Денят на българските студенти

Денят на българските студенти

© Георги КожухаровЕсето на Георги Марков за деня на св. Климент Охридски, прочетено през 1972 г. по "Дойче веле", е публикувано от портала "Култура". Редакцията отбелязва, че това става с любезното съдействие на г-н Любен Марков. Акцентите са на "Дневник".


Ето че пак посрещаме един от най-хубавите български празници. Деня, който винаги ще ни носи носталгичното очарование на отминали, но незабравими млади години. Ден, който естествено ни свързва с днешните студенти –  момчета и момичета, и ни тласка към онази многозначителна среща на поколение с поколение. Много пъти ми се е искало да видя студента, който сега работи на моята маса в химико-технологическия институт, както ми се е искало да видя лицата на студентите от нашата аудитория. Не толкова от любопитство да съпоставя две картини, които времето е отделило с повече от двадесет години, колкото от желание да се приближа до новия дух на времето. Защото аз съм от тези, които вярват, че ако на света идва нещо наистина ново, то се появява от вратите на университетите.


Никак не съм сигурен дали завещаното ни от историята класово деление на обществото днес има някаква реална стойност. Поне от опита, който е пред очите ни, ние видяхме, че работническата класа не е нищо друго освен типична дребнобуржоазна класа, която естествено роди своя собствена аристокрация в страните, където взе властта. Но най-силният ми аргумент срещу декларираното класово разделение са студентите. Са ли те своя собствена класа или запазват класовата си принадлежност според своя произход, както би следвало от марксическите теории. Защото безспорно е, че в нашия век на огромен научно-технически прогрес студентството се явява една от най-ярките движещи сили в живота на обществото. При това сила, която влияе не върху делничните политически игри, а върху всекидневната, постоянната, неотслабващата промяна на нашите познания, върху мъчителните стъпки към усъвършенстване, към цивилизоване, към разтваряне на хоризонтите, към облагородяване на нравите и отдалечаването на човека от дивака – всичко, което ние наричаме човешко развитие. Затова аз бих искал да видя студентите категоризирани като своеобразна класа, като може би класата с най-мощен творчески потенциал.
Ако напредъкът, богатството и красотата на цял един век зад нас бликнаха от студентските извори, ако почти всичко, което ние имаме като постижение на цивилизацията, дължим на имената от студентските аудитории, то днес ние имаме всичкото основание да вярваме и да се надяваме, че решаването на най-трудните, исторически нерешени проблеми на човечеството лежат в ръцете не на политиците, не на военните, а на ония, чрез които триумфира човешкият разум. Че бъдещото решение на най-жизнените въпроси на нашата планета ще дойде не по пътя на произволни идеологически фантазии, а чрез онова, на което науката и изкуството са способни.


Сигурно е, че днешните студенти ще накарат земята да дава повече и по-добри плодове, машините да произвеждат повече и по-добри продукти, ракетите и самолетите да летят по-дълго и по-високо, без да носят ядрени товари, епидемиите и болестите да изчезнат. Но онова, което според мен е по-важно от материалното охолство и човешкото дълголетие и което крие в себе си разковничето към бъдещето, това е приближаването на хората по-близо един към друг, въпреки вековните пропасти, въпреки вродените инстинкти, въпреки най-горчивите разочарования от вечната двойственост на човешката природа. Точно разбирането не на външната природа и външните обществени отношения, а проникването, усещането, разгадаването на отделната човешка същност е тайната, която би ни извела от джунглата на нашето полудивашко съвремие.


Сигурно е, че и днешните български студенти ще дадат своя принос във всеобщото дирене на бъдещето, макар че тяхната задача като че е малко по-трудна от тази на колегите им в свободното общество. А може би тъкмо трудността ще дари българските студенти с повече опит и по-дълбока проникновеност.


Като зная живота, с който те се срещат, и препятствията, които имат да преодоляват, искам да говоря за може би най-важното в живота на един младеж – изграждането, обособяването и защитата на онова, което се нарича ЛИЧНОСТ. И денят на Климент Охридски идва като че за да ни подчертае, за разлика от другаря Ленин, действителното значение и роля на личността в историята. Цялата история ни свидетелства, че дължи много повече на личностите и особено на творческите личности, отколкото на ония, които са прекарали живота си в сянката на безличието, че може би най-точната дефиниция за робството не е голото потисничество, а обезличаването, отнемането на цветовете на един народ или един свят и заменянето им с равната гълъбово-сива боя на нищото.


Преди години трябваше да обядвам с виден южноамерикански комунист-революционер, почетен гост на нашата страна. Естествено то запитах за впечатленията му от България, сред като бе кръстосал страната и видял много неща. Човекът се усмихна горчиво и каза: "Ако някъде съществува царство на посредствеността, това е у вас! Никъде не съм срещал такова безличие." Присъстващите на масата бяхме не особено поласкани от нечаканата откровеност на този събрат на Фидел Кастро и Че Гевара, но никой нема куража да оспори казаното. Защото онова, което един южноамериканец беше видял в няколкоседмичния си престой, беше драстично същото, което ние носехме на раменете си, върху лицата си, в характерите си. Разказвам тази история при цялата й болезненост не за да уязвявам, а за да споделя горчивината на една от най-неприятните истини за днешното българско общество.


Доказателствата всеки може да намери сам, стига да иска. Нека само погледнем нашата култура. Къде са ярките индивидуалности на писатели като Захари Стоянов, Пенчо Славейков, Яворов, Вазов, Петко Тодоров, Кирил Христов, посочвам само първите попаднали ми имена. Можем ли да направим някакво сравнение с безличните им последователи от улица "Ангел Кънчев" днес? Къде са личностите на д-р Кръстев, Боян Пенев, д-р Шишманов с тяхното толкова чудесно присъствие в нашата най-нова история.  Къде са ярки политически личности като Стефан Стамболов, къде са учени, академици, професори, които ни оставиха дълбоко индивидуално творчество, и богатите изявени личности на българи от различни професии и с различно призвание. Не звучат ли днешните разкази за тях като легенди, които сивотата на съвремието отдалечава с векове назад? Защото не е лесно да приемеш според известната епиграма на Радой Ралин, че "на креслото на Вазов седи Начо Папазов", не е лесно да приемеш присъствието на безлични чиновници, на хора, които никога не са имали и нямат собствено лице, собствено мнение, собствено поведение и чиито действия единствено се определят от животинския инстинкт за самосъхранение.


Поради кошмарната прищявка на съдбата тъкмо дребните души приеха съдбовната роля на духовни, обществени, научни водачи и, разбира се, превърнаха мъничките си мозъци и мъничките си сърца в критерии за прогрес. Не се ли напъваме понякога, просто в търсене на каква да е опора, да вярваме, че може би някой от тях не е напълно нищото, което е.


Личностите се изграждат и налагат по силата на най-чудесния и най-справедливия закон – естествения подбор. А когато този подбор го няма, когато е заменен с твърде ограниченото, дълбоко посредствено ръководство на партиен механизъм, ние получаваме картината на днешна България.


Но което е още по-тъжно, безличията никога не са могли да понасят личностите и затова те станаха най-последователните проводници на политиката на партията за повсеместното и пълно обезличаване (бих казал обезглавяване) на народа. Безличието винаги се е стремяло да потопи всичко в безличие, така че да не се знае кой си ти, кой съм аз, така че ние да нямаме собствена физиономия, собствени мисли, собствени характери, а всичко да бъде покрито и скрито зад сивата маска на безличния обществен тип. Така че в последна сметка никой човек да не изпитва никакъв интерес към личността на друг човек, а всичко да се определя от механични партийни отношения.


Ако има нещо, от което партийната доктрина за създаването на щастливо стадо да се бои най-много – това са личностите. Тук не говоря за историята с култа към личността на Сталин, който няма нищо общо с нашата тема. Защото тъкмо в нашата тема Йосиф Сталин не беше личност, а зловещ концентрат на убийствено безличие. Анализирайте мислите на Сталин, така щедро разпространявани преди години, анализирайте действията му и вие наистина ще видите абсолютната му посредственост и нищожност. И издигането на неговата личност всъщност беше триумф на безличието. Само болните фантазии на леви западни интелигенти – търсачи на романтики, могат да видят зад униформата и мустаците на генералисимуса някаква личност. Но ликвидирането на Сталиновия култ, наложен от историческите обстоятелства, беше нов момент за всеобщ поход срещу личността.


Партията не може да търпи личността под никаква форма. Първо, защото личност значи "непринадлежност", значи "свой път", значи отделяне от униформената редица, значи "несъгласие" с установената линия, значи "противопоставяне", значи конфликт. Второ, личността става обединителен център на хората, върху които тя въздейства, на идеите, които тя изразява, следователно води до онова чудесно сцепление на духовни сили, което движи прогреса. Трето, самото присъствие на личността е катализатор на по-активно движение на мисълта и същевременно пример за мнозина. Всички знаем колко много дължим на личностите, които сме обичали и на които съзнателно или несъзнателно сме подражавали. Кому можете да подражавате днес в България? На някой миньор – герой на социалистическия труд, който не е нищо друго освен машина за производство, и общественото отношение и признание към него е именно това като към полезна машина. Или можете да подражавате на ония наши общественици, които менят мненията си и лицата си по толкова пъти на ден, колкото пъти вятърът сменя посоката си?


Но нека погледнем нещата по-нататък. Най-лесно се управляват безлични хора. Те винаги са съгласни с всичко, което им се предложи, те нямат мнение, те са точно стадото, което с еднаква леснота може да бъде изведено на паша или закарано в кланицата. И затова най-важната задача на комунистическата идеологична пропаганда е да поддържа с всички сили, с всички средства постоянния процес на обезличаването. Училища, казарми, университети, предприятия, учреждения, всичко е устроено по такъв начин, че да обезличава. Натискът е силен, страхотен, понякога убийствен, защото милиционерският щурм на идеологията все пак трябва да преодолява естествения, вродения инстинкт да бъдеш като себе си. Обезличаването, това е отказ от себе си. Естествено, отказът не е пълен, за компенсация на пълното обществено безличие на една личност, партията му разрешава да бъде колкото си иска личен в избора си между бяло и червено вино, тъмен или светъл костюм, висока или ниска жена или мъж. Партията също му разрешава да бъде "личен" в блеенето на лозунгите, с по-висок или по-тънък глас, а също да бъде съвсем личен в омразата си към личностите.


Многократно съм забелязал, че колкото пъти някъде, в коя и да е сфера на нашия обществен живот се появи някакъв претендент за личност – интересен млад учен, инженер, художник, дори общественик, първата мярка, която се взима срещу него от страна на партията, е обезличаването му, дори когато това е съпроводено с явната загуба на ценни идеи и на бъдещи постижения. Вие можете да бъдете колкото си искате добър агроном, но вие не можете да бъдете личност, вие не можете да станете изразител на ваши агрономически идеи, вие не можете да станете център на агрономическо движение или организация, вие не можете да конфликтувате с принципи и методи, установени да кажем в Съветския съюз. Следователно отиваме пак при старото сравнение с овцата. Тя може да дава хубава индивидуална вълна, гъсто свое мляко и хубави агнета, но тя няма право да има отношение към посоката, в която върви стадото, или да се обособи като нещо различно от стадото.


Много пъти у нас се е надигал партийният призив за създаването на богати индивидуалности. Никога не ми е било ясно какво значи това. Вероятно е пак нещо от арсенала на партийните безсмислици. Аз бих казал: "Не е нужно да създавате индивидуалности! Само престанете да ги унищожавате."


И ако днес, на връх Климент Охридски, исках да говоря на студентите за личността, това идва от страха ми за бъдещето на нашия народ. Какво наистина можете да очаквате от обезличен народ. Извадете от последните два века личностите в нашата история от Паисий до Елин Пелин и ни кажете какво остава. Животът на един народ без свое лице, без свой глас, без свой език, едно съществуващо нищо.


И затова цялата ни вяра е в тази младеж, която идва, може би по-реалистична от  предишните поколения и затова по-дръзка. Тая младеж, която може би ще знае как да опази себе си заради себе си.


И затова студентските скамейки не бива да бъдат само място за получаване на полезни знания, но и място на оформяне и на действително изграждане на личности, ония толкова нужни личности, които ще продължат прекъснатата традиция на духовното водачество на един народ.


Студентите трябва да знаят, че личността не се изгражда с конюнктурни песнички и раболепни реверанси, а с борба упорита, жестока и непримирима. Борба, която оправдава човешкото ти съществуване на една планета, предназначена за човеци.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  Каква историческа завършеност би се получила, ако оставката дойде в Деня на будителите. Всички, които не работят в петък - в София. Ден на будителя, не ден на майстора!!!

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Както е казано, от този текст не може нито да се отнеме, нито да се добави.

  П.С. Интересните теми за размисъл са много повече, мисля че Дневник бърка, като поставя акценти.

 3. 3 Профил на e.coli
  e.coli
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Тече подмяна на истински стойности с Георги Марков. Прочетете, помислете, и най накрая вникнете в онези времена, в които "внедрявахме" наши хора в Западните служби.

 4. 4 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "Обезличаването, това е отказ от себе си.

  И затова цялата ни вяра е в тази младеж, която идва, може би по-реалистична от предишните поколения и затова по-дръзка. Тая младеж, която може би ще знае как да опази себе си заради себе си."

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 5. 5 Профил на Психонавт
  Психонавт
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Много силен текст на Г.Марков.Дано доста млади хора (и не само млади) го прочетат.  Публикувано през m.dnevnik.bg

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 6. 6 Профил на oldie
  oldie
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Тази статия на Георги Марков от преди десетилетия е твърде, твърде съвременна. Това всъщност означава, че другарите и друзьята са успели почти напълно в осъществяването на своята цел - обезличаване на хората и превръщането им в мунчовци, в население. Един от тях по-горе се е изтропал, сякаш да даде доказателство за резултатността на БКП-КПСС-по(д)хода за нивелирането на човешкото разнообразие и креативост и превръщането им в безлична маса.

  Горещо препоръчвам този текст да се разпространи сред протестиращите студенти - те са неговият естествен и най-уместен читател!

 7. 7 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 676 Неутрално

  От една страна университетите са място за правене на политика още от времето на Франсоа Вийон, но от друга сега не е мрачното средновековие и има демокрация, която си има институции и места, към които да се насочи протеста.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 8. 8 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Прекрасен текст!
  Благодаря! Задочни , но истински благодарности!

 9. 9 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Имаме си посредствени, доносници, БеСеПаЦи,
  Ами че точното охарактеризиране на Пеевски, Орешарски, Станишев, Волен, Цв. Василев е това са посредствени хорица, ПОСРЕДСТВЕНИ.

 10. 10 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 576 Неутрално

  ако не бяхте Дневник щях да ви кажа да спрете да сравнявате ябълки с круши, че режимът отдавна е сменен, че вече сме 21в., че от 25 години чл.1 казва, че българия е парламентарна република, а чл.2 заявява, че цялата власт произтича от народа...само че вие вече сте заели страна и няма смисъл да го казвам

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 11. 11 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  Поради кошмарната прищявка на съдбата тъкмо дребните души приеха съдбовната роля на духовни, обществени, научни водачи и, разбира се, превърнаха мъничките си мозъци и мъничките си сърца в критерии за прогрес...
  ------------------
  Без коментар...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 12. 12 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Партията не може да търпи личността под никаква форма.
  ======================================
  Още тогава Марков е предсказал появата на Политическа Партия ГЕРБ.

 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3278 Неутрално

  Тези студенти не са онези студенти !!!
  Днес студентите нямат мечти каквито имаха студентите които се бяха събудили 1990г. и 1997г. тогава те имаха мечти за собствен бизнес или развитие в свободни професии...които разбира се им бяха ограбени.
  Тези сега мечтаят за стаж в чуждестранна корпорация или поне да се уредят на държавна заплата ако останат тук и с това се изчерпва всичко !
  Моля пишете ми минуси за да знам ,че не съм прав и имат някакви други мечти!?
  Нелибералния модел превръща емиграцията в най-голяма мечта ...същевременно България се заселва с бежанци и изселници от Азия и Африка.
  Липсата на държавност води България в трагичен обрат... вече няколко пъти падат правителствата от протести но нито един чужд икономически или финансов кърлеж не е изваден , затова съм голям песимист ,че подмяната на правителството нещо ще реши.
  В цивилизованите страни където има демокрация демонстрантите имат ясни искания и държат те да бъдат изпълнени а тук понеже всичко е политическа поръчка веднага след падането на правителството вече никой не помни какво всъщност е искал и за какво е било съборено правителството.


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Студентите, а и всички, които имаме уж повече опит, но сме позабравили, трябва да знаем, че имаме срещу себе си един изключително силен и подъл враг. Враг, който в крайна сметка няма да се спре пред нищо, за да продължи за стиска в окървавената си паст кокала на властта.

  Няма да стане лесно, но трябва да стане промяната! Иначе бъдеще за България като нормална страна и държава няма.

  Кураж и успех!

 15. 15 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 576 Неутрално

  с риск да изглежда, че си противореча, ще се съглася с 1-2 точки от тезата; а но едно по едно:

  "студентството се явява
  една от най-ярките движещи
  сили в живота на обществото." - обръща се в гроба, като вижда какви студенти има днес...и окупаторите не са светлина в тунела; ако са - трябва да го докажат " Сигурно е, че днешните
  студенти ще накарат земята да
  дава повече и по-добри
  плодове, машините да
  произвеждат повече и по-добри
  продукти, ракетите и самолетите
  да летят по-дълго и по-високо,
  без да носят ядрени товари,
  епидемиите и болестите да
  изчезнат. " - а не с окупация;

  " Къде са личностите на д-р
  Кръстев, Боян Пенев, д-р
  Шишманов с тяхното толкова
  чудесно присъствие в нашата
  най-нова история. Къде са ярки
  политически личности като
  Стефан Стамболов" - тези не бяха ли комунисти?

  " Поради кошмарната прищявка
  на съдбата тъкмо дребните
  души приеха съдбовната роля
  на духовни, обществени, научни
  водачи и, разбира се,
  превърнаха мъничките си
  мозъци и мъничките си сърца в
  критерии за прогрес." - напълно съгласен -процесът не е спирал и за момент след 1989.

  " Личностите се изграждат и
  налагат по силата на най-
  чудесния и най-справедливия
  закон – естествения подбор. А
  когато този подбор го няма,
  когато е заменен с твърде
  ограниченото, дълбоко
  посредствено ръководство на
  партиен механизъм, ние
  получаваме картината на
  днешна България." - напълно съгласен;

  " Най-лесно се
  управляват безлични хора. Те
  винаги са съгласни с всичко,
  което им се предложи, те
  нямат мнение, те са точно
  стадото, което с еднаква
  леснота може да бъде
  изведено на паша или
  закарано в кланицата." - това е мнението на протестиращите относно всеки, който не ги подкрепя;

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 16. 16 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  [quote#13:"comandante"]Тези сега мечтаят за стаж в чуждестранна корпорация или поне да се уредят на държавна заплата ако останат тук и с това се изчерпва всичко !
  Моля пишете ми минуси за да знам ,че не съм прав и имат някакви други мечти!?[/quote]

  Тези, които мечтаят за стаж в чуждестранна корпорация или да са на държавни ясли са именно тези, които не участват в протеста.

  Нормалните млади хора имат истински мечти, които само формално се променят във времето - това са мечти за добро, красота и истина, за чест и морал.

  Така де, да си аргументирам минуса, който ти сложих.

 17. 17 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3278 Неутрално

  [quote#10:"hue"]чл.2 заявява, че цялата власт произтича от народа...[/quote]
  Да ама медийната власт казва ,че всичко който не му харесва колонизацията е комунде,чекист а ако каже нещо и за енергийното и финансовото робство той вече се характеризира като неонацист и фашага --симпатизант на онзи с жълтата книжка ! !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 18. 18 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Не съм се и съмнявал, че есето ще е интересно(като спомен), както и не съм съгласен с акцентите! Между тях някак отича една важна подробност за онова време - Партията! Тогава член първи в конституцията гласеше съвсем друго и сегашните студенти едва ли ще го разберат.

  Простотията ходи по хората! Затова обичам животните! Цъкам само "+" ... но не на всички :)
 19. 19 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1333 Разстроено

  Марков...затова те убиха така зверски "безличните"...
  Как си ги уцелил точно в десетката!
  " Йосиф Сталин не беше личност, а зловещ концентрат на убийствено безличие."
  Защото стигна твърде близо до сърцевината на злата им същност. И защото имаше опастност да те последват мнозина не желаещи да участвуват в този спектакъл на обезличени марионетки.
  Много силно! Трябва да се анализира, поне в три части...

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 20. 20 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#19:"raining"]Марков...затова те убиха така зверски "безличните"... [/quote]
  Моите уважения, но..не е ли същият този автор на "всеки километър, дето и сега го пускат некви телевизийки, свързани с червени капитали? Убили са го изродите, защото е имало период от живота му, когато им е припявал..От мафията се излиза винаги леко озъбен между цветята с караката напред. А всеки знае, че комунизмът - това е най-жестоката мафия на тоя свет.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 22. 22 Профил на vasco
  vasco
  Рейтинг: 1473 Разстроено

  Стряскащо актуално...40г. по-късно
  -------
  "Ако някъде съществува царство на посредствеността, това е у вас! Никъде не съм срещал такова безличие."
  ---------
  "Поради кошмарната прищявка на съдбата тъкмо дребните души приеха съдбовната роля на духовни, обществени, научни водачи и, разбира се, превърнаха мъничките си мозъци и мъничките си сърца в критерии за прогрес."

  "....а сенките раждат чудовища, нали, г-н Пеевски?"
 23. 23 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 458 Неутрално

  не спят или лесно се събуждат и като се събудят не е за да учат. Събудени или спящи предложенията им за решаване на проблемите липсват. Но да, много хубаво отразено. Хайде това не е последния куршум - ромите още спят, и те лесно се събуждат и после пак няма конструктивен резултат.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 24. 24 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 627 Любопитно

  Никога не трябва да забравяме ,да се примиряваме, да прощаваме за комунистическите зверства, терор и деспотизъм!

  Да ги изгоним сега, да извършим ЛУСТРАЦИЯТА, ДА СЪЗДАДЕМ НОВА КОНСТИТУЦИЯ И НОВА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!!!

  БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 25. 25 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  " Защото безспорно е, че в нашия век на огромен научно-технически прогрес студентството се явява една от най-ярките движещи сили в живота на обществото. При това сила, която влияе не върху делничните политически игри, а върху всекидневната, постоянната, неотслабващата промяна на нашите познания, върху мъчителните стъпки към усъвършенстване, към цивилизоване, към разтваряне на хоризонтите, към облагородяване на нравите и отдалечаването на човека от дивака – всичко, което ние наричаме човешко развитие."
  Към облагородяване на нрави и отдалечаване на човека от дивака...
  Как актуално звучи, все едно е знаел и е искал да ни предупреди. За чалгата, мутрите и всичко онова чрез което обществото ни бе потопено в блатната неподвижност на безличността.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 26. 26 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  [quote#20:"Култура ми Бойко"]имало период от живота му, когато им е припявал..От мафията се излиза винаги леко озъбен между цветята с караката напред. А [/quote]
  Ей, айде недей да използваш такава статия за политиканстване!
  Ако не познаваше кръга им така отблизо, дали можеше да изтипоса истинската им същност. И да, какво като се е замогнал. Твореца е за това да твори. Може би, докато е бил съвсем млад да се е подвел от "братските" им идеи. За да се разкрие какво се е криело зад кулисите на театрото, човек е поемал своите рискове...За душата и за живота си.
  Чест му прави, че е намерил сили да се оттласне от тях...Но както стана ясно-не достатъчно далеч. Намериха го.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 27. 27 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  Отдавна съм на мнение, че Георги Марков трябва да се изучава в училище заедно с класиците.

 28. 28 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Както винаги думите на Георги Марков звучат силно и толкова актуално,та чак те разтърсват!
  Имам чувството,че той е тук някъде и ни съзерцава и си пише "Задочните" репортажи!

  Tony
 29. 29 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1265 Неутрално

  Когато по-напредничавата част от народа излезе на улицата това е червена лампа. Когато обаче цялото студентство се надигне и не те иска това е червен картон. Това са деца родени след паркетната революция през 1989 година. Те не знаят какво е БКП, какво са лагери и унизително послушание пред Съветския съюз и въпреки това не им искат управлението и благоденствието. Само най-нагли типове могат да устоят на подобен призив, но с цената на какво. Кой друг сред този народ може да е по-напредничав, по-окрилен и по-безкористен от студентите. Комуняги, свършили сте курса! Студентите ви пратиха в миналото!

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 30. 30 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 458 Неутрално

  за съжаление звучи като добро пожелание есето на Марков. Къде пък бяха до сега студентите???? и през всичките тези години не се е чула дума от тях? Нямам нищо против да изразят мнение, но да не се окаже , че само ходят на сън.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 31. 31 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  До коментар [#30] от "sambadrom":

  Къде бяха досега? Добър въпрос. Сигурно всеки от тях би отговорил по своему и нестандартно.
  Според мен, Пеевски ще влезе в историята като "камъчето, преобърнало колата". Затова е и приказката...всяко зло, за добро. Полезният електрошок. Защото нацията беше в клинична смърт, вследствие на десетолетна социална кататония. И това масивно, първично явление Делянчо-мамин, подейства със силата на 300 волта като електрошок.
  Разтърси съзнанието и на студентите. Вузвелите избутаха чалгата. Утайката се настани на дъното и водата започна да се избистря. Така се видя кой кой е. Грозотата лъсна. Дойде началото на края. Благодаря на "кой", дето предложи Пеевски!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 32. 32 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2238 Неутрално

  Много добра статия на Георги Марков, която с пълна сила се отнася за ръководителите на окупацията на СУ които са пълни безличия, въпреки напъните да се сравняват с водачите на Априлското въстание които палели къщите на селяните за да ги вдигнат на бунт. Само да не вземат съвсем да се вживеят в ролята си и да подпалят Ректората.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 33. 33 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 515 Неутрално

  "- Смятате ли все пак, че днес сме по-свободни?


  - Мисля, че днес патриотизмът често се бърка с патриотарството на шумни бабаити, свободата с безотговорна слободия. Силно се съмнявам в много от елементите на това, което лекомислено наричаме демокрация. Още не можем истински да формулираме нито свободата си, нито отговорностите, които следват от нея. Не осъзнаваме нейния истински и дълбок смисъл – това, че тя е изключително сложен елемент от конструкцията на едно общество, а не лост за разрушаването му. Не е толкова просто като това едни да отидат на площада да викат „против”, а други - „за”. Ако с това се изчерпва свободата, можем и без нея.

  Писал съм на тази тема и не мога да намеря отговора за сложните формули и взаимозависимости между свободата и не-свободата. Още не сме се научили на това изкуство, което далеч не е така елементарно. Затова и елементарно обсъждаме и осъждаме, анализираме и демонизираме времето на социализма. То не е просто време, много сложна и вътрешно противоречива и нееднозначна е неговата конструкция. Който я опростява и свежда само до простаците и цензурата, няма да разбере защо тогава беше възможен филм като „На малкия остров” у нас, разцвета на цели национални кинематографии вътре в социалистическата система, или появата толкова забележителни произведения на литературата и изкуството у нас и недалеч от нас. Докато сега, в условията на това, което наричаме „свобода” сме потънали до гуша и в чалгата на времето, и в други тежки зависимости."

  http://e-vestnik.bg/18957/anzhel-vagenshtayn-na-91-da-sam-zhiv-i-zdrav-ochakvam-sledvashtoto-ni-natsionalno-pretsakvane/

 34. 34 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 452 Неутрално

  Малко встрани от темата, но Радой Ралин е казал още: "Сит търбух за наука глух".

  И аз съм бил студент - в началото на 90-те - и общо взето изпитвам същите чувства и ожидания към нашето студентство като гореописаните. Кой, ако не те, са нашата надежда. Наистина, за 20 години има чувствителна промяна, която в дългосрочен план е винаги за добро.

  Мои ученици са студенти, някои даже завършиха вече - видях отблизо как израстват пред очите ми като личности - млади хора, в които всячески се опитах да изградя способността за критическо мислене и естествения стремеж за чисти човешки взаимоотношения. Напук на образователната ни система, смея да добавя.

  Не е случайно, че студентите поискаха и получиха подкрепа в протеста (си)! "Съединението прави силата"!
  Във време, когато този девиз има такова превратно значение, висейки гротескно над опозорения ни - ясно от кого - Парламент, решението е само едно:

  О-С-Т-А-В-К-А

 35. 35 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Онези студенти и тези студенти. Българската амеба продължава да се дели. Със сигурност "тези" студенти не са чували за Георги Марков. Така, че преди да ги запознаете с есето му, което действително е с уникално за онези години съдържание и да го обявите за библия на протестите, запознайте ги с личността Марков, а най-добре да прочетат новелите му от цикъла "Жените на Варшава". Поне малко да се поотрият в естетиката му, а не само да сричат и диалектно да мучат пред камерите.

 36. 36 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  До коментар [#4] от "Питанка":И затова цялата ни вяра е в тази младеж, която идва, може би по-реалистична от предишните поколения и затова по-дръзка. Тая младеж, която може би ще знае как да опази себе си заради себе си.""

  -Тази безидейна и неуточнила целите си младеж,ще въдвори хаоса и беззаконието и ще си бие камшика в уредените общества,а тука който може-да оживее.Точно мутрите.

 37. 37 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 737 Неутрално

  [quote#6:"oldie"]Горещо препоръчвам този текст да се разпространи сред протестиращите студенти - те са неговият естествен и най-уместен читател! [/quote]
  Бих казал, че трябва това есе на Г. Марков да се препоръча да бъде прочетено най-вече от онази част от студентите, които не стачкуват и не подкрепят състудентите си, а мрънкат пред журналистите, че си били платили да учат и им се пречело за това. Как точно го е казал Авторът:
  "И затова студентските скамейки не бива да бъдат само място за получаване на полезни знания, но и място на оформяне и на действително изграждане на личности, ония толкова нужни личности, които ще продължат прекъснатата традиция на духовното водачество на един народ.

  Студентите трябва да знаят, че личността не се изгражда с конюнктурни песнички и раболепни реверанси, а с борба упорита, жестока и непримирима."
  Прав е Георги Марков - Университетите са място, където на първо място се изграждат личности и индивидуалности. Усвояването на знания и умения е от второстепенна важност.

 38. 38 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 737 Неутрално

  [quote#20:"Култура ми Бойко"]Моите уважения, но..не е ли същият този автор на "всеки километър, дето и сега го пускат некви телевизийки, свързани с червени капитали? [/quote]
  Боце, тя и Меркел е била от ГСДП, ама виж сега е Канцлер на Германия. Личностите се развиват и променят, особено в държави, в които околната среда оказва благоприятно влияние.
  Да не забравяме и една от знаменитите сентенции на Чърчил, изразяваща именно диалектиката в развитието на човешката личност - Ако човек на младини не симпатизира на левите, няма сърце, а ако на старини продължава да им симпатизира - е глупак /може би не цитирам точно, но смисъла е ясен/.

 39. 39 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#38:"choss"]Боце, тя и Меркел е била от ГСДП, ама виж сега е Канцлер на Германия.[/quote]
  Ахааа, ясно! Па аз досега се чудех оти лошите янки я подслушвали Камуниска такава!

 40. 40 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 737 Неутрално

  [quote#30:"sambadrom"]за съжаление звучи като добро пожелание есето на Марков. Къде пък бяха до сега студентите???? и през всичките тези години не се е чула дума от тях?[/quote]
  Простимо е човек да е неинформиран, но да ми демагогствате - няма да стане.
  Ще приведа един цитат от проф. К. Янакиев -
  "Софийският университет е отново окупиран. Това, доколкото мога да си спомня, се случва за четвърти път от падането на комунизма от 1989 г. и всеки път по удивителен начин съвпада с мандати на управление на БСП (или, както е днес, на коалиции, доминирани от БСП). Само по себе си това обстоятелство е знаменателно и сигурно силно би учудило хора, наблюдаващи страната ни откъм запад. Защото ако БСП е „левица”, то тя по-скоро би трябвало да разчита на симпатиите на по-младите генерации, които – според западните мерки – са „по-скоро ляво настроени”. Това следователно, че БСП на четири пъти в най-новата ни история успява да „взриви” тъкмо най-младите и образовани хора показва, че противно на „екзактните” политологични определения, по-точни интуитивни понятия за тази партия има т. нар. улица, която продължава да я нарича „комунистическа”, да усеща в нея тоталитарни рефлекси, тоталитарен цинизъм, тоталитарно презрение към ценностите (в противовес на сляпата убеденост в чистата „целесъобразност” и решаващото значение на властта сама по себе си). Защото тези неща вече могат и почти винаги от епохата на откровения комунистически тоталитаризъм са предизвиквали омерзението на младежта."
  Ето ти и линк - http://dsb.bg/bg/blogs/article/3811
  ЧЕТИБЕ!!!!

 41. 41 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 813 Неутрално

  На болшевиките много добре им е ясно, че загубиха, но сега просто печелят време, време за да може новата ГМО партийка на Бареков да се закрепи. Нейната цел е само да "къса" гласове от дясното...

  За едни благата, за други ла*ната
 42. 42 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 813 Гневно

  И какво е това делени на ТЕЗИ студенти и ОНЕЗИ студенти?????

  Кои сте вие да давате оценка и да слагате под общ знаменател всички млади хора на България и то точно тези решили да останат и да се борят, а не да избягат още след основното към по уредени учебни сиситеми??????????

  Сещам се за една сентенция - разбираш че си остарял, когато започнеш да критикуваш по младите от теб...

  Така че от пенЦии акъли нещем!!!!

  Невероятен Георги Марков, всичко казано тогава, все още е актуално...
  И когато най-будната част от студентите - философи, политолози, богослови - съвестта на нацията, заявяват открито че нещата не са наред в България, вместо да им сочиш с пръст в чужбина, както някои ректори, СЕ ЗАМИСЛИ!

  За едни благата, за други ла*ната
 43. 43 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1754 Любопитно

  Отлично есе, много ми хареса.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 44. 44 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ние, вие, тези и онези - много добро начало. И пенсионерите и майките с деца сигурно ще ви станат криви утре. Факт е, че всички, които живеят на територията на България правят тази държава. Така, че ще отчетем по-горните коментари като лапсуси, може би?

  Който първи прекрачи границата, губи.
 45. 45 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Най-важно от всичкото е студентите да започнат да гласуват.
  После може и партии да си направят - това е начинът. А протестът е само началото. Иначе ще си правим избори перз шест месеца още десет години и ще си ги менкаме - БСП, ГЕРБ, БСП, ГЕРБ или някой подобен...

 46. 46 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 436 Неутрално

  [quote#35:"Мърмор"]Със сигурност "тези" студенти не са чували за Георги Марков[/quote]
  Как бе... Георги Марков е автор на знаменателната фраза "Избори до дупка". Иначе преди да стане конституционен съдия беше футболен национал.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 47. 47 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2461 Неутрално

  Продължавам да се учудвам на централната и местна партийни организации, за какво хабят средства и ресурси, да поддържат тук, във форума на Дневник, хора на заплата да имитират някаква дейност. Нас няма да ни смутят, объркат или променят, не защото Дневник, Сорос или ЦРУ са ни е направили такива, а защото в Дневник сме видяли място, където се дава място на текстове, които пасват на нашите нагласи и на които есето на Георги Марков е чудесна илюстрация. И на нас, хората които без да се познаваме, на различни възрасти и вероятно с различни образования сме се събрали и обедили под въздействието на подобни текстове, идеи и информации за събития, някой решава да ни въздейства, като пише повече или по-малко откровени и доста глупави провокацийки. Ами смешно и безмислено действие, но на Кутево-Кирил Добревския център това му е мисленето и стратегията.
  За да няма недоразумения, не казвам че всички от „отрицателните“ мнения са платени от въпросния център. Има и безплатни отрицатели, но те първо си личат и второ, след като четат и пишат тук, не са напълно загубени за каузата на разумното и естественото. Но за останалите ще ги позасегна (по-точно заплаша), че с това писание се обрущам към техните работодатели, да си спестят средствата, за по-перспективни неща като: обогатяване на похода на Бареков; поредица от чалго-изяви гарнирани с повод и без повод с кебапчийско-бирени празници; както и досега за директно купуване на гласове и на последно, но не и по значение място, за организиране на скандали и инсинуации пред, по време и след избори.

 48. 48 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 436 Неутрално

  [quote#45:"theanalyser"]Най-важно от всичкото е студентите да започнат да гласуват. [/quote]
  Ще гласуват те... ама накрая ще победи Сашка Русева с нейните 10 чавета

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 49. 49 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 436 Неутрално

  Студентите трябва да знаят, че личността не се изгражда с конюнктурни песнички и раболепни реверанси... към ГЕРБ, БСП и т. н.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 50. 50 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Затова и чаветата имат такава тежест - гласуват 30-40 % от имащите право...

 51. 51 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#37:"choss"]Бих казал, че трябва това есе на Г. Марков да се препоръча да бъде прочетено най-вече от онази част от студентите, които не стачкуват и не подкрепят състудентите си, а мрънкат пред журналистите, че си били платили да учат и им се пречело за това. [/quote]

  Забравя се, че този чудесен текст на Георги Марков е писан в друго време и за други условия и е много смешно да бъде развяван днес като знаме...Днес свободно можеш да си протестираш, няма я репресивната машина. Днес има други влиятелни пропагандни фактори и по-скоро е проблем да си останеш независим, далеч по-лесно е да се юрнеш с тълпата под аплодисментите на една оядена продажна интелигенция, изхранвана от години от чужди фондации, контролираща значителна част от медиите и налагаща не по-малко агресивно от някогашните идеологически органи единствено своята гледна точка...

  Изобщо не е сигурно, че независима личност като Г. Марков днес би се строил под знамената на днешната ни НПО-интелигенция...

 52. 52 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  [quote#46:"geo_19"]Как бе... Георги Марков е автор на знаменателната фраза "Избори до дупка". Иначе преди да стане конституционен съдия беше футболен национал.[/quote]
  Добре е да се посмее човек. А с "избори до дупка" съм наясно, но той не е писал есета, а е известен с дантели и досиета. И отново дава акъл. Много е убедителен, ам чи кък!

 53. 53 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 698 Неутрално

  Какво ли е лицето, как би му изглеждало лицето на един наркоман- студент, или на един комарджия-студент затънал до гуша в дългове, превърнал се в бреме за себе си и за цялото си семейство на онзи Георги Марков от 1972. Или хилядите безработни, никога не работили в живота си младежи вече на по 30-35 години; а проститутките?!; а чалготеките?! а шофиращите с безумна скорост за себе доказване младежи; а за стотиците хиляди безработни циганори обезумели от мизерия и тъпотия, опустошаващи всичко, по- лоши от марокански скакалци. Какво би казал, А?! Как би го написал ГЕОРГИ МАРКОВ?! По- добре е да си недоволен човек, отколкото доволна свиня! Но! Но! Това, което е днес, би отвратило в най- голяма степен точно Георги Марков.

 54. 54 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Незнам защо, но вувузелите не пасват на асоциаци, които могат да предизвикат каквато и да е адмирация.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 55. 55 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 458 Неутрално

  В отзук на "националната вълна за правопис на кирилица" или т.нар. правописна полиция, немога да се сдържа да похваля госпожата, която написа правилно-правописно лозунгите на "ранобудните студенти". Браво! И оставете тия подметки внос от Бразилия - цървулите са обувките, с които дедите ни са отепали равното софийско поле.

  Който първи прекрачи границата, губи.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK