Зависимости: Докато съдебният съвет взима решения с неясни мотиви, правосъдието ще е пред колапс

На 3 октомври м.г. новият ВСС, натоварен с огромни очаквания, се закле да осигури независимо и резултатно управление на съдебната система

© Анелия Николова

На 3 октомври м.г. новият ВСС, натоварен с огромни очаквания, се закле да осигури независимо и резултатно управление на съдебната системаВ рубриката "Зависимости" "Дневник" анализира проблеми на съдебната система и практика, които подсказват за несвободна воля при вземането на решения. Водени от убеждението, че държавността и сигурността на гражданите не могат да бъдат гарантирани без независимо и безпристрастно правосъдие, този път разсъждаваме върху управлението на съдебната система от новия Висш съдебен съвет, който беше натоварен с огромни надежди за промяна, но приключи първия си работен сезон с драстични примери за немотивирани кадрови решения и двойни стандарти в едни случаи и недопустимо бездействие в други, които поставят под основателно съмнение независимостта на върховния административен орган на съдебната власт.
Защото именно ВСС е органът, който по конституция е задължен да пази независимостта на съда. Следователно, ако ВСС има проблем със своята независимост, то съдебната власт е пред пълна капитулация. И дори не непременно капитулация пред политическата власт, а пред всякакви знайни и незнайни тайни центрове на задкулисна власт.


Обективността налага да кажем най-напред онази добра дума за новия Висш съдебен съвет, която  наистина заслужава: той започна да организира и провежда конкурсите за длъжностите в съдебната система. (Предишният ВСС за 4 години проведе два конкурса.) 


Какво става с добрата дума обаче, когато същият ВСС започне да прегазва собствените си решения -  да не се съобразява с резултатите от конкурсите, които сам е обявил? Тогава добрата дума се превръща във въпроси.
Подозрителна кадрова и дисциплинарна политика


Как мнозинството във ВСС формира мнението си, та се случва при едни и същи казуси да вземе противоположни решения?  Докато този въпрос не се изясни, ВСС няма да убеди онези, които следят работата му, че води принципна политика, че е наистина загрижен за престижа на съдебната система и иска да изгради обществено доверие към нея.


Двойният стандарт - доказателства и хипотези


На 26 юли съветът трябваше да назначи трима съдии в Търговското отделение на Върховния касационен съд (ВКС). След атестиране и проведен конкурс три съдийки са го спечелили с пълни шестици. ВСС гласува за първите две. Когато идва ред на третата - Костадинка Недкова от Търговското отделение на Софийския градски съд, която в момента е командирована във ВКС, членът на ВСС от парламентарната квота Каролина Неделчева, посочена от ГЕРБ, взема думата и заявява, че има образувано дисциплинарно производство срещу съдия Недкова за забавено написване на мотиви. И прочита като обвинителен акт предложението на инспектората за дисциплинарното производство, а то всъщност не е приключило. И следователно не само не може (не бива) да се отрази на решението, но и не може (Законът за съдебната власт не позволява) да му се дава публичност, тъй като магистратът може да се окаже невинен. Това не впечатлява мнозинството във ВСС.


Следва гласуване и съдия Недкова получава 11 гласа при необходими 13.


Недкова е известна като една от най-добрите търговски съдии, без отменени съдебни решения и с безупречна професионална и морална репутация.


Следващите трима кандидати по реда на класирането също не спечелват необходимото мнозинство. Мястото остава свободно.


Малко по-късно мнозинството гласува бившият апелативен прокурор на София Ангел Илиев, който е с дисциплинарно наказание "Забележка" заради неспазване на случайния принцип при разпределението на делото САПАРД, да бъде повишен като прокурор във Върховната административна прокуратура.
Уточнявам - в първия случай недовършеното дисциплинарно производство е мотив против, във втория случай довършеното с наказание дисциплинарно производство е игнорирано без логично обяснение.


(На едно от последните заседания  членът на съвета Незабравка Стоева изнесе и други факти, които говорят за хаос в критериите и при атестирането. На съдия от Варненския окръжен съд например за 20 на сто отменени актове му се отнема 1 точка. На съдия от Благоевградския съд за 9 отменени акта при хиляди постановени за 4 години му се отнемат 3 точки.)


С две думи - на предпоследното си заседание


ВСС поднесе доказателство за двоен стандарт

Без да е представено обяснение за диаметралната противополжност на двете решения. При това положение обществото има право да чуе хипотезите за това противоречие.


Моята хипотеза се основава на изключително големите икономически интереси, които влизат в бой чрез  Търговското отделение на СГС и на ВКС. Там се решават дела за милиони и милиарди левове наред със съдбите на най-големите фирми в България. За определени кръгове очевидно е въпрос на екстремно значение, на живот и смърт, кой ще се произнася  "последен" по тези дела във върховната съдебна инстанция ВКС.


Недкова освен професионалист - по мнението на всички съдии в СГС и ВКС, които попитах, е и доказала, че никой извън фактите и закона не може да й влияе.


Показателен детайл от сюжета е, че инспекторатът получава сигнала за забавени мотиви на нейни дела малко преди обявяването на конкурса, а докладът на инспектора е подозрително рязък, несъразмерно на нарушенията и остър. (Паралелът със случая "Мирослава Тодорова" и с предпоставеността в действията на инспекторите се налага сам.)


Тоест даден е старт на аналогична подготовка за елиминиране на магистрат чрез въвличане на инспектор в акцията.


По време на Фидосово-Цветановската ера за виновник за проблемите на властта беше открито посочен съдът

© Юлия Лазарова

По време на Фидосово-Цветановската ера за виновник за проблемите на властта беше открито посочен съдът


Питам се защо. Дали пък някой друг не е готвен за толкова важното място в Търговското отделение на  ВКС? Но кой? И най-вече готвен от кого?


Следващият (четвърти) в класирането след Недкова е някогашният председател на СГС и сега съдия от Софийския алелативен съд Светлин Михайлов, известен сред съдебните журналисти като Светльо Джипа (заради историята с онзи краден в чужбина автомобил, който впоследствие се оказва служебен транспорт на Михайлов в качеството му на шеф на СГС). Известен още с оценката за работата му през 2010 г., дадена от бившия председател на Върховния административен съд и сегашен национален омбудсман Константин Пенчев, че "втори мандат на Михайлов като шеф на СГС би бил позор".


Докажете хипотезата си, би ми отвърнало мнозинството във ВСС, ако не замълчи с презрително снизхождение. Не, първо вие ще представите на обществото, което се бунтува срещу олигархията, вашите доказателства, че решавате по съвест, по закон и принципно. Да видя как ще го направите, след като медиите видяхме и чухме как в рамките само на 30 минути обърнахте на 180 градуса аршина, с който мерите!


В случая въпросът, заради който се спирам подробно на най-пресния пример за двойния стандарт, е


кой е заинтересуваният да не припарва независим съдия до постове за ключови решения  за милиарди левове


Кой не желае да правораздава съдия, който може да срине нечий неправомерен интерес в името на закона! Тоест кой дърпа конците на някои хора във ВСС...


През 2010 г. Константин Пенчев разбуни духовете с думите, че кадровите решения в съдебната система се вземат "на маси с бели покривки". Крилатата му фраза явно не е загубила актуалност, напротив. Аз бих добавила само нюанс: "А на най-белите от белите покривки" се кадрува  за търговските отделения!


По време на управлението на ГЕРБ (Фидосово-Цветановата ера) беше видим походът за овладяване на ВСС и на самата съдебна власт чрез прокарване за шефски постове на доверени на вътрешния министър магистрати - да напомняме ли за Владимира Янева (СГС), Георги Колев (ВАС)... Тогава големият проблем беше видим, тъй като Цветанов публично поведе войната за постигане на целите си, посочвайки откровено добрите съдии (които си говорели с него) и лошите (в лицето на Съюза на съдиите, който неотстъпно алармираше ВСС да реагира при всяко посегателство на политическата власт върху независимостта на правосъдието, както и при всеки сигнал за корупционна и всяка друга обвързаност на магистрати).


Новата власт заряза проблемите на съдебната, министърът на правосъдието Зинаида Златанова, която по закон председателства ВСС, се вясва там рядко, както и в министерството, което има честта да оглавява.

© Красимир Юскеселиев

Новата власт заряза проблемите на съдебната, министърът на правосъдието Зинаида Златанова, която по закон председателства ВСС, се вясва там рядко, както и в министерството, което има честта да оглавява.


Сега политическата власт е твърде заета да неутрализира протести и да доказва ресурс за управление и буквално е зарязала всичко онова, което Брюксел продължава да нарича съдебна реформа и да настоява за нея. Дори министърът на правосъдието Зинаида Златанова, която уж председателства ВСС, се вясва там от дъжд на вятър. Фактът, че и новият ВСС продължава като стария да взема решения с неясни, съмнителни и подозрителни съображения, без сянка от скрупули, показва, че


не е задължително походът за овладяване на съдебната власт да се води непременно от политическата власт


Фактът, че становищата и сигналите на Съюза на съдиите продължават да бъдат посрещани с досада, обсъждани от кумова срама и накрая игнорирани от ВСС; и че на заседанията не се слуша какво се казва, а се гледа кой говори и обичайно следва бламиране, ако говорещият настоява за промяна, показва, че статуквото на зависимите решения продължава да бъде ревностно пазено и от новия ВСС. И че кадровиците на съдебната власт могат спокойно да си плетат кошницата, докато гражданите протестират по площадите срещу олигархията, поделяйки собствения си интерес с интереса на невидими за широката публика лобита, съзаклятнически кръгове и центрове, обитаващи по правило мрака на задкулисието.


Казусът "Ситнилски" - роден от вътрешните битки за влияние


"Усещането, което се създава в българското общество, е, че нещата в съдебната система се решават задкулисно и са предварително уговорени. Това уронва престижа на съдебната власт и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. Не можем да останем безучастни."


Председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров пледира за дисциплинарно производство срещу Камен Ситнилски, но премълчава, че законът не позволява то да се образува въз основа на СРС

© Надежда Чипева, Капитал

Председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров пледира за дисциплинарно производство срещу Камен Ситнилски, но премълчава, че законът не позволява то да се образува въз основа на СРС


Ако не знаех, че това са думи на председателя на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров от негово интервю пред вестник "Преса", можех да помисля, че са цитат от някое становище на Съюза на съдиите, който от години сигнализира ВСС при всеки знак и опит за задкулисно влияние над магистратите.


Внезапната загриженост за престижа на съдебната власт в интервюто подготвя публиката и почвата за  дисциплинарното производство срещу члена на ВСС от прокурорската квота и бивш зам. главен прокурор Камен Ситнилски, което е образувано само два дни по-късно, на 26 юли. Въз основа на изтекли в медиите СРС Ситнилски беше уличен в уговоряне на подкрепа от окръжни прокурори в навечерието на формирането на новия ВСС, за да бъде избран за член на съвета.


Дали е имало натиск над прокурорите при избора на тяхната квота за ВСС можеше да се установи чрез анонимна анкета сред тях, но ВСС отхвърли тази идея на Съюза на съдиите. И точно това отхвърляне е най-подозрителният и дискредитиращ факт в действията на ВСС по случая "Ситнилски", защото издава предпоставеност на целта (в случая разглеждаме акцията срещу Ситнилски и конкретните действия на съдебния съвет в нея, а не кариерата на самия магистрат, който е сред най-влиятелните в системата, но оценките за него също не са еднозначни).


Освен това - извън спорния въпрос дали от записаните телефонни разговори може да се направи изводът за натиск, уговаряне, въобще за непозволено действие от страна на Ситнилски, с което е манипулиран изборът за ВСС и е увреден престижът на съдебната власт, Ясен Тодоров не обясни задоволително пред медиите как се завежда дисциплинарно дело въз основа на СРС. При условие че данните от тях не могат да се използват за друго освен за целите на наказателния процес (този е смисълът на чл. 145 от НК).


Но не само Тодоров - ВСС взе решението, заобикаляйки този въпрос - той щял да се обсъжда, когато се стигне до обсъждането по същество дали Ситнилски е виновен.


(Поздравления за елитните юристи от мнозинството на ВСС, които смятат, че въпросът дали може да се образува едно производство бил "въпрос по същество" от предмета на делото!)


Но да оставим на тях тънката материя на правото.
.
Далеч по-тревожни размисли предизвиква  групата хора, която всеки четвъртък викаше "Мафия" и "Ситнилски вън" пред сградата на ул. "Екзарх Йосиф". След като в три поредни седмици разговарях с десетина случайно избрани от агитката, установих, че нито един не знаеше какво се прави в сградата, какво е ВСС, кой е Ситнилски, какво е извършил и в какво е обвинен. Изводът ми - групата е изпратена, за да вика "мафия" (отново печален парадокс - викът не е грешка, но дали е уцелен адресатът!) и че походът срещу Ситнилски е организиран.


Защо това е толкова обезпокоително ли? Защото, ако има нещо вярно в хипотезата, че заинтересуван от отстраняването от ВСС на Ситнилски е главният прокурор Сотир Цацаров, то неавтентичната (а организирана и изпратена от някого) протестна агитка хвърля тежка, опасна сянка върху главния прокурор. Опасна, защото е очебийно, че подкрепата се организира от някого, който държи да остане скрит.


Главният прокурор няма право на такава подкрепа, да я наречем неясна


именно защото е облечен в най-голямата процесуална власт в съдебната система (до влизането на съда), той  на практика е най-силният човек в държавата, който може "да разкаже играта" на всеки политически, икономически, юридически и физически субект, и точно поради това трябва да бъде кристално ясно за обществото откъде идва всяка подкрепа и помощ, която получава. Тоест дали и с кого е обвързан.


Главният прокурор Сотир Цацаров не казва кой е фаворитът му за шеф на Софийската градска прокуратура, което кара медиите да градят хипотези за поведението на кръгове във  ВСС

© Надежда Чипева, Капитал

Главният прокурор Сотир Цацаров не казва кой е фаворитът му за шеф на Софийската градска прокуратура, което кара медиите да градят хипотези за поведението на кръгове във ВСС


Въпросът е остър, належащ за изясняване и нетърпящ отлагане. Особено след като ВСС отложи избора на шеф на овластената да преследва високите етажи на властта Софийска градска прокуратура (СГП). Постът беше овакантен след дисциплинарното уволнение на Николай Кокинов заради участието му в скандалния разговор с Бойко Борисов и обвиняемия бивш министър Мирослав Найденов. Отказът на ВСС да проучи цялостно работата и делата на най-важната прокуратура в страната под ръководството на Кокинов - отказ, поощрен от Цацаров, хвърли допълнителна сянка и сгъсти загадките около лансирането за отговорни постове на провалени или със слугински манталитет прокурори и следователи. И дори на направо сгафили и следователно зависими. (Справка - Петьо Петров с изразителния прякор Петьо Еврото за шеф на столичното следствие, но не само той.)


Ако съвпадението на отлагането на избора на софийски градски прокурор в края на юли с образуването на дисциплинарното производство срещу Ситнилски не е случайно, то би могло да цели формиране във ВСС на мнозинство, което да избере за градски прокурор определен човек. Избор, на който Ситнилски евентуално би пречил? Или поне не би приветствал?  Само разсъждавам, подтикната от неубедителността на изложените аргументи за дисциплинарката на Ситнилски. Или - както е модно да се казва - спекулирам, принудена от мълчанието именно на главния прокурор. Той би могъл да каже кой е фаворитът му - защо не го казва? Нали говорим за прозрачност - на действителни намерения, цели, стремежи...


Камен Ситнилски (вляво), бивш заместник на бившия главен прокурор Борис Велчев, даде да се разбере, че няма да подаде оставка като член на ВСС, рзвръзката на скандала се очаква наесен

© Красимир Юскеселиев

Камен Ситнилски (вляво), бивш заместник на бившия главен прокурор Борис Велчев, даде да се разбере, че няма да подаде оставка като член на ВСС, рзвръзката на скандала се очаква наесен


Срамно ли е да има фаворит главният прокурор или председателят на един съд, да го обяви и публично да го защити? Не е ли по-срамно шефът на Етичната комисия, че и цял ВСС да се хвърлят като Матросов на амбразурата с наивните си, направо жалки обяснения  за причините за дисциплинарката срещу Ситнилски, на които никой не вярва? Ако ВСС, чиито 25 членове са видими и могат да бъдат срещнати на улицата, не мисли за собствения си престиж в очите на хората, които виждат и разбират действията му, може ли да претендира, че е загрижен за престижа на съдебната власт?


(Точно Ясен Тодоров да ни убеждава как бил договарян изборът на прокурорите във ВСС, след като ние, медиите, сме проследили как партиите чрез парламентарните групи договаряха взаимната си подкрепа  за по-голямата част от парламентарната квота, от която е и самият Тодоров, никак не е убедително. А след като сме били живи свидетели и на съмнителната - а всъщност изключена за правния мир процедура, по която беше избран и самият главен прокурор - при трима кандидати да се гласува за един, Тодоров звучи още по-неубедително! А пък и след като сме слушали Борисов и Цветанов от позицията на най-високата власт да го посочват (Цацаров) като подходящия за главния прокурорски пост, обясненията на Ясен Тодоров съвсем олекват. И накрая - черешката на тортата - след като вече сме чули  паметната цинично откровена реплика на Кокинов към Борисов за главния прокурор в онзи разговор ("Не се подсмихвай, ти си го избра"), то шефът на Етичната комисия май е по-разумно да замълчи за това как бил избран Ситнилски.)


Прокурорът впрочем даде да се разбере, че няма безмълвно да сложи глава под ножа. Предстои ни наесен да гледаме любопитен спектакъл, който сигурно ще урони престижа на съдебната власт, за който тъй силно и изведнъж се загрижи Етичната комисия,  много по-видимо и истински, отколкото посочваните от комисията нарушения на прокурора Ситнилски.


Изборът на съдебни шефове - градеж на съдебна номенклатура


В цитираното интервю шефът на Етичната комисия потвърждава, че Съюзът на съдиите поставя проблема за усещането за задкулисно търгуване и предизвестени резултати при изборите за административни ръководители. Но възразява, че "с действията си ВСС убедително доказва, че тази критика е несъстоятелна". Не били "един или два случаите, в които предварително сочени от медиите за фаворити не печелят доверието на членовете на съвета и това е най-вече резултат от преценка на концепциите на кандидатите и тяхното представяне".


Да беше посочил г-н Тодоров тези "не един или два" случая. Практиката сочи "не един и два" наистина, но в обратния смисъл. При избора на председател на Пловдивския окръжен съд пред кандидат с безупречно професионално и нравствено име, и то от същия съд, беше очаквано издигнат предварително споменаваният за поста шеф на Районния съд (аналогично както Владимира Янева беше предпочетена от предишния ВСС без логични мотиви в състезание с Величка Цанова за шеф на СГС  - съветът се сменя, нравът - не!).


Или най-пресният избор на председател на Дряновския районен съд, който сайтът "Съдебни репортажи" детайлно анализира, определяйки го просто като "неприличен". Вместо изпълняващия длъжността и доказал с работата си качества кандидат за поста ВСС избра външен кандидат от друг съд - Свищовския. ВСС трудно ще убеди някого, че е бил воден от принципни мотиви. А не от съзнанието за близостта - публично известна впрочем, на избрания нов председател с лица в съдебната власт, на свой ред приближени до най-влиятелните в системата.


Ето затова, а не заради качеството на концепциите им (по Ясен Тодоров) редовите съдии и прокурори, които имат необходимите качества, но нямат  връзки, въобще не се кандидатират за съдебни ръководители. А ако все пак се решат  – просто губят. Въртят се взамно заменяеми шефове - от един съд отиват в друг, пак ръководители. Градят съсловието на съдебните началници, което постепенно започва да работи за себе си, обграждайки се с готови да му служат магистрати. Служене далечно от целите на правосъдието - да въздава справедливост.


Случайното разпределение на делата - пак последна грижа на ВСС


Разпределението на делата на случаен принцип продължава да бъде проблем, който ЕК няма да спести на България и в следващия си мониторингов доклад

© Георги Кожухаров

Разпределението на делата на случаен принцип продължава да бъде проблем, който ЕК няма да спести на България и в следващия си мониторингов доклад


Съмнителното,  подчинено на задкулисни съображения разпределение на делата от съдебните шефове, е хронически порок на съдебната система. Неслучайно то еше приоритетно изведено в мерките, които кабинетът "Борисов" на последното си заседание набеляза за "поправяне". Разбира се, отношението на властта към проблема беше активирано от задължението да отговори с конкретен план  на критиките в юлския доклад на ЕК от 2012 г., в който този проблем беше изрично посочен.


На предпоследното заседание на ВСС се очакваше да бъде взето що-годе конкретно решение, след като съветът от месеци насам има на разположение няколко доклада от детайлно проучване, проведено в няколко съдилища от организации, ангажирани с проблемите на съдебната власт. Нищо такова във ВСС не се случи - вяла дискусия, преливане от пусто в празно... А Върховният касационен съд има работеща система за случаен подбор на съдиите (каквато във ВАС няма и не се очертава перспектива скоро да има). ВСС би могъл да реши да бъде адаптирана системата на ВКС в останалите съдилища. Не го прави. Защо?


При това се знае, че през септември предстои поредната евроекспертна мисия  в рамките на мониторинга на правосъдието и вътрешния ред от Еврокомисията. И няма съмнение, че разпределението на делата на случаен принцип ще бъде отново поставено на масата като проблем, за чието решаване ще бъде питано и това  правителство.


Няма да мога да приключа този разказ, ако реша да изброявам всички примери за нелогично, немотивирано, непрозрачно, съмнително, подозрително поведение на мнозинството във ВСС. Но и само посочените дотук отварят 


голямата тема за тайните зависимости в съдебната власт


които трябва да бъдат изговорени публично. Добре би било да ги чуе президентът, който тези дни каза, че би организирал дискусии по три теми, едната е правосъдието. Добре би било да ги чуе и председателят на парламента, който тези дни пък каза, че нямало нищо нередно главният инспектор към ВСС да продължи да заема поста си въпреки изтеклия му мандат, тъй като инспекторатът много добре работел и затова бил похвален от Брюксел.


Вярно е, че тайните зависимости в съдебната власт не са почнали от днес, нито от вчера. Независимо кои са видимите центрове на политическата власт - коя партия управлява, зависимостите винаги са се ползвали ако не от пълна защита, то поне от доброжелателно отношение на властта или липса на всякакъв интерес, каквато ни демонстрира днес без притеснение кабинетът Орешарски.


Но нали конституцията е осигурила на съдебната власт нейно независимо управление от ВСС, той защо се поддава на разни политически, мафиотски и други зависимости, ще попита читателят.


Да, вярно е, уви, най-лошото - независимостта на съдебната власт е предадена отвътре. Но обществото  и хилядите протестиращи по площадите трябва най-сетне да разберат, че отговорността за този резултат е на политическата власт. Която вижда всичко, знае го и... се възползва при нужда. И затова не иска да го промени.


Този е изначалният проблем и от него произтичат всички останали.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1276 Неутрално

  Закрива се ВСС и нов, след преки избори.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  Докато прокуратурата прави ПР акции в полза на БСП-ДПС, съдебната система ще е подчинена на мафията, както и сега!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Български основен закон: "Гарван, гарвану око не вади"...

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 5. 5 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  За съдебната система (която е трета по място, но не и по значение власт) има само едно определение:
  най-нереформираната от комунизъм и пропита от корупция част на обществото.
  Който и каквото друго да каже то ще е последица от това определение.

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 6. 6 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1264 Весело

  [quote#3:"lz2"]Докато прокуратурата прави ПР акции в полза на БСП-ДПС, съдебната система ще е подчинена на мафията[/quote]
  Приятелю, прокуратура и съд са от едно котило. Днес си окръжен съдия, утре си главен прокурор...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 7. 7 Профил на Малката Пица
  Малката Пица
  Рейтинг: 785 Неутрално

  [quote#3:"lz2"]Докато прокуратурата прави ПР акции в полза на БСП-ДПС[/quote]

  А гат правеше ПР акции за ГЕРБ как беше?
  Биваше ли я?

  Например Медузи в Варна с/у лидера на БСП Гуцанов, където наскоро паднаха всички обвинения с/у него.
  А какъв мощен хвакипръц правеше Цуцаран тогава, сега се е скрил като мишка и не смее да шукне.

 8. 8 Профил на ivanalex2
  ivanalex2
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#1] от "442":

  Проблемът е, че тези, които могат да направят преки избори, нямат интерес от това, а тези, дето искат преки избори, нямат думата да го наложат.

 9. 9 Профил на Малката Пица
  Малката Пица
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Гат Роман Василев снимаше клипове с бившия министър Цонев на колеме с пистолет в тила, как не се сети ГЕРБ , че има проблем с прокуратурата?
  Тогава прокуратурата играеше по свирката на Боко и Цоко, и каквито акции си поискаха им ги напаравиха, гарнирани с унизителни за задържаните филми. ПОсле филмите бяха обилно показани и Цоко обикаляше триумфално по телевизиите като народен герой.

  Сега ГЕРБ са от другата страна на барикадата - паднаха на власт, прокуратурата се обърха с/у тях и те изреваха на умрело
  Усетиха дебелия, ха-ха ..., хак да им е !

 10. 10 Профил на Малката Пица
  Малката Пица
  Рейтинг: 785 Неутрално

  [quote#1:"442"]Закрива се ВСС и нов, след преки избори.[/quote]

  Глупости на търкалета.
  Пораженията ще са много по-големи от сега, когато ВСС се избира ковствено.

  Приемете, че политически момент винаги ще има в ВСС, и в съдебната система. Това е факт от живота, не само в БГ.
  Няма какво да се подскача и да се самобичуванме толкова.

 11. 11 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 570 Неутрално

  Какво въобще правят в това ВСС партийни назначения?!?!? Съдебната система е пълн апомийна яма, скоро ще прелее

 12. 12 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 959 Неутрално

  "Сега политическата власт е твърде заета да неутрализира протести и да доказва ресурс за управление и буквално е зарязала всичко онова, което Брюксел продължава да нарича съдебна реформа и да настоява за нея."
  ...че тя тая политическа власт, в лицето на БСП/ДПС, с протести или без, ще прави всичко възможно да НЯМА реформа в съдебната власт!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 13. 13 Профил на web_2.0_vs._dc
  web_2.0_vs._dc
  Рейтинг: 967 Неутрално

  С Цацаров и Йовчев какво да очакваме. Изявяват се като партийни дейци на БСП вместо да си гледат работата по предназначение.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 14. 14 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  Значи преди виновна беше политическата власт, асега понеже политическата власт е от нашите "Сега политическата власт е твърде заета да неутрализира протести и да доказва ресурс за управление и буквално е зарязала всичко" и виновно било някакво задкулисие. Което задкулисие, Петя, ако не си чувала е пряко свързано точно с новата власт. Айде стига рев по цветановщината, дайте да видим станишевщината какви ги върши.

  Няма шики-мики.
 15. 15 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 426 Неутрално

  http://www.judgesbg.org/images/pismo_NS.pdf

  На сайта на Съюза на съдиите в България има и становища с конкретни предложения за изменения в Закона за съдебната власт. Но за улеснение давам линк към само едно от писмата. Никой и никога не се заинтересува сериозно от и от становищата, и от писмата. Отговорът на въпроса "защо" се съдържа в последните два абзаца на горната статия, която впрочем е поредният смислен и чудесен материал на Петя Владимирова по въпроса.

  Политиците истерично не искат съдебната власт да е независима.

 16. 16 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#14:"Daniel Defoe - Аз бях на протест. А ти?"]Айде стига рев по цветановщината, дайте да видим станишевщината какви ги върши.[/quote]
  Българщинат, българщината господине е в основата на всичко!

 17. 17 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Има много честни млади магистрати, които ги ръководи МАФИЯ!

 18. 18 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3725 Неутрално

  За мен тук е разковничето на много от проблемите в България .
  Не ни трябват нова конституция,закони или ВНС ,не казвам че сегашните са добри но те просто не се спазват.Ако направим нови такива кой ще ги пази и прилага ? Пак същите хора , спомнете си какво стана по време на избора на нови конституционни съдии ! Системата на съда , прокуратурата и МВР са корумпирани и политизирани в степен недопустима дори за бананова република ! От тук трябва да започнат промените иначе всичко останало би било напразно .

  klimentm
 19. 19 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Мафията е разпростряла ръцете си върху всички институции , най-вече сред магистратите...

 20. 20 Профил на someeeee
  someeeee
  Рейтинг: 505 Неутрално

  Докато ВСС се избира в голямата си част от политеческите партии (чрез парламента), то няма как ВСС да не е най - малкото политически обвързан... Неслучайно ЕК настояваше преди последния избор на ВСС да бъдат променени правилата и той да бъде избиран пряко от съсловните организации на съдии, прокурори и следователно, а не да се спускат политически назначения... Извинението на тогавашната ГЕРБ министърка (дори не й помня името вече) беше, че нямало толкова голяма зала, където да съберат много хора.... Ако има желание съдебната система да бъде реформирана има просто и ясни за всички мерки, които трябва да бъдат взети, лошото е, че тези, от които зависи промяната всячески се борят да не я правят. Тук държа да отбележа, че политическата им принадлежност е без значение - БСП, ДПС, ГЕРБ и т.н (всички те дейставаха еднакво).

 21. 21 Профил на mnodulgaregforma
  mnodulgaregforma
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Тя все е пред колапс, хайде да вземе да падне вече и да построим нещо по-добро.

 22. 22 Профил на Краси
  Краси
  Рейтинг: 538 Неутрално

  За съжаление, такава е политиката на всички управляващи досега. Никой не се отказа от възможността да манипулира съдебната система.

  Да почистим България от агентурата на руската империя!!!
 23. 23 Профил на a.tanas
  a.tanas
  Рейтинг: 217 Неутрално

  "Не се подсмихвай, ти си го избра"... ДПС, БСП, мустака така изпързаляха Борисов, че трябва на йога да ходи за да си захапе подобаващо з-ка.

 24. 24 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Медиите,а как ви течаха лигите когато ви правиха РЕАЛИТИ с "фалшивите бюлетини" или с листове от "тефтерчета".
  Сега ще мълчите и ще папкате каквото ви дадат!

  sdg
 25. 25 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 535 Неутрално

  "Да, вярно е, уви, най-лошото - че независимостта на съдебната власт е предадена отвътре. Но обществото и хилядите протестиращи по площадите трябва най-сетне да разберат, че отговорността за този резултат е на политическата власт. "

  Кучето е заровено в градинката на родната ни плутокрация и Модел на политическо общуване. Точното място е в системата на избор и кариерно развитие на кадрите и тази е само една от пробойните, с които изобилства днешната ни конституция.
  Според нея, гражданското ни Общежитие е всякак длъжно да обединява, скрепва и търпи в Общество със себе, постоянно отчуждаващите се през Властта си над него, Партийни и Съсловни котерии, утвърждавайки поведението им за пример на легитимност, демократичност и общественост в него...
  За чий чеп и до кога, това Царство на своеволия, облечени в законова форма ???...
  Тези теми са за Раздел "Изборен кодекс" на Нова конституция...

 26. 26 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 840 Неутрално

  Че какъв ще е престижът като се знае кой ги посочва-др.Парвонов една част парламента друга част/контролиран от комунисти и ДС/ и избрани на събрания на гилдиите-прокурори и съдии отново контролирани от БСП.Ако изненадващо във ВСС попадне нормален магистрат некомунист,то той остава сам срещу всички.Скоро го пречупват по някакъв начин -нали ДС се занимава със слабостите на хората-кой обича парите кой жените кой неговия си пол и ето-човекът и той е станал наш човек послушен.Това е то ВСС.

 27. 27 Профил на stoyan654321
  stoyan654321
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А най сладки са такива като someeeee, да го цитирам:
  "...преди последния избор на ВСС да бъдат променени правилата и той да бъде избиран пряко от съсловните организации на съдии, прокурори." Аколсун someeeee, машалла! А защо депутатите на почнат да се избират пряко изпомежду си? Ще си спретнат едни съсловни организации, колко му е? Кадровият орган на съдебната власт, или поне тези, които ще имат правото да изберат кадрови орган, трябва да се избират пряко... но от този, на когото принадлежи по конституция цялата власт. Т.е. наистина пряко - от народа. Как тъй someeeee настоявате да се даде един от най-важните стълбове на държавността, ако не и най-важният, една от трите власти на някаква малка част от гражданите, подбрани по съсловен принцип?! И къде го била казала Европата това нещо?! Големи наглеци сте вие в съдебната система!

 28. 28 Профил на stoyan654321
  stoyan654321
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Пряк избор на магистрати от определено ниво или поне на кадровия им орган - ВСС. И тогава ще лъснат кой кум и кой сват, кой с имоти - свои и на брат, кой бавил и провалял дела, кой пускал бандити, докато ортаците им в Германия вече си излежаха присъдите - при същите доказателства... Както стана при избора на конституционни съдии, както лъсна при случая с Галина Тонева след данданията около избор на главен прокурор. Както е в случая Ситнилски... а помните ли Красьо Черничкия, а тежко зъбоболният Боян Петракиев - Барона?! И ще имат върховната наглост да предлагат да узурпират най-важната власт в държавата, само понеже били "съсловие". Егати дебелоочието. Ми тогава таксиджиите да налагат санкции по закона за движение по пътищата, и те са съсловие?

 29. 29 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2211 Неутрално

  Съдебната власт е последно учежище на продажните политици и на задкулисните им господари и мафиоти. В същото време тя е дежурната боксова круша и изтривалка за престъпленията, грешките и неуспехите на същите тези хора.
  Съдебната власт е в абсолютен колапс и няма да излезе от него, докато е заложник на политически игри и интереси.

 30. 30 Профил на Hristo'o
  Hristo'o
  Рейтинг: 688 Неутрално

  "Правосъдието", Е в колапс, а не е пред колапс!
  След като имаш брутални престъпления на съдии, прокурори, полицаи, политици - представените в парламента партии не са нищо повече от организирани престъпни групи с много власт - които не се разследват и/или се издават смешни присъди и това продължава от години, тогава "правосъдито" Е в колапс!

 31. 31 Профил на kimche
  kimche
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Гл. прокурор Цацаров установил след вчерашния взрив в китайски ресторант, че взривената газ е закупена по времето на управлението на Бойко Борисов. Започнато е разследване по случая. Цветан Цветанов ще бъде разпитан първо като свидетел, а после ще се види като какъв ще бъде заподозрян...
  Очаквайте подробности

  В България властва беззаконието!
 32. 32 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 821 Неутрално

  Съдебната система е обхваната от тумор, който е пуснал метастази във всички звена и нива. Проблемът е доста по комплексен и далеч не се изчерпва с практиките на ВСС - той се състои в това, че правосъдието е превърнато в частен бизнес и средство за забогатяване. Лесно е да се види по начина на живот и имуществото на работещите в съдебната система, както и яростната борба за постове в съдебната система, при която мастити магистрати не се посвениха да прибягнат към услугите на Красьо Черничкия и да похарчат за тях сериозни суми пари. Корупцията така задушила правосъдието, че ум не ми побира как въобще може да бъде променено нещо. А това, че Петя Владимирова поставя пръст в раната е добре. Де да имаше повече журналисти като нея.

 33. 33 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 512 Неутрално

  Пояснявам по първия епизод от горната сага една любопитна връзка:
  А. Илиев е от Банско,
  От Банско е и чл-на на ВСС е и адвокат Кожерев - виден юрист, женкар и вероятно човек на службите, т.е. Може да лобира за Ангелчо във ВСС. Отделно проф. Биография на Кожерев / кожодеров е прелюбопитна , но нямам време да изпадам в подробности.
  Първа братовчедка на жената А. И. Е съдия М. Фурнаджиева във незнам кой си софийски съд.
  Тъста на А.И. Е ачик човек свързан със ДС.
  Отделно съпругата на А.И е братовчедка с Ат. Фурнаджиев син на офицер от ДС и настоящ вицепрезидент на БФС, и т.н. И т.н.

  Липсва ми разследващата журналистика на покойния Г. Тамбуев,
  Корупция облечена във власт и власт облечена в Корупция

 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3414 Неутрално

  Медиите трябва да търсят по-широка и по-аргументирана защита на всяко съдебно решение, а не само да разгласяват едно или друго.
  Всяко едно аргументирано представяне на решенията е съществена част от демократизирането на страната.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на Atanas Daskalov
  Atanas Daskalov
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Знаете коя част от обществото беше издигана за прокурори и съдии по време на комунизма,а сега очаквате да се ...........

  Daskalov53
 36. 36 Профил на janet123
  janet123
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Бях почти на всички протести пред ВСС,защото искам оставката на Камен Ситнилски - знам кой е и вярвайте ми той е позор за съдебната система.Много сълзи пролях и ако не го уволнят сигурна съм, че Господ ще го накаже!!!!!!!!!!!!!

 37. 37 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 575 Неутрално

  Добър и верен поглед към съдебната система, госпожо Владимирова. Само не разбирам на какво се основава склонността да омаловажавате или подценявате вероятността за виновност на прокурор Камен Ситнилски. Направете си труда да проучите неговите зависимости. Това, че е ползвал вече отстранени окръжни прокурори относно своя(и други) избор(и) е повече от ясно. Но вижте защо и как помага на хора като футболния бос Порточанов, за да не плати на държавата около 2 млн лв. данъци? Дали Мургина от НАП не си отиде и заради такива като Порточанов, подписала експертното становище, че той наистина дължи тези данъци? Каква работа има един висш магистрат да се бърка в подобни дела?
  Само едно честно и обективно журналистическо разследване може да потвърди или отрече тези съмнения. Но много хора знаят, че това всъщност са реални факти. Премълчани, прикрити. Зависимости, приковали и съдебната система, и политическата ни власт към омагьосаното колело на висшата корупция. Дали само с протести ще разкъсаме този порочен кръг??!!

 38. 38 Профил на 4i4e
  4i4e
  Рейтинг: 479 Неутрално

  ДОКАТО ОЛИГАРСИТЕ Я УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА,НИЩО ДОБРО НЯМА ШАНС ДА СЕ СЛУЧИ В ТАЯ ДЪРЖАВА,ТОЯ САЙТ Е ЯРЪК ПРИМЕР КАК ИНАКОМИДЛЕЩИТЕ БИВАТ ГРОМЕНИ И ПРЕСИРАНИ САМО ЗАЩОТО МИСЛЯТ РАЗЛИЧНО

 39. 39 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 576 Разстроено

  Бог да спаси България от нечестивите!!!

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK