Пак за състоянието на медиите, или за културата на контрола

Пак за състоянието на медиите, или за културата на контрола

© Красимир ЮскеселиевПрепубликуваме текста на Нели Огнянова от последния брой на вестник "Култура" с позволение на редакцията. Заглавието е на "Дневник", обединено от оригиналното заглавие и подзаглавие на текста:


Очаквахме членството в ЕС да доведе до повече свобода за медиите. Не се оказа така. За последната година България е поставена в групата на държавите с частично свободни медии. Според проведено наскоро проучване на Асоциацията на европейските журналисти, в българската медийна среда съществува добре развита култура на контрола: медиите са интегрирали и институционализирали канали, по които външното влияние се предава пряко вътре в редакциите.


***
Не е новост политици да се опитват да влияят върху медиите. Но в последните години има съществена промяна. Медиите у нас изпитват ефектите на две кризи: кризата на традиционните медии в условията на цифров преход и глобалната финансова криза. В тези условия държавата се оказа ключов фактор за позиционирането на медиите на пазара, а често – и за оцеляването им: държавата законодателства, по силата на конституцията се разпорежда с особено ценен ресурс – радиочестотния спектър, разпределя бюджетната субсидия и организира оползотворяването на средствата от европейските фондове в публичен интерес. Осъзнала, че уникалната ситуация предоставя огромни възможности, властта прилага техники за контрол не само върху обществените, а върху всички медии.


Контрол срещу публичен ресурс

Владеенето на лостовете позволява да се постигне и политически, и икономически ефект: от една страна, гарантира медиен комфорт и не допуска до медиите критичните гласове и опозицията; и, от друга, поставя в привилегировано положение и създава благоприятни условия за близките до властта бизнеси, в наши условия станали известни като обръчи или кръгове.


Симптоматиката


Скритите механизми за контрол върху медиите се анализират и описват трудно. Основният проблем е липсата на публично достъпна информация. Все пак обаче, могат да се посочат някои източници.


Правните актове са такъв източник. Могат да се дадат примери:


законите и измененията в тях: дизайнът на българския цифров преход, включително селекцията на сегашните носители на разрешения и задължително разпространяваните програми, беше регламентиран законодателно;


регулаторните актове: решенията на КРС за предоставяне на честоти без конкурс създадоха привилегии в самото начало на цифровия преход;


решенията на Върховния административен съд: например, предоставянето на честоти в съответствие с обема реклама, както и други спорни решения на регулатора, бяха потвърдени от ВАС;


решенията на Комисията за защита на конкуренцията: има решения на комисията, които създават чувството, че са изготвени буквално от адвокатите на едната от заинтересованите страни.


Медийните войни, припламващи от време навреме, осветяват допълнително отношенията на медийния пазар. Така например, в писмото на Карл фон Хабсбург до Европейската народна партия и Австрийската народна партия по повод сделката за "Труд" и "24 часа" се съдържат факти относно механизмите за контрол върху една медия в случаите, когато се използва банков кредит. В писмото се съдържат данни за кредитни споразумения, съответно за солидарните длъжници – обезпечители.


Журналистическите разследвания, а напоследък и т.нар. изтичане на информация (Уикилийкс) също има отношение към изясняване на техниките за контрол. Пример в тази посока е глобалното журналистическо разследване за собствениците на офшорните компании.


В последните месеци информация, значима за финансирането на медиите, се узнава и вследствие нерегламентиран достъп до кореспонденция (разговори в Скайп) или използване на СРС. В разпространени записи с участието на бившия министър Мирослав Найденов разговорът засяга отношенията олигархия – власт при разпределянето на средства от информационни кампании.


Техниките за контрол


Най-обсъжданата техника за медиен контрол у нас започва с концентрирането на средствата на държавните предприятия от различни икономически сектори в една банка, която става банка на властта. Подобна институция се използва за различни цели, само една от които е финансирането на медийни проекти. Често управленският контрол е у дружества с офшорна собственост. Но непосредственият контрол върху съдържанието се осъществява от физически лица, известни на редакционните колегии и в по-широки кръгове. Пряко свидетелство за това е изказването на бившия министър на културата в правителството на ГЕРБ Вежди Рашидов: "Ако толкова не знаете какво седи в банката. Банката е собственик на вестниците, а Делян Пеевски е боздуганът с майка си отпред. Те перат едни пари. Ние оставихме всички мангизи да минават през банката на тоя… на Доган, парите да текат, спокойно да се управлява заради един медиен комфорт и сега разбрахме, че това са едни гадове, които ни изпързаляха." Рашидов смята, че 90 на сто от медиите са "в ръцете на един човек".


Спрямо издания и журналисти, които коментират критично връзката медии – банка – власт, се завеждат дела или се отправят предупреждения за търсене на отговорност.


- Комисията за защита на конкуренцията, а след това и ВАС, приеха, че с публикации в "Дневник" и "Капитал" се нарушава забраната за нелоялна конкуренция. В публикациите се твърди, че Нова Българска Медийна Група Холдинг се контролира от Корпоративна търговска банка. ВАС приема, че нито кредитирането от КТБ, нито фактът, че КТБ е основен рекламодател във вестниците на групата, са доказателство за контрол.


Дойче Веле прекрати отношенията си с българските кореспонденти Еми Барух и Иван Бедров след писмо на КТБ (според Дойче Веле: след, но не поради) заради "нарушени журналистически стандарти и коментари, неподкрепени с фактически материал". Нито в първоначалното съобщение, нито в по-късните изявления на представители на медията се посочва какви стандарти са нарушени. Вече е широко известно писмото на КТБ, в което отново се акцентира върху липсата на доказателства, че Корпоративна търговска банка действа по схемата контрол срещу публичен ресурс. "Думите на служебния премиер Райков: към 31 март 54% от парите на държавните компании са били в една банка се използват за повдигане на неоснователни обвинения срещу Корпоративна търговска банка АД и г-н Цветан Василев", се казва в писмото.


- И в Българска народна банка беше подадена жалба, в която четири банки, включително КТБ, настояват да се търси отговорност от сайта "Бивол" за публикации, които уронвали доброто име на банките. Така, към правните основания, на които КТБ се позовава в защитата си от публикации, наред с конкурентното законодателство и журналистическите стандарти, се прибавя и Законът за защита на кредитните институции. Неслучайно медийни експерти посочват темите, свързани с функциите на КТБ, междутемите табу за България.


- По подобен начин се иска право на отговор от други медии за публикации, в които се твърди, че кръгът търговски дружества, свързан с КТБ, не притежава контрол върху разпространението на печатни издания, тъй като това не се доказвало от Търговския регистър.


Въпреки старателно поддържания информационен дефицит за отношенията банка – медии, КТБ изисква от всеки, който пише по темата, да доказва твърденията си с факти. Съдът за правата на човека е приел в решението Торгейрсон срещу Исландия, че в такива обстоятелства доказването на истинността е една неразумна, ако не и невъзможна задача.


Новите привилегии


Друга техника за контрол, която заслужава отбелязване, е използването на средства от еврофондовете за информационни кампании с участието на медии. Както свидетелства бившият министър на земеделието, техническите задания за обществени поръчки се пишат с участие на ПР-и на медийни собственици. Този начин на изготвяне на заданията не оставя съмнение, че разпределянето не се подчинява на прозрачни и недискриминационни критерии.


Много коментари предизвика информационната кампания за цифровизацията. Тя започна късно, до момента за нея са отишли над 17 млн. лева и гражданите не са убедени в необходимостта от кампанията по начина, по който се проведе. Независимо от това, става ясно, че е обявена нова поръчка за още 1 млн. лева, този път за допълнителна кампания само чрез печатни медии.


Тази техника показва защо членството в ЕС не непременно води до утвърждаване на плуралистична медийна среда. Напротив, у нас именно ползите от членството е възможно да доведат до още по-големи диспропорции. Свидетелства бившият министър на земеделието: "Ако аз съм искал да дам пари (на пиарката на министерството), щях да викна някого от медийните магнати и да им кажа да я ползват като подизпълнител или да се направи фирма с подставени лица. Тогава тя щеше да спечели не 46 хиляди, а 2-3 милиона лева, защото повечето поръчки бяха на подобна стойност. При това, лесни за изпълнение. Смятате ли, че някой от медиите щеше да ми откаже?"


Проявление на същата техника за достъп до общо благо на основата на непрозрачни и дискриминационни критерии е организирането на българския цифров преход, в частност издаването на разрешения за използване на радиочестотен спектър за цифрово разпространение на телевизионни програми. След като настояването на Европейската комисия за съобразяване с правото на ЕС не доведе до резултат, в момента срещу България се води дело пред Съда на ЕС. Избраният от Тройната коалиция непрозрачен начин за издаване на разрешения не беше оспорен от следващото управление. Напротив, по време на управлението на ГЕРБ продължиха непрозрачните трансформации в търговските дружества – носители на разрешенията. А на правителството на Орешарски се пада да защитава въпросната схема пред Съда.


Не по-различно е положението с разпространението на печатни издания. Повече от две години се очакват резултатите от проверката относно наличието на ефективна конкуренция в разпространението, пазарните дялове и бариерите за навлизане на потенциални конкуренти. В рамките на проверката КЗК обяви, че ще изследва наличието на евентуални нарушения на Закона за защита на конкуренцията.


Според общественото мнение, нарушението е драстично. Вежди Рашидов споделя пред "Дневник": "Аз казах, че цялото медийно пространство е зависимо от монопола на разпространението. Много точно го казах. И ако това не е така, нека някой да излезе и да ми го каже."


Отвъд очевидното: # кой


Техниките за контрол върху медиите показват ясно, че в българския политически живот има зависимости отвъд очевидното. Гласуваме за партии, но депутатите формират динамични мнозинства за защита на икономически интереси. Изборите се превръщат в капан за наивници.


Подчертан медиен комфорт на властта на ГЕРБ осигуриха медиите, в които се разпорежда опозиционният тогава депутат Делян Пеевски. Причините са отвъд очевидното. Както отвъд очевидното е по какви точно причини и за кои свои качества Пеевски, инсталиран още като студент във властта, свързван с натиск и цензура, назначен по изключение за магистрат без стаж, може да се окаже начело на мощно силово ведомство. Държава, в която подобни решения не могат убедително да се защитят, не отговаря на стандартите за демокрация. "Назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС беше голям шок за нас, за международната общност и затова и аз искам да знам защо беше назначен", казва британският посланик Джонатан Алън. В такава държава свобода на медиите и медиен плурализъм са трудно постижими.


За ролята на регистрите


Медиен плурализъм не е възможен без прозрачност насобствеността, финансирането и контрола върху медиите. Известно е, че и сега има регистри, които трябва да са източник на достатъчна информация за действителните собственици на печатните издания, както и регистри за електронните медии. Но също така известно е, че действителността се различава от регистрите.


Ето откъси от две симптоматични интервюта на известни фигури:


*


- Колко рекламни агенции притежавате?


- Много. Вярно е, че са много.


- Редно ли е да имате повече от една рекламна агенция?


- Дори да съм направил такива сделки, не е нормално да говоря за тях, понеже са забранени по закон.


- Това, което казахте, звучи като "имам, но не искам да си призная."


- Точно така. Всъщност, дори си признавам, че имам.


- Категоричният ви отговор относно това имате ли собственост в телевизия?


- Не, защото нямам право по закон. Не казвам, че нямам договор, който да урежда мой финансов интерес.


*


- Всъщност, кой е собственик?


- Ако на вас ще ви е по-удобно да ме наричате собственик, наричайте ме собственик.


- Но всъщност, вие не сте?


- Юридически не.


Диалозите илюстрират отношението към закона. Възможностите на едно лице да има финансов интерес в медии са разнообразни, съответно разнообразни са техниките за контрол върху медиите. В ЕС са разработени мерки за разкриване на действителен собственик, съответно действителен бенефициер при офшорна собственост, във връзка с борбата срещу изпирането на пари. Има, следователно, основа за анализ дали и доколко подобни мерки са приложими и пропорционални на целите за прозрачността на медийния сектор.


Освен това, в правовата държава неспазването на законовите изисквания води до санкции. В България – до заличаване на изискванията.


Вместо заключение


Ако въпросът е откъде да се започне, може да се предложи тезата, че изходните предпоставки за промяна са две: първо, съставът на парламента, и второ, самосъзнанието и самоорганизацията на хората в медиите. Реформата ще изисква законодателни мерки и стриктното им изпълнение. Съдейки по решенията досега, нереалистично е от този парламент да се очакват мерки за защита на медийния плурализъм. Дори ако вследствие на Европейската гражданска инициатива се приеме наднационалното законодателство – директива за медиен плурализъм – като всяка директива, тя ще регламентира само очакваните резултати. А държавите имат свободата и задължението да гарантират средствата за ефективна реализация на тези резултати. Задължително е да се върне доверието в парламента и изборите отново да имат значение за избирателите.


Контролът върху медиите не може да се осъществи без журналистите. Според посоченото в началото проучване на Асоциацията на европейските журналисти, на директен натиск от страна на политици, рекламодатели и представители на различни икономически кръгове са подлагани една трета от анкетираните, а според две трети, натискът е честа практика на техните ресорни или главни редактори. Разбира се, общественото очакване е за достойно и професионално отношение на журналистиката в отговор на техниките за натиск. Но, в допълнение, когато е трудно самостоятелно да се противопоставиш на натиска, може би положението би било различно, ако има работещ механизъм за защита на журналистическия труд.


12 октомври 2013г.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Борко
  Борко
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Тъй като живеем в уж демократична държава трябва да има свобода на словото и право на свободно изразяване в медиите, а не когато се напише нещо неудобно за дадената медия то да бъде изтривано и така да се ограничава правото на свободна изява на хората.

 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Състоянието на медиите е такова, каквото отсъдят читателите им, а именно - никакво купуване и тотален фалит на слугите на властимащи и олигархични интереси.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на purple_rain
  purple_rain
  Рейтинг: 442 Неутрално

  В България независими и обективни медии няма,те зависят от интересите на собствениците си.Никой не печели от медии,а по-скоро ги използва да печели от влиянието което те имат.Не мога да разбера обаче внушението,че журналистите не трябвало да доказват това за което пишат.Много ясно,че когато някой се почувства засегнат от статия на даден журналист,той трябва да може да се защити в съда и всеки журналист трябва да може да докаже информацията която дава на читателите.

 4. 4 Профил на lily_dobromirova
  lily_dobromirova
  Рейтинг: 388 Любопитно

  Не пак, а отново. Аман! Явно Икономедиа не се причислява към "състоянието на медиите" - тя сякаш винаги иска да остане в сянка и да бъде, като Съдник за всички медии? Така ли излиза?
  Не мисля, че от българските има поне една медия, която може да си позволи точно този лукс.

 5. 5 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  В Дневник също има контрол над статиите. Прекалено малко статии и анализи има в подкрепа на партии, различни от симпатичните на шефа. А както знаем обществото ни е поляризирано. Няма начин 5 души да мислят еднакво, камо ли цял журналистически екип.

 6. 6 Профил на salinarka
  salinarka
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Нели Огнянова е каква? Постигнала до сега - какво? Ластиците с думите на тази жена и на такива като Георги Лозанов ми омръзнаха. Те имаха и имат възможност да направят нещо - но не са направили нищо.

 7. 7 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Ние,читателите,определяме,кой какви вестници чете или гледа медии.
  Т.е. нивото на нашия интелект определя и нивото на свободата на медиите.
  За съжаление има медии,които разбират свободата като "слободия",което е отвратително.
  Трябва да има известна регулация,за да не се прекрачват моралните граници!

  Tony
 8. 8 Профил на salinarka
  salinarka
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#7] от "Free person":

  Точно така - ние читателите определяме. А за тези, които непрекъснато претоплят старите супи - скучни са ми вече!

 9. 9 Профил на nea
  nea
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Вежди го е казал толкова кратко и ясно: "Пряко свидетелство за това е изказването на бившия министър на културата в правителството на ГЕРБ Вежди Рашидов: "Ако толкова не знаете какво седи в банката. Банката е собственик на вестниците, а Делян Пеевски е боздуганът с майка си отпред. Те перат едни пари. Ние оставихме всички мангизи да минават през банката на тоя… на Доган, парите да текат, спокойно да се управлява заради един медиен комфорт и сега разбрахме, че това са едни гадове, които ни изпързаляха." Рашидов смята, че 90 на сто от медиите са "в ръцете на един човек".

 10. 10 Профил на DEDOVIA
  DEDOVIA
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Медиите са като проститутките, пускат се за пари. Пълната програма е най-скъпа.

  русофобството и соросоизма са тежка психична диагноза
 11. 11 Профил на DEDOVIA
  DEDOVIA
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Корпоративна търговска банка действа по схемата контрол срещу публичен ресурс.

  Те самите не вярват, че вече може да излъжат някой, но лаят за авторитет и да стреснат непослушните.

  русофобството и соросоизма са тежка психична диагноза
 12. 12 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#1] от "Борко":

  И да вярваш, и не, ние живеем в най-демократичната страна!

  Всеки пише каквото си иска! Няма норми, да не говорим за стандарти, които да ограничат някого в слободията на словото, която се шири на всякъде.

  На мене това много ми харесва. Едно време имахме информационно затъмнение. Днес - информационно умопомрачение.

  От писаното в статията разбирам, че и авторка плува доброволно, и безцелно в блатото, наречено "българска журналистика".

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 13. 13 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2901 Неутрално

  Купуване на медии с еврофондове!И това ,ако не е подигравка с Европа!Добре,че има свободни и свестни журналисти,който иска ще ги открие.Има хора,които обичат да ги лъжат и те си купуват вестник за 40ст.

 14. 14 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#13:"hodounski"]Има хора,които обичат да ги лъжат и те си купуват вестник за 40ст.[/quote]

  Факт. Жълта преса се купува не по някаква необходимост за информация, а по голяма нужда...

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 15. 15 Профил на magistrat
  magistrat
  Рейтинг: 683 Неутрално

  Четейки статията, имам чувството, че Нели Огнянова е застанала в средата на джунглата, плахо се озърта и ни съобщава накратко видяното от нея.

 16. 16 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Разстроено

  За мен най важно е наличието на добри и честни журналисти.
  Има много малко такива и техният глас почти не се чува.
  Медиите отразяват точно това което става със цялата държава.
  Завладени сме от ДС и БКП отдавна и неизвестно за колко дълго.

  klimentm
 17. 17 Профил на Инспектор Стрезов
  Инспектор Стрезов
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Ако някой не е разбрал кои са двете известни фигури в цитираните интервюта:

  Първият е оня гнусен мазньо от ДС Красимир Гергов.

  За втория имам известни колебания, но мисля е маминДелян Пеевски. Моля да ме поправите, ако греша.

  "Я з москалями не балакаю!"
 18. 18 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3608 Неутрално

  [quote#4:"lily_dobromirova"]Явно Икономедиа не се причислява към "състоянието на медиите" - тя сякаш винаги иска да остане в сянка и да бъде, като Съдник за всички медии? [/quote]
  Ало Добромирова! Да сте видели някъде из текста да се цитира конкретна медия?
  И, после това не е статиня написана от работещ за "Икономедия". Те просто препечатват статия от в. "Култура", а авторът и Нели Огнянова е професор в СУ.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 19. 19 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3608 Весело

  [quote#14:"Питанка"]Жълта преса се купува не по някаква необходимост за информация, а по голяма нужда... [/quote]
  Хе-хе!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 20. 20 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 595 Неутрално

  имаше навремето един виц в който Наполеон казваше на Тодор Живков, че ако има неговите срества за масова информация никой нямаше да разбере, че е изгубил битката при Ватерло, аз имам чувството, че голяма част от бг не са разбрали, че се е сменил века

  BG e мини империя на злото.
 21. 21 Профил на PlamenVarna
  PlamenVarna
  Рейтинг: 1366 Весело

  Къде им е ГЛАВНАТА гербалява болка ?
  В тоталното продажничество в медийната среда ?
  - Ко? Нее.
  В контрола и мачкането на свободното слово ?
  - Ко? Нее.
  В дивата цензура или произвола в подслушването на разследващи журналисти и политически опоненти ?
  - Ко? Нее.
  ---
  Във ИЗПЪРЗАЛВАНЕТО им е болката на гербалята. В това, че били бутнали фъндък на едни - да им въртят "мангизите" и да си лапат, пък те излезли неблагодарници и ги изпържили накрая. За туй се вайкат сега тия нещастни прелъстени и изоставени многострадални Геновеви, герберясали.
  ---
  Ей гуй на - културата на министъра на културата:
  "...изказването на бившия министър на културата в правителството на ГЕРБ Вежди Рашидов:
  "Ако толкова не знаете какво седи в банката. Банката е собственик на вестниците, а Делян Пеевски е боздуганът с майка си отпред. Те перат едни пари. Ние оставихме всички мангизи да минават през банката на тоя… на Доган, парите да текат, спокойно да се управлява заради един медиен комфорт и сега разбрахме, че това са едни гадове, които ни изпързаляха."
  ---
  Държавническите представи на най-културния герберон - министър на културата в правителството на ГЕРБ Вежди Рашидов - "Гочоулу, умножено по Дочоулу"
  ---
  Това ви е нивото на всичките изгербени ... затова изядохте шута от зимния протест.
  Ще има и още.
  Докато се намерят такива, които да не мислят с ГЗ си и единствено за ГЗ си.

  ДОНОСНИК, ИЗПЯ ЛИ СИ "КРАТКИЯ ДОКЛАД" НА МОДЕРАТОРА ? НАТЕГАЧ, НАТЕГНА ЛИ СЕ ПО СТАР КОМУНДЕРСКИ НАВИК ? ЦЕНЗОРЕ, И БАН-а НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПРИКРИЕ ИЗЛАГАЦИИТЕ
 22. 22 Профил на fribble
  fribble
  Рейтинг: 435 Неутрално

  [quote#4:"lily_dobromirova"]Явно Икономедиа не се причислява към "състоянието на медиите" - тя сякаш винаги иска да остане в сянка и да бъде, като Съдник за всички медии?[/quote]

  А в коя друга медия тази статия би била допусната?

 23. 23 Профил на Perfanov
  Perfanov
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Нещо за президента и за Костов пише ли тука? Щото без да правя квалификации към тях като каквито и да е, не е ли тъпо да драскате за манипулациите на медиите. Вземете и направете нещо полезно за хората като сте толкова ербап - направете един списък коя медия за кого свири и се включете и себе си, а оттам нататък хората да си правят изводите.

  .
 24. 24 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Цял ферман! За състоянието на медиите в Бг., онзи ден, с няколко приказки, съвсем точно, бяхме нформирани от германският посланик в Бг.

 25. 25 Профил на Hash
  Hash
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Как Кошлуков задави демокрацията

  автор: kerkenez категория: Политика
  прочетен: 5 коментари: 0 гласове: 0
  последна промяна: 21:51


  След като изгледах поредното добро предаване на Люба Кулезич тази сутрин (а утрешното обещава да е още по-добро), реших да погледна и какви ги бистри Кошлуков. Въпреки, че отварям с омерзение сайта на ТВ7, все още го правя само заради "Факторът", но все по-рядко. Днес обаче ме заинтригува един негов клип и реших да го чуя, понеже беше закичен с гръмкото заглавие "ХРИСТО ХРИСТОВ: БСП СТРАДА ОТ ТУМОРА НА ТОТАЛИТАРНОТО МИНАЛО". Рекох си - а, тъкмо за мене работа! БСП-то хванала тумор някакъв и страда - как да пропущиш такава блага вест? След като изслушах обаче встъпителните слова на дисидента, бивш народен представител и настоящ председател на партия Кошлуков, останах като гръмнат. И то не от някакви скандални разкрития или фундаментални прозрения, на които ни направи съпричастни, нито от някаква грабваща с особената си виртуозност реторика, а с нелепо скалъпения повод всички досегашни партии и техните лидери да бъдат обявени за маскари, а новият месия - пловдивското парвеню Бареков (макар да не беше изрично споменат), някак тъй, естествено да изпъкне в съзнанието на зрителя като единствената алтернатива на прогнилите от комунистическо разложение останали партии. Тезата на Кошлуков - нито една от десните партии, някои от които и членове на ЕНП, не била поместила на сайта си решението на Конституционния съд, с което се позволява на бившите агенти на ДС да участват в ръководните органи на БНТ и БНР, както и в СЕМ. Не само, че не го поместили, ами не го и коментирали, заклеймили или по друг начин - забележете - ОФИЦИАЛНО, като партии, не са се ангажирали с коментар по решение на най-висшият орган в страната - Конституционния съд! Най-интересното е, че докато писах този текст, се сетих да проверя как партията, на която г-н Кошлуков е председател, е коментирала същият този акт на страниците си, след като тъй възмутено громи останалите десни. Е, проверих - последната публикация там е от 02.04.2013 и гласи - "Новото време се регистрира за участие в изборите на 12 май 2013 г.". Ето и линк към самата страница, но тук ще поместя и скрийншот от нея, ако случайно на г-н Кошлуков му хрумне да декларира нещо, след като е направил гафа.
  Тук изниква логичният въпрос - не е ли научил г-н Кошлуков, бидейки народен представител и председателствайки цяла партия вече девет години, че в България, поне по Конституция и закон, съществува разделение на властите? И че решенията на КС, колкото и да не ни харесват (а те наистина не ни харесват - по този въпрос разминавания с него нямам), не подлежат на обсъждане, обжалване или касиране? Особено на официално такова, каквото би се явила една декларация на политическа партия, публикувана на нейния електронен сайт! Към какво подтиква партийните лидери г-н Кошлуков? Към още по-голямо задълбочаване на институционалната криза, към още по-голяма дестабилизация и делегитимация на държавността в страната? Защото няма как г-н Кошлуков да не си дава сметка, че подобен акт от страна на политическа партия, спрямо който и да било съд в България, но най-вече спрямо конституционния, е равносилен на подобен реципрочен акт на една съдебна инстанция - да произнесе присъда над депутат или лидер на партия заради негова политическа изява. Самата идея за подобен безумен акт, ми напомня за обвиненията на всякакви невежи форумни драскачи, че Борисов или Костов не са вкарали в затвора комунистите. И ако за форумните драскачи подобни безумия са донякъде простими, като се позовем на христовото "прости им, те не знаят какво вършат", то на човек като Кошлуков подобно своеволие не може да бъде простено. Още повече когато умишлено използва предоставената му трибуна, за да разпространява манипулативни тези в общественото пространство, единствено с цел да угоди на новият мераклия за месия - Бареков. Кошлуков, да не те погнем и тебе с до болка познатото #извинисебе!

  http://kerkenez.blog.bg/politika/2013/10/19/kak-koshlukov-zadavi-demokraciiata.1194751

  Реформаторският блок е проект на БСП/ДС
 26. 26 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Онзи ден в една тема само бяха изтрити около 200 коментара - сами си отговорете на въпроса има ли независима и обективна журналистика у нас...
  Наскоро един медиен експерт заяви, че има два вида журналисти у нас - едни, които пишат за име и други, които пишат за пари. Първите си имат блогове, вторите са по медиите - да слугуват на икономически и политически интереси.
  Но най-лошото е, че дори малкият провинциален вестник е зависим от я от власт, я от опозиция...
  Свобода на словото ли? Бошлаф!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK