От блоговете: Кампанията срещу Плевнелиев - тежка диагноза за България

От блоговете: Кампанията срещу Плевнелиев - тежка диагноза за България

© Иван Кутузов"Дневник" публикува текста на журналиста Веселин Желев от личния му блог. Вътрешните заглавия и акцентите са на автора. 

Кампанията срещу президента Росен Плевнелиев за начина, по който е купил къщата си в Гърция, до момента не се основава на никакви доказателства за престъпление и е поредният сигнал, че обществото, политиката и медиите ни са тежко болни.


Нищо в т.нар. разследване на ТВ7 не подкрепя извода, че Плевнелиев е извършил нещо незаконно, купувайки имот от 5000 кв.м и къща на площ 400 кв.м между селищата Неа Рода и Урануполис на Халкидическия полуостров през 2007 г. , когато все още е бил строителен предприемач.


"Разследващата" страна и пригласящите ѝ "коментатори" се обосновават с това, че Плевнелиев е платил в брой. Като главно доказателство сочат факсимиле от нотариален документ, публикувано в сайта afera.bg. Поместеното трябва да е фотокопие на част от документа на гръцки и негов легализиран превод на български.
Да приемем на доверие, че тези факсимилета са достоверни, че това са оригиналните документи и по тях не са извършвани манипулации. Ето ги тук:


Само от тях възникват ред въпроси, на които необяснимо никой не търси и не дава отговор.


Преводът


Гръцкият текст описва начина на плащане така (преписвам го дословно с една правописна грешка, за която ще стане дума по-късно): που καταβλήθηκε ολόκληρο απο τον αγοραστή και έλαβαν οι πωλήτες σε μερητά. Буквално преведено на български, това е: "която се внесе изцяло от купувача и продавачите получиха в брой".


Българският превод във факсимилето е: "която бе изплатена изцяло от купувача и продавачите получиха в брой". (подчертаването е мое – В.Ж.).


Точният превод на "бе изплатена" на гръцки, който би трябвало да присъства в легализиран нотариален документ, е πληρώθηκε.


Καταβλήθηκε е минало свършено време възвратна форма на глагола καταβάλλω (внасям). Πληρώθηκε e същата форма на глагола πληρώνω (плащам).


Гръцкият нотариус изрично посочва, че плащането между страните е извършено извън кантората му, т.е. той не е бил свидетел как е станало то.


Аз не съм разследващ журналист. Но ако бях, първият въпрос, който бих си задал е: неточен ли е българският превод, или е фалшификат?


След това бих се обадил на нотариуса да го попитам какво точно е станало. Бих потърсил и продавачите на имота.


Прави впечатление и как във факсимилето на гръцкия документ е изписано "в брой" – σε μερητά. Липсва буквата τ. Правилното е σε μετρητά.


Такива грешки не са типични за нотариални документи, където всяка буква и цифра педантично се проверяват.


Ако бях разследващ журналист, това за мене щеше да е повод за се запитам: автентичен ли е този документ? Може да е, може да не е.


Договорът


Да приемем, че сниманите документи са автентични. От съдържанието им е логично да се предположи, че Плевнелиев или е внесъл сумата в местна банка по сметка на продавачите, или им я е броил на ръка.


"Разследването" не отговаря кое от двете се е случило. Но което и да е, е ли то престъпление?


По времето на сделката и България, и Гърция са членки на Европейския съюз. Както предполагам знаят дори в ТВ7, в ЕС съществува свободно движение на капитали. Предвижда го член 63 от неговия договор, който се прилага пряко, т.е. не изисква прилагащо национално законодателство.


Той гласи: …all restrictions on the movement of capital between Member States and between Member States and third countries shall be prohibited. ("Всички ограничения върху движението на капитал между държавите членки и между държавите членки и трети страни се забраняват".)


За подробна справка погледнете тук.


Законът


Следващите два члена от договора съдържат ограниченията, които държавите могат по различни съображения да налагат в националното си законодателство върху преноса на валута през границата към друга страна - членка на ЕС, и към трети страни.


В случая с Гърция и другите държави от ЕС българският Валутен закон изисква гражданите, които изнасят валута на стойност 10 000 евро или повече, да я декларират само при поискване от митническите власти.


Този режим обаче е въведен с изменение на закона от 2011 г. От 15 юни 2007 г. е в сила наредба на Министерството на финансите, според която, ако човек изнася над 10 000 евро от България, трябва задължително да декларира размера и произхода им и да представи удостоверение от Националната агенция за приходите, че няма просрочени задължения.


Къде обаче са доказателствата, че Плевнелиев е нарушил тази разпоредба, пренасяйки недекларирани пари над разрешените през границата?


Откъде следва, че той не е можел да разполага с въпросната сума в брой в Гърция, без да я прехвърли там незаконно? Не е ли могъл да я вземе назаем на място?


Какво му е пречило да си открие сметка в гръцка банка, да преведе в нея парите по банков път, а след това в Гърция да ги изтегли в брой и да ги предаде на продавачите? Или да ги преведе по техни сметки.


Помислете колко клонове на гръцки банки има в България. Нима е невъзможно от техни гръцки офиси човек да изтегли пари, които  е вложил в България?


Ако бях разследващ журналист, щях да се заинтересувам за всички законни и незаконни начини, по които може да се направи такъв трансфер, както и да попитам българските митници и граничната полиция кога през 2007 г. Плевнелиев е минавал границата и какво е декларирал.


По публикациите не личи и тези въпроси да са задавани.


В "разследването" се намеква, че Плевнелиев може би е платил от сметката на кипърска офшорна фирма, която била на името на предишната му съпруга.


Да оставим настрана дали има такава фирма. Офшорните фирми са съвсем законни. Има ги и в ЕС, и извън него.


Незаконно е да криеш в тях или другаде доходи, за които не си платил данъци. Но самото притежаване на офшорна сметка и плащането от нея не са престъпление.


Ако бях разследващ журналист, щях да попитам какво е възможно да е нарушил българският президент, ако наистина е разполагал с офшорна сметка и с пари от нея си е купил къщата в Гърция. Не се забелязва някаква дискусия и по този въпрос.


Нека допуснем обаче, че като някогашен строителен предприемач Плевнелиев е укривал недекларирани доходи в Кипър и после ги е използвал да си купи въпросната къща в Гърция. Оставката е най-малкото, което би трябвало да последва от такова деяние. Къде са обаче доказателствата, че го е извършил?


Амбицията на "разследващите" изисква много повече аргументация.


Сметките в офшорки са обект на остра критика по целия свят, когато бедните хора трябва да късат от залъка си, за да плащат дълговете на държавите и банките. Но това е в повечето случаи морална критика. Недопустимо е разследващата журналистика да заличава границата между морално укоримото и престъпното.


Предполагам, че в ТВ7 дори знаят, че ЕС още не може да накара свои членки – например Австрия и Люксембург – да вдигнат изцяло  банковата тайна и да обменят автоматично информация с други страни за влоговете на техни граждани в цитираните две държави.


Наистина  това е специализирана тематика и е нормално широката публика да не е подробно запозната с нея. Но тази тематика е задължителен контекст, когато се пише за офшорки. Недостойно е за разследващ журналист да се възползва от неосведомеността на читателите си, за да прави политически внушения.


Какво излиза?


"Разследването" е установило, че президентът е богат за българските стандарти човек. Той има къща в Халкидики, тя струва 700 000 евро и се твърди, че той ги е платил в брой.


Дотук има съмнения, но не и солидни данни Плевнелиев да е нарушил някакъв закон.


ТВ7 преди повече от година установи, че бившият издател на "Труд" Любомир Павлов има къща на френската Ривиера. Заформя се нещо като галерия от лоши хора с къщи в чужбина. Най-лошото, което ги обединява, е, че те са богати на фона на масовата бедност.


Разкритието за Павлов съвпадна подозрително с подадената от него  жалба в Европейската комисия, че българската държава оказва незаконна помощ на Корпоративна търговска банка (КТБ) и на Нова българска медийна група.


От жалбата в България последваха обвинения срещу Павлов и съдружника му Огнян Донев, че фалшифицирали документи и прали пари. Тези обвинения не бяха доказани и паднаха едновременно с правителството на Бойко Борисов.


Оказа се, че не е престъпление да имаш къща на Ривиерата, но като следствие от това Павлов и Донев се съгласиха да продадат "Труд" и "24 часа".


Основание да се иска оставка при установените от ТВ7 до момента факти може да е само пролетарската класова омраза срещу богатите.


Не би трябвало такава  телевизия да се свързва с Делян Пеевски и с президента на КТБ Цветан Василев, защото те са капиталисти и са богати, а не пролетарии.


Тези "разкрития" във вида им до момента не са основание за нищо в една държава, която претендира да е европейска и правова.


Те съдържат основания за въпроси, които журналистиката е в пълното си право агресивно да задава, а държавният глава е заинтересуван да "адресира" най-подробно и открито. Той дължи това не не само на "разследващите" го, а на всички български граждани.


В интерес на Плевнелиев е да поиска компетентните органи да го разследват, ако трябва с отваряне на банковите му сметки. Защото клеветата се намества там, където има вакуум на истина и прозрачност.


Да не забравяме в същото време, че най-яростните му хулители днес бяха най-възторжени апологети на ГЕРБ, когато той се кандидатира за президент и спечели изборите.


Не бива да бъдем преднамерени към следователските усилия на ТВ7, но и в същото време да не забравяме колко пъти тя сменяше позициите си, за да улови попътния политически вятър.


Въпрос към всички българи: искате ли такава телевизия да се опитва да унижава държавния ви глава и институцията?


Девалвацията


Удивителното в цялата история е безпрепятствеността, с която се развива тази кампания.


Не се намери журналистика – била тя разследваща или обикновена (като изключим изданията на "Икономедиа") – която да се вгледа прецизно във фактите и да зададе произтичащите от тях въпроси.


Не се намериха институции, политици и политически сили да ги третират по отговорен начин. Всички или хукват подир мълвата, или злорадо се снишават покрай нея.


При това въпросът не е да се опровергават или потвърждават твърденията на една телевизия. Той е за почтеността на президента. Той е за доверието на гражданите в него. Това е въпрос от най-висш обществен интерес. И публичното говорене по него е на възможно най-низше ниво.


То отразява отчайващо ниски стандарти за журналистика и политика. Те биха отивали по-скоро на третия свят и на т.нар. провалени държави, но не и на Европа.


Ако това е нивото на тези, които ни информират и ни управляват, положението е бедствено. Емиграцията няма да ни оправи. Трябва евакуация. Защото България се движи на сляпо и медийно, и политически. Ние неусетно ставаме царство на лъжата. Дебелата, скърпена с бели конци.


Трябва добре да помним кои са носителите на тези стандарти и да се запитаме на кого са изгодни те.


Крайно време е да започнем да мислим. Да виждаме, докато гледаме. Да чуваме, докато слушаме. Иначе никой няма да ни е виновен.


Ако лица като Делян Пеевски и Николай Бареков се радват на доверие, доверяващите им се напълно си ги заслужават.

Коментари (235)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Защото от 4 месеца слушаме само за незаконни действия на Пеевски, та определихме, че тези на президента са законни.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на easy_money
  easy_money
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Автора явно не прави разлика между законно и морално.Офшорките не са незаконни,но не е някак си морално президента на България да ги е използвал за да не плаща данъци или да се прикрива зад тях.А когато не отговаряш на въпросите които ти се задават,е логично хората да си помислят,че има какво да криеш.Или някой иска да ни каже,че не трябва да се задават неудобни въпроси на президента?

 4. 4 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Е не можахте ли някой друг блог да предложите? Ясна работа!

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 5. 5 Профил на novina
  novina
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Много лошо е, когато всеки "чува" това, което иска да чуе.
  Тогава никакви доводи не работят.

  А е много удобно за необразованите и немислещите

  novina
 6. 6 Профил на sqrt
  sqrt
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Ми каквакампания като пича не е представил нито един документ за средствата, коит ое платил. Декларирал е имота на много по-ниска сума от това което е платена, а разликата между документалната стойност и реалната е платена в кеш. 100% незаконно както и да го сучат. от там излиза въпроса с доказване на средствата ( ако са законни, за какво ще прави нелегални операции в плащане с кеш ? )

 7. 7 Профил на moloko_
  moloko_
  Рейтинг: 598 Любопитно

  Ако наистина президента е платил 700 хиляди евро в брой за имота си,наистина има нещо съмнително.Защото никой не плаща такива големи суми в брой,просто няма никаква логика затова.

 8. 8 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Изгубени в превода.
  К'во станА, Дудук?

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 11. 11 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#1] от "др. Иванов":

  И как определи, че са незаконни?!

  chavo64
 12. 12 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  Този текст, както и тиражирането му, прави една голяаама мечешка услуга на Плевнелиев.

  Задълбаването в детайли, преводачески и к'вито се сетиш, играе изцяло на терена на пусналите миризливата бомбичка.

  Игнор бе, игнор и толкоз!

 13. 13 Профил на badjanak
  badjanak
  Рейтинг: 957 Неутрално

  http://lubamanolova.info/komentari/2013/2814

  "Не бъди сладък, ще те изядат, не бъди горчив, ще те изплюят" "Всеки се оплаква от липса на пари, от липса на ум-никой" Еврейски мъдрости.
 14. 14 Профил на 2014г.
  2014г.
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Прокопиев и Плевналиев са избрали погрешна тактика.
  Колкото повече врява вдигат срещу контрола на офшорките, толкова повече сами се компрометират.
  Хората не са глупави.
  По-правилната тактика за тях е да се снишат и да се правят, че не ги засяга.

 15. 15 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Избори 3 в 1 през май и тотално зануляване му е майката.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 16. 16 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2832 Неутрално

  Айде моралистите да одят да пуснат по една вода в двете нули(че ще им се спукат мехурите от притеснение) ,и да пият една такава !

  Убав ,лош - Плевню си вадил мъните с пот на челото из чужбините и се е възползвал (както всички други имащи възможност) да си уреди имотите !!!

  А мустак банкер - милиардер ?

 17. 17 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Плевнелиев през 2011 по много неубедителен начин отричаше възможността да стане президент. А после стана.
  Росен Плевнелиев пред БТВ: Не искам да ставам президент
  http://www.youtube.com/watch?v=lxDFKYlAqqA
  Нека съди ТВ7 и/или Бареков, друг ход няма в тази ситуация.

  #killwhitey
 18. 18 Профил на sasa1959
  sasa1959
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#3] от "easy_money":

  Когато ги е използвал /офшорката/ не е имал идея да става президент, защото е бил експерт.

 19. 19 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1883 Неутрално

  Другарю джурналист истината само ще ви кажа,че когато Доналд Тръмп каза,че Барак Обама не може да бъде президент,американската администрация не ревна,че това е атака срещу институцията и конкретно срещу президента,а просто показаха документите с които е записан малкия Барак и акта за раждане.Нашият президент също може да покаже банкови документи и да им запуши устите на евентуалните лъжци и дори да ги осъди.Иначе остава сянката на съмнението.

 20. 20 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1191 Весело

  А какво стана с палатите,снимани с хеликоптер?
  Нямам спомен да е излизал хеликоптера извън България,а гледките си бяха внушителни на брой и на вид?!

 21. 21 Профил на kaktaka
  kaktaka
  Рейтинг: 238 Гневно

  Не разбирам президента ...

  Убеден съм, че брътвежите на медиите на Пеевски са тенденциозни и... глупави дори.

  Но въпреки това, г-н Президент, толкова ли е трудно да бъдете принципен ?

  1. Покажете тези платежни - въпреки, че не сте извършил нищо незаконно, можете с едно движение да пресечете тази гняз и не разбирам защо още не сте го направил.
  2. Кой ви предложи да назначите Борис Велчев за конституционне съдия? Този човек беше безличен на поста главен прокурор цели 7 години.
  3. Защо още не сте отговорил на внесените от Реформаторския блок предложения за ново сезиране на Конституционния съд ?
  4. Кой ви убеди да пуснете противоконституционния закон за ДАНС още в началото на настоящото управление?

  Е, г-н Президент. Не отстъпвайте от очакванията на хората да представлявате стабилна институция...

 22. 22 Профил на leko_uchuden
  leko_uchuden
  Рейтинг: 515 Неутрално

  разбира се , че има проблем и то голям. един политик плаща с пари, които е декларирал , плаща реалната цена и плаща данъците за нея, декларира всичко в срок пред сметната палата.

  сега ако почнат така да правят всички, ще вземем да станем нормална държава, а това е проблем.

  къде е тв7 с разследването на това как работи съдебната система за любимия масон на българия и как за нормалния човек, какви са сроковете за любимия масон и за другите. той може да плаща на привидна цена , да спести данъци, да ги плати след това, като се усети, но това е ок.

  ари сиктер !!

 23. 23 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 571 Весело

  До коментар [#2] от "Борко":

  Той не ги е "присвоил" ве, айрян. Масларова и Батко и Братко присвоиха. Първата присвои някъде около 21 мил. лв. от злантия ремонт на старозагорската болница, а вторите хубостници присвоиха 120 млн. лв. от пътна инфраструктура. Аман от червени тиквеници в сайта.

 24. 24 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  Колкото и да се обяснявате, важното е да се плюе по Пеевски. Включително от "десни" форумци. Идеята е да се врека и да се хвърля кал и целта да се омаскари някой е постигната, независимо дали се докаже или не. До чичо и леля на село въобще няма да стигне информация че клеветниците са осъдени да речем. На тях им е набито в главите че Плевнелиев е неправил нещо лошо. И дори някой а им каже "ама той осъди клеветниците" чичо и леля са си подозрителни, щото всеки ги лъже и ще си кажат или помислят "абе един дол дренки сте, все има нещо щом говорят". А че диагнозата е тежка - тежка е. Журналистиката ни е като всичко останало, неморална, зависима и купена.

  Няма шики-мики.
 25. 25 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  По Плевнелиев да се чете в предния ми пост.

  Няма шики-мики.
 26. 26 Профил на Ицака
  Ицака
  Рейтинг: 233 Неутрално

  "Нищо в т.нар. разследване на ТВ7 не подкрепя извода, че Плевнелиев е извършил нещо незаконно, купувайки имот от 5000 кв.м и къща на площ 400 кв.м между селищата Неа Рода и Урануполис на Халкидическия полуостров през 2007 г. , когато все още е бил строителен предприемач." -

  Е как нищо? Бяха публично изнесени документите за това, четох ги наскоро. Пишеше черно на бяло, че парите са платени в БРОЙ. Кое не е ясно? Докато документите за които Росен говореше, че имал и доказвали невиността му, така и не ги видяхме?

 27. 27 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2825 Неутрално

  До коментар [#12] от "xm...":

  Нека да видим как ще се развият нещата.

  Аз не съм на мнение, че трябва да се игнорира.
  Ако на Плевнелиев са му чисти работите - няма от какво да се страхува... е да ще трябва да се съблече гол <- но така е като иска да бъде в голямата политика.... иначе можеше да затвори всички позиции в България и да иде да живее в Бад Хомбург <- тип-топ място за тузари с които по цял ден може да си щпреха, да язди кончета, да играе голф, да накисне кокали в СПА центъра, в Казиното в което Достоевски си е профукал кинтите - пък като му писне егое л-щето & аутобана.... свят широк

 28. 28 Профил на ru
  ru
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Много точен анализ, дори и да приемем, че преводът е верен, имаме един докумнет, който показва единствено два голи факта- президентът има къща, за която е платил немалка сума в брой. От там нататък всеки, който твърди, че това е незаконно трябва да го докаже и то отново с документи. Иначе всичко останало е голи догатки и свободни съчинения.

 29. 29 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Някои търсят под вола теле....

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 31. 32 Профил на 2014г.
  2014г.
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Изплашен и притеснен Плевналиев сам се напъха в капана с необмисленото си изказване, че щял да ги съди за твърдението, че парите са внесени в брой.
  Естествено, онези това и чакат. МИгновено публикуваха копие не от друго, а от Нотариалния акт.
  Там "черно на бяло" си пише, че купувачът и продавачът декларират, че са получили парите в брой. Нотариална заверка!
  Плевналиев пада в канала.
  Не само, че няма да ги съди, ами сега ония ще го гонят до дупка.
  Ето до какво води страхът и неувереността.
  Затова твърдяхме отдавна, че този човек не е подходящ за "баща на нацията". Той е със слаб характер. Мек е и доста плашлив.

 32. 33 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  [quote#15:"Митко Василев"]Избори 3 в 1 през май и тотално зануляване му е майката. [/quote]
  И един референдум за лустрацията в добавка към тях.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 33. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  [quote#:"автора"]Основание да се иска оставка при установените от ТВ7 до момента факти може да е само пролетарската класова омраза срещу богатите.[/quote]

  Там е работата, че така наречената "пролетарска класова омраза" се експлоатира за политически цели. Тя е само форма за борба срещу политическия и икономически враг.
  Изобщо дечицата на БКП/ДС, обединени в политическата коалиция БСП/ДПС/Атака демонстрират, че са били добри ученици на своите татковци и дядовци.
  За да стегнат редиците и да се опитат да разбият политическия (а и икономическия) си противник, те прибягват към всевъзможни машинации и гьобелсови трикове само и само да оцелеят.
  Все още помним как по времето между 1944 - 1948 бяха предварително очерняни, а после и най-безпощадно бяха убивани всички посмели да се опълчат на напълно погрешната и унищожителна болшевишка политика. Тези са същите.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 34. 35 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3160 Весело

  Мдам, много е прав Желев. На президента му задават едни губи, невъзпитани въпроси, на едно много ниско ниво. А трябва да се пита нежно, по чехли и в балдахин. Въпросите да се задават коленопреклонно, с подходяща визия, с чувство за надграждане и иновации.

  Целият ужас започна от клъстера КСНС, когато по най-груб начин палето Сидеров за 10 минути свали не само ореола, но и скалпа на Росето, та горкото и до днес е в стрес и не смее да свика съвета.

  Изводът, че Роската е президент на грешната държава се налага от самосебе си.

 35. 36 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  [quote#15:"Митко Василев"]Избори 3 в 1 през май и тотално зануляване му е майката.[/quote]
  То това ви е тайната мисъл, ама няма да ви огрее. Не президента, а вашите червени адепти и лидери мътят водата и така настройват българите едни срещу други.
  Горният случай е живо доказателство за това.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 36. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  [quote#35:"Lemmy"]Целият ужас започна от клъстера КСНС, когато по най-груб начин палето Сидеров за 10 минути свали не само ореола, но и скалпа на Росето, та горкото и до днес е в стрес и не смее да свика съвета. [/quote]
  Подигравките с президентската институция е подсъдна.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 37. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 38. 39 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4032 Неутрално

  Очевидно е, че барековите медии раздухват поредната фалшива сензация, която е толкова вярна, колкото бяха и костинбродските бюлетини. И един безпогрешен лакмус - щом мафията стреля по някого, занчи той й бърка в... задния двор. Още една причина да подкрепим Плевнелиев.

  Gunter glieben glauchen globen
 39. 40 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  [quote#26:"Ицака"]Пишеше черно на бяло, че парите са платени в БРОЙ.[/quote]
  И какво от това!?
  В много страни, плащането в брой води до съществено намаление на сумата.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 40. 41 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  До коментар [#27] от "Ф.Нинов":
  За чистотата на косъма на претендиращите да водят бащина дружина и да дават на мат'ряла наклон на капите съм по принцип съгласен.
  Но в случая си мисля, че заради бълхата ще изгорим къщата.

  Въобще тази практика да се прави "политика" руши наред институциите, доколкото се докарахме дотам институцията да се възприема като някаква нахия на моментния и началник там.
  А наш Президентчо ... е, ще го изтраем още две години.
  Па дано си извади ма'рялът поуки за следващия ...

 41. 42 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4032 Неутрално

  [quote#12:"xm..."]Игнор бе, игнор и толкоз! [/quote]
  Въобще не е така. Такова поведение би било изтълкувано като слабост и гузност. Напротив - с тяхните камъни по тяхната глава, с двойно по-голяма сила.

  Gunter glieben glauchen globen
 42. 43 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  [quote#31:"Мони56"]Ето една Теза:
  Кой бута Плевнелиев? Ясно кой – Борисов! [/quote]
  Това не е теза, а истина.
  Комунята искат да отвлекат вниманието от далаверите в енергетиката, малоумните си назначения,бежанците и какво ли още не,Боко си иска топлото президенстко местенце,тъй удобно и комфортно.Пътешествия , дърдорене, ходене по матинета.Тамън ще е като ментор,ще назидава,ще дава акъл(той го умее) и най - важното беее,най - важното - не носи отговорност.
  Каква по удобна мишена за двамцата - Боко и Станиша от Плевнелиев.
  Боко му знае бакиите и заедно със Станишко си го разцъкват на къс пас

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 43. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 44. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 45. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 46. 47 Профил на 2014г.
  2014г.
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#39:"Blood Red Skies"] фалшива сензация, която е толкова вярна, колкото бяха и костинбродските бюлетини[/quote]
  Уви, копие от Нотариалния акт вече е достъпно за преглед в Интернет мрежата.
  Ако четеш на гръцки - сам ще имаш възможност. Има и превод.
  И доколкото помня, "Костинбродските бюлетини" също не бяха художествена измислица. Съществуваха си реално. Даже се твърди, че са били надписани и сортирани по райони и напълно готови за употреба.

 47. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 48. 49 Профил на Амeли Соня Тейлър
  *****
  Неутрално

  Комсомолците не спят
  Кви 70 хиляди? Става дума за 700 хиляди евро.
  Освен това стойността на имота е с половин милион евро по ниска. Нашият президент пере пари яко.

 49. 50 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  До коментар [#42] от "Blood Red Skies":
  Да, бе!
  Като сам се е набутал - ще си пере пешкира, а не да се репчи!

  Какви са въобще тези глупости, че била читава като сълза работата, когато за всеки позамислил се трезво е ясно, че не е?
  Ако сумата е кеш - пита се в задачката кой и как разнася такива суми в куфарче. Че и през границата ...
  Ако е през банките - дали е трансферирана от България или си е имал тлъста сметка в Гърция? И как я е захранвал?

  Та по-добре замълчете, че всякак се отприщва лавина от неудобни въпроси направо ...

 50. 51 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1433 Разстроено

  [quote#0:"статията"]Крайно време е да започнем да мислим. Да виждаме, докато гледаме. Да чуваме, докато слушаме. Иначе никой няма да ни е виновен.

  Ако лица като Делян Пеевски и Николай Бареков се радват на доверие, доверяващите им се напълно си ги заслужават. [/quote]
  Ей в тези изречения е заровено кучето! Мат'ряла изобщо не би си напъвал мозъка да анализира данните. За мат'ряла е достатъчно внушението. Така сме тука - работим, гласуваме, действаме според симпатии, предразсъдъци и илюзии. Не според разумни аргументи . Затова такива дезинформационни кампании работят. Те не доказват нищо, не се и опитват. Достатъчно е да работят на емоционално ниво - да създадат негативно отношение и предразсъдък. Достатъчно е да повтарят, че Плевнелиев е богат - това за мат'ряла е съмнително и престъпно.
  Тези, които контролират медиите - те имат властта да създават отношение към когото си поискат, да решават кой е добър и кой лош, кой има право да забогатява и кой няма, кой може да участва в политиката и кой не.

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 51. 52 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2825 Неутрално

  До коментар [#41] от "xm...":

  Амчи такива са особеностите на политиката в България... и съответно трябва да си наясно преди да си вреш гегата.

  Егое по-долу хората се интересуват дори и от: "....има съпругата на Плевнелиев и гръцко гражданство и Е ли това някакъв проблем за националната сигурност..."

  Иначе за мен Плевнелиев е понятие от 2007 г. от предприемаческата си фаза... после като влезе в политиката се хавнах за главата къде се навира, след това дори президент - ужас!
  Но уви човекът има началнически амбиции.
  Аз на негово място бих затворил всички позиции в България още 2009 г. и бих отишъл да живеея в Бад Хомбург или Австрия или Швейцария. Пък нека Калфин да го дава президент <- демек България без президент няма да остане... къндидати бол...

 52. 53 Профил на ultra_61
  ultra_61
  Рейтинг: 635 Разстроено

  Новият/стар медиен гуру, с космически мераци за политик-небезизвестният Дудук, подкрепен масирано и чувствително от парите на Цв.Василев&сие, е напипал доста професионално нишата, в която може да въздейства върху психиката, мислите и размислите на угнетените и озверели от бедност и политическо безправие, българчета, населяващи това малко парче земя. Погледнете само коментарите във Фейсбук под статията в сайта на варненската алкохоличка и ще се убедите в едно - на мизерстващият българин, злобата, завистта и простотията са му в изобилие и когато става дума за успял в бизнеса си човек, който има пълните права да притежава големи суми пари и да прави с тях каквото и когато си поиска, той /българинът/ заявява дълбокомислено и с огромна доза жлъч - АМИ ОТКЪДЕ ГИ ИМА ТЕЗИ ПАРИ РОСЕН, КАК НЕ ГО Е СРАМ?!? Бюреков, пиарите и кукловодите му имат за главна цел именно това - разпалването на поугасналите пролетарски страсти, или по-точно изригването на "вековната злоба на роба" и за съжаление успява. Затова както казва и авторът, вече емиграция не ни спасява, а евакуация, което разбира се е и най-страшното...........

 53. 54 Профил на 2014г.
  2014г.
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#26:"Ицака"]Пишеше черно на бяло, че парите са платени в БРОЙ[/quote]

  [quote#40:"Храбър"]И какво от това!?
  [/quote]
  Явно идваш от Марс.
  Плевналиев твърди, че е платил по банка и ще ги съди за клевета.
  Той имал документи от банката, те вадят Нотариалния акт.
  Един от тях лъже.
  Кой е лъжецът, тепърва ще видим.

 54. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 55. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 57 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  [quote#54:"krajnovo"]Плевналиев твърди, че е платил по банка и ще ги съди за клевета.
  Той имал документи от банката, те вадят Нотариалния акт. [/quote]
  И...?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 57. 58 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  [quote#52:"Ф.Нинов"]Плевнелиев е понятие от 2007 г. от предприемаческата си фаза... после като влезе в политиката се хавнах за главата къде се навира, след това дори президент[/quote]
  А, понятие си е още от старта на предприемаческата си кариера.
  Пък за навирането ... е, то си е така, за съжаление. Хванеш ли се на хорото, ще ти свирукат да тропкаш докрай ...
  Но за мен най-виновен си е мат'ряла, че за такива индиански игрички трябва и още една страна, поне за някаква фасадна легитимация ...

 58. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 60 Профил на ultra_61
  ultra_61
  Рейтинг: 635 Гневно

  До коментар [#22] от "leko_uchuden":

  Ти явно си единствения неразбрал, че имотът е купен по времето, когато Плевнелиев НЕ Е БИЛ ПОЛИТИК, а бизнесмен?!? И какво като е платил 700000?!? И какво като са в брой?!?

 60. 61 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  [quote#50:"xm..."]Какви са въобще тези глупости, че била читава като сълза работата, когато за всеки позамислил се трезво е ясно, че не е? [/quote]
  Аре стига бе! На онези дето са тръгнали на война срещу него, да не им е много читава работата!?
  Най-ме е яд, че с умръсени до лактите ръце са тръгнали кусури да намират! Така правят всичко около тях еднакво и продължават да виреят на българската политическа нива. То затова сме стигнали до тук.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 61. 62 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 866 Неутрално

  Чудесен анализ!
  По медиите словоблудстват постоянните цветарки!
  Никой и никъде не попита един нотариус - пачему!?
  Нотариусът удостоверява единствено, че продавачът пред него е декларилал, че СИ Е ПОЛУЧИЛ парите!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 62. 63 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#13] от "badjanak":

  Ти нали не мислиш, че средн интелигентен човек вярва на тия драсканици!??? Но аз предполагам, че шайката бандити загробила България ще станат и по-нагли. Очаквам да се посегне и на живота на някой от политическите им противници. Само не си въобразявайте, че някой ви вярва!!!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 63. 64 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 802 Неутрално

  [quote#59:"Дива селянка"]
  Българската прокуратура трябва да се заеме с неизрядните дела на ПРЕЗИДЕНТА.[/quote]
  Ти по-добре си гледай твойте "изрядни" дела, че да не ти намеря поста в който се хвалиш, как като са ти отказали помощ от еврофондове официално, си намерила "друг начин" да се добереш до средствата..

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 64. 65 Профил на leko_uchuden
  leko_uchuden
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#60] от "ultra_61":

  лоша работа платил , още по лошо имал парите но най лошото е,че е действал честно , сега ще си плаща със СКАЛЪПЕНИ тъпотии

 65. 66 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 813 Любопитно

  Има една обаче основна разлика - Плевнелиев е доказано бизнесмен и цялото му богатство е спечелено извън властта, а някои негови съдници са богаташи, ама цял живот на държавна власт...

  Та има ли място за сравнение?
  Авторът го намеква - пролетариите мразят успелите хора...

  За едни благата, за други ла*ната
 66. 67 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3816 Весело

  До коментар [#61] от "Храбър":
  На онези дето са тръгнали на война срещу него, да не им е много читава работата!?
  ***************************
  Аргументацията от типа "Ти па си мнооо убав!" в случая не чини. Затова, според мен, най-добрият вариант за всички е да игнорира "с гордо мълчание" случая.
  И да ти дам един учебникарски пример: Защо Тед Кенеди, беспорният дългогодишен лидер на демократите, никога не се е кандидатирал за президент? Защото като млад катастрофира със секретарката на брат си Боби, Главен прокурор!
  А наш Президентчо се метнА на влакчето. Което, вместо увеселително, както си мислеха той и мнозина покрай него, има всички шансове да се превърне в ахтербан....

 67. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 68. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 70 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Умиляват опитите всички да се правят на наивни и на не разбрали за какво точно става дума.

  Става дум за двойността на аршина. Същия този аршин, който ни кара да харесваме Конституционни съд, ако отсъжда според мераците ни и да не харесваме същия този съд, ако прави обратното.

  Нека да помогна малко.

  Представете си, че президент е Георги Първанов. И че излезе в пресата информация, че същия има излишъци от 700 000 евро (съвсем законни) и че същия, с тези излишъци, е купил къща в Гърция. На същото място, съвсем законно.

  И си представете мътилката, която щеше да залее пресата и обществеността. Представихте ли си?

  Е, за това става дума. С каквато мярка мерите - с такава и на вас ще се отмери. Пише го в Светото писание.

 70. 71 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#64:"raining"] как като са ти отказали помощ от еврофондове официално, си намерила "друг начин" да се добереш до средствата.. [/quote]
  никога няма да намериш такова нещо ,защото няма.Еврофонд през крив акарон не съм виждала,говорили сме за превод на пари между две държави по банков път за бизнес ежду партньори .Които биват проверявани от БНБ за пране на пари по новите изисквания от Брюксел и и бавят с месеци.Което забавя сделки и подбива бизнеса в ЕС и у нас.Другия начин е кеш.И бизнеса става за часове.Срещу съответните документи за осъщестяване на сделки уважителни пред НАП и закона.

 71. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 72. 73 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#66] от "Ivayloto бе":


  [quote#66:"Ivayloto бе"]Плевнелиев е доказано бизнесмен и цялото му богатство е спечелено извън властта, а някои негови съдници са богаташи, ама цял живот на държавна власт... [/quote]
  ++++
  Имат медии, това е разликата. Няма кой да ги пита за техните бакии, като Пеевски държи печата и разпространението, Моника и К.Гергов парите от рекламата...смеят ли да се обадят..
  Авторът на статията е журналист от "Труд", ама тази статия си я публикува в блога, а не във вестника!

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 73. 74 Профил на hercule
  hercule
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Аз не мисля, че когато фактите говорят, това е кампания. Хората няма какво да ядат, а президента е тръгнал да купупва къщи за хиляди евра..

 74. 75 Профил на metzanviolinov
  metzanviolinov
  Рейтинг: 515 Весело

  Ох-ох-ох, наклеветяването е едно, фалшификацията на документи с такава цел - съвсем друго! Дудука да му мисли!

 75. 76 Профил на Udo Ulfkotte
  Udo Ulfkotte
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#66] от "Ivayloto бе":
  Румен Пашата и Митко Каратиста също са бизнесмени, да ги направим президент и вицепрезидент и да не питаме откъде са им кинтите?

  "Купените журналисти" ("Gekaufte Journalisten")
 76. 77 Профил на omgguesswhat
  omgguesswhat
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Никой не е длъжен да знае, че в брой не значи това, а онова. Плевнелиев е длъжен да дава отговори. Както Обама показваше кръщелното си свидетелство и нямаше нищо нередно в това. Колкото до Пеевски и ибрикчийството, питайте пак Плевнелиев - те и правителството на ГЕРБ си бяха близки 4 години. Не аз.

 77. 78 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1040 Любопитно

  Уважаеми г-н Вишински,малко за аршините:

  БСП по времето на Първанов, се оказа единствената в света /все някъде да сме единствени/ политическа партия, поименно спомената в доклад на ООД , като получила безплатни купони за нефт от Садам Хюсеин.

  Аршина?

  Първанов не се осмели да съди Иво Инджев, който го уличи в
  получаване на политически подаръци във вид на апартаменти. Той се обади на БТВ да го уволнят...

  Аршина?

  Първанов беше уличен от руски сайтове , че стреля в Узбекистан по защитени видове...

  Аршина?

  Първанов си продължи спокойно лова на вълци/бре че безстрашно/ , дори след като влака в шуменско изгоря с 8 души жертви...

  Аршина ?


  Първановите 2 мандата като президент, ще се запомнят с 200 раздадени медала Стара планина. Прочее, първиятвръчен медал беше на спонсора на БСП, никому неизвествият тогава оръжеен търговец - Манджуков...

  Аршина?

 78. 79 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 9149 Неутрално

  г-н В. Желев е напълно прав . Не искам такава институция като ТВ-7 да съществува и да хвърля кал върху президента , с не проверени и проучени документи и факти. Не вярвам нито на бареков , нито на пееевски .

 79. 80 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#70] от "Вишински":

  Не се прави на глупав! Именно за двоен аршин става дума, само че не както ти го представяш
  За Гоце бе немислима такава клеветническа кампания. Той бе, и все още е свещена крава. Журналисти си изгубиха работата за въпроси относно "онзи" апартамент( не казвам, че информацията е вярна) Агенти на ДАНС тарашеха редакциите на жълти вестници, които писаха за любовниците и трипера му (пак не твърдя, че е вярно). За скъпата му пушка, за подозрителната близост със В.Златев, за бракониерството му.. да не изброявам. Малцина смееха да ровят, защото медийните барони не разрешаваха.
  Такива ми ти работи. И мен ме умиляват такива като теб, с избирателна памет

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 80. 81 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Доколкото знам Президентът Плевнелиев ще предприеме съдебни действия срещу оклеветилите го журналисти и медии.

  Tony
 81. 82 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 575 Неутрално

  A ако автора не е разследващ журналист, а разследващ блогър с определени манипулаторски наклонност и щения? А ако обвиненията се окажат обосновани?
  Безспорно случващото се крайно неприятно. И на него трябва да се сложи край - независимо кой крив, кой прав. Защото разрушва държавноста и върховенството на закона - за което автора е безусловно прав. Така както парламентарната игра на ГЕРБ "Тука има - тука нема.
  Статията обаче е пълна с определени внушения и почти неприкрита едностранчивост, сочещи към отхвърляне подозренията към Плевнелиев. А и изказваните съмнения за топли връзки между собственика на Дневник и Плевнелиев е достатъчен повод за много размисли.
  Да може би, Плевнелиев да не е престъпил закона, или даже и морала. Но е много чудно, че при наличие на юридичеси възможности той не предприема адекватни силни мерки, а се задоволява с общи приказки, /с може би ??/помощи от разследващи блогъри и "приятелски" медии.
  Това не е полезно и за него, и за държавата. В крайна сметка в интерес на всички е истината да излезе, и отговорният /Плевнелиев, или обвиняващите го/ да си полчат заслуженото.

  ПП Крайни интересно, е че Плевнелиев по никакъв начин не коментира обвинението за Костинброд, макар че носи отговорност за провеждането на изборите

 82. 83 Профил на Udo Ulfkotte
  Udo Ulfkotte
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Въпросът не опира толкова дали е платено в брой или по банков път, а откъде са изтеглени парите, в частност дали става дума за офшорна сметка, за наличието на каквито Р.П. категорично отрече. Целта на този "скандал" очевидно е да го принудият да извади документите за теглене или банков превод, а той вече няколко дни не го прави... Вместо това най-нелепо се заканва на всички, които се съмняват в "доброто му име", а няколко прислугински медии ни заливат с възмущение от "атаката" срещу росната сълза ненапита. Само за сведение: когато в Кипър тръгна слух, че семейството на президента е изтеглило парите си от кипърските банки непосредствено преди голямата банкова криза там, самият той поиска разследване и заяви на разследващите, че желае проверката да обхване не само него и семейството му, но и канторите в които е работил и фирмите, с които семейството му е имало сделки.

  "Купените журналисти" ("Gekaufte Journalisten")
 83. 84 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1181 Любопитно

  "...."Разследващата" страна и пригласящите ѝ "коментатори" се обосновават с това, че Плевнелиев е платил в брой. Като главно доказателство сочат факсимиле от нотариален документ, публикувано в сайта afera.bg. Поместеното трябва да е фотокопие на част от документа на гръцки и негов легализиран превод на български....."

  Документите не са намерени и публикувани от Веселина Томова, а от Моника Гаджалова. Тя е отишла намясто в Гърция и е поръчала копия от нотариалния акт. В Гърция всеки има право на свободен достъп до такива документи. За Бантустан не съм сигурен. Та Моника Гаджалова е разпространила копия от "клеветническите" документи. Росен Асенов голословно твърди, че е платил по банков път, но не желае да представи никакви документи. Кой лъже и защо?
  Ето и самото представяне на фактите от Моника Гаджалова:

  http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_l.102_i.10033100.html#.Ul-5blNW8ud

 84. 85 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#79] от "peni_nikol.53.":


  [quote#79:"peni_nikol.53."]Не вярвам нито на бареков , нито на пееевски .
  [/quote]
  Влудяващо е, че има достатъчно баламурници да им вярват.

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 85. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 87 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2907 Любопитно

  [quote#43:"Cherry"]Каква по удобна мишена за двамцата - Боко[/quote]
  Боко пък защо? Има мераци да става "баща
  на нацията " ?

 87. 88 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 1365 Неутрално

  Чета и не вярвам на УШИТЕ си .Колко ли още "рибки " ще се хванат на тази въдица(имотите на президента).В барековци и подобните там телевизии вярвам колкото в гръцката драхма (не се котира ).И разбира се никой не може да забрани на тези телевизии и телевизионни мутанти да съществуват.Те са които се НАПЪВАТ за да ни "вдъхнат" вяра в нов месия ,който би могъл да ни оправи за много по малко от 800 дни.Затуй имат и толкоз много "фенове" ,които не престават да се самобичуват . Във форума НАСПОРИЛИ!

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 88. 89 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 523 Неутрално

  И стига, ма много ви моля, с балади от типа на "авторът го намеква - пролетариите мразят успелите хора..."

  Защо са балади ли?

  Защото, не знам как е по света, но в България за да успееш (подчертавам дебело думата "успееш", да не се бърка с това да не потъваш в блатото на недоимъка) са нужни следните качества: безгръбначност, наглост, гьонсуратлък, ампутация на съвест и може би най-важното - да познаваш правилните хора.

  За да успееш в България изобщо не е нужно да си умен, интелигентен, честен и работлив. Точно обратното е - тези качества, ако ги имаш, няма да ти помогнат да успееш, ще ти пречат. В най-добрия случай ще ти позволят да живееш без лишения, но нищо повече.

  Успелите хора в България са, като правило, от рода на Пеевски. Да, не е обезателно да са така тъпи като него. Или да изглеждат така отблъскващо. Но и те като него не успяват благодарение на труд или ум.

  Никой никога няма да може да ме убеди (аз не съм чак толкова сляп), че у нас с труд, ум и добро възпитание можеш така да си подредиш нещата, че да ти останат 700 000 евро излишни пари, с които да си вземеш една къща в Гърция, в която да живееш 20-тина дена годишно.

  Това е изключено.

  Излишъци от подобен сорт се постигат с, примерно, умение да се възпозлваш от врати или умишлени пропуски в законите, които разни други, не по-малко непочтени хора, са направили за теб или заради такива като теб. Често - срещу предварително заплащане, по схемата "дай петолевки, за да жънеш стотачки".

  Илишъци от подобен сорт се натрупват чрез рушветчийско сдобиване с масивни държавни поръчки. Изобщо, вгледайте се в нашите успели хора, особено в тези, дето сами обичат да се обявяват за "десни". С изненада ще откриете, че богатствата им са все свързани с държавни дела. От същата тази държава, която те така обичат иначе да плюят, че им задушавала предприемачеството и биха искали да я има по-малко.

  Излишъци от този порядък се натрупват и от комисионерство. Става дума за злокачествено комисионерство, в особено големи размери. Като вземеш 20% комисионна (а се случва и 50%), то това какво те прави - ловък предприемач, или по-скоро законен крадец?

  И така нататък. Може и чрез други законни форми на грабеж, като арендаторство, реклама дейност (любима), косултантски услуги (разбирай - изплащане на рушвет за извършена услуга) и други, и други.

  В България е невъзможно с ум и трудолюбие да се натрупат подобни излишъци. Нужно е и, примерно, да си в добри отношения с някакъв министър, който, примерно, така да нагласи нещата, че ти да вземеш без пари някава си там софарма, а не някой друг мераклия. Примерно.

  Има ли някой, който да е достатъчно нахален, че да твърди обратното?

 89. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 91. 92 Профил на kakaginka
  kakaginka
  Рейтинг: 463 Неутрално

  "Ако лица като Делян Пеевски и Николай Бареков се радват на доверие, доверяващите им се напълно си ги заслужават."
  +++++
  Намирам, че авторът е много прав. В никакъв случай не съм от запалените "фенове" на президента и не искам да издавам присъди от сорта на това мошеник ли е или не. НО - в Гърция (колкото и скапана и корумпирана да им е държавата - както се опитват да ни втълпят) не може да си купиш дори нова кола без да докажеш доходи, да не говорим за голям имот като този на Плевнелиев.

 92. 93 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1181 Любопитно

  [quote#81:"Free person"]Доколкото знам Президентът Плевнелиев ще предприеме съдебни действия срещу оклеветилите го журналисти и медии. [/quote]

  Аферата ми намирисва на ИМПИЙЧМЪНТ и Росен Асенов напълно си го заслужава с неадекватното си поведение на незаслужено заетия висок държавен пост. И ще го получи. Но Боко няма защо да се точи за президентския пост. Според Конституцията и законите, вицепрезидентът поема поста и довършва мандата. И Маргото Попова сто пъти по-добре ще се представи като държавен глава. Вервайте ми...

 93. 94 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 813 Неутрално

  До коментар [#76] от "Константин - цензуриран от кръга Капитал":

  Сравнението не е доказателство.
  Те ли построиха София парк???
  Защо на понятието за бизнесмен се поставя етикет мутра?
  Точно поради такива причини, каквито казах по горе...

  За едни благата, за други ла*ната
 94. 95 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1040 Любопитно

  Уважаемий г-н Вишински,
  Забравих да спомена че купоните за безплатният неф от Садам Хюсеин бяха на стойност един милион долара.Къде са парите?

  За "големия" шлем на Първанов две думи : единият проект беше отменен с референдум, по другия далаверите се оказаха бол, та бол. Третия...


  Аршините?


 95. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 96. 97 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 523 Неутрално

  [quote#80:"vasco"]За Гоце бе немислима такава клеветническа кампания.[/quote]

  Моля??? Я пак?

  Какво ли не се изписа за него? Че си купил някакъв апартамент по намалена тарифа (не са му стигнали парите за Гърция, явно), че имал за любовници разни певачици, че ходел на незаконен лов на мечки в Пирин, че убил някакъв овен в Узбекистан (там ли беше?), че хванал трипер, че хванал сифилис, че му водели ученички за разполд, че биел жена си и какво ли не още...

  И ти това смяташ, че е било "немислимо", демек са го щадяли медиите?

  Бахмаааму! Трудно ми е да си представя какво ли щяха да пишат за него, ако не го щадяха чак толкова!!

 97. 98 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 813 Неутрално

  До коментар [#85] от "vasco":

  абсолютно си прав

  За едни благата, за други ла*ната
 98. 99 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  [quote#84:"alexsilver"]Кой лъже и защо? [/quote]

  До коментар [#84] от "alexsilver":

  Гаджала лъже! В статията ти се казва, че превода е некоректен, според мен - умишлено. Гаджала има задължения да доказва твърденията си, не обвинения в "плащане в брой". А дори и да го докаже,не е престъпление.
  Целта на Гаджала и Пеевски е да насаждат съмнение в почтеността на Плевнелиев. Дори последния да опровергае лъжите им, те ще извадят нови - такава задачата им е поставил Мустака.За Плевнелиев това е борба с прасета и той само може да се изцапа. За свинете няма проблем, те са си винаги изцапани.

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 99. 100 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#78] от "Петър Иванов":

  Че нали това казвам и аз?

  След като се приема за нормално да се пишат такива неща за Първанов, то защо да не е нормално да се пишат сега и за Плевнелиев?

  Защо за единя да ни радва да четем подобни откровения, а за другия да се задавяме от справедливо възмущение?

  Аршинът трябва да е еднакъв. Пак да се повторя - с каквато мярка съдите, с таква и на вас ще се отсъди.

  А двоен аршин е именно да се радваш в единя случай и да се тресеш от възмущение в другия.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK