБЕНО, АТАК-НАЦИСТИ, НДСВ-МОНАРХИСТИ, МЕГЛЕН ДОМАКИН-СБИРЩИНА "БЪЛГАРИЯ НА гражданите", (ЗАБЕЛЕЖЕТЕ МАСОН-УМИШЛЕНО, СЕЛЯНИТЕ НЕ СМЕ В СЧЁТА) И КАКВО ЛИ НЕ, Е БЕЗПЛАТФОРМЕНА ЗАБЛУДА OT ИМУНИЗИРАЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СИ ПОЛИТ-АВАНТЮРИСТИ!

  Ще кажа само 3 най-важни условия за ИСТИНСКАТА Демокрацията;

  1/ Toвa e Правото на Производителя-Работник!
  Конституционнoтo Правото на Производителя-Работник да бъде активен участник не само в Производството, но и в Пропорционалното Разпределение на Печалбите от товa Производство!
  КОЕ СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ СИ ЗА ИСТИНСКИТЕ ПЕЧАЛБИ ОТ ТРУДА ИM И БИЗНЕСА, А КАМО ЛИ ДА МИСЛИМ ЗА ПРАВО НА РАБОТНИКА ДА УЧАСТВУВА РАВНОПРАВНО В ПРОПОРЦИОНАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ?
  НИКОЯ В СВЕТА!
  А ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ГО НАЛАГА ВЕЧЕ, АКО ИСКАМЕ ДА Я ИМА!

  2/ Правото на гаранция за Несъдимост, в защита на презумпцията за невинност!
  Конституционното юридичеческо, гаранционно Право за Несъдимост на честната част от обществото, а не третирана наравно с престъпната, и заставяна лично да доказва невинността си, чрез свидетелства за Съдимост.

  3/ Toвa e КОНСТИТУЦИОННО УЗАКОНЕНАТА ПРИЕМСТВЕННОСТ на Човешките ни разлики, като най-ВИШЕ-ХУМАННО СЪЩЕСТВО НА ПЛАНЕТАТА!
  Конституционно Узаконената ПРИЕМСТВЕНОСТ на Разликите в
  1/ Убеждения-ИДЕОЛОГИИ, И ПОЛИТИКА,
  2/ Вери-РЕЛИГИИ и
  3/ Произход-ЕТНОС.
  Конституционна Забрана на намесата на тези 3(три)Частрни, поляризиращи обществото, КУЛТОВО-групирани фактора;
  ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЕТНОС ) , в Държавният сектор.
  Забрана на намесата им като частен-култов сектор, в Общо-Държавните вътре-Социални а също и външно-Държавни професионални отношения, е основата на истинската Демокрация !!
  Става дума за КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА на ВМЕШАТЕЛСТВОТО на тези 3 ОСТАРЯЛИ С ВРЕМЕТО, горе упоменати, Частрни груп-култови, Поляризиращи обществото-прослойки , а не забрана на организациите им!
  Нека си останат, но по райони и проповядват идеи, вери и произход, па макар и групирано-АМАТЬОРСКИ, НО ПО ДОМОВЕТЕ, КАТО ХОБИ ВЕЧЕ!!

  Коя Държава в света е гарантирала това, Конституционно??
  Никoя!!
  Тогава нямa и Демокрация никъде !

  НА ЧОВЕКА МУ ТРЯБВА НЕ ГРУПИРАНО МАЖОРИТИРАНА ПОСРЕДСТВЕНОСТ ОТ КУЛТ-ПОЛЯРИЗАЦИЯ и парламент-ПОБОРНИЧЕСКА БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ,
  А КОНСОЛИДАЦИЯ ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИОННО УЗАКОНЕНА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ТРОИЧНИТЕ НИ РАЗЛИКИ;
  ИДЕОЛОГИИ, РЕЛИГИИ, и ЕТНОС!

  Коя Държава в света е гарантирала това, Конституционно??
  Никoя!!
  Тогава нямa и Демокрация никъде !!

  ОТ НАС БЪЛГАРИТЕ, СВЕТА ОЧАКВА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО ДО СЕГА!
  Българина вече се пита;
  КЪД€ € БЪЛГАРИЯ И КАКВО ПРАВИ TЯ-ДЪРЖАВАТА ЗА МЕН?
  ЗА КОГО АЗ РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ?
  €ТО КАКВО Е ДЪРЖАВАТА-БЪЛГАРИЯ;
  НЕ ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА ЗА КОЯТО ЗАГИНАХА ЛЕВСКИ, БОТЕВ И МНОГО ДРУГИ,
  А УЛТРА-ДЯСНО Ц€НТРИСТСКА, НАТО-П€ТРОЛ Г€НОЦИДНА, €-МАРИОН€ТКА-ПРОСЯК!?

  БЪЛГАРИЯ КОЯТО изгубено ПРОДАДОХМ€!
  http://www.bgsviat.narod.ru/

  СТИГА ВЕЧЕ СМЕ СЕ ЗАЛЪГВАЛИ ЖИВУРКАЙКИ “демeкo-кратично” В "€вро-МАСОН-ПОМИЯТА" В КОЯТО МАСОНСКИ НИ ВЛАЧИ, €-КОЛОНИАЛ-ЧЛЕНСТВОТО!!

  БЪЛГАРИТЕ КАТО НАЙ-ВЕЛИКА И СТАРА НАЦИЯ НА ПЛАНЕТАТА, СМЕ ПРИЗВАНИ ДА СЪЗДАВАМЕ ПЪТИЩАТА НА ЧОВЕШКИЯ ВЪЗХОДЕН-ЖИВОТ И ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ, А НЕ ДА СЕ ВЛАЧИМ КАТ ПАЧАВРИ СЛЕД ОПАШКИТЕ НА ПРЕСТЪПНИ BANK-масон-СЕКТИ, NATO-МАРИОНЕТНО-ПОДИГРАНИ И, демеко-кратично ЗАЛЪГВАНИ С ПОТДАЯНИЯ от КРАДЦИ, ПСЕВДО-православно, и със зашлевеното прозвище “ДАНЪКОПЛАТ-ЕЛЕКТОРАТЦИ”.

  РОДНИ-БЪЛГАРИ, ВЕЧЕ НЕ СЛУШАЙТЕ КУЛТ-ПОЛИТИЗИРАНИТЕ ИМ Г€РБо-ЛОБИСТСКИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ БРЪЩОЛЕВКИ, ЧЕ НЕ САМО УШИТЕ НИ БОЛЯТ НО И ОГЛУШАХМЕ ВЕЧЕ ОТ БЕЗ-РЕЗУЛТАТНИТЕ ИМ ПЛЕВНЕНСКИ, безидейни-КОНСТАТАЦИИ.

  Трезвият БЪЛГАРСКИ разум на потомците на Дякона ПОДСКАЗВА ЧЕ, ЗА ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕДИМ ГОРБАЧЁВ-ПЕРЕСТРОИЧНО НА ЕДНО КРИЗИС-МЕСТО КАКТО СМЕ СЕГА, ЕВРО-МАРИОНЕТНО, И НАТО-ПЕТРОЛ-ГЕНОЦИДНО;
  БЪЛГАРИТЕ РЕШИХМЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2013г. КОНСТИТУЦИОННО, ВСИЧКИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ВОГЛАВЕ С ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕПУТАТ-ДНЕВНИ РАЗХОДИ И ПРАВИТЕЛСТВО, ДА ПРЕМИНАТ НА РАБОТНO-ОТЧЕТЕН ХОНОРАР-ЗАПЛАЩАНЕ!!

  Т.е., ВСЕКИ ЕДИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТА НАЗНАЧЕН НА ДЪРЖАВНА РАБОТА И ДЛЪЖНОСТ, ДА ПОЛУЧАВА НЕ КОНСТАНТНО БЮДЖЕТ-ХРАНТУТСКA МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА, А ХОНОРАР-ЗАПЛАТА, НO САМО СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ИЗВЪРШЕНА РАБОТА НА ПОСТА!
  И ТO, РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТА, ПРИЕТ ОТ ;
  "КОМИСИЯ ПО ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ".

  ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ТАКАВА ВИСОКО ОТГОВОРНА И ОТЧЕТНА"КОМИСИЯ ПО ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ", ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ИЗ ОСНОВИ ЦЯЛАТА НИ СЪДЕБНА, БАДЖАНАК-НАСЛЕДНИЧЕСКА СБИРЩИНА И СЕ НАЗНАЧИ НОВ ПРОГРЕСИВНО-МИСЛЕЩ ПРОКУРОРСКИ СЪСТАВ ОТГОВОРЕН И ТОЙ ПРЕД НОВАТА НИ СТРОГО-ПРИЕМСТВЕНА РАЗЛИКИТЕ НИ, КОНСТИТУЦИЯ!

  Най много до 3 месеца, ако не се отчете резултат на работа, Държавния виновник да бъде морално СЪДЕН БЕЗ СЪДЕБЕН ИМУНИТЕТ и ОТКУП ЗА БЯГСТВО от съдa-ВЪЗМЕЗДИЕ за НАРУШЕНИЕТО.
  Държавния виновник да бъде материално, СЪДЕБЕНO отговорен и отстранен от пост и длъжност, без право на връщане, И ПРАКТИКА В ДЪРЖАВНАТА СФЕРА!

  До кога, ПИТА ИЛИЯ ЕНЧЕВ, чието име цяла една централна улица в родният му град-ПЛОВДИВ не случайно носи??

  С уважение:
  И.П.Енчев / [email protected]


  "За ПЪЛНОТО си щастие, Човек трябва да има СЛАВНО Отечество" Симонид Кьоский, 5 век преди Новата ера.
 50. 50 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  До коментар [#44] от "Храбър":

  Нахална си мойто момиче. Да говориш така, след 45 годишен терор над свободната мисъл на твоята льобима ужпартия, особено при наличната свобода на словото е направо отвратително

  Мдам, мноо съм нахална! Как може начи да съм толкоз нахална! Да си позволявам да мисля различно от десняка!?!? Как може! Трябва да съм съгласна с тебе, в противен случай съм комунистка и всички грехове на този земя са мои! Не съм била НИКОГА партиен член, не се вписвам в никоя партия, никой политик не се интересува от мен, но имам хиляди грехове! Щото не мисля като тебе! Нали, демократе?

  В началото на прехода като свободен безпартиен човек приветствах Дертлиев, синьото, дясното, гласувах за Костов, скачах че не съм червена. /дори подкрепях 39-те протестиращи и гладуващи на палатки интелектуалци, сред които бяха Елка Константинова, Едвин Сугарев, не ги помня всички, но морално ги подкрепях, защото бяха против НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ/ Сега всеки ден ставам все по-червена, все по-голямо комуне и чугун! За моя огромна радост. Между мен и вас, демократе ВЕЧЕ има дълбока пропаст. Затова останахте един файтон избиратели без шансове да влезете в парламента. И за това сте си виновни вие! Не можете да привлечете нови избиратели и няма как, защото им предлагате омраза, човекофобия. Вие нямате принципи, нямате програма, използвахте властта за лична облага - клиентелизмът и братовчедщината бе вашия личен почерк. Не ми пречите, бъдете си десни, но оставете хората да имат своето мислене, това е тяхно право. А в политиката за мене е добър този, които предлага по-добри неща на мнозинството. Ако не можете да предложите и да направите добро, не ни натрапвайте своята омраза, не рушете! Вие сте един ЖАЛЪК десняк, лижещ мъдете на борисов. А щом това ви харесва- моля, не ви преча!  нели ангелова
 51. 51 Профил на Нели Ангелова
  Нели Ангелова
  Рейтинг: 986 Неутрално

  До коментар [#42] от "Митридат":

  Хихи, все едно чета профила на специалиста по история на БКП, постоянно лансирания тук Евгений Дайнов.

  Благодаря за информацията, за мене това не е от голямо значение. Материалът е на Петър Волгин и аз напълно споделям мнението му. Жалко, но това са нашите десняци! Там са и сдс, дсб, герб не ги приемам за десни, защото те нямат политическа същност, те са мафиотска хунта.

  нели ангелова
 52. 52 Профил на bdr
  bdr
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#50] от "Нели Ангелова":

  +++++

 53. 53 Профил на Ab.Inferis
  Ab.Inferis
  Рейтинг: 714 Весело

  [quote#19:"rapidfire"]Ти пък откога си тук, та знаеш, миличък? [/quote]

  откак Партията призова всичко що-годе запознато с начина на боравене с клавиатура и как се пуска тока на компютъра. Нивото е ниско поради липсата на кадри в партията. 90% от новите имена тук са такива - платени провокатори на БСП. Приятното е, че вече са им раздали партенките и плюят и се опитват да омаскарят основно надигащия се десен блок - виждат откъде идва опасността )

  ...And Justice for All
 54. 54 Профил на Ab.Inferis
  Ab.Inferis
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#49] от "Enchev,Iliya":

  искам да видя всичко това още в 10 други статии, независимо дали ще има връзка със статията.

  ...And Justice for All
 55. 55 Профил на Ab.Inferis
  Ab.Inferis
  Рейтинг: 714 Весело

  [quote#43:"Храбър"]Точно това правиш ти сега. Бързаш да се включиш в деленето на баницата[/quote]

  ти пък)) на такива никой не дава парче от баницата. Такива идиоти служат само за пушечно месо, те и друго не искат, нямат потенциала да поискат - за тях смисъла на живота е да легнат пред амбразурата, за да станат малка червена звездаааа))))

  ...And Justice for All
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 57. 57 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Просто е, срещу това правителство са повечето българи и следователно то трябва да подаде оставка незабавно, а парламента да се разпусне. Там са от мафиот нагоре и българите са наясно с това.

  Отделете време навреме.
 58. 58 Профил на Yavor Chomonev
  Yavor Chomonev
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Интересно и кадърно написано разказче, но не смятам, че може да се говори за паралели между отчаянието от системата на нейн член и настоящата ситуация на масови протести. Нито мисля, че прекомерна доза песимизъм е точно това, от което имаме нужда.

  Или с други думи - мерси, но нямаше нужда.

 59. 59 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2596 Неутрално

  До коментар [#5] от "kr":


  [quote#5:"kr"]Товa пък кaкво беше?
  [/quote]
  Не се напъвай и да ти обяснят няма да го разбереш...по добре си преброй стотинките в джоба дали ще имаш за баничка утре сутринта...

 60. 60 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2596 Неутрално

  До коментар [#5] от "kr":

  Както и няма да разбереш убийствената ирония на един от лозунгите издигнат от протестиращите...Вече трета година протестираме за незабавна оставка на мафиотското правителство...

 61. 61 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Добро четиво! От " Не издържам повече" до "Какво усещат те, протестиращите, не мога да разбера." Може би, ако се беше замислил за човечеца, дето полтъргайст му пречи да си развие бизнеса... Ама... Разбираемо... Той не трябва да подава оставка! Това е важното! Оставката е провал! А, той не иска да се проваля! Никой не иска! Нека всеки да си се оправя с личния си полтъргайст! А, да се надяваш на деликатност от страна на службите... Наивно е! Трябва да се научат да ги откриват и да ги сложат под контрол! Но, това си е тяхна работа! Важното е, да не се подава оставка!

  goblenka
 62. 62 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#31] от "Нели Ангелова":

  Поздравления!

 63. 63 Профил на savsemnov
  savsemnov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "Зловещ и напълно имперсонален..." - и какво толкова да му чета, като хич не ме впечетлява, така де - "импресионира". Упражнение в писане, вярно, но скучно, поне за мен - стигнах до някъде. Погледнах малко по-нататък и толкова. Най-подходящото четиво за събота и неделя според "Дневник" не ми се стори толкова "импресионистично"! Защо авторът не си го издаде в сбирка някаква, ами ни го пробутват ей така, безплатно. Въобще напоследък всичко ни пробутват ей така - все реклама и нищо сериозно.

 64. 64 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Хареса ми .
  Текстът може да е мечта за всеки студент по филология и сродните й специалности.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK