Широко затворени очи

Широко затворени очи

© Анелия НиколоваПрепубликуваме текста от сайта "Съдебни репортажи" поради значимостта на темата за разпределението на делата на случаен принцип, която фигурира във всеки мониторингов доклад на Еврокомисията като негативен пример за функционирането на съдебната власт.


Всеки, който притежава "малко съобразителност" (по думите на Христо Иванов, програмен директор на БИПИ - б. а.), би могъл да манипулира системата за случайно разпределение на делата, с която работят 95% от съдилищата в България, без това да оставя следи.


Изводът е от независимия доклад от проверката на сигурността на системата за случаен подбор на съдиите във Върховния административен съд и Софийския градски съд (това е системата Law choice). Проверката е извършена от Българския институт за правни инициативи (БИПИ).
Докладът, който предизвика сериозно напрежение във Висшия съдебен съвет (ВСС), бе представен в края на април. Оттогава досега (вече 3 месеца) органът, управляващ съдебната власт, не предприема никакви мерки за решаване на един от основните проблеми на правосъдието, който създава възможности за корупция и не гарантира честен процес на гражданите по делата (доколкото всяка от страните няма сигурност, че съдията е определен случайно, а не под невидимото давление на другата страна). Нещо повече – кадровиците всячески се опитват да неглижират темата дори с цената на това нелепо да бламират собствените си проверки за случайното разпределение на делата в съдилищата (виж тук) и да проточват във времето реалните действия, които могат да спрат порочната практика.


Доказателство за горното твърдение можем да намерим в измъчената дискусия по време на петъчното заседание на съвета от миналата седмица, на което кадровиците обсъждат "мерките, които ВСС следва да приема в изпълнение на ангажимента си за усъвършенстване на системата за случайния подбор на делата".


Три месеца след оповестяването на първия официален документ – доклада на БИПИ, ВСС има на разположение няколко такива анализа: доклад за ВКС, за ВАС, за СГС, доклади на две неправителствени организации – БИПИ и Център НПО – Разград, както и доклад, изготвен от съдии от ВКС за случайното разпределение на делата в петте апелативни съдилища в страната.


Във всички тези доклади са направени стряскащи констатации, които водят до извода, че съществуват множество вратички, с които може да се избегне задължителният случаен подбор на съдиите. Няма как да не си помислим, че в демократична държава


подобни анализи биха били основание за извънредно заседание на ВСС в почивните дни


още през първата седмица след разкритията, за да се защити авторитетът на съда и да се заслужи доверието на гражданите. В случая ВСС разполага и с немалко актове на Инспектората към съвета (ИВСС), в които директно са посочени начините за избор на конкретен съдия (виж тук).


Въпреки това предложенията на членовете на двете комисии, които анализират проблема – Комисията за професионална квалификация, ИТ и статистика и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС -  са повече от стандартни: сформиране на работни групи, инструкции, пожелателно заменяне за вбъдеще на софтуерната програма, с която се разпределят делата.


Източници на "Съдебни репортажи" от съвета обясниха, че до внасяне на точката за обсъждане се стигнало заради натиск и напомняне от страна на Европейската комисия, че ВСС е поел ангажимент по темата за случайния подбор.


С други думи, дори след три месеца на кадровиците не им е дошло "от вътре" да разгледат въпроса, но


и Европейската комисия не може да ги мотивира за ефективни и бързи мерки.


Значението на тази неадекватност (да наречем бездействието с най-мекия евфемизъм) рефлектира в това, че хората трябва да имат доверие единствено в почтеността на председателите на съдилища, когато разчитат да им се падне съд, определен наистина случайно от компютъра, а не под човешко давление.


Само един злободневен пример – ако е вярно, че тази седмица прокуратурата ще внася обвинението на бившия министър Цветан Цветанов в СГС, то тогава и прокуратурата, и самият подсъдим ще трябва да разчитат, че ръководството на съда няма да се меси при разпределението по нито един от многото възможни начини нито в интерес на държавното обвинение (като се определи суров или зависим от прокуратурата съдия), нито в интерес на Цветанов, нито в трети интерес – политически, икономически или друг вид криминален.


Решение без значение


В краткия стенографски протокол от петъчното заседание можем да видим как е официализирана дискусията и решенията по нея.


ВСС:


- "Приема като своя стратегическа цел създаването и използването на единна и централизирана електронна система за случайния подбор на преписките и делата.


- "Приема проекта на Инструкция за разпределение на делата в съдилищата, съобразно случайния принцип по чл. 9 от ЗСВ, предложена от КПКИТС и одобрена на съвместното заседание на КПКИТС И КПУКИИВСС. Проектът на Инструкция да бъде публикуван на Интернет страницата на ВСС, за изразяване на становища от органите на съдебната власт и неправителствените организации, чрез Гражданския съвет към ВСС, в срок до 30.09.2013 г."


- "Създава работна група, която да обсъди техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктно спазване на изискването за пълно съхранение на информацията по чл. 9 в съществуващите софтуерни продукти и предложи възможни варианти за тяхното усъвършенстване, с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност, до въвеждането на единния програмен продукт".


Или на не бюрократичен език – решението на проблема със случайното разпределение си остава само стратегическа цел, планира се в бъдеще ВСС да заплати за създаването на нов софтуерен продукт, който да разпределя делата, а единствената реална стъпка, на която се решава съветът, е създаване на работна група, която да анализира кой от съществуващите вече продукти е най-надежден, за да бъде внедрен във всички съдилища до създаването на новата програма.


Срок за представяне на анализа няма. Това на практика означава, че работната група не се влияе от фактора време и би могла да проточи работата си безкрайно. И още – така записано решението дава повод за сериозни притеснения. В крайна сметка членовете на работната група биха могли да стигнат до извод, че не съществува начин за прехвърляне на данните от един на друг софтуер, а създаването на новата програма, както вече казахме, е "стратегическа цел" извън времето.


Решението на ВСС може да бъде определено като тъпчене на едно място или "дръж статуквото", защото от години е известно коя система е най-надеждна. Софтуерът АСУД се ползва във Върховния касационен съд и още няколко съдилища и според анализите, за разлика от най-разпространения LawChoice (приложим тъкмо във важните за всяка власт ВАС и СГС), дава сериозни гаранции срещу злоупотреби. Недоумение буди и фактът, че членовете на комисиите излизат с предложения в случайното разпределение да участват съдии и служебни служители, въпреки че неправителственият сектор и съсловните организации, които от години настояват за решение на въпроса, нееднократно са настоявали човешкият фактор в случайният подбор да бъде сведен до положение, в което да няма значение.


За нежеланието съветът веднъж завинаги да "приключи" със съмненията за манипулации говори и фактът, че


кадровиците старателно избягват да се занимават и с проблема как се формират съставите в съдилищата.

На заседанието в петък едва шестима от членовете на ВСС гласуват за предложението на Калин Калпакчиев работната група да изготви анализ и да предложи мерки за унифициране на правилата за формиране на съдебни състави. За да се мотивира, Калпакчиев посочва констатациите, че във ВКС и във ВАС практиката е различна – във ВАС на случаен подбор подлежи само съдията-докладчик по делото (останалите 4-ма от 5-мата съдии, т.е. мнозинството, се определя по волята на председателя или заместниците му), докато във ВКС съставите са определени предварително, а разпределянето на съдиите от отделенията не зависи от председателя, а от общото събрание на всички съдии.


Бездействие с предистория


Индикации, че съветът ще продължи да си затваря очите за възможността за манипулации на случайния подбор имаше още през април. Тогава Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС влезе на проверка във ВАС. Комисията, заедно с две неправителствени организации, стигна до извода, че софтуерът във ВАС може да се заобикаля, а конкретни дела – да се разпределят по няколко пъти на съдии-докладчици, докато се падне правилният или пък чрез процентите за натовареност на съдиите да се елиминират някои при компютърния подбор.


Както "Съдебни репортажи" писа, почти при половината от проверените дела са установени отклонения. Проверяващият екип е констатирал, че част от членовете на съдебните състави се сменят в рамките дори на едно дело. От комисията са забелязали, че някои от делата са разпределени цели два месеца след датата на образуването им. Става въпрос за процеси, следени от медиите – заради участието на бившата зам.-председателка на ВАС и неуспяла кандидатка за конституционен съдия Венета Марковска, или за т.нар. екологични дела.


Проверката предизвика безпрецедентен скандал по време на едно от заседанията на ВСС, след като председателят на ВАС Георги Колев обвини комисията, председателствана от Незабравка Стоева, в тенденциозност и некомпетентност. Веднага след това близкият до ексвътрешния министър Цветанов – Колев напусна заседанието, като тръшна вратата след себе си. В добавка членовете на съвета подхванаха безпрецедентна атака срещу Незабравка Стоева и се възмутиха от участието на НПО-та в проверката. Така се стигна до бламиране на проверката, а ВСС отмени собственото си решение за провеждането й.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на web_2.0_vs._dc
  web_2.0_vs._dc
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Как да се изкоренят тези проблеми като ВСС е под контрола на комунистите.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Политически репресии в съда и прокуратурата?!

  http://pik.bg/

 3. 3 Профил на chichokuncho
  chichokuncho
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Бъркаш. ВСС е основно под контрола на ДПС и Делян Пеевски в частност. Както и главният прокурор. В момента Пеевски се надява и неговият човек за Главен софийски прокурор да спечели.

 4. 4 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#1] от "web_2.0_vs._dc":

  С изритване на всички от системата и назначаване на нови, с морални качества.
  Крутите мерки са неизбежни.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 5. 5 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 672 Неутрално

  [quote#4:"Нефертити"]С изритване на всички от системата и назначаване на нови, с морални качества.
  Крутите мерки са неизбежни. [/quote]

  Тия се водят независима власт-много е трудно.

 6. 6 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Независими, да?

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 7. 7 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1069 Гневно

  В България няма правосъдие и няма да има докато ВСС, управляващ съдебната система, се избира предимно от политици в Парламента и Президентсвото!

  Трябва промяна в Конституцията за да се изринат авгиевите обори на корумпираната и шуробаджанашка правосъдна система!

 8. 8 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#3] от "chichokuncho":

  По-скоро бих казал, че са го ударили на самоконтрол. Или по-скоро на безконтролна шуробаджанащина.

 9. 9 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 672 Неутрално

  [quote#7:"BlueWater"]В България няма правосъдие и няма да има докато ВСС, управляващ съдебната система, се избира предимно от политици в Парламента и Президентсвото!

  Трябва промяна в Конституцията за да се изринат авгиевите обори на корумпираната и шуробаджанашка правосъдна система! [/quote]

  Демократичен вариант е да се избират от общото събрание на всички -на съдиите ,прокурорите и следователите - зала Армеец ще ги събере.

 10. 10 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Тези откриха топлата вода! Колко пъти обяснявах тука в този форум, че фирми от провинцията се пререгистрират в София, само и само точно определена съдийка да гледа делата им в точно определен ден. Даже мога да ви напомня пак и името на съдийката.

  Те говорят за случаен принцип!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 11. 11 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  Когато през 1990-та на семинар на магистратите им показах 5.25 инчова дискета и възможностите й за събиране и пренасяне на информация (като базата на Бюро "Съдимост", нормативната уредба или съдебната практика), всички ме гледаха като жив марсианец и тайничко търкаха следите от мастило, оставени по пръстите им от лентата на скапаната пишеща машина "Марица"...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 12. 12 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1075 Гневно

  Съдебната система е воняща червена кочина. И после пак питайте защо няма осудени и защо сме на това дередже!!!

  Няма шики-мики.
 13. 13 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 727 Разстроено

  Бих казала шИРОКО ОТВОРЕНИ ДЖОБОВЕ!

  Tony
 14. 14 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1069 Весело

  [quote#9:"Мoni56"]Демократичен вариант е да се избират от общото събрание на всички -на съдиите ,прокурорите и следователите - зала Армеец ще ги събере.[/quote]Прокурорите и следователите изобщо не трябва да са в съдебната система, защото те са страна в съдебния процес която представлява държавата и изпълнителната власт. За пример в САЩ министърът на правосъдието е и главен прокурор. Така той носи отговорност и е контролиран за действията си, а не е полубог като нашия главен прокурор, който не се отчита на никого!

 15. 15 Профил на Симо
  Симо
  Рейтинг: 1318 Неутрално

  Те протакат и чакат бурята да отмине.

  http://www.youtube.com/watch?v=QuBy3BzCXwg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK