Кървавият септември 1923, лични наблюдения и преживелици

Кадър от музея на социалистическото изкуство, в който има и творби, посветени на септемврийци.

© Красимир Юскеселиев

Кадър от музея на социалистическото изкуство, в който има и творби, посветени на септемврийци.90-ата годишнина от бунтовете през септември 1923 г., вкарали България в състоянието на гражданска война, отново ни изправя пред въпроса какво се е случило тогава. Десетилетия наред комунистическата историография ни убеждаваше, че става дума за "първото антифашистко въстание в Европа". Едва след 1989 г. бяха публикувани други свидетелства и документи, които сочат пряката намеса на Съветска Русия в обявяването на тази "Съветска република" в Северозападна България.
Предлагаме ви едно неизвестно свидетелство от очевидец на тези събития, подписал видяното от него с псевдонима Нестор, публикувано на сайта kultura.bg. За съжаление личността на автора не може да бъде установена.

 
Само два километра северозападно от гара Бойчиновци, която е възел на железопътните съобщения Враца - Фердинанд - Видин и Лом, като оазис сред пустинята изпъква китна градина от най-разнообразни култури, прошарена с величествени сгради. Това е създаваното от ред години, при най-неблагоприятни условия, стопанство, наречено Минкова махала, което от примитивна воденица, ползваща водите на река Огоста, беше станало гордостта на модерното българско земеделие.


Доколко този образцов чифлик бе привлякъл вниманието на културния свят у нас, се вижда от безчетните описания за него, поместени в ежедневниците, ту в отделни брошури.


Кой софиянец не е вкусвал от сочните плодове из градините на въпросния чифлик, чието производство всякога е диктувало и чувствително намалявало цените на пазара!
Всичко туй дълго будеше в мене интереса и аз дирех случай да видя поменатото съкровище, докато най-сетне на 22 септември се запътих за него.


Бе необикновена знойна пладня, когато стигнах на бойчиновската гара, където по-младият от братята собственици, Рафаел Харитов, предизвестен за идването ми, чакаше.


Едва още не изминали няколко метра и любезният стопанин започна да задоволява любопитството ми с обяснения по организацията на чифлика, които, въпреки и хилядократно да е преповтарял, не са повлияли върху тона и увлечението, с които той разправяше.


Усилената полска работа, начената от ранна утрин, бе изморила всички в стопанството, та след обяда старо и младо отпочиваше.


Само господарите не познаваха дневния покой. Те днес трябваше покрай многото грижи да забавляват и мене, като ме поканиха да разгледам чифлика.


"Ний", подхвана на тръгване жизнерадостният Рафаел, свършил инженерство в Германия, "решихме с брата ми Спас след прокарването на фаталния закон за Трудовата поземлена собственост, да се отклоним в онова земледелско производство, което скоро ще стане свръх такова в България. Веднъж най-хубавите ни ниви отнети, за да бъдат разпределени между видни дружбаши, чиято оценка не можеше плати нито един от каналите, прокарани през тях, и които ниви вече две години остават неизползвани, нам не остана нищо друго, овен да съсредоточим вниманието си към "интензивните култури". От зеленчуковите и овощни градини, лозята, цветарството и фуража добиваме главните наши произведения."


И той по определен, навярно от навик план, най-напред ми посочи овощните дървета. Захласнати в разни облагородени плодове, незабелязано влязохме в лозята, изпъстрени с безброй видове десертно грозде.


Тук стар винар от Враца, гостенин на агронома, сравняваше лозарството на чифлика с познатите нему специални училища и се учудваше от необикновеното изобилие на плод.


Набързо преминахме зеленчуковите градини и се озовахме в цветарницата. Ръководителят – опитен специалист из Чехословакия, с възхищение разправяше как култивираните от него някои тропически растения лесно се аклиматизират и в около един час успя да ни покаже повече от 30 000 образци, всякакви родове цветя.


Не по-малко в чифлика бе засегнато и отглеждането предимно на породисти крави, коне, свине и птици. Млекарството, към което тъй нехайно се отнася селянинът, па и гражданинът, за Харитови е цяла наука.


Понеже беше събота и наредбите в стопанството предвиждаха почистване на помещенията, всички почти работници сновяха из двора. Някои по-сръчни младежи, отбили и тая своя грижа, бяха започнали дружно песните и шегите.


Това ми даде повод да запитам как се разпределя трудът и как се той оценява.


"У нас", поде собственикът, "всеки е с фиксирана заплата, обаче участва и в печалбите, като тези свръхпридобивки се определят от настойническия съвет съобразно със старанието и собствеността".


Други ми обясниха, че възнагражденията, добити по този начин, се изплащали сезонно, като в повечето случаи достигали двойната заплата. При разговор с отделни работници констатирах силната привързаност и дълбоко уважение към Харитовци, които рамо до рамо с всички свои наемници, на брой повече от триста, всякъде и всякога наравно са работили.


Така неусетно денят бе превалил и слънцето вече изпращаше последните поздрави над гористите хълмове, отронени от Балкана, когато луната заседна на небосклона.


Тихият прохладен горняк довяваше само ромола на буйния поток.


Погледът ми още блуждаеше към небосвода, обилно обсипан със светила, наподобяващи китната градина, всред която аз се намирах, но звуци странни нейде отдалеко долетяха, нарушавайки тайнствеността на есенната нощ.


Вслушах се плахо и долових виенето на псета из отсрещната дъбрава. Миг след туй като отзвук с необикновен рев подеха пуснатите из чифлика кучета.


"Звяр някой ще трябва да е слязъл край селото", помислих си аз, без да подозирам в тази зловеща песен предвестника на утрешната кървава свада, и спокойно заспах.


Ранно неделно утро. Вместо радост и веселие един непонятен шум, смесен с нервни викове, стресна всички ни.


Още не бях се разведрил и при мене влезе стопанинът, по лицето на който се забелязваше силно смущение. Навярно той искаше да ме предразположи към неприятната вест, обаче блъскането на вратата в съседната стая отвлече вниманието му и той успя само да промълви – "Комунистите заеха чифлика…"


Без много колебания прибрах книжата си и горната дреха и се озовах в цветарницата, като предварително се обадих на домакините.


Това сторих, защото бях убеден, че покрай работниците чехи ще мога да мина за чужденец и ще имам възможността да наблюдавам всичко.


Само след няколко минути чух сърцераздирателни женски писъци и видях как сломен младият Харитов ведно със своя счетоводител бе подкаран от четирима, въоръжени до петите, метежници.


Скоро целият чифлик беше блокиран от революционери, измежду които личаха много редовни трудоваци, що работеха новия мост над река Огоста.


По-късно узнах, че последните били изненадани, към 3 часа сутринта, и насила мобилизирани.


Арестуваните двама още не бяха стигнали реката и почти цялата управа бе поведена като на заколение.


Тълпи от вси страни започнаха да нахлуват в помещенията.


Най-напред "гостите" се заловиха за конете. Скоро по шосето за Фердинанд се надпреварваха хубавите жребци от стопанството.


Неочаквано заби камбаната за сбор. По навик малко и голямо тичаше пред канцеларията. Босяк един с пълна торба грозде (казаха ми по-сетне, че бил председател на дружба) съобщаваше на всички, че властта в цяла България била взета от революционерите, като само Враца и София останали в ръцете на старото правителство. Заповяда да се извика "да живее Съветската република" и се провъзгласи за комендант.


Часът наближаваше 10 преди пладне, когато влак засвири и спря на близката гара.


В същия момент се зачуха пушечни изстрели, а след малко и картечен огън. Гъмжилото около нас изведнъж затихна. Там край гарата обаче престрелката се засили.


Мислейки, че пътят до Бойчиновци бе разчистен, отправих се бегом към просналите се във верига войници, ала не изминах и сто крачки и залпове започнаха да сипят по мене смъртоносно олово.


Безсилен да се защитавам, подирих скривалище и такова намерих в близката воденица.


Затихнало беше навсякъде. Влакът с импровизирания от Враца отряд потегли за Фердинанд. Това ме зачуди, защото по хребетите дебнеха още неорганизираните тълпи. Впоследствие узнах, че отрядът заминал да освободи Фердинанд и да спаси затворените видни граждани, 150 от които вече бяха изправени пред революционния съд. Ала отдалечаването на бойното ядро окуражи метежниците и те започнаха наново да се спущат към Бойчиновци, като принудиха останалите незначителни части да отстъпят с един локомотив и два вагона.
С този малък влак е успял да избяга арестуваният Харитов; само счетоводителят остана на произвола на съдбата, като по чудо се спаси.


Поради дадените няколко жертви тълпата бе разярена и започнаха изстъпленията. Най-напред пострадаха чиновниците по движението и магазините на гарата. След туй всяко се втурна към чифлика. Не бяха пощадени и работниците. Подкарани като стадо, тях държаха до късно заложници.


Намиращите се недалеч от новопостроения мост руснаци бяха арестувани и отведени незнайно къде. Обноските на началниците и подчинените бяха крайно сурови. Отвсякъде червеногвардейци носеха заклани и убити кокошки, пуйки, патици и това продължи докъсно през нощта.


Една малка група с мотики се яви около мястото, където бях принуден да залегна по-рано и след лениво тарашуване заседна до воденицата.


Дълго с интерес слушах разговора на тези насила станали червеногвардейци, които се изповядваха един другиму, че не вярвали в думите на водачите си и че когато последните заспели, много като тях ще се разотидат и не ще се явят повече.


Това констатирано разочарование ме успокои и аз, след като вече се обадих на воденичарите и дадох спасените си вещи и документи на съхранение, незабелязано се промъкнах до чехите.


Вторият ден на Съветската република бе повече куриозен.


Вследствие напора на отрядите откъм Криводол и Берковица революционери с оръжие в ръка се бяха впуснали из селата да събират сподвижници, обявявайки мобилизацията. Колчем някоя група стигаше до чифлика, изпъждаше заварения там комендант и щом настаняваше свой такъв, обръщаше стопанството действително на лична мушия.


Така повече от десет режима в него ден се промениха, без да има кой да защити нещастните работници, макар че за "интересите на трудещите се маси" бе обявена тази революция.


Нещо повече: едно пияно до забрава хлапе повика останалите в чифлика настойници на момичетата при себе си, изтезаваше ги и искаше да му предадат изчезналия счетоводител.  Пушката му беше опряна в гърдите на добродушен старец, когато друга група пристигна и прати "революционера" към "фронта".


През нощта всички работници се върнаха в чифлика и току-що бяха задрямали, нови заповедници дойдоха и сочейки оръжието си, настояваха да им се набере грозде, което ведно с известно число свине и хляб се отвози за Бойчиновци.


Неспокойна беше и нощта срещу вторник, ала още по-неспокойно беше утрото на самия ден.


Натискът на шуменци откъм Криводол призори бе такъв, че революционерите трябваше да опразнят не само гарата, а дори и чифлика, и се оттеглят по височините около селата Бойчиновци и Ерден.


Силният артилерийски картечен огън не даде дори възможност на тълпите да се организират за отбрана.


Радост вече се четеше по лицата на всички ни, обаче разразилият се бой не позволи никому да си подаде главата навън.


Към обяд съгледах войскова част да се окопава на близкия хребет. Запътих се към нея посока, следван от двама чехи. Това групово прибягване навярно се е видяло подозрително на войниците и те откриха непрестанна стрелба по нас. Дълго, капризно клокочеха две картечници, принуждавайки ни да влезем в най-голямата сграда на чифлика, която си остана добър прицел и за едните, и за другите.


С видима уплаха един от чужденците избърбори, че минутите ни вече са преброени.


Понеже куршумите проникваха в коридора на долния етаж, качихме се на тавана и оттам внимателно следяхме развиващата се свада. Тя ставаше все по-ожесточена. Малкият отряд геройски отбиваше всички атаки, като със своите картечници и две оръдия косеше редовете на червеногвардейците. С трепет чаках да зърна отнейде помощ от шуменци. Уви, вместо такава забелязах нови тълпи откъм Фердинанд.


Внезапно оръдие от с. Елрден започна да сипе шрапнели ту по чифлика, ту по гарата.


Хвърлих погледа си към неочакваната неприятелска артилерия и се натъкнах на трета тълпа, бързаща откъм Белоградчик. Всичките обаче се губеха пред многочислеността на идващите от север – Ломско и Оряховско, и изток – Белослатинско, върволици от метежници.


Пушечният, картечен и артилерийски огън бе заглушил цялата вселена. Все пак можа да се чуе моторният шум на аероплан.


За миг всички онемяха. Тази гробна тишина продължи, докато гордата птица отмина долината на Огоста и се изгуби във висините над Балкана.


Веднага след утихването на мотора друго, по-силно, достигна до ушите ни. Автомобил беше спрял на почетно разстояние от мястото, където боят наново започна и кипеше като вряща вода.


От него слязоха четирима граждани.


Впоследствие узнах, че това е бил революционният комитет, състоящ се от Васил Коларов, Георги Димитров, Пастърмаджиев и още един, чието име не се спомена. Идването им било с цел да насърчат червеногвардейците, тъй като часове изминали, а никой не смеел да настъпи срещу войската. И действително тези сведения се оправдават с факта, че при слизането на лицата от автомобила един необикновен вик процепи въздуха. Много наскачаха и се опитаха да атакуват, но войниците, натъкнали ножовете, парираха още в началото всякакво движение напред.


Напорът обаче в тила и във фланга на шепата защитници на отечеството не можеше повече да бъде удържим, и те с присъщата на българина храброст започнаха ръкопашен бой. Аз не се стърпях и повиках другарите ми по участ чехи да видят прословутия "бой с нож", с който сега целият отряд се мъчеше да пробие път за отстъпление. Всички почти войници успяха да се изтръгнат от долината на смъртта.


Лесно беше вече за прииждащите тълпи да се ентусиазират.


Повече от пет хиляди най-разнообразни типове с лопати, кирки, мотики, криваци, малко с пушки, като бесни се понесоха около бойчиновската гара.


Честата стрелба затихна. Само оръдието от с. Ерден поддържаше огъня, и то изключително срещу Минкова махала.


Шрапнел един се изсипа над сградите, където бяхме. Друг такъв, със същия мерник, настигна първия.


Нам не оставаше друго, освен да търсим по-запазено скривалище.


Още се колебаехме къде да отидем и нескончаеми викове екнаха. Цялата равнина пред нас почерня от настървени революционери, които бързаха да отмъстят с окончателното разорение на хубавото стопанство. Там знаеха те, че имаше още голяма плячка.


Не видяхме как слязохме по стълбите, заключихме всички врати; барикадирахме коридора, откъдето можеше да се влезе в зданието, и се настанихме в избата, която също направихме почти непристъпна.


От новия адски трясък из стотиците гърла и шрапнелните пръскания върху фаталната сграда явствуваше, че всичкото внимание бе съсредоточено към нея и че гневът на метежниците, чийто устрем никой не беше в състояние да възпре, ще се изсипе тук.


Бурята, обърнала се във вихър, бушуваше все по-свирепо, докато най-сетне непонятни за човека гласове, напомнящи хунско нашествие, раздрусваха целия околен мир.


Писъци и ридания на невинни работнически деца и жени се сляха с вика на озверените тълпи.


"Тук се скри офицерът…През прозореца картечницата…Вътре са войниците…На парчета чифликчията!…Отваряй…" – долитаха откъслечно гласове, като ударите по вратите и прозорците се засилваха.


Изведнъж през барикадирания коридор нахлуха "герои", които за сигурност не преставаха да стрелят по тавана.


Вандализмът стигна кулминационната си точка. Грабежът бе неописуем. Само в няколко минути цялата покъщнина на стаите на трите етажа, обитавани от чиновниците, и особено в апартамента на по-стария брат – Спас Харитов, се обърна на пепелище.


Навярно по стълбите бе задръстено от хора, та започна разбиването на вратата на избата.


Съобразявайки се със становището на вилнеещата маса, отбягнахме да се поднесем в жертва, като разкъртихме запушения отвор откъм амбулаторията и преминахме в последната.


Тук заварихме да лежат няколко болни деца и двама чиновници, които твърде сполучливо бяха замаскирали положението си. Пред един от тях имаше съд с калиев разтвор, заместващ "изтекла кръв".


Случаят, макар и куриозен, не ни трогна, понеже червеногвардейците бяха по-интересни.


Не стига, че изтъпкаха пространните градини и напълниха торбите си с това, що можеха да задигнат от помещенията, ами ненаситните "революционери", напомняйки тълпите на 17 септември миналата година край Търново, се втурнаха безразборно по лозята, за да ги доунищожат.


Из чифлика тарашуваха и най-вулгарни престъпници.


Една група от такива извлече съпругата на по-младия Харитов пред канцеларията, като неколцина държаха пушките си насочени срещу нея. Всичко било за ключовете от касата.


Чух един от тях нервно да крещи:


"Затуй ме раниха, та да не получа нищо, нали!"


Нещастната жена се повали на земята, а изнудвачите, без да трепнат, навлязоха в дома й.


Не след дълго цялата тази банда изчезна към гората.


Вечерта научихме, че последната успяла да задигне много стари монети, скъпоценности и малкото злато, което немощната майка на Харитови е била скътала за сетнини.


Сцената не беше довършена и един формен апаш се вмъкна при нас.


"Кои сте вие?", запита той повелително.


"Никс булгариш", отговорихме всички едногласно, като че бяхме се нагласили. Дойдоха и други, чието любопитство ни принуди да се обясняваме с развалено български език. Разбраха, че сме чужденци, и отминаха.


Освободени от страшния гнет, пожелахме да видим що е станало с багажите ни, скрити на тавана.


Едва изкачили няколко стъпала и онзи, който пръв влезна при нас, къде е бил, не знам, сепнато ни извика да му дадем по 500 лева.


"Пари, нища нема", заявих му аз и пуснах чехите да поемат нагоре.


"Или по 500 лева, или…" и той взе да сочи потъналата в ръжда бердана.


"Та язе днеска загубих двама мои другари…они паднаха…не чинат ли по 500 лева!…"


С тези думи той ни последва, обаче разхвърляните вещи на втория етаж го улисаха и ний сполучихме да забегнем в цветарницата, където осъмнахме.


Още призори на 26-и работниците свободно се раздвижиха из чифлика.


Един от настойниците дойде да ни уведоми, че някой си Мечкарски, който предния ден командвал червеногвардейците, пристигнал през нощта и поел управлението на стопанството. Той се препоръчал за комисар и затова всички, намиращи се в Минкова махала, били длъжни да се явят и легитимират пред него, най-късно до 8 часа.


Решихме да стоим в цветарницата и да не се обаждаме, като навлякохме сините престилки и започнахме усилено да работим.


На събралите се около комисаря мъже и жени последният съобщил, че цялото притежание на братя Харитови става комуна. Всички прислужници, чиновници и работници да се считат господари, като под страх от наказание никой не може да бъде наемник.


Единствен той имал неограниченото право да разпорежда. Добре разправял, а веднага след това назначил стопански комитет из работниците и червеногвардейците, нарежданията на които всеки бил длъжен да изпълнява.


Определил само осемчасова работа и наредил този ден как да се употреби.


Много от слушателите наивно го запитали – кой и що ще им плаща, искайки също да знаят какво ще стане с вземанията им за изминало време.


"С пари няма да се възнаграждава трудът", отговорил гореспоменатият, "а всеки ще знае, че което се произвежда, е общо и ще се дели поравно."


Щели да се отпущат по три костюма дрехи на годината, обуща, храна и квартира.


"Засега толкова", завършил Мечкарски и приканил да се започне изпълнението на програмата.


Тия негови, макар и абсурдни разпоредби и особено поставената охрана около стопанството, внесе привидно успокоение, но не и задоволство. През целия ден никой не дръзна да своеволничи, а необходимото бе реквизирано с разписки.


Към обед слугинята на главния цветар – Хладил, непризнавайки комуната, дойде да ни навести и за първи път от началото на революцията ни донесе храна.


Това навярно, забелязано от някого от охраната, е дало повод да се заинтересуват от нас.


Неочаквано комисарят ни издебна, обаче установявайки нашата принадлежност и чуждото ни поданство от показания един паспорт, съобщи, че можем свободно да се движим само из двора на чифлика, като всяка сутрин трябва да се явяваме в комендантството.


Осигурени с покровителство, тримата ний първи наченахме разговорите с постовете и случайните минувачи метежници, мнозина от които не скриваха, че си отиват на село.


Този процес на разложение бе особено поразителен през нощта срещу четвъртък, когато, несклопил очи, долових необикновената тревога на стражата и началството им.


Слънцето не беше се още показало, а настъпилото се смущение се оправда. Ураганен артилерийски огън разтърси цялата околност. Много от току-що насила доведените селяни веднага се разбягаха. Чух комисаря, който също се бе запътил към лозята, да вика подир едни, стреляйки с револвера: "Щом не искате да се защитавате, мрете по местата си."


За да се ориентираме по-добре, излязохме пред канцеларията и почнахме да разпитваме двамата конници, които чакаха някого.


Неохотно те ни увериха, че откъм Бяла Слатина и Оряхово идвала осемхилядна червеногвардейска армия; руските другари слезли във Варна; Сърбия въоръжила всички забягнали у нея дружбаши и ведно с редовната югославянска войска ги изпратила за София…


Разбира се, те самите не вярваха на думите си.


"Нашият управител", който сега запъхтян слизаше от баира, разгневен от проявеното любопитство, заяви ни, че ще бъдем изпратени под стража за Фердинанд, където революционният комитет ще поеме грижата за нас.


Гърмежите при този разговор обаче почнаха да се усилват, и то от всички страни.


Уплашен от непонятното за него концентрично движение на войските, героят, който преди малко заповядваше, понижи тона си и ни покани да се приберем в амбулаторията, в която днес повече от 20 болни чакаха за помощ.


Тъй като местният фелдшер бе се разболял, вещият цветар, практикувал народна медицина в Чехия, се залови да преглежда заварените.


Като че от Провидението изпратени, влязоха при нас трима на вид интелигентни лица. Единият, сух, бледен, невисок на ръст, навярно припознавайки се, се заприказва с мене, ала скоро схвана, че българският език е чужд за трима ни.


От думите му можахме да разберем, че  той е лекар, а другите двама – санитари при бойчиновския революционен отряд.


"С оръжие ни взеха от домовете", продължи на немски лекарят, който изглеждаше да е евреин.


В късо време стаята се изпълни с разни началници на отряди, ротни командири и какви ли не, останали без връзка, дошли да се осведомят за положението.


Всички се чувстваха гузни и несигурни. Един, който изглеждаше да е командир, защото носеше сабя и парабелум, запита какво става в Германия. Когато с мъка ний му разяснихме, че цяла Южна Германия е силно монархична, той въздъхна и иронично каза: "Като нашата България – ний северняците сме повече революционери, а тракийците – реакционери."


Червеногвардейци се спречкаха отвън и това накара въпросният началник да прекъсне разговора и да отиде да изглади разпрата. Тя обаче се разрастваше, та стана нужда всички гости да излязат. Останаха само лекарят и един санитар, които се заловиха да преглеждат болните работници.


Още наблюдавахме възникналия инцидент, когато и другият санитар се върна и без колебание обърна внимание на другарите си да се пазят от излезлите преди малко революционери, особено от "офицера".


"Тоя апаш", продължаваше с насмешка същият санитар, "прибра за себе си дрехите, за които червеногвардейците спорят и които Бог знае откъде са задигнати."


Едва току-що насъбралите се около амбулаторията метежници се запътиха към "позициите" си, друга тълпа заобиколи пристигнал свещеник, в полурасо, с един кабриолет.


Доближихме се и ние да чуем неговите слова. С особена ярост разправяше той, че някой си запасен полковник успял да въоръжи около 50 доброволци и с тях заел гара Медковец, като всявал ужас между забегналите по оня край революционери.


Беше дошъл да иска едно оръдие и една рота червеногвардейци, обещавайки, че до вечерта може да плени целия отряд. Този поп, бивш офицер, още не бе завършил, и ето че конник в кариер се зададе откъм Фердинанд.


Всички, заинтригувани, се впуснаха да го посрещат, но вместо радостни вести научиха, че Берковица и Фердинанд били взети от редовните войски и че кавалерия се явила по шосетата. Всеки може да си обясни как това повлия на водачите революционери.


Най-напред попът, след като хвърли в двуколката взетите набързо от кръчмата на чифлика няколко шишета вино, удари на бяг. Останалите се оттеглиха на височините, а конникът с комисаря Мечкарски, също възседнал готовия от сутринта жребец, се отправиха към с. Ерден, за да се доберат до по-точни сведения. Охраната обаче продължаваше да снове около стопанството.


Възторгът ни бе неописуем, ала никой още не смееше да се поздрави с освобождението.


Безпрепятствено, пред очите на постовете, ние се движехме и открито разговаряхме за беса, който вече пети ден бе обзел мнозина.


Уви, тая дързост можеше да струва живота ни, ако един от членовете на назначения стопански комитет не дойде и не ни предупреди да се крием, особено аз, защото завърналият се комисар подозирал, че сме съмнителни личности.


Така и сторихме, като никой вече до идния ден, въпреки усърдното дирене, не можа да ни намери.


Спотаил се в кът, вън от чифлика, откъдето виждах само пътя, по който се точеха бягащите групи метежници, никога не предполагах, че ще дойде някой там.


За мое учудване пет силуета откъм близкия шубрак се отправиха към моето скривалище. Изпърво се смутих, ала виждайки, че това са невъоръжени селяни, реших да прикрия се по-добре и да не мърдам от мястото си.


Безшумно и твърде предпазливо те се доближиха и легнаха. Дълго никой не продума нищо.


Разни мисли ми минаваха и аз, считайки ги ту за някакъв пост, ту за охрана, ту за потеря, която е тръгнала мен да дири, не смеех дори свободно да дишам.


Един от тях се изправи, поразгледа наоколо, прикрачи малко и седна; до него се събраха и другите и почнах разговор.


Сега ги виждах добре. Всички бяха възрастни.


"Нищо не излезе и от тая работа", каза почти най-старият.


"А бе, аз думах на зето – Момче, войската е силна и срещу нея всичките ще си счупят главата", обади се втори.


"Остави се – селото се изпразни; излязохме да сеем, макар и толкова време дъжд да нема, само да не сме дома. Е, оня (сочейки на едного) беше уйдисал на лудите Стойкови, па се върна", говореше със заекване трети.


"Днеска, кога ни подбираха, аз им казах, поде посоченият, ако ни срещнат войници или това софиянците, да знаят, че ние сами тях ще пребием. Единио се измъкна; другио нека го ядат кучетата – разсипахме го. Верно, не видех свесен човек" – и той зареди много нехранимайковци, никакви комунисти, които това дирили – да плячкосват, продължавайки:


"Виж ги, тия завалии, Харитовите, що са виновни хората, всичко запусте… Я нихното да земат, очите с вилата ще извадат, ама нали е чифлитско – да го делиме!"…


Така до полунощ подслушвах и разбрах, че тези добри българи са се криели от малцината революционери, които със заплашване искали да карат мирното население да се бие.


Върволицата по пътя се бе изтеглила, когато петимата заминаха. Скоро след тях видях комисаря с още един конник как пое към Чипровския Балкан.


Не ме сдържаше, та още при пукване на зората отидох до работниците, от които научих, че за комендант останал познатият на тях Влахов, който с няколко червеногвардейци разпоредил да се приготви хляб и грозде за 1000 души.


Това ме озадачи и аз пак потеглих за старото си място.


На тръгване някои от присъстващите подметнаха това-онова и аз разбрах, че революционерите, като научили, че доброволци от София тръгнали срещу тях, "един с един не се видели", понеже, както помежду си говорели, че Харлаков и неговият отряд не се шегували.
Часове бяха изминали, а нито един патрул не се беше още показал.


Внезапно по линията от Фердинанд се зададе дълъг трен, в който се чуваха да гърмят картечници и оръдия.


Настъпи недоумение, но скоро положението се уясни, тъй като със спирането му от всички хребети, заобикалящи долината на Огоста, започнаха да се спущат спешени кавалеристи и доброволци войници с каски. Влакът след къс престой в Бойчиновци продължи за Лом.


Не можех повече да чакам и светкавично забегнах към гарата.


В чифлика още беше тихо, само останалите часовои червеногвардейци се движеха. Когато прегазвах реката, няколко изстрела се дадоха по мене, но това не ме спря и аз след десетина минути бях вече през първите патрули. Поисках да ме заведат при началника им.


Изпърво офицерите ме взеха за метежник, обаче впоследствие се разбрахме и същите, без да губят време, дадоха нарежданията си, съобразно събраните от мен сведения.


Не след много конници водеха след себе си група революционери, между които и последният комендант на чифлика.


От показанията на хванатите се установи, че главните виновници забегнали за сръбската граница, като подло изиграли революционерите.


"Възмущението за измамата, казаха доведените, е общо; това се вижда и от избитите край близките села водачи от самите селяни."


Лично комендантът, ранен още в първите дни, с готовност искаше да покаже къде са били изоставени картечниците и оръдието, изтъквайки, че всички били в заблуждение.


Колкото повече времето се отдалечаваше от ожесточената кървава братска свада, толкова повече се чувстваше радостта на прииждащото от околностите население.


Стари и млади плачеха и се надпреварваха с благоговение да целуват разветите български пряпорци, с които пристигаше умиротворителите.


Само там, където преди седмица, улисани в полската работа моми и момци задружно извиваха хубави напеви, витаеше гробна тишина и печал.


Косите на човек настръхват, като тръгне за Минкова махала.


Ни помен от изобилните плодове и зеленчуци!


Като че всичко със скръб бе повалено.


Из младия разсадник, почти унищожен, се търкаляха разхвърляни кошери. Около помещенията с разбити врати и прозорци, съвсем оголени, се срещат само следи от святото за българина домакинство.


Конюшнята, зинала, дълго ще очаква да уюти красиви жребци…А лозята, по които кръшно се разхождаха стройни девойки от Търновско и не даваха птичка да кацне по тях, сега бяха насъбрали рояци зловещи врани, подсказвайки, че под полегналите клони спят във вечен сън много чада на майка България.


Китната градина днес е вече страшна пустош.


Тъга, неописуема тъга, браздеше челата на цялото работничество.


То, останало през целия съветски режим верно на своя господар, бе единствената утеха на стопаните, вдъхвайки вяра и надежда, че съграденото с непосилен труд и разорено само от некадърниците да създадат свое, скоро за честа на българското трудолюбие и постоянство ще бъде възобновено.


На идния ден потеглих за София. Отрадно впечатление правеше събуденото съзнание в народа да се тачи чуждото и особено да се защити собствеността.


Пораждаше се мисълта в градовете и селата, що минах, да се организират всички, които милеят за частния и обществения имот, та никой да не дръзне повече да своеволничи с него.


Колко това желание е факт, явствува от ревността на населението, което само улавяше и посочваше на властите всички метежници, считайки ги за посегатели на техния кървав труд.


Така, след като се принесоха безчет скъпи жертви по бреговете на Огоста, чиято долина историята сигурно ще назове долина на смъртта, неотговарящата на народните ни чувства, бит и порядки комунистическа идея рухна в бездната на житейските бори, оставяйки в забвение помисълта за руската съветска власт в България.


Публикува се по: Нестор, Революционната седмица в огнището на метежниците около чифлика "Минкова махала" (Фердинандско). Лични наблюдения и преживелици, София, 1923, 23 с. 
 


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (108)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1328 Любопитно

  Захари Стоянов:

  Кой въстана срещу нашето свещено дело - съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на него­вата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Слив­ница? Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на Бълга­рия ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?

  Така ли излезе? Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее? Кой поду­чи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация? Кой унизи и се поди­гра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин - Мингрели? Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събра­ние, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в Бълга­рия безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете" - Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя...

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 2. 2 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 522 Весело

  До коментар [#1] от "spas27":

  Спасееее...Спасе...не са ни виновни руснаците Спасе...
  Не четеш ли, че каквото и да захванем го обръщаме на кражба.

 3. 3 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 784 Неутрално

  За съжаление личността на автора не може да бъде установена.
  ======================================
  За радост личността на Гео Милев може да бъде установена - участник във войните за национално обединение, убит най варварски - удушен с тел - от "защитници на собствеността" през 1925 г.
  С извадени саби
  кавалерийски отряди подгониха
  разбитите селяни
  - доубивани, стреляни
  с шрапнели, фугаси
  - бягащи в ужас на всички страни,
  догонвани в къщите
  и съсичани там
  с кървави саби
  под нисък сайвант
  сред писък
  на изплашени баби,
  деца и жени...

 4. 4 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 732 Неутрално

  т.нар. септемврийско възстание всъщност е епизод от войната на империяна на злото в северва азия с Европа.

  червените бесове сериозно са вярвали, че цивилизацията ще се срине и на нейно място ще дойде утопията (1).

  метежът е организиран от хора, които по същността си НЕ СА българи, а азиатски еничари. ерго, да бъде наричан българско дело е сериозна лъжа.

  подобни метежи е имало на много места в Европа. тъпашкото стихотворение йохан, което червените уроди ни караха да учим в прогимназията, е по повод на смазването на болшевишкия метеж в Германия. което е нещо прекрасно, както и да го погледнеш. сериозен червен метеж е имало в Унгария, където човекоподобните дори за кратко са взели властта и са започнали да изтриват цивилизацията, преди да бъдат изпратени в небитието.


  ---------------------------------
  (1): това, че утопията е именно утопия си личи от факта, че внуците и правнуците на червените бесове от началото на 20 век днес са тлъсти капиталисти.

 5. 5 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 613 Неутрално

  Поредната срамна страница в българската история.

 6. 6 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4276 Неутрално

  [quote#2:"bluescreen"]Спасе...не са ни виновни руснаците [/quote]
  Кажи го на Захари Стоянов, умнико.

  Gunter glieben glauchen globen
 7. 7 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Даааа. Комуниза носи само злини

 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 4078 Неутрално

  Поразително тъжната истината за събитията от 1878г. до 2013г. е ,че генералите са назначавани народа а политиците се назначават от чужди по посолства.

  [quote#1:"spas27"] Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската[/quote]

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Комунистите винаги са били крадци и разбойници. И страхливци, дошли от Сърбия и пак избягали в Сърбия и изоставили заблудените селяци да операт пешкира.

  Няма шики-мики.
 11. 11 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  До коментар [#9] от ".":

  По 10 000 от село има удавени, айде стига червени простотии.

  Няма шики-мики.
 12. 12 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  До коментар [#9] от ".":

  А и това не е гнусна статия, а разказ от очевидец, другарю, колкото и да ти е мъчно картината е на идиоти и крадци, решили да награбят каквото могат в мътната вода.

  Няма шики-мики.
 13. 13 Профил на USSR
  USSR
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Хм , какви комунисти , какви черногвардейци бе господа през 1923 г хората са се вдигнали кой със сръб , кой с вила ....за земя , за храна , за хлеба насъщни .... !? Те много са разбирали през 1923 комунисти , черногвардейци и ... Съветска републикА !!!! ТОВА Е ВЪРХЪТ на статията " !? И сега ще се започне една ............ все едно всичките са внуци и правнуци на банкери, капиталисти , дюканджии .... а не са правнуци на тези бедни хора които са се вдигнали за хляба насущен .
  Едно изследване през 20 г на миналият век в една гимназия в София !!! какво са закусвали гимназистите -отговора е че не са закусвали нищо е към 80 % а останалите са ЯЛИ хлеб и кромид-червен лук !!!
  Та затова се вдигнали хорицата , а не комунисти, червеноармейци " .... как изопачават факти и едните и другите .
  И сами интересното е че през 1923г повечето са възстанали отколкото през 1876 г и Ботевата чета !!!!?
  Защо ли, а ?

  pacta sunt servanda
 14. 14 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4276 Гневно

  Текстът е потресаващо свидетелство какво са представлявали дедите на Станишев, Вигенин и Мая Манолова и кой е започнал кървавата гражданска война в България, която продължава и днес.

  Gunter glieben glauchen globen
 15. 15 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Разстроено

  Така е било.Ако не беше така,дядо ми,пряк участник в тези събития,щеше да разправя история след история.А той не даваше и дума да се продума за тези няколко дни.Атанас Ненов Костов от село Мърчево,имат си го там в архивите,лека му пръст!

 16. 16 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1152 Гневно

  Тарабата / Георги Димитров/ и Коларов по ЗАРЪКА на "великият" СССР накараха селяните с коси и вили да свалят правителсвото и Царя..../После - "Хей тамо лодка с пътник незнаен"/ Естествено подготвени за бягство в "матушката"....След това в 1925 атентата в "Св. Неделя"....После прословутия ЗЗД/1925...Подстрекатели, убийци и терористи - това са КОМУНИСТИТЕ...!!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 17. 17 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4276 Неутрално

  [quote#9:"."]Почти във всяко село там, има по 80-100 изкарани и разстреляни без съд и присъда[/quote]
  Посмали, манго. Очевидно не си чел горния разказ на очевидец, който обяснява достатъчно ясно какъв разбойник е бил дядо ти и че разстрела му е бил справедливо възмездие за престъпленията му.

  Gunter glieben glauchen globen
 18. 18 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1328 Любопитно

  [quote#13:"USSR +"]Хм , какви комунисти , какви черногвардейци бе господа през 1923 г хората са се вдигнали кой със сръб , кой с вила ....за земя , за храна , за хлеба насъщни .... !? Те много са разбирали през 1923 комунисти , черногвардейци и ... Съветска републикА !!!![/quote]

  ХАХАХА, а другарят Димитров е дошъл за да изпие една мастика и да направи НРБ 1.0 , но не му се е получило, за това беж към мАсква при своите господари...

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 19. 19 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Не съм учуден от прочетеното. Комунистите откъдето са минали трева след тях не е никнала. Съсипаха Русия, моето поколение помни двете Германии и разликата между тях, младите виждат огромната разлика между северна и южна Корея, Куба е друг актуален пример.
  Само моля не ми давайте Китай като контратеза. Там просто комунистите са малко по хитри. Разбраха , че с марксизъм-ленинизъм не става. Просто държат властта и папкат, а икономиката им върви по утъпканият капиталистически път на развитие.

 20. 20 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  [quote#9:"."]Почти във всяко село там, има по 80-100 изкарани и разстреляни без съд и присъда, други - натоварени на шлепове, и после удавени в дунава, пак без съд и присъда.[/quote]

  Това не е вярно.

 21. 21 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 806 Любопитно

  До коментар [#13] от "USSR +":

  Скъпи другарю, какви са според тебе Г. Димитров, В. Коларов, Гаврил Генов и прочие безродници? Доколкото знам комунисти. Бих добавил и страхливци, които избягаха и оставиха излъганите от тях. Защо не останаха да се бият до смърт за идеалите си, а само призовават другите на "смъртен бой" както обичат да глаголстват другарите? Стамболийски поне постъпи по мъжкарски.

 22. 22 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 471 Гневно

  Браво на "Култура", браво на "Дневник", браво!!! Точно на този светъл празничен ден! Да бяхте изчакали до утре, а?? Чоплете старите рани в крехката тъкан на българското "общество", чоплете ги и след това обвинявайте този и онзи, че разделяли обществото, че българите не са сплотени, че имаме социален капитал колкото на примитивно африканско общество! Да, България е минала през много тежки исторически моменти на изключително разделение и противопоставяне, на братоубийство! Много тежки моменти! Много българи носят от своите предци рани от тази прикрита и открита гражданска война! И какво е решението? Да разравяме тези стари рани постоянно? Да живеем в омраза и неприязън? Да търсим отмъщение поколения наред след определен травматичен епизод? Като примитивните общности в западните Балканите, южна Италия и средния изток на Азия да питаем между-кланова вражда? Това ли искате бе "интелигенти" и "професори"?? Това ли ви е визията за модерно общество?? Да не можем да се гледаме един друг?? Да се стреляме по улиците ли искате бе?? Така ли България ще просперира? Така ли българите няма да изчезнат в прахоляка на историята след 2-3 поколения?? Нещастници!!

 23. 23 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#21] от "drago62":

  Какво става с тях ли? Ами отиват в Западна Европа където получават убежище от правителства на Австрия, Германия, Италия, Франция, които заедно с цялата демократична общност налагат тежки санкции на България и я изолират напълно от демократичния свят.

  Други въпроси?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 24. 24 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 424 Неутрално

  До коментар [#18] от "spas27":

  Др. Димитров ударил една реч в Монтана преди началото на въстанието и веднага влязъл в един автомобил, който отпрашил за Сърбия, където пък семейството му отдавна го чакало. Тези работи не ги пише в учебниците.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1328 Весело

  [quote#22:"fortunes"]Като примитивните общности в западните Балканите, южна Италия...[/quote]

  Примитивни почти като примати са тези хървати и неаполитанци...

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 27. 27 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 806 Любопитно

  [quote#23:"др. Иванов"]Други въпроси? [/quote]

  Здравейте др. Иванов! Според Вас не са ли страхливци другарите Димитрол, Коларов и Генов. Поне един да беше показал малко смелост вместо да бяга през Сърбия.
  За илюстрация - водачите на априлското въстание до един загинаха. Обикновено лидерите на въстания и революции загиват в борбата. Само нашите водачи 8Димитров и сие/ оцеляват. Имаш ли друго обяснение. Може би ще кажеш, че те като ценен материал трябва да живеят - а излъганите от тях селяни и идеалисти - много им здраве.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1328 Весело

  [quote#22:"fortunes"]Точно на този светъл празничен ден! Да бяхте изчакали до утре, а??[/quote]

  Те и мОсквичите (Тарабов, Коларов и т.н.) да бяха изчакали с възстанието ама не изчакаха

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 30. 30 Профил на USSR
  USSR
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#9] от ".":

  Аз зная само за едно село а и те не стигат до 80 , а другите села кои ли са , интересно !?

  pacta sunt servanda
 31. 31 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 419 Неутрално

  След като личността на автора не може да се установи, как се установи, че той е очевидец и това е свидетелство? Нестор, Астор, шменти-капели

 32. 32 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 471 Весело

  До коментар [#26] от "spas27":

  Ако за теб Албания, Черна Гора, Косово и Македония, Сицилия, Афганистан са ти еталон са модерно общество, за мен не са...

 33. 33 Профил на USSR
  USSR
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#18] от "spas27":

  Той и в Германия е бил след Сърбия ,Русия ... и те ли са замесени -швабите де "?

  pacta sunt servanda
 34. 34 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Това фашягите не се научиха да лъжат сносно... Спомням си как величаеха Луков за "геройството" му през септември 1918 г. Как сам с четири оръдия спрял цял сръбски полк... Сега пък "очевидец" разказва за някакви примитиви,озлобени, зомбирани от Съветска Русия вдигнали се на "метеж" за да съсипват"цветуща" България... Новият "елит" на България чрез лакеите си се опитва да внуши на народонаселението,че причините за мизерното му съществуване не са в Тях... Народонасилението си е виновно,защото е тъпо и мързеливо и да не си позволява да гледа в канчето на "ЕЛИТА"..."ЕЛИТА" работи неуморно за процъфтяването на родината ни и задоволяване потребносттите на народонаселението.

 35. 35 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 471 Весело

  До коментар [#29] от "spas27":

  Ъхъ, ясно. Значи това се чества на 22 септември в БГ! Денят на Димитров и ко?? И да, бъдещето на БГ минава през спомняне на тези "личности" точно на тази дата...

 36. 36 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 806 Неутрално

  До коментар [#28] от "др. Иванов":

  Другарю, отивали са при зор- НО ЗАЕДНО С ЧЕТИТЕ СИ! НЕ СА БЯГАЛИ С АВТОМОБИЛ КАКТО ДРУГАРИТЕ ДИМИТРОВ И КОМПАНИЯ.
  Що се отнася до Левски - стойте настрана от него. Даже цървулите не могат да му вържат вашите гении Димитров, Червенков, Станишев и прочие вождове!
  Да не обичам комунистите, на 51 години съм, никога не съм бил партиен член, добре, че паднахте от власт и можах да поработя навън за да осигуря себе си и семейството си. Не си падам по метежите и въстанията, вярвам в еволюционното развитие на обществото.

 37. 37 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 471 Весело

  До коментар [#26] от "spas27":

  А относно неаполитанците, те са ни истински еталон наистина! Каква здрава мафия са развили тези хора само! ББ и ТИМ ряпа да ядат пред тях! Ама и нашите хора се учат де! А иначе каква супер икономика има в Южна Италия, повечето живеят на трансфери от севера и от ЕС, бая както ние сме решили да си живуркаме в БГ! Национални съдби, какво да правиш... Явно не можем да надскочим историческото си развитие ние българите. Все пак и ние сме южен и балкански народ... Така че, дерзайте с плюенето!

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 39. 39 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1328 Весело

  [quote#33:"USSR +"]Той и в Германия е бил след Сърбия ,Русия ... и те ли са замесени -швабите де "? [/quote]

  Знаем за подвизите на малката кибритоподпалвачка в Берлин и ней-ната пламенна реч изобличила германския монархо-фашизъм още във времената на Ваймарската република ХАХАХ

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 40. 40 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  До коментар [#5] от "lordcris":


  Поредната срамна страница в българската история."

  -Доста такива страници,за съжаление.

 41. 41 Профил на USSR
  USSR
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#21] от "drago62":

  Да , избягаха и оставиха излъганият народ да бъде убит и малтетиран , но те не са КОМУНИСТИ , ТЕ СА ОБИКНОВЕНИ ХОРА КОИТО СА ИСКАЛИ ПО ДОБРО ЗА ТЯХ , ЗА ДЕЦАТА СИ .... .
  Аз не защитавам Димитров ,Коларов и Г Генов !!!! а съм против ИЗСМУКАНИТЕ от палците -фалш !

  pacta sunt servanda
 42. 42 Профил на Чичо Ваньо
  Чичо Ваньо
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Всеизвестно е,че историята се пише от победителите.И се интерпретира съобразно интересите.1923 и 1944 били всенародни въстания,които справедливо искали властта.Днешните протести,както и протестите от 1990 и 1997 били незначителни.Е,от комунист власт,и от прасе мас ...

  "Проблемът на света е,че глупавите са самоуверени,а умните се колебаят."Бъртранд Ръсел
 43. 43 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Тези въстания са само временен неуспех на СССР. По-малко от сто години по-късно СССР е тотално спечелил войната с България. Но което е по-страшно -- изцяло е подчинил и пречупил българите.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 44. 44 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#19] от "drago62":

  Така е Драго... Каква индустрия е имала България преди 9 .9. 1944 г. Над 6000 дарака, шарланджийници ,воденици,мандри ... Какво направиха комунягите ???... Ликвидираха ги... Построиха никому ненужните металургични комбинати,торове комбинатии още 2500 предприятия от национално значение и още толкова от регионално... Знам в моето село е имало велик чифликчия , с 60 дка десертно грозде... Като дошли комунистите направили 4000 дка лозя и 280 дка овощна градина...Никому ненужни... Затова радвайте си правоверни "демократи" ,когато минавате покрай Кремиковци или АТЗ Ст. Загора... Всичко трябва да се срине до основи,защото е построени от "примитивните" комунисти... Да знаете как доволно потриват ръце комшии и новите ни "приятели" и как неудържимо се смеят зад гърба Ви,че много лесно са Ви манипулирали и ,че добра работа сте им свършили...

 45. 45 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  [quote#34:"gorid"]Това фашягите не се научиха да лъжат сносно.[/quote]

  Каквато и да е чистата истина,нека все пак бъдем благодарни че прожекцията на този филм,който светът е гледал във Франция през1789 год. и в Русия през 1917-та се е провалила в България.Да благодарим на Бога!

 46. 46 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Весело

  До коментар [#31] от "Васик":

  След като не установили кой биологичният баща на Исус, обявили ,че е божи син...

 47. 47 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Спомням си че през 60-те години на миналия век,някакви неидентифицирани субекти още обикаляха къщите на доказани участници в Септемврийското възстание за да получат препоръки за получаване на пенсия на "активен борец".Много тегава история беше,аз бях дете и не всичко ми беше ясно,но ставах неволен свидетел на такива мазни посещения.

 48. 48 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 471 Весело

  До коментар [#26] от "spas27":

  За по-любознателните по въпроса за изостаналите общества като тези в западните Балкани и южна Италия, книгата на Едуард Бандийлд за "Моралната Основа на Едно Изостанало Обшество" е добро първо четиво... Горе-долу човекът наблюдава една малка общност в южна Италия и описва полуразпаднала се общност, в която хората основно вярват на раширените си семейства и социалните отношения се основават на непотизъм (т.е. шуробаджанащина) и жертва на общностния интерес в името на личния/семеен интерес. Твърде подобно на българската реалност, за съжаление...

  Но може би наистина хърватите и неаполитанците са ни еталон, все пак хърватите си пращат корумпираните политици в затвора...

 49. 49 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Любопитно

  До коментар [#45] от "vjacho":

  Във Франция 300 хил. благородници щяха ли да се откажат доброволно от превилегиите си ???... Руският цар,най-богатият тогава във света. В какво мислеше да инвестира???...

 50. 50 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  [quote#44:"gorid"]Каква индустрия е имала България преди 9 .9. 1944 г. [/quote]
  И все пак е изглеждала добре:
  "Истанбул, 14-ти Ноември 1941г., Впечатления от България (статия от Хюсню Емир Еркилет)
  "Въпреки обстоятелството, че през последните 29 години България води неуспешни войни и като последица претърпя тежки загуби - днес тя е напреднала и постоянно развиваща се в земеделско, индустриално, стопанско и благоустройствено отношение страна. На този, който пътува в България, прави впечатление добрият и спретнат вид на униформените лица: офицери, войници, полицаи, жп чиновници и др.Обработваемата площ в България се използва до педя, а горите се радват на завидни грижи. Плодовете от земята са източник на добри приходи за производителя, от които българското село постоянно забогатява. Друго, което не е характерно в останалите балкански страни, а в България бие на очи е, че богатсвото на страната не е съсредоточено в ръцете на ограничени градски среди, а напротив - разпръснато е в земеделското производство чрез посредничеството на съответните кредитни организации. В никоя балканска страна земеделието не е отбелязало такъв прогрес, както в България и в никоя съседна на България страна селянинът не се радва на такова благоденствие. И този напредък България отбеляза само за половин век. От прозореца на влака ние виждаме пълни с цвекло вагони, многобройни благоустроени гари, чисти и уредени градове и села, обработени полета, хубави гори, расов домашен добитък и наподобяващи Рая красиви долини"

 51. 51 Профил на На комунист доверие да нямаш
  На комунист доверие да нямаш
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Пряката намеса на Съветска Русия в Септемврийското въстание не е никаква новост. Винаги се е знаело, че Васил Коларов и Георги Димитров го организират по заповед на Коминтерна, ерго на Съветска Русия. Интересното в горния материал е погледът на очевидец и пряк свидетел на събитията.

  От комунисти само това може да се очаква. Забрана за БСП!

  Безбожен народ иска морални политици, но такива няма да му се явят
 52. 52 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3995 Гневно

  До коментар [#51] от "Орешко Работният, покажи си тефтерчето":

  А после въпросните другари сладко са си пили коняка във Виена !

  klimentm
 53. 53 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#50] от "vjacho":

  Тези разкази ми са известни... Знам още,че през този период селянинът е продавал агнето на цена колкото е кожата му... Благоденствието на селянина се е изразявало в клане на прасе по Коледа,агне по Герговден и петровско пиле... Кожата на прасето се е използвала за цървули... След като продадат стоката си и си платят данъците не са оставали пари за метър плат, за да ушият пола на момата, ами са се хващали за вретеното и чакръка... От въпросните времена е останал следният анекдот: След като приключили жътвата стопанина натоварил семейството си на волската кола и отишли да се изкъпят на най-близката минерална баня. Когато излезли от банята, стопанинът казал: "Ами то било много хубаво,догодина пак ще дойдем". Днес е "медерно" всеки "демократично" мислещ да се дистанцира от всичко ,което е създадено през годините на соца. Затова все се търси нещо извън него. Спомням си през седемдесетте на миналия век, как вярващите "виждаха" Дева Мария по прозорците на големите хотели...

 54. 54 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 997 Неутрално

  Интересни спомени. Задавам си въпроса какво е накарало бунтовниците да тръгнат с оръжие в ръка. Дали няма някаква връзка с беззаконията на Стамболийски и с преврата на 9 юни? Все пак едно пренебрегване на закона, на собствеността и на морала се култивира достатъчно дълго, за да доведе до подобен резултат. И като е ден на независимостта, да си спомним за какво е употребена тя само след няколко години: Балканска война, Междусъюзническа война, Първа световна, национална катастрофа и т.н. Има нещо криво в българската история от доста време насам.

 55. 55 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Весело

  [quote#53:"gorid"]Тези разкази ми са известни... Знам още,че през този период селянинът е продавал агнето на цена колкото е кожата му... Благоденствието на селянина се е изразявало в клане на прасе по Коледа,агне по Герговден и петровско пиле... Кожата на прасето се е използвала за цървули...[/quote]

  Тогава да Ви цитирам Енгелс:"Човекът е единственото животно на планетата Земя,което няма точно определени условия на живот.Неговите условия на живот се диктуват от неговото съзнание."

 56. 56 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Неутрално
  До коментар [#20] от "vjacho":
  "Това не е вярно " Ама, вярно е...

 57. 57 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  [quote#53:"gorid"]Днес е "медерно" всеки "демократично" мислещ да се дистанцира от всичко ,което е създадено през годините на соца.[/quote]

  Не се дистанцирам от нищо,плод на ежедневно добруване.
  Затова съм и противник на революциите и подкрепям правителството,макар и да не съм гласувал за него.
  Теорията че ние спасяваме света а не Христос е погрешна.Вече имаме безброй доказателства за това.

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  [quote#56:"gorid"]"Това не е вярно " Ама, вярно е...[/quote]

  Моето село Мърчево е на 3 километра от Бойчиновци.Нямаме убит през 1923 година.

 60. 60 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#55] от "vjacho":

  Дойдохме си на думата. Точно за това са се вдигнали. За да ликвидират несправидливоста... Забогателите от лихварство,доставка на продоволствие през войните,изкупили на безценица земите на войнишките вдовици едри поземлени собственици... Съзнанието му говори ,че живота му е кучешки... Работи до изнемога,дава "божито богу,кесаравото кесарю" и за него не остава... "Боговете" се возят във файтони,някои вече и в автомобили а за него сухият хляб чесън и лук...

 61. 61 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 711 Неутрално

  [quote#60:"gorid"]Дойдохме си на думата. Точно за това са се вдигнали. За да ликвидират несправидливоста...[/quote]

  Няма спор.

 62. 62 Профил на Петя Сотирова
  Петя Сотирова
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Гражданските конфликти, дали са революции или хайдутски безчинства, са еднакво позорни за всяка нация. Явно, че човекът е далече от човешката си предопределеност и е едно хищно и подло създание, но наистина е важно да се знае и да се помни кой подучва тези страсти - да се хвърлиш с оръжие върху брата си. Руската имперска политика е видна по цяла Европа и Азия, така че сухия боклук си е боклук, но може да си стои кротко в ъгъла и да не пречи, но клечката кибрит, никога не е случайна.

 63. 63 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 516 Гневно

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!
  Захари Стоянов

 64. 64 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1622 Неутрално

  Сещам се за определението за револщционна ситуация в ученическите учебници по история - нежелание на върховете за промени, невъзможност на низините да живеят по старому.
  За съжаление революциите са потоп, в който няма справедливост, отприщват се най-низките човешки страсти и гори сухо и сурово.
  Справка - като се почне от древен Египет, та се стигне до Сирия.
  Имало е и вандалство, имало е и клане.
  Това е истината. Нито една от страните не носи ангелски ореол за действията си.
  Хората не се вдигат на оръжие от добър живот. От друга страна са пострадали не само самозабравилите се дерибеи, а и хората, които с честен труд са добили състоянието си, защото отприщи ли се тоя кален порой, спиране няма.
  И четейки тази история, сегашните "политици" и "бизнесмени" да си опичат акълите.
  Щото историята има гадното свойство да се повтаря.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 65. 65 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 471 Весело

  Една уж достоверна история от пряк, неизвестен свидетел!? За съфорумците които се обличат с дрешки от Версаче, Дзеня, и други все известни дизайнери, но секънд хенд, или китайски ментета, разбирам че това е истина!? Но истина, колкото и парцалките им! Аз помня вдовиците и сираците от войните, а за тях господата тиловаци ограбили им всичко, не бяха нищо повече от слуги на сатаната. А те същите господа, са се гаврили и с живият и мъртвият Стамболийски-човекът който е подписал заробващият Ньойски "договор". И сега се оказва, че са виновни пак комУнетата!? Онеразумний ......, защо се срамиш....!!!

 66. 66 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1228 Неутрално

  [quote#17:"Blood Red Skies"]Посмали, манго. Очевидно не си чел горния разказ на очевидец, който обяснява достатъчно ясно какъв разбойник е бил дядо ти и че разстрела му е бил справедливо възмездие за престъпленията му. [/quote]
  Мога само да ти кажа, че се обяснява на човешки същества, ти не принадлежиш към тая категория. Мутанти има на всякъде де, та по темата, лично мойте прародители са били социалдемократи. Социалдемократите 1923 отказват да участват, фактически възстанието е ЗЕМЛЕДЕЛСКО. Те са и голямата партия по селата, комунисти е имало много малко.

 67. 67 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Ех безсрамни Несторе ти може да не вярваш ама има виделов ден, и това което пишеш ще ти се сложи в тевтеря на оня който знае кога някой лъже или изопачава истината. Даже и да не вярваш в него той ще си покаже когато му дойде времето. Те за такива като тебе е станало 23 година нещото които ти опорочаваш.

 68. 68 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#27] от "drago62":

  Казал ти го е вече др. Иванов та няма какво много да добавя. Много корназ си в писането, ма вероятно малко в делата. Та въпроса ти е направо да го кажем: Що Г. Димитров и останалите не са се самоубили? Еми за да може такива като тебе да се пеняват по форумите с остроумия нелогични разбира се

 69. 69 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#24] от "postbot":

  Верно бе?! Дедати да не е бил шофьора на тоя автомобил? Щото като гледам тряя да е бил иначе няма от де да го знаеш тва

 70. 70 Профил на bachmann
  bachmann
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#39] от "spas27":

  Пълни глупости - Лайпцигският процес е след като Хитлер идва на власт.
  Като не знаете, не пишете.

 71. 71 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 424 Неутрално

  До коментар [#69] от "ръмжо":

  Не е бил. Иначе щях да съм внук на заслужил борец срещу фашизЪма като тебе.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 72. 72 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3707 Неутрално

  трагедията е че българи са клали българи . традиции

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 73. 73 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1050 Гневно

  Пореното доказателство, коя е Империята на злото.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 74. 74 Профил на bulgarofilche
  bulgarofilche
  Рейтинг: 653 Неутрално

  Комунетата както обикновено залъгват наивни хорица и като положението се нажежава, си плюят на петите и бягат към родната Масква. Страхливци, лъжци, предатели, терористи - достойни предци на съсела Станишко и на малоумните червени тикви, каквито има немалко в този форум.

 75. 75 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3707 Неутрално

  До коментар [#74] от "viktor4o_rs":
  викторчо от победилчо ли идва , или от на мама викторчето?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2227 Неутрално

  [quote#26:"spas27"]са тези хървати и неаполитанци... [/quote]
  Какво имаш против сицилианците?
  Чудя се защо никой се не сеща за Бела Кун
  ...и притесненията на бащата на Едуард
  Телър,бащата на водородната бомба и
  прототип на Доктор..странна любов.
  Доколкото си спомням, той казал...
  ама пак нас, евреите ще ни обвинят.
  И си спомням още, че през юли 1923
  баща ми е бил записан в регистрите с
  ден по късно, щото се гърмяло.Трябва
  Нестор да е бил.

 79. 79 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 471 Разстроено

  До коментар [#76] от "BASСО
  Пълни глупости - Лайпцигският процес е след като Хитлер идва на власт.
  Като не знаете, не пишете. - цитат на коментар #70 от “bachmann”

  Интересно, като праскат минуси на тази истина тъпаците мислят ли , че я променят? [/quote] Тези юнаци живеят в един виртуален- паралелен свят. Защо им се вързвате?
  http://www.youtube.com/watch?v=ktqfy1m7b5M

 80. 80 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2227 Неутрално

  [quote#79:"Гражданин"] като праскат минуси [/quote]
  Този печален факт , именно днес,
  ме настройва..оптимистично.
  След византийското , османското и
  съветското робство, явно чакаме ...
  поредното.
  На Народното " събрание" е време да сложим
  друг девиз..Нещо като :
  "(Раз)единението прави ползата"

 81. 81 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1305 Весело

  До коментар [#58] от "Георги":
  Тъй, това беше за бабуините. Я сега обрисувай павианите

 82. 82 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 736 Разстроено

  1923-та : Голямата разделителна линия на българското общество.....Много зверства и престъпления извършени и от двете страни,безмислени са споровете кой е започнал първи-дали самозабравилата се олигархия,която доведе една цветуща страна до две национални катастрофи или платените или неосъзнати агенти на една чужда страна,отворили с дейността си незарастваща рана в народната душа и след това спасявайки кожите си в чужбина.....

 83. 83 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1050 Весело

  [quote#76:"BASCO"]Интересно, като праскат минуси на тази истина тъпаците мислят ли , че я променят?[/quote]

  Виждам 5-ма тъпаци, които не знаят истината за Лайпцигския процес и са сложили плюс.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 84. 84 Профил на gallnare
  gallnare
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#70] от "bachmann":

  <Пълни глупости - Лайпцигският процес е след като Хитлер идва на власт.
  Като не знаете, не пишете.>


  Това не е вярно. Хитлер става райхсканцлер през януари 1933, подпалването на Райхстага е в края на февруари, а самият процес - през декември същата година.

 85. 85 Профил на Граф Влад Задунайски - semper idem
  *****
  Разстроено

  До коментар [#84] от "Мария":

  ???????
  Извинянай,Мим!
  Нещо не те разбирам!
  Кое не е вярно?

 86. 86 Профил на gallnare
  gallnare
  Рейтинг: 1394 Любопитно

  До коментар [#85] от "Граф Влад Задунайски - semper idem":

  Не е вярно, че това, което казва саксонецът Бахман, не е вярно.
  Моя грешка в интерпретацията. Отивам да се извинявам.

 87. 87 Профил на Граф Влад Задунайски - semper idem
  *****
  Неутрално

  До коментар [#86] от "Мария":


 88. 88 Профил на gallnare
  gallnare
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#70] от "bachmann":

  Извинявам се за предния си пост, говорим за едно и също.

 89. 89 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  "Звяр някой ще трябва да е слязъл край селото", помислих си аз, без да подозирам в тази зловеща песен предвестника на утрешната кървава свада, и спокойно заспах..."

  Тоя звяр още е тук, вече 90 години седи и яде.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 90. 90 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  Наетите от Москва "интернационални" престъпници на свой ред наемат местните обесници и тръгват да крадат и съсипват. Като видят дебелия, бягат. Точно както в наши дни - комунягите, атаки разни, и други престъпни банди, като ГРОБ и пр., но вече "парламентарно представени". За съжаление днес я няма тази родолюбива армия, та не е ясно как ще се оправим с продажниците.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 91. 91 Профил на bachmann
  bachmann
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#86] от "Мария":

  Не бе нужно. Разбрах коментара.

  До коментар [#83] от "grand funk railroad":

  И каква е истината за Лайпцигския процес?
  Това е просто изоблиЧение на нацизма, подкрепено от много интелектуалци от цяла Европа.

  Друг е въпросът, Че Георги Димитров след това клепа другарите си наред и мнозина от тях, вклюЧително и съподсъдимия на Лайцигския процес Благой Попов се оказват в ГУЛАГ (Благой Попов за цели 17 години).

 92. 92 Профил на bachmann
  bachmann
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#90] от "Dehumanizer":

  Да бе, то именно тази армия ( и офицерите и главно) са виновни за катастрофата. Дамян ВелЧев и Кимон Георгиев са били офицери. а Иван Маринов, който завзема министерствата.
  Армията не оказва съпротива с изклюЧение на няколко местни гарнизона като в Хасково например. Партизаните не са могли да завземат гарнизона на 10 родопски полк, същият който пробива форта Айваз Баба и открива пътя към Одрин през Балканската война.

 93. 93 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3995 Неутрално

  [quote#57:"vjacho"]Теорията че ние спасяваме света а не Христос е погрешна[/quote]

  Не мисля че живеем с усещането че спасяваме света.
  По скоро търсим истинското си място в него.
  Още сме прекалено малки за да спасяваме света.

  klimentm
 94. 94 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  Поредното анонимно писане на тема Септемврийско въстание...
  Да бяха миро седели фашетата на 9 юни, не биха чудо видели отпосле .... а сега циврене с 90 годишна давност нищо ново не добавят към картинката!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 95. 95 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3863 Неутрално

  След като видели накъде отиват работите, съветските агенти Димитров и Коларов тихомълком се изнизали в Сърбия, оставяйки заблудените лумпени да се оправят кой както може.

  Комунисти, кво да ги прайш?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 96. 96 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3863 Неутрално

  [quote#12:"Daniel Defoe - Аз бях на протест. А ти?"]картината е на идиоти и крадци, решили да награбят каквото могат в мътната вода.[/quote]

  Аз бих ги нарекъл, за по-кратко: комунисти.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 97. 97 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  Странно, когато коментираха как от Дойче Веле махнали двама журналисти за нарушаването на журналистическата етика и едностранчиво отразяване на мнение, повечето съфорумци се радваха.

  Сега обаче се препечатва абсолютно анонимна статия от "култура" и клакьорите се скъсват да се радват. Лично за мен публикуването на нечии литературни разсъждения като "новина" няма никаква стойност и е също толкова неетично, както и постъпката на журналистите от Дойче Веле. Точка.

  По същия начин можехте да публикувате извадка от съчиненията на Георги Димитров за тези събития, аз лично не виждам разликата.

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 98. 98 Профил на lobanovski
  lobanovski
  Рейтинг: 213 Неутрално

  булшит!

  как можете да падате до нивото на всевъзможните новоизлюпени псевдо-медии като публикувате подобна полюция на някой графоман, очевидно писана наскоро и пълна с очевидни лъжи! това е гавра с паметта на хората, пострадали и от двете страни!

 99. 99 Профил на buran
  buran
  Рейтинг: 472 Неутрално

  появява се някакъв текст, подписан дефакто анонимно и
  Ако авторът няма от какво да се притеснява по отношение на достоверността на текста, защо не е подписан с истинското му име?

 100. 100 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  Ха, ха, абе Дневник, защо само до септемврийското въстание стигате!
  Ами, няма ли очерк на някой очевидец, как Крум Страшни, е съсипал лозарството, или какъв варварин се е оказал!
  Или пък спомените на някой селянин, как тежко се е живяло по Времето на Цар Симеон! или пък нещо за елементарния бит на едновремешните славяни, т.н.
  Все пак на днешните млади, трябва да им се вмени една голяма вина, за да са наясно, защо въпреки демократичния, добрия капитализъм, те не карат мерцедеси, и нямат добре платени и престижни работи!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK